Sunteți pe pagina 1din 7

CONCURS „DE CE FCRP-IST?


Campanie de promovare a ofertei educaţionale a FCRP
în liceele din Bucureşti şi din ţară
Proiect “Te facem campion al comunicării”

1. Tipul campaniei
Campanie de informare / promovare

2. Scopul campaniei:
Campanie de promovare a ofertei educaţionale a FCRP în liceele din Bucureşti şi din ţară

3. Public ţintă:
Elevii din liceele din Bucureşti şi din ţară

4. Analiza situaţiei - diagnostic PEST

Politic
FCRP este acreditată, atât la forma de învăţământ zi cât şi ID, cotate fiecare cu 180 credite conform
datelor inscrise pe http://www.comunicare.ro/home.php?page=legislatie&h=2.
FCRP face parte din structura SNSPA, instituţii cu o foarte bună recunoaştere publică.
Unii dintre profesorii care predau la facultate au fost sau sunt implicaţi în derulare de campanii de
relaţii publice pentru armată sau guvern, au condus campanii electorale etc. şi au o bogată
experienţă practică în domeniul relaţiilor publice.

Economic
Facultatea oferă şcolarizare la forme de învăţământ cu finanţare de la buget sau cu taxă. Locurile cu
taxă se pot plăti şi în rate. Nivelul taxelor de şcolarizare se situează la o limită rezonabilă, asfel că şi
cursurile cu taxă sunt accesibile unui mare număr de aplicanţi.
Nivelul de angajare al absolvenţilor FCRP pe domeniile studiate sau conexe este satisfăcător de
ridicat.

Social
Schimbările din mediul de afaceri, concurenţa de piaţă determină firmele să respecte mecanismele
cerute de piaţa concurenţială şi să se adapteze schimbărilor permenante din mediul de afaceri. Tot
mai multe firme înţeleg că este foarte imortantă componenta resursa umană şi relaţiile dintre
membrii organizaţiei şi dintre organizaţie şi opinia publică, clienţi, potenţiali clienţi. De aceea,
domeniul relaţiilor publice capătă o tot mai mare importanţă.
Extinderea conflictelor internaţionale, problemele de mediu reclamă şi ele prezenţa specialiştilor în
comunicare. Situaţiile de criză tot mai complexe trebuie gestionate de personal pregătit în acest
scop. Ca urma, cerera de specialişti în relaţii publice va continua să crească.

Tehnologic
Noile tehnologii de comunicaţii, viteza cu care circulă veştile necesită măsuri rapide pe palierul
comunicare. Sunt necesari specialişti care să stăpânească bine atât tehnologiile web cât şi
procedurile de comunicare în situaţii de urgenţă.
Dar şi în situaţii neconflictuale sunt necesari specialişti în comunicare pentru a asigura permanenţa
vizibilităţii organizaţiilor pe pieţele marcate de concurenţă.
Tehnicile de marketing, deci şi succesul organizaţiei pe piaţă a firmelor producătoare sau de servicii
CONCURS „DE CE FCRP-IST?”
Campanie de promovare a ofertei educaţionale a FCRP
în liceele din Bucureşti şi din ţară
Proiect “Te facem campion al comunicării”

depind mult de abilităţile de comunicare şi negociere ale specialiştilor din marketing.

5. Strategia de acţiune
Se vor folosi în majoritatea acţiunilor studenţi de la FCRP, voluntari, care vor vorbi în faţa elevilor
demonstrând abilităţile oratorice, entuziasmul şi cunoştinţele dobandite în facultate.
Se vor împărţi de către studenţi materiale publicitare ca afişe, pliante, fluturaşi printre elevi şi
părinţii acestora prezenţi la acţiuni.
Se va menţine o activă relaţie cu mass-media, necesară publicării articolelor în reviste şi apariţiilor
la tv.
Se urmăreşte încheierea unui parteneriat cu operatori de telefonie mobilă pentru promovarea
acţiunii sms-urilor

