Sunteți pe pagina 1din 14

1.Soc.

Alfa tine evidenta stocurilor la cost de achizitie si prezinta un stoc initial de materii prime de 100 kg evaluat la costul de achizitie de 5 lei / kg. In cursul luni Iunie se efectueaza urmatoarele operatii privind materiile prime: - cumpararea de materii prime 500 kg la pret de facturare de 6 lei / kg + tva achitata prin banca
% = 401 301 4426 % = 5311 3570 3000 570 595 500 95

- cheltuieli de transport 500 lei + tva 19 % care se achita in numerar


301 4426

- costul de achizitie a materiei cumparate este de 7 lei / kg - plata a materiei prime achizitionate: 401 = 5121 3570 - consum de materii prime 550 kg evaluat dupa metoda LIFO Lifo = 500kg * 7 lei / kg + 50kg * 5 lei / kg = 3750 601 = 301 2.Soc. Alfa detine evidenta stocurilor la pret standard si prezinta la inceputul luni Iunie un stoc initial de materiale de 200 kg evaluate la pret standard de 2 lei / kg si diferenta de pret aferente Si de 20 lei. In cursul lunii se cumpara materiale conform facturii: 500 kg cu pretul de 2,10 lei / kg + tva 19 % achitate in numerar si are loc un consum de materiale de 600 kg. - cumpararea de materiale auxiliare: 500 kg * 2 lei / kg = 1000
% =401 1249,5 3021 1000 308 50 4426 199,5

- plata facturii : 401 = 5311 1249,5 - consumul de materiale (la pret standard) 2 lei / kg: 600 kg * 2 lei / kg = 1200 Ron: - k=
Si (308) + Rd (308) 20 + 50 = = 0,05 Si (3021 ) Rd (3021) 400 +1000

6021 = 3021

1200

- iesirea diferentelor : 6021 = 308 60 - Rd ( 308 ) = Rc (3021) * k = 1200 * 0,05 = 60 3.Soc. Alfa achizitioneaza un lot de marfuri in valoare de 5000 + tva care se achita prin virament bancar. In cursul perioadei se livreaza marfuri in valoare de 2000 lei + tva, incasarea facandu-se prin banca. Ca al marfurilor livrate este de 1500. - inregistrarea facturii privind achizitia de mf:
% = 401 371 4426 5950 5000 950

- achitarea facturii: 401 = 5121 - livrarea de marfuri (vanzarea):


4 111 =% 707 4 427 2380 2000 3 80

5950

- descarcarea din gestiune: 607 = 371 1500 - incasarea facturii: 5121 = 4111 2380

4.Soc. Alfa are la inceputul perioadei un stoc de produse finite de 200 buc inregistrate la cost de productie de 10 lei bucata. In cursul perioadei s-au mai fabricat 500 buc efectuindu-se in acest scop urmatoarele cheltuieli: - materii prime 3000

- materiale auxiliare 1500 - colabortorii 600 - energia electrica facturata de furnizor 400 lei + tva achitata in numerar Se livreaza 600 buc cu pretul de vanzare de 15 lei buc + tva, creanta incasandu-se prin banca Scoaterea din evidenta a produselor livrate se face folosindu-se metoda FIFO. - cheltuieli cu materi prime: 601 = 301 3000 - cheltuieli cu mate auxiliare: 6021 = 3021 1500 - cheltuiala cu colaboratori: 6021 = 401 600 - chelt cu energia electrica achitate in numerar:
% = 5311 605 4426 476 400 76

- costul de productie total = 3000 + 1500 + 600 + 400 = 5500 - 5500 / 500 = 11 lei / buc cost unitar - Obtinerea de productie se inregistreaza la costul de productie efectiv: 345 = 711 5500 - Vanzarea produselor finite:
4111 = % 10710 701 4427 9000 1710

