Sunteți pe pagina 1din 29

TRANSPORTUL FEROVIAR

4.1 Elemente componente; caracteristici principal

Prin transport feroviar se intelege orice operatiune de transport realizata cu vehicule feroviare, de catre operatorii de transport feroviar, pe infrastructura cailor ferate, in scopul deplasarii in spatiu si timp a marfurilor, bunurilor si persoanelor.

Vehiculele feroviare cele mai importante sunt locomotivele, respectiv mijloacele de tractiune si vagoanele, respectiv mijloacele de transport propriu-zise. Impreuna, acestea formeaza trenurile de marfa, de calatori sau mixte, care circula dupa un orar sau program prestabilit.

Transportul feroviar este realizat de operatorii de transport-persoane juridice, al caror principal obiect de activitate este prestarea de servicii de transport pe calea ferata.

Infrastructura cailor ferate romane constituie proprietate publica a statului si este formata din ansamblul elementelor necesare circulatiei materialului rulant in scopul efectuarii serviciului public de transport feroviar, in conditii de siguranta, potrivit tehnologiilor si reglementarilor specifice transportului feroviar.

Facem precizarea ca transportul feroviar public se efectueaza pe baza de contract de transport si se delimiteaza strict de transportul feroviar in interes propriu, efectuat pentru activitatile proprii, cu mijloace de transport detinute in proprietate sau inchiriate.

Elementele ansamblului care formeaza infrastructura cailor ferate sunt: -

liniile ferate deschise circulatiei publice, terenul aferent pe care acestea sunt efectiv construite si terenurile situate de o parte si de alta a axei caii ferate

necesare exploatarii, in limitele concrete stabilite prin standarde de stat si prin hotarari ale Guvernului;

lucrarile de arta: poduri, tunele, viaducte etc. aferente liniilor ferate deschise circulatiei publice;

lucrarile geotehnice de protectie si de consolidare, plantatiile de protectie a liniilor ferate si terenurile aferente pe care sunt amplasate;

instalatiile de siguranta si de conducere operativa a circulatiei feroviare;

triajele de retea ale caii ferate si terenurile aferente acestora;

instalatiile de electrificare, statiile de transformare si terenurile aferente acestora;

instalatiile de telecomunicatii care asigura transmiterea informatiei pentru siguranta si conducerea operativa a circulatiei;

cladirile care contin numai instalatii de centralizare, electrificare si telecomunicatii feroviare, inclusiv constructiile de orice fel destinate lor si terenurile aferente;

dotarile care sunt utilizate pentru intretinerea, repararea si modernizarea infrastructurii cailor ferate.

Nu fac parte din infrastructura cailor ferate: -

instalatiile de siguranta a circulatiei, de control al vitezei, de schimb de date cale-tren si de telecomunicatii, aflate pe materialul rulant;

constructiile de orice fel, terenurile si liniile ferate utilizate pentru activitatea tehnologica de transport feroviar;

instalatiile, echipamentele si terminalele de telecomunicatii si de prelucrare electronica a datelor, care sunt utilizate numai pentru exploatarea comerciala a serviciilor de transport public pe caile ferate.

Functionarea infrastructurii cailor ferate romane se asigura in mod neintrerupt de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. prin:

a) asigurarea starii de functionare a tuturor liniilor, instalatiilor si celorlalte elemente ale infrastructurii la parametrii stabiliti;

b) conducerea operativa a circulatiei trenurilor si permiterea manevrei;

c) indeplinirea ansamblului functiilor tehnice, comerciale, economice si de reprezentare necesare. Parametrii elementelor infrastructurii cailor ferate romane trebuie sa corespunda normelor interne,

internationale sau stabilite prin acorduri specifice la care Romania este parte. Acesti parametri trebuie sa

asigure compatibilitatea infrastructurii cailor ferate romane, in intregul ei sau pe directii si culoare de transport, cu ansamblul international al cailor ferate feroviare.

