Sunteți pe pagina 1din 25

1.3. Tehnici de consiliere C. Rogers propune urmatoarele tehnici de consiliere/ terapie (cf.

Iolanda Mitrofan, 2000) : reflectia, meditatia, afirmatii cu accent pe sentimentele prezente; reformularea continutului relatat de client; acceptarea neconditionata (atitudine empatica autentica): acceptarea pozitiva verbala i nonverbala. In prezent se folosesc urmatoarele tehnici de consiliere nondirectiva: A. Tehnici de ascultare. Ascultarea activa Pe parcursul relatarilor clientului, consilierul trebuie sa fie preocupat in permanenta de intrebari precum. Ce spune de fapt clientul ? ; Care sunt mesajele reale ale acestuia ?. Aceasta preocupare poate fi verbalizata prin afirmatii de tipul: Se pare ca suferiti mult din cauza faptului ca... . In felul acesta, consilierul arata ca manifest un interes sporit fa de ceea exprima clientul, printr-o atitudine plina de aten ie i solicitudine. Tehnica ascult rii include, cu deosebire, atentia acordata unor semne nonverbale: folosite nu pentru a exprima sentimente, ci pentru a le ascunde. B. Tehnici de reflectare: a. Repetitia ecou- Consilierul reia o secventa din relatarea clientului, accentuand cuvintele i expresiile - cheie. Astfel, clientul este ncurajat sa comunice i, mai mult, acesta simte ca este inteles, acceptat, simte ca nu este singur. Exemplu: Clientul: ...Eram att de nefericit... . Consilierul: .. .Erati att de nefericit... etc. De aceea, reformularea mesajului clientului, utilizand alti termeni, considerati ca echivalenti, este superioara in masura in care evidentiaza un efort real de intelegere. Exemplu: Clientul: ...Emm att de nefericit... . Consilierul : ... Vreti s spuneti ca intmplarea respectiv v-a intristat foarte mult... etc. b. Repetitia pe alt ton. Consilierul reia o parte din relatarea clientului dar pe alt ton si cu o nuanta de umor, tocmai pentru a schimba viziunea sa asupra unor evenimente considerate negative. C. Tehnici de reformulare: A reformula inseamn a spune cu alti termeni intr-o maniera mai concisa sau mai explicita ceea ce clientul tocmai a exprimat. O reformulare este corect efectuata si devine eficienta doar in masura in care intruneste acordul celui caruia ii este destinat (I. Dafinoiu, 2000, p. 125). Pentru Rogers, acordul clientului reprezinta criteriul principal al validitatii reformularii; clientul este considerat expert in problema sa, cea mai informata persoana in legatura cu situatia pe care o traieste. Trei procedee principale ale reformularii: Exemplele care insotesc descrierea acestor procedee sunt preluate din lucrarea Elemente de psihoterapie integrativ ,

semnat de I. Dafinoiu (op. cit., pp. 126-127): 1. Reformularea-reflectare consilierul subliniaza aspectele esentiale din relatarea clientului, pastrand ns cadrul de referinta propus de client. Exemplu: Clientul: ...Problema cu acest gen de sentimente placute este ca ma simt nefericit pentru ca stiu ca, dupa aceste extraordinare momente de improspatare a forte lor, voi rec dea in starea de depresie. Consilierul: Daca inteleg bine, va spune i ca aceste reactii tonice sunt pasagere si acest fapt v interzice orice satisfactie. 2. Reformularea ca inversare a raportului figur -fond este un procedeu care se foloseste, cu deosebire, atunci cand clientul este nemultumit de modul in care a reactionat intr-o anumita situatie ; ea permite sa se ob in o nou viziune asupra ansamblului, f r a se ad uga sau omite ceva din relatarea clientului. Acest procedeu i are originea n teoria gestaltist i exprim foarte bine concep ia rogersian privind restructurarea cmpului. Exemplu : Clientul: ...Sunt singurul din clas care nu face nimic niciodat bine! Consilierul: ...Dup p rerea dumneavoastr to i ceilal i reu esc mai bine dect dumneavoastr ? 3.Reformularea-clarificare este un procedeu complex prin care consilierul formuleaz ceea ce clientul a sim it, dar nu poate exprima. Exemplu : Clientul: Cumnatul meu este un tip literalmente plin de preten ii. Dup el, numai persoana lui conteaz . Numai el are ceva de spus. Imediat ce apare, conversa ia este monopolizat de el. Pot s urez bun seara la toata lumea i s plec. Consilierul: Nodul problemei nu este dat att de aceste maniere, ct faptul c ele, ntrun fel sau altul, v deranjeaz , ajung s v elimine. Curs 7: ANALIZA TRANZAC IONAL N CONSILIERE 1. Acest instrument de terapie/consiliere are la baz sistemul teoretic elaborat de c tre psihologul canadian (naturalizat mai apoi american) Eric Berne (Analiza tranzac ional i psihoterapie, 1961, i Jocuri pentru adul i, 1962). N scut n Statele Unite, Analiza Tranzac ional (A.T.) (tranzac ie -comunicare, rela ie, contact ntre persoane/grupuri) a cunoscut rapid un succes considerabil, nu numai ca instrument de evolu ie (dezvoltare) personal dar i ca instrument de evolu ie a grupurilor. Pentru elaborarea A.T., Berne porne te de la premisa conform c reia, orice fiin omeneasc ce vine pe lume, f r complica ii genetice sau accidente, este o fiin cu imense poten iale, care merit un respect deplin, indiferent de ras sau de apartenen social (cf. R. De Lassus, 2000, p. 147-148). Fiin a omeneasc poate - i trebuie - s ajung la cea mai nalt con tiin de(spre) sine, prin faptele ei, prin modul n care i folose te energiile (intelectuale, fizice i spirituale) n raporturile ei cu ceilal i i cu lumea. Berne sus ine c aspectele cognitive, emo ionale i comportamentale interac ioneaz n structura de personalitate. Pentru ilustrarea aceastei idei, Berne descrie structurarea personalit ii ca fiind constituit din trei St ri ale Eu-lui: Eul de P rinte Eul de Adult Eul de Copil Se poate asocia mai mult sau mai pu in exact, starea Eu-lui de P rinte cu nivelul comportamental, starea Eu-lui de Adult cu nivelul cognitiv, starea Eu-lui de Copil cu nivelul afectiv.

