Sunteți pe pagina 1din 12

DREPTUL FAMILIEI

1. In sensul Codului Civil, prin soti se intelege: a. barbatul si femeia uniti prin casatorie b. persoanele de acelasi sex unite prin casatorie c. barbatul si femeia care sunt logoditi RASP.A 2. Casatoria este : a. uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie. b. uniunea liber consimtita intre doua persoane. c. uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata in conditiile legii. RASP.C 3. Scopul incheierii casatoriei este : a. de a convietui impreuna b. de a intemeia o familie c. de a avea un patrimoniu comun RASP.B 4. Celebrarea religioasa a casatoriei poate fi facuta : a. numai dupa incheierea casatoriei civile b. inainte de incheierea casatoriei civile c. cu sase luni inainte de incheierea casatoriei civile RASP.A 5. Conditiile de incheiere si cauzele de nulitate ale casatoriei se stabilesc : a. de catre viitorii soti b. de catre Primarie c. de Codul Civil RASP.C 6. Casatoria inceteaza : a. numai prin decesul unuia dintre soti b. numai prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti c. prin decesul sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti. RASP.C 7. Casatoria poate fi desfacuta prin: a. declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti b. decesul unuia dintre soti c. divort RASP.C 8. Copiii din afara casatoriei : a. nu sunt egali in fata legii cu cei din casatorie b. nu sunt egali in fata legii cu cei adoptati c. sunt egali in fata legii cu cei din casatorie, precum si cu cei adoptati RASP.C 9. Indatorirea de crestere si educare a copiilor minori revine: a. bunicilor b. in primul rand parintilor c. altor personae RASP.B 10. Copilul nu poate fi separat de parintii sai :

a. fara incuviintarea acestora, cu exceptia cazurilor prevazute de lege b. fara acordul copilului c. fara acordul tutorelui RASP.A 11. Copilul care nu locuieste la parintii sai : a. nu are dreptul de a avea legaturi personale cu acestia b. are dreptul de a avea legaturi personale cu acestia c. are dreptul de a avea legaturi personale numai cu parintele la care locuieste RASP.B 12. In sensul prevederilor legale privind protectia copilului, prin copil se intelege: a. persoana care nu a implinit varsta de 14 ani b. persoana care nu a implinit varsta de 10 ani c. persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nici nu a dobandit capacitate deplina de exercitiu, potrivit legii RASP.C 13. In procedurile administrative sau judiciare care il privesc, ascultarea copilului este obligatorie daca : a. a implinit 18 ani b. a implinit 10 ani c. a implinit 16 ani RASP.B 14. In procedurile administrative sau judiciare care il privesc, opiniile copilului ascultat : a. nu pot fi luate in considerare b. vor fi luate in considerare numai cu acordul parintilor c. vor fi luate in considerare in raport cu varsta si cu gradul sau de maturitate. RASP.C 15. Logodna: a. reprezinta o etapa premergatoare obligatorie incheierii casatoriei b. confera acelasi statut ca si persoanele casatorite c. este promisiunea reciproca de a incheia casatoria RASP.C 16. Incheierea logodnei : a. este supusa formalitatilor privitoare la incheierea casatoriei b. nu este supusa niciunei formalitati c. este supusa unor formalitati speciale RASP.B 17. Incheierea logodnei poate fi dovedita : a. prin orice mijloc de proba b. numai prin martori c. numai prin inscrisuri RASP.A 18. In cazul ruperii logodnei sunt supuse restituirii : a. toate darurile pe care logodnicii le-au primit in considerarea logodnei b. toate darurile pe care logodnicii le-au primit pe durata logodnei in vederea casatoriei c. darurile pe care logodnicii le-au primit in considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, in vederea casatoriei, cu exceptia darurilor obisnuite RASP.C

