Sunteți pe pagina 1din 1

Interpretarea diagramei in scara dubla Gaussen la statia meteorologica Brasov

Aceasta diagrama pune in evidenta temperaturile medii lunare, precum si precipitatiile medii lunare la statia Brasov. Pentru construirea acestei diagrame se ia un sistem de coordonate, in care pe verticala din partea stanga este reprezentata temperatura (C), pe cea din partea dreapta precipitatiie (mm), pe orizontala fiind reprezentat timpul. Scara pentru TC este 1cm = 5C, pentru P mm scara este 1cm = 10 mm, iar scara timpului este 1cm = 1 luna. Pentru a realiza curba termic se traseaz perpendicular din dreptul fiec rei date ale temperaturii medii n mijlocul fiec rei luni calendaristice i apoi se unesc punctele rezultate cu o culoare ro ie. Observam ca in timpul iernii, temperaturile medii lunare au valori negative, minima inregistrandu-se in luna decembrie si anume -1,70C. Curba termica este ascendenta ating valoarea maxima de 17,80C in luna iulie. Pentru a realiza curba ombrica se traseaza perpendiculara din dreptul fiecarei date ale precipitatiilor medii n mijlocul fiecarei luni calendaristice i apoi se unesc punctele rezultate cu o culoare albastr . Minima pluviometrica este inregistrata in luna noiembrie de 33,4 mm, iar maxima este inregistrata in luna iunie si este de 124,8 mm. Putem observa ca pentru statia Brasov curba ombrica se situeaza in tot timpul anului deasupra curbei termice, ceea ce inseamna ca nu se inregistreaza zile cu deficit de umiditate.