Sunteți pe pagina 1din 16

Aplicaii finane publice

Sistemul cheltuielilor publice


Concepte cheie: Cheltuieli publice Cheltuieli bugetare Clasificaia cheltuielilor publice Indicatori ai cheltuielilor publice Factorii de influen a cheltuielilor publice

Aplicaie rezolvat: Se cunosc urmtoarele date referitoare la structura economic a cheltuielilor bugetului de stat i a altor indicatori la nivelul Romniei n anii 2007 i 2008: INDICATORI Cheltuieli curente Cheltuieli de capital Imprumuturi Rambursri de credite PIB Indicele preurilor bunurilor de consum (an de referin 2005) Populaie Curs de schimb mediu anual Curs de schimb mediu anual S se determine: a) b) real; c) d) e) modificarea ponderii cheltuielilor bugetului de stat n PIB; cheltuielile bugetului de stat medii pe locuitor exprimate n euro i n dolari; modificarea absolut i relativ a cheltuielilor bugetului de stat pe locuitor n euro i dolari cheltuielile bugetului de stat n 2007 i 2008 n expresie nominal i n expresie real; modificarea absolut i relativ a cheltuielilor bugetului de stat n expresie nominal i UNITI DE MSUR milioane lei preuri curente milioane lei preuri curente milioane lei preuri curente milioane lei preuri curente milioane lei preuri curente % 2007 54.122,6 7.820,7 6,2 2.680,9 412.761,5 111,76 2008 67.943,6 8.302,5 6,3 2.615,5 503.958,7 118,8

milioane locuitori 21,56 21,53 RON / EUR 3,3373 3,6827 RON / USD 2,4383 2,5189 Sursa: www.bnro.ro, www.insse.ro, www.mfinante.ro

n 2008 fa de 2007; f)elasticitatea cheltuielilor bugetului de stat n raport cu PIB. a) Nivelul absolut al cheltuielilor bugetului de stat (CBS) n preuri curente

n C BS 2007 = 54 .122 ,6 + 7.820 ,7 + 6,2 + 2.680 ,9 = 64 .630 ,4 milioane lei preuri curente

n C BS 2008 = 67 .943 ,6 + 8.302 ,5 + 6,3 + 2.615 ,5 = 78 .867 ,9 milioane lei preuri curente

Nivelul absolut al cheltuielilor bugetului de stat (CBS) n preuri constante


r C BS 2007 = n C BS 2007

Ipret 2007 / 2005


n C BS 2008

= =

64 .730 ,4 = 57 .829 ,63 milioane lei preuri constante 1,1176 78 .867 ,9 = 66 .387 ,12 milioane lei preuri constante 1,188

r C BS 2008 =

Ipret 2008 / 2005

b) Modificarea absolut n expresie nominal a CBS


n n n C BS 2008 / 2007 = C BS 2008 C BS 2007 = 78 .867 ,9 64.630 ,4 = +14.237 ,5 milioane lei preuri curente

Modificarea relativ n expresie nominal a CBS

%C

n BS 2008 / 2007

n C BS2008 / 2007

n BS 2007

100 =

14.137,5 100 = 22,03% 64.630,4

Modificarea absolut n expresie real a CBS


r r r C BS 2008 / 2007 = C BS 2008 C BS 2007 = 66 .387 ,12 57 .829 ,63 = +8.557 ,49 milioane lei preuri

constante

Modificarea relativ n expresie real a CBS

%C

r BS2008 / 2007

r C BS2008 / 2007

r BS 2007

100 =

8.557,49 100 = 14,8% 57.829,63

c) Ponderea CBS n PIB


GC BS / PIB 2007 = C BS 2007 64 .630 ,4 100 = 100 = 15,66 % PIB 2007 412 .761,5

GCBS / PIB2008 =

C BS 2008 PIB 2008

100 =

78.867 ,9 100 = 15,65% 503 .958,7

Modificarea ponderii CBS n PIB n anul 2008 fa de 2007


GC BS / PIB 2008 / 2007 = GC BS / PIB 2008 GC BS / PIB 2007 = 15,65 15,66 = 0,01

puncte procentuale

d) Cheltuielile bugetului de stat medii pe locuitor exprimate n euro


C BS EUR / loc 2007 = C BS EUR / loc 2008 = C BS 2007 1 Populatie 2007 Cschimb C BS 2008 1 Populatie 2008 Cschimb =
2007

64 .730 ,4 10 6 1 = 898 ,24 EUR / loc 6 3,3373 21,56 10 78 .867 ,9 10 6 1 = 994 ,69 EUR / loc 6 3,6827 21,53 10

=
2008

Cheltuielile bugetului de stat medii pe locuitor exprimate n dolari


C BS USD / loc 2007 = C BS USD / loc 2008 = C BS 2007 1 Populatie 2007 Cschimb C BS 2008 1 Populatie 2008 Cschimb =
2007

