Sunteți pe pagina 1din 2

Harta fertilit ii mondiale (2011)

Prin fertilitate n elegem fenomenul demografic ce desemneaz intensitatea na terilor ntr-o popula ie feminin de vrst fertil (15-49 ani). Cifric, m surarea fertilit ii, la modul cel mai general, se face raportnd masa n scu ilor vii dintr-o colectivitate la popula ia feminin de vrst fertil apar innd respectivei colectivit i. Pentru a realiza harta am folosit programul CorelDRAW X5 si datele statistice privind popoluatia lumii din anul 2011, mai precis datele privind fertilitatea. Am ntocmit harta parcurgnd urm toarele etape: am deschis harta lumii cu programul CorelDRAW X5,dupa care am stabilit legenda(7 clase de valori:cele mai deschise nuan e de albastru reprezint rile cu cea mai mic fertilitate, n timp ce rile cu fertilitatea cea mai mare au fost colorate cu cele mai nchise nuan e de albastru). Fertilitatea cunoa te un proces de sc dere n multe ri, n special n cele europene. i Romnia traverseaz , de c iva ani buni, un asemenea moment. Factorii care influen eaz sau determin aceast sc dere ar putea fi:sl birea influen ei religiei i a normelor culturale n general; urbanizarea, care presupune transferul insului din rural (dirijat de anumite norme) ntr-un mediu anonim, f r un control strict asupra indivizilor; emanciparea femeii; sc derea mortalit ii adulte, care atrage dup sine un num r mai mare de b trni ce revin n ngrijirea familiei, ceea ce, mai departe, implic o diminuare a fertilit ii; schimb rile intervenite n structura i func iile familiei; copilul nu mai are un rol economic semnificativ, a a cum se ntmpla n trecut;au aparut si s-au raspandit noi mijloace contraceptive; diverse boli: sterilitate, mortalitate fetal spontan . Greut ile inerente perioadei de tranzi ie, cu deteriorarea continu a standardului de via s-au f cut resim ite n mod abrupt n domeniul fertilit ii i, mai larg, al reproducerii popula iei. A fost nevoie de 5000 de ani ntreaga istorie documentat a umanit ii pentru ca popula ia lumii s ating cifra de un miliard, n jurul anului 1800 (cauzele acestei cre teri lente sunt multiple r zboaie, foamete, epidemii, lipsa progreselor tehnologice n medicin , agricultur , cre terea animalelor amd). n 1900 erau 1.6 miliarde de oameni pe glob, iar n 1930, deja 2 miliarde. n 2000, num rul lor dep ea 6.1 miliarde, cea mai rapid cre tere a popula iei fiind nregistrat n anii 60 i 70. S-a inregistrat cifra de 7 miliarde n 30 octombrie 2011, iar estim rile ONU indic 9 miliarde pentru 2050. Desigur, i structura ratei fertilit ii a suferit schimb ri importante n ultimii 40-50 de ani, sc znd semnificativ n Asia i America Latin i r mnnd foarte mare (3-5 copii/femeie)

n Africa subsaharian . De altfel, exist o corela ie foarte puternic ntre o rat ridicat a fertilit ii, pe de o parte, i s r cie i lipsa educa iei, pe de alt parte. Cu alte cuvinte, n urm torii 40-50 de ani popula ia va cre te puternic doar n cele mai s race ri din lume; totodat , acolo va avea loc i un intens proces de urbanizare (vom avea uria e aglomer ri urbane n lumea a treia New Dehli, Mumbai, Dhaka, Lagos, Kinshasa). Singurul continent care va suferi un regres n popula ie va fi Europa n ciuda imigra iei estimndu-se c vor mai fi doar 720 de milioane de europeni n 2050, spre deosebire de cei aproape 740 de milioane din prezent. Este lesne de n eles de ce, avnd n vedere structura piramidei vrstelor i rata foarte sc zut a fertilit ii de pe b trnul continent (chiar mai mic dect 2.1, valoare considerat minim-necesar pentru a men ine constant o popula ie) tinerii sub 15 ani constituie doar 16% din popula ia Europei, n timp ce pentru Africa sub-saharian procentul este de 43%; de asemenea, 16% dintre europeni au peste 65 de ani. Provoc rile c rora rile dezvoltate trebuie s le fac fa apar, astfel, substan iale, de la presiunea la care va fi supus (de c tre o popula ie mb trnit ) sistemul de pensii i de s n tate i pn la lipsa acut de popula ie tn r angajat n economie. Fluxurile migratorii vor rezolva, par ial, aceste probleme, genernd insa altele .

Bibliografie y y http://www.geografie.uvt.ro http://www.wikipedia.com

S-ar putea să vă placă și