Definite sintetic ca un ansamblu de constructii si instalatii care asigura circulatia trenurilor pe un anumit teritoriu, caile ferate au ca element principal sinele de cale ferata fixate rigid in traversele de lemn sau beton precomprimat, la o anumita distanta una de alta, numita ecartament. Mai precis, ecartamentul este distanta dintre fetele interioare ale sinelor si care in

tara noastra masoara, de obicei, 1435 mm. Ecartamentul de 1435 mm este considerat normal si este cel mai reprezentativ ecartament si in alte tari europene. In alte tari exista si ecartamente mai mari, ca de exemplu in Comunitatea Statelor Independente (1524 mm) si S.U.A. (1675mm).

Dupa importanta lor economica si volumul traficului, caile ferate se clasifica in: a) cai ferate magistrale; b) cai ferate principale; c) cai ferate secundare; si d) cai ferate uzinale.

Caile ferate magistrale asigura legaturile Capitalei cu principalele orase ale tarii si cu sistemele de transport ale tarilor vecine. Reteaua feroviara din tara noastra cuprinde un numar de opt zone, deservite de opt magistrale, care acopera practic intreg teritoriul tarii si asigura legatura cu toate retelele feroviare ale tarilor vecine, inclusiv cu Turcia si tarile Orientului Apropiat.

Liniile principale - de importanta economica deosebita si care leaga Bucurestiul cu orasele principale ale tarii, sunt incluse partial si in magistralele de cale ferata.

Liniile secundare deservesc anumite zone urbane si asigura legaturile acestora cu liniile principale si magistrale.

In sfarsit, liniile uzinale sau industriale apartin acelor intreprinderi si combinate care dispun de asemenea linii si deservesc proceselor tehnologice ale acestora, asigurand accesul mijloacelor de tractiune si al vagoanelor pana in incinta intreprinderii sau combinatului respectiv, prin statia uzinala sau statia SNCFR din zona.

Lungimea retelei de cale ferata din Romania este de 11.342 km, din care 24% (2.711 km) reprezinta linii duble si 23,8% reprezinta linii electrificate (2.700 km).

Raportata la suprafata tarii sau la numarul populatiei, densitatea retelei feroviare din Romania se prezinta la nivelul mediu european, fiind

comparabila cu densitatile retelelor feroviare din Anglia, Italia, Franta si Elvetia.

Ponderea liniilor electrificate (23,8%) este comparabila cu media europeana si situeaza Romania pe locul 12 in Europa. In schimb, Romania se afla sub media europeana in ceea ce priveste ponderea liniilor duble in totalul retelei feroviare.

In ceea ce priveste principalele caracteristici ale transportului feroviar, acestea sunt urmatoarele: -

asigura deplasarea in spatiu si timp a marfurilor in partizi mari, indeosebi a marfurilor de masa solide si lichide, dar si a produselor finite si semifinite, industriale sau agricole. Sunt putine marfurile care nu fac obiectul transportului pe calea ferata;

in cazul societatilor comerciale si regiilor autonome care dispun de linii industriale, asigura transportul direct "din poarta in poarta";

transportul este asigurat, de regula, la preturi mai scazute decat cele practicate in transportul auto si aerian, indeosebi pe distante medii si lungi;

procesul de transport se desfasoara neintrerupt, ziua si noaptea si in tot cursul saptamanii, in conditii de regularitate si potrivit unor grafice prestabilite;

prezinta un grad ridicat de siguranta, ca urmare a respectarii stricte a normelor de siguranta a circulatiei pe caile ferate.

Pe de alta parte, transportul feroviar nu poate asigura in orice situatie transportul direct de la furnizor la beneficiar, necesitand combinarea acestuia cu transportul auto si transbordarea marfurilor in parcurs.

Durata transportului este mai mare decat in transportul auto, datorita vitezei comerciale reduse determinate de stationarea indelungata a vagoanelor in triaje si sub operatiuni de incarcare - descarcare.

4.2. Organizarea si conducerea transportului feroviar public

4.2.1. Autoritatea de stat in domeniul transportului feroviar

In calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, Ministerul Transporturilor si Lucrarilor Publice este autoritatea de stat in domeniul transportului feroviar si reprezinta autoritatea competenta care asigura dezvoltarea si siguranta transportului feroviar.

Ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, M.T.L.P. are urmatoarele atributii:

elaboreaza strategiile de dezvoltare a activitatilor de transport feroviar;

elaboreaza si supune aprobarii Guvernului programele de dezvoltare si de modernizare a infrastructurii feroviare;

asigura tuturor operatorilor feroviari acces egal si nediscriminatoriu pe infrastructura cailor ferate romane, conform reglementarilor interne, acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte;

asigura beneficiarilor de transport dreptul de a apela la un transport autorizat si liber ales;

sprijina dezvoltarea si functionarea transportului feroviar public;

asigura conditiile unui mediu concurential normal in transportul feroviar, precum si intre acesta si alte moduri de transport;

asigura efectuarea transporturilor militare si a transporturilor de interventie in caz de calamitati naturale sau in alte situatii deosebite;

asigura dezvoltarea cercetarii in transportul feroviar in corelare cu programele nationale de cercetare;

elaboreaza politica economica in domeniul transportului feroviar;

elaboreaza politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat;

elaboreaza politici de dezvoltare echilibrata a transportului feroviar cu alte moduri de transport;

asigura gestionarea proprietatii publice din domeniul transportului feroviar;

gestioneaza resursele financiare alocate prin bugetul de stat;

aproba tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare;

clasifica infrastructura de transport feroviar in conformitate cu standardele nationale si internationale;

stabileste regulile de acces pe infrastructura cailor ferate romane pentru operatorii feroviari.

In calitate de autoritate de stat in domeniul transportului feroviar, M.T.L.P are urmatoarele atributii: -

reprezinta Guvernul in domeniul transporturilor feroviare, in organismele internationale si in relatiile bilaterale cu alte state;

elaboreaza si promoveaza acte normative si norme destinate asigurarii compatibilitatii sistemului national de transport feroviar cu sistemele de transport internationale;

emite norme tehnice obligatorii pentru constructia, modernizarea, intretinerea si exploatarea infrastructurii cailor ferate romane;

emite norme tehnice obligatorii pentru constructia, repararea si verificarea tehnica a mijloacelor de transport feroviar;

stabileste nomenclatorul de functii si de personal care lucreaza sau concura la siguranta traficului;

emite norme obligatorii de atestare, certificare si licentiere a personalului din transporturile feroviare, care efectueaza sau vor efectua activitati de transport feroviar si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor si autorizatiilor;

emite norme obligatorii de siguranta a traficului in transporturile feroviare, precum si pentru transportul multimodal si combinat, si supravegheaza respectarea acestora;

emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase;

aproba organizarea regionala a transporturilor feroviare;

exercita activitatea de registru de inspectie si de control in transporturile feroviare;

stabileste conditiile de inmatriculare a materialului rulant;

asigura certificarea de tip si individuala a mijloacelor de transport feroviar;

autorizeaza efectuarea de lucrari care se executa in zonele de siguranta si de protectie a infrastructurii cailor ferate romane;

ancheteaza evenimentele sau accidentele produse in activitatile de transport feroviar;

asigura, prin reteaua proprie, controlul medico-sanitar specific sigurantei circulatiei si controlul veterinar specific activitatilor de transport feroviar;

autorizeaza, din punct de vedere tehnic, pe agentii economici care efectueaza lucrarile de constructie, intretinere si reparatie a elementelor cailor ferate romane si a materialului rulant;

aproba norme si regulamente obligatorii pentru detinatorii de linii ferate industriale si de mijloace de transport pe calea ferata, detinatori care au acces pe infrastructura cailor ferate romane si, dupa caz, pentru beneficiarii de transport;

autorizeaza infiintarea si functionarea centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din siguranta circulatiei feroviare;

- analizeaza si decide asupra sesizarilor privind modul de alocare a capacitatilor infrastructurii cailor ferate romane intre operatorii feroviari.

