Sunteți pe pagina 1din 69

bUL DE GRu

ANLL IV, M-ru! 1o RLV!O1 UL LUL1h


OCTOMVRIE 1g]]
www.dacoromanica.ro
CUPRINSUL
URME ROMNETI LA MUNTELE
A THOS (cu 50 fguri) . . de H. BZ4
CASA vACRETILOR (cu t] fguri) . de LN4 9ACAksCu
IN JUGUL DOMNULUI (II). - de :ostr NYtkO
(cu 7 figuri de B. Stab6) din ungurete de 8l|sD|ana
CRONICA. Cti, rnferine, cngrest, exoziH: Zile braovene; Pm-etile
Peleului; CIreul traCi Expoziii de art; Cultura poporului In Ce
hoslovacia; Un scriitor tineretului; t. Dimitrescu. Turism, sport,
eucie, jizicd: Terenuri de recreaie i joc la coli; Gnditorul dela
Cheronea.
(Cu figuri).
Neagoe Baarab cu fiul su Teodosie, fre dela Mn1stirea Dionisiu,
Muntele Athos
Reactor: H4NotL BuCuI4
Un exemglar 25 le
Abonamentul pe an a& lei
REDACIA:
DIREC I A EDUCAIEI
P O P O R U L U I
BU C UR E T I, I+
Str. Glner Bertelot Nr. w
EDITURA:
MONITORUL OFICIAL I
I MPRIM. S TATULUI
ADMINIST RAIA:
IMR IMERIANATIONAL
BUCURETI, V
Calu erban Vodl t-t
www.dacoromanica.ro
Chivotul Domnului Alexandru Lpuneanu dela Mnistirea Dochiariu (IU vulturul, .tema i 'Ia n)
URME ROMNETI LA MUNTELE ATHOS
C tlmQutu untCC TthOS 8 Q8ttunS n vI88
mC8. 8t8 l vt2ll8 UC8COtI I 8UuCC8 Cu SInCI,
QC lng8 QOvCtl DInun8lC, I O SC8m UC ODICCtC
SInItC 8C c8ugtIOt. nttun tnU SQunC8 Cum,
llnU gtCu DOn8v I mQttlnUu-I tCmCtIC unuI
mOn8h1 v1tIntC, 8ICI O S-mI C8U O8SCC
8CCSt8l-8 tSQunS n ChIQ UC mngICtC1 vTQOI,
IuC, UC-8I 8vC8 nOtOCu S mOtI 8 TthOS, tC-8I
UuCC UC8UtCQtu n Q8t8UIS . l 8 vtOIt UCStInu
S-l mntuIC lOCm8I 8COO 2lClC. LhCm8t UC
vCStC8 nC8lCQt8t, 8m utC8t Qn 8 mn8tItC8
lll8nU8t, unUC -8u nmOtmnl8t. l8t 8tunCI
Ct8m UC vtSt t8gCU l nu DnuI8m nC tOStu
nSCmn8t 8l untCuI TthOS n ttCCutul tOm-
nCSC. 8I tt2Iu 8m 8l8t I 8m SCtIS nttO C8ttC
CngC2C8SC!
LCtInU OtICC UCSCtICtC 8 untCuI TthOS
C8, SQtC QIU, Lntirt n !evcnt 8 uI ODCtt
Lut2OnCtI I2Dll UC tCQCItCC tCCtInI' TCCSt
lC8 8 OSt U8tul C8guul, NOCvOUu N88hlCl;
nStItC8 H O8t tCCUIt UC tC8n, NOCvOUu
OlU8vICI) S8u TCx8nUtu, NOCvOUu OU8-
vlCl, 8 OSt un m8tC DInCClOt 8l 8CCSlCI l 8tOt
mn8tItI. +
TCum mQt]uttIlC m QO8tl l8tI CltC un-
tCC nt. lCD8tC 8 l8nl, CO88t8 QOttuluI vCl-
mnt8t n 8utI, ttCC QOtCCIlC nSCmn8lC Cu SImQC
CtuCl UC Cmn, COInU QC tnU mnStItlC, m
DuCut UC OSQCI8 Ot, gtICSC unuI8 l 8luI8 UIn
CugtI nCt 8 utm, C anU St8u t C8ul S-mI
tnUuCSCImQtCSIlC, UC C8tl Sunt COQCIt, nu tlu
Cum l UC unUC S nCCQ I S QutCCU n8lntC.
L ml-8 SQuS CInCv8' Y 1It-lC l8 Clugtl1 I
8S m8m, t8t, I n 8ICl UC SC ngt8 QCnttu
SuClCC lOtv; C muI UIn CI 28C 8un n
8mOtC8l ODSCut8ntISl, C, SDInUu-SC Cln ,
OttOUOXmul 8 nCtCmCnIt SuDl tIQlCu OtmC Ot
uIt

`I'
t

C
.
I
.
J
`
u 8m vCnIt S CCtCCtC2 DOgI8 U8nIIOt vOCvO-
U8C, S8 guSt tumu8CIC n8tutlI l S m nCnt
UC n8IvIt8lC8 CgCnUCOt Cu mlt8COC. nSl C-
ClO8t8 8tl8 S8 O8t 8Dtul CnUv8 8 unlClC
TthOS, unUu- SuDt n8lt8-I OCtOtItC. C 8CCC8
www.dacoromanica.ro
,
,
8 B O A B E DE \
i chipul ei, zugrvit n attea feluri, e adorat
aici prewtindeni. Dinaintea unei asemenea icoane
am auzit intonndu-se la Protatu Axionul:
.. Cuvine-se cu adevrat s te fericim, nsdi
toare de Dumnezeu, cea pururea fecioar i prea
nevinovat si maica Dumnezeului nostru . . + .
Apoi diaconul a dat glas pomenirii ctitorilor i
binefctorilor: tefan Voevod, Bogdan, Alexan
dru, Petru, Neagoe, Teodosie -un ir de nume
este dovedit. La dd impratul Vasile Mace
doneanul i dup douzeci i ase ani urmaul
su, Lean Ineleptul, n vederea unei mai po
trivite reculegeri monahiceti, le oprete intrarea
la Athos. Ci msura nu se ine cu rigoare. Mai
pe-ascuns, mai pe fa, Vlahii ncep a se strecura
laolalt cu SOiile i cu fetele, cari, slujind de
pstorie i mbrcate brbtete, strbat linitea
sihstriilor i atrag pe dilugn n vraja ispitelor;
.I
DiplihuJ dela Protalu (in coloana V numele clilorilor romini)
ce le-am gsit nscrise i ntr'un vechiu diptih
romnesc. La aceeai biseric se afl tinuit de o
parte i o cristelni, rostul creia nu-I pricep.
E de mult, spune ecJesiarhul, din timpul Vla
hilor. . Ii botezau n ea pruncii V. i astfel m
strmut cu gndul departe, in veacul al optulea,
cnd tria la Muntele Athos i o populaie mi
rean, cnd nu erau zidite nc mnstirile, cnd
monahii adpostii in colibe i peteri cutau s
cretineze grupurile de pstori Vlahi, cobortori
pe aceste locuri. Fiintarea lor ca neam aparte
aac mpratul Constantin al IX-lea Monomahul
e nevoit. s-i alunge. Acum, ns, dupce clu
grii au gustat din plcerile nengduite i s'au
folosit de spiritul ntreprinztor al Vlahilor, por
nesc ei-nii a se plnge i a cere cu struin
inapoierea lor.
Toate acestea ni se lmuresc pe deplin intr'un
manuscris al bibliotecii Sfntului Pantelimon, in
titulat Scandalurile petrecute la Athos n 1088,
pe care il dau in traducere:
In zilele lui Alexie Comnenul, care a domnit
www.dacoromanica.ro
MARCU BEZA: URME ROMNETI LA MUNTELE ATHOS

timp de treizeci i eapte ani, din 1od1 pn la


111d, Vlahii Cuovlahi, pstori de oi i capre,
inaintnd au ptruns in Athos, dup tiin{a ns
a egumenului Lavrei, cum se va spune mai trziu.
i cu turmele au ptruns i femei in artare br
bteasc; i mult desfru i spurcciuni au s
vI
J
it, m5nndu-i turmele in haine de brbai,
incat monahii Athosului s'au ntors ctre imp
ratul Alexie, i-au fost ndat izgonii. Ins, dupce
s'au dus vitele i Vlahii din Athos, in loc s mul{u
measc lui Dumnezeu monahii, c a ridicat mare
pierzanie i urgie, de s'a curit Muntele, in care
ne-a nvrednicit s trim, ba mai de grab pln
geau nesbuiii. i era mare jelanie in Athos; i,
pe cnd fugarii Eghipetului simiau lipsa crnii,
petelui i altora, monahii r5vniau dup stric
ciunea Vlahilor, amintindu-i de laptele, brnza,
lna, petrecerile i schimburile negustoreti ce
fceau mpreun, i de beiile cari mai pe urm


Pagin: din manuscrisul ptntru Vlahi (secolul XIV,
mnstirea lviru)
s'au artat. C intrase diavolul in sufletele Vla
hilor, de-i ineau femeile n podoabe brbteti
ca ciobani i plteau turmele i slujiau dilug-
rilor in mnstiri i le duceau brnzcturi, lapte
i ln, i le frmmau pinea la zile de praznic.
Iar cele svrite de ei ruinos este a le spune
i a le auzi.
Numaict doritorii de asemenea lucruri, po
cindu-se, i-au ndreptat greelile; cci mravii,
Hrisovul lui Alexandru cel Bun din 14:9 (mn!stirea
Zognfu)
cai virtuoii clugri, aflnd de relele acestea,
le-au spus tare, i patriarhului nc le-au scris,
cum c Vlahii au femei psctoare de turme. Ci
de plecarea Vlahilor, mai mult a clugrilor, s
povestim, cci, gsind necuratul uneltele rutii,
a nsuflat monahilor drept pricin oarecum bine
cuvntat porunca patriarhului de a sta Vlahii
n Athos. i acum izgoninduse, clugrii se f
ceau vinovai ctre sufletele lor dup moarte. i,
auzind acest cuvnt, muli din ei s'au tulburat
foarte -monahi i pustnici, cari timp de cinci
zeci ori eaizeci de ani se luptaser cu diavolul
i din chilii nu clintser, acum eiau plngnd
n chip nerod, zicndu-i unii altora, c de azi
www.dacoromanica.ro
,80
B O A B E DE G++
Hrisovul lui tefan cel Mare din 1471 (m;nbti rea Zografu)
InscnPlie de!a turnul alsenalel Zcgrafu: BinecredJndosul i de Hristos iubitoful 1D Bogdan Voevod a zidit acesllUI
n numele SUntu!ui mucenic Nicolae. In anul 7005 f (t;/I
www.dacoromanica.ro
M
A
R
C
U

B
E
Z
A
:

U
R
M
E

R
O
M

N
E

T
I

L
A

M
U
N
T
E
L
E

A
T
H
O
S

,
8
,

www.dacoromanica.ro
B OAB E DE C+J+
inainte traiu nu avem, nici hodin, deoarece am
izgonit pe Vlahi i ne-am clcat un legmnt.
Oh, nebunia lor! Crduri-crduri eiau ntru bu
curia diavolului.
i erau Vlahii patru sute de familii, pe turmele
crora a vroit patriarhul s pue zeciuial i n'a
lsat pe arhoni s'o fac, spre a nu se ngreuna
mn5tirile. Au eit cu Vlahii o mulime de c
lugri, ct vedeai mnstirile p1zite numai de
orbi, ologi i btrni. i astfel ntmplndu-se
lucrurile, a venit srbtoarea Crciunului i s'au
strns toi dup datin n Lavra Cariesului. Au
afurisit nti pe dimogheroni, apoi sobor fcn
du-se, au ales trei brbai evlavioi: pe Ioan,
egumenul Vatopedului i pe Simeon, egumenul
Caracalului i pe Nichifor, egumenul Constamo
nitului, o rud al mpratului Alexie, i pe doi
supraveghetori, de i-au trimis la mprat, scriin
du-i i carte: Sfinte Despot al nostru, cunoscut
este mpriei tale, c porunca patriarhului de a
sta Vlahii a golit Athosul i ne rugm s ridici
aceast porunc, deoarece ne pierdem cu toii;
i subt a ta senintate ducem i noi o via li
nitit.
Cerind acestea impratul, a luat i sfatul Curii,
care i-a dat prerea s-I cheme pe patriarh. Im
pratul, ns, din evlavie n'a fcut-o, ci a trimis
pe monahi la patriarh, scriindu-i doar c ordinul
acestuia golit-a Muntele Athos. Iar patriarhul
H dat rspuns mpratului: Intruct n'ai isclit,
porunca rmne fr putere : este vrerea lui
Dumnezeu s ie Athosul subt imprteasca st
pnire, spre a nu mai intra Vlahii. ).
O not a manuscrisului adaug: Egumenul
Lavrei, Ioanichie Valmas, cunoscut de mprat
i de patriarh, a fost inceputul i rdcina relelor
svrite de Vlahi, fiindc a scris ca din partea
patriarhului n chip mincinos i a isclit cu mna
sa, cum c patriarhul a poruncit s intre Vlahii,
spre a lua brnzeturi, lapte, ln i altele . Apoi:
O carte ntreag exista inaimea revoluiei despre
cele petrecute n Athos, care acum nu se vede_.
Din aceste rnduri, ct i din ntrebuinarea
termenului de Cuovlahi, reese c manuscrisul
dateaz din veacul al XIX-lea, dar el folosete
si in bun parte reproduce textul unui alt manu
scris vreo cinci sute de ani mai vechiu. Se afl
n biblioteca Ivil'ului. Incepe:
Zicea monahul acesta Ioan Trahaniorul, c
cele ntmplate dintru nceput la SBntul Munte,
Capul SUntului Grigorie din Naiam: io chivotul druit de
Ma:ia Doamna lui Serban Cantacuzino i Maria Blilceanu,
la t719 (mnstirea Vatoped)
nainle i dup porunca patriarhului, nu numai
www.dacoromanica.ro
MARCU BEZ A: URME ROM

NETI LA MUNTELE ATHOS ,8,


episcopul Leontie ci i muli dintre sfinii prini
le-au scris i-au luat astfel de tire, c n urma
izgonirii vitelor i Vlahilor din Athos, n loc s
mulumiasc lui Dumnezeu monahii, c a ridicat
o pericoloas urgie i a curit Muntele Sfnt,
unde ne-a nvrednicit s trim, mai mult se pln
geau; i era jelanie mare n Athos - - - .
Urmeaz scrisorile dintre mprat i patriarh,
.1
.o
L
f
t
I

-..
. ,, J
+
Alungai dela Muntele Athos, Vlahii au conti
nuat pn azi s-i mne turmele n celelalte pri
ale Calcidicei; n calea mea spre Salonic le-am
ntlnit corturile de popas; iar unul din prinii
Lavrei mi-a spus, cu nfiorarea tinereii amin
tite, de iubirea sa pentru o frumoas pstori
vlah, cnd avea odat grija unui metoh mn
stiresc la Casandra. Relaiile Muntelui Athos cu
'` ' "

-
.
t
Basorelieiul tefan-cel-Mare din 1496 (mnstirea Vatoped)
scondu-se la iveal purtrile amgitoare ale Vla
hilor fa de clugri:
Precum Madineii i gtiau femeile i le adu
ceau naintea poporului Iudeu, spre a-I conrupe
i a-I ndeprta de Dumnezeu, tot astfel i dia
volul a intrat in sufletele Vlahilor, de-i mpodo
biau soiile i fetele in strae brbteti, ca s1-
piard pe acei ce vroiau a tri evlavios ... ).
') POl/estire inoric o scrisorilor Jmp4raIUIui Aluie 1i Pa
triarhului Nicolae In diferitt vremi, Nr. 4502, 382, p. 430 A
-
4340.
romnimea nu se ntrerup nicicnd, mrindu-se
bineineles dup ntemeierea Principatelor Dun1
rene. Cu drept cuvnt profesorul N. Iorga scria
acum nousprezece ani, lund n vedere materialul
deatunci:
Nici un Domn al Moldovei n'avuse pn la
1466 legturi cu Athosul! '].
Dar, iat c la Zografu dau de hrisovul daniei
lui Alexandru-cel-Bun din 1429 i actele aceleeai
') Analele Academiei Romdne, Seria JJ, tomul XXXVI,
p. 466.
www.dacoromanica.ro
. . =
Patrahi t ullui Petru RatC (m"nistirta
Esfigmeni)
L GR

U
mnstiri arat, c hotrcirea unor proprieti
ale sale e fcut i mai nainte, la 1378 sub prea
sfntul mitropolit al Vlahieitl). Dei Vlad i Radu
cel-Mare ajut cu pensii anuale' mnstirea Sfn
. tului Pantelimon la 1487 i 1496, cucernica prin-
{es Angelina a Serbiei scrie marelui Cneaz Vasile
Ivanovici in 1509:
Unele din mnstiri au de patron i protector
1) Acles de 4ogrophou, publits par W.Regcl, E. Kurt z et
et B, Korablev, Ptttnburg 1907, p. 113,
www.dacoromanica.ro
M
A
R
C
U

B
E
Z
A
:

U
R
M
E

R
O
M

N
E

T
I

L
A

M
U
N
T
E
L
E

A
T
H
O
S

5

www.dacoromanica.ro
,86
BO ABE DE GR

U
pe Tarul Iberiei, altele pe Voevodul Valahiei;
dar Sfntul Pantelimon n'are dect pe Inlimea
Voastr . . . ,.)-
Att Domnii Valahiei ct i ai Moldovei incep
acum opera lor de ctitorie la Muntele Athos.
Dupce zidete trapezria Zografului i turnul
arsenalei, isprvit de urmaul su Bogdan, tefan
cel-Mare i ia sarcina la gy s dea cinci sute
de aspri anual, cum spune n hrisov, mnstirii
noastre din Sfntul Munte, unde este hramul
sfntului i slvitului marelui mucenic i purttor
de biruine Gheorghe, numit Zografu ,. Apoi in
ajunul unei btlii tefan e speriat de mulimea
otilor turceti i adoarme cu ndoial in suflet,
dac s purcead ori nu a doua zi lupm, i-i apare
in vis Sfntul Gheorghe: Nu-i fie team, i
zice. Pornete-i oamenii impotriva necredincio-
.o
e
`
U
tr`t-

Zgr
j
f
t
lC
iz

Sfntului Gheorghe ce se pstreaz i astzi. In


biblioteca mnstirii gsesc i trei evanghelii sla-
) Lo aest:so oa coa:ert ee $t. Pcrtelior, par Uu Ani
de la Verlt, Conslanlinople 1874, p. a.
vone. Una chiar a lui tefan-cel-Mare, fr
scoare i puin rupt, avnd la sfrit urmtoarea
nsemnare din qg:
Aceast tetraveallghelie a cumprat-o Domnul 10
tefan Voeuod, fiul lui Bogdan Voeuod i a
Oltei i-a aezat-o intru ruga sa in hramul
Adormirii Preasfimei Stpnitoarei noastre Ns
ctoare de Dumnezeu i Pururea Fecioarei Ma
rii n biserica din Borzeci de pe Trotu, ca s-i
fie lui pomenire neschimbat ct st acest hram.
Iar care va suica ori va clinti aceast pomenire,
sali episcop sau pop sau oricine, aceluia s-i
fie protiunic Sfnta Nsctoare de Dumnezeu
:u
iu
:o!
co
f:/
e
;J
u
;Oi.IU}n
H
;f
s
70a
luna Noemvrie j zile.
Dup o sut treizeci i doi de ani o alt mn
trage in adaos rnduri pe alocuri ne mai cetibile:
Aceast tetravanghelie a noit-o i a legat-o
Chilia romneasc a SUntului Ipate, !amnhlrea Vatoped
binecinstitorul i de
H
ristos iubitorul Domn 10
Miron Barnovschi Moghila Voevod, domn al
rii Moldovei, pentru sufletul. .. i pentru
sufletul lui. i a mamei lui, Elisabeta, i a
dat-o la biserica ... hramul Preasfintei Stp-
www.dacoromanica.ro
U 1 1 A
,8,
nitoarei noastre Nsctoare de Dumnezeu i
Pururea Fecioarei 'Marii n salul Borzeti pe
Trotu, ca s-; fie pomenire s se pomeniasc
la fiece slujb... cum se pomenete i rpo
satul Domn, 1o tefan Voevod, fiul lui Bogdan
Voevod, i mama lui Oltea. Iar cine va strica
i va clinti dela biserica aceast pomenire
ct st acest hram al Adormiri! Nsc
toarei de Dumnezeu, sau episcop sau pop sau
oricine, a c e Iu i s-i fie protivnic Sfnta
Nsctoare de Dumnezeu n ziua nfricoatei
judeci a lui
H
ristos. Amin. In anul y1
luna August 1 zile.
Cealalt evanghelie, asemntoare precedentei,
are inscripia datat 1563:
Aceast carte numit sfnta tetravanghelie a
cumprat-o jupan Neagoe, mare ban al Craio
vei, i jupania lui Anca i a aezai-o in hra
mul Sfntului Arhiereu i Fctorului de minuni
printelui nostru Nicolae, in satul Coieni, ca s
lucreze pentru aceste suflete i pentru sufletele
bIJ| \_J Hm m f s_ 1tcc
m cm
prinilor i copiilor n sfntul hram. In zilele
binecinstitorului i de Hristos iubitor ului nostru
Domn, c Petru Voevod, fiul preabunului !
Mircea Voevod, n anul y0):, luna Ghenarie
1J zile.
A treia evanghelie, cu frontispiciu de mpletiri
colorate, ni se spune, c fu scris la mnstirea
Bistria pentru jupanul Ioan, mare vistiernic, egu
men fiind Chir Onufrie, anul 154.
m ab m_ m mJc
bt J
Pe lng Zografu din vechi timpuri fiineaz i
mnstirea, tot slavon, a Hiliandarului. tefan
Nemania, despotul Serbiei, pdsindu-i domnia,
vine la Muntele Athos, se clugrete i nte
meiaz Hiliandar, unde i moare -ceeace nal
prestigiul mnstirii i atrage ncoace numeroase
danii, precum dovedesc hrisoavele. Numai in
cursul veacului al XVI-lea Voevozii Radu dela
Afumai, Vlad-Vintil, Petru chiopuJ, Mihnea
Turcitul, dau la rnd Hiliandarului rente anuale
variind intre cincisprezece i trei mii de aspri.
Mai trziu doamna Matei Basarab druete o
icoan a Sfintei Marii n desvrit stil bizantin;
are coroan de aur cu nestimate i subt aureol
iruri de mrgritare. Sunt n biseric i cteva
candele cu stema romneasc V` aa mrturisete
printele Ioan, ardelean, slujitor n arhondria
www.dacoromanica.ro
,,,
BOAB E DE GR

U
mn5tirii. i cum le caut mult vreme, fr s le Ci, n loc s-I aduc, aflu apoi c-i dete nadins
pot descoperi, zic eclesiarhului: drumul pe cteva zile din mnstire. E teama
Pater\a lui L Vod (m1nlstire.
V _c Basarab [J 7mm_ 7_
-S vie printele Ioan, c le tie . . .
-S vie, da; da . . . M duc dup el.
bnuitoare ce W ntlnesc la mai toti monahii.
Le ghicesc gndul ntrebtor; Pentru ce v inte-
www.dacoromanica.ro
MARCU BEZA: URME ROM

NETI LA MUNTEL E A THOS


reseaz aceste lucruri? Nu cumva dorii a ni le
cere napoi?. Adaug pe de alt parte netiina
lor i fanatismul de ras, cari mpreun
au contribuit la prefacerea ori dispari-
ia attor inscripii romneti. Au putut
rezista numai acele n piatd, vrtos
prinse de chiar pereii cldirilor. a
este basorelieful arsenalei Vatoped dm
1496: tefan-cel-Mare aduce prinos
o ctitorie a sa Maicii Domnului,
care subt numele de Vimatarisa e i
hramul bisericii Vatoped, cea mai cu
prins dintre mnstiri i poate din
aceast pricin i cea mai necrutoare.
Cum aduc vorba de nodarea firului
tradiiei intre noi i Muntele Athos,
unul din epitropi m intrerupe:
-De cnd cu luarea averilor, noi
am contenit orice legturi cu Romnia.
-Credeam, ntmpin eu, c aceasta-
o chestie nchis. N'ai avut timp a v
jelui indeajuns?
rspuns: Rmnei voi
moiile - - +
,8,
hrisoavele i noi cu
-Ba da, zice un alt epitrop, dotat
cu simul humorului. Ne-am plns i
deadreptul oamenilor votri, spunn
FortJrula m al Vr Votvod, arsen L
du-le de hrisoave. tii ce ne-au rspuns? Rm-
Pahomie, ctitorul minJstrii L L Pahomie din mnlstirea LJ
neti voi cu hrisoavele i noi cu moiile + + + . i Inveselit, cheam apoi bibliotecarul i amndoi
Sfintia-sa rde in hohote i repet: Aa ne-au imi pun subt ochi suluri de hrtii, doveditoare q
www.dacoromanica.ro
JVV
U \
V_m Imm mm m_ tm mm 7m:
1mct L


-.~-

m:
_.`
f"

'

o

V_m m _ p:| 1
{mm L_
www.dacoromanica.ro
A U7 A \ L A 1 A b
5
q
generozitii (omneti. Vlad+Vintil Voevod, ntre gsesc insemnat pe o evanghelie cu data de 1309:
alii. ornduete la 1 ajutarea mnstirii cu Intr'st an au intrat n Vlahia Catalanii t; aiurea
zece mii de aspri anual, iar AJexandru Lpu- alt nsemnare: La tQ1 a venit tefan Voevodul
neanu i trece o chervsrie cumprat dela un
cadiu turc din Salonic cu eaizeci i cinci m de
aspri

i dania se face la 1bo, cnd egumenul i


ali frai ai mnstirii Vatoped aduc in Mol
dova capul Sfntului Grigorie de Nazianz -cap
inut azi ntr'un chivot cu inscripia greceasc
amintitoare de Maria Doamna lui erban Vet-
u _m U [mm b V_
vad Cantacuzino i Maria lui Constantin BI
ceanu, 1709.. Printre icoane iau aminte i la
una ce reprezint pe Maria Vimatarisa, ferecat
n aur, avnd pe chenarul stng, jos, rndurile
greceti:
Nicolae giuvaergiu din satul Nicolia, ntr'anul
I690.
Acest sat macedonean a fost totdeauna curat
romnesc. Biblioteca mnsririi se afl in turnul
ridicat de Neagoe Basarab i cu paraclisul acestuia,
aa de frumos zugrvit. Cercetnd manuscrisele,
mm bmm _m f mm t{
{mm z_
n Bucureti.; iar pe o carte, Dogmatichi Panoplia,
din veacul al XIV-lea, urmtoarele cu litere 513-
vone:
www.dacoromanica.ro
>9
U A L \ H \
Adec s tii c am scriu eu robul lui Dumnezeu
anume Costandin, cari au fostu venet cu p-
Chilia romJneasd do Lacu
rintile popa Zahari la sfnta mnstire la
Ioa Doori Moldovlallici, Maria Asoioa Pa!eologhina
(mJnbtirea Grigoriu)
Sfntagor i cene va ce!i aceas!i sfinti scrip
turi, de va fi preut s aib a pomene acestu
ticlosu nume Costandin, ca s-l pomeneasc
i pe sfeniea sa Dumnezeu n Apri[ de zele,
leat y<.
:.... . --... .-.. .
.-.-.- t....- -. ']. v..
. .. v...,+ . . ,.-. ..
..... . .... -... + .---+..

