Sunteți pe pagina 1din 409

CONSILIUL EUROPEI

NIVEL PRAG

Strasbourg 2001
1

CONSILIUL EUROPEI

Nivel prag
Pentru nv area limbii romne ca limb strin

Victoria MOLDOVAN, Liana POP, Lucia URICARU

Departamentul de Limb, Cultur i Civiliza ie Romneasc Facultatea de Litere, Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca i Institutul Limbii Romne Ministerul Educa iei i Cercetrii Bucureti

Consiliul de Cooperri Culturale


Strasbourg 2001
2

CUPRINS Not ctre cititor .................................................................................................. 4 Abrevieri ............................................................................................................... 5 Mul umiri ............................................................................................................. 7 Prefa .................................................................................................................. 8
Prezentare general........................................................................................................................ 10

PARTEA I OBIECTIVE DIDACTICE nv area limbilor moderne de ctre adul i ........................................................... 16 Publicul vizat ........................................................................................................ 19 Domeniile sociale de comunicare ......................................................................... 20 Situa iile de comunicare i deprinderile comunicative ......................................... 23 Tipuri de texte si temele abordate......................................................................... 26 Strategii de nv are .............................................................................................. 26 Paaportul lingvistic grila de autoevaluare ........................................................ 27

PARTEA a II-a Acte de vorbire...................................................................................................... 32 No iuni specifice ................................................................................................... 103 No iuni generale.................................................................................................... 197 Gramatica.............................................................................................................. 239 Indice..................................................................................................................... 375 Bibliografie ........................................................................................................... 409

Not ctre cititor Nivelul prag se nscrie n seria de lucrri promovate prin Proiectul Limbilor Moderne elaborat de Consiliului de Cooperare Cultural al Consiliului Europei. Experimentarea acestei lucrri de ctre diferi i utilizatori va permite verificarea unor ipoteze i re inerea sugestiilor utile pentru perfec ionarea i continuarea lucrrii. Persoanele i institu iile capabile de a contribui la mbunt irea acestui nou tip de abordare lingvistico-metodic sunt invitate s se adreseze Consililului Europei.

Abrevieri A. ac. acc. adj. adv. af. alb. anter. art. asoc. aux. AV = cazul acuzativ = acord(at) = accent(uat), tonic = adjectiv, adjectival = adverb, adverbial = afirmativ = albanez = anterioritate = articol = asociativ = auxiliar = act(e) de vorbire (la trimiteri) GN = grup nominal Imp. = modul imperativ impf. = imperfect Ind. = modul indicativ i., indir. = indirect (i.) Inf. = modul infinitiv instrum. = instrument inter. = interogativ intr. = intranzitiv invar. = invariabil, neflexibil nv. = nvechit lat. = latin loc. = locu iune LS = limb scris LRLS = limba romn ca limb strin LV = limb vorbit m. = masculin m.m.c.pf. = mai mult ca perfect n. = neutru N. = cazul nominativ neacc. = neaccentuat, aton neart. = nearticulat, fr articol neg. = negativ neh. = nehotrt nereg. = neregulat NG = no iuni generale (la trimiteri) NS = no iuni specifice (la trimiteri) num. = numeral Obs. = observa ie Part. = modul participiu pej. = peiorativ pers. = persoan, personal pf. = perfect pf.c. = perfect compus pf. s. = perfect simplu pl. = plural pos. = posesiv poster. = posterioritate prez. = timpul prezent Prez. =- modul prezumtiv pron. = pronume, pronominal prop. = propozi ie prov. = proverb
5

calend. = calendaristic cap. = capitol card. = cardinal (numeral ~) cauz. = cauz cca = circa c. d. = complement direct c.i. = complement indirect c.c. = complement circumstan ial compar.= compara ie compl. = complement conces.= concesie cond. = condi ie Cond. = condi ional conj. = conjunc ie, conjunc ional = conjugare Conj. = modul conjunctiv consec. = consecin cuv. = cuvnt D. = cazul dativ desin. =desinen det. = determinant Ex. = exemplu Exc. = excep ie f. = feminin = form fam. = stil familiar fr. = francez G = gramatic (la trimiteri) G. = cazul genitiv Ger. = modul gerunziu

RE = replic rd. = rdcin, radical refl. = reflexiv reg. = stil regional rel. = relativ, rela ie RLS = romna ca limb strin sg. = singular sl. = slav sp. = spaniol subord. = subordonat() subst. = substantiv suf. = sufix super. = superioritate tab. = tabel tr. = tranzitiv v. = vezi V. = cazul vocativ var. = variabil vb. = verb

Mul umiri Lucrarea Nivel prag pentru nv area limbii romne ca limb strin - nscris cu ocazia Anului European al Limbilor n vastul proiect ini iat de Consiliul Europei pentru nv area limbilor strine de ctre adul i - i datoreaz existen a eforturilor reunite ale mai multor institu ii i persoane. Aducem mul umiri domnului Dan Ion Nasta Corespondentul na ional al Proiectului LIMBI MODERNE al Consiliului Europei i coordonator al Comitetului na ional pentru Anul European al Limbilor n Romnia (2001), care, n calit ile men ionate, a ob inut acordul CoE pentru nscrierea lucrrii n tematica AEL, Institutului Limbii Romne al MEN prin directorii si succesivi Eugen Uricaru i Laen ia Jinga pentru solicitudinea cu care a rspuns acestui apel, i de asemenea Ministerului Educa iei i Cercetrii. Nu n ultimul rnd, ne exprimm gratitudinea pentru bunvoin a cu care domnul John L.M. Trim, expert al CoE, unul dintre primii directori ai programului, a acceptat s se ocupe de instruirea grupului de lucru.

Prefa la Nivel Prag de J.L.M. Trim ntmpinm cu mare plcere Nivelul prag, versiunea n limba romna a lucrrii The Threshold Level, n cercul tot mai larg al descrierilor lingvistice de acest gen. ntr-adevr, conceptul de Threshold Level s-a dovedit de o uimitoare longevitate: a fost prima dat lansat la nceputul anilor 70, cu aproape 40 de ani n urm, n cadrul ncercrilor Consiliului Europei de a oferi o structur solid pentru nv area continu. Abordarea func ional-no ional adoptat atunci pune pe prim plan, dincolo de formele lingvistice folosite n scopul comunicrii, ceea ce vrem s facem cu limba pentru a comunica n mod eficient. Desigur, ambele obiective sunt necesare, dar inversarea ordinii de descriere a avut dou efecte pozitive. Pe de o parte, s-a inut cont mai direct de cerin ele i motiva iile celor care nva , i s-a oferit conceptorilor de metode o imagine foarte detaliat asupra a ceea ce au ei de prezentat. Pe de alt parte, clasificarea func iilor i a no iunilor lingvistice care trebuie exprimate era aplicabil tuturor limbilor, desigur tuturor celor folosite n spa iul cultural european general. Chiar dac ideea nu a fost totdeauna primit cu entuziasm de vasta industrie de predare a limbii engleze, ea i-a dovedit ntre timp valoarea de instrument intelectual pentru planificarea predrii i nv rii a peste 20 de limbi europene, cuprinznd i mai multe limbi na ionale sau regionale mai pu in predate. O dat cu dispari ia, n ultimul deceniu, a barierelor politice artificiale care mpiedicau comunicarea interpersonal liber n ntreaga Europ, contractele dintre oamenii obinui i apar innd tuturor claselor sociale i na ionalit ilor s-au nmul it, aceasta att n domeniul privat ct i n cel public, fie n scop educa ional sau de munc, fie n scopul petrecerii timpului liber. Gestionarea unui numr limitat de contracte interna ionale atent controlate a ncetat s mai in doar de competen a unui numr mic de translatori i interpre i cu nalt calificare: ntr-un moment sau altul din via a noastr, cu to ii suntem implica i, ntr-o msur mai mare sau mai mic, n via a altora. Limba romn, ca cea mai estic limb romanic, a supravie uit peste 1500 de ani izolrii relative ce a urmat cderii Imperiului Roman, n ciuda faptului c a fost nconjurat de limbi apar innd altor familii. Ca rezultat al interac iunii cu alte popoare balcanice, ea i-a dezvoltat trsturi zonale ce i confer o pozi ie distinct n familia limbilor romanice. n ultimele dou secole, dezvoltarea sa ca mijloc de expresie intelectual i cultural a beneficiat ntr-o mare msur de rela iile cu Fran a i Italia. Viteza i abnega ia cu care Victoria Moldovan, Liliana Pop i Lucia Uricaru, echipa de autoare de la Universitatea din Cluj - cu ncurajarea substan ial a Ministerului i, n special, a domnul Dan Nasta, corespondent na ional la Divizia de Politici lingvistice a Consiliului Europei din Strasbourg - a produs o att de substan ial descriere cu orientare func ional a limbii romne, este o dovad a hotrrii cu care Romnia dorete s-i joace pe deplin rolul n comunicarea i cooperarea european. Salutm, de asemenea, spiritul critic i novator n care echipa a abordat taxonomia func ional-no ional i a inut cont de noile dimensiuni ale descrierii din Cadrul European Comun de Referin pentru nv area limbilor moderne: nv are, predare, evaluare i Portofoliul Lingvistic European. Avem ncredere c Nivelul Prag va constitui un stimul i o baz ferm pentru revitalizarea predrii i a nv rii limbii romne ca limb strin sau ca a doua limb nu numai n Romnia, dar i n programele de nv are continu, n nv mntul superior i pentru adul i de pe ntreg continentul nostru, i, evident, la nivel mondial.

Preface to Nivel prag


by J. L. Trim It is a great pleasure to welcome Nivel prag, the Romanian version of The Threshold Level, to the still expanding circle of similar specifications. The Threshold Level concept has proved of an astounding longevity. It was first conceived in the early seventies, almost forty years ago, as part of an attempt by the Council of Europe to provide a solid structure for life-long learning. The functional-notional approach adopted gave priority to what learners want to do with a language, in order to communicate effectively, over the actual linguistic forms used for that purpose. Of course, both are necessary, but the reversal of the descriptive order had two positive effects. On the one hand, the needs and motivations of learners were more directly addressed and course designers were given a very detailed picture of what they should present. On the other, the classification of language functions and of the notions to be expressed were applicable to all languages, certainly to all those in use in the general European cultural space. As a result, it was not only taken up with enthusiasm by the vast English teaching industry, but has since proved its value as an intellectual tool for planning the teaching and learning of by now well over twenty European languages, including many of the less widely taught national and regional languages. With the dismantling of artificial political barriers to free interpersonal communication across the whole of Europe in the past decade, contacts between ordinary people in all social classes and of all nationalities have multiplied, both in the public and private domains, whether for purpose of education, work or leisure. It is no longer a question of training a small group of highly proficient translators, interpreters and guides to manage a limited amount of carefully controlled international contact. We are all involved in each others lives, to a greater or lesser extent, at one or another time in our lives. As the most easterly of the Romance languages, Romanian, though surrounded by the languages belonging to other families, survived some 1500 years of relative isolation following the collapse of the Roman Empire. As a result of interaction with other Balkan peoples, it has developed some areal features which give it a distinctive position in the Romance family. Over the past two centuries, its development as an intellectual and cultural means of expression has benefited greatly from the relations with France and Italy. The speed and dedication with which Victoria Moldovan, Liana Pop and Lucia Uricaru, the authoring team from the University of Cluj, with strong ministerial support and encouragement, particularly from Dan Nasta, Romanian National Correspondent with the Council of Europe Language Policy Division in Strasbourg, has produced so substantial a functionally-oriented description of Romanian, testifies to the determination of Romania to play a full part in European communication and co-operation. We also welcome the critical and innovatory spirit in which the team has approached the notional and functional taxonomy and taken into account the new dimensions of description offered by the Common European Framework of reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment and the European Language Portfolio. We trust that Nivel prag will provide a stimulus and a firm basis for the revitalization of the teaching and learning of Romanian as a foreign and as a second language both in Romania itself and in further, higher and adult education across our Continent and, indeed, on a global scale.

Prezentare general ntre ac iunile promovate de Consiliul Europei n ultimii 30-40 de ani, un loc important ocup activit ile din domeniul nv rii limbilor moderne, cu scopul declarat de a ncuraja n elegerea, cooperarea i deplasrile (mobilit ile) pentru toate categoriile de persoane. Ini iativa aceasta s-a concretizat ntr-un proiect de anvergur care s pun la ndemna doritorilor instrumentele de baz necesare elaborrii sau executrii de programe adecvate din punct de vedere tiin ific att unei predri strns legate de nevoile i motiva iile celor care nva , ct i schimbrilor care au loc n societate. Pe de alt parte proiectul preconiza pregtirea corespunztoare a formatorilor, n paralel cu crearea condi iilor propice unei strnse colaborri n vederea nv rii limbilor strine. Astzi, rezultatele acestei abordri la nivel european, care se regsesc n Cadrul european comun de referin pentru nv area limbilor moderne (a crui versiune actualizat a fost difuzat la Lund, n februarie 2001), sunt evidente. Una dintre primele ini iative ale grupului de exper i n nv mnt din Consiliul Europei, marcnd, din anii 70 ncoace, o etap fundamental n activitatea Comisiei de Cooperare Cultural, o reprezint alctuirea unor descriptive func ionale pentru toate limbile europene. Aceste instrumente se elaboreaz respectnd exigen ele didactice i utilizare - elementar, independent i experimentat - a unei limbi strine. Ce este nivelul prag? Nivelul considerat cel mai util comunicrii a fost numit nivel prag i corespunde, pe scara tradi ional a nivelelor (elementar, intermediar, avansat), nivelului intermediar. Conform documentelor europene de ultim or (Un Cadru European Comun de referin pentru limbi: nv are, predare, evaluare i Paaportul lingvistic), scala pentru evaluarea cunotin elor lingvistice con ine 6 trepte A1- A2 - B1- B2 - C1 - C2. La fiecare treapt se au n vedere toate competen ele lingvistice: n elegere (prin ascultare i citire), vorbire (participare la conversa ie i exprimare oral) i exprimare scris. Nivelul prag, situat n dreptul treptei B1, are ca int stpnirea nivelului de utilizare independent a unei limbi strine. Aceasta nseamn c un absolvent al nivelului prag poate s n eleag bine o vorbire standard clar, pe teme familiare, referitoare la activitatea profesional, coal, petrecerea timpului liber etc. Poate urmri i
10

innd seama de

competen ele urmrite (n elegere, exprimare oral, scriere), i vizeaz toate nivelurile de

n elege ideea principal din programe radio i TV pe teme de actualitate, de interes personal sau profesional, dac sunt prezentate ntr-o manier relativ clar i lent. n ce privete n elegerea limbii scrise, poate n elege texte redactate ntr-un limbaj uzual sau texte referitoare la activitatea sa profesional. Poate n elege, de asemenea, descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor i a urrilor din scrisorile personale. n privin a vorbirii, poate face fa majorit ii situa iilor comunicative ce survin n cursul unei cltorii. Poate participa spontan la o conversa ie pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la via a cotidian (familie, petrecerea timpului liber, activitate profesional, cltorie, actualit i). Poate exprima coerent, ntr-o manier simpl, experien e i evenimente personale trite, de asemenea, s-i expun visele, speran ele i obiectivele de perspectiv. Poate argumenta i explica pe scurt opiniile i planurile personale. Poate povesti o ntmplare sau poate relata intriga unei cr i sau a unui film, concomitent cu exprimarea reac iilor i a aprecierilor fa de acestea. La nivelul exprimrii scrise, este capabil s redacteze texte scurte, simple i coerente pe teme familiare sau de interes personal. Poate scrie scrisori n care s relateze experien e sau impresii personale. Cu alte cuvinte este capabil s utilizeze o limb strin pentru a tri independent ntr-o ar strin (v. Paaportul lingvistic, grila de auto-evaluare) Pentru limbile francez i englez, cele mai experimentate n domeniul elaborrii materialelor didactice beneficiare, deja, a numeroase instrumente de nv are ca limbi strine materialele solicitate la nivel european au aprut nc n anii 70. La cerin ele CoE s-au aliniat rnd pe rnd i celelalte limbi europene, aa nct, la ora actual acest tip de prezentare exist pentru majoritatea limbilor europene, iar n unele ri s-a trecut la elaborarea materialelor necesare altor etape de nv are, de nivel mai avansat dect nivelul zis prag. Descrierea nivelului prag exist deja, n form tiprit, pentru urmtoarele limbi: basc, catalan, danez, englez, estonian, francez, galez, galician, german, italian, leton, lituanian, maltez, norvegian, olandez, portughez, rus, spaniol, suedez; n curnd urmeaz s apar descriptivele pentru greac i sco ian, i sunt n pregtire i alte limbi (avem cunotin despre ceh i maghiar). n predarea limbilor strine, op iunea pentru o astfel de descriere reprezint reflexul practic al convingerii c studiul gramaticii, al lexicului sau a structurii frazelor nu sunt scopuri n sine, ci mijloace pentru realizarea comunicrii. Cu alte cuvinte predarea limbilor a fost transformat dintr-o nv are steril a structurilor ntr-un studiu vital cu accent pe utilizarea limbii n interac iunea direct persoan persoan (J.van Ek, J. Trim, Threshold 1990, Cambridge University Press, p.1).

11

Pentru limba romn ne aflm abia acum n situa ia de a oferi o descriere func ional care s serveasc autorilor de manuale i de metode de predare a romnei ca limb strin (RLS) ca model opera ional a ceea ce ar trebui s reprezinte capacit ile de exprimare ale unei persoane care nva limba romn pentru a tri independent n via a cotidian: nivelul prag. Nivelul prag - ca toate celelalte lucrri similare elaborate pentru limbile men ionate mai sus const ntr-un inventar de acte de vorbire, de cuvinte, de structuri lexicale i de reguli gramaticale necesare unui anumit nivel de competen n nsuirea limbii romne. Nivelul "prag", aa cum artam mai sus, nu este echivalentul nivelului "elementar" din didactica limbilor strine, ci presupune stpnirea unor cunotin e lingvistice suficient de bune pentru a-i permite celui care i le-a nsuit s duc o via independent, att n plan personal ct i social, n noul mediu lingvistic. Istoric vorbind, The Threshold Level, al lui J.A. van Ek i J. Trim, aprut n 1971, a servit ca model pentru descrierile lingvisticee ale tuturor celorlalte limbi, care au contribuit apoi, la rndul lor, la diversificarea, mbog irea i rafinarea prezentrii. Aceluiai autor i apar ine i prima defini ie a termenului nivel prag. Aa cum am men ionat deja, n momentul de fa marea majoritate a limbilor Europei dispune de o astfel de descriere, iar demersul nostru a beneficiat de o experien important, acumulat n timp, avnd ca repere de redactare lucrrile urmtoare: Daniel Coste i echipa, Un Niveau-Seuil, Hatier, 1976; J.A. van Ek i J.L.M. Trim, Threshold 1990, Cambridge University Press; Nora Galli deParatesi, Livello soglia, Edizioni del Consiglio dEuropa, 1994; J. M. Casteleiro, A. Meira, J. Pascoal, Nivel limiar (Para o ensino / Aprendizagem do Portugues como lingua segunda / lingua estrageira), Strasbourg,1988. La data angajrii lucrrii, am profitat de sprijinul i experien a d-lui John L.M.Trim, consilier pentru Proiectul Limbi Moderne al Consiliului Europei. Avnd n vedere c limba romn nu are o mare tradi ie n predarea ca limb strin, n realizarea lucrrii un rol important a avut experien a personal a fiecrui autor att n domeniul predrii romnei ca limb strin, ct i n domeniul producerii de materiale didactice necesare predrii (manuale, gramatici). n ce privete publicul, am avut n vedere: a) un public adult, dar tnr, care se pregtete s fac studii universitare n Romnia sau s-i nsueasc sau s-i perfec ioneze n mod rapid limba romn ca limb strin (ne gndim, de exemplu, la alogenii din Republica Moldova); b) un public romnesc care nva romna ca a doua limb na ionalit ile minoritare din Romnia, romnii din afara grani elor; c) alte tipuri de beneficiari (turiti, oameni de afaceri). Pragul este aadar maximal pentru a satisface cerin ele acestor categorii diverse de public, iar autorilor de manuale le revine sarcina de a opera selec ii
12

diversificate din inventarele oferite. De altfel, acest gen de lucrare trebuie s fie destul de flexibil pentru a corespunde mai multor obiective, iar alegerea con inuturilor cade n sarcina utilizatorului, care trebuie s fie n stare s le adapteze cu maxim acurate e nevoilor didactice concrete. Comparativ cu lucrrile care au servit drept ghid n elaborare, se impune s facem unele observa ii. n primul rnd este de remarcat c - dei exist o schem de urmat fiecare lucrare are personalitatea ei proprie, dictat pe de o parte de specificul limbilor, iar pe de alta de orientarea lingvistic a autorilor i de momentul elaborrii. n acest sens, Nivelul prag se apropie mai mult de modelul portughez, dar am inut seama i de unele sugestii oferite de modelul englez i de cel francez. n capitolele dedicate actelor de vorbire, no iunilor specifice i no iunilor generale modelul a fost preluat mai fidel avnd n vedere c problematica acestora e relativ comun tuturor limbilor. n ghidul gramatical ne-am permis o alt abordare. Am recurs la o prezentare mai detaliat a faptelor din dou ra iuni: a) pentru a pune la ndemna utilizatorilor suficiente informa ii - care s contureze mai exact specificul limbii romne i b) pentru a suplini absen a de pe pia a unei gramatici a limbii romne ca limb strin. Necesitatea unui astfel de demers poate fi sus inut cu argumente dintre cele mai simple. E suficient s aducem n aten ia utilizatorilor faptul c limba romn ca limb romanic are o structur gramatical destul de complex. n plus, fizionomia ei specific reflect influen e (slav, greac, maghiar etc.) care au ac ionat numai n spa iul lingvistic al romnei. Afirma ia unui lingvist finlandez c romna este cea mai interesant dintre limbile romanice pentru un lingvist, vine s confirme i s justifice maniera noastr de abordare a problemelor gramaticale. Lucrarea, n ansamblul ei, trebuie n eleas i privit n primul rnd ca un instrument metodologic necesar nv rii / predrii limbii romne ca limb strin i destinat utilizatorilor (organizatori de cursuri, autori de manuale i materiale didactice auxiliare); acetia i vor pentru a-i construi obiectivele i con inuturile de nv are n func ie de nevoile proprii i de publicul int. Descrierea vizeaz atingerea unor obiective didactice innd seama de conceperea comunicrii ca o ac iune interactiv. Scopul propus, acela al dezvoltrii abilit ii comunicative, are n vedere att interac iunea oral, ct i comunicarea scris. Din punctul de vedere al structurrii materialului, n afara capitolelor introductive, lucrarea con ine dou sec iuni: prima sec iune abordeaz ntr-o manier concentrat probleme legate de didactica limbilor strine, respectiv definirea publicului, a domeniilor sociale de comunicare, a situa iilor de comunicare / a deprinderilor comunicative, a tipurilor de texte i a temelor abordate
13

precum i a strategiilor de nv are; cea de-a doua sec iune grupeaz capitolele care propun categoriile susceptibile de a face parte din nivelul prag, respectiv un inventar al actelor de vorbire, al no iunilor specifice, al no iunilor generale, precum i o descriere a gramaticii din perspectiva predrii ca limb strin; la acestea se adaug un indice alfabetic. Considerm c lucrarea, o premier pentru limba romn, nu este un produs definitiv, ci o propunere, din nenumratele posibile, care se cere continuat i perfec ionat, autorii declarnduse, dintru nceput, receptivi la eventualele observa ii de mbunt ire a prezentului document.

14

PARTEA NTI

OBIECTIVE DIDACTICE

1. NV AREA LIMBILOR MODERNE DE CTRE ADUL I 2. PUBLICUL VIZAT 3. DOMENIILE SOCIALE DE COMUNICARE 4. SITUA IILE DE COMUNICARE I DEPRINDERILE COMUNICATIVE 5. TIPURILE DE TEXTE I TEMELE ABORDATE 6. STRATEGIILE DE NV ARE 7. PAAPORTUL LINGVISTIC GRILA DE AUTOEVALUARE

15

1. NV AREA LIMBILOR MODERNE DE CTRE ADUL I

Proiectul Limbilor Moderne lansat de Consiliul Europei a demarat din nevoia de a pune de acord diversitatea de abordri n predarea limbilor strine generate de obiective i contexte educative multiple n cadrul unei Europe n plin transformare. Scopul demersului a fost acela de a ajunge la formule general valabile care, lund n considerare nevoi i obiective generale, dar i particularizate ale nv rii, s reprezinte o descriere satisfctoare a oricrei limbi pentru predarea i nv area ei ca limb strin. Nivelul prag, aa cum a fost el denumit i definit de J. A. van Ek n The Threshold Level (cu un index gramatical de L. Alexander, Consiliul Europei, Strasbourg, 1975), stipuleaz o competen general minimal a comunicrii care s stea la baza elaborrii de programe relativ unitare pentru orice limb vzut ca limb strin. El ar marca etapa esen ial n nv area unei limbi strine, iar inventarul problematicii sale n versiunea englez urma s constituie un instrument general de referin pentru limbile descrise conform acestor principii. Pe o scar a competen elor lingvistice constituit din 6 nivele: nivelul prag se situeaz pe pozi ia a treia (cuprinznd etapele A1, A2, B1) i presupune c cel care nva a achizi ionat un bagaj de cunotin e lexicale, gramaticale, dar i culturale, care i permit s duc o via independent ntrun mediu lingvistic nou, s n eleag limba la nivelul vorbit i scris, i s fac fa majorit ii situa iilor cotidiene de exprimare oral sau scris. Este important de semnalat faptul c la acest nivel accentul cade pe capacitatea de n elegere, care depete capacitatea de producere n limba strin. n concep ia general a sistemului de nv are pentru adul i urmeaz alte nivele (B2, C1, C2), pentru care unele limbi (cele cu o circula ie mare) dispun deja de descrieri par iale. Semnalm tot aici i faptul c acest sistem trinivelar (A, B, C) a fost inclus / preluat de ctre Cadrul European Comun de Referin pentru nv area limbilor, fiind deja folosit n unele ri europene ca baz pentru programele de nv are sau pentru eliberarea diplomelor i a certificatelor de competen lingvistic. Nivelul prag se bazeaz pe urmtoarele principii fundamentale: a) centrarea pe cel care nva ; b) un sistem de unit i capitalizabile; c) concep ia comunicativ a competen ei vizate n procesul de predare / nv are.

a) Centrarea pe cel care nva


16

Scopul predrii / nv rii unei limbi strine este acela de a narma pe cel care nva cu un set de cunotin e i deprinderi de folosire a acestora n vederea satisfacerii nevoilor comunicative. De aici deriv primul dintre principiile enun ate: centrarea pe cel care nva . Este, deci, esen ial ca nv torul s cunoasc exact sau ct mai bine nevoile nv celului pentru a-i putea concepe, planifica i centra materialul de predat conform nevoilor i ateptrilor acestuia. Din aceast perspectiv, pe primul plan nu se afl materia de predat, ci subiectul care nva . n formularea obiectivelor predrii trebuie s se in cont de toate ipostazele n care poate fi surprins beneficiarul actului de predare. El apare ca nv cel, dar e i comunicator, subiect social i persoan. Obiectivele nv rii vor viza att atingerea abilit ii comunicative prin dezvoltarea mai multor tipuri de competen e, ct i dezvoltarea personalit ii prin stimularea capacit ilor cognitive i prin dezvoltarea afectivit ii. b) Un sistem de unit i capitalizabile Un curs de nv are a unei limbi strine se organizeaz pe grupe. n cazul adul ilor care recurg la activitatea aceasta se constat o mul ime de factori determinan i care au generat-o i n func ie de acestia trebuie organizat i cursul respectiv. Pentru aceasta trebuie gsite punctele convergente, care s rspund nevoilor i obiectivelor comune unui grup de cursan i. Existen a acestui set de puncte comune face posibil un proiect de sistem educativ bazat pe unit i capitalizabile, introdus n didactica limbilor i prezentat de J.Van Ek (1) n felul urmtor: Presupunem c trebuie s rspundem la cererea de instruire a cinci persoane (v, w, x, y, z) avnd fiecare nevoi diferite. Nu ne putem permite s organizm cinci cursuri pentru a satisface separat fiecare din aceste cerin e. Pentru gsirea unei solu ii la aceast problem, vom ncepe prin descompunerea n diversele sale pr i a competen ei vizate de ctre fiecare cursant. CURSANT V W X Y Z COMPONENTELE COMPETEN EI VIZATE a a a a a b b c c c c c d d f g d e e f g h h i g

O posibil manier de organizare a unui curs va fi de a-l concepe astfel nct s con in toate elementele de la a la i, pentru a rspunde nevoilor fiecrui cursant. Dar acest program nu va fi economic pentru c fiecare cursant ar trebui s nve e mult mai mult dect ceea ce l intereseaz.

17

S-ar putea preconiza un curs care s nu re in dect elementele necesare tuturor cursan ilor, adic a i c. Aceast procedur ar fi foarte economic, dar n-ar rspunde dect foarte par ial cererii fiecrui cursant. Exist o op iune mai satisfctoare dect cele avute n vedere, care din punct de vedere economic rmne viabil ntruct se aplic pe o scar larg. Ea const n reunirea cursan ilor n grupe de compozi ie variabil. Aceasta nseamn fie c propunem celor cinci solicitan i un curs tratnd a i c, fie c propunem indivizilor v, y, z un curs acoperind d, indivizilor v i w un curs acoperind e etc. Elementul i fiind util numai cursantului y, pentru a justifica deschiderea acestui curs, vom fi nevoi i s gsim, n afara celor cinci solicitan i, al ii care vor avea aceeai nevoie (J.van Ek). Acest fel de organizare a cursurilor, care ia n considerare nevoile i obiectivele nv rii, este numit n mod curent sistem de unit i capitalizabile i pare a rspunde n modul cel mai adecvat nevoilor de nv are ale adul ilor. Pentru aplicarea lui n practic se impune ndeplinirea unor condi ii nu tocmai simple. Este vorba, n primul rnd, de definirea obiectivelor nv rii n aa fel nct n procesul de evaluare s se poat verifica uor dac obiectivele au fost atinse de ctre cursan i. Stabilirea obiectivelor cu ajutorul celor care nva face posibil orientarea procesului de predare/nv are spre acele metode i procedee didactice care corespund mai bine caracteristicilor, ateptrilor i preferin elor cursan ilor. c) Concep ia comunicativ a competen ei vizate n procesul de predare nv are n aceast accep iune procesul de predare / nv are consider c obiectivele cursan ilor sunt obiective comunicative, adic ei ateapt s-i nsueasc acele deprinderi lingvistice care s le permit i s le faciliteze comunicarea n limba strin. Prin urmare, selectarea mijloacelor lingvistice se va face avnd n vedere obiectivele comunicrii, care pun accent pe folosirea limbii: n aceast viziune, nsuirea sistemului lingvistic este cea subordonat obiectivului pragmatic care este comunicarea. Aceast concep ie implic recunoaterea faptului c progresul n nv are echivaleaz cu progresul n comunicare i nu cu cel al cunoaterii sistemului lingvistic, care rmne mai pu in relevant pentru atingerea obiectivelor comunicative. Atingerea abilit ii comunicative are loc prin dezvoltarea mai multor tipuri de competen e: Competen a lingvistic presupune cunoaterea resurselor formale cu ajutorul crora se pot construi i formula mesaje semnificative i capacitatea de a le utiliza. Cu alte cuvinte, aceast competen presupune cunotin e de fonetic, lexic, gramatic, semantic, ortografie i ortoepie. Competen a sociolingvistic cere cunoaterea capacit ilor necesare pentru a domina dimensiunea social a utilizrii limbii. Ea presupune stpnirea mrcilor lingvistice ale rela iilor
18

sociale (dumneavoastr / dumneata / tu), a regulilor de polite e specifice poporului romn, a structurilor idiomatice, a diferitelor registre (fam., pop., pej.), dialecte, accent. Competen a pragmatic include competen a discursiv, adic abilitatea unui utilizator de a aranja propozi iile ntr-o secven ct mai natural cu putin , respectnd reguli precise de organizare a discursului. Competen a socio-cultural nseamn cunoaterea societ ii i a culturii comunit ilor n care se vorbete limba respectiv. Se includ aici via a de zi cu zi, condi iile de via , rela iile interpersonale, limbajul gesturilor, conven iile sociale, diferite ritualuri.

2. PUBLICUL VIZAT Identificarea publicului Nivelul prag este conceput pentru a permite producerea de cursuri/manuale sau alte materiale de nv are a limbii romne1 ca limb strin (RLS). n ce privete publicul vizat, am avut n vedere urmtoarele categorii: a) un public adult, dar tnr, care se pregtete s fac studii universitare n Romnia sau s-i nsueasc sau perfec ioneze n mod rapid limba romn ca limb strin (ne gndim pentru cea din urm categorie, de exemplu, la alogenii din Republica Moldova); b) un public romnesc care nva romna ca a doua limb na ionalit ile minoritare din Romnia, romnii din afara grani elor2; c) alte tipuri de beneficiari (turiti, oameni de afaceri). Grupuri de destinatari ntruct fiecare din categoriile prezentate este destul de eterogen, se impune o prezentarea mai detaliat a fiecrui grup. a) n categoria publicului adult tnr de origine strin, care se pregtete s fac studii / s-i aprofundeze cunotin ele de limb i cultur n universit ile romneti sau s studieze romna n universit ile din strintate intr i studen ii implica i n programele interna ionale

1 Limba romn este limb oficial n Romnia i n Republica Moldova. Datorit condi iilor istorice i politice n care a evoluat, limba romn, la fel ca majoritatea limbilor, prezint deosebiri, (mai ales fonetice i lexicale) sesizabile la nivel teritorial i n special la nivelul limbii vorbite. Diferen ele acestea sunt perfect explicabile din punct de vedere tiin ific i nu ndrept esc sus inerea existen ei a dou limbi romanice n estul Europei. Din motive extralingvistice, n rndul popula iei din R. Modova s-a indus ideea c acolo s-ar vorbi limba moldoveneasc o limb deosebit de limba romn. Faptul c pn n 1989 n R. Moldova se folosea alfabetul chirilic pentru scrierea oficial a limbii romne a facilitat rspndirea acestei idei false. Chiar i n prezent, n aa zis Republic Nistrean (Transnistria) e utilizat alfabetul chirilic. 2

Limba romn se vorbete i n Ucraina (la grani a de nord a Romniei), n estul Ungariei i n estul Iugoslaviei de ctre popula ia de origine romn; n aceste zone, romna are statutul de limb minoritar. 19

care asigur mobilit i (TEMPUS, SOCRATES, ERASMUS, CEEPUS etc.) ca i alogenii din Republica Moldova, unde limba romn a devenit limb oficial n urm cu 10 ani. b) Un alt tip de public l formeaz publicul romnesc care nva romna ca a doua limb pe de o parte avem n vedere na ionalit ile minoritare din Romnia, adic vorbitori care au ca limbi materne maghiara, germana, ucrainiana, srba, iar pe de alt parte minoritatea romneasc din afara grani elor, care dintr-un motiv sau altul nu a reuit s-i nsueasc n mod acceptabil limba romn. n acest caz este vorba despre un public non-adult format din copii sau adolescen i, care, de obicei, au ca obiect de studiu n coal limba respectiv. c) Cel de-al treilea tip de public, adult, mai pu in numeros ns n cazul nostru, este format din persoane venite n Romnia pentru perioade variabile de timp, din motive de ordin profesional (afaceri, comer , activit i diplomatice etc.) sau turistice. Caracterizarea publicului n nv area limbilor strine, se face o diferen iere a predrii i n func ie de vrsta publicului vizat. n capitolul anterior am prezentat caracteristicile legate de nv area de ctre adul i. Pentru fiecare din cele trei categorii de public men ionate mai sus i n func ie de statutul adult / nonadult se au n vedere trei factori principali: ocupa ia contextul predrii/nv rii nevoile i obiectivele comunicative.

Interac iunea ntre diferitele categorii de public i domeniile sociale ale comunicrii (prezentate n capitolul urmtor) are loc o interac iune care st la baza stabilirii priorit ilor n procesul de predare / nv are. Ca exemplificare a modului n care se produce aceast interac iune, vom lua ca model un public adult care poate fi, la rndul su, diferen iat, dup preocupri, n mai multe categorii: cu profesiuni clare, bine definite, care urmeaz o anumit specializare; care nva limba pentru a face studii; care studiaz limba ca hobby etc.n alt ordine de idei, dup contextul n care se pred / nva limba, cursurile sau orele sunt obligatorii, op ionale, facultative. n fine, dup nevoile i obiectivele comunicative, se iau n calcul necesit ile expresive impuse / determinate de situa ia n care se afl cursantul, ca i obiectivele acestuia, pentru care se apeleaz la anumite strategii de predare/nv are. n func ie de astfel de parametri Programul fiecrei grupe de studiu se va gndi i se va organiza n func ie de astfel de parametri. 3. DOMENIILE SOCIALE DE COMUNICARE
20

Comunicarea prin mijloace lingvistice ne pune, n general, n situa ia de a folosi limba n cele mai variate contexte i domenii sociale. Domeniile sunt principalele sectoare n jurul crora se organizeaz via a social. Alegerea domeniilor n care urmeaz s fie pregti i s se angajeze cursan ii are importante consecin e asupra situa iilor, obiectivelor, sarcinilor, subiectelor i textelor selec ionate ca material de predare i evaluare, ca i asupra activit ii cursan ilor. Utilizatorii trebuie s aib mereu n vedere efectul motivant al alegerii domeniilor, aa nct pertinen a lor actual s aib o legtur cu utilitatea lor viitoare. (Trim, 1997, p.13.) n predarea limbilor strine, din perspectiva unui nivel prag, se iau n considerare ntre patru i ase domenii sociale pe care se bazeaz activit ile lingvistice necesare publicului- int. Acestea sunt: domeniul rela iilor personale (familiale i gregare, dup alt mpr ire), domeniul rela iilor publice (care se raporteaz la beneficiarii actului de nv are ca membri ai marelui public implicat n diverse tranzac ii), domeniul rela iilor profesionale i domeniul educa iei. Caracterizarea domeniilor Domeniul rela iilor personale cuprinde n primul rnd rela iile familiale adic rela iile care se stabilesc ntre membrii unei familii; ele sunt relativ uor de exploatat lingvistico-didactic, familia reprezentnd o structur cultural mai stabil, cel pu in la nivel european. Aici rela iile sunt perechi: so / so ie, prin i /copii, bunici / nepo i, frate /sor etc. n acest cadru func ioneaz legturile de rudenie, de vrst, de sex, de alian etc. care permit o larg interac iune cu alte categorii sau subcategorii ale domeniilor sociale. Pe de alt parte aici intr rela iile personale propriu-zise (numite i gregare), adic acele rela ii care se stabilesc ntmpltor sau conjunctural, pe baza unor afinit i de diferite tipuri i se men in ntre parteneri care pentru un timp au aceleai interese. Ar intra aici rela iile de vecintate, de solidaritate ntr-un anumit moment mai dificil, de interes, de prietenie etc. n interiorul lor func ioneaz conven ii sociale de paritate i reciprocitate concretizate n vizite, cadouri, felicitri cu ocazia diverselor evenimente etc. Domeniul rela iilor publice cuprinde mai nti rela iile tranzac ionale, adic acele rela ii care ajut la supravie uirea ntr-un mediu strin: rela ii dintre un agent comercial i un client care dorete s-i satisfac nevoile de alimenta ie, de locuin , de sntate, de mbrcminte, s foloseasc anumite servicii (medical, bancar, de comunicare la distan , de circula ie etc. n acest domeniu al rela iilor sociale un accent deosebit se pune pe actele de comunicare care presupun vehicularea informa iei scrise (completarea unor formulare, citirea unor anun uri etc.), dar tot n acest tip de rela ii se include i stabilirea de contacte cu alte persoane de exemplu n timpul cltoriei, sau n situa ia cnd cutm ceva, pe strad etc. sau rela iile cu mediile de
21

informare. Pentru nivelul prag, acest tip de rela ii sunt pu in mai deosebite pentru c persoana care nva s comunice ntr-o limb strin se afl, de obicei, n postura de receptor. Deci, n acest caz, accentul cade pe receptarea i n elegerea informa iei, iar aceasta poate proveni din oricare domeniu al vie ii sociale (familial, gregar, profesional, tranzac ional, educa ional). Obiectivul principal al beneficiarului l constituie informarea despre situa ia politic, despre oportunit i de munc sau informa ii legate direct de situa ia n care se afl (buletine meteo, informa ii despre spectacole sau timpul liber etc.). Canalele de informare pot fi audio-vizuale (televiziune, radio), adic limba vorbit, dar n egal msur i ziarele, revistele, cr ile, adic limba scris. Domeniul rela iilor profesionale are n vedere legturile stabilite ntre indivizi n timpul activit ii lor profesionale. Ele pot fi rela ii de egalitate ntre angaja ii cu aceeai func ie, dar i rela ii ierarhice (ef / subaltern, patron / angaja i etc.). La nivelul unei institu ii/ ntreprinderi rezult o re ea complex de raporturi profesionale, care trebuie avute n vedere n procesul de predare a unei limbi. Domeniul educa ional este important pentru urmrirea rela iilor stabilite n cadrul organizat n scopul nv rii. Aici se desfoar rela ii specifice ntre elev i profesor, acestea fiind caracteristice numai unui anumit tip de public. Cadrul de interac ionare a domeniilor Publicul vizat, domeniile de comunicare i situa iile concrete de comunicare interac ioneaz n procesul de comunicare verbal. n func ie de obiectivele nv rii, accentul interac iunii va fi modificat pentru a servi ct mai bine scopului propus.

22

4. SITUA IILE DE COMUNICARE I DEPRINDERILE COMUNICATIVE Cele patru domenii cu specificitatea lor anume la nivelul institu ional i al rolurilor pe care le joac participan ii la interac iune (situa iile comunicative) decid asupra sferelor lexicale de interes (no iuni specifice), ca i asupra tipurilor de deprinderi / activit i (acte verbale) i de texte pe care acestea le presupun. 1. Rela iile publice i situa iile de comunicare

Astfel, rela iile sociale pe care le-am luat n considerare pentru nivelul prag sunt acelea definite de serviciile publice cu care strinul intr n contact n mod uzual: pot, telefon, transport n comun, hotel / cazare, restaurant, magazine, spitale i policlinici, spectacole, factori de ordine public etc. Avnd n vedere cadrul institu ional al acestor situa ii de comunicare, rela iile care se stabilesc n interiorul lor sunt roluri n general social definite, ca: func ionar client, recep ioner client, ofer de taxi client, vnztor cumprtor, proprietar chiria, medic pacient, reprezentant al ordinii publice cet ean, controlor cltor .a. Modul de desfurare al interac iunilor astfel definite este predominant conven ional, ceea ce se reflect n tipurile de acte verbale selec ionate de asemenea contexte: a. acte constitutive ale ritualurilor sociale (formule introductive i schimburi de saluturi, formule de prezentare, schimburi de mul umiri sau scuze etc., v. AV 1. CONVEN II SOCIALE); b. acte predominant tranzac ionale, specifice schimburilor informative: cupluri de acte ntrebare rspuns (v. AV 2. INFORMA II); c. acte verbale de permisiune i obliga ie, de instruc iuni i ordine, exortative i consultative: n general acte care definesc situa ii sociale multiple i care pot caracteriza, dar i ajuta strinii n a-i lmuri specificitatea comunit ii lingvistice romneti la nivelul regulilor comunicative institu ionalizate i, deci, conven ionalizate. Strinul care a atins nivelul prag de competen lingvistic va fi capabil s consulte pe cineva n limba romn, s cear permisiunea de a face ceva, s cear indica ii, sfaturi, ajutor, s se informeze asupra obligativit ii sau interdic iei unor ac iuni, s cear cuiva s fac ceva, s reclame, s se plng de ceva etc. (cf. AV 4. INFLUEN AREA AC IUNILOR). La nivelul no iunilor specifice, sferele lexicale considerate utile sunt identificarea i caracterizarea persoanei (v. NS 1), rela iile sociale (v. NS 14), cazarea i hrana (v. NS 6), servicii diverse i cumprturi (v. NS 8 i 9), accidente, igiena i sntatea (v. NS 10), cltoria i transportul n comun (v. NS 11) etc. Deprinderile comunicative se refer la posibilitatea schimburilor verbale (n elegere si producere), iar la nivelul textelor scrise, n principal la receptarea n elegerea lor (v. 5 Tipuri de texte). Textele minimale ale strzii i ale unor servicii (firme, reclame, afie de spectacole, orare ale trenurilor, autobuzelor ori
23

magazinelor, etichete, meniuri de restaurant, dialogul cu ecranul bancomatului, al calculatorului ori al telefonului public, completarea formularelor etc.), ca i texte pu in mai elaborate, cum ar fi prospectele de medicamente i, ntr-o mai mic msur regulamentele, se presupune a putea fi toate n elese, iar altele produse oral i / sau scris de ctre studentul care i-a nsuit nivelul prag al limbii. 2. Rela iile profesionale i situa iile lor de comunicare

Rela iile profesionale sunt acelea care i definesc pe indivizi n mediul lor profesional ca superiori vs. subordona i, patroni vs. angaja i, colegi etc. Publicul beneficiar al nivelului prag nu se presupune a stpni limba n situa ii foarte profesionalizate, ceea ce face ca anumite situa ii de comunicare sociale s se suprapun cu situa iile profesionale superficiale pe care le avem n vedere. Astfel, conven iile comunicative generale sunt avute n vedere i pentru domeniul profesional, cci ele se presupun a func iona n toate mediile profesionale (v. AV 1. CONVEN II SOCIALE, 2. INFORMA II, 4. INFLUEN AREA COMUNICRII). Modul n care am descris actele de vorbire la nivelul expresiei a luat permanent n considerare opozi ia dintre registrele politicos / superior vs. apropiat, opozi ie ce caracterizeaz n general rela iile social-profesionale, i, mai precis, scala de polite e specific romneasc dumneavoastr / acord verbal la plural dumneata tu / acord verbal la singular. n privin a lexicului, capitolele 2. EDUCA IE, 7. MUNC I PROFESIE, 11 CLTORII, DEPLASRI etc. din No iunile specifice rspund nevoilor comunicative a ceea ce ia n considerare nivelul prag. n fine, textele specializate pe care se presupune c le poate n elege cunosctorul nivelului prag nu vor putea depi lectura-n elegerea cr ilor de vizit, a unor noti e tehnice sau moduri de ntrebuin are, par ial a unor regulamente (ele sunt n general redactate ntr-un stil mai elaborat) sau a paginilor web care au aproape ntotdeauna drept auxiliar i suporturi vizuale; n privin a redactrii textelor, aceasta se va mrgini la unele liste i rapoarte minimale i la unele indica ii profesionale elementare. 3. Rela iile personale / familiale i situa iile lor de comunicare

Rela iile familiale nu sunt neglijate n Nivelul prag romnesc, chiar dac e evident n general c strinii nu vor fi n rela ii de acest tip cu romnii. Situa ia romnilor care domiciliaz n strintate (la origine, fie emigran i, fie locuitori ai teritoriilor limitrofe: Ungaria, Basarabia, Bucovina, Iugoslavia, Bulgaria) atest ns limpede, actualmente, c n familiile acestora limba romn tinde s se piard din uzul cotidian, n ciuda dorin ei lor de a o cultiva i men ine. Pentru aceste categorii, ca i pentru persoanele care se gsesc n general n rela ii de tip personal, Nivelul prag a prevzut sfere de comunicare specifice cum sunt, n capitolul acte de vorbire,
24

subcapitolele 3. ATITUDINI I SENTIMENTE (alturi, din nou, de subcapitolele generalsociale 1. CONVEN II SOCIALE, 4. INFLUEN AREA AC IUNILOR, din care didacticianul, autor de metode, manuale, programe didactice, va prelua elementele mai direct utile, de tipul permisiune, mul umiri, scuze, urri, consultare, ordine, sfaturi, ajutor, oferte, obliga ii, refuz, amenin are / avertizare, ncurajare, plngere etc.). Din capitolul destinat no iunilor specifice, numeroase sfere lexicale sunt interesante pentru a sus ine lingvistic aceste tipuri de rela ii, ca de exemplu: capitolul 1. IDENTIFICAREA I 1.18. CARACTERISTICI FIZICE), CARACTERIZAREA PERSOANEI (1.14. 5. CASA CMINUL, 9. MEMBRII FAMILIEI, 1.16. GUSTURI, PREFERIN E, 1.17. CARACTER, TEMPERAMENT, CAPITOLUL I CUMPRTURI, 10. IGIENA I SNTATEA, 11. CLTORIILE, 12. PERCEP IILE, 13. VIA A PRIVAT I TIMPUL LIBER. n privin a rela iilor personale, de zi cu zi, cu prieteni, vecini, cunotin e, oameni de pe strad, aspectele pe care le-am considerat specifice fa de celelalte zone rela ionale privesc n plus un lexic referitor la mediul geografic, faun, flor, climat, timp (v. NS 4) utilizabil n conversa iile cotidiene despre ceea ce ne nconjoar, despre vreme sau catastrofe naturale, despre animalele de companie, grdin .a.; n fine, un lexic al evenimentelor social-politice, despre care nu rareori se converseaz pe strad, ntre prieteni, peste tot unde se ntlnesc oameni, este prevzut n subcapitolul 15. ACTUALITATEA al No iunilor specifice. Actele de vorbire dictate de acest tip de rela ii, neavnd o specificitate marcat, am putea spune c acoper ntreaga palet comportamental prevzut pentru celelalte rela ii umane. Am luat ns n considerare faptul ca strinul care va locui temporar n mediu romnesc trebuie s se descurce singur n situa ii nu numai de bun vecintate i civilitate n colectivit ile n care i va petrece timpul, dar i n situa ii mai delicate, n care trebuie s se plng de ceva i s reclame, s cear sau s acorde ajutor, s n eleag anumite obiceiuri specifice, s emit acte de ezitare ori de tip permisiv, interdictiv etc. (v. AV 4. INFLUEN AREA AC IUNILOR). n fine, nestpnind suficient limba, el va avea nevoie s recurg la strategii lingvistice reparatorii, de corectare a comunicrii (v. AV 6), pentru a exprima ce nu a n eles, a cere repetarea unui cuvnt, clarificarea sau pronun area cuvintelor i a numelor pe litere, un debit mai lent al vorbirii, o articulare mai clar a cuvintelor .a. Conversa ia cotidian este tipul de discurs-text cel mai probabil pentru aceste rela ii, iar alte tipuri care pot fi receptate considerm a fi revistelemagazin, ziarele cu faptul divers, buletinul meteo, cursul valutar, buletinele de tiri, scrisorile personale etc. 4. Rela iile educa ionale i situa iile lor de comunicare Rela iile educa ionale trebuie i ele avute n vedere, cu specificul lor situa ional, ac ional, no ional i textual. Astfel, mediile coal-universitate, cu sli de curs, sli de calculatoare i
25

internet, biblioteci, cmine, cantine, terenuri de sport, reuniuni studen eti etc., pun strinii n rela ii profesor / instructor student, bibliotecar cititor, coleg coleg, ngrijitor / portar locatar etc. Sfere lexicale diverse privind cldirile, dotrile i obiectele specifice acestor medii au fost prevzute de Nivelul prag mai ales n subcapitolele 2. EDUCA IE i 3. LIMBA STRIN (v. NS), care vin s completeze domeniile de interes deja prevzute pentru alte tipuri de rela ii. n privin a actelor de vorbire specifice, ele au fost prevzute n capitolele 5. ORGANIZAREA DISCURSULUI i 6. ACTE REPARATORII ca strategii comunicative esen iale pentru atingerea nivelului prag. Dic ionarele, manualele de limba romn sau pentru alte discipline , programele informatice de nv are, exerci iile i rezumatele sunt tipurile de texte pe care se presupune c le poate folosi studentul la nivelul prag.

5. TIPURI DE TEXTE SI TEME ABORDATE Pentru tipurile de texte i temele abordabile n nivelul prag, am men ionat, legat de fiecare domeniu (v. mai sus 4), competen ele discursive pe care trebuie s le dobndeasc strinul independent. Aceste men iuni sunt fie pentru texte orale sau scrise, fie pentru no iuni generale i specifice; cele din urm se pot cuta n cuprinsul capitolelor respective din aceast lucrare. 6. STRATEGIILE DE NV ARE Este limpede c descriptivul func ional nivel prag nu poate include strategiile de nv are pentru problematica, aproape exhaustiv, pe care o propune. Autorii de programe didactice, autorii de manuale, metoditii, profesorii la clas vor alege din inventarele prezentate n acest descriptiv (ACTE DE VORBIRE, NO IUNI GENERALE, NO IUNI SPECIFICE, GRAMATIC) acele elemente care rspund cerin elor concrete ale grupelor de studen i de care trebuie s se ocupe. Aa, de exemplu, atingerea nivelului prag poate fi doar o problem de finisare pentru vorbitorii nativi, de na ionalitate romn, din rile limitrofe ori domicilia i n strintate, care au dificult i minime de n elegere, dar pot avea dificult i mai importante n producerea mesajelor; la fel pentru unele categorii de persoane de alte na ionalit i dect cea romn dar care locuiesc n Romnia. E posibil ca pentru anumite categorii de studen i s fie necesar doar abordarea textelor scrise, pentru al ii ns ar putea fi necesare mai degrab strategii conversa ionale specifice oralului etc. n toate cazurile, metodele didactice ale nivelului prag se vor n primul rnd comunicative, situa ionale, func ionale i interactive, iar concep ia materialelor didactice ca strategii de predare-nv are se va baza pe alctuirea unor unit i
26

didactice modulare, care s alinieze, simultan, acele trane din inventar care servesc cel mai bine specificului unui obiectiv didactic concret.
7. PAAPORTUL LINGVISTIC GRILA DE AUTOEVALUARE A1 n elegere Pot s n eleg expresii cunoscute si propozi ii foarte simple referitoare la mine, la familie i la mprejurri concrete, cnd se vorbete rar i cu claritate. A2 Pot s n eleg expresii i cuvinte uzuale frecvent ntlnite pe teme ce au relevan imediat pentru mine personal (de ex., informa ii simple despre mine i familia mea, cumprturi, zona unde locuiesc , activitatea profesional). Pot s n eleg punctele esen iale din anun uri i mesaje scurte, simple i clare. B1 (nivel prag) Pot s n eleg punctele esen iale n vorbirea standard clar pe teme familiare referitoare la activitatea profesional, scoal, petrecerea timpului liber etc. Pot s n eleg ideea principal din multe programe radio sau TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional, dac sunt prezentate ntro manier relativ clar i lent. Pot s n eleg texte redactate, n principal, ntr-un limbaj uzual sau referitor la activitatea mea profesional. Pot s n eleg descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor i a urrilor din scrisori personale. B2 Pot s n eleg conferin e i discursuri destul de lungi i s urmresc chiar i o argumentare complex, dac subiectul mi este relativ cunoscut. Pot s n eleg majoritatea emisiunilor TV de tiri i a programelor de actualit i. Pot s n eleg majoritatea filmelor n limbaj standard. C1 Pot s n eleg un discurs lung, chiar dac nu este clar structurat, iar conexiunile sunt numai implicite i nu semnalate n mod explicit. Pot s n eleg programe de televiziune i filme fr prea mare efort. C2 Nu am nici o dificultate n a n elege limba vorbit, indiferent dac este vorba despre comunicarea direct sau n transmisiuni radio, sau TV, chiar dac ritmul este cel rapid al vorbitorilor nativi, cu condi ia de a avea timp s m familiarizez cu un anumit accent.

Ascultare

Citire

Pot s n eleg nume cunoscute, cuvinte i propozi ii foarte simple, de exemplu, din anun uri, afie sau cataloage

Pot s citesc texte foarte scurte i simple. Pot s gsesc anumite informa ii previzibile n diverse materiale cotidiene (de ex., reclame, prospecte, meniuri, orare) i pot s n eleg scrisori personale scurte i simple.

Pot s citesc articole i rapoarte pe teme contemporane, n care autorii adopt anumite atitudini i puncte de vedere. Pot s n eleg proz literar contemporan.

Pot s n eleg texte faptice i literare lungi i complexe, sesiznd diferen ele stilistice. Pot s n eleg articolele specializate i instruc iunile tehnice lungi, chiar dac nu se refer la domeniul meu.

Pot s citesc cu uurin orice tip de text, chiar dac este abstract sau complex din punct de vedere lingvistic sau al structurii, de exemplu, manuale, articole specializate i opere literare.

27

Vorbire

Participare la conversa ie

Pot s comunic ntro conversa ie simpl, cu condi ia ca interlocutorul s fie dispus s repete sau s reformuleze frazele sale ntr-un ritm mai lent i s m ajute s formulez ceea ce ncerc s spun. Pot s formulez ntrebri simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediat i s rspund la asemenea ntrebri.

Pot s comunic n situa ii simple i uzuale care presupun un schimb de informa ii simplu i direct pe teme i despre activit i familiare. Pot s particip la discu ii foarte scurte, chiar dac, n general, nu n eleg suficient pentru a ntre ine o conversa ie.

Pot s fac fa n majoritatea situa iilor care pot s apar n cursul unei cltorii printro regiune unde este vorbit limba. Pot s particip fr pregtire prealabil la o conversa ie pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la via a cotidian (de ex. familie, petrecerea timpului liber, cltoriile, activitatea profesional i actualit i).

Pot s comunic cu un grad de spontaneitate i de fluent care fac posibil participarea normal la o conversa ie cu interlocutori nativi. Pot s particip activ la o conversa ie n situa ii familiare, exprimndumi i sus inndu-mi opiniile.

Pot s m exprim fluent i spontan, fr a fi nevoie smi caut cuvintele n mod prea vizibil. Pot s utilizez limba n mod flexibil i eficient n rela ii sociale i n scopuri profesionale. Pot s-mi formulez ideile i punctele de vedere cu precizie i smi conectez interven iile bine de cele ale interlocutorilor mei.

Pot s particip fr efort la orice conversa ie sau discu ie i sunt familiarizat() cu expresiile idiomatice i colocviale. Pot s m exprim fluent i s exprim cu precizie nuan e fine de sens. n caz de dificultate, pot s reiau ideea i s-mi restructurez formularea cu abilitate, n aa fel nct dificultatea s nu fie sesizat.

Exprimare oral

Pot s utilizez expresii i fraze simple pentru a descrie unde locuiesc i oamenii pe care i cunosc.

Pot s utilizez o serie de expresii i fraze pentru o descriere simpl a familiei mele i a altor persoane, a condi iilor de viat, a studiilor i a activit ii mele profesionale prezente sau recente.

Pot s leg expresii i s m exprim coerent ntr-o manier simpl pentru a descrie experien e i evenimente, visele mele, speran ele i obiectivele mele. Pot s mi argumentez i explic pe scurt opiniile i planurile. Pot s povestesc o ntmplare sau s relatez intriga unei cr i sau a unui film i s-mi exprim reac iile.

Pot s prezint descrieri clare i detaliate ntr-o gam vast de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot s dezvolt un punct de vedere pe o tem de actualitate, artnd avantajele i dezavantajele diferitelor op iuni.

Pot s prezent descrieri clare i detaliate pe teme complexe, integrnd subtemele, dezvoltnd anumite puncte i terminndu-mi interven ia cu o concluzie adecvat.

Pot s prezint o descriere sau o argumenta ie cu claritate i fluent, ntrun un stil adaptat contextului; cu o structur logic eficient, care s ajute auditoriul s sesizeze i s retin punctele semnificative.

28

Scriere

Exprimare scris

Pot s scriu o carte potal scurt i simpl, de exemplu, cu salutri din vacant. Pot s completez formulare cu detalii personale, de exemplu, numele, na ionalitatea i adresa mea pe un formular de hotel.

Pot s scriu mesaje scurte i simple. Pot s scriu o scrisoare personal foarte simpl, de exemplu, de mul umire.

Pot s scriu un text simplu i coerent pe teme familiare sau de interes personal. Pot s scriu scrisori personale descriind experien e i impresii.

Pot s scriu texte clare i detaliate ntr-o gam vast de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot s scriu un eseu sau un raport, transmi nd informa ii sau argumentnd n favoarea sau mpotriva unui punct de vedere. Pot s scriu scrisori subliniind semnifica ia pe care o atribui personal evenimentelor sau experien elor.

Pot s m exprim prin texte clare, bine structurate, dezvoltnd punctele de vedere. Pot s tratez subiecte complexe ntro scrisoare, un eseu sau un raport, subliniind aspectele pe care le consider importante. Pot s selectez un stil adecvat destinatarului.

Pot s scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Pot s redactez scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structur logic clar, care s-l ajute pe cititor s sesizeze i s retin aspectele semnificative. Pot s redactez rezumate sau recenzii ale unor lucrri de specialitate sau opere literare.

29

PARTEA A DOUA

1. ACTE DE VORBIRE 2. NO IUNI SPECIFICE 3. NO IUNI GENERALE 4. GRAMATICA 5. INDICE

30

ACTE DE VORBIRE

31

ACTE DE VORBIRE
Introducere
Ca n celelalte lucrri similare, actele de vorbire au fost grupate n 6 subcapitole, constituite pe baza func iilor comunicative comune: conven iile sociale - grupeaz actele de vorbire prin care se stabilesc rela iile ntre interlocutori conform unor reguli deja "ritualizate"; informa iile con in actele de vorbire prin care se ob in informa ii despre fapte i modalit ile de ac iune; atitudinile i sentimentele - se refer la acele acte de vorbire care exprim emo ii momentane sau durabile; regulile de ac iune reunesc acte de vorbire care au func ia de a orienta i realiza ac iunile; organizarea discursului - con ine actele de vorbire care servesc la organizarea discursului individual; strategiile reparatorii - grupeaz actele prin care se perfec ioneaz n elegerea dintre interlocutori. De obicei am subliniat registrul n care se realizeaz respectivul act (+/- formal) pentru a-i aten iona pe utilizatorii documentului (autori de manuale sau profesori) c trebuie s furnizeze elevilor informa ii despre interdependen a dintre realizarea lingvistic a actului i diferi i factori ai contextului situa ional. n unele cazuri, prin (fam.) s-a indicat caracterul familiar al unei realizri lingvistice. Capacit ile pe care le vizeaz actele de vorbire Principiul care st la baza elaborrii Nivelului prag stipuleaz c, pentru aceast etap, capacitatea de n elegere este superioar capacit ii de exprimare. Aa se explic existen a unui mare numr de realizri lingvistice pe care utilizatorul nu le poate vehicula (nc) cu uurin , dar este capabil s le n eleag i s reac ioneze n consecin . n aceast categorie intr mai ales realizrile din textele scrise, din domeniul tranzac ional, cum ar fi instruc iunile de utilizare sau formularele care se cer descifrate i presupun ac ionarea n consecin , fr ca utilizatorul s fie capabil s le produc. Unde este cazul se semnaleaz c este vorba despre scriere (LS) sau vorbire (LV).

Prezentarea grafic
Cu caractere grase apar marcate strict formele vizate, cnd e cazul chiar o propozi ie. Cu caractere italice se marcheaz de obicei tipurile de fraze (metalimbajul). Parantezele (. ) presupun c respectiva form este facultativ. Uneori ntre paranteze apare ntrebarea care s dezambiguizeze rspunsul.

32

Lista actelor de vorbire 1. CONVEN II SOCIALE

1.1. Formule introductive 1.1.1. salutul 1.1.1.1. salutul la ntlnire 1.1.1.2. rspunsul la salutul de ntlnire 1.1.1.3. salutul la despr ire 1.1.2. transmiterea de salutri 1.1.3. formule de adresare 1.1.3.1. adresare direct 1.1.3.2. la telefon 1.1.3.2.1. adresare ini ial 1.1.3.2.2. adresare final 1.1.3.3. n coresponden 1.1.3.3.1. adresare ini ial 1.1.3.3.2. adresare final 1.1.4. expresii fixe 1.1.4.1. expresii introductive 1.1.4.2. expresii de pstrare a contactului (pentru situa ii diferite) 1.1.4.3. expresii finale 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. Prezentarea prezentarea cuiva rspunsuri la prezentare autoprezentarea Reguli de micare a corpului cererea permisiunii acordarea permisiunii refuzarea permisiunii

1.4. Mul umiri 1.4.1. a mul umi 1.4.2. rspunsul la mul umiri 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. Scuze a cere scuze a accepta scuzele cuiva a refuza scuzele cuiva

1.6. Urri 1.6.1. a ura, a dori 1.7. Condolean e 1.7.1. a condola TE1.7.2. a rspunde la condolean e 1.8. Felicitri 1.8.1. a felicita
33

1.8.2. a rspunde la felicitri 2. INFORMA II

2.1. Fapte 2.1.1. a cere informa ii asupra unui fapt - interoga ii totale 2.1.2. a rspunde la cererea de informa ii asupra unui fapt 2.1.2.1. rspuns afirmativ 2.1.2.2. rspuns negativ 2.1.2.3. rspuns dubitativ 2.1.3. a cere informa ii asupra unui fapt - interoga ii par iale 2.1.4. rspunsul la cererea de informa ii asupra unui fapt 2.1.5. a cere informa ii 2.1.6. rspunsul la cererea de informa ii 2.1.7. a se asigura, a verifica un fapt 2.1.8. a afirma 2.1.9. a nega 2.1.10. a anun a un fapt 2.1.11. a cere cuiva s se identifice 2.1.12. a se identifica 2.1.13. a cere identificarea cuiva 2.1.14. a identifica 2.1.15. a cere informa ii asupra capacit ii 2.1.16. a da informa ii asupra capacit ii 2.1.17. a cere informa ii asupra actelor mentale 2.1.18. a da informa ii asupra actelor mentale 2.1.19. a cere explica ii 2.1.20. a da explica ii 2.1.21. a cere justificri 2.1.22. a (se) justifica 2.1.23. a se scuza 2.1.24. a accepta scuzele 2.1.25. a cere aprobarea 2.1.26. a aproba 2.1.27. a nu aproba, a dezaproba 2.2. Modalit i 2.2.1. a considera un fapt ca sigur 2.2.2. a considera un fapt ca adevrat 2.2.3. a considera un fapt ca neadevrat/fals 2.2.4. a considera un fapt ca aparent 2.2.5. a considera un fapt ca probabil 2.2.6. a considera un fapt ca improbabil 2.2.7. a considera un fapt ca posibil 2.2.8. a considera un fapt ca imposibil 2.2.9. a considera un fapt ca necesar (i obligatoriu) 2.2.10. a considera un fapt ca nenecesar 2.2.11. a considera un fapt ca greu/dificil 2.2.12. a considera un fapt ca uor 2.2.13. a formula ipoteze de eventualitate 2.2.14. a formula ipoteze de irealitate
34

3. 3.1.

ATITUDINI I SENTIMENTE A cere informa ii asupra atitudinilor i sentimentelor

3.2. A exprima atitudini i sentimente 3.2.1. atitudini i sentimente pozitive 3.2.1.1. plcerea 3.2.1.2. fericirea 3.2.1.3. iubirea 3.2.1.4. prietenia 3.2.1.5. simpatia 3.2.1.6. mul umirea, satisfac ia, bucuria 3.2.1.7. entuziasmul 3.2.1.8. admira ia 3.2.1.9. mndria 3.2.1.10. interesul 3.2.1.11. preferin a 3.2.1.12. dorin a 3.2.1.13. necesitatea 3.2.1.14. cheful, pofta 3.2.1.15. speran a 3.2.1.16. ncurajarea, linitirea cuiva 3.2.1.17. credin a, ncrederea 3.2.1.18. solidaritatea 3.2.1.19. calmul 3.2.1.20. rbdarea 3.2.1.21. gratitudinea 3.2.2. atitudini i sentimente neutre 3.2.2.1. perplexitatea, surpriza 3.2.2.2. indiferen a, dezinteresul 3.2.2.3. resemnarea 3.2.3. atitudini i sentimente negative 3.2.3.1. neplcerea 3.2.3.2. nefericirea 3.2.3.3. antipatia 3.2.3.4. dezgustul 3.2.3.5. triste ea, nemul umirea 3.2.3.6. deziluzia, decep ia, regretul 3.2.3.7. vina 3.2.3.8. teama 3.2.3.9. compasiunea 3.2.3.10.nencrederea 3.2.3.11.lenea 3.2.3.12.iritarea 3.2.3.13.deprimarea 3.2.3.14.preocuparea 3.2.3.15.nerbdarea 3.2.3.16.repulsia 3.2.3.17.aversiunea 3.2.3.18.indignarea
35

3.2.3.19.oroarea 3.2.3.20.durerea 3.2.3.21.ura 4. INFLUEN AREA AC IUNILOR

4.1. Consultarea 4.1.1. a consulta pe cineva 4.1.2. a rspunde la cererea de consulta ie 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. Autorizarea, permisiunea a cere autorizarea, permisiunea a acorda autorizarea, permisiunea a refuza autorizarea, permisiunea Dispensa, aprobarea a cere dispensa, aprobarea a acorda dispensa, aprobarea a refuza dispensa, aprobarea Ordine, instruc iuni a cere indica ii a da ordin, instruc iuni, indica ii distribuirea sarcinilor

4.5. Sfaturi 4.5.1. a cere sfaturi 4.5.2. a da sfaturi, a sftui 4.6. 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. Sugestii a sugera cuiva o ac iune a cere cuiva sugestia a accepta sugestia

4.7. Exorta ia 4.7.1. a ndemna 4.7.2. a stimula 4.8. Ajutorul 4.8.1. a cere ajutor 4.8.2. a acorda ajutor 4.9. 4.9.1. 4.9.2. 4.9.3. Oferta a oferi a accepta oferta a declina oferta

4.10. Obliga ia 4.10.1. a exprima obliga ia 4.10.2. a se informa asupra obligativit ii 4.10.3. exprimarea interdic iei
36

4.11. Propunerea de ac iune 4.11.1. a cere cuiva s fac ceva 4.11.2. a se oferi pentru a face ceva 4.11.3. refuzul de a face ceva 4.11.4. a ncuraja 4.11.5. a promite 4.11.6. a amenin a 4.11.7. a avertiza 4.12. A reclama 4.13. A ezita 4.14. A ceda 4.15. A se retrage 4.16. Inten ia 4.16.1. a se informa asupra inten iei 4.16.2. a exprima inten ia sau lipsa inten iei 4.16.3. a se informa asupra dorin ei de ac iune 4.16.4. a exprima dorin a de ac iune. 4.17. A fi pregtit, nepregtit 4.7.1. a cere informa ii despre pregtire 4.7.2. a exprima gradul de pregtire 4.18. Decizia 4.18.1. a se informa asupra deciziei 4.18.2. exprimarea deciziei 4.19. Plngerea 4.19.1. prezentarea plngerii 4.20. Invita ia 4.20.1. a invita 4.20.2. a accepta invita ia 4.20.3. a refuza invita ia 5. 5.1. 5.2. 5.3. ORGANIZAREA DISCURSULUI Ini ierea discursului Indicarea etapelor discursului Introducerea temei discursului

5.4. Schimbarea temei discursului 5.4.1. a face o digresiune


37

5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.

Reluarea temei ini iale ntreruperea unui vorbitor A cere cuvntul A da cuvntul A refuza acordarea cuvntului

5.10. Exprimarea opiniei 5.10.1. cererea opiniei 5.11. Ezitarea 5.12. Autocorectarea 5.13. Precizarea 5.14. Enumerarea 5.15. Exemplificarea 5.16. Emfaza 5.17. Rezumarea, sintetizarea 5.18. Concluzia 5.19. Relatarea discursului 6. ACTE REPARATORII (STRATEGII DE CORECTARE A COMUNICARII)

6.1. Semnalarea receptrii mesajului 6.1.1. a semnala n elegerea 6.1.1.1. fa n fa 6.1.1.2. la telefon 6.1.2. a semnala nen elegerea 6.1.2.1. nen elegerea total 6.1.2.2. nen elegerea par ial 6.1.3. a te asigura c ai fost bine n eles 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. A cere repetarea unui enun /cuvnt A repeta A cere confirmarea textului A cere confirmarea n elegerii A cere clarificarea
38

6.7. 6.8. 6.9.

A cere repetarea pe litere A pronun a pe litere, a dicta A cere s se scrie

6.10. A preciza pronun area, scrierea 6.11. A exprima necunoaterea unui cuvnt, a unei expresii 6.12. A cere sprijin 6.13. A furniza un cuvnt, o expresie 6.14. A cere s se vorbeasc mai rar/repede/tare/ncet 6.15. A parafraza, a aproxima 6.16. A cita pe cineva

39

1. 1.1.

CONVEN II SOCIALE FORMULE INTRODUCTIVE

1.1.1. SALUTUL 1.1.1.1.SALUTUL LA NTLNIRE (+ formal) Bun diminea a | forma | Bun ziua | de |(ce mai face i?) Bun seara | adresare | V salut | | Bun ziua, (domnule doctor), ce mai face i? (- formal) Bun | nume| (ce mai faci?) 'mnea a (ce mai zici?) (Te) Salut (ce mai nou?) Ciao Servus (reg.) Srut mna | f. de adresare| ( ce mai faci/face i?) Ultimul salut e folosit n dou situa ii: a) ca salut reveren ios pentru femei (Srut mna/minile, doamna doctor, ce mai face i?); b) ca salut respectuos folosit n familie, adresat de ctre copii prin ior sau persoanelor mai n vrst. 1.1.1.2.RSPUNSUL LA SALUTUL DE NTLNIRE (+ formal) Bun diminea / Bun ziua / Bun seara (poate fi urmat de rspunsul Mul umesc, bine etc.) Mul umesc, bine | forma | foarte bine/aa-i-aa| de | dar dv.? nu prea bine | adresare | (- formal) Salut / Ciao / Servus/ Bun / 'mnea a (poate fi urmat de nume sau apelativ + formula fix) Salut, Vasile, ce mai faci? Bine, mersi | nume |(dar tu?) Excelent | | (tu?) Excelent, Radule, dar tu? La Srut mna, se rspunde, dup caz, fie cu salutul obinuit (Bun ziua etc.), fie cu forme mai speciale (Pa/Servus etc.) pentru prieteni apropia i sau copii. 1.1.1.3.SALUTUL LA DESPR IRE (fr referire la alt ntlnire, se repet salutul ini ial) Bun ziua
40

Bun seara Noapte bun (pentru despr irea la o or trzie) O zi bun La revedere | numele/forma de adresare| La revedere, domnule doctor. (cu referire la alte ntrevederi posibile sau stabilite deja) pe + adv. timp Pe curnd/mine pe + ziua din sptmn Pe luni/mar i (+ formal) Ne (re)vedem mine anul viitor / la anul sptmna viitoare a se (re)vedea + peste + precizarea timpului Ne revedem peste o lun/un an. (- formal) Ciao Servus Pa Srut mna 1.1.2. TRANSMITEREA DE SALUTRI (printr-o alt persoan, fa n fa /la telefon) (+ formal) V rog s transmite i |salutrile/complimentele mele| Transmite i, v rog, |multe salutri/complimente |doamnei Ionescu. |calde salutri | (- formal) Te rog s transmi i salutri colegilor. Salutri tuturor. Complimente Mariei. i mbr iez pe to i. i srut pe cei mici. Srutri de mini mamei/bunicilor. Srutri de mini doamnei (Ionescu). Salut-l | pe Ion |(din partea mea). Salut-o | pe Ioana | Salut-i | pe prin ii ti | Salut-le | pe doamne |

1.1.3. FORMULE DE ADRESARE 1.1.3.1. ADRESARE DIRECT (+ formal) Vocativ / + titlul / + numele Domnule,. Doamn, Domnioar,
41

Domnule preedinte, Doamnelor, domnioarelor i domnilor,. Stimat doamn, .... Stimate doamne,. Stimate domn,. Stima i domni,...... (- formal) Drag, (fam. pt. m. f.sg.) Bunicule, (forma de V.) Bunico, . Biete, Ioane, . Maria, v. G 3.3.1. DECLINAREA 1.1.3.2. LA TELEFON

1.1.3.2.1. ADRESARE INI IAL Alo? Alo, casa Popescu? Alo, 134813 ? Alo, aici Dorina. Cu George, v rog. Alo, a dori / a vrea / s vorbesc cu. 1.1.3.2.2. ADRESARE FINALA Mul umesc, la revedere. Scuza i. mi pare ru. 1.1.3.3. N CORESPONDENT

1.1.3.3.1. ADRESARE INI IAL (+ formal) Stimate domnule (profesor)/Stimate domnule (Ionescu) Stimat doamn (doctor)/Stimat doamn (Ionescu) Stimate colege i stima i colegi Drag /dragul meu /frate; Dan etc. Drag /draga mea /sor; Dana etc. Dragi /dragii mei /fra i Dragi / dragile mele / surori Drag domnule/doamn (Ionescu) (+ intim) Scumpul / iubitul meu domn / prieten / tat / fiu Scumpa / iubita mea doamn /prieten / mam /fiic Scumpii / iubi ii mei copii / prin i / prieteni Scumpele/ iubitele mele doamne / prietene / surori v. G. 3.3. ADJECTIVUL, Obs. 4.
42

1.1.3.3.2. ADRESARE FINAL (+ formal) V rog s primi i salutrile noastre cordiale Primi i, v rog, cele mai respectuoase salutri Cu (mult / deosebit) respect Cu tot respectul Cu toat stima

Cu mult considera ie
Cu toat considera ia Cu cele mai bune gnduri / sentimente / amintiri Cu mult / sincer / prietenie (- formal) Cu (mult) drag Cu tot dragul Cu toat dragostea Te / v mbr iez cu drag / dragoste Te / v srut; te / v pup; te / v iubesc 1.1.4. EXPRESII FIXE 1.1.4.1.EXPRESII INTRODUCTIVE (pentru situa ii diferite) (+ formal) Ce mai face i? De unde sunte i? Unde mege i? Pn unde cltori i? Merge i departe? Ce dori i? Cu ce v putem servi / ajuta? Alo? locuin a / casa / familia / Popescu? (- formal) Ce mai faci? / De unde eti?/ Unde mergi?/ etc. Totul e OK? (fam.)

1.1.4.2.EXPRESII DE PASTRARE A CONTACTULUI (pentru situa ii diferite) (+ formal) n elege i? M asculta i? M auzi i? Sunte i pe fir? 1.1.4.3.EXPRESII FINALE

(- formal) n elegi / pricepi? M ascul i? M auzi? Eti pe fir?

(pentru situa ii diferite) Pe mine / pe sptmna viitoare etc. Cu bine. Numai bine.
43

O zi bun. O sear plcut! Un week-end plcut! Un plcut sfrit de sptmn! V /te las (cu bine)! Rmne i / rmi cu bine. V srut / v pup / v mbr iez. (fam.) 1.2. PREZENTAREA

1.2.1. PREZENTAREA CUIVA (+ formal) a avea plcerea | a prezenta | a da voie | (conj. prez.) | pe a permite | | Am plcerea s vi-l prezint pe domnul inginer Ovidiu Vasu, managerul firmei noastre. Da i-mi voie s v-o prezint pe doamna Ana Indrea. Permite i-mi s vi-i prezint pe prietenii mei. Permite i-mi, v rog, s vi le prezint pe colegele mele, Ioana Vlad i Mihaela Rusu. (- formal) el/ea este + nume/ocupa ie etc. El este Dan. Ea este Iolanda. Acesta este so ul meu. Acestea sunt prietenele mele, Rodica i Ileana. V cunoate i? Nu tiu dac v cunoate i. (V rog s) face i cunotin .

1.2.2.

RASPUNSURI LA PREZENTARE (+ formal) a-i prea bine = a se bucura (de cunostin / s v cunosc) mi pare bine. mi pare bine s v cunosc. M bucur s v cunosc. Sunt bucuros / bucuroas s v cunosc. mi face plcere s v cunosc. ncntat/ de cunotin . (- formal) mi pare bine (s / c te cunosc.) Sunt bucuros / bucuroas c / s te cunosc.

1.2.3. AUTOPREZENTAREA (+ formal) M numesc M cheam

| | George Ionescu
44

Numele meu este | Sunt | Da i-mi voie s m prezint: sunt Nae Georgescu. Permite i-mi s m prezint: Dan Crciun, ziarist. (- formal) (numai prenumele) Lavinia Maria Ionu (la telefon) (Aici) | (Sunt) | Dan Popescu (La telefon) | Dan Popescu (la telefon) 1.3. REGULI DE MISCARE A CORPULUI

1.3.1. CEREREA PERMISIUNII (+ formal) Enunturi interogative se poate + vb.Inf. Se poate intra, v rog? a da voie + vb.Conj. mi da i voie s intru / s plec? (imperativ) Da i-mi voie s ies / trec. a permite + vb.Conj mi permite i s fumez? a (nu) se supra dac + vb.Ind. V supra i dac ntrzii? Nu v supra i dac plec mai devreme? a (nu) -l deranja dac + vb.Ind. (Nu) v deranjeaz dac fumez ? (- formal) Se poate? Pot intra / fuma/ pleca? D-mi voie s ies / trec. A vrea s trec / plec . 1.3.2. ACORDAREA PERMISIUNII (+ formal) vb. i/sau adverb de afirma ie (imediat) Pofti i! Pofti i, v rog! V rog! Da. (De)sigur. Sigur c da. Binen eles. adverbe de afirma ie + pofti i / v rog
45

(mai trziu)

(imediat)

(mai trziu)

Da, pofti i, v rog! Desigur, pofti i! Atepta i pu in! Sta i pu in! (Mai) pute i atepta un pic / un moment? Un moment / o clip, v rog (- formal) vb.Imp.pers.2, sg Po i ! Poftete! Poftim! Intr! Fumeaz! Ateapt pu in! Stai pu in! (Mai) po i atepta (un pic / un moment)?

1.3.3. REFUZAREA PERMISIUNII (+ formal) (categoric) Nu. a-i prea ru / a regreta + dar + prop.neg. mi pare ru, dar nu se poate. Regret, dar nu se poate / nu e permis / nu e voie. a nu permite, a nu da voie, a nu se putea + vb.Conj. Nu v permit s face i asta. Nu v dau voie s.. Nu se poate. Nu e voie /Nu-i voie. (atenuat) M tem c nu. Mai degrab nu. Poate altdat/cu alt ocazie. (categoric) (- formal) vb.Imp. neg., pers.2, sg. Nu intra! . Nu fuma! Nu po i + vb.Inf. Nu po i pleca! nici + subst./vb.neg. Nici vorb. Nici gnd. Nici s nu aud/s nu te gndeti/s nu vorbeti 1.4. MUL UMIRI vb. (a mul umi) + adv. mul umesc (mult / foarte mult / tare mult / frumos) Mul umesc din inim/ din suflet. Multe / mii de / mul umiri. vb. + pentru + subst. Mul umesc pentru ajutor /amabilitate. (+ formal)
46

1.5.4. A MUL UMI

vb.+ pron.pers.2, pl. V mul umesc (mult etc). V mul umesc c accepta i invita ia mea. Nu am (destule) cuvinte s v mul umesc | c + vb.Ind. | V sunt foarte recunosctor /recunosctoare | | E foarte amabil / drgu din partea dvs. | | V suntem foarte recunosctori c a i rspuns invita iei noastre. Sincerele mele mul umiri | pentru + subst.| Sincere mul umiri pentru sprijinul acordat. (- formal) vb.+ pron.pers.2, sg. i mul umesc (mult, frumos etc.). Mersi. 1.4.2. RSPUNSUL LA MUL UMIRI cu (mult) plcere Cu plcere, oricnd /Oricnd, cu plcere. Cu plcere i alt dat. pentru pu in n-ave i pentru ce nu-i de ce (+ formal) A fost plcerea noastr /mea. (- formal) n-ai pentru/de ce 1.5. SCUZE (+ formal) vb. a scuza (Imp.) + pron. pers.A. (exclamativ) Scuza i! Scuza i-m (v rog) ! Scuza i c v deranjez! V rog s m scuza i! vb. a ierta (Imp.) + pron. pers.A Ierta i-m, v rog! V rog s m ierta i! expr. a(-i) cere scuze / iertare (pentru + subst.) V cer scuze / iertare! Scuza i(-m) pentru V cer scuze pentru V rog s primi i / accepta i scuzele mele (pentru )! M ierta i / scuza i (pentru )? (- formal) vb.Imp. pers.2,sg. Scuz-m! Iart-m! Pardon! N-am vrut!
47

1.5.1. A CERE SCUZE

Ierta i(-m) pentru


(interogativ)

M ier i/ scuzi? 1.5.2. A ACCEPTA SCUZELE CUIVA Nu-i nimic. Nu face nimic. V /te n eleg. V / te scuz. V / te iert. Bine. n ordine. OK. A REFUZA SCUZELE CUIVA Nu pot s v/te scuz / iert. mi pare ru, dar nu v / te pot scuza / ierta. Nici nu m gndesc (s v / te iert). Asta nu se poate! Imposibil. URRI

1.5.3.

1.6.

1.6.1. A URA, A DORI (cotidian) (la sosire/ primire / ntlnire) Bine a i venit! (RE: Bine v-am gsit!) Bine ai venit! (RE: Bine te-am gsit!) Fii /fi i bine venit /! (la plecare /despr ire) Drum bun! (RE: Mul umesc!) Cltorie plcut! Vacan frumoas! S ne (re)vedem sntoi / cu bine. (la nceputul mesei) Poft bun! (RE: Mul umesc, asemenea / la fel!) (la sfritul mesei) S v fie de bine! (RE: Mul umesc / mul umim) (cnd bem) La mul i ani! Noroc! Sntate! (la culcare) Somn uor! Vise plcute! (RE: Mul umesc!) (n munc / activitate) Succes! (RE: Mul umesc!) Noroc! Baft! (RE: S fie!) Spor la munc! (RE: Mul umesc, la fel i ie / vou!) (n caz de boal) (Mult) sntate! (RE: Mul umesc!) nsntoire grabnic!
48

(special)

(pentru copii) S v triasc! (RE: Mul umesc!) S creasc mare / mari! (cnd se men ioneaz vrsta) Mul i nainte! (= v doresc s ave i nc mul i ani de trit) (RE: Mul umesc, la fel!) (la srbtori calendaristice / religioase) a ura, a dori . (V urez /urm) La mul i ani! (V doresc / dorim) Mult sntate! Srbtori fericite! An Nou fericit! mplinirea tuturor dorin elor! Crciun fericit! Cristos a nviat! (pentru Pati) Pate fericit / Pati fericite! (la aniversare) La mul i ani! ( la cstorie) Noroc i fericire! Cas de piatr!

1.7.

CONDOLEAN E a-i prea ru, a regreta Ne pare ru. Condolean e. Sincerele noastre condolean e. Curaj. Fii tare. (la nmormntare) Dumnezeu s-l / s-o ierte! Fie-i rna uoar!

1.7.1. A CONDOLA

1.7.2.

A RSPUNDE LA CONDOLEAN E (la nmormntare) S-l /s-o ierte Dumnezeu.

V mul umim.

1.8.

FELICITRI (+ formal) a felicita + cu ocazia + subst.G. V felicit cu ocazia aniversrii. a felicita + pentru + subst.A. V felicit pentru succesul ob inut. Multe felicitri pentru reuit! Felicitrile noastre pentru.
49

1.8.1. A FELICITA (pentru un moment special din via / activitate)

(pentru un succes)

(- formal) Bravo! Excelent! Formidabil! Minunat! Nemaipomenit! Fantastic! Te felicit!