4.2.2. Procesul reorganizarii transportului feroviar dupa 1990

In perioada tranzitiei la economia de piata, transportul feroviar a cunoscut un proces complex de reorganizare si restructurare in scopul adaptarii sale tot mai eficiente la principiile si mecanismele economiei concurentiale.

Incepand cu anul 1990, transportul feroviar a beneficiat de tratament egal din partea statului in concurenta sa cu celelalte moduri de transport, indeosebi cu transportul auto. Totodata, a beneficiat de sprijin financiar din partea statului roman pentru restructurare, modernizare si retehnologizare.

In plan organizatoric, intr-o prima etapa, a avut loc transformarea C.F.R. in Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane - regie autonoma de interes national care a functionat pe baza gestiunii economice si autonomiei financiare in conformitate cu H.G. nr. 235 din 1991.

Treptat, au fost create conditiile transformarii S.N.C.F.R. in societate comerciala pe actiuni, iar din

anul 1998 in temeiul Ordonantei de urgenta nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea S.N.C.F.R. au luat fiinta si functioneaza separat, dar ca un tot unitar, urmatoarele societati comerciale pe actiuni:

a) Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R."- S.A.;

b) Societatea Nationala de transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa"- S.A. c) Societatea Nationala de transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori"- S.A d) Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F."-S.A. e) Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F"-S.A.

Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R."- S.A. este persoana juridica romana, cu capital social initial integral de stat, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu propriul statut.

Scopul "C.F.R."-S.A. este realizarea de profit, prin gestionarea pe principii comerciale a infrastructurii feroviare si punerea acesteia la dispozitie operatorilor de transport feroviar, pe baza contractului de acces, precum si prin desfasurarea altor activitati specifice obiectului sau de activitate.

C.F.R. desfasoara activitati de interes public national, in scopul realizarii transportului feroviar public si al satisfacerii nevoilor de aparare a tarii si are, in principal, ca obiect de activitate:

gestionarea infrastructurii feroviare si punerea acesteia la dispozitie operatorilor de transport feroviar, in conditiile legii;

dezvoltarea si modernizarea infrastructurii feroviare din Romania in concordanta cu standardele europene, in scopul asigurarii compatibilitatii si interoperabilitatii cu sistemul de transport feroviar european;

conducerea, organizarea, planificarea, coordonarea si controlul activitatilor de exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare;

desfasurarea activitatilor industriale si de servicii conexe, pentru asigurarea functionarii infrastructurii feroviare;

exploatarea comerciala a patrimoniului auxiliar feroviar.

In scopul realizarii obiectului sau de activitate, "C.F.R."-S.A. desfasoara urmatoarele activitati: -

asigura functionarea infrastructurii feroviare publice prin: indeplinirea ansamblului functiilor tehnice, economice, comerciale si de reprezentare; asigurarea starii de functionare a liniilor, instalatiilor si a celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare la parametrii tehnici stabiliti; conducerea operativa a circulatiei trenurilor si autorizarea manevrei pe liniile deschise circulatiei publice sau cu acces la acestea; repartizarea capacitatii infrastructurii feroviare pe baza normelor stabilite de Ministerul Transporturilor si a contractului de acces pe infrastructura feroviara;

elaboreaza si propune spre aprobare norme, instructiuni si regulamente obligatorii privind activitatile care se desfasoara pe infrastructura feroviara;

organizeaza si exercita, prin organele sale proprii si specializate controlul permanent al activitatii proprii si poate verifica starea personalului din siguranta circulatiei, apartinand operatorilor feroviari, conform dispozitiilor din instructiunile specifice transporturilor feroviare;

exercita controlul permanent in ceea ce priveste functionarea, intretinerea, repararea liniilor de cale ferata, a instalatiilor, utilajelor si masinilor, actionand pentru prevenirea cauzelor care pot produce perturbari in desfasurarea transportului feroviar public;

in caz de evenimente de cale ferata, participa la cercetare, intervine si ia masurile necesare pentru indepartarea urmarilor acestora si pentru restabilirea circulatiei feroviare;