64 .630 ,4 10 6 1 = 1.229 ,42USD / loc 6 2,4383 21,56 10 78 .867 ,9 10 6 1 = 1.454 ,27USD / loc 6 2,5189 21,53 10

=
2008

e) Modificarea absolut i relativ a CBS n EUR/loc n 2008 fa de 2007


C BSEUR / loc 2008 / 2007 = C BSEUR / loc 2008 C BSEUR / loc 2007 = 994 ,69 898 ,24 = +96,45 EUR / loc

%C BSEUR / loc2008 / 2007 =

C BSEUR / loc2008 / 2007 C BSEUR / loc2007

100 =

96,45 100 = +10,74% 898,24

Modificarea absolut i relativ a CBS n USD/loc n 2008 fa de 2007


C BSUSD / loc 2008 / 2007 = C BSUSD / loc 2008 C BSUSD / loc 2007 = 1.454 ,27 1.229 ,42 = +224 ,85USD / loc

%C BSUSD / loc2008 / 2007 =

C BSUSD / loc2008 / 2007 C BSUSD / loc2007

100 =

224,85 100 = +18,29% 1.229,42

f) Elasticitatea (e) cheltuielilor bugetului de stat n raport cu PIB


14 .237 ,5 C BS 2007 14 .237 ,5 412 .761,5 64 .630 ,4 = = = = 0,997 PIB 2008 / 2007 503 .958 ,7 412 .761,5 64 .630 ,4 91 .197 ,2 412 .761,5 PIB 2007 C BS 2008 / 2007

eC BS / PIB

e = 0,997 < 1 => n dinamica lor, cheltuielile bugetului de stat au cunoscut o cretere mai lent dect cea a produsului intern brut; la modificarea cu 1% a PIB, cheltuielile bugetului de stat s-au modificat cu 0,997%. Aplicaie propus: Se cunosc urmtoarele date referitoare la situaia cheltuielilor curente ale bugetului asigurrilor sociale de stat n Romnia n anii 2007 i 2008: INDICATORI Cheltuieli de personal Bunuri i servicii Dobnzi Subvenii i fonduri de rezerv Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Alte transferuri Asisten social Alte cheltuieli Produsul intern brut (PIB) Indicele preurilor constante (Ip) - an de referin 2006 Curs de schimb (Cs) UNITI DE MSUR 2007 milioane lei preuri curente 12.271 milioane lei preuri curente 5.255,8 milioane lei preuri curente 2.992,9 milioane lei preuri curente 3.953 milioane lei preuri curente 7.342,1 milioane lei preuri curente 10.602,2 milioane lei preuri curente 10.709,8 milioane lei preuri curente 995,8 milioane lei preuri curente 412.761,5 % 106,57 RON / USD 2,4383 2008 13.482,1 5.869,1 3.137 5.363,2 12.656,3 12.616,9 13.505,7 1.313,3 503.958,7 113,28 2,5189

Populaie S se determine:

milioane locuitori

21,56

21,53

a) cheltuielile curente ale bugetului asigurrilor sociale de stat (CcBASS) n 2007 i 2008 b) modificarea absolut i relativ a CcBASS n expresie nominal i n expresie real; c) modificarea ponderii CcBASS n PIB; d) CcBASS medii pe locuitor exprimate n dolari; e) coeficientul de devansare a creterii PIB de ctre creterea CcBASS f) elasticitatea CcBASS n raport cu PIB.

Resursele financiare publice


Concepte cheie: Resurse financiare publice vs resurse bugetare Alocarea optim a resurselor financiare publice i private Venituri bugetare vs venituri extrabugetare Venituri fiscale Venituri de capital

Aplicaie rezolvat: INDICATORI Veniturile bugetului de stat Veniturile la bugetul fondului naional unic de asigurri sociale de sntate Veniturile bugetului asigurrilor sociale de stat Veniturile bugetului asigurrilor pentru omaj Veniturile bugetelor locale Produs intern brut (PIB) Indicele preurilor bunurilor de consum (an de referin 2007) Populaie Curs de schimb mediu anual S se determine: a) veniturile bugetului general consolidat n cei doi ani analizai b) modificarea absolut i relativ a veniturilor bugetului general consolidat n expresie nominal; c) modificarea absolut i relativ a veniturilor bugetului general consolidat n expresie real; d) modificarea ponderii veniturilor consolidat n PIB; UNITI DE MSUR milioane lei preuri curente milioane lei preuri curente milioane lei preuri curente milioane lei preuri curente milioane lei preuri curente milioane lei preuri curente % milioane locuitori RON / EUR 2007 74.640 12.640 24.630 2.470 6.400 412.761,5 100 21,56 3,3373 2008 94.030 15.250 34.000 1.930 6.340 503.958,7 106,3 21,53 3,6827

e) veniturile publice medii consolidate pe locuitor exprimate n euro; f) elasticitatea veniturilor publice consolidate n raport cu PIB. a) VT buget consolidat 2007 = 74.640 + 12.640 + 24.630 + 2.470 + 6.400 = 120.780 milioane lei VT buget consolidat 2008 = 94.030 + 15.250 + 34.000 + 1.930 + 6.340 = 151.550 milioane lei b) Modificarea absolut a VT buget consolidat n expresie nominal (preuri curente) n 2008 fa de 2007
VTbugetcon solidat
n 2008 / 2007

