Sunteți pe pagina 1din 3

Protec ia chakrelor Se pot folosi psalmii pentru inchiderea chakrelor atunci cand intr m intr-un mediu care ne este

ostil din punct de vedere energetic. Care este sensul acestui act magic? Chakrele sunt ni te por i intre universul exterior i cel al nostru, interior. Este in interesul nostru s p str m aceste por i deschise spre lumin , dar mai ales s nu l s m s p trund prin ele intunericul. intotdeauna, in situa iile de criz , atunci cand trebuia s fac tot ceea ce tiu ca s scap teaf r, am folosit i aceast metod . Psalmul 22, psalm al lui David, este unul dintre cei mai dragi psalmi mie prin puterea pe care o are: 1.Domnul m pa te i nimic nu-mi va lipsi. 2.La loc de p une, acolo m-a s l luit, la apa odihnei m-a hr nit. 3. Sufletul meu 1-a intors, pov uindu-m pe c r rile drept ii pentru numele Lui. 4. C de voi i umbla in mijlocul mor ii, nu m voi teme de rele, c Tu cu mine e ti. Toiagul T u i varga Ta, acestea m-au mangaiat. 5.G tit-ai mas inaintea mea, impotriva celor ce m nec jesc; uns-ai cu untdelemn capul meu i paharul T u este, ad pandu-m ca un puternic. 6. i mila Ta m va urma in toate zilele, ca s locuiesc in casa Domnului intru lungime de zile. Redeschiderea chakrelor se poate face cu un Tat l nostru.

Urina i baia de sare


Se preg te te cada ca pentru baie, se pun trei patru pumni de sare grunjoas de mur turi. Omul se spal , apoi face pipi in l turile acelea i bag inclusiv capul. Se cl te te cu ap curat de sus pan jos, se usuc , apoi i i face cruce cu mir sau cu ulei de maslu pe piept, gat, frunte, cre tet, ceaf spate. i se d i cu agheazm mare tot a a. Este una dintre cele mai rapide i eficiente forme de dezlegare de magie. De multe ori i i permite s - i p strezi mintea intreag intr-un adev rat r zboi PSI.

Sporul casei
Se dau o paine i trei monede la apte cer etori s spun bogdaproste; se pun cate apte monede la trei biserici la cutia

milei spunand: Doamne d ruie te-mi s n tate, pace, spor i binecuvant ri in viitor." Este ritualul pe care il d un preot enoria ilor

RUG CIUNEA SFANTULUI CIPRIAN


St pane Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule i Chivernisitorule a toate, Sfant i sl vit e ti; imp ratul imp ra ilor i Domnul domnilor, slav ie. Tu, Cel ce locuie ti in lumina cea nep trunsa i neapropiat , pentru rug ciunea mea, a smeritului i nevrednicului robului T u, dep rteaz demonii i stinge viclenia lor de la robii T i; revars ploaie la bun vreme peste tot p mantul i f -1 s i dea roadele lui; copacii i viile s - i dea deplin rodul lor; femeile s fie dezlegate i eliberate de nerodirea pantecelui; acestea i toata lumea mai intai fiind dezlegate, dezleag i toat zidirea de toate leg turile diavole ti, i dezleag pe robul T u (N) impreun cu toate ale casei lui de toate leg turile satanei, ale magiei, ale farmecelor i ale puterilor potrivnice, impiedic Tu, Doamne Dumnezeul p rin ilor no tri toat lucrarea satanei, Tu Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vr ji i de toate lucr rile satanice ti i de toate leg turile lui, i distruge toat lucrarea viclean prin pomenirea Prea Sfantului T u nume. A a, Doamne, St pane a toate, auzi-m pe mine nevrednicul slujitorul T u i dezleag pe robul T u (N) de toate leg turile satanei i dac este legat in cer, sau pe p mant, sau sub p mant, sau cu piele de animale necuvant toare, sau cu fier, sau cu piatr , sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sange de om, sau cu al p s rilor, sau cu al pe tilor, sau prin necur ie, sau menstrua ie, sau in alt chip s-au ab tut asupra lui, sau dac din alt parte au venit, din mare, din fantani, din morminte, sau din orice alt loc, sau dac a venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pas re, sau prin erpi (vii sau mor i), sau prin p mantul mor ilor, sau a apei cu care se spal mor ii, sau banii care se pun in mana sau pe ochiul mor ilor, sau leg turile cu care se leag mainile sau picioarele mor ilor, sau de sunt farmece f cute pe c i , sau dac a venit prin str pungere de ace ale p pu ilor, sau de sunt farmece aruncate pe ap curg toare sau in foc, sau de sunt f cute pe argint viu, pe bani, mancare sau rana luat din urm , pe cheagul de lapte, pe sporul casei, dezleag -le pentru totdeauna, in ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare. Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cuno ti i tii toate, dezleag , sf ram i distruge, acum, lucr rile magiei, iar pe robul T u (N) p ze te-1 cu to i ai casei lui, de toate uneltirile diavole ti.

Zdrobe te, cu insemnarea cinstitei i de via f c toarei Cruci, toate puterile potrivnicilor. Pustie te, distruge i dep rteaz , pentru totdeauna, toate lucr rile magiei, vr jitoriei i fermec toriei de la robul T u (N). A a, Doamne, auzi-m pe mine p c tosul slujitorul T u i pe robul T u cu to i ai casei lui, i dezleag -i de demonul de amiaz , de toat boala i de tot blestemul, de toat mania, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, descantecele, argintul viu, nemilostivirea, lenea, l comia, neputin a, prostia, nein elepciunea, mandria, cruzimea, nedreptatea, trufia, i de toate r t cirile i gre alele, tiute i ne tiute, pentru Sfant numele T u, c binecuvantat e ti in veci. Amin. Biruindu-se taberele diavolilor de harul ce locuia intru tine se gonesc i se dep rteaz patimile celor bolnavi Cipriane, iar noi credincio ii umplandu-ne de dumnezeiasc lumin , gr im: binecuvanta i lucrurile Domnului pe Domnul! Apoi, luand preotul ap sfin it de la Botezul Domnului (iar, dac nu are, s fac sfin irea cea mic a apei), strope te casa i locul casei pe din afar , cantand troparul de mai jos pe glasul al 5-lea, inand crucea in man i botezand pe cei din cas : inviaz Dumnezeu risipind vr jma ii Lui i fugind de la fa a Lui cei ce-L ur sc pe Dansul. Precum se impr tie fumul i nu mai este, precum se tope te ceara in fa a focului, a a s piar diavolii cei fermec tori i descant tori de la fa a Lui Dumnezeu iar robii ace tia s se bucure de Domnul i s se veseleasc . S fug i s se dep rteze de la casa aceasta tot vicleanul diavol i otr virea, i farmecele, descantecele i argintul viu prin stropirea acestei ape sfin ite i niciodat s nu se mai intoarc , ci s se sting in numele Tat lui i al Fiului i al Sfantului Duh, Amin.