Sunteți pe pagina 1din 7

FAZELE CONCEPTIEI SI METODOLOGIA PROIECTARII PEISAGISTICE.

Etapele proiectarii desfasurarea in timp a proiectului -metodologia, cadrul-continut Descifrarea peisajului elemente naturale -elemente construite -elemente ale mediului de viata -tipuri de poluare -memoria locului, traditia zonei -relatiile cu vecinatatiile Concept solutie de interventie interrelationarea elementelor semiotice(de limbaj al peisajului) cu informatiile culese si realizarea unei baze de date -prelucrare date -corelare date -realizare concept pe baza acestoa Zonificare peisaj in functie de concept se vor delimita zone de interventie si actiune -zone de mentinere a peisajului -zone de modificare lenta -zone de modificare, interventie ripida -zone mixte de interventie Analiza aspectului estetic obtinut-pe baza conceptului -pe baza solutiei de interventie - prin metoda simularii-grafice -fotografice -pe macheta - pe computer Decizia de interventie in peisaj prelucrarea detaliata a datelor:-repartizarea maselor focale -zone si puncte de interes -centre de greutate

Proiect de peisagistica un model -anticipam armonia interioara -analizam modul de functionare -calculam posibilitatea de realizare -constatam deficiente ante factum - ofera o imagine a modului de ocupare a spatiului ales - un model cu caracter dinamic conferit de: -evolutia elementelor vegetale -conditii aparute in sit si neluate in calcul -dinamism indus si de beneficiar -dinamism indus de costuri, modificari -modificare abuziva a beneficiarului si executantului

Fazele si continutul proiectului de amenajari peisagistice Tema de proiectare elaborator beneficiar -proiectant+beneficiar -baza intocmirii documnetarea pe teren -necesitatile si aspiratiile beneficiarului -principii si norme tehnice -prevederi ale documentatiilor de AT si U -corelarea aspectelor:conceptuale, estetice, economice, ecologice, etice, morale -situatia juridical a terenului: -proprietate private-acte juridice -proprietate publica -proprietate privata a administratiei publice centale si locale -extras din prevederi PAT; PUG -prevederi PUZ Studii de prefezabilitate SPFfundamenteaza necesitatea si oportunitatea realizarii amenajarii peisagistice se realizeaza :pentru:- investitii publice,

-investitii publice sau private din fonduri europene, - investitii private cu investitori multipli -tema de proiectare -evaluari de cost Continut documentatie :pentru investitii referitoare la amenajari peisagistice -piese scrise date generale: obiectiv, investitor, proiectant, ordonator de credite, amplasament, tema de proiectare -evaluari valoarea estimative a investitiei -cheltuieli de proiectare: studii de prefezabilitate(SPF); de fezabilitate(SF) -costuri avize -costuri organizare licitatii -date tehnice situatie juridica a terenului -suprafata, amplasare -caracteristicile terenului -dotari -utilitati si mod de asigurare a acestora -finantarea investitiei -piese desenate plan de amplasare in zona 1:25000-1:500 -plan general 1:5000-1:1000-1:500 --Studiu de Prefezabilitate ( SPF ) aprobat de investitor -baza legala pentru etapa studiu de fezabilitate (SF ) -Studiu de Fezabilitate se atribuie proiactantului prin licitatie publica Studio de fezabilitate (SF) solutionarea de principiu a proiectului din punct de vedere:-peisagistic -economic -tehnic -cercetarea terenului -culegerea tuturor datelor si informatiilor: -implicatii teritoriale -implicatii urbanistice -aspecte in zona de influenta -componenta si structura zonei limitrofe -relatiile ce pot determina compozitia peisagistica -topografia locului plan topographic al terenului -elemente existente pe teren:vegetatie, constructii, instalatii ,circulatii etc. -conditii naturale hidrologice si hidlogeologice:

