Sunteți pe pagina 1din 92

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCAL A MICROREGIUNII VALEA JIULUI

2007

Volum coordonat de: Adrian Mariciuc Autori: Zoard Bocniciu, expert local Andreea Constantin, expert orizontal Valeriu Lingurar, expert orizontal Nicolae Munteanu, expert planificare Georgiana Radac, expert planificare Echipa local de lucru: Manuela Bogdan, Adrian Ctan, Florica Danciu, Florina Gete, Iuliana Jolta, Mihaela Lang, Paulina Mciuc, Cristian Pepa, Claudiu Purcaru, Cristian Popa, Ileana Rako, Elena Trantea, Geani Vlad

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII VALEA JIULUI

CUPRINS: PARTEA I. INTRODUCERE


I. Cuvinte introductive 1. Mesaj comun din partea celor 6 primari din Valea Jiului 2. Mesaj din partea Preedintelui Consiliului Jude ean 3. Mesaj din partea echipei de proiect II. Scurta prezentare a proiectului StrategVest 1. Context 2. Loc de desfurare 3. Obiective principale 4. Beneficiari direc ti 5. Echipa de lucru 6. Dispunerea metodologic 7. Instrumente de lucru 8. Durata proiectului 9. Rezultate ateptate

PARTEA II. ANALIZA SOCIO-ECONOMIC A MICROREGIUNII VALEA JIULUI


III. Prezentarea microregiunii Valea Jiului i a pozi iei geografice 1. Delimitarea clar a teritoriului 2. Suprafa a microregiunii 3. Scurt istoric IV. Cadrul natural 1. 2. 3. 4. 5. Formele de relief Clima Hidrologia Fauna i flora Solurile i resursele naturale

V. Popula ia, ocuparea i nevoile sociale 1. Popula ia microregiunii Valea Jiului 2. For a de munc VI. Sectorul Social 1. Educa ia 2. Sntate 3. Serviciile sociale VII. Infrastructura microregiunii Valea Jiului 1. 2. 3. 4. 5. Infrastructura de transport Re eaua de utilit i Infrastructura de afaceri Re eaua de comunica ii Unit i de jandarmi, de poli ie i de pompieri

VIII. Activitatea economic 1. Scurt istoric al exploatrii crbunelui n Valea Jiului 2. Perspective pentru sectorul minier 3. Principalele ramuri economice: a) Agricultura; b) Industrie; c) Servicii; d) Comer ; e) Turism. 4. ntreprinderile din Valea Jiului 5. Investi ii locale 6. Pia a imobiliar 7. Sectorul financiar IX. Protec ia mediului nconjurtor 1. Calitatea factorilor de mediu 2. Grad de poluare 3. Riscuri 4. Zone verzi X. Cultura i activit ile recreative 1. Infrastructura cultural 2. Activitatea organiza iilor nonguvernamentale 3. Activitatea cultural

4. Agenda cultural a microregiunii Valea Jiului 5. Mass media 6. Zone de agrement XI. Administra ia public local 1. Structura Administra iei Publice Locale 2. Cooperare intra-jude ean, intra-regional, na ional i interna ional 3. Politica de taxe

PARTEA III. ANALIZA SWOT A MICROREGIUNII VALEA JIULUI


1. Metodologia de realizare a analizei SWOT 2. Analiza SWOT a Microregiunii Valea Jiului

PARTEA IV. STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMIC A MICROREGIUNII VALEA JIULUI


1. 2. 3. 4. 5. 6. Introducere Obiectivul general Obiectivele specifice Axele prioritare i domeniile de interven ie Planul de ac iuni Portofoliul de proiecte i identificcarea surselor de finan are

SOCIO-

PARTEA V. TRADUCEREA UNUI DOCUMENTULUI N 4 LIMBI STRINE


1. Variant rezumat n limba engleaz 2. Variant rezumat n limba francez 3. Varian rezumat n limba italian 4. Variant rezumat n limba german

REZUMAT

AL

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A MICROREGIUNII VALEA JIULUI


PARTEA I. INTRODUCERE
I. Cuvinte introductive 1. Mesaj comun din partea celor 6 primari din Valea Jiului

MESAJ
Dezvoltarea i modernizarea propriilor comunit i, n contextul dezvoltrii i modernizrii microregiunii din care cu to ii facem parte, constituie o prioritate n mandatul cu care fiecare dintre noi am fost investi i n urma alegerilor locale. Programul de Guvernare adoptat n decembrie 2004 con ine tot ca prioritate, dezvoltarea local i modernizarea comunit ilor locale, ns aceast modernizare nu se poate realiza dect din interior, fiecare unitate administrativteritorial trebuind s-i stabileasc priorit ile strategice, urmnd s identifice sursele de finan are a proiectelor de dezvoltare local. n contextul integrrii Romniei n Uniunea European, pentru a ob ine finan ri europene pentru proiectele viznd dezvoltarea socio-economic, comunit ile locale trebuie s justifice necesitatea proiectelor prin faptul c ele se regsesc ntr-un plan strategic bine fundamentat i agreat de ntreaga comunitate. Este foarte important ca aptitudinile i competen a s fie consolidate la nivel local, fapt care va permite comunit ilor identificarea de proiecte de dezvoltare 6

bine adaptate i la nevoile proprii i la exigen ele noului cadru institu ional i legislativ al Romniei, adaptat cerin elor Uniunii Europene. ntrirea capacit ii de a elabora strategii de dezvoltare n rndurile comunit ilor locale reprezint tocmai motiva ia deciziei de a beneficia de asisten din partea Agen iei de Dezvoltare Regional i Centrului de Dezvoltare Rural, prin Proiectul Strategii locale pentru oportunit i globale i pentru un viitor European al comunit ilor locale din Vestul Romniei (Strateg Vest). Strategiile i eforturile de dezvoltare local n fiecare comunitate vor fi corelate ntre ele, dar i cu documentele programatice la nivel jude ean, regional i na ional, precum i cu obiectivele strategice ale Uniunii Europene. Avnd n vedere natura comun a problemelor esen iale cu care se confrunt cele 6 comunit i: Petroani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani, precum i necesitatea concentrrii eforturilor n scopul dezvoltrii socio-economice a Vii Jiului, reiese importan a existen ei unei strategii de dezvoltare durabil a acestei microregiuni pentru perioada 2007-2013. Realizarea strategiei microregiunii Valea Jiului este necesar din mai multe motive, semnificative fiind mobilizarea resurselor regiunii pentru a face fa problemelor cu care se confrunt, alinierea eficient a resurselor n raport cu misiunea i viziunea autorit ilor publice locale i realizarea unei perspective, a unei pun i ntre politic i ac iuni concrete. In cadrul fiecrei comunit i, exist o experien anterioar n elaborarea/ implementarea de strategii locale, n implementarea unor msuri de dezvoltare local cu/fr finantare prin proiecte, precum i disponibilitatea de a activa n vederea sus inerii procesului de elaborare i implementare a unei strategii de dezvoltare socio-economic durabil a microregiunii Valea Jiului, a unor proiecte competitive. Prin diseminarea informa iilor, comunit ile locale vor avea la dispozi ie prin intermediul unei platforme virtuale a Proiectului StrategVest strategiile de dezvoltare local elaborate, metodologia, precum i informa ii referitoare la oportunit ile de finan are din Fondurile Structurale. 7

FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI Primar al Municipiului Petroani

GHEORGHE ILE Primar al Municipiului Vulcan

CORNEL RESMERI Primar al Municipiului Lupeni

ILIE PDUCEL Primar al Oraului Petrila

ILIE BOTGROS Primar al Oraului Aninoasa

DNU BUHESCU ODAGIU Primar al Oraului Uricani

2. Mesaj din partea Preedintelui Consiliului Jude ean 3. Mesaj din partea echipei de proiect

II. Scurt prezentare a proiectului StrategVest 1. Context Proiectul Strategii locale pentru oportunit i globale i pentru un viitor european al comunit ilor locale din Vestul Romniei: ntrirea capacit ii de elaborare i implementare a strategiilor de dezvoltare socio-economic la nivel local n Regiunea Vest, pe scurt StrategVest este un proiect ctigat i implementat de Agen ia pentru Dezvoltare Regional Vest i Centrul de Asisten Rural. Proiectul este finan at de Uniunea European prin Programul Phare 2004, Societatea Civil. Dup integrarea Romniei n Uniunea European, comunit ile locale care inten ioneaz s beneficieze de finan ri europene trebuie s justifice necesitatea acestor proiecte prin faptul c ele se regsesc ntr-un plan strategic bine fundamentat i agreat de ntreaga comunitate. n momentul scrierii proiectului de fa a competen ele necesare elaborrii acestor planuri strategice sunt nc relativ pu in prezente la nivelul comunitatilor locale, n special a celor din zona rural i din oraele de mici dimensiuni. De aceea, acest proiect intete n mod particular oraele mici, multe dintre ele nou nfiin ate i fr experien administrativ, precum i comunit ile rurale care s-ar putea asocia n vederea constituirii unor micro-regiuni. 2. Loc de desfurare Locul de desfurare al proiectului este: Regiunea Vest, jude ele Arad, CaraSeverin, Hunedoara, Timi, diferite localit i din aceste jude e, n cazul de fa microregiunea Valea Jiului: Aninoasa, Lupeni, Petrila, Petroani, Uricani,Vulcan. 3. Obiective principale Obiectivul general al proiectului StrategVest este de a sprijini adoptarea aquis-ului comunitar n domeniul dezvoltrii socio-economice prin ntrirea capacit ii de a elabora strategii de dezvoltare n rndurile comunit ilor locale din Regiunea Vest. Astfel, prin coalizarea n acest proiect a celor mai importante ONG din Regiunea Vest active n domeniul dezvoltrii socio-economice i prin transferul de competen e de la aceste organiza ii ctre diverse comunit i locale, se urmrete consolidarea la nivel local a competen elor i aptitudinilor care le vor putea permite acestor comunit i s identifice proiecte de dezvoltare bine adaptate att la nevoile proprii, ct i la exigen ele noului cadru institu ional i legislativ rezultat prin integrarea Romniei n Uniunea European. Cel de-al doilea obiectiv urmrit prin acest proiect este de a ob ine o corelare a strategiilor i eforturilor de dezvoltare local ntreprinse n Regiunea Vest att ntre ele ct i cu documentele programatice la nivel na ional, precum i cu obiectivele strategice ale Uniunii Europene. n felul acesta, proiectul i propune s contribuie la creterea eficien ei procesului de programare n parteneriat la nivel regional i na ional, n special n ceea ce privete elaborarea viitoarelor planuri de dezvoltare regional. Prin consecin ele sale pozitive pentru efortul regional i na ional de programare, proiectul StrategVest urmrete s avanseze solu ii concrete pentru

cteva dintre problemele i provocrile subliniate n Raportul de Monitorizare a Romniei din 2005 i n Raportul de ar din 2004. 4. Beneficiari direc i La nivelul comunit ilor locale din Regiunea Vest, proiectul intete n mod particular oraele de dimensiuni mai mici i zonele rurale. Astfel, proiectul va ncuraja mai multe comunit i s se solidarizeze n cadrul unei micro-regiuni i s dezvolte o strategie integrat care s pun n valoare resursele existente n respectiva microregiune. Beneficiari direc i: - administra iile publice local din cele 4 comunit i locale alese pentru a fi ajutate s elaboreze strategii (primrii, consilii locale, microregiuni): microregiunea Valea Jiului din jude ul Hunedoara microregiunea este format din 6 comunit i: Petroani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani microregiunea Timi-Torontal din jude ul Timi microregiunea este format din 14 comunit i: Deta, Gtaia, Ciacova, Birda, Banloc, Denta, Giera, Ghilad, Jebel, Jamu Mare, Liebling, Pdureni, Voiteg, Moravi a microregiunea Santana din jude ul Arad microregiunea este format din 7 comunit i: Sntana, Curtici, Pncota, Olari, Zimand, Zrand, imand localitatea Anina - al i parteneri locali i institu ii, lideri locali - promotorii locali - locuitorii celor 28 de comunit i ctigatoare 5. Echipa de lucru Echipa de proiect este una mixt, cu exper i din partea ADR Vest i CAR. Componen a nominal a echipei de proiect este urmtoarea: Din partea ADR Vest echipa este alctuit din: - coordonator de proiect: Nicolae Munteanu - asistent coordonator de proiect: Radac Georgiana - un expert planificare: Adrian Mariciuc Echipa de proiect din partea CAR este alctuit din: - expert monitorizare: Alina Bernecker - expert planificare: Ildiko Pataki - expert planificare: Mihaela Tilinca - expert logistica: Ozana Botea ncepnd cu luna a 4 din proiectul StrategVest au fost contractati 4 exper i locali care ajut echipa de proiect n activitatea de realizare a celor 4 strategii. Strategiile la care vor lucra i numele exper ilor locali sunt prezentate mai jos: Microregiunea Sntana, are ca expert local pe doamna Gabriela Chiricheu.

10

Microregiunea Valea Jiului, are ca expert local pe domnul Zoard Bocaniciu.

Microregiunea Timi-Torontal, are ca expert local pe doamna Mihaela Ve an. Oraul Anina, are ca expert local pe domnul Adrian Basarab. Dup aprobarea addendumului numrul 1 la proiect, echipei ini iale i s-au adugat urmtorii 4 exper i orizontali: Expert cu competen e n elaborarea unei strategii de dezvoltare local, domnul Valentin Munteanu. Expert cu competen e n elaborarea unei strategii de dezvoltare local, domnul Dan Stan. Expert cu competen e n Project Cycle Management, domnul Valeriu Lingurar. Expert cu competen e n GIS (Geographic Information System), domnioara Andreea Constantin. 6. Dispunerea metodologic Dispunerea metodologic o putem clasifica n func ie de activit ile desfurate n cadrul proiectului StrategVest: - ac iuni preliminare, avnd rolul de a pregti procesul de elaborare a strategiilor: participarea comunitatii la intalnirea de lansare a proiectului, constituirea grupului de lucru la nivel local, pregatirea/participarea la intalnirile expertilor ADR si CAR cu grupul de lucru din comunitate, identificarea unui expert local (posibil promotor local/ADL), realizarea documentelor de planificare a activitatilor la nivel local, pregatirea si participarea la reuniunea de constituire si de abilitare a GL. - elaborararea propriu-zis a strategiilor, care presupune: colectarea datelor si structurarea acestora, pregatirea si organizarea workshop-ului de analiza a potentialului de dezvoltare a comunitatii (50-80 participanti, prezentari, moderare discutii), realizare de documente interconferinta, organizarea workshopului de completare si validare a sistemului de obiective si a masurilor asociate si redactarea strategiei, incluzand completarile de pe urma workshopului de validare. - ac iuni de exploatare, capitalizare i diseminare: participare la activitatea de redactare si publicare a strategiilor locale, participare la activitati de diseminare si capitalizare (ex: Lansarea ghidului si a strategiilor). - documentare, informare, comunicare pe toata durata proiectului, comunicare intracomunitate si cu coordonatorii proiectului (e-mail si fata in fata), documentare si informare bazata pe site-ul proiectului si alte surse. Aceast dispunere metodologic a activit ilor va garanta att faptul ca activitatea central i de cea mai lung durat a proiectului (elaborarea strategiilor) este bine pregtit, ct i faptul c rezultatele proiectului sunt bine cunoscute i accesibile (n special prin platforma vizual) tuturor poten ialilor beneficiari i publicului larg. In ceea ce privete ac iunea central (elaborararea strategiilor), aceasta este divizat ntr-o serie de sub-ac iuni care se succed logic i a cror rol individual este foarte clar stabilit.

11

7. Instrumentele de lucru Metodele particulare de implementare a activit ilor individuale vor ncuraja atragerea i mobilizarea resurselor i competen elor locale la realizarea obiectivelor proiectului prin: - ntlnirile i atelierele de lucru care vor avea loc de-a lungul ntregii durate de via a proiectului, - activit ile de instruire, transfer de competen e i consiliere (inclusiv prin coresponden ) care vor contribui la crearea unui cadru participativ n comunit ile unde vor fi implementate strategiile, - alte metode, precum interviul, ancheta, prelucrarea statistic a datelor (din sursele statistice na ionale, jude ene i locale relevante), etc. 8. Durata proiectului Proiectul are o durat de implementare de 13 luni. Contractul a fost semnat la data de 1 noiembrie 2006 i se va ncheia la data de 30 noiembrie 2007. 9. Rezultatele urmrite sunt: - transferul de competen e i aptitudini n domeniul eleborrii i implementrii strategiilor de dezvoltare local ctre grupurile int (administra ia local, liderii locali, promotorii locali), - realizarea unui portofoliu cu strategiile de dezvoltare local existente n Regiunea Vest, - patru strategii de dezvoltare local pentru patru comunit i din regiune, - redactarea i publicarea unui ghid pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare local, - realizarea unei platforme virtuale a proiectului pe care vor fi postate strategiile de dezvoltare elaborate, metodologia de elaborare a acestora, precum i informa ii referitoare la oportunit ile de finan are din Fondurile Structurale.

12

PARTEA II. ANALIZA SOCIO-ECONOMIC A MICROREGIUNII VALEA JIULUI


III. Prezentarea microregiunii Valea Jiului i a pozi iei geografice 1. Delimitarea clar a teritoriului Aezat de-a lungul lan ului mun ilor Carpa i, Valea Jiului este poarta spre Parcul Na ional Retezat i a altor destina ii carpatice, fiind nconjurat de mun ii din grupa Parng i grupa Retezat. Cel mai important ru care strbate microregiunea Valea Jiului este rul Jiul, avnd ca afluen i Jiul de Vest i Jiul de Est, pe firul crora se afl situate localit ile componente ale microregiunii. Accesul n depresiune se face: - din sud prin Defileul Jiului dinspre Trgu Jiu, - din nord pe drumul na ional DN 66 dinspre Simeria, - n perspectiva din vest prin Cheile Bu ii dinspre Herculane. Microregiunea are o forma triunghiular orientat spre VSV-ENE i o lungime de aproximativ 60 km, ntre localit ile Cmpa-Rscoala la est i Campul lui Neag la vest. L imea scade de la 9 km, n dreptul localit ilor Petrila i Livezeni, pn la 1,5 km la Cmpul lui Neag. Valea Jiului este o microregiune alctuit din 3 municipii: Petroani, Lupeni, Vulcan i 3 orae: Petrila, Uricani, Aninoasa, cu o popula ie totala de 149.582 locuitori. Administrativ, localit ile din Valea Jiului au n componen alte localit i mai mici: Petrila are ca i localit i apar intoare Lonea, Cimpa, Jie , Rscoala i Tirici; Petroani cu localit ile apar intoare Dlja Mare, Dlja Mic, Petera Bolii, Sltinioara; Lupeni; Aninoasa cu localitatea apar intoare Iscroni; Vulcan cu localit ile apartinatoare Dealul Babii i Paroseni; Uricani cu localit ile apar intoare Cmpul lui Neag i Valea de Brazi. n ansamblul teritoriului na ional, microregiunea este situat n partea centralvestic a Romniei i intersectat de paralela 46o latitudine sudic i meridianul 23o longitudine estic. Se nvecineaz cu jude ele: Alba, Vlcea, Gorj, Cara-Severin. n cele ce urmeaz vom realiza o scurt prezentare a ficrei comunit i componente a microregiunii din punctul de vedere al localizrii: Municipiul Lupeni este situat la poalele Mun ilor Vlcan, mun i situa i n sectorul sud-vestic al Carpa ilor Meridionali i care mpreun cu Mun ii Mehedin i nchid la sud arcul carpatic cuprins ntre rul Jiu i fluviul Dunrea. n partea de est a acestora se remarc grupul nl imilor Straja, Negri i Mutu apar innd municipiului Lupeni i beneficiind de un relief montan complex, foarte pitoresc, cu culmi i vrfuri alpine, un obiectiv turistic important n zon. Vecinii municipiului Lupeni sunt: la est municipiul Vulcan, la vest oraul Uricani, la sud jude ul Gorj i la nord comuna Baru. Municipiul Petroani se afl n sud-estul jude ului Hunedoara, n depresiunea Petroani, la confluen a Jiului de Est (Romnesc) cu Jiul de Vest (Ardelenesc), fiind nconjurat de urmtoarele masivele muntoase ce mrginesc depresiunea: Vlcan la sud, Retezat la nord, Parng la est, Godeanu la vest, la altitudinea medie este de 615-620 m, iar altitudinea

13

maxim din zon: Vrful Parngul Mare 2.507 m. Municipiul Vulcan este situat pe malul Jiului Romnesc. Localitatea este dominat de culmile muntoase Oboroca, prelungire a mun ilor Retezat, spre nord i masivul Vlcan spre sud. Comunicarea cu regiunile nvecinate se realizeaz prin pasuri i trectori: Pasul Vlcan (1621 m) i Pasul Lainici (450 m) cu depresiunea subcarpatic Trgu Jiu, iar prin Pasul Merior (756 m) i Pasul Dealu Babii (934 m), cu depresiunea Ha eg. Localitatea Vulcan este aezat la vest de municipiul Petroani, la circa 11 Km i la est de oraul Lupeni, la circa 6 8 Km. Altitudinea nregistreaz valori de 570 600 m n albia Jiului Romnesc. Oraul Aninoasa este situat n partea de sud a jude ului Hunedoara, n bazinul carbonifer Valea Jiului, fiind nvecinat la nord-est cu municipiul Petroani, la sud cu jude ul Gorj i la vest cu municipiul Vulcan. Oraul Aninoasa este strbtut de prul Aninoasa, pe valea cruia se ntinde cea mai mare parte a oraului. Oraul Petrila, la care se ajunge din DN 66, urmnd Jiul de Est, la confluen a Jiului de Est cu prul Taia i cu Jietul. Oraul este situat ntr-o lunc a Jiului de Est, fiind prima localitate pe acest ru. Teritoriul administrativ al oraului Petrila este mrginit la est de masivul urianu, la nord de Vrful lui Ptru, la sud de masivul Parng, iar la vest de teritoriul municipiului Petroani. Oraul Uricani este situat n partea de sud-vest a Depresiuni Petroani, la poalele mun ilor Retezat i Vlcan, pe Jiul de Vest (Romnesc), la altitudinea de 712 m deasupra nivelului Mrii Negre.

2. Suprafa a microregiunii Prin natura, amploarea si implicatiile economice, sociale si politice ale activitatilor desfasurate, bazinul minier Valea Jiului a ocupat, si continua sa ocupe nca, o pozitie distincta la nivel national.

14

n ceea ce privete suprafa a localit ilor componente ale microregiunii Valea Jiului se poate observa din tabelul de mai jos c 3 dintre cele 6 localit i componente ale microregiunii au suprafe e situate aproape sau peste 200 km: Petrila, Uricani i Petroani.
Tabel 1. Suprafa a municipiilor i oraelor din Valea Jiului, 2005

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5.

Denumire indicator Suprafa total Suprafa agricol Pduri Ape i bl i Alte suprafe e

U.M. km

Petroani 195.56 8151

Vulcan 87.31 4439 3765 45 482

Petrila Uricani 308.68 7715 20532 66 7715 251.41 6579 17000 85 436

Lupeni Aninoasa 77.73 2538 4253 30 566


33.61

Total 1.281 31326 57015 338 10484

1904 1216 22 219

ha

10249 90 1066

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

Avnd n vedere acest aspect ansamblul teritoriului luat spre analiz n cadrul acestui document este de 1.281 km. n ceea ce privete repartizarea acestui teritoriu ntre diferitele tipuri de suprafe e, se observ c cea mai mare parte este acoperit de pduri (57,5%), urmat de suprafa agricol (31,6%) i alte suprafe e (10,6%).
Tabel 2. Suprafa a microregiunii Valea Jiului, 2005

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5.

Denumire indicator Suprafa total Suprafa agricol Pduri Ape i bl i Alte suprafe e

U.M. km

Valea Jiului 1.281 31326

Pondere %

31.59% 57.50% 0.34% 10.57%

ha

57015 338 10484

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

3. Scurt istoric Valea Jiului pstreaz numeroase dovezi istorice ale vie ii oamenilor n acest inut. De la daci au rmas cetatea Bni a, avanpost strategic al lui Decebal, alte vestigii istorice, precum tezaurele numismatice descoperite la Petera Bolii, Jie -Popi, etc. n perioada Evului mediu, Valea Jiului era o zona saraca. Fara ogoare manoase si drumuri accesibile, satele din acest areal erau cu greu populate si rare cat sa le numeri pe degete. De-abia in a doua jumatate a secolului trecut, o data cu descoperirea si exploatarea carbunelui aflat in cantitati foarte mari in subteran, Valea Jiului cunoaste o crestere demografica continua.