1.8.2. A RSPUNDE LA FELICITRI V / i mul umesc (mult / foarte mult)! 2. 2.1. INFORMA II FAPTE

2.1.1. A CERE INFORMA II ASUPRA UNUI FAPT (interoga ii Prop. interogativ (da /nu) totale) (cu vb. explicit - f. afirm.) Ai bani/ cas / bagaje? Ave i timp / copii / prin i? mi dai un rspuns? mi da i un ziar? Mergi acas? (cu vb. explicit - f. neg.) Nu scrii? Nu-mi dai numrul tu de telefon? Nu-mi spune i nimic? Fraz interogativ direct + vb.Conj. (vb. f. afirm.) Po i / Ai putea /Eti bun /Ai fi bun |s m aju i? Pute i /A i putea / Sunte i amabil / A i fi amabil |s m ajuta i? (vb. f. neg.) Nu po i/ N-ai putea / Nu eti bun | s m atep i la gar? Nu pute i / N-a i putea /Nu sunte i amabil |s m atepta i la gar? (exclamativ) Fraz introdus prin a spune + dac Spune-mi dac ai nevoie de ceva./ Dac ai nevoie de ceva, spune-mi! Spune i-ne dac ave i nevoie de ceva./Dac ave i nevoie de ceva, spune i-ne! Fraz declarativ a vrea/a dori/a putea + vb.Conj./Inf.+ dac, unde etc.+ vb. Vreau / Doresc | s tiu / s | dac va fi acas la ora 5. A vrea / a dori | aflu | Enun uri exclamative eliptice O informa ie, v rog! O cafea, v rog! Un moment, v rog! Te rog / Te-a ruga ! V rog / V-a ruga! 2.1.2. A RSPUNDE
50

LA CEREREA DE INFORMA II (la o interogativ total) 2.1.2.1. RSPUNS AFIRMATIV Enun interogativ (vb. f. afirm.: Ai bani?) Da, (da) Am, (am). Da, am. Sigur (c da) Desigur. Binen eles. Firete. Evident. Normal. Natural. Cum s nu (+ vb.)? (vb. f. neg.: Nu vii?) Ba da. Cum s nu (+ vb.) Cu (mult) plcere. Cu (mult) drag. 2.1.2.2. RSPUNS NEGATIV (vb. f. afirm.: Ai bani?) adv.neg./+ vb. Nu, (nu). Nu am. Nu, nu am. Nici vorb. Exclus. Categoric nu. 2.1.2.3. RSPUNS DUBITATIV (A plecat?) (echivoc) Probabil. Posibil. S-ar putea. Nu se tie. Cine tie. POATE C DA, POATE C NU. Ghici? 2.1.3. A CERE INFORMA II ASUPRAUNUI FAPT (interoga ii Prop. interogativ par iale) Cine este domnul? Ce dori i? Cum te/v cheam?
51

Nu (am) deloc .

Unde e gara? Cnd ncepe conferin a? La ce etaj e camera? v. G.. Pron.int.rel. i adv. Prop. inter. total dubitativ Oare aici e gara? Oare aceasta e strada Eminescu? Prop. inter. total de confirmare Aici e gara, | nu-i aa? | aa-i? | nu? Prop. interogativ eliptic Cine? / Ce?/ Unde? etc. Cu cine? Cu ce? La ce or? Ct (cost)? Maria? (= Maria nu vine?/ Unde e Maria? / Cine e Maria? etc.) Fraz interogativ indirect Nu tii / Nu ti i, | aceasta este gara? Spune-mi / Spune i-mi, | Spune-mi / Spune i-mi (v rog,) | dac aceasta e gara? mi spui / mi spune i (v rog) | Te rog s-mi spui / spune-mi | V rog s-mi spune i / spune i-mi | Spune-mi / Spune i-mi (v rog,) | cine |. mi spui / mi spune i (v rog) | ce | Te rog s-mi spui / spune-mi | unde | + vb. V rog s-mi spune i / spune i-mi | cnd | ti i | la ce | (N-)ave i idee | ct etc.| v. G 3.4.5. PRONUMELE SI ADJECTIVUL INTEROGATIV-RELATIV 2.1.4. RSPUNSUL LA CEREREA DE INFORMA II (interoga ii par iale) Pronume i adverbe v. AV 2.1.2. A RSPUNDE LA CEREREA DE INFORMA II 2.1.5. A CERE INFORMA II (interoga ii alternative) complete Mergi la spectacol sau stai acas? Scrii sau nu scrii? mi da i sau nu-mi da i banii napoi? Bei vin sau bere? Cnd ne vedem, mine sau poimine? eliptice (O cafea, v rog!) Cu sau fr zahr? Cu sau fr lapte? (Am bea ceva!) Cafea sau ceai?
52

(Ne sun mine.) Maria sau Andrei? 2.1.6. RSPUNSUL LA CEREREA DE INFORMA II (alternative) cu o op iune: Merg la spectacol / Scriu /Nu- i dau/ Bere / Mine/ Cu (zahr) etc. fr op iune: (Mi-e) tot una. (Mi-e) indiferent. N-are importan . Nu conteaz. Oricnd. Oricum. Oriunde. v. G 3.7.0.2. ADVERBUL. CLASIFICARE DUP SENS Respingerea celor dou alternative Nici una nici alta. Nici (subst./adv./pron.), nici (subst./adv./pron.) Niciodat. Nimic. Nimeni. Nici unul. v. G 3.4.7. PRONUMELE I ADJECTIVUL NEGATIV 3.7.0.2. ADVERBUL. CLASIFICARE DUPA SENS 2.1.7. A SE ASIGURA, A VERIFICA UN FAPT Eti student,

| nu? | nu-i aa? | aa-i?

Aa-i |c eti student? Nu-i aa | Cu verb repetat: Eti sau nu eti student? Cu verbe specifice Sigur eti student? Pot fi sigur() |c eti student? E adevrat | Enun uri interogative directe cu imperativul: Spune-mi dac |e adevrat c eti student? |pot fi sigur c eti student? 2.1.8. A AFIRMA Enun uri afirmative Citesc zilnic ziarele. Enun uri interogative retorice. Cum s nu merg la film? v. AV 2.1.2.1 RSPUNS AFIRMATIV
53

2.1.9. A NEGA Enun uri declarative negative. Nu citesc ziarele Nu-i nimeni acas. Nici tu nu vorbeti engleza. Enun uri exclamative. Nici nu m gndesc! Nici nu vreau s aud! Nici vorb! Asta-i culmea!

Asta-i prea de tot!


v. AV 2.1.2.2. RSPUNS NEGATIV 2.1.10. A ANUN A UN FAPT Enun uri interogative. a (nu) ti |prez./pf.c./impf. | a (nu) auzi | pf.c. |+ de + GN /c + vb.Ind a (nu) afla | pf.c. | tii / ai auzit / ai aflat de accident? (Nu) tii (tiai / ai tiut)| (N-) ai auzit | c a fost un accident? (N-) ai aflat | Suntem vecini, tii? tii noutatea? Suntem vecini. S- i spun ceva: suntem vecini. Enun uri declarative. a anun a / a preveni + c + vb.Ind Te anun c suntem vecini. Te previn c vom fi vecini. tii, suntem vecini. V. AV 2.1.8. A AFIRMA 2.1.9. A NEGA 2.1.11. A CERE CUIVA S SE IDENTIFICE Cine eti/sunte i? Cum te / v cheam? Numele, te / v rog? 2.1.12. A SE IDENTIFICA Sunt M cheam M numesc Numele meu V. AV 1.2.3. AUTOPREZENTAREA 2.1.13. A CERE IDENTIFICAREA CUIVA/A CEVA Enun uri interogative par iale (cu demonstrative) Cine e | acesta/ acest om?
54

| acela / acel om? | cel de acolo? Cine e | omul acesta? | femeia aceasta? Cum |l/o/i/le | cheam? Ce carte citete? 2.1.14. A IDENTIFICA Enun uri declarative (cu demonstrative) Acesta |acest om/omul acesta | e so ul meu. El e so ul meu. l cheam Dan Popa. Citete Rou i negru. Grup nominal Un prieten. Dan Popa. Rou i negru. 2.1.15. A CERE INFORMA II ASUPRA CAPACIT II Enun uri interogative (cu verbe specifice). a putea + vb.Inf./Conj. Poate studia / s studieze orice? a fi capabil | + Conj./de + subst. a fi n stare | El e |capabil / n stare | s rezolve problema? a ti + vb.Conj. tie s repare calculatorul? a se pricepe + vb.Conj./la + subst. Se pricepe s repare calculatorul? Se pricepe la matematic? Enun uri interogative cu referire direct la anumite capacit i. Vorbete limbi strine? Conduce? Folosete computerul? Ce eti n stare s faci? Ct eti n stare s reziti fr ap? 2.1.16. A DA INFORMA II ASUPRA CAPACIT II Enun uri declarative a putea + vb. Inf./Conj. Poate studia / s studieze orice. a fi capabil | + Conj./ + de + GN a fi n stare | El e | capabil / n stare | s rezolve problema. | de orice. a ti + vb.Conj. tie s repare calculatorul. a se pricepe + vb.Conj./ + la + GN Se pricepe s repare calculatorul.
55

Se pricepe la matematic. 2.1.17. A CERE INFORMA II ASUPRA ACTELOR MENTALE Enun uri interogative. a se gndi | + la + GN | + vb.Conj. | + c /dac /unde / cnd etc. | + vb.Ind. Te gndeti la data examenului? Se gndete s plece? Te gndeti dac po i iei din ncurctur? a se rzgndi Te-ai rzgndit? v. G ..(pron. refl. n A.) a-i (a nu-i) aminti | + de + GN/subst.art a-i (a nu-i) aduce aminte | + c/dac + vb.Ind. i aminteti de prietenul tu? Nu- i aminteti cuvntul? i aminteti c / dac ai spus asta? v.G ..(pron. ref. n D.) a (nu)uita | + subst.art./+ persoan | + vb.Conj. | + c/de ce/cnd/unde/cum etc.| + vb.Ind. A i uitat adresa? L-a i uitat pe Marin? A i uitat-o pe Ioana? N-ai uitat s ncui ua? A i uitat c v-am invitat la cin? a vedea / a pricepe /a n elege /a ti + ce, cum, unde, etc. + vb.Ind. Vezi | Pricepi | cum trebuie s faci? n elegi| tii | 2.1.18. A DA INFORMA II ASUPRA ACTELOR MENTALE Enun uri declarative. a se gndi M gndesc la data examenului. Se gndete s plece. M gndesc dac a ajuns cu bine la destina ie. a-i aminti / a-i aduce aminte mi amintesc de prietenul tu. a nu-i aminti /a nu-i aduce aminte Nu-mi amintesc cuvntul. mi amintesc c ai spus asta. a (nu)uita A i uitat adresa. L-a i uitat pe Marin. A i uitat-o pe Ioana. N-am uitat s ncui ua. Am uitat c m-a i invitat la cin. a pricepe /a n elege
56

Am n eles | ce vrei s spui. Am priceput | a vedea Vd cum stau lucrurile. 2.1.19. A CERE EXPLICA II a nu n elege a nu pricepe + GN / + ce, cum unde + vb.Ind. Nu n eleg aceast problem. Nu n eleg ce trebuie s fac. Nu pricep unde am greit. a explica | pron. | | + ce, cum, unde etc. + vb.Ind. / a arta | pers. | Imp. | + ca + vb.Conj. a da explica ii| n D. | | Explica i-mi unde am greit! Arta i-mi cum trebuie s fac! Da i-ne mai multe explica ii ca s n elegem. Interoga ii par iale. De ce? De ce ai ntrziat? Cum .(explici / se explic)? Cum se explic de vorbeti aa bine engleza? Cum de + vb. Cum de vorbeti aa bine engleza? Cum se face c + vb. Cum se face c vorbeti aa bine engleza? v. AV 4.4. ORDINE, INSTRUC IUNI 2.1.20. 2.1.21. A DA EXPLICA II a explica / a arta V explic imediat ce nseamn asta. V art unde a i greit. a da explica ii Acum m grbesc, v dau explica ii mai trziu. Asta nseamn c.. Ordonarea explica iilor n primul rnd., apoi (Mai) nti, pe urm La nceput, apoi. la sfrit Rspuns la interoga iile par iale Pentru c mi s-a stricat maina. Pentru c am studiat n Anglia. 2.1.22. A CERE JUSTIFICRI Enun uri declarative. a nu n elege/a nu pricepe/a nu ti + de ce + vb.Ind. Nu n eleg de ce ai telefonat. Nu pricep de ce m-ai chemat.
57

Nu tiu de ce a venit aa trziu. a da o justificare/explica ie + pentru/la/ D. a (se) justifica Te rog s ne dai o explica ie | pentru aceste cheltuieli. Te rog s justifici | aceste cheltuieli. Justific (te rog) | Te rog s te justifici. Justific-te! Enun uri interogative. Cum justifici aceast atitudine? V. AV 2.1.19. A CERE EXPLICA II 2.1.23. A (SE) JUSTIFICA Enun uri declarative (prop. coord.) N-am putut veni, am fost bolnav. Enun uri declarative (prop. subord. prin: pentru c, deoarece, fiindc, din cauz c etc.) |pentru c am fost bolnav. N-am putut veni |din cauz c mi s-a stricat maina. |deoarece m-am mbolnvit. l recomand fiindc e un om bine pregtit. a justifica Pot justifica absen a mea: sunt n concediu medical. Justific cererea mea cu urmtoarele acte: a aduce/prezenta justificri V aduc/prezint urmtoarele justificri: din motiv de |+ GN-A. din ra iuni de| din cauza | + GN-G. Din ra iuni de ordin financiar trebuie s renun la cltoria cu avionul. Din cauza banilor, nu-mi permit s cltoresc cu avionul. 2.1.24. A SE SCUZA a se scuza / a-i prea ru a-i cere scuze (pentru) Scuza i-m / Scuz-m. mi pare ru. mi cer scuze pentru Din pcate Din nefericire A nu avea inten ia s./de a A nu vrea s A fost o nen elegere 2.1.25. A ACCEPTA SCUZELE Nu-i nimic. Nu face nimic. (Nu-i ) nici o problem. Nu v face i / nu- i face griji. E n ordine (fi i linitit). OK.
58

2.1.26. A CERE APROBAREA (+ formal) a ruga (+ a binevoi) | + a proba + GN-A. | a fi de acord cu + GN-A. V rog s binevoi i a aproba cererea noastr. V rugm s aproba i bugetul pe anul viitor. V rugm s fi i de acord cu propunerea noastr. Enun uri interogative a putea (Cond.) + a aproba (Inf./Conj.) + GN-A. A i putea aproba cererea mea? (- formal) Cum i se pare proiectul meu? Totul e n ordine? 2.1.27. A APROBA (+ formal) a aproba a fi de acord (cu) Se aprob./ Suntem de acord cu (- formal) Bine. Excelent. De acord. V / te aprob. 2.1.28. A NU APROBA/ A DEZAPROBA (+ formal) Nu se aprob./Nu suntem de acord cu (- formal) Nu pot aproba aa ceva. Nu sunt de acord. Nu-mi place. Nu e bine. -- ! 2.2. MODALIT I

2.2.1. A CONSIDERA UN FAPT CA SIGUR Enun uri declarative cu verbe impersonale sau adverbe E (absolut/mai mult ca)sigur| E clar/evident. | c + vb.Ind. Nu-i nici o ndoial | Fr ndoial | (E) (absolut ) sigur | (E) clar | (E) evident | c vine/va veni Fr ndoial | Nu e nici o ndoial | sigur/nendoielnic/cu siguran (+ vb.Ind) Nendoielnic /Cu siguran vine/va veni.
59

Enun uri declarative cu verbe personale a fi sigur/a nu se ndoi (de + subst./c + vb.) Sunt sigur | de informa ie/c e o informa ie corect. Nu m ndoiesc | 2.2.2. A CONSIDERA UN FAPT CA ADEVRAT a fi adevrat (c + vb.Ind.) E adevrat c Ana pleac. 2.2.3. A CONSIDERA UN FAPT CA NEADEVRAT/ FALS a nu fi adevrat/a fi fals Nu e adevrat c (Ana) pleac.

2.2.4. A CONSIDERA UN FAPT CA APARENT a prea + adj./vb.Inf./Conj. Mihai pare obosit. Pare a fi adevrat. Pare s fie o alarm fals. parc + vb. Parc plou. Parc eti trist. a da impresia + de+subst.A./c + vb.Ind. Mihai d impresia |de nemul umire |de persoan nemul umit |c e nemul umit. a(-i) face impresia + c + vb.Ind./Cond. mi face impresia c e bolnav. Ne face impresia c ar pleca din ar. a avea impresia / a i se prea (c + vb.) Am impresia c plou. Mi se pare c plou. Aparent, totul merge bine. Enun uri comparative Se poart ca un copil. Vorbete ca un om mare. 2.2.5. A CONSIDERA UN FAPT CA PROBABIL a fi probabil (c)+ vb.Ind. Probabil (c) vine./Probabil a venit./E probabil c va veni. pesemne (c )+ vb.Ind. Pesemne (c) va veni / a venit. a fi/exista speran e + vb.Conj. Sunt/exist speran e s vin la voi. Vb. Prezumtiv O veni el. La ora asta o fi ajuns acas. 2.2.6. A CONSIDERA UN FAPT
60

CA IMPROBABIL E improbabil | + vb.Conj. E (foarte) pu in probabil | Probabil c nu | + vb.Ind. E improbabil/pu in probabil s vin mai devreme. Probabil c (nu) o s vin. Slab speran /ndejde + vb.Conj. (fam.) Slab speran s plec n concediu anul acesta. 2.2.7. A CONSIDERA UN FAPT CA POSIBIL Enun uri cu verbe impersonale a se putea + vb.Inf./Conj. Se poate ajunge pe jos. S-ar putea merge pe jos. Se poate s plou. S-ar putea s plou. a fi (foarte) posibil + vb.Conj. a exista posibilitatea E (foarte) posibil s v telefonez. Exist posibilitatea s telefona i. a exista posibilitatea de + vb.Inf. Exist posibilitatea de a telefona Poate (c)+ vb.Ind. Poate (c) sosesc mine. 2.2.8. A CONSIDERA UN FAPT CA IMPOSIBIL a fi imposibil/a fi cu neputin | + vb.Conj. a nu fi posibil/a nu fi cu putin | E imposibil /cu neputin s rezolv aceast problem. Nu e posibil/nu e cu putin s pleci. a nu avea posibilitatea de a + Inf./Conj. A anun at c nu are posibilitatea de a plti/ s plteasc. a nu se putea + vb. Inf./Conj. Solu ia aceasta nu se poate respinge. Solu ia aceasta nu poate s se resping. E imposibil/cu neputin + vb.Sup. Problema dumneavoastr e imposibil de rezolvat. 2.2.9. A CONSIDERA UN FAPT CA NECESAR (i obligatoriu) Enun uri cu verbul impersonal a trebui + vb.Conj. Trebuie s plec/s lucrezi/s vorbeasc etc. a fi necesar + vb.Conj. E (absolut/neaprat) necesar s n eleg/n elegi etc. situa ia. a se cuveni/a se cdea (fam.) + vb.Conj. Se cuvine/se cade s-l felicitm. 2.2.10. A CONSIDERA UN FAPT CA NENECESAR
61

a nu trebui/a nu fi nevoie/a nu fi necesar + vb.Conj Nu trebuie s atep i. Nu e/nu-i nevoie s reveni i. Nu e necesar s telefona i. 2.2.11. A CONSIDERA UN FAPT CA GREU/DIFICIL a fi greu/a fi dificil/a nu fi uor + vb.Conj./Sup. E greu | E dificil |s n eleg/n elegi/n eleag etc. Nu e/nu-i uor | E greu | E dificil | de n eles . Nu e uor | 2.2.12. A CONSIDERA UN FAPT CA UOR a fi uor/a nu fi greu/a nu fi dificil + vb.Conj./Sup. E uor | s n eleg/ de n eles. Nu-i greu/Nu-i dificil | 2.2.13. A FORMULA IPOTEZE DE EVENTUALITATE Dac/n caz c + vb.Ind.prez./viitor + prop.regent. Dac plou/va ploua , am umbrela la mine. n caz c pleac /va pleca, anun -m. 2.2.14.A FORMULA IPOTEZE DE IREALITATE Dac/n caz c + vb.Cond.prez. + vb.Cond.prez. Dac ar ploua, ar fi bine. Dac | + vb.Cond.pf./Ind.imp.+ vb.Cond.pf./ Ind.imp. n caz c | Dac/n caz c ar fi avut timp, ar fi terminat lucrarea. Dac/n caz c avea timp, termina lucrarea. Dac/n caz c ar fi avut timp, termina lucrarea. Dac/n caz c avea timp, ar fi terminat lucrarea. Conj.pf. + vb.Cond.pf. S fi avut timp, ar fi terminat lucrarea. Not: Topica nu e fix, se poate i: regent + dac/n caz c Ar fi venit dac ar fi avut timp. 3. 3.1. ATITUDINI SI SENTIMENTE A CERE INFORMA II ASUPRA ATITUDINILOR I SENTIMENTELOR Enun uri interogative totale a-i plcea/a-i face plcere + GN-N./ + Conj. i/v place Valea Prahovei? i/v place s schia i?
62

a sim i + c + vb. Sim i/sim i i c te/v iubete? a se sim i Te sim i bine? V sim i i ru? a fi + adj./adv. Eti bine/sntos? Sunte i bine/sntoi? Enun uri interogative par iale Ce/cum/cnd/unde/de ce etc + a-i plcea/a-i face plcere? Ce v place? Ce v-ar face plcere s vizita i? Cum v-a plcut piesa? De ce v place la mare? Enun uri declarative + mrci inter. (aa-i? nu-i aa? oare? nu? etc.) Sinaia e frumoas, nu-i aa? Oare e bun mmliga? E bun mmliga, nu? 3.2. A EXPRIMA ATITUDINI I SENTIMENTE

3.2.1. ATITUDINI I SENTIMENTE POZITIVE 3.2.1.1.PLCEREA Enun uri declarative (vb. + subst. adj. / + adv.) a (-i) plcea + subst.art.N. (adj.) / + s + Conj. mi place marea. mi place vinul rou. mi place s merg cu bicicleta. a-i face plcere + vb.Conj. mi face plcere s te ascult. a fi + adj. Sinaia e (foarte) frumoas/minunat/extraordinar/plcut etc. Enun uri exclamative (ce + GN /adv.) ce + subst. neart. (determinant) Ce plcere! Ce munte frumos! Ce copii! (minuna i!) Ce bine! 3.2.1.2. FERICIREA Enun uri declarative a fi fericit (-, -i, -e) | ( + de + GN-A./ a se sim i fericit (-, -i, -e) | c + vb. Ind./ + vb.Conj.) a fi bucuros (-, -i, -e) | a se bucura | Sunt fericit (de sosirea ta) M simt fericit. Sunt bucuroas s te primesc.
63

M bucur c ai sosit. Enun uri exclamative Ce fericire! Ce bucurie! ce + adj. + a fi | + c + vb.Ind./vb.Conj. Ce ferici i suntem (c a i venit)! Ce bucuros sunt s aflu c ai ctigat Olimpiada. 3.2.1.3. IUBIREA a-i plcea (cineva) mi place fata. a-i plcea de | a se ndrgosti de | + GN-A. a fi indrgostit de | mi place de tine. Mihai s-a ndrgostit de sora mea. Maria e ndrgostit de Ionel. a iubi (pe cineva) + pron.pers.A. Dan o iubete pe Ana. Ana nu-l iubete pe Dan. 3.2.1.4. PRIETENIA a se mprieteni cu | a deveni prieten cu | + subst.art./GN-A./subst.propriu a fi prieten cu | M-am mprietenit repede cu biatul. Maria s-a mprietenit cu tine. Doru s-a mprietenit cu copiii de la grdini . Vlad s-a mprietenit cu Maria. Vlad e prieten cu Maria. 3.2.1.5. SIMPATIA a simpatiza pe + GN-A. l simpatizez pe Dan, dar n-o simpatizez pe Ana. a-i plcea de (cineva) + GN-A. mi place de tine/prietenii ti. a avea o simpatie pentru + GN-A. Mama are o simpatie deosebit pentru tine/prietena mea. a fi simpatic/-,/-i/-e Petre e foarte simpatic. 3.2.1.6. MUL UMIREA/ SATISFAC IA/ BUCURIA Enun uri declarative a fi mul umit/-,/-i,/-e | de |+ GN-A. a fi satisfcut/-,/-i,/-e | c |+ vb. Ind./Conj. a fi bucuros/-,/-i,/-e | | a fi ncntat/-/-i/-e | | Sunt (foarte) mul umit (de tine). E satisfcut de rezultatul examenului.
64

Sunt bucuroi de oaspe i. Suntem foarte bucuroi c ve i veni la noi. Sunt ncntat s v primesc. a se bucura | de |+ GN-A. | c | + vb. Ind./vb.Conj. M bucur de succesul dumneavoastr. Se bucur c am avut succes. Ne bucurm s v putem ajuta. a-i prea bine | de/pentru | + GN-A. | c | + vb.Ind./vb.Conj. mi pare bine de cunotin . mi pare bine pentru voi. Le pare bine c pleac n vacan . i pare bine s revin. vb. + cu plcere /bucuros Vin cu plcere. Lucreaz bucuros. Enun uri exclamative Bine! Bravo! OK! Excelent! Fain! (fam. reg.) 3.2.1.7. ENTUZIASMUL Enun uri declarative. a fi entuziasmat de | + GN | (ceea) ce | vb.Ind. | felul (modul)cum/n care | Sunt entuziasmat de rezultatul vostru. Prin ii sunt entuziasma i de | ceea ce a i realizat. | felul cum v-a i comportat. | modul n care a i rezolvat problema. Enun uri exclamative (RE) Bravo! Excelent! Extraordinar! Formidabil! Ce bine! Ce frumos! Ce minunat! 3.2.1.8. ADMIRA IA Enun uri declarative a admira/a aprecia (ceva/pe cineva) Admir acest om . l admir pe acest om/pe Ion. Apreciez n mod deosebit aceast lucrare. O apreciez n mod deosebit pe Ioana. a avea admira ie pentru + GN-A. Am toat admira ia pentru aceast femeie. Enun uri exclamative ce + subst./adj
65

Ce om! Ce lucrare! Ce frumos! Ah! Oh! 3.2.1.9. MNDRIA a fi mndru/-, /-i,/-e | de |+ GN | c | + vb.Ind. | vb.Conj. Sunt mndru | de tine. | c eti prietenul meu. Sunt/A fi mndr s am un prieten ca tine. a se mndri | cu | + GN | c | + vb.Ind. | vb.Conj. M mndresc cu tine. M mndresc c eti prietenul meu. M-a mndri s fii copilul meu. a avea mndria |de | + GN | | vb.Inf. Are mndria de printe. Are mndria de a nvinge singur. Enun uri exclamative ce + subst./adj. Ce mndrie (pentru mine)! Ce mndru (mndr/mndri/mndre) sunt(em) de tine! 3.2.1.10. INTERESUL Enun uri declarative a-l interesa |+ GN-N. / vb. conj. a-l pasiona | M intereseaz muzica = Muzica m intereseaz. M pasioneaz istoria = Istoria m pasioneaz. M intereseaz s cunosc istoria. a fi interesat (-,-i,-e) de | GN-A. Ana e interesat de muzica romneasc, iar so ul ei de arheologie. a avea interes | + pentru + GN a avea interes(ul) | + vb.Conj. Are un interes special pentru tine. Are interesul s te caute. Enun uri exclamative. (E) interesant! Ce interesant (e)! vb.Imp. Spune (repede)! Nu vorbi! Nu mai spune! Enun uri interogative. Chiar? Aa-i?
66

Serios? 3.2.1.11. PREFERIN A a prefera |+ GN-N./vb.Conj. a-i plcea mai mult(curnd/degrab) | Prefer marea. Prefer s merg la mare. mi place mai degrab marea ( dect muntele). mi place mai degrab s merg la mare. a opta |pentru |+ GN a avea preferin | | Optez pentru mare. Am preferin pentru Marea Neagr. a alege Aleg marea. a fi + | de preferat |GN-N. | de ales | E de preferat muntele./Ar fi de ales muntele. a fi preferabil + vb.Conj. E preferabil s plec. 3.2.1.12. DORIN A Enun uri declarative a dori/a vrea + GN/vb.Conj. Doresc/vreau o cafea. A dori/a vrea nite mere. Doresc s merg la film. A vrea s stau acas. a avea poft/chef | + de + GN | + vb.Conj. Am chef de lucru. N-am poft de nimic. Am chef s m plimb prin pdure. Enun uri exclamative ce + chef/poft + vb.a avea + de + subst./vb.Conj. Ce poft am/a avea de o plimbare! Ce chef am/a avea s m plimb! 3.2.1.13. NECESITATEA a trebui + vb.Part./Conj. Acest lucru trebuie fcut ct mai repede. Trebuie s plecm chiar acum. a fi (absolut) necesar/obligatoriu Plecarea e absolut necesar. V. AV 2.2.9. A CONSIDERA UN FAPT CA NECESAR 3.2.1.14. CHEFUL / POFTA a avea chef/poft de + GN.-A. Am chef de plimbare. a avea chef/poft + vb.Conj. Am chef s m plimb. V. AV 3.2.1.12. DORIN A
67

3.2.1.15. SPERAN A Enun uri declarative a spera | c + vb.Ind. | | vb.Conj. | | n + GN-A. | Sper c ai reuit/reueti/vei reui Sperm s nu ave i probleme. Sper n reuita voastr. a avea speran a c + vb.Ind. Am speran a c vei reui. a avea speran e de + GN-A. Avem speran e de reuit. a-i pune speran e n + GN-A. mi pun mari speran e n voi. (n coresponden ) n speran a c + vb.Ind. 3.2.1.16. NCURAJAREA/ LINITIREA CUIVA Enun uri declarative a liniti (pe cineva) a se liniti Nu trebuie s- i fie fric. N-ai de ce s te temi. Nu e nici o problem. Totul va fi bine. Enun uri exclamative Curaj! Nu- i fie fric! Nu te teme! N-ai fric / team! Fii linitit! Stai linitit! v. AV 4.7. EXORTA IA 3.2.1.17. CREDIN A/ NCREDEREA a crede | n + GN-A./c + vb.Ind. a avea credin a | a avea ncredere | Cred/am ncredere n tine. Cred c vei reui. a fi ncredin at | c + vb.Ind. Sunt ncredin at c va reveni. 3.2.1.18. SOLIDARITATEA a conta/a se baza | pe + GN-A. Maria poate conta pe ajutorul nostru. a fi | cu/alturi de | + GN-A. Dac e nevoie, suntem cu voi/alturi de voi. a fi de partea + GN-G. Noi suntem de partea voastr/adevrului.
68

a ajuta V ajutm necondi ionat. a fi solidar cu + GN-A. 3.2.1.19. CALMUL a fi calm/-,/-i,/-e a fi linitit/-,/-i,/-e Sunt foarte calm/linitit. a se calma a se liniti Acum s-a calmat/linitit. a avea linite Aici are linite, poate lucra. 3.2.1.20. RBDAREA a avea rbdare cu + GN-A./vb.Conj. Am avut mult rbdare cu tine. Am rbdare s atept. 3.2.1.21. GRATITUDINEA/ RECUNOTIN A a mul umi, a fi recunosctor i mul umesc pentru ajutor. V sunt recunosctor pentru ajutor. a nu avea cuvinte N-am cuvinte pentru a- i spune ce simt. multe mul umiri Multe mul umiri pentru ajutor. V. AV 1.4.3. A MUL UMI 3.2.2. ATITUDINI I SENTIMENTE NEUTRE 3.2.2.1.PERPLEXITATEA/ SURPRIZA Enun uri declarative | + de + GN a fi surprins | + vb. Conj. | + c + vb.Ind. Sunt surprins de reac ia ta. E surprins s constate c a greit. A fost surprins c n-ai spus adevrul. a-l surprinde | + GN-N. / c + vb.Ind. / + vb.Conj. a-l mira | M surprinde/mir /rezultatul meciului. Te surprinde c a plecat ? M surprinde s aflu asta. a se mira |de + GN-A./ c + vb.Ind. M mir de rbdarea ta. M mir c n-a plecat mai devreme. a nu se atepta | la + GN-A. | | vb.Conj. |
69

Nu m ateptam la asta. Nu m-am ateptat s faci asta. Enun uri exclamative (RE) Nu-i adevrat! Nu pot s cred! Incredibil! Ce surpriz! Ah! Vai! Enun uri interogative Ce? Cum aa? E adevrat? Ce spune i? Ce spui? 3.2.2.2. INDIFEREN A/ DEZINTERESUL Enun uri declarative a-i fi indiferent |ce, cum, unde etc. | + vb.Ind./Cond./ a-i fi egal | dac, de, c | + vb. sau (dac) + vb. a-i fi tot una | | Mi-e indiferent ce face. Mi-e egal dac vine sau (dac) nu vine. Mi-e totuna c plec sau (c) rmne. a nu-i psa | de | + GN-A. | dac /c | + vb.Ind. Nu-mi pas de voi. Nu-mi pas dac plou sau nu. Nu-mi pas c plou. a nu-l interesa |+ GN |+ dac, ce, c, + vb.Ind. |+ vb.Conj. Nu m intereseaz matematica. Nu-l intereseaz dac va ploua. Nu m intereseaz s aud asta. a nu avea importan + dac + vb.Ind./Cond. N-are importan dac m iubete sau nu. a nu conta dac/ ce / ct etc. + vb.Ind. Nu conteaz ce tie. Enun uri exclamative (RE) Nu conteaz! N-are importan ! Nu m intereseaz! Nici nu vreau s-aud! Nici s n-aud! Enun uri interogative retorice Ei i (ce-i cu asta)? Crezi c m intereseaz? Crezi c-mi pas? Ce e interesant n asta?
70

3.2.2.3.RESEMNAREA Enun uri declarative a nu avea |ce, cum, unde| + vb.Inf. a nu avea de ales a se resemna n aceast situa ie | n-am ce face. | de ales | m resemnez. Enun uri exclamative (RE) Rbdare! Nu-i nimic de fcut! N-ai ce face! N-ave i ce face! Resemneaz-te! Resemna i-v! 3.2.3. ATITUDINI I SENTIMENTE NEGATIVE 3.2.3.1.NEPLCEREA Enun uri declarative a nu-i plcea | + GN-N./c, ce, cum + vb.Ind. a nu-i face plcere | + vb.Conj. a-i displcea | Nu-mi place ntunericul. Nu-i face plcere acest film. mi displace umezeala. Nu mi-a plcut c ai ntrziat la cin. Nu-mi place cum pronun i englezete. Nu mi-a fcut plcere s te vd plngnd. mi dispalce s vorbeti urt. Enun uri exclamative a fi + o catastrof/o calamitate/un dezastru etc. Filmul sta e o catastrof! Femeia asta e o calamitate! ce + adv./subst. Ce ru! Ce durere! Ce situa ie! ce + (subst.) + adj. calificativ Ce (om) nebun! Ce (persoan) neserioas! ce + adj. + a fi +GN-N. Ce nebun e! Ce urt e vremea! Interjec ii i cuvinte interjective Uf! Fui! Groaznic! Carastrofal! 3.2.3.2. NEFERICIREA Enun uri declarative a fi nefericit (-, -i, -e)

| de + GN-N./
71

a se sim i nefericit (-, -i, -e) | c + vb. Ind./ a fi trist (-, -i, -e) | vb. Conj. a nu fi fericit (-, -i, -e) | Suntem neferici i. Ne sim im foarte neferici i. Nu suntem ferici i (de eecul tu). Suntem triti c ai plecat. Enun uri exclamative ce + subst./adj./adv. Ce triste e! Ce ghinion! Ce trist! Ce triti suntem! 3.2.3.3. ANTIPATIA a-i fi antipatic Vecinul tu mi-e antipatic. a antipatiza | + pron.pers.A a nu simpatiza | a nu suporta | a nu suferi | Ion m antipatizeaz. Ion l antipatizeaz pe Vasile. Ion nu m simpatizeaz. Ion nu-l simpatizeaz/suport/sufer pe Vasile. a nu-i plcea Prietena ta nu-mi place. a avea o antipatie/aversiune fa de/pentru + GN-A. Am o antipatie fa de sora ta. 3.2.3.4. DEZGUSTUL a-l dezgusta + GN-N Comportarea lui m dezgust. a-i fi sil de + GN-A. Mi-e sil de tine. a-i fi/a-i provoca grea Mi-e grea de voi. Interjec ii: Oribil! Dezgusttor! 3.2.3.5. TRISTE EA/ NEMUL UMIREA a fi nemul umit/-,/-i,/-e | de + GN-A/din + GN-G. a nu fi mul umit/-,/-i,/-e | (din cauz /pentru) c + vb.Ind. Sunt nemul umit |de rezultatul meciului. Nu sunt mul umit | Sunt nemul umit din cauza meciului. E nemul umit (din cauz) c a pierdut meciul. a fi trist + c + vb.Ind. Sunt trist c au pierdut meciul. Enun uri exclamative a putea (Ind.impf./Cond.perf.) + vb.Conj. Puteai s joci mai bine!
72

Ai fi putut s ctigi! 3.2.3.6. DEZILUZIA/ DECEP IA/ REGRETUL Enun uri declarative e pcat | de + GN-A | c + vb.Ind. | + vb.Conj. E pcat de timpul pierdut. E pcat c pierdem timpul. E pcat s pierdem timpul. a fi decep ionat | de + GN-A. Sunt decep ionat de acest film. a-l decep iona + GN-N. M-a decep ionat filmul. Filmul m-a decep ionat. a avea /a suferi o decep ie Cnd l-am cunoscut mai bine am avut o mare decep ie. a-i prea ru | de / pentru + GN-A. | c + vb.Ind. | vb.Conj. mi pare ru de banii pierdu i / pentru banii pierdu i. i pare ru c nu eti mul umit. Ne pare ru s te vedem trist. a regreta | + GN-N. | c + vb.Ind. | ce + vb.Ind. Regretm absen a domnului Ionescu. Regretm c domnul Ionescu e absent. Regret ce s-a ntmplat ieri. Enun uri exclamative (RE) Pcat! Ce pcat! Ce trist! Ce deziluzie! Ce decep ie! 3.2.3.7. VINA a fi nvinuit/-,/-i,/-e | de + GN-A./ a fi vinovat/-,/-i,/-e | c + vb.Ind. Suntem nvinui i de trdare/c am trdat. a fi de vin = a fi vinovat Cine-i de vin? Noi suntem de vin. 3.2.3.8. TEAMA /FRICA Enun uri declarative a-i fi fric /team | de GN-A. | c + vb.Ind. | + vb.Conj. Mi-e fric de cini. Mi-e team c s-a ntmplat ceva ru.
73

Mi-e fric s cltoresc cu avionul. v. G 3.6.1.3.1. VERBE PRONOMINALE UNIPERSONALE SI IMPERSONALE CU DATIV (A-I PLACEA) a se teme | de GN-A. | c + vb.Ind. | + vb.Conj. M tem de un cutremur. Se teme c nu va reui la examen. M tem s cltoresc singur. a tremura de fric /team |c + vb.Ind./Conj.neg. a muri de fric / team | Tremur de team c va face o prostie. Tremur de fric s nu fac o prostie. Mor de fric. a se speria | de GN-A. | c + vb.Ind. M sperii de orice. M-am speriat c eti bolnav. Enun uri exclamative Vai! Ajutor! Ce spaim (am tras)! Ce fric mi-e! Enun uri interogative i-e (tare) fric? (De ce) tremuri? Te-ai speriat (tare)? 3.2.3.9.COMPASIUNEA Enun uri declarative a comptimi + GN-A. O comptimesc pe so ia lui. l comptimesc pe so ul ei. a n elege + GN-A. n elegem durerea voastr. a fi impresionat | de + GN-A. | c + vb.Ind. | vb.Conj. Suntem impresiona i de durerea voastr. Sunt impresionat c suferi aa mult. Suntem impresiona i s vedem atta durere. a-i fi mil de + GN-A. Mi-e mil de el, sufer foarte mult. v. AV 3.2.3.6. DEZILUZIA / DECEP IA / REGRETUL 3.2.3.10. NENCREDEREA a nu crede | n + GN-A. | c + vb.Ind./Cond. | vb.Conj Nu cred n propunerea ta. Nu cred c ai dreptate. Nu cred s ai dreptate.
74

a nu avea ncredere | n + GN-A./c + vb.Ind. Nu am ncredere n tine. Nu avem ncredere c spune adevrul. 3.2.3.11. LENEA Enun uri declarative a-i fi lene + vb.Conj. Mi-e lene s lucrez. a fi lene X e (un mare) lene. Enun uri exclamative Ce lene mi-e (s lucrez)! 3.2.3.12. IRITAREA Enun uri declarative a-l enerva | GN-N. a-l irita | M enerveaz muzica asta. l irit orice observa ie. a fi nervos/-,/-i,/-e a fi iritat/-,/-i,/-e X este nervos. So ia mea e iritat cnd abordez acest subiect. Enun uri exclamative La dracu! La naiba! Pe dracu! Pe naiba! 3.2.3.13. DEPRIMAREA a fi deprimat/-,/-i,/-e Dup boal, Maria e deprimat. a nu fi n apele sale (metaforic) Azi tata nu e n apele lui. 3.2.3.14. PREOCUPAREA a fi preocupat/-,/-i,/-e | de/cu + GN-A./vb.Conj. Sunt preocupat de terminarea lucrrii/s termin lucrarea. a-l preocupa + GN-N. M preocup sntatea. a fi ngrijorat/-,/-i,/-e | de + GN-A./din cauza + GN-G. | c, pentru c + vb.Ind. Suntem ngrijora i | de plecarea ta. | din cauza plecrii tale. | pentru c ai plecat. Enun uri exclamative Ce ngrijorat sunt! 3.2.3.15. NERBDAREA Enun uri interogative Mai ai mult? Cnd termini/vii/pleci? Enun uri declarative a nu avea rbdare |cu + GN-A./vb.Conj.
75

Nu mai am rbdare cu copiii. Nu mai am rbdare s vorbesc cu tine. a fi nerbdtor/-toare,/-tori + vb.Conj. Suntem nerbdtori s v ntlnim. Enun uri exclamative Gata! Termin! Hai! Ce porcrie! 3.2.3.16. REPULSIA a nu suporta + GN-A. Nu-l suport pe Ionescu. a avea/a sim i o repulsie fa de +GN-A. Simt o repulsie fa de acest om. a nu-i plcea Nu-mi place comportarea ta. 3.2.3.17. AVERSIUNEA a detesta + GN-A. l detest pe acest om. O detest pe aceast femeie. a avea o aversiune fa de + GN-A. Am o aversiune fa de politic. 3.2.3.18. INDIGNAREA Enun uri interogative Cum? Ce? E posibil? Se poate aa ceva? Poftim? 3.2.3.19. OROAREA a avea oroare de + GN-A./vb.Conj. Am oroare de explica ii. Am oroare s dau explica ii. a ur Ursc discu iile de acest gen. a detesta Detest minciuna. Enun uri exclamative Ce oroare! Ce porcrie! 3.2.3.20. DUREREA Enun uri declarative a-l durea | + GN-N. | c + vb.Ind. | vb.Conj. M doare capul. M doare c gndeti aa.
76

M doare s tiu asta. v. G 3.6.1.3.1. VERBE PRONOMINALE UNIPERSONALE SI IMPERSONALE a avea o durere Am o mare durere. vb. (a muri, a nu mai putea, a plnge) + de durere Mor de durere. Nu mai pot de durere. Am plns de durere. Enun uri exclamative Interjec ii Au! Vai! 3.2.3.21. URA a ur/ a detesta + GN-A./vb.Conj. Ursc minciuna./Detest mincinoii. l ursc pe dumanul meu. i detest pe mincinoi. Ursc s cltoresc noaptea. Detest s atepte pe cineva. 4. INFLUEN AREA AC IUNILOR

4.1. CONSULTAREA 4.1.1. A CONSULTA PE CINEVA Enun uri interogative a crede | c + vb.Ind./Cond. a gndi | a i se prea | Crezi | c merge/ar merge aceast culoare? Gndeti | i se pare | a putea + vb.Conj./Inf. Pot s te ntreb ceva? = Te pot ntreba ceva? ce + vb. Ind. Ce zici? Ce spui? Ce prere ai? 4.1.2. A RSPUNDE LA CEREREA DE CONSULTA IE a i se prea | c + vb.Ind. a crede/a considera | (-Ce spui de o vacan la mare?) (Nu) mi se pare o idee bun. (Nu) cred/consider ca e o idee bun. Enun uri exclamative. Bun/excelent/minunat idee!
77

Ce idee grozav! v. AV 2.1.2. A RSPUNDE LA CEREREA DE INFORMA II 2.1.2.1. RSPUNS AFIRMATIV 2.1.2.2. RSPUNS NEGATIV 2.1.2.3. RSPUNS DUBITATIV v. G 3.6.1.3.1. VERBE PRONOMINALE UNIPERSONALE SI IMPERSONALE 4.2. AUTORIZAREA/ PERMISIUNEA v. AV 1.3. 4.2.1. A CERE AUTORIZAREA/ PERMISIUNEA v. AV 1.3.1. CEREREA PERMISIUNII 4.2.2. A ACORDA AUTORIZAREA/ PERMISIUNEA v. AV 1.3.2. ACORDAREA PERMISIUNII 4.2.3. A REFUZA AUTORIZAREA/ PERMISIUNEA v. AV 1.3.3. REFUZAREA PERMISIUNII 4.3. DISPENSA/ APROBAREA REGULI DE MICARE A CORPULUI

4.3.1. A CERE DISPENSA/ APROBAREA Enunturi interogative directe a putea, a permite, a aproba Pot pleca n concediu? mi permite i s plec? mi aproba i cererea de concediu? v. AV 4.2.1. A CERE AUTORIZAREA / PERMISIUNEA 4.3.2. A ACORDA DISPENSA/ APROBAREA a aproba Cererea s-a aprobat. aprobare Ave i nevoie de o aprobare special. adverbe de afirma ie: sigur desigur cu siguran fr ndoial de bun seam
78

v. AV 4.2.2. A ACORDA AUTORIZAREA, PERMISIUNEA V. G 3.7.0. ADVERBUL.CLASIFICARE 4.3.3. A REFUZA DISPENSA/ APROBAREA a nu se aproba a nu fi de acord a fi imposibil Cererea nu se aprob. adverbe de nega ie v. AV 2.1.2.2. RSPUNS NEGATIV AV 2.1.9. A NEGA AV 4.2.3. A REFUZA AUTORIZAREA, PERMISIUNEA 4.4. ORDINE / INSTRUC IUNI

4.4.1. A CERE INDICA II a spune Spune-mi, te rog, ce trebuie s lucrez azi? Enun uri interogative Cum se face mmliga? Cum s deschid televizorul? Cum s schimb canalele? v. AV 2.1.1. / 2.1.3. / 2.1.5. A CERE INFORMA II 4.4.2. A DA ORDIN/ INDICA II/ INSTRUC IUNI Enun uri declarative Aici e prea cald. cnd sau dac + a putea Cnd /dac pute i, repara i casa. vb.refl.pasiv Dup ce se monteaz aparatul, se introduce n priz. Vinul alb se servete bine rcit. vb.refl.Inf.neg. A nu se lsa la ndemna copiilor. A nu se fuma! Enun uri imperative vb.Imp. Vorbi i! Privi i! Nu pleca i! Nu clca i iarba! Arta i-mi v rog legitima ia de cltorie! Pune i fina ntr-un vas, sparge i dou ou, amesteca i.. Enun uri eliptice Linite! Gura! (fam.)
79

Aten ie! Lumina! La treab! La munc! 4.4.3. DISTRIBUIREA SARCINILOR Enumerarea ac iunilor Ea se ocup de coresponden , tu rspunzi la telefon, iar el introduce datele n calculator. v. AV 4.4.1. A CERE INDICA II AV 4.4.2. A DA ORDIN, INSTRUC IUNI, INDICA II AV 5.14. ENUMERAREA 4.5. SFATURI 4.5.1. A CERE SFATURI Enun uri interogative Ce s fac? Ce s cumpr pentru cin? a sftui Ce m sftuieti s comand? Unde m sftuieti s merg n concediu? a da un sfat Nu-mi dai nici un sfat? Enun uri exclamative D-mi te rog un sfat. v. AV 4.6. SUGESTII 4.5.2. A DA SFATURI/ A SFTUI Enun uri declarative a (nu) sftui pe cineva + vb.Conj V sftuiesc s v lua i umbrela. Nu te sftuiesc s pleci singur la munte. a trebui /a fi bine/ cazul + vb.Conj. Cond. Ar trebui | Ar fi bine | s te lai de fumat. Ar fi cazul | mai bine + prop.(vb.Conj./Cond./Imp.) | s pleci la mare. Mai bine| ai pleca la mare. | pleac la mare! (dac + a fi Cond. + ) n locul + GN-G. + vb.Cond. Dac a fi n locul dumneavoastr, a telefona la poli ie. Enun uri interogative De ce nu pleci la mare? La o nou locuin te-ai gndit? 4.6. SUGESTII
80

4.6.1. A SUGERA CUIVA O AC IUNE Enun uri declarative A i putea pleca cu trenul. Enun uri interogative (Nu) mergem la cinema? Ne vedem desear? a (nu) vrea (Ind./Cond.) + vb.Conj. Nu vrei / n-ai vrea s bem o cafea? a (nu) putea (Ind./Cond.)+ vb. Inf./Conj. Am putea s lum masa mpreun? Nu putem lua masa mpreun? ce + a spune/a zice/a avea o prere (Ind./Cond.) de + GN-A. Ce spui /ai spune de o plimbare? ce + a fi (Cond.) + vb Conj. Ce-ar fi s facem o plimbare? de ce nu + vb.Conj./Cond. De ce s nu lum un autobuz? De ce n-am lua autobuzul? Enun uri imperative vb.Conj.pers.1,pl. S megem la munte! S ncercm la alt magazin! S cutm un atelier de repara ii auto! a da Imp. + idee, sugestie, sfat D-mi o idee! Da i-mi o sugestie! v. AV 4.1.2. A RSPUNDE LA CEREREA DE CONSULTA IE AV 4.4.2. A DA ORDIN,INSTRUC IUNI, INDICA II AV 4.4.3. DISTRIBUIREA SARCINILOR AV 4.5.2. A DA SFATURI 4.6.2. A CERE CUIVA O SUGESTIE Enun uri imperative a da + o idee /o sugestie /un sfat D-mi o idee pentru excursia copiilor. a spune/a sugera + prop. interog. par ial Spune i-mi cui s m adresez. Sugera i-mi pe cine s consult n aceast problem. Enun uri interogative Pe cine s ntreb? Unde s merg n vacan ? v. AV 2.1.1. / 2.1.3. / 2.1.5. A CERE INFORMA II AV 4.1.1. A CONSULTA PE CINEVA AV 4.5.1. A CERE SFATURI

4.6.3. A ACCEPTA SUGESTIA E o idee bun. De acord. Excelent idee.


81

(Da, chiar), de ce nu? S megem! S ncercm! v. AV 2.1.2.1 RSPUNS AFIRMATIV 4.7. EXORTA IA interj. + a trebui + vb.Conj. Hai!/Haide i! Trebuie s ncerca i! Enun uri imperative Vb.Imp.afirm./neg.; vb.Conj. (Hai!) mnnc/mnca i! Scrie/scrie i! etc. Fii mai curajos! Ai ncredere n tine! Nu te lsa!/Nu v lsa i! = S nu te lai!/S nu v lsa i! Nu- i fie fric!/Nu v fie fric! S-i vad de treab! Enun uri interogative Ce mai atep i? De ce nu continui? v. AV 4.4.2. A DA ORDIN, INSTRUC IUNI, INDICA II AV 4.6.1. A SUGERA CUIVA O AC IUNE AV 4.7.2. A STIMULA 4.7.2. A STIMULA Verbe, adverbe, adjective n enun uri exclamative Continu! Bun! Frumos! Bravo! Excelent! Aa! Enun uri interogative De ce nu | + vb.Ind.prez. De ce s nu | + vb.Conj. De ce nu ncerci?/De ce s nu ncerci? Ce + vb.Ind. Ce ai de pierdut? v. AV 4.7.1. A NDEMNA 4.8. AJUTORUL

4.7.1. A NDEMNA

4.8.1. A CERE AJUTOR Enun uri imperative a ajuta + GN-A. Te rog ajut-m s cobor din main. Ajuta i-m, v rog! Ajut-i pe copii s treac strada! (dac )+ a putea /a vrea / + a ajuta Dac pute i ajuta i-m.
82

Enun uri interogative a putea/ a vrea (Ind.prez./Cond.) + a ajuta Pute i s m ajuta i la bagaj? A i putea s m ajuta i? Cine m ajut? Cine m poate ajuta? a da (o mn de) ajutor Cine mi d o mn de ajutor? Enun uri exclamative Ajuta i-m! Salva i-m! Mor! Ajutor! Foc! Ho ii! 4.8.2. A ACORDA AJUTOR Enun uri interogative a ajuta Pot s v ajut? V pot ajuta cu ceva? a da o mn de ajutor Pot s- i dau o mn de ajutor? Enun uri declarative V ajut eu. Las-m s te ajut. D-mi voie s te ajut. Permite i-mi s v ajut. v. AV 4.11.2. A SE OFERI PENTRU A FACE CEVA 4.9. OFERTA Poftim!/Pofti i! Pofti i banii! Pofti i la mas! Pofti i n vagoane! Enun uri declarative a primi /a accepta V rog s primi i aceste flori. V rugm s accepta i invita ia noastr. a oferi i ofer o carte. a da I i dau o invita ie la teatru. a fi + pentru + GN-A. Invita ia la teatru este pentru dumneavoastr. a trebui s Trebuie s veni i la concert cu noi. Enun uri interogative a dori / a-i plcea (Ind.prez./Cond.) + vb.Conj. Dori i |
83

4.9.1. A OFERI

A i dori | s juca i o partid de ah? V-ar plcea | ce + a spune / a zice | de + GN-A. | vb.Conj. Ce a i zice de o excursie la multe? Ce a i spune s plecm la munte? a (nu) avea chef / poft + de +GN-A. (fam.) N-a i avea chef de o bere? N-ai poft de o nghe at? 4.9.2. A ACCEPTA OFERTA (V / i) mul umesc. (Interog.) Cu plcere.(RE) Mi-ar face plcere.(RE) (Interog. neg.) Ba da.(RE) v. AV 2.1.2.1. RSPUNS AFIRMATIV AV 1.4.1. A MUL UMI 4.9.3. A DECLINA OFERTA Mul umesc, dar nu pot primi/accepta invita ia dv. Nu, mul umesc. E foarte amabil din partea dv., dar sunt ocupat. M tem c nu pot, sunt ocupat toat sptmna. Din pcate, nu pot bea bere. Din nefericire m doare gtul i nu pot mnca nghe at. v. AV 2.1.20. A DA EXPLICA II AV 2.1.22. A (SE)JUSTIFICA 4.10. OBLIGA IA 4.10.1. A EXPRIMA OBLIGA IA e necesar/obligatoriu |s.vb.pasiv/refl. (impers.) E necesar s se respecte contractul. E obligatoriu s fie respectat termenul. a fi + necesar/-,/-i,/-e obligatoriu/-e,/-i Controlul este obligatoriu./Oprirea este obligatorie. Ochelarii sunt necesari./Testele sunt necesare. v. AV 2.2.9. A CONSIDERA UN FAPT CA NECESAR 4.10.2. A SE INFORMA ASUPRA OBLIGATIVIT II Enun uri interogative trebuie | vb.Conj./Part.acord. e obligatoriu | vb.Conj./Sup. Trebuie s completm/completat formularul acesta?
84

E obligatoriu s facem controlul medical? Controlul medical e obligatoriu (de fcut)? a fi interzis E interzis fumatul? Parcarea e interzis aici? a avea + vb.Sup. Ce ai de fcut mine? 4.10.3. EXPRIMAREA INTERDIC IEI (categoric) Enun uri exclamative (Interdic ii publice) (a fi) (strict) interzis/oprit se interzice = este interzis Fumatul strict oprit/interzis! Parcarea interzis! a nu fi permis/voie = a nu se permite Hrnirea animalelor nu este permis! Nu se permite intrarea cu cini. (restrictiv) Intrarea persoanelor strine e strict oprit! Accesul e permis numai ntre orele 8-12. Accesul se face numai pe baz de legitima ie. Intrarea nu e permis dect angaja ilor. (Interdic ii personale) vb.Imp.neg./Conj.neg. Nu opri!/Nu opri i! = S nu opreti!/S nu opri i! Nu veni mine! = S nu vii mine! Nu e voie. (RE) n nici un caz! (RE) 4.11. PROPUNERI DE AC IUNE 4.11.1. A CERE CUIVA S FAC CEVA a ruga + vb.Imp./Conj. Te rog nchide ua! V rog s ocupa i loc. a fi bun/amabil/drgu + vb.Conj. Eti bun s nchizi ua? a fi bun/amabil/drgu + vb.Imp. Fii amabil (i) deschide fereastra! 4.11.2. A SE OFERI PENTRU A FACE CEVA Enun uri interogative (totale) a dori/a vrea | + vb.Conj. a putea + vb.Conj./Inf. Dori i s v conduc?/ Vrei s- i art apartamentul? Vre i s fac o cafea? Pot s v ofer o prjitur?/V pot oferi o prjitur? Enun uri interogative (par iale) la ce/cnd/cu ce + vb. Cnd s- i aduc ceaiul?
85

La ce or s- i dau medicamentele? Enun uri declarative a putea | + vb.Conj./Inf. a fi gata | Pot s v nso esc la medic./V pot nso i la medic. Sunt gata s merg cu tine la medic. v. AV 4.6.1. A SUGERA CUIVA O AC IUNE AV 4.8.2. A ACORDA AJUTOR 4.11.3. REFUZUL DE A FACE CEVA Enun uri exclamative Nu! Nici nu m gndesc! Asta-i bun! Enun uri interogative Cum? Ce s fac? Enun uri declarative a regreta/a-i prea ru, dar + prop.neg. mi pare ru, dar nu te pot ajuta. din pcate/din nefericire + prop.neg. Din pcate n-am timp. v. AV 2.1.2.2. RSPUNS NEGATIV AV 2.1.9. A NEGA AV 3.2.3.5. TRISTE EA, NEMUL UMIREA AV.3.2.3.6. DEZILUZIA, DECEP IA, REGRETUL 4.11.4. A NCURAJA hai / haide | + vb.Imp. acum e momentul | Hai, ncearc! Hai, gusta i! Acum e momentul, nu v lsa i! D-i drumul/btaie! S-i dm drumul/btaie! (fam.) v. AV 4.7. EXORTA IA 4.11.5. A PROMITE Enun uri declarative a promite | c + vb.Ind. (pron.pers.D) | vb.Conj. ( i) Promit c vin/voi veni mine. (V) Promit s venim ct de curnd. a avea promisiunea (c + vb.Ind.) Pute i fi sigur, ave i promisiunea noastr c vom veni. (a face o) promisiune Nu mai discutm, am fcut o promisiune. a-i respecta/ ine promisiunea Noi ne respectm promisiunea. Enun uri exclamative/declarative vb.Ind.viit. (+ adv.mod.)
86

Voi veni (sigur)! O s vin (negreit)! O s fac tot posibilul (s te ajut)! (condi ionat) Dac/n caz c .. (a promite) ceva Dac termini lucrarea, ( i promit c) mergem la mare. n caz c doreti, te pot ajuta. 4.11.6. A AMENIN A Enun uri exclamative (intona ie amenin toare) Vb.Ind.prez./viit.pop. Vezi tu, imediat! O s vezi tu!/O s vede i voi! O s- i par ru! Chem poli ia! Mai vorbim/vedem noi! Ne mai ntlnim noi! a avea grij/a fi atent (Imp.) + ce, cum, etc. + vb.Ind. Ai grij/fii atent cum vorbeti cu mine! bine Bine-bine! Enun uri interogative(intona ie amenin toare) a vrea/a avea chef de + subst. Vre i rzboi? Ave i chef de ceart? a nu-i fi bine Nu i-e bine? 4.11.7. A AVERTIZA Enun uri exclamative a avea grij | de + GN-A. | vb.Conj. Ai grij de bani! Ave i grij s nu cde i! a fi atent | la + GN-A. aten ie | vb. Conj. Fi i aten i la picioare! Aten ie la picioare! Fii atent s nu cazi! Aten ie s nu cazi! vb.Imp.neg. Nu te bga! Nu v amesteca i! S nu te tai! Nu-i treaba ta! (fam.) Enun uri declarative (cu avertizare implicit/ explicit) E foarte frig afar. (trebuie s te mbraci bine) Nu e bine s mnnci atta nghe at. (o s te doar gtul) Fumatul duneaz grav snt ii. 4.12. A RECLAMA a reclama L-am reclamat la poli ie. Am ceva de reclamat.
87

a face o reclama ie Doresc s fac o reclama ie. Enun uri declarative Televizorul e defect, radioul nu func ioneaz, priza nu e bun. v. AV 3.2.3.1. NEPLCEREA AV 3.2.3.5. TRISTE EA, NEMUL UMIREA AV 3.2.3.12. IRITAREA 4.13. A EZITA a nu ti, a se (mai) gndi Nu tiu ce s fac, m mai gndesc. poate Poate vin/plec. depinde (Ce vrei s faci?) Depinde (de timp). a fi nehotrt/-,/-i,/-e/ a fi indecis/-,/-i,/-e a sta n cumpn (met.) Deocamdat sunt nehotrt. mai + vb. (a vedea, a discuta, a se n elege, a se gndi) Mai vedem noi. v. AV 2.1.2.3. RSPUNS DUBITATIV 4.14. A CEDA a ceda Gata, cedez. a avea dreptate Ai dreptate, aa e. da, fie (cum spui/zici tu) s zicem e posibil e bine, e n regul, e n ordine ok v. AV 2.1.26. A APROBA 4.15. A SE RETRAGE a se retrage Trebuie s m retrag, nu mai rezist. vb. neg. (a nu dori, a nu putea, a nu-l interesa, a nu merita) Nu doresc, nu m intereseaz nimic. Nu merit efortul. 4.16. INTEN IA 4.16.1. A SE INFORMA ASUPRA INTEN IEI Enun uri interogative Unde pleci? Cnd te ntorci? a (nu) dori/a (nu) inten iona Doreti s mnnci o nghe at? Nu doreti un suc?
88

Inten iona i s cltori i n strintate? a avea inten ia/n vedere/planul/de gnd, a se gndi Ce ai n vedere pentru vacan ? Ave i de gnd s merge i la munte? V gndi i s merge i la mare? 4.16.2. A EXPRIMA INTEN IA/ LIPSA INTEN IEI a dori, a inten iona, a se gndi | vb.Conj. a avea inten ia/de gnd/n vedere | Nu doresc s revin asupra acestui subiect. (Nu) Inten ionez s m mut n alt ora. N-am n vedere un concediu la mare. a-i propune | + GN-A. | vb.Conj. i propun o afacere. V propunem s v asocia i cu noi. 4.16.3. A SE INFORMA ASUPRA DORIN EI DE AC IUNE a dori/a vrea + vb.Conj. Dori i/vre i s expedia i scrisoarea? a-i plcea/a avea chef (fam.) V-ar plcea s lucra i cu noi? Enun uri interogative par iale Ce dori i s mnca i? Ce v-ar plcea s face i dup-mas? v. AV 3.1. A CERE INFORMA II ASUPRA ATITUDINILOR I SENTIMENTELOR 4.16.4. A EXPRIMA DORIN A DE AC IUNE v. AV 3.2.10. AV 3.2.11. AV 3.2.12. AV 3.2.14. AV 3.2.15. 4.17. A FI PREGTIT/ NEPREGTIT 4.17.1. A CERE INFORMA II DESPRE PREGTIRE Enun uri interogative Studia i mult? tii toat materia? a (se) pregti | pentru/de + GN-A. a fi pregtit/-,/-i,/-e | vb. Conj. V pregti i de plecare/s pleca i? Nu eti pregtit pentru examene? Oamenii sunt pregti i s-i apere drepturile? a pune la punct (ceva)
89

INTERESUL PREFERIN A DORIN A CHEFUL, POFTA SPERAN A

Pune i la punct maina pentru vacan ? 4.17.2. A EXPRIMA GRADUL DE PREGTIRE a (nu) (se) pregti ( adv.) | pentru/de + GN-A. a (nu) fi (adv.) pregtit/-,/-i,/-e | ca s + vb.Conj./pentru a +Inf. Nu m-am pregtit suficient (ca) s discut cu dumneavoastr. a pune la punct, a sta bine/ru N-am pus la punct toate amnuntele. Stm ru cu pregtirile pentru conferin . 4.18. DECIZIA 4.18.1. A SE INFORMA ASUPRA DECIZIEI Enun uri interogative (interog. totale). Pleca i sau nu? Deci pleca i? a hotr,a decide | + GN-A./vb.Conj. A hotrt plecarea pentru joi? A decis s plece joi? a fi hotrt/decis/-,/-i,/-e + vb.Conj. Eti hotrt/decis s pleci? a lua o hotrre/decizie A lua o hotrre/decizie n aceast problem? (interog. par iale) a ti + ce, unde cnd, cum etc. ti i /cnd pleca i?/unde v opri i?/ce ve i face? a dori/a vrea + vb.Conj./ subst. Dori i/vre i s spune i ceva? Dori i o prjitur sau o cafea? 4.18.2. EXPRIMAREA DECIZIEI Enun uri declarative (afirm./neg.) Plec poimine. Ne vedem joi. Nu pot accepta propunerea ta. (cu introductori tip) a decide/a hotr; a lua o decizie/o hotrre;a ti Am decis:plec mine./Am decis s plec mine. Am hotrt s nu ne mai certm pe teme politice. 4.19. PLNGEREA 4.19.1. PREZENTAREA PLNGERII a prezenta/face/depune o plngere | mpotriva + G. | la + A. Depun o plngere mpotriva func ionarului. Am fcut o plngere la Poli ie. a se plnge de + A.
90

Ne-am plns de ntrzierea trenului. Enun uri declarative Programul nu e respectat. Profesorul e prea sever. La ghieu se ateapt prea mult. Func ionarul e nepoliticos. v. AV 2.1.10. A ANUN A UN FAPT v. AV 2.1.19. A CERE EXPLICA II v. AV 3.2.3.5. TRISTE EA, NEMUL UMIREA 4.20. INVITA IA 4.20.1. A INVITA a invita + GN-A. V invit la cin./E o plcere s v invit la cin. i invit pe colegi la cin. Enun uri declarative/interogative (+formal) V rog s lua i loc. Sunte i/a i fi de acord s cina i cu noi? Accepta i s discutm cteva minute? Sunte i dispus/a i fi dispus s ne revedem mine? 4.20.2. A ACCEPTA INVITA IA Enun uri declarative ( afirm.) Mul umesc. Accept cu plcere. Sunt onorat. (RE) Enun uri interogative Cum s nu?/De ce nu?/Mai ncape vorb? (RE) 4.20.3 A REFUZA INVITA IA Enun uri declarative a mul umi, a-i prea ru, a regreta + dar + prop. neg. Mul umesc/mi pare ru/regret, dar nu pot participa la congres. V mul umesc pentru invita ie, dar n-o pot accepta. 5. 5.1. ORGANIZAREA DISCURSULUI INI IEREA DISCURSULUI (+ formal) Doamnelor, domnioarelor i domnilor! Domnule preedinte! Doamn ministru! Stimat auditoriu! (- formal) S- i spun / s v spun ceva tii /ti i.. Auzi / Asculta i Stai pu in /sta i pu in
91

Deranjez?.. V rog!.. 5.2. INDICAREA ETAPELOR DISCURSULUI a ncepe | prin + vb.Inf./GN-A. a continua | vb.Ger. a termina | a ncheia | Voi ncepe prin a situa problema noastr. ncep prin descrierea locului. Voi continua prin a v explica importan a problemei. Termin, dorindu-v "spor la treab". n fine + prop. n fine, v mul umesc pentru aten ie i v doresc "spor la lucru". INTRODUCEREA TEMEI DISCURSULUI a dori / a vrea (Cond.) + a spune/a vorbi/a povesti despre + GN-A. A dori s v spun ceva despre Bucureti. a ncepe (Ind./Cond.) prin + GN-A./vb.Inf. Voi ncepe prin prezentarea invita ilor. A ncepe prin a anun a lista invita ilor noti. a se referi la + GN-A. M voi referi la situa ia strinilor. n primul rnd.. Mai nti..

5.3.

5.4. SCHIMBAREA TEMEI DISCURSULUI a vorbi (Ind./Conj.) + acum + despre + GN-A. Voi vorbi acum despre altceva. Vom vorbi/s vorbim acum despre efectele polurii. a trece la + GN-A. S trecem/vom trece la altceva. 5.4.1. A FACE O DIGRESIUNE apropo de ct despre Apropo de prietenii notri, mai ave i vreo veste de la ei? Ct despre poluare, v pot spune c ne preocup foarte serios. 5.5. RELUAREA TEMEI INI IALE ct despre + GN-A., prop. Ct despre prin ii mei, sunt pleca i la bi. referitor la + GN-N., prop. Referitor la prin ii mei, sunt pleca i la bi. cum spuneam (mai nainte), prop. Cum spuneam mai nainte, noi vom pleca din ora.
92

5.6.

NTRERUPEREA UNUI VORBITOR (+ formal) a permite a da voie

| a ntrerupe (Conj.) | a ntreba/a pune o ntrebare (Conj.) | a cere o explica ie (Conj.) mi permite i s v ntrerup un moment? Permite i-mi s v pun o ntrebare pe aceast tem. Da i-mi voie s v cer o explica ie suplimentar. a depi timpul (Trebuie s) v anun c a i depit timpul afectat prezentrii dvs. (- formal) pardon scuz-m + c + vb.Ind. + prop. Scuz-m c te ntrerup, dar am o ntrebare. stai pu in/o clip/un moment

5.7.

A CERE CUVNTUL (+ formal) a cere cuvntul Domnilor, cer cuvntul. a ruga + a da/cuvntul (Conj./Imp.) V rog s-mi da i cuvntul ca s rspund la ntrebarea colegului. (dup o ntrerupere) a putea + continua/merge mai departe/vorbi (Inf./Conj.) Pot continua/s continuu? (- formal) Enun uri interogative a putea + a vorbi/spune/zice Pot vorbi i eu? Pot spune cteva cuvinte? v. AV 5.6. NTRERUPEREA UNUI VORBITOR

5.8.

A DA CUVNTUL (+ formal) a avea cuvntul + GN-N./GN-V. Are cuvntul domnul deputat XY Ave i cuvtul, domnule deputat! a da cuvntul + GN-D./GN-V. (i) Dm cuvntul domnului deputat XY V dm cuvntul, domnule deputat! (dup o ntrerupere) a putea + a vorbi/a continua Acum pute i vorbi/continua, domnule Stan! (- formal) vb.Imp. Ai cuvntul! Vorbete! Spune! A REFUZA ACORDAREA
93

5.9.

CUVNTULUI (+ formal) a nu (mai) avea dreptul la a expira timpul Regret, dar nu mai ave i dreptul la cuvnt. Regret, dar timpul dvs. a expirat. v. AV 5.7. A CERE CUVNTUL 5.10. EXPRIMAREA OPINIEI a (nu) crede c + vb.Ind. (Nu) Cred c e bine ce faci. dup prerea mea, prop. Dup prerea mea, muzica asta merit ascultat. dup + GN-A. Dup mine, nu-i bine ce faci. 5.10.1. CEREREA OPINIEI Enun uri interogative a crede, a avea o prere, a i se prea Ce crezi/crede i despre acest film? Ce prere ai/ave i despre meciul de ieri? Cum i/vi se pare oraul nostru? i-a plcut filmul? 5.11. EZITAREA hm ./ . pi (Nu tiu) cum se spune romnete la.. Cum i zice S m gndesc. un fel de. 5.12. AUTOCORECTAREA nu adic pardon. nu asta vreau s spun. vreau s spun c . scuz-m /scuza i-m 5.13. PRECIZAREA mai bine zis / spus .. mai precis mai exact asta nseamn. 5.14. ENUMERAREA nti.apoi / dup aceea i n sfrit nti e bine s faci sport, apoi s stai n aer liber i dup aceea s dormi suficient.
94

n primul rnd , n al doilea rnd , n ultimul rnd /n fine n primul rnd s slbeti, n al doilea rnd s nu mai fumezi i, n fine, s mergi mult pe jos. ii (n enun uri afirmative) Face i schi i tenis. Nici, nici (n enun uri negative) Nu face nici schi, nici tenis. : (dou puncte) Am citit urmtoarele cr i:.. etc. Vindem vederi, plicuri, timbre, hrtie de scris etc. .a. (i altele) .a.m.d. (i aa mai departe) La librrie se vnd cr i, albume de art, hr i .a. 5.15. EXEMPLIFICAREA . de exemplu mi plac fructele, de exemplu strugurii. . cum este / sunt / ar fi Cunosc mai multe poezii de Eminescu, cum sunt "Floare-albastr", "Lacul", "Luceafrul". Aa este. Franceza se vorbete n mai multe ri. Aa este Elve ia. pentru a exemplifica Efectele polurii sunt multiple. Pentru a exemplifica ne vom referi la sub ierea stratului de ozon. a da un exemplu V dau un exemplu de megapolis: Tokio. 5.16. EMFAZA Intona ie emfatic a accentua | a sublinia | (faptul) c | prop. a nota | Accentuez faptul c e nevoie de consens. (e) de notat | (e) de tiut | (faptul) c | prop. (e) de precizat| E de precizat faptul c am fcut progrese. ceea ce e (faptul) c Ceea ce e foarte important e c am fcut progrese. cel / cea/ cei/ cele care Ion e cel care vorbete acum. Maria e cea care conduce institu ia. eu, mie, pe mine etc. Mie nu-mi place mmliga, dar lui Andrei i place. Cu tine vreau s rmn. (Vreau s rmn cu tine) eu nsumi/ nsmi, tu nsu i/ns i etc. Eu nsumi am recunoscut c a fost o prostie. chiar + pronume personal / subst. Chiar tu ai fost prezent la discu ie. Chiar directorul a promis.
95

Enun uri interogativ (retorice) Mie mi spui? Nu i-am spus eu? v. G 3.4.1.1.PRONUMELE PERSONAL. FORME 3.4.1.3. ALTE FORME DE PRONUME PERSONALE 5.17. REZUMAREA, SINTETIZAREA S rezumm/s sintetizm, | n pu ine/cteva cuvinte, | avem nevoie de investi ii. ntr-un cuvnt/n dou cuvinte, | Asta e, | trebuie s ac ionm ct mai repede. Pe scurt, | Pentru a rezuma/a sintetiza , vom spune c investi iile sunt absolut necesare. 5.18. CONCLUZIA n concluzie, | deci, | nu putem aproba cererea lor. rezult c | Pentru a ncheia, voi spune c situa ia este foarte complicat. 5.19. RELATAREA DISCURSULUI a zice/a spune + GN-D.

| + c + vb.Ind./Cond. | vb.Conj.

I-a zis s mai atepte. I-am spus biatului c este bine venit la noi. I-am spus (Danei) s m atepte. a ntreba + GN-A. | dac + vb.Ind/Cond. | + pron.interog.rel. | + adv. interog. L-am ntrebat pe Ion dac ar accepta propunerea ta. Am ntrebat-o pe Ioana ce inten ii are. Am ntrebat un om unde este pota. a rspunde + GN-D. | + c + vb.Ind. | + la, de etc.+ A. I-am rspuns domnului profesor c nu tiu subiectul. Am rspuns la ntrebarea lui. a cere + GN-D.+ vb.Conj. I-am cerut osptarului (s aduc) nota de plat. I-am cerut s plece. a sugera | GN- D. | vb.Conj. a propune | | c + vb.Ind./Cond. Le-am sugerat/propus prietenilor | s gseasc o solu ie. | c este/ar fi o solu ie. a afirma, a confirma + c + vb.Ind./Cond. A afirmat c este de acord. A confirmat c va veni. a nega | (faptul) c | vb.Ind./Cond. | (ceea) ce | Maria a negat | faptul c ar fi implicat. | ceea ce a spus ieri.
96

a declara + GN-D.+ c + vb.Ind./Cond. Ministrul a declarat ziaritilor c va interveni n rezolvarea cazului semnalat. a informa + GN-A. + c + vb.Ind./Cond. Ministrul i-a informat pe ziariti c ar putea interveni. a anun a + GN-A. | c + vb.Ind/Cond. | vb.Conj. Ministrul i-a anun at pe ziariti c va interveni. L-am anun at pe Mihai s se pregteasc de plecare. 6. 6.1. ACTE REPARATORII / STRATEGII DE CORECTARE A COMUNICARII SEMNALAREA RECEPTRII MESAJULUI

6.1.1. A SEMNALA N ELEGEREA 6.1.1.1.FA N FA Adverbe de afirma ie i expresii Da. Da, da. Aa. Aa-i. Sigur. Desigur. Cu siguran . Cu certitudine. De bun seam. Fr ndoial. h. (pop.) 6.1.1.2.LA TELEFON Alo, da (eu sunt). Da, v rog. Pofti i (v rog). La telefon. Nume de institu ii Facultatea de Litere, v rog! (Alo,) Poli ia Municipal. 6.1.2. A SEMNALA NEN ELEGEREA 6.1.2.1.NEN ELEGEREA TOTAL Enun uri declarative mi pare ru/Regret (dar) + vb.Ind. mi pare ru, |dar nu n eleg. Scuza i-m, | n-am n eles. | nu aud. | se aude ru/slab.
97

| v aud greu. a spune nc o dat, a repeta Spune i nc o dat, v rog. Repeta i, v rog. Enun uri interogative Poftim? Cum (a i/ai spus)? Ce (zici)? 6.1.2.2. NEN ELEGEREA PAR IAL Enun uri interogative par iale. (Adverbe i pronume interogative) Unde? Cine? De ce? Ce? etc. Care Andrei? De unde vin? La cine locuiete? v. NG 1. ENTIT I 6.1.3. A TE ASIGURA C AI FOST BINE N ELES Enun uri interogative a n elege, a pricepe, a fi clar n elege i/n elegi? Pricepe i/pricepi? (Acum) e clar? OK? 6.2. A CERE REPETARE UNUI ENUN /CUVNT Enun uri interogative. Poftim? Ce (a i spus)? Cum (a i spus)? Po i s repe i (ce-ai spus)? Pute i vorbi mai tare (v rog)? Enun uri declarative negative N-am auzit. N-am n eles. Scuz-m, n-am fost atent. Enun uri imperative. Repeta i (v rog). Spune i nc o dat (v rog). nc o dat (v rog). A REPETA Enun uri declarative a spune/a zice (Ind.pf.c./impf.) + c + vb.Ind./Cond. Am spus c |
98

6.3.

Am zis c Spuneam c Ziceam c 6.4.

| te/v atept la ora 5. | te/v-a atepta la ora 5. |

A CERE CONFIRMAREA TEXTULUI Enun uri interogative a spune/a zice : X? Ai spus "bab"? Cum a i spus, cine? A CERE CONFIRMAREA N ELEGERII a spune/a zice | + c + vb. Ind./Cond. a n elege | Enun uri interogative Ai spus c pleci? Zici c ai pleca? Enun uri declarative n eleg c vrei s pleci. A CERE CLARIFICAREA Enun uri interogative. ce | + a n elege | + a nsemna | + a fi Ce nseamn "amfitrion"? Ce n elege i prin "extraterestru"? Ce este "ameoba"? Pute i s-mi explica i | asta? | ce este asta? | ce nseamn asta? Ce vrei s spui? C nu tie bine romnete? Ce vre i s spune i? S ncercm sau nu? Te rog s-mi explici. A CERE REPETAREA PE LITERE Enun uri interogative Cum se scrie "minge"? Se scrie cu din i sau cu din a? Enun uri imperative Spune-mi pe litere. Spune liter de liter. A PRONUNTA PE LITERE/ A DICTA pronun area literelor alfabetului: a [a], [], [], b [be], c [ce], d [de], e [e], f [fe/ef], g [ge/ghe], h [ha], i [i], [], j [je], k [ka/kapa], l [le/el], m [me/em], n [ne/en], o [o], p [pe], q [chiu], r [re/er], s [se/es], [e], t [te], [ e], u [u], v [ve], w [dublu ve], x [ics], y [i grec], z [ze/zet]
99

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

a spune pe litere M-I-N-G-E pe litere: U-N-G-H-I-U-R-I Gigel cu G - de la gar I - de la Ion G - de la gar E - de la elefant L - de la leu semne diacritice specifice limbii romne - cciul (a cu cciul = ) - cciul (a/i cu cciul = /) - codi (s/t cu codi = / ) cu/fr cciul (codi ) a cu cciul accente - accent ascu it ` - accent grav - accent circumflex cu/fr accent - sedil punctua ie . - punct , - virgul ; - punct i virgul : - dou puncte - trei puncte/puncte de suspensie/puncte-puncte ? - semnul ntrebrii ! - semnul exclamrii () - paranteze mici/simple, ntre paranteze, deschide i/nchide i paranteza [] - paranteze mari/drepte {} - acolade - ghilimele, ntre ghilimele - liniu de unire/ cratim - linie de dialog /de pauz majuscul/liter mare minuscul/liter mic paragraf alineat titlu subtitlu capitol subcapitol. v. G 1.3. REGULI DE SCRIERE SI PRONUNTARE 6.9. A CERE S SE SCRIE Enun uri imperative V rog s scrie i . Scrie i, v rog. Scrie i-mi pe o hrtie /aici / n agend, v rog. Enun uri interogative Cum se scrie asta?
100

6.10. A PRECIZA PRONUN AREA / SCRIEREA Enun uri declarative nghe at se scrie cu din i. Pomi se pronun cu i scurt. Mouse se scrie i se pronun englezete. Notri se scrie cu un singur i. 6.11. A EXPRIMA NECUNOATEREA UNUI CUVNT/ A UNEI EXPRESII Enun uri declarative nu tiu + | GN-A. | ce/cum| + prop. Nu tiu acest cuvnt n romn. Nu tiu ce este asta. Nu tiu cum se spune asta. Nu tiu cum se numete asta. n francez se spune "autoroute". 6.12. A CERE SPRIJIN Enun uri interogative a se spune/a se zice/a se numi/a nsemna Cum se spune romnete la "chemin de fer"? Cum spune i n romn la ".." ? Ce nseamn "" n romnete? Cum se numete ".. .." n romn? Enun uri declarative Caut un cuvnt pentru "." Nu-mi amintesc cuvntul.. .. 6.13. A FURNIZA UN CUVNT/ EXPRESIE (a acorda sprijin) Enun uri dubitative Cred c v gndi i la Poate v gndi i la . E vorba despre Poate . 6.14. A CERE S SE VORBEASC MAI RAR REPEDE /TARE/ NCET Enun uri imperative V rog (s vorbi i) mai rar/repede/tare/ncet. (Vorbi i) mai rar/repede/tare/ncet v rog. Nu (vorbi i) aa repede, v rog. Vorbi i prea repede. E prea repede.
101

6.15. A PARAFRAZA / A APROXIMA Un fel de | Un soi de |+ termen generic Un gen de | uica e un fel de "brandy". Parapanta e un gen de paraut. Enun uri comparative Ceva ca | Ceva la fel cu | + termenul respectiv Ceva asemntor cu | Ceva asemntor cu un avion. 6.16. A CITA PE CINEVA a repeta ntocmai cuvintele cuiva Maria s spus "nu mai vreau s te vd". a repeta mai rar cuvintele cuiva X a spus | : ".." | c + vb. ceea ce am spus era ".." a spune c | + vorbire indirect a zice c |

102

NO IUNI SPECIFICE

103

NO IUNI SPECIFICE

Introducere
Pentru no iunile specifice, am luat cu precdere n considerare adul ii / adolescen ii din urmtoarele categorii, pe care le-am considerat cele mai susceptibile s aib nevoie de a n elege i a se exprima n limba romn: tinerii strini care vor petrece n Romnia o perioad mai lung pentru studii; minorit ile na ionale din Romnia; minoritatea romneasc din afara grani elor, care dintr-un motiv sau altul nu a reuit s-i nsueasc n mod acceptabil limba romn; persoane de origine romn care domiciliaz n strintate (adul i i adolescen i care nu au cunoscut, nu cunosc suficient sau au pierdut temporar contactul cu limba, dar doresc s revin n ar), alogenii din Republica Moldova; turitii strini care vor s se ini ieze n limba romn; oamenii de afaceri care inten ioneaz s rmn n Romnia pentru o perioad mai lung de timp. No iunile specifice vizeaz sferele de interes comune tuturor acestor categorii i se ocup prea pu in de limbajele profesionale specifice. Nivelul prag nu are preten ia de a satisface aceste necesit i, ci trebuie s acopere domenii ale vie ii cotidiene cum sunt modul de prezentare (nume, adres .a.), situa ia familial, na ionalitatea, situa ia profesional, religia, gusturile, caracteristicile fizice, servicii publice, maina, cumprturile, cazarea i alimenta ia, probleme medicale i de igien, transportul etc. Lista propriu-zis a inventarului lexical nu este una ferm, ci mai curnd flexibil, ea poate fi oricnd redus sau mrit n func ie de interesele fiecrui grup, de circumstan ele nv rii/predrii, de variantele regionale etc. n principiu, capitolul dedicat no iunilor specifice e format din dou tipuri de liste: lista desemnrii no iunilor, care se afl n stnga paginii i lista realizrii lingvistice a no iunilor, siuat n dreapta. Pentru fiecare no iune din stnga se indic n dreapta realizrile lingvistice considerate necesare la nivelul prag, chiar dac, deseori, desemnarea este identic cu una dintre realizri. i aici, cnd se impun, se fac trimiteri la celelalte capitole ale lucrrii. In descrirea prezent lista no iunilor specifice con ine 15 teme, dup cum urmeaz: Identificarea i caracterizarea persoanei; Educa ie; Limba strin; Mediul geografic, faun, flor, climat, timp; Casa i cminul; Cazare i hran (hotel, restaurant); Munc i profesie; Servicii; Cumprturi; Igien i sntate; Cltorii, deplasri, transport; Percep iile; Via a privat i timpul liber; Rela iile sociale; Actualitatea.

Lista no iunilor specifice


104

1. IDENTIFICAREA I CARACTERIZAREA PERSOANEI 1.1. 1.2 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Numele Adresa Telefonul Data i locul naterii Vrsta Sexul Situa ia familial Na ionalitatea Originea

1.10. Studiile 1.11. Limbi strine 1.12. Activitatea profesional 1.13. Informa ii despre munc 1.14. Membrii familiei 1.15. Religia 1.16. Gusturi, preferin e 1.17. Caracter, temperament 1.18. Caracteristici fizice 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. EDUCA IE Studii Titluri ale actelor de studii Materii Examene Servicii n educa ie Clase, sli,aule LIMBA STRIN Vocabularul folosit n clas Metode de nv are/predare a unei limbi strine n elegerea unei limbi strine Folosirea limbii, nivelul de cunoatere a unei limbi Domeniile limbii
105

3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5. 1. 5. 2. 5. 3. 5. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 7. 5.8. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6.

Calificative pentru o limb strin MEDIU GEOGRAFIC, FAUN, FLOR, CLIMAT, TIMP Regiune, peisaj, ora, cartier Calificative privind mediul, cartierele Flora i fauna Clim, vreme (meteo) Anotimpurile, lunile anului, srbtori CASA I CMINUL Tipuri de locuin e Pr ile locuin ei Mobilier, haine de pat Vase i aparate casnice ntre inere i energie Chirie, pre uri de vnzare, consumuri casnice, cheltuieli chirie Calificative referitoare la cas, locuin , terenuri Mediul geografic i economic CAZARE, HRAN (HOTEL, RESTAURANT...) Hotel, camping A mnca i a bea Comunicarea cu angaja ii unui local Hran i butur Calificative privind masa i comesenii/convivii Formule de mbiere la but MUNC I PROFESIE Activitate profesional Locul de munc Organizarea muncii Condi ii de lucru Remunera ie i impozite Formarea/pregtirea i viitoarea profesiune
106

7.7. 7.8. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 10.