= VTbugetcon solidat

n 2008

VTbugetcon solidat

n 2007

= 151 .550 120 .780 = +30 .770

milioane lei Modificarea relativ a VT buget consolidat n expresie nominal (preuri curente) n 2008 fa de 2007
n VTbugetconsolidat2008 / 2007 30.770 = 100 = 100 = +25,48% n 120.780 VTbugetconsolidat2007

%VTbugetconsolidat

n 2008 / 2007

c) Modificarea absolut a VT buget consolidat n expresie real (preuri constante) n 2008 fa de 2007

r r r VTbugetcon solidat 2008 / 2007 = VTbugetcon solidat 2008 VTbugetcon solidat 2007 =

n VTbugetcon solidat 2008 Ipret 2008 / 2007

n VTbugetcon solidat 2007 151 .550 120 .780 = = 142 .568,2 120 .780 = +21.788,2 Ipret 2007 / 2007 1,063 1

VTbugetcon solidat

r 2008 / 2007

= 21 .788 ,2 milioane lei preuri constante

Modificarea relativ a VT buget consolidat n expresie reaal (preuri constante) n 2008 fa de 2007

%VTbugetconsolidat

r 2008 / 2007

r VTbugetconsolidat2008 / 2007 21.788,2 = 100 = 100 = +18,04% r 120.780 VTbugetconsolidat2007

d) Ponderea VT buget consolidat n PIB n anii 2007 i 2008


GVT / PIB 2007 = GVT / PIB 2008 = VTbugetcon solidat PIB 2007 VTbugetcon solidat PIB 2008
2007

100 = 100 =

120 .780 100 = 29 ,26 % 412 .761,5 151 .550 100 = 30 ,07 % 503 .958 ,7

2008

Modificarea ponderii VT buget consolidat n PIB n anul 2008 fa de anul 2007


GVT / PIB2008 / 2007 = GVT / PIB2008 GVT / PIB2007 = 30,07 29,26 = +0,81

puncte procentuale

e)

VTbugetcon solidat

EUR / loc 2007

VTbugetcon solidat Populatie 2007

2007

1 Cschimb

=
2007

120 .780 10 6 1 = 1.678 ,61 EUR/lo 6 3,3373 21,56 10

c
VTbugetcon solidat
EUR / loc 2008

VTbugetcon solidat Populatie 2008

2008

1 Cschimb

=
2008

151 .550 10 6 1 = 1.911 ,37 6 3,6827 21,53 10

EUR/loc f) Elasticitatea (e) veniturilor publice consolidate n raport cu PIB

eVTbugetcon solidat / PIB

VTbugetcon solidat 2008 / 2007 30.770 VTbugetcon solidat 2007 30.770 412 .761,5 120 .780 = = = = 1,1531 PIB 2008 / 2007 503 .958,7 412 .761,5 120 .780 91.197 ,2 412 .761,5 PIB 2007

e = 1,1531 >1 => n dinamica lor, veniturile bugetului general consolidat au cunoscut o cretere mai rapid dect cea a produsului intern brut; la modificarea cu 1% a PIB, VT buget consolidat s-au modificat cu 1,1531%. Aplicaie rezolvat: Se cunosc urmtoarele date privind veniturile bugetului de stat, conform Legii bugetului de stat pe 2008 (milioane lei): impozit pe profit 12.821,3 lei; alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane juridice 1.656 lei; impozit pe venit i salarii 17.543,2 lei; cote defalcate din impozitul pe venit 13.366,4 lei; taxa pe valoare adugat 41.000 lei; sume defalcate din taxa pe valoare adugat 15.063,8 lei; alte impozite i taxe generale pe bunuri i servicii 91,4 lei; accize 13.201,2 lei; taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe desfurarea de activiti 1.168,3 lei; impozit pe comerul exterior i tranzaciile internaionale 1.123,8 lei; contribuii de asigurri 355,5 lei; venituri nefiscale 6.357,5 lei; venituri din capital 112 lei;

ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate 4,2 lei.

