Sunteți pe pagina 1din 7

CAP.

I CONTEXTUL CONSTITUTIV AL POLITICILORPUBLICE


1.1 CONSIDERATII GENERALE Pe plan extern este nevoie de o gandire strategica si de inovatie radicala in domeniile: statul national si organizatiile spatial administrative relatiile dintre statul national si structurile organizationale transnationale constructia institutiilor care determina viitorul tarilor in cadrul UE Pe plan intern: transformarea societatii intr-o structura multiorganizationala limitarea capacitatii decizionale ale Guvernului de catre grupuri de interese speciale tirania micilor minoritati Provocari globale: eliminarea saraciei protectia mediului inconjurator repartizarea neuniforma a cunostintelor stiintifice presiune exercitata asupra economia tarilor slab dezvolatete conflictele religioase eradicarea terorismului international eficientizarea controlului armamentului nuclear impun cresterea importantei administratiei centrale si locale. Viabilitatea performantelor este direct conditionata de succesul reformei sistemului administrativ. Politica UE este focalizata prioritar asupra constituirii unui cadru favorabil cresterii comptetitive a companiilor europene pe piata globala. Natura contestabila a pietelor: - importanta costurilor de intrare-iesire de pe o piata unde economia de scara si vitez de intrare-iesire pot avea influiente considerabile asupra performantelor si competitivitatii. Una din solutiile la care guvernele occidentale au apelat destul de frecvent in utima perioada este transferarea experientei din sectorul privat catre cel public: pentru diminuarea cheltuielilor bugetare, imbunatatirea eficientei metodelor de munca. In reformarea societatii, Guvernul Romaniei si-a asumat o interventie activa concretizata printr-o stategie de accelarare a reformei prin obiectivele: delimitarea responsabilitatii politice si administratice ale Guvernului prin separarea managementului politic de cel administrativ ameliorarea calitatii politicilor publice pentru rezolvarea eficienta a problemelor cresterea calitatii proceselor de elaborare si implementare a politicilor publice: prin implicarea cetatenilor cresterea eficientei cooperarii intre institutiile administrative

Politici publice se inscriu intr-un dublu proces de transformare: intrarile (resursele financiare, bugetare, umane) sunt transformate in o realizari (constructii de autostrazi, dosare pt ajutoare sociale analizate si acordate) care la randul lor produc efecte (ameliorarea securitatii rutiere, consolidarea mediului economic) Caracteristicele unei administartii centralizate: birocrtarie excesiva divizarea stricta a componentelor si obligativitatea actionarii in concordanta cu un set de reguli rigid definite tabel 1.1 pg 8 Modernizarea si dezvoltarea sistemului administratiei publice la toate nivelurile este un proces dinamic si complex care cere eforturi sustinute pentru a accelera aderarea la UE. Noile comenzi politice si sociale impun descoperirea si exploatarea eficientei si eficacitatii unor abordari si solutii noi, cunoastrea, definirea, elaborarea, implementarea si monitorizarea activa a unor politici, obiective, strategii, decizii si actiuni care pot revolva problemele confruntate de diferitele segemnte sociale. 1.2 DEFINIREA POLITICILOR PUBLICE Politica vizeaza relatiile, manifestarile si orientarile intre: paturile, grupurile sociale si alte organizatii active dintr-un stat cele mentionate mai sus si cetateni in confruntarile pentru cucertirea, dezvoltarea si mentinerea controlului puterii reflecta orientarile cetatenilor ce formeaza anumite grupari in legatura cu promovarea intereselor lor in lupta pentru putere Politica publica exprima manifestarile si orientarile definite de autoriatatile statului ca puteri publice centrale sau locale pentru domenii sau autoritati esentiale desfasurate la nivel national sau la nivel administrativ-teritorial. Esenta politicii publice tine de mobilizarea membrilor unei comunitati in jurul unui consens permanent obtinut prin disputa, negociera, infruntare, compromis. Politica publica reprezinta: pentru membrii unei comunitati sunt importante propriile valori, propriile nevoi, propria realitate. Caracteristici: presupune existenta unui obiectiv de larg interes public la baza oricarei politici publice stau anumite reguli si norme specifice care exprima modalitarile de definire, optiunile decizionale precum si actiunile destinate punerii in practica a politicii poate fi tratate ca ansamblul deciziilor adoptate de autoritatile publice in vederea orientarii intr-un sens rezonabil a activitatilor dintr-un domenu de larg interes public.

decizii politice in favoarea unei anumite stari dorite pentru atingerea obiectivelor proiectate. contureaza un loc comun sau un spatiu public tinta construit pe interesul comun al unor largi categorii de cetateni cu opinii si afilieri in general diferite natura politicilor publice este pur tehnica- daca se considera ca optiunile politice nu au asociate sisteme de valori diferite