Profesii i sectoare de activitate Calificative pentru o munc SERVICII Pota Telefon Telegraf Banc Poli ie Benzinrie Service auto CUMPRTURI A cumpra n general A cumpra alimente A cumpra mbrcminte, ncl minte i accesorii A cumpra articole pentru cas A cumpra medicamente A cumpra articole pentru fumtori A cumpra articole de papetrie IGIENA I SNTATEA

10. 1. Pr ile corpului 10.2. Stri i necesit i fiziologice 10.3. Igien 10.4. Boli, accidente 10.5. Asigurare 10.6. Servicii medicale 10.7. Servicii de urgen 11. CLTORII, DEPLASRI, TRANSPORT

11. 1. Indica ii de orientare 11. 2. Deplasare la locul de munc, institu ii 11. 3. Vacan , turism 11. 4. Transporturi publice
107

11.5.

Transportul particular

11. 6. Cltoria dintr-o ar n alta 11. 7. Documente de cltorie/edere/reziden ntr-o ar strin 3.1. 12. Bagaje PERCEP IILE

12.1. Pozi ia corpului 12.2. Opera ii manuale i opera ii fizice 12.3. Senza ii i percep ii 13. VIA A PRIVAT I TIMPUL LIBER

13.1. Familia 13.2. Obinuin e zilnice 13.3. Interese 13.4. Radio/televiziune 13.5. Spectacole: cinema, teatru, muzic, dans 13.6. Expozi ii/muzee 13.7. Lectur i tiprituri 13.8. Sport 13.9. Ocazii festive 13.10. Calificative pentru activit i n timpul liber 14. RELA II SOCIALE

14. 1. Invita ii, ntlniri 14.2. Tipuri i forme de rela ii sociale 14.3. Coresponden a 14.4. Reguli de micare a corpului,a cere voie/scuze 14.5. Asocia ii 15. ACTUALITATEA

15.1. Evenimente actuale 15.2. Situa ia social i economic 15.3. Guvernare i via politic

108

109

1. IDENTIFICAREA I CARACTERIZAREA PERSOANEI 1.1. nume -Numele dv.? -Radu Popescu. nume (de familie) -Care e numele dv. de familie, v rog? -Numele meu (de familie) e Popescu. prenume (nume de botez) -Care e prenumele dv.? -Prenumele meu e Radu. identitate buletin / carte de identitate a se numi, a-l chema Cum v numi i? = Cum v cheam? M cheam/numesc Radu Popescu. v. G 3.6.0.1.2. EXPRESII VERBALE CU PRONUME PERSONALE N A. 3.6.1.3.2. VERBE PRONOMINALE UNIPERSONALE I IMPERSONALE I CU A. 3.6.2.1.2. VERBE PRONOMINALE REFLEXIVE CU A. NUMELE ACTE / DOCUMENTE DE IDENTITATE / IDENTIFICARE act document (buletin de identitate, paaport, carnet de student, certificat de natere/cstorie/deces, legitima ie de serviciu/bibliotec, permis de conducere etc.) A SEMNA a semna V rog s semna i aici! SEMNTUR semntur Semntura dv., v rog! PREZENTAREA/ Domnul/doamna/domnioara + titlul + numele. MODUL Domnul inginer Eugen Pop. DE ADRESARE Domnule/ Doamn/ Domnioar | titlul | numele Domnule doctor! Domnioar Popescu! v. AV 1.1.3.1. ADRESAREA DIRECT v. AV 1.2. PREZENTAREA LITERE (pentru a pronun a numele liter de liter) Cum se pronun ? Pronun a i pe litere, v rog! liter Care e prima liter, e sau i? - Cum se scrie? - Cu litere mari/ Cu MAJUSCULE? - Nu, cu litere mici/ Cu minuscule. v. AV 6.7. A CERE REPETAREA PE LITERE v. AV 6.8. A PRONUN A PE LITERE/ A DICTA v. AV. 6.10. A PRECIZA PRONUN AREA/ SCRIEREA
110

1.2.

1.3.

adresa Care e adresa dv./ta (de acas/ de la serviciu, de e-mail)? A LOCUI a locui Unde locui i/locuieti? strad (str.LS) bulevard (bd. LS) alee -Pe ce strad/bulevard, alee locui i/locuieti? -Pe strada Horea. pia (p- a LS) -n ce pia locui i/locuieti? -n Pia a Mihai Viteazul. numr -La ce numr? -La numrul 1. apartament -La ce apartament? -La apartamentul 16. ora -n ce ora locui i/locuieti?/Din ce ora sunte i/eti? -Locuiesc n oraul Cluj./Sunt din oraul Cluj. sat Locuiesc ntr-un sat. comun n ce comun e satul dv./tu? jude (n) Ce jude ? -n ce jude e oraul Turda? -n (jude ul) Cluj. cod potal Ce cod potal ave i/ai? ar -Din ce ar sunte i/eti?Din Romnia? Nu, din Fran a. nume de ri TELEFONUL telefon (tel. LS) a telefona numr de telefon -Ave i telefon (acas/ la serviciu/ mobil)? -Da, 134813. (numr) interior Ce interior ave i/ai? prefix Ce prefix are oraul/ ara X? Bucuretiul are prefixul 01, iar Clujul 064. Romnia are prefixul 40 ADRESA DATA I LOCUL NATERII a se nate M-am nscut n 27 ianuarie 1976. natere: data naterii (Care e) data naterii?/Cnd v-a i nscut?
111

1.4.

locul naterii Locul naterii?/Unde v-a i nscut? prin i: mama, tata (pre)numele mamei, (pre)numele tatlui aniversare Care e data aniversrii dv./tale? 1.5. VRSTA AN LUN COPIL ADOLESCENT TNR ADULT/MATUR vrst Ce vrst ave i/ai?/C i ani ave i/ai? an, ani Am 20 de ani. lun, luni Copilul lor are dou luni. C i ani are copilul dv.? adolescent tnr btrn Sunte i/Eti tnr()! adult matur brbat femeie btrn = n vrst mo (fam., pej.) bab (fam., pej.) Sunte i/Eti btrn()/n vrst! sex : masculin (masc./M LS), feminin (fem./F LS) brbat, tnr, biat, bie el, el domn/domnul X/Dl (LS) X tip, individ (pej.) mo (fam., pej.) femeie, tnr, fat, feti , ea doamn/doamna X, Dna (LS)X domnioar/domnioara /Dra (LS)X persoan tip, individ (pej.) bab (fam., pej.) : profesoar, inginer, arhitect, artist v. G 3.1.1.3. TERMINA II DUP GENURI

BTRN

1.6.

SEXUL MASCULIN

FEMININ

1.7.

SITUA IA FAMILIAL STARE CIVIL CSTORIE cstorit necstorit divor at vduv cstorit(), nsurat, mritat Maria Popescu, cs. Vasilescu (n formulare) Maria Vasilescu, nsc. Popescu (n formulare) so /brbat So ul meu /Brbatul meu... so ie/nevast/femeie (pop.) So ia mea/Nevasta mea... necstorit(), nensurat, nemritat, singur() celibatar(), burlac, fat (/domnioar btrn) (pej.)
112

1.8.

divor at(), despr it() vduv() COPII copil, biat/fiu, fat/fiic v. NS 13.1. FAMILIA v. NS 1.14. MEMBRII FAMILIEI NATIONALITATEA na ionalitate nume de na ionalit i romn, maghiar, italian, german, francez etc. Domnul i doamna Popescu, de na ionalitate romn. strin / strin/ strini / strine Sunte i strin(-,-i,e)? ORIGINEA origine locul de origine a se nate Unde v-a i/te-ai nscut?Care este ara dv. de origine? De unde sunte i? Din ce ar/ora ? v. NS 2.1. STUDII coal curs a frecventa, a urma, a merge Am urmat/frecventat cursurile colii generale. a absolvi, a termina absolvent licen iat A absolvit liceul. A terminat facultatea. E absolvent de universitate./E licen iat.

1.9.

1.10. STUDIILE COALA

1.11. LIMBI STRINE v. NS 3. LIMB STRIN a cunoate Ce limbi strine cunoate i? cunoaterea unei limbi strine GRAD DE CUNOASTERE slab suficient bine foarte bine 1.12. ACTIVITATEA PROFESIONALA PROFESIA profesie/meserie ocupa ia actual Sunt de profesie inginer. Meseria mea e inginer, dar acum sunt pensionar. post, slujb (pop.) Ocup un post de director adjunct. Avem dou posturi libere. Am o slujb bun.
113

salariu Am un salariu foarte bun. omer/fr serviciu Sunt omer, n-am de lucru. Am rmas fr serviciu. omaj Am un ajutor de omaj. LOCURI DE MUNCA nume de locuri de munc industrie: uzin, fabric, ntreprindere institu ie, birou servicii publice: magazin, restaurant... agricultur, ferm nume de meserii muncitor, tehnician, maistru, subinginer, inginer angajat, func ionar (public), vnztor/vnztoare ran/ aranc, muncitor agricol, tractorist ef, superior v. NS 7.7. PROFESII firm privat / de stat Lucrez la o firm privat. patron Am un patron sever.

NUME DE ANGAJA I

ANGAJATOR

1.13. INFORMATII DESPRE MUNCA A MUNCI v. NS 7.2. LOCUL DE MUNC a munci = a lucra Muncesc foarte mult/greu. Lucrez n cercetare.

1.14. MEMBRII FAMILIEI FAMILIE PARINTI familie Am o familie foarte mare. tat Tatl meu / Tata e arhitect. mam Mama (mea) e profesoar de istorie. fiu = biat Fiul meu / Biatul meu e tehnician. fiic = fat Fiica mea / Fata mea e student. frate, sor Am un frate i dou surori. copil mic, bebelu nepot, nepoat bunic, bunic Bunicul (meu) are 71 de ani, bunica 68. strbunic, strbunic so /so ie socru/soacr
114

COPII

NEPO I BUNICI

ginere/nor unchi/mtu cumnat/cumnat v. NS 1.7. SITUA IA FAMILIAL v. NS 13.1. FAMILIA 1.15. RELIGIA RELIGIE religie ortodox, ortodoxie, ortodoxism catolic, catolicism protestant, protestantism reformat mozaic, iudaism budist, budism musulman, mohamedan islamism cretin, cretinism Sunt de religie ortodox. Sunt ortodox(). Sunt greco-catolic(). Sunt romano-catolic(). a crede (n) Cred n Dumnezeu. credin credincios Sunt credincios/credincioas. ateu ateism biseric, catedral, capel templu sinagog moschee slujb de Crciun, de Pati / de nviere de botez, de cstorie, de nmormntare... liturghie a (se) boteza botez

CREDIN

ATEU LACASURI DE CULT SERVICIU RELIGIOS A BOTEZA

1.16. GUSTURI, PREFERIN E v. NS 13. VIA A PRIVAT I TIMPUL LIBER v. AV 3. ATITUDINI I SENTIMENTE GUST/DEZGUST a avea gust Are gust. N-are gust cu gust fr gust Se mbrac fr gust, urt. a avea gusturi bune/rele Are gusturi bune/rele. a-i plcea a-i displcea - i place teatrul? -Nu-mi displace. a iubi a ur Iubesc muzica. Ursc kitchul.
115

PREFERIN

a fi amator de Nu sunt amator de excursii. a avea oroare de Am oroare de insecte. a avea o preferin pentru -Ce preferin e ai? -Am o preferin pentru schi. a prefera Prefer s stau acas. nume de domenii, activit i preferate

1.17. CARACTER, TEMPERAMENT CARACTER a avea caracter = a fi de calitate E un om de caracter. = E de calitate. N-are caracter. = E o femeie fr caracter. a avea un caracter + adj. Are un caracter imposibil! gen/fel Ce gen/fel de om e? Bun? Ru? Nu e genul meu. Nu-mi place.

TRASATURI DE CARACTER SI DE bun ru TEMPERAMENT plcut/agreabil neplcut, dezagreabil simpatic antipatic suportabil insuportabil amabil/politicos nepoliticos/grosolan amuzant/haios (pop.) neamuzant/plictisitor vesel trist calm/linitit nervos, enervant extraordinar sinistru/ngrozitor activ/harnic pasiv/lene practic/pragmatic nepractic, nepragmatic inteligent/detept prost/tmpit (pop.) insistent/pislog (pop.) ambi ios/plin de ambi ie lipsit de ambi ie interesant oarecare cu personalitate lipsit de personalitate E o femeie cu mult personalitate, ambi ioas. METAFORE PENTRU CARACTER / TEMPERAMENT urs, vulpe, leu So ul meu e un urs: nu iese din cas. coco, pui, gsc taur, bou, vac, mgar, catr (pej.) oarece/obolan (de bibliotec) v. NG 6.3. APRECIEREA 1.18. CARACTERISTICI FIZICE ASPECT FIZIC aspect aparen
116

plcut gras slab frumos urt TALIE, INALTIME nalt scund/mic de statur nl ime a msura Ce nl ime are? E nalt, are un metru optzeci i cinci. GREUTATE gras/corpolent slab, sub ire, suplu greutate a cntri/a avea + nr.kg. Cntrete/are 80 de kg. OCHII ochi | numele culorii | de culoare albastru negru cprui ochi albatri/ ochi de culoare albastr PARUL pr lung, scurt, cre , bogat, des, rar pr blond, aten, negru, rocat, alb, cu uvi e Are pr negru. E brunet. Are pr alb. E crunt. Are pr vopsit, cu uvi e. a fi chel E chel. Nu mai are pr. CARACTRISTICI GENERALE frumos urt a avea (pr, ochi, + culoare) Are ochi albatri. CARACTERISTICI NEPERMANENTE a purta (musta , barb, prul lung/scurt, ochelari, fular rou, baston...) Poart ochelari negri i are musta . v. NG 3.4.1. MRIMEA, DIMENSIUNEA 2. 2.1. EDUCA IE STUDII FORMA IA COLAR forma ie colar a nv a, a studia a frecventa a ine | a face | a avea | cursuri /lec ii / ore etc. a urma| a lua | a preda a da medita ii a (se)pregti FORMAREA
117

PROFESIONAL GRDINI COAL

v. NS 7. MUNC I PROFESIE grdini educator(-oare) coal primar / elementar elev/ colar nv tor (-oare) gimnaziu, (examen / diplom de) capacitate liceu, (examen / diplom de) bacalaureat a absolvi, absolvent elev, profesor clas - n ce clas eti ? - n clasa | nti / a doua/ a treia, etc. lec ie, or obligatoriu facultativ colegiu nv mnt superior universitate facultate (de matematic / litere etc.) student curs, seminar, conferin , consulta ii licen , diplom de licen (n Litere/ Fizic, etc.) masterat, master doctorat, doctor nv mnt la distan specializare (postuniversitar) a cerceta, cercettor v. NS 1.10. STUDIILE

UNIVERSITATE

2.2.

TITLURI ALE ACTELOR DE STUDII diplom certificat atestat Am nevoie de un certificat de competen lingvistic. MATERII materie Ce materii faci la coal ? numele unor materii colare aritmetic; citire; scriere informatic economie geografie istorie matematic fizic tiin ele naturii biologie chimie literatur filosofie desen
118

2.3.

nume de limbi strine alte nume de materii 2.4. EXAMEN examen (de admitere / de absolvire) examen par ial / final colocviu test prob evaluare not, punctaj / scor examinare, examinare final; verificare (pe parcurs) (a fi ) admis / respins a reui A reuit la examenul de admitere la doctorat. a promova / a trece /a lua (un examen) promovat a cdea /a pica (fam.) nepromovat / czut / picat (fam.) a repeta examenul clasificare

REZULTATE

2.5.

SERVICII N EDUCA IE SECRETARIAT secretar (-) a (se) nscrie, nscriere, fi de nscriere a nmatricula, matricol a cere, cerere func ionar orar, program burs (de studiu / de merit / social) bursier a avea burs a primi burs a pierde bursa bibliotec legitima ie a consulta fiier, cot autor, titlu, editor, dat director direc iune bibliotecar

BURSE

BIBLIOTEC

ORGANIZARE

2.6.

CLASE, SLI, AULE clas, aul, sal, amfiteatru catedr disciplin banc pauz semestru PARTICIPAN I coleg elev
119

MATERIALE I MOBILIER

grup profesor student tabl, cret hart mas banc creion caiet carte foaie pagin retroproiector alte nume de materiale didactice

ACTIVIT I DESFURATE N CLAS a lua noti e a scrie, scris a citi, citit, lectur a dicta, dictare a copia, copie a exersa exerci iu schem lucru/ activitate individual() / n grup a ntreba, ntrebare a rspunde, rspuns a se concentra a explica, explica ie a nv a a preda a analiza, analiz a corecta, corectare a grei, greeal/ eroare a n elege, n elegere a studia, studiu a mpr i, mpr ire a nmul i, nmul ire a aduna, adunare a scdea, scdere a rezuma, rezumat recapitula, recapitulare alte substantive i verbe care se refer la activit i colare PREZEN / ABSEN ATEN IE prezent absent a lipsi / a absenta motivare a fi atent / neatent a da / a acorda aten ie
120

v. AV 6. ACTE REPARATORII (STRATEGII DE CORECTARE A COMUNICARII) 3. 3.1. LIMBA STRIN VOCABULARUL FOLOSIT N CLAS cuvnt propozi ie fraz substantiv articol adjectiv pronume numeral verb adverb prepozi ie conjunc ie interjec ie masculin feminin neutru singular plural caz accent, accentuat neaccentuat conjugare mod timp persoan subiect predicat complement atribut liter dic ionar carte a citi a asculta a vorbi a scrie a dicta a ntreba a rspunde a n elege a repeta tem (de cas) compunere = compozi ie v. NS 2.6. CLASE, SLI, AULE v. AV 4.5. ORGANIZAREA DISCURSULUI 6. REGULI DE COMUNICARE (STRATEGII DE CORECTARE A COMUNICARII)
121

3.2.

METODE DE NV ARE /PREDARE A UNEI LIMBI STRINE METODE metod tradi ional modern audio-vizual comunicativ func ional

CALIFICATIVE PENTRU O METOD v. NG 6.3. APRECIEREA 3.3. N ELEGEREA UNEI LIMBI STRINE N ELEGERE a n elege n eleg limba romn, dar nu n eleg limba maghiar. a scuza Scuza i, nu n eleg. cum Cum se spune n romn? Ce (vre i s) spune i? Spune i mai rar, v rog. v. AV 6.1.2. A SEMNALA NEN ELEGEREA v. AV 6.1.3. A TE ASIGURA C AI FOST BINE N ELES a repeta Repeta i, v rog. a repeta pe litere a spune pe litere Repeta i, v rog, pe litere! v. AV 6.2. A CERE REPETAREA UNUI CUVNT/ENUN v. AV 6.3. A REPETA v. AV 6.7. A CERE REPETAREA PE LITERE a scrie Cum se scrie ? a spune, a zice Cum se spune? v. AV 6.8. A CERE S SE SCRIE v. AV 6.12. A CERE SPRIJIN LINGVISTIC a nv a a ti, a cunoate, a vorbi Nu tiu engleza/englezete. limb limb matern limb strin limb literar limb popular /dialect /grai
122

A (SE) SPUNE

REPETARE REPETAREA PE LITERE

SCRIEREA FORMULAREA

A NV A /A TI O LIMB LIMB

EXPLICA IE

TRADUCERE

IDENTIFICAREA

a explica Explica i-mi, v rog, nu n eleg. a nsemna Ce nseamn cuvntul x? sens Care e sensul? a traduce (n) Traduce i n englez, v rog. dic ionar Ave i un dic ionar? Ce scrie n dic ionar? Traduc cu dic ionarul. a se numi Cum se numete chestia asta? (LV) v. AV. 2.1.11. A CERE CUIVA SA SE IDENTIFICE 2.1.12. A SE IDENTIFICA 2.1.13. A CERE IDENTIFICAREA CUIVA

2.1.14. A identifica
v. NS 1. IDENTIFICAREA I CARACTERIZAREA PERSOANEI v. NG 1.1.ENTIT I (substitute lexicale) cuvnt a pronun a pronun are v. AV 6.10. A PRECIZA PRONUN AREA, SCRIEREA

CUVNT / PRONUN ARE

3.4.

FOLOSIREA LIMBII NIVELUL DE CUNOASTERE A UNEI LIMBI CORECTITUDINE corect bine corect greit a cunoate, a ti, a putea a citi a vorbi a scrie a n elege a pronun a Cunoate i gramatica romn? Nu tiu romnete. tiu foarte pu in romnete. (Nu) tiu s citesc/(Nu) tiu citi (reg.). (Nu) pot s vorbesc/ (Nu) pot vorbi (fluent). tiu s scriu corect i s citesc bine. n elege i/n elegi ce spun? Nu pot pronun a cine, pine, mine. Cum se scrie/se pronun /se citete/se spune...? a spune liter de liter Nu n eleg numele dv. Spune i liter de liter, v rog. a corecta a grei E corect? E greit? greeal
123

A CORECTA

Fac multe greeli? dificultate Am dificult i (la citit). a grei a se corecta Greesc mult? M corectez singur. a (nu) avea talent (la) Ave i/Ai talent la limbi!/N-am talent la limbi. a (nu) avea accent Ave i/Ai un accent ciudat/englezesc/american... N-ave i/N-ai nici un accent. Pronun a i/Pronun i perfect. v. AV 5.11. EZITAREA 5.12. AUTOCORECTAREA 6. ACTE REPARATORII (STRATEGII DE CORECTARE A COMUNICRII) v. NG 6.3.7. CORECTITUDINE/INCORECTITUDINE 3.5. DOMENIILE LIMBII A VORBI A N ELEGE A SCRIE A SE EXPRIMA 3.6. a vorbi bine a vorbi ru /prost (Nu) vorbesc bine romnete. a n elege a pricepe n elege i limba chinez? a scrie Scrii foarte corect romnete. a se exprima Se exprim cu uurin n mai multe limbi.

CALIFICATIVE PENTRU O LIMB STRIN uor E uor greu = dificil E greu, nu pot citi. greu uor simplu complicat bogat srac frumos muzical oribil util inutil necesar important interesant perfect, bine, destul de bine, binior, pu in, aa--aa, deloc, nimic Nu tiu pronun a bine. n eleg aa--aa/pu in. Nu n eleg deloc/nimic. E greit. v. NG. 6.3. APRECIEREA
124

4. 4.1.

MEDIU GEOGRAFIC, FAUN, FLOR, CLIMAT, TIMP REGIUNE, PEISAJ, ORA, CARTIER regiune zon Locuiesc ntr-o regiune frumoas. jude n ce jude locui i/locuieti? FORME DE RELIEF munte Am o vil la munte. vrf Cel mai nalt vrf din Mun ii Bucegi e Vrful Omul. versant Pe versantul de nord sunt zpezi pn n iulie. deal podi Municipiul Cluj e aezat ntr-o zon de dealuri i podi. cmpie, es Bucuretiul e situat n zon de cmpie. vale sta iunile de pe Valea Prahovei APE pru ru Rul Prahova formeaz o vale. fluviu Un singur fluviu curge n Romnia: Dunrea. lac Lacul Blea e n Mun ii Fgra. mare Mergem o sptmn la mare. plaj Plaja e mare. nisip Plajele romneti sunt de nisip, nu de piatr. ORASE ora municipiu Nu-mi place s triesc la ora, prefer la ar. centru centru vechi, istoric cartier Cartierul din centru/central nu are verdea . n cartierele de la periferie, sunt parcuri i spa ii verzi. SAT comun sat Bunicii mei locuiesc la ar, ntr-un sat din nord. la ar v. NG. 3.1.1. - 3.1.2. LOCALIZARE IN SPATIU 3.2. DISTANT 3.3. DEPLASAREA N SPA IU
125

4.2.

CALIFICATIVE PRIVIND MEDIUL, CARTIERELE linitit, calm zgomotos, glgios Zonele i cartierele zgomotoase sunt stresante. frumos urt Casa noastr nu e nici frumoas, nici urt. curat murdar poluat nepoluat poluare Aerul de munte e curat. Oraele sunt foarte poluate. a fi aezat /situat aezare Cartierul nostru are o bun aezare, e situat spre sud. nsorit /cu soare Stm ntr-o zon cu mult soare / foarte nsorit. uscat umed, ploios. Mediul e umed. Plou mult. cald frig / rece E cald. E frig / rece. industrial Am stat ntr-o zon industrial. agricol Locuim acum ntr-o zon agricol. pitoresc, slbatic v. NG 5.2. CUANTIFICAREA 6.1.5. CARACTERISTICILE MATERIALELOR 6.3. APRECIEREA FLORA SI FAUNA VEGETATIE plant PLANTE plant medicinal dealuri cu mult vegeta ie slbatic POMI arbore / copac copaci dei arbust, arbuti tuf IARB iarb ierburi slbatice FLORI floare flori de cmp (maci, margarete, clopo ei) muchi copaci acoperi i cu muchi ANIMALE animal animale slbatice (lup, vulpe, urs, iepure, arpe, oprl) animale domestice (cal, vac, oaie, cine, pisic, oarece) PSARI pasre psri rpitoare (vulturi) psri cnttoare psri cltoare psri de curte / domestice (coco, gin, pui, ra , gsc, curcan) INSECTE albin, musc, n ar, furnic, purice, pduche
126

4.3.

4.4.

CLIMA, VREME (METEO) CLIMA TIMP,VREME climat clim temperat, continental, ecuatorial timp frumos = vreme frumoas / bun anotimp climat cu patru anotimpuri cald rece climat cald cldur frig, ger Vara sunt clduri de 35 de grade. Iarna sunt geruri de -20 de grade. uscat umed Clujul e o zon umed, ploioas. nsorit ploios Zone mai nsorite sunt n sudul rii. soare la soare la umbr 35 de grade la umbr frumos urt vreme frumoas / bun vreme urt / rea nor Sunt nori de ploaie. a se nnora Se nnoreaz. Poate vine furtun. precipita ie Precipita ii sub form de ploaie i lapovi . ploaie Vin ploi. a ploua n zona noastr plou rar. a picura S-a nnorat i a nceput s picure. furtun Avioanele nu zboar. Sunt furtuni. cea E cea , avionul nu poate decola. zpad, ninsoare La munte va fi zpad. a ninge Va ninge n toat ara. lapovi Va fi lapovi i ninsoare. ghea ghea la mal nghe , ger A fost ger puternic. Rurile au nghe at. viscol Vntul va viscoli zpada. polei Aten ie la polei!
127

A PREVEDEA VREMEA ATRI

grindin Grindina poate distruge culturile agricole. vnt Viteza vntului va fi de 60 de kilometri pe or (60 km/or). temperatur grad (Celsius) Temperaturile vor scdea pn la - 10 Celsius. Temperaturile sunt n cretere uoar. plus minus temperaturi pozitive, pn la plus opt grade (+ 8). temperaturi negative, pn la minus 15 grade (-15). (ne)plcut temperaturi plcute, de primvar mare/ocean und/val maree a prevedea vremea timpul probabil buletin meteo(rologic) astru, atri /astre planet stea soare lun pmnt alte nume de atri v. AV 2.2.5. A CONSIDERA UN FAPT CA PROBABIL 2.2.6. A CONSIDERA UN FAPT CA IMPROBABIL v. NG 3.4.1. MRIMEA/DIMENSIUNEA 6.1.14. TEMPERATURA 6.3.1. APRECIEREA GLOBAL 6.3.3. CALIT I ESTETICE

4.5.

ANOTIMPURILE, LUNILE ANULUI, SARBATORI ANOTIMP LUNA Anotimpurile anului sunt primvara, vara, toamna i iarna. Primvara e plcut, vara e cald, iarna e frig. Lunile anului sunt: ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie sptmn zi, zile
128

SPTMN ZI

SARBATORI

Sptmna are 7 zile: luni, mar i, miercuri, joi, vineri, smbt, duminic. srbtoare Duminica nu se lucreaz, e srbtoare. srbtoare religioas srbtoare na ional Anul Nou, la 1 ianuarie Patele, primvara Crciunul, n 25 decembrie Romnii mnnc la Pati miel i ou roii, la Crciun crna i, iar la Anul Nou, purcel sau curcan. v. NG 4.2. DIVIZIUNI ALE TIMPULUI

5. 5. 1.

CASA I CMINUL TIPURI DE LOCUINTE A LOCUI LOCUIN PROPRIETATE a locui, a sta a locui ntr-un ora / sat locuin Ce locuin ave i? proprietar a fi proprietar proprietate proprietate particular proprietate de stat gazd a sta n gazd = a sta n chirie chiria a fi chiria chirie Stau in chirie. Pltesc o chirie mic. a nchiria a da cu chirie nchiriez camer la o student. = Dau in chirie... a lua n chirie Am nchiriat o camer n centru. = Am luat cu chirie... cas cas particular cas de vnzare cas cu 4 camere, cu grdin / curte cas la ar Locuiesc ntr-o cas particular. acas (la) Acas la mine e loc destul. Vino la noi acas! Po i s stai la noi acas. Nu e nimeni acas. -Alo! Cristina e acas, v rog? Vil (la munte, la mare) Am o vil la munte. imobil
129

CHIRIE

CAS

BLOC

bloc bloc cu 4 etaje apartament Avem un apartament n bloc. apartament cu trei camere apartament proprietate personal / de stat apartament mobilat garsonier Fiul meu st ntr-o garsonier. CMIN cmin Mul i studen i stau n cmin. cmin studen esc cmin de nefamiliti / de btrni LOCUIN DE hotel SCURT DURAT motel camping v. NS 1.2. ADRESA 6.1. HOTEL/CAMPING 5. 2. PR ILE LOCUIN EI NCPERI (interior) ncpere camer Cte ncperi ave i? Cte camere? buctrie Mncm n buctrie. dormitor Dormitorul e la etaj. sufragerie Mncm n sufragerie. camer de zi Pofti i n camera de zi. salon Putem sta n salon. birou Calculatorul e n birou. baie Pot intra n baie? La WC e ocupat. ocupat liber hol Cuierul e n hol. coridor Pe coridor, prima camer la stnga. cmar (de alimente) debara scar Pute i urca pe scar sau cu liftul. lift / ascensor etaj
130

WC

(exterior)

Locuim la etaj. numrul etajelor etajul unu /doi / trei / patru... parter La parter locuiete o familie de greci. demisol Noi stm la demisol. subsol La subsol nu sunt locuin e, e pivni a. pivni pod Avem pod. fereastr a se uita pe fereastr u a iei pe u scar treapt teras acoperi co (de fum) curte Maina e n curte. grdin grdin de legume/de flori garaj Garajul e n fundul cur ii. gard gard de lemn/de fier/de piatr poart Ce cod ave i la intrare/la poart? sonerie a suna la sonerie interfon Avem interfon.

5. 3.

MOBILIER, HAINE DE PAT mobil mobil stil/modern mobil de dormitor /de sufragerie /de hol... mobil de (lemn de) stejar / brad... dulap dulap de haine/de pantofi/de alimente mas mas de sufragerie/de buctrie... fa de mas scaun scaun cu sptar/fr sptar pat pat simplu/dublu noptier
131

haine de pat haine de pat din bumbac/din tercot/albe/colorate cearaf alb/imprimat pern pern mic/mare plapum plapum simpl/dubl hus hus de pern/de plapum aternut cuvertur tablou pictur n ulei/acuarel/pastel/grafic/fotografie vaz (de sticl/de cristal/de ceramic) alte nume de mobilier 5. 4. VASE SI APARATE CASNICE vas vas cu ap, vas de splat, vas adnc... crati crati de mncare oal oal de sup tigaie farfurie farfurie mic (=de desert), farfurie ntins/lat (=de friptur), farfurie adnc (=de sup) tacm, -uri lingur lingur de sup = polonic furculi linguri cu it cu it de buctrie/de mas/cu zim i platou (pentru friptur/prjituri...) ceac ceac de cafea/de ceai can (de ap/de lapte) bol de sup/de lapte/de orez pahar (de sticl/de plastic/de bere/de vin...) sticl de plastic/de bere/de vin mixer frigider congelator maini de gtit aragaz, sob, cuptor cu microunde maini de splat (rufe/vase) alte nume de maini i aparate casnice INTRETINERE SI ENERGIE
132

5. 5.

contor de ap (cald, rece) consum de ap baie, du, cabin de du, perdea de du van chiuvet robinet (de ap cald/ rece) CANAL canal, conduct canalizare Pe strada noastr nu este canalizare GAZ gaz contor de gaz sob cu gaz conduct de gaz instala ie de gaz consum de gaz ELECTRICITATE curent electric / energie electric / electricitate curent /electric / lumin ( pop.) consum de . contor electric priz electric ntreruptor NCLZIRE nclzire cu gaz/electric/cu crbune/cu pcur nclzire central central termic (personal) sob (cu gaz /cu lemne /electric) LUMIN lamp lamp de plafon/de perete, veioz bec (lamp) cu neon / fluorescent A PUNE IN FUNCTIE a pune n func ie un aparat/nclzirea A APRINDE, A STINGE LUMINA/FOCUL a aprinde a stinge lumina / gazul / nclzirea / radioul / televizorul A DESCHIDE, A INCHIDE a deschide a nchide un robinet / apa / fereastra / ua / garajul / telefonul etc. TELEFON telefon a telefona, a da un telefon NTRE INERE a cur a a cur a o camer = a face cur enie a cur a un aparat (aragazul, cuptorul cu microunde) a spla a spla chuiveta / vana / geamurile a aspira, aspirator APA 5. 6. CHIRIE, PRETURI DE VANZARE, CONSUMURI CASNICE, CHELTUIELI CHIRIE chirie chirie mic / mare a nchiria chiria proprietar
133

CONSUMURI TAXE/ CHELTUIELI

a nchiria un apartament / o cas a costa Ct cost chiria pe lun? a cumpra a cumpra un apartament / o cas credit a cumpra pe credit (=cu mprumut de la stat / de la banc) contract contract de nchiriere/ de vnzare - cumprare consum a consuma Ct gaz consuma i pe lun? taxe taxe de ntre inere: lumina, gazul, apa, cldura, cur enia etc. tax de ap/de electric/de gaz/de salubritate Trebuie s plti i chiria, plus taxele. taxe de bloc cheltuial Avem cheltuieli mari cu ntre inerea.

5. 7.

CALIFICATIVE REFERITOARE LA CASA, LOCUINTA, TERENURI mare mic a mri (o camer, curtea, garajul...) vechi nou cas nou construit = cas nou cas veche, nefunc ional nvechit renovat a renova o cas/un apartament curat murdar a cur i a murdri confortabil neconfortabil confortabil = comod inconfortabil = incomod locuin (ne)confortabil / (in)comod solid slab a consolida o cas linitit zgomotos linitit = calm strad linitit, retras, fr circula ie scump ieftin foarte scump, nu prea scump, (pre ) rezonabil a se scumpi a se ieftini Pre ul terenurilor s-a ieftinit. frumos urt plcut neplcut MOD DE EXECU IEbine fcut/construit/conceput/executat AMPLASARE bine (am)plasat/situat ru (am)plasat/situat DOTARE dotat/echipat nedotat/neechipat mobilat nemobilat GRAD DE NTRE INERE bine ntre inut ru ntre inut/nentre inut
134

v. NG 6.3 APRECIEREA 5.8. MEDIUL GEOGRAFIC I ECONOMIC v. NS 4.1. REGIUNE, ORA, PEISAJ, CARTIER LOCALIZAREA CASEI a se afla / a fi la ora la sat = la ar Casa se afl/este la ar. n centru la periferie n zon de deal/munte CALIFICATIVE PENTRU LOCALIZAREA bogat srac CASEI vechi nou modern demodat /btrnesc poluat montan v. NG 6.3 APRECIEREA CAZARE, HRAN (HOTEL, RESTAURANT...) HOTEL, CAMPING HOTEL hotel un hotel n centru, un hotel la periferie motel cmin studen esc / reziden universitar / campus studen esc camping recep ie Cerem informa ii la recep ie/recep ionerului/recep ionerei. numrul de telefon de la recep ie a rezerva Am rezervat o camer. rezervare prin telefon / fax / e-mail pentru o noapte / pentru dou nop i hol Recep ia e n holul hotelului. salon Avem un salon pentru recep ii. sal de mese Lua i/Dori i micul dejun n sala de mese sau n camer? restaurant Unde e restaurantul, v rog? separeu Vrem s rezervm un separeu. scar Pute i urca pe scar. lift/ascensor
135

6. 6.1.

RECEP IE A REZERVA

DIMENSIUNEA

Lua i liftul pn la subsol. camer Ave i camere libere? camer cu baie / cu du / cu chiuvet camer pentru o persoan / simpl camer cu dou paturi /dubl ptur (de rezerv) n camer e frig. Ave i pturi de rezerv? cearaf pern mic/mare dulap n dulap ave i perie pentru pantofi, a i ac. mas, msu noptier veioz lamp de birou Nu se poate citi la veioz. Mi-ar trebui o lamp de birou. bec Becul e defect! fereastr perdea, jaluzele (camer) cu vedere la strad/cu vedere spre curte/spre parc (camer) cu aer condi ionat la mansard WC/toalet WC-ul/Toaleta e pe coridor. baie Baia e murdar. ap rece ap cald Nu este ap cald! prosop / tergar V rog s schimba i prosoapele / tergarele. apartament mic mare cu dou camere camer cu un pat linite zgomot Nu e zgomot, e linite. detepttor Este radio-detepttor n camer? a trezi V trezete recep ia, la ce or dori i. M trezete telefonul? a telefona Cum pot telefona? Prin central sau direct? Doresc s vorbesc cu Barcelona, numrul 7890654. Ce numr dori i? Cte minute am vorbit? Ct cost minutul? micul dejun Micul dejun (nu) e inclus n pre . dejunul/prnzul ntre ce ore se servete prnzul?
136

PLATA

cina Pute i servi cina aici. restaurantul e deschis pn la ora 23. semipensiune pensiune complet cheie V rog cheia. Pofti i cheia dv. mesaj Am vreun mesaj? formular/fi Completa i fia, v rog. paaport Paaportul dv., v rog. V rog s-mi da i paaportul. plat Cum face i plata? n dolari/n lei/ n euro? a plti Pot plti cu un eurocec / cu carte de credit? Numai n lichid / n lei / n valut. Plti i la plecare. a elibera camera Trebuie s elibera i camera la ora 12. bagaj Ave i camer de bagaje? garaj Garajul e n curte. taxi Pute i chema un taxi pentru mine? hart Ave i o hart a oraului/a autobuzelor/a transportului n comun? vedere, plic A dori o vedere i un plic. timbru Unde pot cumpra timbre? motel E un motel ieftin i simpatic. camping Putem face camping? teren de camping Pentru un teren de camping amenajat se pltete. rulot Avem tot ce trebuie n rulot. cort Ave i cortul dv.? du Duuri sunt? parcare Trebuie s pltiti i pentru parcare.

6.2.

A MNCA I A BEA ALIMENTA IE aliment


137

FOAME POFTA

GUST SETE A PUNE MASA

alimenta ie a (se) alimenta a mnca foame a-i fi foame Mi-e foame, ce se poate mnca aici? poft a avea poft de + subst.Ac. Am poft de nghe at. Poft bun! gust a gusta Pot s gust vinul? sete a-i fi sete i-e sete? Doreti ap? a pune /a face masa a pregti /a aranja masa

TIPURI DE LOCALURI RESTAURANT restaurant restaurant (cu specific) romnesc/ unguresc/grecesc/ fran uzesc/chinezesc/italian restaurant de lux restaurant cu autoservire berrie cram grdin de var /teras pizzerie fast-food BUFET bufet crcium BAR bar de zi/de noapte caf-bar snack-bar CANTIN cantin cantin-restaurant cantin studen easc COFETRIE cofetrie cafenea patiserie DISCOTEC disco(tec) CALIFICATIVE PENTRU LOCALURI plcut ambian plcut ambian neplcut simpatic linitit zgomotos deschis nchis CLIENTEL client clientel

138

6.3.

COMUNICAREA CU ANGAJATII UNUI LOCAL A CHEMA (osptarul) osptar! A NTREBA a avea Ave i o mas liber? A REZERVA a rezerva o mas a face o rezervare liber ocupat A COMANDA a comanda = a face comanda A i comandat?/A i fcut comanda? A CERE a cere meniu lista cu meniul = cartea de bucate a mnca un meniu fix a mnca la carte A EXPLICA a explica mi pute i explica ce nseamn "musaca"? Ce sunt sarmalele? A SERVI a servi Pute i s m servi i repede, v rog? A SE SATURA a se stura V-a i sturat? Mai dori i ceva? A ADUCE a aduce Aduce i nota de plat, v rog. A PLTI nota de plat serviciul Serviciul e inclus? greeal Cred c e o greeal. Ct cost o sup?

6.4.

HRAN I BUTUR Men ionm c listele urmtoare, dei destul de lungi, nu sunt exhaustive. Am nregistrat mai ales tipurile de mncare i butur specific romneti. Am omis produsele foarte cunoscute gen "coca-cola" care au aceleai nume ca n limba de provenien . A CERE DE MNCARE/ DE BUT a cere Cere i ceva de mncare i pentru mine, v rog! A dori cafea cu lapte. nume de mncruri i buturi a-i fi foame flmnd stul Mi-e foame, hai s mncm ceva! Ne-a fost foarte foame. Am mncat tot. Am fost foarte flmnd! Sunt stul, nu mi-e foame. a se stura V-a i sturat? A i mncat destul? S v fie de bine. MNCARE a mnca La ce or putem mnca?
139

a lua masa La ce or se ia masa de prnz? mncare a face mncare = a gti = a pregti o mncare mncare cald / rece, hran cald / rece mncruri romneti / ungureti ALIMENTE pine pine alb / neagr, franzel, chifl, corn paste finoase macaroane, spaghete, ti ei, fidea, gluc mmlig CARNE/ PRODUSE carne DIN CARNE carne de porc / vit / vi el / pui Nu mnnc carne, sunt vegetarian(). pete sardine, crap, pstrv, alu, cod... LAPTE/ PRODUSE lapte LACTATE lapte gras / degresat / acru / btut / praf / condensat unt smntn, fric, iaurt (natur / cu fructe), kefir, sana brnz de vaci / de oaie / srat / dulce ca (dulce) / de oaie / de vac / de bivoli cacaval OUA ou LEGUME legum cartof, varz, ceap, usturoi, conopid, gulie, roie, vnt, fasole, mazre, ardei, gogoar, morcov, ptrunjel, elin, orez, ciuperci... FRUCTE fruct mr, par, prun, piersic, cais, cirea, viin, afine, cpun, zmeur, frag, nuc, alun, arahid, strugure banan, portocal, grep, lmie, ananas, kiwi... CONDIMENTE condimente sare, piper, ulei, o et, mutar, ardei iute, ceap, usturoi Mnnc condimentat, srat i piperat. MNCRURI GTITE fel de mncare GUSTRI gustare / antreu cald() / rece salat de vinete zacusc mici /mititei FELUL UNU/INTAI sup sup de carne (pasre / vit), sup de legume ciorb ciorb de burt, ciorb de legume FELUL DOI carne (cu garnitur i salat) carne fiart / rasol friptur la grtar / la tav / la cuptor ni el (natur / pan) tocni de pui biftec chiftea
140

sarmale (cu mmlig) musaca de vinete / cartofi pete prjit / la grtar rasol de pete ochiuri, omlet (papar) regim vegetarian Urmez un regim vegetarian./ Pregti i meniuri vegetariene? GARNITUR (garnitur de) cartofi prji i / natur / fier i / cop i piure de cartofi garnitur de legume (morcovi, mazre, fasole) soteu de mazre/morcovi macaroane orez SALATE salat verde salat de castrave i / roii / varz salat de crudit i salat oriental A dori o friptur la tav cu garnitur de orez i o salat de castrave i. FELUL TREI/ prjitur DESERTUL tort tart cltite nghe at salat de fructe cafea Ave i cltite cu gem de caise? SPECIALIT I specialitatea casei mncare specific Cltitele sunt specialitatea buctarului. BUTURI a bea butur ap de la robinet / plat / mineral / gazoas, sifon RCORITOARE buturi rcoritoare / naturale suc de fructe (natural) sirop nectar limonad BUTURI ALCOOLICE BERE bere (fr alcool) bere blond / neagr VINURI vin alb / ros / rou vin dulce / demi-sec / sec ampanie = vin spumos APERITIVE/ uic DIGESTIVE whisky rom martini coniac lichior CAFEA cafea filtru / expresso / turceasc cafea ness
141

cafea cu lapte CACAO cacao (cu lapte) ciocolat cald CEAI ceai de fructe ceai chinezesc ceai medicinal MESE mic dejun La micul dejun doresc cafea. Dejun / prnz Dejunul se servete de la ora 12. Romnii mnnc la prnz sup sau ciorb. cin / masa de sear Cina se servete de la ora 18. gustare Pute i s-mi pregti i o gustare rece la pachet? PREGATIREA MANCARII a (pre)gti, (pre)gtire, (pre)gtit a cur i, cur ire, cur it a sparge, spart a bate, btut a amesteca, amestecat GTITUL MNCRII a gti, gtit a fierbe, fierbere, fiert a frige, fript, friptur a prji, prjit, prjitur a coace, coacere, copt a rumeni, rumenire, rumenit a strecura, strecurat v. G 3.6.1.1.3. MODUL SUPIN G 3.6.1.1.2.MODUL PARTICIPIU v. G 3.6.1.1.1. MODUL INFINITIV G 3.1.2. GENUL GRAMATICAL (subst. provenite din infinitive lungi) MNCRURIRAPIDE / MINUTURI mici / mititei omlet ochiuri papar PORTII DE o friptur MANCARE un grtar o por ie de sarmale POR II DE numeral + numele recipientului + de + numele buturii BUTUR un pahar de vin o cup de ampanie o sticl de suc dou halbe de bere numeral + numele buturii o cafea / dou cafele / trei cafele etc. un ceai / dou ceaiuri / trei ceaiuri etc. o bere / dou beri / trei beri etc. un suc / dou sucuri / trei sucuri etc.
142

v. NG 5.1. NUMRUL v. G 3.5.1. NUMERALUL CARDINAL OBIECTE PENTRU MANCARE FARFURIE farfurie (adnc / de sup, ntins, mic / pentru desert) PLATOU platou (pentru friptur / prjitur) BOL bol (pentru sup / salat / nghe at / compot) OBIECTE PENTRU BUTUR pahar (de ap / vin / ciniac / bere / suc) phrel ( de uic / lichior) cup (de ampanie) halb (de bere) can (de lapte) ceac (de cafea / ceai) 6.7. CALIFICATIVE PRIVIND MASA I COMESENII/ CONVIVII gust Mncarea are/nu are gust. bun ru (la gust) Nu e bun (la gust). Nu-mi place. gustos E foarte gustos! Ciorba e foarte gustoas. foarte Serviciul (nu) e foarte elegant. prea E prea srat./E prea dulce. perfect = excep ional Vinul e excep ional. destul de bun Vinul e destul de bun. Nu e prea dulce. destul = suficient Pentru mine e suficient. /Ajunge. nu e destul = nu ajunge Apa nu ajunge pentru to i. Mai aduce i, v rog. destul de fiert / fript / copt / topit Carnea nu e destul de fiart/ptruns/fript. Pinea/Prjitura nu e destul de coapt. nghe ata e destul de topit. tare moale Carnea nu e prea moale./E prea tare. bogat = copios A fost o cin foarte bogat. consistent A fost o mas consistent. flmnd stul but beat A but prea mult. E beat. a se mbta Te-ai mbtat? bolnav Sunt bolnav, nu pot mnca. a se mbolnvi
143

Te mbolnveti dac nu mnnci regulat. (ne)mul umit Sunte i mul umi i? v. NS 6.3. APRECIEREA v. NG 5.2.4. CUANTIFICARE NO IUNILOR 5.3. CUANTIFICAREA COMPARATIV 5.4. CUANTIFICAREA SUPERLATIV v. G 3.3.3. COMPARA IA 6.8. FORMULE DE Be i/Bei un pahar (cu noi)? IMBIERE LA BAUT Sntate!/Noroc!/La mul i ani! nc un pahar? DE IMBIERE LA Pofti i, servi i! /Pofti i, servi i-v cu MANCAT Poft bun! (Nu) Mai dori i? Mai lua i, v rog. nc o felie? DE INCHEIERE A MESEI -Mul umesc pentru mas. -S v fie de bine!/S- i fie de bine! v. NS 14. RELA II SOCIALE v. AV 1.6.1. A URA/A DORI MUNC I PROFESIE ACTIVITATE PROFESIONAL v. NS 1.12. ACTIVITATEA PROFESIONAL NS 1.13. INFORMA II DESPRE MUNC NS 7.6. FORMAREA I VIITOAREA PROFESIUNE 7.2. LOCUL DE MUNC loc de munc func ie post grad ntreprindere fabric uzin antier birou oficiu potal/juridic coal, grdini , liceu, colegiu universitate spital (poli)clinic cabinet medical nume de institu ii nume de ntreprinderi v. NS 1.12. ACTIVITATEA PROFESIONAL 7.7. PROFESII I SECTOARE DE ACTIVITATE ORGANIZAREA MUNCII
144

7. 7.1.

7.8.

ORAR DE LUCRU

a lucra lucru a munci munc de la . la Se lucreaz de la (ora) 8 la (ora)16. de. pn Orarul e de luni pn vineri. zile lucrtoare / libere De srbtori (Crciun/ Pati) avem dou zile libere. program normal / redus / non stop /zilnic / sptmnal/ lunar /flexibil norm ntreag jumtate de norm program (orar) de zi / de noapte program n dou / trei schimburi (ture) POZI IA N IERAHIE categoria clas treapt ef director (general / adjunct / tehnic /economic) manager (general /economic) rector prorector secretar (general / ef) administrator (general / ef) superior / ef subordonat SINDICAT sindicat membru afiliat a cotiza cotiza ie GREV grev grevist a face grev a fi n grev revendicare CONDI II DE LUCRU

7.4.

MEDIUL DE LUCRUmediul de activitate / lucru /munc mediu toxic instala ii / aparate / unelte DISTAN A DE CAS v. NG. 3.2. DISTAN A RELA II NTRE rela ie COLEGI/ rela ii de munc SUBORDONA I colegiale / de colegialitate I SUPERIORII conflict / nen elegere IERARHICI conflict de munc
145

n elegere nen elegere respect disciplin indisciplin disciplinat indisciplinat = nedisciplinat organizare dezorganizare a (nu) asculta a (nu) se conforma + GN-D. Trebuie s ne conformm programului. a respecta + GN-A. E normal s respectm programul de lucru. a-i (a nu-i) face datoria v. NS 7.8. CALIFICATIVE PENTRU MUNC 7.5. REMUNERA IE I IMPOZITE CONTRACTE contract de munc contract colectiv / individual / de munc contract pe o perioad nedeterminat / determinat ore suplimentare REMUNERA IE remunera ie = retribu ie = salariu salariu de baz salariu brut salariu net salariu impozabil / neimpozabil indemniza ie tarif tarifar a da (salariu) a primi (salariu) a re ine (din salariu) REDUCERE a reduce = a scdea = a (se) micora (salariul) CRETERE a crete = a mri = a (se) majora (salariul) SUBSIDII subsidii = subven ii bonuri / tichete de mas ajutor de boal / nmormntare IMPOZITE impozit a impozita impozit pe salariu / venit impozit lunar / anual impozit global tax ASIGURRI asigurare social asigurare medical asisten social asisten medical carnet de asigurat / sntate PENSII pensie a se pensiona = a iei la pensie pensionar vechime ani de serviciu pensie pentru limit de vrst
146

pensie de boal / invaliditate / veteran de rzboi 7.6. FORMAREA I VIITOAREA PROFESIUNE v. NS. 2.2 TITLURI ALE ACTELOR DE STUDII FORMARE /PREGTIRE PROFESIONAL formare profesional pregtire profesional a nv a a studia a se pregti | + pentru + subst. neart. | + a studia + subst. art. hot. | + a deveni / a fi + profesia M pregtesc | pentru medicin. | s studiez medicina. | s devin /s fiu medic. curs de pregtire profesional curs de perfec ionare (profesional) A MUNCI a munci muncitor a lucra lucrtor v. NS 1.13 INFORMA II DESPRE MUNC OBIECTIVE a vrea / a dori /a-i plcea s fie PROFESIONALE Vreau s fiu electrician. a avansa a fi avansat a promova a fi promovat a se realiza (profesional) realizare profesional a face carier a avea succes n = a reui n a avea noroc EEC eec reuit PROFESIONAL ghinion nerealizare profesional a cuta de lucru / o slujb / un job (fam.) EXPERIEN experien a avea experien cu /fr experien 7.7. PROFESII I SECTOARE DE ACTIVITATE PROFESII v. NS. 1.12. ACTIVIT I PROFESIONALE profesie actor agricultor antrenor
147

avocat arhitect artist brbier brutar clugr chelner cioban comerciant contabil deputat diplomat director doctor economist educator electrician farmacist fotbalist fotograf func ionar geolog geograf gospodar infirmier informatician inginer mecanic / agronom / constructor / de mine etc. industria investitor judector jurnalist magistrat maseur mecanic medic muzician operator osptar pastor pstor pescar pictor pilot politician poli ist preot (pop) procuror profesor programator recep ioner redactor scriitor
148

sculptor secretar sociolog sportiv ofer tehnician dentar /veterinar etc. tractorist ran ziarist zidar zugrav alte nume de profesiuni a fi + nume de profesie El este baschetbalist. a lucra ca + nume de profesie Lucreaz ca zidar. profesionist amator specialist E specialist n computere. agricultur avocatur arhitectur art artizanat biologie cinematografie comer construc ii diploma ie economie farmacie geologie geografie horticultur industrie informatic informa ii investiga ii nv mnt jurnalistic magistratur medicin mijloacele de informare n mas (mass-media) muzic pstorit pescuit pictur politic pres scris /audio vizual profesiuni liberale religie secretariat
149

SECTOARE DE ACTIVITATE

securitate siguran sociologie tiin teatru tehnic turism ziaristic alte nume de sectoare de activitate 7.8. CALIFICATIVE PENTRU O MUNC bun ru frumos urt interesant pasionant monoton greu uor exigent agreabil dezagreabil periculos dur plcut neplcut v. NG 6.3. APRECIEREA v. AV 3.2. A EXPRIMA ATITUDINI I SENTIMENTE SERVICII POTA pot Unde este pota? Lucreaz la pot. ANGAJA II func ionar la pot POTEI pota = factor potal curier POTA a coresponda (coresponden a potal) coresponden Avem o coresponden bogat. a veni / a sosi pota scrisoare (simpl / recomandat / par avion) Ce fel de scrisoare? Simpl sau recomandat? plic timbru Ct cost un timbru? plic timbrat a lipi ilustrat = vedere felicitare De srbtori scriem felicitri. carte potal
150

8. 8.1.

POTA (institu ie/edificiu)

mandat potal colet = pachet telegram (fulger /expres) fax postfax pot rapid a trimite a primi a expedia, expeditor destinatar a completa Pe plic, completa i adresa expeditorului i a destinatarului mesagerie cutie potal Unde gsesc o cutie potal? csu potal Vreau s nchiriez o csu potal. post restant Primesc coresponden a la post restant. ghieu Po i cumpra timbre de la orice ghieu. cod potal - Ce cod (potal) are oraul Cluj? - 3400. 8.2. telefon aparat de telefon receptor ton apel telefonic a telefona a vorbi la telefon a da un telefon a da un ton, un fir a atepta un telefon convorbire telefonic (telefon) fix TELEFON PUBLIC telefon public Unde este un telefon public? cabin telefonic Aici este o cabin telefonic. carte de telefon Caut numrul n cartea de telefon. TELEFON MOBIL (telefon) mobil = celular cartel telefonic Ct cost o cartel telefonic? mesaj mesagerie vocal NUMR DE numr (de telefon) TELEFON Ce numr (de telefon) ave i? prefix Care e prefixul Romniei? Dar al Clujului? v. NS 1.3. TELEFONUL TELEFON
151

SERVICII TELEFONICE

informa ii deranjamente telefonist a face o comand (telefonic) a da numrul a face / forma numrul a face legtura cu V fac legtura imediat. a da legtura cu V rog s-mi da i legtura cu X. a primi legtura a avea legtura cu Ave i legtura cu Bucuretiul. a se ntrerupe Convorbirea s-a ntrerupt. a fi ocupat linie (ocupat) Telefonul (linia) e ocupat(), mai atepta i? TIPURI DE APELURI apel urban / interurban / interna ional A CHEMA PE a chema/a fi chemat = a fi cutat CINEVA Dori i s vorbi i cu Radu? l chem imediat. LA TELEFON Radu, (eti chemat) la telefon! v. AV 1.1.3.2.1. ADRESAREA LA TELEFON AV 6.1.1./6.1.2. A SEMNALA N ELEGEREA / NEN ELEGEREA TELEGRAF telegram a telegrafia telegrafist telex a trimite a primi banc bani bancnot moned leu ban dolar marc euro etc. a schimba (bani) Unde pot schimba nite bani? schimb birou/cas de schimb (valutar) a vinde a cumpra la vnzare la cumprare curs de schimb care/cum /ct e cursul dolarului? a fi + valoarea banilor
152

8.3.

8.4.

BANC (institu ie/ edificiu) BANI

SCHIMB VALUTAR

CONT BANCAR

(institu ie bancar romneasc)

- Ct e dolarul azi? - Dolarul e 31.000 de lei. a crete a scdea cont / cont bancar / cont curent cont n valut/n lei a deschide a nchide un cont a avea cont n banc numr de cont extras de cont a depune bani n cont a alimenta contul depuntor a scoate = a extrage bani din cont a plti plat/ordin de plat a transfera transfer bancar a investi investi ie investitor a expira a prelungi a capitaliza debit credit numerar cec, carnet de cecuri cec la ordin cec de cltorie carte de credit card bancar depozit bancar/ n lei / n valut bancomat cod secret dobnd CEC = Casa de Economii i Consemna iuni carnet de CEC a economisi la CEC a depune la CEC poli ie poli ist post de poli ie a chema poli ie/a fi chemat la poli ie jandarm, jandarmerie a participa poli ie rutier a accidenta accident, accident rutier crim criminal a (i se) fura
153

8.5.

POLI IE

VAM

ho a pierde a declara declara ie amend a amenda a da o amend a plti amend poli ie economic poli ia de frontier grnicer vam vame paaport viz a declara Ave i ceva de declarat? v. NS 1. IDENTIFICAREA I CARACTERIZAREA PERSOANEI benzinrie pompa de benzin rezervor benzin (regular = normal, premium super, fr plumb) 20 de litri de benzin fr plumb. motorin a alimenta Trebuie s alimentm. a pune benzin a umple rezervorul a face plinul V rog s-mi face i plinul. litru ulei a verifica a vedea nivelul uleiului nivelul apei presiunea pneurilor Te rog verific presiunea pneurilor. a schimba uleiul / bateria / apa / roata /un bec Trebuie schimbat uleiul. roat de rezerv N-am roat de rezerv. atelier a repara repara ie a verifica verificare tehnic Am venit pentru verificarea tehnc anual. a umfla pneurile
154

8.6.

BENZINRIE

8.7.

SERVICE AUTO

bord turometru vitezometru contor kilometraj indicator (presiune) ulei / temperatur / lichid de rcire / nivel benzin n rezervor indicatoare lumini (faz scurt, lung), ceas radio frn de mn butoane pentru nclzire /ventila ie / dezaburire lunet manet de semnalizare / pentru tergtoarele de parbriz schimbtor de vitez viteza nti / a doua / a treia / a patra pedal de acccelera ie / frn / ambreiaj volan banchet centur de siguran a-i pune centura / a purta centur de siguran motor EXTERIORUL caroserie MAINII tblrie capot portbagaj u roat parbriz oglind retrovizoare eav de eapament a conduce a circula a verifica a repara a accidenta a face un accident a lovi maina MESERIAI conductor auto = ofer mecanic auto electrician auto tinichigiu auto ACTE NECESARE permis de conducere auto certificat de nmatriculare a mainii asigurare obligatorie auto BORDUL I INTERIORUL MAINII 9. 9.1. CUMPRTURI A CUMPRA N GENERAL TIPURI DE LOCALURI COMERCIALE magazin centru comercial super magazin
155

PIA LOCALIZARE

ORAR

RELA IA COMERCIANTCLIENT

magazin universal magazin alimentar = alimentar magazin cu autoservire = autoservire magazin de ncl minte/mbrcminte/mobil/menaj aprozar drogherie farmacie florrie lactate librrie papetrie parfumerie bijuterie mezelrie mercerie tutungerie butic (LV) pia trg vnztor ambulant a fi = a se afla a se gsi Unde este pia a? Unde se afl o farmacie? Unde se gsete un magazin universal ? orar program Ce orar are magazinul? a (se) deschide a (se) nchide La ce or se deschide farmacia? non-stop a vinde a cumpra vnztor cumprtor marf cumprturi a merge la cumprturi a face cumprturi client a cheltui cheltuial a procura a arta Pute i s-mi arta i alt model? garan ie a garanta

MSUR / CANTITATE / GREUTATE / PRE /PLAT

v. NG 3.4.3./3.4.4./3.4.5./3.4.6. UNIT I DE MSUR PENTRULUNGIME/SUPRAFA /GREUTATE/VOLUM pre Ce pre are cartea? pre per bucat E 100.000 de lei bucata.
156

MOD DE PLAT

TIP DE PRODUSE

a costa = a face (fam.) Ct cost metrul / kilogramul / litrul de.? Ct cost cmaa aceasta? Ct face totul? a plti Plti i la cas. scump ieftin accesibil inaccesibil rezonabil gratis gratuit cu pre redus cu reducere cu bani gata / lichid / n numerar cu cec cu cr i de credit bon factur chitan pentru | + GN-A. de | Caut produse pentru cur enie. mpotriva = contra + GN-G. Vreau ceva mpotriva n arilor. v. G 4.10.11. SCOPUL 3.8.1. PREPOZI II. FOLOSIRE

9.2.

A CUMPRA ALIMENTE v. NS. 9.1. A CUMPRA N GENERAL CARNE / carne PRODUSE DIN carne de vit / vi el / porc / oaie / miel CARNE / carne de pasre / pui / gin / curcan MEZELURI vnat (iepure, cprioar, fazan) pete (crap, somn, somon, pstrv etc) organe (rinichi, ficat, creier, mduv) cotlet, ceaf, pulp, piept, costi cotlet afumat carne tocat past de mici crna (proaspt, afumat, uscat) cremvurti slnin unc salam (cu unc / de Sibiu / de var) LAPTE / PRODUSE lapte LACTATE iaurt iaurt cu fructe chefir sana smntn fric
157

BRNZETURI

PINE I PRODUSE DE PANIFICA IE

LEGUME I FRUCTE

A CERE

brnz, brnzeturi brnz de vac brnz topit brnz de burduf (bnz) telemea ca, cacaval, cacaval afumat fin (alb, fin de mlai/porumb) pine, franzel corn, covrig plcint cozonac, colac biscui i prjitur paste finoase = macaroane legume numele unor legume v.NS 6.4. HRAN I BUTUR fructe numele unor fructe v.NS 6.4. HRAN I BUTUR a dori A dori o franzel proaspt. a da Da i-mi, v rog, un kg de mere. a pune Pune i-mi i cteva portocale. a cntri Cntri i-mi, v rog, cartofii.

9.3.

A CUMPRA MBRCMINTE, NCL MINTE I ACCESORII LENJERIE DE CORP lenjerie (RUFE ) furou = combinezon sutien chilo i, bikini, costum de baie, slip, chilo i de baie maiou, tricou ciorapi (ciorapi pantalon = colan i = dres), osete pijama cma de noapte OBIECTE DE cma (cu mneci lungi /scurte) MBRCMINTE tricou ort pulover hain jachet blazer sacou veston vest pantalon, pantaloni scur i, ort, bermude costum
158

TIPURI DE MATERIALE

A NCERCA/A PROBA

ACCESORII DE MBRCMINTE

ACOPEREMNT DE CAP

NCL MINTE

bluz fust rochie rochie de cas, halat (de cas / de baie) taior compleu hain de ploaie = balon (LV) = balonzaider pardesiu palton (hain de) blan, cojoc a (se) mbrca (cu) a (se) dezbrca (de) E frig, mbrac paltonul. E frig, m mbrac cu cojocul. a-i veni bine | + GN-N. a-i sta bine cu | + GN-A. - mi vine bine culoarea aceasta? - Nu prea. i st mai bine cu verde. v. G 3.6.1.3.1. VERBE PRONOMINALE UNIPERSONALE I IMPERSONALE CU D. material stof pnz (de bumbac, de in, de cnep) ln mtase tercot nailon plastic v. NG 6.1.4. MATERIALE a ncerca = a proba Pot ncerca rochia aceasta? cabin de prob a merge cu = a se asorta cu Rochia aceasta merge cu pantofii verzi. fular, earf cravat Cravata se asorteaz cu costumul. cordon, curea, centur mnui poet, geant borset a-i pune Pune- i o cravat mai frumoas! a-i lua Ia- i mnui asortate! plrie (de soare/de pai) cciul (de blan, de ln), cciuli basc = beret cipic (fam.), tichie (fam.) basma, nfram a-i pune Pune i-v ceva pe cap! ncl minte
159

PENTRU STRADA ghete, botine, cizme pantofi, sandale PENTRU SPORT tenii, basche i, adidai PENTRU CAS papuci de cas a (se) ncl a (cu) a (se) descl a (de) ncal pantofii noi. M ncal cu pantofii noi. MODA mod a fi la mod/ a fi n ton cu moda a se purta Anul acesta e la mod negrul./Se poart negrul. CARACTERISTICI la mod, modern demodat, original, ocant PENTRU MODA scurt = mini lung = maxi midi VESTIMENTAR larg strmt 9.4. A CUMPRA ARTICOLE PENTRU CAS USTENSILE chestie Unde gsesc o chestie pentru deschis conserve? v. NS 5.3. MOBILIER, HAINE DE PAT v. NS 5.4. VASE SI APARATE CASNICE v. NS 5.5. NTRE INERE I ENERGIE REPARA II a repara a aranja a lipi Asta se poate lipi? a coase D-mi un ac s cos un nasture! a (se) strica = a (se) defecta S-a stricat / defectat telecomanda. a deranja Telefonul nostru e deranjat. A CUMPRA MEDICAMENTE TABLET PASTIL CAET UNGUENT CREM PICTUR SUPOZITOR INJEC IE v. NS. 10. IGIENA I SNTATEA tablete pastile caete unguent crem picturi supozitoare injec ie sering (de unic folosin ) a lua medicamente

9.5.

9.6.

A CUMPRA ARTICOLE PENTRU FUMTORI


160

TUTUN IGAR

tutun = tabac tutun de pip igar = igaret, igar de foi igar cu/fr filtru Fumezi ( igri) cu sau fr filtru? sipc, port- igaret, tabacher chibrit, cutie de chibrituri brichet foc Ave i un foc? a aprinde = a stinge V rog s stinge i igara! Fumatul interzis! a fuma, fum, a afuma Permite i s fumez? scrum, scrumier De ce dai scrumul pe jos? Ia o scrumier!

9.7.

A CUMPRA ARTICOLE DE PAPETRIE / BIROTIC v. NS 2. EDUCA IE HRTIE hrtie (de scris/de xerox/de mpachetat) hrtie milimetric plic ilustrat = vedere felicitare dosar biblioraft INSTRUMENTE a scrie cu DE SCRIS creion creion negru colorat pix min, rezerv stilou cerneal, cartu de cerneal a linia, a msura liniar = rigl a terge gum = radier penar PRODUSE DE LIPIT lipici, past de lipit a lipi past alb de ters / corectat BIROTIC hrtie pentru imprimant /de xerox dischet cartu pentru imprimant / xerox folie plastic

10.

IGIENA I SNTATEA

10. 1. PR ILE CORPULUI


161

CORP CAP

GT TRUNCHI

MEMBRE

corp piele os cap pr, barb, musta fa , frunte, brbie, obraz, tmpl ceaf ureche ochi, pleoap, gean, sprncean glob ocular, pupil, iris nas, nar gur, buz, limb, dinte, msea, gingie gt trunchi coloana vertebral coast spate ale piept abdomen = burt (fam.) membru, membru superior / inferior mn, bra , antebra , umr, cot palm, pumn deget, unghie picior, coaps, genunchi, pulp, glezn laba piciorului, talp, clci

ORGANE INTERNE CAP creier GAT amigdale PIEPT inim plmn stomac ficat vezica biliar = bil (fam.) = fiere (pop.) rinichi ABDOMEN vezica urinar intestin (sub ire / gros) apendice ovar uter 10.2. STRI I NECESIT I FIZIOLOGICE FOAME foame a-i fi foame flmnd a flmnzi poft = apetit a avea poft de + GN-A.neart a pofti
162

POFT

pofticios poft bun! SETE sete a-i fi sete nsetat FRIG frig a-i fi frig nfrigurat RECE rece a-i fi rece a rci rceal a avea o rceal A TREMURA a tremura (de frig / de fric / de emo ii) frison a avea frisoane CALD cald a-i fi cald a se nclzit FEBR febr = temperatur (ridicat) febril febrilitate a avea febr (temperatur) a face febr (temperatur) a-i scdea febra (temperatura) a-i crete febra (temperatura) v. G 3.4.1. PRONUMELE PERSONAL. Obs. 4 G 3.6.1.3.1. VERBE PRONOMINALE UNIPERSONALE I IMPERSONALE CU D. fierbinte a se nfierbnta A URINA urin a urina = a face pipi (fam.) A AVEA SCAUN scaun a avea scaun = a face caca (fam.) DISPOZI IE bun dispozi ie a fi bine dispus proast dispozi ie a fi prost dispus indispozi ie indispus NERVOS nervos, enervat a se enerva FURIOS furios, furie a se nfuria A PLNGE a plnge, plns A RDE a rde, rs A DORMI a dormi, a adormi SOMN somn a-i fi somn A VISA a visa vis comar
163

STRI ALE CORPULUI

vistor a-fi bine = a fi sntos a-fi ru = a fi bolnav a fi slbit = slab a fi puternic = tare = rezistent v. G 3.4.1. PRONUMELE PERSONAL. Obs. 4 G 3.6.1.3.1. VERBE PRONOMINALE UNIPERSONALE I IMPERSONALE CU D. v.AV 3.1.1. A CERE INFORMA II DESPRE SNTATE v. AV 1.6.1. URRI DE SNTATE v. NS 10.4. BOLI, ACCIDENTE gravid = nsrcinat sarcin a fi gravid = a fi nsrcinat (stare de) graviditate a (se) nate, natere, nscut, nou nscut v. G 3.6.2.2. VERBE PRONOMINALE REFLEXIVE CU A. G 3.4.2. PRONUMELE REFLEXIV igien a spla Spl copilul. a se spla pe (fa , mini, picioare etc.) M spl pe mini. a (-i) spla (fa a, minile, picioarele etc.) nainte de mas mi spl minile. baie a face baie burete / mnu de baie du a face du a se terge cu tergar = prosop cearaf de baie halat de baie a se usca usctor de mini usctor de pr spun spunier a se spuni crem (de fa , de mini, de corp, de brbierit = de ras) a se da cu crem a se spla pe din i past de din i periu de din i a se spla pe cap/pr = a-i spla prul a se limpezi = a se clti
164

A SE INTERESA DE SNTATE

GRAVIDITATE

A NATE

10.3. IGIEN A SE SPLA

A FACE BAIE A FACE DU A SE TERGE

A SE USCA SPUN A SE SPUNI CREM A SE SPLA PE DIN I A SE SPLA PE CAP

a se vopsi = a-i vopsi prul ampon a se ampona A SE PIEPTNA pieptene a se pieptena perie pentru pr A SE TUNDE a se tunde = a-i tia prul main de tuns A SE BRBIERI barb a se brbieri = a se rade main de brbierit / ras = aparat de brbierit / ras a-i lsa barb / musta crem de brbierit / ras crem dup ras (after shave) OGLIND oglind a se uita n oglind a se oglindi PARFUM parfum a se parfuma = a se da cu parfum AP DE COLONIE ap de colonie / toalet DEODORANT deodorant TOALET toalet a-i face toaleta WC a merge la WC / closet / toalet a trage apa hrtie igienic 10.4. BOLI, ACCIDENTE SNTATE sntate sntos a-i fi bine = a fi sntos a se sim i bine a se nsntoi = a se face bine / sntos boal bolnav a se mbolnvi a-i fi ru = a fi bolnav a se sim i ru a-l durea durere dureros v. G 3.4.1. PRONUMELE PERSONAL. Obs. 4 G 3.6.1.3.1. VERBE PRONOMINALE UNIPERSONALE I IMPERSONALE CU D. G 3.6.1.3.2. VERBE PRONOMINALE UNIPERSONALE I IMPERSONALE CU A G 3.6.2.2. VERBE PRONOMINALE REFLEXIVE CU A. grip, a se gripa rceal, a se rci guturai, a avea guturai
165

BOAL

TIPURI DE BOLI/ SUFERIN E

tuse, a tui vom, a voma / a vomita diaree, a avea diaree constipa ie, a fi constipat oboseal, a fi / a se sim i obosit v. G 3.6.2.2. VERBE PRONOMINALE REFLEXIVE CU A. BOLI CRONICE numele unor boli reumatism, diabet, hipertensiune arterial etc. A ARTA a arta bine a arta ru BINE/RU a fi palid a slbi a se ngra A DUREA a-l durea M doare capul. v. G 3.6.0. GENERALIT I. TIPURI DE VERBE durere Am o durere de cap insuportabil. A SE MBOLNVI a se mbolnvi + de + subst. A. M-am mbolnvit de grip A SUFERI a suferi + de + subst. A. suferin suferind A SE MOLIPSI a se molipsi molipsitor = contagios Gripa e o boal molipsitoare. FEBR a face febr A GEME a geme, geamt A SE VIETA vai! au! a se vieta (de durere) a plnge | A STRIGA a striga |de durere a urla | A SE VINDECA a se vindeca = a se nsntoi TIPUL/ benign malign INTENSITATEA cronic SUFERIN EI grav uor E ceva grav? inflama ie = umfltur (pop.) a se inflama = a se umfla (pop.) infec ie (urinar, sanguin etc.) a se infecta a dezinfecta fractur a-i fractura = a-i rupe + parte a corpului v. G 3.4.2. PRONUMELE REFLEXIV entors a face / a avea o entors opera ie a se opera, a face o opera ie SNGE snge a (-i) curge snge
166

v. G 3.6.1.3.1. VERBE PRONOMINALE UNIPERSONALE I IMPERSONALE CU D. hemoragie, a avea hemoragie a sngera a lua snge a da snge a face o transfuzie ACCIDENT accident vascular (cerebral etc.) accident mortal a se rni, ran, rnit MOARTE moarte (clinic / cerebral) mortal, mort A fost un accident mortal. a muri a (se) omor a ucide, a se sinucide VIA via , vital, viu a tri a supravie ui, supravie uitor N-a supravie uit nimeni./Nu exist nici un supravie uitor. 10.5. ASIGURARE asigurare medical a se asigura cas de asigurri companie de asigurri carnet de asigurat valabil valabilitate asisten medical condi ii de asigurare tax a plti ajutor

10.6. SERVICII MEDICALE MEDIC medic, medic specialist specialitate numele unor specialiti dermatolog, reumatolog, cardiolog, ftiziolog, neurolog, ginecolog, stomatolog (dentist), otorinolaringolog (orelist), oftalmolog, psihiatru etc. doctor, medic (de familie) a merge la medic / doctor Nu m simt bine, merg la medic. a chema un medic / doctor / medicul / doctorul Mi-e ru, chema i doctorul / Salvarea! pacient = bolnav a consulta a face o consulta ie diagnostic a diagnostica = a pune un diagnostic
167

A MERGE LA MEDIC A CHEMA UN MEDIC PACIENT A CONSULTA A DIAGNOSTICA

a prescrie (medicamente, o re et) a da o re et A TRATA a trata, tratament a urma un tratament Ce tratament urma i? A PANSA a pansa, pansament la pansat Cum v sim i i, a i venit la pansat? URGEN urgen serviciul de urgen , la urgen urgent NSCRIERE a se nscrie nscriere FI fi (medical), fia bolnavului fi/foaie de observa ie medical fiier BILET bilet de trimitere bilet de internare n spital bilet de ieire din spital /de externare INSTITU II cabinet medical MEDICALE spital clinic sec ie sanatoriu = cas de sntate infirmerie laborator de analize ORARUL orele de vizit VIZITELOR zilele de vizit a vizita bolnavii a face o vizit vizitator Zilele de vizit n spital sunt joia i duminica. FARMACIE farmacie punct farmaceutic centru farmaceutic farmacist re et MEDICAMENTE / medicament = leac (pop.) REMEDII pentru + GN-A. Ave i ceva pentru durerile de cap? contra = mpotriva + GN-G. A dori un medicament mpotriva durerilor de din i. tablet pilul pastil caet drajeu comprimat ceai medicinal pictur solu ie fiol A PRESCRIE
168

alifie unguent crem gel supozitor injec ie vaccin pansament (rapid, igienic etc.) leucoplast tampon prezervativ nume de medicamente aspirin, paracetamol, antinevralgic, vitamine, antialergice, antigripale, antibiotice etc. INSTRUMENTE sering (de unic folosin ) I ALTE PRODUSE ac NECESARE pil NGRIJIRII pens SNT II termometru tensiometru stetoscop alcool (medicinal) = spirt medicinal ap oxigenat acid boric tinctur de iod alte nume de instrumente /aparate medicale electrocardiograf, ecograf, raze etc. TRATAMENT tratament = terapie a face tratament a urma un tratament a (se) trata tratament intensiv /de ntre inere terapie intensiv a ine diet = a ine regim (alimentar) a msura tensiunea = a lua tensiunea, a lua pulsul a msura temperatura = a lua temperatura a face o electrocardiogram / ecografie / radiografie (pulmonar, dentar etc.) a face o analiz de snge (de urin) a vaccina vaccin mpotriva + GN-G. Am fcut un vaccin mpotriva gripei. v. NS 9.5. A CUMPRA MEDICAMENTE 10.7. SERVICII DE URGEN URGEN urgent urgen salvare Salvarea are numrul de telefon 961. ambulan spital de urgen
169

serviciu de urgen 11. CLTORII, DEPLASRI, TRANSPORT

11. 1. INDICATII DE ORIENTARE HART hart harta oraului, harta strzilor din Bucureti plan planul cldirii, planul metroului schi a (se) pierde = a (se) rtci M-am pierdut. = Am pierdut drumul. M-am rtcit n Bucureti. a gsi N-am gsit strada Enescu. a ajunge Cum putem ajunge la Braov? n ce direc ie e Universitatea? nord sud a merge de la nord la /spre sud est vest a merge de le est la/spre vest dreapta stnga Cuta i prima strad la stnga. drept drept nainte Merge i drept nainte, pn la o pia . loc n ce loc vre i s ajunge i?/ Unde vre i s ajunge i? a merge = a o lua Merge i tot nainte, apoi o lua i la dreapta, la primul col . Dup pia a Unirii, autobuzul o ia pe strada Ghica. a cuta Ce strad cuta i? a (o) coti Strada o cotete/o ia la dreapta. a cobor a urca Strada coboar/urc. La ce sta ie trebuie s cobor? sus jos Merge i mai jos, la etajul doi. a traversa = a trece strada Pe unde se trece reglementar? Pe aici nu se traverseaz n siguran . a trece (pe /prin) Autobuzul trece prin Pia a Roman. trecere trecerea oprit /interzis a continua
170

A SE PIERDE A GSI A AJUNGE DIRECTIE

A TRAVERSA

ORIENTARE METAFORE

Continua i. = Merge i mai departe. aproape departe - Opera e departe? - E foarte aproape, la doi pai. a se orienta orientare a avea sim ul orientrii la doi pai a-i pierde direc ia v. G 3.4.2. PRONUMELE REFLEXIV v. NG 3.1.1. LOCALIZAREA "ABSOLUT" N SPA IU 3.1.2. LOCALIZARE "RELATIV" N SPA IU 3.3. DEPLASAREA N SPA IU

11. 2. DEPLASARE LA LOCUL DE MUNCA, INSTITUTII v. NG 3.3.2. DIREC IA, DESTINA IA 3.3.3. ORIGINEA 3.3.4. TRECEREA A MERGE/ a merge = a se duce A SE DUCE Cum mergi la facultate/la serviciu? a merge = a se duce pe jos / cu maina /cu autobuzul /cu troleibuzul /cu tramvaiul /cu bicicleta /cu taxiul /cu metroul /cu trenul A LUA (un mijloc a lua (trenul, avionul etc.) de transport) Ce iei pn la serviciu? Tramvaiul? Prefer s iau tramvaiul.Nu-mi place cu maina, nu gsesc loc de parcare. DRUM drum aglomerat parcurs un parcurs / drum ocolitor SITUAREA IN TIMP devreme trziu a ntrzia Pornesc de acas devreme. la timp / la fix (pop.) a pleca Plec la ora 7 i m ntorc la 4. a ajunge Ajung la serviciu la timp. Nu ntrzii niciodat. a se ntoarce DISTANTA IN la ...de... TIMP/SPATIU Locuiesc la 5 minute de facultate. coala e la 200 de metri de cas. departe de aproape de Locuiesc aproape de/departe de birou. CALIFICATIVE obositor E un parcurs obositor. Cu autobuzul e obositor. lung E un parcurs foarte lung. practic Cu bicicleta e practic.
171

METAFORE privind la un pas de... spa iul Stau la un pas de coal. Nu trebuie s m trezesc devreme. v. NG 3.2. DISTAN A NG 4.3.1. DURATA 11. 3. VACAN , TURISM VACANTA vacan la mare / la munte / la ar vacan de iarn / de var / de Crciun /de Pati a avea vacan concediu a avea concediu a primi concediu a-i lua concediu n ce perioad ave i / v lua i / primi i vacan / concediu? a pleca n vacan / n concediu Unde pleca i n vacan ? anotimp Nu e un anotimp bun pentru vacan . perioad Noiembrie nu e o perioad bun pentru vacan . a dura Ct dureaz vacan a de iarn? Ct timp sta i la mare? a petrece Am petrecut dou sptmni minunate. a-i petrece concediul / vacan a Mi-am petrecut vacan a la ar. v. NG 4.3.1. DURATA Turismul (nu) este bine organizat n zon. turist oficiu de turism Unde e un oficiu / agen ie de turism? agen ie de voiaj agen ie CFR/TAROM cltorie cltorie de afaceri / de plcere / n strintate excursie a face o excursie (n ar / n strintate) ghid, ghizi (persoan) Ghidul nostru nu vorbete limba romn. ghid, ghiduri (carte) Ghidul Clujului nu e bine fcut. a vizita Ce putem vizita n Iai? vizit vizit / vizitare Vizitarea mnstirii dureaz o or. plan Ave i un plan de vacan ? monument statuie biseric
172

DURATA

TURISM

MONUMENTE

mnstire alte nume de monumente v. NS 13.6. EXPOZI II, MUZEE CALIFICATIVE frumos (pentru monumente) impresionant deosebit (referitoare la vacan )minunat ngrozitor odihnitor obositor interesant plictisitor plcut neplcut reuit nereuit Am avut o vacan reuit / odihnitoare... v. NG 6.3.3. CALIT I ESTETICE URRI Cltorie plcut! Drum bun! v. AV 1.6.1. A URA, A DORI 11. 4. TRANSPORTURI PUBLICE TRANSPORT transport transport public transport n comun mijloace de transport avion, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi a folosi / a utiliza un mijloc de transport cltor Cltorii sunt ruga i s fie aten i la bagaje. a cere informa ii A dori o informa ie. birou de informa ii mersul trenurilor a cumpra un bilet Nu doresc s cumpr. Doresc doar s rezerv /o rezervare. rezervare Rezervrile se fac cu 10 zile nainte. V rog un bilet (de/la) clasa nti. dus ntors bilet dus-ntors clasa nti/a doua business class clasa turist loc rezervat loc liber loc n fa /n spate/la geam/la u tichet de loc supliment (de vitez/ de clasa nti) vagon (restaurant/de dormit) fumtor nefumtor V rog un bilet de clasa a doua, vagon de nefumtori. fereastr lng fereastr/hublou, la fereastr culoar pe culoar
173

CLTOR INFORMATIE

A CUMPRA A REZERVA BILET CLAS LOC TICHET SUPLIMENT VAGON

sta ie gar autogar aeroport/aerogar, terminal LINIE linie aerian/de metrou/de autobuz/de cale ferat linia unu/doi/trei/patru... linia nti/a doua/a treia/a patra... a (se) urca a cobor Va rugm s urca i pe ua din fa . a intra a iei Nu intra i! intrare ieire , INTRAREA INTERZIS! a mpinge a trage mpinge i! Trage i! ACCES Accesul interzis! Acces auto! COMPANIE TAROM = Transporturile Aeriene Romne AERIAN sal de ateptare V rog s pofti i n sala de ateptare. a atepta Atepta i, v rog! a atepta (pe cineva) Pe cine atepta i / atep i? a fi ateptat (la gar / la aeroport) de cineva Nu m ateapt nimeni./ Nu sunt ateptat() de nimeni. SALA DE PLECARE sal de plecare/mbarcare (la avion) Pasagerii sunt invita i n sala de mbarcare. POARTA poarta numrul 23; por ile 34-42 TALON talon de mbarcare Talonul dv. de mbarcare, v rog. PUNCT DE controlul paapoartelor: CONTROL PAAPOARTE CONTROL ZBOR Zborul 2001 Bucureti pleac de la terminalul 2B. ORAR orarul sosirilor/plecrilor a pleca a sosi Zborul 3874 din direc ia Viena a sosit/a aterizat. plecare sosire ora de plecare, ora se sosire a decola a ateriza Vom decola/ateriza peste 5 minute. decolare aterizare V rog s v pregti i pentru decolare/aterizare. A NTRZIA a ntrzia ntrziere Avionul ntrzie/are ntrziere. Decolarea se va face cu o ntrziere de 30 de minute. DESTINATIE cu destina ia ... Pentru zborul cu destina ia Budapesta, mbarcarea de la poarta 47. DIRECTIE zbor din direc ia... BAGAJ bagaj de mn/de cabin Bagajele dv. depesc greutatea admis. STA IE
174

valiz/geamantan saco rucsac geant poet serviet greu uor bagaj greu bagaj uor PILOT pilot comandant Comandantul XY v dorete bun venit la bordul avionului. STEWARD(ESA) Chema i stewardesa, v rog. PASAGER pasager Pasagerii sunt ruga i s-i ataeze centurile. CRUCIOR crucior Pute i folosi crucioarele pentru bagaje. BANDA RULANTA band rulant V rugm s atepta i bagajele la banda rulant. LEGATURA legtur Ave i o legtur cu trenul, de la Gara de Nord. A SCHIMBA a schimba Trebuie s schimba i la Frankfurt/ la Teiu. Trebuie s schimba i linia. CALE FERATA cale ferat CFR = Cile Ferate Romne SNCFR= Societatea Na ional a Cilor Ferate Romne ceferist CONTROL control controlul biletelor Biletele dv. la control, v rog! CONTROLOR controlor ntreba i controlorul! TREN tren expres/rapid/accelerat/personal/curs Intercity /Eurocity locomotiv compartiment cabin cuet pat patul de jos/de sus/de la mijloc a se grbi Grbi i-v! Pierdem trenul! a pierde trenul Am pierdut trenul. Urmtorul e peste 5 ore. NTRZIERE a ntrzia = a avea ntrziere ntrziere Trenul ntrzie 10 minute./ Trenul are o ntrziere de 10 minute. a restitui biletul Trebuie s restitui biletul. Am pierdut trenul. restituire La restituire, pierde i tichetul de loc. a nso i
175

CALIFICATIVE (privind cltoria /transportul) COMPARA II (privind cltoria) 11.5.

