Sunteți pe pagina 1din 10

PROCEDURA TEHNICA DE LUCRU

EXECUTAREA LUCRARILOR DE EXCAVATII

PROCEDURA TEHNICA DE LUCRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE EXCAVATII

1.Scop 1.1 Procedura se refera la activitatea de pregatire a amplasamentului, prin lucrari de terasamente si excavatii pentru realizarea obiectivului propus. 1.2 Lucrarile de excavatii sunt lucrari de sapatura cu volum mare ce se executa cu mijloacele mecanice : excavatoare, dragline, graifere, screpere, buldozere, gredere. 1.3 Alegerea utilajului optim si a metodei de executie excavatie se va face tinand cont de urmatoarele: configuratia terenului (panta, denivelari) si natura suprafetei solului, existenta vegetatiei; felul terenului si caracteristicile lui fizico-mecanice; natura lucrarilor (de bloc, ramblee, nivelari, santuri, gropi fundatie, taluzari, profiluri); volumul lucrarilor de executie; felul sapaturii (in uscat sau sub nivelul apei); distanta de transport a pamintului sapat si destinatia lui; pozitia frontului de lucru fata de nivelul solului; forma sapaturii si dimensiunile frontului de lucru; durata executiei; costul lucrarilor; perioada de executie a lucrarii si influenta intemperiilor asupra terenului; posibilrtatile executantului de a procura utilajele de sapat. 2. DOMENIU DE APLICARE 2.1 Procedura. se aplica in cadrul activitatilor de excavare.Cunoasterea si respectarea ei nu exclude responsabilitatea personalului executiv de a cunoaste si aplica prevederile proiectului de executie si caietul de sarcini impuse de proiectant. 3. DEFINITII 3.1 Terasamente-lucrari de deplasari de pamant (sapatura, umplutura si transport pamant), care se executa cu scopul de a se realiza o constructie; 3.2 Rambleu-lucrare de terasament executata in scopul ridicarii unui teren la nivelul necesar constructiei unei cai ferate, sosele, dig; 3.3 Debleu-sapatura facuta sub nivelul terenului natural in vederea executarii platformei unui drum, cale ferata sau constructia unui canal deschis; 3.4 Taiuz-suprafata inciinata care margineste lateral un rambieu sau debleu, teren in panta; 3.5 Profilul transversal- sectiunea facuta perpendicular pe axa drumului, intr-un punct oarecare al traseului; 3.6 Ampriza- latimea pe care se intind terasamentele.

PROCEDURA TEHNICA DE LUCRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE EXCAVATII

4. PRESCURTARI 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 PTE CQ PT PCCVI RNA - Proiect tehnic de executie - Controlul calitatii - Proiect Team (Echipa de Proiect) - Plan de control calitate, verificari si incercari - Raport de neconformitate si actiune

5. DOCUMENTE DE REFERINTA

C29-95

Normativ pentru imbunatatirea terenurilor slabe prin procedee mecanice (caietele I-IV) C156-85 Normativ pentru verificarea calitatii a lucrarilor de constructii si instalatii aferente Ne 012-99 Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat C83-75 Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii Ghid pentru programarea controlului calitatii executarii lucrarilor pe santier C.O.C.C.S.A Instructiuni de lucru specifice Instructiuni proprii pentru acordarea primului ajutor in caz de accidentare Instructiuni de prevenire si stingere a incendiilor Legislatia privind protectia mediului, aplicabila Legislatia privind securitatea si sanatatea in muca , aplicabila Legislatia specifica pentru situatii de urgent,aplicabila Standarde in viguare, aplicabila

PROCEDURA TEHNICA DE LUCRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE EXCAVATII

