Sunteți pe pagina 1din 9

SC .

Administrator,

Nr;.Cod: I-SSM INSTRUCTIUNI DE SECURITATEA MUNCII pentru ingrijitor animale l .OBIECT Stabilira reglementarilor interne privind securitatea si sanatatea in munca, specifice activitatii din sectorul de crestere a animalelor pentru lucratorii care desfasoara activitatea in acest sector al societatii comerciale. ll. SCOP Prezentele instructiuni au drept scop informarea lucratorilor care deservesc sectorul de crestere a animalelor in ceea ce priveste obligatiile pe care le au legate de securitatea si sanatatea in munca si masurile de prevenire pentru eliminarea si/sau diminuarea pericolelor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala pe durata desfasurarii acestei activitati , la locul de munca. III. CADRUL LEGAL DE REFERINTA - Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. - Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006. IV. COMPONENTELE SISTEMULUI DE MUNCA A. FORTA DE MUNCA Activitatea de cresterea animalelor ( bovine ) poate fi desfasurata de persoane care au calificarea necesara , sunt angajate in cadrul unitatii cu contract individual de munca cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii republicat in 18.05.2011),cu modificarile si completarile ulterioare si care in urma examenului medical , corespund sarcinilor de munca pe care urmeaza sa le execute.

B. SARCINA DE MUNCA Activitatea prestata o constituie ingrijirea animalelor ( bovinelor ) din ferma, exploatarea instalatiilor anexe pentru furajare, evacuarea dejectiilor si a instalatiilor de muls. C. MIJLOACELE DE MUNCA UTILIZATE Echipamentele de munca din dotare sunt instalatiile de pregatire si distribuire a furajelor , instalatiile de alimantare cu apa , instalatiile de evacuare a dejectiilor, instalatia de muls mecanic si conditionare depozitare a laptelui, instalatia electrica , mijloace tehnice de transpot si manipulare materiale , furaje. D. MEDIL DE MUNCA Activitatea se desfasoara in hala de adapostire a animalelor si in aer liber; lucratorii sunt expusi conditiilor meteorologice , ricurilor mecanice la exploatarea instalatiilor din dotare , riscurilor biologice generate de animale si evacuarea transportul dejectiilor . V. OBLIGATII ALE LUCRATORILOR PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA , MASURI PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII IN CONDITII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA. Pentru prevenitea accidentelor de munca , a imbolnavirilor profesionale, asigurarea securitatii si sanatatii in munca , lucratorii au urmatoarele obligatii: 1. - Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoanecare pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. 2 -a)-sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, ecipamentele de transport si alte mijloace de productie; b)-sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie adecvat si dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

c)-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securtate proprii, in special ale masinilor , aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive; d)-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitate si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; e)-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; f)-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar pentru a face posibila relizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; g)-sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desmnati pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; h)-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; i)-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca cu ocazia controalelor. Pentru prevenitea accidentelor de munca , a imbolnavirilor profesionale, asigurarea securitatii si sanatatii in munca , desfasurarea activitatilor in deplina securitate, lucratorii trebuie sa respecte urmatoarele masuri si reglementari: 3.- Sa se prezinte la locul de munca intr-o stare fizica si psihica corespunzatoare care sa le permita realizarea tuturor sarcinilor pe durata zilei de munca. 4.- La locul de munca este interzisa prezenta altor persoane care nu au atributii de serviciu. 5.- Parasirea locului de munca este interzisa fara a anunta seful ierarhc superior, asigurarea unui inlocuitor. 6.- Cand activitatea se desfasoara pe schimburi, la predarea , respectiv preluarea schimbului se vor da informatii asupra starii tehnice a echipamentelor tehnice (instalatia de muls , de evacuare a dejectiilor, instalatia electrica ), luindu-se masuri ori de cite ori se constata deficiente. 7.- Deservirea echipamentelor tehnice nu este permisa decat persoanelor calificate si instruite in acest scop. 8.- Inainte de incepera lucrului cu echipamentele tehnice se vor verifica:

