Sunteți pe pagina 1din 4

Domeniul: INGINERIE CIVILA Specializarea: CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE Forma de invatamant: INGINERI ZI

Ciclul I (Studii universitare de licen)


Notaii: C ore de curs; S ore de seminar; L ore de laborator; P ore de proiect; SI ore de studiu individual; TO total ore pe saptamana; CR credite acordate; E examen; C- coloviu; Pr proiet; A/R admis/respins

A. DISCIPLINE OBLIGATORII
Semestrul 1
Nr. Denumirea disciplinei crt. 1. Analiza matematica I 2. Algebra liniara si geometrie analitica 3. Utilizarea calculatoarelor 4. Geometrie descriptiva 5. Chimie 6. Topografie 7. Stiinte socio-umane I 8. Limbi straine I 9. Educatie fizica si sport I TOTAL 25 C 2 3 1 2 2 2 1 13 S 2 2 2 1 (2) (2) 7 L 2 1 2 5 P SI 4 4 3 3 2 3 1 (1) 20 TO 8 9 6 7 5 7 3 (3) (2) 45 CR 5 5 4 4 4 4 2 2 30 Conditionari Forma de examinare E E C E E E C C 5E + 3C

Semestrul 2
Nr. Denumirea disciplinei crt. 1. Analiza matematica II 1 2. Ecuatii diferentiale si cu derivate partiale 3. Fizica I 4. Mecanica I 5. Materiale de constructii 6. Desen tehnic 7. Stiinte socio-umane II 8. Limbi straine II 9. Educatie fizica si sport I 10. Practica I TOTAL 26 *) Notarea se face cu A / R C 2 2 2 2 3 1 S 2 2 L P SI 3 4 3 4 3 1 1 (1) 19 TO 7 8 7 8 8 4 3 (3) (2) 45 CR 4 4 4 5 4 3 1 1 1 3 30 Conditionari Forma de examinare E E C E E C C C C* C 4E+6C

1 1 2 2 3 1 (2) (2) 2 spt. x 30 ore 12 8 6

Discipline obligatorii de trecere din anul I in anul II: -Analiza matematica II -Algebra liniara si geometrie analitica -Mecanica I - Materiale de constructii - Desen tehnic Nr. credite 4 5 5 4 3 Total 21

Semestrul 3
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Denumirea disciplinei C 2 3 2 2 2 1 1 2 15 S 3 1 1 1 (2) (2) 6 L 1 1 2 2 1 7 P SI 2 4 3 3 1 1 2 1 (1) 17 TO 7 9 7 7 3 3 5 4 (3) 45 CR 5 5 5 4 2 2 3 3 2 30 Conditionari Forma de examinare E E E E C C C E C 5E+4C

Mecanica II Rezistenta materialelor I Fizica II Hidraulica Elemente de arhitectura Stiinte socio-umane III Infografica Economie si legislatie in constructii 9. Limbi straine III 10. Educatie fizica si sport II TOTAL 28

Semestrul 4
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Denumirea disciplinei Statica I Rezistenta materialelor II Beton armat si precomprimat I Constructii hidroedilitare Geologie inginereasca Cai de comunicatii si poduri Masini de constructii Limbi straine IV Educatie fizica si sport II TOTAL 26 *) Notarea se face cu A / R C 3 3 3 2 1 2 2 16 S 2 2 (2) (2) 4 L 1 1 1 1 2 6 P SI 4 4 3 2 3 2 1 (1) 19 TO 9 10 7 5 5 6 3 (3) 45 CR 6 6 4 3 2 3 2 2 1 30 Conditionari Forma de examinare E E E E E E C C C* 6E+3C

Discipline obligatorii de trecere din anul II in anul III: - Fizica II - Hidraulica - Rezistenta materialelor II - Statica I Nr. credite 5 4 6 6 Total 21

Semestrul 5
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Denumirea disciplinei Calculul placilor Beton armat si precomprimat II Statica II Geotehnica Constructii din lemn Constructii civile I TOTAL 23 C 1 2 2 3 2 3 13 S 1 1 L 1 1 2 2 2 1 9 P SI 2 3 3 2 2 4 16 TO 4 6 8 7 6 8 39 CR 2 4 6 5 5 5 27 Conditionari Forma de examinare C E E E E E 5E+1C