6. DESCRIEREA PROCEDURII 6.1.Lucrari pregatitoare ce se impun pentru inceperea si desfasurarea in bune conditii a procesului tehnologic. Lucrarile de excavalii pot fi incepute numai dupa efectuarea operatiei de predare - primire a amplasamentului si a frontului de lucru, ii conditiile legii, precum si a trasarii lucrarilor conform detaliiior de executie. Lucrarile ce se vor executa inainte de inceperea lucrarilor de terasamente propriu zise care sunt in principal cele de defrisari, demotari, amenajare a terenului si a platformei de lucru. Defrisarea terenului consta in taierea arborilor si tufisurile sau, atunci cind este posibil, smulgerea tor din radacina, scoaterea butucilor din radacini izolate, precum si indepartarea materialului lemnos de pe suprafata de teren pe care se vor executa terasamentele. Gropile ce ramin dupa scoalerea lor, vor fi umplute cu pamint compact. Suprafetele de teren ce urmeaza a fi defrisate se vor stabili prin proiect. Inainte de inceperea lucranlor de demolari se vor examina retelele subterane ale instalatiilor de apa, gaze, canalizare.electrice, etc. din zona constructor respective. Prin proiect se vor stabili masurile speciale ce trebuiesc luate pentru ca lucranle de demolare sa nu fie stinjenite in executarea lor de eventualele distrugeri accidental ale acestora si a se evita accidentele sau incendiile. In cazul in care exista pericol de incendiu sau explozie este necesara obtinerea de catre beneficiar a permisului de foc. Materialele rezultate vor fi evacuate pentru a nu stinjeni lucrarile de terasamente. Daca in timpul executarii sapaturilor se intilnesc obiecte sau constructii cu interes arheologic, lucrarie se vor opri si se vor anunta organele competente. Intreaga suprafata a terenului pe care se executa terasamentele va fi curatata de frunze, crengi. buruieni si, cind este cazul, de zapada. Excavarea stratului vegetal se va face de regula mecanizat. Pamintul vegetal rezuftat din sapare va fi depozitat in afara perimetrului construit in vederea redarii in circuitul agricol unei suprafete echivalente cu cea dezafectata sau in centrul de greutate al zonelor prevazute prin proiect a fi amenajate cu spati verzi Scurgerea apelor superficiale spre terenul pe care se executa lucrarile de construcrie va fi oprita prin executarea de santuri de garda ce vor dirija aceste ape in afara zonelor de lucru. Dimensiunile santurilor de garda, pantele de scurgere si modul de protejare a taluzurilor vor fi prevazute in proiect. 6.2 Trasarea pe teren Trasarea pe teren cuprinde fixarea pozitiei constructiilor pe amplasamentele proiectate si marcarea fiecarei constructii conform proiectului. Pentru intocmirea planului de executare a lucrarilor de trasari necesare fixarii pozitiei constructiilor pe amplasamentele proiectate, abaterile admisibile la trasare sunt date in "Indrumatoarele privind executarea trasarii de detaliu in constructie", indicativ C 83-75.

PROCEDURA TEHNICA DE LUCRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE EXCAVATII

Trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii face parte din trasarea lucrarilor de detaliu si se efectueaza pe baza planului de trasare, dupa fixarea pozitiei constructiei pe amplasamentul proiectat. 6.3 Utilajele si materialele necesare pentru procesul tehnologic Pentru alegerea schemelor tehnologice de executie si a utilajelor de sapat la executarea mecanizata a sapaturilor se va tine seama de indicative urmatoare privind domeniul de folosire a principalelor tipuri de utilaje de sapat: a). Excavatoarele cu cupa dreapta sunt indicate la sapaturi deschise in spatii intinse avind adincimi peste 2 m. Ele pot efectua sapaturi in orice fel de terenuri, inclusiv cele stincoase, dislocate in prealabil cu explozivi. Asigurarea umplerii complete a cupei se realizeaza atunci cind adincimea minima a sapaturii este de trei ori mai mare decit inaltimea cupei. b). Excavatoarele cu cupa inversa se utilizeaza pentru executarea sapaturilor sub nivelul terenului pe care sunt asezate. Utilizarea lor este indicata pentru executarea santurilor si gropilor de fundatie cu pereti verticali. In comparatie cu excavatoarele cu cupa dreapta, cele cu cupa inversa lucreaza cu mai bune rezultate in paminturi umede. c). Excavatoarele cu greifer se utilizeaza la saparea in terenuri usoare si frecvent in terenuri foarte umede precum si la pamanturi sub apa. d). Excavatoarele cu mai multe cupe cu lant sunt utilaje de mare productivitate - sunt greoaie, astfel inert nu se justifica a fi folosite decit la lucrari cu volum mare de sapaturi.Ele executa sapaturi in terenuri omogene, usoare si medii neputind fi utilizate in terenuri stincoase, Inghetate sau cu bolovani sau radacini. e). Draglinele se utilizeaza cu maximum de randament pentru saparea in terenuri necoezive sau sub nivelul apei, unde descarcarea se face de obicei in depozit. Ele pot efectua si incarcarea pamintului in mijloace de transport. f). Screperele se utilizeaza la lucrari de terasamente care necesita sapaturi de mica adincime repartizate pe suprafete mari, terenurile putind fi scarificate in prealabil. g). Buldozerele sunt utilaje cu un domeniu de folosire foarte variat putind executa concomitent saparea, nivelarea si transportul pamintului.Ele pot fi utilizate si la defrisarea terenului, doborirea arborilor si scoaterea radacinilor, aplanarea terenurilor denivelate sau gropi, amenajarea drumurilor de acces si pregatirea terenului pentru lucrul cu excavatoarele prin indepartarea blocurilor de piatra in terenuri stincoase, precum si la umplerea santurilor lucrarilor de instalatii. h).Grederele sunt utilaje destinate in special la finisarea lucrarilor de pamint, putind fi folosite si la executarea unor sapaturi mici, cum ar fi santurile pentru drenuri sau chiar a unor deblee sau ramblee de inaltime mica. Genul de sapatura caracteristica grederelor este saparea la mica adincime cu deplasarea laterala la mica distanta a unor cantitati mari de pamint- mecanizat.