6. Obiectivele operaţionale
• Elaborarea de planuri de acţiune pentru echipe de studenţi voluntari care să prezinte
experienţele lor de studenţi la FCRP în prezenţa elevilor din 80% dintre licee cu profil
umanist din Bucureşti şi 30% dintre licee cu profil umanist din ţară.
• Utilizarea de pliante, fluturaşi şi afişe despre oferta educaţională şi despre desfăşurarea
examenului de admitere având la dispoziţie 500 de afişe şi 2000 de pliante şi 2000 de
fluturaşi.
• Realizarea de articole în revistele liceelor şi în revistele de profil despre oferta educaţională
FCRP în peste 25 de publicaţii (proprii şi externe).
• Planificarea de excursii, drumeţii la care să participe studenţi FCRP şi elevi din liceele vizate
cu o participare de cel puţin 15% dintre tinerii implicaţi în campanie.
• Planificarea de întâlniri cu foşti studenţi FCRP acum ajunşi pe poziţii de management, în
conducerea unor firme sau în instituţii ale statului cu o rată de succes de cel puţin 30%.
• Planificarea Zilelor porţilor deschise în care elevii pot participa la videoconferinţe susţinute
de profesori FCRP. Vizitarea laboratoarelor de informatică şi limbi străine. Zilele porţilor
deschise vor ocupa 10% din timpul alocat campaniei.
• Implicarea în blogosferă a studenţilor FCRP cu descrierea experienţelor de student fiind
folosite în acest scop minimum 20 de site-uri fiecare cu minim 3 articole postate pe temă
• Interviuri luate unor specialişti importanţi care au absolvit FCRP şi publicarea lor pe internet
şi în reviste de profil, cum ar fi “Revista romană de comunicare şi relaţii publice”, “Target”,
“Biz”
• Planificarea de parteneriate între FCRP şi firme de telefonie mobilă pe partea de comunicare
prin SMS şi email, transmiterea de mesaje personalizate având drept conţinut mesajul cu
vodafone/ orange/ cosmote si FCRP comunici mai bine
• Utilizarea unei secţiuni de pe forumul FCRP destinată viitorilor studenţi unde pot pune
intrebări, pot face sugestii în legatură cu aşteptările pe care le au cu privire la FCRP. Se
aşteaptă o participare de 35% dintre subiecţii vizaţi
CONCURS „DE CE FCRP-IST?”
Campanie de promovare a ofertei educaţionale a FCRP
în liceele din Bucureşti şi din ţară
Proiect “Te facem campion al comunicării”

• Utilizarea de linkuri utile pe site-ul FCRP către firme care scot la concurs job-uri de
specialişti în relaţii publice astfel încât studenţii şi viitorii studenţi să afle care sunt cerinţele
angajorilor cu privire la ocuparea unui post de relaţii publice. Contactarea a cel puţin 50%
dintre firmele care postează pe bestjobs si ejobs anunţuri de angajare pentru relaţii publice şi
invitarea acestora pe secţiunea jobs a FCRP. Se aşteaptă o participare de 80% a firmelor
invitate.
• Planificarea şi publicarea de interviuri cu firme de HR în legătură de stadiul actual şi
tendinţele de viitor ale posturilor de relaţii publice şi descrierea tipurilor diferite de cariere
care pot fi urmate după absolvirea FCRP, având la dispoziţie 20 de publicaţii de profil
• Comentarea în cadrul unor mese rotunde televizate a subiectelor cu privire la ce înseamnă
relaţiile publice şi înlăturarea confuziei dintre relaţii cu publicul şi relaţiile publice. Precizarea
a ce implică postul de purtator de cuvant, asistent relatii publice pentru personalul din
conducere, manager relatii publice şi care sunt compentenţele necesare. Pe parcursul
campaniei se vor derula la televiziuni doua astfel de mese rotunde.
• Utilizarea în campanie a unor afişe sugestive: în prima parte a afişului, un tânăr la un ghişeu
împarte formulare – mesaj: “pentru slujba asta, ai nevoie doar de liceu ca studii”. In a doua
parte, tânărul în costum business, la masa de şedinţe împreună cu membrii consiliului de
administraţie – mesaj: “pentru asta ai nevoie de FCRP”. În acest scop se vor distribui 500 de
afişe pe durata campaniei.