Semestrul 6
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Denumirea disciplinei C 3 3 3 3 4 1 S L 1 2 P 3 2 SI 3 3 3 3 6 3 21 TO 9 7 8 8 13 6 51 CR 4+2 3 2+2 3 4+3 3 7 33 Conditionari Forma de examinare E+Pr E E+Pr E E+Pr C C 5E+2C+3Pr

Constructii civile II Constructii metalice I Fundatii Dinamica si elemente de inginerie seismica 5. Constructii din beton armat I 6. Introducere in MEF 7. Practica II TOTAL 30

3 2 4 spt. x 30 ore 17 5 8

Discipline obligatorii de trecere din anul III in anul IV: Nr. credite 1. Discipline din anul II de studii -Mecanica II 2. Discipline din anul III de studii -Statica II 5

6 Total 11

CCIA
Semestrul 7 VALABIL PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2009-2010

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Cod disciplina

Aplicatii C S L P SI TO CR

Conditionari

Forma de examinare (E, C, V)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Constructii din beton armat II Constructii metalice II PAC Management in constructii I Tehnologia lucrarilor de constructii I Mecanica zidariilor Instalatii in constructii Constructii civile III TOTAL 26

DISCIPLINE OBLIGATORII (OB) 7.OB01.DPS 2 2 7.OB02.DPS 3 2 7.OB03.PIG 1 2 7.OB04.PET 2 1 7.OB05.PET 8.OB05.DPS 8.OB03.PIG 7.OB06.DPS 2 2 2 2 16 1 1 1 6 4

2 2 2 1 1 2 2 2 14

6 7 5 4 4 5 5 4 40

3+3 4+3 3 3 5 4 3 3 30

E+Pr E+Pr C C E C C E 4E+4C+ 2Pr

DISCIPLINE FACULTATIVE (FC) 1. 2. 3. Tehnologia lucrarilor de izolatii hidro si termice Structuri prefabricate pentru constructii civile si industriale Constructii agrozootehnice TOTAL 10 7.FC01.DPS 7.FC02.DPS 7.FC03.DPS 2 2 2 6 2 2 4 2 2 2 6 6 4 6 16 4 2 4 10 C C C 3C

* Semestrul 8 Nr. crt. Cod disciplina Aplicatii C S L P SI TO CR Conditionari Forma de examinare (E, C, V)

Denumirea disciplinei

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

Management in constructii II Tehnologia lucrarilor de constructii II Siguranta constructiilor Constructii civile III Constructii metalice III

DISCIPLINE OBLIGATORII (OB) 8.OB01.PET 3 3 8.OB02.DPS 3 3

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11

7 6 5 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 40

3+3 3+2 4 3 3+3 2 2 2 2 2 2 2 2 30 5 15

E+Pr E+Pr E Pr E+Pr C C C C C C C C


4E+1C+4Pr

Material composite si associate Tehnologii special pentru constructii metalice 3. Finisaje traditionale si modern la cladiri 4. Siguranta structurilor la seism si vant 5. Tehnologia lucrarilor de intretinere, reparatii si consolidari 6. Istoria tehnicii constructiilor 7. Ingineria mediului 8. AutoCAD 3D TOTAL 29 Practica pentru elaborarea proiectului de diploma Sustinerea proiectului de diploma 1. 2.

8.OB04.DPS 3 1 7.OB06.DPS 3 8.OB06.DPS 3 4 DISCIPLINE OPTIONALE (OP) 8. OP01.DPS 3 8. OP02.DPS 8. OP03.DPS 8. OP04.DPS 8. OP05.DPS 8. OP06.PTG 8. OP07.PIG 8. OP08.DPF 8. PC01.DPS 3 3 3 3 3 3 3 15 1 13

2 sapt.x30ore

A/R* E C C 2C

8.PD01.DPS DISCIPLINE FACULTATIVE (FC) Marketing 8.FC01.PET 2 Constructii industriale 8.FC02.DPS 2 2 TOTAL 6 4 2 Credite care se obtin dupa avizul catedrei

2 2 4

4 6 10

2 4 6

*Nota: Disciplinele din semestrul 8 se desfoar n sptmnile 110.