.
.-
.
'.|..' .'
c+ - +.... +.- 1650, ..-+
u.--.. v..+... ,.-..- -.
.. .---.- c.... .... c..
..-.. +.-,.- .. ..- + ...
. . -...
o.,. ... + .. +.. . .
,.-... .,.-, .. r..,--.. :..
... ...-+ +.-.... ..-. -.
,.-. -. ..-.. .: -. -

..'. `+
.
...
.
`
.

. -.-..... ... .-.--.. ..
.-+... . -.... . , +..,.
.-.-. . .. ..-. v.... ....
+.- -..... o....... -. .
.. ..... .. .-,..... ....,. ..+ + .-. .
Pagiodiovaoghe!a lui Mircea Ciobanu (mnbtirea
Dionisiu)
)Nr. t6z, p. 1 b.
www.dacoromanica.ro

L
\

U

b

5
.
'

`
`

"

www.dacoromanica.ro
1
B(A1 DE GR

U
.-.....-.....--........v.-...-..
-.-.. .,.. -. -.-+. , c... r...-...
.-.s.... .--..-.- + .+.-.... . , +-.+....
.. ... -.. ..... .-.--.. -.. -.-...,..
+., .--. -.-..-... r- ..-,.. .--.
.-...... .. 1d1, . .-.-.- -... r.-.. ,.-
``
= _..~

r
*

~ . _
, - ..

~-:
'^*
P ;ginl din tJlmiCea Cnl;rii Cimirilor
-.,...... -...,........ v-..-.- .. v..+.....
v. . ...: .-... +.-... .- -.... +.- 1546 ..
... r.. a.. ... . .- ,...-. .. .-....
u.-- v... -.. ..-.. .- ... ,...-. .-.
-.- .. x-...-. , -..-. + ,.. . .-..
.. ..-.... -.+.. --.,.-. +.-.......
u.. s....- . u..--. -.-..
...--. -.-.-.. ...-+ ..... -. ..,. . -
-.... .. -...-+ -.... .. .--..- -.,..
. .. -..-+ -.-.. ... .-.. ... L .-.-.
.-+... . -. ..--. ., -... -.-...... .
-......... u.--. ...+... . ..-.-.... t.+.-.
v...+ . .... u-....-... . ., -.-. ....
a...-+. ) :- .-. ..... .-.-.. ,.-..-
-.... -. .. ,.. . a.-.-+.. . -.-.....
. . ... r...- ,..-.,... +.-.. ... u.
--.... - tyo, ., ...-,... ,.,......
..-. + . ... . .... . ..-.. -.. + ..,..
:,.-.-+ .-.... r...... -.-. .. ...,-.
+.- r..... . ... .- .-+.. +., ..-.....
:.-...... .- ... ...-.. ,.-..-... +
-.-..... t. c.... , ..- r...... --....
,.-.... r...-.-. .. ...... . +.-.- -,
,..-.. . ,... .. ..... -.-.... -.
,.... :...... . +... .-... .-.-... - .
t. u..-.... -.-.-... -...,........ v..
+.... T ..-. r .-. ,..... .... - 1564,
:...-+. t,.-.-. .+. ...-...-.-.. -.
-...... ,...... .-...,.. +...,. ... +.. .
P.gin inluminat din Evanghelia lui Mircea Ciobanu
. +.. . .- --.... + ..-. - .-., + ..-
(motirca 010015iu)
-.. , ... +.- +.. . .... .-.-.,... ..- -
.. .... ..-... .. 1y}g -. --....... u..--.
....... +., . :..-..... r,.... -. -.--. -.-.-.
a... ..... ... r,....-... .- t.-.... -.
a.-.
.+.-.. .,.., + v...,+ :..-. .- +.-
-.. o., -.... c,.-.-..... -.-+ .....-..
:|.- ..... .- ..-.. ,.,..,. -.-......
') Codicc-nunuscru Nr. 1y Oohiariu.
www.dacoromanica.ro

:

\

www.dacoromanica.ro
BOABE DE GR

U
.,- r..-. ,.,...- .. :..-... c-.-,-. --.-.
+ -.--... --.-.... -.-.-.
c. .-...-.. + -.. t..-.. .. ,
.. .. !orldtt`so. :-.-. .+,..... . .. -.+.. . .
-..-.- .. .ss, z.,-... -. --....... o.-
-.... v..-... --.- c.-..-..-. 9 -.- .,.-
:V l NugO Baunb (m1nhtru Lm_
--.. .,.. o.- ...-. .,-.. ..-..-.-.-+ .-.-.,.. , ., :- ,.. -.-...... ...-
.+... .-..-. v..-.. u.--..... O ...- ..-.. +.. + ..--. .- ,.-.-. .. ... .+...-.
-..-.., -.. + .-..-+ . ,.-... . .-..-. .--.,..-., . .... u..+....-.. . o.- . ..,.
:
..+..-. +...,-. ,.-.. -.-...... + .-.. +.--.... :-..-.. ... -.- c.-......-. ...
www.dacoromanica.ro
U L 1 b
v
LJ r bM Prodrom
inUli1nd _ Uab V Nifon (nblirca Dionisiu)
www.dacoromanica.ro
io
8
BOABE DE GR
A
V
.-..-. ,-...-.. .s.- r..-. u- .-.-.-.- r--...
-.- . ..:-,.. .-. .. .-.,.... ....... .. xvtr...
-. :-,-.s.. ..... .-.---. ,-..... .,.
-.-+ m .. tb1 s.- ,..-.. ... a.+... v...+
...-.. c..- . --. .- .-. .-+ L --.
...... u.--.... . ..+.. :..-.. +... .-.-.-..
t...... .-,-.- .. ... +.-.. + .... ,-.-..-.
. .+..- ). u-,. ,.--.- .... . .-.- ..-
... .- -..-....-- .-.,.-.. ...-.... c-..-. .
a.+.... v.--.. ,.-.-+ . --.. . ++..-. ....
.:. .- .... ..,..-... . .-... .. -.-+... ,--
.-.- --.... +.... tbb, . .---.-.. t..-.... -.-
...-. :......-. .. .... .-...-..
u- Chiriacodromion .. ... v...- r..,.-
...-... .-.-..-.. , ..- r.-..... .- c......
-.-- .. -.-..-.. v..-.. .. 1bqd;
O ..-. +.. 1zbz, ,.-..-+ .-.--.-. .-...
u.-... +.- :-..
Aceast psaltire comentat o trimit prea cinsti
tului i prea vestitului i prea luminatului ct
i prea cretinului Domn a toat Moldovlahia
Vasile Voevoda, 1{j, luna Februarie.
c-+. c.-.-....... .,- ..- - :-+-,.
.-.-.. ..-.....- .. ... .-.-.-.. :.-...
r.-. v...+. +.-.-+ . ..+. c.-....... .-.-.. ..
Coperta Evangheliei lui Mircea Ciobanu (m5nlstire Dionisiu)
+-.-. .- .....-.. . -.-....-. i..-.... -..
-.-. s .-.- -..-. :.--.. .-.... ,..-..
..--.. . +.... ..-s-.. . . .-.. ... .... -. .-
-... ,.- . .,.- .- ...-. -.....- . .-.
,..-... .- -.. -: .-..... -. -.-- --. +..
-... .....-. .--..-+ . .. + .s. .-.. -,.
..-+ s.--.s .- ....... :..... .,- . . .-
...-. .-.- ..-.. . .... -... ...-.-. +..,.-.
z.s.--.- .... . ..--... ..-.. . .-,.+.-..
s ,..-.,.. t.-. .. tbzq, . , -.- ... . . +
-... t..-..... c.- .- .--.-- ... +.. -.
-.--.. . - ,-.....
') Athoful de Gedeon, Constantinopole 1885, p. 177.
:.-.. , .- .,..- .. .. :..... n ... + -.
-..-. .-.. . .-.-.. -. ..-- .. -.- v.
..+.. ...-. ..,s-.. . + .-.-..-.-. .-.. ...
.,..-. u., -.+.-. -.-...-... .-.-+.. .,
..-.. . ...-.- . . -.-. .- .--..-.-. ..-
c.-.-... .-+. ..- . ..... , -.. Spatar
ghi6. r.-.-.. ..- .- -..- ..-.. . .+ +.
...-. -.-....... ..- .-..-.,..
Ctitorii noui ai acestei sfinte mnstiri Pa
homie i Pahomie.
u-.. +.- . ,.- . .. :...-+-. t,.-.-..
-.--... ....... . .-.... -..-.. .- ..--.-
.. ... :...-.- +.- 1g, -.- ..- ...
www.dacoromanica.ro
MARCU BEZA: URME ROMNETI LA MUNTELE ATHOS
Tv
V cs.- :-.... -. t..-. . .-.. --..-. ...-.. . , .--.-. .-..-.. +.-.. ... o-...
-.-- +.-.-. .-.,.. .....-.. -.-..-.. c.-.-... t--.. . ...- .-. -... -.+.-. ,---.--.-
. s..-..... v.-. .-. +.- v...... n..+. +. .- --.. + -..- ... -.. + .-..-
Racl cu m:na Sfntului 100n, !rimisl din Valahia (mlnbtirea Dionisiu)
Schi! rominesc Ungl Xeropotm
www.dacoromanica.ro
B O A B E DE G+'
din partea pomenitelor raiale, cei numii Ioan i
Petru, ne aduc la cunotiin i ne cer a face inoiri
pe vechile temelii ... +
Din Caracal o iau in susul vii grele, abtn
du-m la chiliile romneti din Provata i din
Lacu ce-i zice pe grecete cc:c//t/.o.c anevoe

V_m mm t _ al 1mJJ _ cI
ms {mJ Lm_
se poate nchipui o retragere mai singuratic, m
rit oarecum de zvoana monoton a unei ape la
stnga, i la dreapta povrniul Athosului.
De aci cobor in Lavra, mai veche dintre m
nsriri, spre care i-au luat drumul attea avuii
romneti n moii, bani i odoare. Imi trebuesc
zile dearndul s le pot examina, mcar pe cele
mai nsemnate. i cIuzul meu arhondar e cam
ncetind i sftos; ii place s m lumineze asupra
unor lucruri din afara preocuprilor imediate.
Oare, vei fi tiind, pentruce clugrii dorm
ziua i se roag noaptea? Nu atta c tcerea
nopii e mai prielnic, ci c mai ales atunci lu
creaz ispita necuratului. i, de unde socoi, c
vine obiceiul folosinii toacei la mnstiri? Dela
Noe. Cnd dedea el drumul lighioanelor, cu toaca
le strngea napoi; de aceea i pe noi clugrii a
rmas toac se ne cheme ... i s-i mai spun ceva.
Vezi, cum fiece clugr mic boabele mtniilor
i le trece deoparte? Zice atunci, c leag pe dracu.
Dar unde s-I duc? Diavolul rspunde: Apoi
unde s-I duci, c nu eti i tu ca mine? ..V Aa
grind i rznd, printele arhondar scoate un
codice-manuscris al ctitorilor, unde citesc ntre
nume: Vasile Voevod, Ioan Voevod, Theodosia
Doamna, Maria Domnita, Ruxana Domnia, Ale
xandru Voevod )+.
-M rog sfiniei-tale, e un codice )Uai nou
acesta, nu? C nainte trebue s fi fost i alii ...
-Au fost. tim sigur de Neagoe al vostru, i
de Vladislav ... Intrm n biseric s vezi i icoana-i
cu inscripie .
m _ Basarab m Jn Lt Ju
Tot n biseric ies la iveal acum i se nir pe
o mas:
Un chivot de pus pe umr, cnd iese popa cu
') Q p. ;.g
www.dacoromanica.ro
Nugo Basarab c f du om_ m d8 mt Lm_ m Ath
www.dacoromanica.ro
MARCU BEZA: URME RO M

NETI LA MUNTELE ATHOS 60,


.-.... t- .,.-.. -.-.... . ..- .-..... .-
.... .- -.+. + -.-. t-.-.,.. -..
... -. +..... , n... t....- . o..--.
t.-.. .s,,.
n.-. ... t..- c.+... . -. ..-...
.a -,.+.-.. .,. ... c.-...-..- t..-
-...-.. .s,,.
c.,.. :..-..... n.-... n.......... +.,
-. .- -.... .. u.--....... t.--...-.. .-
.s,s. .,.- -.- ..-.. .. .+.. .- .. . -.
.-. ,.., +.-.. :... .. -.. + ..,. .-....
u- ... -.... + -.. .... .. ... u.-... n...
ruit sfintei LaIre din Athos ntru harul i bine
cuInlarea Sfntului Mihail, episcopul Sina
delor, Mrturisitorul. i s'a dat, cnd au adus
n Vlahia sfntul su cap la Jq: cu cheltuiala
cinstitului proegumen ost). J0qj.
n.. .. .-. . ..-,-.. + -.-.-... ..-.
.. t.-.. -....- imi .- O .-...- -.
-.. + ...,-. c-..-.... .+. . .- -..+. ,.-
.. + . .. .,..-.. t..-..... . +..+.- .
-.-..- : ..+.-. ..-... --........ n...
t....-. .- .-... -. -+.....- . -. -....
,.,.-. .-..-.-...
hm_3 m Elisabtta lui Ieremia Mohil3 din 165 (mSnbtirea Cutlum)
-.+.. .-.-.. + .-.. -., ...-.. . .-
..-,.. .... .-.. .-,,. ... ,.... .- v...-.. .
-... -.-.-. ..-... .. ., . . .. . ..,....
.. -...... +. ,..-- . . -........ t...
-. . ... + ,.. , .-.
:-.. ...-. n.-... .,. .-.. .-..-. -.--.
..-..-+ , n... t....- . , o..--. -.-..
-.. .- .- -..-. ..-,-... +... c.... ,.
..... .-.-.,.. .- .... ,-.. -.,....
Aceast dumnezeiasc i sfnt evanghelie
s'a fcut de prea evlaviosul i prea strlucitul
nostru Domn, !o Matei Basarab Voevod, i de
prea evlavioasa Doamn a sa Elena i s'a d-
.. -.-... ... n... t....- . +.... .
. ....,-.. -. .-... + .--. ..,..-+.. -....
... .. .--,... s-.. + ..-.-.-.. :-..- ..
s,.. .+.. t... + .-.. ,.,.-- t.....
.-.-... -.. .... O ... ....,-. L ..-..,.-..
. .-.... ... .+. . -.- +.-.-. . ,..-.
,.... t.-.. ....... + . -... -.-...... -.-
.,.- .. ...-.. -.--...
Cine va lua i va nstrina dela sfnta
biseric a Lavrei, s-i fie neiertat.
t-..- ....- + -.--.... ...,. Cntrii
Cnlrilor, .....- . . ..+.- ,-..- .
www.dacoromanica.ro
6a B O A B E D E G R A V
romneasc a poemei lui Solomon. Cuprinde trei
zeci i trei de pagini ncepnd:
Srutm dela srutrile gurii lui, cci
mai bune-s gingiile tale dect vinul.
i mirosul mirurilor tale mai mult dect
toate miroaselr.

'
^

*
_
7

.
'

-
-

'

.
""
.
- </

"1

"" ''

"l'

"
-, =)+

"

`"'^
r
~


Pagin din luiconul n trei limbi (mnseirea Sf. Pantelimon)
Miru dertat numele tu, pentru aceia
[eetorile te iubir. Traser-te dennapoia ta
la mirosul mirurilor tale ....
Iubi voiu gingiile tale mai mult di ct
vinul, derept am iubitu-te ...
Cteva rnduri la sfrit aduc lmurirea, c tra
ducerea s'a fcut n y la mnstirea Barnovschi,
Iai, de ctre Ioan Nicolae Postelnicul )
Din Lavra nu-i departe la schitul romnesc
Sfntul Prodrom. Gsesc pe clugri muncind
pmntul, aa de puinul pmnt restrns ct
le-a ngduit s aib mn5tirea Lavrei, de care
atrn. Spre a-i mai ntreine srcia au i un
caic ce mi-I pun la ndemn i cu el por
nesc spre alte mnstiri de lng mare. Inti
la Sfntul Pavel, unde pitorescul turnului Neagoe
Basarab mai struie din toate legturile noastre
'l Nr. 18;1 -:2:1, p. 161-194.
cu mnstirea. Un turn al aceluia Domn posed
i Dionisiu, atrgnd nc prin vlul legendei pa
triarhului Nifon -cearta sa cu Voevodul Radu,
plecarea-i din ar, afurisenia lsat; apoi suirea
pe tron a lui Neagoe
T
i generozitatea-i nesfrit
ce rescumpr din pnsos orice nen
5
elegeri tre
cute. Piosul Domn i druiete acel faimos chivot,
cum spune Gherasim Smirnachis: O minune
ntr'adevr de art veche i una dintre cele mai
ciudate relicve ale Athosului ~ In partea din
luntru a capacului sunt zugrvii Nifon i Neagoe,
al crui portret insoit de Teodosie il vd i pe o
bucat de fresc a sinodiconului. De asemeni mna
Sfmului Ion, trimis tot din Valahia, se afl aci
la Dionisiu mpreun cu alte moate. Dup Neagoe
vine Mircea Ciobanul cu darul evangheliei sale n
strlucite coperi de argint, sculptate cu sfini i
scene religioase ce nconjoar chipurile Voevo
dului, Doamnei Chiajna, fiului Petru i ficei Stana.
Btrn e stareu! mnstirii Dionisiu. Ruga-i
tremur a tnguire slab, ostenit. Aflndu-m
la slujba Duminicii dup Pati, m pune in semn
de cinste s rostesc crezul -n grecete binen
eles; i m cuprinde un fior de evlavioas tri
stee, auzindu-mi glasul n tcerea populat de
Icoana drindarilor din Bucureti in Meoliootio lui Con
stantin Daponte (mn3stirea Xeropotam)
clugri i sub bolta locaului aceluia zidit i dotat
de voevozii trecutului.
Czut de osteneal r arhondaricul mnstirii
J S1tu! Muotc, Athena 1903, p. so.
www.dacoromanica.ro
MARCU BEZA: URME RO M
A
NETI LA MUNTELE ATHOS
Grigoriu, iau aminte la desemnul unui schelet cu
versuri nimerite asupra zdrniciei omeneti:
Omule, nu uita, c asta vei fi i tu odat ... 0 Bine
c intr pe ue un clugr cu tava, aducndu-mi
potrivit datinei Athosului dulcea, rachiu i cafea.
Peste cteva clipe se arat i srareul. Ii spun, c
doresc s vld icoana Doamnei Moldovlahiei, care
se intituleaz i Doamna Maria Asanina Paleolo
ghina. La ieirea din biseric, stareul m oprete
n faa portretului unui ctitor, Ioachim, cu barba
neobinuit de lung: Avuse i el dese legturi
cu domnitorii votri. Din banii strni peste Du
nre, cuta s libereze pe robii cretini dela Tutci.
Era spn i, dac vroir clugrii s-I trimit la
Constantinopole, zise: Cum s m nfiez eu,
gcum sunt dinaintea Sultanului ? De-a avea barb,
ai nelege +.. + i peste noapte, unde nu i-a crescut,
cum bagi de seam, o barb pn la pmnu.
Intr'o carte a proegumenului Evdochimu g
sesc o seam de lmuriri asupra Xeropotamului '].
Posed aceast mnstire peste o mie de acte ro
mneti, ntre cari un hrisov din 1586 al lui Mihnea
Turcirul i altul din 1626 al lui Alexandru Radu!.
In bibliotec mi se arat cunoscuta pateri a lui
Doca Vod; i mcc|/oc/c, o scriere a lui Con
stantin Daponte, cruia Xeropotamul i datorete aa
de mult. Pagina 112 d copia icoanei Maicii Domnu
lui, fctoare de minuni, a Srindarilordin Bucureti.
La Curlumu iari un turn al lui Neagoe Ba
sarab, singurul supravieuitor deasupra attor mri
nimii romneti trecute, de cari mrturisesc hri-
.i:|ta
r