19. Darurile de logodna se restituie : a. in natura b. in bani si in natura c. in natura sau daca aceasta nu mai este cu putinta, in masura imbogatirii RASP.C 20. Partea care rupe logedna in mod abuziv : a. poate fi obligata la despagubiri pentru cheltuielile facute sau contractate in vederea casatoriei b. nu poate fi obligata la despagubiri c. poate fi obligata de la caz la caz RASP.A 21. Dreptul la actiune in cazul restituirii darurilor si respectiv a raspunderii pentru ruperea logodnei se prescrie : a. in sase luni de la ruperea logodnei b. intr-un an de la ruperea logodnei c. in 2 ani de la ruperea logodnei RASP.B 22. Casatoria se incheie : a. intre un barbat si o femeie b. intre doua persoane de acelasi sex c. intre barbat si femeie prin consimtamantul personal si liber al acestora RASP.C 23. Casatoria se poate incheia daca : a. viitorii soti au implinit varsta de 16 ani b. viitorii soti au implinit varsta de 18 ani c. viitorii soti au implinit varsta de 21 ani RASP.B 24. Pentru motive temeinice minorul se poate casatorii daca a implinit varsta de: a. 14 ani b. 15 ani c. 16 ani in temeiul unui aviz medical, cu incuviintarea parintilor sai sau dupa caz, a tutorelui si cu autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie minorul isi a re domiciliul RASP.C 25. Incheierea unei noi casatorii de catre persoana care este casatorita : a. este interzisa b. se poate incheia la un an de la data incheierii primei casatorii c. se poate incheia cu o persoana dintr-o alta tara RASP.A 26. Este interzisa incheierea casatoriei intre : a. rudele in linie dreapta b. intre rudele in linie colaterala c. intre rudele in linie dreapta, precum si intre cele in linie colaterala pana la al IV-lea grad inclusiv RASP.C 27. Alienatul si debilul mintal : a. se poate casatorii b. se poate casatorii in momentele de luciditate c. este interzisa casatoria RASP.C

28. Casatoriile dintre persoanele de acelasi sex incheiate sau contractate in strainatate fie de cetateni romani, fie de cetateni straini: a. sunt recunoscute in Romania b. nu sunt recunoscute in Romania c. sunt recunoscute numai cele incheiate sau contractate de cetateni straini RASP.B 29. Comunicarea starii de sanatate cu ocazia incheierii casatoriei: a. constituie o conditie obligatorie b. constituie o conditie facultativa c. nu reprezinta o conditie RASP.A 30. Casatoria se incheie : a. dupa 20 de zile de la afisarea declaratiei de casatorie b. dupa 30 de zile de la afisarea declaratiei de casatorie c. dupa 10 zile de la afisarea declaratiei de casatorie, termen in care se cuprind atat data afisarii cat si data incheierii ei. RASP.C 31. Opozitia la casatorie poate fi facuta de: a. parinti b. unul dintre viitorii soti c. orice persoana daca, exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite RASP.C 32. Opozitia la casatorie se face : a. verbal b. telefonic c. numai in scris cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza RASP.C 33. Persoanele care apartin minoritatilor nationale pot solicita celebrarea casatoriei: a. in limba romana in mod obligatoriu b. intr-o limba straina de circulatie internationala c. in limba lor materna, cu conditia ca ofiterul de stare civila sau cel care oficiaza casatoria sa cunoasca aceasta limba RASP.C 34. Martori la casatorie pot fi : a. numai parintii b. numai rudele c. rudele si afinii, indiferent de grad cu oricare dintre viitorii soti RASP.C 35. Momentul incheierii casatoriei este : a. cand sotii si-au dat consimtamantul b. cand ofiterul de stare civila ii declara casatoriti c. cand ofiterul de stare civila ia consimtamantul fiecaruia dintre viitorii soti si ii declara casatoriti RASP.C 36. Actul de casatorie se semneaza de catre : a. soti si doi martori b. soti si ofiterul de stare civila c. soti, de cei doi martori si de catre ofiterul de stare civila RASP.C

37. In legatura cu regimul matrimonial ales, ofiterul de stare civila: a. face mentiune pe actul de casatorie b. nu este obligatoriu c. numai la solicitarea sotilor RASP.A 38. Casatoria se dovedeste : a. cu actul de casatorie si prin certificatul de casatorie elibarat pe baza acestuia b. cu actul de casatorie si certificatul de nastere c. cu cartea de identitate RASP.A 39. Casatoria incheiata de minorul care nu a implinit varsta de 16 ani : a. este nula absolut b. nula relativ c. este valabila RASP.A 40. Casatoria poate fi anulata la cererea sotului al carui consimtamant a fost viciat prin : a. prin eroare si prin dol b. prin eroare, prin dol sau prin violenta c. prin violenta RASP.B 41. Casatoria incheiata intre tutore si persoana minora aflata sub tutela sa este : a. valabila b. anulabila c. permisa cu autorizarea primariei RASP.B 42. Anularea casatoriei poate fi ceruta in termen de : a. 6 luni b. 1 an c. 2 ani RASP.A 43. Nulitatea casatoriei : a. are efecte in privinta copiilor b. copiii dobandesc situatia de copii din afara casatoriei c. nu are nici un efect in privinta copiilor, care pastreaza situatia de copii din casatorie RASP.C 44. Hotararea judecatoreasca de constatare a nulitatii sau de anulare a casatoriei : a. este opozabila tertelor persoane b. nu este opozabila tertelor persoane c. este opozabila tertelor persoane in condiile legii RASP.C 45. In tot ceea ce priveste casatoria, sotii : a. hotarasc de comun acord b. nu sunt obligati sa hotarasca de comun acord c. hotarasc de comun acord numai in problemele legate de cresterea si educarea copilului RASP.A 46. Sotii isi datoreaza reciproc :