O persoan cu un Eu de P rinte dominant (P rinte Normativ, Critic) ncearc s se impun n permanen n fa a celorlal i, s domine, s condamne, s judece sau s i devalorizeze pe ceilal i: A a trebuie s faci, a a trebuie s te compor i!, A a este bine sau A a nu este bine, Este vina ta !, Nu e ti capabil sa...etc. Alteori, Eul de P rinte se manifest preponderent prin comportamente de protec ie, de ncurajare i de ajutor (P rinte Binevoitor, Grijuliu): Nu este grav, se P rinte judec ile Poate cuprinde cerin ele, valorile, normele, pe care o persoan le-a fi definit sintetic prin cuvntul ntmpl oricui!, Bravo ! Ai g sit o solu ie excelent !, Nufi fie team , rezolv problema !, Pot s te ajut cu ceva ?. Un mare pericol rezid n subdimensionarea Eului de P rinte ceea ce poate s conduc la comportamente dezadaptative prin ignorarea i nc lcarea oric rei reguli i norme. Eul de Adult caracterizeaz comportamentul realist, logic i ra ional; este cel care pune ntreb ri, i interogare asupra lumii, compar , evalueaz , analizeaz , nva , reflecteaz , n elege, comunic , ia decizii, rezolv probleme, negociaz . Poate fi definit sintetic prin cuvintele: cine, cnd, cum, ce ? Eul de Adult (Calculatorul) permite realizarea unui echilibru ntre dorin e, pl ceri (Eul de Copil) i norme i valori (Eul de P rinte), faciliteaz eficien a i reu ita n atingerea scopurilor propuse. n anumite situa ii ns , persoana care cu un Eu de Adult bine conturat - i ascult Eul de P rinte i i reprim Eul de Copil - devine o persoan exagerat de ra ional , calculat , pragmatic ; fantezia, spontaneitatea i pl cerea micilor bucurii ale vie ii nu i sunt caracteristice (inteligen rece). Eul de Copil nsumeaz emo iile, satisfac iile, pl cerile i nepl cerile, regretele, anxiet ile i temerile, mnia i furia. Este starea prin care se exprim spontan, liber trebuin ele i dorin ele noastre, emo iile, sentimentele i creativitatea. Doresc, mi place sunt cuvinte care definesc Copilul Liber. El reprezint totodat i resursa de creativitate, intui ie, spontaneitate. El este cel care se bucur , se ntristeaz , rde, plnge, respinge, are fantezii, are preferin e, are nelini ti. Din contr , Copilul Adaptat define te o persoan care i regleaz trebuin ele, dorin ele n func ie de expectan ele celorlal i. Acest comportament adaptativ se manifest la niveluri diferite : -adaptare social la cereri (cel lalt emite o cerere, noi inem cont de ea i ne modific m propriile trebuin e) sau la regulile pe care le accept m (de exemplu, acceptarea regulilor de polite e) ; -supunere (teama n fa a reac iilor celuilalt); -devalorizare (ne victimiz m, ne declar m incapabili), -revolt (sus inem n mod sistematic contrariul, n acest caz devenind copil rebel). Cele 3 St ri ale Eu-lui se dezvolt n fiecare persoan (con innd: gnduri, ra ionamente, emo ii i sentimente, norme i comportamente). Nici una dintre acestea nu este mai important dect celelalte. Astfel, cei care practic A.T. vor considera c este de dorit (op. cit., pp. 42-43): -s desf ori o munc

