Sunteți pe pagina 1din 13

16225 G.M. 12/1976 Se consider p tratul ABCD de latur a .

Pe diagonala ( BD ) se consider punctul O astfel


ca

OB 1 = , k > 1 . Dac DB k + 1

{P} = AD OC , s

se arate c

S ABP = ( k 1) S ADB .

Petru Asaftei, Cotnari, Ia i Solu ie.

Cu ajutorul propor iilor derivate, avem Deoarece

OB OB 1 1 = = = OD DB OB k + 1 1 k BOC  DOP
BC OB 1 = = . DP OD k
Dar

BC & DP ,

avem

asem narea

BC 1 = AP = ( k 1) BC AP k 1 1 1 1 Evalu m aria triunghiului ABP : S ABP = AB AP = AB ( k 1) BC = ( k 1) AB AD = 2 2 2 = ( k 1) S ABD , q.e.d. DP = AD + AP = BC + AP

22626 G.M. 4/1992


n triunghiul dreptunghic

ABC m l = 90 A

( () )

consider m punctul mobil M Int ABC i

MN BC , MP AC unde N ( BC ) , P ( AC ) . Dac
AB = c , s se arate c

h este lungimea n l imii din A iar

MN MP + < 1. h c
Doru P. Firu, profesor, Or ova

Solu ie.

Aria triunghiului Deoarece

ABC se scrie n dou moduri ca S ABC =

M Int ABC , are loc inegalitatea S MAC MP AC MN BC + <S 2 2

ah bc = . 2 2 + S MBC < S ABC

Se mparte aceast inegalitate cu n cea de-a doua :

S = S ABC , nlocuind apoi S cu

bc ah n prima frac ie i cu 2 2

MP b MN a MP MN + <1 + < 1 , q.e.d. bc ah c h 2 2 2 2

E:2933 G.M.B. 4/1968


n paralelogramul

l ABCD m C > 90

( ( ) )

se

dau

AB = 12, AC = 15 ,

n l imea

CE = 9 ( E ( AD ) ) . Se prelunge te CE pn ce intersecteaz
Solu ie.

[ BA n

N . S se afle S AEN .

D. Mrzan, Rm. Vlcea

Cu teorema lui Pitagora n triunghiurile dreptunghice CED i AEC calcul m:

DE = CD 2 CE 2 = 3 7 AE = AC 2 CE 2 = 12 ntruct AN & CD , rezult AEN  DEC (teorema fundamental a asem n rii), deci :
AE EN AE CE 12 9 36 7 = EN = = = DE EC DE 7 3 7
Se calculeaz acum

S AEN =

1 1 36 7 216 7 AE EN = 12 = 2 2 7 7

22628 G.M. 4/1992


Dac

ABCD este un patrulater convex i M ( AB ) , N ( CD ) astfel nct

MB NC + = 1, AB CD

s se arate c

S MCD + S NAB = S ABCD .


Virgil Nicula, profesor, Bucure ti

Solu ie.

MB NC = k ( 0, 1) = 1 k AB CD MA MB ND NC Se calculeaz rapid = 1 = 1 k i = 1 = 1 (1 k ) = k AB AB CD CD S MA Avem AMD = = 1 k S AMD = (1 k ) S ABD (1) S ABD AB


Fie Analog, se deduc rela iile :

S BMC MB = = k S BMC = k S ABC ( 2 ) S ABC AB S AND ND = = k S AND = k S ACD ( 3) S ACD CD S BNC NC = = 1 k S BNC = (1 k ) S BCD S BCD CD
Se adun membru cu membru rela iile

( 4)

( 4 ) , apoi ( 2 ) i ( 3) : S AMD + S BNC = (1 k ) ( S ABD + S BCD ) = (1 k ) S ABCD ( 5 ) S BMC + S AND = k ( S ABC + S ACD ) = k S ABCD ( 6 ) Se adun acum rela iile ( 5 ) i ( 6 ) : S AMD + S BNC + S BMC + S AND = S ABCD (1 k + k )
i Dar

(1)

S AMD + S BMC = S ABCD SCMD i S BNC + S AND = S ABCD S ANB .

Ob inem

2S ABCD ( SCMD + S ANB ) = S ABCD S ABCD = SCMD + S ANB , q.e.d.