a. numai respect b. numai sprijin moral c. respect, fidelitate si sprijin moral RASP.C 47. Sotii au indatorirea ; a. de a locui numai impreuna b. de a locui separat c. de a locui impreuna si pentru motive temeinice ei pot hotari sa locuiasca separat RASP.C 48. Un sot : a. are dreptul sa cenzureze relatiile sociale ale celuilalt sot b. sa cenzureze alegerea profesiei celuilalt sot c. nu are dreptul sa cenzureze corespondenta, relatiile sociale sau alegerea profesiei celuilalt sot RASP.C 49. Viitorii soti pot alege ca regim matrimonial : a. comunitatea legala si comunitatea coventionala b. comunitatea conventionala si separatia de bunuri c. comunitatea legala, separatia de bunuri sau comunitatea conventionala RASP.C 50. Intre soti, regimul matrimonial : a. produce efecte din ziua incheierii logodnei b. la zece zile dupa incheierea casatoriei c. din ziua incheierii casatoriei RASP.C 51. Fiecare sot poate sa ii ceara celuilalt sot : a. sa il informeze cu privire la bunuriele, veniturile si indatorarile sale b. numai daca sotii au convenit asupra acestui lucru c. sotii nu sunt obligati sa se informeze cu privire la bunuri, venituri si indatoriri RASP.A 52. In timpul casatoriei, regimul matrimonial : a. nu poate fi modificat b. poate fi modificat c. poate fi modificat in conditiile legii RASP.C 53. Autoritatea printeasca este exercitat de: a. stat b. parinti c. tutela
RASP.B 54. Prinii sunt obligai s l ntrein pe copilul devenit major, fr a depsi varsta de 26 de ani, dac: a. se afla in strainatate

b. nu are nici un venit c. se afla in continuarea studiilor


RASP.C 55. Bunurile dobandite in timpul regimului comunitatii legale de oricare dintre soti sunt, de la data dobandirii lor : a. bunuri comune in devalmasie a sotilor b. bunuri proprii ale fiecarui sot c. bunuri comune

RASP.A 56. Divortul poate avea loc la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat : a. cel putin 30 de zile b. cel putin 2 ani c. cel putin 5 ani RASP.B 57. Divortul prin acordul sotilor poate fi pronuntat : a. daca durata casatoriei depaseste un an b. nu exista copii minori rezultati din casatorie c. indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie RASP.C 57. Divortul prin acordul sotilor : a. nu poate fi admis daca unul dintre soti este pus sub interdictie b. poate fi admis chiar daca celalalt sot este pus sub interdictie c. poate fi admis numai cu procura speciala RASP.B 58. Ofiterul de stare civila ori notarul public de la locul casatoriei poate costata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor : a. daca sotii sunt de acord cu divortul si au copii minori b. daca sotii sunt de acord cu divortul si au copii din afara casatoriei sau adoptati c. daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie, din afara casatoriei sau adoptati RASP.B 59. Casatoria este desfacuta : a. de la data introducerii actiunii de divort b. de la data pronuntarii hotararii de divort c. din ziua cand hotararea prin care s-a pronuntat divortul a ramas definitiv RASP.C 60. In cazul divortului, regimul matrimonial inceteaza intre soti: a. de la data introducerii cererii de divort b. de la data pronuntarii hotararii de divort c. de la data ramanerii definitive a hotararii de divort RASP.A 61. Copilul conceput si nascut in afara casatoriei : a. poate fi recunoscut de catre tatal sau b. poate fi recunoscut de catre tatal sau numai cu acordul mamei copilului c. nu poate fi recunoscut de tatal sau RASP.A 62. Daca tatal din afara casatoriei nu il recunoaste pe copil, paternitatea acestuia se poate stabili : a. prin contestatie b. prin hotarere judecatoreasca c. nu se poate stabili pe alte cai RASP.B 63. Dreptul la actiune in stabilirea paternitatii : a. se prescrie in 6 luni de la nasterea copilului b. se prescrie in termen de 1 an de la nasterea copilului c. nu se prescrie in timpul vietii copilului RASP.C 64. Reproducerea umana asistata medical cu tert donator : a. determina legaturi de filiatie intre copil si donator b. determina legaturi de filiatie intre copil si donator numai cu acordul mamei c. nu determina nicio legatura de filiatie intre copil si donator