Doctrina perspectivelor concurentiale a accntuat imposibilitatea stabilirii unei explicatii unice si valide a fenomenului social, pe baza diferitelor traditii teoretice. Alternative ale politicii publice- perspectiva pragmatica: expresia unei alegeri definitia unei actiuni curente propune specifica calea de anuntare a unei deizii guvernamentale autorizarea formala a unei actiuni initiate negocierea unei pozitii o declaratie de intentie Programul de guvernare document de importanta nationala din care decurg politicile, obiectivele, strategiile si tacticile care ghideaza drumul spre analize, decizii, actiunini monitorizari reformatoare ale diverselor sectoare si domenii societale. 1.3. TAXONOMIA POLITICILOR PUBLICE TAXONOMIA- delimitarea si clasificarea variabilelor Contribuie la intelegerea comportamentelor decidentilor publici Regiditatile taxonomice pot deveni, in anumite conditii, periculoase Delimitare taxonomica fundamentala dezida intre politicile calitative si cantitative (disocierea lui Tinbergen). Politicile cantitative sunt focalizate adaptarilor permanante asupra schimbarilor continue ale mediului, in conditiile in care structura si organizarea sectorului nu se modifica. Politicile calitative desemneaza schimbari structurale si sunt insotite de modificari cantitative Distinctia dintre cele doua: comporta implicatii asupra relatiilor, instrumentelor si obiectivelor de politica publica. Clasificarea structurala formala ale politicilor publice: Finalitati percepute prin motivatiile calitative ale politicilor publice (competitivitatea, dezvoltarea umana) Obiective ce reprezinta dimensionarea cantitativa din perpectivele finalitatilor, acestea pot fi: economice-cresterea productiei, stabilitatea preturilor sociale- securitatea sociala, educatia

1.4. POLITICI PUBLICE SECTORIALE (PPS) A. Semnificatia conceptului de politica publica sectoriala: Este adoptata de Guvern ca autoritate publica ce are ca obiectiv principal reglarea conditiilor, repartitiilor si alocarii resurselor in sectoarele componente de interes public Se constituie ca o entitate dintre ansamblul instrumntelor si cel al obiectivelor si impune satisfacerea unor conditionari foarte restrictive. Provocari PPS - confruntari: solutionarea pe parti a problemei generale- presupune solidaritatea diverselor masuri si instrumente de PPS opereaza disjunctia dintre 2 abordari aparent opuse: 1 globala- ofera o viziune de ansamblu asupra relatiilor PS 2 subsectoriala- pune in relatie instrumentele si obiectivele specifice fiecarui sector combinarea artificiala a interventiilor statului Tipuri de PPS: Globale- politici conjuncturale, politici structurale, politici de relansare, politici de stabilizare Functionale- politici fiscale, politici de preturi, politici salariale Specifice pe activitati- cercetare dezvoltare, difuzarea tehnolgiei Spatiale- politici zonale, politici teritoriale, politici zonale, politici nationale Sectoriale temporare- politici pe termen scurt, mediu, lung B. Natura statului in realizarea politicii publice (PP) Teoria statului constituie elementul central al fundamentelor politicilor publice Natura statului- comporta: desemnarea responsabilitatilor politicilor publice si a gradului lor de autonomie dependenta PP de alternanta la putere a partidelor politice si a grupelor de interese procesele politico-juridice de executare a deciziilor de PP Influienta naturii statului- in realizarea PP decizia de politica publica reprezinta optiunea statului prin care acesta arbriteaza intre diverse interese cu scopul realizarii obiectivelor stabilite Sistemele economiilor de piata dezvoltate: Sistemul individualist de tip anglo-saxon si americanstimuleaza raspunderea individuala Sistemul corporatist (comunitar) de tip european continentalpune accent pe comunitatea ce contribuie la dezvoltarea socioeconomica, Guvernul asumandu-si un rol substantial in dezvoltarea societatii prin alocarea de resurse, finantarea unor investitii. C. Gradul de interventie a statului 4

Moduri de interventii a statului asupra sectoarelor socio-economic: o Abordarea politicii sectoriale pe verticala o Abordarea politicii sectoriale pe orizontala Fiecare dintre modele are premise si resurse diferite pe care puterea statala le poate influienta prin deciziile de natura strategica adoptate. 1.4.1. MODELUL POLITICII PUBLICE SECTORIALE PE VERTICALA Caracteristici: PPS este focalizata pe obiective precise, specifice fiecarui sector, divizate vertical pe subsectoare si zone. Autoritatile publice identifica obiective in expresie cantitativa cat si instrumentele necesare directionarii resurselor catre aceste zone. Instrumentele utilizate pot fi de natura: Fiscala- scutiri de impozite, esalonarea platii impozitelor Asistenta financiara-transferuri, garantii guvernamentale Destinatie: recupararii decalajelor