intelectual (teme colare, lectura unui dosar, analiza unui contract) cu Adultul; -s dai directive (unor copii, solda ilor, unor persoane aflate ntr-o situa ie critic ) cu P rintele Normativ ; -s ai grij de copii, s -i ntre ii, s -i aju i, s -i ncurajezi, s -i sus ii pe ceilal i cu P rintele Binevoitor ; s te supui normelor sociale (regulamente, reguli de polite e) cu Copilul Adaptat; -s te revol i mpotriva tuturor formelor de nedreptate cu Copilul Rebel, -s - i exprimi n mod spontan sentimentele adev rate cu Copilul Liber, n cadrul unor atitudini de profund respect fa de ceilal i. n acela i timp, ei vor recunoa te n unanimitate c nu este de dorit: -ca o persoan s emit aproape ntotdeauna p reri despre via pornind numai de la P rintele s u Normativ sau numai de la Adultul s u , -ca o persoan s - i asume prea mult din obliga iile celorlal i cu P rintele Binevoitor ; -ca o persoan s se supun , s se plng deseori cu Copilul Adaptat; -ca o persoan s nu ia niciodat vreo ini iativ i s a tepte ntotdeauna s o fac ceilal i (Copil Adaptat), -ca o persoan s nu ndr zneasc s - i exprime spontan sentimentele. n situa ii nepotrivite, o educa ie rigid , plin de constrngeri conduce la exacerbarea Eului de P rinte; o educa ie excesiv de liber /protectoare conduce la supradezvoltarea Eului de Copil. Se impune ca educatorii/p rin ii s ofere modele comportamentale care s demonstreze copilului echilibrul celor trei structuri. Comunicarea pozitiv ntre dou sau mai multe persoane necesit o comunicare (tranzac ie) paralel ntre structuri. Cnd de exemplu, r spund cu Eul parental unei persoane care mi s-a adresat cu Eul de copil, comunicarea se blocheaz , am r spuns unei emo ii, dorin e cu o regul sau restric ie. Consilierea ce are la baz Analiza Tranzac ional este guvernat de anumite principii generale, aplicabile, de altfel, tuturor tipurilor de consiliere : Consilierea este, n esen , o rela ie permisiv ; Consilierea sus ine clientul n procesul rezolutiv dar nu ofer solu ii. Clientul este responsabil pentru propria sa evolu ie i dezvoltare. 2. Etapele procesului de consiliere 1.Clientul prezint anumite probleme - de rela ionare, de comunicare, de adaptare, de integrare etc. - drept pentru care se prezint la consilier. 2.Analiza situa iilor care au determinat apari ia problemei clientului. 3.Definirea obiectivului de schimbare dorit de c tre client. 4.ntocmirea unui contract scris n care se specific obiectivele (a tept rile) clientului. 5.Consilierea propriu-zis n func ie de obiectivele clientului i egograma acestuia realizat prin inventarierea St rilor Eu-lui: P rinte Normativ, P rinte Binevoitor, Adult, Copil Adaptat, Copil Liber. 6.ncheierea procesului de consiliere n momentul n care clientul a ndeplinit scopurile i obiectivele prev zute n contractul terapeutic. n cadrul procesului de consiliere tranzac ionalist , un rol important se acord dezvolt rii St rii de Copil, a acelei p r i creative, originale i unice din noi n ine. Realizarea acestui obiectiv presupune parcurgerea mai multor faze. 1. Consilierul explic clientului

c recunoa terea St rii de Copil reprezint punctul esen ial al dezvolt rii sale i, ca urmare, clientui este ncurajat s identifice i s exprime tot mai mult ceea ce este unic i irepetabil n el. 2.Consilierul ajut clientul s con tientizeze faptul c , n mai toate deciziile luate, Copilul este consultat. 3.Clientul este ncurajat s aib ncredere n intui ie, s experimenteze senzorialitatea sa (s priveasc , s se mire, s asculte etc). 4.Consilierul ajut clientul s - i exprime liber i spontan sentimentele. 5. Clientul este sprijinit s - i nsu easc noi libert i. n aceast direc ie foarte utile se dovedesc a fi temele/sarcinile de lucru. Exemplu : s g seasc un num r ct mai mare de complet ri ale frazei : hot r sc s -mi permit s 3. Rela ia de consiliere Rela ia de consiliere este definit ca un parteneriat ntre cei doi protagoni ti, practician tranzac ionalist - client, fiecare dintre ei cu viziuni, expectan e i scopuri diferite. Responsabilit ile consilierului, precum i responsabilit ile clientului sunt prev zute n contractul ini ial: Responsabilit ile consilierului: a. s conduc i s dirijeze procesul de consiliere n vederea realiz rii obiectivelor clientului , b. s evite jucarea rolurilor de victim , salvator sau persecutor ; c. s participe activ, mpreun cu clientul, la analiza tranzac ional , analiza jocurilor psihologice i analiza scenariilor de via , d.s ajute clientul la nv area conceptelor A.T. pentru a le putea folosi n evaluarea propriului comportament, e. s in la curent clientul cu direc ia i rezultatele consilierii, f. s asiste clientul la realizarea contractului cu el nsu i, rolul consilierului fiind cei de martor sau facilitator , g. s considere obiectivele clientului mai importante dect cele proprii. Responsabilit ile clientului: a. s stabileasc , prin contract, ceea ce vrea s schimbe; b. s identifice poten ele interioare ce ar putea fi antrenate n ob inerea schimb rii; c. s - i asume responsabilitatea pentru propriile decizii i ac iuni i s ndeplineasc sarcinile date de consilier; d. s contribuie la stabilirea unei rela ii terapeutice de siguran i ncredere; e. s considere consilierul drept aliat al schimb rii i nu magician; A adar, care este rolul Analizei Tranzac ionale ? Analiza Tranzac ional este un mijloc de dezvoltare, de evolu ie personal , care ne permite s ne extindem, s ne dezvolt m propria personalitate. S dep im micile conflicte personale... (K. De Lassus, 2000, p. 147). Curs 8: PERSPECTIVA BEHAVIORIST N CONSILIERE Perspectiva comportamentalist a fost ini iat de J. B. Watson. Conceptele de baz ale modelului comportamentalist sunt cele de nt rire social i control al comportamentului. nt rirea social se materializeaz prin utilizarea adecvat a stimulilor din mediu (emise de c tre persoanele semnificative pentru client) astfel nct comportamentele dezirabile s fie recompensate (sporind astfel posibilitatea ca acestea s fie reiterate). Consilierea devine astfel un proces de