- descarcarea gestiuni FIFO: 200 * 10 lei / buc + 400 * 11 lei / buc = 6400: 711 = 345 6400 - incasarea contravalorii produselor vandute: 5121 = 4111 10710 Datorii si Creante comerciale 5. S.C. Alfa livreaza catre S.C. Beta semifabricare (pentru furnizori) respectiv materii prime (pentru client) la pretul de 1.000lei + TVA, factura incasandu-se ulterior cu ordin de plata. Pretul de inregistrare la furnizori a semifabricatelor livrate este de 600lei. Inregistrarile in cazul soc Alfa 1).Vanzarea semifabricatelor pe baza de factura. 4111 = % 1.190 702 1.000 4427 190 2).Descarcarea din gestiune de semifabricatele vandute: 711 = 341 600 3).Incasarea creantei: 5121 = 4111 1.190 Inregistrarile in cazul societatii Beta. 1).Achizitia de materii prime. % = 401 1.190 301 1.000 4426 190 2).Achitarea datoriei fata de furnizorul Alfa: 401 = 5121 1.190 Credit comercial cambial. Livrari cumparari pe credit comercial cambial 6. S.C. Alfa livreaza pe baza de factura la S.C. Beta produse finite (pentru furnizori ) respectiv materiale auxiliare (pentru client) la pretul de 5.000lei+ TVA. Furnizori accepta decontarea pe baza unui bilet la ordin intocmit de primul dupa primirea efectului comercial furnizorul il depune la banca is se incaseaza la scadenta. Pretul de inregistrare la furnizori al produselor finite livrate este de 3.000lei. Inregistrarile in cazul societatii Alfa care este furnizor: 1).Vanzarea produselor finite (pe baza de factura). 4111 = % 5.950 704 5.000 4427 950 2).Descarcarea din gestiune: 7111 = 345 3.000 3).Acceptarea biletului la ordin: 4131 = 4111 5.950 4).Depunerea biletului la ordin la banca: 5113 = 4131 5.950 5).Incasarea biletului la ordin la scadenta: 5121 = 4113 5.950 Inregistrarile din punct de vedere al societati Beta (client).

6).Achizitia de materiale auxiliare. % = 401 5.950 3021 5.000 4426 950 7).Emiterea biletului la ordin: 401 = 403 5.950 8).Achitarea efectului comercial: 403 = 5121 5.950 7. S.C. Alfa achita prin banca un avans de 50.000lei + TVA societati Beta pentru executarea unei lucrari iar in termen de trei zile de la achitarea avansului se primeste factura in valoare de 150.000 + TVA. Se regularizeaza relatiile cu furnizorii concomitant cu achitarea diferentei rezultata prin contul de la banca. 1).Acordarea avansului societati Beta. % = 5121 59.500 4092 50.000 4426 9.500 2).Primirea avansului pentru lucrarea efectuata. % = 401 178.000 611 150.000 4426 28.500 3).Decontarea furnizorilor prin contul de la banca tinand cont de avansul acordat. 401 = % 59.500 4092 50.000 4426 9.500 401 = 5121 178.500 95.500 =119.000 Valorile neincasate in termen de la clientii deveniti incerti, dubiosi se inregistreaza distinct in contabilitate cu ajutorul contului 4118 Clienti incerti sau in litigiu. Separarea creantei incerte de restul creantelor se face fie in momentul cand a expirat termenul contractului de incasare a creantei comerciale, fie in momentul in care apare incertitudinea incasarii creantei datorita capacitatii de plata sau stari de insolvabilitate a clientului. Daca creanta nu se mai poate incasa din cauza falimentului clientului este permisa ajustarea bazei de impozitare a TVA-ului incepand cu data de la care se declata falimentul. 8. Soc. Alfa livreaza marfuri in valoare de 20.000 + TVA.Costul de achizitie al marfurilor a fost de 9.000lei. Ulterior creanta nu se mai poate incasa din cauza insolvabilitatii clientului. 1).Livrarea marfurilor (pe baza de factura). 4111 = % 23.800 707 20.000 4427 3.800 2).Descarcarea gestiunii: 707 = 371 9.000 3).Separarea creantei incerte: 4118 = 4111 23.800 4).Constituirea unei ajustari pentru deprecierea creantelor: 6814 = 491 20.000 5).Scoaterea din activ a creantei incerte (inregistrarea pierdere). % = 4118 23.800 654 20.000 4427 3.800 6).Anularea ajustarii pentru deprecierea creantelor. 491 = 7814 20.000