S se determine: a) valoarea impozitelor directe, a impozitelor indirecte, a veniturilor fiscale, a veniturilor curente i a veniturilor totale; b) structura impozitelor directe i a celor indirecte n total venituri fiscale, precum i a veniturilor curente, veniturilor din capital i a ncasrilor din rambursarea mprumuturilor acordate n total venituri buget de stat. Rezolvare: a) Impozite directe (Imp.dir.) = impozit pe profit + alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane juridice + impozit pe venit i salarii - cote defalcate din impozitul pe venit = =12.821,3 + 1.656 + 17.543,2 13.365,9 = 18.654,6 lei; Impozite indirecte (Imp.indir.) = taxa pe valoare adugat - sume defalcate din taxa pe valoare adugat + alte impozite i taxe generale pe bunuri i servicii + accize + taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe desfurarea de activiti + impozit pe comerul exterior i tranzaciile internaionale = 41.000 15.063,8 + 91,4 + 13.201,2 + 1.168,3 + 1.123,8 = 41.520,9 lei; Venituri fiscale (Vf) = impozite directe + impozite indirecte = 18.654,6 + 41.520,9 = 60.175,5 lei; Venituri curente (Vcrt) = venituri fiscale + contribuii de asigurri + venituri nefiscale = 60.175,5 +355,5 + 6.357,5 = 66.888,5 lei; Venituri totale (VT) = venituri curente + venituri din capital (Vcap) + ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate (nc) = 66.888,5 + 112 + 4,2 = 67.004,7 lei. b) GIm p.dir . / Vf =
G Im p.indir . / Vf GVcrt GVcap GVcap = Im p.dir . 18 .654 ,6 x100 = x100 = 31 % Vf 60 .175 ,5

Im p.indir . 41 .520 ,9 = x100 = x100 = 69 % Vf 60 .175 ,5

100%

/ VT

Vcrt 66 .888 ,5 x100 = x100 = 99 ,82 % VT 67 .004 ,7 Vcap 112 x100 = x100 = 0,17 % VT 67 .004 ,7 Inc 4,2 x100 = x100 = 0,01 % VT 67 .004 ,7

/ VT

= =

100%

/ VT

Aplicaie propus: Se cunosc urmtoarele date privind execuia bugetului asigurrilor sociale de stat n Romnia: AN UL VENITURI ALE BUGETULUI ASIGURRILOR PIB MILIOAN E LEI INDICELE PREURILOR N / N-1 CURS MEDIU DE POPULAIE MILIOANE LOCUITORI

2005 2006 2007 2008

SOCIALE DE STAT (VBASS) - MILIOANE LEI 16.632,4 19.637,7 24.632 32.056,3

% 287.186 344.650,6 412.761,5 503.958,7 108,6 104,87 106,57 106,3

SCHIMB RON/EUR 3,6234 3,5245 3,3373 3,6827 21,63 21,61 21,56 21,53

S se determine: a) evoluia veniturilor bugetului asigurrilor sociale de stat n preuri curente i n preuri constante, folosind indicele preurilor, pentru anii analizai; b) veniturile medii ale bugetului asigurrilor sociale de stat pe locuitor exprimate n EURO pentru anii analizai; c) ritmul de cretere al PIB i al veniturilor bugetului asigurrilor sociale de stat, precum i coeficientul de corelare a creterii veniturilor cu creterea PIB.

Calculul impozitului pe profitul agenilor economici


Aplicaie rezolvat: Se cunosc urmtoarele date cu privire la activitatea unei societti comerciale: producie vndut (Qv) 56.000 buci; pre unitar de vnzare (pu) 30 lei; cost unitar de producie (cu) 22 lei; venituri din vnzarea mrfurilor (Vvm) 450.000 lei; marja comercial (Mcom) 20%; venituri din dividendele primite de la societile afiliate (Vdiv) 25.000 lei; cheltuieli cu dobnzile aferente mprumuturilor contractate 8.000 lei (grad de ndatorare <3); - cheltuieli cu protocolul 14.000 lei; - cheltuieli cu amenzile 5.000 lei; - cheltuieli cu sponsorizarea 7.200 lei; - cota de impozit pe profit 16%. S se determine veniturile totale, cheltuielile totale, profitul brut, veniturile neimpozabile, cheltuielile nedeductibile, profitul impozabil, impozitul pe profit final de plat, profitul net. In urma Adunrii Generale a Acionarilor i Asociailor (AGA) s-a hotrt ca profitul net s se repartizeze astfel: 35% pentru a fi reinvestit i 65% sub form de dividende acionarilor. Cotele de participare la capitalul social sunt: I acionar 30%, II acionar 45%, III acionar 25%.