-studiu geotehnic, -studiu hidrogeotehnic -conditii de climat: -temperatura anuala, - temperature extreme, - precipitatii, - vanturi dominante, -umiditate, - grad de poluare -conditii de sol -conditii sanitare-poluare -aspecte sociale:- numar de locuitori in zona, - categorii de varsta, -accesibilitate -aspecte istorice si culturale : - traditiile zonei, - cultura, - elemente de civilizatie, -memoria zonei -conditii tehnico-economice modelare relief -racordare la utilitati existente -resurse locale --elaborare concept plan scheme generale de organizare -scheme de circulatii -delimitare zone functionale -tratarea compozitionala --plan general de amenajare solutia temei de proiectare: -modelare teren -retea de circulatie -amplasament-vegetatie ,tipologie vegetatie -dotari si instalatii piese scise -date generale obiectiv de investitii -ordonator de creditare -beneficiar -investitor -amplasament -fundamentare, necessitate si oportunitate -descrierea terenului: conditii natural, aspect sociale, conditii tehnice, conditii economice

-memorii general -memorii tehnice de specialitate sistematizare vertical, - drumuri, - constructii, -instalatii, - spatii verzi -date privind forta de munca necesara dupa realizarea investitiei -indicatori tehnico-economici esalonarea investitiei, durata de realizare -finantare investitie -avize si acorduri certificat de urbanism -avize utilitati - aviz de mediu -aviz ape -avize administrator cai de circulatie -aviz PSI -alte avize pe specialitati piese desenate plan de incadrare in zona 1:5000 -plan general de amenajare (plan de situatie) 1:500 suprafete <10 ha 1:1000 suprafete 10-50 ha 1:2000 surafete >50ha -planuri si sectiuni pentru : -sistematizare verticala, -drumuri si alei, -constructii, -vegetatie -perspective Proiectul tehnic si caietele de sarcini -se elaboreaza pe baza SF aprobat -se atribuie prin licitatie publica la proiectare -la executie -continut pise scrise * descrierea lucrarilor: -prezentare sit amplasament, -caracteristici teren -memorii tehnice pe specialitati -organizarea de santier -programe de executie a lucrarilor: - grafice de executie,

-program de receptie -trasarea lucrarilor -masuratoarea lucrarilor (antimasuratoarea) -relatii intre : -contractant -consultant -investitor *caiete de sarcini pe specialitati *lista cu cantitate de lucrari *grafic general de realizare a investitiei -piese desenate -planuri generale: -planuri topo -plan general de amenajare -planurile gospodariei subterane -planuri de amplasare -planuri principale ale obiectelor: -lac, -colina-belvedere, - circulatii, - piese de arhitectura, -instalatii, -mobilier urban, -echipamente, -amenajari, -obiecte decorative, -plantatii, -peluze, -decoratiuni florale etc. -planuri de plantare componenta plantatiilor -numar de .exemplare -distanta de plantare -lungime garduri vii,nr.de randuri etc. -desfasurari cu evolutia siluetei vegetatiei -studii de cromatica a vegetatiei pe anotimpuri -organizarea santierului: - organizare si limitare teritoriu,

-demolare, degajare, curatare teren, - imprejmuire -esalonare lucrari: -lucrari de infrastructura-tehnico-edilitare, -retele - lucrari de modelare teren, -drumuri carosabile, -aducere pamant vegetal, -executare lucrari de plantari ,trasplantari arbori si arbusti, vegetal, - executare alei pietonale, imprastiere pamant -insamantare gazon si plantare flori

Acte de autoritate certificat de urbanism prim pas official in demararea lucrarii -eliberat de -serviciul de urbanism al primariei -serviciul de urbanism al consiliului judetean -informatii privind regimul tehnic, juridic, economic al terenurilor -pentru a fi obtinut cereri tip, plan de incadrare in zona, plan de situatie, taxe aferente -prin CU se stabilescprincipalele avize, necesitatea elaborarii documentatiilor de urbanism PUD, PUZ -autorizatie de construire act oficial de autoritate de nastere a amenajarii peisagistice care contine :piese scrise, piese desenate, avize, studiu geo,ridicare topo