9. Presupunem ca societatea F din cadrul grupului utilizeaza metoda amortizatii liniare pentru calculul amortizari imobiliare .Metoda de amortizare utilizata de grup este metoda accelerate. Consderam cazul unui utilaj de productie cu valoarea de inregistrare in contabilitate de 2.000u.m. si viata de durata utila 5ani. Amortizarea lunara : 2.000: 5ani = 400u.m./an Planul de amortizare in cazul metodei accelerata (in cadrul grupului). An 1 = 1.000 (50% din suma totala).

An 2,3,4,5 = 1.000: 4 = 250u.m./an. Inregistrarea amortizarii din punct de vedere al societatii F. An 1,2,3,4,5, 6811 = 2813 400 Urmeaza inregistrarea amortizari in cadrul grupului, in anul 1. 6811 = 2813 1.000 In anul 2,3,4,5. 6811 = 2813 250 Din analiza influientelor asupra bilantului contabil si a contului 121 ca urmare a aplicari celor doua metode contabile de amortizare se constata urmatoarele: Inregistrarile de preconsolidare a bilantului . Anul 1: Inregistrarea diferentei de amortizare si concomitent scaderea amortizarilor imobilizate cu 600u.m.si afectarea rezultatului. 121 = 2813 600 An 1,2,3,4,5 se inregistreaza diminuarea amortizari si concomitent majorarea valorilor activelor imobilizate cu 150u.m. 121 = 2813 150 (cu minus, suma in rosu) Inregistrarile de preconsolidare a contului 121. An 1: Are loc recunoasterea cheltuielilor suplimentare cu amortizarile si afectarea rezultatului. 6811 = 121 600 An 2,3,4,5: Are loc recunoasterea cheltuielilor cu amortizarea si majorarea rezultatului. 6811 = 121 150 Consolidarea prin metoda integrarii globale 10. Soc. Mama M si Filiala F prezinta situatiiile financiare anuale individuale la 31.12.n: Bilant la 31.12.n al societatii M Posturi Activ Constructii Titluri de participare Imprumuturi acordate pe termen lung Creante Disponibilitati Total Sume 20.000 7000 4000 1500 4000 36500 Posturi Pasiv Capital social Rezerve Rezultat (profit + ) Furnizori Total Sume 25.000 5500 2000 4000 36500

Contul de profit si pierdere in 31.12.n la societatea M Indicatori Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul total (Ven Chelt) Sume 105.000 103.000 2000 (profit)

Bilant la 31.12.n al filialei F Posturi Activ Terenuri Constructii Creante, datorii Disponibilitati Total Sume 8000 7500 2500 6000 24000 Posturi Pasiv Capital social Rezerve Rezultat Furnizor Datori pe termen lung Total Sume 10.000 5700 3000 1300 4000 24000

Contul de profit si pierdere in 31.12.n la filiala F Indicatori Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul total (Ven Chelt) Sume 87.000 84.000 3000(Profit)

In cursul exercitiului n intre M si F au loc urmatoarele operatii: - Soc M acorda un imprumut pe termen lung lui F in valoare de 4000 lei - Soc M livreaza mf lui F in valoare de 1500 vandute integral de F doar achitate numai partial de catre M respectiv 800 lei pana la 31.12.n Se cere: - formulele contabile aferente operatiilor desfasurate intre M si F in exercitiul n - sa se intocmeasca bilantul consolidat si contul de profit si perdere la 31.12.n Formule contabile aferente operatiilor desfasurate intre M si F Operatii pentru societatea M Acordarea de imprumut: 2671 = 5121 4000 Vanzarea de mf: 4111 = 707 1500 Descarcarea gestiuni: 607 = 371 1500 Incasarea : 5121 = 4111 800 Operatii pentru societatea F Primirea imprumutului: 5121 = 1663 4000 Achizitie de mf: 371 = 401 1500 Plata mf: 401 = 5121