S te nso esc la gar?/S vin cu tine la gar? urri de cltorie Drum bun! Cltorie plcut! Merge i cu bine! plcut neplcut comod incomod rapid/repede ncet aglomerat neaglomerat a merge ca melcul a cltori ca sardelele

TRANSPORTUL PARTICULAR AUTOTURISM autoturism proprietate personal main (mic) Nu mergem cu trenul, mergem cu maina. main de teren motociclet Motocicletele sunt periculoase! motociclist Sunt mul i motocicliti. biciclet Nu este loc de parcare pentru biciclete. biciclist Aten ie la bicilete/la bicicliti! combustibil benzin, motorin/diesel, ulei sta ie de benzin pomp de benzin a conduce Conduce i prudent! conductor auto ofer (profesionist/amator, nceptor) a repara repara ie atelier de repara ii, service a sta iona sta ionare Sta ionarea autovehiculelor este interzis. vitez a circula cu vitez mare/mic/moderat contraven ie amend a primi / a plti o amend a merge / a conduce cu vitez mare a merge pe mijlocul / pe marginea drumului a porni, a demara a (se) opri Oprete-te la stop! E rou! a accelera a ncetini a ncetini la intersec ii a depi
176

MOTOCICLET

BICICLETA

COMBUSTIBIL

A CONDUCE

OFER A REPARA

SEMNE DE CIRCULATIE

DRUM

a depi o main depire Depirea interzis! permis interzis permis de conducere Am ob inut permisul de conducere. actele mainii Actele mainii, v rog! asigurare asigurarea mainii/cartea verde semafor / stop (pop.): rou, galben, verde circula ie agent de circula ie sens interzis, oprire interzis, sta ionare interzis trecere de pietoni / zebr (pop.) curb periculoas interzis la dreapta / la stnga cedeaz trecerea drum n lucru, drum accidentat sens unic panou panou de circula ie panou publicitar pieton Pe zebr, pietonii au prioritate. trotuar drum drum de ar, osea, autostrad intersec ie curb ncetini i la curbe! a lua o curb groap a da ntr-o groap denivelare ncetinitor trecere de cale ferat / de nivel barier a atepta la barier a traversa = a trece a traversa reglementar traversare = trecere traversare reglementar reglementar nereglementar regulamentar neregulamentar depire / oprire negulamentar aglomerat neaglomerat osea (ne)aglomerat aglomera ie Nu-mi place s conduc n ora: e aglomera ie. blocaj blocaj de circula ie
177

ACCIDENT

SERVICII

or de vrf camion, autocamion, TIR, camionet remorc camion cu remorc tractor tractor cu remorc cru E periculos: pe osea circul cru e, tractoare, cai sau pietoni. cal cru tras de cai clare om clare beat om beat cine pisic accident a face un accident a avea un accident a accidenta a se ciocni a fugi de la locul accidentului vinovat nevinovat v. NS 10.4. BOLI, ACCIDENTE 10.7. SERVICII DE URGEN v. NS 8.5. POLI IA 8.7. SERVICE AUTO 10.5. ASIGURARE

11. 6. CLTORIA DINTR-O AR N ALTA A CLTORI a cltori Unde cltori i? cltor cltorie (de afaceri, de plcere) Am fcut o cltorie n Austria. nume de ri Romnia, Fran a, Germania, Maroc, Tunisia nume de na ionalit i romn, francez, german, marocan, tunisian v. NS 1.8. NA IONALITATEA nume de limbi romn, francez, german, arab a vorbi Vorbi i romnete/englezete/nem ete/fran uzete...? strin Sunt strin. Nu sunt romn, dar vorbesc limbi strine. frontier = grani = hotar grnicer vam a face vama = a vmui a trece prin vam
178

A VORBI STRIN FRONTIER VAM

CONTROL

A DECLARA

MARF

A SCHIMBA

VALUTA LEU CURS VALUTAR

vame vame (corect / sever / (ne)politicos / amabil) vamal tax vamal control control de frontier / vamal poli ie poli ia de frontier poli ist viz a-i face viza -Ct cost viza, v rog? -(Nu) ave i nevoie de viz. a declara -(Ave i) ceva de declarat? -(Nu avem) nimic de declarat. declara ie vamal a deschide Deschide i portbagajul, v rog! portbagaj bagaj Ce ave i n bagaje? obiect personal Avem numai obiecte personale. marf mrfuri interzise / de contraband aparat elecronic Ave i aparate electronice? arm Ave i arme? drog alcool igar Ave i droguri? Alcool? igri? a importa a exporta a importa = a introduce n ar a exporta = a scoate din ar Nu pute i introduce n ar aparate electronice fr tax vamal. a schimba bani (valut/dolari/mrci germane/franci) a schimba mrci n lei schimb schimb valutar, birou de schimb dolar, euro, marc, franc (francez / elve ian / belgian), lir (italian / engezeasc / turceasc) leu (lei romneti / moldoveneti) C i lei e un dolar/euro? cursul valutar cursul zilei Care e cursul zilei? v. NS 8.4. BANCA

11. 7. DOCUMENTE DE CALATORIE/SEDERE/


179

REZIDENTA INTR-O TARA STRAINA PASAPORT VIZA paaport turistic / de serviciu / diplomatic valabil expirat Paaportul meu nu e valabil, a expirat luna trecut. viz (de scurt / lung sejur, permanent, turistic) edere = sejur permis de edere, drept de edere permis de munc contract de munc fi formular a completa un formular / o fi cerere de viz declara ie declara ie de venit(uri) scrisoare invita ie scrisoare de invita ie, invita ie oficial adeverin adeverin de la locul de munc permis de conducere certificat de natere / de cstorie / de deces paaport, buletin / carte de identitate carnet de student, carnet de elev, legitima ie de la locul de munc acte de identitate = hrtii (pop.) Actele/hrtiile dv., v rog! Paaportul dv. nu mai e valabil: a expirat. valabil expirat valabil de la...pn la... Valabil de la 4 octombrie 1999 pn la 4 octombrie 2004. valabilitate valabilitate redus expirare data expirrii fotografie fotografie alb-negru / color / de paaport cet ean cet ean romn / belgian / rus cet enie a ob ine o cet enie na ionalitate cet ean romn de na ionalitate maghiar / german rezident reziden

FISA CERERE

ACTE DE IDENTITATE

A EXPIRA

3.2.

BAGAJE BAGAJE bagaj (geamantan, valiz, saco, rucsac) a desface bagajul a deschide
180

PIERDERI 12. PERCEP IILE

a transporta a se deteriora la transport a trimite primirea bagajelor a (se) pierde a gsi bagaje / obiecte pierdute v. NG. 6.1 CALIT I FIZICE

12.1. POZI IA CORPULUI A SE SCULA v. NS.12.2. OPERA II MANUALE I OPERA II FIZICE a se scula a se culca Trebuie s ne sculm, e ora 7. Noi ne culcm foarte trziu. a se ridica a se aeza Ne-am aezat la mas acum o or i ne-am ridicat de la mas acum zece minute. La intrarea judectorului / profesorului ne ridicm n picioare, apoi ne aezm (pe scaun). a merge a se duce a umbla a se mica a se deplasa a se plimba a se ndrepta spre a o lua spre a se ntoarce a pi a depi a se nclina a se ndrepta Salutnd, s-a nclinat uor. a se apleca a se ridica a ngenunchea a se rsuci a fugi = a alerga a sri a slta

A MERGE

A SE NCLINA

A FUGI A SRI

12.2. OPERA II MANUALE I OPERA II FIZICE A DA A DUCE A LUA A PUNE a da a da afar din a duce a aduce a conduce a produce a lua a prelua a pune
181

A FACE A TRANSPORTA A RIDICA A TRAGE A MPINGE A CRA A NCRCA A INTRODUCE A EXTRAGE A GARA A VIRA A ATERIZA A DECOLA A GURI A BATE A DESCHIDE A NCHIDE A NCUIA A DESCUIA A APRINDE A STINGE A ASIGURA A AMESTECA A SEPARA A SCUTURA A TURNA A LIPI A COASE

A GTI

A MESTECA A TIA A TOCA

a depune a face a desface a preface = a transforma a transporta = a duce / a aduce a ridica a trage a atrage a mpinge a cra = a duce = a transporta a ncrca a descrca a introduce = a bga Introduce i moneda n aparat. a extrage a scoate a lua a gara a parca a vira a ateriza a decola a guri a bate a deschide a nchide a ncuia a descuia a aprinde a stinge a asigura a amesteca a mixa a separa = a despr i a scutura a agita Agita i nainte de folosire! a turna = a pune a vrsa a lipi a dezlipi a coase (cu mna, cu maina) a descoase a lungi a scurta a lrgi a strmta a croi a gti = a pregti a fierbe a coace a frige a prji a mesteca a tia a toca
182

A MCINA

a mcina

12.3. SENZA II I PERCEP II A PERCEPE a vedea Vd c i place pictura. a-i da seama + c + vb. Ind./Cond. mi dau seama c am greit. a pricepe | a realiza |+ c + vb. Ind./Cond. a nota | Am priceput c te intereseaz muzica. a sim i |+ GN-A. | + c + vb. Ind. Simt frig la picioare. Simt c mi-e frig la picioare. senza ie a avea senza ia de + subst. A. Am senza ia de grea . a avea senza ia c + vb.Ind./Conj. Am senza ia c vine ploaia. impresie a avea impresia | c + vb.Ind./Conj. a lsa impresia | Am impresia c nu m-ai n eles exact. A lsat impresia c nu-l intereseaz aceast afacere. a face o impresie |+ adj. a lsa o impresie | Cu ocazia interviului a fcut o impresie bun. a (nu) da aten ie + GN-D. a atrage aten ia asupra + GN-G. a aten iona + GN-A. a vedea a se uita a privi a urmri (cu privirea) a observa a bga de seam c a auzi a mirosi a gusta a pipi v. NG 6.1. 8. VIZIBILITATE 6.1. 9. AUDIBILITATE 6.1.10. GUST 6.1.11. MIROS 6.1.12. PIPIT

A SIM I

SENZA IE

ATEN IE A VEDEA

A OBSERVA A AUZI A MIROSI A GUSTA A PIPI

13.

VIA A PRIVAT I TIMPUL LIBER

13.1. FAMILIA
183

v. NS 1.7. SITUA IA FAMILIAL v. NS 1.14. MEMBRII FAMILIEI 13.2. OBINUIN E ZILNICE A SE SCULA A SE SPLA a (se) scula, a (se) trezi, a (se) detepta (Eu) m scol/trezesc la opt. Ceasul m scoal/trezete la opt. a se spla baie, du a face baie/du a se mbrca a lua micul dejun a mnca de prnz, a prnzi a cina a merge Merg la coal la opt. a iei Ies din cas la apte. coal serviciu a lucra = a munci loc de munc a se culca, a merge la culcare a se odihni a adormi, a dormi

A SE MBRCA A LUA MASA COAL/ LUCRU

A SE CULCA A DORMI 13. 3 INTERESE TIMP LIBER

a fi liber Sunt liber dup (ora) trei. timp liber, vacan , concediu a iei Obinui i s iei i seara ? a-i plcea mi plac filmele documentare. v. G 3.6.1.3.1. VERBE PRONOMINALE UNIPERSONALE I IMPERSONALE CU D. PASIUNI / HOBBY pasiune / hobby I INTERESE a-l pasiona, a-l interesa M pasioneaz / intereseaz filmele documentare. v. G 3.6.1.3.2. VERBE PRONOMINALE UNIPERSONALE I IMPERSONALE CU A. denumiri de pasiuni / hobby colec ionar (de timbre / tablouri) pescuit grdinrit tricotat FOTOGRAFIE fotografie film / pelicul a face fotografii = a fotografia
184

numele unor domenii de interes informatica, film, muzic, politic, sport a merge s... ntotdeauna merg s not vineri. v. AV 3.2.1.1. PLCEREA 13.4. RADIO/TELEVIZIUNE RADIODIFUZIUNE radio a auzi / a asculta (o tire) la radio a deschide = a aprinde |televizorul, casetofonul, a nchide = a stinge |radioul, aparatul a merge = a func iona (televizorul, radioul) a se strica = a se defecta De ieri televizorul nu merge, s-a stricat. a da drumul casetofonului / la casetofon (fam.) TELEVIZIUNE televiziune / TV prezentator, realizator, reporter, redactor telespectator a urmri (o emisiune) = a se uita la televizor televiziune prin cablu, canal, post, emisiune, program nume de programe radio / TV tiri / telejurnal / actualit i documentar buletin meteorologic / timpul probabil reportaj emisiune economic / cultural / tiin ific talk-show Alte programe: sport, publicitate, concursuri nume de aparate audio i video casetofon, magnetofon band (de casetofon / de magnetofon) plac /disc compact disc / CD lector (de) CD radio portativ / walkman (aparat) video caset (audio / video) a arta / a da / a transmite Au artat / au dat la televizor imagini de la cutremur. 13.5 SPECTACOLE: CINEMA, TEATRU MUZIC, DANS nume de locuri publice pentru petrecerea timpului liber cinema(tograf), discotec, teatru, oper, filarmonic, circ etc. nume de spectacole publice spectacol, pies, concert, balet, oper, film, revist etc. tipuri de artiti artist (-), actor / actri (de teatru / film / cinema), balerin(-), dansator (-oare), stea de cinema, interpret / cntre de muzic popular / uoar CINEMA/TEATRU a juca / a interpreta un rol Cine joac/interpreteaz rolul lui Hamlet ?
185

MUZIC

DANS

Cine l joac/interpreteaz pe Hamlet ? reprezenta ie rol principal / secundar / episodic personaj film pies (de teatru) regizor productor bilet, cas de bilete, rezervare loc, rnd, fotoliu, loj n fa , n spate, n centru, la mijloc, la margine program, act, pauz intrare ieire (de urgen ) garderob, toalet / WC muzic cntec a cnta/a interpreta concert Cnt n Traviata / la pian / la vioar Interpreteaz concertul / sonata... muzician, dirijor, solist orchestr, forma ie tipuri de muzic muzic modern/clasic/popular/pop/folk/uoar / disco /de oper; jazz nume de instrumente muzicale pian, vioar, flaut, chitar etc. dans, dansator, dansatoare a dansa balet, balerin(-) discotec

13.6. EXPOZI II / MUZEE muzeu galerie de art expozi ie art, arte plastice desen, a desena pictur, a picta, pictor tablou sculptur, a sculpta, sculptor statuie arhitectur, arhitect monument stil antic, modern castel, palat catedral, biseric, mnstire turn bilet intrare ieire deschis nchis
186

Muzeul (se) nchide la ase. 13.7. LECTUR SI TIPRITURI a citi, a scrie carte literatur tipuri de cr i proz roman( poli ist / de spionaj / de groaz) proz scurt / schi , povestire, eseu critic, poezia, dramaturgie liter, rnd, pagin, capitol titlu copert autor, scriitor, poet librrie, librar bibliotec, bibliotecar presa scris / presa audio-vizual ziar / cotidian revist nume de ziare i reviste Adevrul, Cotidianul, Romnia Literar etc. sptmnal, lunar, trimestrial, anual ziarist / jurnalist, reporter, redactor articol imagine, fotografie tire, anun , publicitate

CARTE AUTOR PRES

13. 8.

SPORT sport, sporturi a practica / a face (sport) a juca, juctor, joc a alerga TIPURI DE SPORT nume de sporturi i jocuri fotbal, baschet, tenis (de mas), rugbi, hochei, not, gimnastic, schi, atletism, clrie, curse (de cai) REZULTATE a urmri (un meci / o partid) a ctiga / nvinge, victorie a pierde, nfrngere meci nul egal, (la) egalitate / rezultat de egalitate rezultat, scor -Care e rezultatul?/ Ct e scorul? -Trei la zero (3-0). mpotriva -Romnia joac mpotriva Spaniei. cu Duminic jucm cu Steaua. echip, club, asocia ie LOCURI DESTINATE PRACTICRII teren (de tenis / volei / fotbal etc.) SPORTULUI stadion (olimpic, na ional, municipal) sal de sport / gimnastic
187

INSTRUMENTE FOLOSITE

piscin / bazin de not pist de atletism pist de ciclism prtie de schi hipodrom minge rachet palet schiuri alte instrumente pentru sport

13.9. OCAZII FESTIVE SRBTORI BAL NUNT RECEP IE PETRECERE JOCURI DE SOCIETATE srbtoare a srbtori, a celebra zi de srbtoare bal, (balul operei, balul bobocilor) nunt a se cstori recep ie Merg la o recep ie, la Ambasad. petrecere, chef a petrece Petrecere plcut! nume de jocuri de societate ah, bridge, cr i, table, dame etc.

13.10. CALIFICATIVE PENTRU ACTIVIT I N TIMPUL LIBER drgu remarcabil plcut interesant monoton plictisitor frumos complicat obositor clasic comic celebru formidabil oribil nefericit impresionant minunat agitat nou mic dorit trist sentimental
188

v. NG. 6.3. APRECIEREA 14. RELA II SOCIALE ospitalitate prieten(-), cunotin , partener, strin a invita, invita ie musafir, oaspete a fixa / a da o ntlnire a (se) ntlni a aranja Am aranjat o ntlnire pentru ora trei. a atepta a vizita, a vedea S ne vedem ast sear ! a trece pe la ... Dan a trecut pe la mine. invitat petrecere, party Mergem la o petrecere desear. oaspete = musafir dar = cadou a oferi a sta de vorb, a discuta a dansa a se distra, distrac ie a rde a nchina, a ciocni v. NS 13.9. OCAZII FESTIVE

14. 1. INVITA II, NTLNIRI INVITA IE INTLNIRI

VIZIT

PETRECERE, SRBTOARE

14.2. TIPURI I FORME DE RELA II SOCIALE prieten cunotin necunoscut coleg vecin prietenie a plcea a mbr ia a sruta srut RELA II DE a iubi, iubire DRAGOSTE pasiune a se ndrgosti, ndrgostit a avea o legtur amant, iubit, prieten a face dragoste RELA II DE v. NS 1.7. SITUA IA FAMILIAL FAMILIE NS 1.14. MEMBRII FAMILIEI
189

A FACE CUNOTIN MODURI DE ADRESARE SIMPATIE/ ANTIPATIE A DISCUTA A SE PREFACE

a cunoate a prezenta v. AV 1.2. PREZENTAREA a se adresa cu / a spune (cuiva) tu sau d-voastr v. G 3.4.1.3. ALTE FORME DE PRONUME PERSONALE. FORME DE POLITE E v. AV 3.2.1.5. SIMPATIA v. AV 3.2.3.3. ANTIPATIA discuta, a conversa discu ie, conversa ie a se preface, prefcut a min i minciun mincinos v. NS 1.17. CARACTER, TEMPERAMENT a se cstori a se mrita a se nsura so , so ie cstorie cstorit a se despr i despr ire nen elegere a divor a divor necstorit singur

CARACTER/ TEMPERAMENT CSTORIE

14. 3. CORESPONDEN v. NS 8.1. POTA a scrie scrisoare carte potal ilustrat = vedere felicitare telegram coresponden A RSPUNDE a rspunde A TRIMITE a trimite a expedia, expeditor A PRIMI a primi destinatar PLIC plic plic timbrat TIMBRU timbru FOAIE foaie HRTIE hrtie MAIN DE SCRIS main de scris FORMULE UZUALE N A SCRIE
190

CORESPONDEN 14.4. REGULI DE MICARE A CORPULUI, A CERE VOIE, SCUZE

v. AV 1.1.3.3. FORMULE DE ADRESARE N CORESPONDEN

A CERE VOIE

A (NU) ACORDA PERMISIUNEA

A CERE SCUZE

A REAC IONA LA SCUZE

v. AV 1.3.1. CEREREA PERMISIUNII 1.5.1. A CERE SCUZE a cere voie / permisiunea a da voie = a permite V rog s-mi da i voie / s-mi permite i s plec. v. AV 1.3.1. CEREREA PERMISIUNII pofti i sigur (c da) da, desigur nu, nu se poate imposibil mi pare ru v. AV 1.3.2. ACORDAREA PERMISIUNII 1.3.3. REFUZAREA PERMISIUNII 4.2.2. A ACORDA PERMISIUNEA 4.2.3. A REFUZA PERMISIUNEA a cere scuze a se scuza -V rog s m scuza i / mi cer scuze pentru ntrziere. v. AV 1.5.1. A CERE SCUZE nu-i nimic n-are importan mi pare ru, dar. v. AV 1.5.2. A ACCEPTA SCUZELE 1.5.3. A REFUZA SCUZELE

14.5.

ASOCIA II ASOCIA IE/CLUB asocia ie club nume de asocia ii/cluburi MEMBRU membru asociat simpatizant, sus intor Nu sunt membru al clubului de fotbal, sunt numai simpatizant. NTLNIRE ntlnire, reuniune, adunare a (se) ntlni a (se) reuni, a se aduna ACTIVITATE activitate a activa

15. 15.1.

ACTUALITATEA EVENIMENTE
191

ACTUALE TIRE nou Ce mai e nou? noutate Ave i nout i? tire buletin de tiri situa ie (grav, conflictual) criz pericol (social) periculos grav gravitate conflict, conflictual lupt (politic, electoral) a lupta polemic rzboi a fi n rzboi gheril arm (puc, glon , cartu, tun, tanc, bomb, rachet) arme nucleare, rachet nuclear armat narmare dezarmare militar civil trupe (de rzboi/pace) pace armisti iu revolu ie revolt (social) lovitur de stat terorism a teroriza, teroare bomb, a arunca/a pune o bomb rebel ostatic, a lua ostatici a rpi (a cere) rscumprare reform administra ie negociere, a negocia discu ie, dezbatere a discuta, a dezbate masa negocierilor conferin problem compromis a face un compromis, a ajunge la un compromis acord (de pace, de ncetare a focului) a ajunge la un acord tratat (bilateral, de pace)
192

INFORMA II DESPRE ACTIVITATEA SOCIAL

CONFLICT

RZBOI

PACE REVOLU IE TERORISM

REFORM NEGOCIERE

A SE UNI A SE SEPARA

solu ie (pe cale amiabil) a se uni unire unitate a se separa, separare a mpr i, mpr ire a diviza, divizare a lua decizii conven ie critic protest, a protesta a manifesta, manifestare, manifesta ie grev, grevist a face grev, a fi n grev catastrof tragedie v. NS 13.3. INTERESE 15.3. GUVERNARE I VIA POLITIC

15.2. SITUA IA SOCIAL I ECONOMIC NIVEL DE VIA via nivel de via Nivelul nostru de via e sczut/ridicat. costul vie ii bog ie, bogat srcie, srac necesitate bani finan e, financiar capital infla ie concuren v. NS 9.1. A CUMPRA N GENERAL v. NS 7.1. ACTIVITATE PROFESIONAL 7.5. REMUNERA IE I IMPOZITE v. NS 7.6. FORMAREA / PREGTIREA I VIITOAREA PROFESIUNE economie, economic agent economic politic economic sector economic (primar / secundar / ter iar) industrie, industrial produse industriale agricultur agricol (sector agricol, produse agricole) comer , comercial pia a importa, import a exporta, export a produce, produs
193

FINAN E

PRE URI SALARII PIA A MUNCII ECONOMIE

INDUSTRIE AGRICULTUR COMER PIA IMPORT EXPORT

CONSUM SURSE DE ENERGIE POLUARE SISTEM CAPITALISM SOCIALISM COMUNISM PROBLEME: (IN)JUSTI IE SOCIAL

CORUP IE SRCIE ABANDON AJUTOR

REVENDICARE

a consuma, consum a risipi societate de consum energie electric nuclear solar poluare a polua sistem capitalism socialism comunism probleme sociale just = drept injust = nedrept justi ie injusti ie dreptate nedreptate (ne)dreptate social egal egalitate inegalitate (in)egalitate social corup ie, a corupe, corupt mit, pag (pop.) srac, srcie a abandona, abandonat copil abandonat orfan, orfelinat ajutor (social, umanitar) a ajuta, a sprijini sprijin financiar subven ie, subsidii revendicare revendicri sociale a revendica = a cere drepturi (salariale)

15.3. GUVERNARE I VIA POLITIC GUVERNARE STAT a guverna, a conduce guvernare, guvern stat ar nume de ri Romnia, Fran a, Germania, Anglia, Ungaria, Polonia, Cehia, Bulgaria, Egipt, Israel, Arabia Saudit, Grecia, Statele Unite ale Americii, Japonia, China, Maroc etc. constitu ie drept (constitu ional) stat (democratic) parlament
194

CONSTITU IE

ALEGERI

PARTID

PROGRAM POLITIC

PUTERE LIBERTATE FOR E ARMATE

NATO CLAS SOCIAL

preedinte politic (intern/extern) preedinte ministru, prim-ministru, ambasador opinie regim (parlamentar, preziden ial) coali ie opozi ie republic monarhie a alege, alegeri a vota, vot pentru/n favoarea, mpotriva reprezentant deputat, senator victorie, a nvinge nfrngere, a pierde majoritate democra ie via politic, partid politic nume de partide politice liberal, democrat-cretin, social-democrat, socialist, comunist, ecologist (de) dreapta / stnga / centru aripa dreapt / stng conductor / lider / ef El e conductorul liberalilor. tendin program, platform politic obiectiv plan reform (agrar) tranzi ie putere puternic slab influen libertate liber armat for armat = for militar militar serviciu militar avia ie marin trup soldat ofi er rzboi (mondial) inamic / duman aliat Pactul nord-atlantic. societate
195

NA IUNE

EUROPA

OCCIDENT ORIENT EST DEZVOLTARE LUME LUMEA A TREIA SOLIDARITATE

clas social popula ie cet ean na iune na ional strin nume de na ionalit i Europa, european UE / Uniunea European Africa, afican Asia, asiatic sud-american Occident, occidental ri occidentale Orient, oriental Orientul-apropiat, extremul-Orient rile din est ri dezvoltate / industrializate ri napoiate / subdezvoltate lume sistem mondial / global lumea a treia rile din lumea a treia solidaritate a se solidariza (cu)

196

NO IUNI GENERALE

197

NO IUNI GENERALE

Introducere

n didactica limbilor strine, se face o diferen ntre no iuni generale i no iuni specifice. No iunile generale se regsesc n toate limbile, cu realizri lingvistice diferite. E vorba de no iuni de tipul referin , existen , spa iu, timp, cantitate, calitate, rela ii etc., pe care cel care nva o limb strin trebuie s fie capabil a le n elege i exprima n diverse situa ii de comunicare i pentru cele mai diferite teme. Rezult c la baza organizrii listei de no iuni generale se afl criteriul logico-semantic. Consultarea acestei liste de ctre un utilizator se va face n strns legtur cu inventarul gramatical corespunztor din capitolul Gramatic prin trimiteri de tipul v. G Pentru situa iile n care no iunile generale trimit la anumite acte de vorbire, se fac trimiteri exprese la acele acte prin nota ia v. AV De asemenea, cnd e cazul, trimiterile se fac i la no iunile specifice prin v. NS . Urmnd modelul altor limbi, capitolul destinat no iunilor generale pentru limba romn con ine sec iuni destinate entit ilor (referen i i substitutele lor), calit ilor presupuse ale acestora, rela iilor dintre ele i modului lor de existen , spa iului i timpului, cantit ii .a., la acel nivel de accesibilitate i utilitate care s ngduie publicului vizat s ating nivelul de cunoatere numit prag. Ele sunt prezentate sub urmtoarele titluri: Entit ile; Existen a; Spa iul; Timpul; Cantitatea; Calitatea; Rela iile.

198

Lista No iunilor generale 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. ENTIT I Pronume personale Pronumele (personale) de ntrire Adjective i pronume posesive Adjective i pronume demonstrative Adjective i pronume relativ-interogative Adjective i pronume nehotrte Adjective i pronume negative Articolul hotrt (enclitic) Articolul genitival - posesiv (proclitic)

1.10. Articolul adjectival - demonstrativ (proclitic) 1.11. Articolul nehotrt (proclitic) 1.12. Pro-verbe 1.13. Pro-fraze 1.14. Substitute lexicale 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. EXISTEN A Existen a/nonexisten a Prezen a/absen a .

Disponibilitatea/nondisponibilitatea . Ocuren a/circumstan a SPA IUL Localizarea

3.1.1. localizarea absolut n spa iu 3.1.2. localizarea relativ n spa iu


199

3.2. 3.3.

Distan a Deplasarea n spa iu

3.3.1. micarea 3.3.1.1. micarea cu o persoan sau cu un obiect 3.3.2. direc ia, destina ia 3.3.3. originea 3.3.4. trecerea 3.3.5. viteza 3.3.6. absen a micrii 3.4. Cuantificarea spa iului

3.4.1. mrimea, dimensiunea 3.4.2. unit ile de msur ale lungimii 3.4.3. unit ile de msur ale suprafe ei 3.4.4. greutatea 3.4.4.1.unit ile de msur ale greut ii 3.4.5. capacitatea i volumul 3.4.5.1.unit ile de msur ale capacit ii i ale volumului 3.4.6. temperatura 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. TIMPUL Moment/punct n timp Diviziuni ale timpului Indicarea timpului durata devreme/trziu (nainte de vreme/n ntrziere)

4.4. Raporturi temporale 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.5. anterioritate posterioritate secven simultaneitate Referire la timp

4.5.1 referirea la viitor 4.5.2. referirea la prezent referirea la trecut 4.6. 4.7. Referirea fr precizare temporal Amnare, ntrzire
200

4.8. 4.9.

Frecven Continuitate

4.10. Intermiten 4.11. Permanen 4.12. Temporar 4.13. Repeti ie 4.14. Unicitate 4.15. nceput 4.16. ncetare 4.17. Stabilitate 4.18. Schimbare, tranzi ie, varia ie 4.19. Unit i de msur ale timpului 5. 5.1. 5.2. CANTITATEA Numrul Cuantificarea

5.2.1. cuantificarea numeric aproximativ 5.2.2. cuantificarea numeric exact 5.2.3. cuantificarea nenumeric exact 5.2.4. cuantificarea no iunilor 5.2.4.1. cuantificarea no iunilor realizate prin substantive 5.2.4.2. cuantificarea no iunilor realizate prin adjective i adverbe 5.2.4.3. cuantificarea no iunilor realizate prin grup verbal 5.3. 5.4. 6. 6.1. Cuantificarea comparativ Cuantificarea superlativ CALITATEA Calit i fizice

6.1.1. forma 6.1.2. dimensiunea 6.1.3. culoarea


201

6.1.4. materiale 6.1.5. caracteristicile materialelor 6.1.5.1. caracteristicile fizice ale materialelor 6.1.5.2.vechimea materialelor 6.1.6. autenticitatea materialului 6.1.7. umiditatea 6.1.8. vizibilitatea 6.1.9. audibilitatea 6.1.10. gustul 6.1.11. mirosul 6.1.12. pipitul 6.1.13. transparen a 6.1.14. temperatura 6.1.15. msura 6.1.16. greutatea 6.2. 6.3. Calit ile persoanei Aprecierea

6.3.1. aprecierea global 6.3.2. valoare, pre 6.3.3. calit i estetice 6.3.4. acceptabilitate/inacceptabilitate 6.3.5. adecvare/inadecvare 6.3.6. dezirabil/indezirabil 6.3.7. corectitudine/incorectitudine 6.3.8. normalitate/anormalitate 6.3.9. succes/insucces 6.3.10. utilitate/inutilitate 6.3.11. aprecierea importan ei 6.3.12. aprecierea capacit ii, competen ei 6.3.13. aprecierea necesit ii 6.3.14. posibilitate/imposibilitate 6.3.15. suficien /insuficien 6.3.16. facilitate/dificultate 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4. 7.3.5 7.3.6 RELA IILE Rela ii n spa iu Rela ii n timp Rela ii de realizare a unei ac iuni agentul ac iunii obiectul ac iunii dativul instrumentul beneficiarul spa iul
202

7.3.7 7.3.7 7.4.

timpul modalit i i mijloace Rela ii ntre fapte si ateptri

7.4.1. reflec ie 7.4.2. activit i expresive 7.5. Rela ii comparative

7.5.1. asemnarea/deosebirea 7.5.2. rela ii de substitu ie 7.5.3. egalitate, inferioritate, superioritate 7.6. 7.7. 7.7.1. 7.7.2. 7.7.3. 7.7.4. 7.7.5. 7.7.6. 7.7.7. 7.7.8. 7.7.9. Rela ii de posesie Rela ii logice conjunc ia disjunc ia opozi ia concesia excep ia cauza, consecin a condi ia scopul deduc ia .

203

1.
1.1.

ENTIT I
Pronume personale Pronume cu func ia de subiect eu tu el ea noi dnsul dnsa voi ei ele dnii dnsele

Pronume personale cu func ia de complement direct pe mine m pe tine pe el pe ea pe noi pe voi pe ei te l o ne v i pe ele le

Pronume reflexive cu func ia de complement direct m te se ne v se

Pronume cu func ia de complement indirect n cazul D. mie mi ie i lui /ei nou vou lor i ne v le

Pronume cu func ia de complement indirect n cazul A. prep.: la, cu, de la, pe la etc.+ pron. f. acc. A. la mine la tine la el / la ea la noi la voi la ei / la ele v. G 4.3.1. PRONUMELE PERSONAL 1.2. Pronumele personal de ntrire pron. pers. n N./D./A. + pron. de ntrire m.sg. f.sg. m.pl. eu/mie/pe mine nsumi nsmi noi/nou/pe noi nine tu/ ie/pe tine nsu i ns i voi/vou/pe voi niv el/lui/pe el nsui ei/lor/pe ei nii ea/ei/pe ea nsi ele/lor/pe ele v. G 3.4.1.3 ALTE FORME ALE PRONUMELOR PERSONALE Adjective i pronume posesive Adjective meu tu su mea ta sa nostru vostru lor noastr voastr lor

f.pl. nsene nsev nsei/nsele

1.3.

mei mele notri noastre

ti tale votri voastre

si sale lor lor ai si ale sale ai lor ale lor

Pronume al meu al tu al su ai mei ai ti a mea a ta a sa ale mele ale tale al nostru al vostru al lor ai notri ai votri a noastr a voastr a lor ale noastre ale voastre v. G. 3.4.4. PRONUMELE I ADJECTIVUL POSESIV

204

1.4.

Adjective i pronume demonstrative Adjective Adjective demonstrative de apropiere adj. + subst.: acest, aceast, aceti, aceste subst. + adj.: acesta, aceasta, acetia, acestea Adjective demonstrative de deprtare adj. + subst.: acel, acea, acei, acele subst. + adj.: acela, aceea, aceia, acelea Adjective demonstrative de identitate adj. + subst.: acelai, aceeai, aceiai, aceleai. Adjective demonstrative de alternan adj. + subst.: cellalt, cealalt, ceilal i, celelalte Pronume demonstrativ de apropiere: acesta, aceasta, acetia, acestea demonstrativ de deprtare: acela, aceea, aceia, acelea demonstrativ de identitate: acelai, aceeai, aceiai, aceleai demonstrativ de alternan : cellalt, cealalt, ceilal i, celelalte v. G. 3.4.3. PRONUMELE I ADJECTIVUL DEMONSTRATIV

1.5. .

Adjective i pronume relativ-interogative Adjectivul care, ce, ct

Pronumele cine, care, ce, ct v. G 3.4.5. PRONUMELE I ADJECTIVUL INTEROGATIV-RELATIV 1.6. Adjective i pronume nehotrte f.sg. o alt m.pl. f.pl. unii unele al i alte

Adjectivul m.sg. un alt vreun vreo fiecare oricare orice ceva ctva Pronumele m.sg. unul

f.sg. una

m.pl. unii

f.pl. unele
205

altul vreunul

alta vreuna

al ii vreunii

altele vreunele

(compuse cu -va, ori-, fie-, altva) cineva oricine fiecine altcineva orice fiece altceva ceva careva oricare fiecare ctva orict v. G 3.4.6. PRONUMELE I ADJECTIVUL NEHOTRT 1.7. Adjective i pronume negative Adjectivul Pronumele nici un nici o nici unii nici unele

nimeni (persoane) nimic (obiecte) nici unul nici una nici unii nici unele v. G 3.4.6. PRONUMELE I ADJECTIVUL NEGATIV 1.8. 1.9. Articolul hotrt (enclitic) v. G 3.2.2. ARTICOLUL HOTRT (u)l , -le, -a, -i le

Articolul genitival - posesiv (proclitic) al, a, ai, ale v. G 3.2.. ARTICOLUL POSESIV (GENITIVAL)

1.10. Articolul adjectival - demonstrativ (proclitic) cel, cea, cei, cele v. G 3.2.4. ARTICOLUL DEMONSTRATIV (ADJECTIVAL) 1.11. Articolul nehotrt (proclitic) un, o, nite prep. + art.neh.: n + un = ntr-un n + o = ntr-o din + un = dintr-un din + o = dintr-o prin + un = printr-un prin + o = printr-o v. G 3.2.1. ARTICOLUL NEHOTRT 1.12. Pro-verbe a face - Ce s fac cu copilul? - D-i s mnnce. 1.13. Pro-fraze asta Asta n-o tiu. Asta nu m intereseaz. 1.14. Substitute lexicale lume oameni persoane tip individ chestie problem
206

2. 2.1.

EXISTEN A EXISTEN A / NONEXISTEN A a avea Au bani, dar nu au timp liber. a fi Sunt bani, dar nu este timp. a exista Exist bani, dar nu exist marf. a lipsi Exist bani, dar lipsete marfa. PREZEN A / ABSEN A a fi /a nu fi Maria este? Nu, nu este. a fi prezent /absent Cine e prezent i cine e absent? a lipsi Lipsesc dou persoane.

2.2.

2.3.

DISPONIBILITATEA / NONDISPONIBILITATEA a avea Am paaport, dar n-am viz. a ine - ine i jucrii? - Noi nu inem. a gsi Am bani mrun i, dar nu-i gsesc. OCUREN A/ CIRCUMSTAN A a fi La teatru e un spectacol foarte bun. a avea loc Conferin a are loc n sala mare. a se ntmpla Accidentul s-a ntmplat seara. a se da Se d un film bun la televizor. (fam.) a se desfura Colocviul se desfoar ntre 10 -12 martie. a se pretinde Se pretinde s fim competitivi. a se cere Se cere s fim acas la ora 7. SPA IUL
207

2.4.

3.

3.1.

LOCALIZAREA

3.1.1. LOCALIZAREA "ABSOLUT" N SPA IU a fi Bucuretiul e n sud. a se afla Braovul se afl n centrul rii. unde? undeva altundeva oriunde niciunde = nicieri peste tot nuntru afar la / n nord la / n sud la / n est la / n vest n Nava spa ial a fost lanst n cosmos. pe Numai pe pmnt triesc oameni. v. G 3.7.0. ADVERBUL. CLASIFICARE 3.8.0. PREPOZI IA. CLASIFICARE 4.3. LOCUL 3.1.2. LOCALIZARE "RELATIV" N SPA IU prepozi ii + GN-A. n | n Romnia Acum suntem | n avion. | n Bucureti. | n casa noastr. la Acum prietenii mei se afl la Bucureti. Studen ii sunt la universitate. din El este din Fran a, iar ea din America pe Farfuriile sunt pe mas. sub Cinele e sub mas. aproape de departe de vizavi de lng | aproape de | Noi locuim | departe de | tine. | lng |
208

| vizavi de

nainte de dup = dincolo de Eu cobor nainte de Bucureti, iar el dup Bucureti. acolo aici la sud | la nord | de la est | la vest | Dunrea curge la sud de Bucureti. prepozi ii | + GN-G. n fa a n dreapta n spatele n dreptul n centrul de-a lungul deasupra nuntrul n afara la / n sudul, nordul, estul, vestul Romnia se afl n estul Europei. v. G 3.7.0. ADVERBUL. CLASIFICARE 3.8.0. PREPOZI IA. CLASIFICARE 4.3. LOCUL 3.2. DISTAN A distan - La ce distan este Constan a? - Constan a e la 200 km de Bucureti. la + distan a de + unitatea de msur pentru distan Ne aflm la distan a de 250 de kilometri de Bucureti. la + c i + unitatea de msur pentru distan La c i km suntem de Bucureti? c i + unitatea de msur pentru distan + a avea - C i km mai avem pn la mare? - Mai avem 10 km. departe (de) | GN-A. aproape (de) | Marea e departe (de Cluj). Gara e la 500 de metri (de casa mea). 3.3. 3.3.1 DEPLASAREA N SPA IU MICAREA a se mica a merge a se duce a umbla a merge nainte = a nainta = a avansa a merge napoi = a se ntoarce a veni = a sosi = a ajunge
209

a reveni a pleca a se ntoarce a porni a intra a iei a urca a cobor a fugi = a alerga a sri a aprea a disprea a (se) atrage a (se) respinge a vira a circula a trece a tranzita a (se) amesteca a se nghesui a cltori v. NG 12. PERCEP IILE 3.3.1.1. MICAREA CU O PERSOAN SAU UN OBIECT a merge cu | + GN-A. a veni cu | Merg cu tine. Mergem cu maina sau cu trenul? De la Bucureti vin cu avionul. a ridica Ridica i mna cei care pleca i azi. a trage Trage cartea mai aproape. a nso i | + pe + GN-A. a conduce | l nso esc pe tata pn la aeroport. i conduc pe prietenii mei prin ora. a duce a aduce | + GN-A. Duc cartea asta i aduc alta. cu ce? Cu ce ai venit, cu avionul? cu cine? Cu cine ai cltorit, cu prietenii sau cu prin ii? v. G 3.8.0. PREPOZI IA. CLASIFICARE 3.3.2. DIREC IA, DESTINA IA direc ia n ce direc ie | pe unde | + vb. ncotro | n ce direc ie merge trenul acesta? n direc ia | + adj./nume loc. Merge n direc ia Bucureti. Pe unde mergem la Bucureti?
210

pe la | + GN-A. prin | Nu tiu nc, fie pe la / prin Sibiu, fie pe la / prin Braov. prin nord, sud, est, vest, centru prin nordul, sudul, estul, vestul, centrul + GN-G. Vom cltori prin nord(ul Europei). ncotro mergem? spre | + GN-A. ctre | Spre Valea Prahovei. (cu) ce destina ie? Cu destina ia Paris. v. NG 3.1.2. LOCALIZAREA RELATIV N SPA IU v. G 3.8.0. PREPOZI IA. CLASIFICARE 3.3.3. ORIGINEA din + ara/localitatea Vin din America de la + localitatea Vin de la New York. a fi din + numele localit ii, rii a fi + adjectiv indicnd localitatea, regiunea, ara Sunt din Romnia, sunt romn. Noi suntem ardeleni, iar ei moldoveni. v. NS 1. IDENTIFICAREA I CARACTERIZAREA PERSOANEI a fi originar din / de la + subst. A. E originar din America. a proveni din + ara Cafeaua provine din Brazilia. v. NG 3.1.2. LOCALIZAREA RELATIV N SPA IU 3.3.4. TRECEREA a merge de lala | + GN-A. a se duce de la la | a se ntoarce de la la | a veni de la la | Merge de la Bucureti la Timioara. Se duce de la unul la altul. Se ntoarce la Cluj mine diminea . De la spectacol vin direct la tine. a merge ctre / spre + GN-A. a veni dinspre + GN-A. - Veni i dinspre aeroport? - Da, i mergem spre gar. a trece | pe, pe la, prin, printre, pe lng | + GN-A. Autobuzul trece pe la gar. Trenul trece prin Braov. Tramvaiul trece pe lng universitate. Drumul spre cas trece prin parc. oseaua trece pe lng ru.
211

a traversa | pe, prin | + adv. /GN-A. - Pe unde traversm? - Traversa i pe aici (pe trecerea de pietoni). a urca a cobor Urca i dou etaje. Cobor i la sta ia urmtoare. a se apropia a se ndeprta + de + GN-A. Acum ne ndeprtm de Oradea i ne vom apropia de Apuseni. a prsi + GN-A. Prsim Romnia peste dou zile. n sus n jos Trebuie s merge i pe strad n jos. n sus nu e nici un magazin. v. NG 3.1.2. LOCALIZAREA RELATIV N SPA IU v. G 3.7.0. ADVERBUL. CLASIFICARE 3.8.0. PREPOZI IA. CLASIFICARE 3.3.5. VITEZA viteza pe or kilometri pe or Aici se poate circula cu (viteza de) 100 km pe or. vitez minim maxim vitez legal Care e viteza legal n Romnia? repede ncet rapid a accelera a ncetini ncetinete! Mergi prea repede. 3.3.6. ABSEN A MICRII a nu se mica = a sta = a rmne nemicat imobil inert
Nu v mica i! Rmne i pe loc!

3.4.

CUANTIFICAREA SPA IULUI

3.4.1. MRIMEA, DIMENSIUNEA mrime msur a msura mare mic talie lrgime larg strmt lungime lung scurt nl ime nalt scund nalt jos
212

adncime profunzime adnc = profund grosime gros sub ire gros fin maxim minim mediu mijlociu Structuri interogative ce + subst. + vb. Ce nl ime / lungime / talie / are? 3.4.2. UNIT I DE MSUR ALE LUNGIMII metru (m) kilometru (km) decimetru (dm) centimetru (cm) milimetru (mm) 3.4.3. UNIT I DE MSUR ALE SUPRAFE EI metru ptrat (m 2) centimetru ptrat (cm 2) kilometru ptrat (km 2) hectar (ha) ar (10 m2) 3.4.4. GREUTATEA greutate cntar a cntri a cntri mult pu in greu uor - Ct cntresc cartofii? - 10 kg. - Aa mult? 3.4.4.1.UNIT I DE MSUR ALE GREUT II kilogram (kg) gram (g) ton (t) 3.4.5. CAPACITATEA I VOLUMUL capacitate volum
213

voluminos mare mic Ce capacitate are acest depozit? Ce capacitate cilindric are motorul?

3.4.5.1. UNIT I DE MSUR ALE CAPACIT II I VOLUMULUI litru (l) jumtate de litru (1/2 l ; 0,5 l) sfert de litru (1/4 l) decilitru (dl) decalitru (dal) metru cub (m3) centimetru cub (cm3) 3.4.6. TEMPERATURA grad () v. NG 6.1.14. TEMPERATURA 4. TIMPUL 4.0. 4.1. NO IUNI TEMPORALE

MOMENT/ PUNCT N TIMP or (h) ora trei trei fr / i | un sfert / douzeci trei i jumtate ora 15 / trei dup-mas (3) a.m./ p.m la amiaz, miezul nop ii la + ora la trei i cinci n + data n 15 ianuarie 1989

4.2. DIVIZIUNI ALE TIMPULUI moment, clip, secund minut or, sfert/jumtate de or zi, sptmn, lun, an, deceniu, secol, mileniu anotimp, toamn, iarn, primvar, var diminea , amiaz, sear, noapte dup-mas = dup-amiaz week-end
214

vacan numele zilelor sptmnii i ale lunilor anului v. NG 4.20. UNIT I DE MSUR ALE TIMPULUI 4.3. INDICAREA TIMPULUI or, ceas - Ct e ora /ceasul? / Ce or e ? - (E )unu /dou etc.) acum, atunci, cnd ? curnd acum....... acum o or / trei zile /un an cu........n urm / nainte cu trei ore n urm astzi, mine, poimine, ieri, alaltieri, asear, desear (n) diminea a / seara / sptmna / luna| asta / aceasta (n) anul / secolul | acesta / sta anul /sptmna / luna | trecut () / urmtor (oare) prepozi ii la + diviziuni ale timpului la ora trei, la amiaz., la var, la noapte n + data exact/luna/anul n cinci iunie 1987, n septembrie ntr-un an, ntr-o lun pe la, n jur de (pe la | (ora) patru / amiaz) n jurul + GN-G. Vine n jurul orei patru/acestei ore. peste, dup Ne vedem peste un an. Dup o lun a plecat refcut.
Crciun, Pate, Anul Nou

anul acesta /acela n c iva ani v. G 3.4.3. PRONUMELE I ADJECTIVUL DEMONSTRATIV v. G 3.7.0. ADVERBUL. CLASIFICARE 3.8.0. PREPOZI IA. CLASIFICARE 4.3.1. DURATA prepozi ii n timpul / n cursul + subst. G n timpul zilei / vacan ei pentru A plecat pentru o lun. de De ieri / trei zile e bolnav. de la, din De la /din 3 decembrie a nceput s ning. pn (la / n) Pn mine nu ne vedem. Pn la (ora) trei sunte i liberi. Programul dureaz pn n 2003.
215

n La Bucureti se ajunge cu trenul n 6 ore. de | adv.| pn Lucrm de mine pn poimine. de | subst.| pn la/n De luna aceasta pn la sfritul anului avem mult de lucru. de la + ora + (pn) la Suntem liberi de la 10 (pn) la 12. din + data exact + pn n Din 12 iulie pn n 12 august sunt n concediu. a ine, a dura, a-i lua.... Concertul ine/dureaz dou ore. Lucrarea asta mi ia o or. mult/pu in timp = mult/pu in vreme Nu ne-am vzut de mult timp. durat Ce durat are cursul? v. NG 4.20. UNIT I DE MSUR ALE TIMPULUI v. G 3.8.0. PREPOZI IA. CLASIFICARE 4.3.2. DEVREME/TRZIU (NAINTE DE VREME / N NTRZIERE ) a fi a ajunge | | (prea) devreme / trziu / | cu / n ntrziere E prea devreme pentru a pleca la gar. Am ajuns prea trziu la ntlnire. a ntrzia / a fi n ntrziere Trenul ntrzie din cauza condi iilor meteo.

4.4.

RAPORTURI TEMPORALE 4.4.1. ANTERIORITATE prepozi ii nainte de + momentul temporal nainte de amiaz a fost timp frumos. nainte de 1990 eram student. naintea + subst. G. naintea anului 1990/lui1990 n-am cltorit n strintate. v.G 3.8.0. PREPOZI IA. CLASIFICARE timpuri verbale pf.c. (anterioritate n raport cu momentul vorbirii) Am fost n Grecia. m.m.pf. (anterioritate n raport cu un moment trecut) nainte, nu fusese la Paris. Fusese deja n Grecia. Mai cltorise prin Grecia. A mai cltorit prin Italia. v. G 3.6.1.2.1.2. PERFECT COMPUS 3.6.1.2.1.5. MAI MULT CA PERFECTUL
216

4.4.1. ANTERIORITATEA I POSTERIORITATEA 4.4.2. POSTERIORITATE dup + GN-A. dup ce + vb. (vb.) + dup aceea / pe urm / apoi Mihai sosete dup (ora) trei / mine. Dup ce bei cafeaua, plecm. Bei cafeaua | dup aceea / pe urm / apoi | plecm. v. G 4.4.1. ANTERIORITATEA I POSTERIORITATEA 4.4.3. SECVEN nainte / prima dat /(mai) nti.......apoi /pe urm / mai trziu nti scriu scrisoarea, apoi ies la plimbare. v. AV 5.3. ORGANIZAREA DISCURSULUI 4.4.4. SIMULTANEITATE cnd, pe cnd, n timp ce / ct (timp) + prop. subord. Ct ateapt trenul, citete un ziar.

ntre timp / n timpul sta


Eu dau un telefon, ntre timp tu faci o cafea. n acelai timp, simultan, concomitent v. G 4.4.2. SIMULTANEITATEA 4.5. REFERIREA LA TIMP

v. G 3.6.1.1. MODURI PERSONALE 4.5.1. REFERIREA LA VIITOR Prezentul indicativ + adverb de timp cu sens de viitor Mine plec la Cluj. Viitorul indicativ Vremea se va nclzi. v. G 3.6.1.2.1.1. INDICATIVUL. PREZENT v. G 3.6.1.2.1.6. INDICATIVUL. VIITOR v. G 3.7.0. ADVERBUL. CLASIFICARE Prepozi ii peste / n / dup | trei zile / dou luni, etc. anul / secolul / luna / joia | urmtor (-oare) / viitor (-oare ) (n ) seara / dup-masa /duminica | asta / aceasta (n) anul / secolul | sta / acesta v. G 3.8.0. PREPOZI IA. CLASIFICARE 4.5.2 REFERIREA LA PREZENT Prezentul indicativ Vorbete la telefon. acum, n prezent, astzi (n) anul sta /acesta ; (n) diminea a /clipa / luna | asta v. G 3.6.1.2.1.1. INDICATIVUL. PREZENT
217

4.5.3. REFERIREA LA TRECUT Perfect compus Perfect simplu Imperfect Mai mult ca perfect acum..... A sosit acum trei zile. cu......... nainte; cu......... n urm cu | o zi / sptmn / o lun / un an etc. | nainte / n urm de-abia De-abia a sosit. anul / luna /joia | trecut /- ultimul (-a) | an / lun ieri, alaltieri, de curnd, recent, de pu in timp v. G 3.6.1.2.1.2. PERFECT COMPUS 3.6.1.2.1.4. PERFECT SIMPLU 3.6.1.2.1.3. IMPERFECT 3.6.1.2.1.5. MAI MULT CA PERFECTUL v. G 3.7.0. ADVERBUL. CLASIFICARE REFERIRE FR PRECIZARE TEMPORAL Oraul Cluj se afl n Transilvania. Omul e o fiin gnditoare. AMNARE , NTRZIERE mai trziu Dan sosete mai trziu. a avea ntrziere; a ntrzia a amna, amnare 4.8. FRECVEN ntotdeauna, mereu, cteodat, uneori, des(eori), rar(eori) aproape niciodat, niciodat, nu prea des de obicei o dat / de dou / multe ori, etc. o dat pe + unitatea de timp zilnic / cotidian, sptmnal, lunar, anual (n) fiecare + unitate de timp lunea, mar ea,etc. v. G 3.7.0. ADVERBUL. CLASIFICARE 4.4.6. ITERA IA CONTINUITATE de + numr + unitate de timp Locuiete la Cluj de trei ani a continua + vb.Conj. Continu s plou. a nu nceta + vb.Conj. Nu nceteaz s vorbeasc.
218

4.6.

4.7.

4.9.

a nu se opri (din) + vb.Sup./GN-A. Nu se mai oprete din vorbit. 4.10. INTERMITEN

nu totdeauna /nu tot timpul / nu permanent Nu ntotdeauna are dreptate. cteodat, uneori, cnd i cnd, din cnd n cnd Cteodat are dreptate. v. G 3.7.0. ADVERBUL. CLASIFICARE PERMANEN (n)totdeauna, tot timpul, pentru totdeauna, venic Totdeauna procedeaz corect. A plecat dintre noi pentru totdeauna. v. G 3.7.0. ADVERBUL. CLASIFICARE 4.4.3. DURATA 4.12. TEMPORAR pentru + GN-A. I i dau cartea pentru trei zile. nu tot timpul, nu ntotdeauna vb.prez. + de + GN-A. Locuiete la Cluj de trei ani. 4.13. REPETI IE a repeta Repeta i, spune profesorul. repeti ie Repeti ia este mama nv rii. iar(i), nc o dat, de dou / trei/ multe / cteva | ori iar(i) i iar(i) mai Mai cnt o dat. v. G 4.4.6. ITERA IA 4.14. UNICITATE (numai ) o dat o singur dat a nu repeta unic irepetabil 4.15. NCEPUT a ncepe (+ vb.Conj.) ncepe s vorbeasc. a se apuca de + vb.Sup./subst. M-am apucat de nv at /lucru. a-i da drumul (fam.) D-i drumul ! Spune! de la / din Lucrez de la 9 / din 1998.
219

4.11.

de acum nainte De acum nainte te voi asculta. 4.16. NCETARE a nceta, a (se) termina, a (se) ncheia, a(se) opri Ploaia a ncetat / s-a oprit. Discu ia noastr s-a ncheiat. pn + adv./GN-A. pn la / n + ora / data data exact sau aproximativ pn la 11 / pn n 12.07.2002 / pn la var / pn mine / pn n mai 4.17. STABILITATE a rmne Ct (timp) rmi aici ? Vremea rmne uscat. a ine Ploaia ine mult. Cursurile in dou sptmni. a sta Voi sta aici o lun. a atepta Trebuie s atep i cinci minute. 4.18. SCHIMBARE, TRANZI IE a (se) schimba Se schimb vremea. a ncepe ncepe s fie frig. a deveni Cerul devine rou. a ajunge A ajuns btrn. deodat | dintr-o dat | + vb. brusc | Brusc a nceput furtuna./Furtuna a nceput brusc. 4.19. UNIT I DE MSUR ALE TIMPULUI secund minut or/ceas zi sptmn decad lun trimestru semestru an deceniu secol/veac mileniu v. NG 5.2.1. CUANTIFICAREA NUMERIC APROXIMATIV
220

5. 5.1.

CANTITATEA NUMRUL zero infinit numerale cardinale unu, doi, trei, patru etc. o duzin jumtate de duzin o sut o mie un milion un miliard numerale ordinale nti = primul, prima, primii, primele al doilea / a doua al treilea / a treia numerale frac ionare o doime = o jumtate o treime o ptrime = un sfert o zecime o sutime. numerale multiplicative ndoit = de dou ori = dublu ntreit = de trei ori = triplu nzecit = de zece ori nsutit = de o sut de ori nmiit = de o mie de ori numerale distributive cte + numeral cardinal cte unu, cte doi, cte zece etc. v. G 3.5.1. NUMERALUL CARDINAL PROPRIU-ZIS 3.5.6. NUMERALUL ORDINAL 3.5.5. NUMERALUL FRAC IONAR 3.5.3. NUMERALUL MULTIPLICATIV I REPETITIV 3.5.4. NUMERALUL DISTRIBUTIV

5.2.

CUANTIFICAREA

5.2.1. CUANTIFICAREA NUMERIC APROXIMATIV aproximare aproximativ | n jur de | cam | + numeral circa | vreo | Au venit aproximativ |cam, circa, vreo | 300 de persoane. mai pu in | de + numeral mai mult | Avem la dispozi ie mai pu in / mult de 10 minute.
221

peste sub + numeral Are peste / sub 100 de kg. v. G 4.5.4. CANTITATEA 5.2.2. CUANTIFICAREA NUMERIC EXACT fix | + numeral cardinal exact | Avem exact / fix 20 de cr i. Sunt fix 5 ore de drum. (ora +) numeral + fix Concertul ncepe | la (ora) 5 fix. | fix la (ora) 5. 5.2.3. CUANTIFICAREA NENUMERIC EXACT n total n totalitate toat lumea v. NG 1.6. ADJECTIVE I PRONUME NEHOTRTE v. G 4.5.4. CANTITATEA 5.2.4. CUANTIFICAREA NO IUNILOR 5.2.4.1. CUANTIFICAREA NO IUNILOR REALIZAT PRIN SUBSTANTIVE determinan i nehotr i mult | pu in | nici un /o | + GN neart. unii, unele | c iva, cteva | Sunt multe psri. Nu e nici o pasre. amndoi | amndou | + GN art. hot. tot, to i, toat, -e | Toate psrile migratoare pleac toamna. majoritatea | + GN-G. cea mai mare parte a| Majoritatea psrilor pleac toamna n rile calde. prea mult,- | prea pu in, - | (nu) destul, - | + GN neart. suficient, - | insuficient, - | (Nu) avem | destul ap. | ap destul. Structuri exclamative atta, attea, at ia + subst. Atta lume!
222

att de pu in, - /mult, - + subst. Att de pu ini bani! v. NG 1.6. ADJECTIVE I PRONUME NEHOTRTE 1.7. ADJECTIVE I PRONUME NEGATIVE 5.2.4.2. CUANTIFICAREA NO IUNILOR REALIZAT PRIN ADJECTIVE I ADVERBE 5.2.4.3. CUANTIFICAREA NO IUNILOR REALIZAT PRIN GRUP VERBAL v.G 3.4.6. PRONUMELE I ADJECTIVUL NEHOTRT 3.4.6. PRONUMELE I ADJECTIVUL NEGATIV 3.3.3. ADJECTIVUL. COMPARA IA 3.7.1. ADVERBUL. COMPARA IA 5.2.4.2. CUANTIFICAREA NO IUNILOR REALIZAT PRIN ADJECTIVE I ADVERBE foarte | extrem de | extraordinar de | formidabil de | nu) prea | + adj. /adv. destul de | att de | aa de | pu in | un pic | aproape | Limba romn (nu) e foarte grea. V. G 3.3.3. ADJECTIVUL. COMPARA IA 3.7.1. ADVERBUL. COMPARA IA v. NG 5.3. CUANTIFICAREA COMPARATIV 5.4. CUANTIFICAREA SUPERLATIV 5.2.4.3. CUANTIFICAREA NO IUNILOR REALIZAT PRIN GRUP VERBAL pu in = un pic (nu) destul = (in)suficient prea mult prea pu in att de mult att de pu in Trebuie s nve i mult. Structuri exclamative atta Atta vorbete! aa E aa de frumoas! V. G 3.3.3. ADJECTIVUL. COMPARA IA 3.7.1. ADVERBUL. COMPARA IA 5.3. CUANTIFICAREA COMPARATIV
223

Gradele de compara ie ale adjectivelor i adverbelor superioritate mai + adj./adv. + dect /ca Mihai e mai nalt dect Dan. Ea vorbete mai bine ca mine romnete. egalitate tot aa de | tot att de | adj./adv.| ca la fel de | | tot aa de Maria e | tot att de frumoas |ca sora ei. | la fel de Ei vorbesc la fel de bine englezete ca voi. inferioritate mai pu in + adj./adv. + ca /dect El e mai pu in inteligent ca fratele su. Ea vorbete mai pu in bine (ca mine) romnete. Fraze comparative pe ct + prop. + pe att + prop. Pe ct e de inteligent, pe att e de modest. V. G 3.3.3. ADJECTIVUL. COMPARA IA 3.7.1. ADVERBUL. COMPARA IA 5.4. CUANTIFICAREA SUPERLATIV Gradele de compara ie ale adjectivelor i adverbelor superlativ absolut sintetic super (LV) extra (LV) fantastic (LV) Filmul a fost super. Masa a fost extra. superlativ absolut analitic foarte / tare + adj./adv. Vremea e foarte frumoas. Cnt foarte frumos. extraordinar de/ formidabil de + adj./adv. Ne-am sim it extraordinar de bine la munte. superlativ relativ de superioritate cel/cea/cei/cele mai + adj./adv.+ din/dintre + GN-A. El e cel mai bun din grup/dintre to i. superlativ relativ de inferioritate cel/cea/cei/cele mai pu in + adj./adv.+ din/dintre + GN-A. Noi suntem cei mai pu in interesa i de aceast problem. v. G 3.3.3. ADJECTIVUL. COMPARA IA 3.7.1. ADVERBUL. COMPARA IA CALITATEA CALIT I FIZICE
224

6. 6.1.

6.1.1. FORMA form rotund ptrat dreptunghiular triunghiular oval a fi n form de + GN-A. Sala e n form de cerc. a fi de form + adj. Pmntul este de form rotund. A avea | form | + adj. / + de + GN-A. | aspect | Sala are form | rotund. | de cerc. Ca Pmntul e ca o portocal. v. G 4.5.3. STAREA SAU FORMA 6.1.2. DIMENSIUNEA v. NG 3.4.1. MRIMEA, DIMENSIUNEA 6.1.3. CULOAREA culoare a avea culoare a fi incolor Apa nu are culoare, e incolor. alb negru rou galben albastru verde maro gri roz Drapelul Romniei e rou, galben i albastru. portocaliu viiniu fumuriu auriu culoare nchis culoare deschis mi plac culorile deschise, de exemplu verde deschis (= vernil). a albi a nnegri a (se) nroi a (se) nglbeni a (se) nverzi Primvara natura nverzete. 6.1.4. MATERIALE metale (fier, aram, aur, argint, aluminiu etc.)
225

inox o el inox(idabil) plastic hrtie carton lemn sticl ln piele por elan cristal ceramic 6.1.5. CARACTERISTICILE MATERIALELOR 6.1.5.1. CARACTERISTICILE FIZICE ALE MATERIALELOR dur moale rezistent fragil tare solid lichid lavabil impermeabil elastic suplu casant (in)oxidabil 6.1.5.2.VECHIMEA MATERIALELOR vechi nou antic modern la mod demodat 6.1.6. AUTENTICITATEA veritabil autentic pur curat fals imita ie Sunt perle veritabile. 6.1.7. UMIDITATEA ud
226

umed uscat a (se)uda a (se)usca a stropi a nmuia a umezi Hainele s-au uscat. 6.1.8. VIZIBILITATEA a (se) vedea vizibil invizibil vizibilitate ntuneric lumin Nu se vede nimic, e ntuneric. a (se) vedea bine a (se) vedea ru Nu se vede bine, e cea . 6.1.9. AUDIBILITATE a (se) auzi a nu (se) auzi zgomot glgie linite Face i linite. Nu se aude nimic, e zgomot. tare ncet Pune sonorul mai tare. N-aud. Pune i muzica mai ncet. cu voce joas cu voce tare a striga strigt a ipa ipt a opti oapt Vorbi i n oapt. 6.1.10. GUSTUL gust a gusta a avea gust bun = a fi gustos = a fi bun la gust a avea gust ru = a fi ru (la gust) gustos fr gust Mncrurile (nu) sunt gustoase (ne)srate. fad dulce amar acru Murturile sunt acre. srat nesrat aromat
227

Doresc o butur aromat. picant = condimentat sec demisec mi place vinul sec. 6.1.11. MIROSUL miros a mirosi a mirosi bine a mirosi ru a avea miros bun a avea miros ru Trandafirii au miros bun. a mirosi a + GN neart. a ce miroase? (interog.) - A ce miroase n camer? - Miroase a parfum de lavand. - Miroase bine. parfum a (se) parfuma a fi parfumat Unele flori sunt foarte parfumate. v. NS 12.3. SENZA II I PERCEP II 6.1.12. PIPITUL pipit a pipi a palpa sim tactil v. NS 12.3. SENZA II, PERCEP II 6.1.13. TRANSPAREN A transparent transparen transluciditate opac opacitate 6.1.14. TEMPERATURA temperatur a crete = a urca a scdea Azi temperatura crete / urc / scade. grad cald cldu rcoare rece frig ger cldur canicul timp frumos = vreme frumoas timp urt = vreme urt
228

temperaturi pozitive temperaturi negative minus grade = grade sub zero Azi e ger, sunt minus 20 de grade Celsius (-20o C). plus grade = grade peste zero structuri interogative Cum e vremea azi? - E cald /e frig.
Ce temperatur e afar?

Cte grade sunt? - Sunt 15o C. v. NS 4.4. CLIM, VREME, METEO 6.1.15. MSURA v. NG. 3.4.1. MRIMEA, DIMENSIUNEA 6.1.16. GREUTATEA v. NG 3.4.5. GREUTATEA 6.2. CALIT ILE PERSOANEI v. NS 1. IDENTIFICAREA I CARACTERIZAREA PERSOANEI 6.3. APRECIEREA

6.3.1. APRECIEREA GLOBAL bun ru bine ru / prost Vorbete bine romnete, dar scrie prost. bogat srac fericit nefericit inteligent detept prost (cel) mai bun (cel) mai ru aa i aa v. G 3.3.3. ADJECTIVUL. COMPARA IA 3.7.1. ADVERBUL. COMPARA IA v. NG 5.3. CUANTIFICAREA COMPARATIV 5.4. CUANTIFICARE SUPERLATIV 6.3.2. VALOARE, PRE valoare a valora de valoare (de) pre a pre ui a costa
229

scump nalt mare v. NS 9. CUMPRTURI 6.3.3. CALIT I ESTETICE frumos minunat perfect urt oribil 6.3.4. ACCEPTABILITATE / INACCEPTABILITATE bine ru bun ru acceptabil inacceptabil a (nu) accepta = a (nu) admite a fi acceptabil = a merge = a fi admisibil a refuza a sta bine a sta ru / prost (a sta) aa i aa 6.3.5. ADECVARE / INADECVARE e bine nu e bine e bine e ru a (nu) se potrivi cu = a fi potrivit cu Hainele tale nu se potrivesc cu vrsta. (e) destul de bine = merge (nu) e perfect (nu) e exact (nu) e chiar (nu) e fix (Nu) E exact ce trebuie. 6.3.6. DEZIRABIL / INDEZIRABIL a dori = avea o dorin a fi de dorit E de dorit s conduci ziua, nu noaptea. a-i plcea (mai mult) a nu-i plcea a-i conveni a nu-i conveni mi convine propunerea ta. a fi mai bine = a fi preferabil = a fi de preferat Ar fi bine | Ar fi preferabil | s conduci ziua. Ar fi de preferat | Structuri exclamative dac |+ vb. Cond. numai de | Dac ar fi mai cald!
230

Numai de-ar veni la timp! numai + vb.Conj. Numai s nu ntrzii! v. G 3.6.1.2.3. MODUL CONDI IONAL-OPTATIV 6.3.7. CORECTITUDINE / INCORECTITUDINE corect incorect Ai pus o ntrebare corect. Am rspuns corect. adevrat fals E adevrat. Nu-i adevrat. Aa e. Nu-i aa. a fi bine a fi ru a spune / zice bine a spune / zice ru Bine zici! Nu zici bine! 6.3.8. NORMALITATE / ANORMALITATE normal anormal a fi (a)normal | + pentru + GN-A./ | + vb.Conj. Asta e anormal pentru un copil. E normal s gndeti aa. obinuit natural firesc firete (adv.) | natural (adv.) | + c + vb. normal (adv.) | binen eles | Firete c tiu romnete. a se obinui normalitate anormalitate anomalie ciudat bizar vulgar vulgaritate porcrie 6.3.9. SUCCES / INSUCCES succes a (nu) avea succes a (nu) reui ncercarea n-a reuit. reuit reuit nereuit admis respins
231

a trece a cdea Am trecut examenul. a ctiga a pierde victorie nfrngere a rata ratat 6.3.10. UTILITATE / INUTILITATE util inutil | pentru + GN-A./ folositor nefolositor | + GN-D./ + vb.Conj. E util pentru mine. E folositor tuturor. E inutil s mai vorbeti. de folos n plus degeaba 6.3.11. APRECIEREA IMPORTAN EI important | + ce, cum, cnd, etc.+ vb. / a (nu) avea importan | + pentru + GN-A./ a (nu) conta | + vb. Conj. Cltoria e foarte important pentru mine. (N-)are importan ce spui. a (nu) face caz de + GN-A. Nu va face caz de aceast situa ie. 6.3.12. APRECIEREA CAPACIT II/ COMPETEN EI capacitate incapacitate capabil incapabil a (nu) fi capabil | + de + GN-A | + de + vb.Inf. | + vb.Conj. Nu sunt capabil de nimic ru. Sunt capabil | de a conduce o firm. | s conduc o firm. a putea + vb.Inf./ vb. Conj. Pot lucra orice. / Pot s lucrez orice. a ti + vb.Conj. tie s conduc maina, s lucreze la computer. a se pricepe | + la + GN-A. | + vb.Conj. Se pricepe la orice. Se pricepe s fac orice lucru. v. AV 2.1.15. A CERE INFORMA II ASUPRA CAPACIT II 2.1.16. A DA INFORMA II ASUPRA CAPACIT II 6.3.13. APRECIEREA NECESIT II
232

necesar necesitate a (nu) fi necesar | + vb.Conj. a (nu) trebui | E absolut necesar s plece. Nu-i necesar s-mi spui nimic. Trebuie s plece. v. AV 2.2.9. A CONSIDERA UN FAPT CA NECESAR AV 2.2.10. A CONSIDERA UN FAPT CA NENECESAR 6.3.14. POSIBILITATE / IMPOSIBILITATE poate a (se) putea posibil imposibil posibilitate imposibilitate a (nu) fi sigur (nu) poate fi Nu poate fi aa (cum spui). v. AV 2.2.7. A CONSIDERA UN FAPT CA POSIBIL AV 2.2.8. A CONSIDERA UN FAPT CA IMPOSIBIL 6.3.15. SUFICIEN / INSUFICIEN suficient = destul insuficient Mncarea e (in)suficient pentru 100 de persoane. Ctig suficient / destul pentru a tri confortabil. a fi suficient = a ajunge = a fi destul (impers.) |+ D./ c + vb.Ind./ a fi insuficient a nu ajunge a nu fi destul | vb. Conj. Mi-e suficient | s te tiu fericit. mi ajunge | c te cunosc. Mi-e destul | 6.3.16. FACILITATE / DIFICULTATE greu uor facil dificil a fi uor a fi greu | + de + Part. (Supin) a fi dificil | + vb. Conj. E uor de spus, dar greu de fcut. E uor s vorbeti, dar e greu s faci. facilitate Se acord facilit i financiare. dificultate = greutate Avem dificult i multe i felurite. 7. 7.1. RELA IILE RELA II N SPA IU
233

v. NG 3. SPA IUL v. G 4.3. LOCUL 7.2. RELA II N TIMP v. NG 4. TIMPUL v. G 4.4. TIMPUL 7.3. RELA II DE REALIZARE A UNEI AC IUNI

7.3.1. AGENTUL AC IUNII agentul ca subiect Dan lucreaz. agent introdus cu prep. de (ctre) Dan a fost ajutat de (ctre) profesor. v. G 3.6.0. TIPURI DE VERBE 7.3.2. OBIECTUL AC IUNII obiect direct Dan deschide ua . obiectul ac iunii ca subiect cu vb. pasiv Ua a fost deschis de Dan. v. G 3.6.0.2.1. COMPLEMENTUL DIRECT v.G 3.6.3. DIATEZA PASIV 7.3.3. DATIVUL AC IUNII dativ ca obiect indirect I-a telefonat lui Dan. dativul cu prep. la D mncare la cine. v. G 3.6.0.2.2. COMPLEMENTUL INDIRECT

7.3.4. BENEFICIARUL AC IUNII dativ posesiv mi iau geamantanul i plec. pentru + GN-A. A cumprat ceva pentru Dan /mine. v. G 3.6.0.2.2. COMPLEMENTUL INDIRECT 7.3.5. INSTRUMENTUL AC IUNII cu + subst. art.h. Scrie cu creionul. v. G 4.6. MIJLOCUL I INSTRUMENTUL

7.3.6. LOCUL AC IUNII complemente circumstan iale de loc v. NG 3. SPA IU v. G 3.7.0. ADVERBUL. CLASIFICARE 4.3. LOCUL
234

7.3.8

TIMPUL AC IUNII complemente circumstan iale de timp v. NG 4. TIMPUL v. G 3.7.0. ADVERBUL. CLASIFICARE v. G 4.4. TIMPUL MODUL AC IUNII complemente circumstan iale de mod astfel, n acest mod, n felul acesta / sta prin| intermediul vb. Ger. nve i doar exersnd. prep. ca Folosete asta ca batist. adv. i locu iuni adverbiale din greu, rapid, tare, ru cu grij, n grab, ncet, lent, bine A lucrat din greu. cum F cum vrei. v. G 3.7.0. ADVERBUL. CLASIFICARE v. G 4.5. MODUL RELA II NTRE FAPTE I ATEPTRI a se atepta la, a atepta, a crede c, a spera s a se mira (minuna), a fi surprins, a se ndoi fr ndoial Am ateptat la o scrisoare de la tine. 7.4.2. REALIZAREA FAPTULUI ATEPTAT deja Evenimentul a avut deja loc.

7.3.9

7.4.

7.4.1. ATEPTRI

7.4.3. NEREALIZAREA FAPTULUI ATEPTAT nu nc, nc nu Evenimentul n-a avut loc nc. - Ai dat deja examenul. - nc nu. 7.5. 7.5.1. RELA II COMPARATIVE ASEMNAREA / DEOSEBIREA ca E vesel ca un copil. la fel cu / ca
235

Sora ta e la fel cu tine. Se comport la fel ca prin ii. a semna cu Bie ii seamna cu mamele lor. a se asemna () cu Se aseamn unul cu altul. a fi la fel cu Haina ta e la fel cu a mea. a fi asemntor cu Oraul Sibiu e asemntor cu Sighioara. similar cu ca i cum | ca i cnd | + vb. Cond. de parc | Vorbete de parc ar cunoate situa ia. a se deosebi de Mun ii Dobrogei se deosebesc de Carpa i. a fi deosebit /diferit de Clima temperat e foarte deosebit de clima tropical. v. G 4.5.6.1. CONFORMITATEA 4.5.6.2. IDENTITATEA 7.5.2. RELA II DE SUBSTITU IE n loc de / s n loc de ap, bea vin. n loc s bea ap, bea vin. n locul Du-te tu n locul meu. v. G. 4.5.6.3. DIFEREN A, OPOZI IA 7.5.3. EGALITATE, INFERIORITATE, SUPERIORITATE v. NG 5.3. CUANTIFICAREA COMPARATIV NG 5.4. CUANTIFICAREA SUPERLATIV v. G 3.3.3. ADJECTIVUL. COMPARA IA 3.7.1. ADVERBUL. COMPARA IA 7.6. RELA IILE DE POSESIE subst. G. Casa Mariei e nou. a fi + al, a, ai, ale Paaportul de pe mas e al meu. Cinii sunt ai domnului Popescu.

D. posesiv
Afar plou, mi iau umbrela. a apar ine Recunosc, afirma ia aceasta mi apar ine.
236

a poseda / a avea Posed | o cas la ar. Are | a avea o proprietate Au mai multe propriet i la ar. a fi proprietar El e proprietarul (restaurantului). a fi posesor
Cine e posesorul acestui obiect?

v. NG 1.3. ADJECTIVE I PRONUME POSESIVE 1.9. ARTICOLUL GENITIVAL POSESIV 7.7. RELA II LOGICE

7.7.1. CONJUNC IA i Ion i Dan sunt prieteni. i i nici nici nici Nici vara, nici iarna nu pot pleca n vacan . att ct i Att vara ct i iarna putem pleca n vacan . v. G 4.1. ENUMERAREA 7.7.2. DISJUNC IA sau / ori Ce bei, vin sau bere? Doreti pine ori cozonac? sau sau ori ori fie fie Mergem sau la munte sau la mare. Ori spui, ori taci. Mergem fie la teatru fie la oper. v. G 3.9.0.2. CLASIFICAREA CONJUNC IILOR DUP TIPUL RELA IILOR SINTACTICE 7.7.3. OPOZI IA dar / ns n eleg romnete, dar nu vorbesc. Am main, ns nu conduc. ci Nu merg la teatru, ci la oper. iar Ea vorbete, iar eu ascult. n timp ce n schimb El doarme n timp ce eu lucrez.
237

v. G 3.9.0.2. CLASIFICAREA CONJUNC IILOR DUP TIPUL RELA IILOR SINTACTICE 7.7.4. CONCESIA v. G 4.8. CONCESIA 7.7.5. EXCEP IA v. G 4.2. EXCEP IA 7.7.6. CAUZA / CONSECIN A v. G 4.7. CAUZA I CONSECIN A v. G 4.9. IPOTEZA I CONCLUZIA 7.7.7. CONDI IA v. G 4.9. IPOTEZA I CONCLUZIA v. AV 2.2.13-14 A FORMULA IPOTEZE DE EVENTUALITATE I IREALITATE 7.7.8. SCOPUL v. G 4.10. SCOPUL 7.7.9. DEDUC IA v.G 4.9. IPOTEZA I CONCLUZIA

238

GRAMATICA

239

GRAMATICA Introducere
Prezentarea gramaticii, aa cum o propunem aici, este mai ampl dect pentru alte limbi. Am optat pentru aceast solu ie ntruct spre deosebire de limbi cu circula ie mai mare, care au beneficiat de descrieri numeroase cu mult timp nainte de elaborarea Nivelului Prag (prin manuale ori gramatici cu tradi ie ndelungat) pentru limba romn o descriere sistematic pentru uzul strinilor este nc o cerin elementar: att autorii de manuale, ct i profesorii care predau romna strinilor, n condi ii institu ionale sau nu, n Romnia sau n afara Romniei, reclam o prezentare detaliat nu numai a aspectelor comunica ionale, dar i a problemelor gramaticale, nc insuficient sistematizate pentru didactica romnei ca limb strin (LRLS). Pentru competen a de producere a mesajelor, gradul de dificultate pe care l-am ales depete ntructva nivelul prag propriu-zis, dar pentru n elegerea mesajelor de ctre strini, nivelul competen elor ateptate este corespunztor. Un utilizator al romnei situat pe nivelul prag (B1) este, n termeni tradi ionali, un vorbitor mediu, cu o relativ independen n comunicare (ntre intermediar I i intermediar II ): el va putea n elege majoritatea mesajelor cu care intr n contact n via a de zi cu zi, chiar dac nu va fi deocamdat capabil s produc mesaje foarte nuan ate din punct de vedere subiectiv.

240

Lista problemelor de gramatic


INTRODUCERE 1. OBSERVA II DE SCRIERE I PRONUN ARE 1.1. Vocale 1.1.1. alternan e vocalice 1.1.1.1. diftongare 1.1.1.2. monoftongare 1.1.1.3. alte alternan e 1.2. Consoane 1.2.1. alternan e consonantice 1.3. Reguli de scriere i pronun are 2. LEXIC

2.1. Structura semantic 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. polisemie omonime paronime sinonime antonime

2.2. Formarea cuvintelor 2.2.1. prin derivare 2.2.1.1. cu sufixe 2.2.1.1.1. substantivale 2.2.1.1.2. adjectivale 2.2.1.1.3. verbale 2.2.1.1.4. adverbiale 2.2.1.1.5. sufixe savante 2.2.1.2. cu prefixe 2.2.1.2.1. romneti 2.2.1.2.2. interna ionale 2.2.2. prin compunere 2.2.2.1. cuvinte nesudate 2.2.2.2. cuvinte sudate 2.2.3. prin abreviere 2.2.3.1. romneti 2.2.3.2. mprumutate 3. MORFOLOGIE
241

3.1. Substantivul 3.1.0. clasificare 3.1.1. genul 3.1.1.1. genul natural 3.1.1.2. genul gramatical 3.1.1.3. termina ii dup genuri 3.1.1.3.1. masculine i neutre 3.1.1.3.2. feminine 3.1.1.3.3. substantive perechi 3.1.2. numrul 3.1.2.1. formarea pluralului 3.1.2.1.1. la substantive masculine 3.1.2.1.2. la substantive feminine 3.1.2.1.3. la substantive neutre 3.1.3. declinarea (cazurile) 3.1.4. substantive compuse 3.1.5. substantive proprii 3.2. Articolul 3.2.0. clasificare 3.2.1. articolul nehotrt 3.2.2. articolul hotrt 3.2.2.1. folosire 3.2.3. articolul posesiv (genitival) 3.2.3.1. folosire 3.2.4. articolul demonstrativ (adjectival) 3.3. Adjectivul 3.3.0. clasificare 3.3.0.1. dup form 3.3.0.2. dup termina ii 3.3.0.3. dup sens 3.3.1. genul i numrul 3.3.1.1. adjective cu 4 termina ii 3.3.1.2. adjective cu 3 termina ii 3.3.1.3. adjective cu 2 termina ii 3.3.1.4. adjective cu o termina ie (invariabile) 3.3.1.5. locu iuni adjectivale 3.3.2. cazul 3.3.3. compara ia 3.3.3.1. gradul pozitiv 3.3.3.2. gradul comparativ 3.3.3.3. gradul superlativ 3.4. Pronumele 3.4.1. ponumele personal 3.4.1.1. forme 3.4.1.2. folosire
242

3.4.1.3. alte forme de pronume personale 3.4.2. pronumele reflexiv 3.4.3. pronumele i adjectivul demonstrativ 3.4.4. pronumele i adjectivul posesiv 3.4.5. pronumele i adjectivul interogativ-relativ 3.4.6. pronumele i adjectivul nehotrt 3.4.7. pronumele i adjectivul negativ 3.5. Numeralul 3.5.0. clasificare 3.5.1. numeralul cardinal propriu-zis 3.5.1.1. clasificare 3.5.1.2. exprimarea timpului 3.5.1.3. temperatura 3.5.1.4. calculul matematic 3.5.1.5. aproxima ia numeric 3.5.2. numeralul colectiv 3.5.3. numeralul multiplicativ i repetitiv 3.5.4. numeralul distributiv 3.5.5. numeralul frac ionar 3.5.6. numeralul ordinal 3.6. Verbul 3.6.0. generalit i: tipuri de verbe 3.6.0.1. n func ie de argumentul Subiect 3.6.0.2. n func ie de acceptarea / nonacceptarea unui complement 3.6.0.2.1. cu complement direct 3.6.0.2.2. cu alte tipuri de complemente 3.6.0.3. verbele copulative 3.6.0.4. verbele semiauxiliare de modalitate i aspect 3.6.0.4.1. folosire 3.6.0.5. verbele auxiliare 3.6.1. diateza activ 3.6.1.1. moduri nepersonale 3.6.1.1.1. infinitivul 3.6.1.1.2. participiul 3.6.1.1.3. supinul 3.6.1.1.4. gerunziul 3.6.1.2. moduri personale 3.6.1.2.1. indicativul 3.6.1.2.1.1. prezent 3.6.1.2.1.2. perfect compus 3.6.1.2.1.3. imperfect 3.6.1.2.1.4. perfect simplu 3.6.1.2.1.5. mai mult ca perfectul 3.6.1.2.1.6. viitor 3.6.1.2.2. conjunctivul 3.6.1.2.2.1. prezent 3.6.1.2.2.2. perfect 3.6.1.2.3. condi ional-optativul
243

3.6.1.2.3.1. prezent 3.6.1.2.3.2. perfect 3.6.1.2.4. prezumtivul 3.6.1.2.4.1. prezent 3.6.1.2.4.2. perfect 3.6.1.2.5. imperativul 3.6.1.3. verbe pronominale unipersonale i impersonale 3.6.1.3.1. cu dativ (a-i plcea) 3.6.1.3.2. cu acuzativ (a-l durea) 3.6.1.3.3. cu dativ i acuzativ (a i se ntmpla) 3.6.2. diateza reflexiv 3.6.2.1. verba pronominale reflexive 3.6.2.1.1. cu dativ (a-i aminti) 3.6.2.1.2. cu acuzativ (a se spla) 3.6.3. diateza pasiv 3.7. Adverbul 3.7.0. clasificare 3.7.0.1. dup form 3.7.0.2. dup sens 3.7.0.3. corelative 3.7.1. compara ia 3.7.1.1. gradul pozitiv 3.7.1.2. gradul comparativ 3.7.1.3. gradul superlativ 3.7.2. locu iuni adverbiale 3.8. Prepozi ia 3.8.0. clasificare 3.8.0.1. dup form 3.8.0.2. dup regim 3.8.0.2.1. cu regim nominal 3.8.0.2.2. cu regim verbal 3.8.0.3. dup func ie 3.8.0.3.1. de loc 3.8.0.3.2. de timp 3.8.0.3.3. de mod 3.8.0.3.4. condi ionale 3.8.0.3.5. cauzale 3.8.0.3.6. concesive 3.8.0.3.7. de scop 3.8.0.3.8. de rela ie 3.8.0.3.9. de excep ie 3.8.0.3.10. de cumul 3.8.0.3.11. instrumentale 3.8.0.3.12. de asociere 3.8.0.3.13. prepozi ii cu sensuri multiple 3.8.0.4. locu iuni prepozi ionale 3.8.1. folosire
244

3.9. Conjunc ia 3.9.0. clasificare 3.9.0.1. dup form 3.9.0.2. dup tipul rela iei sintactice 3.9.0.2.1. coordonatoare 3.9.0.2.2. subordonatoare 3.9.0.3. conjunc ii corelative 3.9.0.4. locu iuni conjunc ionale 3.10. Interjec ia 3.10.0. clasificare 3.10.0.1. dup form 3.10.0.2. dup origine 3.10.0.3. dup func ie 4. SINTAXA 4.0. Generalit i 4.1. Enumerarea 4.1.1. la nivelul sintagmei (n propozi ie) 4.1.2. n fraz 4.1.3. la nivelul discursului, ntre fraze 4.2. Excep ia

4.2.1. la nivel lexical 4.2.2. la nivelul sintagmei (n propozi ie) 4.3. Locul

4.3.1. la nivelul sintagmei verbale sau nominale (n propozi ie) 4.3.2. n fraz 4.3.3. n discurs 4.4. Timpul

4.4.1. anterioritatea i posterioritatea 4.4.1.1. la nivel lexical (verbe, adjective) 4.4.1.2. la nivelul sintagmei, n propozi ie 4.4.1.3. n fraz 4.4.1.4. n discurs 4.4.2. simultaneitatea 4.4.2.1. la nivelul sintagmei, n propozi ie 4.4.2.2. la nivelul propozi iei, n fraz 4.4.2.3. la nivelul frazei, n discurs 4.4.3. durata 4.4.4. aproximarea
245

4.4.4.1. lexical (cu adverbe) 4.4.4.2. la nivelul sintagmei, n propozi ie 4.4.5. limitarea n timp 4.4.5.1. la nivelul sintagmei, n propozi ie 4.4.5.2. n fraz 4.4.5.3. n discurs 4.4.6. itera ia 4.4.6.1. lexical (cu adverbe i locu iuni adverbiale) 4.5. Modul

4.5.1. modul propriu-zis 4.5.1.1. lexical (cu adverbe i locu iuni adverbiale) 4.5.1.2. n fraz 4.5.2. starea sau forma 4.5.2.1. la nivelul sintagmei, n propozi ie 4.5.2.2. n discurs 4.5.3. cantitatea 4.5.3.1. lexical 4.5.3.2. n discurs 4.5.4. progresia 4.5.4.1. lexical 4.5.4.2. n fraz 4.5.5. compara ia 4.5.5.1. conformitatea 4.5.5.1.1. la nivel lexical (cuvinte i locu iuni) 4.5.5.1.2. n discurs 4.5.5.2. identitatea 4.5.5.2.1. la nivelul sintagmei, n propozi ie 4.5.5.2.2. corela ii 4.5.5.3. diferen a, opozi ia 4.5.5.3.1. la nivelul sintagmei, n propozi ie 4.5.5.3.2. n fraz 4.5.5.3.3. n discurs 4.6. Mijlocul i instrumentul

4.6.1. la nivelul sintagmei, n propozi ie 4.6.2. n fraz 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3. 4.7.4. 4.8. Cauza i consecin a la nivel lexical la nivelul sintagmei, n propozi ie n fraz n discurs Concesia

4.8.1. la nivelul sintagmei, n propozi ie 4.8.2. n fraz 4.8.3. n discurs


246

4.9.

