Sunteți pe pagina 1din 3

Rentabilitatea financiara

Marja de profit net

Rotatia activelor

Levier

Active totale Profit net Cifra de afaceri

Capitalul propriu Capital statutar Active T.L.

Profit pina la impozitare

Consumatori si cheltuieli totale

Stocuri de marfuri,materiale Costul vanzarilor Creante pe T.S.

Rezerve

Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit Cheltuieli comerciale Mijloace banesti

Profit nerepartizat

Cheltuieli general administrative Alte cheltuieli operationale

Alte active curente

Cheltuieli din activit. de investitii

Cheltuieli din activitatea financiara

MODELUL Du Pont
2009

Rentabilitatea financiara

Marja de profit net

Rotatia activelor

Levier

Active totale Profit net Cifra de afaceri Active T.L. Profit pina la impozitare Consumatori si cheltuieli totale

Capitalul propriu Capital statutar

Stocuri de marfuri,materiale Costul vanzarilor Creante pe T.S.

Rezerve

Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit

Profit nerepartizat

Cheltuieli comerciale

Mijloace banesti

Cheltuieli general administrative Alte cheltuieli operationale

Alte active curente

Cheltuieli din activit. de investitii

Cheltuieli din activitatea financiara

MODELUL Du Pont

Rentabilitatea financiara

Marja de profit net

Rotatia activelor

Levier

Active totale Profit net Cifra de afaceri Active T.L. Profit pina la impozitare Consumatori si cheltuieli totale

Capitalul propriu Capital statutar

Stocuri de marfuri,materiale Costul vanzarilor Creante pe T.S.

Rezerve

Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit

Profit nerepartizat

Cheltuieli comerciale

Mijloace banesti

Cheltuieli general administrative Alte cheltuieli operationale

Alte active curente

Cheltuieli din activit. de investitii

Cheltuieli din activitatea financiara

MODELUL Du Pont
2010