15

Despre microregiunea Valea Jiului, dei nu este o unitate administrativ-teritorial distinct se poate vorbi totui c ar avea o istorie relativ comun. In spatele culmilor abrupte ale Vaii Jiului, la adapostul unei adevarate fortificatii naturale, s-a dezvoltat o spiritualitate unica, din care razbate o puternica amprenta dacica. Bastinasilor li se spune momrlani, iar numele li se trage de la ocul pe care l-au avut cei care au ajuns in Valea Jiului la sfirsitul veacului trecut, cand venind pentru prima oara in aceste tinuturi au gasit niste gramezi de pietre si pamant facute de locuitorii acestor locuri, care poarta numele de momai. O populatie arhaica, cu obiceiuri si traditii proprii. ranii jieni (momrlanii) au motenit de la daci portul alb-negru, obiceiuri, cuvinte, dar i numele mun ilor i rurilor dimprejur. Romanii au adus obiceiuri noi, dar au continuat s exploateze aurul vilor, contribuind la mbog irea zonei. Multi dintre ei prefera si acum sa traiasca izolati pe culmile muntoase, intr-un spatiu fara virsta, in conditii comparabile cu cele ale vremurilor mitologice. Azi, momirlanii se amesteca printre cei veniti dupa carbunele din Valea Jiului, dar ramn reprezentanti ai unui neam venit din timpurile strvechi. Valea Jiului este sinonim cu locul in care, odata, se innegreau sufletele prin subterane. Insa Valea ascunde un tezaur de traditii si legende, aici traind o populatie aparte. Oamenii carora dupa 1897, o data cu ajungerea trenului la Lupeni, li s-a spus momrlani. Si acum oamenii din Valea Jiului se impart intre ei in "barabe", cei veniti la munca, si bastinasii momrlani. Termenul de "baraba" pare a fi o deformare a expresiei nemtesti "bar arbeiter", care defineste un muncitor liber, un salariat, iar momirlan al lui "maradvany". "Ramasita" in limba maghiara, adica urmai ai vechilor daci liberi, in traducere libera. Izolati in munte, momirlanii pastreaza cu indaratnicie ceea ce au mostenit peste anotimpuri fara numar, traditia. Lupta lor continua cu natura aspra a muntilor si vecinatatea cu jivinele padurii i-a croit duri si plamaditori de istorii fara seaman. Cea mai cunoscuta dintre ele este, probabil, aceea a strigoilor si a luptei lor cu Intunericul. Cei mai multi momarlani si-au construit locuinte mai sus pe munte, pe terenuri mai inalte, acolo unde timpul sta in loc si unde nimeni nu putea sa le exproprieze terenul. Din documente aflam ca principala ocupatie era pastoritul. Din vremuri stravechi exista si obiceiul masuratului oilor. Ciobanul strange toate mioarele pentru muls. Fiecare familie are un numar de oi, in functie de care se stie cantitatea de lapte care va fi primita la coborarea oilor de pe munte. Cantitatea de lapte se masoara din strabuni astfel: fiecare litru de lapte dat de o oaie la urcatul pe munte se inmulteste cu 49. Rezultatul este cantitatea de lapte care va fi primita de familia respectiva la coboratul de pe munte. Nu se stie foarte exact de ce se practica acest procedeu, dar el este inca viu printre momarlani. Din casa unui momarlan adevarat nu lipseste un costum traditional pentru femei si barbati. Istoria recent relativ comun a color 6 comunit i nu trebuie s trdeze particularit ile specifice fiecrei comunit i, astfel nct vom trece n revist cteva elemente semnificative n istoria fiecrei localit i: LUPENI Atestat documentar pentru prima dat n anul 1770, municipiul Lupeni are n prezent o popula ie de 32.852 locuitori i s-a format gra ie punilor i fne elor bogate,

16

care au atras importante migra ii ale popula iilor din Valea Streiului i ara Ha egului. Dup 1840, au demarat ns explorrile miniere, companiile strine care de ineau diferite perimetre miniere au adus mineri polonezi, cehi, austrieci, slovaci, maghiari i romni din Mun ii Apuseni sau Baia-Mare, fapt care a generat numeroase schimbri att pe plan economic ct i demografic i social. Municipiul Lupeni a devenit cel mai mare productor de crbune cocsificabil din ar, cu o dezvoltare monoindustriala (80% din popula ie trind din minerit sau alte activit i conexe). Exploatarea industrial a zcmntului de huil a determinat, ncepnd cu anul 1881, apari ia coloniilor de muncitori, o astfel de colonie pstrndu-se i n prezent. Dezvoltarea economic i creterea numrului popula iei a impus schimbarea aspectului urbanistic, coloniile fiind nlocuite cu cartiere noi de locuin e, extinse pe vertical, cu spa ii comerciale, zone verzi i parcuri de joac pentru copii. n anul 1941, Lupeniul a fost declarat ora, iar n anul 2004 a fost declarat municipiu. PETROANI Primii locuitori ai Petroaniului de azi pot fi considera i 20 de iobagi din Petros, coloniza i n Petroani i stabili i aici n jurul anului 1640. Prima men iune a Petroaniului dateaz de la 1788-1792, cnd locotenent-colonelul prusac Gotze face o cltorie n Orient i se ntoarce din Turcia prin pr ile romne. Documentele cartografice ale austriacului Fridrich Schwantz, ntocmite n 1720, arata ntreaga depresiune a Petrosanilor populata cu gospodarii risipite pretutindeni de-a lungul ulucului intracarpatic, parnd a forma un singur sat mare de la un capat la altul, depresiunea fiind o risipire generala de salase si grupuri de case. n acea perioada, n apropierea Vaii Jiului erau numai cteva aglomerari de gospodarii ce formau nucleele unor sate. Acestea au devenit ulterior localitatile de azi. Dupa 1733, Valea Jiului a intrat ntr-o faza de populare mai activa aparnd noi sate, numarul locuitorilor sporind ca urmare a imigrarii unui numar mare de familii din alte zone. n urma recensamntului din anul 1818 au fost nregistrati n depresiunea Petrosani un numar de 2.550 locuitori, principala ocupatie a oamenilor n aceasta perioada fiind pastoritul. Dup aceast dat mineritul devine principala ocupatie a locuitorilor oraului. VULCAN Exist anumite dovezi care ne fac s credem c aceast parte a Vii Jiului era locuit nc din antichitatea dacic i roman. Astfel, n Pasul Vlcan a fost descoperit un bust de bronz aurit care nf ieaz un lupttor cu coif i scut, reprezentndu-l, probabil, pe zeul rzboiului din mitologia greac, sau pe Alexandru Macedon. Tot n Pasul Vlcan s-au descoperit tezaure monetare romane, iar la Crividia urmele unui atelier meteugresc provenind din epoca roman. Dintr-un document emis la 1462 de regele Matei Corvin, aflm c nobilul ha egan Nicolae Kendeffy moare n 1442, ntr-o lupt dus cu turcii n Alpibus Vulcan i pe aici se crede c ar fi trecut Mihai Viteazul cnd, la sfritul anului 1600, a luat drumul pribegiei spre Praga pentru a cere ajutorul mpratului habsburg Rudolf II. n jurul punctului de vam pentru trecerea spre i dinspre ara Romneasc s-a format nucleul viitoarei aezri stabile, Vulcan.

17

ANINOASA ntemeierea localit ii Aninoasa i dezvoltarea ei sunt legate de dezvoltarea mineritului n zon, prin nfiin area exploatrii carbonifere, care i-a nceput activitatea n anul 1890. Localitatea a fost men ionat documentar prima dat n anul 1442 sub forma unei aezri ntinse ca suprafa i se numea Brbtenii de Jos, care, dup cum spune legenda, a fost numit astfel, dup colonitii care s-au aezat aici i care veneau din regiunea rului Brbat. Dup prerea marelui istoric Nicolae lorga, numele oraului vine de la copacul anin, a crui scoar era folosit pentru vopsirea mbrcmintei. A fost atestat ca localitate n 1913. Din punct de vedere al organizrii administrativ-teritoriale, pn n anul 1968 oraul a fost organizat n dou comune: Aninoasa i Iscroni, vechile denumiri fiind "Anena" respectiv "Brbtenii de Jos". Din anul 1968 a fost organizat n comun suburban. n anul 1989, Aninoasa a primit statutul de ora, datorit importan ei economice pe care o are n Valea Jiului. PETRILA Localitatea Petrila este atestat, n diferite documente, att n anul 1499, ct i n anul 1493. Dup unii autori, toponimul "Petrila" deriv din adjectivul latin "petrinus" care se traduce prin "de piatr". Oamenii locului, pstori i cresctori de vite, foloseau "piatra neagr care arde" la nclzit i la efectuarea schimburilor comerciale, straturile de huil fiind ntlnite chiar la suprafa . Exploatarea zcmintelor carbonifere a continuat de-a lungul anilor, dezvoltnd o zon monoindustrial, activitatea economic preponderent fiind aceea de exploatare i prelucrare a crbunelui. Dezvoltarea acestor activit i a avut ca urmare o cretere continu a numrului de locuitori din localitatea Petrila, astfel nct, dac n anul 1820 popula ia era de 3.326 locuitori, n anul 1977 era de 25.207 locuitori. URICANI Prima atestare documentar cu privire la localitatea Uricani este recensmntul Csibaky din anul 1818, denumirea trgndu-se de la localit ile Hobi a i Uric, ca urmare a procesului de roire (colonizare) a locuitorilor din ara Ha egului. Aceasta este o ipotez plauzibil, aa cum reiese din lucrarea lui Romulus Vuia, ara Hategului i regiunea Pdurenilor, unde Hobi a este atestat documentar n anul 1411, iar Uric-ul n 1473. Aceast denumire va fi purtat timp de un secol, pn la Unirea din 1918, cnd se va folosi denumirea de Uricani. Dup anul 1965, localitatea Uricani devine ora, cu o popula ie de peste 4000 de locuitori, numrul acestora crescnd o bun parte a perioadei ca urmare a dezvoltrii sectorului minier. Totui, n prezent, numrul locuitorilor oraului este de 10.104.

18

IV. Cadrul natural 1. Formele de relief Depresiunea Vii Jiului, dup cum i spune i numele este strbtut de dou ruri importante: Jiul de Vest i Jiul de Est i este nconjurat de patru lan uri muntoase: Retezat (rezerva ie natural) situat n partea de nord-nordvest, ureanu n partea de estnordest, Parng n est-sudest i Vlcan n sud. Altitudinea medie n Valea Jiului este de 600 m deasupra nivelului Mrii Negre . Depresiunea Petrosani, in afara peisajului industrial caracteristic, ofera o varietate de frumuseti rar intalnite. Locuri de o salbatica frumusete se gasesc, de altfel, in toate imprejurimile Depresiunii Petrosani. In afara maretiei culmilor Retezatului sau ale Parangului, cu morene si lacuri glaciare, in oricare parte te-ai indrepta, esti fermecat de pitorescul privelistilor intalnite. Grote ca Pestera Dracului sau Rosia din apropierea Petrilei, cele de la izvoarele Jiului de Vest, Pestera Buta, unde s-au gasit perle de pestera, stalagmite transparente si stalactite colorate, ofera frumuseti care amintesc de operele unor sculptori geniali. Depresiunea Petrosani dispune de un sistem de baze turistice care inlesneste vizitarea tuturor acestor frumuseti. In muntii Sebesului se afla casele de vanatoare Auselul si Jiet, cabanele Voievodul si Lunca Florii, la care ajungi cu trenul forestier. In muntii Parang o cabana intampina oaspetii la o altitudine de 1680 m, iar la 500 de metri mai jos, intr-o poiana larga, se afla cabana Rusu, spre care s-a croit o sosea accesibila motocicletelor si autoturismelor. Alte cabane se gasesc la loc prielnic de popas pe varfurile Vlcan, Straja si Buta, iar daca pasii te vor purta pe poteci laturalnice, ai sa afli adapost in casele forestiere care impanzesc muntii inconjuratori. De pe Varful Parang, in zile cu vizibiliate maxima, panorama Depresiunii Petrosani iti da impresia unui unui singur oras, rasarit dintr-o abundenta de spatii verzi. Mun ii Retezat fac parte din Carpa ii Meridionali, grupa muntoas RetezatGodeanu. Se nal ntre dou depresiuni importante, Petroani i Ha eg i ntre dou ruri importante, Rul Mare, care i delimiteaz la nord i est i Jiul de Vest, care i delimiteaz la sud. Sunt nconjura i de Mun ii arcu la vest, Mun ii Godeanu, la sud-vest i Mun ii Vlcan, la sud, situndu-se printre cele mai nalte ale tarii. n limitele sale se gasesc 25 de piscuri naltate la peste 2000 m dintre care sapte (Peleaga, Papusa, Retezat, Custura, Vrful Mare, Bucura si Judele) au peste 2400 m. Cel mai variat i spectaculos relief a fost creat de modelarea glaciar i periglaciar: se pot observa imense circuri, vi ce trdeaz prezen a unor ghe ari cu lungimi apreciabile, mase de grohoti. Aici se afl cele mai multe lacuri glaciare din Romnia, adic 82. Cel mai ntins lac glaciar din Romnia se afl aici - Bucura (8,5 ha), de asemenea cel mai adnc - Znoaga (29 m). Acest relief contribuie n cea mai mare masura la aspectul rascolit al peisajelor, cu circuri glaciare etajate, culmi zimtate si abrupturi stncoase.

19

Mun ii ureanu, situa i ntre ebe, Jiul Transilvan i Strei, apar in unit ii Carpa ilor Meridionali, fiind situa i pe rama transilvan a acestora. Latitudinal se desfoar ntre 450 53' 15" latitudine nordic i 450 26 ' 30" latitudine nordic, iar longitudinal ntre 220 59' 03" longitudine vestic i 230 39' 10", avnd astfel o pozi ie central sud-vestic. Aceast pozi ie corelat cu faptul c se afl n al doilea front de mun i care stau n calea maselor de aer vestic, face s ne aflm ntr-o zon cu precipita ii suficiente pentru dezvoltarea optim a domeniului forestier. Hipsometric Mun ii urianu se desfoar ntre aproximativ 350 m (n valea rului Sebe) i 2130, 2 m (Vrful lui Ptru). Principala caracteristic este o culme lung de 49 km, desfurat ntre 759 m (pasul Bni a) i pasul Trtru (1665 m), trecnd peste cele patru vrfuri de peste 2000 m: Vrful lui Ptru 2130,2 m; urianu 2059 m; Auel 2009 m; Crpa 2012 m. Aceast culme se prezint ca o succesiune de suprafe e de nivelare, marcate sau nu de abrupturi. Structura morfografic i morfometric a impus etajarea tuturor componentelor mediului, a vegeta iei ca factor ce exploateaz aceste componente. Cea mai important caracteristic a acestor mun i o constituie existen a succesiunilor de suprafe e de netezire, etajate de la 1900-2000 m pn la 600-700 m, corespunztor evolu iei masivului. Vile adncite puternic dau uneori un aspect de poduri suspendate, caracteristic care se estompeaz pe msur ce crete altitudinea. De aceste suprafe e s-au ocupat Emm de Martonne (1923), Valer Trufa (1971), Lucian Badea (1981, 1993), Ioan Conea i M. Kandel (1950). 20

Mun ii Parng fac parte din Carpa ii Meridionali, grupa muntoas Parngureanu-Lotrului, fiind cea mai mare ca suprafa dintre masivele muntoase ale Romniei. De la est la vest msoar aproximativ 50 de km iar de la nord la sud circa 25 km. Mun ii Parng sunt delimita i la vest de Valea Jiului, iar la est de Rul Olte i Rul Lotru. La nord sunt delimita i de Mun ii ureanu, prin valea Rului Jiul de Est Spre sud, delimitarea este fcut de irul depresiunilor Novaci, i Baia de Fier. Sunt strbtu i de cea mai nalt osea de la noi din ar, Transalpina, care ajunge pn la altitudinea de 2.200 m, oferind imagini rar ntlnite. Pe cuprinsul ntinderii mun ilor Parng se gsesc un vrf muntos de peste 2.500 de metri, i anume vrful Parngul Mare, cu 2.518 m i trei vrfuri de peste 2.400 de metri: Gemnarea, cu 2.426 m, Stoini a, cu 2.421 m i Crja cu 2.405 m i aproximativ 15 vrfuri de peste 2.300 m. Mun ii Parng se remarc prin masivitatea lor, care i fac a fi aseamntori cu Mun ii Fgra i multitudinea de lacuri glaciare (Mija, Clcescu, Roiile, Iezerul nghe at) care i aseamn cu Mun ii Retezat. Faptul c pe traseele sale sunt pu ine cabane i refugii montane l face s fie unul dintre cele mai slbatice masive muntoase din Romnia. Partea sa sudic se remarc prin existen a unor forma iuni calcaroase, care au dat natere unor peteri, cum ar fi: Petera Muierilor, aflat pe valea Rului Galbena i

21

Petera Polovragi, aflat pe valea rului Olte .

Muntii Vlcan se situeaza in sectorul sud-estic al Carpatilor Meridionali. Impreuna cu muntii Mehedinti ei inchid la sud arcul carpatic cuprins intre Jiu si Dunare. Spre nord sunt limitati de Jiul de Vest, rau care strabate depresiunea Petrosani, incepand din pasul Jiu-Cerna-1330 m, pana la intalnirea cu Jiul de Est, la Iscroni-556 m. Pe parcursul sau, lung de 51 km, Jiul de Vest separa muntii Valcan mai intai de muntii Godeanu, intre pasul Jiu-Cerna si gura vaii Soarbele,apoi de muntii Retezat, intre gura vaii Soarbele si Campu lui Neag.In cadrul depresiunii Petrosani se insira vestitele localitati miniere si industriale Uricani, Lupeni, Paroseni si Vulcan. La nord depresiunea este flancata de muntele Tulisa, culme ce se desprinde din muntii Retezat spre est. De la Iscroni cele doua rauri formeaza Jiul, rau puternic ce patrunde navalnic spre sud prin spectaculosul defileu Lainici sau Surduc, care formeaza limita estica a muntilor Valcan. Mai intai gatlejul Surducului, apoi, mai jos de Pietrele Albe, Carligele de la Lainici inchid strans valea intre stanci si abrupturi prapastioase. Limita sudica a masivului, la contactul cu depresiunea gorjana, poate fi considerata pe directia Bumbesti-Runcu-Tismana-Pades pana la vestita vale a Motrului. Limita vestica porneste cam din dreptul localitatii Closani, apoi urca spre izvorul Motrului pana sun varful Alunul, la circa 1000 m, langa creasta Oslei, lasand astfel la sud-vest muntii Mehedinti. O ultima portiune de limita o formeaza culmea TurcineasaSarba, apoi piciorul nordic al muntelui Sarba pana in pasul Jiu-Cerna, care se pierde

22

printre culmile scunde din preajma Ciucevelor, loc de unde porneste spre nord tinutul muntilor Godeanu. Zapada cade de obicei pe culmile inalte, formand un strat continuu, mai ales din noiembrie. Ea se mentine in special in lunile februarie-martie, perioada favorabila practicarii sporturilor de iarna. Ultimele petice de zapada se curata pe Oslea si Straja in perioada mai-iunie.

Dac culmile muntilor nconjuratori si datoresc pitorescul lor mai ales mbinarii dintre liniile calme ale platformelor cu cele semete, puternic povrnite ale caldarilor glaciare, pitorescul depresiunii Vaii Jiului vine de la mbinarea netezimii teraselor cu formele sprintene ale reliefului carstic. Speologi si turisti deopotriva sunt atrasi de pesterile de o rara frumusete, cum sunt: Pestera cu Corali si Pestera Zeicului, declarate monumente ale naturii, Pestera cu Gheata, Pestera Iorgovanului, Pestera Alunii Negrii, Pestera Dlma cu Brazi, Pestera Uscata, Cheile Butii. 2. Clima Clima zonei este temperat-continentala, cu slabe influente ale curentilor mediteraneeni, temperatura medie anuala fiind de 6-8 C. Clima este aspra, dar nu excesiva, iernile nu sunt mai geroase (nu s-au n registrat niciodata -30C), n schimb verile sunt n general racoroase.

23

3. Hidrologia Reteaua hidrografica a bazinului este reprezentata, n principal, de dou ruri: Jiul de Est i Jiul de Vest. Acestora li se adaug numeroase praie i torente care se scurg de pe versan ii mun ilor (impunnd reliefului un aspect colinar variat si foarte accidentat). Jiul de Vest izvoraste din circul glaciar Scorota si are un parcurs de aproximativ 51 km, principalii sai afluenti fiind praiele Buta, Lazaru, Toplita, Bilugu, Valea de Pesti, Mierleasa, Braia, Sohodol si Baleia. Jiul de Est, cu un parcurs de aproximativ 28 km, are izvoarele pe versantul sudic al muntilor Sureanu, principalii sai afluenti fiind rul Jiet si paraiele Taia, Rascoala si Banita. Jiul de Est se uneste cu Jiul de Vest n apropierea localitatii Iscroni, dupa care intra n defileul Livezeni-Bumbesti. Toate apele curgatoare cu obarsia in muntii Valcan sunt tributare Jiului, direct sau indirect. - Jiul, cu o suprafata de 10070 kmp si cu o lungime de 331 km; se formeaza la Iscroni, prin unirea Jiului de Est cu Jiul de Vest; pana la Isconi, cei mai importanti afluenti pe dreapta sunt Sarba, Stirbul, Ursul, Boul, Garbovul, Rastovanul, Valea de Pesti, Balomirul, Braia, Baleia, Merisoara; in defileu se varsa in Jiu o serie de paraie cu caracter torential, din care mai importante sunt Murga Mare, Dumitra, Cerbanasul, Bratcul, unele insotite de drumuri forestiere. - Susita sau Susita Verde isi trage izvoarele de sub varful Straja prin paraiele Amaru si Cartianu; - Sohodolul, dupa ce strabate un traseu lung in munti si aduna o serie de afluenti(Jeleselul, Podul, Plesul, Plescioara), taie cheile Patrunsa si Vidra si razbate in depresiunea gorjana prin Cheile Sohodolului; - Bistrita isi aduna apele de sub Oslea si strabate stramtori si chei; ca afluenti mai importanti mentionam Vija, care izvoraste din Arcanu, si Bistricioara, care coboara de sub Piatra Borostenilor; - Tismana este alimentata de izvoare ce culeg apele intre varfurile Paltinis si Piatra Borostenilor; el aduna si apele Tismanitei in cheile de la punctul La Triunghi; - Pocruia face parte din bazinul Tismanei; ea izvoraste din muntele Piatra Taiata si strabate o zona cu relief carstic; - Motrul, cu o suprafata de 1900 kmp si o lungime de 120 km, este cel mai important afluent al Jiului; izvoraste de sub saua La Suliti, in apropiere de varful Pestisanu (Oslea). n cadrul elementelor hidrografice, lacurile constituie principala atractie turistica, dintre acestea lacurile glaciare, care se mbina armonios cu elementele de relief si vegetatie, atragnd cel mai mare numar de turisti. Cele mai multe lacuri glaciare se dezvolta n muntii Retezat (peste 80) si Parng. Dintre lacurile glaciare din Retezat, Bucura situat la 2040 m altitudine este cel mai ntins din tara (10 ha), Zanoaga (29 m) si Taul Negru (24,8 m) sunt cele mai adnci. n Muntii Parng exista mai putine lacuri glaciare - dintre cele mai semnificative amintim: pe valea Slaveiului lacurile Slaveiul Verde, Crja, nghetat etc., iar pe valea Rosiile se dezvolta lacurile Mndra, Taul fara Fund (cel mai ntins din Parng cu 3,7 ha), Luna s.a.

24

4. Fauna i flora Flora si fauna Vaii Jiului prezinta elemente care fac din ea un centru de atractie turistica. n munti predomina padurile de rasinoase, ntre care cele mai frecvente sunt cele de molid , dar si pin, zmbrul (Pinus cembra), jneapan, tisa etc. Padurile de stejar si fag sunt si ele ospitaliere; ele adapostesc numeroase pasari si dau salas unor animale ca: iepurele, lupul, vulpea, mistretul, caprioara, ursul, capra neagra etc. n muntii Retezat poate fi ntlnit si vulturul barbos, care nu se mai afla nicaieri n Europa. Retezatul este renumit si pentru bogatia florilor lui multicolore: primula cu flori liliachii si purpurii, ghintura albastra sau galbena (se gaseste si n Parng), caltunuldoamnei sau cerentelul, nu-ma-uita s.a. Se ntlnesc si plante rare, unele ocrotite prin lege, cum ar fi: floarea de colt (Leontopodium alpinum), papucul-doamnei, sngelevoinicului, etc. Grija fata de flora si fauna unele dintre ele considerate monumente ale naturii au dus la crearea Parcului National Retezat din masivul cu acelasi nume (cu o suprafata de 13.000 ha). nauntrul lui aceste ,,bijuterii ale naturii sunt ocrotite de lege, iar exploatarile forestiere, pasunatul, vanatul si pescuitul sunt interzise. 5. Solurile i resursele naturale Bazinul Valea Jiului este constituit dintr-un fundament cristalin si depozite sedimentare molasice de cuvertura. Fundamentul cristalin apare la zi pe rama bazinului, fiind constituit din roci metamorfice, cu grad diferit de metamorfism, ce apartin att Autohtonului Danubian ct si Pnzei Getice. Cristalinul Getic afloreaza n rama de nordest si partial n cea de sud si este reprezentat prin gnaise, micasisturi cu ambele mice, cuartite si amfibolite. Cristalinul Danubian este dezvoltat n rama sudica si partial n cea nordica si este reprezentat prin gnaise, calcare cristaline, sisturi si cuartite. Lucrarile geologice de prospectiune, explorare si exploatare au pus n evidenta existenta a 22 strate de carbune, numerotate de la 0 la 21, caracterizate prin arii de raspndire, grosime si calitate variabila (de la zona la zona si de la strat la strat). Importanta economica prezinta stratele 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18. V. Popula ia, ocuparea i nevoile sociale 1. Popula ia microregiunii Valea Jiului n ceea ce privete popula ia microregiunii Valea Jiului se observ c aceasta nsuma la nivelul anului 2005, 146.464 locuitori, mprti i relativ uniform ntre cele 2 sexe (49.2% brba i i restul de 50.8% femei). Dac este s ne raportm la popula ia jude ului Hunedoara, putem afirma c n teritoriul supus analizei locuiete aproximativ o treime din popula ia ntregului jude . Ponderea este impresionant i n ceea ce privete popula ia Regiunii Vest, Valea Jiului concentrnd 7,5% din popula ia regiunii. De asemenea, n ceea ce privete indicatorul densitatea popula iei calculat ca numr de locuitori la km de teritoriu se observ c media din Valea Jiului de 153 locuitori/km este mult superioar mediei de la nivelul Regiunii Vest i de la nivelul

25

jude ului Hunedoara.


Tabel 3. Popula ia pe sexe n Valea Jiului n anul 2005

Total (numr de persoane) Ambele sexe Petroani Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa Valea Jiului Jude ul Hunedoara Regiunea Vest 44996 30511 29787 10104 25680 5386 146464 480459 1.930.458

Ponderea Densitatea popula iei Popula iei masculine (locuitori/ (%) kmp) Masculin Feminin 21780 15250 14679 5061 12652 2638 72060 233719 931508 23216 15261 15108 5043 13028 2748 74404 249069 998950 48.40 49.98 49.28 50.09 49.27 48.89 49.20 48,64 48,25 230.09 392.53 341.16 40.19 83.19 147.22 153.02 51,36 51,75

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

Pentru ca nationalitatile conlocuitoare din Valea Jiului au avut un aport foarte important in dezvoltarea zonei, socotim ca este necesar sa aducem in discutie si cateva date si lucruri cu privire la acest aspect. Na ionalit ile conlocuitoare din Valea Jiului iau fcut sim it prezen a dup anul 1856 cnd au fost fcute colonizrile cu popula ie adus de pe ntreg teritoriul imperiului Austro-Ungar. ntr-un recensmnt efectuat n 1870 se arat c din totalul de 12671 de locuitori existen i n Valea Jiului, 10.211 erau locuitori btinai (de na ionalitate romn), 1.163 erau de na ionalitate maghiar, 292 austrieci, 17 germani, 175 cehi, 709 italieni, 2 (femei) din Romnia i doi locuitori din afara Europei
Tabel 4. Popula ia pe na ionalit i n Valea Jiului n anul 2005

Romni Numr Procent 133166 91.19%

Srbi 6 0.00%

Germani 535 0.37%

Maghiari 10801 7.40%

Romi 1957 1.34%

Altele 381 0.26%

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

Astzi, n microregiunea Valea Jiului, cet eni de na ionalitate romn, n procent predominant, convie uiesc armonios cu maghiari, ucrainieni, germani, romi i alte na ionalit i. n ceea ce privete religia, popula ia majoritar romn este de religie ortodox (83,5%), urmat de popula ia de etnie maghiar de religie romano-catolic (5,54%). Pondere important au, de asemenea, cet enii adep i ai cultului penticostal (2,95%).