e
s
i
a
c

i
tu|

lui Mihai Viteazul din 1595, ntrind posesia Cu


dumuului asupra blilor dela Romule ce-i fu
seser date de Basarab Voevod. Apoi m uit 1,a
evanghelia n pergament cu numeroase zugrveli,
pe care a infrumuseat-o i a trimis-o Doamna
Elisaveta a lui Ieremia Moghil. Inscripia de l
murire, datat 165, adaug i dania unui potir
i a dou cruci, toate in argint i aur.
') Sfnta Mncbtire a Xeropotamului In sfntul Munte
Athos, Salonic-Seres 1926.
Biblioteca Sfntului Pantelimon, afar de hri
soavele lui Vlad i Radu-cel-Mare i de o stamp
din vremea lui Scarlat Calimachi, ctitorul de mai
trziu, imi pstreaz surprinderea unui lexicon
grecesc-aromn-albanez -aceste dou limbi din
urm redate tot n caractere greceti. Nu-i intreg
lexiconul, se oprete la litera p; cuprinde exact
703 de cuvinte; i n'a putea spune din ce anume
timp dateaz.
Sfrind cercetarea Muntelui Athos, m uimesc
bogiile cte s'au revrsat din plin asupra m
nstirilor; nu-i mcar una din ele, care s nu se
fi bucurat de larga drnicie romneasc. In schimb
nu am primit niciodat vreo recunoatere. Dim
potriv, cu mare greu ni s'a ngduit oarecare
via religioas aparte, aa de restrns. Oriunde
am umblat, clugrii -alii dect Greci, mi s'au
jeluit amar de cte ptimesc. Conductorii Atho
sului nu slujesc ottodoxiei, ci unui scop anume
politic: mpiedic venirea la Sfntul Munte a
monahilor negreci, pentru ca treptat i cu timpul,
murind clugrii de astzi n mare parte btrni,
s pun stpnire i pe aezmintele celorlalte
ne2muri. Dar Muntele Athos fusese menit i de
dicat intregii ortodoxii. Dintru nceput l spriji
niser i mpraii bizantini, i cnejii Serbiei, i
voevozii romni, i regii Bulgariei, ntre cari Ioan
Alexandru spunea cu prilejul unei danii la 1342
despre mnstirile Athosului: 9 Zidite au fost
intru pomenirea mprailot ortodoxi, celorlali
ocrotitori i fiecrei nafii cretine. C nu se g
sesc n acest sfnt loc numai ctitorii unei naiuni
sau a dou naiuni; ci i gsesc aci mntuirea n
comun toi ci o caut: e un loc n deobte al
fctorilor de bine ')
Cu aceste gnduri, ntorcndu-mi ochii inapoi
de plecare, iau drept simbol nimbul argintiu al
unui rotocol de nour oprit n vrful Athosului
e nimbul sfin\eniei trecutului.
') Alexandre Soloviev: HiJtoire du Monrutere RUJJe au Mont
Athos, Belgrade 1933r ). 22.
MARCU BEZA
Alhosul cu nmb de nori pe vhr
www.dacoromanica.ro
C A S A V A C A R E T I L O R
Dintre toate locurile unde au vieuit poei,
Vcre[i din Dmbovia duc mai mult cu ei
semnul unei ursite i vraja unei amintiri.
Familia din care scobor eu a fost familia inte
lectua13 cu deosebire a Romniei de odinioar.
Veac de veac, Vcretii i-au trecut unul altuia
fclia unei minunate culturi i a unei neobosite
rvne pentru treburile sufletului. Ei nlau L o
cetate in paii domnitorilor fanarioi, floi de pre
gtirea minii lor, dovada lucrtoare i vie a pu
terii unei gndiri care, la aceti boieri btinai din
moi strmoi i iubitori de ar eu aprindere,
mrturisea tria nenfrnt a rasei fa3 de strinul
duman. Rar s se mai gseasc3 o privelite care
51 rspund1 in aceea msur ca V1cretii la
chemarea intre noi a acestor fee nalte. Ele g3tesc
zarea literaturii i a istoriei cu o gingie tot aa
de sigur3 ca i coastele mbrcate n lumin i
decorul cu linii virgiliene n care s'au scurs un
mare numr din zilele lor.
Ciudat soart soarta Vcretilor, necontenit
in furtun, pe cmpurile de lupt sau aiurea!
Ptracu e tiut c a omorit n nenumrate ciocniri
atia Turci cte zile are anul, ceea ce i-a ngduit
s3-i nchine sabia la toi sfinii calendarului. Ali
doi au pierit mucenici pentru credin3 i ar la
Constantinopol, Neagoe cel dinti, iar lenache
V3c3rescu n acela timp cu ruda i prietenul lui,
Constantin Brncoveanu.
Enchi Vcrescu duce btlii crncene mpo
triva jugului Fanarioilor. E un naionalist dintre cei
mai neincovoiai. Bunicul meu Iancu V3c3rescu era
un mdular vorb3re i sgomotos al Divanurilor
ad-hoc. Marea prietenie care lega pe Eliade R3du
lescu de bunicul meu, pentru care avea o evlavie
nduioat i o recunotin nemrginit3, a sfrit
du, datorit vestitei certe zise a lui scurt. Cu
hohote de plns cerea Eliade RMulescu, imi po
vestea tata, s se impace cu Iancu Vcrescu.
Dar in ce privete cumplita vocal, aijderea ca
prelor lui La Fontaine, niciunul nici cellalt nu se
invoir s dea inapoi. U rmase scurt pentru unul
i lung pentru cellalt. Bunicul meu rgea de furie.
Eliade fcea gur. La moartea lui Iancu Vd
reseu, Eliade Rdulescu a rostit n genunchi nain
tea sicriului o cuvntare de ngrop3ciune n felul
www.dacoromanica.ro
ELENA v
A
c
A
RESCU; CASA v
A
C
A
RETILOR 60,
lui Bossuet, care rmne una din capodoperele
literaturii noastre.
Lirismul e btios i fptuitor prin defini\ie.
Poetul nu e linitit i vistor dect in timpul ac
tului concret al compozi\iei. Dar inainte i dup!...
Prietena mea, confesa de NoaiUes, era cu totul de
aceast prere i o ntrupa ca o pild. De aceea a
fost att de izbit de observa\ia fcut de d1
N. Iorga, c o parte din inspira\ie i venea dela
Vcreti, de-al cror snge avea n vine. Atunci
a scris i mi-a nchinat bucata ei, Strbunii.,
alctuit anume pentru ara noastr.
Dulci trebuia s le fie acestor Vcreti frmn
tai i frmnttori, cari strneau idei i midiri,
iar prin marea cultur general mergeau naintea
vremii lor, dulci trebuia s le fie ceasurile petrecute
n faa zmbetului linitit al acestei vi, care se
umfl pe-alocuri ca un sn frumos ridicat de un
suspin! Cadrul de idil se intregete aici cu istorie.
In timp ce ochiul alearg peste livezile de pruni
suitoare i cmpurile de porumb despletit i rz-
boinic aidoma unei Valkirii, ndrtul nostru se
ncovoaie arcurile care duc la bol\ile tainice ale
unei sli mari ngropate. Ceva mai departe, la
captul unor alei mrginire de flori i de copaci,
printre ramuri care caut s o ascund privirii,
se deschide o poart de triumf, care arat steme
pe jumtate mcinate i un bru n culoarea [ran
dafirului i a cenuei. S facem calea ntoars i 53
dm la o parte crcile . . .
O vale pe care o urmeaz cu credin un ru,
n care se rlsfrng anini i sn. ajunge la nite
pdurici mprtiate; fiecare parc i are locul
hotrt n vzduhul mirat. In deprtare se deose
bete ndoitura albstrie a Carpailor. Pe cei dinti
contraforti ai lor se zrete biserica Mn:stirii Dealu
Jui. Mai jos scnteiaz nite cupole. E Trgovitea,
oraul Voevozilor de odinioar. Un parc vechiu
mpresoar casa de astzi a Vcretilor, care a
Domnioara Elena Vclre5cll i sora sa dona Caribol
pe banca dela Vkreli
fost cldit de tatl meu, Iancu Vcrescu. Dela
plecarea lui dintre noi, ngrijirile struitoare ale
sorii i cumnat ului meu, colonelul M. Caribol
'
Jl


.
www.dacoromanica.ro
B O A B E D E C +JU
iri|-
i
i.
s
o

sri.
t
t
m
e
a
.t
r

r
'
dinar al Regelui Carol , pe care Suveranul a
binevoit s-I mprumU(e n acest scop. Era fostul
gdldinar n Mexic al Impratului Maximilian i
a fost de fa la mpucarea nefericitului cap n
coronat.
Astzi, cnd suntem martori la cultul mictor
i luminat pe care inv\a\ii i tineri mea noastr l
nchin rdnvierii trecutului, Vcretii mi se pare
c trebue s-i atrag puternic. Acest castel, ale
crui ruine le vedem dinuind sub desiuri de
verdea, venea din 158. EI a fost zidit sub domnia
lui Petru Cercei n acela timp cu biserica, pe care
a urmat-o n secolul al XVIII-lea o a doua i mai
trziu o a treia. Ea se afl pe locul unde se ridica
altarul celorlalte dou locauri sfinte. Vcrescul,
ntiul ziditor n aceste locuri, se numea Ptracu.
EI era finul lui Ptracu Voevod i chipul lui de
rzboinic svpiat sttea pe zidurile Mitropoliei
din Trgovite, al crei ctitor a fost.
Dar s ne ntoarcem la Vcireti i la vedeniile
pe care ni le recheam. O strlucit sal, pe care
secolele s'au silit s'o scufunde sub pmnt, mai
vorbete intre noi de luxul i mreia castelului.
Picioare uriae de zidri e sprijin bolile pstrate
pn la noi ntr'o stare desvrit. S'ar putea
face prinsoare c Petru Cercei i-a sunat n aceast
sal, despre care ranii notri povestesc attea
legende, vestita lui scul dela ureche. Poate c,
nti venii la noi din neamul lor, Cavalerii fran
cezi trimii n Polonia de Caterina de Medicis i
cari au strlucit la Curtea lui Henric al III-lea,
s'au abtut pe-aici din Trgovite sau au poposit,
in drum spre ea.
Ceea ce ne privete ns de aproape sunt poeii.
Ci nu trec prin Vcreti, dela Crlova, mort
tnr, la Grigore Alexandrescu i Eliade Rdu
lescu, ca s incheiem cu G. Creianu. Acesta din
urm tria zile pline de incntare cu ochii la pri
velitea att de romneasc aternut la poalele
Pisania
dealurilor noastre. Grigore Alexandrescu i Eliade
Rdulescu au fost prietenii insufleii i mesenii
credincioi ai bunicului meu Iancu Vcrescu, zis
pe vremea lui Printele poeziei romne .. La
Vcreti a scris el poema vestit, ajuns clasic,
www.dacoromanica.ro
ELENA V

RESCU; CASA V

RE
$
TILOR
Poarta de intrare a Parcului din vechiul Palat
Bollile vechiului Palat
www.dacoromanica.ro
608 BO ABE DE G R U
numit Primvara amorului , i tot la Vdi
ceti a lucrat la tlcirea lui Britannicus de Racine.
Elenist de seam i d1uttor de ritmuri i de pro
zodie. Iancu Vcrescu i-a dat o osteneal fr
asemnare ca s redea ml.dierea i muzica ver
sului raei an, a crei iubire a ptruns astfel n
mine prin motenire. Incercarea era indrsnea
i semnat de stnci, de care nu odat traduc
torul s'a ciocnit. Dar n ntregul ei, ce lucrare de
contiin, de fericit armonie i de brbie! Ea
nseamn o dat i e, in acela timp, o treapt
in leg3turile noastre cu Frana, peste care nu se
poate trece aa de uor.
Plin de iubirea fierbinte de neam care a nsu
fleit totdeauna pe Vcreti, prins de munca
aproape peste puterile unui om a gramaticii ro
mne, cea dinti intre toate i unul din multele lui
drepturi la nemurire, aici, la umbra Vcretilor,
i-a alctuit Enchi Vcrescu att de cunoscutul
testament:
Urmailor mei Vcreti
Las vou motenire
Creterea limbii romneti
i-a patriei cinstire!
S fi prevzut scriind aceste rnduri, o trdare
Sala boltitl de sub vchiul Palat
Marele Enchi Vcrescu, mare pentru cobor
tarii lui precum a fost i in templul culturii ro
mneti, a trit ndelung la Vcreti nainte s
porneasc in numeroasele lui cltorii, de bun
voie sau de sil, pe la Curile Europei, unde l
vedem fr incetare, slujitor ptima al neamului
i rii, uimind pe toi cei cari l cunoteau, prin
vioiciunea i intinderea erudi\iei. Enchi Vc
reseu venea la ar ca s regseasc amintirile unei
copilrii fericite lng tatl i unchiul lui, Con
stantin Vcrescu, care i-a servit i el ara, d
ruind in 1726 Domnitorului Nicolae Mavrocordar
pmntul Vcretilor aezat chiar la porile Ca
pitalei i unde Domnitorul a ridicat vestita i
mndra mnstire care ne poart numele.
in viitor, in care privirea lui descoperea i poate
crea poei? Trecnd printre pereii de frunz pe
unde m s'au desfurat copilria i tinereea, m
presurat de umbrele dragi ale cror nume nu le
rostesc dect cu o evlavioas supunere, m ntreb
de multe ori dac nu sunt pentru ele o strin i,
cu toate el din sngele lor i mndr peste orice
nchipuire c sunt, aceast intrebare m nvlete,
dar, mrturisesc, spre linitirea mea.
Mi-aduc aminte deodat c strmoii mei cn
tcei aveau pentru poezia care izvorte din po
porul romn o deosebit evlavie.
Iat ce spune despre ei in aceast privin ma
rele i limpedele prozator Al. Odohescu, istoricul
melodios i nvat al poeilor familiei noastre:
www.dacoromanica.ro
ELENA V

RESCU: CASA V

RETILOR
Lunc. dtl Vcrtd
Unde au VC.t Vc3re(ii
www.dacoromanica.ro
1O B OABE D E GR
A
U
Sala cea mare din c;a de astzi dela Vlclreti
Solonul cu portretele pocjlor Vdreli
www.dacoromanica.ro
ELENA V
A
C

RESCU: CASA V
A
C

RETILOR tt
V S nu ne nelm ins a crede c numai prin
nimeritele lor imitaiuni de limba i formele antice
Vcretii au c

tigat un titlu nepieritor de onoare


n literele romaneti; spirite cultivate i hrnite
cu studii adnci i serioase ei avur insl inimi cu
totul romne; inspiraiunile lor sunt mai totdeauna
curat naionale. Mu lor spicuia pe cmpiile lrii
i limba romn, n copilreasca ei frlgezime, le
vrsa n veci cu mbelugare, comorile graiilor
sale . . ..
Unui cntec popular u i datoreazl Enchi
Vlcrescu fermedtoarea: tAmrtl turturev, scris
cu prilejul morii uneia din soiile lui. El s'a dsl
torit de trei ori, ceea ce nu l-a mpiedecat s fie
la fiecare din vlduviile lui, un vlduv deslvrit i
deopotriv de nemngiat.
En3chi Vlcrescu, boier puternic i bogat, cu
sufletul nuanat, cu darul de vorb ademenitor i
subire, i purta dealungul coastelor dela Vc-
reti vemintele scnteetoare i mree ca i visu
rile lui. La fel cu noi, el vedea punile nzpezte
de turme de oi, izvorul repede, cmpiile pline de
pace, poleiala mictoare a lanurilor de gru. La
fel cu noi, el asculta pe cioban plimbndu-i dn
tecul fluierului din vli pe coaste, pe femeile cu
lungi cosie sub maramele de coloarea chihliba
rului depnnd mai departe, pe cnd i nnI
besc pnzele la gd, venica doin a neamului,
pe care nimic n'o poate sfrma.
Umbre invpiate, fii ierttoare, cci, umil i
tremurtoare naintea voastr, urmaa care v' a
nelat dorinele a scos din inimile acestor ciobani
i femei, pe Rapsodul Dmboviei, care, ea o tie,
va tri att ct lirismul i frumuseea, adic venic.
ELENA VCRESCU
din limba francez
de Emanoil Bucua
www.dacoromanica.ro
I N ) U G U L D O M N U L U I
Clericii se pregteau cu bucurie s plece acas.
Libertatea i-a nseninat pe toi. Intreg anul alergam
n visurile noastre acas i iat acum visul mplinit.
Eram flcii iubii ai lui Dumnezeu, cari sgribuleam
in pantaloni rupi n faa viitorului, dar n aceast
zi pn i obrazul cel mai galben s'a rumenit. Lim
bile infrigurare s'au deslegat, foiorul ntunecat s'a
luminat i toate spuneau c mergem acas. Ne atep
tau bucurii nevinovate i mici deertciuni ne feri
cese.
In cea din urm zi a ingheat orice bucurie n sufletul
meu. Imi luam rmas bun dela fiecare ungher, ca
i cnd n'aveam s-l mai vd niciodat. Simeam
bine c zadac mi-a fost tot sbuciumul de pn
aci. Cminul frumos i sfnt al teologiei s'a prbuit
in mine.
In tren stam cu ochii nchii s nu vd femei, dar
cu ct m luptam mai mult, cu att le pofteam mai
fierbinte.
-Dac n'ar fi femei, -suspinam n mine
eu a fi cel mai desvrit preot din lume.
In deert m gndeam D sfintele fecioare, la
nfitorii minunai ai cureniei, cci privirea unei
fete frumoase m scotea din raiu i-mi era ruine
de mine nsumi. Distrugeam de cte o sut de ori
icoanele lor, dar sngele le reconstruia. Visam
iubiri nevinovate i-mi inchipuiam o fecioar fru
moas -care n'are pri urte_ Toate femeile tre
cutului mi renviau in minte ca trandafirii Ieri
honului la rou.
Cele dinti zile acas au fost pline de bucurii
curate i fragede. TOi m iubeau, m stimau i
cinsteau reverenda. Eram fericit, cum e fericit cel
simplu, care nu cunoate, nu vede nefericirea
altora. De unde s tiu eu c aceti oameni simpli
se apleac zilnic n sudori la pmnt i gndacii
III
cari se urc pe ei le mor deasupra inimii! Nu cu
noteam puterile ngrozitoare, care sIluesc n
casele cu acoperiuri nalte din muni, n floarea
jucue a focului. Mai trziu am cunoscut reali-
tatea.
-
nt:
c
u;ur.

Ti:
te
;:r
b
l:[:
n
:t?ue:
tocete. Domnii fceau politic, femeile pismuiau,
domnioarele se mbrcau ator i n tain do
reau s cad n pcat. Om strin rar venea n sat,
vreun avocat sau medic. Intr'o Duminec domnii
dela jude au venit, chipurile la vntoare, i au
fcut un chef nebunesc. Pe urma lui, unul din
nvtori a rmas ctva vreme vduv de paie.
Btrnului paroh i iui capul mai multe zile i
se sfia s dea fa cu mine, care i eu busem per
tu cu domnii.
" Stranic chef a fost 8 i ziceau unul altuia
i njurau mai departe guvernul.
Pe nesimite m'a cuprins uurtatea. Viaa dela
munte m'a rumenit i haina albast sta ntins
pe trupul, pe pieptul meu bombat. Fetele se uitau
fericite la mine de dup perdele. Cteodat m
plimbam cu ele li m amgeam cu gndul c
numai ntre femel te poi lefui. Pe prinii lor
ii salutam L cte un nflcrat servus ! 0 iar lor
le spuneam complimente nevinovate.
Ziua eram biat de treab, dar seara mi se tur
bura linitea. M cuprindea plictiseala i nenu
mrate dorini fr nume. M duceam apoi pe
deluul rotund din sus de sat, m odihneam pe
spate i-mi puneam minile sub ceaf privind stelele,
luptndu-m cu cele dinuntru.
-Cum se face -vorbeam cu mine nsumi -
c putem hotr pe cer locul unde trebue s rsar
www.dacoromanica.ro
IOSIF NYIR(L IN JUGUL DOMNULUI I
soarele, dar un locor de odihn pentru noi nu
putem gsi?
-Ce vrei cu mine, Dumnezeule? -intrebam
ca un rsvrtit. F dreptate i spune-mi de ce m
simt aa de alungat, singuratec, ca i cnd m'ar fi
renegat i pmntul de natere? Plnge pmntul
sub mine, plnge posomort norul deasupra mea.
Ura ;iubir,
.
viaa, bucuria
f
i durerea, toate sunt
numai metafizic. Dureaz cat le rostesc. Mintea
mea simea c acest fel de judecat e greit i de
rnd, dar numai g mi cdea bine. In zadar cu
noteam attea i attea sisteme filozofice i teolo
gice, niciunul nu-mi ajuta, toate erau strine de
mine.
Intr'o noapte mhnirea m cuprinse cu atta
nenduplecare nct stam cu braele ridicate spre
sat i m gndeam la Eva, fetia intilor mele
visuri de copil. . . Ct de bine ar fi acum, dac
ea mi-ar netezi fruntea i ar domoli-o! Mi-am
pierdut dreapta judecat i dup cel dinti pas
ctre ea nu m mai putui opri pe calea pieirii.
tiam c fac lucru oprit, dar nu m mai puteam
stpni. Am alergat ctre casa lor. M atrgea o
poft nepotolit i cu fiecare pas mi pierdeam bunul
sim. Jertfeam totul pentru o clip.
-Piar lumea, cu tot ce-i n ea! -strigam n
mine i, trecnd dealungul satului, nu vedeam pe
nimeni i nimic. Nu observam c oamenii se iau
a .la'.
e
c
d
r,r
a
'
s
."

.
jumtate satul, dar nu-mi psa, alergam i cu mna
infierbntat le-am impins poarta . . .
-Eva!
Sgomotul fcu pe fat s ias. Se opri speriat
n prag, n cercul luminii de lamp. M grbii
spre ea, dar ea strig cu glas nbuit:
-Ce vrei! Ai notri nu snt acas. Pleac
numaidect! -tremura. -Eu snt mireas, Dum
nezeule! . . . -dac te-a vzut cineva? . .
M nspimntai, m trezii, bolborosii ceva i cu
obrazul oprit am fugit. Trezii de iptul din
noapte, vecini nevzu

i se micau, priveau n urma


mea, se retrgeau cltmnd din cap i au luat cu ei
cinstea mea ucis. Luna sta s cad pe capul meu.
Am suspinat din adnc i casele albe din sat se
cltinau naintea privirii mele ameite.
tiam ce are s urmeze. Pndeam totul ngrijat
i dumnos. Din paz, mi-am sporit rvna i
disciplina clerical. Pe fa nimeni nu cuteza s
vorbeasc, dar judecata se vedea pe obrazul tuturor.
Mai intiu a vorbit la popice notarul, care i
btea regulat soia.
-Ar trebui s se ingdue cstoria tinerilor
acestora sdraveni i cu snge iute.
Domnul proprietar, al crui tat nelase cu
rachiu dela sracii satului drepturile la pdure,
rspndea in jur voie bun i miros de grajd.
-Are gust, biatul.
-Grea msur i celibatul sta -zise binevoitor
nvtorul.
-Ce s'ar face gospodinele, dac s'ar terge?
ntreb batjocoritor notarul.
-Cu ele s'a isprlvit, amice, -rspunse can
torul, ca fa bisericeasc tiutoare. Sinodul a ho
trt c nu-i ngduit s se primeasc femei sub
40 de ani.
-ine omul dou de cte douzeci -rspunse
nataru!.
Am suspint din adinc i casele albe din st se cUtinau
inaintea privirii mele ameite
Doamnele nviorate de ivirea scandalului, aprau
fata.
-Foarte cuminte s'a purtat Eva.
-Numai de n'ar auzi a mea, -zise o cocoan
sfrijit de dulci amintiri.
-Ce va fi acum cu cstoria?
-Chiar acum scriu episcopului -anun pre-
edinta reuniunii femeilor. -Cine ar fi putut
crede aa ceva despre o fatl crescutlla clugrie ? ..
Numai stenii, copiii i fiicele negricioase ale
gliei nu ziceau nimic. Continuau s m iubeasc
i s m mngie cu privirile lor prieteneti.
O domnioar pizma mi-a scris o anonim.
-S-i fie ruine!
Zmbii n sil, mi se fcu grea. Asta e lumea?
i m doream inapoi n linite, n singurtate.
www.dacoromanica.ro
6,.
B O A B E D E G R U
c.-.. .- .. - ..,. + ,... :-
. ,.. -..- .... ,...
u... -. . .-+.. . .-,..... . .-
,.-.-... +.. -.. .... -....- ..
: ... .. -. .... .. ... . -. +.. - ..
- ,... .. ..... .. ...... ,.-.
:.-.-... .. .. ..-.. .,.-. . .. -..-. ....
c...-.. ....- . .... -.. . ....- .. .-
-.-..... o. ... ...- + ..-.. u--. .,
. ..... . ...+..-. , .-.... .... o, .-.
.... ..-. -..-. +........ . ... ,.. . ...-
VUi, aa pesc toi preoii apostai !
:..- :..-.-+ . .. ... ,.-..,. :+.......
c+.-..... +.-.. .. .,.-.. ,.- .. .-...
. .,.-. ...,. ... .. .- ,..., ...-... c.-+.
+., -..... -. .+.... -..-+ +.. ,-.-..
-.- -... +..... ,.. . ..... .+.-. r.
-. .- -.-.. , ..- .. u....+... .-. ..
..-. -.- ,.. .. . .. ,...... + ,....
.. ,..-.. + -.... .. ,.. ,.+... . . . .
c.. ...... .-... +. ..-... +.-.-..
-. . ,....... u--..- .. -..-.. ,.. , ..-
,.. . - ....- .. -.-.. ,.,...... c...+..
- ,.-+.. ..... ,.... . ...- .... +.- -.-.
... .-... . .+.-.- ..-... a... ...... +
.. .-. .-,..,.. ... . , ,.,... +....
..... -.-..-. -.-.... o.--.. ..-.... -
,.... .. -.-....
c.. . .- ...+..-. .... r- ..+. ..
..- ..-,.. --.. r-. ,... ,.,... -.-.
-.. .. ... ,.- . . ... ,..- + ,... +
.-.-.. ..- . .-....... r.-...- ........
.+.-... .. -. .... ..
:- . .. .... ...- .. ,.... - ..
. ..-. -..-+ - .-.... +.- .-.
:-. . .e. + . .. ..- - .-...-.- ..
+...... t. a.+...-+. .- .... +.- .-.
.+-... -.. -... .,. , ,.. .. .- .-,.
.-....
v.. .... :.... . .-. ... -.. .,.-
..-.-..
r.... ..- + ..... ,..-. -+...-...
o ..-+ -.+. .. +...... ,.-.... .. .-.
... ... .- .-.. ,... ,.... -...
r. - ... ..-.. .. ,... v..-.-+.. - +
.- . .. +.... .-.-.. + +.--
.,.,. + -.-.
t-..+.. . +,.... .-. o. t.
r.... - .. ,+ +., .- . -... -.-.
. ... ...... .. ...-.-+ .... . -.,. -.
,..... .... ... ....
r .... .-. -.-..... ... +.- ..,.. .
...... -... .-.. ....- + -.... :... . .
.... ... -.. -... .. -.. +... .. -.-...
u- ... ..-.....- .. .... .+.. .. .-. t-
-.-.. ... ..~.. -..- ... .- .. ..
,... c.. ..-. ,....... . . . .-....
r. -.--. .- .... .... .
. . . c.-+ . -....-... ,... -.. -... .. .

_j
.
.
-
,
..

.
-

-
"

.
.
.
.