Intocmirea bilantului consolidat si a contului de profit si pierdere Pentru realizarea acestora trebuie sa se elimine operatiile reciproce dintre M si F. Inainte de aceasta are loc integrarea in bilantul contabil al lui M a bilantului contabil al Soc F. Posturi bilantiere Terenuri Constructii Titluri de participare Imprumuturi pe t lung Creante, datori Disponibilitati Total Activ Capital social Rezerve Rezultat Furnizori Datori pe t lung Total Pasiv Sume Soc M Activ 2000 700 4000 1500 4000 36500 Pasiv 25000 5500 2000 4000 36500 Sume Filiala F 8000 7500 2500 6000 24000 10000 5700 3000 1300 4000 24000 Total 8000 27500 4000 10.000 60.500 35000 11200 5000 5300 4000 60.500

Integrarea contului de profit si pierdere la 31.12.n Indicatori Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat total Soc M 105.000 103.000 2000 Filiala F 87.000 84.000 3000 Total 192.000 187.000 5000

Eliminarea operatiilor reciproce intre M si F: - eliminarea imprumutului: 1663(F) = 2671(M) 4000 - eliminarea creantei si datoriei legate de valoarea marfurilor livrate la M si F dar nedecintate pana la 31.12.n: 401(F) = 411(M) 700 Situatia conturilor integrate cumulate dupa efectuarea operatiilor de mai sus se prezinta astfel:

Bilantul contabil integrat dupa eliminarea operatiilor reciproce Posturi bilantiere de Activ Terenuri Constructii Titluri de participare Imprumuturi pe t lung Creante, datori Disponibilitati Total Activ Posturi bilantiere de Pasiv Capital social Rezerve Rezultat Furnizori Datori pe t lung Total Pasiv Total inainte de eliminarea op reciproce 8000 27500 7000 4000 4000 10.000 60500 Total inainte de eliminarea op reciproce 35000 11200 5000 5300 4000 60500 Corectari Total 8000 27500 7000 0 3300 10.000 55800 Total 35000 11200 5000 4600 0 55800

- 4000 - 700 - 4700 Corectari

- 700 - 4000 - 4700

Avand in vedere ca cele 2 operatiuni nu genereaza rez financiar la nivelul fiecarei soc si nici la nivelul grupului ca nu sunt necesare operatii de eliminare a operatiilor reciproce dintre M si F. Deci contul de profit si pierdere integrat nu se modifica.

11. Soc. M si Filiala F prezinta situatii financiare anuale individuale la 31.12.n: Bilant la 31.12.n al societatii M Posturi Activ Constructii Creante, datori Sume 20.000 2000 Posturi Pasiv Capital social Rezerve Sume 22.000 6000

Disponibilitati Total

8500 30500

Rezultat Total

2500 30500

Contul de profit si pierdere in 31.12.n la societatea M Indicatori Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul total (Ven Chelt) Sume 20000 77500 2500 (profit)

Bilant la 31.12.n al filialei F Posturi Activ Terenuri Stocuri (materiale) Creante, datorii Disponibilitati Total Sume 20.000 3000 5000 7000 35000 Posturi Pasiv Capital social Rezerve Rezultat Furnizor Total Sume 25.000 6000 1000 3000 35000

Contul de profit si pierdere in 31.12.n la filiala F Indicatori Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul total (Ven Chelt) Sume 75.000 74.000 1000(Profit)