asigura elaborarea, avizarea sau aprobarea, dupa caz, a actelor cu caracter normativ, a instructiunilor si regulamentelor specifice obiectului sau

de activitate;

avizeaza amplasarea si executarea de lucrari in zonele de protectie si siguranta a infrastructurii feroviare publice, conform reglementarilor emise de Ministerul Transporturilor;

avizeaza construirea si aproba punerea in functiune a liniilor de cale ferata industriale, racordate la infrastructura feroviara;

asigura protectia patrimoniului sau si asigura pastrarea ordinii in spatiile deschise accesului public;

asigura functionarea, intretinerea si repararea infrastructurii feroviare publice, precum si a bunurilor din proprietatea sa;

asigura tuturor operatorilor feroviari acces egal si nediscriminatoriu pe infrastructura feroviara publica, conform reglementarilor interne, acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte;

incheie contracte de acces pe infrastructura feroviara publica cu operatorii feroviari licentiati si percepe tariful de utilizare a infrastructurii;

asigura servicii de telecomunicatii, radiotelefonie, telex, transmisii de date, televiziune, informatica pentru operatorii feroviari si pentru alte persoane fizice sau juridice;

executa expertize tehnice, testari, masuratori, acorda consultanta in domeniile specifice obiectului sau de activitate;

valorifica la intern si la export, materialele si deseurile rezultate din procesele de productie, din reparatii, demolari, casari de bunuri aflate in

patrimoniul sau si din alte activitati proprii;

desfasoara activitati la transport feroviar si auto in interes propriu;

organizeaza activitatea de cadastru, in conditiile legii, si asigura servicii in acest domeniu pentru operatorii feroviari si pentru alti agenti economici;

organizeaza activitati proprii de cercetare, proiectare, invatamant, asistenta medicala, psihologia muncii si de perfectionare profesionala;

detine sau participa la capitalul social al altor societati comerciale si decide, in conditiile legii, asocierea cu persoane juridice, romane sau straine, altele decat operatorii feroviari;

asigura furnizarea datelor statistice cu privire la traficul feroviar;

face parte din organisme internationale din domeniul feroviar sau din domenii conexe, potrivit obiectului sau de activitate;

participa la negocierea si la incheierea contractelor pentru achizitii de investitii, bunuri, lucrari si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri;

urmareste derularea contractelor incheiate.

"C.F.R."- S.A. poate fi privatizata, in conditiile legii, statul roman putand pastra pachetul majoritar de actiuni.

Obligatiile "C.F.R."- S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

Conducerea "C.F.R."- S.A. se realizeaza prin Adunarea generala a actionarilor, Consiliul de

administratie si Directorul general, iar gestiunea este controlata de actionari si de cenzori.

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al "C.F.R."S.A., care decide

asupra politicii economice a acesteia si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari.

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si se convoaca ori de cate ori este nevoie, de catre presedintele consiliului de administratie, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.

Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, dupa incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs. Ele se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, sau la cererea cenzorilor.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta

actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare. In caz de neindeplinire a acestor conditii, la a doua convocare, hotararile vor fi luate de actionarii prezenti, oricare ar fi partea de capital social reprezentata, cu majoritate de voturi.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare: -

la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 3/4 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/2 din capitalul social;

- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand 1/2 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/3 din capitalul social.

Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii: -

aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico- financiara a C.F.R.;

alege membrii consiliului de administratie si cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si ii revoca;

stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie, a secretarului acestuia si a cenzorilor;

stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de administratie;

examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.F.R., elaborate de consiliul de administratie, si isi da acordul asupra acestora;

aproba constituirea rezervelor statutare;

examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;

fixeaza dividendele;

propune infiintarea sau desfiintarea de filiale;

hotaraste cu privire la programul de investitii si de reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie al C.F.R.;

stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile legii;

se pronunta asupra gestiunii administratorilor;

hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale C.F.R.; Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii: -

aproba structura organizatorica a C.F.R. la nivel central si teritorial;

hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;

hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni, sau a valorii nominale a acestora;

