Sunteți pe pagina 1din 9

DREPT ROMAN Anul I sem. 1 MULTIPLE CHOICE 1.Care dintre urmtoarele afirmatii apartine jurisconsultului Ulpianus: a.

principiile de drept sunt: a tri in mod onest, a nu vtma pe nimeni si a da fiecruia ceea ce i se cuvine; b. dreptul este arta binelui si a echittii; c. stiinta dreptului este cunoasterea lucrurilor divine si umane, stiinta a ceea ce este drept si nedrept. ASN :A 2. Care dintre urmtoarele izvoare sunt considerate izvoare formale in dreptul roman ? a. legea; b. tripticele din Transilvania; c. ambele. ANS :A 3. n care din urmtoarele proceduri, procesul se desfsura n 2 etape, respectiv in iure si in iudicio: a. procedura legisactiunilor; b. procedura formulara c. ambele. ANS :A 4.Care dintre urmtoarele forme de cstorie, era considerat o cstorie inferioar: a. cstoria cu manus; b. concubinatul; c. cstoria fr manus. ANS :B 5.Dintre conditiile cstoriei enumerate mai jos, precizati care sunt conditii de form: a. confarreatio; b. consimtmntul; c. vrsta. ANS :A 6.Care dintre urmtoarele forme de proprietate sunt considerate prestatale: a. proprietatea colectiv a gintii; b. proprietatea pretorian; c. proprietatea provinciala. ANS: A 7.Care dintre urmtoarele legisactiuni constituie legisactiune de judecat? a. sacramentum b. pignoris capio c. manus iniectio ANS: A

8.Care dintre urmtoarele moduri de dobndire a propriettii presupunea exercitarea posesiunii asupra unui lucru un timp ndelungat: a. prescription longi temporis b. usucapio c. ocupatio ANS: B 9. Care dintre urmtoarele elemente enumerate mai jos constituie conditie a uzucapiunii: a. termenul b. iusta causa c. thesaurus ANS:A 10. Care dintre urmtoarele forme de testament au existat n vechiul drept roman: a. militar b. per aes et libram c. nuncupativ ANS :B 11. Care dintre urmtoarele forme de testament au existat n dreptul clasic? a. calatis comitus b. testamentum in procinctu c. testamentul pretorian ANS :C 12. Care dintre urmtoarele forme de testament au existat n dreptul imperial ? a. testamentum in procinctu b. testamentul civil sub form oral c. testamentul pretorian ANS :B 13. In Legea celor XII Table regasim impartirea actiunilor in: a. actiuni private si actiuni populare; b. actiuni directe si actiuni utile ; c. actiuni reale si actiuni personale; ANS:C 14. Cea mai reusita sistematizare a normelor juridice romane s-a concretizat in: a. Codex Gregorianus ; b. Opera legislativa a imparatului Justinian ; c. ambele; ANS:B 15. Procedura extraordinara in dreptul roman se caracteriza prin : a. lipsa etapelor "in iure" si "in iudicio";

1 / 21

b. desfasurarea procesului in fata unei persoane ; c. ambele; ANS:C

b. judecatorii ce aveau competenta cu privire la procesele dintre cetateni si peregrini ; c. ambele. ANS: C

16. Expresia "legis actiones"semnifica: a. orice actiune se intemeiaza pe lege; b. orice lege presupune actiune; c. ambele ; ANS:A 17. Conditiile in care apar legisactiunile sunt evidentiate de: a. caracterul legal, formalist si judiciar ; b. caracterul administrativ si rigid; c. caracterul formal si material . ANS:A 18. Din textele jurisconsultului Ulpian rezulta ca dreptul roman se divide in : a. drept clasic si postclasic; b. drept public si privat; c. ius civile, ius gentium si ius naturale. ANS:B

24. Caracteristicile etapei "in iure" spacifice procedurii formulare erau: a. reclamantul expunea oral obiectul cererii sale ; b. procesul se desfasura in fata magistratului ; c. ambele . ANS: C 25. Litis contestatio in cadrul procedurii formulare consta in : a. remiterea unei copi de pe formula; b. contestarea sentintei ; c. imposibilitatea de executare. ANS:A 26.Partile constitutive ale legii romane erau: a. praescriptio ; b. sanctio; c. ambele; ANS:C