Ipoteza i concluzia

4.9.1. la nivelul sintagmei, n propozi ie 4.9.2. n fraz 4.9.3. n discurs 4.9.3.1. regulile lui dac condi ional 4.10. Scopul 4.10.1. la nivelul sintagmei, n propozi ie 4.10.2. n fraz 4.10.3. n discurs 4.11. Rela ia (limitarea sferei de referin ) 4.11.1. la nivel lexical (n expresii) 4.11.2. la nivelul sintagmei, n propoz ie 4.11.3. n discurs 4.12. Tipuri de propozi ii (enun uri) dup scopul comunicrii 4.12.1. declarative 4.12.1.1. afirmative 4.12.1.2. negative 4.12.2. interogative 4.12.2.1. directe 4.12.2.1.1. totale 4.12.2.1.2. par iale 4.12.2.2. indirecte 4.12.3. imperative 4.12.4. exclamative 4.12.5. func ii 4.12.5.1. ale propozi ilor declarative afirmative 4.12.5.1.1. func ii de comunicare 4.12.5.1.2. atitudini i sentimente 4.12.5.1.3. influen area ac iunii 4.12.5.2. ale propozi iilor interogative 4.12.5.3. ale propozi iilor imperative 4.12.5.4. ale propozi iilor exclamative

Abrevieri A. ac. acc. adj. adv. af. alb. = cazul acuzativ = acord(at) = accent(uat), tonic = adjectiv, adjectival = adverb, adverbial = afirmativ = albanez
247

anter. = anterioritate art. = articol asoc. = asociativ aux. = auxiliar AV = act(e) de vorbire (la trimiteri) calend. = calendaristic cap. = capitol card. = cardinal (numeral ~) cauz. = cauz cca = circa c. d. = complement direct c.i. = complement indirect c.c. = complement circumstan ial compar.= compara ie compl. = complement conces.= concesie cond. = condi ie Cond. = condi ional conj. = conjunc ie, conjunc ional = conjugare Conj. = modul conjunctiv consec. = consecin cuv. = cuvnt D. = cazul dativ desin. =desinen det. = determinant Ex. = exemplu Exc. = excep ie f. = feminin = form fam. = stil familiar fr. = francez G = gramatic (la trimiteri) G. = cazul genitiv Ger. = modul gerunziu GN = grup nominal Imp. = modul imperativ impf. = imperfect Ind. = modul indicativ i., indir. = indirect (i.) Inf. = modul infinitiv instrum. = instrument inter. = interogativ intr. = intranzitiv invar. = invariabil, neflexibil nv. = nvechit lat. = latin loc. = locu iune LS = limb scris LV = limb vorbit m. = masculin m.m.c.pf. = mai mult ca perfect
248

n. = neutru N. = cazul nominativ neacc. = neaccentuat, aton neart. = nearticulat, fr articol neg. = negativ neh. = nehotrt nereg. = neregulat NG = no iuni generale (la trimiteri) NS = no iuni specifice (la trimiteri) num. = numeral Obs. = observa ie Part. = modul participiu pej. = pejorativ pers. = persoan, personal pf. = perfect pf.c. = perfect compus pf. s. = perfect simplu pl. = plural pos. = posesiv poster. = posterioritate prez. = timpul prezent Prez. =- modul prezumtiv pron. = pronume, pronominal prop. = propozi ie prov. = proverb RE = replic rd. = rdcin, radical refl. = reflexiv reg. = stil regional rel. = relativ, rela ie sg. = singular sl. = slav sp. = spaniol subord. = subordonat() subst. = substantiv suf. = sufix super. = superioritate tab. = tabel tr. = tranzitiv v. = vezi V. = cazul vocativ var. = variabil vb. = verb

249

1. OBSERVA II de SCRIERE i PRONUN ARE n limba romn sunt apte (7) vocale: a, , / , e, i o, u i douzeci i dou (22) de consoane. 1.1. VOCALE / [ ] se folosesc astfel: la nceput i la sfrit de cuvnt (ntre, a ncepe, a cobor); n interiorul cuvintelor (cobornd, mine) Exc.: cuvinte derivate cu prefixe: a rencepe e, i, o, u pot fi i semivocale: [] [j], [ ], [w] n combina ie cu o vocal, semivocalele formeaz diftongi: ea, eo, ia, io, iu, ie, oa, ua, u,.... [ja, jo, ja, jo, ju, je, a, wa, w ] Ex.: mea, vreo, iarna, creion, studiu, baie, floare, cafeaua, dou... [ma, vro, jarna, krejon, studju, baje, fl are, cafawa, dow ] O vocal + 2 semivocale = triftong: eai, eau, iai, iau, iei, oai, ioa, eoa [aj, aw, jaj, jaw, jej, aj, j a, a] Ex.: vedeai, vedeau, tiai, tiau, iau, iei... [vedaj, vedaw, t aj, t aw, jaw, jej] rusoaic/rusoaice, creioane [rus ajk /rus ajte, krej ane] 1.1.1. Alternan e vocalice Apar n flexiunea substantivului, a adjectivului i a verbului. Ele se datoreaz influen ei unor termina ii (-i, -e). mpreun cu acestea, marcheaz categoria genului, a numrului sau a persoanei. Alternan a poate fi o diftongare (vocal/diftong: frumos/frumoas) sau o monoftongare (diftong/vocal: floare/flori). n timpul flexiunii, pot alterna mai multe vocale: spl/speli/spal. 1.1.1.1. Diftongare o/oa [o/ a] subst. m. sg./f. sg. subst. n. sg./pl. adj. m. sg./f. sg. vb. Ind. prez. 1/3

un muncitor/o muncitoare un creion/dou creioane frumos/frumoas dorm/doarme

e/ea [e/a] adj. m. sg./f. sg. romnesc/romneasc, detept/deteapt vb. Ind.prez. 3/conj. prez. 3 n elege/s n eleag, pltete/s plteasc 1.1.1.2. Monoftongare oa/o [ a/o]
250

subst. f. sg./pl. adj. m. f. sg./pl.

o scrisoare/dou scrisori moale/moi

ea/e [a/e] subst. f. sg./pl. o cafea/dou cafele, o fereastr/dou ferestre adj. f. sg./pl. ntreag/ntregi vb. Ind. prez. 3/Conj. prez. 3 (a telefona) telefoneaz/s telefoneze (a ntreba) ntreab/s ntrebe 1.1.1.3. Alte alternan e a/ [a/ ] subst. f. sg./pl. /a [ /a] vb. Ind. prez. 1,2/3 /e [ /e] vb. Ind. prez. 1/2 a/e subst. f. sg./pl. adj. m. sg./pl. e/a adj. m./f./sg. vb. Ind. prez. 1, 2/3 /i [ /i] subst. n. sg./pl. vb. Ind. prez. 1/2 /e/a [ /e/a] vb. Ind. prez. pers. 1/2/3

gar/gri, sal/sli

art, ar i/arat

cumpr/cumperi mas/mese italian/italieni

fiert/fiart iert, ier i/iart; ed, ezi/ade

cuvnt/cuvinte vnd/vinzi

(a spla) (a nv a)

spl/speli/spal nv /nve i/nva

o/oa/u [o/ a/u] vb. Ind. prez. pers. 1,3,4

(a ruga) (a purta) (a putea)

rog/roag/rugm port/poart/purtm pot/poate/putem

1.2. CONSOANE 1.2.1. Alternan e consonantice Se manifest, sub influen a vocalelor i sau e, la substantive, adjective (sg./pl., m./f.) i verbe (pers.). Ele constau n alterarea consoanei/grupului consonantic care preced aceste termina ii. c/ce, ci [k/t]
251

subst. m. sg./pl. subst. f. sg./pl. subst. n. sg./pl. adj. m. sg./pl. adj. f. sg./pl. vb. Ind. prez. 1/2 vb. Ind./Conj. 3 g/ge, gi [g/d ] subst. m. sg./pl. adj. m. sg./pl. adj. f. sg./pl. vb. Ind. prez. vb. Ind./Conj. 3 t/ (i) [t/ts] subst., adj. m. sg./pl. vb. Ind. prez.1/2 s/(i) [s/] subst., adj.m. sg./pl. vb. Ind. prez.1/2 d/z(i) [d/z] subst., adj. m. sg./pl. vb. Ind. prez. 1/2 z/j(i) [z/ ] subst., adj. m. sg./pl. l/i [l/i] subst. m./f. sg./pl. adj. m. sg./pl. n/i [n/i] vb. Ind. prez. sc/t [sk/t] subst. f. sg./pl. adj.m., f. sg./pl. vb. Ind. prez. 1/2, 3 vb. Ind. prez. 1/2/3 st/t [st/t] subst. m. sg./pl. adj. m. sg./pl. vb. Ind. prez. str/tr [str/tr]

mac/maci, porc/porci amic/amice, bunic/bunici, vac/vaci ac/ace mic/mici mic/mici plec/pleci, ncerc/ncerci, urc/urci pleac/s plece, ncearc/s ncerce, urc/s urce

fag/fagi, frag/fragi drag/dragi, lung/lungi, larg/largi drag/dragi, lung/lungi, larg/largi rog/rogi, adaug/adaugi, alerg/alergi roag/s roage, adaug/s adauge, alearg/s alerge brbat nalt/brba i nal i ascult/ascul i, discut/discu i, atept/atep i urs/uri, frumos/frumoi, gras/grai cos/coi, ies/iei, aps/apei ghid/ghizi, surd/surzi, brad verde/brazi verzi aud/auzi, rspund/rspunzi, nchid/nchizi

obraz/obraji, treaz/treji copil/copii, cal/cai, vale/vi, cale/ci destul/destui, gol/goi, moale/moi (a pune) pun/pui, (a spune) spun/spui musc/mute romnesc, romneasc/romneti; rusesc, ruseasc/ruseti (a crete) cresc/creti, crete; (a cunoate) cunosc/cunoti, cunoate; (a vorbi) vorbesc/vorbeti, vorbete (a csca) casc/cati/casc artist/artiti, chimist/chimiti, poli ist/poli iti trist/triti, prost/proti (a gusta) gust/guti, (a insista) insist/insiti

252

subst. m. sg./pl. adj. m. sg./pl. c/t [k/t] subst. f. sg./pl. vb. Ind. prez. 1/2 vb. Conj. 1/2, 3

ministru/minitri albastru/albatri, nostru/notri, vostru/votri

ceac/ceti, gluc/glute mpuc/mputi, mic/miti s mpuc/s mputi, s mpute

1.3. Reguli de scriere i pronun are : c i g c + a///o/u/cons. ch + e = che ch + i = chi c + e = ce c + i = ci [k] [k] [k] [t] [t] car, c, ct, cor, cum, clar cheie, ochelari, ureche chimie, nchiria, ochi cer, ncepe, zece cine, biciclet, aici gar, gri, gt, gol, gum, glas ghem, nghe at, veghe ghiocel, nghi i, triunghi ger, nger, minge giraf, inginer, mingi n, a hotr, ct eu, el, ea, ei, ele eti, este, e, eram, erai, era, era i, erau inel, ironic, pin, pomii, studen ii iarn, ied, iod, iunie cai, tei, mi, lmi, doi, cui pomi, studen i, elevi xilofon, xerox, ax, tax, taxi, ax, pix examen, exerci iu, exemplu, exil

g + a///o/u/cons. [g] gh + e = ghe [g] gh + i = ghi [g] g + e = ge g + i = gi / e i i (+ cons.) i semivoc. i final scurt x [d ] [d ] [] [je] [i] [j] [i] [ks] [gz]

2. LEXICUL 2.1. Structura semantic 2.1.1. Din punct de vedere semantic, majoritatea cuvintelor din fondul principal lexical sunt polisemantice: cap, ochi, gur, ureche, pr, gt, fa , picior, talp etc. 2.1.2. Omonimele pot crea probleme n nv area romnei. Distinc ia dintre ele se face prin context sau trsturi gramaticale. leu, lei somn (n. sg.) leu, lei (fr diferen e gram.) somn, i (m. sg.)
253

corn, coarne (n. sg.) copil, copii (m. pl.) vesel, vesel (adj. f. sg.) acel, acei, acea, acele (adj. f. pl.) vapor, vapoare (n. sg.) el cnt (vb. Ind. prez.) ceai (subst. n. sg.) miau! (interj.) cartea sa (adj. pos.) colegii si (adj. pos.) sau (conj.) eu/ei iau noti e (vb. a lua)

corn, cornuri (n. sg.) copie, copii (f. pl.) vesel (subst. f. sg.) acul, acele (subst. n. pl. art. hot.) vapor, vapori (m. sg.) el cnt (vb. Ind. pf s.) ce-ai mncat? (pron. inter.+ vb. pf c.) mi-au spus (pron. pers. + vb. pf c.) s-a dus (pron. refl. + vb. pf c.) s-i scriu? (vb. Conj. + pron. pers. D.) s-au dus (pron. refl + vb. pf c.) ei i-au spus (pron. pers. + vb. pf c.)

2.1.3. Paronimele. Strinii pot confunda cuvinte cu sunete apropiate n pronun are. a/ o/u, a/ a/ e/u c/g f/p p/b r/l s/ /j s/z t/d t/ v/b paturi (sg. pat)/pturi (sg. ptur), par/pr, var/vr a compara/a cumpra a rade/a rde, a ura/a ur a descheia/a descuia cer/ger, cur/gur, ct/gt, unchi/unghi, a strica/a striga ceaf/ceap par/bar, pas/bas, pere/bere gar/gal, a decora/a decola, familiar/familial, orar/oral, ordinar/ ordinal, originar/original, a sruta/a saluta peste/pete oc/joc a visa/a viza, sare/zare, ras/raz toamn/doamn, tat/dat, lat/lad fat/fa , gheat/ghea varz/barz, var/bar

2.1.4. Unele sinonime sunt specifice sistemului lexical romnesc: a se cstori (brba i, femei) arbore (general) iubire prieten tovar 2.1.5. Antonime lexicale subst. prietenie dumnie speran disperare ntuneric lumin adj./ adv. vb.. bun ru larg strmt curat murdar a vinde a cumpra a ntreba a rspunde iubire ur respect dispre zi noapte gras slab lung scurt cald rece a da a lua a cuta a gsi bucurie triste e curaj laitate gros sub ire frumos urt a da a primi, a se nate a muri
254

= a se nsura (brba i); a se mrita (femei) = pom (fructifer); copac (necultivat) = dragoste; amor (pejor.) = amic (fam.) = camarad

adv.

aici acolo aproape departe

sus jos bine ru

greu uor nainte napoi

prep. pe sub prin prefixe (romneti sau savante) adedesdeziinimnenonObs.:

deasupra dedesubtul

moral amoral a forma a deforma a face a desface a amgi a dezamgi moral imoral cult incult posibil imposibil vinovat nevinovat sens nonsens

normal anormal a comanda a decomanda a ncl a a descl a a mbrca a dezbrca mobil imobil actual inactual prudent imprudent chemat nechemat valoare nonvaloare

Unele cuvinte reprezint mprumuturi, n majoritate romanice. Unele elemente formeaz perechi opuse: mono- polimicro- macrointra-/intro- extrasub- supraante- postpre- postpro- anti-/contra2.2. Formarea cuvintelor 2.2.1. Prin derivare 2.2.1.1. Cu sufixe 2.2.1.1.1. substantivale de agent -ar -tor -giu specifice f. -eas -i -oaic buctreas, lptreas, croitoreas, florreas doctori , casieri , frizeri , pictori , colri , chelneri fran uzoaic, rusoaic, grecoaic, englezoaic, nem oaic, unguroaic
255

monocrom policrom microscopic macroscopic intracelular extracelular introvertit extravertit a subaprecia a supraaprecia antebelic postbelic prenatal postnatal procomunist anticomunist a vota pro sau contra (= pentru sau mpotriv)

buctar, secretar, lptar, ceasornicar, cronicar, anticar muncitor, nv tor, croitor, vopsitor, juctor, nottor geamgiu, cafegiu, scandalagiu, cusurgiu

specifice m. -oi -an 2.2.1.1.2. adjectivale -al -ar -a -at -bil -esc -(r)e -(ci)os -iu -ist -nic -tor -ui sptmnal, anual, trimestrial, familial, ordinal, original lunar, muscular, familiar, secundar, primar frunta, ptima poluat, reparat atacabil, mncabil, bubil romnesc, brbtesc, femeiesc, btrnesc, printesc cntre , descurcre , vorbre brbos, dureros, furios, bucuros, gustos, ntunecos, mnccios argintiu, auriu, viiniu, cenuiu, castaniu comunist, socialist, capitalist, imperialist, arist, regalist zilnic, puternic iubitor, hrnitor, dator, butor, asculttor, fermector albstrui, verzui, glbui, cprui pisoi, r oi, maimu oi gscan, curcan

2.2.1.1.3. verbale -a -iza -i -ui a lista, a perfecta, a activa a oreniza = a urbaniza, a romaniza, a balcaniza, a civiliza a nflori, a nverzi, a nglbeni, a nroi, a ntineri, a mbtrni a chinui

2.2.1.1.4. adverbiale -ete -i/- -mente romnete, brbtete, prietenete, printete cruci, furi finalmente, realmente, actualmente, socialmente

2.2.1.1.5. Sufixe savante -fil/-filie -fob/-fobie -fug -graf/-grafie -gram -log/-logie -icid cinefil/cinefilie, columbofil/columbofilie xenofob/xenofobie, claustrofob/claustrofobie centrifug, vermifug geograf/geografie, telegraf/telegrafie telegram, electrocardiogram filolog/filologie, antropolog/antropologie insecticid, fungicid, ierbicid, vermicid

Obs.: Derivarea cu sufixe este cea mai productiv n limba romn (aprox. 350 de sufixe). 2.2.1.2. Cu prefixe 2.2.1.2.1. Cele mai productive prefixe romneti sunt urmtoarele 5 (cu unele variante):
256

de-/des-/dez- a deregla, a desra, a descl a, a desfiin a, a descheia, a desfrunzi, a dezbrca, a dezlipi, a dezarma n-/ma ncl a, a nfiin a, a ncheia, a narma, a nmul i, a nglbeni, a nnebuni, a se nnora, a mbrca, a mbog i, a mpr i, a mbr ia neneateptat, nedrept, nebun, necunoscut, nereuit, nepriceput, nemncat rs-/rzrscopt, rspoimine, a rscumpr rea reveni, a relua, a rentoarce, a se recstori, revenire 2.2.1.2.2. Prefixe i prefixoide interna ionale a-/anaeroanteantiarhiautobibiocircumco-/con-/comcontraexextrageohemohidrohiperhipohipointerintraizomacromicromonononorto polipostprepseudosubsuprateletriultrazooavitaminoz, analfabet, anorganic aerogar, aeromodel antebra , antepenultim anticonstitu ional, antiepidemic, antiderapant arhiplin, arhicunoscut, arhiaglomerat a autoadministra, autobiografie, autobuz bioxid, bilunar biologie, biochimie circumferin , circumstan coasociat, coautor, a coexista, a cointeresa, a conduce, concet ean, a comptimi contradic ie, contraargument a exmatricula, a expatria, ex-ministru extracelular, extracolar, extraordinar geometrie, geosfer, geologie, geografie hemogram, hemostatic, hemoglobin hidrocentral, hidrodinamic, hidrofil hipersensibil hipoaciditate, hipotensiune hipodrom interac iune, interstatal intravenos, intramuscular izomorf, izomorfism macrobiotic, macrocosm microbiologie, microclim monobazic, monocultur, monogam nonsens, nonvaloare, nonviolen ortografie, ortoped policrom, poliartrit, poligamie postbelic, postoperatoriu prefabricat, preziua pseudonim a subalimenta, a subaprecia, subcarpatic supraalimenta ie, a supraordona televiziune triftong, tripartit ultrasunet, ultrascurt, ultraviolet, ultracunoscut zoologie, zootehnie

2.2.2. Prin compunere 2.2.2.1. cuvinte nesudate


257

bloc-turn, puc-mitralier, zi-munc, cine-lup, redactor-ef floarea-soarelui, gura-leului, gur-casc, vorb-lung, rea-voin , Ft-Frumos, primministru democrat-cretin, social-politic, franco-romn, socio-cultural, una-alta nu-m-uita, du-te-vino, dus-ntors, (nu) cine-tie-ce 2.2.2.2. cuvinte sudate pomicultur, viticultur, aeroterm, aeroterapie binefctor, bunvoin , bunstare, binevenit, atotputernic, atoatetiutor, douzeci, treizeci, cincizeci, aizeci doisprezece, paisprezece, subdirector, subcomisar oricine, orice, oricare, cineva, ceva, cndva, undeva, fiecare 2.2.3. Prin abreviere 2.2.3.1. cuvinte romneti S.N.C.F.R. (Societatea Na ional a Cilor Ferate Romne) P.N.L. (Partidul Na ional Liberal) P.S.D. (Partidul Social Democrat), O.N.U. (Organiza ia Na iunilor Unite), TAROM (Transporturile Aeriene Romne) UE (Uniunea European). 2.2.3.2. cuvinte mprumutate CV (curriculum vitae) CD (disc compact)

258

3. MORFOLOGIA

3.1. SUBSTANTIVUL
3.1.0. CLASIFICARE substantive comune subst. proprii dup form : simple compuse Locu iuni substantivale 3.1.1. GENUL masculin (m.) feminin (f.) neutru (n.) m. f. dup sens: om, cine, cheie, frig Romnia, Bucureti, Dunre, Ion, Ana ap, pine, mr, floare, soare, gur, tigru, leu floarea-soarelui, aducere-aminte = amintire dare de seam = raport brbat femeie televizor brbat, biat, frate, soldat, coco, lup, cine, bou femeie, fat, sor, gin, vac

3.1.1.1. Genul natural 3.1.1.2. Genul gramatical

m. lunile anului ianuarie, februarie, martie... cifre, litere, note muzicale unu, doi, trei,... un A, un B, un C,... un do, un re, un mi,... nume de arbori mr, pr, nuc, prun, cais, cire, piersic, brad, stejar, fag, plop f. anotimpurile zilele sptmnii pr ile zilei nume de fructe primvar, var, toamn, iarn luni, mar i, miercuri, joi, vineri, smbt, duminic diminea , amiaz, dup-amiaz, dup-mas, sear, noapte, zi par, nuc, prun, cais, cirea, piersic, cpun, portocal, mandarin, banan, lmie substantive provenite din infinitive lungi ateptare, mncare, plcere, durere, putere, vedere, ieire, ntlnire, coborre n. nume de lucruri (obiecte) subst. provenite din supin sim urile culorile caiet, pix, dulap, ecran, hotel, camion, radio, teatru coafat, fumat, tuns, ras, cules, vopsit, plns, rs auz, vz, miros, gust, pipit alb, negru, albastru, galben, rou, verde, maro, mov, gri

sg. un biat un frate

pl. m. doi bie i doi fra i

sg. o fat o sor

pl. f. dou fete dou surori


259

n. un ora un taxi 3.1.1.3. Termina ii dup genuri 3.1.1.3.1. La singular, substantivele masculine i neutre au termina iile urmtoare : cons. -u brbat, profesor, medic, pota, ef, biolog, pom, urs, elev, so aparat, televizor, bec, dulap, co, chef, drum, creion, curs, pix, b , prnz socru, ministru, membru, negru, mulatru, maistru, arbitru, metru, litru teatru, registru, timbru, semestru, membru, exemplu, centru, filtru m. leu, zeu, dumnezeu n. muzeu, liceu, eseu, ghieu, portmoneu, procedeu -u m. flcu, alu n. ferstru, ru, tmblu -ou m. bou, erou n. ou, tablou, metrou, birou, stilou, sacou, tricou, ecou, cadou -iu -iu m. fiu, camionagiu, gagiu n. interviu, pustiu, pariu, sicriu, chipiu -iu exerci iu, spa iu, teritoriu, criteriu, consiliu, concediu, indiciu m. frate, printe, preedinte, oaspete, cine, iepure, perete, pieptene n. nume, prenume, spate, foarfece, lapte m. ochi, unchi, genunchi, rinichi, muchi n. ochi, unghi, triunghi, trunchi, meci, ghiveci -ai/-ei/-i/-oi/-ui m. mai, cobai, ardei, tei, lmi, usturoi, pui n. pai, tramvai, ceai, nai, obicei, chei, ulei, clci, gunoi, soi, rzboi, cui tat, pop, pap, pa, buliba radio, video, zero taxi, schi m. n. m. n. -eu dou orae dou taxiuri

-e -i

Masculine n - Neutre n -o -i

Rezumat Majoritatea substantivelor m. i n. se termin n consoan. Cele mai multe neutre sunt inanimate. Neutrele se recunosc dup termina ii ca: -(m)ent departament, instrument, accent, curent, moment, talent -(m)nt cuvnt, pmnt, mormnt -et/t capt, lact, strigt, sunet, urlet, trsnet -aj bagaj, ambalaj, personaj, avantaj, reportaj, pavaj Mai sunt n general neutre monosilabicele n consoan: arc, cer, dar, foc, gt, lac, loc, cap, nas, pat, pix, zid, zar, cioc, ceas, bloc, dor Membru, ochi etc. au variante de gen i sensuri diferite. 3.1.1.3.2. Sunt feminine substantivele terminate n : - doamn, albin, vaz, problem, fat, mas, fa , main, u, greeal, strad, gar, treab, brnz
260

-e -toare -oare -are -ere -ire -re -iune -tate -ie -ee -a -ea/-ia -i

voce, carte, frunte, minge, pine, pasre, lume, mare, scrisoare, srbtoare, eroare, floare, culoare, sare, carne, vreme, vale, dragoste directoare, nv toare, muncitoare, dansatoare, autoare onoare, favoare plecare, sculare, culcare, ateptare, mncare durere, plcere, vedere, cdere, avere, scriere, plngere privire, citire, ntlnire, venire, sosire, iubire, fericire hotrre, coborre na iune, uniune, misiune universitate, facultate, buntate, rutate, greutate, varietate -ie [je] femeie, cheie, foaie, oaie, ploaie, baie, lmie, voie -ie [ie] doctorie, prostie, bucurie, plrie, farfurie, so ie, farmacie -ie [ie] familie, istorie, memorie, specie, mizerie, rochie, unghie, bacterie idee, alee, diaree pijama, basma, baclava, nuga, sarma, mahala cafea, stea, msea, chiftea, perdea, canapea, saltea, duumea, osea zi, luni, mar i, miercuri, joi, vineri, tanti.

Rezumat: Toate femininele se termin n vocale, fiind vocala specific. 3.1.1.3.3. Substantive perechi: masculin - feminin un student un doctor un lup Masculin > feminin La masculinele terminate n consoan, se adaug: - un prieten un bunic un olandez o prieten o bunic o olandez un profesor un verior un secretar o profesoar o verioar o secretar o student o doctori o lupoaic

Obs. Termina ia -u a masculinelor devine - la feminine: un socru o soacr -c se adaug la masculinele n -ian/ -ean un bucuretean un ardelean un moldovean un orean un ran un romn o bucureteanc o ardeleanc o moldoveanc o oreanc o ranc o romnc (care arat locul de origine): (din Bucureti) (din Ardeal) (din Moldova) (de la ora) (de la ar) (din Romnia)

Aten ie! Termina ia oaic se adaug la substantivele masculine de apartenen etnic: un grec un francez o grecoaic o fran uzoaic (din Grecia) (din Fran a)

sau se adaug la consoana final / nlocuiete o vocal la unele nume de animale: un lup o lupoaic un leu o leoaic
261

-i

se adaug la nume de profesiuni sau ocupa ii masculine terminate mai ales n: -or/-ar : un doctor un pictor o doctori o pictori un colar un actor o colri o actri

-eas /es

formeaz feminine desemnnd so ia sau meseria: o buctreas o croitoreas un negru un prin o negres o prin es

un buctar un croitor -toare*

nlocuiete termina ia -tor* de la masculin : un vnztor un director o vnztoare o directoare

*a nu se confunda cu -tor (n.) i -toare (f.) care desemneaz instrumente, aparate, instala ii, maini: usctor, acumulator, ncrctor, ascu itoare Perechi cu forme diferite la m. i f.: un brbat un biat un tat un so 3.1.2. NUMRUL m. f. n. singular (sg.) un elev o elev un taxi plural (pl.) doi elevi dou eleve dou taxiuri o femeie o fat o mam o so ie un coco un cal un bou un fiu o gin o iap o vac o fiic

3.1.2.1. Formarea pluralului 3.1.2.1.1. Substantive masculine Substantivele masculine formeaz pluralul cu termina ia -i care se adaug singularului sau care nlocuiete de obicei o termina ie vocalic de la singular. -i se adaug la consoana final de la sg. doi profesori un pom doi pomi

un profesor Obs.

-i final modific scrierea sau pronun area consoanei/vocalei precedente. un papuc doi papuci c/ci v. G 1.1.1. ALTERNAN E VOCALICE
262

un coleg un ghid un pas un student un artist un italian

doi colegi doi ghizi doi pai doi studen i doi artiti doi italieni

g/gi v. G 1.1.2. ALTERNAN E CONS. d/zi s/i t/ i st/ti ian/ieni -u , -e, -.

-i final nlocuiete vocala final de la singular un metru un leu un fiu doi metri doi lei doi fii un frate un cine un tat

doi fra i doi cini doi ta i

-i final nlocuiete consoana -l n urmtoarele cuvinte* : un copil un cal doi copii doi cai

*Alte cuvinte masculine terminate n -l la sg. pstreaz consoana i la pl. (mai ales neologisme): un general/doi generali, un nobil/doi nobili, un spaniol/doi spanioli etc. Substantivele masculine terminate n -i rmn neschimbate. un ochi, doi ochi; un unchi, doi unchi; un genunchi, doi genunchi; un muchi, doi muchi; un ardei, doi ardei; un pui, doi pui Masculin neregulat: om /oameni 3.1.2.1.2. Substantive feminine Substantivele feminine formeaz pluralul cu termina iile -e sau -i, care nlocuiesc termina ia de singular. Nu exist o regul precis care s arate care substantive formeaz pluralul cu -e i care cu -i. -e nlocuiete pe - o doamn dou doamne o cas dou case

Obs. Aten ie la alternan ele fonetice datorate lui -e final! a- o fat o mas -ea- o fereastr -e-e dou fete dou mese -e-e dou ferestre -c o romnc o italianc -g o coleg -sc o musc -ce dou romnce dou italience -ge dou colege -te dou mute
263

-i nlocuiete pe - o main dou maini o limb dou limbi

Obs. Aten ie la alternan ele fonetice datorate lui -i final: -a- o gar o sal o cma o igar -a- o var -ea- o greeal o sear Alternan e complexe o strad dou strzi o poart dou por i o lad dou lzi o hart dou hr i v. G 1.1.1. ALTERNAN E VOCALICE v. G 1.1.2. ALTERNAN E CONSONANTICE -i nlocuiete pe -e o pine o pereche o na iune dou pini dou perechi dou na iuni o specie o lec ie o farmacie dou specii dou lec ii dou farmacii --i dou gri dou sli dou cmi dou igri -e-i dou veri -e-i dou greeli dou seri -oa- o coal o boal -o-i dou coli dou boli o bunic o pung o amend o nunt o basc o puc dou bunici dou pungi dou amenzi dou nun i dou bti dou puti c/ci g/gi d/zi t/ i sc/ti c/ti

Cu alternan e fonetice: plecare/plecri scrisoare/scrisori carte/cr i floare/flori * -toare invar. (< m. -tor): o nv toare dou nv toare o vnztoare dou vnztoare -i nlocuiete pe -le o vale dou vi

-i dup cderea lui -e o femeie o cheie dou femei dou chei Cu alternan e: ploaie/ploi baie/bi

-le se adaug lui -a


264

o pijama

dou pijamale

o cafea

dou cafele

-le se adaug lui -i o zi dou zile Obs. Zilele sptmnii sunt invariabile la plural.

-uri nlocuiete pe - sau -e, producnd alternan e fonetice. treab brnz mncare sare treburi brnzeturi mncruri sruri Obs. 1. -uri indic la f. mai ales "feluri de"... (prjitur/prjituri...)

2. prjituri, pturi, mturi nu au termina ia -uri, ci i

Feminine neregulate la plural: o sor o nor o mn 3.1.2.1.3. Substantive neutre Neutrele fac pluralul n : -e -e, -uri, -i dou surori dou nurori dou mini

se adaug la consoan sau la -i final. e fonetice: -oane creioane -oare motoare -oaie gunoaie

un ora dou orae Cu alternan un caiet dou caiete -on un frigider dou frigidere creion un reportaj dou reportaje -or un bagaj dou bagaje motor un moment dou momente -oi un dic ionar dou dic ionare gunoi v. G 1.1.1. ALTERNAN E VOCALICE v. G 1.1.2. ALTERNAN E CONSONANTICE -e nlocuiete pe -u un membru un teatru un timbru -e invar. un nume un prenume dou nume dou prenume dou membre dou teatre dou timbre un muzeu un liceu un ghieu

dou muzee dou licee dou ghiee

-uri se adaug la termina iile: cons., -o/-u/-i: un pix dou pixuri un zero dou zerouri
265

un foc un loc un pat un gnd un bloc un dulap un chibrit

dou focuri dou locuri dou paturi dou gnduri dou blocuri dou dulapuri dou chibrituri*

un radio un lucru un titlu un birou un cadou un interviu un taxi

Unele neutre au dou forme de pl.: un chibrit dou chibrite un obicei dou obiceie un vis dou vise -i nlocuiete pe -u din termina ia -iu. un exerci iu un teritoriu un consiliu dou exerci ii dou teritorii dou consilii seminarii un ou un cap un rs 3.1.3. DECLINAREA se face dup cazurile: un spa iu un criteriu un fotoliu

dou radiouri dou lucruri dou titluri dou birouri dou cadouri dou interviuri dou taxiuri Obs. i n -e i n -uri dou chibrituri dou obiceiuri dou visuri

dou spa ii dou criterii dou fotolii

Exc.: seminar Neutre neregulate

dou ou dou capete dou rsete

nominativ N., genitiv G., dativ D., acuzativ A., vocativ V. cazul nominativ N. genitiv G. dativ D. acuzativ A. vocativ V. exprim subiect posesie destina ie complement apel ntrebri Cine? Ce? Al/a/ai/ale cui? Cui? Pe cine? Ce? Cu cine/ce? exemple Copilul plnge. Unde e mingea copilului? i dau copilului mingea. ngrijesc copilul. Fii atent, copile!

Din punct de vedere formal, substantivul nearticulat rmne neschimbat, doar articolul i schimb forma. Substantivele primesc articol nehotrt antepus: m./n. sg. UN f. sg. O pl. NITE

sau articol hotrt postpus aglutinat: m. /n. sg. -(U)L, LE m. pl. -I v. G 3.2. ARTICOLUL Ex.:
266

f. sg. -A f. /n. pl. -LE

(v. cap. Articolul)

sg. N. G. D. A. V. pl. N. G. D. A. V. Obs.

domn UN domn UN domn UNUI domn UNUI domn UN domn domni NITE domni NITE domni UNOR domni UNOR domni NITE domni

domnUL domnUL domnULUI domnULUI domnUL domnULE! domniI domniI domniLOR domniLOR domniI domniLOR!

doamn O doamn O doamn UNEI doamne UNEI doamne O doamn doamne NITE doamne NITE doamne UNOR doamne UNOR doamne NITE doamne

doamnA doamnA doamnEI doamnEI doamnA doamn! doamneLE doamneLE doamneLOR doamneLOR doamneLE doamneLOR!

1. N. = A., G. = D. 2. Se observ din tabele c substantivul propriu-zis rmne invariabil. Exc.: G./D. f. sg. se formeaz de la forma de pl. + -i . Forme speciale de N., G., D., A., V. au numai articolele. 3. La sg., neutrele au forme identice cu m., iar la pl. cu f. v. G 3.1.1.1. TERMINA II DUP GENURI; 3.2. ARTICOLUL 4. Numeroase cuvinte n cazul vocativ nu au o form special. Se folosesc: a) forma de N./A. pentru substantivele f. la sg. neart. (i m. tat), i pentru substantivele proprii nume de persoan: Tat, te rog s m ier i ! Pofti i, doamn ! Radu, d-mi dic ionarul, te rog ! b) forma de G./D. (cu articolul hotrt -lor), pentru substantivele (adj. substantivizate) Fetelor ! Bie ilor ! Studen ilor ! Doamnelor, domnioarelor i domnilor! Detep ilor, ce-a i fcut ? Pentru unele substantive la pl., e posibil i forma de N./A. fr articol : Bie i /Copii, s ncepem ! pl.: Forme speciale vecino! bunico! feti o! Rodico! *obligatoriu la adjectivele substantivizate frumoaso! iubito! v. G 3.1.5. SUBSTANTIVE PROPRII pentru unele cuvinte f. sg. -e pentru m.sg. (se adug la forma nearticulat sau articulat): copile!, biete!, vecine!, amice !, prietene ! tefane !, Ioane !
267

-o*

domnule!, bunicule!, biatule!, fiule!, omule!, prostule !, Radule ! Cele terminate n -e nu se modific : frate ! Vasile ! Pentru o adresare politicoas, cuvintele care arat func ia, profesiunea sau numele persoanei vor fi introduse de domnule, doamn, sau domnioar: Domnule profesor (doctor, secretar, ministru, Ionescu, Popescu )! Doamn profesoar (doctor, secretar, ministru, Ionescu, Popescu)! Domnioar doctor (Maria, Ionescu, Popescu)! Substantivele n cazul vocativ nso ite de adjective se folosesc: la m. sg. cu forma de V. Stimate domnule decan, (profesor, doctor, Ionescu) la f. sg. i n toate cazurile de plural, cu forme nearticulate de N./A.: Bun ziua, stimat doamn profesoar ! oameni buni ! scumpe prietene ! (f. pl. sau m. sg.) dragi elevi ! drag verioar ! * *drag se folosete i cnd te adresezi unui brbat. Subst. comun va avea forma de V.: Drag prietene! Drag Mihai ! Adjectivele posesive impun folosirea articolului hotrt. Dragul meu (Ion) ! Fiica mea ! v. AV 1.1.2. FORMULE DE ADRESARE 3.1.4. SUBSTANTIVE COMPUSE Formate din dou sau mai multe cuvinte: floarea-soarelui, nu-m-uita, radio-casetofon, vagon-restaurant Pot fi variabile sau invariabile la pl.: m. n. n. f. m. sg. un ardei gras un vagon de dormit un reportofon o floarea-soarelui un dus-ntors pl. doi ardei grai dou vagoane de dormit dou reportofoane

n declinare, cuvintele sudate se comport la fel cu cele simple. Celelalte se modific par ial (de obicei primul termen ) sau deloc: Bateriile reportofonului s-au descrcat. Dou bilete dus-ntors, v rog! = Dou dus-ntors, v rog! 3.1.5. SUBSTANTIVE PROPRII Sunt nume care se dau persoanelor, animalelor, institu iilor, organiza iilor, locurilor geografice, constela iilor, planetelor, mrcilor de produse, srbtorilor etc. A. Numele de persoane masculine se termin n general n consoan:
268

Ion, Dan, Florin, Eugen, Cornel, Constantin, Marian, Lucian, Victor, Tudor Multe nume m. se termin i n vocale: Toma, Luca, Mircea, Nicolae, Gheorghe, George, Andrei, Matei, Alexandru, Petru, Radu, Dumitru Petre, Vasile, Grigore,

Diminutive (cu -u , -ic, -el, -a, -ucu, -or, -i etc.): Ionu , Ionic, Ionel, Nelu, Nelu u, Dnu , Jenic, Vasilic, Mirciulic, Costel, Lucic, Victora, Tudorel, Sandu, Petric, Rducu, Mitic, Nicu, Nicuor, Niculi , Ghi , Georgic, Gicu, Gic Numele de persoane feminine, diminutive sau nu, se termin de obicei n -a: Ana, Maria, Ioana, Elena, Ileana, Doina, Victoria, Rodica, Monica, Dorina, Marina, Cristina, Sanda, Mariana, Marilena, Elisabeta, Felicia, Lucia, Georgeta, Georgina, Cecilia, Diana, Delia, Eugenia Diminutive (cu: -u a, -uca, -ica, -i a, -el(a), -u): Anu a, Mriuca, Monica, Florica, Lucica, Cristinel, Lenu *Unele feminine, diminutive sau nu, se termin n consoan sau n alte vocale dect -a: Carmen, Ani, Nu i, Jeni, Eli, Cici, Luci Declinarea numelor de persoan: m. N. G.* D. A. V. Ion lui Ion lui Ion pe Ion Ioane! * al/a/ai/ale B. Genul celorlalte nume proprii depinde de termina ie: m. (consoan, -e, -i, -u, o) : Cluj, Arad, Braov, Dej, Fgra, Olt, Some, Banat, Bucureti, Iai, Ploieti, Piteti, Carpa i, Apuseni, Bucegi, Sibiu, Bacu, Chiinu, Satu Mare, Israel, Paris, Belgrad, Ierusalim, Alpi, Oceanul Pacific, Monaco, Mali, Marte, Soare, Carul Mare, Crciun, Pate, Anul Nou, Sfntul Ion, Opel, Renault, Volvo, Mitsubishi, Dior f. (-a): Timioara, Sighioara, Oradea, Alba-Iulia, Baia Mare, Moldova, Dobrogea, Transilvania, Romnia, Italia, Canada, Londra, Vene ia, Roma, Luna, Calea Lactee, Sfnta Maria, Dacia, Lada, Skoda, Honda Obs. Dup form, unele sunt singulare, altele plurale: sg. Cluj, Mure, Paris, Marte, Bacu, Volvo pl. Carpa i, Apuseni, Alpi, Statele Unite ale Americii
269

Ioana Ioanei Ioanei pe Ioana Ioana!, Ioano!

f. Rodica Rodici Rodici pe Rodica Rodica!, Rodico!

Carmen lui Carmen lui Carmen pe Carmen Carmen!

Aparent pl.:

Bucureti, Ploieti, Piteti, Iai, Clrai

Primesc articol dup gen, dac articolul nu este inclus: m. sg. Clujul, Aradul, Parisul, Sibiul, Amsterdamul, Marocul, Atlanticul, Bucuretiul, Iaiul, Ploietiul, Opel-ul, MacIntosh-ul m. pl. Carpa ii, Apusenii, Alpii f. sg. Timioara, Craiova, Londra, Viena, Budapesta f. pl. Ponoarele, Babele, Izvoarele Se declin. n compuse, de obicei se schimb cuvntul-baz: Bucuretiul este capitala Romniei, iar Parisul, a Fran ei. Centrul Braovului mi place. Apa Mrii Negre e foarte srat. nl imile maxime ale Carpa ilor sunt n jur de 2500 de metri. Obs. Frecvent se evit formele de G./D., folosindu-se n fa a numelor proprii termeni generici: oraul, regiunea, rul sau prepozi ia din: centrul oraului Satu Mare apele fluviului Mississippi primria din Baia Mare (= primria Bii Mari)

3.2. ARTICOLUL
nso ete substantive (adjective i numerale), indicnd gradul de individualizare i identificare (contextual sau cotextual) a acestora de ctre vorbitori: un om / omul 3.2.0. Clasificare articol nehotrt articol hotrt articol genitival (posesiv) articol adjectival (demonstrativ) 3.2.1. ARTICOLUL NEHOTRT Este antepus. Obiectul denumit este necunoscut. Are forme distincte dup gen, numr i caz. m./n. sg UN domn UNUI domn f. sg O doamn UNEI doamne Ex.: A sunat un om la u. un om (neidentificat, necunoscut) omul (identificat, cunoscut) al meu maina cea roie

N./A. G./D La singular m.

pl. NITE domni NITE doamne UNOR domni UNOR doamne f.

n.

270

N./A.

G./D.

un domn un biat un pom un ministru un codru un ochi un pui un frate un tat un pap unui domn unui biat unui pom unui ministru unui codru unui ochi unui pui unui frate unui tat unui pap

un avion un caiet un raft un pix un tramvai un teatru un spa iu un stilou un radio un nume unui avion unui caiet unui raft unui pix unui tramvai unui teatru unui spa iu unui stilou unui radio unui nume

o doamn o fat o pagin o carte o parte o farfurie o femeie o muncitoare o cafea o zi unei doamne unei fete unei pagini unei cr i unei pr i unei farfurii unei femei unei muncitoare unei cafele unei zile

La plural: m. N./A. n. nite domni nite bie i nite pomi nite minitri nite codri nite ochi nite pui nite fra i nite ta i nite papi unor domni unor bie i unor pomi unor minitri unor codri unor ochi unor pui unor fra i unor ta i unor papi nite avioane nite caiete nite rafturi nite pixuri nite tramvaie nite teatre nite spa ii nite stilouri nite radiouri nite nume unor avioane unor caiete unor rafturi unor pixuri unor tramvaie unor teatre unor spa ii unor radiouri unor stilouri unor nume f. nite doamne nite fete nite pagini nite cr i nite pr i nite farfurii nite femei nite muncitoare nite cafele nite zile nite surori unor doamne unor fete unor pagini unor cr i unor pr i unor farfurii unor femei unor muncitoare unor cafele unor zile

G./D.

Obs. 1. prepozi ie + un/o... n + un = ntr-un n + o = ntr-o din +un = dintr-un Ex.: Locuiesc ntr-un ora mare. Stm ntr-o camer de hotel.. Sunt originar dintr-un sat de munte.
271

din + o prin + un prin + o

= dintr-o = printr-un = printr-o

Sunt originar dintr-o regiune montan. Trec printr-un parc. Trec printr-o criz.

2. un/o/nite + adjectiv desemnnd nsuiri = substantiv (lene > un lene): un lene o lene nite lenei nite lenee v. NG 1.10. ARTICOLUL NEHOTRT (PROCLITIC) 3.2.2. ARTICOLUL HOTRT Este postpus, fcnd corp comun cu substantivul. Obiectul denumit este cunoscut. Ex.: Omul care a sunat la u a plecat.

Are forme distincte dup gen, numr i caz. La singular: m./n. N./A. -L -uL -LE G./D. -LUI V. -LE -E N./A. m. tatl* ministrul codrul domnul biatul pomul ochiul puiul fratele popa papa *tata (=tatl meu) tatlui fratelui ministrului codrului domnului biatului pomului ochiului puiului popii papei tatei/tatii n. teatrul spa iul stiloul avionul caietul raftul taxiul radioul numele f. -A -uA pl./sg.+ -I -O f. doamna fata pagina cartea partea muncitoarea farfuria femeia cafeaua pijamaua ziua pl.+-i doamnei fetei paginii cr ii pr ii femeii cafelei pijamalei zilei sg.+-i muncitoarei farfuriei
272

G./D.

teatrului spa iului stiloului numelui avionului caietului raftului taxiului radioului

V.

tat! domnule ! biete!

---

domn! femeie!

Obs. 1. Articolele hotrte -(u)l i -le sunt specifice substantivelor m. i n. sg.. -l se adaug substantivelor terminate n - sau -u : tatl, ministrul, teatrul -ul se adaug substantivelor terminate n consoan , -i sau -o: domnul, taxiul, radioul -le se adaug substantivelor masculine i neutre terminate la singular n -e: fratele, cinele, numele 2. Articolul hotrt -a a) se poate aduga sau substitui termina iei substantivelor feminine la singular: carte mam farfurie cartea mama farfuria b) se leag prin (u) de termina iile -a, -ea i -i: pijama cafea zi pijamaua cafeaua ziua c) La masculinele cu singularul n - , acesta este substituit de -a : tat pop pap tata popa papa 3. Articolul hotrt f. sg G./D. se adaug n general pluralului N./A.: gar (sg.) gri (pl.) grii (sg. G./D.) dar uneori i singularului N./A.: La plural: m. N./A. G./D. V. N./ A. m. domnii bie ii pomii minitrii codrii ochii puii fra ii ta ii popii papii -I f./n. -LE -LOR -LOR f. doamnele fetele paginile cr ile pr ile femeile cafelele pijamalele zilele farfuriile librrie (sg), librriei (sg G./D.). farfurie, farfuriei farmacie, farmaciei

n. avioanele caietele rafturile taxiurile spa iile numele

273

G./ D.

V. Obs.

domnilor bie ilor pomilor minitrilor codrilor ochilor puilor fra ilor ta ilor popilor papilor domnilor! bie i(lor)!

avioanelor caietelor rafturilor taxiurilor spa iilor numelor

doamnelor fetelor paginilor cr ilor pr ilor femeilor cafelelor pijamalelor zilelor farfuriilor doamnelor! fetelor!

---

1. -le este articolul hotrt pentru toate substantivele feminine i neutre la plural. 2. Articolul hotrt -i specific masculinului plural se adaug totdeauna termina iei -i a pluralului; rezult-ii: oamenii, prietenii, domnii, bie ii, ta ii Cnd substantivul are un -i i de la singular, rezult -iii: copil (sg) copii (pl.) copiii (pl. art. hot.) 3. Articolul hotrt se adaug i adjectivelor, cnd acestea sunt antepuse: noul director noua directoare v. NG 1.7. ARTICOLUL HOTRT (ENCLITIC) 3.2.2.1. FOLOSIREA articolului hotrt i a articolului nehotrt 1. Prezen a articolului este n general obligatorie: a) cu substantive comune subiecte (N.) la singular: Pe mas e un mr. Mrul e rou. La plural, subiectul poate fi nearticulat, dac este nedefinit, neprecizat. Pe mas sunt mere. b) cnd substantivul este atribut (G.): culoarea unui mr, vrsta unei femei c) cnd substantivul este complement indirect (D.): Telefonez unei doamne. Telefonez doamnei Popescu. d) cnd substantivul este complement direct (A.) la singular: Ridic receptorul! Ateapt tonul, apoi introdu cartela i formeaz numrul! Aten ie! Nu forma un numr greit! La plural, complementul direct poate fi nearticulat sau articulat: Cere scuze dac ai greit! Noteaz numerele de telefon ntr-un carne el! e) prep. cu G./D. + GN Avionul zboar deasupra unui ora. (G.) / ...deasupra oraelor. (G.)
274

Gra ie unei burse, mi pot continua studiile. (D.) f) prep. cu Pleac cu un prieten. / Pleac cu prietenul ei. (A.)(asoc.) Scriu cu pixul, cu stiloul nu-mi place. (A.)(instrum.) Exc.: Cnd substantivul este nume de materie, rmne de obicei nearticulat: can cu lapte, gleat cu ap v. G 3.8. PREPOZI IA; 4.6. MIJLOCUL I INSTRUMENTUL g) Adjectivele de totalitate sunt urmate de substantiv cu articol hotrt: tot exerci iul, toat mncarea, ntreg oraul, amndoi copiii, to i trei bie ii h) Adjectivele calificative antepuse cer articol: Sracul om a rmas fr cas. Exc., n exclama ii: Frumoas fat! Detept copil! Dificil examen! 2. Absen a articolului este uneori obligatorie: a) cnd substantivul este precedat de prepozi ie i nu este determinat. Dar: Suntem n sala 10. Suntem n sal. Merg la teatru. Mergem la Teatrul Na ional. Substantivele nume de materie precedate de cu rmn nearticulate: cafea cu lapte, gleat cu ap, carne cu cartofi, mmlig cu brnz i smntn v. G 3.8.1. FOLOSIREA PREPOZI IILOR, Obs. 2. b) cnd substantivul este precedat de un adjectiv nedefinit, numeral sau demonstrativ: fiecare om, orice persoan, oricare fat, alt biat, pu in timp, mul i ani, c iva doi copii, aceti copii v. G 3.4.6. PRONUMELE I ADJECTIVELE NEHOTRTE c) cu adjective calificative antepuse, n exclama ii: Frumoas fat! Detept copil! Dificil examen! v. G 4.12.5.4. PROPOZI IILE EXCLAMATIVE 3.2.3. ARTICOLUL POSESIV (GENITIVAL) Exprim posesia, este antepus i are forme distincte dup gen i numr. sg. pl. Formeaz genitivul pronumelui cine: pronume posesive: numerale ordinale: al cui? a cui? al meu... a mea... al doilea... a doua...
275

pomi,

m./n. AL f. A m. AI f./n. ALE ai cui? ale cui? ai mei... ale mele...

nso ete uneori substantivul n G.: C elul este al vecinului. C eii sunt ai vecinului.

Aten ie la similitudinea mrcilor de gen i numr la articolul hotrt i articolul posesiv: -l/al, -a/a, -i/ai, -le/ale: 3.2.3.1. FOLOSIRE a) Dup verbele: a fi, a deveni, a ajunge, a sosi, a iei, a reui, a se clasa C elul este al vecinului / al meu /... Alexandra, fiica mea, a reuit a doua la concurs. Mircea, prietenul meu, s-a clasat al doilea . b) n exprimarea eliptic i n substitu ii: -Al cui e c elul? Al vostru? -Al nostru / Al meu / Al biatului / Al Mariei / Al copiilor... Reprezentan ii Fran ei, ai Germaniei, ai Italiei i ai Luxemburgului s-au ntrunit la Geneva. c) Cnd substantivul precedent (posesorul) nu are articol hotrt: doi nepo i ai mei un nepot al meu Domnul Popescu a fost numit director al firmei. Radu Cristea est corespondent al ziarului Expres. d) Cnd ntre posesor i obiectul posedat se intercaleaz alte cuvinte: Ziua de lucru a unui director este foarte plin. Filmul cel mai bun al anului a fost premiat. Obs. 1. Uneori, un de partitiv preced articolul genitival: un nepot de-al meu, nite cunoscu i de-ai mei, o alt elev de-a mea 2. n limba vorbit, exist tendin a de nlocuire a formelor al, a, ai, ale prin a invariabil. v. NG 1.8. ARTICOLUL GENITIVAL-POSESIV; 7.6. RELA IA DE POSESIE 3.2.4. ARTICOLUL DEMONSTRATIV (ADJECTIVAL) Provine din adjectivul/pronumele demonstrativ: acel(a) acea (aceea) acei(a) acele(a) pl. f. CEA CELEI m. CEI f./n. CELE CELOR
276

Maina este a Mariei/ a mea/...

avnd forme diferite dup gen, numr i caz: sg m./n. N./A. CEL G./D. CELUI

Func ioneaz mai ales ca articol al adjectivului, substantivndu-l pe acesta: cel bun cea bun cei buni cele bune

sau legndu-l de un substantiv precedent: tefan cel Mare, Mircea cel Btrn, Alexandru cel Bun omul (cel) bun, maina (cea) nou, pantofii (cei) noi, mnuile (cele) roii Biatul cel mare e medic, cel mic e student. Intr n componen a superlativului relativ al adjectivelor i adverbelor: adj. cel mai bun sportiv adv. Ea vorbete cel mai bine romnete.

Mai substantiveaz numerale: (Cr ile acelea dou sunt pentru voi). > Cele dou sunt pentru voi. v. G 3.5.2. NUMERALUL COLECTIV i determinan i prepozi ionali: Congresul de matematic din 1990 a avut loc la Timioara, cel din 1994, la Cluj. Poate preceda propozi ii relative: Oamenii care se grbesc greesc mai mult. Cei care se gndesc nu greesc. Obs. Cel, cea, cei, cele intr i n componen a adjectivelor/pronumelor demonstrative de alegere: cellalt, cealalt, ceilal i, celelalte. v. NG 1.10. ARTOCOLUL ADJECTIVAL-DEMONSTRATIV (PROCLITIC) v. G 3.4.3. PRONUMELE I ADJECTIVUL DEMONSTRATIV; 3.5.2. NUMERALUL COLECTIV;

3.4. ADJECTIVUL
Este de regul postpus substantivului: Accentuat, adjectivul va fi antepus: 3.3.0. Clasificare 3.3.0.1. dup form: simple compuse alb, gri, albastru, nalt, acru, amar dacoroman, galben-auriu, franco-german -esc (brbat > brbtesc) -iu (aur > auriu)
277

bloc nalt, main nou... Frumos spectacol! Frumoas vreme!

derivate cu sufixe

-os (munte > muntos) anti- (antitiin ific) in- (intraductibil, inacceptabil) ne- (neclar, neasculttor, nebun) pre- (precolar, preelectoral) provenite din alte pr i de vorbire vb. suferind (-, -i, -e,), cznd (-, -i, -e) greit (-, -i, -e), ocupat (-, -i, -e), plcut (-, -i, -e), adv. jos, joas, joi, joase etc. cu prefixe 3.3.0.2. dup termina ii: cu 4 termina ii m. sg bun alb cu 3 termina ii m. sg mic lung cu 2 termina ii m./f. sg mare rece Aten ie! cu o termina ie bej, roz, mov, gri, bordo, maro, gata, asemenea, forte, cumsecade 3.3.0.3. dup sens: calificative concrete (de culoare, form, dimensiune, gust) alb, mare, rotund, acru, dulce abstracte atent, curios, detept, activ, eficace determinative v. G 3.4.3. PRONUMELE I ADJECTIVUL DEMONSTRATIV v. G 3.4.4. PRONUMELE I ADJECTIVUL POSESIV v. G 3.4.5. PRONUMELE I ADJECTIVUL INTEROGATIV-RELATIV v. G 3.4.6. PRONUMELE I ADJECTIVUL NEHOTRAT v. G 3.4.7. PRONUMELE I ADJECTIVUL NEGATIV Flexiunea Adjectivele se acord cu substantivul n gen, numr i caz. vechi/veche m./f. pl. mari reci vechi f. sg mic lung m./f. pl. mici lungi f. sg bun alb m. pl. buni albi f. pl. bune albe

3.3.1. GENUL i NUMRUL 3.3.1.1. Adjective cu 4 termina ii


278

m., n. sg cons./-u bun frumos albastru negru elev bun rezultat bun biat frumos rezultat frumos

f. sg - bun frumoas albastr neagr elev bun fat frumoas

m. pl. -i buni frumoi albatri negri elevi buni bie i frumoi m. pl. -(u)i continui nori continui m. pl. -i grei ri oameni ri

f., n. pl. -e bune frumoase albastre negre eleve bune rezultate bune fete frumoase rezultate frumoase f., n. pl. -(u)e continue ploi continue eforturi continue f., n. pl. -le grele rele femei rele rezultate rele

m., n. sg -(u)u f. sg -(u) continuu continu nor continuu ploaie continu efort continuu m., n. sg -u greu ru om ru rezultat ru f. sg. -ea grea rea femeie rea

3.3.1.2. Cu 3 termina ii m., n. sg mic nou cine mic caiet mic m., n. sg mediu rou elev mediu rezultat mediu 3.3.1.3. Cu 2 termina ii m., f., n. sg mare verde cine mare caiet mare m., n. sg m., f., n. pl. vechi perete vechi gard vechi -e cas mare -i -i m., f., n. pl. mari verzi cini mari caiete mari f. sg veche cas veche
279

-cons./-u

f.sg. mic nou cas mic

m., f., n. pl. mici noi cini mici case mici caiete mici m., f., n. pl. medii roii elevi medii coli medii rezultate medii

-i

-(i)u

f. sg -ie medie roie coal medie

-ii

-i case mari -e

pere i vechi case vechi garduri vechi 3.3.1.4. Cu o termina ie (invar.) -a -ea -e -i -o -u -cons. gata asemenea forte, eficace, cumsecade gri bordo, indigo, maro bleu, ocru bej, mov, roz hain maro, gri, bej haine maro, gri, bej caiete maro, gri, bej

pantof maro, gri, bej pantofi maro, gri, bej caiet maro, gri, bej

3.3.1.5. Locu iuni adjectivale Sunt grupuri de cuvinte echivalente semantic i sintactic cu adjective. de geniu = genial Ex.: Scriitorii de geniu sunt pu ini.

3.3.2. CAZUL Cu excep ia V. m. sg i a G./D. f. sg, adjectivul nearticulat nu i schimb forma n timpul declinrii, la fel ca substantivul. Cnd este antepus substantivului i primete articolul hotrt, forma lui se schimb datorit prezen ei articolului: m. sg pl. N. un om bun nite oameni buni omul bun oamenii buni bunul om bunii oameni G./D. unui om bun unor oameni buni omului bun oamenilor buni bunului om bunilor oameni A. (pe, la...) un om bun (pe, la...) nite oameni buni (pe, la...) omul bun (pe, la...) oamenii buni (pe, la...) bunul om (pe, la...) bunii oameni V. Om bun! Oameni buni! Omule bun! Oamenilor buni! Bunule om! (arh.) N. G./D. A. f. sg o doamn generoas doamna generoas generoasa doamn unei doamne generoase doamnei generoase generoasei doamne (pe, la...) o doamn generoas pl. nite doamne generoase doamnele generoase generoasele doamne unor doamne generoase doamnelor generoase generoaselor doamne (pe, la...) nite doamne generoase
280

V.

(pe, la...) doamna generoas (pe, la...) generoasa doamn Doamn generoas! Generoas doamn!

(pe, la...) doamnele generoase (pe, la...) generoasele doamne Doamne generoase! Doamnelor generoase! Generoase(lor) doamne!

3.3.3. Compara ia 3.3.3.1. Gradul pozitiv copil talentat, copii talenta i 3.3.3.2. Gradul comparativ de superioritate: mai...dect... mai...ca... de inferioritate: mai pu in...dect... mai pu in...ca... de egalitate: la fel de...ca (i)... tot aa de...ca (i)... tot att de...ca (i)... 3.3.3.3. Gradul superlativ de superioritate: cel mai...dintre + pl. cel mai...din + sg. cel mai...de la/ de pe... cel mai talentat dintre to i cel mai talentat din clas cel mai talentat de la noi fat talentat, fete talentate

un copil mai talentat dect al ii un copil mai talentat ca al ii un copil mai pu in talentat dect al ii un copil mai pu in talentat ca al ii un copil la fel de talentat ca (i) al ii un copil tot aa de talentat ca (i) al ii un copil tot att de talentat ca (i) al ii

de inferioritate: cel mai pu in...dintre + pl./din + sg./de la/ de pe... El este cel mai pu in talentat dintre to i. absolut: foarte... un copil foarte talentat grozav de... un copil grozav de talentat extraordinar de... un copil extraordinar de talentat Adjective fr grade de compara ie: superior, inferior, exterior, interior, minim, maxim, optim, splendid, grozav, extraordinar, excelent, formidabil, perfect, enorm, par ial, total, complet, ini ial, final, prim, ultim, viu, mort v. NG 7.5. RELA II COMPARATIVE Obs. 1. Unele adjective pot deveni : substantive bun, -, -i, -e > bun, -uri(pl.); alb > albul Ex.: Se mbrac n negru. Corecteaz cu rou. adverbe Scrie frumos i repede.
281

2. Adjectivul poate determina i pronume nehotrte: ceva interesant, ceva dulce nimic deosebit, nimic nou cineva bine pregtit cineva foarte bolnav 3. Alte tipuri de adjective, v. G 3.4.3. PRONUMELE I ADJECTIVUL DEMONSTRATIV, 3.4.4. PRONUMELE I ADJECTIVUL POSESIV, 3.4.5. PRONUMELE I ADJECTIVUL INTEROGATIV-RELATIV, 3.4.6. PRONUMELE I ADJECTIVUL NEHOTRAT, 3.4.7. PRONUMELE I ADJECTIVUL NEGATIV 4. La V., adjectivele se folosesc cu sau fr substantiv: Dragi prieteni! Dragii mei prieteni! Prieteni dragi! Prietenii mei dragi! dragi! Dragilor! Prietenilor

3.4. PRONUMELE
3.4.1. PRONUMELE PERSONAL 3.4.1.1. Are forme distincte dup persoan, gen, numr, caz. Are forme accentuate (fr verb/izolate, v. 1 n tabel) i neaccentuate (lng verb, v. 2-6). sg. N. (CINE?) G. (AL/A/AI/ ALE CUI?) D. (CUI?) eu tu el (al, a, ai, ale) lui lui i i-i -ii (prep.) el l lei ea (al, a, ai, ale) ei

A.(PECIN E?)

mie mi mi-mi -mimi (prep.) mine m mnoi -

ie i i-i - ii (prep.) tine te tetu! voi -

ei (1) i (2) i- (3) -i (4) -i- (5) i (6) (prep.) ea (1) o (2) - (3) -o (4) ele

V. pl.

N. (CINE?) G. (AL/A/AI/ ALE CUI?) D. (CUI?)

(al, a, ai, ale) lor

nou ne

vou v

lor (1) le (2)


282

A.(PECIN E?)

ne-ne -ne-nini (prep.) noi

v-v -v-vivi (prep.) voi

le- (3) -l (4) -le- (5) -li- (5) li (6) (prep.) ei

(prep.) ele (1)

le (2) ne v i le- (3) nevi-le (4) -ne -v -i V. - voi! v. G 3.6.1.2.5.2. MODUL IMPERATIV, FOLOSIREA PRONUMELOR PERSONALE 3.4.1.2. FOLOSIRE D. 2. D. 3. D. 4. mi, i, i, ne, v, le + timpuri verbale simple* i viitor Exc.: Ger., Imp.af.

mi-, i-, i-, ne-, v-, le- + timpuri verbale compuse (Exc.: viitorul) Ger./Imp. af. nu* s* a* + -mi, - i, -i, -ne, -v, -le -mi, - i, -i -mi, - i, -i -mi, - i, -i s mi = s-mi (o s mi= o s-mi) = s- i (o s i= o s- i) = s-i (o s i= o s-i) a-mi

*nu mi = nu-mi aminti/explica... nu i = nu- i s i nu i = nu-i s i D. 5. D. 6. A. 2. Ger./Imp. af. +

a- i aminti/explica... a-i aminti/explica...

-mi-, - i-, -i-, -ne-, -v-, -le- + o -mi-, - i-, -i-, -ni-, -vi-, -li- + l/i/le

mi, i, i, ne, vi, le + se/le + timpuri verbale simple i viitor a m, te, l, o, ne, v, i, le nu* + m, te, l, o, ne, v, i, le s*+ m, te, l, o, ne, v, i, le a* + m, te, l, o, ne, v, i, le Exc.: Ger., Imp. af. *nu l = nu-l s l = s-l a-l vedea/invita/ntlni... nu i = nu-i s i = s-i a-i vedea/invita/ntlni... nu o = n-o s o = s-o m-, te-, l-, ne-, v-, i-, le- + timpuri verbale compuse Exc.: viitorul

A. 3.

A. 4.

Ger./Imp. af. + Pf.c./Cond. + -o

-m, -te, -l, -o, -ne, -v, -le


283

Obs. 1. O vocal anterioar elimin vocala din mi, i, i, l Cine mi d? Unde l vezi? Dac l vezi, spune-i c l atept. iat-l iat-i cade cnd pronumele este o Dac o vezi, spune-i c o atept. iat-o se leag de pronumele o Unde o vezi? = Unde-o vezi? Ce o doare? = Ce-o doare? Cine o caut? = Cine-o caut? 2. Formele accentuate (v. 1 n tabel) se folosesc n propozi ii eliptice (fr verb) emfatic dup prepozi ii (D./A.) N. -Cine tie ? -Eu. Tu. El. Ea. Noi. Voi. Ei. Ele. G.* -A cui e ideea? -A mea. A ta. -A lui. -A ei. A noastr. A voastr. -A lor. -A lor. D. A. -Cui i place ideea? -Pe cine caut poli ia? -Mie! -Pe mine! ie) Pe tine. Lui. Pe el. Ei. Pe ea. Nou. Pe noi. Vou. Pe voi. Lor) Pe ei. Lor. Pe ele. *A mea, a ta, a noastr i a voastr sunt pronume = Dac-o vezi, spune-i c-o atept. Iat-o pe Maria! = Cine-mi d? = Unde-l vezi? = Dac-l vezi, spune-i c-l atept. Iat-l pe Ion! Iat-i pe bie i!

posesive. 3. D. i A. sunt dublu exprimate a) facultativ, n cazuri de emfaz: prin form acc. / subst. D./A. + form neacc. + verb Lui Dan nu i-am telefonat. Pe Ion nu l-am vzut.

D. Mie mi-ai telefonat (sau lui Dan)? A. Pe tine te-am vzut, pe Ion nu. form neacc. + verb +

form acc./ subst. D./A. I-ai telefonat lui Dan? L-ai crezut pe Dan?

D. Mi-ai telefonat mie (sau lui Dan)? A. Te-am crezut pe tine, nu pe el. b) obligatoriu

284

prin reluare dup care (D./A.) D. A. Vecinul cruia i mprumut maina e de ncredere. Ct a costat covorul pe care l-ai cumprat?

cnd fraza ncepe cu complementul direct Filmul acela l vzusem deja. prin reluare sau anticipare cnd D. i A. reprezint persoane D. A. i scriu lui Ion. Lui Ion i scriu azi. i scriu Mariei. Mariei nu-i scriu azi.

l ntreb pe Ion. Pe Maria n-o ntreb. Pe Ion nu-l ntreb. O ntreb pe Maria. v. G 3.6.0.2.1. COMPLEMENTUL DIRECT; 3.6.0.2.2. ALTE TIPURI DE COMPLEMENTE

4. Pronumele personale D. pot avea uneori sens posesiv. = Unde e so ul tu? Unde i-e so ul? v. G 3.4.4. PRONUMELE I ADJECTIVUL POSESIV, Obs. 4. 5. Pronumele personale n D./A. + verbe pronominale a-i plcea a-l durea v. G 3.6.1.3. VERBE PRONOMINALE UNIPERSONALE I IMPERSONALE a i se prea v. G 3.6.2.1.3. VERBE PRONOMINALE REFLEXIVE CU DATIV I ACUZATIV 3.4.1.3. Alte forme de pronume personale DNSUL, DNSA, DNII, DNSELE Sunt pronume personale de pers. a 3-a. Uneori folosite cu valoare de polite e. Forme de polite e DUMNEATA dumneata = tu (grad redus de polite e) DUMNEAVOASTR dumneavoastr (invar.) = tu, voi Obs.:
285

(foarte politicos)

dumneata = dumneavoastr

d-ta =

d-voastr/ dv i pl.

Pronumele de polite e au forme i la persoanele a 3-a sg. (dumnealui, dumneaei) (dumnealor), care rmn i ele invariabile. Forme de ntrire NSUMI, NSU I, NSUI... NSMI, NS I, NSI... Se folosesc numai mpreun cu pronumele personale: eu nsumi = chiar eu, eu n persoan, nu altcineva 3.4.2. PRONUMELE REFLEXIV Are rol de complement direct (A.) sau indirect (D.) i are aceeai persoan cu subiectul: A. D. Eu mi cumpr o carte. Eu m spl. (Pe cine spl? Pe mine.) (Cui cumpr? Mie.) Are forme accentuate i neaccentuate: A. (Eu) m spl. (Tu) te speli. (El) se spal. (Ea) se spal. (Noi) ne splm. (Voi) v spla i. (Ei) se spal. (Ele) se spal. Formele neaccentuate i accentuate Pe cine? Pe mine. Pe tine. Pe sine./Pe el. Pe sine./Pe ea. Pe noi. Pe voi. Pe ei. Pe ele. D. (Eu) mi cumpr. (Tu) i cumperi. (El) i cumpr. (Ea) i cumpr. (Noi) ne cumprm. (Voi) v cumpra i. (Ei) i cumpr. (Ele) i cumpr. Cui? Mie. ie. Siei./Lui. Siei./Ei. Nou. Vou. Lor. Lor.

m, te, ne, v (A.) mi, i, ne, v (D.) pe mine, pe tine, pe noi, pe voi (A.) mie, ie, nou, vou (D.)

sunt identice cu cele ale pronumelui personal. Specifice reflexivului sunt: se/pe sine (A. sg., pl.) i/siei (D. sg. i pl.) n compania verbului, formele neaccentuate au variantele: s-, -se, -s- (A.) i-,-i, -i- (D.) SE/I cu sens reflexiv: A. a se scula a se culca; a se mbrca a se dezbrca; a se ncl a a se descl a; a se rade = a se brbieri; a se mrita = a se cstori = a se nsura; a se pieptna, a se spla, a se coafa, a se tunde, a se aeza, a se privi, a se luda, a se pregti
286

D. a-i cumpra (ceva), a-i lua (ceva), a-i face mncare SE/I i-au pierdut par ial sau complet sensul reflexiv n:

A. a se mbolnvi a se nsntoi; a se plimba, a se duce, a se odihni, a se plictisi, a se opri, a se rtci, a se ridica, a se grbi, a se descurca, a se ntoarce, a se gndi, a se juca, a se supra, a se teme, a se sim i, a se uita D. a-i aminti = a-i aduce aminte; a-i imagina = a-i nchipui; a-i face rost de =a-i procura; ai reveni; a-i da seama, a-i bate joc (de), a-i face iluzii, a-i lua rmas bun SE/I cu sens reciproc: A. a se ntlni, a se saluta, a se mbr ia, a se tutui, a se sruta, a se certa, a se ndrgosti, a se iubi, a se cstori, a se n elege, a se ur, a se despr i D. a-i scrie, a-i trimite felicitri, a-i spune la revedere/noapte bun D. posesiv reflexiv: a-i scrie memoriile, a-i termina studiile, a-i spla hainele, a-i repara maina, a-i face temele, a-i face coresponden a v. G 3.4.4. PRONUMELE I ADJECTIVUL POSESIV, Obs. 4. SE cu verbe exprimnd schimbare:

a se ngra, a se micora, a se mri, a se mbolnvi, a se nnegri, a se nroi, a se mprieteni, a se ndrgosti, a se nnora, a se nsera, a se ntuneca, a se lumina SE cu sens impersonal (verbul numai la pers. a 3-a): se spune, se zice, se vorbete, se aude, se pare

Cu sens pasiv se spal, se cur , se nchide, se deschide, se traduce, se citete, se pronun , se n elege, se vorbete Ex.: Aici se vorbete limba englez. Cum se pronun cuvntul pine? Obs. Pentru utilizarea pronumelor reflexive D./A., v. G 3.6.2.1. VERBE PRONOMINALE REFLEXIVE 3.4.3. PRONUMELE I ADJECTIVUL DEMONSTRATIV Au forme distincte dup gen, numr i caz. Clasificare
287

de apropiere de deprtare de diferen iere de identitate ACEST, ACEAST... ACESTA, ACEASTA...

acest(a), aceast/aceasta, aceti(a), aceste(a) acel(a), acea/aceea, acei(a), acele(a) celllt, cealalt, ceilal i, celelalte acelai, aceeai, aceiai, aceleai

Pronume i adjectiv. Adjectivul poate fi antepus i postpus. adj. + subst. neart. Acest om e prietenul meu. subst. + art. hot. + adj.Omul acesta e prietenul meu. Adjectivul postpus este identic cu pronumele (v. formele cu -a final). Acesta e prietenul meu. m. sg. N./A acest domn . (domnul) acesta G.*/ D acestui domn f. sg. aceast doamn (doamna) aceasta acestei doamne m. pl. aceti domni (domnii) acetia acestor domni f. pl. aceste doamne (doamnele) acestea acestor doamne (doamnelor) acestora

(domnului) acestuia * al/a/ai/ale

(doamnei) acesteia (domnilor) acestora

ACEL, ACEA, ACEI, ACELE ACELA, ACEEA, ACEIA, ACELEA Este pronume sau adjectiv. Adjectivul poate fi antepus sau postpus. adj. + subst. neart. Acel cntec era frumos. subst. + art. hot. + adj. Cntecul acela era frumos. Adjectivul postpus i pronumele au totdeauna aceeai form (formele n -a ). Cntecul acela era frumos. m. sg. acel munte (muntele) acela G.*/D. acelui munte (muntelui) aceluia * al/a/ai/ale N./A. Obs. 1. n limba vorbit se folosesc dup subst. sau ca pronume: sta, asta, tia, astea (de apropiere)
288

Acela era frumos. m. pl. acei mun i (mun ii) aceia acelor mun i (mun ilor) acelora f. pl. acele cmpii (cmpiile) acelea acelor cmpii (cmpiilor) acelora

f. sg. acea cmpie (cmpia) aceea acelei cmpii (cmpiei) aceleia

la, aia, ia, alea 2. aceasta, asta = lucrul acesta

(de deprtare) Asta nu m intereseaz. La asta nu m-am gndit. Ce-i asta?

3. Forme compuse ast-sear = n seara aceasta ast-noapte, ast-var, ast-iarn = noaptea/vara/iarna trecut Expresii: Asta e situa ia! Asta-i bun! = Asta e ! (constatare) (surpriz)

ACELAI, ACEEAI, ACEIAI, ACELEAI < acela/aceea/aceia/acelea + i Flexiunea este identic cu a pronumelor acela, aceea, aceia, acelea (v. mai sus). Ca pronume i adjectiv, au forme identice. Adjectivul este totdeauna antepus, iar substantivul este nearticulat. Pre ul pinii nu mai e acelai! Calitatea ei a rmas ns aceeai. CELLALT, CEALALT, CEILAL I, CELELALTE < cel/cea/cei/cele + alt/alt/al i,alte Ca pronume i adjective, au fome identice. Adjectivul poate fi antepus sau postpus. Prin declinare, se modific numai segmentul ini ial cel/cea/cei/cele. v. G 3.2.4. ARTICOLUL DEMONSTRATIV adj. + subst. neart. subst. + art. hot. + adj. pron. Cellalt om a plecat. Omul cellalt a plecat. Cellalt a plecat.

Ex.: Am doi fra i. Unul e acum la Londra, celllt la Paris. v. NG 1.4. ADJECTIVUL I PRONUMELE DEMONSTRATIV 3.4.4. PRONUMELE I ADJECTIVUL POSESIV Adjectivul posesiv are forme diferite dup gen, caz, numrul posesorilor i al obiectelor posedate: m. sg. fratele meu fratele tu fratele su* fratele nostru fratele vostru fratele lor f. sg. sora mea sora ta sora sa* sora noastr sora voastr sora lor m. pl. fra ii mei fra ii ti fra ii si* fra ii notri fra ii votri fra ii lor f. pl. surorile mele surorile tale surorile sale* surorile noastre surorile voastre surorile lor

289

*fratele su = fratele lui, fratele eiv. G PERSONAL sora sa = sora lui, sora ei fra ii si = fra ii lui, fra ii ei surorile sale = surorile lui, surorile ei al, a, ai, ale + adj. pos. = pron. pos. v. G 3.2.3. ARTICOLUL POSESIV Obs. 1. Ai mei, ai ti, ai si, ai notri, ai votri, ai lor 2. Substantive nume de rudenie nearticulate maic-mea taic-meu sor-mea frate-meu nor-mea vru-meu... 3. Acordul se face cu substantivul cel mai apropiat: Fratele i sora mea sunt elevi. Fiica i fiul meu au plecat n excursie.

3.4.1.1.

FORMELE

PRONUMELUI

= familia mea/ta/sa... + adj. pos. sg.:

4. Adjectivului posesiv i se prefer un pronume pers./refl. D., numit dativul posesiv, n structuri de tipul: structur obligatorie* (cu c. d.) Unde mi-am pus ochelarii? i i-ai pierdut?

(cuv. inter.) pron. pers./refl.D. + vb. tr. dir. + subst./pron. (c.d.) Unde miam pus ochelarii? i i-ai pierdut? (=ochelarii mei/ti) (refl.) poate spune:*Pierd ochelarii mei. Dan nu-i gsete ochelarii. Dan i gsete (lui Ion) ochelarii. structur facultativ* (cu subiect) Unde mi sunt ochelarii? mi sunt bolnavi copiii. (cuv. inter.) Unde Unde pron. pers./refl. D. mi mi= = Unde mi-s ochelarii? Mi-s bolnavi copiii. + subst. (subiect) ochelarii? (= ochelarii mei) ochelarii? (= ochelarii mei) = ochelarii lui = ochelarii lui Ion (refl.) (pers.)

*Nu se

+ vb. a fi (+ det.) sunt s

Dativul posesiv poate suprima mrcile acuzativului de persoan (pe + dublarea A.): I-am vzut pe colegii ti. = i-am vzut colegii. v. G 3.4.1.2. FOLOSIREA PRONUMELUI PERSONAL 3.4.5. PRONUMELE I ADJECTIVUL INTEROGATIV-RELATIV
290

Ele sunt: cine, ce, care, ct Ca interogative, in locul cuvintelor ateptate ca rspuns la o ntrebare, iar ca relative, fac legtura cu cuvinte din alt propozi ie. inter. - Care (biat) a venit? - Nu tiu. - Care (biat) a venit? - Radu. CINE Se folosete pentru fiin e (persoane, animale). Este numai pronume i variaz dup caz: N. cine G. (al/ a/ ai/ ale) cui D. cui A..pe/ la/ cu/ despre cine CARE Se folosete pentru a selecta i identifica dintr-un grup de obiecte sau fiin e similare. Ex.: Obs. 1. cel/ cea/ cei/ cele + care = cel care Cel care a intrat e fratele meu. Care ziar i place mai mult? Care i place mai mult? rel. Nu tiu care (biat) a venit. Biatul care a venit este Radu.

2. n general, care la D. i A. este dublat de pronume personale corespunztoare (v. pron pers.) CE Se refer la lucruri, ac iuni, stri. Se folosete ca pronume i adjectiv interogativ-relativ i este invariabil. pron. N. A. inter. Ce v place? ce (cu/la...)ce Ce vezi? La ce te gndeti? rel. Spune i-mi ce v place. Te-am ntrebat ce vezi. Spune-mi la ce te gndeti.

Ca adjectiv interogativ-relativ, ce se refer la identitatea (= care?) sau la calitatea (= ce fel de?) substantivului. Ex.: inter. Ce strad cuta i? m. sg. rel. V-am ntrebat ce strad cuta i. f. sg. m. pl. (= care strad?) f. pl.
291

adj. N. A. Obs.

ce biat

ce fat ce bie i ce fete (pe/cu/la/despre...) ce biat/fat/bie i/fete

n propozi ii exclamative, ce este echivalent cu superlativul: Ex.: Ce bine! (= e foarte bine!) Ce om! (= e un om grozav/ un om foarte ru) v. G 4.12.4. PROPOZI II EXCLAMATIVE; 4.12.5.4. FUNC II = Cum i merge?

Expresii: Ce mai faci? CT

Este pronume i adjectiv interogativ-relativ. Se refer la cantitate i este variabil dup gen i numr astfel: adj./pron. Expresii: m. sg. ct (lapte) f. sg. ct (pine) m. pl. c i (bie i) f. pl. cte (fete)

la cte...? = la ce or? n ct...? = n ce dat/zi?

Obs. Interogativ-relativul ct se mai poate folosi n expresiile: Ct cost? de cte ori...? - De cte ori pe zi trebuie s iau aspirin? v. NG 1.5. ADJECTIVUL I PRONUMELE RELATIV-INTEROGATIV 3.4.6. PRONUMELE I ADJECTIVUL NEHOTRT Clasificare Simple: adj. pron. (un, o)* unul, una, unii, unele alt, alt, al i, alte altul, alta, al ii, altele tot, toat, to i, toate tot, toat, to i, toate att(a), atta, at i(a), attea att(a), atta, at ia, attea mult, mult, mul i, multe mult, mult, mul i, multe pu in, pu in, pu ini, pu ine pu in, pu in, pu ini, pu ine *Sunt, de fapt, articole nehotrte. Compuse: adj. pron. vrevreun biat, vreo fat vreunul, vreuna... orioricare biat, oricare fat oricine (= nu are importan cine) orice biat, orice fat oricare (= nu are importan care) orict timp, orict munc orice (= nu are importan ce) orict, orict (= nu are importan ct/ct)
292

fie-va

fiecare biat, fiecare fat careva biat, careva fat ceva timp, ceva ap ctva timp, ctva

alt-...-va

fiecare cineva careva ceva ctva, ctva altcineva altceva

(= o anumit persoan) (= un anumit lucru) (= o anumit cantitate) (= o alt persoan) (= un alt lucru)

Au forme variabile dup gen, numr i caz. Adjectivele preced substantive nearticulate. Exc.: tot, toat, to i, toate + subst. art. hot. (UN, O), UNII, UNELE UNUL, UNA, UNII, UNELE m. sg. f. sg. m. pl adj. (un so ) (o so ie) unii so i pron. unul una unii G.**/D. adj. unui so unei so ii unor so i pron. unuia uneia * (mai ales cu prep.) * *(al/a/ai/ale) N./A* ALT, ALT, AL I, ALTE ALTUL, ALTA, AL II, ALTELE m. sg. f. sg. m. pl. f. pl. N./A.* adj. alt so alt so ie al i so i alte so ii pron. altul alta al ii altele G.**/D. adj. altui so altei so ii altor so i altor so ii pron. altuia alteia altora * (mai ales cu prep..) * *(al/a/ai/ale) TOT, TOAT, TO I, TOATE Este antepus (dar poate fi i postpus) substantivului. Spre deosebire de celelalte pronume/adjective nehotrte, substantivul se articuleaz obligatoriu cu articol hotrt: Am vizitat toate muzeele din Bucureti. m. sg. N./A.* adj./pron. tot (vinul) *(i cu prep..) f. sg. toat (apa) m. pl. to i (bie ii) f. pl. toate (fetele) f. pl. unele so ii unele unor so ii unora A but tot laptele.

