Sunteți pe pagina 1din 13

Introducere Dup sfr itul perioadei bipolare, n lume s-au produs trei conflicte interna ionale majore n Iugoslavia,

, n Afganistan i n Irak. Dintre care ultimele dou , au avut cel mai mare impact, consecin ele c rora nc nu pot fi evaluate i con tientizate pe deplin. Ambele conflicte s-au produs n centrul lumii islamice n Orientul Mijlociu, i n ambele cazuri s-au confruntat i se confrunt n prezent dou for e, confruntare care produce efecte la nivel mondial. Acestea sunt Statele Unite ale Americii pe de o parte i terorismul islamic interna ional. Punctul de pornire al ambelor conflicte din Orientul Mijlociu au fost atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din New York i Washington. Dac aceste evenimente nu s-ar fi produs, probabil c nu ar fi avut loc interven ia american n Afganistan, de asemenea i r zboiul din Irak. Evenimentele din 11 septembrie 2001 au produs o stare psihic i emo ional care, au facilitat mult elitelor politice i economice de la Washington s declan eze interven ia american n Afganistan, dar mai ales r zboiul din Irak, neglijnd pozi ia Consiliului de Securiate ONU i opinia public interna ional . R zboiul, oficial este ncadrat n conceptul mai general de lupt mpotriva terorismului interna ional, care mai corect se define te ca complexul de oper iuni al activizmului (proactive policy)american mpotriva terorismului islamic.[4, p. 77-83] R zboiul din Irak, a fost nu doar cel mai mediatizat eveniment de importan interna ional n perioada 2003-2010 influen eaz i va influen a i pe viitor procesele politice regionale i globale pe termen lung, inclusiv interac iunile dintre marile puteri, perspectivele ordinii interna ionale i rolul Organiza iei Na iunilor Unite, neproliferarea armelor de distrugere n mas terorismului interna ional. i lupta mpotriva

I. administra ia republican

Cauzele r zboiului de c tre consumarea evenimentelor din 11

Problema interven iei americane n Irak, a fost vehiculat imediat dup

septembrie 2001. Publicistul american Robert Kagan este convins: Bush nc de la nceput se gndea la Irak. Eu cred ca Irak era mereu n mintea lui [13]. Alt autor american George Packer n cartea The Assasins Gate, men ioneaz nc din ianuarie 2002, G. W. Bush a inclus Irakul n axa r ului, iar n februarie i-a ordonat generalului Tommy Franks, eful comandamentului central, s nceap dislocarea a unei p r i a trupelor americane din Afganistan n regiunea Golfului. Concentrarea for elor americane i a celor aliate, n golful Persic, au continuat aproape un an. Cauza proxim a invad rii Irakului de c tre armatele americane n 2003, a fost atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 (aici este necesar de men ionat c no iunea de cauz unii autori o consider pretext). De la nceputul anilor 1990, rela iile dintre Washington i Saddam Husein s-au deteriorat complet, n urma r zboiului din Golf din 1991. Irakul a devenit unul din cei mai consecven i promotori ai antiamericanismului. Cu toate c anterior Saddam Husein era unul din favori ii SUA n regiune [5, p.71-89]. Aceasta sa datorat, n primul rnd, faptului c n 1979, n Iran a avut loc revolu ia islamic , venind la putere un regim politic ostil Statelor Unite. Iar Irakul a declan at un r zboi mpotriva Iranului. n acest context, Statele Unite au sus inut regimul de la Bagdad, totodat facndu-se abstrac ie de configura ia sa de regim dictatorial. Statele Unite ale Americii i alia ii s i fiind net superiori trupelor irakiene, n razboiul din Golf, nu au continuat ofensiva mpotriva regimului lui Saddam Husein. Aici sa vadit incapaciatea Americii de a transforma o victorie militar ntr-o victorie politic . [1, p.165] Regimul lui Saddam a supravie uit, cu toate c a fost nfrnt militar categoric. Pe parcursul anilor 1990 Irakul a continuat s fie privit ca un stat ostil i o posibil int . Principalii sus in tori ai ideii interven ionismului au fost neoconservatorii, n frunte cu Richard Cheney, Paul Wolfowitz i Donald Rumsfeld i al ii, inclusiv un ir ntreg de think-tank-uri.

