Sunteți pe pagina 1din 3

Harta speran ei de via

la na tere(2011)

Speran a de via la na tere reprezint media duratelor de via ale unei genera ii imaginare care ar fi supus ntreaga sa via ratelor de mortalitate pe grupe de vrst ale anului de observare; reprezint num rul mediu de ani pe care o persoan l poate tr i n mod obisnuit, exprimat la na tere; difer n functie de sexul persoanei. Speran a de via la na tere constituie indicatorul corectat al mortalt valori diferite pe regiuni i ri n functie de mai mul i factori. ii i nregistreaza

La nivel mondial acest indicator este de70 de ani, cu valoarea minim de 44 de ani nregistrat n Afganistan i cea maxima de 83 ani nregistrat n China(Hong Kong) i Japonia Speciali tii sustin ca evolu ia duratei medii a vie ii este condi ionata de un complex de factori, o importan deosebit revenind modului de via , st rii de s n tate, alimenta iei, nivelului educa/iei sanitare, dar i condi iilor economico-sociale. Programele sus inute de sensibilizare a popula iei pentru practicarea unui regim de via s n tos, accesul i abunden a informa iilor privind asigurarea unei alimenta ii ra ionale, au determinat evolu ia pozitiv a duratei medii a vie ii. Harta speran ei de via la na tere a fost realizat pe baza datelor statistice privind popula ia feminin i masculin a fiecarui stat(2011), utiliznd programul Corel Draw X5.Legenda h r ii este mp r it n dou subdiviziuni: una pentru intervalele de valori ale speran ei de via i cealalt pentru ecart. Astfel, legenda intervalelor de valori include opt categorii de state,n timp ce legenda pentru ecart include 4 categorii. Harta arat speran a de via n toate rile lumii: mai mult de 70 de ani n mai dezvoltate, mai pu in de 50 n cele mai pu in dezvoltate. 1.Categoria statelor cu valori ale speran ei de via la na tere de sub 50 ani. rile cele

Aceasta categorie de state include rile cu cele mai reduse valori ale speran ei de via la na tere - sub 50 ani.Cele mai multe astfel de valori se ntlnesc pe continentul African(Zambia,Zimbabwe,Congo,Lesotho,Swaziland). Valoarea sc zut a indicatorului se datoreaz nivelului economic foarte redus, ceea ce nseamn un nivel de trai foarte sc zut i o alimenta ie neadecvat , existen ei numeroaselor maladii i epidemii care au afectat de-a lungul timpului continentul african i mpotriva c rora nu s-au luat m suri de eradicare datorit lipsei unui sistem sanitar. n aceste state calitatea serviciilor medicale este necorespunz toare sau acestea lipsesc avnd n vedere c medicii i spitalele sunt concentrate n principalele ora e.

Tuturor acestor factori li se adaug lipsa de instruire a popula iei, lipsa hranei n unele state, precum i existen a unor vicii (tutun, alcool) i atitudinea fat de acestea. 2.Categoria statelor cu valori ale speran ei de via la na tere cuprinse ntre 50 60 ani.

Statele care fac parte din aceasta categorie sunt: Burkina Faso, Cote DIvoire,Gambia, Guinea, Liberia ,Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Burundi ,Etiopia, Kenya,Malawi, Mozambique, Rwanda, Tanzania, Uganda, Angola, Cameroon, Chad, Congo, Djibouti . Aceste ri nregistreaza valori medii ale speran ei de via la na tere deoarece sunt state aflate n curs de dezvoltare, cu o mbunatatire usoar a sistemului economic i sanitar i implicit a condi iilor de trai i a alimenta iei. 3.Categoria statelor cu valori ale speran ei de via la na tere cuprinse ntre 60 70 ani.