Obs. tot cu valoare adverbial Ex.: Aici locuiesc prin ii. Tot aici locuiete i sora mea (= de asemenea, la fel) De diminea tot scrie. (= scrie tot timpul, ncontinuu)
293

Expresii: de tot = definitiv = foarte peste tot = pretutindeni MULT, MULT, MUL I, MULTE PU IN, PU IN, PU INI, PU INE Sunt considerate adjective, pronume sau numerale nehotrte. Stau nainte sau dup substantiv. Au forme variabile dup gen, numr i caz. m. sg. f. sg. m. pl. f. pl. N./A.adj./pron. mult (zgomot) mult (lume) mul i (brba i) multe (femei) (zgomot) mult (lume) mult (brba i) mul i (femei) multe .* G./D adj. multor brba i multor femei pron. multora *G. cu a i D. cu la este obligatoriu la sg. N./A . adj./pron. G./D. adj. pron. pu in(zgomot) (zgomot) pu in pu in (lume) pu ini (brba i) (lume) pu in (brba i) pu ini a pu ini/la pu ini brba i a pu ini/la pu ini pu ine (femei) (femei) pu ine a pu ine/la pu ine femei a pu ine/la pu ine S-a dus de tot. S-a purtat urt de tot. Am cutat peste tot.

ATT(A), ATTA, AT I(A), ATTEA N../A..adj. pron. m. sg. atta vin atta f. sg. atta ap atta m. pl. at i(a) bie i at ia f. pl. attea fete attea

Obs. Se folosete mult D. cu la (limb vorbit): Nu tiam c la at ia le place... Obs. n exclama ii: N-am at ia bani! = att de mul i bani

VREUN, VREO, VREUNII, VREUNELE (adj.) VREUNUL, VREUNA, VREUNII, VREUNELE (pron.) Au sens ipotetic. Se folosesc n special n fraze interogative. (v. formele corespunztoare unul, una, unii, unele... cu care este compus). Ex. : Obs. Este vreun medic aici? vreo 2, 3,... = c iva/cteva... = aproximativ 2, 3 (invar.) Am mncat vreo cinci mere astzi!
294

Mi-ar trebui vreo sut de mii de lei. ORICINE, CINEVA, ALTCINEVA ORICARE, CAREVA, FIECARE ORICE, CEVA, ALTCEVA ORICT, ... CTVA,... Compusele cu: cine: care: ce: ct: cineva careva ceva ctva altcineva altceva oricine oricare orice orict fiecare (pron.) (adj./pron.) (adj./pron) (adj./pron.)

se declin la fel ca formele lor de baz. v. G 3.4.5. PRONUMELE I ADJECTIVUL INTEROGATIV-RELATIV Obs. oricare fiecare la D./A. (c. d.) este dublat de pron. pers. D./A. la D. este totdeauna dublat de pron. pers. D. La A., numai cnd se refer la persoane sau cnd e precedat de pe (c. d.).

CEVA, ALTCEVA, ORICE Sunt invariabile. Ceva este n general pronume. Caut ceva i nu gsesc. S-a ntmplat ceva? Dori i ceva? Mai am ceva pine.(=pu in pine) Mai am ceva bani. (=c iva)

Ca adjectiv Se spune:

= pu in, ctva (pop.)

ceva dulce, ceva rece, ceva interesant... Nu mai vreau cartofi. Vreau altceva!

Altceva este numai pronume.

Orice + subst. = oricare + subst. (=n-are importan ce) Orice biat tie fotbal. = Oricare biat... Mnnc orice.

Orice (pron.) = n-are importan ce CTVA, ORICT

Pot fi pronume i adjective i sunt variabile dup gen, numr i caz. v. G 3.4.5. PRONUMELE I ADJECTIVUL INTEROGATIV-RELATIV m. pl. f. pl. c iva (lei) cteva (fise) *G. cu a i D. cu la sunt frecvente. v. NG 1.6. ADJECTIVUL I PRONUMELE NEHOTRT adj./pron.
295

m. sg. ctva (timp)

f. sg. ctva (vreme)

m. sg. f. sg. adj./pron. orict (timp) orict(vreme) G. frecvent cu a, D. cu la.

m. pl. oric i (bie i)

f. pl. oricte (fete)

3.4.7. PRONUMELE I ADJECTIVUL NEGATIV nimeni nimic nici un, nici o... nici unul, nici una... (pron.) (persoane) (pron.) (obiecte) (adj.) (persoane, obiecte) (pron.) (persoane, obiecte) Nimeni nu vine aa devreme./Nu vine nimeni... Nu n eleg nimic. N-am nici un ban. N-am nici o idee. Nici unul dintre voi n-a n eles? Nici una dintre fete n-a venit.

pron./adj. neg. + nu + vb.

NIMENI Este variabil dup caz. Se folosete n fraze negative: NIMIC Nimic nu-mi place. Nu tiu nimic. Expresie: Nu face nimic. = Nu-i nimic. (v. rspunsul la scuze) v. AV 1.5.2. A ACCEPTA SCUZELE CUIVA Total invariabil. Se folosete n fraze negative: NICI UN, NICI O, NICI UNII, NICI UNELE NICI UNUL, NICI UNA, NICI UNII, NICI UNELE Sunt adjective i pronume. Se folosesc n fraze negative. Flexiunea este similar cu a lui un, o..., unul, una... v. NG 1.7. ADJECTIVUL I PRONUMELE NEGATIV; G 3.4.6. PRONUMELE I ADJECTIVUL NEHOTRT Nu vine nimeni. Cu nimeni nu m n eleg.

3.5. NUMERALUL
3.5.0. Clasificare numerale cardinale propriu-zise colective multiplicative repetitive distributive frac ionare numerale ordinale unu, doi, trei,.....zece... amndoi, tustrei... ndoit, ntreit,...nzecit... o dat, de dou ori, ...de zece ori... cte doi, cte trei... jumtate, sfert, doime, treime... nti/primul, al doilea, al treilea,...
296

3.5.1. NUMERALUL CARDINAL PROPRIU-ZIS 3.5.1.1. Clasificare Dup form este : simplu unu, doi,...zece... sut, mie, milion, miliard...

compus unu + spre + zece = unsprezece (11)* *n limba vorbit : un + pe doi doisprezece (12) = unpe, doipe, treipe... trei... treisprezece (13)... dou + zeci = douzeci (20) trei... treizeci (30)... = dou mii (2000) dou + mii trei... trei mii (3000)... dou + milioane = dou milioane (2.000.000) trei... trei milioane (3.000.000)... 1 unu 2 doi 3 trei 4 patru 5 cinci 6 ase 7 apte 8 opt 9 nou 10 zece 11 unsprezece 12 doisprezece 13 treisprezece 14 paisprezece 15 cincisprezece 16 aisprezece 17 aptesprezece 18 optsprezece 19 nousprezece 20 douzeci 30 treizeci, 60 aizeci 100 o sut Obs. 1. Se spune: 1 milion, 2 milioane (dou milioane), ... 19 milioane. Dar: 20 de milioane, 21 de milioane, 22 de milioane...100 de milioane. 2. Numeralul unu i doi au forme de m. i f. cnd sunt folosite lng substantiv sau eliptic: 1 un biat, un so , un cine... o fat, o so ie, o pisic... 2 doi (bie i), doi (so i), doi (cini) dou (fete), dou (so ii), dou (pisici) 12 doisprezece bie i dousprezece fete 21 douzeci i unu de bie i douzeci i una de fete 22 douzeci i doi de bie i douzeci i dou de fete 3. G. = a + numeral D. = la + numeral 534 este camera a doi studen i de la matematic. Am trimis cereri la dou universit i.
297

21 douzeci i unu 22 douzeci i doi 23 douzeci i trei 24 douzeci i patru 25 douzeci i cinci 26 douzeci i ase 27 douzeci i apte 28 douzeci i opt 29 douzeci i nou 30 treizeci 31 treizeci i unu, ...

101 o sut unu 102 o sut doi 103 o sut trei ... 1001 o mie unu 1002 o mie doi 1003 o mie trei ... 39 treizeci i nou

Sut, mie, milion, miliard, ca numerale, formeaz G./D. numai cu a i la. Cnd au art. hot., formeaz G./D. la fel ca substantivele. 3.5.1.2. Exprimarea timpului : Ora 8.00 Este ora opt. = E opt. 8.15 opt i cincisprezece (minute) = opt i un sfert* 8.30 opt i treizeci (de minute) = opt treizeci 8.45 opt i patruzeci i cinci (de minute) 8.50 opt i cincizeci (de minute) = nou fr zece * pentru sfert, jumtate v. i 3.5.5. NUMERALUL FRAC Data 14 februarie l994 = paisprezece/paipe februarie o mie nou sute nouzeci i patru Se spune: doi iunie sau dou iunie n 14 februarie (curent) la 14 februarie (eveniment istoric) n (anul) 1994 n 30 .e.n. (naintea erei noastre) sau .Ch. (nainte de Christos) n 30 e.n. (era noastr) sau 3o d.Ch., (dup Christos) v. NG 4.19. UNIT I DE MSUR A TIMPULUI 3.5.1.3. Temperatura : 0 zero grade 15,8 cincisprezece virgul opt grade + 2 plus dou grade - 16 minus aisprezece grade 15C cincisprezece grade Celsius v. NG 6.1.14. TEMPERATURA 3.5.1.4. Calculul aritmetic : 2+2=4 doi plus doi egal patru / doi i cu doi fac patru 21=1 doi minus unu egal unu / doi fr unu fac unu 3x3=9 trei ori trei egal/fac nou 12 : 2 = 6 doisprezece/ doipe mpr it la doi egal/fac ase 3.5.1.5. Aproxima ia numeric: 2-3 ore 2 ore = vreo/aproximativ/cam dou ore > 2 ore = mai mult de dou ore/ dou ore i ceva/ peste dou ore cu zecile, cu sutele, cu miile = zeci, sute, mii v. NG 5.2.2. CUATIFICAREA NUMERIC APROXIMATIV 3.5.2. NUMERALUL COLECTIV Exprim o totalitate numeric. Forme: amndoi, amndou (+ subst. pl. art. hot.) ambii, ambele (+ subst. pl. neart.) (adj./pron.) (adj./pron.)
298

= E opt fix. = opt i jumtate* = nou fr un sfert* IONAR

to i trei, toate trei* (+ subst. pl. art. hot.) cei + num. card. + subst. m. pl. neart. cele + num. card. + subst. f. pl. neart. v. G 3.2.4. ARTICOLUL DEMONSTRATIV

(adj./pron.) cei cinci bie i cele cinci fete

3.5.3. NUMERALUL MULTIPLICATIV I REPETITIV x1 = o dat multiplicativ = n + num. card. + -(i)t x2 x10 nzecit x100 nsutit x1000 nmiit repetitiv = de + num. card. + ori

= de zece ori = de o sut de ori = de o mie de ori

Ex. : Am fost la Paris de dou ori. 3.5.4. NUMERALUL DISTRIBUTIV Exprim o grupare numeric. Poate fi adjectiv, adverb etc. cte + num. card. cte unul/una, cte doi/dou , cte trei... Putem mprumuta cte trei cr i de la bibliotec. Au format grupe de cte zece. 3.5.5. NUMERALUL FRAC IONAR Indic o frac ie, o parte. o + num. card. + -(i)me 1/2 o doime = (o) jumtate (= a doua parte) 1/3 o treime (= a treia parte) 1/4 o ptrime = un sfert (= a patra parte) 1/16 o aisprezecime (= a aisprezecea parte) 1/100 o sutime = un procent (= a (o) suta parte) 1/1000 o miime (= a (o) mia parte) sg. 1/2 o doime 2/2 pl. dou doimi = dou jumt i

3.5.6. NUMERALUL ORDINAL Indic ordinea. Are o flexiune ca orice adjectiv. 1 1 subst. m./f. sg. art. hot. + nti* = premiul nti un + prim*+ subst. m. sg. o + prim* + subst. f. sg. ntiul * + subst. m. sg. neart. ntiul clasat primul * + subst. m. sg. neart. prima * + subst. f. sg. neart.
299

primii + subst. neart. primele + subst. neart. un prim pas primul pas o prim apari ie prima apari ie primii pai primele pagini * Se declin ca adjectivele articulate sau nearticulate. La fel : ultim(ul), ultim/ultima, ultimi(i), ultime(le) 2, 3, ...n m. sg.: al + num. card. + -lea f. sg.: 2 (doi) al doilea 100 (o sut) al o sutlea 200 al dou sutelea 1000 (o mie) al o mielea ... Obs. 1. Sunt adjective sau pronume. al doilea (concurent) 2. n scris, se noteaz: I; al II-lea/a II-a; al III-lea/a III-a... Nume de regi, personalit i : Regele Carol I (nti), Papa Ioan Paul al II-lea Anii de studiu : clasa nti (clasa I), anul nti, clasa a III-a, anul al doilea... Calitate : calitatea nti, calitatea a doua,.. (cal. I, cal. a II-a) Ex. : hotel categoria nti... clasa nti, clasa a doua,... vagon/bilet clasa nti... Acte, capitole, volume, etaje : actul I, actul al doilea,... capitolul nti, capitolul al doilea... volumul nti, volumul al doilea,... pagina nti, pagina a doua,... etajul nti, etajul al doilea,... sau actul unu, actul doi... sau capitolul unu, capitolul doi... sau volumul unu, volumul doi,... sau pagina unu, pagina doi,... sau etajul unu, etajul doi... a + num. card. + -a a doua a (o) suta a dou suta a (o) mia

a doua (concurent)

n exprimarea datei : Scriem: 1 ianuarie, 1 februarie, 2 ianuarie, 2 februarie Citim: nti ianuarie, nti februarie, doi/dou ianuarie sau unu ianuarie, unu februarie Expresii : n primul rnd,... = (mai) nti,... n al doilea rnd, ... n ultimul rnd apoi, ... n sfrit
300

3.6. VERBUL
3.6.0. GENERALIT I: TIPURI DE VERBE Clase sintactice n func ie de argumentele predicatului : Argumentul : Subiect v. G 3.6.0.1 Argumentul: Complemente v. G 3.6.0.2 3.6.0.1 Clase de verbe n func ie de argumentul Subiect : personale : se combin (accept) subiect la orice persoan a mnca, a scrie, a vorbi etc. impersonale : nu pot avea subiect verbe care denumesc fenomene meteorologice : plou, ninge, tun, se ntunec etc. expresii impers. cu pron.pers. D: a-i psa; a-i prea bine / ru numite i verbe pronominale impersonale mi, i, i, ne, v, le | pas de.. | pare bine / ru (de / c....) verbe folosite impersonal (reflexiv impersonal) se ajunge : Se ajunge greu acolo. se pleac : Se pleac la ora 7. unipersonale: accept numai subiect exprimat prin substantiv, pron. pers. 3 (sg./ pl.) sau prop. subiectiv verbe cu subiect [ - uman] a ltra, a nverzi, a izvor a costa a consta, a rezulta alte verbe i expresii verbale, cu pron. pers. n dativ sau acuzativ (numite i verbe pronominale unipersonale) cu pron. pers. dativ: a-i plcea, a-i sta | bine / ru, a-i conveni, a-i ajunge, a (-i) trebui, a-i fi foame, a-i fi somn, a-i fi mil, a (i) se ntmpla etc. mi, i, i | place / st bine / ru culoarea (sg.) ne, v, le | plac / stau bine / ru culorile (pl.) | trebuie adresa / adresele (sg./pl.) | este foame / somn / mil (sg.) mi place s ascult muzic. mi este foame. = Mi-e foame. v. G 3.6.1.3.1. VERBE PRONOMINALE UNIPERSONALE I IMPERSONALE CU DATIV
301

cu pron. pers. acuzativ: a-l chema , a-l durea , a-l interesa etc. m, te, l,o ne, v, i, le | cheam Dan / Ioana | Baciu | doare capul ( sg.) | dor ochii ( pl.) | intereseaz tema / temele (sg. + pl.) M doare s te vd suprat. M intereseaz s tiu ct mai mult. v. G 3.6.1.3.1. VERBE PRONOMINALE UNIPERSONALE I

IMPERSONALE CU ACUZATIV

3.6.0.2. Clase de verbe n func ie de acceptarea / nonacceptarea unui complement: 3.6.0.2.1. cu complement direct a. intranzitive : nu pot avea un complement direct a cdea, a merge, a pleca, a sta, a veni etc. a fi, a exista b. tranzitive : accept complement direct a atepta, a cuta, a cumpra, a n elege, a ruga, a vedea etc. Cel mai frecvent, complementul direct este exprimat prin : Pronume personal n acuzativ (forme neaccentuate) : antepus : m, te, l /o, ne, v, i / le | caut / n elege /roag etc. postpus : a rugat-o (p.c.) roag | - m, -l,- ne, -i, -le ; roag-o ! (Imp.) v. G 3.6.1.2.5. MODUL IMPERATIV, Obs. Substantive substituibile prin pron. pers. n acuzativ pers.3 (sg./pl.) Atept un coleg / autobuzul de zece minute. l atept de zece minute. Complementul direct exprimat prin substantive care indic persoane sau prin nume proprii este, n general, precedat de prepozi ia pe i anticipat sau reluat prin pronume personal, forma neacc. O caut pe doamna Pop. L-am ateptat pe Dan. Pe vecinul meu l vd zilnic. v. G 3.4.1. PRONUMELE PERSONAL, Obs. 3. 3.6.0.2.2. cu alte tipuri de complemente : Complementul indirect exprimat prin pronume personal sau substantiv n dativ apare frecvent cu verbele: a cere, a cumpra, a da, a mul umi, a spune, a scrie, a rspunde Pronumele personal (forme neaccentuate) poate fi: antepus mi, i, i, ne, v, le | d / cere / mul umete/ spune / postpus spune| -mi, -i, -ne, -le ! (Imp.)
302

v. G 3.4.1. PRONUMELE PERSONAL Complementul indirect exprimat prin substantiv n dativ poate fi anticipat prin pronumele personal D. (i) scriu unui coleg / colegului meu, etc. Complementul indirect substantiv, antepus verbului, este obligatoriu reluat prin pronume personal: Lui Dan / mamei i telefonez zilnic. v. G 3.4.1. PRONUMELE PERSONAL, Obs. 3. Obs.: 1. Complementul indirect n dativ poate fi substituit, n cazul unor verbe, printr-un complement prepozi ional: (i ) cumpr Anei ceva./ Cumpr pentru Ana ceva. (I-)am cerut Anei ceva. /Am cerut de la Ana. (pop.) 2. Complementul direct i cel indirect determin frecvent mpreun un verb: i dau rspunsul mine. i scriu o scrisoare lui Dan. 3. Propozi iile subordonate completive directe i indirecte au func ia de complement al verbului din propozi ia regent : n elege ce vorbim. Mul umete cui i-a dat informa ia. 4. Diferite alte complemente: indirecte precedate de prepozi ii, circumstan iale pot aprea ca determinan i ai verbului. Vorbim despre vacan . Dan a sosit astzi / de la Berlin / cu trenul. 3.6.0.3. Verbele copulative (sau nepredicative) nu pot forma singure predicatul, sunt elementul de legtur ntre subiect i nume predicativ (exprimat mai ales prin subst., adj., pron.). A fi este cel mai utilizat verb copulativ. Pot avea func ie copulativ: a deveni, a nsemna, a se face, a ajunge (cu sensul a deveni) Maria este inteligent / student. Peste un an, Ion va deveni major / jurist. Intrarea la Universitatea a nsemnat o mare schimbare. De mine, timpul se face frumos. 3.6.0.4. Verbele (semiauxiliare) de modalitate i de aspect preced alte verbe aflate la Conj., Inf., Sup. Verbe de modalitate : a putea, a trebui, a vrea i, n anumite contexte, a avea, a fi, exprim atitudinea subiectiv a locutorului fa de ac iunea verbului care le urmeaz. Ac iunea poate fi privit ca: posibil, probabil, necesar, obligatorie. 3.6.0.4.1. FOLOSIRE a putea capacitatea, abilitatea Dan poate n elege engleza, dar nu poate vorbi.
303

v. AV 2.1.16. A DA INFORMATII ASUPRA CAPACITATII cerere Pute i / A i putea| vorbi / s vorbi i mai rar ? v. AV 4.11.1. A CERE CUIVA S FAC CEVA ofert de ajutor Pot / A putea | s v ajut ? v. AV 4.8.2. A ACORDA AJUTOR permisiune Pot pleca / s plec ? V. AV 1.3.1. CEREREA PERMISIUNII posibilitatea/imposibilitatea (Nu) se poate s plou n acest anotimp. V. AV 2.2.7. A CONSIDERA UN FAPT CA POSIBIL; 2.2.8. A CONSIDERA UN FAPT CA IMPOSIBIL sugestie Pute i / A i putea ntreba un poli ist. v. AV 4.6.1. A SUGERA CUIVA O ACTIUNE sugerarea cursului unei ac iuni Pute i / a i putea pleca n Fran a. AV 4.6.1. A SUGERA CUIVA O ACTIUNE posibilitate ipotetic V-a i putea rtci dac pleca i singur. v. AV 2.2.7. A CONSIDERA UN FAPT CA POSIBIL a trebui necesitatea Trebuie s rezolvi azi problema. v. AV 2.2.9. A CONSIDERA UN FAPT CA NECESAR (I OBLIGATORIU) obliga ie Trebuie s faci tratamentul. v. AV 4.10.1. A EXPRIMA OBLIGA IA; 4.10.2 A SE INFORMA ASUPRA OBLIGATIVIT II invita ie insistent Trebuie s vii cu noi. v. AV 4.20.1. A INVITA avertisment Ar trebui s fii atent. ateptare, expectativ Ar trebui s ajung ntr-o or. fapt just, corect / greit Ar trebui s-l aju i pe fratele tu. a vrea cerere Vre i s-mi da i pixul, v rog? v. AV 4.11.1. A CERE CUIVA SA FACA CEVA invita ie Vre i, v rog, s lua i loc ? Vre i s completa i formularul? v. AV 4.20.1. A INVITA dorin a Vreau s vd Vene ia. v. AV 3.2.1.12. DORIN A
304

decizia (a se informa asupra....) v. AV 4.18.1. A SE INFORMA ASUPRA DECIZIEI Verbele a avea, a fi pot exprima, n anumite situa ii, necesitatea sau posibilitatea ac iunii exprimate prin verbul precedat (la Sup. sau Conj.) Am de scris trei scrisori. E mult de fcut aici. Era s pierd / pierzi...trenul. Semiauxiliarele de aspect caracterizeaz desfurarea procesului exprimat prin verbul care le urmeaz: procesul este ini iat, n desfurare, ncheiat etc. Nu sunt ferm determinate din punct de vedere gramatical. Sunt considerate semiauxiliare de aspect : a ncepe, a se apuca de... Se apuc de nv at v. NG 4.15 NCEPUT. . 3.6.0.5 Verbele auxiliare: a avea, a fi, a vrea / a voi sunt instrumente gramaticale de realizare a unor forme modale i temporale compuse i a diatezei pasive. n unele cazuri, prezint forme modificate n raport cu paradigma normal a verbelor n cauz. a fi la diateza pasiv: la diateza activ: sunt invitat, eti invitat,... pf. : Inf.: a fi terminat Conj.: s fi terminat Cond.: a fi terminat, ai fi terminat,...

a avea la pf.c.: am terminat, ai terminat, a terminat, am terminat, a i terminat, au terminat) viitor b (pop.): am s termin, ai s termini, are s termine, avem s terminm, ave i s termina i, au s termine) a voi la Ind. viitor a (lit.): voi termina, vei termina, va termina, vom termina, ve i termina, vor termina la Prez. prez./pf. : o fi terminnd / terminat, or fi terminnd / terminat

a vrea la Cond. prez.: a termina, ai termina, ar termina, am termina, a i termina, ar termina pf.: a fi terminat, ai fi terminat, ar fi terminat, am fi terminat, a i fi terminat, ar fi terminat 3.6.1. DIATEZA ACTIV 3.6.1.1. MODURI NEPERSONALE 3.6.1.1.1. MODUL INFINITIV Nu are forme dup persoan i numr. Este precedat de prepozi ia a. Are forme de prezent i trecut (perfect). INFINITIVUL PREZENT are 5 clase de termina ii (grupate n 4 conjugri): I -A II - EA III -E IV -I -
305

a termina a lucra

a prea

a face

a dormi a plti

a cobor a hotr

La conj. : I, II, IV. sunt accentuate termina iile. La conj. III se accentueaz radicalul. Forma negativ : a + nu + Inf. a nu avea, a nu fi, a nu crede.... Infinitivul are o form lung (= f. scurt +-re) care are statut de subst. de gen feminin: lucrare, mncare, plecare, plcere, coborre, sosire, hotrre v. G 3.1.1. 2. GENUL GRAMATICAL

FOLOSIRE a. Infinitiv fr prep. a intr n compunerea unor forme verbale compuse : Imperativ negativ pers.2 sg.: Nu fi / pleca /face/veni ! Viitor : Vom, vei, va... avea / pleca/ vedea /crede/... Condi ional prez. : A, ai, ar.... avea / pleca/ vedea/ crede/... este folosit dup semiauxiliarul modal a putea (Inf. substituibil cu Conj.): Pot /am putut / a putea merge / citi / hotr.... Obs. Pron.pers. D./A.i pron. refl. stau naintea verbului a putea: Noi te putem ajuta. Dan se poate ntlni cu noi. este folosit n construc ii infinitivale relative cu verbul a avea (substituibil cu Conj.): a avea + ce/cine /unde/cnd/cum + Inf. Ai cu ce scrie/deschide/...? N-avem unde dormi/merge/... b. Infinitiv cu prep. a apare: ca subiect : A citi este singura sa bucurie. n construc ii prepozi ionale, exprim circumstan e temporale, finale, modale etc. ale ac iunii verbului regent : nainte de : nainte de a mnca, spal-te pe mini! v. NG 4.4.1. RAPORTURI TEMPORALE. ANTERIORITATE pentru: Pentru a reui, trebuie s lucrezi mai mult. v. G 4.10. SCOPUL fr : A venit fr a m anun a. n loc de : n loc de a-l pedepsi, mai bine i explici. prin : a ncepe | prin a spune/ a explica /a-i aminti.... a termina| Poate aprea ca determinant n GN subst. + de : Voin a de a reui a fost decisiv. n indica ii i interdic ii : A se agita nainte de folosire.
306

A se feri de foc. v. AV 4.4.2. A DA ORDIN, INSTRUC IUNI, INDICA II INFINITIVUL PERFECT : a fi + Part. Ex.: a fi n eles , a fi venit ...

Idic anterioritatea fa de un verb regent la un timp trecut. Func ia sa poate fi preluat de exponen i lingvistici compatibili cu nivelul prag: Conjunctivul, Infinitivul prezent. n loc de a-l fi pedepsit / n loc s-l pedepseti, mai bine i explicai. A plecat fr a fi acceptat/ fr a accepta scuzele noastre. 3.6.1.1.2. MODUL PARTICIPIU Are statut morfologic de verb, de adjectiv sau de adverb. Are termina ii specifice dup clasele de conjugare: I Infinitiv Participiu -A a termina -AT terminat II -EA a prea -UT prut III -E a face a merge a rupe -UT fcut -S mers -T rupt -I a dormi -IT dormit IV - a cobor -T cobort

Selec ia termina iilor la conj. a III-a nu este supus unor reguli. Verbe cu termina ia -UT : crezut, fcut, trecut, nceput, cunoscut, pierdut, vndut, nscut, inut Cu termina ia -S : adus, ajuns, condus, deschis, dus, interzis, n eles, mers, permis, pus, rs, rmas, rspuns, spus, tradus, trimis, zis,... (P)T se ntlnete la un grup restrns de verbe: copt, fiert, fript, (ntre)rupt, spart,.... Verbele neregulate: a fi/fost, a avea/ avut, a vrea/vrut, a bea/but, a ti/tiut, a da/dat, a lua/luat, a mnca/mncat, a sta/stat Prezint o form negativ (n care poate fi inclus adv. mai) : necunoscut nen eles, , nespus, nemaintlnit, etc. FOLOSIRE a. Ca verb : intr n compunerea unor forme temporale i modale : Inf.perfect : a fi terminat Supin : de terminat Ind. pf.c.: am terminat Conj. perfect : s fi terminat Cond.perfect : a, ai...fi terminat formeaz diateza pasiv (aux. a fi + Participiu), acordndu-se n gen i numr cu subiectul: Dan | este/ a fost | ajutat
307

Ana | | ajutat Dup anumite verbe (a trebui, a se cere, a merita), aux. a fi poate fi omis : Supa trebuie (s fie) nclzit. b. Ca adjectiv : nso ete substantive i se acord cu acestea n gen, numr, caz: magazin deschis, fereastr deschis... c. Ca adverb, rmne invariabil : Spune deschis ce vrei ! 3.6.1.1.3. MODUL SUPIN Formare: de + Participiu

Ex.: de citit, de fcut, de n eles, de spus, de scris, de vzut,... Obs. poate fi precedat i de alte prepozi ii: la / pentru/ de la cur at FOLOSIRE n construc ii modale i aspectuale, precedat mai ales de verbele: a avea, a fi, a se apuca: Am de fcut o lucrare. E mult de scris. Dan s-a apucat de nv at. Am terminat de citit. Ca subiect al unor expresii verbale impersonale : E greu / uor/imposibil de n eles. Ca nume predicativ : Atitudinea / decizia lui e de nen eles. Poate exprima n calitate de complement: cauza, scopul, rela ia. M doare capul de fumat. Se folosete la /pentru cur at. De n eles, n eleg, dar nu vorbesc bine. v. G 4.7. CAUZA I CONSECIN A; 4.10. SCOPUL; 4. 11. RELA IA Dup substantive(ca atribut), frecvent la forma negativ : o atitudine de n eles/ de nen eles o var de neuitat se folosete frecvent pentru a preciza utilitatea unor obiecte, substan e etc. main de scris/ de splat/ de cusut ... aparat de fotografiat/ de ras... fier de clcat Vv. G 4.10. SCOPUL Poate avea statut de substantiv : Cititul este pasiunea mea. Ct cost un tuns?
308

3.6.1.1.4. MODUL GERUNZIU Se formeaz de la tema Inf. + term. -nd / -ind Infinitiv Gerunziu -A termina studia -ND terminnd -IND studiind -EA prea -ND prnd -E face scrie -ND fcnd -IND scriind -I dormi ti -IND dormind tiind - cobor -ND cobornd

Cteva alternan e frecvente la Gerunziu : de la Inf. n -dea, -de vedea cdea crede vznd cznd creznd de la Inf. n -te : trimite scoate timi nd sco nd de la : nate crete nscnd crescnd deschide deschiznd pierde pierznd vinde vnznd

Verbe neregulate : a fi / fiind, a avea/ avnd, a vrea/vrnd, a bea/ bnd, a da/ dnd, a lua/ lund, a sta/stnd, a ti/ tiind Forma negativ : nefiind, neavnd, netiind FOLOSIRE Se folosete ca echivalent al unor propozi ii : temporale: condi ionale: cauzale: modale: Ascultnd muzic, a adormit. Lund tramvaiul, vom ajunge mai repede. Fiind obosit, a rmas acas. Se apropie rznd.

309

relativ:

Ne privea cu ochii strlucind de bucurie.

Obs. Determinan ii grupului verbal (c.d. / c.i.) exprima i prin pron. pers. (D. i A.), i pron. refl. pot nso i Gerunziul : privindu-m, ateptndu-l, cunoscnd-o etc. (pron.pers.A.) spunndu-mi, dndu-i, recomandndu-le etc. (pron.pers.D) plimbndu-m/-te/-se etc. (vb.refl.) Construc iile nu pot fi incluse ntre abilit ile lingvistice necesare la nivelul prag. Este de ateptat ca la acest nivel s fie n elese cnd sunt folosite de vorbitorii nativi sau cnd sunt folosite n scris. 3.6.1.2. MODURI PERSONALE 3.6.1.2.1. MODUL INDICATIV 3.6.1.2.1.1. PREZENTUL Se formeaz de la rdcina verbului + termina ii specifice dup cele 4 conjugri : II I -A - A TERMINA (eu) (tu) (el /ea) (noi) (voi) (ei / ele) termin termin i termin termin m termin a i termin -A -ez A LUCRA lucr ez lucr ez i lucr eaz lucr m lucr a i lucr eaz - EA A PREA par par i par e pr em pr e i par -E A FACE fac fac i fac e fac em fac e i fac III

(eu) (tu) (el / ea) (noi) (voi) (ei / ele) Obs.:

-I - A DORMI dorm dorm i doarm e dorm im dorm i i dorm

IV -I -esc A PLTI plt esc plt et i plt et e plt im plt i i plt esc

- - A COBOR cobor cobor i coboar cobor m cobor i coboar

- -sc A HOTR hotr sc hotr t i hotr t e hotr m hotr i hotr sc

1. Particularit i ale verbelor de conjugarea I Se disting dou tipuri n func ie de termina iile prezentului: eu termin eu lucrez
310

Verbele de tipul A TERMINA () formeaz prezentul din rdcina termin- + termina ii. Verbele de tipul A LUCRA (-ez) formeaz prezentul din rdcina lucr- + sufixul -ez-/-eaz- + desinen e de numr i persoan. Pers. 1 pl. i 2 pl. nu au sufix, au forme identice cu tipul A TERMINA (v. supra tabel) Omonimia pers.3, pers. 6 se manifest la ambele tipuri. Cnd termina ia A este precedat de -i- , paradigmele prezint particularit ile: A APROPIA (-i- silabic) A TIA (-i- asilabic) A STUDIA (-ez) apropii tai studiez apropii tai studiezi apropie taie studiaz apropiem tiem studiem apropia i tia i studia i apropie taie studiaz Verbele cu -ez sunt mai pu ine. Dm mai jos lista celor mai uzuale: a cina, a dansa, a deranja, a dicta, a examina, a forma, a fuma, a mbr ia, a ntrebuin a, a micora, a nota, a pstra, a prescurta, a reglementa, a reproa, a salva, a scurta, a semna, a stima, a studia, a telefona, a trata, a traversa, a ura, a urma, a visa,... 2. Particularit i ale verbelor de conjugarea a IV-a Verbele de conj. a IV-a prezint 4 tipuri de conjugare: eu dorm eu pltesc eu cobor eu hotrsc

Verbele de tipul A DORMI () i A COBOR () formeaz prezentul de la rdcin (dorm-, cobor-) + termina ii. Verbele de tipul A PLTI (-esc) i A HOTR (-sc) formeaz prezentul de la rdcin (plt-, hotr-) + sufixul -esc/-sc + desinene e de persoan i numr. Desinen ele -i i -e de la pers. 2 (tu) i 3 (el/ea) transform sufixul -esc-/sc- n -et-/-t-. Pers. 1 pl. (noi) i 2 pl. (voi) nu au sufix. Termina iile sunt identice cu ale verbelor fr sufix : dormim / pltim , coborm / hotrm. Majoritatea verbelor cu infinitivul n -I sau - se conjug la prezent cu sufixul -esc/-sc. Dm mai jos lista celor mai uzuale verbe ce nu primesc sufix (): a acoperi, a adormi, a auzi, a cobor, a contribui, a descoperi, a dormi, a fugi, a iei, a mpr i, a min i, a mirosi, a muri, a oferi, a omor, a sri, a sim i, a suferi, a ti, a veni. Verbele terminate n -I, -I, -UI au persoanele 1 i 2 (eu, tu) omonime: eu contribui, tu contribui,... Verbele a acoperi, a descoperi, a suferi au pers. 1 (eu) terminat n -r: eu acopr, descopr, sufr
311

Persoanele 3 sg. i pl. (el/ea/ei/ele) sunt omonime, cu termina ia - la verbele: el/ei acoper, descoper, ofer, sufer 3. Particularit i generale ale Prezentului a. termina ia -u apare : la pers. 1 sg.(eu) , la verbe cu radicalul terminat n: -BL-: a umbla (eu) umblu -FL-: a afla (eu) aflu, a sufla (eu) suflu, a umfla - (eu) umflu -RL-: a urla (eu) urlu -CR-: a consacra (eu) consacru -TR-: a intra (eu) intru i la a vrea (eu) vreau la pers.1 sg. i 3 pl.(omonime), la verbe cu radicalul n: -PL-: a umple (eu) umplu, (ei ) umplu i la verbele : a bea (eu, ei) beau a da (eu, ei) dau a lua (eu, ei) iau b. Omonimiile specifice la pers.: a sta (eu, ei) stau a scrie (eu, ei) scriu a ti (eu, ei) tiu

1-6 (eu = ei) la conj. II, III, IV (-i, - (sc)) 3-6 (el = ei) la conj. I, IV (-) i omonimia pers. 1-2 (eu = tu) specific tipurilor: a tia, a apropia, a contribui.

c. Aten ie la accent (subliniat n tabelul sinoptic)! El cade ntotdeauna: pe vocala sufixelor -ez/-esc/-sc pe termina iile pers. 4-5 (noi, voi): -m/-em/-im/-m, respectiv -a i/-e i/-i i/- i la conj. a III-a se accentueaz radicalul indiferent de persoan: noi facem, voi face i 4. Alternan ele fonetice sunt frecvente. Ele apar la majoritatea verbelor. Alternan ele consonantice sunt determinate, de obicei, de vocala -i din termina iile verbale, uneori i de -e. t/ i ajut/ aju i, pot/po i, bat/ba i, despart/despar i d/zi acord/acorzi, cad/cazi, deschid/deschizi, aud/auzi s/i las/lai, cos/coi, ies/iei st/ti asist/asiti sc/ti casc/cati sc/ti/te * cresc/creti/crete *Toate verbele cu -esc: primesc, primeti, primete c/ti muc/muti c/ci/ce tac/taci/tace, fac/faci/face g/gi/ge alerg/alergi, ajung/ajungi/ajunge n/i pun/pui, rmn/rmi, vin/vii v. G 1.2.1. ALTERNAN E CONSONANTICE
312

Alternan ele vocalice apar mai ales n radical din cauza schimbrii accentului sau a unor termina ii. a/ /a e/a e/ea o/oa o/oa o/oa/u /e /e (a cuta) caut, cau i, caut, cutm, cuta i, caut (a arta) art, ar i, arat, artm, arta i, arat (a ierta) iert, ier i, iart, iertm, ierta i, iart (a ntreba) ntreb, ntrebi, ntreab, ntrebm, ntreba i, ntreab Toate verbele cu -ez: (a fuma) fumez, fumezi, fumeaz, fumm, fuma i, fumeaz (a nota) not, no i, noat, notm, nota i, noat (a dormi) dorm, dormi, doarme, dormim, dormi i, dorm (a se scula) scol, scoli, scoal, sculm, scula i, scoal (a cumpra) cumpr, cumperi, cumpr, cumprm, cumpra i, cumpr (a suferi) sufr, suferi, sufer, suferim, suferi i, sufer

/e/a (a spla) spl, speli, spal, splm, spla i, spal a/ e/ (a cpta) capt, cape i, capt, cptm, cpta i, capt /e e/ea (a semna) semn, semeni, seamn, semnm, semna i, seamn /e ie/ia (a pieptna) pieptn, piepteni, piaptn, pieptnm, pieptna i,piaptn e/i (a veni) vin, vii, vine, venim, veni i, vin i/ (a vinde) vnd, vinzi, vinde, vindem, vinde i, vnd v. G 1.1.1. ALTERNANTE VOCALICE Forma negativ = nu + verb (eu) nu termin, (tu) nu termini...

Cnd verbul ncepe cu a-, vocala -u a nega iei poate fi omis : (eu) nu atept = n-atept, nu ascult = n-ascult, nu am = n-am... Verbe neregulate a fi a avea a vrea a da a sta a lua a bea a mnca a usca a ti FOLOSIRE aser iuni general valabile (atemporale) Rul Olt traverseaz mun ii. Pisica i cinele sunt animale domestice. v. NG 4.11. PERMANEN
313

sunt, eti, este, suntem, sunte i, sunt am, ai, are, avem, ave i, au vreau, vrei, vrea, vrem, vre i, vor dau, dai, d, dm, da i, dau stau, stai, st, stm, sta i, stau iau, iei, ia, lum, lua i, iau beau, bei, bea, bem, be i, beau mnnc, mnnci, mnnc, mncm, mnca i, mnnc usuc/usc, usuci/uti, usuc/usc, uscm, usca i, usuc/usc tiu, tii, tie, tim, ti i, tiu

ac iuni n desfurare la momentul prezent Dan lucreaz la o agen ie de turism. v. NG 4.6. REFERIREA FR PRECIZARE TEMPORAL ac iuni abituale M trezesc la 7 n fiecare diminea . ac iuni ncepute n trecut care continu n prezent Studiaz / doarme de dou ore. v. NG 4.9. CONTINUITATE referire la viitor n asociere cu adverbe care indic timpul viitor Mine / luna viitoare plec ntr-o cltorie. v. NG 4.5.1. REFERIREA LA VIITOR referire la prezent cu verbe care desemneaz atitudini i sentimente Sper s ave i o vacan plcut. v. AV 3 ATITUDINI I SENTIMENTE v. NG 4.5.2. REFERIREA LA PREZENT atitudini volitive Vreau s m odihnesc. v. AV 3.2.1.12 DORIN A stri emo ionale mi / nu-mi place M intereseaz/ M plictisete v. AV 3.2.1.1 PLCEREA; 3.2.1.10. INTERESUL; 3.2.3. ATITUDINI I SENTIMENTE NEGATIVE certitudine, impresie /aparen (Sigur) are peste 30 de ani. Pare o persoan simpatic. v. AV 2. 2.1. A CONSIDERA UN FAPT CA SIGUR; 2.2.4. A CONSIDERA UN FAPT CA APARENT TRECUTUL Formele temporale de trecut sunt : compuse: perfectul compus simple: perfectul simplu imperfectul mai mult ca perfectul

3.6.1.2.1.2. PERFECTUL COMPUS = aux. a avea (forme abreviate) + Part. a termina af. (eu) am terminat (tu) ai terminat (el) a terminat (noi) am terminat (voi) a i terminat (ei) au terminat neg. nu am terminat nu ai terminat nu a terminat nu am terminat nu a i terminat nu au terminat = n-am terminat = n-ai terminat = n-a terminat = n-am terminat = n-a i terminat = n-au termin

Obs. Participiul nu se acord. Pentru formarea Participiului v. G 3.6.1.1.2. MODUL PARTICIPIU.


314

FOLOSIRE Este cea mai utilizat form de trecut. Ac iunea la perfectul compus este anterioar momentului vorbirii i este ncheiat. Frecvent este nso it de forma iuni adverbiale deictice: acum/ nainte cu.. / n urm+ interval de timp. Dan a mncat / plecat / telefonat / scris (acum o or / cu o or nainte / n urm. Poate exprima anterioritatea i n raport de alte repere temporale dect momentul vorbirii. Sptmna viitoare (reper situat n viitor) vom fi ferici i c am terminat. NG 4.5.3. REFERIREA LA TRECUT 3.6.1.2.1.3. IMPERFECTUL Verbele din conj. I (-A) , IV( ) i alte verbe: a scrie, a ti... formeaz imperfectul = rad.+ -am /-ai/-a/-am/-a i/-au a termina (I -A) terminam terminai termina terminam termina i terminau a cobor (IV -) coboram coborai cobora coboram cobora i coborau a scrie scriam scriai scria scriam scria i scriau a ti tiam tiai tia tiam tia i tiau

Verbele din conj. II (-EA), III (-E), IV (-I) = rad.+ -eam-eai/-ea/-eam/-ea i/-eau a prea (II-EA) pream preai prea pream prea i preau Verbe neregulate: a fi a avea a vrea/a voi a da a sta Forma negativ eram, erai, era, eram, era i, erau aveam, aveai, avea, aveam, avea i, aveau voiam, voiai, voia, voiam, voia i, voiau ddeam, ddeai, ddea, ddeam, ddea i, ddeau stteam, stteai, sttea, stteam sttea i, stteau = nu + imperfect nu terminam, nu terminai,... nu aveam = n-aveam,... nu ateptam = n-ateptam,... a face (III-E) fceam fceai fcea fceam fcea i fceau a dormi (IV-I) dormeam dormeai dormea dormeam dormea i dormeau a plti (IV-I) plteam plteai pltea plteam pltea i plteau

315

FOLOSIRE Temporal : constituie fundalul imperfectiv pentru evenimente localizate n trecut. Poate exprima: simultaneitate cu evenimente trecute, constituind fundalul acestora. Cnd am ajuns la mare, era vreme rea. Dan a intrat n buctrie. Ana spla vasele. v. NG 4.4.4. SIMULTANEITATE ac iuni abituale, iterate, n trecut (corespunde unui Prezent abitual ) Anul trecut, mergeam la teatru n fiecare smbt. De cte ori ne ntlneam, ne bucuram. v. NG 3.1.3. REPETI IE Modal. Poate exprima: ipotez ireal (subordonata condi ional i regenta permit utilizarea imperfectului n alternan cu Cond. pf.) Dac tiam c vii, te ateptam la gar. (= Dac a fi tiut..., te-a fi ateptat) (dac + Cond.pf., Cond. pf.) (dac + Imperfect, Imperfect) Dac tiam c vii, te-a fi ateptat... (dac + Imperfect, Cond.pf.) Dac a fi tiut c vii, te ateptam... (dac + Cond. pf., Imperfect) v. AV 2.2.14. A FORMULA IPOTEZE DE IREALITATE Eliptic, cu dac / de + impf. /Cond., exprim o dorin nerealizat, un regret: Dac tiam...! (= Dac a fi tiut!) De nu plecai... (= Dac n-ai fi plecat...) Dac aveam bani...! (= Dac a fi avut bani!) v. NG 7.7.7. CONDI IA; G 4.9. IPOTEZA I CONCLUZIA (CONDI IA I CONSECIN A) 3.6.1.2.1.4. PERFECTUL SIMPLU = Tema perfectului* ** -rm -r i -r Tema perfectului: I. -A a termina cobor (termina-) terminai II. -EA a vedea (vzu-) vzui III. -E a face (fcu-) fcui IV. -I - a mergE a dormi (mers-) mersei (dormidormii ) a (cobor-) + -i -i -

cobori
316

terminai cobori termin terminarm terminar i terminar

vzui vzu vzurm vzur i vzur

fcui fcu fcurm fcur i fcur

mersei

dormii

merse dormi cobor merserm dormirm coborrm merser i dormir i coborr i merser dormir coborr

* Tema perfectului servete I la formarea mai mult ca perfectului. *la pers. 3 sg. desinen a e egal cu tema pf. , cu modificarea: - n loc de -a la conj. I i -se la conj. III cu Part. s Obs.: Accentul cade pe vocala temei perfectului (ca la Participiu), exc. verbele cu tema -se- (v. sublinierile din modelele conjugate). Verbele neregulate: a fi : fui, fui, fu, furm, fur i, fur sau: fusei, fusei, fuse, fuserm, fuser i, fuser a avea : avui, sau: avusei, avusei, avuse, avuserm, avuser i, avuser a vrea : vrui, vrui, vru, vrurm, vrur i, vrur a bea : bui, bui, bu, burm, bur i, bur a lua : luai, luai, lu, luarm, luar i, luar a da : ddui, ddui, ddu, ddurm, ddur i, ddur a sta : sttui, sttui, sttu, stturm, sttur i, sttur a ti : tiui, tiui, tiu, tiurm, tiur i, tiur Forma negativ nu + perfect simplu nu terminai, nu terminai,... nu avui,... = n-avui,... nu ateptai,... = n-ateptai,...

FOLOSIRE Exprim o ac iune trecut, ca perfectul compus, dar se folosete regional (Oltenia, Banat) sau n nara iunile literare, istorice etc. Nu poate fi inclus printre expresiile lingvistice necesare la nivelul prag al n elegerii i producerii actelor de vorbire. Se opri, fcu o plecciune i se repezi s ias pe cealalt u. (=s-a oprit, a fcut... ...s-a repezit) 3.6.1.2.1.5. MAI MULT CA PERFECTUL = Tema perfectului* + -se m** -se i -se -se rm -se r i -se r * v. i tema perfectului la pf. s. 3.6.1.2.1.4. ** se- = sufix.

I. -A a termina cobor (termina-)

II. -EA a vedea (vzu-)

III. -E a face (fcu- )

IV. -I IV. - a merge a dormi (merse-) (dormi)

a (cobor-)
317

terminasem terminasei terminase terminaserm terminaser i terminaser

vzusem vzusei vzuse vzuserm vzuser i vzuser

fcusem mersesem fcusei mersesei fcuse mersese fcuserm merseserm fcuser i merseser i fcuser merseser

dormisem coborsem dormisei coborsei dormise coborse dormiserm coborserm dormiser i coborser i dormiser coborser

Obs.: Accentul cade totdeauna pe tema perfectului (-a-, -u-, -se-, -i-, --). Verbele neregulate: a fi a avea a vrea a voi a bea a lua a da a sta a ti fusesem, fusesei, fusese, fuseserm, fuseser i, fuseser avusesem, avusesei, avusese, avuseserm, avuseser i, avuseser vrusem, vrusei, vruse, vruserm, vruser i, vruser voisem, voisei, voise, voiserm, voiser i , voiser busem, busei, buse, buserm, buser i, buser luasem, luasei, luase, luaserm, luaser i, luaser ddusem, ddusei, dduse, dduserm, dduser i, dduser sttusem, sttusei, sttuse, sttuserm, sttuser i, sttuser tiusem, tiusei, tiuse, tiuserm, tiuser i, tiuser nu + mai mult ca perfect nu terminasem, nu terminasei,... nu avusesem,... = n-avusesem,... nu ateptasem,.. = n-ateptasem,...

Forma negativ

FOLOSIRE Exprim anterioritate n raport cu un moment temporal de referin situat n trecut, exprimat, subn eles sau presupus. Cnd a nceput ploaia, eu plecasem deja de pe plaj. Nu tia unde i uitase ochelarii. v. 4.5.3. REFERIREA LA TRECUT 3.6.1.2.1.6. VIITORUL Viitorul prezint trei variante de realizare morfologic (v. a. b. c.): a. Viitorul literar *forme specifice ca auxiliar : voi, vei, va, vom, ve i, vor Regula de formare se aplic fr excep ii (inclusiv verbelor neregulate). a termina af. (eu) voi termina (tu) vei termina (el) va termina (noi) vom termina (voi) ve i termina (ei) vor termina neg. nu voi termina nu vei termina nu va termina nu vom termina nu ve i termina nu vor termina
318

= aux. a voi* + Inf.

b. + c. Forme de viitor formate cu aux. + Conj. (Viitor numit i popular) b. o + Conj. v. formarea Conj. G 3.6.1.2.2. MODUL CONJUNCTIV

c. Ind. prez. a avea + Conj. a termina b. af. o s termin o s termini o s termine o s terminm o s termina i o s termine c. af. am s termin ai s termini are s termine avem s terminm ave i s termina i au s termine b.+c. neg. n-o / n-am s termin n-o / n-ai s termini n-o / n-are s termine n-o / n-avem s terminm n-o / n-ave i s termina i n-o / n-au s termine

Obs. La forma negativ poate fi pstrat vocala nega iei: nu o s termin..., nu am s termin.. Verbe neregulate : pentru formele b. i c. (o / am , + Conj.) v. 3.6.1.2.2.1. MODUL CONJUNCTIV PREZENT, VERBE NEREGULATE Obs. Exist o construc ie perifrastic care poate exprima viitorul: a urma (pers. 3 sg. prez.) + Conj. (eu/tu/el/ea/noi/voi/ei/ele) urmeaz + Conj. Urmeaz s plec la ar. Urmeaz s pleci... Urmeaz s plece... .... FOLOSIRE (= viitor imediat) (= Voi pleca n curnd la ar.) (= vei pleca...) (= va pleca...)

Viitorul exprim posterioritatea temporal : ac iunea este localizat temporal dup momentul enun rii : Azi lucrez acas, mine voi lucra la bibliotec./...o s lucrez/ am s lucrez ... Cu valoarea de posterioritate, se folosete pentru a introduce tema unui discurs. n interven ie, m voi referi la/ voi vorbi despre/ voi prezenta. v. AV 5.3. INTRODUCEREA TEMEI DISCURSULUI Poate exprima posterioritatea n trecut (n prop.subordonate), alturi de construc iile perifrastice cu verbele a avea , respectiv a urma la imperfect + Conj. (aveam s plec, aveai s pleci./ urma s plec, s pleci,) Mi-am dat seama c va observa / avea s observe schimbarea. Nu tiam c vei pleca / urma s pleci att de curnd. Este utilizat pentru a exprima modalit i i atitudini subiective: certitudine promisiune (Sigur) va ploua / o s plou. v. AV 2.2.1. A CONSIDERA UN FAPT CA SIGUR O s pltesc ct de repede.
319

v. AV 4.11.5. A PROMITE ncurajare Totul va fi bine. v. AV 3.2.1.16. NCURAJARE ndoial (n fraze interog.) O s veni i cu noi la film? predic ie, avertisment, amenin are Nu va accepta. Nu va fi de acord. Lucrurile nu vor rmne aa. v. AV 4.11.6. A AMENIN A; 4.11.7. A AVERTIZA 3.6.1.2.2. MODUL CONJUNCTIV 3.6.1.2.2.1. PREZENT La persoanele 1 sg. pl. i a 2-a sg. pl., Conjunctivul are forme identice cu cele ale Indicativului prezent, precedate ns de conjunc ia s. La persoanele a 3-a sg. pl., Conj. are termina ii identice, diferite de termina iile Ind. prez. n trecerea de la Ind.prez. la Conj. prez., termina iile se transform astfel: 3 sg. I. a termina () a lucra (-ez) IV. a cobor () 3 sg. II. a prea III. a face IV. a dormi () a plti (-esc) a hotr (-sc) Schimbarea Ind. - el termin el lucreaz el coboar -E el parE el facE el doarmE el pltetE el hotrtE Conj. -E el vrea/eivor s terminE el vrea/ei vor s lucrezE el vrea / ei vor s coboarE - el vrea/ei vor s par el vrea/ ei vor s fac el vrea/ eivor s doarm el vrea/ ei vor s plteasc el vrea/ei vor s hotrasc

-/-E i -E/- antreneaz alternan e consonantice: -ce/-c tace/s tac, place/s plac, -ge/-g plnge/s plng, -te/-sc cunoate/s cunoasc

-c/-ce mbrac/s mbrace, mnnc/s mnnce -g/-ge adaug/s adauge -sc/-te casc/s cate -c/te mic/s mite i alternan e vocalice: -ea-/-entreab/s ntrebe -eaz/-eze lucreaz/s lucreze -iaz/-ieze studiaz/s studieze -a-/-enva /s nve e

-e-/-eacere/s cear -ete/-easc pltete/s plteasc -te/-asc hotrte/s hotrasc, -e-/-avede/s vad
320

--/-ecumpr/s cumpere Toate verbele terminate la persoana a 3-a Indicativ prezent n -ie rmn neschimbate. I. -ia a apropia, a ntrzia, .. III. -ie a scrie IV. a ti

Ind.prez. apropie

Conj. prez. Ind.prez. s apropie scrie

Conj.prez. Ind.prez. Conj.prez. s scrie tie s tie

Verbe neregulate a fi : s fiu, s fii, s fie, s fim, s fi i, s fie a avea: el/ei s aib, a vrea: el/ei s vrea, a bea: el/ei s bea, a da: el/ei s dea a sta: el/ei s stea, a lua: el/ei s ia, a mnca: el/ei s mnnce, a ti: el/ei s tie FOLOSIRE Conjunctivul este modul posibilului. Poate ns exprima i ac iuni reale, ntruct a nlocuit Infinitivul n construc ii n care caracteristicile ac iunii sunt redate de verbul regent. Posibil Real (Trebuie) s merg sau nu ? A reuit s ajung la timp. a. este subordonat unui verb (regent) care exprim frecvent modalitatea(v. vb.subl.) vb.1 + vb.2...n Conj. vb1 = a vrea s..., a dori s..., a putea s..., trebuie s..., e necesar s..., e posibil s..., se poate s..., a prefera s..., a-i plcea s..., a fi (in)capabil s..., a ti s..., a ordona s..., a cere s..., a zice s..., a spune s..., a interzice s..., a permite s..., e bine s..., e voie s..., e permis s..., e interzis s..., Ex.: Vreau s plec. Voiam s plec. Am vrut s plec. A vrea s plec. A fi vrut s plec. Vrnd s plec la Cluj, mi-am cumprat bilet de drum. Trebuie s dorm. Trebuia s dorm. A trebuit s dorm. Ar trebui s dorm. Ar fi trebuit s dorm. Trebuind s dorm, am nchis telefonul. E voie s fumez?

Forma negativ nu vb.1. + vb.2 Conj. = vb.1 + s nu vb.2 b. Nu vreau s pleci. Vreau s nu pleci.

Conjunctiv neprecedat de alt verb

Poate fi folosit pentru : a cere sfatul, opinia S plec? Unde s plec? S te atept? Unde s te atept? Cnd s plec? Cnd s te atept? Cu cine s plec?... Cu ce s te atept?...
321

Verbul modal este subn eles: Vrei/ trebuie s plec ? Unde (trebuie) s atept? v. AV 4.5.1. A CERE SFATURI a sugera ac iuni S mergem la munte! S cutm n alt parte ! v. AV 4.6.1. A SUGERA CUIVA O AC IUNE poate prelua func ii ale Imperativului. E un substitut al Imp. pentru persoanele la care acesta nu prezint forme (pers. 1 i 3 ) n : exorta ie, ordin S pleci imediat! / Pleac imediat ! S vii repede! / S plece imediat! S vin repede! S PLECM DE AICI! MAI VENIM! v. AV 4.7. EXORTA IA urri (S) triasc mul i ani! = Mul i ani triasc! S creti /s creasc mare! (urare pentru copii) -Mul umesc pentru mas! -S v fie de bine!/S- i fie de bine! -Ai un palton nou?...S-l por i sntos! v. AV 1.6. URRI Forma negativ = s + nu + verb Folosire recomandri, sugestii (E mai bine) s nu cltori i noaptea. S lum trenul de diminea . v. AV 4.6.1. A SUGERA CUIVA O AC IUNE interdic ii S nu furi! S nu min i! S nu ucizi! v. AV 4.10.3 EXPRIMAREA INTERDIC IEI poate exprima ipoteza ireal (substituie Cond. n subordonata condi ional ): vb.1 Conj.prez. + vb.2 Cond. prez. = dac vb.1 Cond.prez.+ vb.2 Cond.prez. Dac a fi miliardar, mi-a cumpra o vil la mare. =S fiu miliardar, mi-a cumpra o vil la mare. v. G 3.6.1.2.3. MODUL CONDI IONAL-OPTATIV, Obs. 1. c. Conjunctiv cu valoare de subiect E uor s zici, dar e mai greu s faci. = S zici e uor, s faci e mai greu. (=E uor de zis, e greu de fcut.)
322

Vino repede! S

3.6.1.2.2.2. PERFECT = s + fi + Part. (Eu,tu,el...) Trebuia s fi rmas? Are o singur form pentru toate persoanele. Forma negativ = s + nu + fi + verb FOLOSIRE nlocuiete Cond. pf., exprimnd o ipotez ireal vb.1 Conj. pf. + vb.2 Cond. pf. = dac vb.1 Cond. pf.+ vb.2 Cond. pf. Trebuia s nu fi rmas?

Dac a fi fost miliardar, mi-a fi cumprat o vil la mare. =S fi fost miliardar, mi-a fi cumprat o vil la mare. 3.6.1.2.3. MODUL CONDI IONAL-OPTATIV Are timpurile prezent i perfect. Exprim dorin a i condi ia realizrii ei. A merge la mare, dac a fi n concediu. (dorin a) (condi ia) 3.6.1.2.3.1. PREZENT aux. + Inf. a termina (af.) a termina ai termina ar termina am termina a i termina ar termina (neg.) nu a termina =n-a termina nu ai termina =n-ai termina nu ar termina =n-ai termina nu am termina=n-am termina nu a i termina=n-a i termina nu ar termina =n-ar termina

FOLOSIRE Poate exprima : dorin a A mnca ceva! v. AV 3.2.1.12. DORIN A dorin a i condi ia realizrii acesteia A pleca n excursie dac a avea timp. cerere, adresare, invita ie deosebit de politicoase (AL1.1.5.1)
323

(=Doresc s mnnc ceva.)

oral : Te rog s m aju i! Te-a ruga s m aju i! Pute i s m ajuta i? A i putea s m ajuta i? Nu vrei s m atep i? N-ai vrea s m atep i? v. AV 2.1.25. A CERE APROBAREA; 4.8.1. A CERE AJUTOR; 4.11. PROPUNEREA DE AC IUNE n scris: ...v-a ruga s binevoi i a aproba transferul meu.... ...a fi ncntat s cunosc prerea dumneavoastr... ...ne-ar face o deosebit plcere s rspunde i invita iei noastre... atitudini afective : ur, iubire etc., n enun uri exclamative cu aux. dup verb: Fire*-ai al naibii! *Inf. lung n -re compara ia ireal, dup ca i cum, de parc: Vorbete romnete ca i cum ar fi romn. Am discutat de parc ne-am cunoate de o via .

3.6.1.2.3.2. PERFECT Cond. prez. al vb. a fi + Part. a termina (af.) a fi terminat ai fi terminat ar fi terminat am fi terminat a i fi terminat ar fi terminat (neg.) nu a fi terminat nu ai fi terminat nu ar fi terminat nu am fi terminat nu a i fi terminat nu ar fi terminat =n-a fi terminat =n-ai fi terminat =n-ai fi terminat =n-am fi terminat =n-a i fi terminat =n-ar fi terminat

Nu exist excep ii de la regula formrii Cond. perfect. FOLOSIRE exprim dorin e i condi ii ca ipoteze ireale: A fi plecat n excursie dac a fi avut timp.* (dorin nerealizat) (condi ie nerealizat) Dac a fi avut timp, a fi plecat n excursie.* * v. Obs./ 1.

exprim o dorin nerealizat, fr men ionarea condi iei: A fi mncat ceva! (= Doream s mnnc ceva.) cu men ionarea cauzei: A fi plecat n excursie, dar n-am avut timp. (=Doream s plec...) poate exprima reproul, nemul umirea (mai ales cu vb. a putea ) Ai fi putut s-mi telefonezi! (= Puteai s-mi telefonezi!) v. AV 3.2.3.5. NEMUL UMIREA; 3.2.3.6. REGRETUL
324

dup ca i cum, de parc, exprim o compara ie ireal n trecut E vesel, ca i cum nu s-ar fi ntmplat nimic. Obs.: 1. Condi ionalul se poate folosi dup dac. Regulile de folosire a condi ionalului sunt: prop. optativ (dorin a) Cond. prezent Cond. perfect Ind. imperfect prop. condi ional (condi ia) dac + Cond. prezent dac + Cond. perfect dac + Cond. perfect dac + Ind. imperfect Conjunctiv perfect 2. de poate avea valoarea dac: De-a fi sntos, a lucra. Ex.: A veni dac a putea. Dac a putea, a veni. A fi venit dac a fi putut. Dac a fi putut, a fi venit. Veneam dac a fi putut. Dac a fi putut, veneam. Veneam dac puteam. Dac puteam, veneam. Veneam, s fi putut. S fi putut, veneam

1. 2.

(=Dac a fi sntos, a lucra.)

3. Cnd propozi ia optativ lipsete, condi ionala preia sensul optativ: De-a fi n vacan !... (=Doresc foarte mult s fiu n vacan .) 3.6.1.2.4. MODUL PREZUMTIV Are timpurile prezent i perfect. Exprim o incertitudine, o presupunere, o ipotez. Unde o fi copilul? (=Nu tiu unde este copilul.) O fi mers la coal? (=Presupun c a mers la coal.) Posibiliti i morfologice de realizare : I. prezent = (el / ea) o fi | + Gerunziu (ei / ele) or fi | (el / ea) o fi fcnd (ei / ele) or fi fcnd perfect = (el / ea) o fi | + Participiu (ei / ele) or fi | (el / ea) o fi fcut (ei / ele) or fi fcut perfect = s fi + Participiu (eu/tu/el/ea/noi/voi/ei/ele) s fi terminat?

a face: II.

prezent = s fi + Gerunziu (eu/tu/el/ea/noi/voi/ei/ele) s fi terminnd?

Obs. Cu valoare de Prezumtiv prezent pot fi folosite : forme populare de viitor (oi, o, or | fi ), Conj., Cond.

325

Valori a. n fraze interogativ-dubitative, exprim ndoiala, incertitudinea. Prezent Cine o fi fiind noul director (Cine o fi...?) Ce o fi fcnd mama? Perfect Cine o fi fost vechiul director? Ce o fi fcut mama?

b) n fraze declarative, exprim prezum ia, bnuiala: Prezent Or fi plecnd to i deodat. 3.6.1.2.5. MODUL IMPERATIV 3.6.1.2.5.1. Are forme la pers. a 2-a sg. (tu) i plural (voi). Are form afirmativ i negativ. Pers. 2 sg. afirmativ = Ind. prez. pers. 3 sg. .(majorit. verbelor) sau Ind. prez. pers. 2 sg. I -A II -EA III -E Inf. a termina() a lucra (-ez) a tcea a merge a deschide IV -I - a dormi() a plti (-esc) a cobor () a hotr (-sc) Ind.prez. el termin el lucreaz tu taci tu mergi el deschide tu dormi el pltete el coboar el hotrte Imperativ Termin! Lucreaz! Taci! Mergi! Deschide! Dormi! Pltete! Coboar! Hotrte! Exc.: Vino! Obs./Exc. Perfect Or fi plecat to i n concediu.

F! Du! Adu! Zi!

Verbele neregulate : Ai (grij)! Bea! D-(mi) voie! Fii (atent)! Ia! Stai! Pers. 2 sg. neg. nu + Inf.

Nu exist excep ii de la regula de formare a Imp. neg. Ex. a avea a fi a da a face a zice Nu avea ! Nu fi ! Nu da! Nu face! Nu zice !

Pers. 2 pl. af., neg. = Pers. 2 pl. af., neg. Ind. prez. Termina i! Nu termina i! Lucra i! Nu lucra i!

Verbe neregulate:
326

a fi a avea a bea a sta a da a lua a mnca

2 sg. Fii! Ai! Bea! Stai! D! Ia! Mnnc!

Nu fi! Nu avea! Nu bea! Nu sta! Nu da! Nu lua! Nu mnca!

2 pl. Fi i! Ave i! Be i! Sta i! Da i! Lua i! Mnca i!

Nu fi i! Nu ave i! Nu be i! Nu sta i! Nu da i! Nu lua i! Nu mnca i!

3.6.1.2.5.2. Locul pronumelor pers. D. (ob. indirect); A. (ob. direct) a. La Imp. afirmativ, pron. pers. i reflexive sunt postpuse i se leag de verb prin liniu : a telefona (+ D.) Telefoneaz -mi/-i/ -ne/-le Telefona i a-i aminti (refl.D) Amintete- i! Aminti i-v! a da (+ D. + A.) D-mi re eta, te rog! D-mi cu itul, te rog! D-mi tacmurile, te rog! D-mi banii, te rog! D-mi-o! D-mi-l! D-mi-le! D-mi-i! a atepta (+ A.) Ateapt|-m/-l/-ne/-i/-le ! Atepta i | a se spla (refl.A.) Spal-te! Spla i-v! ...Da i-mi-o! ...Da i-mi-l! ...Da i-mi-le! ...Da i-mi-i! Ateapt-o!

b. La Imp. negativ, pronumele stau dup nega ie: a telefona (+D.) Nu mi/nu-mi telefona! Nu i/ nu-i telefona! Nu ne telefona! Nu le telefona! a atepta (+A) Nu m atepta! Nu l/nu-l atepta! Nu o/ n-o atepta! Nu ne atepta! Nu i/ nu-i atepta! Nu le atepta! a da ( + D. +A.) Nu mi da cartea! ...i ...ne ...le Nu mi da biletul! ...i ...ne Nu-mi telefona i! Nu-i telefona i! Nu ne telefona i! Nu le telefona i! a-i aminti (refl. D) Nu i/ nu- i aminti! Nu v aminti i! a se spla (refl. A) Nu te spla! Nu v spla i!

Nu m atepta i! Nu-l atepta i! N-o atepta i! Nu ne atepta i! Nu-i atepta! Nu le atepta i! Nu mi-o da! Nu i-o da! Nu ne-o da! Nu le-o da! Nu mi-l da! Nu i-l da! Nu ni-l da!

Nu mi da i cartea!

Nu mi da i biletul!

Nu mi-o da i! Nu i-o da i! Nu ne-o da i! Nu le-o da i! Nu mi-l da i! Nu i-l da i! Nu ni-l da i!


327

...le Nu mi da cr ile! ...i ...ne ...le Nu mi da banii! ...i ...ne ...le

Nu li-l da! Nu mi le da! Nu i le da! Nu ni le da! Nu li le da! Nu mi-i da! Nu i-i da! Nu ni-i da! Nu li-i da!

Nu mi da i cr ile!

Nu mi da i banii!

Nu li-l da i! Nu mi le da i! Nu i le da i! Nu ni le da i! Nu li le da i! Nu mi-i da i! Nu i-i da i! Nu ni-i da i! Nu li-i da i!

Mai ncearc! Nu mai ncerca! Nu tot ncerca! Mai ncerca i! Nu mai ncerca i! Nu tot ncerca i! Mai telefoneaz-mi! Nu-mi mai telefona! Nu-mi tot telefona! Mai telefona i-mi! Nu-mi mai telefona i! Nu-mi mai tot telefona i! v. NG 7.3.2. OBIECTUL AC IUNII; 7.3.3. DATIVUL. Obs. general: Disocierea auxiliarului i a conj. s Formele verbale compuse i Conjunctivul accept disocierea auxiliarului i a conjunc iei s numai n cazul ctorva adverbe : mai, i, tot, prea (n prop. negative), cam. Am tot ncercat s telefonez. N-am prea n eles. S-a cam suprat. Cel mai frecvent n aceast situa ie, adv. mai, marcheaz: itera ia, continuitatea (ncetarea cnd vb. este la forma neg.), cumulul etc. Pf.c. : Am mai telefonat o dat. (itera ie) Am mai stat o or.(continuitate) Viitor: Voi mai veni. Cond.prez./ pf.: Ar mai ncerca o dat. Ar mai cumpra ceva.(cumul) Cond. pf.: Am mai fi mncat ceva. Conj.: S(nu) mai vii la mine! Conj. pf./ Prezumtiv: S-l mai fi crezut?(S nu-l mai fi crezut?) 3.6.1.3. Verbe pronominale unipersonale i impersonale 3.6.1.3.1. cu dativ (a-i plcea) Modul Indicativ Prezent (mie) mi place (muzica) ( ie) i place (lui/ei) i place (nou) ne place (vou) v place (lor) le place mi plac (fetele) i plac i plac Imperfect mi plcea (muzica) i plcea i plcea ne plcea v plcea le plcea mi plceau (fetele) i plceau i plceau Pf. compus mi-a plcut (muzica) i-a plcut i-a plcut ne-a plcut v-a plcut le-a plcut mi-au plcut (fetele) i-au plcut i-au plcut Viitor a (lit.) mi va plcea (muzica) i va plcea i va plcea ne va plcea v va plcea le va plcea mi vor plcea (fetele) i vor plcea i vor plcea Viitor b (pop.) o s-mi plac (muzica) o s- i plac o s-i plac o s ne plac o s v plac o s le plac o s-mi plac (fetele) o s- i plac o s-i plac
328

ne plac v plac le plac

ne plceau v plceau le plceau

ne-au plcut v-au plcut le-au plcut

ne vor plcea v vor plcea le vor plcea

o s ne plac o s v plac o s le plac M. gerunziu plcndu-mi plcndu- i plcndu-i plcndu-ne plcndu-v plcndu-le

Modul Conjunctiv Prezent Perfect s-mi plac s-mi fi plcut s- i plac s- i fi plcut s-i plac s-i fi plcut s ne plac s ne fi plcut s v plac s v fi plcut s le plac s le fi plcut

Modul Condi ional Prezent Perfect mi-ar plcea mi-ar fi plcut i-ar plcea i-ar fi plcut i-ar plcea i-ar fi plcut ne-ar plcea ne-ar fi plcut v-ar plcea v-ar fi plcut le-ar plcea le-ar fi plcut

Obs. La acest tip, verbul se conjug numai la pers. a 3-a a subiectului (sg. muzica, pl. fetele), iar pronumele D. (cu Inf. totdeauna -i) se schimb dup persoan: Verbe pronominale cu D.: a-i plcea, a-i ajunge, a-i conveni, a-i face plcere, a-i fi bine, a-i fi bun,- (o hain), a-i fi cald, a-i fi dor, a-i fi de ajuns, a-i fi de folos, a-i fi foame, a-i fi fric, a-i fi frig, a-i fi indiferent, a-i fi interzis, a-i fi lene, a-i fi permis, a-i fi ru, a-i fi rece, a-i fi ruine, a-i fi sete, a-i fi somn, a-i fi suficient, a-i fi team, a-i lipsi, a-i merge bine / ru, a-i prea bine / ru, a-i plcea, a-i sta bine / ru, a-i veni (o idee) / s, a-i trebui, a-i trece (o boal)... Forma negativ Ind. prez. nu mi place,... = nu-mi place, nu- i place, nu-i place, nu ne place, nu v place, nu le place. Imperfect nu mi plcea,... = nu-mi plcea, nu- i plcea, nu-i plcea, nu ne plcea, nu v plcea, nu le plcea. Pf compus nu mi-a plcut, nu i-a plcut, nu i-a plcut, nu ne-a plcut, nu v-a plcut, nu le-a plcut. Viitor a (lit.) nu mi va plcea,...= nu-mi va plcea, nu- i va plcea, nu-i va plcea, nu ne va plcea, nu v va plcea, nu le va plcea. Viitor b (pop ) nu o s mi plac,...= n-o s-mi plac, n-o s- i plac, n-o s-i plac, n-o s ne plac, n-o s v plac, n-o s le plac. Conj. prez. s nu mi plac,... = s nu-mi plac, s nu- i plac, s nu-i plac, s nu ne plac, s nu v plac, s nu le plac. Cond. prez. nu mi-ar plcea, nu i-ar plcea, nu i-ar plcea, nu ne-ar plcea, nu v-ar plcea, nu le-ar plcea. pf. nu mi-ar fi plcut, nu i-ar fi plcut, nu i-ar fi plcut, nu ne-ar fi plcut, nu v-ar fi plcut, nu le-ar fi plcut. Gerunziu neplcndu-mi, neplcndu- i, neplcndu-i, neplcndu-ne, neplcndu-v, neplcndu-le. 3.6.1.3.2. cu acuzativ (a-l durea) Modul Indicativ Prezent m doare (capul) te doare l doare o doare Imperfect m durea ... te durea l durea o durea Pf. compus m-a durut ... te-a durut l-a durut Viitor a (lit.) m va durea ... te va durea l va durea o va durea Viitor b (pop.) o s m doar ... o s te doar o s-l doar
329

ne doare v doare i doare le doare m dor (picioarele) te dor l dor o dor ne dor v dor i dor le dor M. Conjunctiv Prezent s m doar ... s te doar s-l doar s-o doar s ne doar s v doar s-i doar s le doar

ne durea v durea i durea le durea m dureau... te dureau l dureau o dureau ne dureau v dureau i dureau le dureau

a durut-o ne-a durut v-a durut i-a durut le-a durut m-au durut... te-au durut l-au durut au durut-o ne-au durut v-au durut i-au durut le-au durut M. Gerunziu

ne va durea v va durea i va durea le va durea m vor durea... te vor durea l vor durea o vor durea ne vor durea v vor durea i vor durea le vor durea

o s-o doar o s ne doar o s v doar o s-i doar o s le doar o s m doar ... o s te doar o s-l doar o s-o doar o s ne doar o s v doar o s-i doar o s le doar

M. Condi ional Prezent m-ar durea ... te-ar durea l-ar durea ar durea-o ne-ar durea v-ar durea i-ar durea le-ar durea

durndu-m ... durndu-te durndu-l durnd-o durndu-ne durndu-v durndu-i durndu-le

Obs. La acest tip, verbul rmune la pers a 3-a a subiectului (sg.capul/pl. picioarele), iar pronumele un A. (cu Inf. totdeauna -l ) se schimb la toate persoanele. Verbe pronominale cu A.: a-l chema, a-l deranja, a-l durea, a-l impresiona, a-l interesa, a-l ngrijora, a-l jena, a-l mnca (pielea), a-l supra, a-l trage (curentul), a-l ustura Forma negativ prez.: nu m doare/dor, nu te doare, nu l doare/nu-l..., nu o doare/n-o..., nu ne doare, nu v doare, nu i doare/n-i..., nu le doare. imperfect: nu m durea(u), nu te durea(u), nu i durea(u)/nu-i..., nu o durea(u)/n-o..., nu ne durea(u), nu v durea(u), nu i durea(u)/nu-i..., nu le durea(u). pf. c.: nu m-a(u) durut, nu te-a(u) durut, nu l-a(u) durut, nu a(u) durut-o, nu ne-a(u) durut, nu v-a(u) durut, nu i-a(u) durut, nu le-a(u) durut. Viitor a (lit.): nu m va / vor durea, nu te va durea, nu l va durea / nu-l..., nu o va durea / n-o..., nu ne va durea, nu v va durea, nu i va durea / nu-i..., nu le va durea. Viitor b (pop.): nu o s m doar / n-o s..., nu o s te doar / n-o s..., nu o s l doar / n-os-l..., nu o s o doar / n-o s-o..., nu o s ne doar / n-o s ..., nu o s v doar / n-o s..., nu o s i doar / n-o s-i..., nu o s le doar / n-o s le... Conj. prez.: s nu m doar, s nu te doar, s nu l doar / s nu-l..., s nu o doar / s n-o..., s nu ne doar, s nu v doar, s nu i doar / s nu-i..., s nu le doar Cond. prez.: nu m-ar durea, nu te-ar durea, nu l-ar durea, nu ar durea-o, nu ne-ar durea, nu var durea, nu i-ar durea, nu le-ar durea. Gerunziu: nedurndu-m, nedurndu-v, nedurndu-l, nedurnd-o, nedurndu-ne, nedurndu-v, nedurndu-i, nedurndu-le.
330

Ind.

3.6.1.3.3. cu dativ i acuzativ (a i se ntmpla) Modul Indicativ Prezent Imperfect mi se ntmpl (un lucru ciudat) i se ntmpl i se ntmpl ni se ntmpl vi se ntmpl li se ntmpl mi se ntmpla... i se ntmpla i se ntmpla ni se ntmpla vi se ntmpla li se ntmpla Perfect compus mi s-a ntmplat i s-a ntmplat i s-a ntmplat ni s-a ntmplat vi s-a ntmplat li s-a ntmplat Viitor a (literar) mi se va ntumpla i se va ntmpla i se va ntmpla ni se va ntmpla vi se va ntmpla li se va ntmpla Viitor b (pop.) o s mi se ntmple o s i se ntmple o s i se ntmple o s ni se ntmple o s vi se ntmple o s li se ntmple

M. Conjunctiv Prezent s mi se ntmple... s i se ntmple s i se ntmple s ni se ntmple s vi se ntmple s li se ntmple

M. Condi ional Prezent mi s-ar ntmpla... i s-ar ntmpla i s-ar ntmpla ni s-ar ntmpla vi s-ar ntmpla li s-ar ntmpla

M. Gerunziu ntmplndu-mi-se... ntmplndu- i-se ntmplndu-i-se ntmplndu-ni-se ntmplndu-vi-se ntmplndu-li-se

Obs. La acest tip, verbul la forma reflexiv (a se ntmpla) st la pers. a 3-a a subiectului sg./pl. (n lucru ciudat / lucruri ciudate): Mi s-a ntmplat un lucru ciudat. (sg.) Mi s-au ntmplat nite lucruri ciudate. (pl.) Verbe pronominale cu 2 pronume (dativ i acuzativ): a i se ntmpla, a i se prea, a i se cuveni, a i se face cald / frig / foame / sete / fric / dor / somn / ruine / ru / lene / grea / mil.... 3.6.2. DIATEZA REFLEXIV Verbele reflexive au n general un corespondent activ (foarte pu ine verbe sunt folosite exclusiv la diateza reflexiv: a-i nchipui, a se teme). n varianta reflexiv, subiectul (autorul ac iunii) este identic cu complementul direct sau cu complementul indirect datival. activ : reflexiv: a aminti a-i aminti a mbrca a se mbrca a scula a se scula a spla a se spla a trezi a se trezi

Pronumele reflexive n cazul Dativ sau Acuzativ sunt identice formal la pers.1 i 2 sg. pl.cu pron. pers. Pentru pers. a 3-a exist forme speciale : dativ: acuzativ: mi, i, i, ne, v, i m, te, se, ne, v, se
331

3.6.2.1. Verbe pronominale reflexive cu D. (a-i aminti) Modul Indicativ Prezent Imperfect (eu) mi amintesc (tu) i aminteti (el) i amintete (noi) ne amintim (voi) v aminti i (ei) i amintesc mi aminteam i aminteai i amintea ne aminteam v amintea i i aminteau Pf. compus mi-am amintit i-ai amintit i-a amintit ne-am amintit v-a i amintit i-au amintit Viitor a mi voi aminti i vei aminti i va aminti ne vom aminti v ve i aminti i vor aminti Viitor b o s-mi amintesc o s- i aminteti o s-i aminteasc o s ne amintim o s v aminti i o s-i aminteasc

M. conjunctiv Prezent s-mi amintesc s- i aminteti s-i aminteasc s ne amintim s v aminti i s-i aminteasc Forma negativ Modul Indicativ Prezent nu-mi amintesc nu- i aminteti nu-i amintete nu ne amintim nu v aminti i nu-i amintesc

M. condi ional Prezent mi-a aminti i-ai aminti i-ar aminti ne-am aminti v-a i aminti i-ar aminti

Modul Imperativ Modul gerunziu amintindu-mi amintindu- i amintindu-i amintindu-ne amintindu-v amintindu-i

Amintete- i! Aminti i-v!

Imperfect nu-mi aminteam nu- i aminteai nu-i amintea nu ne aminteam nu v amintea i nu-i aminteau

Pf. compus nu mi-am amintit nu i-ai amintit nu i-a amintit nu ne-am amintit nu v-a i amintit nu i-au amintit

Viitor a (lit.) nu-mi voi aminti nu- i vei aminti nu-i va aminti nu ne vom aminti nu v ve i aminti nu-i vor aminti

Viitor b (pop.) n-o s-mi amintesc n-o s- i amintetiu n-o s-i aminteasc n-o s ne amintim n-o s v aminti i n-o s-i aminteasc

Modul Conjunctiv Prezent s nu-mi amintesc s nu- i aminteti s nu-i aminteasc s nu ne amintim s nu v aminti i s nu-i aminteasc

Modul Condi ional Modul Imperativ Prezent nu mi-a aminti nu i-ai aminti Nu- i aminti! nu i-ar aminti nu ne-am aminti nu v-a i aminti Nu v aminti i! nu i-ar aminti

Modul Gerunziu neamintindu-mi neamintindu- i neamintindu-i neamintindu-ne neamintindu-v neamintindu-i

Verbe pronominale reflexive cu D.


332

a-i aminti (-esc) = a-i aduce aminte, a-i nchipui () = a-i imagina (-ez), a-i da seama, a-i face iluzii, a-i bate joc, a-i lua rmas bun, a-i face rost 3.6.2.2. Verbe pronominale reflexive cu A. (a se spla) Modul Indicativ Prezent (eu) m spl (tu) te speli (el) se spal (noi) ne splm (voi) v spla i (ei) se spal Imperfect m splam te splai se spla ne splam v spla i se splau Pf. compus m-am splat te-ai splat s-a splat ne-am splat v-a i splat s-au splat Viitor a (lit.) m voi spla te vei spla se va spla ne vom spla v ve i spla se vor spla Viitor b (pop.) o s m spl o s te speli o s se spele o s ne splm o s v spla i o s se spele

Modul Conjunctiv Prezent s m spl s te speli s se spele s ne splm s v spla i s se spele Forma negativ Modul Indicativ Prezent nu m spl nu te speli nu se spal nu ne splm nu v spla i nu se spal

Modul Condi ional Modul Imperativ Prezent m-a spla te-ai spla Spal-te! s-ar spla ne-am spla Spla i-v! v-a i spla s-ar spla

Modul Gerunziu splndu-m splndu-te splndu-se splndu-ne splndu-v splndu-se

Imperfect nu m splam nu te splai nu se spla nu ne splam nu v spla i nu se splau

Pf. compus nu m-am splat nu te-ai splat nu s-a splat nu ne-am splat nu v-a i splat nu s-au splat

Viitor a (lit.) nu m voi spla nu te vei spla nu se va spla nu ne vom spla nu v ve i spla nu se vor spla

Viitor b (pop.) n-o s m spl n-o s te speli n-o s se spele n-o s ne splm n-o s v spla i n-o s se spele

Modul Conjunctiv Prezent s nu m spl s nu te speli s nu se spele s nu ne splm s nu v spla i s nu se spele

Modul Condi ional Prezent nu m-a spla nu te-ai spla nu s-ar spla nu ne-am spla nu v-a i spla nu s-ar spla

Modul Imperativ Nu te spla! Nu v spla i!