Odat cu c tigarea alegerilor preziden iale din 2000 de c tre G. W. Bush, neoconservatorii au ob inut acces la putere. n perioada imediat urm toare atentatelor din 11 septembrie, a fost declan at r zboiul mpotriva terorismului interna ional. Pre edintele Bush declarnd oficial c America se afl n r zboi. n anul 2002, la 20 septembrie a fost lansat noua strategie de securiate a SUA, n care se prevedea dreptul Statelor Unite de a interveni militar i de a schimba regimurile politice care prezint un poten ial sau presupus pericol la adresa Americii, chiar dac acest pericol nu este direct. Astfel se ligitima din punctul de vedere al SUA politica interven ionismului. Regimul lui Saddam Husein era acuzat c este dictatorial, nu respect drepturile omului, i aici se aduceau argumente c Saddam a ucis n mas mii de kurzi, din Nordul Irakului, cu arme chimice. De asemenea, popula ia tr ie te n nevoi, teroare i s r cie. Totodat , regimul de la Bagdad era acuzat c sus ine terorismul interna ional, i n primul rnd, organiza ia terorista Al-Qaeda, oferind refugiu i resurse financiare liderior ei. Saddam era acuzat c s-ar fi aflat n spatele organiz rii atentatelor teroriste din 11 septembrie. Dar probabil c cea mai grav acuza ie adus regimului Saddam Hussein era c ntreprinde ac iuni de producere a armelor de distrugere n mas i n special a armelor nucleare, pe care inten ioneaz s le utilizeze mpotriva Statelor Unite ale Ammericii i a alia ilor s i. n acest sens seviciile secrete oferind probe fotografii din satelit ale unor presupuse instala ii unde se produc arme de distrugere n mas . [2, p.95] Acestea au fost motivele oferite publicului larg, pentru a justifica interven ia militar . ns cauzele ascunse au fost altele, i anume de ordin politic i ecomic. Importan a petrolului dup Al Doilea R zboi Mondial a crescut vertiginos. Pe lng petrol s-au mai ad ugat i gazele naturale, iar Orientul Apropiat a devenit cea mai important surs de hidrocarburi din lume. Regiunea dispune de 61,7% de rezerve de petrol i 40,6% de gaze naturale din totalul mondial. Doar Arabia Saudit dispune de 26%, Iranul circa 9% iar Irakul ceva mai pu in, din rezervele

mondiale de petrol. Statele din Golf export 20% din totalul mondial de petrol, veniturile constituind 600 mln. $ pe zi. [2, p.107] Cantitatea de petrol importat de SUA din zona Golfului a sc zut, i constituie 17,6%, iar din Canada, Mexic i Venezuela importul constituie 41,3%. n timp ce Europa Occidental , Japonia, India i China depind ntr-o m sur mult mai mare de importul de petrol. Rolul petrolului din zona Golfului, consumat n cantit i mari de c tre principalii alia i ai Washingtonului (Europa Occidental i Japonia) dar i rivali geopolitici (China), este foarte important din variate motive, politice, geostrategice etc. De declan area unei interven ii militare n Irak erau interesa i i unii oameni apropia i ai pre edintelui Bush. Printre ei se num r extractiv a petrolului.[2, p.134] n atare mod, au existat un complex de factori psihologici, politici, economici etc., care au dus la declan area r zboiului din Irak. i Dick Cheney, fostul ef al Halliburton, companie care avea interese n Irak, n special n industria

II.