19. Din punct de vedere cronologic, istoria statului roman a cunoscut urmatoarele perioade: a. perioada statala si perioada nestatala; b. perioada regalitatii, perioada republicii si a monarhiei; c. perioada dominatului si a principatului . ANS:B 20. Etapele succesive ale perioadei imperiului roman se refera la: a. monarhia simpla si monarhia absoluta; b. regalitatea si republica; c. principatul si dominatul. ANS:C 21. Epocile dreptului roman se delimiteaza astfel: a. epoca veche, epoca clasica si epoca postclasica; b. epoca preclasica , epoca clasica si epoca moderna; c. epoca republicii si epoca monarhiei . ANS: A 22. Litis contestatio in procedura legisactiunilor insemna: a. sentinta de condamnare; b. un litigiu contestat ; c. luarea de martori. ANS:C

27.Edictul magistratilor era compus din urmatoarele parti : a. edictum vetus si edictum novum; b. edicta perpetua si edicta repentina; c. ambele ; ANS:C 28.Dreptul pretorian a contribuit la: a. completarea si modificarea prevederilor dreptului civil ; b. introducerea unor principii si forme procedurale inedite in scopul adaptarii la realitatile practice; c. ambele. ANS:C 29. Izvoarele formale ale dr. roman erau : a. edictele magistratilor; b. senatusconsultele ; c. ambele. ANS: C 30. Activitatea complexa a jurisconsultilor romani includea urmatoarele laturi: a. respondere, agere, scribere si cavere; b. edicta, mandata, decreta si rescripta ; c. ambele . ANS:A

23. Recuperatores era termenul cu care erau desemnati: a. judecatorii din cadrul tribunalelor nepermanente;

2 / 21

31. n perioada Republicii Romane pretorul (praetor) era ales de comitia centuriata dispunand de imperium si potestas.De ce domeniu se ocupa el cu prioritate? a. organizarea justitiei; b. intocmirea listelor electorale; c. aprovizionarea oraselor. ANS:A 32. Care sunt cele doua forme pe care le-a cunoscut Imperiul (roman)? a. Principatul si Republica b. Dominatul si Republica c. Principatul si Dominatul ANS:C 33. n Roma imperiala, unele din lucrarile jurisconsultilor se intitulau Institutiones. Ce erau acestea? a. culegeri de spete imaginare destinate studiului didactic b. lucrari cu caracter enciclopedic cuprinzand dreptul civil si pretorian c. manuale elementare de drept in cuprinsul carora sunt expuse institutiile dreptului civil si pretorian ANS:C 34. Din opera legislativa a lui Iustinian se detaseaza Codul (Codex). Ce cuprindea acesta? a. toate constitutiile imperiale adoptate in perioada delimitata de epoca lui Hadrian si anul 534 d. Chr., atat in materia dreptului public cat si a dreptului privat b. culegeri de fragmente extrase din operele jurist consultilor, adaptate la realitatile vremii c. constitutiile publicate dupa anul 534 d. Chr ANS:A 35. n Roma antica pater familias era sui iuris (nu se gasea sub autoritatea nimanui). Ce puteri detinea el? a. manus (puterea asupra sotiei), patria potestas (putere asupra copiilor), dominica potestas (putere asupra sclavilor), dominium (putere asupra lucrurilor), mancipium (puterea asupra celor aflati in mancipio); b. puterea asupra peregrinilor si coloniilor c. puterea asupra sclavilor, peregrinilor si colonilor ANS:A 36. De cate feluri era rudenia la romani? a. agnatiunea, cu manus, coemptio b. agnatiunea, gentilitatea, cognatiunea c. gentilitatea, fara manus, confarreatio ANS:B 37. Ce sensuri avea metus (violenta) la romani? a. delict ; b. viciu de consimtamant; c. ambele. ANS:C

