Sunteți pe pagina 1din 4

Teorie Senzori si Traductoare

Clasificare senzori

După principiu de funcţionare

senzori activi

(senzori generatori)

senzori pasivi

(senzori parametrici)

După mărimea furnizată la ieşire

analogici

digitali

După tipul de conversie intrae - iesire

conversie directă conversie indirectă

După fenomen

fizici

chimici

biologic

După mărimea de intrare

senzori pentru mărimi geometrice (lungime, arie, volum, nivel, unghi, rugozitate)

senzori pentru mărimi mecanice (masă forţă, presiune, debit etc)

senzori de temperatură

senzori pentru mărimi fotometrice

senzori pentru mărimi de material (densitate, indice de refractacţie, vâscozitate etc)

senzori pentru compoziţie şi concentraţie

senzori pentru radiaţii

Caracteristici

sensibilitate

stabilitate

precizie

rezoluţie

liniaritate

domeniu

viteză de răspuns

histerezis

timp de viaţă

formatul de ieşire

condiţii de mediu

cost, dimensiune, greutate

Caracteristici ale senzorilor

caracteristica statică y=f(x)

caracteristica dinamică

coeficientul de transfer mediu şi diferenţial

excitaţia

domeniu de intrare Fsin (xmax – xmin)

domeniu de ieşire Fsout (ymax – ymin)

precizia

eroarea de calibrare δa=∆/(s 2 +s 1 )

histerezisul

neliniaritate

domeniu de saturaţie – domeniu de liniaritate

repetabilitatea δr=∆/FS (%)

domeniu de insensibilitate (Dead band) de obicei în jur de zero

proprietăţi speciale – Ex. banda de sensibilitate a traductorilor optici

rezoluţia

condiţii de mediu (temperatură, umiditate – funcţionare, transport)

fiabilitate (MTBF - mean time between failure). Ex: 1000h. Capacitaea de a functionare la parametrii stabiliti

dimensiune, greutate, design

incertitudinea

Caracteristici fizice

Câmpul electric

Capacitate

Câmp magnetic

Forta Lorentz sau forta magnetica

Forta Laplace, forta care se exercita asupra unui conductor parcurs de curent; F=i(l·B)

Forţa electrodinamică (Amper)

Inducţia electromagnetică:

Rezistivitatea

Temperatura

Efectul piezorezistiv

Efectul piezoelectric

Efectul Hall

Efectul Thomson

Efectul Seebeck

Efectul Peltier

e=-ΔΦ/Δt

Punti de masurare

➢ Punti de masurare
➢ Punti de masurare

Metode de Conectare

➢ Metode de Conectare
➢ Metode de Conectare