Evolu ia r zboiului

nainte de declan area propriu-zis a r zboiului, pre edintele Statelor Unite a naintat un unltimatum lui Saddam de 48 de ore. Cerin ele ultimatumului nu au fost ndeplinite. Astfel, n noaptea de 19 spre 20 martie 2003 a demarat opera iunea militar , Enduring Freedom de c tre Statelor Unite ale Americii i a Alia ilor lor, inclusiv i din interiorul Irakului, mpotriva regimului lui Saddam Hussein. Partea militar a opera iunii, a a dup cum prognozase unii comentatori, a fost ndeplinit de c tre SUA la cel mai nalt nivel al artei militare moderne, utiliznd cele mai noi i mai performante tehnologii militare. Desigur, cum se nt ml de obicei la orice opera iune militar , nu au lipsit surprizele: Umm- Kasr i Basra au opus o rezisten nver unat , spre deosebire de Bagdad, unde Saddam Hussein promisese s -l transforme ntr-un nou Stalingrad, a fost cucerit practic f r lupte de c tre coali ia n frunte cu Statele Unite. Armata i mili iile nu s-au mpr tiat din primele zile, dup cum presupuneau americanii, dar au opus rezisten . ns mult l udata gard na ional , de la care se a tepta cea mai mare rezisten , dimpotriv , sa dizolvat intempestiv. [6, p 79-89] Chiar n compara ie cu opera iunea furtun n de ert r zboiul electronic american a fost mult mai eficient. Astfel dac n 1991era nevoie de trei zile pentru a se determina exact inta ntr-un ora irakian pentru o rachet de croazier , atunci n 2003 acest interval de timp sa redus la 45 de minute. n opera iunile terestre intervalul de timp dintre detectarea intei i deschiderea focului asupra ei sa redus la 11 secunde. n toat perioada r zboiului a fost o singur lupt unde au fost implicate masiv tancurile, atunci cnd o duzin de tancuri T-72 ai gardei republicane au ie it n cale tancurilor americane Abrams, for ele irakiene au fost distruse n cteve minute, iar americanii nu au pierdut nici un tank. n toate celelalte cazuri, tancurile irakiene care ap reau pe cmpul de lupt erau imediat distruse de c tre elicopterele speciale antitanc tankbuster. Nu a fost nici o lupt aerian , nici un avion de lupt irakian n-a decolat, nu din cauza lipsei de curaj a pilo ilor, ci din cauza faptului c

comandamentul irakian era con tient c avioanele sunt condamnate din start, vor fi imediat distruse, f r a cuza careva pirderi inamicului. A fost dejucat inten ia comandamentului irakian de a atrage for ele aliate n lupte de strad , unde superioritatea trupelor aliate ar fi fost redus la minim. Nu sa reu it nici nceperea unui r zboi de guerilla popular n spatele frontului (asemenea r zboi a demarat doar dup c teva luni de la ncetarea opera iunilor militare propri-zise). Irakienii nu s-au ridicat la un r zboi popular general, cu toate c sentimentele lor na ionale au fost insultate de apari ia trupelor str ine pe teritoriul na ional. Atitidunea popula iei fa care oamenii nimic bun nu a teptau. C tre jum tatea lunii martie, atunci cnd a devenit clar c Consiliul de Securitate nu putea preveni r zboiul, Saddam, posibil c a n eles c a pierdut totul. Va fi r zboi, i va fi dezastru; regimul nu mai poate fi men inut. Dorin a de rezisten a disp rut. Organizarea ap r rii n mod clasic nu mai era posibil . Iar un plan militar strategic, serios defensiv nu fusese conceput: pn n ultimul moment se miza pe nen elegerile din cadrul ONU i NATO, sperndu-se c aceste dificult i l vor determina pe G. Bush s renun e. Din aceast cauz , Saddam nici nu sa preg tit serios de r zboi .[8, p.75-84] Nu sa adeverit nici o variant catastrofal de evolu ie a r zboiului. Nu a avut loc nici o catastrof ecologic , Israelul nu a fost atacat de rachetele israeliene, popula ia Irakului nu sa refugiat n mas n statele vecine, care ar fi generat crize umanitare colosale. Nu au avut loc valuri de atacuri teroriste n ntrega lume ca r spuns la invazia Irakului, sau convulsii n lumea arab care ar fi putut duce la destituirea regimurilor pro occidentale. Pre urile la petrol n-au crescut i nici nau sc zul vertiginos. Dac e s privim toate aceste evenimente din punctul de vedere al intersului poporului irakian, atunci trebuie de men ionat c oper iunea militar american a avut consecin e pozitive. Indiferent de intersele administra iei Bush, de faptul c sa recurs la mijloace ilegale, au min it opinia public , alia ii i-au ndeplinit misiunea de eliberare a poporului irakian de un regim dictatorial. F r ndoial c aceasta s-a f cut cu nc lcarea dreptului
6