26

Tabel 5. Popula ia n func ie de religie n Valea Jiului n anul 2005 RomanoGrecoOrtodoci Baptiti Penticostali Catolici Catolici Numr Procent 122.000 83.55% 8.084 5.54% 1.318 0.90% 984 0.67% 4.301 2.95%

Altele 8.493 5.82%

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

Analiznd structura popula iei pe grupe mari de vrst, se constat c ponderea popula iei tinere (sub 14 ani) este mai mare la nivelul microregiunii Valea Jiului (17,95%) fa de nivelul jude ului (14,86%), n timp ce popula ia n vrst de munc (1564 ani) este de asemenea mai numeroas la nivel de microregiune fa de nivelul jude ean (72,70% fa de 71,11%). Se observ, de asemenea, c la nivelul popula iei de peste 65 de ani, valorile de la nivel microregional sunt sub cele jude ene (9,35% fa de 14,03%).
Tabel 6. Popula ia din Valea Jiului pe grupe mari de vrst, 2005

Total Petroani Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa Valea Jiului Jude ul Hunedoara Regiunea Vest 44996 30364 29655 10039 25661 4922 145637 480459 1930458

Sub 14 ani Absolut % 7223 16.05 5251 17.29 5571 2171 4941 987 26144 71404 288049 18.79 21.63 19.25 20.05 17.95 14,86 14,92

15-64 ani Absolut % 33206 73.80 22096 72.77 21770 7265 18103 3433 105873 341675 1364965 73.41 72.37 70.55 69.75 72.70 71,11 70,7

Peste 65 ani Absolut % 4567 10.15 3017 9.94 2314 603 2617 502 13620 67380 277534 7.80 6.01 10.20 10.20 9.35 14,03 14,38

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

Din analiza popula iei pe grupele de vrst se observ un proces de mbtrnire demografic, datorat n principal scderii natalit ii i creterea ponderii popula iei vrstnice (de 60 ani i peste). Efectele demografice i economice ale acestei evolu ii se vor vedea n timp i vor atrage dup sine schimbri la nivelul diferitelor subpopula ii (popula ia colar, popula ia de vrst fertil, popula ia n vrst de munc).

27

Tabel 7. Popula ia din Valea Jiului pe grupe de vrst, 2005

Localitatea Petroani Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa Valea Jiului Jude ul Hunedoara Regiunea Vest Localitatea Petroani Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa Valea Jiului Jude ul Hunedoara Regiunea Vest

Grupa de vrst (ani) 0-4


2120 1395 1610 599 1356 270 7350 20576 86408

5-9
2306 1694 1804 743 1688 325 8560 23417 93526

10-14
2797 2162 2157 829 1897 392 10234 27411 108115

15-19
3697 2790 2728 1024 2278 465 12982 37575 152439

20-24
3521 2435 2201 871 1852 354 11234 32782 138612

25-29
3573 2338 2349 830 2037 344 11471 35777 152017

Grupa de vrst (ani) 30-34


3650 2463 2741 863 2188 416 12321 38391 150805

35-39
4545 3201 3299 960 2684 503 15192 43653 162054

40-44
2960 2168 1929 703 1680 312 9752 30648 116033

45-49
3373 2245 2013 705 1767 324 10427 34924 143280

50-54
3350 1822 1889 590 1494 278 9423 34674 140926

55-59
2592 1443 1562 414 1138 237 7386 29491 120294

Grupa de vrst (ani) Localitatea Petroani Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa Valea Jiului Jude ul Hunedoara Regiunea Vest 60-64
1945 1191 1059 305 985 200 5685 23760 88505

65-69
1888 1243 984 228 1063 189 5595 25496 96980

70-74
1317 986 696 197 783 148 4127 19202 77357

75-79
872 501 398 110 466 110 2457 13117 57935

80-84
355 228 182 49 220 48 1082 6941 32418

85 i peste
135 59 54 19 85 7 359 2624 12754

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

28

Toate localit ile componente ale Vii Jiului au cunoscut o scdere a popula iei n condi iile n care realizm o compara ie ntre recensmntul din 1992 i ultimul recensmnt al popula iei desfurat n anul 2002. Astfel, popula ia Vii Jiului a sczut cu aproximativ 20.000 de persoane, ceea ce nseamn o scdere de aproximativ 12,4%. Luate individual, fiecare localitate component a microregiunii, oraele cu cea mai mare reducere a popula iei n perioada cuprins ntre cele 2 recensminte sunt: Uricani (20.4%), Petroani (-14.2%) i Vulcan (-13.%).
Tabel 8. Evolu ia popula iei din Valea Jiului conform recensmintelor 1992-2002

Popula ia total la recensminte 1992 Petroani Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa Valea Jiului 52390 32853 34524 12835 29302 5552 167456 2002 45194 30642 29740 10227 25840 5106 146749

Evolu ia - 7196 - 2211 - 4784 - 2608 - 3462 - 446 - 20707

Evolu ia % - 14.2%
- 6.7%

- 13.8% - 20.4% - 11.9% - 8.1% - 12.4%

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

n Valea Jiului, la nivelul anului 2005, sporul natural a fost unul negativ, pe fondul unui numr mai mare de decese raportat la numrul de nscu i vii.
Tabel 9. Sporul natural la nivelul microregiunii Valea Jiului, 2005

Rate (la 1.000 locuitori) Nscu i vii Petroani Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa Valea Jiului Decese Spor natural

0.456 0.233 0.292 0.092 0.268 0.057 1.398

0.503 0.322 0.252 0.085 0.232 0.067 1.461

-0.047 -0.089 0.040 0.007 0.036 -0.010 -0.063

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

2. For a de munc n cadrul discu iei despre for a de munc, trebuiesc fcute cteva precizri legate de popula ia ocupat, care cuprinde toate persoanele de 15 ani i peste, care au desfurat o activitate economic productoare de bunuri sau servicii de cel pu in o or n perioada de referin , n scopul ob inerii unor venituri sub form de salarii, plat n natur sau alte

29

beneficii. n tabelul de mai jos avem o prezentare succint a persoanelor ocupate pe diferite domenii de activitate la nivelul microregiunii Valea Jiului. Observm astfel c ntre 2004 i 2005, numrul persoanelor angajate a crescut n mai toate ramurile cu excep ia anumitor sectoare n care s-a redus (industrie extractiv; energie electric i termic, gaze i ap; contsruc ii).
Tabel 10. Numrul de salaria i din Valea Jiului pe sectoare economice

Nr. Crt.

Activitatea economic

Salaria i 2004

Salaria i 2005

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Agricultura Industrie, din care - industrie extractiv - industrie prelucrtoare, inclusiv prelucrarea lemnului Energie electric i termic, gaze i ap Construc ii Comer Transport, depozitare, pot, comunica ii Activit i financiare, bancare i de asigurri Administra ie public nv mnt Asisten social

26 18712 14235 2539 1324 1857 3770 45 232 545 2052 2064 28770

180 18264 13196 3058 911 1820 4044 45 254 654 2482 2410 31064

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

De-a lungul timpului, o dat cu nceperea procesului de restructurare a activit ii miniere n Valea Jiului au fost derulate o serie de programe de crestere a gradului de ocupare a fortei de munca. Aceste programe derulate in Valea Jiului ncepnd cu anul 2001 s-au caracterizat prin urmatoarele tipuri de msuri masuri: prin cursuri de formare profesionala; acordarea de alocatii pentru somerii care se incadreaza inainte de expirarea somajului; incadrarea somerilor peste 45 ani sau intretinatori unici de familie; stimularea mobilitatii fortei de munca, din care: o incadrarea intr-o localitate la o distanta mai mare de 50 km fata de domiciliu, incadrarea in alta localitate cu schimbarea domiciliului; incadrarea absolventilor din institutii de invatamant; crearea de noi locuri de munca prin creditarea intreprinderilor mici si mijlocii; acordarea de servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri; 30

ocuparea temporara a fortei de munca in lucrari publice de interes comunitar, din care: servicii de refacerea si intretinerea infrastructurii, servicii de interes local. n raportrile statistice, jude ul Hunedoara figureaz cu o rat a omajului de 6,4%. Referitor la microregiunea Valea Jiului, pentru care nu se calculeaz acest indicator, mai elocvent n acest sens este rezultatul raportului dintre popula ia total neocupat i popula ia activ total, cifrat la peste 30%. O bun parte a for ei de munc este calificat n meserii specifice industriei miniere. Exist for de munc ieftin dar necalificat, rezultat din disponibilizrile masive din minerit.

Compania Nationala a Huilei Petrosani nu-si poate realiza productia de carbune chiar dac aceast resurs exista in minele din Valea Jiului, dar oamenii sunt tot mai putini, iar utilajele insuficiente. La ora actuala, la CNH mai lucreaza sub 12.000 de angajati, fata de circa 50.000, cati erau in 1996. Acestia ar trebui sa dea o productie de peste 3 milioane de tone de carbune, insa planul este greu de realizat din cauza unor factori cumulativi: numarul insuficient de personal, forta de munca imbatranita, utilaje insuficiente si echipamente de proasta calitate, la care se adauga factorii naturali care afecteaza munca ortacilor, cele mai periculoase fiind focurile endogene. Exist posibilitatea de recalificare prin intermediul Agen iei de Ocupare i Formare prin cursuri de calificare i recalificare, dar nu n meserii cerute de noua orientare economic a zonei, bazat pe dezvoltarea turismului, ca o alternativ la activitatea minier. ncepnd cu anul 2007 pentru minerii din Valea Jiului au aprut anse de a lucra in afara Romniei, n meseria pe care o cunosc cel mai bine sau n construc ii. Astfel, n Valea Jiului i fac sim it prezen a mai multe firme de plasare a fortei de munca care vorbesc despre contracte pentru mineri n Australia, SUA i Canada. Din pcate pn n acest moment, astfel de ini iative nu s-au materializat n ceva concret.

31

VI. Sectorul Social 1. Educa ia Pe teritoriul Vii Jiului, nv mntul preuniversitar este organizat n 26 de coli generale, 28 de grdini e, 3 coli de arte i meserii, 7 licee, al cror profil (teoretic, informatic, economic) acoper specificul real i cel uman. n municipiul Petroani func ioneaz Universitatea din Petroani, care are n componen : Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanic i Electric, Facultatea de tiin e, Colegiul Tehnic i de Administra ie. Universitatea din Petroani are aproximativ 6000 de studen i i 200 de cadre didactice, fiind considerat drept universitate de mrime medie. Universitatea are o vechime de 56 de ani i este continuatoarea Institutului de Mine, citadela nv mntului superior minier din Romnia. La nivelul universit ii au fost ncheiate o serie de parteneriate cu Universitatea din Bucureti, Unversitatea de Arhitectur i Urbanism "Ion Mincu" Bucureti, Universitatea de tiin e Agricole i Medicin Veterinar "Banatul" Timioara - Proiectul pilot de Dezvoltare durabil "Geoparcul Dinozaurilor ara Ha egului". Universitatea este preocupat de o mai bun recunoatere interna ional i n acest sens cadrele didactice din Universitate s-au axat pe ndeplinirea obiectivelor specifice programelor europene. n principal s-a urmrit promovarea mobilit ilor i ncurajarea cooperrii universitare n aria Uniunii Europene (participant la Programul SocratesErasmus) Pentru men inerea i lrgirea ariei de ac iune n cooperarea interna ional s-au fcut demersuri pentru acorduri bilaterale cu Universit i din Europa, precum i de contactare cu noi universit i din spa iul european. Educa ia i nv mntul din Valea Jiului reprezint un puternic poten ial de dezvoltare local, insuficient orientat ns spre zona dezvoltrii durabile, n special n domeniile ecologiei i reciclrii, turismului i mai ales al tehnologiilor informatice i comunica iilor. Construirea unei re ele de Centre de Dezvoltare Comunitar focalizat n jurul institu iilor de nv mnt reprezint una dintre preocuprile primriilor.
Tabel 11. Numr unit i de nv mnt din Valea Jiului, n anul colar 2005/2006 coli din care: Grdini e de cu nv mnt Licee copii gimnazial

Petroani Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa Valea Jiului

8 4 4 2 8 4

10 3 6 2 7 2

4 2 1 0 1 0

30 30 8 Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

32

n procesul de analiza a ofertei de formare prin sistemul educa ional se au n vedere alturi de numrul unit ilor colare i urmtoarele aspecte: Nivelul de dotare a unit ilor colare; Popula ia colar; Cuprinderea elevilor pe diferitele tipuri de nv mnt. Situa ia resurselor materiale ale unit ilor colare influen eaz n mare msura calitatea ofertei, att direct, ct i indirect. Dei exist cabinete colare, laboratoare i ateliere colare n unit ile colare din toate localit ile Vii Jiului, nivelul de dotare a atelierelor i laboratoarelor colare nu este n concordan a cu cerin ele pie ei, i nu permit dezvoltarea de competen e la nivelul absolven ilor, astfel nct acesta s asigure o inser ie profesional imediat.
Tabel 12. Dotrile existente n structurile de educa ie din Valea Jiului

Localitate Petroani Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa Valea Jiului

Sli de clase i cabinete colare


307 138 97 40 94 18 694

Laboratoare
93 18 17 5 23 2 158

Ateliere colare
25 10 7 2 2 1 47

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

Este de subliniat faptul c sunt necesare investi ii pentru dotarea cu centrale termice, mobilier colar i echipamente IT, a institu iilor de nv mnt. Urmrind pe baza tabelului de mai jos evolu ia popula iei colare n 2 ani colari consecutivi putem observa o uoar scdere a popula iei colare la nivelul microregiunii. Astfel, n anul colar 2005-2006 aveam de-a face cu 27404 elevi cuprini n sistemul educa ional, n timp ce la nivelul anului colar 2006-2007 au fost nregistra i 27010 elevi.. Ponderea celor 2 sexe n categoria popula iei cuprinse n sistemul educa ional este distribuit relativ echilibrat n localit iile Vii Jiului.

33

Tabel 13. Popula ia colar din Valea Jiului

n anul colar 2005-2006 Total Masculin Feminin Petroani Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa Valea Jiului Jude ul Hunedoara
9150 6043 5119 1756 4634 702 27404 4826 3179 2680 839 2346 336 14206 4324 2864 2439 917 2288 366 13198

n anul colar 2006-2007 Total Masculin Feminin


9542 5507 5213 1576 4489 683 27010 4650 2840 2692 744 2251 332 13509 4892 2667 2521 832 2238 351 13501 37585

76958 76581 39031 37927 38996 Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

Consecin a evolu iilor demografice din ultimii ani, caracterizate prin scderea popula iei i prin amplificarea migra iei externe, popula ia colar din mai toate nivelurile educa ionale a nregistrat o reducere continu.
Tabel 14. Popula ia colar din Valea Jiului pe tipuri de nv mnt n anul colar 2005-2006

Valea Jiului Precolar Primar Gimnazial Liceal nv mnt profesional i tehnic

2002 4232 8515 9959 5398 2213

2003 4302 8565 9393 5555 2502

2004 4167 8104 8682 5568 2624

2005 4626 7125 8234 4442 1626

Anul colar 2006-2007 4073 6931 7743 5980 2408

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

Majoritatea elevilor din nv mntul primar i gimnazial sunt nscrii n coli publice, sectorul privat fiind nc nesemnificativ n compara ie cu celelalte niveluri de educa ie. n anul colar 2006-2007, la nivelul nv mntului precolar se regsesc cuprini 4073 copii, la nivelul nv mntului primar 6931 elevi, iar la nivel gimanzial 7743. nv mntul secundar care cuprinde popula ia colar cuprins n nv mntul liceal i cel profesional i de ucenici, n anul colar 2006/2007, avem de-a face cu mici creteri fa de anul 2005 - 30% crestere la invatamintul liceal si 50% crestere la invatamintul profesional si tehnic). Astfel, n nv mntul liceal au fost cuprini 5980 elevi, iar n ceea ce privete nv mntul profesional i de ucenici, n anul colar 2006/2007 au fost cuprini 2408 elevi. Dac este s vorbim despre domeniul infrastructurii de cercetare-dezvoltare la nivelul microregiunii Valea Jiului trebuie men ionat Institutul Na ional pentru Securitate Minier i Protec ie Antiexploziv (INSEMEX) Petroani. Acesta deruleaz o serie de cercetri tiintifice i servicii de specialitate n domeniul securit ii si snttii n munc i protec iei mediului n condi ii profitabile pentru: oameni - industrie mediu nconjurtor. Institutul este de peste 50 de ani unic prin profilul de activitate, fiind n acelasi timp una dintre cele mai apreciate unit i de cercetare-dezvoltare din Romnia. 34

De-a lungul perioadei de func ionare la nivelul institutului s-au elaborat numeroase solu ii practice i de succes n domeniul securit ii n minerit. Serviciile efectuate cuprind toate fazele activit ii de cercetare, de la investigare preliminar pn la implementare. Institutul men ine contracte strnse cu companii, ntreprinderi i institute din ar i strintate n scopul derulrii unor schimburi tiin ifice i tehnice n urmtoarele domenii: securitate i sntate n munc; tehnici i tehnologii de extrac ie n minerit; ingineria mediului; certificare. 2. Sntate Asisten a medical primar i cea medical profilactico-curativ a popula iei este asigurat de ctre medici de familie i medici specialiti din cadrul policlinicilor, Spitalului de Urgen Petroani i spitalelor municipale din Vulcan i Lupeni. Exist, de asemenea, 34 de farmacii. Numrul principalelor tipuri de unit i sanitare, att din fiecare localitate, ct i centralizate la nivelul microregiunii, existente n anul 2005, este prezentat n tabelul urmator.
Tabel 15. Numr unit i sanitare cu capital majoritar de stat, n anul 2005

Policli nici Petroani Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa Valea Jiului
1 0 1 0 1 0 3

Spitale
1 1 1 0 1 0

Ambula torii
1 1 1 1 28 0

Cabinete medicale individuale


22 14 10 5 10

Dispensare medicale
3 1 2 0 2

Cabinete stomatolo gice


18 5 5 1 4 0 33

Farmacii
17 5 4 2 5 1 34

2 0 4 32 63 8 Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

Dac din punct de vedere al numrului institu iilor de ngrijire a snt ii, situa ia este relativ echilibrat n microregiune, infrastructura de sntate este destul de slab dezvoltat n majoritatea cazurilor, necesitnd investi ii pentru reabilitare, modernizare, extindere i nlocuirea echipamentelor neperformante i nvechite. 3. Serviciile sociale Cea mai acut problem social din microregiunea Valea Jiului o constituie lipsa locurilor de munc. Aici vor fi n continuare mari probleme sociale, deoarece n momentul de fa sectorul minier este n plin proces de restructurare, iar pentru personalul disponibilizat nu exist o alternativ real, fapt ce face s creasc continuu presiunea social. La toate acestea se adaug efectele negative ale lipsei locurilor de munc cu specific de calificare pentru cei care se afla n cutarea unui loc de munca. Din aceste

35

cauze (n mod special din lipsa alternativelor locurilor de munc) a crescut numrul persoanelor (familiilor) care beneficiaz de venit minim garantat, crescnd gradul de dependen a popula iei de serviciile sociale existente, ceea ce determin cheltuieli tot mai mari la nivelul bugetului local pentru servicii de asisten social. Tot pe linia problemelor sociale se nscrie i lipsa mijloacelor de transport n comun adaptate pentru persoanele cu dizabilit i, insuficien a numrului de centre de ocrotire pentru minorii abuza i, a celor de consiliere pentru femeile abuzate i maltratate, de ocrotire pentru persoanele vrstnice, lipsa locuin elor sociale, a locuin elor pentru tineri, a celor pentru tinerii proveni i din centre de plasament n vederea reinser iei sociale. n microregiunea Valea Jiului, asisten a social reprezint un sector de activitate aflat continuu n aten ia administra iilor publice din fiecare localitate. n Petroani i Aninoasa func ioneaz servicii publice locale de asisten social, prin care sunt puse la dispozi ie servicii sociale cu caracter primar (activitate de informare, de consiliere i monitorizare, presta ii sociale indemniza ii, ajutoare sociale, salarii pentru asisten ii personali, aloca ii de sus inere), care au drept scop reducerea/limitarea unor situa ii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune social.
Tabel 16. Servicii sociale la nivelul Vii Jiului

Petroani Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa Valea Jiului

Cantine sociale 1 0 2 0 3 0

Camine de btrni
0 1 0 0 1 0

6 2 Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

n Lupeni func ioneaz un Complex de servicii sociale care cuprinde: centru de zi, centru maternal, centru de consiliere i 2 apartamente sociale. n Petrila i n Vulcan exist un Complex de asistenta sociala n care se asigur asisten copiilor cu probleme sociale deosebite. Mai exist, de asemenea, dar n numr i capacitate insuficient, organiza ii i funda ii, centre de urgen , prin care se asigur, servicii sociale n regim de urgen : adpost temporar, hran, asisten psihologic, ndrumare pentru femei i copii, victime ale violen ei, persoane vrstnice, persoane fr adpost, precum i alte persoane ajunse din diferite motive n situa ii critice. Cel mai crunt exemplu de probleme sociale cunoscut in toata Valea Jiului il intalnesti in cartierul Micro 3 din Vulcan, supranumit Dallas. Aici locuiesc in jur de 1.000 de familii. Blocurile-turn, de cate zece etaje, au fost ridicate in anul 1970 special pentru persoanele venite in zona sa munceasca la mina. In prezent, lifturile nu functioneaza, iar apa potabila lipseste pentru ca oamenii nu au platit facturile. Tot la nivelul ini iativelor din sectorul serviciilor sociale trebuie incluse i

36

ini iativele de la nivel guvernamental. Astfel, n perioada 2006-2009, se are n vedere continuarea proiectului de atenuare a impactului social, i se va derula Proiectul de regenerare socio-economic a zonelor miniere, finan at de Banca Mondial, care cuprinde proiecte de infrastructur pentru venituri i servicii sociale, i care are o valoare pe ntreag ramur minier de 18 milioane dolari, proiecte de infrastructur municipal cu o valoare total de 15 milioane dolari, granturi mici pentru persoanele dezavantajate din bazinele miniere: femei, tineri, copii, btrni, n valoare de 3,1 milioane dolari. VII. Infrastructura microregiunii Valea Jiului 1. Infrastructura de transport n Valea Jiului, principalele artere rutiere sunt: DN 66 /E 79 Simeria- Petrosani Trgu Jiu; DN 7 A Petrosani Brezoi (pe Valea Oltului, drum practicabil doar vara); DN 66 A Livezeni Campu lui Neag. n ceea ce privete re ea total de drumuri publice din Valea Jiului, aceasta nsumeaz 361 km, repartiza i relativ unitar ntre localit ile componente ale microregiunii, avnd n vedere suprafa a acestora.
Tabel 17. Drumurile publice, n microregiunea Valea Jiului , n anul 2005

Drumuri publice Total (km) inclusiv strazi Petroani Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa Valea Jiului 120 58.65 31.35 44 65 42 361

din care (km): Cu mbrcmin i Modernizate uoare de asfalt 67 34.39 14.6 22 33 15 185.99 0 20.58 3 0 32 15 70.58

Procent drumuri modernizate din total 55.83% 58.64% 46.57% 50.00% 50.77% 35.71% 51.52%

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

Din tabelul de mai sus se observ c din totalul drumurilor publice aproximativ 52% sunt drumuri clasificate ca fiind modernizate, ns men inerea acestora implic costuri i eforturi mari. Un proiect ambi ios la nivelul microregiunii din punct de vedere investi ional l constituie continuarea lucrrilor la drumul de acces Cmpu lui Neag - Herculane, o lucrare de mare amploare, care n acest perioad se confrunt cu o serie de proteste din partea organiza iilor ecologiste. Totui, acest proiect va avea ca rezultat deschiderea Vaii Jiului dinspre vest, reprezentnd o ans important de redresare economic a zonei i un pas important spre dezvoltarea turismului n microregiune.