`
. .-. ..- -... u.-.. ...-.. . -..
..... + .. ..-+ . ... .-..-... +.... .. .-.
... : .,.- +.-- -.. , .. ... . ..--
.... r. + ..... .,...- + ,..... ,....
.+.. ,....... .. .-. +.. ,...+ + .. ....
..--.-+ .... .....-.. ...-... o+.. .
.-.... -..- ..-+... . ... -..-. . . +.
,... u. .... +.. --.. ,.- .....-..
+.. ,.... ..,...... .+ .. ... .- ..
.--. .. .+-.-.... ..- ,.+ ..... +.-
-.+.. ... .. ,... -..-. ,.- .. ..
-... :..- ..... .-. . ... ... . . .... .-.
..-. . +.. ... -.-.-..... ...... ... . . .
..-..... ,.-....
:.... o. t. . ...- .. .- .... ,
.-..-. .. ,.,..... . . .-.. ... - ....
+ -... .. ... .- -..- + +.-.
c.... . + .+.-.... .,+. + . . +.
.,. ..-.. ... -. ,.- +,. -....
v... .. ,. ... ,... .,.... .
:... a..-... :--.. -.. .. ,...
.-.- . . .
:.... ..-..... u .-...-.- .. ,..... ,.-+.
-.... r.... ... ..-. , ..-+.....
o. t . ... .. - ..... .- .-. :.
., .. ..-.. .. .-. .... +.. . ,... -.
.- -..,.. ...
www.dacoromanica.ro
IOSIF NYIRO: IN JUGUL DOMNULUI 6"
N'am timp smi art revolta impotriva acestei
cruzimi, pentruc suntem tocmai in dreptul porii

e
ti\
v
i"n
l
t
l
ec
se aude un duduit ndeprtat. Parc o gur gro
zav miar striga:
-Vai de preoii nevrednici!
Pe doctorul Beke nul pot uita.
M rugam n tain: -Doamne, feretem de
soarta lui! -Imi vri mna rece msn. Nu schim
bam o vorb. Preotul btrn i da seama i m
lsa s mi se coac sufletul.
Ajuns acas, hotrsc, totu, c nu m voiu mai
ntoarce la teologie.
Hotrrea luat m linitete. Mai sunt cteva
zile de vacan i.mi plnuesc o nou carier. Dar
nu cutez smi leapd haina. Voiu trimiteo dela
Cluj. Pn atunci nui nevoie s tie toat lumea.
Nici mamei nui spun. Ea e ferictt i mi prevede
un viitor strlucit. . .
Sunt ultimele zile. Mi se pregtesc lucrurile de
cltorie. Mama e trist i ngndurat. Oare, ce
necaz s aib? Pe ea nu o pot lsa n nesiguran.
-Ce necaz ai, mam drag? -o ntreb cu
blndee.
-Nu mare -zice roind -totu m tem s i1
spun . . . Am fost silit s vnd i casa. N'am avut
ce face. . . Din preul ei pltesc datoriile. Ce mai
rmne are s ne ajung oarecum pn sf

eti tu.
Vom scoateo cumva aceti civa aniori. Cand tei
preoi, dragul meu, are s fie altfel. Pn atunci
trebue s mai aducem acest sacrificiu. Sorata
trebue s mearg i ea la coal, iar fratele tu nu
poate s.i ntrerup studiile. Are s neajute
cumva Dumnezeu . . .
-Da, micu -zic n tain i rup binior
scrisoarea destinat episcopului . . .
M'am ascuns, ca linitea zvort ntr'un boboc
de floare. Srcia mi a codit gustul i de tortur
luntric m'am fcut galben ca galbena ceadi.
Imi implineam datoria i m' linitea gndul c
nici colegii nu sunt mai buni dect mine. Viaa
mie curat. Credina tare, ruga fierbinte, con
vingerea nedtinat i gfi n stare smi vrs sn
gele pentru ceea ce propovduete biserica. Bun
tatea, nobleea sporesc ntru mine i tiu c munca
va fi munc cinstit. M pregtesc contiincios i
cu mintea i cu inima. Fiecare adevr cunoscut
imi pricinuete o nou plcere i m infrupt cu
lcomie din comorile culturii omeneti, ca s o
pot mprti i altora. N'am nicio patim deo
sebit.
Astfel m ridic an cu B ctre nlimile etice
i aflu cum nu se poate mai firesc ntreg mediul
sfnt. Cteodat zelul mi trece n extaz i.mi vine
s scriu imnuri i pe cele dou table de piatr ale
lui Moise. Imi strlucesc stele i in vrful degetelor.
Atunci sunt fericit i mie sete de o linite i mai
mare . . . Numai cnd m uit nuntrul meu mai
sincer vd cmi lipsete un amnunt desvririi
mele. Poate acea mic putere care face insecta s
sboare, acea cldur intim, care svnt sudoarea
porumbielului, acea frmitur de har, care apr
i crinii cmpului.
Trec anii i nv tot ce trebue unui preot.
Profesorii sunt mulumii cu mine, iar colegii in
feriori m amintesc cu respect. Nimic numi pri
mejduete viitorul. Ispitirile trec, ca nite lilieci cu
aripi umede pe deasupra mea, fr s m ating.
. M'am obinuit n seminar ca acas, nu m mai
sperie temeri luntrice. Privesc linitit la turbur
riie altora i m uit cu plcere, cum i pun mi
nile subsuoar bunii biei cu degetele ptate de
cerneal. An cu an pmntul se ndeprteaz de
noi. Noi aprindem fcliile lumii transcendente.
Incet, ncet, ne mpreunm cu Dumnezeu i i
cntm cntece la altar. E sublim aceat unio
mystica . i n internaionalismul catolic nsi
limba matern o schimbm cu latina cea moart.
Nu exist patrie, naiune, printe, frate, rang, rege
sau ceretor, ci numai una sfnt mntuitoare
Maica Biseric. Nu cunoatem viaa, dar le trim
toate, cugetm n simboluri i ne nsufleim
pentru Concepia triumftoare 0 a episcopului
Prohszka, Contemplatio Dei "este preocu
parea noastr. Socotim literll de evanghelie fiecare
rnd i cu adevrat desftare nvm mrturi
sirea de iubire ctre Dumnezeu i subjugai de
realitatea sugestiv a ideii deciamm muzica ver
bal, care se avnt in ritm de poezie:
Doamne, Dumnezeul meu! Ochiul meu iubete
lumina, o iubete cci i se potrivete, elementul ei
i este nrudit. Inima iubete cldura vieii, sn
gele cel cald, pentruc morica ei acest prua
o mn. Iar eu iubesc pe Dumnezeu, lumina ochi
lor, mngierea inimii, izvorul de putere al muncii
mele, primvara bucuriilor, stnca linitei mele,
scopul vieii, i neleg pe sfntul Francisc din
Assisi, care toat noaptea, cnd se ruga, repeta:
Y Doamne, Dumnezeul meu! Puine cuvinte, dar
spun totul, pentruc pn zicea cu buzele, sufletul
slta din ram n ram, ca o psridi intr'o pdure
nverzit i ciripea i cnta, c pe ct de frumoase
sunt acestea, tot att de frumos e Dumnezeu, cu
carei este plin inima. Apoi iari sbura ca o
albin, din floare n floare i susura n fiecare
potir de floricic: Vai, dar dulcei, vai, dar
dulcei! t, numai miere i miresme, att de dulce
i desftat e Dumnezeul meu, care face s rsar
florile, care a desenat i a colorat fiecare corol de
floare i fiecare arip de fluture i fiedrei ps
ruici ia furit cntecul de nunt fericit. Aa
simte fiecare suflet iubitor de Dumnezeu, care e
una cu el. Simte c e mare i mre i dulce, i
mai ales se bucur c acest mare i sublim Dum
nezeu, care dintru nceput a fost al su, tot al su
va fi peste toate veniciile n veci de veci, i care
e aa de bun, c toate le folosete pentruca in
www.dacoromanica.ro
6,6 B O A B E D E G R A U
sufletul iubitor s fie tot mai mult din el, mai
mult via, mai mult suflet, mai mult nflorire,
bucurie i cntare . .
Simeam c a este. Cuvintele marei risipe
de coloare i iubire, frazeologia bogat a aleilor
mi-au crescut aripile i abia ateptam s ajung in
Eram adinc pltruns el ei SUDt dincolo de noroiul plmntului ...
rndul ales al preOilor, ntre sufletele mari, care
cred, cuget i simt astfel. Eram adnc ptruns c
ei sunt dincolo de noroiul pmntului, curai, fecia
relnici, neprihnii i vd orizontul spiritual pn
la n31imile aurii ale cerului. Un astfel de mare
Glas pe Golgota lumii veiu fi i eu, i 'n urma
strig1itului meu vor veni inaintea lui Dumnezeu
oamenii ntinai, nfierai, pctoi. Istovitor de
dulce era aceast contiin, obrazul mi se cotropea
de zarea de lumina ce cdea pe el i, afar de suflet,
totul mi se prea a fi nimica, un ru necesar. M
miram i nu puteam crede c dup cunoaterea
unor adevruri aa de mree, oamenii mai pot
suferi, pot flmnzi, pot fi nefericiti. Va, dac ar
_r
n
n
o
e
_
t

c
_
s

ri

uf
.
nO

superioar a lumii s'a nchegat n mine i m


fceam vistorul nvturilor sfinte. Dispreuiam
pe materia1iti i comptimeam pe savanii profani,
pe scriitorii i artitii de acest fel i ntreaga
omenire netiutoare, care nu vede c nu mai este
deasupra noastr acela firmament. . . Ct de pi
pernicit se micoreaz pe lng ea toat tiina
laic, dela Plato pn la Marx! Cu mndrie m
dusei acum la duhovnic i cu inima plin i
mrturisii:
-Mi-am gsit sufletul, printe, mi cunosc
chemarea!
-M bucur, fiule, numai nainte! Omne esse
-caut a fi totul, -m ndemn printele.
Zilele, lunile, sburau nesimite. Delicata ame
ire spiritual dura, rugul lui' Moise continua s
ard cu vlvtaie n suflet .i' nu se stinse dect
cnd, ntr'o zi frumoas de var, tainicul sinedriu
se adun aci, sub preedinia episcopului, ca s
hotrasc despre hirotonisirea noastr. Nu cute
zam s ntrebm niciunul de altul, ce a hotrt
consiliul secret. Treceam n vrful degetelor pe la
y duhovnicului. El trebuia s aduc la cuno
tin, dac ar fi gsit pe cineva nevrednic i -r fi
fost sftuit s-i aleag alt carier. rncordarea
aceasta inu destul de mult, pn n sfrit aflm
c peste patru zile toi vom fi hirotonisii. Reali
tatea e aa de grea c ne infiorm. Recunosc n
sufletul meu, c speram c totu nu voiu ajunge
inaintea altarului. Incercam s m amgesc. In
zadar incercam s aflu pricina care m'ar ine in
lume: n'am gsit nimic ce m'ar opri dela sfinire
sau de ce s-mi par ru c o prsesc, dar m
temeam, m nfioram.
Att c nu mai era timp de ovieli. Ne-am des
prit de ceilali i au nceput cele din urm
exerciii spirituale, marea lupt de trei zile cu
ngerul sufletului. Ne-am istovit n marele sbu
cium i-am fi dorit s adormim de veci in linitea
mut. Numai n ultima zi ne-a mai dat puin
inim printele iezuit, dar att eram de pierdui
c abia mai clipeam.
-Fie, cum ni-e scris! suspinai i porii pe
calea sorii.
IV
Ne trezirm in ziua hirotonirii odat cu zorile.
Priveam din fereastra albastr-ntunecat a dormi
torului, cum strbate lumina printre norii sfiai.
ai trziu: incpur s se clatine vrfurile arborilor,
Iar pe flonle dm valea Mureului s apar lacrimile
zilei. Slbticiunile pdurii i alpteaz pUi, p-
raele ncep s spele picioarele stncilor, psrile
cerului i cnt imnurile i armonia fraged i
curat a naturii mbrcate n floare acopere p
mntuI.
Numai noi untem. nelinitii i tremurm de
rspunderea misterulUI care ne ateapt. tim c
www.dacoromanica.ro
IOSIF NYIRO: IN JUGUL DOMNULUI 6'
7
peste un ceas, dou, ni se sap in suflet, pentru
totdeauna i neters, semnul preOiei i c murim
de veci pentru lume, -dar luntrul nostru se
mpotrivea i nu voia s cread.
Micai, pe jumtate ameii, ne ducem n b
frna catedral, care e nesat de publicul curios.
Toi preoii se mbulzesc la intrare i, aezai n
linie, mbrcai in ornate albe i aurii, ateapt pe
episcop. Altarul e scldat n lumin strlucitoare,
u
de
'".
e
+

o,
e
{.-
r

sacerdos magnus Deodat rsare lumina violet


pe peretele alb-auriu al preoilor: iat episcopul,
marele preot, care a bineplcut la vremea sa lui
Dumnezeu. Un preot mic la stat, ca un aprod, i
ine trena cea lung de doi metri de mtase grea,
cum vine binecuvntnd necontenit i fcnd cruci
cu mna inelat. Corul freamt ca o furtun,
genunchii cad la pmnt i capetele se pleac
umilite. . . Altarul roiete de preoi, dar noi nu
vedem dect ploaia de colori: auriu, violet, alb,
rou, argintiu. Inima bate n ritm dureros, totul
e ca o cea naintea noastr, abia suntem con
tieni . . . Dar episcopul se apropie, pe cap cu
capuciu de mtas roie, in mn cu deja de aur,
in picioare cu papuci de mtase, la ctrmi cu
briliante, ncadrat de o sut de preoi, nvluit in
demnitate mondial . . .
tim ntreg programul . . . tim dinainte fiecare
gest al vIdicului . . . Acum mbrac cu mare
ceremonie n ornate i cu mare tovrie se duce
la altar, ncepe liturghia, dar numaidect, nainte de
apostol, urmeaz hirotonirea . . . M mngie ntru
ctva c azi ni se d numai subdiaconatul, dar
ndat imi dau sama c dup aceea nu m este
retragere. Imi vine n minte c i Sf. Ciprian amin
tete in scrisorile sale subdiaconatul, c sinoadele
din Elvira, Laodicea i Cartagena, ca i Constitu
iile apostolice ' au luat hotrri privitoare, Papa
Urban a hotrt s fie socotit intre ordinele nalte,
iar Inocentiu al III-lea l-a ridicat definitiv la rangul
ordinelor mari . . . Mcar de n'ar fi fcut-o, -
gndesc n mine . . . Ce te chinueti, retrage-te!
-mi optete mintea, dar speriat alung dela mine
ndemnul i nici nu cutez s mai cuget la el.
Totul e n zadar. M amgesc, ca un miel, i a
vrea s m fac s cred c fr de voie stau aici,
mbrcat n alb, avnd n mna stng tuniceJla,
iar n dreapta Uclie aprins . . . Cu greu mi rein
lacrimile fierbini . . .
Stau mainal in rnd cu ceilali i m tem, cnd
nceteaz orga, c mii de oameni i ndreapt ochii
spre noi . . . Prepositul, care conduce ceremonialul,
scoate un pergament i n linitea din biseric
ne strig numele:
-Antal Ioan, Baraba Martin . . . , Baga tefan . . . ,
Finta Anton . . . Fiecare rspunde, ca un bolnav,
cu glas slbit:
-Adsum! Prezent !
Stm n picioare, semn c suntem inc liberi.
Acum episcopul ne atrage luarea aminte c pasul
ce-l facem este fr intoarcere i hotrtor asupra
vieii intregi.
Iar i iar cugetai bine ce demnitate cerei
de bunvoie. Suntei jertfa devotamentului de
vrit . . ..
Cuvintele episcopului sunt grozav de limpezi i
le pricep in toat nsemntatea lor, dar nu pot dect
s repet in mine nsumi singurul cuvnt:
-Doamne ! Doamne! Ce s m fac? . . Ce
s m fac? .
Ceremonialul face semn i lo\i nearunc3m cufaala pm5nt ...
Ceremonialul face semn i toi ne aruncm cu
faa la pmnt la picioarele vldicului. Preoimea
incepe litania tuturor Sfinilor. Sublim clip. Po
porul privete ncordat ridicndu-se n picioare pe
bncile din urm. . Obrazul ni -e palid, ca piciorul
lui Isus cel rstignit . . . Asupra trupurilor noastre
culcate cade scrumul fadelor, deasupra noastr
troneaz Dumnezeu i biata noastr inimioar se
sbate n ultima ei cutremurare de pietrele bisericii . .
-Nu! Nu! -strig ceva nuntrul meu i, ca
i cnd a fi in primejdie de moarte, mi vine in
minte c pn ine litania m'a mai putea rettage . . .
Au fost cazuri c, dintre cei ce stau c a mori,
unul s'a ridicat i fr niciun cuvnt s'a dus din
biseric. . . Dat dac a face i eu aa . . . ? Simt
c n'am nicio putere, nici fizic, nici moral. O
www.dacoromanica.ro
6" B O A B E D E G R A U
clip observ n tain pe colegii mei, oare nu se
ridic vreunul, s rup ncordarea . . . Ei ns stau
nemiC3\, ca mori . . . Atunci mi gsesc alt aju
tor. . . Mai de mult erau intrebai credincioii, s
invinuiasc3 dac este vreunul nevrednic. Dar dac
s'ar gsi cineva, dintre laici sau preoi, cn s se
ridice s se mpotriveasc la hirotonrea mea? O
doresc din suflet, dar m i tem. Imi aduc aminte,
c asta numai mine ar putea s se ntmple, la
hirotonirea de preot, dar atunci ar fi prea trziu . . . !
Stm culcai unul lng altul, unsprezece ini, ca
tot attea morminte . . . Litania se sfrete . . . O
idee nou mi trece ca un fulger prin creer: Acum
episcopul se ridic, cu mitra i L deja! . . . In
acest rstimp m pot duce, m pot retrage, dar . . .
trebue sl-mi

terg lacrimile, i cu asta mi rpesc


dinadins prilejui ce mi se d. Incet i de mai multe
ori mi terg ochii ca s scap i ultimele clipe . . . i
m uurez oarecum, cnd aud cntarea latin de o
mireazm deosebit a episcopului:
- - Ut hos electos benedicere . . . benedicere et
sanctificare. . . benedicere, sanctificare et conse
crare digneris 8+ (Ca, pe aceti alei s-i binecu
vintezi . . . , s-i binecuvintezi i s-i nvredniceti
a-i sfini i consacra).
Corul rspunde ca un tunet: Rugmu-te, auzi-ne
pe noi!
S'a sfrit!
Ne-au rpit lumii. Ingenunchem n semicerc
naintea episcopului i asculrm c datoria subdia
conului ete s pregteasd apa pentru Sf. altar, s
serveasc diaconului, s pregteasc potirul i
discul.
Episcopul ne nainteaz potirul gol acoperit cu
di scul. Le atingem toi deodat, cu cte dou
degete, i ascultm admoniiunea:
-Vedei, la ce slujb vi se dau vou . . . de
aceea v fac ateni . . .
Apoi atingem lighianul de argint i prosopul de
in. In sfrit ni se d Apostolul i primim ornatele
noastre speciale, juvaerurile lui Cristos, abnegaia
i jugul greu, dar minunat de frumos, al castitii
trupeti i sufleteti perpetue . . .
Am scos haina albastr srutnd-o i am m
brcat reverenda cea neagr.
In cea albastrl eram frate cu cerul albastru,
cu florile, cu marea i cu ochii blnzi. Aveam
coloarea bucuriei i a tinereei pe care i poporul
o numete doliu! Mariei. . . De cea neagr m
tem. . . doar nu exi stli floare neagr, bucurie
neagr, nimic ce e negru nu d via nici fericire.
Coloarea aceasta e numai umbra vieii, haina de
totdeauna a morii, a suferinei i a tragediei . . .
Imi ardea trupul i o purtam ca un vI negru su
fletului. Colegii mai tineri se uitau cu respect la
noi i ne ntrebau cu sfiall:
-Eti fericit, nu-i aa, reverende domnule?
-Da, sunt fericit -rspunsei i aceasta fu n
tia cdere n reverenda cea neagr.
Turburat n contiin alergat n mica noattr
capel i toat dup amiaza m rugai cernd iertare
dela bunul Dumnezeu. Superiorii i colegii m'au
socotit pentru aceasta ca un ales al sfineniei i
harului dumnezeesc, i au i referit episcopului,
care cu bunvoin se gndea s m aib la numiri
in deosebit consideraie pentru distincia aa
de spontan manifestat a sufletului. Astfel un pcat
ntea altul . .
Noaptea m linitii. Am trecut marea prpastie
ntre viaa lumeasc i cea cereasc, a incetat
zbuciumul ovelilor rmnnd ca tria onoarei s
m cluzeasc pe noua crare.
-M'am fcut preot, am s fiu preot. . .
Viforul sufletesc a trecut.
A doua zi sttui cu fruntea ridicat inaintea
episcopului, ca s-mi dea gradaia a doua: diaco
natul. Pe braul drept ineam dalmatica, iar n
mn strngeam epitrahilul. Totu m cutremurai,
cnd episcopul i-a pus mna pe capul meu, ca
s primesc puterea, s ne putem mpotrivi diavo
lului i ispitirilor lui i s fiu urechea, ochiul, gura,
inima i sufletul episcopului . . .
A treia zi pirlm pe treapta de aur a sacerdo
iului. Minunatul ceremonial ne-a cutremurat iar.
De emofie ne tremura lumnarea n mn. A..treia
oar ne-am spus numele i am ngenunchiat inaintea
episcopului. Contiinfa ardea n noi L zguduitoare
claritate. Peste cteva minute vom fi prtai unei
puteri dumnezeeti, de care ca oameni nu suntem
vrednici. Ni se nfioar sufletul de mrimea ame
itoare a ideii: a ierta pcatele, a schimba simpla
pine i vinul n Dumnezeu . . . Inlemnim pe pi
cioare i strig sufletul n noi: -Ce voii voi
aici, copii de 22-24 ani? . .
Actul grav al punerii minilor ncepuse. Mai
nti simii mna moale a vldicului, apoi toi
ceilali preOi i ntinser braele asupra noastr.
Zdrobit ascultam rugciunea naltului prelat, care
cerea binecuvntarea Sfntului Duh i puterea
harului preoesc, i a rdnoit nuntrul cel mai
intim sfin
J
enia vieii, ca ntotdeauna numai cea
mai desvarit dreptate s ne lumineze . . . Sim
iam c povara e de nerlbdar, cnd ne-a pus
cruci pe piept patrafirul, cel mai nalt simbol al
preoimii.
Acum czu i episcopul n genunchi i cu glas lim
pede, care umplu toate colioare1e bisericii, inton:
Veni Creator Spiritus ! . - . . S vin Duhul
creator, s se reverse, s curee, i s fecundeze . . . )
Toi se rugau, cntau, spuneau sau cugetau, pln
geau, aproape extaziai.
Deodat un parfum minunat de aromat umplu
biserica. Deschiser vasul sfintelor miresme i
episcopul n mijlocul ateniei incordate ne unse
dou degete, apoi palma, ca i Dumnezeu s o
consacre i s o sfineasd. Pe minile unse
www.dacoromanica.ro
IOSIF NYIR(; IN JUGUL DOMNULUI 6"
nsemn O cruce, ca ce vom binecuvnta s fie
binecuvntat i ce vom sfini s fie sfinit.
M ndoiam, dac minile acestea sunt ale mele.
Cnd le nchidea episcopul, prea c nchide o
carte i un preot le tergea cu giulgiu curat . . .
Sublima dram ajunse la un nou capitol. Epis
copul ne ntinse un potir plin cu vin, cu ap i
innd discul ntre degetele sfinite, l-am atins,
ca s primim cealaltl putere mare a harului dum
nezeesc: puterea prefacerii pinii i vinului de
jertf n trupul i sngele lui Cristos, cea mai mare
jert necrunti a istoriei universale pentru vii i
pentru mori . . .
Am continuat apoi sfnta liturghie mpreun cu
episcopul, care din nou ne-a pus minile pe cap,
zicnd:
-Primete Sfntul Duh! Cruia i vei ierta
pcatele vor fi iertate, cruia i le vei inea, vor fi
inute . . . 1.
Dup hirotonire, episcopul ne-a poftit la mas.
Se uita cu seninl bunvoin la colegii mei, cari
i purtau nasul pe sus. Stltea n fruntea mesei,
n haina cu nasturi de mtase, ca un diplomat al
celeilalte lumi, i rdea bucuros de observaia pre
positului fcut unui neofit, care n zpceala lui
ii luase locul la mas:
-Ateaptl niel, dup acest loc, ftul meu,
mcar pn mor. Aa .naintri n'am mai vzut in
ierarhie. Nu-i o jumtate de ceas decnd l-au
preoit, i vrea s fie dintr'odat preposit.
Ne aezarm rznd la mas. Servitori elegani
purtau farfuriile i ne opteau m tainl s nu ne
fie ruine s lum mult din mncri. Marea str
lucire, argintria i pompa cea mare ne fcu, e
drept, cam stngaci, aa c unuia i s'a ntmplat
sli bea apa din vasul de splat fructele .. Vin greu
din Coasta trandafirilor scnteia in pahare, dar
nu cutezam s ne atingem de ele, ca nu cumva s
V
Cu puterea de deslegare se ndeplinise tot ce
Dumnezeu a putut da din al su, omului.
Dupl conferirea tainei grele de nepurtat, era
numai o uurare depunerea votului de ascultare
i primirea pe obraz a srutului Pstorului celui
mare.
Eram obosii de moarte, cnd rsun binecu
vntarea de ncheiere aa de minunat:
Coboar-se asupra voastr binecuvntarea lui
Dumnezeu, a Tatlui, a Fiului i a Sfntului Duh,
ca binecuvntai s fii n cinul preoesc .
Simt c nu mai pot ndura nimic. Stau sau
umblu, privesc, tac sau fptuiesc, orice fac, nu
mai fac eu, nu mai sunt eu. Din oglinda apei alt
obraz privete. Imi spun numele, dar mi sun
strin. M opresc O c1ipl n poarta catedralei antice.
E ameazi. Soarele se cufund n azur, pmntul
r:fe:iie
n
si[b
r
::i:a
r
;flm:
presupun episcopul c am avea aplecri suspecte.
TOi eram stingherii i neajutorai. Cei mai muli
ieirm din mici ctune de scui, unde i azi se
crede c Isus era plugar, ca i ei,