buna functionare a elementelor de comanda ; existenta si starea aparaturii de masura si control; existenta si functionarea dispozitivelor de protectie; modul cum sunt asigurate protectiileimpotriva electrocutarii prin atingeredirecta si indirecta. 9.- Intimpul functionarii echipamentelor tehnice este interzisa efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii 10.- La intreruperea sursei de alimentare cu energie electrica a echipamentelor tehnice acestea vor fi deconectate si asigurate impotriva pornirii accidentale. 11.- Interventiile la instalatiile electrice a echipamentelor tehnice se vor face numai de catre lucratorii calificati si autorizati pentru efectuarea acestor lucrari si daca sunt dotati cu echipamentul individual de protectie specific acestor interventii. 12.- Repararea echipamentelor tehnice se efectueaza numai dupa decuplarea alimentarii cu energie electrica , oprirea si blocarea contra pornirii accidentale. 13.- Lucrarile de revizii si reparatii se vor efectua numai de personal calificat si instruit pentru efectuarea acestor lucrari. 14.- Este intrezisa scoaterea din functiune a dispozitivelor de protectie de la echipamentele tehnice. 15.- Este interzisa utilizarea flacarii deschise sau a sculelor care pot produce scantei sau a echipamentelor tehnice ce nu au protectia corespunzatoare mediului cu pericol de incendiu ( in depozitul de furaje si grajduri). 16.- In spatiile in care exista pericol de incendii folosirea flacarii deschise se admite numai dupa luarea tuturur masurilor de preventie impotriva incendiilor si obtinerea permisului de lucru cu foc . 18.- Furajele utilizate in ferma vor fi depozitate in asa fel incat sa se previna pericolul de autoincalzire biologica si de autoaprindere. 19.- Depozitarea balotilor de paie in sira se face in asa mod incat sa se evite prabusirea acestora atunci cand sunt consumati , existand riscurile de lovire , strivire asfixiere a lucratorilor la desfacerea acestora din sirele de paie. 20.- Manipularea si transportul furajelor in vrac (fie nutreturi concentrate sau paie ), se face pe aleei in stare curata si fara obstacole pentru evitarea accidentarilor , afortului fizic suplimentar si riscurilor de cadere , lovire strivire de grilaje fie case efectueaza mecanizat sau manual . 21.- Se interzice depasirea vitezei de deplasare de 5 km/h in interiorul fermei pentru utilajele de transport nutreturi si remorcile tehnologice. 22.- Instalatia de alimentare cu apa din grajduri va fi verificata periodic pentru eliminare oricaror pierderi si evitarea electrocutarii la interventiile la pompele actionatew electric.

a) b) c) d)

24.- Pentru evitarea accidentelor , la instalatia cu racleti de evacuare a dejectiilor din grajduri se vor respecta urmatoarele reguli: -la evacuarea gunoiului cu transportoare cu racleti , lucratorii vor avea grija sa nu calce pe racleti; -este interzisa functionatrea instalatiei fara aparatoare la cuplaje. -defectiunile care apar la instalatie se remediaza numai de personal instruit folosind mijloacele si sculele adecvate si numai cu instalatia oprita. -inainte de inceperea lurului se va verifica legatura la centura de impamantare a motoarelor electrice de actionare, starea izolatiei cablurilor electrie de alimentare a acestora pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare a lucratorilor cat si a animalelor dat fiind faptul ca este un mediu umed in permanenta.; se va verifica data cand a fost realizata ultima masurare a rezistentei de dispersie a prizei de pamant (verificarea periodica anuala pe baza de buletine de masuratori). - purtarea echipamentului individual de protectie este obligatorie avand in vedere riscurie biologice si mediul de munca . 25.- Exploatarea instalatiilor de muls mecanic se face cu respectarea urmatoarelor reguli de securitatea muncii: - interventiile la instalatia electrica si pompele de vacuum se face numai de catre electricieni autorizati. - mulgatorul nu va intra cu capul sau parte superioara a corpului intr bara de protectie si animal. - se va verifica in permanenta ca motorul electric si pompa de vacuum sa fie legate la centura de impamintare, iar capacul cutiei de borne sa fie fixat corect - spalarea conductei de vacuum la instalatia de muls sa se efectuieze cu grija de catre personal instruit si in conditii de igiena. - Personalul va respecta cu strictete normele de igena sanitara atat in ce priveste igena individuala , cat si cea a animalului , a locului de munca, a aparatelor si a instalatiilor de muls. - purtarea echipamentului individual de protectie este obligatorie, iar in cazul in care pentru dezinfectarea instalatiei de muls se utilizeaza substante acide sau alcaline se va folosi echipamentul de protectie specifc acestor operatii. - personalul care desrveste instalatia de muls va fisupus periodi controlului medical pentru prevenirea imbolnavirilor contagioase . - substantele chimice periculoase ,materiale de dezinfectie , produsele inflamabile se vor depozita si pastra in spatii special amenajate.

Pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale datorita riscurilor de expunere la locul de munca (lovire, cadere, electrocutare, prindere de catre elemente ale instalatiilor in miscare s.a. ) cat si la contactul cu agenti biologici ( posibile contactului cu animalele din ferma si dejectiile produse ), lucratorii trebuie sa tina cont de riscurile potentiale pentru sanatate , sa respecte conditiile de igiena , sa utilizeze echipamentul individual de protectie acordat, sa-si insuseasca instructiunile de lucru si securitatea muncii si sa respecte reglemantarile legislative in domeniul securitatii muncii. INTOCMIT,

S C ...