hotaraste reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni;

hotaraste cu privire la mutarea sediului C.F.R.;

analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea C.F.R.;

hotaraste cu privire la modificarea si completarea obiectului de activitate al C.F.R.;

aproba proiectul contractului de concesiune a infrastructurii feroviare publice, ce urmeaza a fi negociat cu Ministerul Transporturilor, precum si modificari ale acestuia;

hotaraste cu privire la subconcesionarea sau inchirierea de portiuni ale infrastructurii feroviare publice care i-a fost atribuita in concesiune, cu avizul Ministerului Transporturilor;

aproba proiectul contractului de activitate al C.F.R., ce urmeaza a fi negociat cu Ministerul Transporturilor, precum si modificari ale acestuia;

aproba asocierea, in vederea constituirii de noi societati comerciale, sau participarea cu capital la alte societati comerciale;

hotaraste in orice alte probleme privind activitatea C.F.R., cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.

Consiliul de administratie este ales de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de patru

ani. Se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin cinci zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al

sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul- verbal se semneaza de catre persoana care a prezidat sedinta si de catre secretar.

Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a C.F.R. si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize, necesare luarii unor decizii.

Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea C.F.R.

Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de C.F.R. pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al C.F.R.;

elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a C.F.R.;

elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a C.F.R. pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;

asigura elaborarea si avizeaza proiectul contractului de concesiune a infrastructurii feroviare publice, ce urmeaza a fi negociat cu Ministerul Transporturilor, precum si modificari ale acestuia;

propune subconcesionarea sau inchirierea elementelor infrastructurii feroviare publice, primita in concesiune;

hotaraste cu privire la inchirierea bunurilor proprietate publica a statului care i-au fost atribuite in concesiune, altele decat infrastructura feroviara publica;

aproba investitiile C.F.R., in limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;

aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati;

aproba efectuarea operatiilor de cumparare si vanzare de bunuri si de servicii;

aproba incheierea contractelor de inchiriere;

stabileste tactica si strategia de marketing;

aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;

supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea C.F.R., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.F.R. pe anul in curs;

aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat cu reprezentantii salariatilor;

aproba tarife pentru prestatiile specifice, altele decat tariful de utilizare a infrastructurii;

aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.F.R.;

aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii;

asigura elaborarea proiectului de contract de activitate al C.F.R.;

stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.F.R.;

rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

Directorul general asigura conducerea executiva, reprezinta C.F.R., in raporturile cu tertii si are,

in principal, urmatoarele atributii:

aplica strategia si politicile de dezvoltare ale C.F.R.;

angajeaza, promoveaza si concediaza personalul C.F.R.;

numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai C.F.R. si le fixeaza salariile;

negociaza contractul colectiv de munca, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;

incheie acte juridice, in numele si pe seama C.F.R.;

aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor;

aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor;

indeplineste orice alte atributii, potrivit competentelor acordate.

Directorul general poate delega o parte din atributiile sale directorilor executivi sau oricarei alte

persoane din cadrul C.F.R.;

Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de

organizare si functionare a C.F.R.

Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor, durata mandatului lor fiind de trei ani, cu

posibilitatea realegerii:

Cenzorii au urmatoarele atributii principale: - sa supravegheze gestiunea C.F.R.;

- sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;

- sa verifice daca registrele sunt regulat tinute;

- sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.

Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor, daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.

De asemenea cenzorii sunt obligati: -

sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.F.R. ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;

sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, cand nu a fost convocata de catre administratori;

sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;

sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului sa fie indeplinite de catre administratori si de lichidatori.

Cu privire la rezultatul verificarilor efectuate, precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de divergenta, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.

Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.

Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot.

Se interzice cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor date referitoare la operatiunile C.F.R., constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.

Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile extraordinare ale actionarilor.

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. este persoana juridica romana cu capital social initial integral de stat care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu propriul statut.

Scopul C.F.R. Marfa este realizarea de profit prin desfasurarea activitatii de transport feroviar de marfuri, precum si prin desfasurarea altor activitati specifice necesare realizarii obiectului sau de activitate.