Modul Gerunziu nesplndu-m nesplndu-te nesplndu-se nesplndu-ne nesplndu-v nesplndu-se

Verbe pronominale reflexive cu A. a se mbrca () a se dezbrca (), a se ncl a () a se descl a (), a se spla (), a se trezi (-esc), a se scula () a se culca (), a se brbieri (-esc) = a se rade, a se pieptna, a se odihni (-esc), a se gndi (-esc), a se bucura (), a se distra (-ez), a se uita (), a se duce, a se sim i (), a se juca (), a se mbolnvi (-esc) a se nsntoi (-esc), a se ndrgosti (-esc), a se aeza (), a se opri (-esc), a se grbi (-esc), a se opune, a se plictisi (-esc), a se rtci (-esc), a se potrivi (333

esc), a se pregti (-esc), a se obinui (-esc), a se ntoarce, a se cstori (-esc) / a se nsura () / a se mrita (), a se sruta (), a se certa (), a se ntlni (-esc), a se saluta (),... FOLOSIRE Variantele reflexive au uneori sens diferit de varianta activ : a reveni / a-i reveni a uita / a se uita n afar de identitatea : subiect = compl. direct / compl.indirect datival, formele reflexive pot exprima: reciprocitatea : Cnd ne vedem, ne salutm i discutm. ( a se vedea, a se saluta) transpunerea dintr-o stare n alta (refl. dinamic i eventiv ): V supra i. (a se supra) S-a nnoptat. (a se nnopta) reflexiv impersonal: se afirm, se spune, se zice, se vorbete, se aude, se cade, se cuvine, se cere, se crede, se consider, se ntmpl, se pare, se poate, se recomand, se tie, se transmite, se vede, se simte,... Se spune c se schimb clima. Se vorbete mult despre poluare. Se pare c trenul va avea ntrziere. reflexiv cu sens pasiv (nu este exprimat agentul ac iunii, poate fi nlocuit cu verb la diateza pasiv: Aici se vnd cartele de telefon / bilete de autobuz. Expozi ia se deschide mine. v. G 3.6.3. DIATEZA PASIV Este frecvent n instruc iuni, indica ii, interdic ii: Se interzice sta ionarea. ( = Sta ionarea e interzis.) Se deschide aici. (pe diverse ambalaje) Se agit nainte de folosire. Se pstreaz la loc uscat. v. AV 4.10.3. EXPRIMAREA INTERDIC IEI 3.6.3. DIATEZA PASIV vb. aux. a fi + (indic modul, timpul, persoana) Participiul acordat cu subiectul verbului conjugat

Pot fi utilizate la pasiv numai verbele tranzitive. n prop. pasiv, subiectul gramatical (care corespunde complementului direct din prop. activ) nu este agentul ac iunii. Agentul ac iunii e exprimat prin complementul de agent (corespunde subiectului n prop.activ). Activ : Mihai a dus maina la reparat ieri. sub. ob.dir. Pasiv : Main a fost dus la reparat de Mihai. sub. compl. de agent
334

n uzul cotidian, n mod frecvent, agentul ac iunii nu este exprimat. D-l Pop este ateptat la Biroul de informa ii. Formularele au fost distribuite. Modul Indicativ Prezent (eu) sunt invitat () (tu) eti invitat () (el) este invitat (ea) este invitat (noi) suntem invita i/e (voi) sunte i invita i/e (ei) sunt invita i (ele) sunt invitate

Imperfect eram invitat () erai invitat () era invitat era invitat eram invita i/e era i invita i/e erau invita i erau invitate

Perfect compus am fost invitat () ai fost invitat () a fost invitat a fost invitat am fost invita i/e ai fost invita i/e au fost invita i au fost invitate

Viitor a (lit.) voi fi invitat () vei fi invitat () va fi invitat va fi invitat vom fi invita i/e ve i fi invita i/e vor fi invita i vor fi invitate

Viitor b (pop.) o s fiu invitat () o s fii invitat () o s fie invitat o s fie invitat o s fim invita i/e o s fi i invita i/e o s fie invita i o s fie invitate

M. Conjunctiv Prezent s fiu invitat () s fii invitat () s fie invitat s fie invitat s fim invita i/e s fi i invita i/e s fie invita i s fie invitate Forma negativ: Modul Indicativ Modul Gerunziu

M. Condi ional Prezent a fi invitat () ai fi invitat () ar fi invitat ar fi invitat am fi invita i/e a i fi invita i/e ar fi invita i ar fi invitate

Modul Gerunziu fiind invitat ()

fiind invita i/e

Ex.:

a nu fi invitat, -/ i/te de (ctre)... nefiind invitat, -/- i/-te

Obs.: Absen a agentului ac iunii caracterizeaz construc iile pasive cu se, n care subiectul se gsete, n general, dup forma verbal: n ghid se prezint istoria localit ii. Aici se primesc reclama ii. v. G 3.6.2. DIATEZA REFLEXIV

3.7. ADVERBUL
Ca parte de vorbire neflexibil, nso ete, de regul, verbe, dar i adjective sau alte adverbe:
335

+ vb. Merge acolo. 3.7.0. Clasificare 3.7.0.1. dup form: simple derivate cu sufixe -ete

+ adj. Este pu in bolnav.

+ adv. Rmne la noi numai azi.

aici, acolo, atunci, sus, jos, bine...

-i compuse prep.+ adv.

brbat: brbtete romn : romnete neam : nem ete grec : grecete cruce : cruci

din + afar : dinafar din + nuntru: dinuntru prep.+ subst. a + lture : alturi de + sear : desear de + vreme : devreme ori- + adv. oriunde, oricum, oricnd adv. + -va undeva, cumva, cndva adj.pron. + adv. alalt + ieri : alaltieri adj.pron. + subst. alt + fel : altfel alt + dat : altdat ast + zi : astzi ast + noapte : ast-noapte ast + var : ast-var ast + iarn : ast-iarn adv. + subst. azi + noapte: azi-noapte prep. + subst. dup + mas : dup-mas provenite din alte pr i de vorbire adj. > adv. num. > adv. conj. > adv. Ea scrie frumos. nti gndete-te, apoi vorbete! Vine iar la noi! Vine i Radu!

3.7.0.2. dup sens: de loc acas, acolo, afar, aici, aproape, deasupra, departe, dincolo, nainte, napoi, nuntru, jos, sus, din loc n loc Ex.: Cnd pisica nu-i acas, joac oarecii pe mas. (proverb) de timp acum, alaltieri, astzi, atunci, cnd, cndva, demult, ieri, ieri-sear, mine, minesear, din cnd n cnd, zi de zi Ex.: Ce po i face astzi, nu lsa pe mine! (proverb)
336

de mod aa, bine, degeaba, mpreun, pe neateptate, grecete, romnete, aa i aa Ex.: Vorbesc numai romnete, grecete nu vorbesc. de cantitate att, cam, ct, destul, mult, pu in, ct de ct Ex.: Mnnc att ct trebuie. de afirma ie da, ba da, desigur, firete, cu siguran Ex.: -Cu siguran nu n elegi ce spun. -Ba da, n eleg foarte bine. de nega ie nu, nici, niciunde, niciodat, nicidecum, nicicnd, nicicum Ex.: Mai bine mai trziu dect niciodat. (proverb) interogative cnd?, unde?, cum?, ncotro?, ct? Ex.: Cnd pleci? De cnd eti aici? Unde ai fost ieri? De unde vii? Pn unde mergi? ncotro te duci? Cum te cheam? Ct cost nghe ata? relative cnd, unde, cum, ncotro, ct oricnd, oriunde, oricum, orict... Ex.: Nu tiu cnd pleci. Spune-mi de cnd eti aici. 3.7.0.3. corelative de timp atunci cnd... de loc acolo unde... de mod aa cum..., att ct... 3.7.1. Compara ia Unele adverbe (de mod, de loc i de timp) pot fi comparate. Gradele de compara ie se formeaz cu adverbele sau locu iunile adverbiale: mai, mai pu in, foarte grozav de, extrem de, extraordinar de, teribil de...
337

Ex.: Vino atunci cnd po i! Ex.: Stai acolo unde eti! Ex.: Lucrez aa cum pot. n eleg destul: att ct trebuie.

3.7.1.1. Gradul pozitiv Prin ii mei locuiesc aproape. Am venit trziu? N-am n eles bine. 3.7.1.2. Gradul comparativ de superioritate Prin ii mei locuiesc mai aproape dect socrii. mai...dect... mai...ca... mai aproape ca socrii de inferioritate mai pu in...dect... Prin ii mei locuiesc mai pu in aproape dect socrii. mai pu in...ca... mai pu in aproape ca socrii de egalitate tot aa de...ca... tot att de...ca... la fel de...ca... 3.7.1.3. Gradul superlativ relativ de superioritate cel mai...dintre + pl. cel mai...din + sg. cel mai...de la/(de) pe... relativ de inferioritate cel mai pu in...dintre + pl. cel mai pu in...din + sg. absolut foarte... grozav de... extraordinar de... Obs.: 1. Pentru acelai sens, unele adverbe au dou variante formale: acum / acuma azi / astzi Prin ii mei locuiesc cel mai aproape dintre toate rudele noastre. Prin ii mei locuiesc cel mai aproape din toat familia. El este cel mai btrn om de la noi/de pe glob. Prin ii mei locuiesc cel mai pu in aproape dintre toate rudele noastre. Prin ii mei locuiesc cel mai pu in aproape din toat familia. Prin ii mei locuiesc foarte aproape. Prin ii mei locuiesc grozav de aproape! Prin ii mei locuiesc extraordinar de aproape! Prin ii mei locuiesc tot aa de aproape ca socrii. tot att de aproape ca socrii la fel de aproape ca socrii

2. Adverbele pot fi precedate de prepozi ii: ca dect de pe pentru pn La Bile Herculane e mai cald ca aici. Era exact ca atunci. La Bile Herculane e mai cald dect aici. Ei vin de acas. Temperatura de aici e mai sczut. Nu trece pe acolo! Vino pe aici! Pe unde mergi? tema pentru mine, tema pentru acas... M duc pn acas. Nu pot merge pn acolo.
338

Pn unde mergi? 3. Adverbe + prepozi ii = locu iuni prepozi ionale: Locuim aproape de gar. Vino nainte de mas! Telefoneaz-mi nainte de a pleca! mpreun cu... Locuim mpreun cu prin ii. v. G. 3.8.0. PREPOZI II. CLASIFICARE 4. Adverbe + conjunc ii = locu iuni conjunc ionale: chiar dac/de Trebuie s iei medicamentul, chiar dac nu- i place. nainte (ca) s Telefoneaz-mi nainte s pleci! Telefoneaz-mi nainte ca Radu s plece! v. G. 3.9.0. CONJUNC II. CLASIFICARE 5. Unele adverbe + art.hot = prepozi ii/locu iuni prepozi ionale cu G.: nainte: naintea + GN-G. napoi: napoia + GN-G. nuntru: nuntrul + GN-G. mprejur: mprejurul + GN-G. n afar: n afara + GN-G. n spate: n spatele + GN-G. n urm: n urma + GN-G. n fa : n fa a + GN-G. deasupra (+ GN-G.) Aten ie! nainte (adv.) nainte de (loc.prep.+ GN-A./Inf.) naintea (prep.+ GN-G.) v. G 3.8.0. PREPOZI II. POSTERIORITATEA Merge i nainte! Merge i naintea mea! Ei sunt napoi. Ei sunt napoia noastr. Rmne i nuntru! Rmne i nuntrul cldirii! M uit mprejur. M uit mprejurul meu. Nu v apleca i n afar! Nu v apleca i n afara ferestrei! Cei mici au rmas n spate. Au rmas n spatele nostru. Au rmas n urm. Au rmas n urma noastr. Ei sunt n fa . n fa a noastr. Locuiete deasupra, la etajul III. Locuiete deasupra librriei. El a sosit nainte. El a sosit nainte de mine. El a sosit nainte de a sosi eu. El a sosit naintea mea. CLASIFICARE; 4.4.1. ANTERIORITATEA aproape de nainte de

6. Spre deosebire de francez i englez, n limba romn majoritatea adverbelor nu au form distinct de aceea a adjectivelor corespunztoare la m.sg.: exact = n mod exact 7. Locul adverbelor mai, i, prea, tot Ele preced imediat cuvntul determinat, separndu-l pe acesta de eventuale particule. v. G 4.1. ENUMERAREA
339

E exact la ce m gndesc i eu. Am calculat exact.

La moduri nepersonale Inf. a mai face/ a nu mai face a i face a tot face a nu prea face nemaivzut

Part. neg. Ger.

mai fcnd/ nemaifcnd, tot fcnd

La moduri personale forme simple forme cu aux. (nu) mai fac s (nu) mai faci (nu) am mai fcut (nu) voi mai face (nu) a mai face Ex.: Mai f! Nu mai face!

Locu iuni adverbiale: prep.+ subst.: prep.+ pron.: prep.+ adj.: prep. + adv.: prep.+vb.supin: pron.+vb.+adv.: adj. + prep. adv. + adv.(+ prep.) cuvinte repetate: cuvinte rimate la fel de v. G 3.7.1.2. GRADUL COMPARATIV cu totul = (n mod) complet din nou = iari de asemenea = i pe neateptate = brusc, inopinat cine tie unde = undeva cine tie cnd = cndva cine tie ct = ctva extrem de, extraordinar de, grozav de, teribil de... mai pu in v. G 3.7.1.2. GRADUL COMPARATIV tot att de v. G 3.7.1.2. GRADUL COMPARATIV zi de zi= zilnic, ceas de ceas = permanent an de an = anual din cnd n cnd / din timp n timp / cnd i cnd = uneori talme-balme = dezordonat

3.8. PREPOZITIA
Este o parte de vorbire neflexibil cu func ie de instrument gramatical, de element de rela ie, exprimnd raporturi de subordonare la nivelul propozi iei. Preced substantive, pronume, verbe i adverbe. Mnnc la restaurant. mi plac romanele de dragoste. 3.8.0. Clasificare
340

3.8.0.1. dup form simple compuse 3.8.0.2. dup regim

de, pe, la, n, lng, dup, spre, a etc. de la, de pe, de lng, pe la, pe lng, pe dup etc.

3.8.0.2.1. cu regim nominal + GN-G. simple contra, mpotriva, naintea, napoia, asupra, deasupra, dedesubtul locu iuni n fa a, n urma, n spatele, n afara, de-a lungul, de-a latul, la stnga, la dreapta, n cursul, n timpul, din cauza, n scopul, cu ocazia, cu prilejul... + GN-D. datorit, gra ie, mul umit, conform, potrivit, contrar + GN-A.: majoritatea prepozi iilor simple i compuse la, de, cu, fr, n, din, pe, sub, spre, ctre, prin, peste, lng, pentru, despre, printre, de la, de pe, de lng, de sub, de ctre, pe la, pe lng locu iunile terminate cu o prepozi ie (n) afar de, fa de, n timp de, n curs de, mpreun cu, referitor la... 3.8.0.2.2. cu regim verbal 3.8.0.3. dup func ie: 3.8.0.3.1. de loc n din la de la pe sub spre nuntrul = n la stnga la dreapta naintea napoia deasupra dedesubtul deasupra = peste dedesubtul = sub de-a lungul de-a latul nuntrul n afara n fa a = naintea + vb. Inf.: pentru, de, fr, pn, n loc de + vb. Supin: pentru, de, la, pe...

n urma = n spatele = dup lng, peste, dup, ntre, dup Trecerea printr-un loc are o prepozi ie specific: pe Vino pe la mine! Treci pe la farmacie! Aten ie!: Ai fost astzi prin* ora? Drumul spre cas trece prin parc. *v. Obs. 2

341

Unele prepozi ii i locu iuni prepozi ionale de loc au ca pereche un adverb/o locu iune adverbial. Spre deosebire de acestea, prepozi ia / locu iunea prepozi ional are o form articulat (cu -a, ul, -le), iar ca regim cazual, genitivul (G.): Nu intra nainte! (adv.) Parcheaz n fa ! (loc.adv.) Parcheaz n spate! (loc.adv.) Caut dedesubt! (adv.) (loc.) adv. n fa n afar Nu intra naintea unei doamne! (prep.+ GN-G.) Parcheaz n fa a casei! (loc.prep.+ GN-G.) Parcheaz n spatele casei! (loc.prep. + GN-G.) Caut dedesubtul cr ilor! (prep. + GN-G.) (loc.) prep.+ GN-G. naintea napoia

(loc.) prep.+ GN-G. adv. n fa a n afara nainte napoi

n spate n spatele n lung n lungul, de-a lungul n lat n latul , de-a latul dedesubt dedesubtul v. G 4.3. LOCUL; NG 3. SPA IUL 3.8.0.3.2. de timp simultaneitate n timp de = n timpul n, la, de cu ocazia = cu prilejul anterioritate nainte de = naintea posterioritate dup = n urma peste Limitarea n spa iu i timp: de...pn... de pn de la Bucureti; din Europa; de la ora 5; din decembrie pn la Bucureti; pn n Europa; pn la ora 5; pn n decembrie De la Bucureti, pn la Cluj sunt 500 de km. Vacan a de iarn dureaz de la 20 decembrie pn la 10 ianuarie.

Aproximarea timpului pe Vino pe la ora 5! (=aproximativ la ora 5) Bunicul s-a nscut pe la nceputul secolului. Voi veni n Romnia prin* decembrie.

*v.Obs. 2

n jur de = n jurul Te atept n jurul prnzului. n jur de ora unu. v. AV 4. TIMPUL; G 4.4. TIMPUL
342

3.8.0.3.3. de mod n mod(ul), n stare de, sub form de, n calitate de, n loc de n curs de, pe cale de n cantitate de, n propor ie de, n procent de cu, fr (de), a, pe, n, dup, la, prin, pn la, ca, drept, de, dect conform, potrivit, contrar v. AV 5. CANTITATEA; G 4.5. MODUL 3.8.0.3.4. condi ionale cu condi ia (de) v. G 4.9. IPOTEZA I CONCLUZIA 3.8.0.3.5. cauzale din cauza, sub pretextul, n urma, ca urmare a, ca efect al de, din, datorit, mul umit, gra ie v. G 4.7. CAUZA I CONSECIN A 3.8.0.3.6. concesive cu tot/toat..., n ciuda v. G 4.8. CONCESIA 3.8.0.3.7. de scop n scop(ul), n vederea, pentru, spre, la, n, de, dup v. G 4.10. SCOPUL 3.8.0.3.8. de rela ie relativ la, n legtur cu, legat de, n raport cu, raportat la, referitor la, cu referire la, n privin a, privitor la, din punct(ul) de vedere (al), n func ie de, despre, dup, pentru, ca, de v. G 4. 11. RELA IA 3.8.0.3.9. de excep ie cu excep ia, n afar de, fr v. G 4.2. EXCEP IA 3.8.0.3.10. de cumul pe lng v. G 4.1. ENUMERAREA 3.8.0.3.11. instrumentale cu, la, din, prin, dup, n, fr, datorit, mul umit, gra ie, cu ajutorul v. G 4.6. MIJLOCUL I INSTRUMENTUL 3.8.0.3.12. de asociere cu, mpreun cu 3.8.0.3.13. Cele mai frecvente prepozi ii au sensuri multiple.
343

carte de matematic main de scris de la ora 5 pn la ora 7 Sunt la Cluj de 5 zile. De fumat, m doare capul. pe Pune paharul pe mas! Am venit n Romnia pe 5 luni. Pe mine! Pe data viitoare! L-am vzut pe* Gheorghe. dup Farmacia este dup col . Sosim dup ora 5. Merge dup lapte. Te-am recunoscut dup voce. 3.8.0.4. Locu iunile prepozi ionale

de

(rela ia) (scop) (limitare n timp) (durata) (cauza) (locul) (=pentru 5 luni) (timp) *pe morfem de A (locul) (timpul) (scopul) (rela ia)

(timpul)

Sunt grupuri de cuvinte echivalente semantic i sintactic cu prepozi iile. Cartea pe care o cau i este n fa a ta! = Cartea pe care o cau i este naintea ta. (loc.prep.) (prep.) 3.8.1. FOLOSIRE 1. Spre deosebire de alte limbi, dup prepozi iile care cer acuzativul (A.), substantivul este de obicei nearticulat. Ex.: Sunt foarte pu ine cr i pentru copii la librrie. Tata nu s-a ntors nc de la serviciu.

Prin identificare, substativul se articuleaz cu articol hotrt. Pune cartea pe mas! Intra i n sal! Sunt student la Universitate. Pune cartea pe masa mea! Intra i n sala 20! Sunt student la Universitatea Tehnic.

Numele de rudenie unice sau considerate unice (mama, tata, bunicul, bunica, soacra, socrul, unchiul, mtua etc.) primesc articol hotrt chiar i fr determinare. Florile sunt pentru mama. Merg la bunica. Despre unchiul nu mai tim nimic. 2. Prepozi ia cu are un regim special: Cnd arat instrumentul sau asocierea, cere articularea substantivului: Scrii cu creionul sau cu stiloul? Mnnc frumos cu cu itul i cu furculi a! Nu-mi place s cltoresc cu avionul. Prefer s merG. cu trenul. Vin la voi cu un prieten. Vorbesc n fiecare zi la telefon cu prin ii.
344

Cnd arat materia, substativul nu se articuleaz: . Spal-te cu spun! Be i cafeaua cu zahr sau fr zahr? v. G 4.6. MIJLOCUL I INSTRUMENTUL 3. Prepozi iile cu G. i cu D. cer ntotdeauna un substantiv articulat. Majoritatea oamenilor este mpotriva rzboiului. Conform programului, lucreaz toat ziua. (G.) (D.)

4. De i pe intr n structura multor prepozi ii compuse. de la, de pe, de sub, de lng, de ctre, de peste, pe la, de pe la, pe lng Sunt la Bucureti. Sub mas e un covor. Ochelarii sunt lng carte. Obs.: 1. de + n = din de + ntre = dintre de + nainte= dinainte (unde? / cnd?) Sunt n Romnia Maina este n garaj. naintea examenului nv mult. ntre blocuri sunt spa ii de joac. 2. pe + n = prin pe + ntre = printre (unde?) M duc n parc. ntre flori este iarb. 3. n + un = ntr-un din + un = dintr-un prin + un = printr-un (pe unde?) M plimb prin parc. Nu trece i printre flori! n + o = ntr-o din + o = dintr-o prin + o = printr-o (de unde? / care?) Plec din Romnia. Maina din garaj este nou. Timpul dinaintea examenului e pre ios. Spa iile dintre blocuri sunt pentru copii. (unde?) (unde?) (unde?) Vin de la Bucureti. (de unde?) Covorul de sub mas e persan. (care covor?) Ochelarii de lng carte sunt ai ti? (care ochelari?)

n limba vorbit, - de la nceputul prepozi iilor n, nainte etc. cade atunci cnd se leag n pronun are de un cuvnt terminat n vocal: Las-m-n pace! Vino-ntre 5 i 6! 4. Verbe + prepozi ii
345

= Las-m n pace! =Vino ntre 5 i 6!

cu a se ntlni cu a vorbi cu despre a vorbi despre a discuta despre prin a se caracteriza prin a ncepe prin/cu n a se clasifica n a se descompune n 3.9. CONJUNC IA

la a aduga la a asista la asupra a ac iona asupra a avea efect asupra

de a se apropia de a bnui de contra/mpotriva a lupta contra a lua msuri contra

din a se compune din a fi format din

ca/drept a se defini ca a considera (ca)

Aceast parte de vorbire neflexibil leag dou / mai multe cuvinte n propozi ie sau dou / mai multe propozi ii n fraz, stabilind raporturi de coordonare i de subordonare. Maria i Ioana sunt surori. Merg la medic pentru c sunt bolnav. 3.9.0. Clasificare 3.9.0.1. dup form simple i, dar, iar, ci, c, sau, ori, cci, dei, dac, fiindc, nct, s,.. compuse ca (...) s... 3.9.0.2. dup tipul rela iei sintactice 3.9.0.2.1. coordonatoare Aten ie! copulative i, nici, i...i..., nici...nici... Utilizarea lui nici impune negarea verbului: i Rodica, i Maria sunt studente. Nici Rodica, nici Maria nu sunt studente. v. G 4.1. ENUMERAREA adversative dar, ns, iar, ci v. G 4.5.6.3. DIFEREN A, OPOZI IA disjunctive Ex.: sau, ori, sau...sau..., ori...ori..., fie...fie... i Maria e student.. Nici Maria nu e student.

Doreti lapte sau ceai? = Doreti lapte ori ceai?


346

Hotrte-te: sau pleci, sau rmi. conclusive deci, aadar, prin urmare, n concluzie v. G 4.9. IPOTEZA I CONCLUZIA 3.9.0.2.2. subordonatoare nespecializate semantic specializate semantic fiindc, pentru c, din cauz c, din motiv c, sub pretext c, cci ... v. G 4.7. CAUZA I CONSECIN A consecutive nct, de... v. G 4.7. CAUZA I CONSECIN A concesive dei, chiar dac, cu toate c, fr s... v. G 4.8. CONCESIA condi ionale cu condi ia (ca) s, n caz(ul) c, n ipoteza c, dac, de... v. G 4.9. IPOTEZA I CONCLUZIA de scop cu scopul ca, pentru ca s, (ca )s... v. G 4.10. SCOPUL de timp n timp ce, pn ce, pn cnd, pn s, dup ce, imediat ce, nainte s... v. G 4.4. TIMPUL de mod ca i cum, ca i cnd, fr s, pe msur ce... v. G 4.5. MODUL de rela ie relativ la faptul c... v. G 4.11. RELA IA de excep ie n afar de faptul c v. G 4.2. EXCEP IA de opozi ie dar, ns, n timp ce, n vreme ce, pe cnd, n loc s... v. G 4.5.6.3. DIFEREN A, OPOZI IA de cumul pe lng (faptul) c ... v. G 4.1. ENUMERAREA 3.9.0.3. Conjunc ii corelative: cum...cum... att...nct... att...ct... aa...cum... (temp.) (consec.) (mod.) (mod.) Cum se culc, cum adoarme. A but att de mult, nct s-a mbtat. Bea numai att ct i trebuie! F aa cum te-am nv at!
347

c, s, de, ca, dac

cauzale

dei...totui... (conces.) nu numai...ci i (cumul.) nu numai c... dar i...(cumul.) 3.9.0.4. Locu iunile conjunc ionale

Dei e frig, totui m simt bine. E nu numai drgu , ci i inteligent. Nu numai c vorbete, dar i scrie romnete.

Sunt grupuri de cuvinte echivalente semantic i sintactic cu o conjunc ie. Prima parte a grupului poate fi format dintr-un adverb (chiar dac), un substantiv (n caz c), sau o prepozi ie (pentru c, fr ca). Ultimul element al grupului este obligatoriu o conjunc ie (c, dac...). n caz c plou, nu plecm. Cu toate c mnnc mult, nu se ngra. Aten ie! 1. Conjunc ia s este specific modului conjunctiv. v. G 3.6.1.2.2. MODUL CONJUNCTIV 2. Conjunc ia compus ca s indic scopul sau consecin a. A venit ca s se joace. Nu sunt att de obosit ca s nu pot vedea filmul. (scop) (consec.) = Dac plou, nu plecm. = Dei mnnc mult, nu se ngra.

3. Reliefarea unui termen atrage folosirea conjunc iei ca...s, echivalent semantic cu s: El vrea s nu-l ateptm. N-ar trebui s lipseti mine. El vrea ca noi s nu-l ateptm. N-ar trebui ca mine s lipseti.

4. n aceeai situa ie se afl locu iunile conjunc ionale: fr s = fr ca s Ex.: Vine fr s tim. Vine fr ca noi s tim. nainte s = nainte ca s Ajut-l nainte s- i cear! Ajut-l nainte ca el s- i cear!

3.10. INTERJEC IA Este o parte de vorbire neflexibil care reproduce strigte i zgomote sau red impresii i senza ii (de (ne)plcere, de (in)satisfac ie, de durere...). 3.10.0. Clasificare 3.10.0.1. dup form simple ah!, vai!, au!, ura!, zu?, hai!, a!, na!, uite!, ei!

compuse sau locu iuni bine-bine! ei bine!, nu zu?!, pe naiba!, da de unde!? 3.10.0.2. dup origine
348

propriu-zise imitative (onomatopee)

a!, ah!, vai!, aoleu!, hai!, of!, ho! miau!, cucurigu!, bum!, pleosc!

provenite din alte pr i de vorbire domnule!, frate!, drace!, Doamne!, pcat!, ajutor!, poftim!, nainte!, uite!... 3.10.0.3. dup func ie senza ii durere fizic efort frig a!, au!, vai! uff!, hop(a)!, hei-rup! brrr!, bruh!

dispozi ii afective bucurie, entuziasm: a!, o!, ura!, bravo! nemul umire ai!, ! !, pfu! durere afectiv, dezndejde oh!, vai! triste e, regret, nostalgie of! ndoial hm! team aoleu!, hait! v. AV 3.2. A EXPRIMA ATITUDINI I SENTIMENTE impulsuri de voin adresare/chemare pentru persoane hei!, mi!. m!, pst!, uite! pentru animale cu u-cu u!, pis-pis!, pui-pui! ofert poftim! na! ndemn, ordin hai!, haide!, hopa! stop!, sss!, ! injurii La dracu!, Drace!, La naiba!, Na! (reg.) v. AV 4.7. EXORTA IA; 4.9. OFERTA Imit zgomote naturale: sunetele unor instrumente: sunete emise de viet i: pac!, poc!, buf!, trosc!, pic!, plici!, pleosc!,bldbc!, vjj!, zvrr!, zbrrr! tic-tac!, rr!, ding-dang!, ta-ra-ta-ta!,bum-bum! ham-ham!, hau-hau!, mrr! miau!, sfrr! ni-ha-ha!, mi-ha-ha!, i-ha-ha! muu! groh-groh!, gui -gui ! mor-mor! cot-co-dac! cu-cu-rigu! piu-piu! ga-ga-ga!, sss! bee! mee! (cinele) (pisica) (calul) (vaca) (porcul) (ursul) (gina) (cocoul) (puii) (gsca) (oaia) (capra)
349

4. SINTAXA
4.0. Generalit i n acest capitol, rela iile au fost privite no ional, fapt pentru care am inclus i un nivel zis lexical de realizare a rela iilor, tradi ional neinclus n sintax. Am considerat, aadar, urmtoarele nivele de manifestare a rela iilor: la nivel lexical, prin cuvinte pline (adverbe, verbe etc., unele chiar gramaticalizate): anterior, posterior, a preceda,... n propozi ie, la nivelul sintagmei, prin: prepozi ii i locu iuni prepozi ionale dup, ninte de, de ctre,... la nivelul frazei, ntre propozi ii, prin: conjunc ii i locu iuni conjunc ionale c, pentru c, dup ce,... adverbe i locu iuni adverbiale relative unde, cum, de unde,... pronume relative ce, cine, cu ce, cu cine,... la nivel discursiv, ntre fraze, prin: adverbe, locu iuni adverbiale, expresii diverse apoi, dup aceea, despre, cu toate acestea, n acest scop,... Ex. n prop. dup + GN-A. Dup antrenament, vin acas. n fraz dup ce + v.1, vb.2 Dup ce fac antrenament, merg acas. n discurs vb.1. Dup aceea vb.2 Fac antrenament. Dup aceea merg acas. 4.1. ENUMERAREA 4.1.1. La nivelul sintagmei (n propozi ie) GN/adj.adv. + i + GN/adj./adv. + vb. Fructele i legumele au multe vitamine. Fructele sunt gustoase i sntoase. Ne putem vedea mine i poimine.
350

i + GN/adj./adv. + i + GN/adj./adv. + vb. i fructele i legumele au multe vitamine. Fructele sunt i gustoase i sntoase. Ne putem vedea i mine i poimine. nici + GN/adj./adv. + nici + GN/adj./adv. + nu vb. Nu-mi plac nici bomboanele, nici ciocolata. Hotelul nu e nici urt, nici scump. Nu ne-am vzut nici ieri, nici alatieri. att + GN/adj./adv./ + ct i + GN/adj./adv. + vb. mi plac att bomboanele, ct i ciocolata. Beau cu plcere cafeaua att cald, ct i rece. Ne-am vzut att sptmna trecut, ct i acum dou sptmni. nu numai + GN/adj.adv. + ci i/ dar i + GN/adj./adv. + vb. mi plac nu numai bomboanele, ci i ciocolata. Cafeaua o beau cu plcere: nu numai cald, dar i rece. Ne-am vzut nu numai sptmna trecut, dar i acum dou sptmni. pe lng + GN-A. + (mai ) + vb. i + GN Pe lng legume, (mai) mnnc i carne 4.1.2. n fraz, ntre propozi ii vb.1 + i + vb.2 Un om sntos mnnc i doarme bine. i + vb.1 + i + vb.2 Un om sntos, i mnnc bine, i doarme bine. mi i place, mi i displace. Am i mncat bine, am i but. Mi-a i plcut, mi-a i folosit. i voi i scrie, i voi i telefona. Trebuie i s mnnce, i s doarm bine. (=s i mnnce, s i doarm) nici nu + vb.1+ nici nu + vb.2 Un om bolnav, nici nu mnnc bine, nici nu doarme bine. Nici nu-mi place, nici nu-mi displace. Nici n-am mncat, nici n-am but. Nici nu- i voi scrie, nici nu- i voi telefona. Nu trebuie nici s scrie, nici s telefoneze. nu numai c + vb.1 + ci i / dar i + vb.2 Un om sntos, nu numai c mnnc bine, ci i doarme bine. nu numai s + vb.1 + ci i s/ dar i s + vb. Trebuie nu numai s scrie, dar i s telefoneze. 4.1.3. La nivelul discursului, ntre fraze Pe deasupra,... / De asemenea,.. ./ n plus,... Plou de cinci zile. Pe deasupra, mai e i frig. (n plus mai e...) A dori s v cer nite cr i. De asemenea, v rog s-mi da i i cteva explica ii. 4.2. EXCEP IA 4.2.1. La nivel lexical (locu iuni verbale)
351

a face excep ie de la + GN-A. Un singur caz face excep ie de la regul. a nu se referi la + GN-A. Nu m-am referit aici la aceast problem. a nu lua n considerare + GN-A. Nu lum aici n considerare aceste aspecte. 4.2.2. La nivelul sintagmei (n propozi ie) cu excep ia / n afara + GN-G. Cu excep ia / n afara unui singur partid, celelalte au fost prezente la dezbateri. fr / n afar de + GN-A. Fr ajutorul tu, n-am reui. n afar de un singur partid, celelalte au sus inut acest proiect. fr + vb. Conj./Inf. A plecat fr s ne anun e./ A plecat fr a ne anun a. exceptnd + GN-A. Exceptnd un singur partid, celelalte au fost prezente.

4.3. LOCUL 4.3.1. La nivelul sintagmei verbale sau nominale (n propozi ie) vb. + n / la / pe / lng / sub / (n)spre + GN-A. Banca este n grdin. Merg la mare. Borcanul e pe raft. Lng universitate este o librrie. Sub nuc e o banc. Camera mea d spre grdin. GN + din / de la / de pe / de lng / de sub / dinspre + GN-A. Banca din grdin e sub un nuc. Clima de la mare e plcut. n borcanul de pe raft este miere. Librria de lng universitate este bine aprovizionat. Banca de sub nuc em locul meu preferat. Camera dinspre grdin e a mea. vb. + deasupra / dedesubtul / naintea / n fa a / n spatele / n mijlocul / n centrul / n dreapta / la dreapta / n stnga / la stnga + GN-G. Deasupra biroului e un raft. Dedesubtul nostru este apartamentul nr.34. n fa a / naintea intrrii e o parcare. n spatele blocului e o mic grdin. n mijlocul parcului am vzut un chioc. n centrul oraului e o statuie.
352

La dreapta intrrii e csu a portarului. GN + dinaintea / din fa a / din spatele / din mijlocul / din centrul / din dreapta / de la dreapta / din stnga / de la stnga + GN-G. Pune maina n parcarea din fa a / dinaintea intrrii! Ateapt-m n grdina din spatele blocului. Chiocul din mijlocul parcului era pentru fanfar. mi place statuia din centrul oraului! Csu a de la dreapta / din dreapta / de la stnga / din stnga intrrii e csu a portarului. vb. + sus / jos / aici / acolo / aproape / departe / deasupra / dedesubt / nainte / n fa / napoi / n spate / n mijloc / n centru / n dreapta / la dreapta / n stnga / la stnga Sus pe deal e o caban. Jos la poalele dealului e o cas. Sunt aici nite copii. Aici, aproape e o farmacie. Deasupra e un raft. Dedesubt este apartamentul nr. 34. n fa e o parcare. n spate e o mic grdin. n mijloc am vzut un chioc. n centru e o statuie. n dreapta e o u. GN + de sus / de jos / de aici / de acolo / dinainte / din fa / din spate / din mijloc / din centru / din dreapta / de la dreapta / din stnga / de la stnga Cabana de sus e casa pdurarului. Casa de jos, din vale, a fost a bunicilor. Copiii de aici cunosc regiunea. Pune maina n parcarea din fa . Ateapt-m la ua din spate! Chiocul din mijloc era pentru fanfar. Nu-mi place statuia din centru! Ua din dreapta e biroul meu. 4.3.2. n fraz vb.1 + unde / de unde/ oriunde/ de oriunde + vb.2 Du-te unde vrei! ntoarce-te de unde ai venit! Oriunde m-a duce, m plictisesc singur. De oriunde vei fi, scrie-mi! 4.3.3. n discurs n locul acela / Acolo / Aici / n partea aceea... Exist o plaj minunat la captul satului. n locul acela / Acolo / Aici / n partea aceea, nu vine aproape nimeni. De acolo,... Din Bucureti mi-au scris, dar au mers apoi la Iai. De acolo n-am primit nici o veste.
353

4.4. TIMPUL 4.4.1. Anterioritatea i posterioritatea 4.4.1.1. La nivel lexical (verbe, adjective) a preceda + GN-A. O linite mare preced, de obicei, furtuna. precedent n capitolul precedent, toate acestea au fost explicate. anterior n capitolul anterior toate acestea au fost explicate. trecut n anul trecut, n-am fcut concediu. urmtor Capitolul urmtor trateaz alt aspect. viitor Sptmna viitoare plecm n mun i. posterior/ ulterior (+ GN-D.) n elegerea s-a ncheiat ulterior (tratativelor). ast-var, ast-iarn, ast-toamn... = vara trecut, iarna trecut... Ast-var am fost la mare. ast-sear = n seara aceasta, desear. Ast-sear n-am nici un program. 4.4.1.2. La nivelul sintagmei, n propozi ie dup + GN-A. + vb. Dup examene, avem vacan . peste...ore/zile/luni...+ vb. Avem examen peste cinci zile. la var/iarn/anul... + vb. La var mergem la mare. vb.1 + + nainte de + GN-A. nv nainte de examen. nainte de examen, nv . nainte de + vb. Inf. nv nainte de a da examen. nainte de a da examen, nv . naintea + GN-G. nv naintea examenului. naintea examenului nv . vb. + acum...ore/zile/luni Am venit n Romnia acum 3 luni. (moment) vb. + cu...zile/luni/ani nainte Am venit n Romnia cu trei luni nainte. (moment) vb. + de...zile/luni/ani... Sunt n Romnia de trei luni. (durat) 4.4.1.3. n fraz dup ce / imediat ce + vb.1 + vb.2 Dup ce dm examenele, primim vacan . Imediat ce dm examenele, primim vacan . o dat + vb.1 (Part.acordat) + vb.2 O dat examenele terminate, lum vacan . vb.1 + nainte s + vb.2 Trebuie s nv m nainte s dm examenele.
354

4.4.1.4. n discurs (mai) nti / prima dat + vb.1, + dup aceea / apoi / pe urm / dup asta + vb.2, + la sfrit / la urm / n final + vb.3 nti dm examenele i dup aceea primim vacan a. Mai nti citim poezia, apoi o repetm i la sfrit o spunem pe de rost. Prima dat splm fructele, pe urm le cur m i la urm le radem. 4.4.2. Simultaneitatea 4.4.2.1. La nivelul sintagmei, n propozi ie la + GN-A. + vb. la amiaz, la cin, la aniversarea ta de + GN-A. (nume de srbtori) + vb. De Anul Nou, veni i la noi! n + dat calendaristic + vb. Sosim n 10 septembrie cu trenul. la + dat istoric + vb. La 1 Decembrie se srbtorete ziua na ional a Romniei. n timp de / n vreme de + GN-A. + vb. n timp de noapte/Pe timp de noapte, folosi i farurile! n timpul + GN-G. + vb. n timpul verii, mergem la bunici. n cursul + GN-G. + vb. n cursul studiilor universitare, se dau multe examene. vb. + n acelai timp cu / deodat cu / o dat cu/ simultan (cu) + GN-A. A sosit n acelai timp cu prin ii mei. A sosit deodat cu noi. A sosit o dat cu primvara. Ploile au venit simultan (cu nclzirea vremii). 4.4.2.2. La nivelul propozi iei, n fraz n timp ce / cnd / n momentul cnd / pn cnd / pn ce / ct timp + vb.1, vb.2 n timp ce nv m, ne trebuie linite. Cnd te doare gtul, nu mnca nghe at! n momentul cnd am intrat pe u, suna telefonul. Pn cnd eu citesc, tu du-te la plimbare! Pn ce eu termin, tu stai linitit! Ct timp vei sta aici, te vei sim i bine. 4.4.2.3. La nivelul frazei, n discurs n timpul acesta/acela,... Eu vreau s dorm. n timpul acesta, voi duce i-v la plimbare! n acelai timp... Scriam o scrisoare. n acelai timp, ascultam i muzic. n momentul acesta/acela,... Ieeam pe u. n momentul acela, a sunat telefonul. Atunci,... Eram student. Atunci am cunoscut-o pe Maria. Acum,... F cum i spun!...Acum e bine!
355

Simultan,...

Apei ambreiajul i, simultan, schimbi viteza...

La unele substantive feminine de timp, forma subst. + -a are sens de simultaneitate (= n timpul + GN-G.). Aceste expresii pot avea i sens iterativ (= n fiecare + GN-A.): diminea a ziua 4.4.3. Durata fr cuvinte de legtur specifice: Am stat acolo 5 zile/dou sptmni/4 ore. prep. n + timp n cinci minute termin i plec acas. loc. prep. + timp (n) timp de n timp de 5 minute, termin. Timp de o or n-a spus nimic. Alte expresii: totdeauna niciodat Mi-a plcut totdeauna s mnnc. Nu mi-a plcut niciodat s mnnc singur. tot timpul = permanent = n permanen Lucrez tot timpul / permanent / n permanen toat ziua, toat sptmna, tot anul M odihnesc toat ziua. pentru / pe + timp Am venit n Romnia pentru cinci ani. Am venit n Romnia pe cinci ani. 4.4.4. Aproximarea 4.4.4.1. Lexical (cu adverbe + timp): aproximativ circa cam vreo mi trebuie aproximativ dou zile ca s termin. mi trebuie circa dou zileca s termin. mi trebuie cam dou zile ca s termin. mi trebuie vreo dou zileca s termin. = n timpul dimine ii, n fiecare diminea = n timpul zilei, n fiecare zi

4.4.4.2. La nivelul sintagmei (n propozi ie): pe / n jur de + GN-A. Voi veni pe la sfritul lunii, prin ultimele zile. Voi veni n jur de Anul Nou. n jurul + GN-G. Voi veni n jurul Anului Nou. Voi veni n jurul lui 10 ianuarie 4.4.5. Limitarea n timp 4.4.5.1. La nivelul sintagmei (n propozi ie) de la + GN-A.... pn la + GN-A.
356

Rmn la bunici de la Anul Nou pn la ziua mea. din + dat calend.... pn n + GN-A. Rmn acolo din 15 septembrie pn n 20 ianuarie. Voi sta n Romania din 1995 pn n 1997. 4.4.5.2. n fraz de cnd + vb.1, pn (cnd / ce) + vb.2 De cnd a venit i pn (cnd) / pn ce a plecat a vorbit numai ea. 4.4.5.3. n discurs De atunci,.../ ncepnd de atunci,.../ Pn atunci,... Am terminat toate examenele. De atunci, m odihnesc tot timpul. Pn atunci, am nv at tot timpul. 4.4.6. Itera ia 4.4.6.1. Lexical (cu adverbe i locu iuni adverbiale): periodic Periodic, mi fac analizele medicale. din cnd n cnd Fac gimnastic din cnd n cnd. din...n...ore / zile / luni... Medicamentul trebuie luat din 4 n 4 ore. (tot) la...ore / zile / luni... Medicamentul trebuie luat tot la 4 ore. la interval de...ore / zile / luni... Medicamentul trebuie luat la interval de 4 ore. la ficare...or / ore / zi / zile... Medicamentul trebuie luat la fiecare 4 ore. uneori..., alteori... Uneori simt c m doare capul. Alteori nu. cteodat Cteodat simt c m doare capul. de...ori (pe an / pe lun...) / (ntr-un an/ntr-o lun...) / (n fiecare an/n fiecare lun...) Am antrenament de trei ori pe sptmn. Am antrenament de trei ori ntr-o sptmn. Am antrenament de trei ori n fiecare sptmn. n fiecare zi = zi de zi = zilnic Fac zilnic sport. n fiecare sptmn = sptmn de sptmn = sptmnal Sptmnal merg la bazinul de not. n fiecare lun = lun de lun = lunar mi trimite bani lun de lun. n fiecare an = an de an = anual i-a fcut o regul: anual, merge la munte. lunea = n fiecare luni Lunea m scol greu diminea a. mar ea = n fiecare mar i Mar ea este ziua mea de cumprturi. 4.5. MODUL
357

4.5.1. Modul propriu-zis 4.5.1.1. Lexical (cu adverbe i locu iuni adverbiale) aa Scrie aa cum i spun. uor Ana nva uor limbi strine. greu Nu-i greu de fcut. fluent Vorbete fluent dou limbi inginerete, romnete Vorbesc romnete. realmente, socialmente Sunt realmente obosit. pe neateptate Musafirii au sosit pe neateptate. n mod / ntr-un mod / fel+ adj. Ea procedeaz ntr-un mod foarte original. Lucrurile se rezolv ntr-un fel sau altul. n alt fel = altfel Mie mi-a vorbit ntr-un fel, ie n alt fel. 4.5.1.2. n fraz n acest fel,.../ Astfel,... Lucreaz ct mai bine! n acest fel, vei fi apreciat. Am verificat totul. Astfel pot continua cercetarea. 4.5.2. Starea sau forma 4.5.2.1. La nivelul sintagmei (n propozi ie) sub form + adj. Apa sub form solid se numete ghea . sub form de + subst. A. Medicamentul acesta se gsete sub form de solu ie n stare + adj. Sntatea lui a ajuns n n stare critic. n stare de + subst. A. Asear a ajuns acas n stare de ebrietate. n calitate de + subst. A. V vorbesc n calitate de printe.. a se folosi / a se utiliza / a fi considerat / a fi luat / a servi + drept / ca + subst. A. Acest ceai se poate folosi drept medicament. Am fost luat drept strin, dar sunt romn. Proiectul nostru a servit ca model altora. n curs de + subst. A. Cartea este n curs de apari ie. 4.5.2.2. n discurs Sub aceast form,... / n aceast stare,.../ n aceast calitate,... i eu sunt printe. n aceast calitate, v n eleg.
358

4.5.3. Cantitatea 4.5.3.1. Lexical n cantitate mare/mic/... Zpada a czut n cantitate mare. n cantitate de...kg/litri... Ploile au czut n cantitate de 4o de litri/m2. n mare/mic...msur Drumurile au fost cur ate n mare msur. n propor ie de... Pdurile au ars n propor ie de 10%. n parte = par ial Unele sate au fost par ial afectate de inunda ii. n cea mai mare parte = n majoritate Popula ia a fost n majoritate evacuat. (n cea mai mare parte) n ntregime = integral/complet n totalitate = total Localit ile au fost salvate n ntregime. Cutremurul a distrus complet / intergral / n totalitate / total autostrada. n general Ninsorile vor fi n general slabe. n procent de... Zona a fost acoperit de ape n procent de 7%. mult pu in Lucreaz foarte mult. att... (ct...+ vb. ) Am fcut att ct am putut. Mai mult nu pot. 4.5.3.2. n discurs n aceast cantitate,.../ n aceast propor ie,... De cteva zile cad 40 de litri/m2 pe zi. n aceast cantitate, ploaia este deja periculoas. 4.5.4. Progresia 4.5.4.1. Lexical progresiv Starea snt ii ei se amelioreaz progresiv. treptat S-a nsntoit treptat. ncetul cu ncetul Pute i nv a tot ncetul cu ncetul. pas cu pas Am s te urmresc pas cu pas. an de an Nengrijit, cldirea se degradeaz an de an. rnd pe rnd tot mai + adj./adv. Rnd pe rnd veneau tot mai mul i. din ce n ce mai Fugea din ce n ce mai repede. 4.5.4.2. n fraz vb.1 + pe msur ce + vb.2
359

Devenim mai n elep i pe msur ce trece timpul. cu ct + vb.1 + cu att + vb.2 Cu ct mbtrneti, cu att te faci mai zgrcit. 4.5.5. Compara ia 4.5.5.1. Conformitatea 4.5.5.1.1. La nivel lexical (cuvinte i locu iuni) asemntor cu / similar cu / adecvat cu / potrivit cu / conform cu + GN-A. Aceste specii sunt asemntoare unele cu altele. asemntor / similar / adecvat / potrivit / conform + GN-D. Aceste specii sunt asemntoare altora. Cazul acesta este similar celui precedent / cu cel precedent. Trebuie s te mbraci adecvat anotimpului /cu anotimpul / potrivit anotimpului/cu anotimpul. Conform prognozei meteo, mine plou. (=conform cu prognoza) a se asemna cu / a se potrivi cu GN-D. Aceste specii se aseamn unele cu altele. Culorile astea nu se potrivesc cu stilul casei. apropiat de GN-A. Cazul acesta este apropiat de cazul de ieri. a se apropia de + GN-A. Cazul acesta se apropie de cel de ieri. 4.5.5.1.2. n discurs Prin compara ie,.. ./ Comparnd acestea,... / Un caz similar este.../ La fel se ntmpl cu.../ Tot aa este n cazul... / Dup cum am artat,... n ultimul secol, a fost eviden iat o tendin de nclzire a vremii. Conform acestor observa ii, se prevd modificri generale n via a planetei. 4.5.5.2. Identitatea 4.5.5.2.1. La nivelul sintagmei (n propozi ie) identic cu/ la fel cu + GN-A. So ul meu e la fel cu ceilal i brba i. identic / echivalent + GN-D. Cazul acesta este identic celui de ieri / cu cel de ieri / echivalent celui de ieri / cu cel de ieri. la fel de / tot att de / tot aa de + adj./adv. ca i + GN-A. La munte este la fel de plcut / tot att de plcut / tot aa de plcut ca i la mare. Corela ii: aa cum... Cum i-am promis, aa voi face. att ct... Fac att ct pot. astfel / n aa fel... nct / ca F n aa fel nct / ca s fii mul umit. aa de... de Am umblat aa de mult de m dor picioarele.
360

att (de)... nct / c / (pentru) ca s Am nv at att de mult pentru ca s devin profesor. Am cheltuit atta, c nu mi-a rmas nici un ban. 4.5.5.3. Diferen a, opozi ia 4.5.5.3.1. La nivelul sintagmei (n propozi ie) n alt fel / altfel / n alt mod / (n mod) diferit Eu vreau s fac n alt fel / altfel / n alt mod / n mod diferit. diferit de + GN-A. E o problem diferit de celelalte. altfel dect + GN-A. Creang scria altfel dect Eminescu. spre deosebire de + GN-A. Spre deosebire de Ion, Radu este mai detept. n loc de + GN-A. n loc de medicin, s-a hotrt s fac sport vb. + mai (pu in) + adj./adv. dect / ca / n compara ie cu + GN-A. Eminescu este mai greu de citit dect Cobuc. n compara ie cu Eminescu, Cobuc este mai uor de citit. cel mai / cea mai / cei mai / cele mai + adj. + dintre / din+ GN-A Bogdan este cel mai mare din familie. Ea este cea mai frumoas dintre toate. Ei sunt cei mai buni la matematic. Doina i Maria sunt cele mai frumoase. cel mai + adv. + dintre / din+ GN-A. Ea scrie cel mai frumos. 4.5.5.3.2. n fraz altfel de cum + vb. S-a ntmplat altfel de cum mi-am imaginat. diferit de cum + vb. E o problem diferit de cum sunt altele. altfel dect + vb. Totdeauna face altfel dect spune. vb.1 + dar / ns / n schimb / n timp ce / pe cnd + vb.2 eful nostru e un bun inginer, dar / ns/ n schimb are un caracter imposibil. n timp ce/ pe cnd el lucreaz, ceilal i se distreaz. vb.1 + n loc s + vb.2 n loc s nve e, pierde vremea. 4.5.5.3.3. n discurs Spre deosebire de acetia,... / Altfel,... / n caz contrar,... Mun ii Bucegi sunt foarte accesibili. Spre deosebire de acetia, Fgraul este mult mai abrupt. S-a ntmplat ceva grav. Altfel nu te cutam. Combustibilul trebuie s ajung. n caz contrar, excursia se amn.

361

4.6. MIJLOCUL I INSTRUMENTUL 4.6.1. La nivelul sintagmei (n propozi ie) cu / prin + GN-A. -Cu ce scrii? -Cu creionul. A ajuns director prin merite personale. cu / prin mijloace/metode + adj. Nu vei reui cu aceste metode napoiate. cu ajutorul / pe baza + GN-G. Insectele se combat cu ajutorul insecticidelor. Condamnarea se face pe baza probelor. datorit / mul umit / gra ie + GN-D. A pierdut concursul datorit oboselii. Sunt aici mul umit vou. A ctigat gra ie inteligen ei sale. 4.6.2. n fraz Prin aceste mijloace,.../ Cu ajutorul lui / ei,.../ Datorit acestui fapt,... A cumprat o gramatic nou. Cu ajutorul ei, a nv at romnete. 4.7. CAUZA I CONSECIN A 4.7.1. La nivel lexical a cauza / a provoca / a determina / a contribui la / a duce la / a explica + GN-A. Neaten ia cauzeaz multe accidente. i consumul de alcool provoac accidente. Poluarea apei determin / explic / contribuie la / duce la distrugerea faunei i a florei. a avea consecin e asupra / a avea efecte asupra / a avea urmri asupra / a fi cauza / a fi explica ia + GN-G. Poluarea are consecin e asupra faunei i a florei. Poluarea are efecte negative asupra faunei i a florei. Poluarea are urmri grave asupra faunei i a florei. Poluarea este una dintre cauzele distrugerii naturii. Poluarea este una dintre explica iile distrugerii naturii. a face (ca) + GN-N. + vb. Conj. Poluarea face ca natura s sufere. a fi consecin a + GN-G. Accidentele sunt de obicei consecin a abuzului de alcool sau a neaten iei. a se datora + GN-D. Multe accidente se datoreaz neaten iei i oboselii. 4.7.2. La nivelul sintagmei (n propozi ie) din cauz de / din motiv de + GN-A. Magazinul e nchis din cauz de boal. Lipsete din motiv de boal. din cauz / din motiv + adj.
362

Accidentul a avut loc din cauze necunoscute din cauza / pe motivul / n urma + GN-G. Am rmas acas din cauza ploii. Pe motivul unei vizite inopinate, n-a mai venit. S-a suprat n urma discu iei noastre. drept consecin a / drept/ca urmare a / drept/ca efect al + GN-G. Drept consecin a polurii, natura este n dezechilibru. Ca urmare a/Ca efect al secetei, plantele sufer. datorit / gra ie / mul umit + GN-D. Gra ie tratamentului, poate umbla din nou. Datorit... / Mul umit ajutorului tu, s-a descurcat. avnd n vedere / de / din + GN-A. Avnd n vedere condi iile atmosferice nefavorabile, zborul se amn. M dor ochii de (atta) fum. A czut din neaten ie. de + adj. / vb. Part. Nu poate mica de bolnav (ce este). Nu poate veni de ocupat ce este. 4.7.3. n fraz din cauz c / pentru c / fiindc / deoarece / avnd n vedere (faptul) c / datorit faptului c / pe motiv c + vb.1 + vb.2 Lipsete din cauz c e bolnav. N-a venit pentru c e bolnav. N-a venit fiindc e bolnav. Deoarece plou, vom sta acas. Avnd n vedere c plecm n vacan , nchidem tot. Datorit faptului c nu s-a tratat, boala s-a agravat. N-a venit pe motiv c n-are timp. 4.7.4. n discurs Din aceast cauz,... / De aceea,.../ Iat de ce.../ Pentru aceasta,.../ Pe acest motiv,.../ Datorit acestui fapt,... Nu s-a tratat. Din aceast cauz / De aceea, boala i s-a agravat. A fcut o mare descoperire i pentru aceasta, a primit un premiu. A fcut o mare descoperire. Iat de ce... / De aceea, a primit un premiu. Conferin a s-a amnat. Pe acest motiv / Datorit acestui fapt, relum activitatea normal. 4.8. CONCESIA 4.8.1. La nivelul sintagmei (n propozi ie) cu tot / indiferent de + GN-A., (totui) / (tot) + vb. Cu toat bunvoin a, (tot) n-a reuit. Indiferent de vreme, plecm. (chiar) (i) + prep. + GN Chiar i cu somnifere, (tot) nu pot adormi. Marea ne place (chiar) i fr soare.
363

4.8.2. n fraz dei / cu toate c / chiar dac / (i) dac + vb.1, (totui) / (tot) + vb.2 Dei plou, noi totui plecm n excursie. Cu toate c plou, noi plecm n excursie. Chiar dac / i dac plou, noi plecm n excursie. chiar (i) + adj., (totui) / (tot) + vb. Chiar i bolnav, tot merg la coal. chiar (i) + vb.1 Ger. / Part., (tot) + vb.2 Chiar fiind bolnav, tot merg la coal. Chiar pedepsit, tot nu ascult. i / nici + vb.1 Ger. / Part., (tot) + vb.2 i bolnav, tot merg la coal. Nu m duc acolo nici mort. orice / oricine / oricum / oricnd / oriunde / orict / ori de cte ori + vb.1, vb.2 indiferent ce / indiferent cine / indiferent cum / indiferent ct / indiferent de + vb.1, vb.2 Orice / indiferent ce i-a spune / , tot nu m-ai crede. Oricine / indiferent cine ai fi, te rog s fii politicos. Oricum / indiferent cum fac, lor tot nu le place. Oricnd / indiferent cnd vii, eti binevenit. Vin cu tine oriunde / indiferent unde te duci. Orict / indiferent ct mi-a explicat, eu tot n-am n eles. Cheam-m ori de cte ori / indiferent de cte ori ai nevoie! Indiferent ce i-a spune, tot nu m-ai crede. Vino, indiferent cu cine! E bine indiferent cum faci! orict de + adj./adv. + vb.1, vb.2 Orict de bolnav a fi, vin cu voi. vb.1 Ger. / Part., totui / tot vb.2 Mergnd cu maina, tot nu ajungi la timp. Pedepsit, el tot nu ascult. Bolnav, el tot merge la coal. a putea + vb.1, totui / tot vb.2 Po i s- i dai cuvntul, eu (tot) nu te cred. 4.8.3. n discurs Totui,.../ n orice caz,.../ Oricum,.../ Degeaba,... Plou i e frig. Noi totui mergem n excursie. Nu tiu ce se va ntmpla. n orice caz, v dm un telefon. Nu tiu unde mergem. Oricum, cnd sosi i, telefona i-ne! Nu le-am spus nimic. Degeaba, copiii simt. 4.9. IPOTEZA I CONCLUZIA (condi ia i consecin a) 4.9.1. La nivelul sintagmei (n propozi ie) n caz de / n condi ii de + GN-A. n caz de divor , casa e a ta. n condi ii de umiditate, apare reumatismul.
364

cu condi ia de + vb. Inf. M asociez cu voi, cu condi ia de a primi 50%. n cazul / cu condi ia / n ipoteza + GN-G. n cazul divor ului, bunurile se mpart ntre so i. M asociez, cu condi ia primirii a 50 de procente. n ipoteza plecrii, st cu bagajele pregtite. vb.1 Ger. + vb.2 Divor nd, nu vei fi mai fericit! (o dat) vb.1 Part. + vb.2. O dat divor at, po i ncepe o via nou. 4.9.2. n fraz dac / n caz c / n cazul n care / cu condi ia s / n ipoteza c + vb.1, vb. 2 Dac o iubeti, ia-o de nevast! n caz c nu v n elege i, divor a i! n cazul n care nu veni i, telefona i! Du-te unde vrei, cu condi ia s-mi spui unde. n ipoteza c pleca i, anun a i-ne! 4.9.3. n discurs Dac este aa,... / Atunci,.../ n acest caz,.../ n aceste condi ii,.../ Deci,.../ Rezult c,... Aadar,.../ n concluzie,.../ n consecin ,.../ nseamn c,... Noi ne n elegem perfect. Dac este aa, / Atunci,.../n acest caz,... nu divor a i! Vremea se va mbunt i. n aceste condi ii, vom continua cltoria. Cred c sunt amndoi buni specialiti. Deci/ Aadar, ne bazm pe ajutorul lor. Eu n-am putut nv a nimic. n concluzie, / n consecin ,...nu pot merge la examene. Ast-noapte a nins. nseamn c florile au nghe at. 4.9.3.1. Regulile lui dac condi ional: dac + vb.1 Ind. prez., vb.2 Ind. prez. / Ind. viitor / Imper. Dac ai bani, cumperi orice. Dac ai bani, cumpr ce vrei! dac + vb.1 Ind. viitor, vb.2 Ind. prez. / Imper. / Ind. viitor Dac vei avea bani, vei putea cumpra orice. Dac o s ai bani, o s po i cumpra orice. dac + vb.1 Cond. prez., vb.2 Cond. prez Dac ai avea bani, ai putea cumpra orice. s + vb.1 Conj. prez., vb.2 Cond. prez. S ai bani, ai putea cumpra orice. dac + vb.1 Cond. pf, Cond. pf. / Ind. impf. Dac ai fi avut bani, ai fi putut / puteai cumpra orice. dac + vb.1 Ind. impf., Cond. pf. / Ind. impf. Dac aveai bani, ai fi putut / puteai cumpra orice. s + vb.1 Conj. pf., Cond. pf. / Ind. impf. S fi avut bani, ai fi putut / puteai cumpra orice.
365

4.10. SCOPUL 4.10.1. La nivelul sintagmei (n propozi ie) n / cu scop + adj. Aceast cercetare e fcut cu scop practic. n scopul / n vederea + GN-G. Se fac pregtiri n scopul congresului. Se pregtete n vederea plecrii. n / cu scopul de + vb. Inf. A dat un anun la ziar n scopul de a vinde casa. pentru + GN-A. Pentru prevenirea cariilor, folosi i pasta de din i Max! pentru + vb. Inf. Pentru a preveni cariile, folosi i pasta de din i Max! la + GN-A. Combina se folosete la recoltatul cerealelor. dup + GN-A. Mergem dup ziare. subst. + de + vb. Sup. main de cusut, main de gtit, fier de clcat 4.10.2. n fraz vb.1 + pentru ca ...s...+ vb.2 Pentru ca plantele s nfloreasc, au nevoie de ap. vb.1 + (ca) s.... + vb.2 Ca s nfloreasc, plantele au nevoie de ap. vb.1 + n aa fel nct s + vb.2 Vorbete n aa fel, nct to i s n eleag. vb.1 + astfel...ca s...+ vb.2 Vorbete astfel nct s-l n eleag to i. 4.10.3. n discurs n acest scop,.../ n vederea acestui lucru,.../ Pentru aceasta,... Jocurile Olimpice se apropie. n acest scop / n vederea acestui eveniment/ Pentru aceasta, se fac pregtiri intense. 4.11. RELA IA (limitarea sferei de referin ) 4.11.1. La nivel lexical (n expresii): n acest text / n acest capitol, este vorba despre... Ne vom referi acum la... Vom lua n considerare... Vom ine seama de... 4.11.2. La nivelul sintagmei (n propozi ie) despre / de / relativ la / n legtur cu / privitor la / privind / n ceea ce privete + GNA. Despre tine nu mai tiam nimic. Despre Maria tii ceva?
366

De tine nu am mai auzit nimic. De Ion ce mai tii? Relativ la finan are, nu avem probleme. Am aflat ceva nou n legtur cu excursia de studii. Privitor la finan are / Privind / n ceea ce privete finan area, exist noi reglementri. asupra / n privin a / din punctul de vedere al + GN-G. Avem unele nedumeriri asupra / n privin a regulilor de joc. Din punctul de vedere al formelor de relief, Romnia este variat. din punct de vedere + adj. Din punct de vedere geografic, Romnia este foarte frumoas. de + vb. Sup., vb.2 De n eles n eleg mult, dar de vorbit, vorbesc pu in. 4.11.3. n discurs Despre aceasta,.../ n legtur cu aceasta,.../ Privitor la acest fapt,.../ n aceast privin ,.../ Din acest punct de vedere,... Nimeni nu mi-a trimis felicitri pentru succes. Despre aceasta e mai bine s nu mai vorbim. 4.12. TIPURI DE PROPOZI II (ENUN URI) DUP SCOPUL COMUNICRII. 4.12.1. Propozi iile declarative au ca scop transmiterea de informa ii. Au form : afirmativ (4.12.1.1 ) sau negativ (4.12.1.2). 4.12.1.1 Declarativele afirmative se construiesc de obicei cu Indicativul, prezentnd o ac iune, o stare ca real. Dan pleac /a plecat la ora 9. Daclarativa construit cu Optativ-Cond. i Prezumtiv exprim dorin a, posibilitatea, dubiul etc. A bea pu in ap. Ar putea ob ine bursa. O fi n eles greit ora. 4.12.1.2 n declarativa negativ, nega ia nu, n- neag verbul precedndu-l. Nu rspunde /n-a rspuns / nu va rspunde | la scrisoare. Nega ia se poate referi la alte componente ale enun ului prin: pron. neg.: nimeni, nimic, nici unul adj. pron.neg.: nici (o, un) adv.neg. : niciodat, nicieri, deloc Prezen a unui termen negativ presupune negarea verbului. Nu vine nimeni. Niciodat nu ntrzie. Nu-mi place deloc. n rspunsul negativ, propozi ia poate fi substituit de termenul negativ: (A i fost n Fran a?) (Iti place boxul?) (N-am fost)niciodat. (Nu-mi place) deloc. 4.12.2. Propozi ia interogativ poate fi : direct indirect
367

4.12.2.1 n interogativ direct, prin care se solicit informa ii, interoga ia poate privi : predicatul: interogativ total orice alt parte de propozi ie: interogativ par ial 4.12.2.2.1 Interogativa total este construit ca declarativa, dar e marcat n utilizarea oral de intona ie, iar n scris prin semnul ntrebrii. Rspunsul privete con inutul ntregii interoga ii i const de obicei din adverbe de afirma ie. Da, adv. de neg. Nu i (facultativ) din reluarea unei pr i a ntrebrii. n cazul unei interogative negative, afirma ia se realizeaz prin: Ba da. -Mergi la bibliotec ? -Te intereseaz istoria? -Nu vii cu noi ? - Da. / Nu. - Da.(M intereseaz) - Ba da. Frecvent, interogativa total ncepe cu verbul: -Vine cineva? -Sosete autobuzul ? Cnd are ca scop confirmarea (sau infirmarea) unui enun afirmativ sau negativ, interoga ia se realizeaz prin formula interogativ : nu-i aa ? E frig afar | A fcut multe greeli | nu-i aa? (Nu)v place aici | Interoga ia alternativ (sau disjunctiv) folosete conjunc ia sau. Impune interlocutorului un rspuns-decizie (poate indica insisten a n ob inerea rspunsului sau nerbdarea vorbitorului): Rmi sau pleci?(Rmn) Pleca i azi sau mine?(Mine) (Deci) Vii sau nu? Te-ai hotrt sau nu ? Interogativa total poate avea o nuan dubitativ, marcat prin forma iuni adverbiale interogative: oare, ( nu) cumva sau prin folosirea Prezumtivului i a altor construc ii cu valoare de Prezumtiv: Oare / nu cumva | a ntrziat ? A ntrziat cumva ? O fi ajuns la timp? S fi uitat ? 4.12.2.2.2 Interogativa par ial se refer la orice parte de propozi ie. Este marcat gramatical de prezen a cuvintelor interogative: pronume, adj. pron., adv., are ocup primul loc n enun ul interogativ: cine, ce, care, ct, unde, cnd, cum, de ce. Interogativele par iale sunt marcate i de inversiunea subiectului. Rspunsul poate fi : Subiect (uman) : Cine pleac? (Eu, Dan,...) Subiect (non-uman): Ce este pe mas ? (O vaz; o agend... ) Subiect selectat: Care ( coleg / avion...) pleac ? (Dan/ avionul de Roma) Compl. dir. (uman): Pe cine atepta i? (Pe Dan /profesor....) Compl.dir. (non-uman): Ce are Dan n mn? (Un pahar/ un ghid.....) C.c de loc : Unde e Universitatea ? (La stnga; aproape......) C.c. de timp : Cnd /La ce or sosete trenul? (Imediat/ la ora patru....)
368

C.c. de mod : Cum v sim i i? (Bine/nu prea bine.....) C.c. de cauz; subord.de cauz : De ce nu pleac ? (Din cauza unei rceli/ Pentru c e rcit.....) etc. 4.12.2.2 Interogativa indirect reproduce o ntrebare, sub forma unei subordonate care depinde de un termen regent cu sens de informare. (Nu) se tie dac Dan a ob inut bursa. (Int. dir. A ob inut acordul?) Am ntrebat cine /cnd / unde | pleac? (Int. dir. Cine pleac?) Obs. Prin Interogativa retoric (total sau par ial ) nu se solicit informa ii. Con inutul formei interogative este o afirma ie evident: Cine nu vrea o main nou ?(To i vor) Vede i c a venit? 4.12.3. Propozi ia imperativ exprim un ordin, un ndemn, o rugminte, o interdic ie. E construit de obicei cu Imperativul (pers.2 sg., pl.), cu Vocativul, nso ite frecvent de adresarea politicoas: te rog, v rog: Intra i (v rog), | domnule/ domnilor! Biete, salut cnd intri ! Te rog , Dane, ajut-m! Pentru pers. 1 i 3 se folosete Conjunctivul: S fim aten i la numrul autobuzului ! S nu vin dac e rcit! Construc ii cu valoare de Imperativ : eliptice: V rog sarea! O clip, te rog! Nu v supra i, paaportul! Aten ie! n picioare! impers.: Se interzice sta ionarea! Fumatul interzis! cu Inf. A se feri de lumin ! A se pstra la rece! Pot avea valoare imperativ enun uri cu form interogativ (constituind acte de vorbire indirect ): Po i s m aju i ? Vrei s nchizi fereastra? 4.12.4 Propozi ia exclamativ exprim stri afective. n scris, este marcat de semnul exclamrii. Se realizeaz prin: construc ii exclamative : Ce (cu valoare adv. sau adj.), aa (de), att (de), schimbarea topicii (determinantul naintea termenului regent) pentru punerea n eviden : Ce frumos/bine...vorbete Dan! Ce multe lucruri tie! Aa cald s-a fcut! interjec ii, elipse (cu schimbarea topicii) : Vai de mine! O, ai venit! Frumoas zi! Interesant idee!
369

4.12.5. Func ii ale tipurilor de propozi ii (enun uri). 4.12.5.1. Propozi ii declarative afirmative 4.12.5.1.1 Reprezint diverse func ii de comunicare o informare Citesc ziarul diminea a. v. AV 2.1.8. A AFIRMA; 2.1.10. A ANUN A UN FAPT aser iuni negative Nu vorbesc engleza. v. AV 2.1.9. A NEGA capacitatea (abilitatea) E capabil s rezolve problema. v. AV 2.1.16. A DA INFORMA II ASUPRA CAPACIT II acte mentale M gndesc la voi. v. AV 2.1.18. A DA INFORMA II ASUPRA ACTELOR MENTALE memoria Nu-mi amintesc cuvntul. v. AV 2.1.18. A DA INFORMA II ASUPRA ACTELOR MENTALE explica ii V explic cum se ajunge. v. AV 2.1.20. A DA EXPLICA II justificri N-am putut veni, am fost bolnav. v. AV 2.1.22. A CERE JUSTIFICRI probabilitatea Probabil ajunge mine. v. AV 2.2.5. A CONSIDERA UN FAPT CA PROBABIL necesitatea Trebuie s atept. v. AV 2.2.9. A CONSIDERA UN FAPT CA NECESAR certitudinea Va veni fr ndoial. v. AV 2.2.1. A CONSIDERA UN FAPT CA SIGUR 4.12.5.1.2. Exprim atitudini i sentimente: dorin a,voin a Doresc o cafea. v. AV 3.2.1.12. A EXPRIMA DORIN A plcerea, fericirea, satisfac ia mi place s ascult muzic. Sunt fericit/mul umit c am reuit. v. AV 3.2.1.1. PLCEREA; 3.2.1.2. FERICIREA; SATISFAC IA neplcerea, nefericirea Nu-mi place filmul sta. Sunt nefericit / trist. v. AV 3.2.3.1. NEPLCEREA; 3.2.3.2. NEFERICIREA

3.2.1.6.

MUL UMIREA,

370

simpatia, admira ia Am o(deosebit) simpatie/admira ie | pentru ea. v. AV 3.2.1.5. SIMPATIA; 3.2.1.8. ADMIRA IA preferin a Prefer s merg la mare. v. AV 3.2.1.11. PREFERIN A interesul, dezinteresul (Nu) m intereseaz istoria. v. AV 3.2.1.10. INTERESUL; 3.2.2.2. INDIFEREN A, DEZINTERESUL recunotin a Sunt recunosctor pentru ajutor/contribu ie. v. AV 3.2.1.21. GRATITUDINEA surpriza Sunt surprins de reac ia ta. v. AV 3.2.2.1. PERPLEXITATEA, SURPRIZA speran a Sper n reuita planului. v. AV 3.2.1.15. SPERAN A teama Mi-e fric/team de cini. v. AV 3.2.3.8. TEAMA regretul, deziluzia E pcat s pierdem timpul. v. AV 3.2.3.6. DEZILUZIA, DECEP IA, REGRETUL inten ia Am de gnd s plec n Italia. v. AV 4.16.2. INTEN IA 4.12.5.1.3. Influen area ac iuni : a da instruc iuni Se verific aparatul, se introduce n priz... v. AV 4.4.2. A DA ORDIN, INSTRUC IUNI, INDICA II a da sfaturi V sftuiesc s lua i umbrela. v. AV 4.5. A DA SFATURI a face oferte v. AV 4.9.1. A OFERI V ofer locul meu. a ajuta V pot ajuta. v. AV 4.8.2. A ACORDA AJUTOR a exprima obliga ia, interdic ia E obligatoriu controlul medical. Intrarea nu e permis / e permis numai ntre orele 8-12. v. AV 4.10. OBLIGA IA a promite (Promit) i cumpr o main. v. AV 4.11.5. A PROMITE a reclama Am ceva de reclamat. Robinetul e defect. v. AV 4.12. A RECLAMA; 4.19. PLNGEREA a exprima gradul de pregtire
371

Totul este pus la punct. v. AV 4.17.2. A EXPRIMA GRADUL DE PREGTIRE a exprima decizia Am hotrt: plec mine. v. AV 4.18.2. EXPRIMAREA DECIZIEI 4.12.5.2. Propozi ii interogative a cere permisiunea (Inter. totale) mi permite i s fumez? v. AV 1.3.1. CEREREA PERMISIUNII a cere informa ii asupra unui fapt (Inter.totale; par iale; indirecte) Cltori i la Bucureti? Cnd ncepe conferin a? Vreau s tiu la ce or vine acas. v. AV 2.1.1. A CERE INFORMA II ASUPRA UNUI FAPT a verifica un fapt, o informa ie (Inter.de confirmare) Aici e gara, nu-i aa? v. AV 2.1.7. A SE ASIGURA, A VERIFICA UN FAPT a cere informa ii asupra capacit ii tii / eti capabil / po i s rezolvi? v. AV 2.1.15. A CERE INFORMA II ASUPRA CAPACIT II a cere informa ii asupra actelor v. AV 2.1.17. A CERE INFORMA II ASUPRA ACTELOR MENTALE a cere explica ii (Inter.par ial) De ce a plecat? Cum s-a ntmplat? v. AV 2.1.19. A CERE EXPLICA II a cere clarificri Ce vrei s spui? Ce nseamn ...? v. AV 6.6. A CERE CLARIFICRI a cere informa ii asupra atitudinilor i sentimentelor (Inter.totale, par iale, de confirmare) Te sim i bine aici? Ce muzic v place? E frumos aici, nu-i aa? v. AV 3.1. A CERE INFORMA II ASUPRA ATITUDINILOR I SENTIMENTELOR a cere sfaturi Ce s fac?Unde s merg n vacan ? v. AV 4.5.1. A CERE SFATURI a cere ajutor, sprijin Cine m ajut? v. AV 4.8.1. A CERE AJUTOR, SPRIJIN a cere opinia Ce prere ai despre film? v. AV 5.5.1. a cere confirmarea n elegerii Ai spus c pleci? v. AV 6.5. A CERE CONFIRMAREA N ELEGERII a exprima indiferen a (Inter. retoric) Crezi c m intereseaz? v. AV 3.2.2.2. INDIFEREN A, DEZINTERESUL a exprima indignarea (Inter.retoric) E posibil? Se poate aa ceva? v. AV 3.2.3.18. INDIGNAREA
372

a exprima interesul Chiar? Serios? v. 3.2.1.10. INTERESUL a sugera ac iuni (Inter.retoric) (Nu) putem lua masa mpreun? De ce s nu lum autobuzul? v. AV 4.6.1. A SUGERA CUIVA O AC IUNE a face oferte (N-)ave i poft de o nghe at? v. AV 4.9.1. A OFERI a se informa asupra obligativit ii Vaccinul e obligatoriu? v. AV 4.10.2. A SE INFORMA ASUPRA OBLIGATIVIT II a se informa asupra inten iei Vre i s veni i cu noi? v. AV 4.16.3. A SE INFORMA ASUPRA INTEN IEI a se informa asupra deciziei Eti hotrt s pleci? v. AV 4.18.1. A SE INFORMA ASUPRA DECIZIEI a invita Accepta i s lua i masa cu mine? v. AV 4.20. INVITA IE 4.12.5.3. Propozi ii imperative a cere scuze Scuza i-m / Ierta i-m ! v. AV 1.5.1. A CERE SCUZE a ncuraja Nu- i fie fric! Fii linitit! v. AV 3.2.1.16. NCURAJAREA, LINITIREA CUIVA a da ordine, indica ii Vorbi i! Linite! v. AV 4.4.2. A DA ORDIN, INSTRUC IUNI, INDICA II a sugera ac iuni S mergem la munte! v. AV 4.6.1. A SUGERA CUIVA O AC IUNE a cere ajutor Ajuta i-m! v. AV 4.8.1. A CERE AJUTOR a cere cuiva s fac ceva nchide i fereastra! v. AV 4.11.1. A CERE CUIVA S FAC CEVA a amenin a, a avertiza Ai grij ! Fi i aten i! v. AV 4.11.6. A AMENIN A; 4.11.7. A AVERTIZA a interzice Nu parca i aici! v. AV 4.10.3. EXPRIMAREA INTERDIC IEI exorta ii Hai! Incearc !
373

v. AV 4.7. EXORTA IA 4.12.5.4. Propozi ii exclamative a face urri (excl. eliptice) La mul i ani! Drum bun! v. AV 1.6. URRI plcerea, fericirea Ce mult mi place! Ce bucuros sunt! v. AV 3.2.1.1. PLCEREA; 3.2.1.2. FERICIREA satisfac ia, entuziasmul Bravo! Excelent! Extraordinar! Minunat! v. AV 3.2.1.6. MUL UMIREA, SATISFAC IA, BUCURIA; 3.2.1.7. ENTUZIASMUL admira ia Ce om! Ce inteligen ! v. AV 3.2.1.8. ADMIRA IA interesul v. AV 3.2.1.10. INTERESUL Ce interesant! Nu vorbi! surpriza, perplexitatea Ce surpriz! Incredibil! v. AV 3.2.2.1. SURPRIZA, PERPLEXITATEA neplcerea, nefericirea, deziluzia Ce neplcut! Ce trist! Ce pcat! v. AV 3.2.3.1. NEPLCEREA; 3.2.3.2. NEFERICIREA; 3.2.3.5. DEZILUZIA, DECEP IA, REGRETUL teama : Ce spaim! v. AV 3.2.3.8. TEAMA iritarea: La naiba! v. AV 3.2.3.12. IRITAREA nerbdarea : Gata! Termin! v. AV 3.2.3.15. NERBDAREA

374

Indice Alfabetic

375

INDICE ALFABETIC Indicele alfabetic nregistreaz n ordine alfabetic unit ile lexicale din capitolele: - Acte de vorbire: AV - No iuni generale: NG - No iuni specifice : NS In total aproximativ 2900 de cuvinte. Pentru fiecare unitate lexical este indicat capitolul n care apare, cu majuscule n cursive: AV , NG, NS (v. mai sus). Pozi ia n interiorul capitolului este precizat prin indice numeric (Pentru sistemul indicilor numerici v., la fiecare Capitol, Introducerea I Cuprinsul). De exemplu: admira AV 3.2.1.8. trimite la capitolul Acte de vorbire, la 3.2.1.8 (Atitudini i sentimente pozitive. Admira ia). amnare NG 4.7. trimite la No iuni generale, la 4.7. (Timpul. Amnare, ntrziere) aliment NS 6.2. trimite la No iuni specifice, la 6.2.(Hran i butur) Sunt posibile trimiteri multiple pentru o unitate (n interiorul aceluiai Capitol sau la Capitole diferite). De exemplu: amabil AV 2.1.1. AV 4.11.1 NS 1.17. Nu s-au nregistrat absolut toate ocuren ele unui cuvnt n corpul celor trei Capitole, au fost nregistrate acele ocuren e relevante pentru o realizare func ional (la Acte de vorbire) sau pentru un context no ional (la No iuni generale, No iuni specifice ). Indica iile din paranteze precizeaz clasa morfologic numai acolo unde au fost considerate necesare clarificri legate de utilizare. De ex. se men ioneaz formalizarea(par ial) a calit ii de adjectiv pronominal sau de pronume n cazul demonstrativului : acest (adj. dem.) acesta (pron./adj. dem.) sau se nregistreaz posibilitatea utilizrii ca adverb sau adjectiv : destul (adj.) destul (~ de, adv.) Este precizat clasa morfologic n cazul unor omonimii : dar (subst.) dar (conj.) Unele cuvinte, care n utilizare primesc valori morfologice diferite, au fost nregistrate pentru fiecare valoare manifestat n realizrile func ionale sau no ionale: drept (adj.) NS 15.3 drept (adv.) NS 11.1 drept (subst.) AV 5.9.