RASP.C 65. Diferenta de varsta intre adoptat si adoptator trebuie sa fie de cel putin : a. 10 ani b. 18 ani c. 26 ani RASP.B 66. Adoptia produce efecte de la data : a. introducerii actiunii b. pronuntarii hotararii c. ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care a fost incuviintat RASP.C 67. Copilul are dreptul sa isi aleaga liber confesiunea religioasa daca a implinit varsta de: a. 10 ani b. 12 ani c. 14 ani RASP.C 68. Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti: a. scuteste parintele de obligatia sa de a da intretinere copilului b. scuteste parintele de obligatia sa de a da intretinere copilului daca exista o hotarare judecatoreasca in acest sens c. nu scuteste parintele de obligatia sa de a da intretinere copilului RASP.C 69. Obligatia de intretinere intre fostii soti : a. exista in conditiile prevazute de lege b. nu poate exista c. exista numai daca fostii soti s-au inteles in acest sens RASP.A 70. Pensia de intretinere se datoreaza de la data : a. pronuntarii hotararii judecatoresti b. ramanerii definitive a hotararii judecatoresti c. de la data cererii de chemare in judecata

RASP.C 71. O persoana : a. nu poate reclama o alta filiatie fata de mama decat aceea ce rezulta din actul sau de nastere si posesia de stat conforma cu acesta b. poate reclama o alta filiatie fata de mama decat aceea ce rezulta din actul sau de nastere si posesia de stat conforma cu acesta c. poate reclama o alta filiatie fata de mama decat aceea ce rezulta din actul sau de nastere si posesia de stat conforma cu acesta daca a fost recunoscut ulterior de o alta persoana RASP.A 72. Filiatia fata de mama a persoanei care are o posesie de stat conforma cu actul sau de nastere : a. orice persoana o poate contesta b. numai copilul o poate contesta c. nimeni nu o poate contesta RASP.C 73. Daca este cu neputinta ca sotul mamei sa fie tatal copilului: a. paternitatea nu poate fi tagaduita b. paternitatea nu poate fi contestata c. paternitatea poate fi tagaduita RASP.C

74. Dupa moartea copilului, acesta : a. poate fi recunoscut b. nu poate fi recunoscut c. poate fi recunoscut numai daca a lasat descendenti firesti RASP.C 75. Recunoasterea poate fi facuta : a. prin declaratie la serviciul de stare civila, prin inscris autentic sau prin testament b. de o terta persoana c. de catre parintii mamei RASP.A 76. Dreptul la actiune in stabilirea maternitatii este : a. 6 luni b. 1 an c. imprescriptibil RASP.C 77. O persoana care nu are capacitate deplina de exercitiu : a. poate adopta un copil b. nu poate adopta un copil c. poate adopta un copil cu acordul parintilor RASP.B 78. Informatiile cu privire la adoptie : a. sunt confidentiale b. sunt publice c. sunt furnizate la cererea persoanelor interesate RASP.A 79. Masurile disciplinare pot fi luate de catre parinti fata de copii : a. din initiativa unui parinte b. la propunerea scolii c. numai cu respectarea demnitatii copilului RASP.C 80. Parintii sau reprezentantii legali ai copilului : a. nu pot sa impiedice corespondenta si legaturile copilui in varsta de pana la 14 ani b. pot sa impiedice corespondenta si legaturile copilui in varsta de pana la 14 ani c. pot sa impiedice corespondenta si legaturile copilui in varsta de pana la 14 ani numai in baza unor motive temeinice RASP.C 81. Este interzisa incheierea casatoriei intre : a. a. intre rudele in linie dreapta, precum si intre cele in linie colaterala pana la al IV-lea grad inclusive b. rudele in linie dreapta c. intre rudele in linie colaterala RASP.A 82. Casatoria se incheie : a. dupa 10 zile de la afisarea declaratiei de casatorie, termen in care se cuprind atat data afisarii cat si data incheierii ei. b. dupa 60 de zile de la afisarea declaratiei de casatorie c. dupa 30 de zile de la afisarea declaratiei de casatorie RASP.A