38. Cate faze cuprindea procesul in Roma antica? a. faza in iure (in fata magistratului) si faza in iudicio (in fata judecatorului) b. permanenta si nepermanenta c. in forum si in iudicio ANS:A 39. De ce drepturi se bucurau cetatenii romani ? a. ius civile si ius comercii b. ius militiae, ius suffragii, ius conubii si ius militiae c. toate (ius civile, ius comercii, ius connubii, ius militiae, ius suffragii) ANS:C 40. In ce constau efectele cstoriei asupra bunurilor a. la cstoria cu manus actioneaz regimul comunittii de bunuri; b. in cstoria fr manus sotii triau n regimul separatiei de bunuri; c. ambele ; ANS:C 41. n ceea ce priveste dreptul de proprietate, in ce au fost transformate pamanturile cucerite de armata romana ? a. ager publicus (proprietatea statului roman); b. proprietatea peregrina ; c. proprietate provinciala, exercitata de locuitorii liberi care aveau drept de posesiune si de uzufruct; ANS:A 42. Care sunt caracteristicile perioadei republicii: a. a durat de la 509 pna n anul anul 27 e.n.; b. s-a incheiat odata cu fondarea monarhiei c. Ambele. ANS:C 43. Ce dispozitii cuprindea Legea celor XII Table ? a. statutul persoanelor si regimul proprietatii private; b. procedura civila romana; c. ambele. ANS:C 44. Ce constituie animus? a. elementul material al posesiunii b. elementul intentional al posesiunii; c. Ambele ANS:B 45. La ce se refera corpus ? a. elementul material al posesiunii ; b. elementul intentional al posesiunii c. ambele. ANS:A

3 / 21

ANS:C 46. In ce consta ius utendi ? a. dreptul de a dispune de un lucru ; b. dreptul de a folosi un lucru, cum ar fi, de exemplu, a cultiva un teren. c. Ambele ANS:B 47. In ce consta ius fruendi ? a. dreptul de a dispune de un lucru ; b. dreptul de a folosi un lucru, cum ar fi, de exemplu, a cultiva un teren ; c. dreptul de a percepe fructele produse de acel lucru. ANS:C 48. In ce consta ius abutendi ? a. dreptul de a dispune de un lucru ; b. dreptul de a percepe fructele produse de acel lucru, ca, de exemplu recolta unui teren c. dreptul de a folosi un lucru, cum ar fi, de exemplu, a cultiva un teren ANS:A 49. Ce reprezenta mancipatiunea ? a. cel mai vechi mod de dobndire a propriettii; b. o categorie de testament din eopca imperiala; c. o forma de improprietarire a plebeilor. ANS:A 50. Ce desemnau romanii prin termenul heredium ? a. un drept preferential al autorului comun ; b. pmntul din cetate atribuit romanilor chiar de la fondarea cettii; c. mod de a transmite proprietatea la romani. ANS:B 51. Prin ce modalitati se iesea de sub puterea printeasc: a. moartea lui pater familias si pierderea unui element al capacittii; b. moartea fiului de familie si emanciparea; c. ambele; ANS:C 52. Care sunt conditiile uzucapiunii ? a. posesiunea si buna credint; b. justul titlu si termenul; c. ambele. ANS:C 53. Ce reprezinta termenul latin testari ? a. originea cuvntului testament; b. a lua marturie, a desemna; c. ambele. 59. Care erau denumirile partilor principale ale formulei ? a. praescriptio, rogatio si textul propriu-zis; b. intentio, demonstratio, adiudicatio si condemnatio; c. agere, cavere si scribere ANS:B 60. Care erau originile sclaviei ? a. nasterea; b. evenimente posterioare nasterii; c. ambele; ANS:C 61. Care erau drepturile politice de care puteau beneficia cetatenii romani ? a. ius comercii, ius conubii si ius militiae; b. ius sufragii si ius honorum; c. ius gladii; ANS:B 58. Ce reprezenta formula in dreptul roman ? a. o noua modalitate de a transmite mostenirea; b. un mic program de judecat prin care pretorul arta judectorului cum s solutioneze litigiul; c. criteriu de clasificare a actiunilor; ANS:B 57. Cui ii era atribuit termenul de persoan alieni iuris ? a. descendentilor in linie directa; b. aceluia care se afla sub puterea lui pater familias.; c. membrilor aceleiasi ginti; ANS:B 54. Care sunt caracteristicile testamentul olograf ? a. trebuia s fie scris n totalitate de testator ; b. o forma noua de testamnet, recunoscuta de imparatul Valentin III; c. ambele. ANS:C 55. Care sunt caracteristicile testamentului exceptional ? a. era fcut n conditii deosebite; b. se utiliza cnd testatorul era n imposibilitate de a vorbi, auzi sau vedea ; c. ambele. ANS:C 56. Ce reprezenta Dominium n cadrul familiei romane ? a. una dintre puterile lui pater familias asupra bunurilor; b. puterea exercitat de stpn dominus asupra tuturor celorlalte bunuri existente n cadrul familiei romane; c. ambele. ANS:C