de regim n acel moment a fost

indiferen a. Nu exista motiva ia necesar de a lupta i muri pentru regim, de la

interna ional, ns exact prin acelea i metode a fost pus cap t regimului lui Pol Pot n 1978, interven ia Tanzaniei n Uganda n 1979 [9, p.40-51]. Regimul lui Saddam nu a fost mai bun. A a dup cum se i presupunea, instaurarea p cii i a ordinii s-a dovedit a fi mult mai dificil de ndeplinit dect opera iunile militare. Despre ordine i stabilitate nu se poate vorbi nici n prezent. Dup interven ia american din 2003, practic s-a dechis o adev rat cutie a Pandorei. Diferite fac iuni, n special sunni ii i ii ii au declan at lupta pentru putere, influen . n timpul regimului lui Saddam Hussein, ii ii care constituie 60% din popula ia Irakului erau marginaliza i, iar sunni ii care constituie 20% de ineau toate func iile importante n administra ie. Acum odat cu r sturnarea regimului baasist, ii ii au sim it c a venit timpul lor. Dar nu e chiar att de simplu, comunitatea iit , la rndul ei este divizat n dou fac iuni. Prima din ele este usuli (origini) adepta unui regim cu tent teocratic , asemenea celui din Iran. Liderii ei s-au format n Iran. A doua fac iune o constituie ahbari , este mai liberal i nu este adepta instaur rii unei teocra ii. Unii din liderii ei s-au i n prezent. format n Occident. Aceast stare de confruntare intestin a diferitor fac iuni i totodat mpotriva prezen ei militare str ine, continu

III

Consecin ele r zboiului

n context global, consecin ele r zboiului din Irak sunt destul de controversate, ns se poate spune cu certitudine c sunt cteva consecin e majore care nu pot fi neglijate. Pe de o parte SUA au reu it s ias din relativa izolare diplomatic , n care se pomenise-r cnd au decis s nu in cont att de opinia public interna ional , ct i de pozi iile alia ilor i partenerilor. A a dup cum era i de a teptat nu s-a produs nici o ruptur cu Fran a, Germania sau Rusia, iar Consiliul de Securitate ONU de fapt a legitimat interven ia n Irak i a deschis calea cooper rii interna ionale pentru restabilirea Irakului.[10, p.68-75] Proiectul administra iei Bush de a instaura democra ia n Irak, dup modelul Germaniei i al Japoniei n perioada postbelic , a e uat. Mentalitatea i tradi iile irakienilor nu au nimic n comun cu cele ale germanilor sau japonezilor, chiar i finisarea razboiului este diferit, irakienii nu au senza ia catastrofei, pedepsei meritate, dimpotriv , de toate problemele sunt acuza i americanii. n ceea ce prive te Arabia Saudit , Egipt, Iordania Statele Unite se confrunt cu o situa ie paradoxal : schimbarea regimurilor autoritare, trecerea la democra ie poate duce la ndep rtarea acestor state de SUA, state care n prezent fidele Americii. Alegerile democratice adev rate pot aduce la putere islami tii, care ideologic, spiritual sunt apropia i de acei fundamentali ti i teroro ti, mpotriv c rora au luptat SUA i alia ii s i. [7, p.89-97] Pe de alt parte, nu sunt vizibile rezulatele victoriilor militare din Irak, victorii care ar fi trebuit s sl beasc din puterea i influen a organiza iilor teroriste. AlQaeda activeaz f r mari dificult i. Au loc atentate. Terori tii se acomodeaz noilor realit i, utiliz nd cele mai noi tehnologii. Dup cum scriau doi exper i n problemela date n revista The World Today, Al-Qaeda tinde s utilizeze mijloacele de comunicare modern internetul pentru globalizarea fundamentalismului islamic. Ea inten ioneaz s ias din n afara grani elor na ionale, cu scopul de a crea o re ea, care ar fi capabil s dezorganizeze, paralizeze i terorizeze regimurile instabile. Aceast structur flexibil a devenit
8

