Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

1. Tehnologia de fabricare a tranzistorului bipolar KT361........................3


2. Procedee fizice in tranzistorul bipolar cu structura p-n-p.......................................5
3. Caracteristicile statice aletranzistorului bipolar......................................................9
3.1 Cuplarea n schema baza comun.........................................................................10
3.2 Cuplarea n schema emitor comun......................................................................13
3.3 Cuplarea n schema colector comun...................................................................17
4. Schema echivalenta a tranzistorului bipolar la diferite fregvente de
functionare..................................................................................................................17
4.1 Fregventa joasa..................................................................................................17
4.2 Fregventa medie.................................................................................................19
4.3 Fregventa inalta.....................................................................................................19
5. Parametrii hibrizi (H) ai tranzistorului bipolar.........................................................21
5.1 Legatura dintre parametrii h si parametrii fizici ai tranzistoarelor
bipolare...........................................................................................................................22
6. Functionarea tranzistoarelor bipolare in regim de cheie
electronica......................................................................................................................24
7. Functionarea tranzistoarelor bipolare la fregvente
inalte........................................................................................................................28
8. Modelul matematic al tranzistorului..........................................................31
9.Utilizarea tranzistorului bipolar KT361 in circuite electronice................37
10. Parametrii de baza ai tranzistorului bipolar KT361..............................................43
11.Rezolvarea problemelor conform variantei............................................................45
12.Proiectarea etajului de amplificare dupa putere in baza tranzistorului
bipolar.51
13. Anexa........................................................................................................................55
14.Bibliografie

TLC 2011 101 001


Litera
Mod Coala Document
Elaborat
Verificat

Albu A.
Bejan N.

Semnat

Data

Masa

Scara

Tranzistorul bipolar
KT361
Coala 2

Coli 63

UTM
FRT
gr. TLC 101