i cl! viaa e aa
de plin de necazuri ca liturghierul de litere roii.
Cte unuia i strluciau ochii aa de nflcrat, ca
icnd cu privirea ar fi vrut s aprind lumea
asta pctoasl. In tain credeau c astfel vor ajunge
capelani la orae, la Cluj, Trgu-Mure sau Braov.
Unul tia c chiar dup amiazi episcopul va lua
hotrri.
Dela cel mai apropiat episcopul se interesa de
ntia liturghie.
-Unde vei sluji ntia liturghie, fiule
Cu vic1ean cucernicie rspunse confratele:
-Aici n biserica clugrielor, Preagraioase
printe. Domnul preposit a binevoit graios s-mi
fie manuductor.
Episcopul, ca i prepositul, au ineles iretenia.
www.dacoromanica.ro
B O A B E D E \ H \
A rugat pe canonicul favorit al vldicului s-I
asiste. Acesta va avea apoi grije, -dac-i de
omenie, -cnd se fac numirile s nu-l trimit
undeva, unde ar fi nevoit s mne dimineaa
purceii parohului n turm.
-Dar tu, Iosif Marghita? -Mi se adres
episcopul.
-In stuul mamei mele voiu liturghisi ntia
dat, n linite deplin, ca sracii, dar cred cu
evlavie !
Trebuia s nu mai colorez, m i sfiam, dar
m impresionase scrisoarea mamei, care imi vestia
c a i mprumutat din banc civa fiorini pentru
cheltuieli. Dar s n'am nicio grije, c-i va dndui
Dumnezeu, c doar pentru scopurile sfinte a fcut
datoria. Nici nu m lsa s pltesc eu, orice si
tuaie bneasc a fi avut, pentruc asta-i zestrea
mea dela mama, iar primiia este nunta mea i
dac ar lucra pn s i se toceasc minile, i
trebuia s ctige cheltuielile. . . Cteva clipe m
gndii la micua, care, n fericirea ei, se va uita
de azi nainte la Maica Domnului, ca la o mam
tovare cu ea. Ca
1
i cum ar fi neles ceva din
sbuciumul meu, epIscopul s'a cufundat o clip
in gnduri, i tovarii se uitau la mine cu pism,
gndindu-se, ct de bine mi-am asigurat viitorul,
prin cuvintele mele onctuoase. Observai indat c
abia s'a uscat sfnta chrism de pe minile noastre,
i le i ntindem dup osul de ros, luptndu-ne
pentru situaii, recunotine i distincii. i srim
unul asupra altuia. Se repeta vorba veche po
peasc: -Sufletul, sufletul, dar cu ce-mi in su
fletul n mine . . ? Fiecare se silia s atrag atenia
episcopului asupra sa. Prepositul, cu bunul su
humor, fcea cte o observaie usturtoare fiec
ruia, iar la urm zise vldicului:
-Vreo dou luni Dumineca va fi atta fum de
tmie in biserici, c nu vor mai putea sfinii de
strnutat.
Cei mai zeloi se prefceau scandalizai la po
menirea cam ireverenioas a sfinilor, dar pre
positul le-a i rspuns:
-Nu mergei acas, dragii mei, cu nfiare
att de perfect, c bietul tatl vostru nici nu va
ndrsni s se mai ncale cu opincile, cnd va
vedea c are fiu preot, . care in fiecare diminea
se urc n nori, s-i ceteasc ceaslovul.
Imi fcu plcere c le-a spus-o. Spunea adevrul
curat. Episcopul se trudea s abat vorba dela o
tem nepotrivit ca asta, dar btrnul ncpnat
nu se lsa.
-Aa e, Inalt Prea sfinite, i pe vremea mea
era aa. Cnd stam la hirotonirea mea, ntini pe
pmnt inaiocea vldicului i au rsunat cuvintele
sacrameocale, fericitul n Domnul popa Varnava,
zise optind, celui de lng el: Habemus panem
(Avem pine deacum)_ El , cel puin, era sincer.
Acum s'a mai schimbat forma educaiei clerului,
dar fondul e acela. . . Episcopul afl cu cale s
rd, i noi, smerii, l secondam, dar fiecare era
bucuros c s'a sfrit masa.
In salonul de fumat ni s'au oferit igarete i
igri scumpe, ceea ce ne fusese oprit patrti ani.
-De acum putei fuma, -ne mbia episcopul,
-dar nu v obinuii, c stric sntii i nici
nu-i st bine preotului, mai ales pe strad. Vedei,
nici eu nu fumez.
Stam cam inepai, pe scaunele antice, ateptnd
surpriza, numirile. Dar nu se fcur. Nu ni s'a
dat dect ndemnul printesc s lucrm n via
Domnului , spre binele bisericii i spre mntuirea
sufletelor.
Cu obrazul mbujorat de vin i mndri de nchi
puirile noastre am plecat dela reedin, dispreuind,
n tain, pe toi preoii de mai nainte.
- N'are dreptate preposituI 'f, critic unul.
-Nu vom fi noi preoi de aceia rnoi dela
sate.
-Vei vedea voi, zise umoristul clasei, c vldica
ne neal la numiri. Ii bate joc de noi i ne
trntete undeva, cum trntete vntul ua bisericii.
Cei ce nu vorbeau, se gndeau, s nu dea de
gol oare, n tain, episcopului, cu ce sentimente
ne luam rmas bun dela seminar?
In sfrit, iat-m sosit.
Parohul trimi se trsura inaintea mea la gar,
cu cei doi cai frumoi ai lui. Vizitiul, un scuiu
cunoscut, m saI ur cu confidene:
-Uite-m! . . . Ceara lui ! . . . Ce-mi vd ochii!
Doamne! Popa l mic al nost. . . Dar te-a subiat
o r uleiul de post. . . Mult mai postiri la
Blgrad . . . Acum bine c'ai venit, c te-om ndrepta
noi. Da zu.
De bucurie, nici nu m ls s ajung la cuvnt
i m puse ca pe-un copil n trsur.
-ine cerga asta i nvelete-te bine I. . .
-Doar e var, ortace!
-Dar oricum, e rcoros aerul n Ciucul sta . . .
Haide ! puturoilor! -i ndeamn caii cu biciul.
-Ateptatu-m'ai mult, Alozi ?-ntreb, ca s-i
atrag atenia dela cai. Mi-ar fi plcut s aflu c
stenii in la mine.
-Am avut vreme destul! -zise desamgin
du-m. Nu trebue s mai mergem la munte dup
fn, ni l-a adus apa tot n sat. Ce a mai fost pe
lunc l-a noroit valea, cnd s'a revrsat.
-Ce nouti n sat?
-Dar asta nu i-e destul noutate? . . Altfel,
noutatea satului c ai venit acas, mie nu mi-e,
cci te-am vzut . . . Au pus frunz verde n cinstea
dumitale. Am i zis ctr boreas: Poate mnca
popa l mic frunz verde, c pnea i aa e pUin . . .
-Nu voiu mnca eu pnea D-voastr mult
vreme, -fcui jicnit. In cteva luni episcopul
m va trimite ntr'un loc mai bun.
www.dacoromanica.ro
IOSIF NYIRO: IN JUGUL DOMNULUI 6z
-Mcr de near trimite i pe noi undeva,
cel puin anul ;sta de srcie!
-Aa.i de mare nevoia?
-Putem umbla n cma i izmene iarna asta,
c de ploi i oile s'au clbejit i a pierit jumtate
turma.
-Dar lemnele? Pdurile?
-Nu te poi lsa n ndejdea lemnelor de furat.
-Da cum sunt cartofii? In Ciuc cartofii erau
vestii de buni.
-Putem nva slovcete de ei ! -i scuip
odat peste cai . . . Mncav'ar lupii!
Sburam, nu altceva. Negura cu parfum de brdet
ne lovea in obraz. Ovesele, rrioare, preau c
zgribur pe lng cale, iar departe, n nlimi, se
ngrmdeau nori deasupra uriailor brazi i tre
ceau nainte.
-Scumpa mea ar scuiasc! -exclamai emo
ionat.
-i s'o cam ruit nasul,-rdea vizitiul ctre
mine. M fceam c nu-I aud, c nu-I vd, ca s-mi
pstrez autoritatea.
-C bolboroseti acolo pe capr? - ntreb
cu aspnme.
-Imi spun rugciunea, - zise rznd de
vorba sa.
-Ascult mata, s nui bai joc de cele sfinte,
c te trntesc de acolo.
-Slav Domnului, ci aud glasul cel vechiu,
sufleelul meu! M temeam, c sau ior fi stns
toat viaa, sau teau fcut domn prea mare.
-Ce nUfi place la mine? ntreb eu mai blndu.
-Mienu plceai mai mult n haina cea vnt,
dect n asta neagr. Cnd teai dat jos din tren,
ndat am bgat de sam c nu mai eti cel de
demult. Erai aa de acru la fa, par' c ai fi fost
la cin la Pilat imprat. . . Acum, -mi ziceam
eu -popii i mari nu lau nvat s rd. Cnd
am inceput s spun necazurile noastre i vorbiai
ca un strin de meleagurile astea, ndat am tim,
c nu mai este popa nost' tnr. . . Te pot
du
a.-`r
z
e-ui s vin
astfel acas.
-Pentru aia s nu fie cu suprare,-rspunse
scuiul, cu ochii strlucitori de o iubire cald.
-Sunt obosit, istovit, frate . . .
-Asta-i altceva . . . -se liniti scuiul.
La marginea orizontului, ce se pierdea ntr'o
albea surie, se vedeau casele de lemn ale satului,
la poala muntelui, lipite pe pieptul de stnc al
Carpailor, cu alctuire anume rsritean, parc
lear fi cldit Hunii lui Atila. Deasupra lor flutura
steagul verde al brazilor. Firele de iarb se plecau
de greutatea picturilor de ploaie, pmntul era
negru de umed, parc Dumnezeu l-ar fi pregtit
pentru o nou creaie omeneasc. Din stncria
aceasta m'a muiat i pe mine, din tina aceasta m'a
plmdit. Parc retriam propria mea zmislire.
Vntul proaspt al acestei vi a aprins i n mine
scnteia de via
,
i a ajutato s nu se sting.
Puterile acestei ghi au trecut i n mine prin
legtura cu ea. Tot ce vd n jurul meu, a avut
o prticic din alctuirea mea, fie c a venit de sus,
fie de jos: lumin, ploaie, nori, negur, parfum,
tot. Prin mama mea i prin trupul nenumrailor
strmoi, simt comunitatea mea cu ele, dela in
stinctiva privire n sus, n nlime, pn la gustul
slciu al firului de iarb . . . i ceea ce m ateapt
la altar, va fi a doua primi ie a mea. Intia este
aceasta, pe care o simt i o resimt acum, de cnd
am vzut cea dinti floare a pmntului natal.
-Oprete, Alozi, s rup floarea asta!
In cteva clipe m'am schimbat sufletete. Pe
oamenii acetia acum i vd ntia oar, dar parc
i.a cuno3
f
te din vecii vecilor. TOi mis frai.
i dac n a vrea, trebue s-i iubesc . . . Peste
vrfurile munilor, ce se pierd n ntuneric, lucesc
fulgere. . . Uite fulgerul nostru, tunetul nostru,
cinele, pasrea, pomul nostru, vechiul nostru nor,
scumpul nostru soare btrn, toate ale noastre . . .
Parc ar fi un vrte; n inima mea, atta-i de neli
nitit i fericit.
-Indat, ndat, Alozi, dar mai intiu . . . Mai
ntiu, trebue smi fac liturghia tuturor acestora
din jurul meu, deasupra i dedesuptul meu . .
Mai ntiu, s m cuminee pentru ele, c doar
pentru acestea m'am fcut eu pop, Alozi, nu
pentru biserica episcopilor, nu pentru strlucitele
domuri, nu pentru puterea mondial a Romei, ci
pentru acest cuib de rndunele, pe care la lipit
de poarta Rsritului mic popor frli de nume,
fr frai. Pentru cntecul, cel cnt fata care
muncete pe coasta muntelui, pentru viaa acestor
muli, cari privesc din toate prile la mine, pentru
portul care mbrac pe aceti sraci, pentru fmul
care se nal colo din pdure, ca s duc lui
Dumnezeu vestea unei c sriccioase. Pentru
frunza care cade, ca la anul s ne fie un grunte
de gru sau picur de lapte . . .
-Indat, Alozi . . .
. . . dar, mai ntiu trebue smi nv noua teo
logie, teologia simplilor scui sraci, orfani, pci
roi, btui de soart, s nv etica vieii lor, a
cror fa e pe o parte inger, pe cealalt drac . . .
-Putem merge, Alozi . . .
Putem merge linitit, cci i aa calea mea nu are
capt. Multe trsuri se vor strica sub mine, dar
eu odihn nu pot avea, i nu m pot opri pn
nu voiu ridica ceva mai sus acest pmnt.
Putem merge, Alozi, eu miam fcut primiia . . .
Cu mare svon de clopote i cu furtunos cor de
cntri m'au introdus n biseric. i Inainte i in
urm val de popor, iar n mijloc o insul alb
aurie, preoii cari m nconjurau. De emoionat
ce eram, mi tremura pe piept buchetul de flori
www.dacoromanica.ro
B O A B E D E G R A U
frumoase, ce mi l-au atrnat de ornatul bogat care
m mbrca. Nu m puteam gndi, ochii mi s'au
cufundat n cea i nu tiu cum am ajuns la altar.
Btrnul protopop sbrcit m asist, ceilali preoi
toi erau zorii n jurul meu, i cnd m ntorsei la
ntia: Pace tuturor! 8 vzui numai c patru copii
stau in genunchi in haine roii de ministrani,
parc'ar fi rsrit patru fragi coapte pe treptele
altarului.
-Bine rspunde -ziceau mullmili

Recitam cuvintele liturgice potolit i n tain m


intrebam, oare mai stau la locul lor cei patru copii
de fragi sau au alergat la joc. In ntia banc biata
mama mea plngea i bunele cumetre din sat o
feticeau destul de tare:
- O! da fericit e mama lui! . . .
Cantorul oaspe s'a ntrecut pe sine. Btrni
surzi sau grei de-a ureche, i puneau mna scut
la ureche, ca s m aud, cum cnt eu.
-Bine rspunde -ziceau mulmii. Isndu-se
n banc, parc'ar zice: face preul celor opt boi,
ct a costat cheltuiala de nvtur. La predic

ce
.t.a te,
e
~.
t
n
e
:l.a.la
c
...
cu glasul lor. Eram ca sub presiune i att de lung
a inut liturghia, c mi s'a vetejit buchetul pe
piept. In sfrit, am ajuns la binecuvnta rea de
ncheiere. Am spus, cum am putut rugciunea i
poporul mi sruta minile sfinite de nu se mai
isprvea. Doi preoi mpreau iconie ieftine aduse
dela Viena, n amintirea zilei.
-Ce idolai drgui ! -se minunau. Iar de pe
dosul chipurilor ceteau tare, silabisind:
Amintire dela ntia liturghie )
Iosif Marghita
Ct suflet, ct buntate se revrsa din inima
lor curat asupra capului nevrednicului de mine.
Imi venea s m cufund sub pmnt. Nu simeam
avntul nlrii, braele mi erau obosite, trupul
ca de plumb, creerul ameit, i m bucuram c
n sfrit s'a isprvit ceremonia.
-Asta e totul ? -imi pusei ntrebarea cnd
am rmas o clip singur.
Poporul s'a mprtiat, ducndu-se fiecare la ale
sale. Oaspeii se grbeau la rcoal, unde era ntins
masa cealalt. Sunau farfuritle, curgea vinul, luceau
brnele preoeti, s'a cetit scrisoarea onctuoas a
vldicului' i telegramele de felicitare. Dup aceea
ceasuri de-a-rndul: toasturi, glume, domnii pe
treceau, femeile i rectigar flacra ochilor, cari
mai nainte plnseser, domnioarele m priveau
cochete i-mi vorbeau ncretoare: Sivule! Orele
treceau. Dup amiazi un capelan subirel fcu o
scurt vecerie pentru trei-patru femei btrne.
Ceilali nu se mi

car dela mas pn nu mncarm


f
i burm deplm cei douzeci de fiorini, luai
lmprumut ai micuii.
Era ntunerec, cnd oaspeii pornir cu cruele,
ce se cltinau.
Am fugit n fundul grdinii, ca s m odihnesc.
Era sear. Casele parc aiurau cu capul ameit.
Oamenii crestar i aceast zi frumoas lng ce
lelalte triste. Nemuritoarea mizerie cerea o nou
zi ca s'o mnnce. Arborii se uitau nfiorati la
mine. Stteam i aiuram sub scutul lor, pn s'a
ntunecat de tot, i sus, i jos, i n mine . . .
(urmeaz) IOSIF NYIRO
din ungurete de Elie Ddianu.
cu desene de B. Szab6
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A
Cri, conferi ne, con gre se, ex
p
oziii -
ZILE BRAOVENE. -I Astra , i-a inu! adunarea gt- ntle Statului ,i ale autorit5ilor locale. Referatul, plin de
oeral! de anul acesta la Btav. Ea sttea nu numai ntr'un documentare de sugestii, a fost desvolt:1 de d-I Silviu
cadru strlluct de laamnl cu lumin, dar i Inu'un cadru, Tepo$u. Di $Uia are a urmaI, a fost vie f a dus la sUr-
greu de ntlnit in a1t1 parte, de istorie. Iniiia adunare a
' Astrei din 1862, numai decit dupi nfiinare in anul
dinainte, s'a inut la BrafOV. Era ca o mn C1 se intindea,
bogati de atita tradiie, ca S2 Intlineasd, dup 71 de ani,
o alti mIni. In aer 3 fosl tot timpul ten i din timSia
acestor amintiri.
DeJa tqtt pln. utl:i, am lipsit deJa pUline adunlri ge
ntale ale 4Astrei . Cu toatt el o;menii, abia cu micile
schimbiri ale vremurilor fimln aceiai, iar ordinele de zi au
:Hltea puncte comune, niciodati o adunare nu ,'a aseminat
cu cealalti. Poate d viaa locali e In Transilvania prea
puternid i difereniall, ,au pricina e alta pe care n'o vld
deslul, dar ceeace tiu e cl n'am simit nideri greutalea
repetiiei. Bitrina ' Astri , intinerqte de fiecare dall, de
vulta ti nerete a vulturului, din psalmul cunoscut. Eram,
de aceea, dorc si descoplr ce aduce Brqovu! nou, Ul
o c1utue a puitorilor In ,cenl, ci de atmoferl. A fost
r3splltit peste ateptlri.
edinlele au urmat mersul de mult tiut. A fost de fali
i Preedintele de onoare, care a pus in cump5nl cuvintul
lui greu ncoronat, de recunoatere i de Indemn. Au venit
deopotrivl mai muli minqtri. S'au gribit intr'acolo fruntai
ai altor soieti i ai vietii culturale d toatl m. Parla
mentul cultural, de care ,'a vorbit acum eSiva ani in adu
narea dela Sibiu, s'a aflat astfel aievea inaintea tuturor ochilor.
II chemase cea mai veche societate pe care o au Romini:
de pretutindeni i toli au rispuns cu bucurie. Era ca o
icoani a unui viitor apropiat, pentru care trebue si lucrm,
eSnd problemele cuhurale vor putea fi tratate ca i cele de
Invillmint, dupi un progr.m uniur i cu puteri unite.
Daci intr'un domeniu iniiativa rlmlne mai cu ,ear Sta
tului, in cellalt ea Irebue luati, aa cum in chip firesc se
glsete, mai cu searm iniiativei particulare.
Punctul acesta de vedere ,'a intilnit i In programul de
lucru al edinei predinlilor de despiriminte cu titlul:
Colaborarea dintre ' Aslra , i alte soeietili culturale, 0"0-
Afiul . Asuei.
'Itulatcptat. Deosebirile de pireri au fost numai de nuanle.
Ceeace nimeni n'a pntins, nici chiar tcprezentantii Statului,
a fost ca problemele culturale S rmlni in sarcina unui
www.dacoromanica.ro
6" BO ABE D E GR
A
U
Minister, care d le reilementee printr'un serviciu oarecare. propus. Nimeni cred c nu se mai g;ndete astlzi, in tabira,
Cultura i rbpndiru ti se fac prin personalid\i crutwre sl-i zicem, a Statului, la o asemenea eruie. Nounea s'a
In faa Lojei Regale
i prin socied'li, aJcllute din oameni in
Ihinai acestui ideal. Intrebarea cea noul
este, cum se poate ajunge la o con
lucrare a tuturor puterilor care se gl
sesc allturi In dmpul cultural ? Unele
plreri au mers p1nl la inllturarta ori
cruiameslelal statului, ceeace e de doul
ori cu nepulinl3 : Intiu, in fapt, pen
truci Statul s'a ivit i el de multl vreme,
ca un lucrtor, mpreuni cu allii, i IU
mulle ;edminte de inaintarea culturii,
att in formele inalte, elI i in formele
opulare; i apoi, fn drept, pentruc el
nu poate fisilil drlm5nl sulin de una
din ndeletnicirile care trebue sloi fie
mai scumje, de vreme Ie privete alll
de aproape rOturile naliunii. Neintele
gerea trebue si fie, de CEEmai mult de
termeni. Participuea se privete ca uo
intervenlionism i mper at iv, ceeace ar
fi o gnal1 i ar merle impotriva scopului
limpezi! deplin de doulztci de ani incQ3ce, att la noi, dar
mai ales in Irile vecine unde rosturile iniiativelor pariculare
i ale aUloritllilor Siitului sau comunelor s'au delimitat,
um pUlinll de conttovers!, ;1!t printr'o activitate dintre
cele mai rodnice, ct ,i deadreptul, prin legislaie. Nic1ieri
nu i-a trecut CUiVi prin minte d indtoeu ini1iativa liber.
Pud astfel, discuia e UrI obiect.
e"! de mult aHagc insI problema s'a dovedit, intiiu, prin
treceru in ordinu de zi a adunirii braonne i, apoi,
U deosebi, prin prtea IUOt3 la Iucuarea ei. In fruntea
vorbitorilor s'a aezat insu d-I N. Iorga, venit nume pentru
ace;t3 lature a programului, att in martie du nume d,t
i ca preedinte al Ligii pentru unitatea cultural a tuturor
Romnilor. Uniunea Fundaiilor Culturale Regale a oferit
de asemenea o colaborare care nu poate fi dect dorit3 i
m"noas. AstrO basarabean, Societatea pentru cultur din
Ceruli, Casele Nalionale, ca s inir numai societile cele
mai mari, i-au spus deopotriv luv1ntul i au lsat d se
ud3 posibilit31i neateptate, Materialul de fapte a fost r3s
eolit i luminat in toate felurile. Nu mai rmne dect de
luat o hot3rlre i, pentru ea, un teren neutru de ntlnire.
R ostul Statului s'a cristaliut dela sine. El poate s se des
prind" din rndul celorla1li i d fac pasul inainte, pentru
care e menit.
Din tot ce a lmpresurat ca o aureol zilele braovene pot
s mdeoparte i oonferinta atSt de plin de Inv13mtt, a
d-Iui Sabin Mlnuil5, i Craiu Nou al lui Ciprian Potum
beslU, bucovi ne;nul aduat acum cinciuci de ani C ptofesor
sub Tmpa, i cncertul, i manifestarea sportiv, i expozi\ia
istoric, i plimbarea In Poian, Ia d mI opresc la miu.ul i hla
oricld adunlri gelerale: conductul etnografic. N'am vlzut ind
niciodatl atta mlrelie, In tletura pietroas3 a blrbalilor, Ire
scuti pard pe Iaii lor ca nite centauri carpatci, sau in frumu
seea drnoas3 a femeilor, in revrsarea de haine scumpe i de
mlndrie bl1'3an3, ca intr'o vedenie flamandl de belug i de
.
J
uniil
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A 6"
datini iineasel i burgheti. Alt dat impresia era numai nu se g!ndete s'o spele. Traducrea de odinioari cred ci a
de putere, de stp;nire de sine i de curenie de izvoare fost revzut de Adrian Maniu i ea a cptat o transparen
populare; acum se adugeau un gust subire, un joc de bo- i o frgezime, care lipseau celei dinti. Pcat ns c toati
rangicuri, de taftale i de paftale, care
avea ceva mprtesc ieit din nite palate
ale trecutului. Braovul privea dintumul
primiriei lui, proptit bine n erparul cu
inte de aur.
POVETILE PELEULUl.-Cu pri-
lejul srbtoririi ntilor cincizeci de ani
ai Castelului Pele, a fost Cinea care s'a
gndit d trebue retiplrit i cartea Car
men Sylvei, Povetile Peleului ,. Regina
poet a trecut prin pnzele de pian
jen ale uitirii i s'a amestecat din nou
pri ntre noi. Alturi de ea sti cnttor, cu
ulciorul plin de izvoare, ca o zeitate antici
a apelor, rul de sub Vrful cu Dor.
i st mai ales copilria noastr, dnd
aceste poveti au fost spuse tia oar i
:
-