i mai mult descentralizat din momentul n care alia ii au distrus n mare parte bazele lor din Afganistan... Acest fenomen globalizat i-a demonstrat rezisten a i puterea de a- i realiza proiectele n perspectiv .[3, p.17] i ce rezulate a adus r zboiul din Irak n sensul anihil rii fenomenului terorismului interna ional? Num rul terori tilor poten iali nu s-a mic orat, dimpotriv , s-a majorat, deoarece sentimentele antiamericane dar i antioccidentale n lumea islamic , n ultima perioad s-au inte it, radicalizat, g sim aderen n rndul a tot mai multora. n Indonezia, procentajul de Statele Unite ale Americii, a persoanelor care au o atitudine pozitiv fa

sc zut de la 61% la 15%, n Turcia de la 52% la 15% (probabil c dup votarea de c tre Camera Reprezentan ilor a documentului privind genocidul armean, procentul va sc dea i mai mult), n Iordania de la 25% la 1%.[11, p.71-77] De men ionat c acestea sunt state care se bucur de ncrederea Washingtonului. Totodat , guvernele statelor ararbe au devenit mai con tiente de pericolul fundamentalismului islamic i a terorismului. Costurile financiare ale r zboiului din Irak din 2003, pn n prezent este de 710688000000 $; [18] circa 100000 de civili i 4205 solda i i ofi eri americani au murit din 2003 pn n prezent [19] Combina ia dintre r zboiul de tip nou din Irak i consolidarea terorismului, fundamentalismului islamic n alte state nu poate s nu duc la concluzia c unilateralismul american i-a demonstrat ineficien a n lupta cu terorismul interna ional. Criticile care au fost aduse anturajului neoconservator a lui Bush, a dus la pierderea alegerilor preziden iale de c tre candidatul republican. Dar aceasta este cea mai nensemnat consecin , n compara ie cu celelate. nainte de a fi ales pre edinte al Statelor Unite, Barak Obama a promis c , dac va ca tiga alegerile, va conclude r zboiul neinspirat din Irak. n 2010, el a ordonat retragerea trupelor combatante americane din Irak. Astfel, la sfr itul lunii august, din 150.000 de militari americani au mai r mas n Irak numai 50.000. Oficial, misiunea celor r masi se va limita la instruirea, dotarea i asisten a armatei i serviciilor de securitate irakiene. Opera ia Iraqi Freedom
9

(Libertatea Irakului), demarat

n 2003, s-a ncheiat. Operatia New Dawn a misiunii

(Orizonturi Noi) a fost inaugurat . Anun nd sistarea aparent

unit ilor combatante americane, Obama a omagiat sacrificiile i tenacitatea poporului irakian care s-a opus tiraniei, terorismului i extremismului i care a decis s - i f ureasc propriul destin ca stat democratic. Discursul a fost sumbru, rezervat i sobru. Nu a fost un eveniment triumfal. Rezultatul final continu s fie incert. R mne de v zut dac Irakul va persevera ca stat relativ democratic, secular i aliat cu democratiile occidentale sau va plonja n i dezmembrare.[20] confrunt ri sectariene virulente, anarhie politic