In cursul exercitiului n intre M si F au loc urmatoarele operatii: 1. M a vandut produse finite filialei F in valoare de 3000 lei 2. M obtine aceste produse finite in cursul ex n astfel: o Consum de materii prime 1800 o Consum de materiale 600 3. F a inregistrat bunurile cumparate de la M ca materiale 4. F a achitat lui M suma de 2000 lei aferenta materialelor cumparate 5. E nu utilizeaza materialele cumparate de la M in cursul ex n, ramanand in stoc la 31.12.n Se cere: 1) Sa se intocmeasca op de vanzare cumparare realizate in cadrul grupului 2) Sa se intocmeasca formulele contabile aferente op efectuate intre M si F 3) Sa se intocmeasca bilantul contabil consolidat si contul de profit si pierdere la 31.12.n 1)

2)Formule contabile: - 4111 = 701 3000 M 302 = 401 3000 F - Obtinerea produselor finite: - inregistrarea consumurilor: 601 = 301 1800 602 = 302 600

- costul de productie = 1800 + 600 = 2400 - inreg obt produselor finite: 345 = 711 2400 - descarcarea gestiunii produselor finite vandute: 711 = 345 2400 - achitarea partiala de catre F la M 5121 = 4111 2000 (M) ; 401 = 5121 2000 (F) - inreg rezultatului financiar in cursul lunii:
121 = % 2400 1800 600 601 602

- 711 se soldeaza 711 = 121 3000 profit 600 lei (3000 - 2400) Soc F nu obtine nici un rez financiar (profit sau pierdere) deoarece stocul de materiale achizitionat de la M nu a fost consumat.Din aceste operatii in ex n in bilanturile cumulate ale lui M si F se inreg un profit de 600 lei. 3)Integrarea bilantului: Posturi bilantiere Terenuri Constructii Stocuri Creante clienti Disponibilitati Total Activ Capital social Rezerve Rezultat Furnizori Total Pasiv Sume Soc M Activ 20.000 2000 8500 30.500 Pasiv 22000 6000 2500 30.500 Sume Filiala F 20.000 3000 5000 7000 35.000 25000 6000 1000 3000 35.000 Total 20.000 20.000 3000 7000 15.500 65.500 47000 12000 3500 3000 65.500

Integrarea contului de profit si pierdere la 31.12.n Indicatori Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat total Soc M 80.000 77.500 2500 Filiala F 75.000 74.000 1000 Total 155.000 151.500 3500

Eliminarea operatiilor reciproce dintre M si F in bilantul integrat Desi in bilantul integrat se inregistreaza un profit de 600 lei la nivelul grupului se constata ca defapt nu s-a realizat nici un profit deoarece materialele achizitionate de F nu au fost revandute in afara grupului si nici consumate. Ca urmare profitul de 600 lei realizat de M se regaseste in valoarea stocului de materiale existente la F. Se impune deci eliminarea profiturilor interne prin eliminarea profitului grupului cu 600 lei concomitent cu eliminarea stocului de mat a grului care au fost majorate artificial cu 600 lei 121 = 302 600 Eliminarea creantelor legate de volumul produselor finite livrate de M lui F dar nedecontate pana la 31.12n: 401 (M) = 4111 (F) 1000 In contul de profit si pierdere eliminarea stocului de materiale cu 600 lei determina concomitent o a chelt cu mat consumabile, aceasta va determina micsorarea rezultatului de ct de profit si pierdere: 602 = gr.12 rez global 600

Bilantul contabil integrat dupa eliminarea operatiilor reciproce Posturi bilantiere de Activ Terenuri Constructii Stocuri Creante, datori Disponibilitati Total Activ Posturi bilantiere de Pasiv Capital social Rezerve Rezultat Furnizori Total Pasiv Total inainte de eliminarea op reciproce 20000 20000 3000 7000 15.500 65.500 Total inainte de eliminarea op reciproce 47000 12000 35000 3000 65.600 Corectari Total 20000 20000 2400 6000 15.500 63.900 Total 47000 12000 2900 2000 63.900