4 / 21

ANS:B 62. n dreptul roman, cuvntul familia avea mai multe acceptiuni, respectiv : a. totalitatea sclavilor aflati n proprietatea cuiva; b. fie un grup de persoane aflate sub aceeasi putere; c. ambele; ANS:C 63. In ce se concretiza puterea lui pater familias asupra persoanelor ? a. patria potestas, puterea marital,mancipio; b. ius comercii, ius conubii si ius militiae; c. ambele; ANS:A 64. In ce consta patria potestas ? a. aceast putere se exercita asupra descendentilor; b. puterea sotului asupra sotiei; c. ambele; ANS.A 65. La ce se referea puterea marital? a. puterea sotului asupra sotiei; b. puterea care se exercita asupra descendentilor; c. ambele; ANS:A 66. Ce reprezenta Dominica potestas n cadrul familiei romane ? a. una dintre puterile lui pater familias asupra bunurilor; b. puterea asupra sclavilor mbrcat n haina dreptului de proprietate; c. Ambele ANS:C 67. Cui ii era atribuit termenul de persoan sui iuris ? a. desemna acel cettean care avea calitatea de pater familias; b. desemna pe cel care se afla sub puterea lui pater familias; c. desemna prima clasa de mostenitori. ANS:A 68. Cum se putea crea patria potestas ? a. pe cale natural prin cstorie si nastere; b. pe cale artificial prin dou moduri diferite respectiv adoptiunea si legitimarea.; c. ambele; ANS:C 69. Diviziunile dreptului roman sunt: a. ius naturae si ius gentium b. dreptul privat si dreptul public c. dreptul penal si dreptul gintilor 75. In perioada regalitatii, atributiile de conducere ale statului erau indeplinite de catre urmatorii factori politici **regele, senatul, comitia centuriata si comitia curiata 76. In perioada republicii, atributiile de conducere ale statului erau indeplinite de catre urmatorii factori politici **magistraii, adunrile poporului i senatului 77. In perioada republicii, poporul adopta hotarari in cadrul urmatoarelor adunari: **comitia curiata, comitia centuriata, concilium plebis i comitia tributa 78. Perioada imperiului se imparte in doua etape succesive: **principatul si dominatul. 79. Epocile dreptului roman sunt: a. epoca veche, epoca clasica si epoca postclasica; b. epoca preclasica , epoca clasica si epoca moderna; c. epoca republicii si epoca monarhiei . ANS:A 80. Izvoarele dreptului roman in epoca veche sunt **obicei,lege, edictele magistratilor si jurisprudenta 81. Izvoarele dreptului roman in epoca clasica sunt a) obiceiul i legea; b) senatusconsultele i constituiunile imperiale; c) constituiunile imperiale i obiceiul. 72. Roma era formata din urmatoarele triburi primitive: **latini, sabini si etrusci. 73. Roma a fost fondata in anul: a.755 e.n b.754 i.e.n. c.754 e.n ANS.B 74. Organele de conducere ale societatii romane din perioada prestatala sunt: **regele, senatul i comitia centuriat 70. Dreptul privat roman se subdivide la randul sau in: a. ius sufragii si ius honorum; b. ius civile si ius gentium c. ius civile, ius naturae si ius gentium. ANS.C 71. Documentele sau izvoarele de cunoastere a dreptului roman, care ne ofera date privind reglementarile normative cuprinse in legi, senatusconsulte sau jurisprudenta, se impart in: ** textele epigrafice,papirusurile i textele istorice i literare