nv are ( i de control al comportamentului n raport cu mediul social). Rezult c scopul consilierii const n decondi ionarea individului i stingerea comportamentelor nedorite i nlocuirea lor cu comportamente adaptative. 1. Rela ia de consiliere Urmnd orientarea punctului de vedere pragmatic, behaviori tii au nesocotit ini ial importan a rela iei de consiliere. Lucrul acesta a fost sus inut i de observa ia c n cazul unor probleme mai simple i a unor clien i mai cooperativi, tehnicile comportamentale clasice sunt eficiente in absen a unei rela ii de consiliere de calitate. Dar cnd clientul nu se identific cu scopurile terapiei, ele trebuie atinse prin responsabilizarea ambilor participan i pe baza unei rela ii bazate pe ncredere i empatie. elurile fiind comune att pentru consilier ct i pentru client (mbun t irea calit ii vie ii clientului, mai buna cunoa tere de sine a acestuia avnd ca finalitate o mai real raportare la mediul exterior i interior), acestea pot fi atinse printro colaborare permanent . n consilierea comportamental este evident rela ia direct , de tip educa ional (chiar directiv i manipulatoare) ceea ce aproape garanteaz g sirea unor solu ii la problema clientului. 2. Tehnici de consiliere behavioriste 2.1. Tehnica desensibiliz rii sistematice n cadrul acestei tehnici clientul este nv at s se relaxeze i s se comporte ntr-un mod care exclude apari ia anxiet ii n prezen a stimulilor anxiogeni. Comportamentele anxioase sunt considerate deci r spunsuri condi ionate. Pentru atingerea acestui deziderat trebuie parcurse trei etape: a. nv area relax rii (pe parcursul a 6 edin e). Principala metod este cea a relax rii musculare progresive de i pot fi folosite i i hipnoza sau medita ia; b. Stabilirea ierarhiilor, adic enumerarea situa iilor generatoare de anxietate n ordine descresc toare; c. Etapa desensibiliz rii poate fi atins cnd subiectul st pne te bine tehnicile de relaxare. Odat ajun i n aceast etap consilierul descrie scene anxiogene, ncepnd de la cele aproape neutre i naintnd progresiv pe linia stimulilor generatori de anxietate. Subiectul este ncurajat s - i reprezinte scenele descrise. edin a se termin cnd clientul afirm c se teme. Procesul de consiliere se termin cnd clientul devine apt s r mn relaxat la stimulii anxiogeni. edin a de desensibilizare dureaz de obicei 30 de minute cu o frecven de 2-3 ori pe s pt mn , putnd s se ntind pe cteva s pt mni pn la cteva luni. Tehnnica desensibiliz rii este util pentru reducerea tracului de examen, terapia fobiilor, tulbur rilor anxioase sau a unor tulbur ri sexuale. 2.2. Tehnica aversiv Tehnica aversiv presupune nl turarea comportamentelor nedorite prin metoda (clasic ) a sanc iunilor. Sanc iunea presupune att nl turarea nt ririlor pozitive ct i utilizarea unor stimuli aversivi. nt ririle pozitive constau n prezentarea unui stimul pozitiv dup un r spuns cu scopul de a cre te rata i intensitatea r spunsului. Ca reguli ale nt ririi pozitive men ion m: - S fie aplicat constant (pt. a forma un comportament nou) - S fie aplicat intermitent (pt. a nt ri un comportament deja dobndit) - S fie

aplicate imediat - S fie aplicate particularizat. nt ririle negative presupun un prezentarea unui stimul negativ la un comportament indezirabil, n scopul de a schimba acel comportament cu unul mai potrivit. Reguli ale nt ririlor negative: - Se aplic imediat - Se aplic cu calm - Nu este criticat persoana ci comportamentul - Sunt asociate obligatoriu cu nt rirea comportamentelor dezirabile - Sunt precedate de un avertisment. - Sunt interzise cu des vr ire pedepsele corporale (deoarece acestea atac persoana i nu comportamentul, valoriznd for a fizic )! - Sunt contraindicate, de asemenea, etichet rile! 2.3. Antrenamentul asertiv i Modelarea A fi asertiv presupune a- i afirma drepturile, a- i face admis legitimitatea; a te pronun a clar i constructiv, chiar n absen a unei dovezi tangibile; a- i spune p rerea f r re ineri, adesea n fa a unor interlocutori ostili. (Dic . Webster) Asertivitatea este o dimensiune subsumat inteligen ei emo ionale. Asertivitatea este un mod de rela ionare care se opune agresivit ii dar i comportamentului pasiv i/sau defensiv. Ea este un OPTIM COMPORTAMENTAL cu maxim dezirabilitate social R spunsul asertiv presupune alegere con tient , decizie clar , flexibilitate, curaj i ncredere. El se circumscrie n sfera preocup rilor de dezvoltare personal a individului. S-au conceput Programe speciale de antrenament asertiv cu aplicabilitate n tratarea tulbur rilor emo ionale, a anxiet ii, depresiei, fobiilor, tulbur rilor psihosomatice. Aceste programe sunt urmate de obicei n cadrul grupului dar e posibil ca ele s fie desf urate i sub form de program individual (sub ndrumarea consilierului) ele devenind azi excelente antrenamente structurante de dezvoltare general a personalit ii. n antrenamentul asertiv sunt abordate teme ca: Primirea i refuzarea unei solicit ri Interac iunea cu opersoane insistente Formarea de abilit i de comunicare (adresarea unor ntreb ri, parafrazare, etc.) Men inerea asertivit ii n fa a agresivit ii Antrenamentul asertiv se bazeaz n primul rnd pe restructurarea cognitiv a informa iilor despre sine. Modelarea presupune nsu irea unor modele comportamentale dezirabile, prin imitarea altor persoane nalt valorizate. nv area social dup model se poate realiza sub forma jocului de rol utilizate pentru dep irea situa iilor conflictuale. Consilierul poate sprijini clientul prin verbalizarea strategiilor interioare de prelucrare i dep ire a unei situa ii problematice, prilejuindu-i acestuia din urm s - i verifice propriile-i strategii. Curs 9: PERSPECTIVA COGNITIV-COMPORTAMENTAL N CONSILIERE 1. Repere cadru n domeniul consilierii cognitiv-comportamentale Ini iatorul aceste direc ii teoretice n consiliere i psihoterapie a fost A. T. Beck (1976), care a constat c pacien ii afla i n psihanaliz nu sunt ncuraja i s - i analizeze con inutul manifest al cogni iilor lor, care au totu i o multitudine de proiec ii incontrolabile asupra adapt rii subiec ilor. n prezent se consider c modelul

