Sunteți pe pagina 1din 2

PSIHOLOGIE ORGANIZATIONALA

1. Tipurile de organizatii despre care vorbeste Bennis sunt: organizatia a. primara; b. aparenta; c.presupusa;
d. prezenta; e. evidenta; f. necesara
2. Valorile fundamentale in cazul organizatiei formale sunt: a. decizia de tip participativ; b adaptarea; c.
incurajarea si evidentierea personalului; d. respectarea autoritatii; e. loialitatea.
3. Valorizarea consensului este stimulata in organizatia de tip: a. colegial; b. formal; c. consensual;
4. In organizatia de tip formal, pentru o buna functionare, trebuie sa se evite: a. sinceritatea cu tine insuti;
b.abaterea de la instructiunile date de autoritate; c. atingerea consensului; d. asumarea riscurilor.
5. Caracteristicile de baza ale organizatiei de tip deschis sunt: a. caracterul predictiv; b. caracterul
anticipativ; c. caracterul participativ; d. flexibilitatea; e. responsabilizarea.
6. Organizatiile se deosebesc de celelalte organisme prin urmatoarele dimensiuni: a. timp; b.finalitate;
c.alegere; d.complexitate; e.tip de decizie.
7. Organizatiile se deosebesc de celelalte organisme prin dimensiunea timpului, aceasta fiind diferita in cazul
celor doua: in sistemele umane, schimbarea producandu-se : a. lent, extrem de incet; b. extrem de rapid
comparativ cu sistemele organizationale.
8. Formele de control in cazul organizatiilor de tip formal sunt: a.regulile, legile, recompensele, pedepsele;
b. angajamentele interpersonale, de grup; c. actiuni aliniate cu identitatea sinelui.
9. Formele de control in cazul organizatiilor de tip colegial sunt: a.regulile, legile, recompensele, pedepsele;
b.angajamentele interpersonale, de grup; c. actiuni aliniate cu identitatea sinelui.
10. Formele de control in cazul organizatiilor de tip centrat pe persoana sunt: a.regulile, legile, recompensele,
pedepsele; b. angajamentele interpersonale, de grup; c. actiuni aliniate cu identitatea sinelui.
11. Finalul dezirabil este in cazul organizatiilor de tip formal obtinerea: a. asentimentului; b. consesnului;
c.actualizarii de sine.
12. Finalul dezirabil este in cazul organizatiilor de tip colegial obtinerea: a. asentimentului; b. consesnului;
c.actualizarii de sine.
13. Statusul corespunde: a. pozitiei sau functiei din structura organizationala, dobandirea lui fiind
conditionata de competentele individului (grad de instruire, experienta, atitudini etc); b. ansamblului
expectantelor altora privind comportamentul corepsunzator intr-o anumita situatie.
14. Rolul corespunde: a. ansamblului expectantelor altora privind comportamentul corepsunzator intr-o
anumita situatie. b.pozitiei sau functiei din structura organizationala, dobandirea lui fiind conditionata de
competentele individului (grad de instruire, experienta, atitudini etc);
15. Problemele legate de rol sunt: a.ambiguitatea; b.incompatibilitatea rolului, c.conflictul de rol;
d.supraincarcarea cu roluri; e.subincarcarea cu roluri.
16. Ca strategii rezolutive in cazul problemelor ce pot aparea intr-o organizatie vis-a-vis de conflictul de rol,
enumeram ca strategii eficiente: a. aderarea la expectantele altora (persoane influente); b.impunerea
propriilor expectante de rol altora; c.cererea de clarificari in definirea rolului, incercandu-se un acord in
privinta diferentelor de perceptie; d.disocierea comportamentelor de rol; e.o comportare a vietii printr-o
ierarhizare a prioritatilor, in functie de natura situatiei sau de timp.
17. Supraincarcarea cu roluri poate fi rezolvata prin strategii de tip unilateral cum sunt: a.minimalizarea
importantei unor roluri si renuntarea la performanta ridicata in aceste roluri; b. perceperea
scopurilor corespondente ca fiind neimportante; c. redistribuirea consensuala a responsabilitatilor si a
prioritatilor.
18. Subincarcarea cu roluri poate fi rezolvata prin strategii de tip unilateral cum sunt: a. inititerea unor reguli
sau proceduri care sa-i sporeasca importanta in organizatie, desi vor ingradi libertatea altora;
19. Exista 2 categorii de persoane in functie de cantitatea de stres acumulata de individ si de impactul acestuia
(efectele) asupra activitatii si comportamentului individului: tipul A si tipul B. tipul A de personalitate sunt
acele persoane care: a. sunt mai nepasatoare, care iau lucrurile mai in usor, mai putin susceptibile de a
deveni viitorii bolnavi cardiovasculari.
20. Autoritatea reprezinta: a. dreptul unui conducator de a lua decizii si de a solicita subordonatilor sa se
supuna acestora in vedrea realizarii scopurilor organizationale.
21. Legitimitatea reprezinta: a.procesul de consimtire la a fi condus, influentat de altcineva prin deciziile
luate.
22. Categoriile de autoritate cele mai importante sunt: a. directia; b.auxiliara, c.functionala; d.legitima
23. Autoritatea directa apartine persoanelor: a. aflate in pozitii de conducere care dau ordine
subordonatilor lor directi.
24. Autoritatea auxiliata apartine persoanelor: b. care faciliteaza indirect realizarea obiectivelor organizatiei.
25. Staff authority reprezinta intr-o organizatie: c. autoritatea auxiliara.
26. In modelul clasic al rationalitatii decidentul urmareste: a.obtinerea celei mai bune alternative in scopul
maximizarii rezultatelor.
27. In modelul rationalitatii limitate decidentul urmareste: b. alternativa cea mai satisfacatoare.
28. Teoria clasica asupra deciziei are o natura: a.prescriptiva
29. In stilul autocratic de conducere managerul: a. ia singur decizia; b. cere informatii de la subordonat, dar
decide singur, putand sa comunice sau nu problema subordonatilor.
30. Economia de piata, spre care ascedem este: a. un sistem deschis, in cadrul caruia schimburile cu
exteriorul mentin intensitatea concurentiala; b. o economie descentralizata, in care proprietatea
dominanta este cea privata, statul exercitand o influenta directa; c. o economie care urmareste
maximizarea profitului.
31. Elementele culturii organizationale pot fi structurate pe urmatoarele niveluri: a.nivelul credintelor si
convingerilor, intiparit in constiinta personalului, de care adesea acesta nu este constient; b. nivelul
valorilor si atitudinilor pentru care salariatii organizatiei opteaza so pe care le etaleaza; c. nivelul
comportamentului individual si de grup in cadrul organizatiei, care poate fi perceput prin observatii
spontane si sistematice.
32. Exista o serie de categorii de norme ca manifestari ale culturii organizationale: a.normele formale;
b.norme comportamentale; c.informale