Administra ia de la Washington a semnalat tran ant irakienilor c vor fi obliga i s - i rezolve singuri conflictele interne. Conform unui acord bilateral existent, retragerea trupelor americane r mase n Irak ar urma s fie completat pna la finele anului 2011. Acordul permite noului guvern irakian s solicite ca trupele americane s -si continue prezen a n Irak i dupa 2011 ca s asigure securitatea rii i s previn interven ii militare str ine

10

Concluzii Statele Unite au ie it nving toare din R zboiul Rece, dipunnd de cel mai mare poten ial de a influen a rela iile interna ionale, ntr-o asemenea m sur , cum nu a mai avut-o nici o putere pn la ea i probabil c nici dup . Cu toate acestea, SUA nu au avut parte dect de un deceniu de relativ lini te. Atentatele din 11 septembrie 2001 (indiferent dac a fost o nscenare sau nu), au deschis o nou perioad a rela iilor interna ionale. Period n care Americ d semne de oboseal , ea nu mai are aceea i vitalitate. Este probabil nceputul sfr itului hegemoniei americane. Aceast stare de lucruri a fost excerbat de r zboiul mpotriva terorismului interna ional. Forma n care a fost conceput, metodele utilizate pentru ducerea r zboiului, dar i personalit ile care au stat n spatele interven ionismului, au contribuit la exacerbarea situa iei deloc u oare a Americii. Invadarea Irakului, f r aprobarea Consiliului de Securiate, f r consim ntul opiniei publice interna ionale, a generat repulsie fa de Statele Unite. Dar cel mai important fapt este c n ns i conceperea r zboiului din Irak s-a pornit de la premise gre ite din start. Democratizarea Irakului dup model occidental era de la nceput sortit e ecului. Societatea arab care de mii de ani a evoluat n condi ii socio-culturale total diferite de cele europene a fost i va fi incapabil s accepte valorile i cultura politic european . Cu siguran , r zboiul din Irak, a dus la deteriorarea imaginii, autorit ii Statelor Unite n lume, dar mai ales n lumea arab . Totodat lumea islamic , mai ales elementele sale fundamentaliste s-au radicalizat. R zboiul din Irak a discreditat America ca garant al stabilit ii i securit ii att la nivel regional, ct i la nivel global. E ecul SUA de a stabiliza Irakul post conflict a ncurajat i mai mult regimul fundamentalist islamic s intensifice progaramul s u nuclear. America a nceput s fie acuzat tot mai vehement de imperialism.. Iar perspective stabiliz rii Irakului par sumbre.

11

Bibliografie:

Monografii 1. Kissinger, H., Are nevoie America de o politic Editura Incitatus, 2002, 268 p. 2. Durandin, C., Statele Unite i lumea mo tenite de Obama, Bucure ti: Editura Cartier, 2009, 176 p. extern ?, Bucure ti:

Articole 3. Jones D. M., Smith M., Jemaah Islamiyah in Southeast Asia, In: The World Today, Nr. 10, 2003 4. , 5. , 6. 7. 8. : 9. , 10. 11. , . , ., , In: , , . , , ., , In: 9, 2004 , ., , , In: , , ., , . ., , . , ., , , ., , , 5, 2007 , ., In: : , , , In: 10, 2005 8, 2006 , : , , , , , 9, 2003 , In: 10, 2003 ?, In: 12, 2004 , In: 10, 2004 , ., : ,

12

Surse electronice 12. http://www.wpec.ru/text/200704171449.htm, accesat la 27.09.2011 13. http://www.rg.ru/2006/07/18/mirskiy.html, accesat la 27.09.2011 14. http://www.costofwar.com/, accesat la 27.09.2011 15. http://www.fulvioscaglione.com/index.php/medio-oriente/un-milione-dicivili-morti-in-iraq-la-chiamano-missione-compiuta/, 16. http://www.acum.tv/articol/19824/

13