- 600 - 1000 - 1600 Corectari

-600 -1000 -1600

Contul de profit si pierdere integrat dupa eliminarea operatiilor reciproce Indicatori Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat total Total inainte de eliminarea op reciproce 155.000 151.500 3500 Corectari +600 +600 Total 155.000 152.100 2900

Procedee de consolidare a sistemelor financiare. Consolidarea structurilor complexe. Despre procentajul de interes Metoda de consolidare de aplicat este data de procentajul de control, nu intotdeauna procentajul de control coincide cu partea din capital detinuta de soc mama direct sau indirect in fiecare soc consolidata. Pentru

determinarea acestei msrimi se utilizeaza procentajul de interes (pdi). Aceasta este o notiune financiara care serveste calculului parti socetatii mama in capitalul si rezultatul fiecarei societati din ansamblul consolidat. El va fi calculat avandu-se in vedere numarul de actiuni detinute si tipurile de legaturi existente intre societati. Pentru determinarea pdi se multiplica procentajele de retinere (capitalul detinut) ale fiecarei societati care constituie lantul si se aduna procentajele rezultate din diferitele inmultiri pentru fiecare lant al filiatiei. In procesul de consolidare procentajul de interes se utilizeaza pentru eliminarea titlurilor de participare detinute direct sau indirect de soc mama in cap societatii consolidate. Pentru exemplificarea modului de calcul al procentajului de interes recurgem la tipurile de legaturi multiple prin unul sau mai multe lanturi existente intre Soc Mama si Filiala, asa cum a fost prezentat anterior. Legaturi indirecte 1. Soc M detine 70% din drepturile de vot in soc F1, care ea insasi detine 12% din drepturile de vot in soc F2. 70% 12% M F1 F2 Se constata ca procentajul de interes al soc M este: - in soc F1 = 70% - in soc F2 = 8,4% (70%*12%) 2. Soc M detine 75% din drepturile de vot in soc F1, care ea insasi detine 45% din drepturile de vot in soc F2, totodata M detine 15% din drepturile de vot in soc F3 care la randul sau detine 70% din drepturile de vot in soc F4. M 75% F1 45% F2 F4 15% F3 70% Procentajele de interes ale soc M sunt: - prin lantul : M F1 F2: o in soc F1 pdi = 75% o in soc F2 pdi = 33,75% (75%*45%) - prin lantul : M F3 F4: o in soc F3 pdi = 15% o in soc F4 pdi = 10,50% (15%*70%)

3. Soc M detine 85% din drepturile de vot in soc F1 care detine 70% din drepturile de vot on soc F2 si care la randul iei detine 30% din drepturile de vot in soc F5, totodata soc M detine 18% din drepturile de vot in soc F3 care detine 60% din drepturile de vot in soc F4 si care la randul iei detine 85% din drepturile de vot in soc F5. M 85% F1 70% F2 30% F5 Legaturi incrucisate (reciproce) 4. Soc M detine 65% din drepturile de vot in soc F1 care detine 35% din drepturile de vot in soc F2, totodata soc M detine 60% din drepturile de vot in soc F2 care la randul sau detine 25% din dreptul de vot in soc F1. M 18% F3 60% F4 85% Procentajele de interes ale soc M sunt urmatoarele: - in soc F1 pdi = 85% - in soc F2 pdi = 59,50% (85%*70%) - in soc F3 pdi = 18% - in soc F4 pdi = 10,80% (18%*60%) - in soc F5 pdi : o prin lantul M F1 F2 pdi = 17,85% (59,50%*30%) o prin lantul M F3 F4 pdi = 9,18% (10,80%*85%) - in soc F5 pdi global = 27,03% (17,85%+9,18%)

65% F1 35% 25%

60% F2

Procentele de interes ale soc M sunt urmatoarele: - in soc F1 pdi = 65% in mod direct - in soc F1 pdi = 15% in mod indirect prin soc F2 o pdi global pt soc F1 = 80% - in soc F2 pdi = 60% in mod direct - in soc F2 pdi = 22,75% in mod indirect prin soc F1 o pdi global pt soc F2 = 82,75%