S se calculeze dividendul brut i dividendul net rmas fiecrui acionar presupunnd c acesta se impoziteaz cu 16%. Rezolvare Venituri din producia vndut (Vpv) = Qv x pu = 56.000 x 30 = 1.680.000 lei Cheltuieli cu producia vndut (Cpv) = Qv x cu = 56.000 x 22 = 1.232.000 lei Determinarea cheltuielilor cu mrfurile vndute (Cmv) din formula marjei comerciale practicate de agentul economic:
Mcom = Vvm Cmv Vvm 450 .000 = 20 % =>1,2 Cmv = Vvm => Cmv = = = 375 .000 lei Cmv 1,2 1,2

V. Vvm = Cmv + Mcom => Vvm = 375.000 + 20% x 375.000 = 1,2 x 375.000 = 450.000 lei Stabilirea profitului brut n funcie de veniturile totale i cheltuielile totale nregistrate de societatea comercial: Profit brut (PB) = Venituri totale (VT) Cheltuieli totale (CT) VT = 1.680.000 + 450.000 + 25.000 = 2.155.000 lei CT = 1.232.000 + 375.000 + 8.000 +14.000 + 5.000 + 7.200 = 1.641.200 lei PB = VT CT = 2.155.000 1.641.200 = 513.800 lei Venituri neimpozabile = Venituri din dividende = 25.000 lei Cheltuieli parial deductibile: cheltuieli cu protocolul i cheltuielile cu sponsorizarea Cheltuieli cu protocolul deductibile = 2% x [(VT Venituri neimpozabile) (CT Cheltuieli de protocol Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat)] = 2% x [(2.155.000 25.000) (1.641.200 14.000 - 0)] = 2% x (2.130.000 1.627.200) = 0,02 x 502.800 = 10.056 lei Cheltuieli cu protocolul deductibile = 10.056 lei => Cheltuieli de protocol nedeductibile = 14.000 10.056 = 3.944 lei Cheltuielile cu sponsorizarea sunt considerate iniial ca fiind n totalitate nedeductibile. Cheltuieli nedeductibile = 3.944 + 5.000 + 7.200 = 16.144 lei Profit impozabil = Profit brut + Cheltuieli nedeductibile Venituri neimpozabile = 513.800 + 16.144 25.000 = 504.944 lei Impozit pe profit iniial = 16% x Profit impozabil = 0,16 x 504.944 = 80.791,04 lei In stabilirea impozitului pe profit (Imp/P) final de plat se va ine cont i de deductibilitatea fiscal oferit de cheltuielile cu sponsorizarea. Nivelul deductibilitii acestor cheltuieli este reprezentat de valoarea minim ntre 3 din cifra de afaceri (CA) i 20% din impozitul pe profit. CA = Vpv + Vvm = 1.680.000 + 450.000 = 2.130.000 lei Valoarea diminuat din impozitul pe profit iniial = Min (3 x CA, 20% x Imp/P) 3 x CA = 3 x 2.130.000 = 6.390 lei 20 % x Imp/P = 20 % x 80.791,04 = 16.158,208 lei

=> cheltuieli cu sposorizarea deductibile = 6.390 lei. De asemenea, 6.390 lei < 7.200 lei => => Imp/P final de plat = 80.791,04 6.390 = 74.401,04 lei Limita minim a impozitului datorat de societate (impozit forfetar) stabilit n funcie de cifra de afaceri a ntreprinderii este de 8.600 lei potrivit grilei de impozitare pe trane aferente impozitului forfetar. Deoarece impozitul calculat se ridic la nivelul de 74.401,04 lei (> 8.600 lei), agentul economic va vira aceast sum la bugetul de stat. Profit net (PN) = PB Imp/P final = 513.800 74.401,04 = 439.398,96 lei Profit reinvestit = 35% x 439.398,96 = 153.789,636 lei Dividende brute totale = 65% x 439.398,96 = 285.609,324 lei Acionar I II III Total Cot de participare la formarea capitalului social 30% 45% 25% 100% Dividend brut 85.682,8 128.524,2 71.402,33 285.609,33 Impozit pe dividende 13.709,25 20.563,87 11.424,37 45.697,49 Dividend net ncasat de acionar 71.973,55 107.960,32 59.977,96 239.911,83

Dividend brut acionar = Cot de participare x Dividende brute totale Imp/Div = 16% x Dividend brut Dividend net = Dividend brut Imp/Div Aplicaie propus: S se determine profitul brut, profitul impozabil, impozitul datorat bugetului i profitul net pentru o societate comercial cu urmtoarele venituri i cheltuieli: producie vndut 30.000 buci; pre unitar de vnzare 8 lei; cost unitar de producie 6 lei; venituri din vnzarea mrfurilor 20.000 lei; venituri din dividende 10.000 lei; venituri din dobnzile aferente depozitelor bancare 5.000 lei; venituri din producia de imobilizri 2.500 lei; cheltuieli cu majorrile pentru ntrzierea plii unor datorii 4.000 lei; cheltuieli cu protocolul 3.500 lei; cheltuieli cu amenzile 3.000 lei; cheltuieli cu sponsorizarea 6.000 lei; marja comercial aplicat mrfurilor vndute 25%; cota de impunere a impozitului 16%.