PROCEDURA TEHNICA DE LUCRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE EXCAVATII

6.4 Organizarea tehnologica necesara a) In timpul executarii lucrarilor de sapaturi se verifica natura terenului de fundare prin probe de laborator prin penetrare statica sau dinamica; in toate cazurile in care se constata ca la cota de nivel stabilita pentru proiect natura terenului nu corespunde cu aceea avuta la proiectare, solutia de continuare a lucrarilor nu poate fi stabilita decat pe baza unei dispozitii scrise a proiectantului, cu acordul verificatorului de proiect; b) In cazul in care sapaturile se efectueaza in mai multe etape, se va urmari incadrarea lucrarilor executate in prevederile proiectului si prescriptiilor tehnice in vigoare (Normativul C 56-85); c) Pe parcursul executiei se intocmesc procese verbale de lucrari ascunse la care se anexeaza rezultatele determinarilor de laborator si masurile indicate de proiectant in cazul unor neconcordante fata de situatia prevazuta la proiectare; d) Transportul pamantului se poate face; prin aruncarea directa (la 3 m maximum), cu roaba (pana la 100 m), cu autocamioane basculante (distante mai mari), tractoare cu remorci (distante mai mari), cu buldozerul (pana la 110 m), cu grederul (pana la 500 m); e) La executia sapaturilor trebuie verificat daca taluzele prevazute in proiect corespund naturii terenului respective, pentru a nu se produce accidente. f) La executarea sapaturilor pentru fundatii trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele: I. Mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau in jurul fundatiilor existente pe o distanta suficienta, astfel incit sa nu se pericliteze instalatiile si constructiile invecinate. II. Cind turnarea betonului in fundatie nu se face imediat dupa executarea sapaturii, aceasta va fi oprita la o cota mai ridicata decit cota finala pentru a impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundatiei.Necesitatea sprijinirii peretilor sapaturilor de fundatii se va stabili tinind seama de adincimea sapaturii, natura,omogenitatea, stratificatia, coeziunea, gradul de fisurare si umiditatea terenurilor, regimul de scurgere a apelor subterane,conditiile meteorologice si climaterice din perioada de executie a lucrarilor de terasamente, tehnologia de executie adoptata, etc. g) Sapaturile ce se executa cu excavatoare nu trebuie sa depaseasca in nici un caz profilul proiectat al sapaturii.In acest scop sapatura se va opri cu 20 - 30 cm deasupra cotei profilului sapaturii, diferenta executindu-se cu alte utilaje mecanice de finisare ( buldozere, gredere ) sau manual. Dimensiunile in plan, cotele si gradul de planeitate sau prelucrare a suprafetelor sapaturilor vor asigura conditiile tehnologice de securitate a muncii si calitatii lucrarilor in conformitate cu legislate in vigoare. h) In cazul terenurilor sensibile la actiunea apei, sapatura se va opri la un nivel superior cotei prevazute in proiect. - pentru nisipuri fine - 0.20 - 0.30 m - pentru paminturi argiloase - 0.25 - 0.50 m