Procedee de consolidare a situatiilor financiare In cazul structurilor complexe de grup, intrep care consolideaza situatiile financiare pot utiliza ca procedee sau tehnici de consolidare, consolidarea pe paliere sau consolidarea directa. Consolidarea pe paliere Acest procedeu presupune consolidarea succesiva a subgrupurilor consolidate care la randul lor vor fi integrate in ansamblul grupului ca atare, prin acest procedeu se consolideaza succesiv subgrupurile in ansambluri mai mari pe baza urmatoarelor principii: - consolidarile succesive se efectueaza incepand de la soc plasata la extremitatea inferioara aleatului si avansand catre soc mama. - fiecare subconsolidare este efectuata aplicand cap proprii ale unei filiale procentajul de participaree detinut de societatea care detine rolul de mama in subansamblu La nivelul fiecarui palier cap proprii ale unui subgrup sunt partajate intre grupul de nivel superior si interesele minoritare. Consolidarea pe paliere are urmatoarele consecinte: - pentru intreprinderile consolidate proportional se evidentiaza dupa caz in bilantul consolidat interesele minoritare in acestea - pentru participatiile puse in echivalenta se pun in echivalenta subgrupurile consolidate si se constata interesele minoritare asupra participatiilor de la nivelul secund Consolidarea directa Presupune determinarea pentru fiecare societate inclusa in perimetrul de consolidare a drepturilor grupului in cap proprii ale acestuia. Pentru partajul cap proprii ale fiecarei soc se aplica pe de o parte procentajul de interes al soc Mama in soc respectiva iar pe de alta parte procentajul de interes complementar care corespunde interesele minoritare. Eliminarea titlurilor de participare este partajata intre soc mama si interesele minoritare, partajul se efectueaza aplicand titlurilor de participare, procentajele de interes ale soc mama si ale minoritatilor in soc care detine titlurile de participare. Se considera necesare urmatoarele precizari: - procentajul de interes utilizat pentru partajul cap proprii este procebntajul detinut de soc mama in filiala partajata - procentajul de interes utilizat pentru partajarea eliminarii titlurilor de partajare este procentatul soc mama in soc detinatoare de titluri Marimile celor 2 procentaje sunt diferite. Rezervele consolidate, rezultatul consolidat, diferenta de achizitie si interesele minoritare determinate prin aplicarea procedeului consolidarii directe trebuie sa fie acelasi cu cele care ar fi obtinute daca consolidarea s-ar realiza pe paliere.

37. O intreprindere care tine evidenta stocurilor la cost de achizitie are evidenta contabila urmatoarele date privind materiile prime: -stoc initial 200 buc evaluat la costul de achizitie de 8 RON/buc -intrare de materii prime 600 buc la pretul de facturare de 10 RON/buc + TVA 19% achitata prin banca -consumul de materii prime 700 buc evaluat dupa metodele FIFO,LIFO,CMP. Sa se inregistreze: -achizitionarea de materii prime

conform facturii -achitarea cu ordin de plata(din banca) a contravalorii materiei prime -consumul de materii prime conform bunului de consum in cele 3 cazuri

FIFO (1 intrat- 1 iesit) a)Achizitia de materii prime conform facturii: % = 401 7.140 301 6.000 4426 1.140 Intrari de materii prime 600 buc 600 buc * 10 RON/buc = 6.000 RON b)Achitarea contravalorii materiilor prime prin ordin de plata(OP): 401 = 5121 7.140 c)Consumul de materii prime: IESIRI=200*8+500*10 =6.600 601 = 301 6.600

LIFO (Ultimul intrat-1 iesit) a)Achitarea de materii prime conform facturii: % = 401 7.140 301 6.000 4426 1.140