37

De asemenea, accesul n microregiune este asigurat de linia ferata electrificat leag Petroani de Simeria pe linia principal Bucureti-Arad-Budapesta. Referitor la cile rutiere de nivel microregional se poate aprecia c exist nc o serie de neajunsuri, care diminueaz mult posibilit ile unei dezvoltri economice de amploare. 2. Re eaua de utilit i n ceea ce privete discu ia despre re ele de utilit i, vom face referire la o serie de indicatori de msurare ai accesului popula iei la re eaua de alimentare cu ap, re eaua de canalizare, re eaua de distribu ie a gazului natural, re eaua de nclzire central i re eaua de electricitate existente n Valea Jiului. De asemenea, vom face o serie de referiri la problemele ntlnite n microregiune n ceea ce privete re eaua de utilit i. Lungimea re elei de alimentare cu ap a localit ilor din Valea Jiului n anul 2005 a fost de 255.5 km.
Tabel 18. Re eua de distribu ie ap potabil la sfarsitul anului 2005

Petroani Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa Valea Jiului

Lungimea totala simpla a retelei de distribu ie a apei potabile (km) 85.5 66.1 48.3 17,9 38.1 17.5 255.5

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

Din cauza problemelor sociale existente i a imposibilit ii de a plti apa, dup abrogarea Ordonan ei 41/2001, s-au acumulat datorii foarte mari la facturi i s-a trecut la debransarea rau-platnicilor de la reteaua de apa potabila, de cele mai multe ori, insa, prin inchiderea robinetului la nivel de scara de bloc si efectuarea, in unele cazuri, a unor bransamente separate pentru cei care au achitat sumele restante. Lungimea total simpl a conductelor de canalizare din Valea Jiului este de 177.7 km

38

Tabel 19. Re eua de canlizare la sfarsitul anului 2005

Lungimea total simpl a conductelor de canalizare Petroani Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa Valea Jiului 56 46.9 46.6 12,1 23.2 5 177.7

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

n ceea ce privete situa ia locuin elor dotate cu instala ie electric, observm c la nivelul localit ilor componente ale Vii Jiului, procentul de acoperire cu electricitate a localit ilor variaz ntre 85% n Lupeni i 100% n Petroani i Petrila.
Tabel 20. Numr locuin e n care se distribuie energie electric

Total locuin e ce sunt dotate cu instala ie electric Petroani Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa Valea Jiului 18085 10800 11580 4346 9906 2107 56824

% din total locuin e 100 85.05 92 93 100 98.9 94,82

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

Nici furnizorul de energie electric nu a scapat de datornici, ns n acest caz problema se rezolva mult mai uor prin deconectarea de la re eaua de electricitate a celor brana i ilegal sau a celor cu datorii. Tot la nivelul problemelor legate de re elele de utilit i trebuie discutat i problema re elei de termoficare. Mii de familii din Valea Jiului, din cauza problemelor sociale cu care se confrunt, au decis s se debraneze de la re eaua de termoficare. Reprezentantii societatii de termoficare sustin ca 80% dintre cei care au renuntat la sistemul de incalzire centralizat au facut-o din cauza lipsei banilor. De vina au fost ns si retelele nereabilitate, prin care se pierdea agent termic, dar care trebuia suportat de popula ie. 3. Infrastructura de afaceri n anii `90, din nevoia de resurse financiare, unele dintre spa iile fostelor 39

platforme industriale au fost nchiriate / vndute altor societ i comerciale, aprnd astfel n embrion primele afaceri/administrri de tip parc industrial. n Valea Jiului, mai exact pe raza oraului Petrila, i desfoar activitatea Centrul de afaceri care ofer sprijin intreprinztorilor. Din informa iile disponibile la nivelul anului 2006, acest centru de afaceri avea 14 contracte de incubare cu diferite situa ii ale afacerilor opera ionale, enumerate mai jos: 1. ase firme func ioneaz n Centru, 2. cinci firme folosesc spa iile pentru a depozitare, 3. o firm i-a nchis activitatea n Centru, 4. dou firme nu au nceput activitatea n Centru, dar au contracte valide. Majoritatea firmelor incubate aveau debite mari pentru chirie i utilit i. n perioada Iunie-Iulie 2006, contractele de incubare vor fi rennoite cu 12 firme. Servicii oferite de Centrul de Afaceri Petrila: - spa ii pentru desfurarea activit ii; - acces la utilit i; - consultan n afaceri; - servicii de secretariat; - furnizare echipament anti-incendiu; - lucrri de ntre inere i repara ii a spa iilor exterioare puse la dispozi ia beneficiarilor. De asemenea, la Petroani func ioneaz Funda ia pentru ntreprinderi private mici i mijlocii (Petroani, str. G-ral Vasile Milea, bl. 17, sc. II, ap. 11, parter). Serviciile oferite sunt: - consultan pentru afaceri; - suport logistic; - sesiuni de training; - ntocmire documenta ii pentru ob inere finan ri. Chiar dac n zon nu func ioneaz foarte multe structuri de afaceri, totui la nivelul fiecrei comunit ii, au fost identificate o serie de zone/terenuri unde pot fi atrase investi ii. Mai mult se preconizeaz n viitor amenajarea de parcuri industriale sau zone industriale pe terenurile fostelor unit i miniere nchise, care vor fi ecologizate prin Proiectul-pilot de nchidere a minelor i atenuare a impactului social ("Mining I") finan at de BIRD. 4. Re eaua de telecomunica ii Din analiza elementelor care compun re eaua de telecomunica ii n Valea Jiului regsim 33140 de abonamente Radio, 36489 abonamente de televiziune i 15462 abonamente la telefonie. n ceea ce privete situa ia cluburilor de internet, n microregiune func ioneaz 13 astfel de operatori.

40

Tabel 21. Re eaua de telecomunica ii, n anul 2005

Petroani Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa Valea Jiului

Abonamente radio 9843 6193 11580 2102 2320 1102 33140

Abonamente de televiziune 10476 7701 11000 2117 4054 1141 36489

Abonamente telefonice 8340 3580 2782 1210 1722 610 17244

Cluburi internet 3 3 3 2 2 1 14

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

Accesul la Internet este caracterizat printr-un acces i o utilizare limitate, att la nivelul gospodriilor ct i la nivelul firmelor. La capitolul folosirea tehnicii de calcul n coli remarcm nivelul relativ sczut al dot rii colilor. Folosirea tehnicii de calcul n administra ie este relativ dezvoltat prin includerea administra iilor puvlice locale n programe na ionale de e-government. n ceea ce privete folosirea tehnicii de calcul n sectorul ntreprinderilor, este vizibil neadaptarea activit ii firmelor pentru folosirea eficient a tehnologiilor noi.

5. Unit i de jandarmi, de poli ie i de pompieri n ceea ce privete institu iile care au ca principal scop interven ia n situa ii de urgen , incendii, cutremure, cderi arbori, inunda ii, descarcarri, regsim la nivelul Vii Jiului urmtoarele institu ii: pompieri Detaamentul de Pompieri Petroani, Garda nr. 2 de interven ie Uricani; unit i de jandarmi: Detasament de jandarmi Petrosani, Post Jandarmi Lupeni, Post de Jandarmi montani Parng, Post de Jandarmi montani Straja. De asemenea, avem de-a face cu Complexe Salvamont n Parang, Straja/Lupeni i Uricani. n microregiune func ioneaz i serviciul SMURD. n toate cele 6 unit i teritorial-administrative exist unit i de poli ie. Politia Comunitara In scopul asigurrii ordinii i linitii publice, precum i pentru creterea eficien ei pazei obiectivelor i a bunurilor apar innd domeniului public i privat al unit ilor administrative teritoriale, s-a nfiin at Poli ia Comunitar ca serviciu public de interes local specializat. La nivelul municipiului Petroani, serviciul public Poli ia Comunitar s-a nfiin at prin Hotararea Consiliului Local nr. 19/2005 n conformitate cu dispozitiile Legii nr. 371/2004 privind nfiin area, organizarea i func ionarea Poli iei Comunitare i ale H.G.R. nr. 2295/2004 privind Regulamentulcadru de organizare i func ionare al Poli iei Comunitare. VIII. Activitatea economic n perceptia colectiva la nivel national, mineritului carbonifer i este asociata Valea Jiului. Cantonnd n subsol cel mai mare zacamnt de huila din Romnia, zona a

41

devenit interesanta din punct de vedere economic abia n urma cu aproximativ 165 ani. Valea Jiului constituie exponentul cel mai de seam al industriei carbonifere din Romnia, zon caracterizat ns de serioase probleme economico-sociale. Economia depresiunii Petroani depinde nc puternic de industria minier ceea ce face ca i celelalte sectoare s rmn subdezvoltate. Dup 1991, produc ia de huil a crescut, aproape constant, pn n anul 1997. Scderea cererii de huil, de la 7,1 milioane tone n anul 1997, la 3,7 milioane tone n anul 2001, datorit restructurrii industriei din Romnia, a dus la restrngerea mineritului din Valea Jiului. Cu toate c dup anul 2001 au fost luate msuri de stopare a scderii produc iei, anii 2003 i 2005 eviden iaz reluarea tendin ei descresctoare a produc iei. Personalul angajat n acest sector a cunoscut o reducere continu, evolu ia descendent semnificativ nregistrndu-se n perioada 1997-1999, dup anul 2001 optndu-se pentru o evolu ie descendent lin, corespunztore cerin elor de cretere a productivitii muncii i evitarea convulsiilor sociale majore. Dinamica produc iei de crbune i a numrului de personal a condus la creterea productivit ii fizice a muncii, ns insuficient comparativ cu unit i miniere similare din strintate. Viitorul industriei carbonifere n Valea Jiului, prin prisma estimrilor Companiei Na ionale a Huilei (CNH), este definit de stagnarea produc iei de crbune dup anul 2007, de reducerea constant a numrului mediu de personal (pn la 10.400 de salaria i, n 2010), rezultnd o cretere a productivit ii fizice a muncii pn la 620 tone/persoan /an. Continuarea efortului investi ional, n industria carbonifer din Valea Jiului, este justificat, n primul rnd, de faptul c exist rezerve industriale de crbune, n condi iile n care compania are pia de desfacere a produselor sale de crbune peste capacitatea de produc ie actual. CNH are n func iune tehnologia de producere a unor produse superioare, competitive i pe pia a extern, destinate instala iilor cu ardere complet, care se ncadreaz n normele ecologice. n plus, exist i considerente de natura interesului na ional: pe de o parte, cererea de crbune pe pia a interna ional este n cretere (impactul datorat creterii explozive a pre ului la i ei, din ultima perioad, putnd determina schimburi majore n reconsiderarea pozi iei crbunelui), iar pe de alt parte, importul de crbune, n acest moment, este dezavantajos, chiar i la pre ul de produc ie al companiei, fr a avea n vedere resursele valutare necesare i condi iile de transport necesare. 1. Scurt istoric al exploatarii crbunelui n Valea Jiului Valea Jiului este una dintre zonele cele mai importante ale exploatarii carbunelui din Romnia, istoria sa stnd sub zodia acestei resurse naturale, importanta n planul dezvoltarii societatii umane din acest spatiu geografic. Valea Jiului intra n istorie la mijlocul secolului al XIX - lea, odata cu nceputul mineritului carbonifer, proces favorizat de impunerea carbunelui ca sursa primara de energie, n contextul dezvoltarii revolutiei industriale. Existenta carbunelui n subsolul vaii Jiului era cunoscuta nsa nainte de mijlocul secolului al XIX - lea. nca n anul 1782, mineralogul Benko Janos arata ca a vazut arznd carbunii din aflorimente, iar n anul 1788, n ncercarea de a opri trupele turcesti, generalul austriac Laudon, comandantul granicerilor, a aprins carbunii dintr-un afloriment situat lnga localitatea Vulcan (pe Valea Arsului). Primele lucrari de prospectiune sunt executate n anul 1835, moment n care este 42

confirmata geologic existenta carbunilor. ncepnd cu anii 1840, fratii Hoffman si Carol Maderspach (proprietari de mine din zona Rusca Montana) pun bazele primelor exploatari rudimentare de carbune, n zonele Petrosani, Vulcan si Petrila. Legea miniera austriaca din anul 1854 i obliga pe micii ntreprinzatori sa constituie asociatii. Astfel, apare Uniunea Miniera din Vestul Ardealului, care obtine, n anii 1858-1859, primele concesiuni n Valea Jiului. Ulterior, acestea vor fi vndute Societatii Anonime de Mine si Furnale din Brasov. Aceasta este prima mare societate care va desfasura activitati n Valea Jiului, ntr-o perioada de 10 ani fiind descoperite si conturate zacaminte bogate n zonele Petrosani, Livezeni, Petrila. Aceste succese, carora li se adauga rezultatele lucrarilor de cercetare si prospectiune executate de statul austriac, au condus la concluzia ca zacamintele de carbune din subsolul Vaii Jiului sunt importante, oferind un cadru propice dezvoltarii activitatilor de tip industrial. Anul 1865 marcheaza nceputul implicarii viitorului stat romn n mineritul din Valea Jiului, prin lucrari de prospectiune si, ulterior, de deschidere. n anul 1867 ncep lucrarile de deschidere a minei Deak-Petrila si a minei Lonea, iar n anul 1872 se lucra la saparea galeriilor din zonele Jiet, Rascoala si Salatruc. n anul 1869 sunt deschise minele Petrosani-Est si Petrosani-Vest. Explozia produsa n anul 1872 la mina Deak-Petrila va avea repercusiuni negative asupra ntregului minerit finantat de stat n Valea Jiului. Astfel, n anul 1875, minele statului din Valea Jiului sunt scoase la vnzare, n anul 1879 fiind concesionate Societatii Brasoveana, care si va mentine prezenta n zona pna n anul 1894. n aceast perioad, n anul 1885 sunt deschise minele Aninoasa si Cimpa, iar n anul 1890 mina de la Dlja. n anul 1892 se constituie Societatea Uricani - Valea Jiului, care devine cea dea doua mare societate din Valea Jiului, zona de operare fiind zacamintele de carbune de la Lupeni. Investitii importante vor duce la deschiderea a sapte mine: Nord, Stefan, Victoria, Ileana, Carolina, Sud, Ella. n anul 1895, Societatea Salgotarjan preia licentele de exploatare si minele Societatii Brasoveana. Astfel, ajunge sa detina concesiuni miniere n suprafata de peste 3.400 ha, devenind cea mai puternica societate miniera din zona (va continua activitatea la minele Deak-Petrila, Petrosani-Est, Petrosani-Vest, Dlja, Aninoasa si vor fi deschise minele Vest, Est si Dr. Chorin din zona Vulcan). n anul 1907, n conditiile crizei de carbune pe care o traversa Imperiul austroungar, statul maghiar reziliaza contractul cu Societatea Salgotarjan si preia conducerea minelor care i apartineau. n baza unui program elaborat anterior, statul finanteaza noi lucrari de explorare si deschidere (n valoarea de aproape 16.000.000 coroane). Astfel, n anul 1908 se redeschid galeriile principale de transport din zona Lonea, iar n anul 1912 si ulterior se construieste centrala electrica de la Petrosani, prepara ia Petrosani-Nord, fabrica de caramida si cuptoarele de var. Toata aceasta dezvoltare organizatorica si tehnica face din Valea Jiului una dintre cele mai importante zone miniere ale Imperiului austro-ungar. n toata perioada antebelica, productia de carbune din Valea Jiului cunoaste o crestere aproape continua: 853 tone n anul 1868, 10.680 tone n anul 1870, 136.546 tone n anul 1880, 228.487 tone n anul 1890, 880.496 tone n anul 1900, 1.813.372 tone n anul 1910, 1.939.363 tone n anul 1914 (cu un maxim de 2.229.855 tone n anul 1913). Aceeasi dinamica o nregistreaza si personalul angajat n activitatile miniere: 65

43

persoane n anul 1868, 300 persoane n anul 1870, 814 persoane n anul 1880, 1.400 persoane n anul 1890, 4.652 persoane n anul 1900, 9.855 persoane n anul 1910, 12.014 persoane n anul 1914. n perioada interbelica, Valea Jiului va traversa, si ea, aceleasi etape, cu aceleasi mari probleme caracteristice economiei romnesti, n general, si ramurii miniere, n special. Dupa anul 1918, ntregul minerit din Valea Jiului intra ntr-un proces de reorganizare. n anul 1918, Consiliul de Ministri hotaraste trecerea Minelor Statului Lonea n patrimoniul statului romn. n anul 1925 se nfiinteaza Societatea Petrosani si Societatea Lupeni, cu scopul de a continua exploatarea concesiunilor si minelor Societatii Salgotarjan si Societatii Uricani - Valea Jiului. Daca pna n anul 1928, activitatile miniere din zona cunosc o dezvoltare continua (1.733.051 tone productie, 13.269 angajati), criza economica impune restructurari. Astfel, n anul 1929 se nchid minele Petrosani-Vest, Lonea I si Lonea II, n anul 1930 mina Victoria, n anul 1931 minele Dlja, Vulcan-Vest, Vulcan-Est, VulcanDr.Chorin, iar n anul 1933 mina Victoria. Daca n primul deceniu interbelic, activitatea se desfasura n 18 mine (Lonea I, Lonea II, Lonea III, Petrila, Petrosani-Est, PetrosaniVest, Dlja, Salatruc, Aninoasa, Vulcan-Est, Vulcan-Vest, Vulcan-Dr.Chorin, Valea Jiului de Sus, Lupeni-Est, Lupeni-Stefan, Lupeni-Ileana, Lupeni-Victoria, LupeniCarolina), n anii 30 ntreaga activitate din Valea Jiului se concentreaza la doar sase mine: Lupeni, Aninoasa, Petrila, Lonea, Salatruc, Petrosani-Est. Productia de carbune scade la doar 886.367 tone n anul 1933, pentru a creste nsa la 1.497.211 tone n anul 1939 (cu un numar de 10.842 angajati). Ca o consecinta a participarii tarii la cel de-al doilea razboi mondial, dupa vrful de productie din anul 1941 (4.826.720 tone), mineritul din Valea Jiului intra ntro perioada de declin, marcata de scaderea productiei pna la 1.813.269 tone n anul 1948. n perioada statului socialist, politica de asigurare a independentei energetice a tarii, concretizata n obiectivul de atingere a unei productii nationale de carbune de 100.000.000 tone/an, a avut efecte majore la nivelul bazinului Valea Jiului. Zona a cunoscut o expansiune economica evidenta, prin investitii masive fiind puse n exploatare toate perimetrele miniere identificate. n paralel ns, n ciuda eforturilor de a dezvolta activitatile economice conexe, Valea Jiului a devenit o mare aglomerare urbana (cu peste 140.000 locuitori, legati, ntr-un fel sau altul, de activitatile miniere). Dupa anul 1990, ntreaga activitate industriala din zona a intrat ntr-un declin accentuat, restructurarea mineritului consumnd resurse financiare nsemnate. n prezent, pe raza administrativ a microregiunii mai func ioneaz doar cteva exploatri miniere. Totui, ponderea produc iei industriale se ob ine tot din activitatea de minerit.. n cadrul bazinului minier Valea Jiului au fost delimitate 14 perimetre miniere. n prezent, 7 sunt n exploatare (Livezeni, Lonea, Lupeni, Paroseni, Petrila, Uricani, Vulcan), iar 7 sunt cu activitate de exploatare sistata, aflate n curs de conservare si nchidere sau nchise deja (Aninoasa, Brbteni, Cmpu lui Neag, Dlja, Iscroni, Salatruc, Valea de Brazi).

44

Harta minelor din Valea Jiului

2. Perspective pentru sectorul minier Conform intelegerii cu Uniunea Europeana, din 2011 statul nu va mai avea voie sa subventioneze industria de minerit din Valea Jiului. Valoarea maxima a ajutorului de stat care poate fi acordat in perioada 2007-2010 este de 1,1-1,2 miliarde de lei (aproximativ 350 milioane de euro). Conditiile din minerit din Valea Jiului sunt inca precare pentru ca nu au fost efectuate investitii in utilaje, echipamentele fiind vechi de cateva zeci de ani. In plus, tinerii din zona manifesta dezinteres pentru aceasta meserie. In urmatorii trei ani statul va investi 30 de milioane de euro pentru retehnologizarea minelor, proces care va duce la cresterea productivitatii. Totodata, vor fi imbunatatite conditiile de munca, iar salariile minerilor vor creste. CNH are datorii in valoare de 14.000 miliarde de lei vechi, adica de doua ori mai mult decat cifra de afaceri anuala, iar compania se afla in imposibilitatea de a-si plati aceste datorii. O solutie ar fi stergerea datoriilor de catre stat, dupa discutii intre Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Finantelor Publice si Consiliul Concurentei. Polonia a procedat asa, iar acum sectorul su minier s-a modernizat si revigorat. Productia anuala a CNH este de aproximativ trei milioane de tone de huila pe an, existand posibilitatea maririi capacitatii de productie la patru milioane de tone anual. Actualele rezerve depasesc 300 milioane de tone de huila, ceea ce asigura continuitatea exploatarii timp de 80-100 de ani. Productia CNH este livrata termocentralelor Mintia si Paroseni, care folosesc huila. O eventuala inchidere a minelor din cadrul CNH ar determina fie stoparea activitatii la cele doua termocentrale fie importul masiv de huila. Restructurarea CNH trebuie sa se petreaca in paralel cu restructurarea Termoelectrica. Este clar ca singura solutie viabila poate fi alipirea CNH la un complex energetic, care va cuprinde, cel mai probabil, termocentralele Mindia si Paroseni.

45

In Valea Jiului traiau, in 1990, circa 300.000 de oameni, iar CNH avea 55.000 de angajati, insa nu erau toti mineri, deoarece compania se ocupa si de administrarea locuintelor, scolilor, spitalelor, alimentarea cu apa, energie electrica etc. Acum in Valea Jiului mai locuiesc 140.000 de oameni, iar la CNH activeaza 11.700 de mineri. Acestia si familiile lor, adica 60.000 de cetateni, sunt dependenti de mineritul din Valea Jiului. 3. Principalele ramuri economice: a. Agricultur Datorit condi iilor specifice de sol i clim, agricultura este de subzisten , neperformant, n special pentru autoconsum, orientat spre ob inerea produc iei de porumb, cartofi de toamn, sfecl furajer, legume i fructe, fiind de importan strict local. Lipsa asocierii, precum i slaba dotare tehnologic, nu duc la practicarea unei agriculturi eficiente. Pre urile sczute pe pia a de achizi ie nu le ofer un real ctig i nu ofer posibilitatea dezvoltrii acesteia. Exist o singur firm care activeaz n acest domeniu, n Aninoasa, i are ca obiect de activitate cultivarea legumelor, a specialit ilor horticole i a produselor de ser. Dintre ocupa iile tradi ionale ale locuitorilor, cea mai semnificativ este creterea animalelor, care, n prezent, ncepe s se revigoreze prin accesarea de fonduri n vederea nfiin rii de ferme i ameliorarea punilor i fne elor. Promovarea ofertei de agroturism este posibil prin pensiuni sau ferme, existnd n acest sens interes din partea localnicilor, acetia dispunnd de propriet i pe lng DJ 664 A, drum n curs de modernizare prin Programul Phare 2001 CES - componenta de investi ii n infrastructura mic. Interesul este materializat pentru terenurile silvice care reprezint o oportunitate att pentru zon, ct i ca dezvoltare turistic. Teritoriul administrativ al microregiunii Valea Jiului cuprinde: teren arabil, pune, fna , vii i livezi, pdure, lacuri, alte folosin e i neproductiv.
Tabel 22. Efectivele de animale la nivelul anului 2005

Efectivele de animale Bovine Porcine Ovine Caprine Cabaline Psri Albine

2005 4803 3560 10473 248 1124 36759 921

Sursa: Birourile Cadastru Agricol de la cele 6 primrii

b. Industrie Principala activitate economic n Valea Jiului a fost exploatarea crbunilor. n timp, activitate extractiv s-a redus foarte mult, 7 exploatri miniere au fost trecute n conservare sau i-au ncheiat activitatea. n paralel, a fost restrns corespunztor i 46

activitatea firmelor de producere a utilajului minier i a pieselor de schimb pentru utilaj minier. Anii 80-90 au fost marca i de o relativ diversificare a economiei locale, prin apari ia unor unit i ale industriei textile, alimentare, chimice sau de prelucrare a lemnului, ca urmare a politicii acelor vremuri de cretere a gradului de ocupare a popula iei, i n special a celei feminine. n prezent, n Valea Jiului, pe lng continuarea activit ii miniere, i desfoar activitatea firme avnd ca obiect de activitate: fabricarea utilajelor pentru extrac ie i construc ii, confec ii metalice, lucrri i instala ii, prelucrarea maselor plastice, exploatarea i prelucrarea lemnului, tmplarie de aluminium, P.V.C. i lemn stratificat, activit i de radiocomunica ii, producerea de echipamente electrice, construc ii, confec ii, comer , producerea i comercializarea produselor alimentare, prestri servicii. Toate acestea ns nu ocup for a de munc disponibil, existent n zon. n domeniul construc iilor exist poten ial pentru investi ii, precum i resurse umane calificate, investi iile n acest domeniu fiind necesare i oportune (se extind i se modernizeaz case de vacan , vile, pensiuni, locuin e particulare, se amenajeaz pie e, parcuri, drumuri, alei). n prezent, n Valea Jiului activeaz peste 200 de firme de profil. Rezumnd, industria prelucrtoare din Valea Jiului se caracterizeaz prin existen a unui personal calificat i sectoare mici, dar valoroase (cum ar fi: prelucrarea lemnului, a textilelor, PVC-urilor i industria alimentar), iar dezavantajele includ absen a unor aglomerri sectoriale substan iale, lipsa experien ei manageriale i comerciale, accesibilitatea la pie e i exploatarea limitat a tehnologiilor, i lipsa investi iilor strine. Construc iile este un sector economic care a profitat de programele de lucrri publice orientate spre reconstruc ia infrastructurii fizice a Vii Jiului, putnd juca un rol important n crearea de locuri de munc pentru minerii disponibiliza i. c. Comer i servicii n Valea Jiului se desfoar activit i de comer cu amnuntul (produse alimentare, nealimentare, farmaceutice, diverse), exist centre comerciale (Artima, Profi), urmnd s nceap lucrrile de construc ie pentru alte centre comerciale gen supermarket Vulcan (Penny Market, Mini Max), Lupeni, Uricani, Petroani (Penny Market), iar n sectorul serviciilor activeaz firme de transport, telecomunica ii, proiectare i engineering, prelucrarea lemnului, repara ii electro-casnice, producerea i distribuirea energiei termice, servicii de telefonie, televiziune prin cablu i internet, salubritate, cursuri de schi, nchiriere echipament sportiv, croitorie, frizerie, coafor, diverse. Sectorul serviciilor este important pentru ocuparea for ei de munc, dei multe din activit ile dezvoltate n acest sector depind de industria minier i de sectoarele nrudite. Frumuse ea i varietatea cadrului natural, precum i bog ia elementelor cu caracter cultural (artistic, arhitectural, etnografic i istoric) confer Vii Jiului un poten ial turistic remarcabil. Dezavantajele in de deteriorarea mediului nconjurtor provocat de exploatarea minier, infrastructura slab dezvoltat, calitatea limitat a facilit ilor de cazare i a serviciilor din turism i inaccesibilitatea regiunii pentru turitii din afara zonelor. Dezvoltarea activit ii din sectorul comercial se poate atribui procesului de privatizare i investi iilor din sectorul privat. Bazat pe acest sistem s-a dezvoltat re eaua

47

comercial, ceea ce a determinat mbunt irea distribu iei teritoriale a unit ilor comer ului cu amnuntul, mrirea suprafe ei comerciale i utilizarea mai eficient a spa iilor existente, iar pe de alt parte, a asigurat flexibilitatea rela iilor cu furnizorii industriali, creterea concuren ei ntre comercian i i ameliorarea calit ii produselor oferite popula iei. Un loc deosebit de important n domeniul comer ului va fi reprezentat de Complexul ProEuropa din Vulcan, realizat n cadrul unui program Phare. Construc ia se compune din dou corpuri: corpul A cu o suprafa construit de 503,80 m, i corpul B n suprafa de 1.614,63 m. d. Turismul i obiectivele turistice Microregiunea Valea Jiului are un bogat fond turistic pn n prezent nu ndeajuns exploatat. Favorizat de relieful Carpa ilor Transilvneni, Valea Jiului ofer un cadru natural unic. Dei n mod tradi ional aceast regiune nu este considerat o destina ie turistic, exist cel pu in trei argumente care sus in contrariul: - Valea Jiului este principala poart de intrare n Parcul Na ional Retezat i acces n m- ii Parng, Retezat i Vlcan; - Valea Jiului este o regiune turistic accesibil pentru toate buzunarele; - Arealul turistic Valea Jiului este o regiune relativ nedescoperit. Datorit loca iei geografice i a contextului socio-economic, regiunile montane i fondul forestier nu au suferit efectele transformrilor antropice n aceeai msur ca majoritatea sta iunilor turistice europene. Prin contrast, aici se mai pot descoperi nc peteri, se pot face drume ii netulburate de zgomotoasele convoaie mecanizate populate de amatorii de picnic, se pot explora trasee montane virgine i se pot descoperi stnci pentru c rat "necucerite" nc. Din punct de vedere al bog iei faunei: ntreaga zon este "nnobilat" de prezen a ursului brun, caprei negre, mistre ului i lupului. n tabelul de mai jos avem de-a face cu o imagine n ceea ce privete capacitatea de cazare existent n Valea Jiului. Sta iunea Straja conduce detaat n rndul locurilor disponibile n cadrul structurilor de cazare cu aproximativ 3700 de locuri de cazare.