cognitiv-comportamental este modelul cel mai elaborat, cel mai bine fundamentat teoretic i cel mai validat de practica de consiliere. 4. Strategii de consiliere Domeniul acestor strategii este foarte vast, de aceea suntem nevoi i doar la enumerarea lor (urmnd s fie discutate i exemplificate la seminar): 1. Strategii de identificare a gndirii negative, a atitudinilor i sentimentelor negative Discutarea unei experien e emo ionale recente Modelarea sentimentelor Strategia cercurilor concentrice (A. Lazarus, 1969) Examinarea gndurilor ascunse sau neexprimate ale clientului (A. Ellis, 1966) Jocul dramatic sau dialogarea i inversarea rolurilor 2. Strategii de schimbare a gndirii negative, a atitudinilor i sentimentelor negative Ra ionalizarea - suprageneralizarea - personalizarea - gndirea n termeni de alb-negru - saltul la concluzii - catastrofizarea - folosirea lui trebuie Distragerea Aproximarea succesiv a sentimentelor Tehnici de stopare a gndirii negative Strategia de identificare a rolului 3. Strategii de identificare a comportamentelor indezirabile o Vizualizare a rolului o Descrierea i inventatriere a comportamentelor o Strategia dialog rii i invers rii rolului 4. Strategii de schimbare a comportamentelor indezirabile o Strategia contractelor comportamentale i a procedeelor de nt rire o Strategia practicii negative o Strategii operante de nt rire (B.F. Schinner, 1953) o Strategia model rii indirecte o Strategia monitoriz rii sau autocontrolului 5. Rela ia de consiliere n cazul consilierii de tip cognitiv-comportamental, rela ia dintre consilier i consiliat (client) este o rela ie DIRECTIV . Specialistul are un rol activ, directiv, implicnd n mod echilibrat procese de orientare, ghidare, colaborare, parteneriat. Practica a demonstrat c un consilier care prefer o abordare autoritar are mai mult succes n lucrul cu clien i care caut sfaturi, iar pentru clien ii care sunt creativi, caut autonomie i sunt dornici de cunoa tere sunt mai potrivi i speciali tii care adopt maniere experien iale de consiliere. 2. Rela ia cogni ii - emo ii comportamente* COGNI II Monitorizarea gndurilor Identificarea gndurilor negative automate, a convingerilor/schemelor cognitive de baz i a aspectelor disfunc ionale. - Identificarea distorsiunilor i a deficitelor cognitive Cogni ii disfunc ionale frecvente - Evaluarea gndurilor Testarea i evaluarea cogni iilor Restructurarea cognitiv Dezvoltarea gndirii echilibrate COMPORTAMENT - Monitorizarea activit ii -Planificarea scopurilor Stabilirea de obiective - Experimente comportamentale - Expunerea gradual i prevenirea r spunsului - nv area de noi abilit i comportamentale

EMO II Dezvoltarea de noi abilit i cognitive Automonitorizare Abilit i de rezolvare a problemelor - Educa ie afectiv / identificarea simptomelor psihologice - Monitorizare afectiv - Management afectiv/ noi aptitudini nt rire i recompense Autontrire, contracte comportamentalen elegerea acestei scheme are un caracter pragmatic, n sensul introducerii i dezvolt rii elementelor specifice educa iei ra ional-emotive i comportamentale (EREC) n cadrul sistemului actual de nv mnt din Romnia. Astfel, utiliznd strategiile de dezvoltare a inteligen ei emo ionale propuse de EREC, se va ob ine punerea n valoare a aptitudinilor intelectuale i a creativit ii elevilor, dar i diminuarea la maxim, prin intermediul inteligen ei emo ionale, a conflictelor intra- i interpersonale -* EREC reprezint o modalitate eficient de diminuare a agresivit ii, dar i o modalitate opera ional optim n sfera selfmanagementului i implicit, n domeniul stabilirii obiective a rutei profesionale individual Preciz ri Terapia cognitiv - comportamental combin metodele de modificare comportamental 2 cu metodele de restructurare cognitiv i cu rezolvarea de probleme. Tratamentul se bazeaz pe formul rile cognitive specifice fiec rei afec iuni i pe conceptualizarea cognitiv individual a personalit ii fiec rui pacient. In cadrul tratamentului se pune accentul pe determinarea pacien ilor de a- i identifica i modifica gndurile/convingerile disfunc ionale, aspect care conduce la schimbarea comportamentelor dezadaptative. Principiul de baz al terapiei l constituie modificarea/optimizarea r spunsurilor cognitive, emo ionale i comportamentale ale subiec ilor n raport cu stimuli din mediul extern. Consilierea cognitiv - comportamental este utilizabil n cazurile de anxietate, de depresie, de deficit aten ional, de hiperactivitate, de comportament agresiv etc. In planul componentei cognitive, consilierea cognitiv - comportamental const n dezvoltarea abilit ilor subiec ilor de a- i planifica timpul/sarcinile, n optimizarea memor rii etc. 2 Este vorba de modelare i de managementul contingen elor. n planul componentei comportamentale, consilierea cognitiv comportamental vizeaz dezvoltarea autocontrolului i controlului asupra