PROCEDURA TEHNICA DE LUCRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE EXCAVATII

- pentru paminturi sensibile la mecanizare

- 0.40 - 0.50m

Saparea si finisarea acestui strat se va face imediat inainte de inceperea executiei fundatiei. j) Orice modificari de cote fata de proiect se vor consemna in registrul de procese verbale de lucrari ascunse care va fi semnat de constructor, beneficiar si geotehnician. k) In cazul executarii de sapaturi linga constructs existente sau in curs de executie, se vor prevede prin proiect masuri speciale pentru asigurarea stabilitatii acestora. I) Pe parcursul executarii lucrarilor, executantul are obligate de a solicita prezenta proiectantului, geotehnicianului pe santier la atingerea cotei de fundare si ori de cite ori se constata neconcordanta intre prevederile stadiului geotehnic, nivelului si caracterului apelor subterane, etc. 6.5 Modul de desfasurare si supraveghere a executiei: a) Sapaturile se executa deasupra nivelului apelor subterane. b) Sapaturi sub nivelul apelor subterane sau terenuii cu infiltratii puternice de apa. 6.5.1 Executarea sapaturilor deasupra nivelului apelor subterane. a) Sapaturi cu pereti verticali nesprijiniti se pot executa adincimi pina la: I. 0.75 m in cazul terenurilor necoezive si slab coezive; II. 1.25 m in cazul terenurilor cu coeziune mijlocie; III. 2.00 m in cazul terenurilor cu coeziune foarte mare. In cazul sapaturilor cu pereti verticali nesprijiniti se vor lua urmatoarele masuri pentru mentinerea stabilitatii malurilor: IV. terenul din jurul sapaturii sa nu fie incarcat si sa nu sufere vibratii; V. pamintul rezultat din sapaturi sa nu se depoziteze la o distanta mai mica de 1.00 m de la marginea gropii de fundatii, pentru sapaturi pina la 1 m adincime, distanta se poate lua egala cu adincimea sapaturii. Se vor lua masuri de inlaturare rapida a apelor de precipitatii sau provenite accidental. b) Sapaturi cu pereti verticali sprijiniti se utilizeaza in urmatoarele cazuri: I. Cind adincimea sapaturii depaseste adincimea indicata la tipul anterior. II. Cind din calculul economic rezulta eficienta sprijinirilor fata de sapatura executata cu taluz. III. Tipul de sprijinire se va stabili in functie de natura terenului si dimensiunile sapaturii.

PROCEDURA TEHNICA DE LUCRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE EXCAVATII

6.5.2 Sapaturi cu pereti in taluz: Se pot executa in orice fel de faze cu respectarea urmatoarelor conditii: a) Pentru adincimea pina la 2 m: pamintul are o umiditate naturala de 12 - 18 % si se asigura conditiile ca aceasta sa nu creasca. Sapatura de fundatie nu sta deschisa mult timp. Panta taluzului sapaturii definita prin tangenta unghiului de inclinare fata de orizontala (tgB = h/b), sa nu depaseasca valorile maxime admise pentru diverse categorii de pamint: -nisip, balast 1/1 -nisip argilos 1/1,1,25 -argila nisipoasa 2/3 -argila 1/2 -oess 4/3 -roca f riabila 2/1 ... 4/1 -stinca 4/1 ... 7/1 b) In cazul sapaturilor manuale cu adincimi peste 2 m, taluzul trebuie executat in trepte prevazindu-se pe inaltimi banchete care sa permita evacuarea pamintului prin relee; banchetele vor avea inaltimea 0.6 -1.00 m si distanta pe verticala intre ele de 2 m. 7. RESPONSABILITATI