1 , reg sim problema E:5163 din G.M. 8/1975. 2

Pentru

k=

19954* - G.M. 12/1983


Pe laturile unui triunghi oarecare

ABC se consider
se

punctele c

P ( AB ) , Q ( BC ) ,

R ( CA )

astfel

nct

AP BQ CR = = . S PB QC RA

arate

4 [ PQR ] [ ABC ] .

(Generalizarea unei probleme date la admitere n Facultatea de Matematic , 1982). Marian Dinc , profesor, Romneti, Dmbovi a Solu ie.

AP BQ CR = = = > 0 . Cu ajutorul propor iilor derivate, ob inem PB QC RA AP AC b = AP = c ; analog, = + 1 AR = . +1 AB + 1 +1 AR 1 1 Se calculeaz [ APR ] = AP AR sin A = bc sin A . Pe de alt parte, 2 2 ( + 1) 2
Fie

S = [ ABC ] =

[ APR ] 1 bc sin A , deci = [ APR ] = S . n mod 2 2 2 S ( + 1) ( + 1) [ BQP ] = [CRQ ] = [ APR ] =


ob inem:

analog, se ob ine c Prin sc dere,

( + 1) [ PQR ] = S ( [ APR ] + [ BQP ] + [ CRQ ]) ,

S .

deci

[ PQR ] = S 1

4 1.

( + 1)
1

2 2 . ns 4 ( + 1) (inegalitate echivalent cu ( 1) 0 ), sau 2 ( + 1) 3 3 3 Prin nmul ire cu ob inem , deci , 2 4 4 ( + 1)


3

( + 1)

1 3 1 1 S 1 S [ PQR ] [ ABC ] 4 [ PQR ] [ ABC ] 2 ( + 1) 4 4 4

, q.e.d. Egalitatea are loc dac i numai dac sunt mijloacele laturilor triunghiului

=1,

ceea ce se ntmpl atunci cnd

P , Q, R

ABC .

16049 G.M. 9/1976 Fie triunghiul ABC i punctele

A1 , A2 ( BC ) , B1 ( CA) , cu
i

A1 ( BA2 ) . Not m

AM = p MN , BN = m NP i CP = n MP , s se exprime aria triunghiului MNP n func ie de aria S a triunghiului ABC i de parametrii m, n, p .


Nusfet aganai, Constan a Solu ie.

{ N } = AA1 BB1 , {P} = AA2 BB1

{M } = AA1 CP .

Dac

Se folose te proprietatea: raportul ariilor a dou triunghiuri cu un vrf comun i laturile opuse acestuia pe aceea i dreapt este egal cu raportul lungimilor laturilor opuse vrfului comun (n l imea dus din vrful comun fiind aceea i). n baza acestei propriet i, scriem

S MNP MN MN MN 1 = = = = S ANP AN AM + MN MN (1 + p ) 1 + p

S MNP =

S ANP (1) 1+ p S NP NP NP 1 S Dar ANP = = = = S ANP = APB ( 2 ) S APB PB BN + NP NP (1 + m ) 1 + m 1+ m S APB Din rela iile (1) i ( 2 ) ob inem S MNP = S APB = (1 + m )(1 + p ) S MNP (1 + m )(1 + p )
Observ m c

( 3)

S APM = S ANP S MNP = (1 + p ) S MNP S MNP = p S MNP Aplic m nc o dat proprietatea pentru triunghiurile APM i APC : S APM MP MP 1 = = = S APC = n S APM = np S MNP ( 4 ) S APC CP n MP n
n MNP i BPC au unghiurile din P suplementare; fie = BPC , deci

Triunghiurile

n NPM = .
Avem

S BPC =

1 1 1 BP CP sin , S MNP = MP NP sin ( ) = MP NP sin 2 2 2

Rezult prin mp r ire c :

S BPC BP CP BP CP BN + NP BN = = = n = n 1 + = n (1 + m ) S BPC = n (1 + m ) S MNP S MNP MP NP NP MP NP NP


Rela iile

(5)

APB, APC i BPC n func ie de aria triunghiului MNP . Prin adunarea celor trei rela ii, ob inem expresia ariei triunghiului ABC : S ABC = S APB + S APC + S BPC = S MNP ( (1 + m )(1 + p ) + np + n (1 + m ) ) = S MNP (1 + m + p + mp + np + n + mn )