48

Tabel 23. Structurile de cazare de la nivelul microregiunii Valea Jiului

Unit i de cazare 144 (5 hoteluri + 3 cabane + 1 motel + 1 vil + complex didactic ANEFS + complex didactic CSS + 132 case de vacan ) 176 59 9 2 3

Locuri in unitatile de cazare

Hotel

Cabane

Vile turistice

Petroani

1011

Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa

3696 380 187 44 160 1 motel Complex turistic + motel 0 2 7 hoteluri +2 moteluri +1 complex turistic 55 5 2 1 3 2 0 0

Valea Jiului

393

5480

66

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

Principalele obiective turistice ale microregiunii sunt: Masivul Parng cu zonele turistice Parng i Cheile Tii, Masivul Vlcan cu sta iunea turistic de interes local Straja - Lupeni i zona turistic Pasul Vulcan, Masivul Retezat cu zona turistic Cheile Bu ii. Zona Parng cu vedere spre mun ii Retezat, Vlcan si Sebe, avnd o creast transversal cu vrfuri de 2073,6 m - Parngul Mic; 2460 m - Crja i 2518 m - Parngul Mare, vrful Bobea -1850 m. La poalele Mun ilor Parng se afl vrful Rusu (1168 m). n zona turistic Parng exist 7 prtii de schi func ionale, una nefunc ional i o prtie de sanie; dintre acestea, 5 sunt prevzute cu instala ii de teleschi, iar dou sunt prevzute i cu instala ie de nocturn: - partia SPRE SAIVANE, avand lungime de 600m si dotata cu teleschi ; - partia POIANA, avand lungime de 800m cu posibilitati de extindere la 900m dotata cu echipament de nocturna si dotata cu teleschi; - partia PILON 17, avand lungime de 400m dotata cu teleschi si echipament de nocturna ; - partia TELESCHI , avand o lungime de 400m si dotata cu teleschi; - partia B, avand o lungime de 1200m si dotata cu teleschi; - partia TELESCAUN, avand o lungime de 2200 care deserveste telescaunul; - partia EUROPARANG, avand lungime de 500m; Accesul se face cu un telescaun pentru transport persoane pe traseul rul Maleia Releu TV cu lungime de 2232m. n sta iune sunt 140 de construc ii pentru turism, dintre

49

care cinci cabane mari, restul fiind case pentru vacan . Exist i cldiri cu func ie de utilitate public: o sta ie releu a televiziunii na ionale, o sta ie meteorologic, sta ii electrice. Marea majoritate a construc iilor sunt realizate n ultimii 8 ani. Principalele forme de turism practicate sunt: turismul de recreere (de weekend) i odihn, incluznd drume ii i sejururi; turismul sportiv - cu practicarea sporturilor de iarn (speoturism, schi alpin, schi fond, snow-boarding, sanie, alpinism etc.); practicarea unor sporturi extreme: zborul cu parapanta, mountain-bike. Zona Parng este nominalizat n lista zonelor identificate pentru dezvoltarea domeniului schiabil i practicarea altor sporturi de iarn, cuprinse n cadrul Programului na ional de dezvoltare a turismului Schi n Romnia, aprobat prin Legea nr. 418/2006 privind modificarea i completarea Legii nr. 526/2003. n zona turistic Parng se organizeaz concursuri, manifestri sportive, dintre care amintim: Faza Jude ean pentru coli generale i licee la schi alpin, Faza Jude ean pentru coli generale i licee la sanie, Cupa Parng, Cupa Telescaun, Cupa Memorial Bacu, etc; de asemenea, exist coli pentru schi alpin i sanie (complex didactic-Clubul Sportiv colar Petroani, complex didactic-ANEFS). n partea de sud a oraului Petrila se afl o salb de lacuri glaciare, accesibile pe Valea Jie ului, din DN 7 A, la cca 11 km de localitatea Jie , trecnd printr-o frumoas zon peisajer, prin cheile Jie ului, rezerva ie natural de gradul IV, zon n care se afl cabana Groapa Seac, situat pe soseaua DN 7A la o altitudine de 1598 m, ntr-un cadru pitoresc, nconjurat de pduri adnci de conifere i foioase, cu posibilit i de cazare de 33 locuri. Ea reprezint ultimul punct de intrare n mun ii Parng. Continund drumul cu maina se poate ajunge la Obria Lotrului, lacul de acumulare Vidraru i Voineasa i mai departe n Rmnicu Valcea i Sibiu. Exist, de asemenea o serie de alte structuri de cazare n aceast zon, Cabana Lunca Florii, Cabana de vntoare Auelul, Cabana Dlja, Cabana ureanu, principala baz turistic a masivului i punct de plecare spre Sebe, Oaa i Cugir, Obria Lotrului i ansamblul de Cet i Dacice ce altdat aprau Sarmisegetuza Regia. Zona Straja se nscrie ca o mare complexitate i atractivitate peisagistic n structura i valoarea potentialului turistic, ntrunind toate calit ile unei excelente sta iuni de iarn, este situat n inima Masivului Vulcan, la circa 20 km de Petroani. Un numr de 176 de cabane i pensiuni asigur cazarea a aprox. 3700 persoane. Complexul turistic este amplasat la o altitudine de 1380 m, vrful Straja avnd o nl ime de 1445 m. Suprafa a schiabil este de 40 ha. Accesul n sta iune este asigurat cu telescaunul Straja care are o lungimea 2536 m, diferen de nivel de 593 m, durata transportului = 24 min, capacitate de transport = 2 persoane, capacitate de transport pe or = 410 persoane, deservete prtia Telescaun. n sta iune func ioneaz: un post montan de jandarmi, serviciul Salvamont care utilizeaz n perioada de iarn 4 salvatori montani zilnic i asigur ngrijiri medicale n perioada cnd se schiaz. Se pot practica sporturi de iarn: schi alpin, schi fond, schi tur, schi extrem, sniu etc. Sporturile de iarn sunt favorizate de domeniul schiabil care dispune de 7 prtii de schi, situate pe terenul primriei, inclusiv cele ce urmeaz a fi amenajate, dup cum urmeaz:

50

Tabel 24. Prtii de schi n sta iunea Straja

Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7

Prtia de schi omologate Prtia Constantinescu Prtia Lupului Prtia Mutu Prtia Sfntu Gheorghe Platoul Soarelui (pentru nceptori) Prtia Canal Prtia Telescaun

Lungimea prtiei 1741,5 m 519,0 m 1269,0 m 700 m 405 m 1240 m 3200 m


Sursa: Primria Lupeni

Grad de dificultate Uoar Dificil Medie Uoar Uoar Dificil Medie 80% Dificil 20%

Diferen a de nivel 364 m 163 m 320 m 144,5 m 51 m 180 m 593 m

Nocturn Da Nu Da Nu Da Nu Nu

Cele 7 prtii sunt deservite de un sistem de teleschiuri, omologate ISCIR, dup cum urmeaz:
Denumirea instala iei Tabel 25. Deservirea cu instala ii de teleschi a prtiilor n sta iunea Straja Lungimea Diferen a Durata Capacitate Program de Prtii deservite traseului de nivel transp. persoane/h func ionare

Teleschiul nr. 1 Teleschiul nr. 2 Teleschiul nr. 3 Teleschiul nr. 4 Teleschiul nr. 5 Teleschiul nr. 6

Lupului, Mutu, Constantinescu, Platoul Soarelui Mutu, Lupului, Canal, Platoul Soarelui, Constantinescu Constantinescu, Sf. Gheorghe, Platoul Soarelui Sfntu Gheorghe Constantinescu, Platoul Soarelui, Mutu Platoul Soarelui, Constantinescu

519 m

163 m

4 min

675

9,00 2,00

905 m

260 m

5 min

780

9,00 17,00

952 m 650 m 1260 m 385 m

180 m 145 m 198,6 m 102 m

5 min 5 min 4 min 4 min

840 424 600 520

9,00 24,00 9,00 17,00 9,00 24,00 9,00 24,00

Sursa: Primria Lupeni

Sta iunea dispune de coli de schi (S.C. Vest Week-end S.R.L, Salvamont Lupeni, SC Comexim R SRL), trasee montane, activit i diverse pentru petrecerea timpului liber, organizndu-se de asemenea manifestri sportive mari: Cupa veteranilor i cupa

51

energeticianului manifestri de interes na ional, concursuri Cupa Vodafone, Cupa Minerul, Cupa Comexim, Cupa Bamby, Serbrile Zpezii i nedei Nedeia Snzienelor. Declarat n luna octombrie 2002 ca sta iune turistic de interes local, Sta iunea Straja este cuprins n Programul Na ional de Dezvoltare a Turismului Montan Superschi n Carpa i n etapa a II-a.

n partea de vest a Vii Jiului, n oraul Uricani se urmrete amenajarea i dezvoltarea turismul n profil teritorial, ntr-o viziune sistemic, i anume: sta iuni turistice montane complexe, bivalente (cu functionalitate var iarn), pentru odihn si recreere, sporturi de iarna, drume ie montan, practicarea altor sporturi i forme de turism specializat: Sarba-Campuel n Mun ii Vlcan, complexe turistice montane: Cheile Bu ii (Mun ii Retezat), Valea de Peti, sate turistice: Cmpu lui Neag. Relieful existent n zona Vii Jiului permite efectuarea unor trasee turistice dup cum urmeaz: 52

a) Trasee n Muntii Retezat C.F.R. Pui - I.F. Murgusa - Cabana Baleia - Curmatura Gorovii - Mt. Lancita Saua Varful Mare - Saua Zanoagelor - Saua Pelegii - Varful Peleaga - Custura Bucurei - Varful Bucura I - Saua Retezatului - Varful Retezat - Mt. Prelucele Saua Muncel - Valea Zlata - Cabana Gura Zlata; C.F.R. Jiu-Paroseni - Termocentrala Paroseni - Dealul Cumpana - Varful Piatra Zanoaga - Varful Tulisa - Saua Tulisa - Curmatura Fagetel - Varful Lazarului Varful Custura - Saua Plaiului Mic - Saua Stanuletii Mici - Varful Piatra Iorgovanului - Saua Paltina; Cabana Pietrele - Culmea Lolaia - Varful Lolaia - Saua Lolaia - Varful Retezat; Cabana Pietrele - Valea Stanisoarei - Stinca la Bordulet - Saua Lolaia - Lacul Stevia - Mt. Prelucele - Saua Muncel - Valea Zlata - Cabana Gura Zlata; Saua Retezatului - Lacul Portii - Lacul Bucura; Lacul Bucura - Saua Plaiului Mic - Cabana Buta - Catunul La Fanate - Valea Marii - I.F. Buta - Campul Lui Neag; Lacul Bucura - Varful Peleaga - Saua Pelegii - Varful Papusa - Fereastra Custurii - Varful Custura - Saua Tulisa Uricani; Barajul Lacului Gura Apei - Platoul Rades-Zlata - Lacul Zanoaga - Stina Zanoaga - Crucea Traznitului - Mt. Slaveiul - La Pintenul Slaveiului - Lacul Bucura. b) Trasee n Mun ii Parng Petrosani - Valea Maleia - Cabana Rusu - Sub Teleferic - Stina Lui Stedie Varful Badea - Sub Varful Parangu Mic - Saua Gemanarea - Varful Parangu Mare - Varful Coasta Lui Rus - Saua Piatra Taiata - Varful Papusa - Curmatura Oltetului; Motel Gambrinus (Iscroni) - Defileul Jiului La Strambuta - Gura Vaii Polatistea Valea Cutreasa - Dealul Gemanarea - Izvorul Tecanu - Saua Gemanarea; Defileul Jiului La Strambuta - Sub Varful Pietrele Albe - Poiana Piatra Argelelor Stina Piatra Argelelor; C.F.R. Lainici - Dealul Babei - Poiana Piatra Argelelor - Stina Mormintul Florii Varful Parangu Mare - Saua Gruiu - Lacul Mindra - Stina Rosiile - Valea Jietului - Cantonul Silvic Cotu Jietului; Cabana Pestera Muierii - Mt. Tancurile Plesii - Mt. Florile Albe - Cabana Rinca; Saua Piatra Taiata - Varful Coasta Lui Rus - Varful Iezerul Pietros - Varful Ciobanu - Saua Groapa Seaca - Varful Scovarda - Saua Poiana Muierii. c) Trasee n Mun ii Vlcan Motel Gambrinus (Iscroni) - Mt. Tarina Frasinului - Sub Varful Frunti - Mt. Seciul Lui Burlic - Sub Varful Candetu - Sub Varful Dumitra - Pasul Vulcan Varful Straja - Sub Varful Coarnele - Sub Varful Sigleul Mare - Saua Dilma Cazuta - Mt. La Noua Lemne - Varful Arcanu - Saua Nedeilor - Saua Groapa Nedeutii - Varful Oslea - Saua La Suliti - Saua Alunu; Orasul Vulcan - Cabana Vulcan - Pasul Vulcan; Orasul Lupeni - Izvorul Rosia - Izvorul Ciurgau - Cabana Straja - Pasul Vulcan Sub Varful Zanoaga - Casa Buliga - Mt. Priporu Mare - Valea Vijoaia - Satul

53

Pleja - Popasul Turistic Bumbesti; Cabana Valea cu Pesti - Saua Dilma Cazuta - Valea Sohodol - Compl.Turistic Bucium - Cheile Sohodol - Comuna Runcu; Cabana Campu Lui Neag - La Cariera - Mt. Testul Din Galbena - Stina Rastovanu - Varful Arcanu - Dealul Stramba - Valea Stramba - Valea De Pesti - Barajul Lacului Valea De Pesti - La Cariera - Cabana Campu Lui Neag; Comuna Tismana - Padurea De Castani Eroni - Dealul Gura Plaiului - Valea Bistricioara - Sub Varful Podisului - Valea Frasinu - Valea Bistrita - Lacul Vija Curmatura Prisloapele Mici - Valea Prisloapele - Valea Garbova - Valea Scocul Jiului De Vest; Casa De Vanatoare Campusel - Valea Scocul Jiului De Vest - Pasul Jiu Cerna Saua La Suliti - Sub Varful Frumosu - Sub Varful Cioclovina - Manastirea Tismana. d) Trasee n Mun ii ureanu Poiana Muierii - Sub Varful Salanele - Varful Lui Patru - Curmatura Surean Cabana Surean; Petrila (Taia) - Valea Taia - Cabana Lunca Florii - Mt. Brates - Curmatura Surean - Cabana Surean - Catunul Prisaca - Cantonul Curmatura - Cantonul Carari - Satul Loman - Comuna Sasciori; Comuna Pui - Sub Varful Magura - Satul Federi - Valea Ohaba (Ponor) - Varful Rudii - Valea Orastia - Cabana Cetate (Gradistea De Munte) - Varful Godeanu Mt. Scarna - Cabana Prislop; Satul Gradistea De Munte (centru) - Dealul Frasinului - Poiana Omului - Platoul Carstic Ponorici - Satul Federi - Sub Varful Magura - Comuna Pui.

ntre companiile care desfoar activit i de turism n zon Vii Jiului trebuie men ionat Compania de Turism Valea Jiului S.A. Petroani, iar din cadrul acesteia Centrul de Informare turistic Valea Jiului. Acest centru a luat fiin n anul 2002 i are ca obiect de activitate dezvoltarea turismului din Valea Jiului. Acest centru are o baz de date cu informa ii pe care le pune la dispozi ie turitilor despre zonele turistice Parang, Straja, Valcan, Retezat i Sureanu, despre posibilit ile de cazare, mas, ct i despre programele turistice. Centrul se adreseaz att turitilor individuali, ct i grupurilor organizate, dar i agen iilor turistice, care doresc mai multe informa ii despre aceast zon. Centrul, care se dorete a fi o interfa ntre cabane i turiti, dispune de informa ii despre pre urile practicate, ct i despre programele turistice, att pentru cele de sfrit de sptmn, pentru sejururi mai lungi, pentru grupuri organizate de copii sau pensionari, ct i despre programele de aventur sau despre posibilit ile de petrecere a timpului liber n toate oraele din microregiune. 4. ntreprinderile din Valea Jiului ntreprinderea este o grupare de unit i legale care se constituie ca o entitate organiza ional de produc ie de bunuri, servicii comerciale sau servicii de interes social, ce beneficiaz de o autonomie de decizie, mai ales pentru asigurarea resurselor sale

54

curente. O ntreprindere se ncadreaz n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii - IMM (micro, mic sau mijlocie) dac ndeplinete cumulativ pe doi ani consecutivi, cel pu in dou dintre condi iile privitoare la numrul de personal angajat, cifra de afaceri i valoarea activelor.
Tabel 26. Defini ia IMM n Romnia 1 CONDI II NECESARE PENTRU NCADRAREA N IMM Numrul de angaja i Cifra de afaceri Active totale
1

CLASA DE MRIME A IMM MICRO sub 10 salaria i 2 sub 2 milioane Euro sub 2 milioane Euro MICI ntre 10 i 49 ntre 2 i 10 milioane Euro ntre 2 i 10 milioane Euro MIJLOCII ntre 50 i 249 ntre 10 i 50 milioane Euro ntre 2 i 43 milioane Euro

. Conform Legii nr. 346/ iulie 2004 privind stimularea nfiin rii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii (cu actualizrile i completrile ulterioare). 2 . Ministerul Finan elor Publice accept defini ia de microntreprindere dac exist cel pu in un angajat

n anul 2006, n microregiunea Valea Jiului i desfurau activitatea 2859 de firme care activau n sectoarele economice dezvoltate la nivelul zonei. Dintre acest companii doar 7 sunt agen i economici cu peste 250 de angaja i. De asemenea, doar 53 de agen i economici pot fi ncadra i n categoria ntreprinderi mijlocii, adic au peste 50 de angaja i. La fel ca la nivelul Regiunii Vest i n cadrul microregiunii Valea Jiului cea mai mare pondere n cadrul agen ilor economici este reprezentat de microntreprinderi.
Tabel 27. ntreprinderile din Valea Jiului n anul 2006

Localitatea Total firme Firme mari Firme mijlocii Firme mici Microintreprinderi Capital strain

Aninoasa 79 0 4 6 28 1

Lupeni 369 1 9 24 145 10

Petrila 347 0 4 17 128 1

Petroani 1426 6 28 102 624 31

Uricani 156 0 1 4 72 4

Vulcan 482 0 7 38 187 8

Total 2859 7 53 191 1184 55

Sursa: Lista firmelor din Romnia, 2006

Tabelul de mai sus ne ofer informa ii i despre agen ii economici strini care sau localizat n zon. Din pcate avem de-a face cu un numr mic de agen i economici (55) care au capital strin, ele fiind concentrate la nivelul celor 3 municipii din microregiune. 5. Investi ii locale n toate localit ile Vii Jiului s-au ob inut finan ri externe pentru pregtirea i implementarea diferitelor proiecte, s-au fcut investi ii din bugetul local i bugetul de stat 55

n nv mnt, drumuri, poduri, reabilitarea blocurilor de locuit, re ele de gaz, re ele de canalizare n ora i n localit ile apar intoare. Tot ca i investi ie local trebuie men ionat Re eaua Electronic a Comunit ii Locale (RECL) din Aninoasa, investi ie n valoare de jumtate de milion de dolari, inaugurat n noiembrie 2005, care este centru pilot n programul de interes na ional patronat de Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iilor i finan at de Banca Mondial, "Economia bazat pe cunoatere". Investi iile realizate de IMM-uri au fost direc ionate spre prelucrarea lemnului, tmplrie metalic de aluminiu i inox, tmplrie de PVC i lemn stratificat, producerea i fabricarea sticlei pentru geam termopan, investi ii n panifica ie (achizitie de cuptoare, extindere spatii de productie), investi ii n spa ii de produc ie (renovare i extindere spa iu pentru executarea de mobilier pentru locuin e i birouri canapele, fotolii i mobil divers, achizi ia de autovehicule n domeniul transportului n comun, investi ii n domeniul pielriei i marochinriei (pantofi, poete, curele). Poten ialul investi ional al Vii Jiului, definit prin proiectele depuse de mediul de afaceri privat din zon pentru a ob ine granturi, este din pcate extrem de redus. Programele de creditare nu sunt accesate datorit absen ei unor garan ii la standardele solicitate de bnci, termene scurte de restituire a creditelor, dobnzi greu de recuperat din profiturile limitate de pia a de desfacere. 6. Pia a imobiliar Vremurile n care apartamentele din oraele situate n Valea Jiului erau scoase la vnzare pentru cateva sute de lei sau contra unei lzi de bere au trecut. De la inceputul anului 2005, preturile apartamentelor i terenurilor din zon au crescut, iar specialitii imobiliari sus in c tendin a se va men ine, mai mul i oameni de afaceri fiind interesa i s investeasc n zon. Aa cum se ntmpl mai n toate oraele din Romnia, la mare cautare sunt locuin ele i terenurile situate n zonele centrale ale localit ilor i n zonele cu poten ial turistic, unde pre ul pentru o cas a ajuns s depeasc 150.000 de euro. n ceea ce privete terenul, metrul patrat situat n intravilan se tranzac ionez cu pre uri cuprinse ntre 15 i 30 de euro, dar poate chiar s urce dac terenul ofer anumite facilit i. Referitor la pre urile la locuin e, acestea au crescut n toate oraele din Valea Jiului i sunt cuprinse n prezent ntre 10.000 i 40.000 de euro, n func ie de etaj, zon i nu n ultimul rnd de mbunt irile de care dispune. Aceste pre uri sunt ns valabile doar n cazul apartamentelor de bloc, costul de achizi ie al unei case sau al unei vile srind frecvent de 100.000 de euro. 7. Sectorul financiar (bnci, asigurri) Sectorul bancar este bine dezvoltat la nivelul Vaii Jiului, fiind prezente filiale / sucursale ale principalelor banci de pe piata romaneasca. De asemenea, este bine dezvoltat sectorul asigurarilor.