5 / 21

ANS:B 82. Varfurile clasei dominante se grupeaza in doua mari categorii: **cavalerii si nobilii derivate din patricieni ori plebei 83. In ceea ce priveste structura legii, aceasta curpinde urmatoarele parti: **praescriptio, rogatio, sanctio 84. Din punct de vedere al sanctiunii, legile se clasificau in: **leges perfectae, leges minus quam perfectae, leges imperfectae 85. Opera legislativa a lui Iustinian cuprinde urmatoarele lucrari: **Codul, Digestele, Novelele, Institutele 86. In evolutia deptului privat roman au fost cunoscute urmatoarele sisteme procedurale: **procedura legisactiunilor, procedura formulara, procedura extraordinara 87. Procedura specifica epocii vechi era: **procedura legisactiunilor 88. Procedura specifica epocii clasice era: **procedura formulara 89. Procedura specifica epocii posclasice era: **procedura extraordinara 90. Caracterele legisactiunilor sunt: **caracterul legal, formalist si judiciar. 91. Procedura legisactiunilor se diviziunea procesului in doua faze: **faza in iure si faza in iudicio caracterizeaza prin

96. Procedeele de solutionare a administrativa sunt: **stipulationes praetoriae, missio interdicta, restitutio in integrum

litigiului in

pe

cale

possessionem,

97. Sacaramentum este actiunea legii care imbraca urmatoarele forme: **sacramantum in rem si sacramantum in personam 98. Legisactiunile de executare sunt: **manus iniectio(punerea mainii) si pignoris capio(luarea de gaj) 99. In procedura legisactiunilor, in afara de judecatorul unic functionau si anumite tribunale: **tribunale nepermanente (recuperatores) si permanente(decemvirii si centumvirii) 100. Legile de reprimare a justitiei private sunt: 101. Una din principalele caracteristici ale procesului cu ordo (judecarea procesului in doua faze) era: ** procesul se desfasoara in doua faze: in jure (in fata magistratului) si in judicio (in fata judecatorului); ** magistratul avea rolul de a organiza instanta. 102. In functie de convingerea pe care si-o forma, judecatorul pronunta o sentinta: ** procesul se putea desfasura si in absenta uneia dintre parti, legea celor XII tabele prevedea ca post meridiem praesenti litem addicto (dupa amiaza cel prezent castiga); era posibil insa ca probele sa nu fie concludente, caz in care judecatorul dadea castig de cauza partii mai onorabile (mai bogate). 103. Judecatorul era o persona particulara, aleasa de catre parti, care: **conducea dezbaterea contradictorie,asculta pledoaria avocatilor,aprecia probele, asculta partile si pronunta sedinta 104. Constitutiile imperiale sunt: a.respondere,cavere,scribere; b.edicta,mandata,decreta si rescripta; c.questiones,epistulae,institutiones,sentintae ANS:B 105. Statul roman s-a format, ca urmare a reformei lui Servius Tullius **la jumatatea sec VI i.e.n ? 106. In epoca prestatala organul suprem al conducerii democratice era **regele 107. Posesiunea: **este o stare de fapt 108. Elementele posesiunii sunt : **corpus si animus