376

INDICE A

abandona NS 15.2. abdomen NS 10.1. absent NG 2.2. NS 2.6. absenta NS 2.6. absolvent NS 1.10. NS 2.1. absolvi NS 1.10. NS 2.1. ac NS 10.6. acas NS 5.1. accelera ie NS 8.7. accelera NG 3.3.5. accent AV 6.8. NS 3.1. accentua AV 5.16. accepta AV 4.9.1. AV 4.20.2. NG 6.3.4. acces NS 11.4. accesibil NS 9.1. accident NS 8.5. accidenta NS 8.5. NS 8.7. acel (adj. dem.) NG 1.4. acela (pron./ adj.dem.) NG 1.4. acelai NG 1.4. acest (adj. dem.) NG 1.4. acesta (pron./adj.dem.) NG 1.4. acid NS 10.6. acolad AV 6.8. acolo NG 3.1.2. acoperi NS 5.2. acord AV 2.1.25. NS 15.1. acru NG 6.1.10. act NS 1.1. NS 13.5. activ NS 1.17. activa NS 14.5. activitate NS 14.5. actor NS 7.7. NS 13.5. actri NS 13.5. actualitate NS 13.4. acum NG 4.3. adnc NS 3.4.1. adncime NG 3.4.1. adevrat AV 2.1.7. AV 2.2.2. NG 6.3.7. adeverin NS 11.7. adic AV 5.12. adjectiv NS 3.1. administrator NS 7.3. administra ie NS 15.1. admira AV 3.2.1.8. admira ie AV 3.2.1.8.

admis NG 6.3.9. NS 2.4. admite NG 6.3.4. admitere NS 2.4. adolescent NS 1.5. adormi NS 10.2. adres NS 1.1. aduce NG 3.3.1.1. NS 6.3. adult NS 1.5. aduna (a (se) ~ ) NS 2.6. NS 14.5. adunare NS 14.5. adverb NS 3.1. aeroport NS 11.4. afar NG 3.1.1. afiliat NS 7.3. afin NS 6.4. afirma AV 5.19. afla AV 2.1.10. NS 5.8. afla (a se~) NG 3.1.1. Africa NS 15.3. african NS 15.3. afuma NS 9.6. afumat NS 9.2. agen ie NS 11.3. agita NS 12.2. agitat NS 13.10. agricol NS 15.2. agricultor NS 7.7. agricultur NS 1.12. NS 15.2. aici NG 3.1.2. ajunge NG 3.3.1. NG 6.3.15. NS 11.1. ajuta AV 3.2.1.18. AV 4.8.1. ajutor AV 4.8.1. NS 7.5. al (art. gen. pos.) NG 1.9. alaltieri NG 4.3. alb NG 6.1.3. NS 1.18. albastru NG 6.1.3. NS 1.18. albi NG 6.1.3. albin NS 4.3. alcool NS 10.6. NS 11.6. alee NS 1.2. alege AV 3.2.1.11. NS 15.3. alerga NG 3.3.1. NS 13.8. aliat NS 15.3. alifie NS 10.6. aliment NS 6.2. alimenta NS 8.4. NS 8.6. alineat AV 6.8. alo AV 1.1.3.2.1.
377

alt(ul) (adj.pron./pron. nehot.) NG 1.6. altceva NG 1.6. altcineva NG 1.6. altundeva NG 3.1.1. aluminiu NG 6.1.4. alun NS 6.4. amabil AV 2.1.1. AV 4.11.1. NS 1.17. amant NS 14.2. amar NG 6.1.10. amator NS 1.16. amna NG 4.7. amnare NG 4.7. amndoi NG 5.2.4.1. ambasador NS 15.3. ambi ios NS 1.17. ambreiaj NS 8.7. ambulan NS 10.7. amenda NS 8.5. amend NS 8.5. NS 11.5. amenin a AV 4.11.6. America NS 15.3. american NS 15.3. amesteca NS 6.4. NS 12.2. amesteca(a se~) NG 3.3.1. amfiteatru NS 2.6. amiaz NG 4.1. amigdale NS 10.1. aminti (a-i~) AV 2.1.17. an AV 1.1.1.3. NG 4.2. NS 1.5. analiza NS 2.6. analiz NS 2.6. ananas NS 6.4. angajat NS 1.12. animal NS 4.3. aniversare NS 1.4. anomalie NG 6.3.8. anormal NG 6.3.8. anotimp NG 4.2. NS 4.4. NS 4.5. antebra NS 10.1. antialergic NS 10.6. antibiotic NS 10.6. antic NG 6.1.5.2. NS 13.6. antigripal NS 10.6. antinevralgic NS 10.6. antipatic AV 3.2.3.3. NS 1.17. antipatiza AV 3.2.3.3. antrenor NS 7.7. antreu NS 6.4.

anual NG 4.8. NS 13.7. Anul Nou NS 4.5. anun NS 13.7. anun a AV 2.1.10. AV 5.19. aparate NS 7.3. aparent AV 2.2.4. aparen NS 1.18. apartament NS 1.2. NS 5.1. apar ine NG 7.6. ap NS 6.4. NS 10.6. aprea NG 3.3.1. apel NS 8.2. apendice NS 10.1. apleca(a se ~) NS 12.1. apoi AV 2.1.20. AV 5.14. aprecia AV 3.2.1.8. aprilie NS 4.5. aprinde NS 5.5. NS 9.6. NS 12.2. aproape NG 3.1.2. NG 3.2. NG 5.2.4.2. NS 11.1. aproba AV 2.1.25. AV 4.3.1. apropia NG 3.3.4. aproximativ NG 5.2.1. aprozar NS 9.1. apuca(a se ~) NG 4.15. ar NG 3.4.3. arab NS 11.6. aragaz NS 5.4. arahid NS 6.4. aram NG 6.1.4. aranja NS 6.2. NS 14.1. arta AV 2.1.19. NS 9.1. NS 13.4. arbore NS 4.3. arbust NS 4.3. ardei NS 6.4. argint NG 6.1.4. arhitect NS 7.7. NS 13.6. arhitectur NS 7.7. NS 13.6. arip NS 15.3. aritmetic NS 2.3. armat NS 15.1. arm NS 11.6. NS 15.1. armisti iu NS 15.1. aromat NG 6.1.10. art NS 7.7. NS 13.6. articol NS 3.1. NS 13.7. artist NS 7.7. NS 13.5. artizanat NS 7.7.
378

arunca NS 15.1. ascensor NS 5.2. asculta AV 1.1.4.2. NS 3.1. asear NG 4.3. asemna(a se~) NG 7.5.1. asemntor NG 7.5.1. Asia NS 15.3. asiatic NS 15.3. asigurare NS 7.5. asisten NS 7.5. asociat NS 14.5. asocia ie NS 13.8. NS 14.5. asorta NS 9.3. aspect NS 1.18. aspira NS 5.5. aspirator NS 5.5. aspirin NS 10.6. asta NG 1.13. astzi NG 4.3. astfel NG 7.3.9. astru NS 4.4. aa AV 2.1.7. AV 4.7.2. NG 5.2.4.3. aeza NS 12.1. aezare NS 4.2. atepta NG 7.4.1. NS 8.2. NS 14.1. aternut NS 5.3. att (adj.pron./pron nehot.) NG 5.2.4.1. att (adv.) NG 5.2.4.1. ateism NS 1.15. atelier NS 8.7. atent NS 2.6. aten ie AV 4.11.7. NS 2.6. aten iona NS 12.3. ateriza NS 11.4. atestat NS 2.2. ateu NS 1.15. atletism NS 13.8. atrage NG 3.3.1. NS 12.2. atribut NS 3.1. atunci NG 4.3. au (interj.) NS 10.4. audio-vizual NS 3.2. august NS 4.5. aul NS 2.6. aur NG 6.1.4. autentic NG 6.1.6. autogar NS 11.4. autor NS 2.5. NS 13.7.

autostrad NS 11.5. autoturism NS 11.5. auzi AV 1.1.4.2. AV 2.1.10. NG 6.1.9. avansa NG 3.3.1. NS 7.6. avea AV 1.2.1. AV 2.1.1. NG 2.1. NG 2.4. NG 7.6. aversiune AV 3.2.3.3. AV 3.2.3.17. avertiza AV 4.11.7. avia ie NS 15.3. avocat NS 7.7. avocatur NS 7.7. B bab NS 1.5. bacalaureat NS 2.1. baft AV 1.6.1. bagaj NS 6.1. baie NS 5.2. bal NS 13.9. balerin NS 13.5. balet NS 13.5. balonzaid NS 9.3. banan NS 6.4. banc NS 2.6. NS 8.4. banchet NS 8.7. bancnot NS 8.4. bancomat NS 8.4. bani NS 8.4. NS 15.2. bar NS 6.2. barb NS 10.1. barier NS 11.5. basc NS 9.3. baschet NS 13.8. basche i NS 9.3. basma NS 9.3. bate NS 6.4. baterie NS 8.6. baza(a se~) AV 3.2.1.18. bga NS 8.6. biat NS 1.6. brbat NS 1.5. brbie NS 10.1. brbier NS 7.7. brbieri NS 10.3. btrn NS 1.5. butur NS 6.4. bea NS 6.4.
379

beat NS 6.5. bec NS 5.5. benign NS 10.4. benzin NS 11.5. benzinrie NS 8.6. berrie NS 6.2. bere NS 6.4. beret NS 9.3. biblioraft NS 9.7. bibliotecar NS 2.5. NS 13.7. bibliotec NS 2.5. NS 13.7. bichini NS 9.3. biciclet NS 11.5. biftec NS 6.4. bijuterie NS 9.1. bilateral NS 15.1. bil NS 10.1. bine AV 1.1.1.2. AV 1.6.1. NG 6.3.4. NG 6.3.7. NS 1.11. NS 3.3. binen eles AV 1.3.2. AV 2.1.2.1. NG 6.3.8. biologie NS 2.3. NS 7.7. birou NS 1.12. NS 5.2. NS 7.2. biscui i NS 9.2. biseric NS 1.15. NS 13.6. bizar NG 6.3.8. blan NS 9.3. blazer NS 9.3. bloc NS 5.1. blocaj NS 11.5. blond NS 1.18. bluz NS 9.3. boal NS 10.4. bogat NG 6.3.1. NS 1.18. NS 15.2. bog ie NS 15.2. bolnav NS 6.5. bomb NS 15.1. bon NS 7.5. NS 9.1. bord NS 8.7. botez NS 1.15. boteza NS 1.15. botine NS 9.3. bra NS 10.1. bravo AV 1.8.1. brnz NS 6.4. brichet NS 9.5. bridge NS 13.9. brunet NS 1.18. brusc NG 4.18.

brutar NS 7.7. buctrie NS 5.2. bucura(a se ~) AV 1.2.2. AV 3.2.1.2. bucurie AV 3.2.1.2. budism NS 1.15. bufet NS 6.2. buletin NS 1.1. buletin meteo(rologic) NS 4.4. bulevard NS 1.2. bun AV 1.1.1.1. NS 1.17. bunic NS 1.14. bunic NS 1.14. burete NS 10.3. burlac NS 1.7. burs NS 2.5. bursier NS 2.5. burt NS 10.1. buton NS 8.7. buz NS 10.1. C ca AV 6.15. NG 5.3. NG 6.1.1. NG 7.5.1. cabin NS 8.2. cabinet NS 7.2. cacao NS 6.4. cadou NS 14.1. cafea NS 6.4. . cafenea NS 6.2. caiet NS 2.6. cais NS 6.4. cal NS 4.3. NS 11.5. cald NG 6.1.14. NS 4.2. NS 10.2. calm AV 3.2.1.19. NS 1.17. calma AV 3.2.1.19. cam NG 5.2.1. camion NS 11.5. camping NS 5.1. canal NS 5.5. NS 13.4. canalizare NS 5.5. can NS 5.4. canicul NS 6.1.14. cantin NS 6.2. cap NS 10.1. capabil AV 2.1.15. NG 6.3.12. capacitate NG 3.4.5. NG 6.3.12. NS 2.1. capel NS 1.15. capital NS 15.2.
380

capitalism NS 15.2. capitaliza NS 8.4. capitol AV 6.8. NS 13.7. capot NS 8.7. caracter NS 1.17. card NS 8.4. cardiolog NS 10.6. care NG 1.5. carier NS 7.6. carne NS 6.4. carnet NS 8.4. carnet de student NS 1.1. caroserie NS 8.7. carte NS 2.6. NS 3.1. carte de identitate NS 1.1. carte potal NS 8.1. cartel NS 8.2. cartier NS 4.1. cartof NS 6.4. carton NG 6.1.4. cartu NS 9.7. NS 15.1. casant NG 6.1.5.1. cas NS 5.1. caset NS 13.4. casetofon NS 13.4. castel NS 13.6. ca NS 6.4. cacaval NS 6.4. caete NS 9.5. catastrof NS 15.1. catr NS 1.17. catedral NS 1.15. NS 13.6. catedr NS 2.6. categorie NS 7.3. catolic NS 1.15. catolicism NS 1.15. caz NS 3.1. cciul NS 9.3. cdea NG 6.3.9. NS 2.4. clare NS 11.5. clrie NS 13.8. cltor NS 11.4. cltori NG 3.3.1. NS 11.6. cltorie NS 11.3. NS 11.6. clci NS 10.1. cldur NG 6.1.14. NS 4.4. clugr NS 7.7. cmar NS 5.2.

cma NS 9.3. cmin NS 5.1. cprioar NS 9.2. cprui NS 1.18. cpun NS 6.4. cra NS 12.2. crunt NS 1.18. cru NS 11.5. cstori (a se~) NS 13.9. NS 14.2. cstorie NS 1.15. cstorit NS 1.7. csu NS 8.1. ctre NG 3.3.2. cuta NS 11.1. cine NS 4.3. cmp NS 4.3. cmpie NS 4.1. cnd AV 2.1.3. NG 4.4.4. cntar NG 3.4.4. cntre NS 13.5. cntri NG 3.4.4. NS 1.18. cntec NS 13.5. crcium NS 6.2. crna NS 9.2. ctiga NG 6.3.9. NS 13.8. ct AV 2.1. NG 1.5. cte (num.distr.) NG 5.1. cteodat NG 4.8. ctva NG 1.6. CD NS 13.4. ce AV 1.1.4.1. AV 2.1.3. AV 3.2.1.8. NG 1.5. ce (de ~ ? inter.) AV 2.1.19. ceaf NS 9.2. NS 10.1. ceai NS 6.4. NS 10.6. ceap NS 6.4. cearaf NS 5.3. ceas NG 4.3. NS 8.7. ceac NS 5.4. cea NS 4.4. cec NS 8.4. ceda AV 4.14. ceferist NS 11.4. cel (art.dem.adj.) NG 1.10. cellalt NG 1.4. celebra NS 13.9. celebru NS 13.10. celibatar NS 1.7.
381

centimetru NG 3.4.2. central NS 5.5. centru NS 13.5. NS 4.1. centur NS 8.7. ceramic NG 6.1.4. cerceta NS 2.1. cercettor NS 2.1. cere AV 5.6. AV 5.19. NG 2.6. NS 2.5. NS 14.4. cerebral NS 10.4. cerere NS 2.5. cerneal NS 9.7. certificat NS 1.1. NS 2.2. certitudine AV 6.1.1.1. cet ean NS 11.7. NS 15.3. cet enie NS 11.7. ceva NG 1.6. chef AV 3.2.1.12. NS 13.9. cheie NS 6.1. chel NS 1.18. chelner NS 7.7. cheltui NS 9.1. cheltuial NS 5.6. NS 9.1. chema AV 1.2.3. NS 8.2. chema (a-l ~) NS 1.1. chestie NG 1.14. NS 9.4. chiar AV 3.2.1.10. AV 5.16. NG 6.3.5. chibrit NS 9.6. chifl NS 6.4. chiftea NS 6.4. chilo i NS 9.3. chimie NS 2.3. chiria NS 5.1. chirie NS 5.1. chitan NS 9.1. chitar NS 13.5. chiuvet NS 5.5. ci NG 7.7.3. ciclism NS 13.8. cina NS 6.1. cin NS 6.4. cine AV 2.1.3. AV 2.1.13. NG 1.5. cinema(tograf) NS 13.5. cinematografie NS 7.7. cineva NG 1.6. cioban NS 7.7. ciocni NS 11.5. NS 14.1. ciocolat NS 6.4.

ciorapi NS 9.3. ciorb NS 6.4. circ NS 13.5. circa NG 5.2.1. circula NG 3.3.1. NS 8.7. circula ie NS 11.5. cirea NS 6.4. cita AV 6.16. citi NS 2.6. NS 3.1. NS 13.7. citire NS 2.3. ciudat NG 6.3.8. ciuperc NS 6.4. civil NS 15.1. cizme NS 9.3. clar AV 6.2. clas NS 2.1. clasic NS 13.5. clasificare NS 2.4. clti NS 10.3. cltit NS 6.4. client NS 6.2. climat NS 4.4. clim NS 4.4. clinic NS 7.2. clip AV 5.6. NG 4.2. closet NS 10.3. club NS 13.8. NS 14.5. coace NS 6.4. coali ie NS 15.3. coaps NS 10.1. coase NS 9.4. NS 12.2. coast NS 10.1. cobor NG 3.3.1. NG 3.3.4. NS 11.1. NS 11.4. coco NS 1.17. NS 4.3. cod NS 6.4. cod ( ~ potal) NS 1.2. cofetrie NS 6.2. colac NS 9.2. colan i NS 9.3. colec ionar NS 13.3. coleg NS 2.6. colegiu NS 2.1. colet NS 8.1. coloan NS 10.1. colocviu NS 2.4. comanda NS 6.3. combustibil NS 11.5.
382

comercial NS 15.2. comerciant NS 7.7. comer NS 7.7. NS 15.2. comic NS 13.10. comod NS 5.7. compartiment NS 11.1. comptimi AV 3.2.3.9. complement NS 3.1. completa NS 8.1. compleu NS 9.3. complicat NS 13.10. compliment AV 1.1.2. compozi ie NS 3.1. comprimat NS 10.6. compromis NS 15.1. compunere NS 3.1. computer NS 2.6. comun NS 1.2. NS 4.1. comunicativ NS 3.2. comunism NS 15.2. comunist NS 15.3. concediu NS 11.2. concentra NS 2.6. concert NS 13.5. concluzie AV 5.18. concomitent NG 4.4.4. concuren NS 15.2. condimentat NG 6.1.10. condiment NS 6.4. condolean AV 1.7.1. conduce NG 3.3.1.1. NS 8.7. NS 15.3. conduct NS 5.5. conferin NS 2.1. NS 15.1. confirma AV 5.19. conflict NS 7.4. NS 15.1. conflictual NS 15.1. conforma NS 7.4. confortabil NS 5.7. congelator NS 5.4. coniac NS 6.4. conjugare NS 3.1. conjunc ie NS 3.1. conopid NS 6.4. considera AV 4.1.2. considera ie AV 1.1.3.3.2. consistent NS 6.5. constipa ie NS 10.4. constitu ie NS 15.3.

construc ie NS 7.7. consulta NS 2.5. NS 10.6. consulta ie NS 2.1. consum NS 15.2. consuma NS 5.6. NS 15.2. cont NS 8.4. conta AV 2.1.6. AV 3.2.1.18. AV 3.2.2.2. NG 6.3.11. contabil NS 7.7. contagios NS 10.4. continua AV 5.2. NG 4.9. NS 11.1. contor NS 5.5. NS 8.7. contra NS 9.1. contract NS 5.6. contraven ie NS 11.5. control NS 11.6. controlor NS 11.4. conveni NG 6.3.6. conven ie NS 15.1. conversa NS 14.2. conversa ie NS 14.2. convorbire NS 8.2. copac NS 4.3. copia NS 2.6. copie NS 2.6. copil NS 1.7. cordon NS 9.3. corect NG 6.3.7. corecta NS 2.6. NS 3.4. corectare NS 2.6. coresponda NS 8.1. coresponden NS 8.1. coridor NS 5.2. corn NS 6.4. corp NS 10.1. cort NS 6.1. corupe NS 15.2. corupt NS 15.2. corup ie NS 15.2. cost NS 15.2. costa NG 6.3.2. NS 9.1. costi NS 9.2. costum NS 9.3. co NS 5.2. comar NS 10.2. cot NS 10.1. cot NS 2.5. coti NS 11.1.
383

cotidian NG 4.8. NS 13.7. cotiza NS 7.3. cotiza ie NS 7.3. cotlet NS 9.2. covrig NS 9.2. cozonac NS 9.2 cram NS 6.2. crap NS 6.4. crati NS 5.4. cravat NS 9.3. Crciun NS 1.15. NS 4.5. crede AV 3.2.1.17. AV 3.2.3.10. AV 4.1.1. NS 1.15. credincios NS 1.15. credin AV 3.2.1.17. NS 1.15. credit NS 5.6. NS 8.4. creier NS 9.2. NS 10.1. creion NS 2.6. NS 9.7. crem NS 9.5. NS 10.2. cremvurti NS 9.2. crete NG 6.1.14. NS 7.5. NS 8.4. cretin NS 1.15. NS 15.3. cretinism NS 1.15. cret NS 2.6. cre NS 1.18. crim NS 8.5. criminal NS 8.5. cristal NG 6.1.4. critic NS 13.7. NS 15.1. criz NS 15.1. croi NS 12.2. cronic NS 10.4. cu AV 6.8. NG 3.3.1.1. NG 7.3.5. cub NG 3.4.5.1 culca NS 12.1. culoare NG 6.1.3. cum AV 2.1.3. AV 2.1.13. AV 2.1.19. AV 6.2. NG 7.3.9. NS 3.3. cumnat NS 1.14. cumnat NS 1.14. cumpra NS 8.4. cumprare NS 8.4. cumprtor NS 9.1. cunoate AV 1.2.1. NS 1.11. cunotin AV 1.2.2. NS 14.1. cuptor NS 5.4. curaj AV 3.2.1.16. curat NG 6.1.6. NS 4.2.

cur a NS 5.5. curnd AV 1.1.1.3. NG 4.3. curb NS 11.5. curcan NS 4.3. curea NS 9.3. curge NS 10.4. curier NS 8.1. curs NS 1.10. NS 2.1. curse NS 13.8. curte NS 5.2. cuet NS 11.4. cutie NS 8.1. cu it NS 5.4. cuvnt AV 5.7. NS 3.1. cuveni (a se ~) AV 2.2.9. cuvertur NS 5.3. D da AV 2.1.2.1. AV 4.6.2. AV 6.1.1.1. da (a-i ~ seama) NS 12.3. dac AV 2.2.13. dans NS 13.5. dansa NS 13.5. NS 14.1. dansatoare NS 13.5. dansator NS 13.5. dar (conj.) AV 4.20.3. NG 7.7.3. dar (subst.) NS 14.1. dat (~a naterii) NG 4.1. NS 1.4. datorie NS 7.4. dnsul NG 1.1. de NG 4.3.1. NG 7.3.1. NS 7.3. de la NS 7.3. deal NS 4.1. deasupra NG 3.1.2. debara NS 5.2. debit NS 8.4. decad NG 4.19. decalitru NG 3.4.5.1. dect AV 4.10.3. NG 5.3. decembrie NS 4.5. deceniu NG 4.2. decep ie AV 3.2.3.6. decep ionat AV 3.2.3.6. deci AV 5.18. decide AV 4.18.1. decilitru NG 3.4.5.1. decimetru NS 3.4.2.
384

decizie AV 4.18.1. declara AV 5.19. NS 8.5. NS 11.6. declara ie NS 8.5. NS 11.6. decola NS 11.4. degeaba NG 6.3.10. deget NS 10.1. deja NG 7.4.2. dejun (micul ~) NS 6.1. NS 6.4. deloc AV 2.1.2.2. NS 3.6. demara NS 11.5. demisec NG 6.1.10. demisol NS 5.2. democra ie NS 15.3. demodat NG 6.1.5.2. NS 9.3. denivelare NS 11.5. dentar NS 10.6. deoarece AV 2.1.22. deodat NG 4.18. deodorant NS 10.3. deosebi NG 7.5.1. deosebit NS 11.3. departe NG 3.1.2. NG 3.2. NS 11.1. depi AV 5.6. NS 11.5. depire NS 11.5. depinde AV 4.13. deplasa(a se~) NS 12.1. depozit NS 8.4. NS 8.6. deprimat AV 3.2.3.13. depuntor NS 8.4. depune NS 8.4. NS 12.2. deputat NS 7.7. NS 15.3. deranja AV 1.3.1. NS 9.4. deranjamente NS 8.2. dermatolog NS 10.6. des(adj.) NS 1.18. des(eori)(adv.) NG 4.8. descl a NS 9.3. descrca NS 12.2. deschide NS 5.5. deschis NS 13.8. descoase NS 12.2. descuia NS 12.2. desear NG 4.3. desen NS 2.3. NS 13.6. desena NS 13.6. desfura NG 2.4. desigur AV 1.3.2. AV 4.3.2. NS 14.4. despr i NS 12.2. NS 14.2.

despr ire NS 14.2. despre AV 5.4.1. destinatar NS 8.1. destina ie NS 11.4. destul (adj.) NG 5.2.4.1. NG 5.2.4.2. NG 6.3.15. destul (~ de , adv.) NS 3.6. detept NS 1.17. detepttor NS 6.1. detesta AV 3.2.3.17. AV 3.2.3.19. deveni NG 4.18. devreme NG 4.3.2. NS 11.2. dezarmare NS 15.1. dezbate NS 15.1. dezbatere NS 15.1. dezbrca (a se ~ ) NS 9.3. dezgusta AV 3.2.3.4. deziluzie AV 3.2.3.6. dezinfecta NS 10.4. dezlipi NS 12.2. diabet NS 10.4. diagnostic NS 10.6. diagnostica NS 10.6. diaree NS 10.4. dicta NS 2.6. NS 3.1. dictare NS 2.6. dic ionar NS 3.1. NS 3.3. diet NS 10.6. diferit NG 7.5.1. dificil AV 2.2.11. NG 6.3.16. dificultate NG 6.3.16. NS 3.4. diminea AV 1.1.1.1. NG 4.2. din NG 3.1.2. NG 3.3.3. dincolo NG 3.1.2. dinspre NG 3.3.4. dinte NS 10.1. diplomat NS 7.7. diploma ie NS 7.7. diplom NS 2.1. director NS 2.5. NS 7.7. direc ie NG 3.3.2. dirijor NS 13.5. disc NS 13.4. dischet NS 9.7. disciplin NS 2.6. discotec NS 6.2. NS 13.5. discuta NS 14.2. discu ie NS 14.2.
385

disprea NG 3.3.1. displcea AV 3.2.3.1. dispozi ie NS 10.2. dispus AV 4.20.1. distan NG 3.2. distra(a se ~) NS 14.1. diviza NS 15.1. divor at NS 1.7. doamn AV 1.1.3.1. NS 1.1. doctor NS 2.1. NS 7.7. doctorat NS 2.1. document NS 1.1. documentar NS 13.4. doime NG 5.1. dolar NS 8.4. NS 11.6. domestic NS 4.3. domn AV 1.1.3.1. NS 1.1. domnioar AV 1.1.3.1. domnioar NS 1.1. dori AV 1.6.1. AV 2.1.1. AV 3.2.1.12. AV 4.9.1. AV 4.16.1. NG 6.3.6. dorin NG 6.3.6. dorit NS 13.10. dormi NS 10.2. dormitor NS 5.2. dosar NS 9.7. dracu AV 3.2.3.12. drag AV 1.1.3.1. dragoste AV 1.1.3.3.2. NS 14.2. drajeu NS 10.6. dramaturgie NS 13.7. drgu AV 4.11.1. NS 13.10. dreapta (n/la ~ , loc.adv./ prep.) NG 3.1.2. NS 11.1. drept (adj.) NS 15.3. drept (adv.) NS 11.1. drept (subst.) AV 5.9. NS 15.3. NS 11.1. dreptate NS 15.2. dreptunghiular NG 6.1.1. drog NS 11.6. drogherie NS 9.1. drum AV 1.6.1. NS 11.5. dublu NG 5.1. duce (a (se) ~) NG 3.3.1. NG 3.3.1.1. NS 12.1. dulap NS 5.3. dulce NG 6.1.10. duminic NS 4.5.

dup AV 5.10. AV 5.14. NG 3.1.2. dur NG 6.1.5.1. NS 7.7. dura NG 4.3.1. durat NG 4.3.1. durea (a-l ~) AV 3.2.3.20. NS 10.4. durere AV 3.2.3.1. NS 10.4. dureros NS 10.4. du NS 5.5. NS 10.3. duman NS 15.3. duzin NG 5.1. E ea NG 1.1. echip NS 13.8. ecograf NS 10.6. ecologist NS 15.3. economie NS 2.3. NS 7.7. NS 15.2. economisi NS 8.4. economist NS 7.7. editor NS 2.5. educator NS 2.1. NS 7.7. educa ie NS 2. egal AV 3.2.2.2. NS 13.8. NS 15.2. egalitate NS 13.8. NS 15.2. ei NG 1.1. el NG 1.1. elastic (adj.) NG 6.1.5.1. ele NG 1.1. electoral NS 15.1. electric NS 15.2. electrician NS 7.7. NS 8.7. electricitate NS 5.5. electrocardiograf NS 10.6. electrocardiogram NS 10.6. elev NS 2.1. emisiune NS 13.4. energie NS 15.2. enerva AV 3.2.3.12 NS 10.2. entors NS 10.4. entuziasmat AV 3.2.1.7. eroare NS 2.6. eseu NS 13.7. est NG 3.1.1. NS 11.1. earf NS 9.3. eec NS 7.6. etaj NS 5.2. etc. AV 5.14.
386

eu NG 1.1. euro NS 8.4. NS 11.6. Eurocity NS 11.4. Europa NS 15.3. european NS 15.3. evaluare NS 2.4. evident AV 2.2.1. exact NG 5.2.2. examen NS 2.4. examinare NS 2.4. excelent AV 1.8.1. exemplifica AV 5.15. exemplu AV 5.15. exerci iu NS 2.6. exersa NS 2.6. exigent NS 7.7. exista NG 2.1. expedia NS 8.1. expeditor NS 8.1. experien NS 7.6. expira NS 8.4. expirare NS 11.7. expirat Ns 11.7. explica AV 2.1.19. NS 2.6. NS 3.3. explica ie AV 2.1.21. NS 2.6. export NS 15.2. exporta NS 11.6. NS 15.2. expozi ie NS 13.6. exprima NS 3.5. extrage NS 8.4. extras NS 8.4. F fabric NS 1.12. face NG 1.12. NS 2.1. facil NG 6.3.16. facilitate NG 6.3.16. factur NS 9.1. facultate NS 2.1. facultativ NS 2.1. fad NG 6.1.10. fals AV 2.2.3. NG 6.1.6. NG 6.3.7. familie NS 1.14. farfurie NS 5.4. NS 6.4. farmacie NS 7.7. NS 9.1. NS 10.6. farmacist NS 7.7. fasole NS 6.4.

fat NS 1.6. fa (subst.) NS 10.1. fa ( ~ de mas) NS 5.3. fa (n ~ , adv.; n ~a , loc. prep.) NG 3.1.2. favoare (n ~a , loc. prep.) NS 15.3. fax NS 8.1. fazan NS 9.2. fin NS 9.2. fr AV 6.8. febr NS 10.2. febril NS 10.2. februarie NS 4.5. fel AV 6.15. felicita AV 1.8.1. felicitare NS 8.1. femeie NS 1.5. feminin NS 1.6. NS 3.1. fereastr NS 5.2. fericire AV 1.6.1. AV 3.2.1.2. fericit AV 1.6.1. AV 3.2.1.2. NG 6.3.1. ferm NS 1.12. feti NS 1.6. fi AV 1.2.1. AV 3.2.1.1. NG 2.1. NG 2.2. NG 3.1.1. NG 3.3.3. fi (a-i ~ foame , somn etc.) NS 10.2. ficat NS 9.2. NS 10.1. fidea NS 6.4. fie NG 7.7.2. fiecare NG 1.6. NG 4.8. fier NG 6.1.4. fierbe NS 6.4. fierbinte NS 10.2. fiere NS 10.1. fiert NS 6.4. fiic NS 1.7. fiindc AV 2.1.22. filarmonic NS 13.5. film NS 13.3. NS 13.5. filosofie NS 2.3. fin NG 3.4.1. financiar NS 15.2. finan NS 15.2. firesc NG 6.3.8. firete AV 2.1.2.1. NG 6.3.8. firm NS 1.12. fi NS 10.6. fiier NS 2.5. NS 10.6. fiu NS 1.7.
387

fix NG 5.2.2. fixa NS 14.1. fizic NS 2.3. flaut NS 13.5. flmnd NS 6.4. flmnzi NS 10.2. floare NS 4.3. florrie NS 9.1. fluviu NS 4.1. foaie NS 2.6. foame NS 6.2. foarte AV 1.1.1.2. NG 5.2.4.2. NG 5.4. NS 1.11. foc NS 9.6. folos NG 6.3.10. folosi NS 11.4. folositor NG 6.3.10. forma ie NS 13.5. forma ie ( ~ colar) NS 2.1. form NG 6.1.1. formidabil NS13.10. formular NS 6.1. fotbal NS 13.8. fotbalist NS 7.7. fotograf NS 7.7. fotografie NS 13.7. fotoliu NS 13.5. fractur NS 10.4. frag NS 6.4. fragil NG 6.1.5.1. franc NS 11.6. francez NS 11.6. francez (limba ~) NS 11.6. Fran a NS 11.6. franzel NS 6.4. frate NS 1.14. fraz NS 3.1. frn NS 8.7. frecventa NS 1.10.5 NS 2.1. fric AV 3.2.1.16. AV 3.2.3.8. frig NG 6.1.14. NS 4.2. NS 10.2. frige NS 6.4. frigider NS 5.4. friptur NS 6.4. frison NS 10.2. fric NS 6.4. NS 9.2. frontier NS 8.5. NS 11.6. fruct NS 6.4.

frumos AV 3.2.1.7. NG 6.1.14. 6.3.3. NS 1.18. frunte NS 10.1. ftiziolog NS 10.6. fugi NG 3.3.1. fular NS 9.3. fum NS 9.6. fuma NS 9.6. func ie NS 7.2. func ional NS 3.2. func ionar NS 1.12. NS 7.7. fura NS 8.5. furculi NS 5.4. furie NS 10.2. furios NS 10.2. furnic NS 4.3. furou NS 9.3. furtun NS 4.4. fust NS 9.3. G galben NG 6.1.3. galerie NS 13.6. gara NS 12.2. garaj NS 5.2. NS 6.1. garanta NS 9.1. garan ie NS 9.1. gar NS 11.4 gard NS 5.2. garderob NS 13.5. garnitur NS 6.4. garsonier NS 5.1. gata AV 3.2.3.15. gaz NS 5.5. gin NS 4.3. NS 9.2. glgie NG 6.1.9. gsi NG 2.3. NS 11.1. gsi (a se ~) NS 9.1. gti NS 6.4. . guri NS 12.2. gnd AV 1.1.3.3.2. AV 4.16.1. gndi (a se ~ la) AV 2.1.17. gsc NS 1.17. NS 4.3. gt NS 10.1. geamantan NS 11.4. gean NS 10.1. geant NS 9.3.

NG

388

gel NS 10.6. geme NS 10.4. gen AV 6.15. genunchi NS 10.1. geograf NS 7.7. geografie NS 2.3. NS 7.7. geolog NS 7.7. geologie NS 7.7. ger NG 6.1.14. NS 4.4. german NS 11.6. german (limba ~) NS 11.6. Germania NS 11.6. ghea NS 4.4. gheril NS 15.1. ghete NS 9.3. ghid NS 11.3. ghilimele AV 6.8. ghinion AV 3.2.3.2. NS 7.6. ghieu NS 8.1. gimnastic NS 13.8. gimnaziu NS 2.1. ginecolog NS 10.6. ginere NS 1.14. gingie NS 10.1. glezn NS 10.1. glob NS 10.1. global NS 15.3. glon NS 15.1. gogoar NS 6.4. gospodar NS 7.7. grab NG 7.3.9. grad NG 3.4.6. NG 6.1.14. NS 4.4. NS 7.2. gram NG 3.4.4.1. grani NS 11.6. gras NS 1.18. gratuit NS 9.1. grav NS 10.4. NS 15.1. gravid NS 10.2. graviditate NS 10.2. gravitate NS 15.1. grdin NS 5.2. grdini NS 2.1. grnicer NS 8.5. NS 11.6. grea AV 3.2.3.4. greeal NS 2.6. grei NS 2.6. NS 3.4. greu AV 2.2.11. NG 3.4.4. NG 6.3.16. NS 3.6.

greutate NG 3.4.4. NG 6.3.16. NS 1.18. grev NS 7.3. grevist NS 7.3. gri NG 6.1.3. grij AV 4.11.7. NG 7.3.9. grindin NS 4.4. grip NS 10.4. groap NS 11.5. groaznic AV 3.2.3.2. gros NG 3.4.1. grosime NG 3.4.1. grup NS 2.6. gulie NS 6.4. gum NS 9.7. gur NS 10.1. gust NG 6.1.10. NS 1.16. NS 6.2. gusta NG 6.1.10. gustare NS 6.4. gustos NG 6.1.10. guturai NS 10.4. guvern NS 15.2. guverna NS 15.3. H hai / haide /haide i AV 4.7.1. AV 4.11.4. hain NS 9.3. halat NS 9.3. halb NS 6.4. harnic NS 1.17. hart NS 2.6. NS 11.1. hrtie NG 6.1.4. NS 9.7. hectar NG 3.4.3. hemoragie NS 10.4. hipertensiune NS 10.4. hipodrom NS 13.8. hobby NS 13.3. hochei NS 13.8. hol NS 5.2. horticultur NS 7.7. hotar NS 11.6. hotrre AV 4.18.1. hotr AV 4.18.1. hotel NS 5.1. NS 6.1. ho NS 8.5. hran NS 6.4. hus NS 5.3.
389

I ianuarie NS 4.5. iar (conj.) NG 7.7.3. iar(i) (adv.) NG 4.13. iarb NS 4.3. iarna (adv.) NS 4.5. iarn NG 4.2. iaurt NS 6.4. idee AV 4.1.2. AV 4.6.2. identitate NS 1.1. ieftin NS 5.7. iepure NS 4.3. NS 9.2. ieri NG 4.3. ierta AV 1.5.2. iei NG 3.3.1. ieire NS 13.5. igien NS 10.3. ilustrat NS 8.1. imagine NS 13.7. imita ie NG 6.1.6. imobil NG 3.3.6. NS 5.1. impermeabil NG 6.1.5.1. import NS 15.2. importa NS 11.6. NS 15.2. important NG 6.3.11. importan AV 3.2.2.2. NG 6.3.11. imposibil AV 1.5.3. AV 2.2.8. NG 6.3.14. imposibilitate NG 6.3.14. impozit NS 7.5. impozita NS 7.5. impresie AV 2.2.4. NS 12.3. impresionant NS 11.3. NS 13.10. imprimant NS 9.7. inamic NS 15.3. incapabil NG 6.3.12. incapacitate NG 6.3.12. incolor NG 6.1.3. incorect NG 6.3.7. incredibil AV 3.2.2.1. indecis AV 4.13. indemniza ie NS 7.5. indicator NS 8.7. indiferent AV 2.1.6. AV 3.2.2.2. indispozi ie NS 10.2. individ NG 1.14. NS 1.6. industrial NS 15.2. industrializat NS 15.3.

industria NS 7.7. industrie NS 1.12. NS 7.7. NS 15.2. inegalitate NS 15.2. inert NG 3.3.6. infecta NS 10.4. infec ie NS 10.4. infirmerie NS 10.6. infirmier NS 7.7. inflama NS 10.4. inflama ie NS 10.4. infla ie NS 15.2. influen NS 15.3. informa AV 5.19. informatic NS 2.3. NS 7.7. NS 13.3. informatician NS 7.7. informa ie NS 7.7. inginer NS 1.12. NS 7.7. inim NS 10.1. injec ie NS 9.5. injusti ie NS 15.2. insistent NS 1.17. instala ie NS 5.5. NS 7.4. institu ie NS 1.12. insuficient NG 6.3.15. inteligent NG 6.3.1. NS 1.17. inten ie AV 4.16.1. inten iona AV 4.16.1. Intercity NS 11.4. interes AV 3.2.1.10. interesa AV 3.2.1.10. AV 3.2.2.2. interesant NS 1.17. NS 13.10. interfon NS 5.2. interjec ie NS 3.1. interna ional NS 8.2. interpret NS 13.5. interpreta NS 13.5. intersec ie NS 11.5. interzice AV 4.10.3. interzis AV 4.10.3. NS 11.1. intestin NS 10.1. intona ie AV 4.11.6. intra NG 3.3.1. intrare NS 13.5. introduce NS 11.6. NS 12.2. investi NS 8.4. investiga ie NS 7.7. investitor NS 7.7. NS 8.4. investi ie NS 8.4.
390

invita AV 4.20.1. NS 14.1. invita ie AV 4.20.3. NS 14.1. iod NS 10.6. irepetabil NG 4.14. iris NS 10.1. irita AV 3.2.3.12. islamism NS 1.15. istorie NS 2.3. iubi AV 3.2.1.3. NS 1.16. NS 14.2. iubire NS 14.2. iubit AV 1.1.3.3.1. NS 14.2. iudaism NS 1.15. iulie NS 4.5. iunie NS 4.5. mbarcare NS 11.4. mbta (a se ~) NS 6.5. mbolnvi (a se ~) NS 6.5. NS 10.4. mbrca (a (se) ~) NS 9.3. mbrcminte NS 9.1. mbr ia AV 1.1.2. NS 14.2. mpna NS 6.4. mpr i NS 2.6. NS 15.1. mpinge NS 11.4. NS 12.2. mpotriva (prep.) NS 9.1. NS 13.8. NS 15.3. mprieteni (a se ~) AV 3.2.1.4. n NG 3.1.1. NG 4.1. nainte (adv.) NG 3.1.2. NG 4.3. NS 11.1. naintea (prep.) NG 4.4.1. nalt NG 3.4.1. NG 6.3.2. NS 1.18. napoi NG 3.3.1. napoiat NS 15.3. narmare NS 15.1. nl ime NG 3.4.1. NS 1.18. nuntru NG 3.1.1. nc AV 6.1.2.1. NG 4.13. NG 7.4.3. ncl a NS 9.3. ncl minte NS 9.1. NS 9.3. nclzi NS 10.2. ncpere NS 5.2. ncrca NS 12.2. ncntat AV 1.2.2. AV 3.2.1.6. ncepe AV 5.2. NG 4.15. NS 4.18. nceput AV 2.1.19. ncerca NS 9.3.

ncet (adv.) AV 6.14. NG 3.3.5. NG 6.1.9. NG 7.3.9. nceta NG 4.9. NG 4.16. ncetini NG 3.3.5. NS 11.5. ncheia AV 5.2. AV 5.18. NG 4.16. nchide NS 5.5. nchina NS 14.1. nchiria NS 5.1. nchis NS 13.8. nclina(a se ~) NS 12.1. ncotro NG 3.3.2. ncredere AV 3.2.1.17. AV 3.2.3.10. ncuia NS 12.2. ndeprta NG 3.3.4. ndoi(a se ~) AV 2.2.1. NG 7.4.1. ndoial AV 2.2.1. ndrgosti(a se ~) AV 3.2.1.3. NS 14.2. ndrgostit NS 14.2. ndrepta(a se ~) NS 12.1. nfierbnta NS 10.2. nfrngere NG 6.3.9 NS 13.8. NS 15.3. nfrigurat NS 10.2. nfuria NS 10.2. nglbeni (a se ~) NG 6.1.3. ngenunchea NS 12.1. nghesui NG 3.3.1. nghe NS 4.4. nghe at NS 6.4. ngra (a se ~) NS 10.4. ngrijorat AV 3.2.3.14. ngrozitor NS 1.17. NS 11.3. nmatricula NS 2.5. nmormntare NS 1.15. nmuia NG 6.1.7. nmul i NS 2.6. nnegri (a (se) ~) NG 6.1.3. nnora (a se ~) NS 4.4. not NS 13.8. nroi (a se ~) NG 6.1.3. ns NG 7.7.3. nsntoi (a se ~) NS 10.4. nsrcinat NS 10.2. nscrie (a (se) ~) NS 2.5. NS 10.6. nsemna AV 5.13. AV 6.6. AV 6.12. NS 3.3. nsetat NS 10.2. nsorit NS 4.2. nso i NG 3.3.1.1. NS 11.4. nsumi NG 1.2.
391

nsura(a se ~) NS 14.2. nsurat NS 1.7. nsutit NG 5.1. nti AV 2.1.20. AV 5.3. AV 5.14. NG 4.4.3. NG 5.1. ntlni (a (se) ~) NS 14.1. NS 14.5. ntlnire NS 14.5. ntmpla(a se ~) NG 2.4. ntrzia NG 4.3.2. ntrziere NG 4.3.2. ntoarce(a se ~) NG 3.3.1. NS 11.2. NS 12.1. ntocmai AV 6.16. ntotdeauna NG 4.8. ntreba AV 5.19. NS 2.6. NS 3.1. ntrebare NS 2.6. ntreprindere NS 1.12. ntreruptor NS 5.5. ntrerupe AV 5.6. NS 8.2. ntuneric NG 6.1.8. n elege AV 1.1.4.2. AV 2.1.17. AV 3.2.3.9. NS 2.6. NS 3.1. NS 3.3. nv a NS 2.1. NS 3.3. nv mnt NS 2.1. NS 7.7. nv tor NS 2.1. nverzi NG 6.1.3. nviere NS 1.15. nvinge NS 13.8. NS 15.3. nvinuit AV 3.2.3.7. J jachet NS 9.3. jandarm NS 8.5. jazz NS 13.8. joc NS 13.8. joi NS 4.5. jos NG 3.3.4. NS 11.1. juca NS 13.5. NS 13.8. juctor NS 13.8. judector NS 7.7. jude NS 1.2. NS 4.1. jumtate NG 3.4.5.1. NS 7.3. jur (n ~ul, loc.prep.) NG 4.3. jurnalist NS 7.7. jurnalistic NS 7.7. justifica AV 2.1.21. justi ie NS 15.2.

K kefir NS 6.4. kilogram NG 3.4.4.1. kilometru NG 3.4.2. kiwi NS 6.4. L la NG 3.1.1. NG 4.1. NS 7.3. lab NS 10.1. laborator NS 10.6. lac NS 4.1. lactate NS 9.1, 63 lamp NS 5.5. lapovi NS 4.4. lapte NS 6.4. larg NG 3.4.1. NS 9.3. lavabil NG 6.1.5.1. lmie NS 6.4. lrgi NS 12.2. lrgime NG 3.4.1. ln NG 6.1.4. NS 9.3. lng NG 3.1.2. lector NS 13.4. lectur NS 2.6. lec ie NS 2.1. legitima ie NS 1.1. legum NS 6.4. lemn NG 6.1.4. lene AV 3.2.3.11. lene AV 3.2.3.11. NS 1.17. lenjerie NS 9.3. lent NG 7.3.9. leu NS 1.17. NS 8.4. NS 11.6. leucoplast NS 10.6. liber NS 6.3. liberal NS 15.3. libertate NS 15.3. librar NS 13.7. librrie NS 9.1. NS 13.7. licen NS 2.1. licen iat NS 1.10. liceu NS 2.1. lichid NG 6.1.5.1. NS 8.7. lichior NS 6.4. lift NS 5.2.
392

limb NS 3.3. NS 10.1. limonad NS 6.4. limpezi (a (se) ~ ) NS 10.3. lingur NS 5.4. linguri NS 5.4. linia NS 9.7. liniar NS 9.7. linie AV 6.8. NS 8.2. linite NG 6.1.9. liniti AV 3.2.1.16. AV 3.2.1.19. linitit AV 3.2.1.16. AV 3.2.1.19. NS 4.2. lipi NS 8.1. NS 9.7. NS 12.2. lipici NS 9.7. lipsi NG 2.1. NG 2.2. NS 2.6. lir NS 11.6. literatur NS 2.3. NS 13.7. liter AV 6.7. AV 6.8. NS 1.1. NS 3.1. NS 13.7. litru NG 3.4.5.1. NS 8.6. loc NS 11.1. locomotiv NS 11.4. locui NS 1.1. NS 1.2. locuin NS 5.1. loj NS 13.5. lor(pron. pos) NG 1.3. lovi NS 8.7. lovitur NS 15.1. lua NS 2.1. lucra NS 1.13. lucru NS 2.6. lume NG 1.14. NS 15.3. lumin NG 6.1.8. lunar NG 4.8. NS 7.3. NS 13.7. lun NG 4.2. NS 1.5. NS 4.4. lung NG 3.4.1. NS 1.18. NS 9.3. lungime NG 3.4.1. luni NS 4.5. lup NS 4.3. lupta NS 15.1. lupt NS 15.1. M macaroane NS 6.4. magazin NS 1.12. magistrat NS 7.7. magistratur NS 7.7. magnetofon NS 13.4.

mai (adv.) AV 4.13. NG 4.13. NG 5.3. mai (subst.) NS 4.5. maiou NS 9.3. maistru NS 1.12. majora NS 7.5. majoritate NS 15.3. majoritatea NG 5.2.4.1. majuscul AV 6.8. malign NS 10.4. mam NS 1.4. manager NS 7.3. mandat NS 8.1. manet NS 8.7. manifesta ie NS 15.1. mansard NS 6.1. marc NS 8.4. NS 11.6. mare (adj.) AV 6.8. NG 3.4.1. NG 3.4.6. NG 6.3.2. mare (subst.) NS 4.1. maree NS 4.4. marf NS 9.1. NS 11.6. margine NS 13.5. marin NS 15.3. maro NG 6.1.3. Maroc NS 11.6, 94 marocan NS 11.6. martie NS 4.5. martini NS 6.4. mar i NS 4.5. mas NS 2.6. NS 5.3. masculin NS 1.6. NS 3.1. maseur NS 7.7. master NS 2.1. masterat NS 2.1. matematic NS 2.3. material NS 9.3. materie NS 2.3. matur NS 1.5. maxi NS 9.3. maxim NG 3.3.5. NG 3.4.1. mazre NS 6.4. mcina NS 12.2. mduv NS 9.2. mgar NS 1.17. mlai NS 9.2. mmlig NS 6.4. mnstire NS 11.3. NS 13.6. mnui NS 9.3.
393

mr NS 6.4. mri NS 7.5. mrime NG 3.4.1. mrita(a se ~) NS 14.2. mritat NS 1.7. msea NS 10.1. msura NG 3.4.1. NS 1.18. NS 9.7. NS 10.6. msur NG 3.4.1. mtase NS 9.3. mtu NS 1.14. mine AV 1.1.1.3. NG 4.3. mn AV 1.1.1.1. NS 10.1. mnca NS 6.2. mncare NS 6.4. mndri(a se ~) AV 3.2.1.9. mndru AV 3.2.1.9. mecanic NS 7.7. NS 8.7. meci NS 13.8. medic NS 7.7. NS 10.6. medicament NS 10.6. medicin NS 7.7. mediu NG 3.4.1. NS 7.4. membru NS 7.3. NS 10.1. NS 14.5. meniu NS 6.3. mercerie NS 9.1. mereu NG 4.8. merge NG 3.3.1. NG 3.3.1.1. NS 12.1. merita AV 4.15. mesagerie NS 8.1. NS 8.2. mesaj NS 6.1. NS 8.2. meserie NS 1.12. mesteca NS 12.2. metal NG 6.1.4. metod NS 3.2. metru NG 3.4.2. meu(adj.pos.) NG 1.3. mezelrie NS 9.1. mic AV 6.8. NG 3.4.1. NG 3.4.5. NS 13.10. micora NS 7.5. mie NG 5.1. miel NS 9.2. miercuri NS 4.5. miez NG 4.1. mijloc NS 7.7. NS 13.5. mijlociu NG 3.4.1. mil AV 3.2.3.10. mileniu NG 4.2.

miliard NG 5.1. milimetru NG 3.4.2. milion NG 5.1. militar NS 15.1. NS 15.3. min NS 9.7. mincinos NS 14.2. minciun NS 14.2. minge NS 13.8. mini NS 9.3. minim NG 3.3.5. NG 3.4.1. ministru NS 15.3. min i NS 14.2. minunat AV 3.2.1.7. NG 6.3.3. NS 11.3. NS 13.10. minus NG 6.1.14. NS 4.4. minut NG 4.2. mira(a (se) ~) AV 3.2.2.1. miros NG 6.1.11. mirosi NG 6.1.11. NS 12.3. mica (a (se) ~ ) NG 3.3.1 NG 3.3.6. NS 12.1. mit NS 15.2. mititel NS 6.4. mixer NS 5.4. moale NG 6.1.5.1. NS 6.5. moarte NS 10.4. mobil NS 5.3. mod NS 9.3. modern NG 6.1.5.2. NS 3.2. NS 9.3. NS 13.5. NS 13.6. mohamedan NS 1.15. molipsi (a se ~) NS 10.4. molipsitor NS 10.4. moment NG 4.2. monarhie NS 15.3. mondial NS 15.3. moned NS 8.4. monoton NS 7.7. NS 13.10. monument NS 11.3. NS 13.6. morcov NS 6.4. mort NS 10.4. moschee NS 1.15. mo NS 1.5. motel NS 5.1. motivare NS 2.6. motociclet NS 11.5. motor NS 8.7. motorin NS 8.6. NS 11.5.
394

mozaic(religie ~) NS 1.15. mul umesc AV 1.1.1.2. AV 1.4.3. AV 4.9.3. mul umi AV 3.2.1.6. AV 3.2.1.21. NS 6.5. munc NS 7.3. munci NS 1.13. muncitor NS 1.12. municipiu NS 4.1. munte NS 4.1. murdar NS 4.2. muri AV 3.2.3.8. NS 10.4. musaca NS 6.4. musafir NS 14.1. musc NS 4.3. musta NS 10.1. musulman NS 1.15. muchi NS 4.3. mutar NS 6.4. muzeu NS 13.6. muzic NS 7.7. NS 13.5. muzician NS 7.7. NS 13.5. N naiba AV 3.2.3.12. nailon NS 9.3. nar NS 10.1. nas NS 10.1. nate NS 10.2. nate (a se ~) NS 1.4. natere NS 10.2. natural(adj./adv.) NG 6.3.8. na ional NS 15.3. na ionalitate NS 1.8. NS 11.7. na iune NS 15.3. nfram NS 9.3. neatent NS 2.6. necstorit NS 1.7. NS 14.2. necesar AV 2.2.9. AV 3.2.1.13. AV 4.10.1. NG 6.3.13. necesitate NG 6.3.13. NS 15.2. nectar NS 6.4. nedreptate NS 15.2. nefericit AV 3.2.3.2. NG 6.3.1. NS 13.10. nefolositor NG 6.3.10. nega AV 5.19. negocia NS 15.1. negociere NS 15.1. nego NS 7.7. negru NG 6.1.3. NS 1.18.

nehotrt AV 4.13. nen elegere NS 7.4. NS 14.2. nemicat NG 3.3.6. nemul umit AV 3.2.3.5. nepoat NS 1.14. nepot NS 1.14. nepromovat NS 2.4. nerbdtor AV 3.2.3.15. nervos AV 3.2.3.12. NS 1.17. NS 10.2. neurolog NS 10.6. neutru NS 3.1. nevast NS 1.7. nevinovat NS 11.5. nevoie AV 2.2.10. nicieri NG 3.1.1. nici AV 1.3.3. AV 2.1.6. AV 5.14. NG 1.7. NG 7.7.1. niciodat AV 2.1.6. NG 4.8. niciunde NG 3.1.1. nimeni AV 2.1.6. NG 1.7. nimic AV 1.5.2. AV 2.1.6. NG 1.7. ninge NS 4.4. ninsoare NS 4.4. nisip NS 4.1. nite(art. nehot.) NG 1.11. nivel NS 8.6. NS 8.7. NS 15.2. noapte AV 1.1.1.3. NG 4.2. noi NG 1.1. noiembrie NS 4.5. noptier NS 5.3. nor NS 4.4, 26 nor NS 1.14. nord NG 3.1.1. NS 11.1. normal NG 6.3.8. normalitate NG 6.3.8. norm NS 7.3. noroc AV 1.6.1. NS 6.6. nostru (adj.pos.) NG 1.3. nota AV 5.16. NS 12.3. not NS 2.4. nou NG 6.1.5.2. NS 5.7. NS 13.10. NS 15.1. noutate NS 15.1. nu AV 1.3.3. AV 2.1.2.2. AV 2.1.9. nuc NS 6.4. nuclear NS 15.1. nul NS 13.8. numai AV 4.10.3. NG 6.3.6.
395

numr NS 1.2. NS 1.3. nume AV 1.2.3. AV 2.1.12. NS1.1. numeral NS 3.1. numerar NS 8.4. numi (a se ~ ) AV 1.2.3. AV 2.1.12. NS 1.1. nunt NS 13.9. O o(adj.nehot.) NG 1.6. o(art. nehot.) NG 1.11. oaie NS 4.3. NS 9.2. oal NS 5.4. oaspete NS 14.1. obicei NG 4.8. obiectiv NS 15.3. obinui(a se ~) NG 6.3.8. obinuit NG 6.3.8. obligatoriu AV 3.2.1.13. NS 2.1. oboseal NS 10.4. obosi NS 10.4. obosit NS 10.4. obositor NS 11.3. obraz NS 10.1. occident NS 15.3. occidental NS 15.3. ocean NS 4.4. ochi NS 1.18. NS 10.1. ochi( ~ -uri ) NS 6.4. ocolit NS 11.2. octombrie NS 4.5. ocupat NS 6.3. NS 8.2. ocupa ie NS 1.12, 6 odihni(a se ~) NS 13.3. odihnitor NS 11.3. oferi AV 4.9.1. AV 4.11.2. NS 14.1. ofi er NS 15.3. oftalmolog NS 10.6. oglind NS 8.7. NS 10.3. om NG 1.14. omlet NS 6.4. omor NS 10.4. opac NG 6.1.13. opacitate NS 6.1.13. opera NS 10.4. operator NS 7.7. opera ie NS 10.4. oper NS 13.5. .

opinie AV 5.10.1. NS 15.3. opozi ie NS 15.3. opri (a (se) ~) NG 4.9. NG 4.16. oprit AV 4.10.3. NS 11.1. opta AV 3.2.1.11. orar NS 2.5. ora NS 1.2. NS 4.1. or NG 3.3.5. NG 4.1. NG 4.2. NS 2.1. orchestr NS 13.5. orez NS 6.4. orfan NS 15.2. orfelinat NS 15.2. organ NS 9.2. organizare NS 7.4. ori(conj.) NG 7.7.2. oribil AV 3.2.3.4. NG 6.3.3. NS 13.10. oricare NG 1.6. oricnd AV 2.1.6. orict NG 1.6. orice NG 1.6. oricine NG 1.6. orient NS 15.3. orienta NS 11.1. oriental NS 15.3. original NS 9.3. originar NG 3.3.3. origine NS 1.9. oriunde NG 3.1.1. oroare AV 3.2.3.19. ortodox NS 1.15. ortodoxism NS 1.15. os NS 10.1. osptar NS 6.3. NS 7.7. ospitalitate NS 14.1. ostatic NS 15.1. otorinolaringolog / orelist NS 10.6. o el NG 6.1.4. o et NS 6.4. ou NS 6.4. oval NG 6.1.1. ovar NS 10.1. oxidabil NG 6.1.5.1. oxigenat NS 10.6. P pace NS 15.1. pachet NS 8.1.
396

pacient NS 10.6. pagin NS 2.6. NS 13.7. pahar NS 5.4. palat NS 13.6. palet NS 13.8. palid NS 10.4. palm NS 10.1. palpa NG 6.1.12. palton NS 9.3. panou NS 11.5. pansa NS 10.6. pansament NS 10.6. pantalon NS 9.3. pantofi NS 9.3. papetrie NS 9.1. papuci NS 9.3. paracetamol NS 10.6. paragraf AV 6.8. parantez AV 6.8. par NS 6.4. parbriz NS 8.7. parca NS 12.2. parcare NS 6.1. parc AV 2.2.4. parcurs NS 11.2.. pardesiu NS 9.3. pardon AV 5.6. parfum NG 6.1.11. NS 10.3. parfuma NG 6.1.11. parfumerie NS 9.1. parlament NS 15.3. partener NS 14.1. parter NS 5.2. participa NS 8.5. pasager NS 11.4. pasre NS 4.3. pasiona AV 3.2.1.10. pasiune NS 14.2. paste NS 6.4. pastil NS 9.5. pastor NS 7.7. paaport NS 1.1. NS 6.1. NS 11.7. Pati NS 1.15. NS 4.5. pat NS 5.3. NS 11.4. patiserie NS 6.2. patron NS 1.12. pauz NS 2.6. NS 13.5. pcat AV 3.2.3.6.

pduche NS 4.3. plrie NS 9.3. pmnt NS 4.4. pr NS 1.18. NS 10.1. prsi NG 3.3.4. prea AV 2.2.4. prea (a-i ~ bine, ru) AV 1.1.3.2.2. prea(a (i) se ~ ) AV 4.1.2. prere AV 4.1.1. AV 5.10. printe NS 1.4. pine NS 6.4. pn AV 1.1.4.1. NG 4.3.1. NS 7.3. pnz NS 9.3. pru NS 4.1. prtie NS 13.8. pe NG 3.1.1. pedal NS 8.7. penar NS 9.7. pens NS 10.6. pensie NS 7.5. pensiona NS 7.5. pensionar NS 7.5. pensiune NS 6.1. pentru AV 1.4.3. AV 1.8.1. NG 4.3.1. NG 6.3.10. NG 7.3.4. NS 10.6. percepe NS 12.3. perdea NS 6.1. perfect NG 6.3.3. pericol NS 15.1. periculos NS 7.7. NS 15.1. perie NS 10.3. periferie NS 5.8. periu NS 10.3. permanent NG 4.11. permisiune NS 14.4. permite AV 1.2.1. AV 1.3.3. AV 4.3.1. NS 14.4. pern NS 5.3. persoan NG 1.14. NS 1.6. NS 3.1. personaj NS 13.5. personalitate NS 1.17. pescar NS 7.7. pescuit NS 7.7. pesemne AV 2.2.5. peste AV 1.1.1.3. NG 3.1.1. NG 4.5.1. pete NS 6.4. petrece NS 11.3. NS 13.9. petrecere NS 13.9.
397

pian NS 13.5. pia NS 1.2. NS 9.1. pic NG 5.2.4.2. pica NS 2.4. picant NG 6.1.10. pictur NS 9.5. picior NS 10.1. picta NS 13.6. pictor NS 7.7. NS 13.6. pictur NS 7.7. NS 13.6. picura NS 4.4. piele NG 6.1.4. NS 10.1. piept NS 9.2. NS 10.1. pieptna NS 10.3. pieptene NS 10.3. pierde NG 6.3.9. NS 8.5. NS 13.8. NS 15.3. piersic NS 6.4. pies NS 13.5. pieton NS 11.5. pijama NS 9.3. pil NS 10.6. pilot NS 7.7. pip NS 9.6. pipi NG 6.1.12. NS 12.3. pipit NG 6.1.12. piper NS 6.4. piscin NS 13.8. pisic NS 4.3. pist NS 13.8. pitoresc NS 4.2. piure NS 6.4. pivni NS 5.2. pix NS 9.7. plaj NS 4.1. plan AV 4.16.1. NS 11.1. planet NS 4.4. plant NS 4.3. plapum NS 5.3. plastic NG 6.1.4. NS 9.3. platform NS 15.3. platou NS 5.4. plcea (a-i ~ ) AV 3.1. AV 3.2.1.11. AV 3.2.3.1. NS 1.16. plcere AV 1.4.2. plcint NS 9.2. plcut NS 7.7. NS 13.10. plcute AV 1.6.1. plmn NS 10.1.

plti NS 6.1. plnge AV 3.2.3.20. AV 4.19.1. NS 10.2. plngere AV 4.19.1. plns NS 10.2. pleca NG 3.3.1. pleoap NS 10.1. plic NS 6.1. plictisitor NS 11.3. NS 13.10. plimba(a se ~) NS 12.1. plin NS 8.6. ploaie NS 4.4. ploua NS 4.4. plumb NS 8.6. plural NS 3.1. plus NG 6.1.14. NS 4.4. pneu NS 8.6. poart NS 5.2. poate(adv.) AV 2.1.2.3. AV 2.2.7. AV 4.13. NG 6.3.14. pod NS 5.2. podi NS 4.1. poet NS 13.7. poezie NS 13.7. poft AV 1.6.1. AV 3.2.1.12. NS 6.2. pofti AV 1.3.2. poftim AV 4.9.1. pofti i NS 14.4. poimine NG 4.3. polei NS 4.4. polemic NS 15.1. politic NS 7.7. politician NS 7.7. politicos NS 1.17. poli ie NS 8.5. NS 11.6. poli ist NS 7.7. NS 8.5. NS 11.6. polua NS 15.2. poluare NS 4.2. NS 15.2. poluat NS 4.2. NS 5.8. pompa NS 8.6. popula ie NS 15.3. porc NS 9.2. porcrie NG 6.3.8. porni NG 3.3.1. portbagaj NS 8.7. NS 11.6. portocal NS 6.4. por elan NG 6.1.4. poseda NG 7.6.
398

posibil (adj./adv.) AV 2.1.2.3. AV 2.2.7. NG 6.3.14. posibilitate NG 6.3.14. post NS 1.12. post-restant NS 8.1. poet NS 9.3. pota NS 8.1. pot NS 8.1. potrivi NG 6.3.5. potrivit NG 6.3.5. povestire NS 13.7. practic NS 1.17. practica NS 13.8. prji NS 6.4. prjit NS 6.4. prjitur NS 6.4. prnz NS 6.1. prea NG 5.2.4.1. precipita ie NS 4.4. preciza AV 5.16. preda NS 2.1. predicat NS 3.1. preface NS 12.2. preface(a se ~ ) NS 14.2. prefcut NS 14.2. prefera AV 3.2.1.11. NS 1.16. preferat NG 6.3.6. prefix NS 1.3. NS 8.2. pregti AV 4.17.1. NS 2.1. NS 6.2. prelua NS 12.2. prelungi NS 8.4. prenume NS 1.1. preocupa AV 3.2.3.14. preocupat AV 3.2.3.14. preot NS 7.7. prepozi ie NS 3.1. presa NS 13.7. pres NS 7.7. prescrie NS 10.6. presiune NS 8.6. preedinte NS 15.3. pretinde NG 2.4. pre NS 9.1. pre ui NG 6.3.2. prevedea NS 4.4. preveni AV 2.1.10. prezent NG 2.2. NG 4.5.2. NS 2.6. prezenta AV 1.2.1.

prezentator NS 13.4. prezervativ NS 10.6. pricepe NS 3.5. NS 12.3. pricepe(a se ~) AV 2.1.15. NG 6.3.12. prieten AV 3.2.1.4. prietenie AV 1.1.3.3.2. primvara NS 4.4. NS 4.5. primvar NG 4.2. primi AV 4.9.1. NS 7.5. prim(ul) (num.ord.) AV 5.3. NG 5.1. prin NG 3.3.2. printre NG 3.3.4. priz NS 5.5. proaspt NS 9.2. proba NS 9.3. probabil (adv.) AV 2.1.2.3. AV 2.2.5. prob NS 2.4. problem NG 1.14. procura NS 9.1. procuror NS 7.7. productor NS 13.5. produce NS 15.2. produs NS 15.2. . profesie NS 1.12. profesionist NS 7.7. profesor NS 2.1. NS 2.6. NS7.7. profund NS 3.4.1. profunzime NG 3.4.1. program NS 2.5. NS 13.5. programator NS7.7. promisiune AV 4.11.5. promite AV 4.11.5. promova NS 2.4. NS 7.6. pronume NG 1.1. NS 3.1. pronun a AV 6.8. NS 1.1. NS 3.3. propozi ie NS 3.1. proprietar NG 7.6. NS 5.1. proprietate NG 7.6. NS 5.1. propune AV 4.16.2. AV 5.19. prorector NS 7.3. prosop NS 6.1. prost NS 1.17. protest NS 15.1. protesta NS 15.1. protestant NS 1.15. protestantism NS 1.15. proveni NG 3.3.3. provoca AV 3.2.3.4.
399

proz NS 13.7. prun NS 6.4. psihiatru NS 10.6. publicitate NS 13.4. NS 13.7. pui NS 1.17. NS 4.3. pulmonar NS 10.6. pulover NS 9.3. pulp NS 9.2. NS 10.1. puls NS 10.6. pumn NS 10.1. punct AV 6.8. pune AV 4.17.1. NS 8.6. pupil NS 10.1. pur NG 6.1.6. purice NS 4.3. purta NS 1.18. puc NS 15.1. putea AV 1.3.1. AV 2.1.1. AV 2.1.15. AV 2.2.7. NG 6.3.12. putea(a se ~ , impers.) AV 2.1.2.3. AV 2.2.7. AV 4.13. NG 6.3.14. putere NS 15.3. puternic NS 10.2. NS 15.3. pu in AV 1.4.2. R rachet NS 13.8. NS 15.1. rade NS 10.3. . radier NS 9.7. radio NS 13.4. radiografie NS 10.6. ran NS 10.4. rapid NG 3.3.5. NG 7.3.9. rar (adv./adj.) AV 6.14. NS 1.18. rar(eori) NG 4.8. rasol NS 6.4. rata NG 6.3.9. ra NS 4.3. ra iune AV 2.1.22. raz NS 10.6. rbdare AV 3.2.1.20. AV 3.2.2.3. rceal NS 10.2. rci NS 10.2. rcoare NG 6.1.14. rmne AV 1.1.4.3. NG 4.17. rni NS 10.4. rpi NS 15.1.

rpitor NS 4.3. rscumprare NS 15.1. rspunde AV 5.19. NS 2.6. NS 3.1. rspuns NS 2.6. rsuci(a se ~ ) NS 12.1. rtci NS 11.1. ru (adv./adj.) AV 1.1.3.2.2. AV 3.2.3.6. NG 6.3.7. NS 1.17. rzboi NS 15.1. rde NS 10.2. NS 14.1. rnd NS 13.5. rs NS 10.2. ru NS 4.1. realiza NS 7.6. NS 12.3. realizator NS 13.4. rebel NS 15.1. recapitula NS 2.6. rece NG 6.1.14. NS 4.2. NS 10.2. receptor NS 8.2. recep ie NS 6.1. NS 13.9. recep ioner NS 7.7. reclama AV 4.12. reclama ie AV 4.12. rector NS 7.3. recunosctor AV 3.2.1.21. recunotin AV 3.2.1.21. redactor NS 7.7. NS 13.4. NS 13.7. reduce NS 7.5. reducere NS 9.1. referi(a se ~ ) AV 5.3. referitor ( ~ la, loc.prep. ) AV 5.5. reformat NS 1.15. reform NS 15.1. NS 15.3. refuz AV 4.11.3. refuza NG 6.3.4. regim NS 6.4. NS 10.6. regiune NS 4.1. regizor NS 13.5. reglementar NS 11.5. regreta AV 1.3.3. AV 1.7.1. AV 4.11.3. rela ie NS 7.4. religie NS 1.14. remarcabil NS 13.10. remorc NS 11.5. remunera ie NS 7.5. renovat NS 5.7. repara NS 8.7. . repara ie NS 8.7.
400

repede AV 6.14. NG 3.3.5. repeta NG 4.13. NS 2.4. NS 3.1. NS 3.3. repeti ie NG 4.13. reportaj NS 13.4. reporter NS 13.4. NS 13.7. reprezentant NS 15.3. reprezenta ie NS 13.5. repulsie AV 3.2.3.16. resemna AV 3.2.2.3. respect AV 1.1.3.3.2. NS 7.4. respecta NS 7.4. respinge NG 3.3.1. respins NG 6.3.9. NS 2.4. restaurant NS 1.12. restitui NS 11.4. retrage AV 4.15. retribu ie NS 7.5. retroproiector NS 2.6. re et NS 10.6. re ine NS 7.5. reumatism NS 10.4. reumatolog NS 10.6. reuni NS 14.5. reuniune NS 14.5. reui NG 6.3.9. NS 2.4. reuit NG 6.3.9. NS 7.6. revedere AV 1.1.3.2.2. revendica NS 15.2. revendicare NS 7.3. NS 15.2. reveni NG 3.3.1. revist NS 13.5. NS 13.7. revolt NS 15.1. revolu ie NS 15.1. rezerva NS 6.1. rezerv NS 8.6. NS 9.7. rezervor NS 8.6. rezident NS 11.7. reziden NS 11.7. rezistent NG 6.1.5.1. rezonabil NS 9.1. rezulta AV 5.18. rezuma AV 5.17. NS 2.6. rezumat NS 2.6. ridica NG 3.3.1.1. NS 12.1. . rigl NS 9.7. rinichi NS 9.2. risipi NS 15.2. roat NS 8.6.

robinet NS 5.5. rochie NS 9.3. rol NS 13.5. rom NS 6.4. roman NS 13.7. romn NS 11.6. romn (limba ~ ) NS 11.6. Romnia NS 11.6. rocat NS 1.18. roie (ptlgea ~ ) NS 6.4. rou NG 6.1.3. rotund NG 6.1.1. roz NG 6.1.3. ruga AV 1.3.2. AV 4.11.1. rugbi NS 13.8. rulot NS 6.1. rumeni NS 6.4. rupe NS 10.4. rutier NS 8.5. S saco NS 11.4. sacou NS 9.3. salam NS 9.2. salariu NS 1.12. salat NS 6.4. . sal NS 2.6. NS 13.8. salon NS 5.2. salut AV 1.1.1.1. salutare AV 1.1.2. salva AV 4.8.1. salvare NS 10.7. sana NS 6.4. sanatoriu NS 10.6. sandale NS 9.3. sarcin NS 10.2. sardine NS 6.4. sare NS 6.4. sarmale NS 6.4. sat NS 1.2. NS 4.1. satisfcut AV 3.2.1.6. sau AV 2.1.5. NG 7.7.2. slbatic NS 4.2. slta NS 12.1. sntate AV 1.6.1. NS 6.6. NS 10.4. sptmnal NG 4.8. NS 7.3. NS 13.7. sptmn NG 4.2. NS 4.5.
401

spun NS 10.3. spuni NS 10.3. spunier NS 10.3. srac NG 6.3.1. NS 5.8. NS 15.2. srat NG 6.1.10. srcie NS 15.2. srbtoare NS 4.5. NS 13.9. srbtori NS 13.9. sri NG 3.3.1. NS 12.1. srut NS 14.2. sruta AV 1.1.1.1. NS 14.2. stul NS 6.4. stura NS 6.3. su(adj.pos.) NG 1.3. smbt NS 4.5. snge NS 10.4. sngera NS 10.4. scar NS 5.2. scaun NS 5.3. scaun(proces fiziol.) NS 10.2. scdea NG 6.1.14. NS 2.6. NS 7.5. schem NS 2.6. schi NS 13.8. schimb NS 8.4. schimba NG 4.18. NS 8.4. schimbtor NS 8.7. schi NS 11.1. NS 13.7. scoate NS 8.4. NS 11.6. scor NS 13.8. scrie AV 6.9. NS 2.6. NS 3.1. NS 3.3. NS 13.7. scriere NS 2.3. scriitor NS 7.7. NS 13.7. scrisoare NS 8.1. scrum NS 9.6. scrumier NS 9.6. scula (a se ~ ) NS 12.1. sculpta NS 13.6. sculptor NS 7.7. NS 13.6. sculptur NS 13.6. scump AV 1.1.3.3.1. NG 6.3.2. NS 5.5. scund NG 3.4.1. NS 1.18. scurt AV 5.17. NG 3.4.1. NS 1.18. NS 9.3. scutura NS 12.2. scuza (a (se) ~ ) AV 1.1.3.2.2. AV 1.5.1. NS 3.3. scuz AV 1.5.1. se (pron.refl.) NG 1.1.

sear AV 1.1.1.1. AV 1.1.1.2. NG 4.2. sec NG 6.1.10. secol NG 4.2. secretar NS 2.5. NS 7.7. secretariat NS 7.7. sector NS 15.2. secund NG 4.2. sedil AV 6.8. semafor NS 11.5. semna NG 7.5.1. semestru NG 4.19. NS 2.6. seminar NS 2.1. semn AV 6.8. semna NS 1.1. semntur NS 1.1. senator NS 15.3. sens NS 3.3. sentimental NS 13.10. senza ie NS 12.3. separa NS 15.1. septembrie NS 4.5. sering NS 9.5. servi NS 6.3. servicii publice NS 1.12. servus AV 1.1.1.1. sete NS 6.2. NS 10.2. sex NS 1.5. sfat AV 4.5.1. sftui AV 4.5.1. sfrit AV 2.1.20. sfert NG 3.4.5.1. sigur (adv./ adj.) AV 1.3.2. AV 2.1.7. AV 2.2.1. siguran NS 7.7. sil AV 3.2.3.4. similar NG 7.5.1. simpatic NS 1.17. simpatiza AV 3.2.1.5. AV 3.2.3.3. simpatizant NS 14.5. simplu NS 6.1. sim i (a (se) ~ ) AV 3.1. NS 10.4. NS 12.3. simultan NG 4.4.4. sinagog NS 1.15. sindicat NS 7.3. singular NS 3.1. singur NS 14.2. sintetiza AV 5.17. sinucide( a se ~ ) NS 10.4.
402

sirop NS 6.4. sistem NS 15.2. slab NS 1.11. NS 1.18. NS 10.2. NS 15.3. slbi NS 10.4. slnin NS 9.2. slip NS 9.3. slujb NS 1.12. smntn NS 6.4. soacr NS 1.14. soare NS 4.4. sob NS 5.4. socialism NS 15.2. socialist NS 15.3. societate NS 15.3. sociolog NS 7.7. sociologie NS 7.7. socru NS 1.14. soi AV 6.15. solar NS 15.2. soldat NS 15.3. solid NG 6.1.5.1. NS 5.7. solidar AV 3.2.1.18, 218 solidaritate AV 3.2.1.18. NS 15.3. solist NS 13.5. solu ie NS 10.6. NS 15.1. somn AV 1.6.1. NS 10.2. somn(pete) NS 9.2. sonerie NS 5.2. sor NS 1.14. sosi NG 3.3.1. NS 8.1. soteu NS 6.4. so NS 1.7. NS 14.2. so ie NS 1.7. NS 14.2. spaghete NS 6.4. spaim AV 3.2.3.8. sparge NS 6.4. spate(subst.) NS 10.1. spate (n ~ , adv. ; n ~le , loc.prep.) NG 3.1.2. spla (a se ~) NS 5.5. NS 10.3. specializare NS 2.1. spectacol NS 13.5. spera AV 3.2.1.15. NG 7.4.1. speran AV 3.2.1.15. speria(a se ~ ) AV 3.2.3.8. spirt NS 10.6. spital NS 7.2. NS 10.6. spor AV 1.6.1.

sport NS 13.8. sportiv NS 7.7. sprncean NS 10.1. spre NG 3.3.2. sprijin NS 15.2. sprijini(a se ~ ) NS 15.2. spune AV 2.1.1. AV 4.4.1. NS 3.3. sta (a-i ~ bine, ru) AV 4.17.2. NS 9.3. stadion NS 13.8. stare AV 2.1.15. stat NS 15.1. NS 15.3. statuie NS 11.3. NS 13.6. sta ie NS 11.4. sta iona NS 11.5. stng(adj.) NS 15.3. stnga (n/la ~ , loc.adv./prep.) NG 3.1.2. NS 11.1. stea NS 4.4. NS 13.5. stetoscop NS 10.6. sticl NG 6.1.4. NS 5.4. stil NS 13.6. stimat AV 1.1.3.1. stim AV 1.1.3.3.2. stinge NS 5.5. NS 9.6. NS 12.2. stof NS 9.3. stomac Ns 10.1. stomatolog NS 10.6. strad NS 1.2. strbunic NS 1.14. strin NS 1.8. NS 11.6. NS 15.3. strmt NG 3.4.1. NS 9.3. strmta NS 12.2. strecura NS 6.4. strica NS 9.4. striga NG 6.1.9. NS 10.4. strigt NG 6.1.9. stropi NG 6.1.7. strugure NS 6.4. student NS 2.1. studia NS 2.1. sub NG 3.1.2. NG 5.2.1. subiect NS 3.1. subinginer NS 1.12. sublinia AV 5.16. subordonat NS 7.3. subsidiu NS 7.5. NS 15.2. subsol NS 5.2. substantiv NS 3.1.
403

sub ire NG 3.4.1. NS 1.18. subven ie NS 7.5. NS 15.2. suc NS 6.4. succes AV 1.6.1. NG 6.3.9. sud NG 3.1.1. NS 11.1. suferi NS 10.4. suferin NS 10.4. suficient NG 5.2.4.1. NG 6.3.15. NS 1.11. sufragerie NS 5.2. sugera AV 4.6.2. sugestie AV 4.6.1. sup NS 6.4. supra(a (se) ~ ) AV 1.3.1. suplu NG 6.1.5.1. NS 1.18. suporta AV 3.2.3.3. AV 3.2.3.16. suportabil NS 1.17. supozitor NS 9.5. supravie ui NS 10.4. supravie uitor NS 10.4. surprinde AV 3.2.2.1 surprins AV 3.2.2.1. NG 7.4.1. surpriz AV 3.2.2.1. sus NG 3.3.4. NS 11.1. sus intor NS 14.5. sut NG 5.1. sutien NS 9.3. ah NS 13.9. alu NS 6.4. ale NS 10.1. ampon NS 10.3. ampona NS 10.3. antier NS 7.2. arpe NS 4.3. aten NS 1.18. coal NS 1.10. NS 2.1. edere NS 11.7. ef NS 1.12. es NS 4.1. i AV 5.14. NG 7.7.1. ni el NS 6.4. oapt NG 6.1.9. oarece NS 1.17. NS 4.3. ocant NS 9.3. ofer NS 7.7. NS 8.7. omaj NS 1.12.

omer NS 1.12. oprl NS 4.3. opti NG 6.1.9. ort NS 9.3. osea NS 11.5. osete NS 9.3. tergar NS 10.3. terge NS 9.7. ti AV 2.1.10. AV 2.1.17. AV 2.1.21. AV 4.18.1. NS 3.3. tiin NS 7.7. tiin ele naturii NS 2.3. tire NS 13.4. NS 13.7. unc NS 9.2. uvi NS 1.18. T tabac NS 9.6. tabacher NS 9.6. tabl NS 2.6. table (joc) NS 13.9. tablete NS 9.5. tablou NS 5.3. NS 13.6. tacm NS 5.4. tactil NG 6.1.12. taior NS 9.3. talie NG 3.4.1. talk-show NS 13.4. talp NS 10.1. tampon NS 10.6. tanc NS 15.1. tare AV 6.14. NG 5.4. NG 6.1.5.1. NG 6.1.9. NS 6.5. NS 10.2. tarif NS 7.5. Tarom NS 11.3. tart NS 6.4. tat NS 1.4. taur NS 1.17. taxe NS 5.6. tblrie NS 8.7. tia NS 10.3. tmpit NS 1.17. tmpl NS 10.1. tnr NS 1.5. trg NS 9.1. trziu NG 4.3.2. tu(adj.pos.) NG 1.3.
404

team AV 3.2.1.16. AV 3.2.3.8. teatru NS 7.7. NS 13.5. tehnic NS 7.7. tehnician NS 1.12. NS 7.7. telefon AV 6.1.1.2. NS 1.3. NS 5.5. telefona NS 1.3. telegrafia NS 8.3. telegrafist NS 8.3. telegram NS 8.1. telejurnal NS 13.4. telespectator NS 13.4. telex NS 8.3. tem NS 3.1. teme(a se ~ ) AV 3.2.1.16. temperament NS 1.17. temperatur NS 4.4. NS 6.1.14. Ns10.2. templu NS 1.15. tendin NS 15.3. tenis NS 13.8. tenii NS 9.3. tensiometru NS 10.6. terapie NS 10.6. teras NS 5.2. NS 6.2. tercot NS 9.3. teren NS 6.1. NS 13.8. termina AV 5.2. NS 1.10. termometru NS 10.6. teroare NS 15.1. terorism NS 15.1. teroriza NS 15.1. test NS 2.4. tigaie NS 5.4. timbru NS 6.1. timp NS 3.1. NS 4.4. tinctur NS 10.6. tinichigiu NS 8.7. tip NG 1.14. NS 1.6. titlu AV 6.8. NS 2.5. NS 13.7. toalet NS 6.1. toamn NG 4.2. NS 4.5. toca NS 12.2. tocat NS 9.2. tocni NS 6.4. ton NS 8.2. ton NG 3.4.4.1. tort NS 6.4. tot (pron.adj. nehot.) NG 5.2.4.1. tot (adv.) NG 5.3.

total NG 5.2.3. totalitate NG 5.2.3. totdeauna NG 4.10. toxic NS 7.4. tractorist NS 7.7. tradi ional NS 3.2. traduce NS 3.3. trage NG 3.3.1. NS 10.3. NS 11.4. NS 12.2. tragedie NS 15.1. transfer NS 8.4. transfera NS 8.4. transforma NS 12.2. transfuzie NS 10.4. transmite NS 13.4. transparent NG 6.1.13. transparen NG 6.1.13. transport NS 11.4. tranzita NG 3.3.1. tranzi ie NS 15.3. trata NS 10.6. . tratament NS 10.6. tratat NS 15.1. traversa NG 3.3.4. NS 11.1. tri NS 10.4. treapt NS 5.2. trebui AV 2.2.9. AV 3.2.1.13. AV 4.10.2. NG 6.3.13. trece AV 5.4. NG 3.3.1. NG 3.3.4. NG 6.3.9. NS 2.4. NS 11.1. trecut NG 4.3. tremura AV 3.2.3.8. NS 10.2. trezi (a se ~ ) NS 6.1. tricotat NS 13.3. tricou NS 9.3. trimestrial NS 13.7. trimestru NG 4.19. trimite NS 8.1. triplu NG 5.1. trist AV 3.2.3.2. NS 1.17. NS 13.10. triste e AV 3.2.3.2. triunghiular NG 6.1.1. trotuar NS 11.5. trunchi NS 10.1. trup NS 15.1. NS 15.3. tu NG 1.1. tuf NS 4.3. tun NS 15.1. tunde (a se ~ ) NS 10.3.
405

Tunisia NS 11.6. tunisian NS 11.6. turism NS 7.7. turist NS 11.3. turn NS 13.6. turna NS 12.2. tuse NS 10.4. tui NS 10.4. tutun NS 9.6. tutungerie NS 9.1.

ar NS 1.2. NS 15.3. n ar NS 4.3. ran NS 1.12. NS 7.7. eav NS 8.7. elin NS 6.4. igar NS 9.6. ine NG 2.3. NG 4.3.1. NG 4.17. NS 2.1. ipa NG 6.1.9. ipt NG 6.1.9. opi NS 12.1. uic NS 6.4. U ucide NS 10.4. ud NG 6.1.7. uda NG 6.1.7. UE / Uniunea European NS 15.3. uita AV 2.1.17. uita(a se ~) NS 10.3. NS 12.3. ulei NS 6.4. uli NS 1.2. ultimul AV 5.14. umr NS 10.1. umbla NG 3.3.1. NS 12.1. umed NG 6.1.7. NS 4.2. umezi NG 6.1.7. umfla NS 8.7. NS 10.4. umfltur NS 10.4. umple NS 8.6. un(ul) (adj.pron./pron.nehot.) NG 1.6. un (art. nehot.) NG 1.11. una (pron.nehot.) NG 1.6. unchi NS 1.14. und NS 4.4.

unde AV 1.1.4.1. AV 2.1.3. NG 3.1.1. undeva NG 3.1.1. unealt NS 7.4. uneori NG 4.8. unghie NS 10.1. unguent NS 9.4. NS 10.6. uni (a se ~ ) NS 15.1. unic NG 4.14. unire NS 15.1. unitate NS 15.1. universitate NS 2.1. unt NS 6.4. unu(num.) NG 5.1. ura AV 1.6.1. urt NG 6.1.14. NG 6.3.3. NS 1.18. urban NS 8.2. urca NG 3.3.1. NG 3.3.4. NG 6.1.14. NS 11.1. NS 11.4. ureche NS 10.1. urgent NS 10.6. NS 10.7. urgen NS 10.6. urina NS 10.2. urin NS 10.2. ur AV 3.2.3.19. AV 3.2.3.21. NS 1.16. urla NS 10.4. urma NS 1.10. NS 2.1. NS 10.6. urmri NS 12.3. NS 13.8. urmtor NG 4.3. urs NS 1.17. NS 4.3. usca NG 6.1.7. NS 10.3. uscat NG 6.1.7. NS 4.2. usctor NS 10.3. usturoi NS 6.4. u NS 5.2. uor AV 2.2.11. NG 3.4.4. NG 6.3.16. NS 3.6. uter NS 10.1. util NG 6.3.10. NS 3.6. utiliza NS 11.4. uzin NS 1.12. V vacan NG 4.2. NS 11.3.. vac NS 1.17. NS 4.3. vaccin NS 10.6. vai (interj.) NS 10.4. val NS 4.4. valabil NS 10.5. NS 11.7.
406

valabilitate NS 11.7. vale NS 4.1. valiz NS 11.4. valoare NG 6.3.2. valora NG 6.3.2. valut NS 8.4. vamal NS 11.6. vam NS 11.6. vame NS 8.5. NS 11.6. van NS 5.5. vara NS 4.5. var NG 4.2. varz NS 6.4. vas NS 5.4. vascular NS 10.4. vaz NS 5.3. vduv NS 1.7. vita (a se ~ ) NS 10.4. vnat NS 9.2. vnt NS 6.4. vnt NS 4.4. vnzare NS 8.4. vnztor NS 1.12. NS 9.1. vrf NS 4.1. vrsa NS 12.2. vrst NS 1.5. . vscoz NS 9.3. vechi NG 6.1.5.2. NS 5.7. vechime NS 7.5. vedea AV 2.1.17. NG 6.1.8. NS 8.6. NS 14.1. vedere NS 6.1. vegetarian NS 6.4. vegeta ie NS 4.3. veioz NS 6.1. veni NG 3.3.1. NS 8.1. verb NS 3.1. verde NG 6.1.3. verifica NS 8.6. verificare NS 2.4. veritabil NG 6.1.6. versant NS 4.1. vertebr NS 10.1. vesel NS 1.17. vest NG 3.1.1. NS 11.1. vest NS 9.3. veston NS 9.3. venic NG 4.11.

vezic NS 10.1. via NS 10.4. NS 15.2. victorie NG 6.3.9. NS 13.8. NS 15.3. viitor AV 1.1.1.3. NG 4.5.1. vin NS 6.4. vin AV 3.2.3.7. vinde NS 8.4. vindeca NS 10.4. vineri NS 4.5. vinovat AV 3.2.3.7. NS 11.5. vioar NS 13.5. vira NG 3.3.1. NS 12.2. virgul AV 6.8. vis NS 10.2. visa NS 10.2. vistor NS 10.2. viscol NS 4.4. viin NS 6.4. vital NS 10.4. vitamine NS 10.6. vitez NG 3.3.5. NS 8.7. vitezometru NS 8.7. vi el NS 9.2. viu NS 10.4. vizavi NG 3.1.2. viz NS 8.5. NS 11.6. vizibil NG 6.1.8. vizibilitate NG 6.1.8. vizita NS 14.1. voi (pron.pers.) NG 1.1. voie AV 1.2.1. NS 14.4. volan NS 8.7. volum NG 3.4.5. voluminos NG 3.4.5. voma NS 10.4. vom NS 10.4. vomita NS 10.4. vopsi NS 10.3. vorba AV 6.13. vorbi AV 5.4. NS 3.1. NS 11.6. vostru(adj. pos.) NG 1.3. vota NS 15.3. vrea AV 2.1.1. AV 3.2.1.12. AV 4.11.2. vreme NS 4.4. vreo(adv.) NG 5.2.1. vreo/ vreuna(adj./ pron.nehot.) NG 1.6. vreun(ul) (adj./pron.nehot.) NG 1.6. vulgar NG 6.3.8..
407

vulpe NS 1.17. W w.c. NS 5.2. whisky NS 6.4. Z zacusc NS 6.4. zpad NS 4.4. zebr NS 11.5. zecime NG 5.1. zero NG 5.1.

zgomot NG 6.1.9. zgomotos NS 4.2. zi AV 1.1.1.2. NG 4.2. NS 4.5. ziar NS 13.7. ziarist NS 7.7. NS 13.7. ziaristic NS 7.7. zice AV 6.4. zidar NS 7.7. zilnic NG 4.8. NS 7.3. zmeur NS 6.4. zon NS 4.1. zori NS 11.2. zugrav NS 7.7.

408

Bibliografie

J van Ek, J. Trim, The Treshold Level, 1971. Daniel Coste et collab., UnNiveau Seuil, Hatier, 1981. J. M. Casteleiro, A. Meira, J. Pascoal, Nivel limiar (Para o ensino / Aprendizagem do Portugues como lingua segunda / lingua estrageira), Strasbourg, 1988. J.A. van Ek i J.L.M. Trim, Threshold 1990, Cambridge University Press. J.A. van Ek, Objectives for foreign language learning, Volume I: Scope, Council of Europe Press, 1986. J.A. van Ek, Objectives for foreign language learning, Volume II: Scope, Council of Europe Press, 1987. Nora Galli deParatesi, Livello Soglia, Edizioni del Consiglio dEuropa, 1982. Maria Iliescu i echipa, Vocabularul minimal al limbii romne pentru studen i strini, EDP, Bucureti, 1981. Lucia Uricaru, Mircea Goga, Verbes roumains. Romanian verbs. Verbe romneti. Editura Echinoc iu, Cluj, 1995. Liana Pop, Victoria Moldovan (eds.), Grammaire du roumain. Romanian Grammar. Gramatica limbii romne, Editura Echinoc iu, Cluj, 1997. Liana Pop, Romna cu sau fr profesor, ed. a IV-a, Editura Echinoc iu, Cluj, 2000. Mioara Avram, Cuvintele limbii romne ntre corect i incorect, Cartier, 2001.

409

S-ar putea să vă placă și