56

IX. Protec ia mediului nconjurtor 1. Calitatea factorilor de mediu Aerul atmosferic este unul dintre factorii de mediu greu de controlat, deoarece poluan ii, odat ajuni n atmosfer, se disperseaz rapid i nu mai pot fi practic capta i pentru a fi epura i trata i. n Valea Jiului, poluarea atmosferei din cauza evacurii n aer a produselor gazoase i solide rezultate pe courile de fum ale unit ilor care produc agent termic, a centralelor termice care func ioneaz n incintele unit ilor miniere i a altor ntreprinderi, a focurilor izbucnite pe halde, a transportului auto etc. are efecte negative i asupra solului. Produsele gazoase evacuate n atmosfer, n contact cu apa dau natere ploilor acide care conduc la fenomene de acidifiere a solului. De regul, solurile din perimetrul Vii Jiului sunt favorabile vegeta iei forestiere, cu condi ia asigurrii urmtoarelor cerin e: ap, aera ie, afnare i preocuparea pentru acoperirea solurilor cu vegeta ie forestier. 2. Gradul de poluare Printre cei mai puternici factori poluan i ai mediului sunt industria energetic i cea minier. Acestea sunt rspunztoare att de poluarea aerului ct i de poluarea apelor i a solului. Activitatea de preparare a substan elor minerale utile, inclusiv a crbunilor, duce la ocuparea cu depozitarea sterilelor a unor mari suprafe e. n bazinul carbonifer Valea Jiului, exploatarea crbunelui se realizeaz n subteran, stratele de crbune prezint intercala ii de argil i marn, acestea, prin tierea mecanizat, fiind antrenate n produc ia de crbune. Principalul impurificator al apelor de min l constituie suspensiile argiloase rezultate din procesul de exploatare. n cadrul restructurrii sectorului minier, protec ia mediului reprezint un obiectiv deosebit de important. n Valea Jiului, n momentul de fa , dat fiind restrngerea de activitate n domeniul industriei miniere, se poate spune c poluarea mediului s-a redus, n special pentru factorii de mediu aer i ap. Principalele surse de poluare sau degradare a solului sunt constituite din: ocuparea i impermeabilizarea solului cu cldiri, incinte, drumuri de acces; deeuri (industriale, toxice, periculoase, menajere); deforma iile terenului din cauza exploatrilor subterane; emisiile de gaze i pulberi; degradarea peisajului etc. n urma activit ii economice desfurate la nivelul Vii jiului, rezult trei categorii de deeuri: deeuri industriale: rezultate n urma proceselor tehnologice i a activit ilor industriale desfurate de agen ii economici; deeuri periculoase: sunt constituite din deeurile de spital speciale, care cer o aten ie aparte, att la faza de colectare, ct i la cea de tratare / eliminare; deeuri menajere: sunt reprezentate de deeurile rezultate n urma altor activit i dect cele industriale (casnice, comer etc.). Degradarea solului, datorat exploatrilor subterane, poate aprea n perimetrul exploatrilor miniere amplasate pe teritoriul Vii Jiului. 57

Ca urmare a formei de relief depresionare, care nlesnete stagnarea maselor de aer poluat, a regimului pluvial activ tot timpul anului, a regimului eolian direc ionat din zone cu industrii poluante, fr dotri pentru protec ia mediului, i a obiectivelor industriale existente n zon efectele polurii asupra florei i faunei din Valea Jiului se manifest printr-o serie de aspecte: decolorarea frunziului i pierderea par ial sau integral a aparatului foliar, ceea ce duce la debilitate fiziologic, favoriznd i atacul unor duntori biotici; scderea procentajului de arbori nevtma i fa de anul 1990, deci o dinamic negativ care, pe termen lung, poate afecta ntregul ecosistem din Valea Jiului; dinamica fenomenelor de defoliere este un fenomen deosebit de grav, avnd drept consecin direct pieirea indivizilor; efectivele de vnat existente se situeaz sub cele normale, mediul n care triesc fiind dereglat, iar una dintre cauze este i poluarea mediului; singura specie care se situeaz peste nivelul normal sunt mistre ii, specie caracterizat de o mare rezisten i adaptabilitate i care este i foarte prolific; se estimeaz c i popula ia salmonicol se situeaz cu mult sub poten ialul real; afirma ia este bazat pe experien a pescarilor amatori, neexistnd evaluri cantitative n acest sens. n zon, un veritabil poluant este i funinginea rezultat n special n perioada rece a anului, n urma func ionrii centralelor pe crbune. Disconfortul creat ar putea fi definit ca o adevrat psihoz a granulelor negre, a zpezii negre. Inciden a mbolnvirilor prin diverse boli ale aparatului respirator n rndul popula iei din Valea Jiului se situeaz frecvent peste valorile medii nregistrate pe plan na ional, iar principalele victime sunt copiii, care au sistemele de aspirare ale organismului insuficient dezvoltate. Unele boli respiratorii acute ale copiilor se cronicizeaz, putnd duce la instalarea unor modificri patologice cu urmri grave. Efect indirect al prezen ei poluan ilor atmosferici asupra colectivit ii infantile din Valea Jiului este rahitismul, boal caracterizat prin tulburri ale metabolismului fosfocalcic, prin deficit de vitamina D2, una dintre fazele metabolismului normal al acestei vitamine avnd loc sub influen a radia iilor solare la nivelul pielii. 3. Riscuri n cadrul riscurilor generatoare de situa ii de urgen putem aminti: - furtuni: la adpostul masivelor muntoase se nregistreaz o slab circula ie a aerului (56,6 zile /an fr vnt); ultima furtun puternic nso it de inunda ii a fost n iunie 1999 - inunda ii: topirea brusc a stratului de zpad (depus n ianuarie i februarie n cantitate mare) i scurgerile de pe versan i conduc la creterea brusc a nivelurilor rurilor cu depiri ale cotelor de aprare, care are ca rezultat, de regul n perioada aprilie mai a anului, fenomenul producerii inunda iilor pe perioad perioad scurt cu cantit i mari de ap, pe suprafe ele zonelor cu aezri gospodreti din apropierea toren ilor, praielor i rurilor mici; nu au fost cazuri majore care s produc pagube importante - cutremure: n Valea Jiului, ca n tot jud. Hunedoara, nu sunt zone cu risc seismic

58

- alunecri de teren: pe zone restrnse, datorit infiltra iilor de ap existente n zon 4. Zone verzi Regia Nationala a Padurilor a inaintat catre Ministerul Mediului documentatia stiintifica ce justifica extinderea ariilor protejate din Defileul Jiului. Astfel, o suprafata de 11.127 de hectare din judetele Gorj si Hunedoara ar putea fi declarata Parc National, aria de protectie speciala fiind de aproape 5.000 de hectare. n Defileul Jiului exista zone de paduri pe versantii abrupti. Daca acesti copaci s-ar taia ar fi un dezastru, intreg muntele sar putea prabusi in urma alunecarilor de teren. Interesante din punctul de vedere al retelei europene Natura 2000 sint si tipurile de padure care se gasesc in Defileu, cum ar fi cele de anin negru si frasin. Bogatia formelor de vegetatie se remarca prin paduri de fag si conifere, pasuni montane si de deal. Fauna se individualizeaza prin specii de interes cinegetic(urs, caprior, mistret) si piscicol (pastrav, lipan) in rauri montane. Muntii adapostesc 22 lacuri glaciare mai importante si peste 20 lacuri mai mici si ochiuri de apa. Aici se afla Pestera Muierii, declarata monument al naturii, precum si o rezervatie geologica si botanica n zona Lacului Glcescu. Aici si afla obarsia Lotrul, format din praiele Glcescu si Iezer. El curge spre Brezoi si se varsa n Olt. Tot de aici izvoraste Jietul, de origine glaciara, care si poarta apele prin cheile cu acelasi nume, pe o lungime de 5,5 km. Acesti munti ofera conditii ideale pentru practicarea drumetiilor i a schiului de performan . Parcul Na ional Retezat Parcul National Retezat a fost creat n 1935, fiind primul parc national din Romania si este destinat conservarii frumusetilor acestor munti si a florei endemice de aici. Altitudinile variaza intre 794 m i 2509 m (vf. Peleaga). Prin felul n care este asezat masivul Accesul n Parcul Na ional Retezat este accesibil din doua directii, Depresiunea Hategului si Valea Jiului. Accesul pe calea ferat este posibil ctre Ha eg din Subcetate (gar, trenuri accelerate), Ohaba de Sub Piatra (halt, tren personal) i Petroani (gar, tren rapid sau accelerat). Calea ferat ctre Clopotiva este pu in circulat. Din Petroani ctre Lupeni i Uricani trenurile circul rar. Retezatul este renumit prin diversitatea floristic, adpostind aproximativ 1190 specii de plante superioare din cele peste 3450 cunoscute n Romania. Existen a aici a mai bine de o treime din flora Romaniei este unul din motivele pentru care a fost declarat Parc Na ional. La acestea se adaug un numr mare de specii inferioare. Parcul National Retezat, datorit habitatelor sale foarte diverse, naturale, sau pu in modificate de interven ia uman, adpostete o faun deosebit de bogat att n ceea ce privete numrul de specii ct i n numrul mare de exemplare care alctuiesc popula iile acestor specii. Oferta turistic a parcului este reprezentat de patrimoniul turistic n ansamblul su cuprinznd o serie de componente materiale, dar i imateriale, n msur s reconforteze turistul, s-i satisfac motiva ia deplasrii i dorin a de a dobndi noi cunotin e. Componenta natural este, n general, de importan deosebit n aprecierea

59

calit ii ofertei turistice a unui teritoriu. Printre resursele turistice naturale, men ionm: contrastul hipsometric i morfologic dintre depresiunea Ha egului i masivul Retezat (cu relieful alpin, cizelat de procese glaciare i de cele periglaciare actuale); valoarea turistic a vilor pitoreti ale Rului Brbat, Rului Alb, Slaului, Sibielului, Rului Mare .a. care debueaz din catenele nalte ale mun ilor Retezat- arcu; urmele glacia iei pleistocene, cu circuri i vi glaciare, cu creste de peste 2300 m ; varietatea florei i faunei din Retezat; ariile protejate: o P.N. Retezat o Rezerva ia Gemenele o Fa a Fetii o rezerva ia de zimbri din pdurea Slivu o Poiana cu narcise de la Slau de Sus o rezerva ia floristic din vrful Poienii (Ohaba de sub Piatr) pentru ocrotirea asocia iei vegetale de stncrie o rezerva ia paleontologic din arealul utea-Rchitova, cu unele din cele mai bogate depozite fosilifere de dinozauri din lume formele carstice de suprafa i de adncime (exo- i endocarstul) situate primul pe dreapta rului Paro ntre localit ile Baru i Cioclovina, al doilea pe stnga aceluiai ru n zona Crivadia-Bni a, iar al treilea, mai restrns, n marginea mun ilor Retezat la sud de localitatea Petera; Parcul Natural Grditea de Munte Cioclovina, care cuprinde satele Federi Fizeti, unde se situeaz complexul carstic Ohaba-Ponor, continuat spre nord-est cu complexul Cet ilor dacice; Rezerva iile speologice Petera, ura Mare (pe raza satului Ohaba-Ponor), sau Tecuri (sat Petros) i sta iunea de larice (Larix decidua) de la sud de satul Petera. Aria naturala protejat Piatra Crinului din Muntii Parng este nominalizata prin Legea nr. 5/2000 n categoria rezervatii si monumente naturale. Planta potentilla haynaldiana este cuprinsa in Lista speciilor de flora si fauna periclitate si protejate prin Hotarrea Consiliului Judetean nr. 13/1997 privind regimul de ocrotire si administrare a ariilor protejate, rezervatiilor si a monumentelor naturii din judetul Hunedoara. Aria naturala protejat Piatra Crinului este incadrata conform Legii 462/2001 la categoria a IV- a IUNC ( Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii). Dintre resusele turistice antropice, men ionm urmtoarele: zona rii Ha egului pstreaz urme ale vremurilor ndeprtate, de la sta iunile omului primitiv (peterile Cioclovina Uscat, Bordu Mare, .a), la vestigile civiliza iei dacice (Bni a), ale celei daco-romane (Sarmizegetusa, etc) i pn la urmele activit ilor popula iei protoromneti (Ha eg, Ponor), i la arhitectonica civiliza iei feudale ha egane. Cu unele amenajri adecvate, o parte a vestigilor descoperite poate fi prezentat chiar pe locul unde a fost identificat;

60

reprezentative, ca obiective cu poten ial ridicat de atrac ie turistic, sunt ndeosebi construc iile monumentale, fie de tipul fortifica iilor, fie din categoria unit ilor de habitat, ori a celor cu func ionalitate social (lcauri de cult, cldiri publice, etc.), cu o mare densitate n zon i apar innd diverselor epoci istorice; dintre vestigile dacice se men ioneaz cetatea de la Bni a, construit pe dealul Bolii, cu scopul de a controla accesul dinspre sud pe valea Jiului i prin pasul Vlcan ctre complexul de fortifica ii din mun ii Ortiei, din care cetatea fcea parte ca avanpost de rezisten pentru eventualele atacuri venite de la sud de Carpa i; prin importan a lor istoric deosebit, dar i prin dimensiunea fizic i calitativ se detaeaz vestigile arheologice ale capitalei Daciei romane Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, ntemeiat de Traian dup cucerirea Daciei de ctre romani (106-110 e.n.). Situl se ntinde pe 100 ha, din care 32 ha reprezint vestigile oraului propriu-zis i se afl n regim de ocrotire i conservare, iar n restul suprafe ei fiind diseminate construc ii extra-muros. Spturi s-au fcut numai pe 5 ha, dar acestea au scos la iveal vestigii deosebit de valoroase precum: palatul Augustalilor, Forum-ul, amfiteatrul, termele romane, numeroase temple, necropole, mausolee, unele amplasate n afara zidurilor, n apropierea villae-lor suburbane. Rmi e ale unor aezri romane din categoriile villae rusticae, vicus, sau pages se regsesc i n localit ile: Breazova, Peteana, Ostrov, Ru de Mori, Clopotiva, Hobi a-Grdite, Ru Brbat, Pui, Frcdinu de Sus, etc. Bisericile medievale, unele de incin fortificat sunt reprezentate de biserica din Densu, construit n secolul al XIII-lea cu materiale extrase din ruinele Sarmizegetusei romane, este una din cele mai vechi i originale biserici din ar, de form ptrat, cu arhitectur neregulat i acoperi din piatr, ce reflect influen a stilului romanic trziu i mai posed fragmente de picturi murale. Biserica Prislop, din Silvau de Sus a fost construit la 1564 de domni a Zamfira, fiica lui Moise Vod, domnitor al rii Romneti; este un remarcabil loca de cult i de cultur romneasc, care, n ciuda vicistitudinilor istorice, continu s fie un spa iu al asceziei, aici func ionnd i un seminar teologic ortodox.

X. Cultura i activit ile recreative 1. Infrastructura cultural n microregiunea Valea Jiului, cultura poart amprenta condi iilor speciale i aparte ale acestei zone. n devenirea sa, este rezultat din interac iunea datinilor i tradi iilor i obiceiurilor popula iei eterogene care a lucrat i continu s lucreze aici. O dat cu nceperea mineritului carbonifer, pe aceste meleaguri au trit la un loc romnii localnici momrlanii, romnii veni i din alte zone ale rii, unguri, nem i, polonezi, cehi, italieni, austrieci, etc. n anii socialismului s-a produs o regresie o estompare a manifestrilor culturale specifice, a obiceiurilor i tradi iilor. n prezent se ncearc redescoperirea i punerea n valoare a culturii, indiferent de forma sa: muzic, pictur, literatur, fotografie, folclor, etc. Ca omagiu adus personalit ilor locale ori na ionale, lcae de cultur sau educa ie le poart numele:

61

coala General Teodora Lucaciu din Vulcan, coala General Carmen Sylva, coala General I.G.Duca, Liceul teoretic Mihai Eminescu din Petroani, Grupul colar Constantin Brncui din Petrila, etc. Ca institu ii culturale, exist de Teatrul I.D. SARBU Petroani, Muzeul Mineritului, Galeria de Art din Lupeni nfiin at de Asocia ia Cultural Iosif Tellmann, Case de cultur, Cmine culturale, Cluburi ale Sindicatelor, biblioteci. n anul 2005, n re eaua bibliotecilor, au func ionat, la nivelul microregiunii Valea Jiului 22 unt i, care de in peste 680.000 volume de cr i i reviste. Numrul de utilizatori ai acestor unit i a fost de aproximativ 35.000 persoane.
Tabel. 28 Numrul i activitatea bibliotecilor n Valea Jiului, 2005

Regiunea / Jude ul Petroani Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa Valea Jiului

Numrul bibliotecilor existente 3 6 7 3 1 2 22

Numrul volumelor existente 516299 85329 25587 32269 10272 17063 686819

Numrul utilizatorilor (activi) 30921 1720 550 827 317 370 34705

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

Microregiunea se caracterizeaz printr-o intens via cultural i spiritual, deosebit de importante fiind tradi iile i evenimentele culturale. Re eaua institu iilor de spectacol existente n Valea Jiului a cuprins, n anul 2005, 8 unit i: 2 muzee, 2 teatre, 3 cinematografe, 6 centre culturale.
Tabel. 29 Numrul stucturilor culturale din Vela Jiului

Muzee Petroani Lupeni Vulcan Uricani Petrila Aninoasa Valea Jiului 1 0 0 2 1 0 4

Teatre 1 0 0 0 1 0 2

Cinematografe 1 1 1 1 nefunc ional 0 0 3+1 nefunctional

Centre / Case de cultur 1 1 1 1 1 2 6

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Hunedoara, 2005

n continuare sunt prezentate cteva date privind unit ile cultural-artistice reprezentative existente n microregiunea Valea Jiului i activitatea acestora.

62

Muzeul Mineritului Cladirea care adaposteste astazi Muzeul Mineritului din Petrosani a fost construita n anul 1920 servind ca sediu (primul sediu) al S.A.R. Petrosani. Colectia Muzeului are n componenta aproximativ 1500 de piese cu caracter minier constnd n: utilaje, unelte, mbracaminte specifica. Programul de vizitare este zilnic. Teatrul ,,I.D.Srbu Situat n Petrosani acest teatru a fost nfiintat n 1948, n deschiderea primei stagiuni prezentndu-se piesa ,,O scrisoare pierduta de I.L. Caragiale. Dupa 1970 functioneaza ntr-un sediu nou. Aici au activat o perioada actorii emeriti Miluta Gheorghiu si Ana Colda. Monumentul ,,Lupeni '29 Este amplasat n parcul din vecinatatea spitalului orasului Lupeni, fiind realizat din bronz si piatra. Marcheaza jertfele minerilor n timpul grevei din 1929. Statuia Minerului din Vulcan in memoria minerilor care au murit n accidente de mina. Monumentul soldatului necunoscut de la Scoala Teodora Lucaciu Crucea de sub vrful Straja (Muntii Vlcan), realizata din metal, nalta de 18,5 m a fost ridicata dupa 1992 de catre E.M Vulcan si S.C.Comexim S.R.L. Lupeni n amintirea eroilor cazuti n cele doua razboaie mondiale si a celor care si-au pierdut viata pe munte. Schitul ,,naltarea Sf. Cruci din Straja construit cu sprijinul domnului Parau Emil, si sfintit la data de 23 octombrie 1999. De asemenea, mai amintim: Schitul Sf. Nicolae din Vulcan, dar si Galeria de arta din Lupeni, unde artistii locali si expun lucrarile. Liridendrum Tullipifera (Pomul cu lalele) declarat monument al naturii, este situat pe DN 66 n zona Iscroni. Acest pom a fost adus n anul 1880 de la Paris de ctre Anna Margarette Madespach, dar originea acestuia este America de Nord. Monumentul de pe Muntele Tulia este singurul monument din ar care se afl situat la altitudinea de 1782 m, monument ridicat n anul 2005, n cinstea eroilor care au contribuit la spargerea frontului austro-ungar, elibernd Ardealul de sub domina ia austro-ungar. Localnicii dar i locuitorii Vii Jiului se adun pe muntele Tulia i srbtoresc Nedeea de pe Muntele Tulia care include depunerea de coroane la acest monument i omagierea eroilor neamului, dup care aceasta se continu cu un program cultural artistic sus inut de soliti de muzic popular i uoar.

63

2. Activitatea organiza iilor nonguvernamentale n fiecare localitate din Valea Jiului, exist ONG-uri, asocia ii, funda ii, cluburi sportive, dar este necesar o mai bun colaborare cu autorit ile locale i o mai mare implicare n rezolvarea problemelor comunit ii. Cea mai semnificativ structur asociativ s-a realizat n Valea Jiului n anul 2002, prin constituirea Asocia iei Valea Jiului, ntre autorit i publice locale i societatea civil. Rezultatul acestei asocieri este tot un ONG, asocia ia fiind o organiza ie neguvernamental, apolitic i non profit cu misiunea asumat prin libera asociere de a contribui semnificativ i nentrziat la dezvoltarea economic durabil a regiunii geografice cunoscut sub numele Valea Jiului i implicit la creterea nivelului de trai al comunit ilor locale. Asocia ia Valea Jiului are drept scop identificarea, promovarea i sprijinirea permanent a proiectelor ce vizeaz cadrul general comun al comunit ii, evaluarea i monitorizarea programului de cretere economic prin atragerea resurselor financiare care vizeaz dezvoltarea unitar a Vii Jiului i stabilirea unor priorit i care s conduc la ob inerea de rezultate palpabile n plan social i la ridicarea nivelui de trai al popula iei. Constituirea acestei asocia ii a fost de bun augur i a func ionat bine n primii 2 ani, reuind s ob in finan ri externe de valori nu foarte mari, dar suficiente pentru amenajarea sediului, dotarea cu mobilier i tehnic de calcul. Pe parcurs ns, interesul membrilor fondatori a sczut, n special al sectorului privat i al societ ii civile. De asemenea, trebuie men ionat Asocia ia de Dezvoltare Durabil Valea Jiului, care reprezint o structur asociativ doar la nivelul autorit ilor locale din microregiune. Aceast organiza ie are misiunea asumat prin liber asociere, de a contribui semnificativ i nentrziat la dezvoltarea economic durabil a microregiunii Valea Jiului i implicit la creterea nivelului de trai al comunit ilor locale. Membrii fondatori ai asocia iei sunt: municipiul Petroani, oraul Petrila, oraul Aninoasa, municipiul Vulcan, municipiul Lupeni, oraul Uricani. Scopul asocia iei este identificarea, promovarea i sprijinirea permanent a proiectelor care vizeaz cadrul general comun al comunit ii, evaluarea i monitorizarea programului de cretere economic prin atragerea resurselor financiare care vizeaz dezvoltarea unitar i durabil a Vii Jiului, i stabilirea unor priorit i care s conduc la ob inerea de rezultate palpabile n plan social i n ridicarea nivelui de trai al popula iei. 3. Activitatea cultural-sportiv De-a lungul anilor, n microegiunea Valea Jiului au fost nfiin ate i au derulat activit i cultural-.artistice o serie de grupuri vocal-instrumentale, ansambluri de dansuri cum ar fi: Grupul vocal folcloric Dorule , Grupul Color, Grupul Stacatto, Grupul Astral, Ansamblul de dansuri - Uricani, Ansamblul de dansuri populare " Parngul" al Casei de Cultur a Studen ilor. Activitatea acestor grupuri a adus numeroase premii, prin participarea la diverse festivaluri, spectacole, emisiuni televizate i concursuri (Cntarea Romniei, Srbtoarea Tineretului de la Costeti, festivalul Tineretului de la Drobeta Turnu Severin), etc.

64

Dintre oamenii de valoare ai Vaii Jiului, s-au impus personalitati marcante, ale caror nume se rostesc cu deosebita mndrie att n tara, ct si n strainatate. Dintre cei mai cunoscuti i mentionam aici pe: Teodora Lucaciu artista romna de valoare internationala. Soprana Teodora Lucaciu a cstigat numeroase premii: n 1957 n Franta la Toulouse obtine Marele Premiu; n acelasi an la Concursul International de la Moscova si adjudeca Marele Premiu cu Medalia de Aur. Dafinel Duinea nascut la Bailesti dar stabilit ulterior la Vulcan, Dafinel Duinea este cunoscut scriitor, sculptor, pictor si grafician. Participa la numeroase expozitii internationale: Dresda, Freiburg, Weimar (1973), Lisabona, Budapesta (1976), Milano, Lisabona (1981) etc. Ca o recunoastere internationala a fost primit ca membru al ,,Asociatiei Artistilor Nordici din Suedia, si al ,,Asociatiei de ex-libris din Japonia. Pius Brnzeu renumit medic, cu numeroase contributii n domeniul medicinii, este autorul unei bogate si valoroase literaturi de specialitate, din care amintim un volum intitulat ,,Boala varicoasa, carte de referinta pentru patologia varicoasa. Iosif Tellmann renumit pictor, galeria de arta din Lupeni i poarta numele. Elena Merioreanu cunoscuta si iubita cntareata de muzica populara. n ceea ce privete activitatea sportiva se remarc cluburile care activeaz n sporturi precum: fotbal, popice, atletism, ah, tirul cu arcul i navomodelism. n cele ce urmeaz vom trece n revist activit ile sportive din fiecare unitate teritorialadministrativ.