Evitarea dublei impuneri juridice internaionale


Romnia a ncheiat conventii bilaterale cu peste 70 de state, dintre care toate statele membre ale UE si unele state candidate la UE. Aceste conventii bilaterale contin informaii despre persoanele i impozitele vizate, rezidena, sediul permanent, categorii de venituri impozitate, alte venituri, metode de eliminare a dublei impuneri, nediscriminarea, procedura amiabil ntre autoritile competente, schimbul de informaii, intrarea n vigoare i denunarea. Un exemplu de convenie pentru evitarea dublei impuneri este cea ncheiat ntre Romnia i Austria, aceast convenie fiind ncheiat la data de 30 martie 2005. Aplicaie rezolvat: a) Pe baza cotelor progresive simple prezentate n tabelul de mai jos, construii tabelul de impozitare cu cote progressive compuse. INTERVALE DE VENIT - pn la 4.000 EUR - 4.001 6.000 EUR - 6.001 8.500 EUR - 8.501 12.000 EUR - peste 12.000 EUR COTE PROGRESIVE SIMPLE 10% 14% 16% 19% 25%

b) Fie cinci contribuabili (A, B, C, D, E) ce obin veniturile: VA = 2.200 EUR; VB = 9.400 EUR; VC = 6.750 EUR; VD = 12.100 EUR; VE = 5.000 EUR Pe baza cotelor progresive compuse obinute la punctul anterior calculai cota medie a impozitului pentru fiecare contribuabil n parte. c) Utiliznd cotele progresive compuse obinute, s se stabileasc impozitul total de plat i venitul net ce rmne la dispoziia unui contribuabil rezident german care obine venituri i n Olanda, prin toate cele patru metode de evitare a dublei impuneri juridice internaionale. Venitul realizat n Germania (ara de reziden) este de 12.800 EUR, iar n Olanda (statul semnatar al conveniei) 6.500 EUR. Cotele de impunere n Olanda sunt cele progresive compuse determinate anterior, iar n ara de reziden sunt utilizate urmtoarele cote progresive simple: INTERVALE DE VENIT - pn la 5.000 EUR - 5.001 7.500 EUR - 7.501 12.000 EUR - 12.001 16.000 EUR - peste 16.000 EUR COTE PROGRESIVE SIMPLE 9% 11% 17% 20% 25%

S se precizeze care procedeu de evitare ar fi cel mai convenabil pentru contribuabil i prin care metod se colecteaz cel mai mare impozit n statul de reziden.

Rezolvare a) Stabilirea cotelor progresive compuse utilizate n Olanda INTERVALE DE VENIT - pn la 4.000 EUR - 4.001 6.000 EUR - 6.001 8.500 EUR - 8.501 12.000 EUR - peste 12.000 EUR COTE PROGRESIVE SIMPLE 10% 14% 16% 19% 25% IMPOZIT AFERENT NTREGII TRANE 400 EUR 280 EUR 400 EUR 665 EUR IMPOZIT CUMULA T 400 EUR 680 EUR 1.080 EUR 1.745 EUR 1.745 EUR COTE PROGRESIVE COMPUSE 10% 400 EUR + 14% din ceea ce depete 4.000 EUR 680 EUR + 16% din ceea ce depete 6.000 EUR 1.080 EUR + 19% din ceea ce depete 8.500 EUR 1.745 EUR + 25% din ceea ce depete 12.000 EUR

b) Calculul cotei medii a impozitului (CMI) fiecrui contribuabil


CMI i =
_____ Im pi x100 , i = A, E Vi

VA = 2.200 EUR ImpA = 2.200 x 10% = 220 EUR VB = 9.400 EUR

CMI A =

Im p A 220 x100 = x100 = 10% VA 2.200

ImpB = 1.080 + 19% x (9.400 8.500) = 1.080 + 19% x 900 = 1.251 EUR
CMI B = Im p B 1.251 x100 = x100 13,31% VB 9.400

VC = 6.750 EUR ImpC = 680 + 16% x (6.750 6.000) = 680 + 16% x 750 = 800 EUR
CMI C = Im p C 800 x100 = x100 11,85% VC 6.750

VD = 12.100 EUR ImpD = 1.745 + 25% x (12.100 12.000) = 1.745 + 25% x 100 = 1.770 EUR
CMI D = Im p D 1.770 x100 = x100 14,63% VD 12.100

VE = 5.000 EUR ImpE = 400 + 14% x (5.000 4.000) = 400 + 14% x 1000 = 540 EUR
CMI E = Im p E 540 x100 = x100 = 10,8% VE 5.000