92. In procedura legisactiunilor, citarea paratului se facea prin urmatoarele procedee de citare: **in ius vocatio,vadimonium extrajudiciar,condictio 93. Paratul putea adopta urmatoarele atitudini in functie de pretentiile reclamantului: **conffessio in iure(sa recunoasca acele pretentii),infitiatio(sa nege pretentiile),non defensio uti oportet(sa nu se apere) 94. Competenta magistratilor este desemnata prin termenii: **imperium si iurisdictio 95. In procedura legisactiunilor, pretorul pronunta unul din urmatoarele cuvinte solemne: a.addico b.do, dico c.do, dico, addico ANS:C

6 / 21

109. Interdictele posesiunii sunt : **inderdictele recuperandae possessionis interdictele retinendae possessionis causa

causa

si

a) pretorii; b) questorii; c) edilii curuli. ANS:C 119. Termenul Augustus avea urmtoarea semnificaie: a) primul dintre egali; b) comandant al legiunilor romane; c) sfnt sau demn de a fi venerat. ANS :C

110. Detentiunea presupune intrunirea urmatoarelor elemente: a.atat a elementului corpus cat si a elementului animus b.doar a elementului corpus c.doar a elementului animus ANS:A 111. Proprietatea familiala are urmatoarele caractere: a.caracter inalienabil si indivizibil b.caracter de coproprietate si inalienabil c.caracter de coproprietate, indivizibil si inalienabil ANS:C 112. Proprietatea quiritara are urmatoarele caractere: **caracter exclusiv, caracter absolut, caracter perpetuu 113. Conform dreptului civil proprietatea putea fi dobandita prin urmatoarele moduri : a) mancipaiune; b) ocupaiune; c) traditiune ANS:A

120. Restitutio in integrum reprezenta a) exercitarea controlului asupra legalitii actelor cu caracter individual, inclusiv asupra actelor administrative; b) un procedeu administrativ prin care pretorul desfiina actul juridic pgubitor pentru reclamant; c) o jurisdicie exercitat de ctre consuli, care puteau judeca orice procese i puteau pronuna orice pedepse. ANS:A 121. La jumtatea secolului VI .Hr., regele Servius Tulius a iniiat dou reforme care priveau a) o reform social i o reform administrativ; b) o reform social i o reform a regimului politic; c) o reform economic i o reform administrativ. ANS:A

114. Conform dreptului gintilor proprietatea putea fi dobandita prin urmatoarele moduri : a) tradiiune; b) mancipatiune c) accesiune. ANS:A

122. Edictele valabile pe durata ntregului an se numeau: a) edicta perpetua; b) edicta repentina; c) album. ANS:A 123. Era o convenie prin care prile stabileau data la care urmau s se prezinte n faa magistratului: a) Vadimonium eztrajudiciar; b) Condictio; c) In ius vocatio. ANS:C 124. Pronunarea cuvntului dico avea urmtoarea semnificaie a) magistrul numea pe judectorul ales de ctre pri; b) magistratul atribuia obiectul litigios, cu titlu provizoriu, uneia din pri; c) magistratul ratifica declaraia unei pri, recunoscnd dreptul acesteia. ANS:A 125. Cnd magistratul ratifica declaraia unei pri, recunoscnd dreptul acesteia, pronuna a) do; b) dico; c) addico. ANS:C

115. Termenul de uzucapiune in cazul bunurilor mobile este: a) 1 an; b) 2 ani; c) 3 ani. ANS:A 116. Termenul de uzucapiune in cazul bunurilor imobile este: a) 7 an; b) 5 ani; c) 2 ani. ANS:C 117. Traditiunea presupune intrunirea a doua conditii : **remiterea materiala a lucrului si iusta causa 118. Magistraii care exercitau cele mai importante atribuiuni de ordin judiciar erau:

7 / 21

126. n procedura legisaciunilor, litis contestatio avea urmtoarea semnificaie a) prile puteau recurge la serviciile unui avocat; b) judectorul pronuna o sentin de condamnare sau de absolvire; c) luarea de martori. ANS:C 127. Reprezint o legisactiune de judecat a) manus iniectio; b) pignoris capio; c) condictio. ANS:C 128. Pignoris capio semnifica a) cererea de judector sau arbitru; b) luarea de gaj; c) aciunea legii prin care se judecau procesele cu privire la proprietate i la creane. ANS:B