65

Aninoasa Clubul Sportiv Minerul Aninoasa are un numar de 110 de sportivi legitima i la urmtoarele sec ii: fotbal, tir cu arcul i navomodelisti. Echipa de tir cu arcul este una dintre cele mai puternice din ar, avnd n palmares numeroase titluri na ionale i interna ionale. De asemenea, mai este o echipa de fotbal care activeaza n divizia jude ean (divizia D). Sec ia de navomodele a fost nfiin at n anul 1955. Din anul 2001, ca urmare a desfiin rii CS Jiul Petroani, sec ia de navomodelism a trecut sub culorile Clubului Sportiv Minerul Aninoasa. n cursul anilor sportivii navomodeliti au ctigat peste 300 titluri de campioni, au dobort zeci de recorduri la concursurile na ionale, participnd chiar la concursuri interna ionale cu rezultate notabile. Oraul dispune de un complex sportiv Anena cu baza de antrenament pentru echipa de tir cu arcul i Stadionul de fotbal Minerul Aninoasa, apar innd acum de Consiliul Local. n oras functioneaza Clubul Orasenesc care are o sala de spectacole, o biblioteca si o discoteca (discoteca VIVA), clubul apartinnd de Consiliul Local Aninoasa. Lupeni n municipiul Lupeni func ioneaz CS Minerul Lupeni. Acesta are o sec ie de fotbal, iar echipa Fc Minerul Lupeni evolueaz n Liga 2. Petrila n oraul Petrila exist dou stadioane: Petrila cu o suprafa de 12.750m i Lonea cu 14.300m. De asemenea, trebuie men ionat popicria cu terenurile aferente: Popicrie Preparatorul - 600m i Popicrie Jiul - 600m. Petroani Dac este s vorbim n municipiul Petroani de construc ii i amenajari sportive trebuie men ionate urmtoarele: 2 stadioane cu o capacitate de 18.000 locuri, sala de sport polivalenta cu 210 locuri, bazin de not acoperit, 6 terenuri de sport amenajate (inclusiv n incintele scolare), 5 spatii de joaca amenajate i 2 parcuri. Cluburile i echipele sportive de la nivel local sunt: Clubul Jiul Petrosani cu sec iile fotbal i atletism; Clubul tiin a Petroani cu sec iile schi, rugby; Clubul Sportiv colar Petroani cu sec iile gimnastic artistic, aerobic, lupte libere, handbal fete, schi alpin, sanie, radioamatorism; Clubul Sportiv de Karate MASIBO Petroani; Club de ah. De remarcat este ob inerea de locuri fruntae a elevilor Clubului Sportiv colar Petroani la Concursul na ional de gimnastic aerobic. Echipa de fotbal Jiul Petroani activeaz n acest sezon n divizia B de fotbal. Alte sporturi care pot fi practicate n localitate i mprejurimi sunt: mountain bike, clrie pe trasee alpine, turism cinegetic, zbor cu parapanta. Vulcan Municipiul Vulcan, are o tradi ie foarte mare n ccea ce privete activitatea sportiv. De-a lungul anilor i pn n prezent fotbalul a fost principala atrac ie pe plan sportiv n localitate.Aici au activat dou cluburi : AS Paroeni (divizia B ) i Minerul Vulcan (divizia C).Exist dou baze sportive cu dou stadioane, tribune, iar pe stadionul

66

central din Vulcan exist i o pist de atletism.Acum mai activeaz doar Minerul Vulcan, n liga a III-a. Pe de alt parte la nivelul municipiului figureaz cu rezultate extraordinare sec ia de popice, sec ia de box i nu n ultimul rnd sec ia de atletism, toate acestea ob innd medalii de camioni na ionali, vicecampioni na ionali , precum i alte rezultate notabile pe plan interna ional. Uricani Oraul Uricani are o tradi ie n ceea ce privete activitatea sportiv. Pe raza oraului Uricani activeaz un club sportiv Asocia ia Club Sportiv Minerul Uricani, iar echipa de fotbal Minerul Uricani activeaz n divizia C dispunnd de o baza sportiv care cuprinde un stadion cu 2 tribune i o pist de atletism. De asemenea, oraul Uricani dispune de o sal de sport modern amplasat n incinta colii Generale Nr.2 Uricani cu un numr de 50 locuri unde se practic diverse sporturi: handbal, fotbal, baschet, tenis i arte mar iale. 4. Agenda cultural a microregiunii Valea Jiului n microregiunea Valea Jiului se desfoar manifestri culturale, cu diverse ocazii. n continuare vom face o scurt trecere n revist a principalelor evenimente culturale din fiecare localitate component a microregiunii. Aninoasa Incepand cu anul 2005 in orasul Aninoasa s-a lansat o noua manifestare culturala de amploare intitulata "Zilele Culturii Aninosene". Manifestarea cuprinde o suita de ac iuni cultural-artistice: spectacole in aer liber sustinute de Teatrul de Estrada Deva, diferite simpozioane privind ativitatea culturala din oras, dealungul timpului, "Nedeia Tulipanului" si lansari de carte. De asemenea, n fiecare an de ziua Inaltarii Domnului in orasul Aninoasa se sarbatoreste Nedeia Tulipanului. Evenimentul este un prilej pentru localnici, dar i pentru locuitorii Vaii Jiului sa se intalneasca langa Pomul cu Lalele cu datinile si obiceiurile stramosesti ale acestor meleaguri. Aninoasa este an de an, ncepand din 1992 capitala muzicii usoare pentru cei mici, deoarece aici, n orelul dintre dealuri se ntalnesc n prag de vara copiii Vii Jiului spre a da aripi cantecului n cadrul festivalului VOCI DE COPII (aflat n 2007 la edi ia cu numrul XV). Lupeni n municipiul Lupeni se desfoar urmtoarele tipuri de activit i culturale: Nedeia Sanzienelor - luna Iunie; Ziua Minerului - 6 August cnd are loc comemorarea evenimentelor petrecute in municipiul Lupeni in anul 1929; Toamna Lupeneana 14 - 20 Septembrie care cuprinde manifestari cultural artistice, prezentari de materiale pentru fiecare domeniu de activitate cuprinse in program, colocvii, concert de fanfara, discoteca in aer liber, intreceri sportive, demonstratii competitionale. Petrila

67

n oraul Petrila se organizeaza diferite manifestari culturale ocazionale, cum ar fi: Festivalul "Cristal de armindeni"; Memorialul "I.D.Sarbu"; Memorialul folcloric "Gicu Popa"; Memorialul sportiv "Dan Cocor"; Zilele orasului Petrila; manifestari legate de sarbatorile de iarna (pitarai, crai, brundusi, steaua etc); obiceiuri traditionale locale (masuratul oilor, nedeile momarlanesti, etc); Festivalul "Om Rau"- care are loc in luna iulie (trei zile) i este o initiativa privata. Petroani n municipiul Petroani principalele evenimente socio-culturale sunt: Festivalul Intemational de Folclor i Zilele municipiului Petroani, ac iuni care se desfoar anual; Festivalul de muzica usoara "Cntecul Adncului"; Saloanele de primavara si toamna ale artei petrosanene; Tabere de creatie artistica (Universitatea de vara); Expozitii de numismatica; Expozitii de caricaturi; Expozitii de arta plastica si icoane pe sticla. Uricani n oraul Uricani principalele evenimente socio-culturale sunt: Zilele oraului Uricani, Nedeea Uricnean de pe Muntele Tulia, Ziua Eroilor Neamului, manifestri legate de srbtorile de iarn-var, precum Pomul de iarn, msuratul oilor etc. Vulcan Municipiul Vulcan gzduiete numeroase manifestri socio-culturale, evenimente strns legate de tradi ia, obiceiurile i datinile oamenilor din zona Vulcanului. Putem enumera aici urmtoarele: Nedeia Paroeniului, Nedeia momrlneasc Dealu Babii, Festival de muzic uoar pentru copii i tineret, Nedeia Vulcnean, Srbtoarea etniei rromilor din Romnia.n cadrul acestor ac iuni au loc spectacole, ntreceri sportive, manifestri artistice i multe alte evenimente n care sunt implica i cet enii municipiului Vulcan. 5. Mass-media Principalii reprezentan i ai mass-media din Valea Jiului sunt: Televiziunea Parng acopera ntregul areal al Vaii Jiului, cu reportaje din zona; One TV; Radio RCN; Gazeta Vii Jiului (cotidian); Matinal (cotidian); Opinia (sptmnal); Sptmna Vii Jiului (sptmnal); Curierul Vii Jiului (sptmnal); Valea Jiului (sptmnal); Unda de oc (sptmnal); Ecoul Vii Jiului (sptmnal); Pulsul Vii Jiului (sptmnal); Opinia cet eanului (sptmnal); Mesager (publica ia Consiliului Local i a Primriei Municipiului Petroani, sptmnal); Pre ul Exact (sptmnal de mic publicitate de interes jude ean). 6. Zone de agrement Zona de agrement Bri a, zon care se situeaz la baza Sta iunii Turistice Straja, la sta ia de pornire a telescaunului care asigur transportul pe cablu, poate asigura creterea interesului agen ilor economici de a investi n turism. Aceast zon dispune de spa ii de parcare, spa ii pentru alimenta ie public i de cazare, cu posibilit i de dezvoltare a acestor activit i. Amenajarea acestei zone va da posibilitatea celor care

68

au investit deja n turism (n aceast zon) s-i dezvolte afacerile i se creeaz oportunit i de apari ie a noi investitori. n oraul Aninoasa se afla Liridendronum Tulipifera sau Copacul purtator de lalele, originar din America de Nord i adus de la Paris n 1880 de Anna Margarette Madespach, acesta fiind declarat monument al naturii. Dintre structurile turistice existente, se pot aminti: Motel Gambrinus, Motel Gui, Cabana Anena. Zona de agrement Pasul Vlcan peste 80 locuri de cazare i diferite trasee turistice montane se afl situat n partea sudic a localit ii la aproximativ 7 km, de ora, accesul fcndu-se de la DN66 A, pe DJ 664, drum betonat pe o por iune de aproximativ 3 km. n prezent n zona de agrement Pasul Vulcan sunt construite pe terenuri concesionate 56 csu e de vacan , care sunt racordate la re eaua de electricitate, ap potabil fiind asigurat prin re eaua local de ap (izvoare captate i amenajate), sisteme de nclzire proprii prin centrale de nclzire pe combustibil solid. Zona de agrement Cabana Cprioara cabana este amplasat la aproximativ 3 km de localitate, accesul fcndu-se din DN 66 A, pe drumul DJ 665. Zona de agrement Brazi, este amplasat fa de DN 66 A, la aproximativ 1 Km, accesul fcndu-se de pe acest drum pe strada Pinului. Masivul Retezat ofer condi ii de odihn i recreere, reprezentative n acest sens fiind: Pensiunea "Retezat", aflat n Cmpul lui Neag, lng prul Rchi ei, la cota 855 altitudine; complexul turistic "Cheile Butii"; Cabana "Cmpuel" (1.180 m), situat la 22 km de Uricani, cabana se afl n apropierea Cheilor Scorotei; Motel "Valea de Peti", constituie o perl turistic a locului, la 8 km de oraul Uricani. Teritoriul administrativ al oraului Petrila are un bogat fond turistic nc exploatat. La sud se afl o salb de lacuri glaciare, accesibile pe valea Jietului, din DN 7 A, la cca 11 km de localitatea Jiet, trecnd printr-o frumoas zon peisajer, prin cheile Jietului, rezerva ie natural de gradul IV. Lacul Valea de Peti (42 ha) a fost construit n 1972 serveste la alimentarea cu apa a localitatilor din Valea Jiului. Este situat n muntii Vlcan ntr-un cadru natural deosebit. Cabanele montane si casele de odihna sunt deosebit de atragatoare si ospitaliere, ospitalitatea fiind trasatura principala a oamenilor de aici. n cadrul complexelor Straja (Muntii Vlcan), Rusu si I.E.F.S. (Muntii Parng) si Rusor (Muntii Retezat) exista numeroase prtii de schi si dotari necesare practicarii acestui sport (telescaun si teleschi). Dintre cabanele care detin terenuri de sport amintim: Rusu (tenis, popicarie), Caprisoara si Cheile Butii (handbal si tenis), Straja (tenis) si Arcasu din Aninoasa (tir cu arcul). n zona lacului si motelului Valea de Pesti se poate practica pescuitul sportiv. Ca o concluzie a celor prezentate, putem spune ca Valea Jiului este o cetate cu imense ziduri de piatra, cu clima temperata si ploi abundente, adapostind numeroase frumuseti si bogatii, un adevarat rai pentru turisti, pentru pescarii si vnatorii sportivi, pentru iubitorii naturii. XI. Administra ia public local 1. Structura Administra iei Publice Locale n anexa 1 a acestui document se regsesc organigramele cu aparatul de specialitate

69

al primriilor i a serviciilor din subordinea Consiliilor Locale ale celor 6 institu ii promotoare ale proiectului. 2. Cooperare intra-jude ean, intra-regional, na ional i interna ional n baza bunelor rela ii care exist ntre localit ile din Valea Jiului exist o serie de acorduri de parteneriat n vederea derulrii de proiecte de interes comun. Astfel, vom aminti aici de exemplu: Acord de parteneriat dintre Petroani i Lupeni, la nivel de Consiliu local, n vederea implementrii proiectului Ecologizarea zonelor montane din Valea Jiului, Straja-Lupeni i Parng-Petroani. Tot n aceast categorie pot fi incluse i acordurile de asociere dintre Consiliul Jude ean Hunedoara i consiliile locale din Valea Jiului n vederea derulrii proiectului Sistem Integrat de management al deeurilor n jude ul Hunedoara. Astfel de parteneriate interne sunt ns ncheiate i individual, de exemplu, acord de parteneriat ntre Consiliului local Petroani i Consiliul Jude ean Hunedoara n vederea implementrii proiectului Infrastructur pentru turism durabil n zona Parng-Petroani Municipiul Lupeni este, de asemenea, foarte activ din punctul de vedere al parteneriatelor, att pe plan intern, ct u pe plan interna ional. Astfel, exist un proiect n parteneriat cu Consiliul Jude ean Hunedoara intitulat Modernizare DJ 664A: Lupeni Zona de agrement Straja, km 1+000 9+300, depus n cadrul programului Phare 2001 Coeziune Economic i Social infrastructura mic (proiect n curs de implementare, solicitant Consiliul Jude ean Hunedoara, partener Primria Municipiului Lupeni). Un alt proiect derulat n parteneriat care are parteneri din microregiunea Valea Jiului este proiectul Educa ie pentru to i i pentru comunitate program Phare 2005/017-553.01.01.02 Acces la educa ie pentru grupuri dezavantajate. Acesta este un parteneriat ntre Inspectoratul colar al Jude ului Hunedoara, Consiliul Jude ean Hunedoara, Casa Corpului Didactic, Centrul Jude ean de Resurse i asisten Educa ional, Asocia ia Sprijini i Copiii Alba Iulia, Institu ia Prefectului Jude ul Hunedoara, Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Hunedoara, Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Hunedoara, Primria Municipiului Deva, Primria Municipiului Hunedoara, Primria Municipiului Lupeni, Primria Municipiului Ortie, Primria Municipiului Vulcan, Primria Oraului Clan, Primria Comunei Sntmrie Orlea. Foarte important la nivelul comunit ilor din microregiunea Valea Jiului este proiectul de parteneriat ntre cele 6 orae, pentru proiectul Sistem informatic pentru colectarea taxelor n 6 orae din Valea Jiului, finan at de Ministerul Finan elor Publice prin mprumut de la Banca Mondial. De asemenea, Municipiul Petroani i Municipiul Lupeni sunt membre ale Asocia iei Municipiilor din Romania AMR - nfiin at n anul 1990 sub denumirea de Federa ia Municipiilor din Romania, care a func ionat nc de la nceput ca o asocia ie pentru autorit ile locale. Principalele obiective ale Asocia iei Municipiilor din Romania sunt: - participarea activ la imbunt irea cadrului legislativ, n conformitate cu Constitu ia Romaniei i Carta European a Autonomiei Locale; - consolidarea pozi iei AMR ca partener de dialog cu Guvernul i Parlamentul Romaniei pentru sus inerea intereselor autorit ilor locale;

70

organizarea de activit i proprii pentru formarea i perfec ionarea profesional a aleilor locali, a func ionarilor publici i a altor categorii de personal din administra ia public local; - promovarea formelor de colaborare i ntrajutorare reciproc ntre membrii Asocia iei; - crearea de corpuri ale specialistilor avand ca scop analizarea i gsirea de solu ii pentru rezolvarea problemelor specifice administratiei publice i colectivit ilor locale; - ncurajarea participrii societ ii civile la solu ionarea problemelor administra iei publice locale; - reprezentarea unitar a intereselor comune ale colectivit ilor locale n raporturile cu administra ia public central, organiza ii neguvernamentale i ter i; - organizarea de bnci de date i informa ii n domeniul administra iei publice locale; Municipiul Petroani, mpreun cu alte orae din Valea Jiului, face parte din Asocia ia interna ional T.E.M.A. (Transnational European Municipalities Association) alturi de comunit i din state membre ale Uniunii Europene, precum Austria, Italia, Ungaria i Slovenia. Cu ocazia ntlnirilor n cadrul asocia iei au fost fcute prezentri ale municipiului, dar i a oportunit ilor existente n zon. n ceea ce privete capitolul de orae nfr ite, trebuie spus c municipiul Petroani este nfr it cu oraul Vapalota din Ungaria. Program comun stabilit de cele 2 localit i pentru anul 2007 este prezentat mai jos: - Ziua Culturii Vntoreti la Vapalota; - Proiect european de colaborare Asocia ia Iris Varpalota Asocia ia Femei pentru Democra ie Petroani; - Trg Interna ional VAR-EXPO Vapalota; - Tabere reciproce Petroani Vapalota; - Zilele municipiului Petroani i ale oraului Vapalota; - Semimaraton Vapalota; - ntlniri reprezentan i ai societ ii civile din cele dou orae nfr ite (de exemplu: Asocia ia Media, Asocia ia de Cruce Roie, Asocia ii de pensionari); - Legturi de nfr ire ntre institu ii de nv mnt de profil asemntor; - Colaborri ntre cele dou muzee ale mineritului; - Promovarea imaginii oraelor nfr ite; - Colaborri n diferite domenii de activitate (educa ie-nv mnt, afaceri, turism) alturi de Vapalota, i cu celelalte comunit i din T.E.M.A.. De asemenea, trebuie men ionate nfr irile dintre localit ile Petroani Nova Zagora din Bulgaria i Petroani Ponte Nelle Alpi, din Italia. Aceasta din urm legtur interna ional are drept scop construirea, la Petroani, a unui Centrul medical pentru copii (Fundatia "PolicinoItalia). n ceea ce privete rela iile externe, ntre Primria Municipiului Lupeni i Guvernul Landului Niedersterreich din Austria exist un protocol de colaborare, ncheiat n 16.05.2003, cu activit i anuale desfurate n baza unor programe anuale stabilite cu ocazia intlnirilor bilaterale care au loc n fiecare an. Activit i desfurate pn n prezent sunt:

71

Schimburi anuale de tineri tineri din Lupeni particip anual la diferite ac iuni n Austria i tineri din Austria particip la diferite ac iuni n Lupeni; Colaborri i schimburi de experien ntre Serviciul Salvamont din Landul Niedersterreich i Serviciul Public Salvamont Lupeni; Activit i de mountain-bike pe raza municipiului Lupeni i n mprejurimi exper i din Landul Niedersterreich (prof. Herbert Lackner) au elaborat un concept referitor la circuitele de mountain-bike n zon, n perioada 04.08.2007-12.08.2007 a avut loc turul Transsilvanische Alpen / MTB Tour, pe traseul Sibiu - Pltini Obria Lotrului Lupeni Valea Mare Herculane; Colaborare dintre Crucea Roie din Landul Niedersterreich i Crucea Roie din Lupeni; Dezvoltarea domeniului schiabil n Sta iunea Turistic Straja Exper i din Austria Inferioar (domnul Robert Apschner) au elaborat un Master plan pentru transformarea Sta iunii Turistice Straja n sta iune de interes interna ional; Ecologizarea refugiului din Parcul Na ional Retezat montarea de panouri fotovoltaice; Proiect n parteneriat n cadrul Programului INTERREG Re eaua micilor Orae, parteneri: Lower Austria Austria, Stollberg Germania, Lupeni Romnia, Livadia Grecia, Agnita Romnia, Rrashbull Albania, Bni a Romnia, Katundi I RI Albania, Sala Slovacia, Gjegjan Albania, Struga Macedonia, Stockerau Austria.

3. Politica de taxe La Serviciile de Impozite i Taxe din cadrul primriilor din Valea Jiului functioneaz un INFOCHIOC, care ofer facilit i de informare att pentru persoane fizice, ct si pentru persoane juridice. Datoriile catre bugetul local se pot plti i prin intermediul cardurilor la casieria Serviciilor de Impozite i Taxe, se pot consulta i efectua pl i on - line, utiliznd paginile de INTERNET ale Serviciilor de Impozite i Taxe. Utilizarea INFOCHIOC-ului i a paginilor de INTERNET pentru informare, respectiv plata, necesit nscrierea ca utilizator a Sistemului E-Tax.

72

PARTEA III. ANALIZA SWOT A MICROREGIUNII VALEA JIULUI


1. Metodologia de realizare a analizei SWOT Analiza SWOT reprezint o analiz a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunit ilor i a amenin rilor care a fost creat i utilizat de ntreprinderi ca instrument de formulare a strategiilor. Acest instrument face posibil analizarea rapid a punctelor strategice cheie, precum i identificarea alternativelor strategice. Astzi, analiza SWOT este aplicat n cadrul analizei teritoriului i este utilizat ca instrument pentru facilitarea planificrii n cadrul administra iilor publice. nainte de a ncepe o analiz SWOT este absolut necesar prezentarea unei descrieri a cadrului general al situa iei existente pentru ca n cadrul discu iilor to i participan ii s aib o baz comun. Aceast etap preliminar reprezint un element fundamental din moment ce, de cele mai multe ori, persoanele active de la nivel comunit ii dispun de o informare asimetric i au viziuni diferite asupra temelor de dezvoltare. Tehnica SWOT de discu ie/analiz i cercetare se bazeaz pe metoda brainstorming-ului, care s-ar traduce printr-o discu ie ntre persoanele implicate n activitatea de elaborare a strategiei. Analiza SWOT se bazeaz pe urmtoarele elemente: puncte tari, puncte slabe, oportunit i i amenin ri. Ce nseamn un punct tare pentru o comunitate? Aceasta este o ntrebare fundamentala la care trebuie s se rspund. Dintr-o analiz a indicatorilor comunit ii pot rezulta o ntreag gam de puncte tari. Acestea pot fi puncte tari-grele (hard) i puncte tari-uoare (soft). Dac, n mod normal, primele se identific destul de repede, celelalte se contureaz prin discu ii ulteriore sau din activit i de cercetare. Al doilea parametru l reprezint punctele slabe. Aflate la polul opus fa de punctele tari, acestea reprezint slbiciunile cadrului local. i n cazul analizei punctelor slabe este posibil s facem distinc ia ntre puncte slabe-grele i puncte slabe-uoare. Al treilea parametru se refer la zona oportunit ilor. Acestea pot fi studiate i discutate doar dac o alegere preliminar a fost proiectat. In acest stadiu, se impune o nou descriere, mult mai clar persoanelor implicate. Ar putea exista probleme n cadrul analizei dac punctele tari i oportunit ile se suprapun. Exist o diferen clar ntre aceti doi parametri. O regul simpl, dar folositoare pentru o analiz SWOT corect, este aceea de a verifica dac exist o distinc ie clar ntre punctele tari i oportunit i. Amenin rile includ implica iile negative ale msurilor adoptate. Analiza oportunit ilor i a amenin rilor implic un melanj al efectelor interne i externe ale politicii. Efectele externe pot genera ntr-un fel amenin ri. n analiza SWOT nu exista o corespondenta exclusiva intre puncte tari si oportunit i, pe de o parte, si puncte slabe si amenin ri pe de alta parte. Uneori, unele elemente de for a pot conduce la amenin a i ntr-un scenariu dup politic. Punctele tari i punctele slabe sunt concepte statice, bazate pe parametrii descriptivi ai unei zone, ntr-o perioad determinat de timp = CEEA CE EXIST. Oportunit ile i amenin rile au n vedere viitorul, i se refer la alegerile pe care

73

le au de fcut persoanele implicate n procesul de planificare = CEEA CE VA FI. Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela c, indiferent de ac iunile stabilite, procesul decizional ar trebui s includ urmtoarele elemente: construiete pe Punctele Tari, elimin Punctele Slabe, exploateaz Oportunit ile, ndeprteaz Amenin rile.

74

2. Analiza SWOT a microregiunii Valea Jiului

DOMENIUL PUNCTE TARI


Pozi ia geografic asigur (posibilit i de legtur i trafic) conexiuni directe cu celelalte localit i i zone ale rii Tradi ia industrial a microregiunii Infrastructura de transport dezvoltat For de munc disponibil i ieftin Existen a utilit ilor att n zonele reziden iale, ct i n cele industriale Gradul ridicat de urbanizare a microregiunii Existen a tuturor tipurilor de institu ii de nv mnt Administra ii publice locale active cu mare experien n rela ii de cooperare i implementarea proiectelor cu finan are din fonduri comunitare Existen a unor structuri de afaceri (incubator) Grad ridicat al popula iei active, cu vrst de munc (15-64 ani) Existen a unor meteri populari capabili s transmit cunotin ele lor tinerilor, tradi ii i obiceiuri specifice Infrastructur sanitar dezvoltat Industria mineritului i activit ile conexe Zone protejate cu suprafe e ntinse (rezerva ii naturale, parcuri): Defileul Jiului i Retezat Capital natural de valoare deosebit din punct de vedere al: genofondului, biodiversit ii, peisajului, resurselor de ap, avnd un important rol n asigurarea echilibrului ecologic n

PUNCTE SLABE
Zon monoindustrial Lipsa locurilor de munc Migra ia for ei de munc Lipsa terenurilor pentru investi ii viitoare Inexisten a unui plan zonal de dezvoltare pentru Valea Jiului Declinul industriei miniere Existen a unor problema mari de mediu : situri poluate, structuri industriale nedezafectate Lipsa locuin elor sau proiectelor reziden iale noi Infrastructur de turism slab dezvoltat Slaba dotare cu utilit i a zonelor periferice Slab calitate a transportului n comun Slab dezvoltare economic Slab promovare a zonei Lipsa unor institu ii de asisten social Lipsa terenurilor cu poten ial agricol, care s poat oferi resurse pentru activit i economice alternative Venituri sczute ale popula iei din microregiune Numr n cretere de persoane care beneficiaz de venitul minim garantat Numr insuficient de centre de ocrotire pentru anumite categorii cu probleme (minori abuza i, femei abuzate, tineri institu ionaliza i, persoane n vrst) Numr redus de IMM-uri

75

zonele de deal i de munte Existen a mai multor cursuri de ap n microregiune Poten ial turistic exploatabil pe ntreaga perioad a anului Posibilitatea practicrii diverselor forme de turism: turismul de recreere (de weekend) i odihn, turismul sportiv, sporturi extreme

Numeroase situri industriale abandonate Slaba colaborare cu operatorii de turism Numr redus de resurse umane specializate n domeniul turismului Lipsa unui depozit de deeuri ecologice la nivelul microregiunii Inexisten a unor ac iuni concertate pentru promovarea turismului n zon Implicare redus a cercetrii tiin ifice n industrie Baz didactic uzat fizic i moral, att la nivelul infrastructurii (cldiri, spa ii de nv mnt, ateliere, laboratoare, etc.), ct i la nivelul dotrilor specifice Men inerea unor programe colare insuficient adaptate la cerin ele pie ei muncii Lips parteneriate public-privat Slaba manifestare a voluntariatului Lips resurse financiare, spa ii, logistic pentru ONG Lips programe de instruire a sectorului ONG n managementul organiza ional i n scrierea cererilor de finan are

OPORTUNITATI
Accesul Romniei la Fondurile Structurale i de Coeziune ale Uniunii Europene Finalizarea drumului de legtur Valea Jiului Bile Herculane Dezvoltarea nv mntului la distan i a cursurilor de perfec ionare la locul de munc

AMENINTARI
Dependen a de explotarea crbunelui Probleme sociale datorate lipsei locurilor de munc Lipsa unor programe de reorientare profesional coerente care reduce atractivitatea zonei pentru investitori Insuficienta folosire a oportunit ilor acordate turismului Ofertele de produse turistice ale microregiunii nu sunt

76

Conservarea i valorificarea ariilor naturale protejate din microregiune n vederea exploatrii acestora ca atrac ii turistice Poten ial de dezvoltare a unor parteneriate / asocieri ntre unit i administrativ-teritoriale cu interese comune pentru dezvoltarea turismului Existen a de finan ri disponibile pentru proiectele de mediu Resurse naturale care pot genera noi activit i economice: lemn, fructe de pdure, cuar , etc. Existen a unor structuri de afaceri i atragerea unor investitori strategici Dezvoltarea turismului de ni (industrial, montan, de aventur) For de munc ieftin i calificat Posibilitatea acordrii de facilit i fiscale pentru investitori prin hotrri ale consiliilor locale Existen a programelor de msuri active de combatere a omajului Existen a Centrului de reconversie i recalificare profesional Bursa locurilor de munc Existen a de ONG care desfoar activit i legate sprijinirea persoanelor aflate n dificultate Programe de recalificare pentru cei dornici de angrenare pe pia a muncii

competitive i nici cunoscute la nivel interna ional Inexisten a unor structuri care s intervin n situa ii de urgen Scderea nivelului de trai Migra ia for ei de munc spre alte zone Degradarea i poluarea mediului natural Creterea ratei omajului Pierderea specificului zonei, a tradi iilor i obiceiurilor Concuren din partea altor zone industriale Continuarea tendin elor de declin demografic

77

PARTEA IV. STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMIC A MICROREGIUNII VALEA JIULUI


1. Introducere

SOCIO-

Punctul de plecare al elaborrii Strategiei microregiunii Valea Jiului pentru perioada 2007-2013 l reprezint documentele strategice elaborate la nivel regional, jude ean i local. Avnd n vedere contextul n care este implementat proiectul StrategVest, n stabilirea axelor strategice de interven ie s-a luat n considerare faptul c Romnia este parte integrant a Uniunii Europene i beneficiaz de o serie de instrumente de reducere a disparit ilor de dezvoltare. Structura partenerial implicat n elaborarea documentului strategic al microregiunii Valea Jiului este prezentat n figura de mai jos.