et
e

:I
::
i
;!
i
:
re

h
IP
ul cir!lor
'
_
Cartea a fost mbrcat ntr'un ade-
vrat vemnt regesc, tipar frumos, hrtie
Femeile din chei
bun, legitur ngrijit. Niciun nume nu
apare ns pe ea, afar de al Carmen Sylvei, care s ne ngdue aceastl strlduin pentru o nUlire ct mai Ur gre rmane
s stlm de vorb cu oamenii cari au rbpunderea i meritul ascund. Cartea este bilingvl, pe o pagini cu textul romn i
acestei publicaii. Traducerea de pe vremuri se pare ci a fost pe cealalt cu textul german, Ur nicio alt lmurire. Cititorul,
Ucut de Dimitrie Sturdza nsu, cum reiese din contribuia care o ia nepregtit n mn, ar putea chiar si cre adi c am-
la studiul comemorativ despre Castelul Pele scrisl de d-I A bele versiunisunl datorite aceluia aulor. Niciun cuvnt nu-I
Tzigara Samurca. Omul politic i secretarul perpetuu al Aca- pune pe urm. E o scpare din vedere, destul de ciudat.
demiei Romne, care a fkut att de mult pentru infiinarea O consideraie protocolar, care ar fi mpiedicat pe o regin
5 stea alturi de un muritor de rnd
pe coperta aceleea dri, mi indoesc $i
fi fost pricin. Toat vina st in lipsa
unui ct de scurt cuvnt introductiv, cu
amnunte obinuite bibliografice. Insu
prilejul att de duios, gndul, de care
vorbeam la nceput, se pierde neamintit.
Aceast alt ediie a fost scoas3 :nume
ca un omagiu Carmen Sylvei, int3iul
i storic, n aceast3 hain de idil3 i de
basm, al Castelului Pele, n ziua ani
versrii lui de cincizeci de ani. Cine o
tie chiar astzi, rhfoindincet cartea,dar
cine va ti-o mai ales mine ? S'a impie
dicat, ca ntr'o sal cu bun acustic prin
ridicarea unei cortine grele, ntinderea In
unde de ecou, ct mai deprtat, a ace
stui fapt vrednic de pstrat.
Aezarea apoi fal n fali a celor dou
texte nu se putea d nu dea natere la
e:toorea oarecare erezii bibliofile. Textul romn,
care i-a ngduit folklorizri i podoabe,
i creterea bibliotecii ei, nu era un literat. Textul lui nu se uneori lipd n cel german sau cu echivalene mai depir-
putea si nu fie invechit. Numai acela al marilor scriitori ca- tate, nu se putea s mearg in pas cu acesta. Unele pa-
pt cu trecerea vremii o patin ca a bronzurilor, a pietrei gini trebuiau s ias, din punct de vedere tehnic, chioape.
sau fie i ca a acoperiurilor bltrne de igl5, pe cre nimeni Ba s'a ntmplat ca un ntreg capitol si rlm1n ne-
www.dacoromanica.ro
6,6 B O A B E D E G R U
m uS : e, y mm m m : Im :g: m ! _ m c s m c- c t S u m :cc c c cgc : umm : uS :: m c ot-
nm c c . m c um m Du u m cm : Sc m m cu c f ~
\' m m m Dm c m s1r_ S Scm u m c m gmt c Dc m : um c: cm cm c Duc :.
CALAREUL JL . -1u nm a ]:
L ! cS m m Scc c m Dm g m n
c z: c c. E D m c m S u : c-
s c m c mmm cm m : m c c m c
:m u m SU . c Dn ::c m c
m cScm c c Su : c b uZc u
m c m c c m c :umf m f o-
:: D u mm cm c u:n: _
Sum . ccm u sc S c c
u c m m c : :nc c u gm u
ptm S c c ! : c. 1c c u:c c un c-
Za . V c-m uf gu m c u! S m m
m :m c c DZu mZut_ m m :n
m cmm c cm u m m c S :l cgc.
m f c u m c D cS cm c u c Dm :: :
nc c c S u S u c c S m c S' ngm -
u m or]:: m c S u u u c c c
ncl c Dccm Sc mm d m c u
: uDcm ur.
b cc m um :Sm: m m c c
m c mm Hc m c u mm mmm gcm u u
buZu zm c m . Lm Sm : m u:
Lm Z $I : uS l c cS c z c u yn c)u
m u!u c m ng cS. L u c:Zc

m c m :
c m m c c u! : : c m c J S gm ::. V c:\: u m c m n m f : SuD m Z n 1D c u cS m S S c-
c cm c c m ct: tc cS D:tu cSu um c cgu a : : :q! ( m cc m :! t' astz mm Sm c !umm
m c : U:cu m gm c. L c cm c c c c mc Z c: I 1m tu: c c Sum m m c t : f um S u:m : c.
:g:n :c tm c cs. b : u cZ t \m g m m c n f umm Sc m cS u c m u m c u g cu m c m c ]f] S
cDuc S m m c m :j o u c:, u m
m m c Ju I m cj _ c c S c_
: m a um u: tDl u u u : m c o-
t : g s mc. Amm c_ t a gm
c S m D u cm u m c g cuc tm !
m c s . wc c tc : m c cStc m -
m uc : c c t m c ! u m c S
um c: _ Duc S m n m : . P :
cSu um m m uc m c m: m u!!
m m : m g f :c c m c- m : m
cm cnc cc m : m c c c c c m
m cmo: c c m- mm S Sum
c | u mc m m c : L c_ m :m
mm n g f c m cS c \ :g u : 1u-
:m .
L u m c Sc :: m c amm um S
m u

am u c m : m u t S u m : u-
]:n mcmct V c :!c V c c u + Sc
m nS n c : c m u u c c c-
cz n un m m cn m u m um m c m cS-
m ulm m m c u m c cm :m.
L c Sum u c m c D:D : m f :bc. L c
c c - Su cg : c : c c
Lmm g cSu! m um Sm t:
m - A . Z:g b m nc zu mm tc
c m um u Sc mm cm c m 0 mm t
um m m m c guS - t m g cu m m m c f :gu : : m c 1: : m c :S .c_ c c um
um Dm u: mm unc c dr z :: S m mgc l 1~ m cSc umm u-S n m mu )um c]u u: V -
m c c D m c m c m : m m cuu al !u t um c: C W. mm Dc c xm Z:
8m c1c c:] : m c! -
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A 6
Istoria i deschide n aceste colecii mai mult de miniaturl
i de discreie, una din clmlruele ei neatetate. La fiecare
pas apar 1 chipul lmplroilor i voevo.lor turnai n aram,
argi nt sau aur, marile vremi, care se refac pe neateptate,
din alte elemente dect din manuscrise sau inscripii. Uneori
casmaua desCopere, ca n biserica Domneasc dela Arge
nu n alte locuri fericite, nu numai blnuii mruni pentru
lupele numismailcr, ci comori ntregi de ci ngltori i de
podoabe, care dau un nou neles trecutului nostru. Cu mi
nunea lor de aur i de nestimate inainte, istorici se aeaz
la mesele de studiu i scriu altminteri intregi capitole care
preau pentru totdeauna statornicite.
Congresul, care s'a inut patru zile ncheiate in sala de
conferine alturat i p!rea ci e chiar glasul expoziiei
vecine, a dat [a iveal existena unor nsemnate probleme
i a unei legiuni de nvai gata s le deslege. Am ascultat
cel puin douzeci de comunicri, din care niciuna n'a fost
zadaric. OJmenii de tiin strini, att n fiin, ct i
prin delegaie, trimindu-i numai comunicarea scris, au
cinstit aceast nte manifestaie numismatic romneasc.
Ministerul InstruCiei a putut cu acest prilej s imbcg3easc
Muzeul de antichitli din Bucureti i Expoziia, care l va
arta publicului ntre coleciile lui, cu Tezaurul Scit de la
Craiova, plecat in timpul rzboiului dela noi i intors acum
de la Berlin prin tratative duse de d. Tzigara Samurca. Sunt
poate piesele de harnaament ale unui cal trac, fkute din
argint aurit, cu capete de bou i de smeu, care au pornit de
departe ca s poposeasc in aceste zile poleite de toamn pe
malurile Dun3rei unde au fost turnate i btute de ciocnaele
metere ale aurf3urarilor.
8XPOZIJIID8 ARTA. -Dou sli adun3 astzi viaa
de atl3 plastid a Bucuretiului. Una trete dintr'o veche
faim i trebue s dea ndrt pas cu pas, in faa unei fericite
concurene. E vorba de Atenell Romn i de adevratul vad
de expozi ii pe care ajunsese sl-I nfieze. Cealaltl e Fun-.
daia Dalles. Academia Romn, care st la ndoiall s-i
dea o seqie artistic pe Ung3 cele trei in fiin, i storicI, lite
rar i tiinifid, adipostete i deschide drum astzi artei
noui. Intr'o aripI se perind pictura i sculptura, iar n cea
lalt, Bach, Haydn i toatl viaa muzical modern. Enescu,
sonoritate suanie. 0-1-AndrerLittecky ne plimb! prin regiune
i ne-a aratI intuitiv, cu ochii colorai ai pictorului.
Pictura dmne n mare parte documentarI, cu o aezare
i cu o lumin care se m! ntre decorativ i- grafiC. Desenul
e tios ca un decupaj, iar culoarea e concentratl i n Uii
simple, Ur fierberea nuanelor i a descompunerilor. Cte
un flcu, cu mult alb peste care trece ca un cuit baera unei
tristue, cu rou aprins i cu jocul pestri de arip de fluture,
se ridic intre vederi i grupuri de oameni i ridic incet,
ca pe umeri, o ntreag lume de ar deplrtat i vrtoas!.
Apoi sunt coluri de trgule, cu dte o cas galben ca Imiia,
legnat parc de faada ei baroc. Vreo cas de sat in verdea
e adevrat, cu lupt, dar a ptruns. Ateapt Brncu, Petracu,
Invitaia Expoziiei Kraus-Limcky
Pallady. Nu se poate ca n cele din urm3 Academia Romln
snu afle, cel puin prin mijlocirea Fundaiei Dalles, c existI rde subt ploaia, cu tiin gradad, de soare i de umbr,
o creaie artistic romn3, tot aa, dad nu mai puternici ca o vedenie vrgatl i rdtoare, a verii. Nite femei s'au
dect cea literarI, i c se cuvine s glseasc aceea naltl oprit n uli i stau la sfat pe un fund de case pe care soarele
recunoatere. Ea a luat o cale mai lung, dar mai sigurI a i taie mari figuri geometrice de luminI i de intuneric. Pe-
schimbrii statutelor i conformaiei, la care plnl acum a rechea aceasta femenin, cu un mdular al ei vzut din profil
inut cu dinii, cu dini de cincizeci de ani. i cu un col al catrinei ridicat in bru, iar cu cellalt mdular
Intiia expoziie de picturI de anul acesta a Bucuretiului vzut din spate, e mai mult un grup etnografic dect un grup
B fost a unor oaspei, Elena Kraus i Andrei Littecky, so i cromatic. Pe-alocuri se arat privelitea curatA, cu linia ondu
SOie din coala dela Baia Mare. Cu unele buci, ei ar fi intrat latA i cu crestele .. mai mult dulci pe marginea cerului albit
foarte bine n Salonul Oficial dela primvar, care vrea s de sdipiri[e zilei i de deprtare. ara Oalului se deschide
organizeze o seqie a peisajului romnesc. Pei sajul Littecky inaintea noastrl, fd mijlocitor, in toat taina ei de pmnt
vine mai ales din ara Oaului, provincie geografici aezat la o parte de ivoiul marilor treceri de lume. Din toate prile
aproape n caturi, ntre Baia Mare i Maramure. Lumea se ridic o mireasm de primitivi sm, din care se cristalizead
veche de-acolo, cei vreo SO.ooo de oameni tr3ind destul de pe neateptate fpturi i coluri de via, ca o adeverire. Paleta
ingr1dii, au dat natere la culegeri i studii filologice, care ar fi trebuit s3 fie mai mlldioas i mai adnc; ea se
ne-au fcut de mult vreme aproape familiar acest nume cu mrginete s fie corect! i informativ. Indemnarea dove-
www.dacoromanica.ro
6B B O A B E D E G R A u
dete C0211, iar variaia, curiozitate. Artitii pot f 15udali
pentru rJvna lor cinstitI. Cei ce ar fi dorit mai mult au fost
desamlgiti prin vina lor, Oda un artist trebue cerut dt i ce
poate sl dea, nu altceva. Soii Kraus-Liuecky implinesc Ug1-
duiala ficutl. E mult, e tot ce li se putea cere.
Intia expoziie de art i-a deschi s potJile. Vestitorul
anului plastic ne-a adus aminte el slrblt02ru culorilor, al
Cine se oprete c;teva zile n Praga, are toate dementele
de convingeu la ndemnl. EI poate sl se dud, rnd pe
rnd, la secia educaiei poporului din Ministerul Intruc{iei,
dac vrea d urmlreasc organiuia i programul de lucru
curat oficiale, sau la Biblioteca centrall municipal, dac1
vrea d-i du seama ce e in stare S realizeze o autoritate
mai mlrginitl comunall, sau la Institutul de Educa!ia Po
porului , Masaryk dacl vrea z arunce o privire in jocul
liber al iniliativei particulare. EI va avea deodatl naintea
ochilor planul i desU.urarea unei intinse intrEprinderi
pentru ridicarea poporului, pe UngI care ar fi trecut alt
minteri Url mlcar s'o blnuie i um s neleagi, in acela
timp, temeiurile puterii, increderii in sine ,i bog1tiei acestei
llri. Aici se ntlnete ceva mai mult i deeit in vecina i
mai inaintata Germanie, nu numai organilare i stlruinll
nenduplecat pentru educaia general1, ci un adevlrat
mistici sm al ei.
Intrai mai nti in Biblioteca centrali ! Fat de ce e la
noi, dincolo, la un serviciu de Stat sau la o etntra13 de socie
lili culturale, ar fi vorba, inlr'o informare care nu pOte
dmine dedt fugarl, de o oarecare deoebire de grad i de
metod; dincoace, suntem nfr'o lume noui, Uti cores
pondent n Romnia sau n Bucureti i deci in stare mai cu
Inlesnire dne deschidi ochii.
Una din ntlile legi pe care i le-a dat Cehoslovacia B fost
Din ara Oa,ului
aceea a bibliotecilor comunale. Potrivit ei, fiecare comuni
era datoare si Infi ineze o bibliotecl popularl pentru locui
eirei sUnt de hram e Luca Evanghelistul, meterul zugrav
, torii sJi, cari plteau In acest scop un impozit. Aceula tra
glsqtt intre noi, cu alaiul ei mlret i feluril. Acest vestitor
nout
;m
a i
indrisnula legii ceholovace. Am stat de vorb1
s'a chemat de rndul acesta
Andrei Littecky. E meritul lui
cu bibliotecari i oameni politici din ara prieten1, cari se
aparte i ca atare l trecem aici i-i dlm
cteva reproduceri,
mirau ei nii de putina trecerii unei asemenu legi i o
d incup d aib un cuprins
i ptntru cei cari nu l-au putut
e
xplicau prin insuflelirea de-a doua zi dupl renfiinlaru
vedu. Statului ceh. Ei ml incredinau cI astlzi un asemenea lucru
n'ar mai fi de inchipuit.
CULTURA POPORULUI IN CEHOSLOVACIA. Legea d1dea un termen de zece ani pentru deplina ei pu-
ara vecini ,i aliati cu noi, Cehoslovacia, ntrunete doui nere n aplicare. Tara ntreagl s'a Incordat intr'o maseml
mari Tnsu,iri. o veche culturI In cele mai noui forme de nati intrecere cu sine ins"i i, inainte de 199, procesul era
organizare de Stat. Aproape toatl legislaia e din 1919. In Incheiat. La sUqitul lui 198 Cehoslovacia avea 15.896
schimb, istoria i mindria poporului ptrund pn in cel biblioteci comunale cu 5.768.887 de volume, 891.087 de ceti
mai adnc ev mediu. Nidieri poate binefacerile acestei Indoite tori i 14.38.95 de clri imprumutate. Numrul bibliote-
trbituri nu se dau mai limpede la ivel dect in educalia cilor cehe era de 1 1.663 cu 4.155.406 volume, 66.184 teti-
celor muli. tori i 10.716.794 drli imprumutate; al bibliotecilor germane
Ascultali ct de firesc delimitead un Cehoslovac, att de 3.l5, cu 1.457.449 de volume, lI5l44 cetitori i 3.307.574
Inelesul noiunii ct i felurile de aciune in cuprinsul ei, de citii imprumutate; al bibliotecilor maghiare de 6
7
3, cu
atunci cnd la noi, de pild, suntem incl in faza btlliilor 110.349 de volume, 41.97 cetitori ,i l94.880de drli impru-
In jurul definiiei i un proiett de lege de organizare cultu- mutate. coli de bibliotecari de toate gradele, dupl Insem-
raii stirnete mai mult nedumeriri ,i opoziie: , Prin educaie n1tatea bibliotecii avute in vedere, pregltesc prin cursuri
populari se Tndege activitatu i mijloacele ntrebuinate dela cteva zile plni la un an conductori pricepU. E la
pentru rlspndiru culturii generale i a cunotinelor teh- mijloc o nou, profesie, care numai pentru acest fel de biblio
nice In masele largi ale populaliei, flcnd abstractie de in- teci, n afar3 de cele generale sau ,tiinlifice, trebue s Tnemne
trEgul sistem al colilor primare, secundare i profesionale. o.ooo de persoane. S'a izbutit pe aceast cale sl se ridice
In republica cehoslovacl, aceast activirte e mplinit pe pretutindeni, alituri de ,coala comunall, biblioteca comunal!.
de o parte de organele administraiei publice, pe de alti Preocuparea ,i indatorirea n%estrrii cu tot felul de cuno
parte de asociaii particulare f- Nu se poate inchipui o formu- tine a poporului se mpart pe din doui in Cehoslovacia
Iare mai cuprindloare i mai indrlsnea1. Nici vorbl aici intre un aezlmnt i cellalt, cel dintii pentru vrsta CO
de confuzia, atit de plgubitoare, Intre coall i educaia pilriei, i ar cel de-al doilu ptntru vrsta adulti. Amestecul
poporului sau de ndeprtarea Statului, cu o nencredere ntre biblioteca colarl i biblioteca popularl, care H noi se
aproape de ru credinl, dintre organele menite s lucreze face obinuit, acolo nu se cunoate. Fiecare in parte Ind
hotlritor intr'un asemenu domeniu. i face intruga datorie.
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A
-
coal; primH ; desfiint ;pro;pe nttiin\; de c;rte. invee. Geu ce e frumos, in sfrit, e acest costisitor
In
Batmia numrul ;nalfabelilor a sc1%ut la mai pUlin de : % monument a fost ridicat prin donalia de multe %tci de m
In Siovaci;, unde e! e ceva mai mare, datoritl regimului lioane a unei societli de uigurlri, cue lucreul cu muni
maghi;r, c;re ingreuia urmare; rtgulatl la ceall, i m;ai cu cipiul.
suml in Rusia subcupatic., cu mai desmo;enitl din cele Dintr'o trecere printre diferitele indperi ,i luare de cu
trei prli de ul c;re aldtuesc laolaltl trupul Cehoslovaciei, notinll a rosturilor pe care le Implinesc, locul bibliotecii
se dl o lupt de fiecue %i, cu mari mijloace i cu rezultate in educalia poporului din Cehoslovacia se desprinde in plini
l; fel, pentru
micorarea netiutorilor de carte. In armat, la lumin. Apar jn!iu ceie doul slli de cetire, una de eirli
o Irupl care se poate urca pn3 la :ooooo de oamenL, vin i culahl de ziare i periodice. Sute i sute de cetitori se
totduuna |p.n3 la {ooode recrui analfabe1i. In alte armate petrec intr'o singud zi pe dinaintea meselor lor. S;a de
numlrul lor e i mai mue, Deosebiru intre ele i armat; ziare e ca o anticamed, de pregltire i de c1tigare pentru
cehoslov;d e d in ;custa ei se topesc In numai dtna luni, culaltl. Lectur mai uoarl de aici trebue sl ndrume cltre
ntrud sunt trecui unei coli speciale a soldatului i apoi lectuu mai gru de dincolo. Inue lmlndoul se glsete o
unei a doua coli, de cunotine generale i de indemlnlri $ treia sall, care e ula de imprumutat dri aasl. Cei in
agricole sau profesionale pentru viaa de dupl libeure, dreptlili sl cetuscl, intre cari sun! funcionari ,i muncitori,
Cuarm; se schimbl intr'o a doua coall a natiunii. Dupl nu pot $$ vie tOli dte doul, Ifei cusuri In sala de lecturi.
locuitorii rhlei ;i satelor de munte, cu pru pUine i drace Pentru ei cana prlsete depozitele ,i zidurile bibliotecii
colibe C8 sS-i intreie o coall, urd invll5torii dlltori, cari
rlm.n |, { luni in mijlocul copiilor. Urma lor am gl5il-o
i la sateie rom;neti din Maramureul cehoslovac,
C1nd ,coala eJemenrarl trimite at11ia tiutori de carte, cu
tendina nu numai mlrturi sitl, dar urmlritl du, d nu
scape niciun cetlun al lirii, dnd ea trimete spre biblioteCl
populari at.ta lume, se inelege i existen; i activitatea
acesuia. BiblioteCl intr'un uemenea mediu plstreaz3 i
duvoltl, potrivit cu v1rst; i cu indatoririle personale i
cnJleneti ale fieclruia, ceea ce ; dat coala. Ea este comple
mentul ei necesar. coala elementarl nu se mai poate in\e
lege Url biblioteca populari, aa cum ceasll biblioteel r
fi Ur rost dau ar lipsi coala sau chiar dael ea ar fi prea
slabi. Intr'o larl in care analfabetismul ar fi inc pUlernic,
o legifeure bibliotecarl uemenea celei cehoslovace ar trebUI
sl fie premearsl sau cel pUlin insolitl de o mue CImpanie de
Stat i popular5 pentru impulinarea netiutorilor de carte
i crearea de cttitor, Altminteri, bibliotec; populari, in ce
privete ntrebuinlarea, ar rlmlne slab cercet;tl, iar, n ce
privete Indreptllrea i sarcina, u fi incl un bir pe eate ceL
mulli i nenfruptai din bunurile colii l-ar pllti, Ur niciun
folos propriu, pentru binele c1torva.
Cu aceste Umuriri, indperile monumentale ale Bibliotecii
municipale Centrale din Puga se umplu de o noul via1
Ea s'a inaugurat la zece ani dup proclamarea Republicii
adiel In ajunul implinirii termenului pus de legea bibliote
cilor ,i e cel mai frumos monument ieit dintre articolele
USCIle ;le ;cesteia. F;Jada ei in piatr de travertin, cu stro
pituri negricioase in masa gllbuie, care apare de depute
stri;tl, umple latura unei dintre marile piele din miewl
oraului, Viaa universiurl i viaa comerciaU este la doi
pai, dar cl5direa e puc1 anume puin ascunsl ndlrltul lor,
ca un semn i un indemn la reculegere. Intr;rea ue ase
coloane intinse peste dou caturi i lin1nd deasupra un bal
con cu colonete i lot atitea statui, cu ;tribute de tiine
i de arte. Praga se rl5frnge ntreag, at;! cu mndria cet
eneasel de strlvechiu ora de culturi, dt i cu simul rar
gospodlresc, n acest palat, care e tot odatl i un model de
biblioteci publici mode mi. Arhitecii cari au ridicato au
bltut llrile ca sl ajungi, privind i invl1nd, la cea mai
chib%uitl deslegare a problemei, i alli arhitec; i biblio
tecari, din toate Il riie, vin astl%i la ta, ca s'o priveasel i sl
Femei pe drum la Huedin
i se duce s glseascl pe cetilor la el acad. Pierderile i stri
dciunile sunt cu totul nensemnate fali de folosul realiut.
O bibliotecl popular vredniel de numele ei nu se poate
inchipui flt! organi%area unui serviciu de imprumutat dri.
Treaba bibliotecuilor sl-i educe publicul i sl,i fereasel
asdel colec1iile de pagube!
In subsolul bibliotecii se intind alte trei !lli, dintre care
www.dacoromanica.ro
6)o
B O A B E D E G R U
dou sunt de conferine de cursur, una pentru Soo i alta
penlru aoode asculttori, iar cea din urml e o sal de spec
tacol, cel m"i popular i mai iubit in Cehoslovacia, de teatru
de plpui. Lectllr .. e IOllrit! cu lecii care POl lua forma de
preleperi de universitate popular, i se lrgete In producii
de art. Influrirea dudreptul i sugestia indrumal. ntregesc
i nviorn%1 st.ru de libertate p; mare i de ispitite
n toate prile din faa drii. In catul al p,tru[ea se umple
de soare prin tavaouri le ei de sticl, una din cele mai impu
ntoare s31i de expoziie plastid din Praga. Ar mai lipsi
numai o su de gimnastic1 i de educaie fizid pentru ca
imagina se rotunjeascl. Atlt cl pentru aceasta Casa Sokolilor
e aproape. Aceast vestitl asociaie, care pe lngi educaia
fizic! ingrijete aproape in aceea mlsuri : de educaia
moral1 i spiritual, are mai bine de 6oo.ooo de membri,
cu peste .ooo de filiale i a.yoo de biblioteci.
Dar Biblioteca CentraU, cu magazinde ei de clri care
pot cuprinde pnl la un milion de volume, este, cum o
aratl numele, numai expresia unei uniti. Ea are in jurul ei,
pni in cele mai indepArtate cartiere ale oraului, vreo 45
de filiale, care trebue 5 Inlesneasd, prin economisi rea drUM
mului i prin atraCiia afl1rii la Indemnl, folosirea c!qilor
chiar cdor mai periferici dintre cetitori. La filiale, slHile de
lecturi ln cele mai multe caz'ri au fost inllturate cu lotul i
sunt desvohate mai ales cercetarta n grabl a :iarelor i re
vistelor, ca i Imprumutatea cqilor aca1. Biblioteca e mai
mult un depozit, de unde (etitorul s'a deprins vie ia
o carte ca s'o cettasd intre pereii cminului. Una din fi liale
e o bibliOled Uri pereche in cele mai naintate ni care
se In1dege numai intr'o arA unde iubirea mu:icii e att de
desvollat1 ca in Cehoslovacia. E vorbi de biblioteca muzical1,
cate imprumut1 acasl partituri Intregi pentru tot fdul de
instrumente i chiir pentru orhestr i oper1, de toi com
po:ttorii lumii. Muzica romntasel se glsete i ea, intr'o
msur, reprezentat1.
Aa se inf1titad Biblioteca municipall central din Praga,
aezAm1nt bogat i fdurit de educatie popularl, ct o uni
versitate i dt o academie. Ea dovedete dintr'odad, i
inelegerea i r1vna irii fa de adparea tuturor filor ei
la izvoarele cunoaterii i ale artei. SingurA o asemenea
existen, att de stdl1udt, alctuete o mare lecie popular,
pe care rnduri, rnduri de oameni o ascult, cu toat p1-
trunderea i o fac treptat un crez al lor. Mi sticismul cultural
al Cehoslovaciei d3 natere i se hrnete din creaii cum e
dela noi decit din Cehoslovacia. Legislaialrii e, in acela
timp, nouA i ncereat1, iar rezultatele ajunse de societlile
culturale, dintre cele eroice. Desvoltirta e, in schimb, ar
monicl. Gtija de educaia tehnid e tot B de mare dt
grija de educaia esteticl i grija de educaa fi zicl. Avem
aproape de noi o pildl i un Indemn, pe eate nu trebue sA le
Isim sl treac in zadar. Nicioebt3 glasul lor n'a risunat
intr'un timp mai nc3rcat de Intreb3ri i de primejdii dedt
e ce1de astlzl.
UN SCRIITOR AL TINERETULUI. -Poate el nu sunt
dect trei ri pe lume care tiu sA scrie i s citeascl romane.
Toate trei sunt att de intinse nct soarele nu apune n ele
niciodat3. Parel marile povestiri au nevoie deopotrivA C s se
desvolte, de nuf1rite orizonturi. Romanul spaniol se indreaptl,
de o parte i de alta a Atl3nticului, dela grAdinile Balearelor
pnA Ia stncile Ingheate ale Capului Horn, eitre o populatie
de aceea limb, de peste o sutA de milioane de suflete; romanul
rus, din Crimea pn3 la strmtoarea lui Bering, unei lumi
amestecate, de peste o sutl cincizeci de milioane, i romanul
englez, din SCOia pn3 In Australia i de jur imprejurul p1mnM
tului, cltre o forfot3 planctarl de peste trei sute cincizeci de
milioane. In mijlocul ei o personalitate literar1 c a lui Rudyard
Kipling se inlelege UrI nici o greutate, aa cum, rlmal n afar,
n'ar avea niciun ineles. Kim, romanul lui aproape autobio
grafic, in eare Incape toat3 India, cea dela inceputul timpurilor,
cind Anglia nu era nici mAcar un vis de mare purtat ,vreo
corabie de viking, i cea de astAzi i de totdeauna, e o intreagl
lume. Poate ei e i singurul lui roman, aUturi de ere celelalte
nu izbutec sl fie decit nite povestiri mai lungi, pregltitoare.
Din toate aceste pricini, ,i din altele care ii vor face Im,
mi se pare el o Intirziere la Rudyard Kipling, in viaa i opera
lui, poate s3 fie r'spatit! in multe feluri. Ia-Ie M citeva
tridturi, aceastl via3 ,i aceast oper1.
M'am simit indemnat s ml apropiu de Kipling, i nu de
alt englez, penlruc3 mi-e drag prin tot dorul de via, prin
tot rhul sn5tO$ ,i prin toatl setea de drum pe care le-a pus
in mine. Era in vremea dnd doulzeci de volume citite n vreun
pod, intr'o spdm5nl de vacanA, deschideau cerul. Litera
turile treceau pe dinaintea ochilor notri minunai ca nite
caravane selenare. Un roman era ca o rodie i un autor, ca
un corn de belug. Am dat intii de povestirile lui soldleh,
cu o treime plin3 de haz, care umplea de posne un intreg
continent. Apoi m'am afundat in Jungll, printre fiare i vietIi
Statul organizead In fiecare sat comi sii culturale locale i mai blnde, pe urma bliatului primitiv, cu o viaA mai ispiti-
In judele o reprezentantl cuhurall, care au in seaml toatl toare decit toate Robinsonadele. Am petrecut cu ah1 treime
educaia poporului, dela biblioteci pn1 la cursuri, serblri de liceeni, printre cari deosibeam pe Kipling insu, in = lui
i publicii;' Are un institut de diapozitive i de filme, participI de invAIAturA i de lrengric, intr'un internat din Sudul An-
) aldtuirea programelor de radio, face legi i supriveghead gliei, pe o coast1 plduroas deasupra apelor oceanice ale Cana-
aplicarea lor, dl subvenii de tot felul. Institutul de educaie lului Bri Slol. Am fot la vlnltoare de peti pe mirile bancuri
popular1 Masaryk # rlm;ne in contact cu toate societlile atlantice impreunl cu eroul din Marinarii Ur teamli. am
culturale din Ceholovacia, pe care le ajuti cu serviciile recital cu glas tare versuri, care pream1reau Implia brita-
sil e de confereniari, de filme, de erti, de publicaii i de niei, plmlnturile, isprlvile i pe Oimenii ei, piri din acea
cunuri i le chiam! oditl pe an intr'o adunare generall. Sarcinla omului alb, eare a indemnat, prin incredere nvalnid,
Activitatea Statului i a iniiativei particulare, intre care el Statele Unite sl ia Filipinele. Visul scriitorului se fcea aevea
a ,tiut sl creeze formalii de leg1tur, cum e Institutul i din versurile lui, ca de dupA nite coame de valuri, ieeau
Masaryk, se Imbin3 i se potenleazl. De niclieri nu putem flotele instelate ale popoarelor anglo-saxone ca sl cucereaseli
Invli mai mult pentru organizarea educaiei poporului m3rile. Tirleul englez tntrecea pe cel elenic.
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A
)
Kipling nu e 1D8 ast1%i numai un romancier al amintirii
pentru cineva care se gbea n ntia tineree acum dou1zeci
i cinci de ani, ci incepe s fie viu pentru cititorul rom;n
prin traduceri neateptat de bune, aprute deodat1. Anul acesta
se poate socoti un adevlrat an al lui Kipling. Inceputul il
Hceau paginile str11ucite din Cartea Junglei, ieite ca un fel
de fragment de prob3 n , Viala romneasd ^ din condeiul
dlui Niculae Russu. Ele redau destul de bine att lumea
aparte, cu tergerea hotarelor dintre viaa oamenilor i a ani
male1or carei inconjur3, ca sli ajute sau ca sl-i vat1me, ct i
stilul, rnd pe rnd neast5mplrat i repezit, Hcut din fii
de duioie i de umor. Aud el autorul ar pbtra n cartnanele
lui manuscrisul ntreg al celor dou cri Ur asem!nare. Ar fi
tot aa de p1cat ca ele snu imbrace vem5ntul pentru toi al
tilrului, precum e el traducerea dup original a lui Popescu
Telega dupl Don Quixottele lui Cervantes, doarme de ani de
zile intre %iduri[e provinciale ale Craiovei. Dac ali editori
nu indrbnesc, Fundaiile Culturale Regale ar avea cel mai
frumos cap de serie pentru colecia lor de traduceri din scrii
torii clasici ai lumii. Ascultai ct de i spititor i de venic e
preludiul acestei povestiri n1zdrlvane din stuflriurile Indiei.
Pui allturi, Thomson i Jack London sunt numai nite epi
goni 3.nimalieri romantici: ' Deschidei urechile i ascultai cu
b3gare de seaml, clei e rondul minunatei povestiri despre
lupta sngeroa1, intreprins i isprvit cu bine de dtre
Rikki-TikkiTavi. Darzi, paslrea croitor, i Ci
1
ciundra, oa
recele mox, ii st1tur! intr'ajutor, ns1 greul-greului l duse
tot numai RikkiTikkiTavi.
Rikki era o mangust1. Cu blana i coada stufoas1, mt1
nu o deosibeai de o pisid, numai C avea un cap de nev1
stukl. i vorful nasului, pe care venit l mica adul
mednd n dreapta i in stnga, erau trandafirii; pe corp
ajungea sl se scarpine oriunde ar fi vrut i se putea servi
de tus patru picioarele dup! pofta inimii; coada i-o putea
nepeni i brJiga de parc ar fi fost o perie de curiat sticle,
iar, cnd se strecura prin iarba pnl la genunchi, i depna
necontenit strigtul r3zOOinic: Rikkitikktikki, tikki, tk .!
Cu oarecare rotunjiri formale traducerea e vredniel de cea
mai mare rbpindire. Crli le Junglei cred el au fost tllmlcite
In toate limbile culte; nunlai noi am intirziat. Faptul dl de
gol dou1 lipsuri, deopotriv de dureroase: mica noastr cir
culaie literari, care n'a descoperit pe un scriitor ncununat
cu premiul Nobel inc din 1907, cnd n'avea nici ;a de ani,
i puinul i nteres fa1 de literatura pentru tinerime. Rudyard
Kipling nseamnl cel mai puterc scriitor care a tiut sI
vorbnd, I nicio intenie didactic, vlrstti celei m gin
gae dintre copilrie i b!rbli&, cetate nchis in care se pre
gtete departe de orice ochiu i n rlspntia tuturor primej
diilor, lumea viitoare. C!rile lui rm5n creaii de afl1, de o
mare valoare nmeneasci i potrivite pentru orice cititor, dar
sunt in acela timp nite adevrate opere de educaie, de
preamlrire a tam3faderiei, de laud a voinei, de iubire a tine
relei, de incredere in puterile bune din om, de eroism al vieii
i de optimism lupttor. Iei mai bun i mai tare dintr'o
citire a unei cri de Kipling. Anglia i scriitorul ei i mperialist
au f3cut lumii acest dar, allturi de care se pot pune att de
pui ne, de o nsemntate la fel. Tara era chemat! s'o fad.
Toat activitatea i nelegerea ei mergeau de secole spre o
asemenea trealie. Anglia e ca vechea Elad un plm1nt al
tinereei i popoarele anglo- saxone c ,i comunitlile elene,
o societate care are cultul pri mverii vieii. E destul sl aduc
aminte c de-aici ne vin toate sporturile, care sunt in intiul
rind dovada iubirii corpului omenesc i a plstrlrii lui mlldios
i tn1r, pentru o desvoltare armonic a facultilor omeneti,
idealul cel mai caracteristic elenic. Deaici ne vin ccrcetaii,
de-aici asocaia cretin3 a tinerilor i a tinerelor, cu milioane
de membri rplndii pe tot globul. Zeci i sute de alte soce
tl,i s'au alctuit apoi dupl chipul i asemnarea lor i mul
\umit! rbunetului pe care ele l-au deteptat pretutindeni.
Tineretul, ca o lume aparte, cu trebuinele lui i dreptul la
o proprie organizare, a fost ins! descoperit intiia oar aci,
descoperit ntr'un mare ineles etic, Ur scopuri imediate i
practice. Marile curente politce din alte llri au ineles 51
ntrebuineze apoi acest adevlr n folos propriu la ele acasl
i atUi Europa este plin de legiuni de tineri subt steaguri
care nu sunt i nu pot fi ale vrstei lor, dar acesta e un alt
fenomen. Fapta culturii 3nglo- saxone nici nu se micoreazl,
nici nu se altereaz prin aceasta. Ea se pbtrea%l supraordo
nat:, senin i de valoore venicl. Kipling i opera lui se desfac
din ea ca o apariie cu totul fireac.
Ceea ce e ciudat pentru noi e c am putut fi nr3urii de
Kipling, ni nte 53-1 cunoatem. Vorbeam de Clrlile Junglei
i citam un fagment din povestea mangustei, vrijmaa er
pilor, Numele ei, Rikki-TikkiTavi, e i numele unci lucrlri
dramatice cu mari nsuiri, a d-nei Zoe Verbiceanu, i care
a dat natere acum d.liva ani la aprinse di scuii. Abia in vremea
din urm Kipling a intrat in literatura rom3n pe cile fireti
ale cunoaterii de-a-dreptul i alc traducerilor ngrijite. Doul
cirli, de o putere egal1, au ieit la un scurt rbtimp, cea dintli
la ' Casa coaltlor ' Stalky i tovarlii ., iar a doua, in edi
tura ' Adev!irull, t Marinarii Ur1 teamli - Una a fot scrisl
in 1897 i cealaltl in 1899. Ne-au trebuit de ani ca sl ajulI
gem p5n3 la textul lor nviorltor i nalt, i chiar aa, pe o
cale mai mult de intervenionism, dedt de schimb dela sine intre
scrisul a dou1 popoare. Pe , Stalky i tovarii . ni l-a dat
o mam i dragostea pentru propriii copii, care e aa de uor
d se rlsfrlngl asupra tuturor copiilor. Am avut bucuria s1
cituc un fragment, incl de anul trecut, adus chiar de tradu
cltoare, a doua zi dup: o comunicare la Radio in cau aminteam
ntre clrile pentru tineret, la [ocul ntli, aceast carte, jum
tate hazlie i jumtateeroicl, deintmplri din viaa de coal3 eli
gle:. Iam spus tot binele pe care l puteam spune, despre o
strdanie atlt de pre,ioas, cu o form! literarl nu totdeauna
dintre cele mai comode. Pentru Kipling, tradueltorul e ca un
pOrtener prev1zut, intr'un joc in care cel cu iniiativa a pregltit
tot SQiul de greutli i de curse. Dac! se cunoate acest am
nunt, traducerea poate mullumi pe oricine. O micl i ultiml
poleial1 de meter iar fi dat i puinul carei mai lipsete C s!
se incorporeze n literatura noastrl de traduceri cu o valoare
deplind momentul. latl ca o dovadl inceputul, din capitolul
Capcana: t Dealurile din dosul liceului erau acoperite cu un
dei de grouml. Vara bliitlii ptrundeau in desimea stufi
uri lor ghimpate i tlind crlcile imprejur, Uceau un fel de
goluri ce le serveau de loc de retragere. In imaginaia lor
aceste ascun%tori aternute cu frunze uscate, v5rfuri de rld1-
cini i achii, luau importana unor palate de feerie tocmai
pentruc era interzi s s3 i le cl1deasc i s3 le ocupe - Peste
dIva timp cartea aprea n editura , Casei $coalelor ^} care
www.dacoromanica.ro
6"
B O A B E D E G R U
Balic de t. Dimit~ca
Tutvu!d m GaIata de Risa Ptest-Krma
www.dacoromanica.ro
C
R
O
N
I
C
A