( 3) ( 5 )

exprim ariile triunghiurilor

Observ m c

1 + m + p + mp + np + n + mn = (1 + m )(1 + n )(1 + p ) mnp . Rezult c :


S

S MNP =

(1 + m )(1 + n )(1 + p ) mnp

21215*, G.M. 9/1987 Dac O este un punct n interiorul triunghiului ABC i A, B, C celelalte intersec ii ale dreptelor OA, OB, OC cu laturile triunghiului, s se arate c este adev rat rela ia: SOBC SOAC SOAB + + =1 S ABC S BAC SCAB
Al. O et, profesor, Braov

Solu ie. Vom utiliza urm toarea proprietate: Dac avem:

n triunghiul

ABC lu m punctul D BC ,

S ADB BD = (se demonstreaz uor, innd seama c triunghiurile ADB i ADC au S ADC DC n l imea din A comun ).
S revenim acum la problema noastr . Not m pentru nceput rapoartele:

BA CB AC = k1 , = k2 , = k3 CA AB BC
Conform teoremei lui Ceva, avem rela ia

k1k2 k3 = 1

(1) ; din aceast

egalitate, rezult

k 2 k3 =

1 1 1 k1 k 3 = k1 k 2 = . k1 k2 k3 Fie S = S ABC . Conform propriet ii amintite, avem: AC S ACC k S Sk3 = 3 = ACC S ACC = k3 = BC S BCC k3 + 1 S ABC k3 + 1

( 2)

Utiliznd aceeai proprietate, rezult i:

1 AB S ABC 1 S ABC S = = = = ABC k2 CB SCBC k2 + 1 SCBC + S ABC S ACC S Sk3 S ABC = ACC = ( 3) k2 + 1 ( k2 + 1)( k3 + 1)
Scoatem de aici i

SCBC = k2 S ABC =

Sk2 k3 ( k2 + 1)( k3 + 1)

( 4)

Aici intervine rela ia lui Van Aubel:

CO CB CA 1 k k +1 = + = k2 + = 1 2 OC AB BA k1 k1
Pe de alt parte,

( 5)

CO S BOC = OC SOBC
Din rela iile

( 6)
:

( 5 ) i ( 6 ) , rezult

S BOC k1k2 + 1 S + SOBC k1k2 + k1 + 1 = BOC = SOBC k1 SOBC k1 SCBC k1k2 + k1 + 1 k1 = SOBC = SCBC SOBC k1 k1k2 + k1 + 1
Din rela iile

(7)

( 4)

(7)

rezult c :

SOBC =

Sk1k2 k3 S = ( k2 + 1)( k3 + 1)( k1k2 + k1 + 1) ( k2 + 1)( k3 + 1)( k1k2 + k1 + 1)

(8)

(s-a utilizat aici rela ia

(1) ).

Se mpart membru cu membru rela iile

SOBC S ABC

( 8) i ( 3) i rezult : ( k + 1)( k3 + 1) = S 1 = 2 Sk3 k3 ( k1k2 + k1 + 1) ( k2 + 1)( k3 + 1)( k1k2 + k1 + 1)


SOBC 1 1 = = S ABC k1k2 k3 + k1k3 + k3 k1k3 + k3 + 1

(9)

Similar, se obtin relatiile:

SOAC k3 = S BAC k1k3 + k3 + 1 SOAB k1k3 = SCAB k1k3 + k3 + 1

(10 ) (11)

Adunnd membru cu membru rela iile

( 9 ) , (10 ) i (11) , g

sim exact:

SOBC SOAC SOAB 1 + k3 + k1k3 + + = = 1 , q.e.d. S ABC S BAC SCAB k3 k1 + k3 + 1

22611 G.M. 2-3/1992 ntr-un triunghi oarecare ABC not m cu D piciorul bisectoarei din A . Pe semidreptele ( AB i n l n l ( AC lu m respectiv punctele M i N astfel nct MDA B i NDA C . Not m cu P al doilea punct n care bisectoarea din A taie cercul circumscris triunghiului ABC . S se arate c S AMPN = S ABC .
Nicolae Oprea, lector univ., Baia Mare Solu ie.