Administrator,

IDENTIFICAREA FACTORILOR DE RISC BIOLOGIC SI MASURI DE PREVENIRE A RISCURILOR LEGATE DE EXPUNEREA LUCRATORILOR LA AGENTI BIOLOGICI IN FERMA DE BOVINE Agentii biologici contaminanti sunt considerati agentii biologici ( bacterii , virusuri ,ciuperci , paraziti ) prezenti la locurile de munca si care actioneaza asupra angajatilor ca urmare a manipularii unor produse patologice sau a unnor materiale contaminate ( dejectii dela animale , singe , urina , microorganisme de la animale bolnave ). Agentii biologici pot provoca boli infectioase mai mult sau mai putin grave avand ca origine infectiile: bacteriene (cu bacilul tuberculozei, stafilococi, streptococi, salmonela, antrax, etc); parazitare ( ex. tenie, scabie, giardie, etc.); fungicide ( ex. candida albicans, actinomicete,etc.); virala ( virusuri hepatice,adenovirusurile, enterovirusurile, etc.) si care pot patrunde in organism pe cale respiratorie, digestiva, sanguina, cutanata, prin mucoase. RISCUL BIOLOGIC IDENTIFICAT folosirea mainilor murdare sau a unui obiect contaminat; improscarea in ochi; prin ranire corpului ( intepaturi taieturi, jupuiri); neprotejarea unei rani deja existente; respirarea de particule fine in suspensie in aer ( aerosoli ); contactul cu dejectiile animalelor; contactul cu nimale bolnave, moarte , carnea contaminata. MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE INDIVIDUALA - dotarea si purtarea echipamentului individual de protectie adecvat specific fiecarei categorii de lucrari sau agenti;

- asigurarea de vestiare pentru pastrarea echipamentului , dusuri pentru igiena personlului; - semnalizarea de de securitete si sanatate la locul de munca cu pericol de expunere la agenti biologici ; - lucratorilor li se vs interzice purtarea echipamentului de protectie in spatiile destinate servirii mesei; - echipamentul de protectie va fi curatat in spatii special amenajate; - este interzis lucratorilor sa ia echipamentul de protectie acasa; - lucratorii vor fi dotati cu unguente de protectie, materiale igenicosanitare si solutii de neutralizare a nocivitatilor , pentru protectia ochilor si igena tegumentelor; - inainte de servrea mesei mainile vor fi spalate cu apa calda si sapun; dupa spalare se aplica pe maini o solutie dezinfectanta sau antiseptica; - in grajduri se va mentine in permanenta curatenie, evacuarea dejectiilor se va asigura in mod continuu , se se va efectua igenizarea zilnica a spatiilor destinate animalelor in grajduri; - asigurarea verificarii starii de sanatate a lucratorilor prin efectuarea controalelor medicale la angajarea in munca, perodice, la reluarea muncii, de tratamente, vaccinari; - se interzice folosirea lucratorilor care nu sunt apti din punct de vedere medical;apele uzare, dejectiile vor fi colectate , evacuate in spatiile destinate si amenajate pentru acest scop; - informarea lucratorilor asupra afectiunilor generate de expunerea la agenti biologici si modul de actionare in cazul unor raniri , taieturi, intepaturi, improscare cu lichide sa sange contaminat ( curatirea prin spalare abundenta cu apa si dezinfectarea cutanata cu substantee dezinfectante sau alcool 70%, verificarea provenientei materialului contaminat, verificarea vaccinarii ulima data , anuntarea mebiculuipentru efectuarea de investigatiisi tratament; - in cazul animalelor bolnave se va asigura izolarea acestora , sacrificarea in conditti de securitate ,; - asigutatea conditiilor si mijloacelor care permit depozitarea cadavrelor de animale moarte in conditii de deplina securitate; - preluarea si distrugerea cadavrelor de animale in conditii de securitate de catre unitati specializate pentru incinerare; dotarea lucratorilor cu echipament de protectie specific la efectuarea operatiilor de manpulare , transport, a cadavrelor , asigurarea iginei lucratorilorla incheierea operatiilor efectuate. - Asigurarea deratizarilor spatiilor din ferma pentru eliminarea vectorilor purtatori cum ar fi rozatoarele , insectele.

- Tote suprafetele din grajduri trebuie sa fie rezistente la substante


alcaline , solventi si dezinfectanti , impermiabile la apa si sa permita o curatenie usoara;
INTOCMIT,