'
3
3

www.dacoromanica.ro
'
34
B O A B E D E G R U
se mpodobea astel cu una din cele ma vii i mal nlsdr3vane
lecturi pentru tineret. O greeaa veche a piei i noastre edito
riale i gea i spire. Poate d tot atunci au vlzut lumi na i
intile versuri ale lui Kipling, care e un tot att de inzestrat
i de vestit poeI. Inceputurile lui literare chiar sunt, nu de
povestitor, i de versificator. E vorba de poema pud n fruntea
volumului, un procedeu foarte des ntrebuinat de Kipling.
Tonul ei de od i de cntare a muncii engleze, zugrlvete
dintr'odatl pe om i toatl indreptarea operei lui:
'i acum S Uudm pe oamenii vrednici,
Modeti a drar virtui nu s'arat,
Cci munca lor azi peste tot nflorete.
Munca lor pe pmnt peste tot inflorete,
In lung i n lat pe pmnt nflorete,
Mai departe dect ar fi crezut ei vreodat.
V;ntul dtre apus i valul din largul mrii
Ne-au luat dela dnul mamii
i ne-au zv;rlit pe neteda coast
(Dousprezece case sus pe coast!)
apte veri pe neteda coast
Printre dou sute de frai.
Aici i-am ntlnit pe oamenii vrednici,
Pui de autorit s ne stpneasc,
Ne-au strunit, i pe 'ntrecute cu vergi ne-au btut,
Din toat inima cu vArgi ne-au btut,
Contiincios i f3rA preget cu vlrgi ne-au btut,
Din dragostea ce ne-o purtau.
Prin Egipt i pn 'n Troia
Peste Hima!aia,
Cu hotrre s'au du

voinicii notri
In Brazilia i Babilonia,
Prin Insulele mrilor de Sud
i 'n orae din Chitaia.
i poema calc, n cei trei sprezece pai de strofe ale ei, cu
aceea m;ndrie i IArgime de orizont, uscatul i oceanele pe
urma i spr3vilor puilor de englezi ai romanului. Romanul el
nsu, alctuit mai mult din capitole care lumineaz rnd pe
r;nd eroii, dect ii urmrete ntr'o cretere organic, st
foarte aproape de coleciile de nuvele de aventuri ale scrii
torului. Traducerea, semnatA nu de mama literat, ci de cei
doi copii ai ei, numai cu numele de botez, Viorel i Radu,
pentru cari, poate mai mult dect mpreun cu cari a Bicut-o,
e astfel sub aceast inUiare nevinovat i sfioas, un
omagiu anonim al tineretului romn adus marelui scriitor de
peste nou mri i ri.
Al doilea roman, ' Marinarii fr team " a gsit n Victor
Ion Popa un traductor aproape prea iscusit, care i-a inmulit
greutlile i a cochetat cu ele. Caftea se aeaz ntre bunele
noastre traduceri, care nu sunt deloc multe. Ea a fost provo
cat de Direcia Educaiei Poporului i a aprut de ntia zi
a apei in Romnia. De ani de zile vorbisem de ea, mbi'iat de
mirea1ma pe care o l'sase in mine, vorbisem cu Apostol Culea.
EI n'a uitat i, la ntiul prilej, gsind i nelegerea d-Iui
Pauker, a Ucut din vis aevea. Cele cteva mii de exemplare,
care s'au desUcut numai in cteva luni, arat ct de primitor
e la o priceput chemare tineretul romn. Kipling s'a imp
mntenit ntre noi prin ce are el mai curat i mai proasp1t:
' Ua slii de fumat era deschis in vnt, spre ceala Atlanti
cului de miadnoapte, pe cnd vaporul se legna in mersul
lui pe ape, uernd s dea de veste flotilei de pescari.
-' Biatul acesta al lui Cheyne e spaima vasului 7, a zis
un om mbrcat ntr'un pardesiu plros i cre repezind ua
cu pumnul. ' S ne mai scuteasc ! Prea e neobrl1at ! .
Un Neam, cu prul alb, a intins mna $i ia o tartin i a
mrit:
-, Am vzut molte de soiul tomisale; America e plin de
copii ca tinsul. Asculta ce spune eu: ar trepui s se tea i un
treang cratis in pre la pilet -
-l Ehi . . . De fapt nu-i copil r1u. Mai de grab merit
s-i plngi de mil f a spus trgnat un Newyorkez ntiru
pe perne, ct era de lung, sub spiraiul umezit. De cum a sc
pat din mna doicii, au inceput $-l t<rlie din loc n loc i
din hotel n hotel. Tocmai vobeam cu maic-sa, dimineal.
E o femeie lnd.nttoare, dar nu se ncumet siH ie n fr:u.
De aceea, il duce in Europa s-i complecteze educaia -
Se incepe povestea lui Harvey, biatul de cincispre1ece ani,
care a fost luat de un val de pe un transatlantic i a ajuns pe
corbii le de pescari, unde a stat ase luni, ca sl ias un om
intreg, schimbat sufletete, prin nflorirea, ntre ali oameni
intregi, a tot ceea ce Dumnezeu semlnase bun n el i O edu
caie greit acoperise sub un strat rlu i mincinos. Cartea
nu e numai un imn al tinerelei sau, mai bine, al blieiei, dar
i al mlrii i al oamenilor pe cari ea ii crete. Technianul
stilistic din Kipling se recunoate n trcbuina pe care tradu
ctorul a si0lit-o s-i g1teasc textul cu figuri de pri de
corabie, de unelte i de peti i sl adauge la urm un adevrat
glosar nautic. ' Marinarii Ur teaml ' ne deschid i drumul
dtre propria noastr mare. Acest marinar britanic pune lu
min i via!l prin schelele greceti de odinioar i ne ajut
sl ne bucurlm de dou tradiii marine, ntlnite sub ochiI
notri, la deprt1ri de secole, printre pietrele i smochinii lito
raiului dobrogean.
Ar trebui sl spuiu acum cteva cuvinte despre cea mai de
seam carte a lui Kipling, romanul indian, Kim. PUlin a lipsit
s nu-l avem intr'o traducere, care ar fi fost o creare din nou,
pentrud nu era vorba numai de o cunoscltoare desvritl a
limbii i literaturii engleze, dar de o inchin1toare a Indiei
i a lumii din care cartea crete ca un copac nflorit plin de
plAri mistice i prooroace. Ctigasem pentru acest gnd pe
Bucura Dumbrav1. Intile pagini le-am i vhut, dar pe urm,
dup 1925, valul teozofic a furat-o, n paguba literaturii i
vieii ei pimnteti, pierdutl pe drumurile Indiei, unde n
zuia s descopere, tot ca Kim, cluU unui n\e1ept al Vedelor.
Vorbeam cu ea despre Kipling, care, ca intruptor al imperia
lismului britanic, nu putea si-i placl. Il vedeam in Kim, cnd
se spnzur in inti le pagini ale romanului, pe eava lung
de tun dinaintea mU1eului din Lahore. Copilul indian era
chiar el i at!tea trlsituri de acolo erau amintiri din copilrie.
Kipling s'a nscut la sfritul anului 1865 la Bombay, dar
tatll lui, un artist foarte iscusit, a fost director al Muzeului
din Lahore dela 1875 plnl la 1893. Biatul a fost trimis la
studii in Anglia. Stalky and C-ie e plin de acei ani de studiu.
La ntoarcere la T ani a fost subdirector al unei gazete civile
i militare din Lahore. La 1886 i-a publicat, la a: de ani
,
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A
o"
Intiul volum de versuri, iar la J887 si mplele lui povet de pe
dealuri, care-i incep bima. Din 1887 pnl n 188g cliltorete
prin India, China, Japonia i America i cnd ajunge, pe cu
laltl parte a pmntului in Anglia, i g3sete i acolo faima
Ucutl. N'avea dect z( de ani i aducea cu el toat taina
vielii indiene, pe care a aternut-o n dqile lui Url pereche,
de povestiri sau de versuri. In 1898 face intlia datorie n
Africa de Sud, cunoate pe Cecil Rhodes i-i accentuiau
trlsltura imperialistl. ReUceam din budli aceast biografe
i catieri de mare scriitor al lumii anglo-saxone, cu o
mare scriitoare a noastr i, cu toatl deosebirea, ii
puneam aHiuri, n calda dragoste ctre tineret ; nlele-
gerea adncl pentru el. Scriitorii de acest fel sunt ca
nite portari cari se pricep si gleasd dvorul de
aur !i si deschidl naintea ochil or notri cotropili, por
lile vitorului.
T. DIMITRESCU. ~Salonul Oficial de desen
i guvur3 din toamna aceasta are i o seCie come
morativ I. Dimitrescu. E ceeace putea face mai
frumos pentru pictorul desplqit de aTl i de p3mlnt
nainte de vreme_ De-atltea ori plnzele i dnenele
lui au Impodobit perelii dlilor dela osea. Expozitiile
{ieu te in , Grupul celor ( l descopereau de fiecre
dat3 atent la orice schimbare in sine i in afar i
stpn pe o unealt sigurl i harnic. Cea din urml
e din Martie trecut. Nimeni nu s'ar fi gndit, v
zndu-I cu sursul lui bun, amestecat ntre tablourile
de puternic factur i de culori concentrate ale Fun
daliei Dalles, ca un autopoTlret, d peste dou luni
aveam d-l pierdem.
Iad-I de acum, numai in opera lui! Salonul a strns
pe un perete ntreg ( de foi din ani dilerii i tocmai
prin acenta mai in stare s contureze personalitatea
artistului. Desenul poate fi de attea ori numai o pre-
gltire de lucru, Cie c' trebue d ie mna i ochiul
sprintene ca o solfegiere pentru pianist, fie d nseamnl
lntlia chil i o amintire pentru o lucrare viitoare.
Desenul lui t. Dimitrescu e mai mult. EI uiete in
sine, ca un mijloc de prins realitatea mai repede i
de redare mai spontan i mai transparent3. Portretele,
momentele de plaj i de soare, chiar surprinderea
unui peisaj au o siguranl i o simplitate, care n
pictur3 se schimb n ahe nsuiri, dar nu mai apar
cu ateea convingere i uurin. Se vor gsi chiar
destui cari, avnd S aleag inue un t. Dimitrescu
i cellalt, s vor opri la ctl di ntii. In tOI cazul, de
senatorul ni se aratl din aceast expozi1ie sumar i
comemorativ o bine inchegat personalitate, omeneasc i
artistic. Comemorarea e n acela timp O autobiografie.
Salonul se poate mndri cu ea.
Desenul i gravura de anul acesta, trecute prin sita juriului,
inseamn3 nu mpUlin de 428 de bud1 de judecat. E
aproape mai mult dect trebuia, penU1i ca privitorul s-i
fad o prere, di nu'o semenea pre%entare ntologic, despre
artitii i direCiile de art3 care i impart aceat3 ramurl de
artl plasticl.
Apar nti ca ni,te st;lpi pe cati se reazim3 nu numai
expozifia, dar toat coala de art romneasc, maetri, vechi,
sau maetrii consacrai. Petracu i ifirl desenele lui f^
lorate. Foarte departe ca linie i ca ttare, de Steriadi, ele
se m!e n marginea aceleea preocupri, de simplificare
umoristic3. Sunt buci care rd, aa cum pictura artistului
nu ne-ar fi lsat intrevedem. O trstur de omenie in
lelegtoare se amestec in aceast desbrcare de hainele ei
de gravitate, a realit3ii. Nu ne afllm aici nici n fala unui
critic, nici a unui nrcastic. AsCUiul acesta se simte
in schimb numai dedt la Steriadi. Petracu tie s3 dm-
Autopor(ret de t. Dimitrcsc
beasd i se intoarce curnd la lucrul de totdeauna,
care-i e mai scump. Steriadi li bate joc i cade uneori
deadreptul in arj. Strue. Scenele de plaj sunt o do
vad. Linia ns, 8 ajuns la cu mai simpl expresie.
In cazul lui desenul ne ajut ntrdevr s descoperim o
personalitate, pe care altminteri n'ar fi tilll-o dect cunos
cuii de toad riua B pictorului. Paleta lui e numai lumin1,
mai mult, numai explozie de soare. care Inseamn3 ca im
presie total o adorare a nal\1ri lui Dumnezeu i o tona
litate de nevinov1ie ngereasd. Mi-aduc anl inte di n Bal
cicuri!e lui de ni te mahoane, vzute de aproape, cu un
www.dacoromanica.ro
B
O
A
B
E