stimulilor, dezvoltarea capacit ilor individuale de a se implica n diferite activit i etc. In planul componentei afective consilierea cognitiv - comportamental vizeaz autoreglarea emo ional , cu men iunea c aceast autoreglare este condi ionat de calitatea interven iilor terapeutice operate prin intermediul metodelor indirecte la nivelul cognitiv3 , la cel comportamental4 i Ia cel biologic5 al subiec ilor. Consilierea cognitiv - comportamental se realizeaz n conformitate cu schema6 conexiunilor dintre cogni ii, sentimente i comportament. Consilierea cognitiv - comportamental se bazeaz pe modelul cognitiv care descrie leg tura dintre percep iile i interpret rile (reprezent rile) oamenilor, ambele corelate cu reac iile emo ionale/psihice avute de ace tia n anumite situa ii existen iale. Ideea de baz este aceea c st rile psihice negative ale oamenilor sunt generate de o procesare deficient a informa iei. Altfel spus, percep iile lor sunt incorecte, sau par ial incorecte. Exemplificare: o secretar deprimat face dou gre eli n timpul redact rii unui document de 20 de pagini i acest lucru i declan eaz n mod spontan gndul "Nu pot s fac nimic bine." Acest gnd ira ional induce disfunc ionalit i: -n plan emo ional - triste e -n plan somatic instalarea unei puternice dureri de cap 3 4 Tehnicile utilizate la acest nivel sunt cele de control mental i de restructurare cognitiv . La acest nivel se utilizeaz metodele de management comportamental. 5 Tehnicile utilizate la acest nivel sunt cele de relaxare. 6 Schema este prezentat n cadrul punctului 2 al cursului. 44 -n plan comportamental - pleac de la serviciu. 3. Terapia ra ional - emotiv i comportamental A EVENIMENTE, SITUA II ACTIVATOARE B COGNI II CONVINGERI C CONSECIN E EMO II Corolar Nu evenimentele conduc la producerea emo iilor negative dezadaptative, ci cogni iile/convingerile ira ionale7 pe care subiec ii le au relativ la acele evenimente. Rolul consilierului este acela de a identifica asocierile automate n cadrul c rora subiectul coreleaz direct evenimentul cu emo ia, omi nd s reliefeze cogni ia; de a stabili corela iile dintre convingerile ira ionale i consecin ele emo ionale destructurante ale acestora; de a disputa credin ele/cogni iile ira ionale, etap n care terapeutul emite ntreb ri de genul "Este logic s ceri ca to i oamenii s fie corec i?", , "E ti sigur c nu exist i oameni cinsti i?"; de a dezvolta ncrederea clientului, prin intermediul nlocuirii treptate a cogni iilor ira ionale cu convingeri ra ionale exprimabile prin preferin e nondogmatice, toleran la frustrare8, evitarea evalu rii globale i focalizarea pe

comportamentul contextual etc, aspect care va antrena configurarea emo iilor pozitive sau a celor negativ func ionale, dup caz. 7 Aceste cogni ii ira ionale pot consta n cerin e absolutiste (= imperativul categoric), n catastrofare (exemplu: un anumit eveniment este considerat ca fiind groaznic, ngrozitor, oribil, inacceptabil etc), n intoleran la frustrare (exemplu: "Nu suport...") sau ntr-o evaluare global (exemplu: "To i sunt r i, totul este lipsit de sens."). 8 O persoan care prin intermediul terapiei ra ional - emotive i comportamentale demonstreaz toleran la frustrare. Exemplificare: dac ini ial, nainte de parcurgerea edin elor de terapie, o tn r era profund nefericit /furioas pentru c prietenul nu-i ar ta dragostea pe care acesta TREBUIA s i-o acorde, n final ajunge s considere c este responsabilitatea ei s se fac iubit , c depinde doar de ea s g seasc un partener al turi de care s se simt mplinit , deci a fost anulat emo ia negativ (nefericirea/furia), emo ie care genera un comportament posesiv, agasant, dar i gndul ira ional c ea TREBUIE iubit . 9 Exemple de emo ii negative func ionale: dezam girea, ngrijorarea, sup rarea, triste ea i regretul. CURS 10: PROGRAMAREA NEURO LINGVISTIC (NLP) I CONSILIEREA COALAR 1.Introducere Programarea neuro lingvistic (NLP) se define te n func ie de trei elemente cheie: 1. Programare- rela ionat cu (schimbarea) paternurilor comportamentale 2. Neuro - n rela ie cu func ionarea sistemului neurofiziologic 3. Lingvistic rela ionat cu limbajul ntemeietorii NLP-ului sunt Richard Bandler i John Grinder n anul 1976. NLP a derivat din studierea unor personalit i, oameni de succes din diverse domenii, care au ob inut rezultate remarcabile n cariera i via a personal . Promotorii NLP ca viziune sistemic n perioada anilor '80 au fost Robert Dilts i Todd Epstein. Cteva din principiile care stau la baza NLPului sunt: 1. Experien a noastr deriv din informa iile percepute cu ajutorul sim urilor (vizual, auditiv, kinestezic, gustativ, olfactiv-VAKOG) i ne influen eaz procesarea informa iei percepute (re inere, manipulare, reactualizare). 2. Avem abilit i de a nv a din propria experien . 3. Cu to ii avem anumite modele despre lumea nconjur toare care (ne) determina comportamentul. 4. Orice comportament are un scop. 5. Toate resursele de care avem nevoie la un moment dat le putem extrage din propria experien . 6. n principal, dac cineva poate, to i pot, pentru c exista posibilitatea de a transfera abilit i i capacit i de la o persoana la o alt persoana. 7. Exista o solu ie pentru fiecare problem . 8. Nu exist e ec, ci doar feedback. Dac ceea ce facem nu este eficient, trebuie ncercat ceva diferit. 9. Harta nu este teritoriul. 2. Tehnologia NLP. Modul de func ionare al NLP NLP este un model pentru atingerea excelen ei. Acest proces presupune binen eles ac iuni de schimbare la