7. Sloganul
« Te facem campion al comunicării ! »;

8. Axa campaniei
“Te facem campion al comunicării” are ca axă imaginea reuşitei şi a prosperităţii, a faimei şi
ascensiunii în carieră, a ocupării unei poziţii sociale importante ca urmare a unei excelente pregătiri
profesionale.

9. Mesajele adresate publicurilor-ţintă


Te facem campion al comunicării are ca axă imaginea reuşitei şi a prosperităţii, a faimei şi
ascensiunii în carieră, a ocupării unei poziţii sociale importante.

10. Planul pe obiective operaţionale


Obiective de relaţii publice Acţiuni de relaţii
Timpul Resurse Restricţii Evaluare
(operaţionale) publice
CONCURS „DE CE FCRP-IST?”
Campanie de promovare a ofertei educaţionale a FCRP
în liceele din Bucureşti şi din ţară
Proiect “Te facem campion al comunicării”

Martie Elaborarea de planuri de acţiune Cooptarea Voluntari FCRP Nu se poate Rezolvat în


pentru echipe de studenţi voluntari voluntarilor. Pliante şi alte conta 100% pe proporţie de
care să prezinte experienţele lor de Stabilirea liceelor materiale tipărite voluntari 60%
studenţi la FCRP în prezenţa unde se vor cu bani din Dificultăţi în
elevilor din 80% dintre licee cu desfăşura sponsorizările obţinerea
profil umanist din Bucureşti şi acţiunile obţinute de la sponsorizărilor
30% dintre licee cu profil umanist firme partenere
din ţară.
Utilizarea de pliante, fluturaşi şi
afişe despre oferta educaţională şi
despre desfăşurarea examenului de
admitere având la dispoziţie 500
de afişe şi 2000 de pliante şi 2000
de fluturaşi.

Aprilie Realizarea de articole în revistele Redactare Studenţi şi Timpul Realizare


liceelor şi în revistele de profil articole profesori care să participanşilor 90%
despre oferta educaţională FCRP Organizare scrie articole
în peste 25 de publicaţii (proprii şi excursii Foşti studenţi
externe). Planificarea de care participă la
Planificarea de excursii, drumeţii întâlniri cu foşti interviuri,
la care să participe studenţi FCRP studenţi FCRP întâlniri
şi elevi din liceele vizate cu o
participare de cel puţin 15% dintre
tinerii implicaţi în campanie.
Planificarea de întâlniri cu foşti
studenţi FCRP acum ajunşi pe
poziţii de management, în
conducerea unor firme sau în
instituţii ale statului cu o rată de
succes de cel puţin 30%.

Mai Planificarea Zilelor porţilor Planificarea Timpul Realizare


deschise în care elevii pot Zilelor porţilor participanşilor 90%
participa la videoconferinţe deschise
susţinute de profesori FCRP. Redactare
Vizitarea laboratoarelor de articole pe
informatică şi limbi străine. Zilele bloguri
porţilor deschise vor ocupa 10% Realizare
din timpul alocat campaniei. interviuri
Implicarea în blogosferă a specilişti
studenţilor FCRP cu descrierea Publicare articole
experienţelor de student fiind în reviste
folosite în acest scop minimum 20 Realizare
de site-uri fiecare cu minim 3 secţiune specială
articole postate pe temă pe site pentru
Interviuri luate unor specialişti viitorii studenţi
importanţi care au absolvit FCRP Realizare
şi publicarea lor pe internet şi în contacte cu
reviste de profil, cum ar fi angajatori din
“Revista romană de comunicare şi domeniul
relaţii publice”, “Target”, “Biz” relaţiilor publice
Planificarea de parteneriate între Realizarea
FCRP şi firme de telefonie mobilă afişelor specifice
pe partea de comunicare prin SMS campaniei
şi email, transmiterea de mesaje
CONCURS „DE CE FCRP-IST?”
Campanie de promovare a ofertei educaţionale a FCRP
în liceele din Bucureşti şi din ţară
Proiect “Te facem campion al comunicării”