83. Comunicarea starii de sanatate cu ocazia incheierii casatoriei: a. constituie o conditie facultativa b. nu reprezinta o conditie c. constituie o conditie obligatorie RASP.C 84. Sotii au indatorirea : a. a. de a locui impreuna si pentru motive temeinice ei pot hotari sa locuiasca separat b. de a locui separat c. de a locui numai impreuna RASP.A 85. Un sot : a. are dreptul sa cenzureze relatiile sociale ale celuilalt sot b. nu are dreptul sa cenzureze corespondenta, relatiile sociale sau alegerea profesiei celuilalt sot c. sa cenzureze alegerea profesiei celuilalt sot RASP.B 86. Momentul incheierii casatoriei este : a. cand ofiterul de stare civila ia consimtamantul fiecaruia dintre viitorii soti si ii declara casatoriti b. cand sotii si-au dat consimtamantul c. cand ofiterul de stare civila ii declara casatoriti RASP.A 87. In legatura cu regimul matrimonial ales, ofiterul de stare civila: a. nu este obligatoriu b. face mentiune pe actul de casatorie c. numai la solicitarea sotilor RASP.B 88. Actul de casatorie se semneaza de catre : a. soti si doi martori b. soti, de cei doi martori si de catre ofiterul de stare civila c. soti si ofiterul de stare civila RASP.B 89. Darurile de logodna se restituie : a. in natura sau daca aceasta nu mai este cu putinta, in masura imbogatirii b. in natura c. in bani si in natura RASP.A 90. Dreptul la actiune in cazul restituirii darurilor si respectiv a raspunderii pentru ruperea logodnei se prescrie : a. in sase luni de la ruperea logodnei b. in 2 ani de la ruperea logodnei c. intr-un an de la ruperea logodnei RASP.C 91. Sotii pot sa inlocuiasca regimul matrimonial existent : a. dupa 1 an de la incheierea casatoriei b. dupa 2 ani de la incheierea casatoriei c. dupa 3 ani de la incheierea casatoriei RASP.A 92. Bunurile comune ale sotilor : a. pot fi urmarite de creditorii personali a unuia dintre soti

10

b. nu pot fi urmarite de creditorii personali a unuia dintre soti c. pot fi urmarite de creditorii personali a unuia dintre soti de la caz la caz RASP.A 93. Actele de instrainare sau de grevare cu drepturi reale avand ca obiect bunurile comune ale sotilor a. pot fi incheiate fara un acord al ambilor soti b. nu pot fi incheiate decat cu acordul ambilor soti c. nu pot fi incheiate RASP.B 94. Fiecare sot poate folosi, administra si dispune liber de bunurile sale proprii: a. da. b. numai cu acordul sotului. c. da, numai in conditiile legii RASP.C 95. Are drept la intretinere numai cel care : a. se afla in nevoie b. nu se poate intretine din munca sau din bunurile sale c. se afla in nevoie si nu se poate intretine din munca sau din bunurile sale RASP.C 96. Obligatia de intretinere exista intre fostii soti : a. da b. nu c. da, in conditiile prevazute de lege RASP.C 97. In cazul in care dupa decaderea din drepturile parintesti, copilul se afla in situatia de a fi lipsit de ingrijirea ambilor parinti se instituie : a. tutela b. curatela c. adoptia RASP.A 98. Copilul poate cere parintilor sa-i schimbe felul invataturii sau a pregatirii profesionale daca a implinit varsta de : a. 10 ani b. 12 ani c. 14 ani RASP.C 99. Fratii si surorile isi datoreaza intretinere : a. da, dupa parinti insa inaintea bunicilor b. nu c. da, inaintea parintilor RASP.A 100. Cand intretinerea este datorata de parinte, ea se stabileste pentru un copil in coantum de : a. 1/2 din venitul lunar net b. 1/3 din venitul lunar net c. pana la o patrime din venitul lunat net RASP.C 101.Parintele nu are niciun drept asupra bunurilor copilului si nici copilul asupra bunurilor parintelui a. decat numai printr-o hotarare judecatoreasca definitiva b. numai printr-o conventie intre parinte si copil

11

c. exceptand dreptul la mostenire si la intretinere RASP.C

12