Structura logic a documentului strategic elaborat la nivelul microregiunii Valea Jiului este prezentat n figura urmtoare.

78

2. Obiectivul general Strategia de dezvoltare a microregiunii este rezultatul cumulat al eforturilor tuturor actorilor relevan i deoarece are n vedere identificarea problemelor locuitorilor din Valea Jiului, dar i efortul autorit ilor locale de a gestiona n cel mai eficient mod cu putin resursele materiale disponibile n scopul dezvoltrii socio-economice. Obiectiv general Transformarea oraelor din bazinul carbonifer al Vii Jiului n zone favorabile dezvoltrii economice prin nlocuirea dependen ei acestora de industria minier. 3. Obiectivele specifice Pentru atingerea obiectivului general au fost identificate o serie de obiective specifice care vizeaz: Creterea gradului de ocupare a popula iei din Valea Jiului; Diversificarea activit ilor economice i atragerea de noi investi ii antreprenoriale; Atragerea de investitii in scopul construirii/modernizarii i reabilitarii infrastructurii din microregiune; Promovarea i prezentarea Vaii Jiului ca o destina ie turistic atractiv i accesibil; Protec ia mediului nconjurtor prin ac iuni ndreptate asupra principalelor surse de poluare. Aceste obiective vor fi realizate ntr-un orizont de timp de 7-10 ani prin implementarea de proiecte de dezvoltare, beneficiare de finan ri din fonduri comunitare.

79

Grafic, legtura dintre obiectivul general i obiectivele specifice este redat n figura de mai jos.

4. Axele prioritare i domeniile de interven ie Priorit ile prevzute n Strategia microregiunii Valea Jiului sunt compatibile cu domeniile de interven ie stabilite n cadrul Programului Opera ional Regional i a Programelor Opera ionale Sectoriale: Creterea Competitivit ii Economice, Infrastructura de Transport, Infrastructura de Mediu, Dezvoltarea Resurselor Umane, Dezvoltarea Capacit ii Administrative. Axe prioritare i domeniile de interven ie identificate n Strategia Microregiunii Valea Jiului au fost corelate cu Planul de Dezvoltare Regional al Regiunii Vest pentru perioada 2007-2013 i cu Strategia de Dezvoltare a Jude ului Hunedoara 2007-2013. De asemenea, observa iile primite din partea comunit ilor au inut cont de strategiile de dezvoltare locale elaborate sau n curs de elaborare la nivelul fiecrei localit i component a microregiunii Valea Jiului. Ca urmare a analizei parteneriale realizate la nivelul microregiunii Valea Jiului, pentru perioada 20072013, au fost identificate urmtoarele 5 axe prioritare strategice: Dezvoltarea resurselor umane; Diversificarea activit ilor economice; Dezvoltarea infrastucturii la nivelul microregiunii; Dezvoltarea zonei ca atrac ie turistic regional i na ional; Protec ia mediului nconjurtor.

80

Axa prioritar 1: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Domeniul de interven ie 1.1. Adaptarea popula iei active din microregiune la noile cerin e ale mediului de afaceri - derularea unor programe de calificare/recalificare n meseriile necesare noilor ramuri economice dezvoltate n microregiune; - adaptarea programei pentru invatamantul liceal si universitar, la noua viziune cu privire la dezvoltarea zonei; - sprijinirea mobilit ii geografice i a mobilit ii ocupa ionale a persoanelor din Valea Jiului; - creterea adaptabilit ii resurselor umane care formeaz popula ia activ la cererea de pe pia a for ei de munc din mircoregiune; - formarea i dezvoltarea de abilit i manageriale; - dezvoltarea spiritului i culturii antreprenoriale nc din sistemul de nv mnt preuniversitar i universitar, n parteneriat cu mediul de afaceri; - dezvoltarea sim ului civic i implicarea popula iei n proiectelor derulate de administra iile publice de la nivelul microregiunii. Axa prioritar 2: DIVERSIFICAREA ACTIVIT ILOR ECONOMICE Domeniul de interven ie 2.1. Revitalizarea activit ii Companiei Na ionale a Huilei - reconsiderarea perimetrelor de exploatare, n vederea concentrrii extrac iei pe zonele cele mai productive; - optimizarea numrului de personal i a salarizrii acestuia, astfel nct exploatrile s func ioneze eficient; - reabilitarea si retehnologizarea minelor ramase in exploatare; - modernizarea instalatiilor utilizate n activitatea de exploatare a zcmintelor de crbune. Domeniul de interven ie 2.2. Dezvoltarea activit ilor productive alternative - crearea unui parc industrial la nivelul microregiunii; - redarea n circuitul economic a fostelor situri industriale; - Reutilizarea spa iilor, activelor i a suprafe elor de teren devenite disponibile n urma nchiderii minelor. Domeniul de interven ie 2.3. Valorificarea n sens economic a resurselor existente n zon - inventarierea terenurilor disponibile pentru derularea unor proiecte economice de investi ii de ctre agen i economici romni i / sau strini; - dezvoltarea spiritului anteprenorial prin apelul la servicii de consultanta instruire pentru domenii noi precum: agricultur, creterea animalelor, produse bio; - sprijinirea intreprinzatorilor in prelucrarea lemnului, ciupercilor si fructelor de padure resurse naturale oferite de zon.

81

Axa prioritar 3: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LA NIVELUL MICROREGIUNII Domeniul de interven ie 3.1. Infrastructura de transport - finalizarea drumului Cmpul lui Neag Bile Herculane; - reabilitarea drumului de acces DN7A Petroani-Voineasa; - continuarea procesului de modernizare a drumurilor, aleilor i trotuarelor. Domeniul de interven ie 3.2. Re elele de utilit i - mbunatatirea conditiilor de trai prin refacerea fondului locativ i a serviciilor de utilit i; - ntocmirea de studii de fezabilitate pentru dezvoltarea n comun a unor proiecte de dezvoltarea a diferitelor re ele de utilit i; - modernizarea sistemelor de iluminat public stradal. Axa prioritar 4: DEZVOLTAREA ZONEI CA ATRAC IE TURISTIC REGIONAL I NA IONAL Domeniul de interven ie 4.1. Valorificarea poten ialului turistic - refacerea infrastructurii rutiere de acces spre obiectivele turistice din microregiune; - reabilitarea spa iilor de cazare existente i amenjarea altora noi la un nivel calitativ ct mai nalt; - amenajarea i / extinderea arealelor propice pentru practicarea sporturilor de iarn: prtii de schi, instala ii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zpezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al prtiilor de schi, omologarea prtiilor; - amenajarea unor obiective turistice naturale pentru activit i turistice: lacuri, peteri, forma iuni geologice, chei, cascade, cascade; - amenajarea unor obiective turistice n perimetrele fostelor exploatri miniere (muzeu al mineritului); - dezvoltarea unui parc de distrac ie tematic la nivelul microregiunii. Domeniul de interven ie 4.2. Asigurarea de servicii i oferte turistice competitive - formarea profesionala a fortei de munca in vederea asigurarii serviciilor specifice; - constituirea unor trasee i circuite turistice care s devin tradi ionale; - ncurajarea firmelor din domeniul turismului n vederea ob inerii certificatelor de calitate; - amenajarea de noi posturi SALVAMONT i refugii montane; - realizarea de studii de oportunitate pentru realizarea unor instala ii pe cablu tip telegondol; - valorificarea prin turism a crea iei artizanale, a meteugurilor populare, a arhitecturii populare i a manifestrilor folclorice. Domeniul de interven ie 4.3. Activit i de promovare a zonei - promovarea unei imagini pozitive a microregiunii pentru atragerea turitilor, operatorilor de tursm i a investi iilor;

82

realizarea de panouri, brouri, pliante, cataloage pentru principalele obiective turistice existente la nivel de microregiune; amenajarea unui traseu turistic tematic, de exemplu Drumul Momrlanilor, cu accent pe re ete culinare tradi ionale, artizanat, izvoare cu ap microbiologic pur; dezvoltarea unui / unor punct(e) de informare turistic i ntre inerea unei pagini de internet a microregiunii ca mijloace de promovare turistic a zonei;

Axa prioritar 5: PROTEC IA MEDIULUI NCONJURTOR Domeniul de interven ie 5.1. Rezolvarea problemelor sectoriale de mediu satisfacerea cerin elor de ap ale popula iei urbane i din zonele rurale; reducerea emisiilor de COV rezultate din activit ile industrie (termocentrale); gestiunea integrat a deeurilor (colectare, transport, depozitare i reciclare) la nivel microregional; dezvoltarea economic durabil a exploata iilor forestiere; definirea re elei microregionale a ariilor protejate de tip Natura 2000 i stabilirea planurilor de gestiune; reabilitarea ecologic a terenurilor din zonele afectate de activit i economice intense.

5. Planul de ac iuni Scopul Planului de ac iuni este de a traduce obiectivele strategice enumerate mai sus i general valabile pentru localit ile din Valea Jiului n propuneri practice de proiecte care s fie implementate. Ce deosebete Valea Jiului de alte regiuni? Dependen a ei aproape total de industria minier n creterea sa istoric i viabilitatea ei economic; Concentrarea unui numr att de mare de omeri relativ tineri ntr-o economie creat artificial; Starea precara a infrastructurii care a crescut odat cu industria minier, inclusiv condi iile de locuit, deteriorarea mediului provocat de industria minier i ruinele provenite din nchiderea minelor; Inaccesibilitatea Vii Jiului fa de lumea exterioar; Absen a activit ilor economice substan iale care depind sau nu sunt legate de exploatarea crbunelui;

Faptul c o propor ie mare din oamenii care au lucrat n industria minier erau imigran i, a eliminat modelele tradi ionale de via ale comunit ii locale - de exemplu predominan a cldirilor nalte cu multe apartamente i absen a unei economii de subzisten bazate pe proprietatea asupra pmntului; n aceste condi ii principalele grupe de actiuni identificate n cadrul discu iilor grupului de lucru sunt:

83

Grupa 1: Grupa 2: Grupa 3:

Stimularea crerii de locuri de munc i dezvoltarea sectorului privat n Valea Jiului printr-un pachet de stimulente i investi ii. Atragerea de investi ii n sectorul privat din regiune, mai ales, dar nu exclusiv, din alte pr i ale rii. Sprijinirea i ntrirea activit ii sectoriale mai ales axate pe agricultur, construc ii, turism, industria manufacturier i serviciile asociate acesteia, i produc ia cu baze tehnologice. Implicarea comunit ii locale n dezvoltarea regiunii prin modificarea propriilor lor percep ii negative, prin transformarea imaginii regiunii i oferirea oamenilor a resurselor i calificrilor necesare care s le permit s-i creeze singuri noi oportunit i. Transformarea mediului fizic i natural dintr ntr-unul care s sus in o economie diversificat i o bun calitate a vie ii. Promovarea i marketingul Vii Jiului i a fondurilor sale fixe pe plan local, regional, na ional i interna ional.

Grupa 4:

Grupa 5: Grupa 6:

Fiecare grupa reflect necesit ile Vii Jiului pentru dezvoltare i ofer eluri posibil de atins n termen scurt ctre care se orienteaz toate ac iunile. Mai precis, fiecare grupa a fost concretizata ntr-un grup de actiuni pornind din cele ase teme principale. Vom prezenta acum aceste propuneri sub forma unor ac iuni detailate. n rezumat ele sunt: Transformarea oraului Petroani ntr-un nucleu de dezvoltare Acest pachet de ac iuni cuprinde o serie de ac iuni de sprijinire a dezvoltrii sectorului privat, concentrate asupra oraului Petroani ca principalul punct de cretere a microregiunii. Oraul Petroani are cea mai bun infrastructur, servicii i facilit i din Valea Jiului, avnd totodat i cea mai diversificat economie. Prezen a Universit ii n ora constituie un alt motiv pentru ca oraul Petroani s devin un centru al creterii economice. Sprijinul acordat va fi complex din punct de vedere tehnic i de nalt calitate. A1 A2 A3 A4 Sprijin pentru crearea de noi afaceri printr-o serie de stimulente i instrumente. Concentrarea aten iei asupra dezvoltrii IMM-urilor cu un real poten ial de cretere. Investi ii ntr-un Parc de afaceri care s ofere facilit i pentru un incubator de afaceri, un spa iu flexibil pentru servicii i servicii integrate de suport. Dezvoltarea unui Parc tehnologic care s sprijine i s dezvolte afacerile cu un grad nalt tehnologic, care s beneficieze de expertiza din cadrul Universit ii.

84

Ini ial, aten ia va fi concentrat asupra colectrii expertizei, ideilor, cunotin elor i fondurilor, n timp ce, cu timpul, idea unui Parc tehnologic se va transforma din aceea a unui centru virtual ntr-un centru de afaceri cu baze tehnologice. A5 A6 O campanie sus inut de promovare a regiunii i atragere de noi afaceri i investi ii. Sprijin ndreptat n mod special spre crearea unui sector axat pe turism i dezvoltarea sectoarelor existente, cum sunt construc iile i agricultura.

Aplicarea acestui pachet de msuri de sprijin va necesita implicarea de resurse umane ;i materiale importante. Comunitatile vor juca un rol esen ial n coordonarea ac iunilor i asigurarea expertizei adecvate pentru conducerea acestui proces. Asigurarea angajrii i capacitrii comunit ii locale Ini iativa de regenerare a Vii Jiului Un al doilea pachet de ac iuni se orienteaz asupra regenerrii comunit iilor i include: A7 Recrutarea i formarea a ase facilitatori din rndurile Comunit ii locale pentru coordonarea ac iunilor comunit ii n vederea conducerii unui proiect demonstrativ ini ial. Acest proiect va utiliza oamenii locului pentru modernizarea unei propriet i neocupate i transformarea ei ntr-un loc de cazare i de ac iuni ale comunit ii locale. Ini iative care sunt proiectate i axate asupra fotilor minieri, femeilor i tinerilor. Aceste ini iative au ca scop s-i informeze mai bine pe oameni asupra sprijinului pus la dispozi ia acestor grupuri diferite de persoane i structurarea acestui sprijin dup nevoile lor speciale. Tipurile de sprijin includ asisten a pentru nceperea de noi afaceri, formarea profesional n activit i care asigur independen a oamenilor, formarea profesional n tehnic i pentru anumite sectoare, informare, consultan i orientare. Un program de renovare a locuin elor pentru mbunt irea fondului locativ prin utilizarea oamenilor care locuiesc acolo pentru lucrri de demolare a construc iilor i/sau modernizare, dup necesit i. Scopul este cel de a crea o comunitate durabil n care oamenii s simt c apar in acelei regiuni i c sunt mndri de aceasta. O ac iune nrudit va fi formarea profesional a reziden ilor n ntre inerea locuin elor i ca administratori. Scopul este renovarea locuin elor pe o baz necomercial printr-un program de ac iuni de auto-ajutor bazat pe comunitatea local.

A8

A9

Ini iativa de Regenerare a Comunit ii din microregiunea Valea Jiului va fi aplicat cu ajutorul oamenilor locului. Expertiza de sprijin pentru dezvoltarea i aplicarea acesteia va avea loc n fiecare ora din Valea Jiului i aceti exper i vor fi o parte a comunit ii pe care o sus in. Cel mai bun mod de a ncuraja ac iunile pornite din comunitate este prin

85

puterea exemplului. Proiectele demonstrative vor juca un rol important n aceast ini iativ. Propunem, de exemplu, ca primul proiect care se ntreprinde s fie modernizarea i amenajarea unui bloc n fiecare ora pentru a demonstra cum se pot mbunt i locuin ele i crea un centru al comunit ii ca un punct focal pentru ini iativa de regenerare. mbunt irea mediului i a infrastructurii prin investi ii publice Acest program de ac iuni va completa ini iativele de regenerare pentru Petroani i comunitatea local propuse n cadrul ac iunilor A1 pn la A9. Ele vor crea oportunit i pentru angajarea for ei de munc i dezvoltarea calificrilor la fotii minieri i tineri, mai ales n legtur cu renovarea locuin elor, dezvoltarea infrastructurii i mbunt irea i refacerea mediului. A10 Exist o nevoie disperat pentru un sistem de gestionare a deeurilor n Valea Jiului. Acest proiect va avea drept rezultat crearea unui sistem de gestionare a deeurilor pentru ntreaga Vale a Jiului, conform cu standardele europene i n concordan cu direc iile de dezvoltare ale acesteia. Imbunatatirea calit ii infrastructurii de servicii publice. Imbunatatirea i refacerea mediului nconjurator practic nu se poate disocia dezvoltarea Vii Jiului, n special ca destinatie turistica, de ecologizarea zonei.

A11 A12

Crearea unui sector de turism pentru stimularea creterii economice i a ocuprii for ei de munc Strategia stabilete elul de dezvoltare a turismului ntr-un sector economic important care s aduc o contribu ie major la activitatea productiv i ocuparea for ei de munc n economia Vii Jiului. Aceasta va necesita organizarea activit ilor turistice existente i a participan ilor ntr-o abordare coordonat. Va necesita de asemenea o planificare i o implementare specializat i de calitate a planului de dezvoltare. Ac iunile de ntreprins n cadrul acestui obiectiv cuprind: A13 A14 A15 A16 A17 Organizarea unui site de Internet al poten ialului turistic din Valea Jiului Dezvoltarea / modernizarea complexelor turistice din Valea Jiului. Program de dezvoltare a oraului Petroani ntr-o poart de intrare pentru turismul din Valea Jiului. Dezvoltarea infrastructurii necesar activit ilor turistice. Dezvoltarea de programe pentru turism i a IMM-urile din turism.

86

A18

Program de dezvoltare a calificrilor profesionale pentru ntreprinderile turistice i serviciile asociate acestora.

A 19 Identificarea posibilit ilor pentru dezvoltarea unui circuit turistic tematic la nivelul miccroregiunii Ac iunile complementare n cadrul obiectivelor de dezvoltare a sectorului de formare profesional i a sectorului privat vor asigura capacitatea oamenilor de a profita de pe urma noilor oportunit i de afaceri i de ocupare a for ei de munc. Investi ii n calificarea profesional pentru a satisface condi iile economice n schimbare Necesitatea de a forma calificrile profesionale ale oamenilor care s le permit s beneficieze de pe urma noilor oportunit i strbate ca un fir logic toate obiectivele strategiei. Un sistem flexibil i adaptabil de aplicare va trebui s fie organizat, prin oferirea unei game largi de programe de calificare profesional. Restructurarea major a economiei va necesita un nou set de calificri pentru popula ia activ. Va fi de asemenea necesar un sistem substan ial mult mai flexibil de implementare a formrii profesionale. Activitatea de formare profesional se va axa pe: A20 A21 A22 Formarea formatorilor i a facilitatorilor din rndurile comunit ii. Dezvoltarea unui Centru de nv are virtual n cele ase orae din vale. Formarea capacit ii de a aplica programe de formare profesional care s le permit oamenilor s-i gseasc singuri solu ii de ocupare, n domeniul tehnic, sectorial i nv mntul general. Un program de stimulente pentru formarea profesional adresat fotilor minieri i tinerilor care intr pe pia a muncii. O schem de stimulente pentru calificarea profesional a femeilor.

A23 A24

Pentru predarea formrii profesionale se va utiliza capacitatea existent a regiunii, sprijinit de asisten tehnic la nevoie. Rolul comunitatilor locale n ac iune este de a coordona aceast dezvoltare i de a asigura dotarea sistemului de predare cu cele necesare pentru formarea profesional i la timpul potrivit, locul, viteza i cantitatea necesare. Promovarea unei imagini pozitive a microregiunii pentru atragerea investi iilor i formarea ncrederii comunit ii locale ntreaga strategie i ac iunile trebuie s fie promovate i prezentate pe pia . Aceasta nseamn promovarea n rndurile comunit ii locale pentru o mai bun informare, promovare, ncurajarea participrii, dezvoltarea nivelului de cunotin e i a capacit ii de n elegere a strategiei i planului de ac iuni. Aceasta nseamn de asemenea promovarea

87

sprijinului oferit sectorului privat, oamenilor de afaceri existen i, noilor afaceri poten iale care se vor nfiin a, ntreprinztorilor locali ca i oamenilor i societ ilor din afara regiunii, inclusiv investitorilor, afacerilor i donatorilor. n cele din urm, regiunea va trebui s se prezinte singur pe pia i s-i promoveze activit ile fa de vizitatorii i investitorii poten iali din plan regional, na ional i, n cele din urm, interna ional. Propunerile specifice de ac iuni includ: A25 A26 O campanie de informare i promovare n rndurile comunit ii locale i a oamenilor de afaceri Coordonarea marketingului regional i dezvoltarea campaniei.

6. Portofoliul de proiecte i identificarea surselor de finan are Un portofoliu de proiecte bune, nso it de co-finan area adecvat sunt esen iale pentru a asigura absorb ia efectiv a Instrumentelor Structurale disponibile pentru Romnia ncepnd cu 1 ianuarie 2007. n acest sens, etapa de pregtire de proiecte trebuie s nceap anterior lansrii ghidurilor solicitantului. n portofoliu de proiecte al microregiunii Valea Jiului figureaz n acest moment urmtoarele proiecte:

88

Titlul proiectului Realizarea infrastructurii drumului Dealu Babii-Merior (DJ 666) Modernizare DJ 664: Vulcan limita judet Gorj

Programul Opera ional 10.000.000 Programul Opera ional Regional

Valoarea (EURO)

Sursa de finan are Axa prioritar Axa Prioritar 2: mbunt irea infrastructurii regionale i locale de transport Domeniul major de interven ie 2.1. Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene, strzi urbane inclusiv construc ia / reabilitarea oselelor de centur 2.1. Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene, strzi urbane inclusiv construc ia / reabilitarea oselelor de centur 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale i creterea calit ii serviciilor turistice

2.000.000

Programul Opera ional Regional

Axa Prioritar 2: mbunt irea infrastructurii regionale i locale de transport

Modernizarea zonei Pasul Vulcan

20.000.000 Programul Opera ional Regional

Axa Prioritar 5: Dezvoltarea durabil i promovarea turismului

Realizarea Aventura Parc in Aninoasa

600.000

Programul Opera ional Regional

Axa Prioritar 5: Dezvoltarea durabil i promovarea turismului

5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale i creterea calit ii serviciilor turistice

89

Modernizare Spital Lupeni

1.000.000

Programul Opera ional Regional

Axa Prioritar 3: mbunt irea infrastructurii sociale Axa Prioritar 5: Dezvoltarea durabil i promovarea turismului

3.1. Reabilitarea / Modernizarea / Echiparea infrastructurii serviciilor de sntate 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale i creterea calit ii serviciilor turistice

Reabilitare sta iunea Turistic Straja, amenajare zona de agrement Bri a i ci de acces (Lupeni)

3.000.000

Programul Opera ional Regional

Reabilitare DJ 709F si infrastructura rutier areal Parng (Petroani)

4.484.000

Programul Opera ional Regional

Axa Prioritar 2: mbunt irea infrastructurii regionale i locale de transport

2.1. Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene, strzi urbane inclusiv construc ia / reabilitarea oselelor de centur Extinderea / modernizarea sistemelor de ap / ap uzat

Infrastructura pentru turism durabil n zona turistic Parng (Petroani) Reabilitare drumuri vicinale, alei i strzi oreneti (Uricani)

10.556.000 Programul Opera ional Sectorial de Mediu 6.000.000 Programul Opera ional Regional

Axa Prioritar 1: Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i ap uzat Axa Prioritar 2: mbunt irea infrastructurii regionale i locale de transport

2.1. Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene, strzi urbane inclusiv construc ia / reabilitarea oselelor de centur 3.1. Reabilitarea / Modernizarea / Echiparea

Reabilitarea, modernizarea si

500.000

Programul Opera ional

Axa Prioritar 3: mbunt irea

90

echiparea ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Boli Cronice Petrila Reabilitarea i modernizarea re elei de strzi urbane i drumuri n municipiul Lupeni Reabilitare i modernizare Unitate de Asisten MedicoSocial Uricani Restaurarea Palatului Cultural Minerul Lupeni 2.000.000 500.000 2.500.000

Regional

infrastructurii sociale

infrastructurii serviciilor de sntate

Programul Opera ional Regional

Axa Prioritar 2: mbunt irea infrastructurii de transport regionale i locale

2.1. Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene, strzi urbane inclusiv construc ia / reabilitarea oselelor de centur 3.1. Reabilitarea / Modernizarea / Echiparea infrastructurii serviciilor de sntate 5.1. Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural, crearea i modernizarea infrastructurilor conexe 5.1. Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural, crearea i modernizarea infrastructurilor conexe Extinderea / modernizarea sistemelor de ap / ap uzat

Programul Opera ional Regional Programul Opera ional Regional

Axa Prioritar 3: mbunt irea infrastructurii sociale Axa prioritar 5: Dezvoltarea durabil a turismului regional i local

Modernizare (ramforsare) str. Republicii Petrila, orasul Petrila Extindere canalizare menajera in orasul Petrila

2.650.000

Programul Opera ional Regional

Axa prioritar 5: Dezvoltarea durabil a turismului regional i local

3 030 000

Programul Opera ional Sectorial de Mediu

Axa Prioritar 1: Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i ap uzat

91

Reabilitare coli i grdini e n oraul Uricani

1 500 000

Programul Opera ional Regional

Axa Prioritar 3: mbunt irea infrastructurii sociale

3.4. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea infrastructurii educa ionale preuniversitare, universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu

Realizare infrastructur i dezvoltarea turismului montan n zona Cmpuel Sarba

16.000.000 Programul Opera ional Regional

Axa Prioritar 5: Dezvoltarea durabil i promovarea turismului

5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale i creterea calit ii serviciilor turistice

92