personalizate având drept conţinut


mesajul cu vodafone/ orange/
cosmote si FCRP comunici mai
bine
Utilizarea unei secţiuni de pe
forumul FCRP destinată viitorilor
studenţi unde pot pune intrebări,
pot face sugestii în legatură cu
aşteptările pe care le au cu privire
la FCRP. Se aşteaptă o participare
de 35% dintre subiecţii vizaţi
Utilizarea de linkuri utile pe site-
ul FCRP către firme care scot la
concurs job-uri de specialişti în
relaţii publice astfel încât studenţii
şi viitorii studenţi să afle care sunt
cerinţele angajorilor cu privire la
ocuparea unui post de relaţii
publice. Contactarea a cel puţin
50% dintre firmele care postează
pe bestjobs si ejobs anunţuri de
angajare pentru relaţii publice şi
invitarea acestora pe secţiunea
jobs a FCRP. Se aşteaptă o
participare de 80% a firmelor
invitate.
Planificarea şi publicarea de
interviuri cu firme de HR în
legătură de stadiul actual şi
tendinţele de viitor ale posturilor
de relaţii publice şi descrierea
tipurilor diferite de cariere care
pot fi urmate după absolvirea
FCRP, având la dispoziţie 20 de
publicaţii de profil
Comentarea în cadrul unor mese
rotunde televizate a subiectelor cu
privire la ce înseamnă relaţiile
publice şi înlăturarea confuziei
dintre relaţii cu publicul şi relaţiile
publice. Precizarea a ce implică
postul de purtator de cuvant,
asistent relatii publice pentru
personalul din conducere, manager
relatii publice şi care sunt
compentenţele necesare. Pe
parcursul campaniei se vor derula
la televiziuni doua astfel de mese
rotunde.
Utilizarea în campanie a unor afişe
sugestive: în prima parte a
afişului, un tânăr la un ghişeu
împarte formulare – mesaj:
“pentru slujba asta, ai nevoie doar
de liceu ca studii”. In a doua parte,
tânărul în costum business, la
CONCURS „DE CE FCRP-IST?”
Campanie de promovare a ofertei educaţionale a FCRP
în liceele din Bucureşti şi din ţară
Proiect “Te facem campion al comunicării”

masa de şedinţe împreună cu


membrii consiliului de
administraţie – mesaj: “pentru asta
ai nevoie de FCRP”. În acest scop
se vor distribui 500 de afişe pe
durata campaniei.
CONCURS „DE CE FCRP-IST?”
Campanie de promovare a ofertei educaţionale a FCRP
în liceele din Bucureşti şi din ţară
Proiect “Te facem campion al comunicării”

11. Buget
Bugetul va fi de 5000 euro, banii proveniţi în proporţie de 85 % din sponsorizări şi restul din
resursele facultăţii.

12. Echipa de campanie


Şefii de campanie vor fi profesori de la FCRP iar membri, voluntari studenţi de la FCRP

13. Evaluarea campaniei


Evaluarea campaniei se va realize prinŞ
- feed-back-ul primit pe site-ul facultăţii
- prin numărul de participanţi dintre elevi la acţiunile de promovare FCRP
- prin numărul de elevi care vor alege să urmeze cursurile FCRP