diferite nivele n cadrul persoanei. Acest proces de schimbare, n modul cel mai simplu, se poate rezuma astfel: 1. aflarea st rii (mentale) prezente a persoanei, 2. reg sirea i implementarea resurselor potrivite pentru a... 3. atinge starea (mental ) dorit . Tehnologia NLP Toate tehnicile NLP sunt astfel organizate nct s defineasc i s identifice st rile curente i st rile dorite ale diferitelor nivele, "variabile", i apoi s acceseze i s implementeze acele resurse pentru a produce efectul dorit: schimbarea individului n sensul st rii dezirabile, schimbare ce trebuie s fie eficient i ecologic . 3. Relatia terapeutic n NLP De obicei, avem un raport cu oameni care sunt ca noi: arat la fel, se comport asem n tor nou . tim c atunci cnd vrem s fim accepta i ntr-un grup ne conform m grupului. Din ceea ce am spus, reiese c raportul este un proces natural, care poate s apar att la nivel con tient, ct i la nivel incon tient i const n "matching i pacing". Altfel spus, pentru stabilirea unei rela ii de consiliere adecvate care s faciliteze o complean la consiliere i terapie a subiectului este nevoie de o observare a comportamentelor subiectului i de o adaptare a comportamentelor consilierului la cele ale clientului. nceputul se face prin observa ia atent a posturii i gesturilor, a respira iei, a comportamentelor verbale i nonverbale, a respira iei cu ritm i loca ie. Oamenii percep lumea nconjur toare cu ajutorul sim urilor. Unii dintre noi sunt preponderen i vizuali: au nevoia "s vad " situa iile. Al ii pot s fie orienta i mai mult spre auditiv: "aud ceea ce se ntmpl " sau spre kinestezic: au nevoie s "simt " situa ia. Mai pu in oameni au obiceiul s foloseasc cuvinte legate de sim ul olfactiv sau gustativ: "persoana dulce". De i avem stiluri mixte, unul este predominant i se pune in evidenta la nivelul limbajului, prin cuvintele si predicatele alese. Exemple de predicate: vizuale v d percep observ privesc inspectez auditive aud sun ascult rog optesc kinestezice simt ating in prind merg Este foarte folositor s observ m cuvintele folosite de c tre subiect n timpul consilierii i s ne potrivim propriul stil cu cel al subiectului pentru ca acest lucru duce la : - dezvoltarea unui raport - la o mai buna n elegere a modelului subiectului - faciliteaz deschiderea subiectului spre comunicare. S-a constatat c pentru o interven ie eficient este mai bine s folosim ct mai multe modalit i dect s r mnem ancora i n stilul predominant al clientului. De exemplu, putem s recurgem la urm toarele genuri de ntreb ri: "Po i s -mi descrii rezultatul la care vrei sa ajungi ?", "Cum te-ai sim i?", "Cum ar suna? ''. 4. Tehnici i abilit i NLP de baz Aceste tehnici pot fi utilizate n optimizarea rela iei de consiliere i pot de asemenea fi folosite pentru antrenarea clientului pentru o mai bun adaptare. a) Decodificarea i eficientizarea comunic rii rapport Identificarea i acordarea ("matching") celor mai folosite cuvinte i reprezent ri ale clientului, cu scopul de a crea ceea ce n NLP se nume te un "raport" (engl. rapport).