C.F.R. Marfa desfasoara activitati de interes public national, in scopul realizarii transportului feroviar public de marfa si al satisfacerii nevoilor de aparare a tarii, si are ca obiect de activitate:

efectuarea transportului de marfuri in trafic intern si international;

transportul marfurilor in trafic combinat;

expeditii de mesagerie, coletarie, containere si vagoane, precum si de alte bunuri;

camionarea unitatilor de transport intermodal la domiciliul clientului;

lucrari de intretinere si reparatii de locomotive, mijloace de transport si utilaje de mecanizare;

comert intern si import-export;

schimb valutar, in conditiile legii;

operatiuni de inchiriere si leasing;

transport cu nave feribot de marfuri si pasageri;

activitati de intermediere;

consultanta si expertize, in conditiile legii;

receptii tehnice;

instruiri, scolarizari si autorizari de personal;

marketing, publicitate, reclama, editare de publicatii si imprimate;

asigurarea pazei si ordinii;

declarant si comisionar vamal, fara plata garantiei pentru taxele vamale;

productie, turism, prestari de servicii, precum si de transport bazat pe alte tehnologii decat cea feroviara;

cercetare, proiectare, informatica, invatamant, asistenta medicala si psihologia muncii, psihologie aplicata, perfectionare profesionala.

In scopul realizarii obiectului de activitate, C.F.R. Marfa desfasoara

urmatoarele activitati: -

conduce, organizeaza, planifica, coordoneaza si controleaza activitatea de transport feroviar public de marfa pe care o desfasoara;

asigura elaborarea, avizarea sau aprobarea, dupa caz, a actelor cu caracter normativ, a instructiunilor si regulamentelor specifice obiectului sau de activitate;

organizeaza si asigura exploatarea materialului rulant in conditii de siguranta a circulatiei;

stabileste si adapteaza tarifele pentru transporturile feroviare publice de marfa, precum si pentru alte prestatii si servicii din domeniul sau de activitate;

elaboreaza prescriptii, tehnologii, normative si norme de munca specifice activitatii proprii;

initiaza si incheie conventii si contracte de transport international potrivit legii si reglementarilor internationale in vigoare;

participa in nume propriu la organisme similare internationale de cooperare in domeniul feroviar sau in domenii conexe activitatii sale;

infiinteaza sucursale, agentii si reprezentante in tara si in strainatate si coordoneaza activitatea acestora;

negociaza si contracteaza credite cu banci si alte institutii financiare, in conditiile legii;

detine sau participa la capitalul social al altor societati comerciale si decide, in conditiile legii, asocierea cu persoane juridice, romane sau straine, altele decat gestionarul infrastructurii feroviare;

se poate asocia cu terte persoane fizice si juridice, romane sau straine in scopul crearii de noi societati comerciale, altele decat gestionarul infrastructurii feroviare sau Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.;

poate acorda unor persoane fizice sau juridice facilitati si gratuitati la transportul pe calea ferata, in conditiile legii;

poate organiza si asigura functionarea propriilor structuri de paza, in conditiile legii;

asigura instruirea, examinarea si autorizarea in functie a personalului propriu;

in caz de evenimente de cale ferata, participa la cercetare, intervine si ia masurile necesare pentru reluarea circulatiei trenurilor, potrivit obiectului sau de activitate;

organizeaza si exercita prin organe specializate controlul permanent al activitatii proprii de exploatare, productie si siguranta a circulatiei;

exercita controlul permanent in probleme legate de buna functionare, intretinere si reparare a mijloacelor de transport, a instalatiilor, mijloacelor si masinilor si actioneaza pentru prevenirea oricaror cauze care pot produce perturbatii in desfasurarea transporturilor si in procesele de productie;

stabileste caracteristicile de constructie ale mijloacelor de transport noi, precum si in cazul modernizarii celor existente;

asigura modernizarea materialului rulant, in scopul integrarii in sistemul de transport feroviar european;

organizeaza calificarea, recalificarea si perfectionarea personalului