CMP (cost mediu ponderat) a)Achitarea de materii prime conform facturii: % = 401 7.140 301 6.000 4426 1.140

b)Achitarea contravalorii mat prime prin OP: 401 = 5121 7140 c)Consumul de materii prime : IESIRI=600*10+100*8 =6.800 601 = 301 6.800

b)Achitarea contravalorii mat prime prin OP: 401 = 5121 7140 c)Consumul de materii prime:
CMP =

CMP=200*8+600*10/200+600 =7.600/800 = 9,5 IESIRI= 700*9,5 = 6.650 601 = 301 6.650

Val Si + Val Intrari Cant Si + Cant Intrari

Consolidarea prin metoda integrarii globale Soc. Mama M si Filiala F prezinta situatiiile financiare anuale individuale la 31.12.n: Bilant la 31.12.n al societatii M

Posturi Activ Constructii Titluri de participare Imprumuturi acordate pe termen lung Creante Disponibilitati Total

Sume 20.000 7000 4000 1500 4000 36500

Posturi Pasiv Capital social Rezerve Rezultat (profit + ) Furnizori Total

Sume 25.000 5500 2000 4000 36500

Contul de profit si pierdere in 31.12.n la societatea M Indicatori Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul total (Ven Chelt) Sume 105.000 103.000 2000 (profit)

Bilant la 31.12.n al filialei F Posturi Activ Terenuri Constructii Creante, datorii Disponibilitati Total Sume 8000 7500 2500 6000 24000 Posturi Pasiv Capital social Rezerve Rezultat Furnizor Datori pe termen lung Total Sume 10.000 5700 3000 1300 4000 24000

Contul de profit si pierdere in 31.12.n la filiala F Indicatori Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul total (Ven Chelt) Sume 87.000 84.000 3000(Profit)

In cursul exercitiului n intre M si F au loc urmatoarele operatii: - Soc M acorda un imprumut pe termen lung lui F in valoare de 4000 lei - Soc M livreaza mf lui F in valoare de 1500 vandute integral de F doar achitate numai partial de catre M respectiv 800 lei pana la 31.12.n Se cere: - formulele contabile aferente operatiilor desfasurate intre M si F in exercitiul n - sa se intocmeasca bilantul consolidat si contul de profit si perdere la 31.12.n

Soc. M si Filiala F prezinta situatii financiare anuale individuale la 31.12.n: Bilant la 31.12.n al societatii M Posturi Activ Sume Posturi Pasiv Sume

Constructii Creante, datori Disponibilitati Total

20.000 2000 8500 30500

Capital social Rezerve Rezultat Total

22.000 6000 2500 30500

Contul de profit si pierdere in 31.12.n la societatea M Indicatori Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul total (Ven Chelt) Sume 20000 77500 2500 (profit)

Bilant la 31.12.n al filialei F Posturi Activ Terenuri Stocuri (materiale) Creante, datorii Disponibilitati Total Sume 20.000 3000 5000 7000 35000 Posturi Pasiv Capital social Rezerve Rezultat Furnizor Total Sume 25.000 6000 1000 3000 35000

Contul de profit si pierdere in 31.12.n la filiala F Indicatori Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul total (Ven Chelt) Sume 75.000 74.000 1000(Profit)

In cursul exercitiului n intre M si F au loc urmatoarele operatii: 6. M a vandut produse finite filialei F in valoare de 3000 lei 7. M obtine aceste produse finite in cursul ex n astfel: o Consum de materii prime 1800 o Consum de materiale 600 8. F a inregistrat bunurile cumparate de la M ca materiale 9. F a achitat lui M suma de 2000 lei aferenta materialelor cumparate 10. E nu utilizeaza materialele cumparate de la M in cursul ex n, ramanand in stoc la 31.12.n Se cere: 4) Sa se intocmeasca op de vanzare cumparare realizate in cadrul grupului 5) Sa se intocmeasca formulele contabile aferente op efectuate intre M si F 6) Sa se intocmeasca bilantul contabil consolidat si contul de profit si pierdere la 31.12.n