Principalele state care alc tuiesc aceast categorie sunt cele asiatice:, Koreea de Nord, Iraq, Yemen, Pakistan, India, Kazahstan, Turkmenistan, Cambodgia,Tadjikistan, Uzbekistan, Kirgistan, Mongolia, Nepal, Bangladesh, Buthan, Laos, Filipine, India, Myanmar, dar i cateva state din Europa de Est: Rusia, Rep. Moldova i Ucraina, din America Centrala: Haiti i din America de Sud: Bolivia. Aceste ri au o speran de via la na tere cuprins ntre 60 70 ani, o valoare ridicat tocmai pentru ca sunt state cu o dezvoltare economica incipient io ameliorare a condi iilor de via i a sistemului sanitar, state n care s-au nceput programe de instruire a popula iei pentru men inerea s n tatii. Multe dntre aceste ri sunt foste membre ale Uniunii Sovietice, perioada n care acestea au avut o economie dezvoltat . 4.Categoria statelor cu valori ale speran ei de via la na tere peste 70 ani.

n astfel de ri speran a de via la na tere atinge valori foarte ridicate datorit dezvolt rii economice care a dus la o mbun t ire considerabil a condi iilor de trai i a sistemelor sanitare. Progresul tehnic i stiintific a contribuit la descoperirea i dezvoltarea mijloacelor de lupt mpotriva unor maladii i implicit la sc derea ratei mortalit ii i reducerea timpului de munca n societatile dezvoltate, protectia asigurata celor care lucreaza n anumite domenii (constructii, minerit, transport) a condus la o sc dere a accidentelor de munc frecvente mai ales n cazul b rbatilor. n rile dezvoltate au fost demarate programe de instruire a popula iei n ceea ce prive te s n tatea i alimenta ia. Popula ia din aceste state este mult mai preocupat de starea de s n tate i mult mai receptiv n privin a acestor programe. Statele care apar in acestei categorii sunt: cele din America de Nord, America Centrala i de Sud , statele din Africa de Nord, majoritatea statelor de pe continentul european, Australia, i unele state asiatice: Armenia,Azerbaijan,Bahrein,Georgia Arabia Saudita, Oman, Iordania, Israel, Liban, Siria, Iran, China, Japonia, Koreea de Sud, Tailanda, ingapore, Malaezia, Filipine, dar i Noua Zeelanda.

Ecartul reprezint diferen a dintre popula ia feminin i cea masculin a unei ri. Acesta poate varia de la ar la ar i poate avea valori cuprinse ntre 0 i peste 5 ani. Pe glob, n majoritatea statelor predomin popula ia feminin , existnddoart 4 state, toate de pe continentul african, n care popula ia masculina dep e te pe cea feminin : Zimbabwe, Botswana,Lesotho, Swaziland. Acest ecart masculin nregistrat n rile mai sus men ionate se datoreaz fie modului diferit n care b rba ii i femeile reactioneaz la diverse maladii; b rba ii sunt mai rezisten i la bolile care afecteaz Africa spre deosebire de femei. n general, ei sunt mai puternici i mai rezisten i n ceea ce prive te i lipsa hranei, deoarece aceste state fac parte din categoria celor s race, subdezvoltate. De asemenea statele respective se caracterizeaz i printr-o puternic discriminare a femeilor ajungndu-se la o supramortalitate feminina. n afara de rile amintite, celelalte au un ecart feminin, adic popula ia feminin dep e te pe cea masculin . Acest fenomen se explic prin faptul c , n general, barba ii sunt supu i, datorit domeniilor n care activeaz , unor accidente de munc sau unor accidente rutiere. Dependen a de tutun i alcool poate provoca maladii mai ales n rndul b rba ilor, care statistic vorbind, sunt principalii consumatori. Speciali tii sustin c , cu ct nivelul de dezvoltare economic este mai ridicat, cu att supramortalitatea masculin tinde s creasc , ecartul femei/barbati m rindu-se. Astfel se explic de ce statele dezvoltate i foarte dezvoltate de pe continentele american i european, i o parte din cele din Asia au un ecart feminin cuprins ntre 3 i peste 5 ani. A adar, speran a de via la na tere este ntr-o continu cre tere deoarece progresul economic, medical i stiintific a contribuit la mbun t irea condi iilor de via i la eradicarea unor maladii care produceau numeroase victime. Acest proces continu pe ntreg globul, avnd un ritm rapid n rile subdezvoltate unde s-au nregistrat, n ultimele decenii, cre teri ntre 2 i 5 ani i un ritm mai lent n rile dezvoltate, n cadrul acestora nregistrandu-se chiar o stagnare.