7.1 Inginerul de executie 7.1.1 Raspunde de executia incredintata, cu respectarea stricta a prevederilor proiectului de executie, caietului de sarcini; 7.1.2 Preia pe baza proces verbal de trasare a lucrarilor, reteaua de coordonate inainte de inceperea executiei lucrarilor si asigura trasarea corecta a lucrarii ; 7.1.3 Intocmeste procesul verbal de verificare a cotei de fundare, impreuna cu reprezentantii proiectantului si clientului; 7.1.4 Intocmeste procesul verbal de verificare a naturii terenului de fundare, impreuna cu reprezentantii proiectantului si clientului; 7.1.5 Are obligatia de a informa permanent PT despre stadiul si calitatea lucrarilor executate ; 7.1.6 Urmareste indeaproape respectarea prevederilor de executie, detaliilor de executie, precum si prescriptiile tehnice impuse de PTE aferent; 7.1.7 Intocmeste necesarul de utilaje, materiale si forta de munca ; 7.1.8 Raspunde de instruirea personalului cu prevederile PTE si intocmeste procesul verbal de instruire ; 7.1.9 Colaboreaza cu celelalte servicii din societate in vederea asigurarii resurselor necesare desfasurarii activitatii; 7.1.10 Verifica intocmirea la timp a inregistrarilor de calitate de baza la lucrari;

PROCEDURA TEHNICA DE LUCRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE EXCAVATII

7.1.11 Sprijina activitatea responsabilului CQ pe lucrare, informandu-se despre stadiul fizic al lucrarilor si calitatea lor si ia masuri, cand este cazul, pentru indepartarea situatiilor negative depistate de acesta, urmand aplicarea corecta a solutiilor de remediere propuse ; 7.1.12 Propune PT schimbarea tehnologiei de executie atunci cand situatia reala pe teren este alta decat cea prevazuta prin proiectul de executie ; 7.1.13 Inainte de inceperea lucrarilor preia pe baza de proces verbal amplasamentul lucrarii si bornele de reper (reteaua de coordonate) ; 7.1.14 Initiaza actiuni corective si preventive in vederea imbunatatirii activitatii in cadrul santierului. 7.2 Responsabilul CQ 7.2.1 Urmareste permanent respectarea tuturor cerintelor de calitate prevazute in documentatia de executie PTE si PCCVI; 7.2.2 Efectueaza controale planificate conform PCCVI si inopinante la lucrare.In cazul in care depisteaza o deficienta, are obligatia de a da dispozitii de remediere imediata sau intreruperea lucrarii; in acest caz se descrie neconformitatea si se consemneaza actiune in RNA ; 7.2.3 Urmareste instruirea comisiei de remediere a deficientelor si solutionarea acestora in termenul prevazut in RNA ; 7.2.4 Urmareste evitarea si repetabilitatea situatiilor neconforme ; 7.2.5 Face propuneri sefului CQ pe societate pentru imbunatatirea activitatii cu modificari sau completari la PTE ; 7.3 Responsabilul tehnic cu executia.

7.3.1 Verifica si avizeaza PCCVI, sau dupa caz planul calitatii (daca clientul solicita prin contract) pentru lucrarile care urmeaza a fi executate; 7.3.2 Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialistii verificatori de proiecte atestati MLPAT ; 7.3.3 Verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, proiectele de organizare a executiei lucrarilor; 7.3.4 Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspunde ; 7.3.5 Opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie ; 7.3.6 Propune solutii/actiuni corective pentru remedierea lucrarilor. 8. INREGISTRARI Proces verbal predare - primire a amplesamentului si a bornelor de repere, cod F-IND-008, inainte de inceperea obiectivului obiectului de investitie; 8.2 Proces verbal de trasare a lucrarilor, cod F-IND-009, inainte de inceperea executiei lucrarilor; 8.3 Proces verbal de verificare cotei de fundare, cod F-IND-010, inceperea lucrarilor; 8.1

PROCEDURA TEHNICA DE LUCRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE EXCAVATII

8.4 8.5 8.6

Proces verbai de receptie caiitativa a naturii terenului de fundare, cod F-IND011, inainte de inceperea lucrarilor; Proces verbal de verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse, cod F-IND012, pentru turnarea betonului de egalizare; RNA - Raport de neconformitate si actiune.

10

S-ar putea să vă placă și