1.4.2. MODELUL POLITICII PUBLICE SECTORIALE PE ORIZONTALA Caracteristici: Se adreseaza unor activitati sectoriale Resursele sunt alocate: liniar (la nivelul intregul fiecarui sector pe criterii de performanta) pentru dezvotarea factorilor de productie de care beneficiaza in mod egal intreg sectorul. INFORMATIA reprezinta principala resursa si principalul produs finit

CAP.II CATEGORII CONCEPTUALE ALE POLITICILOR PUBLICE


2.1. VIZIUNEA reprezinta imaginea privitoare la profilul, directia principala de evolutie a unui anumit domeniu la nivel national, local sau regional formularea viziunii politicii publice reflecta: -concentratrea asupra interesului public -mijloacele de atingere- celor mai bune pastreaza suficient realism pentru a fi o permanenta sursa de motivare desfasurarea politicii publice: presupune fragmentarea viziunii strategice in elemente cheie specifice fiecarui sector implicat in realizarea politicii publice respective starea - QUASI- ECHILIBRU- ofera garantia atingerii interesului public vizat 2.2.MISIUNEA Definitie: Reprezinta conceptia managementului politic cu privire la directia majora in care politica urmeaza sa evolueze pe termen lung. Caracteristici: 5

Misiunea si scopul politicii publice- reprezinta satisfacerea intereselor grupurilor largi ce definesc spatiul public tinta este determinata de spatiul public tinta si de nevoile acestora 2.3. VALORILE Caracteristici: succesul oricarui tip de politica este conditionat de schimbarea culturii actorilor implicati in politica publica inclusiv a culturii spatiului public tinta. cultura reprezinta calea prin care membrii unui grup comunica atat intre ei cat si cu alte grupuri din societate cultura spatiului tinta este reflectata prin politicile elaborate care in final sunt transformate in actiuni 2.4. OBIECTIVELE Definitie: reprezinta o stare dorita, un tel, un rezultat sau finalitatea unor actiuni intr-un domeniu realizabil dupa o perioada de timp bine stabilit. Caracteristici: influientarea obiectivelor: de aspitatiile managemntului politic dezvoltarea sau importanta conferita unui anumit domeniu finalitati- descriu starea spre care tinde constituie ghiduri pt directionarea managementului public determina modul in care managementul public planifica si actioneaza criterii de definitie: claritatea si specificitatea- respectarea acestui creteriu se reflecta pozitiv asupra mobilizarii eforturilor manageriale cadrul de timp- anticiparea intervalului de timp necesat finalizarii obiectivului propus integrarea- trebuie facuta atat pe verticala cat si pe orizontala astfel incat sa acopere in totalitate laturile activitatilor si proceselor ce duc la realizarea obiectivelor consistentaformularea logica respectarea circumstantelor a obiectibului + interne si internationale = raportarea la resursele disponibile garantia reusitei proiectului propuse

dificultatea- solicita eforturi suplimentare din partea managementului public , constituind o sursa principala de stimulare a eforturilor monitorizarea-modul in care sunt executate politicile trebuie monitorizat sistematic si riguros, masurabilitatea-pot fi: cantitative- in cazul in care pot fi exprimate un unitati de masura fizice sau valorice calitative- in cazul in care metodele de masurate alese au un caracter subiectiv

Niveluri de analiza ale obiectivelor reflecta diferentierile existente intre obiectivele generale ale unei politici publice si obiectivele partiale si derivate 6

obiectivele unei politici trebuie formulate astfel incat sa nu limiteze alternativele la care se poate apele pentru stingerea acesteia.

2.5. STRATEGIA Caracteristici: exprima optiunea, sensul, directia si orientarea generala pentru parcurgerea unei anumite etape in care sunt vizate indeplinirea obiectivelor vizeaza integrarea globala a domeniului caruia ii este destinat in mediul socioeconomic national si international formularea stategiei este un proces interactiv care ofera o interpretare creativa si inovativa a raspunsurilor obtinute include reglementari directe, alternative (imbunatatirea cadrului legislativ) Clasificare: dupa sfera de cuprindere: finale si partiale in functie de dinamica: redresate, consolidare si dezvoltare dupa scopul urmarit: defensive si ofensive 2.6.TACTICELE Definitie: Caracteristici: 2.7. MANAGEMENTUL PUBLIC AL RESURSELOR UMANE Definitie: Caracteristici: 2.8. ROLUL GUVERVATII IN POLITICELE PUBLICE