Deoarece

n n AM AD AD 2 ADM ABD , rezult c ADM  ABD = AM = . n BAD n AD AB AB DAM

Dar ns

S AMP AM AD 2 AD 2 = = S AMP = S ABP S ABP AB AB 2 AB 2 S ABD AD AD 2 = = S ABP AP AD AP

(1)

( 2)

Se calculeaz produsul

AD AP = AD ( AD + DP ) = AD 2 + AD DP . Puterea lui D fa de

cerc se scrie n dou moduri

AD DP = BD CD AD AP = AD 2 + BD CD Rela ia lui Stewart pentru bisectoarea [ AD ] se scrie :

AB 2 CD + AC 2 BD = AD 2 BC + BC BD CD ac ab nlocuind BD = , CD = n membrul stng al acestei rela ii, se ob ine : b+c b+c bc ( b + c ) ab ac c2 + b2 = a ( AD 2 + BD CD ) AD 2 + BD CD = = bc b+c b+c b+c S AD 2 AB AC Rela ia ( 2 ) devine ABD = S ABP = S ABD ; din rela ia (1) se ob ine S ABP AB AC AD 2

S AMP =

AD 2 AB AC AC S ABD = S ABD 2 2 AB AD AB

ns

S ABD BD c c b c b = = S ABD = S , deci S AMP = S= S. S ABC BC b + c b+c c b+c b+c c b+c n mod analog, ob inem S ANP = S S AMNP = S AMP + S ANP = S = S = S ABC , q.e.d. b+c b+c

E:5819* - G.M. 3/1977


Ct de mare este segmentul

OO1 din figura de mai jos, tiind c ariile ha urate sunt egale i c

r =1 ?

Revista Alfa nr. 4/1976, R.D. German Solu ie. Aria dreptunghiului

OABO1 se compune din : aria sferturilor de disc q (n cercul ( O ) ) i ADC1

q BDC (n cercul ( O1 ) ) din care sc dem aria S1 a triunghiului curbiliniu CDC1 (care face parte
din ambele sferturi de disc), i la care adun m aria

S2 a triunghiului curbiliniu ABD . Fie x = OO1 < 2 distan a dintre centrele cercurilor. Aria dreptunghiului OABO1 este

SOABO1 = OO1 OA = x u.a. Un sfert de disc dintr-un cerc de raz 1 are aria de
a adar egalitatea :

u.a. Rezult

x = 2

S1 + S 2
a problemei este egalitatea

Cheia n rezolvarea facil consecin

S1 = S2 ; rela ia de mai sus devine n

x = OO1 =

, care satisface condi ia x < 2 .

Observa ie. Calculul efectiv al ariilor (fie i egale)

S1 i S2 nu este chiar trivial. Dac ducem

DM CC1 , aceasta este ax de simetrie a suprafe ei curbilinii de arie S1 . Jum tatea S1 ariei S1 se compune din : - aria triunghiului dreptunghic DMC1 ; q - aria segmentului circular corespunz tor arcului DC .
1

Avem

OM =

OO1 x = , iar n triunghiul dreptunghic OMD , calcul m MD = OD 2 OM 2 = 2 2

4 x2 2 x 1 . Se calculeaz MC1 = OC1 OM = , deci S DMC1 = DM MC1 = 2 2 2 2 (2 x) 4 x = 8 q Segmentul circular DC1 are aria egal cu a sectorului circular corespunz tor din care se scade = 1 4 x2 SODC1 . Evalu m mai nti SODC1 = OC1 DM = 2 4 q Unghiul la centru al sectorului/segmentului DC1 se calculeaz sin =

din triunghiul este

OMD :
deci

DM 4 x2 4 x2 q = = arcsin . Aria sectorului DC1 OD 2 2 r 2 1 4 x2 q Ssector DC = = arcsin . A adar, aria segmentului DC1 este : q 1 2 2 2 Sseg DC = Ssector DC SODC1 = q q
1 1

1 arcsin 2

concluzie,

S1 = S DMC1

4 x2 4 x2 2 4 ( 2 x ) 4 x 2 + 1 arcsin + Sseg DC = q 1 8 2

4 x2 4 x2 = 2 4

4 x2 x 4 x2 4 x2 x 4 x2 , deci S1 = 2 S1 = arcsin 2 8 2 4 16 2 16 2 n cazul x = , ob inem S1 = arcsin 0,181303 u.a. 2 4 16 1 arcsin 2

S-ar putea să vă placă și