D
E

G
R

U

|

www.dacoromanica.ro
C
R
O
N
I
C
A

6
3
7

www.dacoromanica.ro
6,8 B O A B E D E G R U
piept negru de galop, sau de nite acoeruri de 01.01,
aIe fostelor mori, cu OtE seraficl in fund; ochiul, care
se uitl la lume cu Implcart buni, scosese din aceste pri.
veli!; tot ce puteau s1 aibl din subiectul mlrtl i epic.
Dar poate el ironi; e o podoab3, ca o e.nU, a firilor li
rice. Nimeni n'a practicat-o ca un cult, tit romanticii. Do
senul e de cele mai multe ori o analid. EI ajunge mai uor
la proieqia lultoare n d,s a vielii. Din rlspntia lui dru
mul cel mai larg i mai ispititor, c . re se desface, e acel
al caricaturii.
L-am regbit cu bucurie i miu.re pe Avakian Hr . ndt.
Pewgiile lui, ure sunt mai mult studi i de pomi. au o
putere de sugestie seoa!l de rndu! acesta din elemente
noui, mai mult din fugi i ierali dect din . plsri i in
tln:ieri. Ceva foarte subtir i vizionar, o latur: de poui
plastc:, le face iubite i oprete. Noutatea cea ne3.teptat
sunt ind cele dou: colufi de cabaret, dUleroase i a
d1nci, lucrate cu o agerime cu totul proprie. Ele sunt ca
o Impletire intre atmosfera orientali a unei cafenele tur
cqti i Intre aerul de ateptare i de tragedie a\ unui car-
tiu de viaA intensA a Parisului.
Constaminucu Mac aduce xil cgrafiile lui pUlernice in ti
elUr, In care se recunoate mna siguri de sculptor, dar
In acela timp de o prerafaelit candoare. Imprejurul lor
dm: totdeauna pianissimo la orga medieval: SUma Ce
cilia, dnt. un axion pentru David i Belhsabe, un imn
pentru Fecioara cu Col om ba, un concert pentru J udita.
Aurel Jiquidi ii desvo1t1 temele lui umoristice, care fo
losesc grupul i petele mari, ca pUini smeni deai sli
din ar, Lucreia Mihail-Silion, cu Prietenele i Ultimele
tiri, arund p imiiul plan fguri i imerioruri, care au
s'o dud spre acea exaltare ironic1 a lumii, Militta Pi
tracu urmirete cu privirea capetelor ei de aur tot salonul,
Margareta Surian, care voia s faci prescurt!ri i ne stre
cura adesea o piclur ur1li, 3 cum sunt dulceli amare
de chitd., are cel mai frumos cap al expoziliei, Nagy
Imre e multi form i tehnician neintrecu!, Zoe Cuclin de
corativl i fini, Cantacuzino portocaliu, inalt i clasic, Vio
rescu tlcut i atent, Siegfrid Cerenin i fermec1tor, Soro
ceanu pierdut intr'un vis de frumusele care se topete in
Jum. l, Lena Const;te, subire i fugltoare, Nina Arbore
apare cu portretele ei de o ad.ncime dureroasl, Maria-Ciurdea
Steurer, Veturia Roiu, Lelia Urdirianu, in ofensiva de ta-
lent a femeilor artiste.
Dar cine poate tira, cu T calificativ al1turi toat
aceastl revirsare de artl i de bucurie a vieii ?
Turism, sport, educaie fizic
TERENURI DE RECREAIE I JOC LA COLl.
Grija pentru copii i jocurile lor a apirut de d.liva ani i,
In politica edilitar! a Bucuretiului. Intlia ei formi, at1t de
neateptat! la noi. a fost locul cu nisip, ingrldit anume,
In r|e mai mari, in Cimigiu nu oseaua Kiselev,
unde copii pot d-,i fael in voie cet3ile lor de rip. Dac1
s'ar supraveghea mai de aproape i mai ales mai sTatornic
pentruca lJrcul acuta al nevinoviiei sI nu fie ellcat i de
insoitorii Insoitoarelor copiilor i dad s'ar cildi c1sue de
lemn, unde copiii se poati spla i d-i poat face micile
i desele lor nevoi, sau s1 se adlposteasc la o ploaie repede,
intituia ar fi aproape ideall.
O a doua forml sunt basinele de sdldat i de Inot, infiinate
In mai multe coluri ale orului. O a treia ... Iat ind cl d-I
Rebhuhn, Intr'o Inemnare, pe C ni-o trimete, deschide
un orizont mult mai larg. Ii dm cuvintul de mare cunose1tor;
' Pentru existena omului, aerul i lumina sunt doi factori
absolut necesari. Copil ul mai ales, are nevoie de edere n
aerul liber pentru desvoltarea lui atlt fizid, dar i spirituali.
Omul care se mi mult In aer liber i vine des n con
tact cu natura, li resimte bintfletoarea Inrlurire, OU numai
In desvolarea lui trupeas, dar i In felul de a judeca i
aciona tnvial.
Medicii prescriu femeii, care e aproape 5 fie mami, e
derea In aer h'ber, findel s'a Coratat e aerul curat ,i
frumuseea naturii, au insemnati urmare asupra bunei des
voltiri a pruncului. Mai trziu, copiii sunt scoi ct mai
mult la aer i l1sai Intr'o mbrldminte uoarl ca sl doarm:
sau s1 se joace la !Oare. Cu coala ins, se inmulesc orele
pe care copiii trebue sl le petreac1 In indperi nchise, i
muli obrljori palizi dau aceastl tristl dovadl.
Statul, care a luat asuprii educaia inte!ectuall a copiilor,
Io privina educaiei fizice n'a fcut prea mult pn3 mai
deun1zi. In coall se pregltete i se pune temeia pentru
viitorul copilului, i condiiile de rtu,itl ] viai depiad mai
Intotdeauna de rezistena lui, att corporal1 elt i spiritual:.
Deaceea am.ndoui trebue desvoltate deopotrivl, nu neso
cotitI una In folosul celeilalte.
In lupta pentru existenl, se cere acum iniiativ, prezen!
de spirit, pricepere ,i stlruinl drz!. Toate aceste insuiri
pot fi desvoltate la copii In ,coall, pe lng educaia cuhu
rall, numai prin jocuri i sporturi in aer liber. Deaceea
trebuesc neaplrat create locuri pentru jocuri i sport in ime
di ata vecinltate a ,coalelor. La Englezi i Americani s'a
recunocut de mult marele rost al sportului. In aceste tri
toate construciile colare sunt prevhute cu terenuri pentru
joc i sport, avnd 3 m. p. de copil mic, i 4 m. p. pe!tru
cei mari.
Germania a recunoscut abia dupl rlsboiul mondial nece
sitatea terenurilor de joc i sport pentru educaia poporului,
,i a intocmit urmitoarele legi;
Cancelarul imperiului este autorizat S deschidl un credit
de TU milioane mrci, pe termen de 30 de ani, Comunit1ilor
i asociaiilor Comunale pentru infiinarea terenurilor de
gimnasticl, joc i SFort, necnare desvolllrii raionale a
larilor de toate categoriile, i a societ1ilot de exercitii fizice.
Paragraful 7 al proiectului de lege cere:
Fiecare comunitate sau Admin$traie comunali este datoart
Ca, n proporie cu nurlrul ei de locuitori, s Infiineze i
sl [ntrein1 terenuri de joc i sport, puse n mod gratuit la
dispoziia tuturor. Crearea i aezarea acestor terenuri de
sport i joc trebue S fie Ucute dupl anumite cerine, pentru
care va fi nevoie sl se ia mlsuri bine stabiite rlela inceput.
Trecem mai jos mhurile legale precum i baza de calculare
p!ntru numlrul necesar de terenuri de joc ,i sport. Dac1
primim S ne conformm acestor decizii i cuantumului
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A 6
,.
minimal de 3 m. p. de locuitor pe terenurile de joc, atunci
va trebui s prevedem n planurile de mrire i ntindere a
oraului, terenuri libere de 30 Hectare pentru 100.000 de
locuitori sau 3 Hectare la o mie de locuitori.
1. Cele mai mici terenuri utilizabile. Pentru ficare locuitor
e socotesc M total 3 m. p. de teren de joc, adic 0,5 m. p.
pentru jccul n aer liber al copilului pln la TO ani, i 2,5
m. p. entru jocurile libere i obigatorii ale colarilor, tine
retului care a absolvit coala i ceteanului.
2. Zona de fnraurire a terenurilor de recreaie. Distribuirea
terenurilor de recrea1ie printre cldiri va trebui s fie fcut
dup densitatea populaiei, i fiecare teren s aib o zon
de influen de 2 Kilometri. J interiorul acestei zone, tere
nurile de joc i sport trebue s aib 3 m. p. de cap de
Iecuitor.
3. lnlinderea minime a terenurilor de recreaie. La terenurile
cuprinse la numerile T i 2, mai trebue stipulat:
25D/o n locuri de 0,5-1 hectare.
25"1. .
1-2
"
0
/. . 2 i mai multe hectare intindere.
Pentru comunitlile mici, terenurile de 0,5-1 hectar surt
cea mai moderat cerin. Toate terenurile de peste 1 Ha.
trebue sustrase circulaliei publice.
(.Penlru fnzestrarea cea mai modestc a terenurilor, trebue:
a) Pentru toate terenurile: Vestiare, hangare pentru unei
tele de sport sau joc, lavabouri, clasete i instalaii de ap.
b) Pentru locurile de un Ha. i mai mult: o pist circu
lar, una cu obstacole, un spaiu de 65-100 m. p. pentru
exerci ii naionale, luminat.
c) Pentru terenuri mai mari ar fi de dorit s existe O saH'
de gimnastiC, piscinl de not, loc de patinaj.
Creditele prevlzute in legea Reiehului, ot fi acordate
comunitlilor i entru halle de gimnastic sau alte creaii
publice menite s ntreJin exerciii fizice opulare.
5. lntrebuin/are. In fiecare expunere de planuri de con
strucii, trebue totdeauna prevzute locurile socotite cu 3 m.p:
de cap de locuitor, care vor servi de terenuri de recreaie,
n fie care comunitate, dac in poriunea vecin nu exst
destlle. Se vor excepta numai locurile de contruit care se
gsesc situate ntre dou3 strzi.
Creditele Reichului, Statului sau ale Consiliilor Comunale
vor trebui destinate pentru crearea terenurilor de recreaie,
pe c.nd achiziionarea locului i a solului, cade n sarcina
Comunitlilor.
In prile pentru care exist un plan stabilit, i in acelea
unde construejiiJe s'au i ridicat, comunitile trtbue s
poare grij s fie rezervate i destinate terenurilor de re
creaie i sport, locurile nel ntconstruite i avnd m. p.
de cap de locuitor.
Dael n interiorul Comunitlilof nu se mai glsett fntn
derea necesarl acestor terenuri, atunci se va eluta in afara
Iinid de demarcaie, ct mai aproape posibil. Pentru asdel
de terenuri, se vor da de Reich, Stat sau consilii Comunale
credite i entru achiziionarea locului. In cei 3 m.p. pre
vzui de fiecare locuitor, se pot socoti i curlile coalelor
i terenurilor de exerciii, dac sunt intr'adevr potrivite ca
locuri de recreaie, dael stau la dispoziie i sunt prevzute
cu cele necesare.
J privina terenurilor de recreaie i sport, Chicago poate
servi drept model. Roosevelt a spus despre terenurile colare
i sportive ale acestui ora C` Sunt una din cele mai mari
fapte ceteneti de care nu se poate m5ndri n prezent
nici un alt ora.
Acele terenuri sunt astfel organizate: 1. Mai intiu un spatiu
pentru copiii mici pn3 la 8 ani, cu gr3mad3 de nisip i
un basin plan, ca s se poat3 bIci. Pentru supravegherea
copiilor sunt profesoare preg3tite special.
ANAMAbn/ JC/AJJcmtx
/o- ^0/u AA/CW.
(
2. Locurile de recreaie pentru copiii de peste 8 ani, au
mai mult caracterul unor terenuri de sport, i sunt prev
zute cu diferite unehe de gimnastic3 ca: Prjin, paralele,
trapez, etc.; dar afar de aceste toate, mai au i destul loc
pentru curse de alergare, joc de football, basin de nnot
care iarna servete pentru patinaj. Nici aci nu lipsete su
pravegherea raionall. Pentru vreme rea se afll la cele mai
multe coli i o cldire speciall pentru sport care dease
menea poate servi pentru conferine sau expozitii.
colile mari mai au n acele cldi ri pentru sport, biblioteci
i localuri de restaurant. Aci se distribuete adesea hranl
populaiei nevoiae i se vinde lapte pentru sugaci, cu un
pre foarte mic.
Toate terenurile de joc i cldirile sunt nconjurate de
plantaie i pa;iti de verdea pentru care nu s'a avut in
vedere nici un alt interes dect scopul i frumuseea lor.
La nOI, adic3 in Bucureti, s'a fkut foarte puin pentru
terenurile de recreaie la coli sau cele de sport. In ultimul
timp chiar s'au mrit mai multe institutii de cultur in
www.dacoromanica.ro
" 0 B O A B E D E G R A U
paguba spatiului Ihal ptnttu cunu de ftcft.lie, de loc de Un bpt ntmpI3{or, pe care imi iau voia
"
si-! povestesc,
spon nici s1 nu fi vorbim. Y pune in lumin cit de adonci!i suntem in rtlcire chiar
Trebue d se convingi toli el la fiecuc ,coau e absolut noi, cu toate d, mai pulin incaduli in tradilie i in mui
necesar un loc libtr pentru jocul i recrulia n aer a copiilor. creatii ale trecutului, s'ar atepta d fim mai primitori de
Tineretul nostru nu va avea detlt bine din educaia fhiel. noiri i de inddsneli. De curind, Oficiul Naional de Edu-
Sportul romnesc em Inel Intr'un stadiu nceptor i cu calie Fi:dc i-a drbltorit :ece ani dela infiinpre. i -;
toate acestea a dat rezultate apreciabile; dtsyo!tarea lui in drbtorit, cum se cuvenea, afar, in lumin, cu o ntrecere
viitor at1rn Ins de pregtirel nelncetatl din coal i sportiv, sub ochii lntemeietorului incoronat in5ui. A fost o
deaceea nu !rebut 53 mai fie de aici In nainte nici o coal zi a tinereei i a increderii de via. Cuvinte calde s'au spus,
Ur teren de recrealie i sport f- Rtbhuhn care apr(pe erau de prisos, in acea revrsare frumoas de
GANDITORUL DELA CHERONEA.-Omul e aldtuit
dintr'un m1nunchiu de faculti, care nu se desvo1tl tot
deauna armonie. EI n'a cunoscut o ;emenea vreme, de im
p1eare a puterilor carel umplu i1 m.n, dect poate o
singur dat1. Recunoscltor i minunat i-a zis vrsta de aur.
I-a druit-o Elada veche, in zilele ei de str1lucire, i n'a inut
mai mult de o sut de ani. Soctate nsu st numai cu un
picior in ea. IntreMrile sufletului incepuser3 s precump1-
neas:3. C(la lui, a pici(relor descule i a nepdrii de
m(rte pentru o credin, anunl de departe pe schimnicii
,i misticii Tebaidei. G.nditorul lui Rodin im`redeteapt1 In
amintire, ori de cte ori il privesc, pe Socrate, pe st.nca de
pe cimpul de lupt de Ia Cheronea. Recitii puagiul, au
pra elruia trebuie s3 se fi oprit i s1 fi meditat sculptorul
francez, i-mi vei da dreptate. Palestra incepu d se go
Iec.
Desvoltaua sporturilor in civilizatia european a sUritu
lui de secol al noulsprezecelea i a inceputului celui de al
douAuceJea a fo,t privitA mai mult cu ingrijorare. Neincre
derea fa1 de ea domnete mereu, In m1sura chiar in care
se mrete n,ufleirea din taMra cealalt. Sporturile 6 n
umna o n1val a vieii fi:ice in viaJa de ast1zi a popoarelor,
egal1 In urm1ri ca dezastru cu ceeace a insemnat migrarea
german, 'lavl i IIIranicl n Europa imperiaU i medie
val1. tiin!a ii poat acopui ochii pentru multe secole. Do
vad1, generaiile de tineri venite sub aceatl :odie,
corpuri sprintene i lari, mai vorbitoare dedt orice retoricl,
In aceta zi, un mare indat al notru era srbtorit intr'o
5al1 public1, pentru impliniru unui insemnat numr de ani
inchin!i inaint.rii tiinei. In cudnlul de mulumire al dr
btorituui, amestecat astfel, nici la c.teva ceauri deprtare,
cu ecourile de curcubeu ale c1mecului de biruinl de pe
Stadion, S amintea de vumea bicepsului, a excrescenei
vieii fizice i a greitei ndrumri a !neretului. Fusesem
martor att la o serbare c1t i la cealald. Era la mijloc mai
mult dec1t o fdurime obinuit de preri. Neinelegerea avea
rdcini mai deprtate.
Omenirea i caut mai de mult ci nuui. Inv31mleala,
dinia ,i ruinele r1zboiului n'au Ucut dedt s'o ptrund
de adevruJ, C& orice intr=iere e o inspimlnttoare primejdie.
Ele au fost n mai mare m1$ur3 o urmare, dect i:vorul
acelei cutri. Inflorirea $porturilor ,i a educaliei fi :ice in
seamnl ndreptarel spre armonia, care s'a pierdut inc inainte
de ivirea cretiosmului, intre toate puterile omului,. sufle
teti i trupeti. In imp5rirea de roiluri popoarelor Europei,
in asemnare cu cde vechi, mi se pare c Rusia era odi
nioad Imperiul Roman, fal de Anglia. Cartagina. Cred c
Arglia e mult mai apr(lpe de vechia Elad5, chiar dect Franla,
care a motenit mai de grab partea de lumm1, de logic i
de linie, a culturii mediteraneene. Anglia ind e ;m spor
turilor, pe care le-a druit unul cliC unul continentului,
ameit de idealurile lui unilaterale. Aparilia sporturilor populare
i organiute e un semn de pregtire i de apropiere a unei
noui v1rste cla,ice.
www.dacoromanica.ro
INSTITUTUL SOCIAL ROMAN
POLITICA CULTURII (N. Iorga, G. Bdtianu, Drago Protoppescu,
N. Bagdasar, M. Sanielevici, Al. Claudian, P. P. Panaitescu, Traian
Bri1eanu. D. . Suchianu, G. G. Antonescu, M. RaIea, F. tef
nescu-Goang, C. Kiriescu, C. FUdulescu-Motru, G. Ionescu-SlSeti,
V. Vlcovici, Paul Negulescu, V. N. Madgearu, P. Andrei, Mircea
Djuvara, . Petrovici, E. Racovi3, Emanoil Bucua, I. Simionescu,
Ion Marin Sadoveanu, G. Breazul, Tudor Vianu, Eugen Filoti, Fr.
Miiner, D. Gusti) 558 pag. Lei qoo.
TRANSI LVANI A
BANATUL, CRIANA, MARAMUREUL
'9[8-'9.8
O monografie puternid a plmnturilor romneti alipite rii prin
hotlrrea Adunlrii dela Alba-Iulia, cu prilejul mplinirii a zece ani dela
acest fapt. Scris de cei mai buni cunosdtori ai problemelor i tmbrind
toate domeniile, istoric, cosmologic. economic, etnografic i social, admi
nistrativ, cultural, 1582 de pagini in trei mari volume, cu nenumrate
plane n afar de text, diagrame, hri, ilustraii, reproduceri colorate.
Preul celor trei volume < lei (la administraia cBoabelor de Gru.)
Vor aprea in curnd n editura Boabe de Gru i conlucrare
T . ^. dubul romn:
SLITENCELE, Povestire de C% r Mikzath
din ungurete de A. Todor, cu deene de Deia.
RUV A, roman macedonean, de Marcu Beza,
cu reproduceri dup: cltori vechi engleti.
Din cuprinsul numerelor viitoare, Blbliotec; Bruhntha1; Batthyanaeum din Alba Iulia;
Colegiul Bethlen din Aiud ; coab de arhittur3 d Bucure,tij Conservatorl d in Bucufqti;
coala de arte frumoase d i n Bucuret; Tipojrafia cltluor bisericeti d in Bucutj; Tipo
grafia d in Blaj; Fabrica de hirtie BteD; AJe%1mintde mundtort; Socetatea Scriitoril or
Rombi (S. S. R.); Societatea femeil or ortodoxe; S. K. V. (Societatea carpatinl ardeleanl);
Liga Navall; Muzeul de artl bisericeasd; Muzeul Kali nd eru; Munul Tlri i d in Cernlui;
Arhivele Statului din Chi,inlU; Munul slcuiesc d in SUntu Gheorghe; Muzeul Geologic;
Coloana Trai ml; Sarmi segetllza; Adam Klissi; Castelul Mogooaia; Castelul Kemeny de pe
Mure; Conacul Cioclneti; Cete rneti slseti; Mitropolia d i n Bucureti; Cated rala me
ttopolitanl din Sibiu; Palatul metroplitan d in Cern1ulii Biserica romlneasd d in Sofia; Turnu
Severin; Delta; Valea Prahovei; ' Dunlrea noastrl; Piatra Craiului; Mangalia; UnsaI din Ba
urahi a (Cornova); Copacul romanec,
www.dacoromanica.ro
PUBLICAIILE EDUCAIEI POPORULUI
B O A B E D E C R U
Revist ilustrat lunar de cultur
REDACIA: DIRECIA EDUCAIEI POPORULUI
BUCURETI II. - Strada General Berthelot Nr. 30
ADMINISTRAIA: IlRJMERJA NATIONAL
BUCURETI V. - Calea erban Voda Nr. 133-135
ABONAMENTUL ANUAL 280 LEI. -UN NUMAR 25 LEI
NOPI LA HANUL DIN ANTIMOVO
cronic-roman de crdun 1olcv, din bulg3rete
de V, C. Dri:icu, L\ desene de . ccdcrc:ru-tcn.
202 PAGINI, PREUL 50 LEI
S T N C A R O I E
ROMANUL FOTINIEI SANDRIS, din gteu,tt de ANTON
MISTACHIDE, CU desene de I. TEODORESCU-5 ION,
J PAGINI, PREUL O LEI
CATALOCUL B!BLIOTECII POPULARE
CU UN CUVNT INAINTE DE D. GUST1, tszPAGINI, 20 LEI
P R O C R AM D E L U C R U
PENTRU
ACIUNEA CULTURALA
CUUN CUVNT INAINTE DE D. GUSTI, 13t PAGINI, O LEI
PR8UL L5I 2
MoNt z oauc o v : c ac
r Mrs:Mzs:t:a sTiuLtI
:ma:MPa:a na; onat
s u c u s a T 1 V 4
www.dacoromanica.ro