134. Aveau caput (personalitate sau capacitate): a) fiul de familie; b) efii de familie; c) sclavii. ANS :B 135. Sclavii: a) puteau ntemeia o familie potrivit dreptului roman; b) aveau dreptul s se plng n justiie dac era lovit sau suferea o vtmare corporal din partea unui ter; c) triau n simple uniuni de fapt fr consecine juridice (contubernium). ANS :C 136. Dreptul de a ncheia acte juridice potrivit dreptului civil roman era a) ius commercii; b) ius connubii; c) ius suffragii. ANS:A

129. Reprezint o parte principal a formulei a) adiudicatio; b) prescripiunile; c) excepiunile. ANS:A

137. Modul originar de dobndire a ceteniei era: a) prin beneficiul legii; b) naterea; c) prin naturalizare. ANS:A

130. Reprezint o parte accesorie a formulei a) demonstratio; b) prescripiunile; c) condemnatio. ANS:B 131. Demonstatio a formulei cuprindea a) afirmarea preteniilor reclamantului; b) cauza judiciar a preteniilor reclamantului; c) mijloacele de aprare prin care prtul nu nega n mod direct preteniile reclamantului. ANS:B 132. Vrsta necesar pentru cstorie a fost fixat la: a) 12 ani pentru fete i 16 ani pentru biei; b) 12 ani pentru fete i 14 ani pentru biei; c) 14 ani pentru fete i 14 ani pentru biei. ANS:B 133. Fiul de familie devenea persoan sui iuris: a) la moartea tatlui su; b) la mplinirea vrstei de 25 de ani; c) la moartea lui pater familias. ANS:C

138. A acordat cetenia aproape tuturor locuitorilor liberi ai imperiului: a) lex Iulia; b) lex Plautia Papiria; c) Edictul mpratului Caracalla. ANS:C 139. Puterea asupra descendenilor era desemnat prin: a) dominium; b) patria potestas; c) dominica potestas. ANS:B 140. Mancipium semnifica a) puterea brbatului asupra soiei; b) puterea cumprtorului asupra fiului vndut de ctre tatl su; c) puterea asupra sclavilor. ANS:C 141. Nu erau sub puterea lui pater familias a) copiii; b) nepoii din fii; c) nepoii din fiice. ANS:C

8 / 21

142. Fiul de familie devenea persoan sui iuris: a) la moartea tatlui su; b) la mplinirea vrstei de 25 de ani; c) la moartea lui pater familias. ANS:C 143. Reprezenta o form de cstorie rezervat numai patricienilor: a) confarreatio; b) usus; c) coemptio. ANS:A 144. Impuberul care nu se afla sub puterea printeasc era pus sub tutel: a) pn la mplinirea vrstei de 7 ani; b) pn la mplinirea vrstei de 14 ani; c) pn la mplinirea vrstei de 18 ani; ANS:C

150. n cazul mancipaiunii era necesar prezena a a) 5 martori; b) 7 martori; c) 10 martori. ANS:A

145. Curatela: a) asigur protecia incapabililor de fapt; b) i protejeaz pe cei lovii de incapaciti fireti; c) asigur protecia incapabililor de drept. ANS :B 146. Proprietatea quiritar este considerat o instituia accesibil: a) cetenilor i peregrinilor; b) numai peregrinilor; c) numai cetenilor. ANS:C 147. Proprietatea provincial const n: a) stpnirea locuitorilor din provincii asupra solului; b) stpnirea locuitorilor din provincii asupra sclavilor; c) stpnirea locuitorilor din provincii asupra bunurilor mobile. ANS:A 148. Fceau parte din categoria res mancipii: a) banii; b) drepturile de crean; c) pmntul Romei. ANS:C 149. Animus al detentiunii are urmtoarea semnificaie a) intenia de a pstra lucrul pentru altul; b) intenia de a pstra lucrul pentru sine; c) efectuarea tuturor actelor materiale prin care se realizeaz stpnirea asupra unui lucru. ANS:A

9 / 21