Sunteți pe pagina 1din 4

SUBIECTE ECONOMIA EUROPEANA GABRIELA DRAGAN ASE 2010 1.

Prin care din urmatoarele tratate nu au aduse amendamente prerogativelor Parlamentului European? a. Actul Unic European b. Tratatul de la Maastricht c. Tratatul de la Amsterdam d. Tratatul de la Nisa e. Niciunul dintre raspunsuri nu este corect 2. Procesul integrationist european nu a trecut prin etapa de: a. zona de liber schimb b. zona economica speciala c. uniune vamala d. piata comuna e. uniune ec onomica si monetara f. uniune politica A (a,f) ; B (b) ; C (f) ; D (a,b) ; E (a,b,f) 3. Numarul membrilor Comisiei Europene, la inceputul anului 2010, era de: a. 27 b. 25 c. 20 d. 30 e. 24 4. Reuniunile periodice din cadrul Consiliului European se realizeaza incepand cu anii: a. 60, dupa Tratatul de la Roma b. 70, dupa extinderea spre Nord c. 80, pe fondul ? d. 90, dupa tratatul de la Maastricht e. a existat de la bun inceput, Consiliul European fiind creat prin tratatul CEO 5. Tratatul de la Maastricht nu a introdus: a. Pilonul de Politica Europeana si de Securitate Comuna b. Piata Unica c. Uniunea Economica si Monetara d. Pilonul de Justitie si Afaceri Interne 6. Care din urmatoarele extinderi ale UE a fost cea mai importanta din punctul de vedere al cresterii procentuale a PIB comunitar?

a. 1973 b. 1981 c. 1986 d. 1995 e. 2004 7. Una din urmatoarele propozitii este adevarata: a. Malta, Croatia si estonia au devenit membre ale une in mai 2004 b. Noile state membre beneficiaza de clauza de optiune in cazul UEM pentru o perioada de timp c. Franta, Olanda si Marea Britanie, prin referendum au respins Tratatul Constitutional d. Agenda Lisabona a fost lansata in anul 2000, in capitala Spaniei e. Niciunul dintre raspunsuri nu este adevarat 8. Prin institutiile Uniunii Europene nu regasim: a. Consiliul Uniunii Europene b. Curtea Europeana de Justitie c. Consiliul Europei d. Parlamentul European 9. Cazul Cassis de Dijon a condus la elaborarea principiului: a. Recunoasterii reciproce b. subsidiaritatii c. egalitatii sanselor d. proportionalitatii 10. Decizia crearii Pietei Unice a fost luata prin: a. Tratatul de la Amsterdam b. Tratatul de la Nisa c. Tratatul de la Paris d. Tratatul Constitutional e. Actul Unic European 11. In prezent (2010), din Uniunea Economica si Monetara (UEM) fac parte: a. 13 state membre b. 14 state membre c. 15 state membre d. 16 state membre e. 12 state membre

12. In momentul aderarii celor 10 state membre, in 2004, procesul integrationist se afla in stadiul de: a. Zona de liber schimb b. Zona libera c. Uniune vamala d. Piata interna unica e. Uniune economica si monetara f. Uniune politica 13. Precizati care din urmatoarele afirmatii sunde adevarate: a. Sunt in vigoare: Tratatul privind crearea Comunitatii Economice Europene, Tratatul privind instituirea unei comunitati Europee a Carbunelui si Otelului si Tratatul Euratom; b. Incepand cu 1 ianuarie 2007, din zona euro fac parte 15 state; c. Tratatul de la Maastricht lanseaza etapa Pietei Interne Unice; d. Realizarea stadiului de piata comuna implica si adoptarea unei monede unice de catre statele respective e. Niciun raspuns nu este corect; A (a,b,c,e) ; B (a,b,c,) ; C (e) ; D (a) ; E (c). 14. Criteriile de convergenta stabilite prin Tratatul de la Maastricht nu includ: a. Existenta unei inflatii care s anu depaseasca cu mai mult de 1,5 puncte procentuale media celor mai performante 3 tari; b. Existenta unei economii de piata functionale, care sa faca piata presiunilor concurentiale c. Existenta unui deficit bugetar care sa nu depaseasca 3% din PIB d. O datorie publica care sa nu depaseasca 60% din PIB e. Rata dobanzii pe termen lung sa nu depaseasca cu mai mult de 2 pp media celor mai performante 3 tari. 15. Precizati care din urmatoarele afirmatii sunt false: a. Parlamentul Europeana este organismul reprezentantilor alesi direct de catre cetatenii Uniunii b. Incepand cu 1 ianuarie 2007, Romania a devenit membra a zonei Euro c. Tribunalul de Prima Instanta este institutie a ONU d. Uniunea Economica si Monetara a fost introdusa prin Actul Unic European si lansata in 199? e. Tratatul Constitutional precede schimbarea denumirii actelor juridice comunitare obligatorii ? si legi cadre europene. A (a,c,e) ; B (a,b,c,d) ; C (a,b,c,d,e) ; D (b,c,d) ; E (toate variantele sunt corecte)

16. Care din urmatoarele entitati are doar un rol consultativ, nefiind considerata o institutie a UE? a. Comisia b. Curtea de Conturi c. Comitetul Regiunilor d. Curtea de Justitie e. Tribunalul de Prima Instanta 17. Presedentia Consiliului de Ministri este obtinuta de fiecare stat membru, prin rotatie, pentru: a. 3 luni b. 5 luni c. 6 luni d. 9 luni e. 12 luni 18. Criteriile de aderare, cunoscute si sub numele de criteriile de la Copenhaga au fost stabilite de Consiliul European care a avut loc in anul: a. 1989 b. 1990 c. 1993 d. 1997 e. 2000

Raspundeti la urmatoarele intrebari: a. Parlamentul European indeplineste urmatoarele functii: 1. 2. 3. 4. b. Elemente de noutate aduse de Tratatul de la Lisabona: 1. 2. 3. 4.

S-ar putea să vă placă și