VA = 2.200 EUR

VB = 9.400 EUR

VC = 6.750 EUR

VD = 12.100 EUR

VE = 5.000 EUR

CMI

10%

13,31%

11,85%

14,63%

10,8%

c) Calculul impozitului datorat de contribuabil pentru cele dou venituri obinute utliznd cele patru procedee de evitare a dublei impozitri juridice internaionale COTE APLICATE PENTRU CALCULUL IMPOZITULUI N GERMANIA Intervale de venit Cote progresive simple - pn la 5.000 EUR 9% - 5.001 7.500 EUR - 7.501 12.000 EUR - 12.001 16.000 EUR - peste 16.000 EUR 11% 17% 20% 25% COTE APLICATE PENTRU CALCULUL IMPOZITULUI N OLANDA Intervale de venit Cote progresive compuse - pn la 4.000 EUR 10% 400 EUR + 14% din ceea - 4.001 6.000 EUR ce depete 4.000 EUR 680 EUR + 16% din ceea - 6.001 8.500 EUR ce depete 6.000 EUR 1.080 EUR + 19% din ceea - 8.501 12.000 EUR ce depete 8.500 EUR 1.745 EUR + 25% din ceea - peste 12.000 EUR ce depete 12.000 EUR

I. Metoda scutirii totale (exonerrii totale) Veniturile obinute n statul semnatar al conveniei (Olanda) sunt n ntregime recunoscute n statul de reziden (Germania), fiecare ar impozitnd veniturile obinute pe teritoriul ei n funcie de tranele de venit n care se ncadreaz i cotele aferente. Imp G = VG x Cota aferent venitului obinut n G = 12.800 x 20% = 2.560 EUR Imp O = 680 + 16% x (6.500 6.000) = 760 EUR Imp total = Imp G + Imp O = 2.560 + 760 = 3.320 EUR Venit net = Venit cumulat - Imp total = (12.800 + 6.500) 3.320 = 19.300 3.320 = 15.980 EUR II. Metoda scutirii progresive (exonerrii progressive) Imp O = 680 + 16% x (6.500 6.000) = 760 EUR Venit cumulat = 12.800 + 6.500 = 19.300 EUR In statul de reziden pentru un venit cumulat de 19.300 EUR se utilizeaz cota progresiv simpl de 25%. Pentru a determina impozitul pltit n statul de reziden (G), prelum aceast cot i o aplicm doar asupra venitului obinut n mod efectiv n Germania. Imp G = 12.800 x 25% = 3.200 EUR Imp total = Imp G + Imp O = 3.200 + 760 = 3.960 EUR Venit net = Venit cumulat - Imp total = (12.800 + 6.500) 3.960 = 19.300 3.960 = 15.340 EUR III. Metoda creditrii ordinare (imputrii obinuite) Imp O = 680 + 16% x (6.500 6.000) = 760 EUR

Dac s-ar obine ntreg venitul n statul de reziden, impozitul de plat ar fi: Imp aferent VT n Germania = 19.300 x 25% = 4.825 EUR Aceast valoare reprezint suma maxim pe care ar plti-o contribuabilul n Germania. Metoda permite ns deducerea din acest plafon a impozitului pltit n statul ter (Olanda), dar numai n limita dat de impozitul care s-ar achita n ara de reziden pentru un venit egal cu cel din statul semnatar al conveniei de evitare a dublei impozitri. Imp
aferent venitului din Olanda n Germania

= 6.500 x 11% = 715 EUR < 760 EUR => creditul fiscal de care va

beneficia contribuabilul rezident german va fi de 715 EUR deoarece n Germania se pltete mai puin dect n Olanda pentru un venit de 6.500 EUR. Imp G = 4.825 715 = 4.110 EUR Imp total = Imp G + Imp O = 4.110 + 760 = 4.870 EUR Venit net = Venit cumulat - Imp total = 19.300 4.870 = 14.430 EUR IV. Metoda creditrii totale (imputrii totale) Se identific n mare msur cu metoda precedent, ns nu se mai ine cont de ct s-ar plti n statul de reziden pentru un venit egal cu cel din statul ter, impozitul din statul semnatar constituind creditul fiscal al contribuabilului rezident german. Imp O = 680 + 16% x (6.500 6.000) = 760 EUR = credit fiscal Imp aferent VT n Germania = 19.300 x 25% = 4.825 EUR Imp G = 4.825 760 = 4.065 EUR Imp total = Imp G + Imp O = 4.065 + 760 = 4.825 EUR Venit net = Venit cumulat - Imp total = 19.300 4.825 = 14.475 EUR In urma stabilirii impozitului total de plat i a venitului net rmas la dispoziia contribuabilului, se constat c metoda scutirii totale este cea mai convenabil deoarece se achit impozitul cel mai mic (3.320 EUR) i, automat, i rmn mai muli bani (venit net de 15.980 EUR). Diferena ntre metode const n modul n care statul rezident recunoate suma de bani pltit n cellalt stat n care se mai obin venituri. De asemenea, se poate observa faptul c, indiferent de procedeul utilizat, impozitul n statul ter (Olanda) rmne acelai (760 EUR). Prin metoda creditrii obinuite se pltete cel mai mare impozit statului rezident n cuantum de 4.110 EUR. Astfel, impozitul total datorat va fi de 4.870 EUR, iar venitul net de care va dispune persoana va fi de numai 14.430 EUR. Aplicaie propus:

Un rezident francez obine n Italia un venit impozabil de 5.000 EUR, iar n statul de reziden (Frana) un venit impozabil de 8.200 EUR. Cotele de impunere1 n cele dou state sunt: FRANA (COTE PROGRESIVE SIMPLE) - pn la 3.500 EUR 9% - 3.501 5.500 EUR 11% - 5.501 8.000 EUR 15% - 8.001 10.000 EUR 20% - peste 10.000 EUR 25% ITALIA (COTE PROGRESIVE COMPUSE) - pn la 2.000 EUR - 2.001 4.200 EUR - 4.201 7.000 EUR - peste 7.000 EUR 8% 160 + 12% din ceea ce depete 2.000 EUR 424 + 17% din ceea ce depete 4.200 EUR 900 + 22% din ceea ce depete 7.000 EUR

In condiiile n care ntre cele dou state a fost ncheiat convenie pentru evitarea dublei impuneri juridice internaionale, s se determine impozitul total datorat de contribuabilul rezident francez n cele dou state, precum i venitul net ce rmne la dispoziia sa utiliznd toate cele patru metode pentru evitarea dublei impuneri. S se stabileasc, de asemenea, care este cota medie a impozitului n Italia pentru venitul obinut pe teritoriul acestui stat.

Calculul pensiilor
Aplicaie rezolvat: O persoan a nregistrat n anul 2008 urmtorul salariu brut: - ianuarie, februarie 1.870 lei; - martie, aprilie, mai, iunie 1.985 lei; - iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2.150 lei. Ctigul salarial mediu brut lunar pe total economie n 2008, potrivit datelor furnizate de Institutul Naional de Statistic al Romniei au fost: CTIG MEDIU BRUT LUNAR 2008 IAN. FEB R. 1543 MAR TIE 1623 APRI LIE 1751 MAI IUNI E 1704 1738 IULI E 1769 AUGU ST 1728 SEP T. 1751 OCT . 1795 NOV . 1844 RON DEC.

1637

2023

tiind c persoana respectiv a cotizat timp de 36 ani, iar stagiul complet de cotizare pentru femei este de 30 ani, s se determine pensia pe care o obine la 1 ianuarie 2009. Valoarea punctului de pensie la 1 ianuarie 2009 era de 697,5 lei. Obs. Presupunem, pentru simplificare, faptul c punctajul mediu anual obinut n 2008 a fost obinut i n ceilali 35 ani de cotizare. Rezolvare

Trane i cote ipotetice pentru Frana i Italia

Punctaj lunar1 = Salariu brut lunar obinut de angajat / Ctigul salarial mediu brut lunar pe economie Punctaj ianuarie = 1.870 / 1.637 = 1,14233 Punctaj februarie = 1.870 / 1.543 = 1,21192 Punctaj martie = 1.985 / 1.623 = 1,22304 Punctaj aprilie = 1.985 / 1.751 = 1,13364 Punctaj mai = 1.985 / 1.704 = 1,16491 Punctaj iunie = 1.985 / 1.738 = 1,14212 Punctaj mediu anual = Punctaj mediu anual =
dec

Punctaj iulie = 2.150 / 1.769 = 1,21538 Punctaj august = 2.150 / 1.728 = 1,24421 Punctaj septembrie = 2.150 / 1.751 = 1,22787 Punctaj octombrie = 2.150 / 1.795 = 1,19777 Punctaj noiembrie = 2.150 / 1.844 = 1,16594 Punctaj decembrie = 2.150 / 2.023 = 1,06278

i =ian

punctajlun a
12

1,14233 +1,21192 +1,22304 +1,13364 +1,16491 +1,14212 +1,21538 +1,24421 +1,22787 +1,19777 + 12 1,16594 +1,06278 14 ,13191 + = = 1,17766 12 12 =

Punctaj total final = Punctaj total final =

punctajmed iuan
j =1

36

/ Numr ani stagiu complet de cotizare femei

1,17766 x36 42 ,39576 = = 1,41319 30 30

Pensia = Punctaj total final x Valoarea punctului de pensie = 1,41319 x 697,5 = 986 lei Dac pensia ar fi depit 1.000 lei, persoanei i se oprea contribuia de asigurri sociale de sntate (CASS) - care n acest moment se calculeaz utiliznd cota de 5,5% pentru asigurat - i impozitul de 16%. Cota de CASS se aplic asupra valorii cu care depea cei 1.000 lei, iar cota de impozit de 16% s-ar fi aplicat asupra bazei impozabile formate din diferena ntre pensia brut i CASS-ul determinat anterior, dar numai pentru ceea ce depete cei 1.000 lei. In acest caz, Total drepturi pensie = Pensia brut CASS Impozit

Punctajele lunare utilizate n calculul pensiilor se vor aproxima ntotdeauna cu 5 zecimale