Temporarea ("pacing"), prin acordarea si oglindirea ("mirroring") posturii, a expresiilor faciale, a gesturilor i mi c rilor corporale, a tonului i tempoului vocal ale unei persoane, n acelasi scop de a stabili raportul cu acesta. "Traducerea" experien ei senzoriale n sistemele reprezenta ionale (V, A, K, O, G), redefinirea acesteia de la un sistem reprezenta ional la altul, cu scopul de a m ri n elegerea ntre indivizi sau grupuri de oameni, mai ales n cazurile n care exist blocaje la nivel de comunicare. Analiza n profunzime a limbajului i extragerea elementelor de limbaj de baz pentru a reu i s transmitem mai u or propriile experien e, st ri i obiective celor din jur. b) Acuitate senzorial i calibrare Observarea i utilizarea a ceea ce n NLP se nume te "indici de accesare" i "microindici comportamentali" pentru a n elege mai bine strategiile persoanei prin care aceasta i organizeaz i eficientizeaz experien a sa. Cre terea con tientiz rii sistemelor reprezenta ionale i a impactului pe care acestea le au n construirea "h r ilor" umane, astfel nct putem mai bine i mai repede s evalu m efectele acestora asupra clien ilor. Identificarea st rilor i mesajelor duble, numite "st ri incongruente", att la nivel de comunicare, ct i la nivel de credin e, comportament i identitate, n ideea de a reduce la minim st rile de confuzie, frustrare i n elegere eronat a st rilor proprii sau ale altora. c) Ancorare "Ancorarea" st rilor i experientelor pozitive (numite generic "resurse" n NLP) care au avut loc ntr-un anumit context i apoi "lansarea" acestor ancore pentru a accesa rapid acele st ri i experien e pozitive care pot fi folosite ca resurse ntr-un nou context. Toate resursele de care avem nevoie sunt deja n indivizi. De cele mai multe ori nu este nevoie s ne cre m noi i noi comportamente i aptitudini. In viziunea NLP, provocarea este accesarea resurselor (st ri, experien e) pe care clien ii deja le au i folosirea lor eficient n noi contexte i implementarea lor n noi strategii de succes. Identificarea i "ruperea" rela iilor i a strategiilor ineficiente ntre indivizi i grupuri, pentru a spori flexibilitatea. d) Cadrare i recadrare Cadrarea si recadrarea comportamentelor i a st rilor problem . Acest lucru se realizeaz n virtutea presupozi iilor NLP dup care exist o inten ie pozitiv n spatele fiec rui comportament i fiecare comportament este folositor ntr-un anumit context. Obiectivul aici este de a crea o modificare n percep iile oamenilor, astfel nct comportamentul problem s fie rezolvat mai eficient. Aceasta modificare de cadru, "recadrare", duce la privirea problemei dintr-un alt punct Oamenii acest de vedere nu sunt i, tot n final, cu nedorit oamenii suma pot mai u or s : lor. - separe identitatea ca persoan de comportamentele persoanei respective. una comportamentelor este - men in inten ia pozitiv din spatele comportamentului problematic, chiar dac comportament (ne)schimbat. valideze i s men in "efectele secundare" pozitive ale comportamentului

problem , fapt care ajut la men inerea "ecologiei" sistemului prin faptul c n sine persoana este OK i doar comportamentul s u este nedorit. 52 Curs 11: COALA I FAMILIA, FACTORI IMPLICA I N PROCESUL DE CONSILIERE I ORIENTARE COLAR I PROFESIONAL (I) 1. Factorii consilierii i orient rii Principalii factori implica i i cu responsabilit i n consiliere i orientare colar i profesional sunt: coala, familia, unit ile economice, mass-media, alte institu ii specializate. coala joac un rol esen ial att prin structurile sale, ciclurile i tipurile de programe, ct i prin diversitatea obiectelor de nv mnt, a ariilor curriculare, a ac iunilor specifice de orientare colar i profesional (ore de dirigen ie, activitatea consilierilor i psihopedagogilor). Familia exercit o influen puternic asupra op iunilor colare i profesionale att prin transferul unor modele ale p rin ilor c tre urma i, ct i prin proiec ia unor ambi ii, nempliniri c tre ace tia. Institu iile specializate cuprind: cabinetele i laboratoarele de orientare colar i profesional , Institutul de tiin e ale Educa iei, organiza iile de tineret prin programele Infotin, direc ii ale protec iei i solidarit ii sociale, iar pe plan interna ional Asocia ia Interna ional de Orientare colar i Profesional (Geneva). Cei doi agen i implica i direct n procesul de consiliere sunt cei doi factori umani: consilierul ca specialist, i, respectiv, clientul elevul, studentul, p rin i. Printre preocup rile specifice ale consilierii colare, men ion m: n consilierea colar accentul este pus pe preven ie; Identificarea timpurie a problemei; Con tientizarea problemei cotidiene; Criza de timp (este cea care) determin stressul; Calitatea vie ii elevului 532. Interven ia familial i consilierea colar Consilierea de familie este o ncercare de a modifica tr s turile din mediu, contractele inter-personale i credin ele despre aceste contracte ; consilierea de familie ncearc s modifice modelele de interac iune , ceea ce va conduce la ideea ca prezenta problem nu va mai fi necesar . Consilierul poate sa intervina la doua nivele : 1. la nivelul structurii- familiale modificand structura familial , problema nu mai este necesar , ceea ce va duce la modificarea modelelor de interactiune i a relatiilor de familie . 2. la nivelul credintelor privitoare la relatiile de familie, care simultan modific patternurile familiale. Consilierul intr n familie la nivelul rela iei i nu la nivelul unui individ particular, modifica modul cum relatiile sunt realizate . Interven iile n familie au scopurile de a: rupe modele de interac iune disfunc ionale; clarifica secventele problematice ale comportamentului sparge "blocajele

afective, ini ia restructurarea cognitiva implementa noi modele tranzactionale schimba prezenta problema prin schimbarea modelului care produce un comportament indezirabil. Consilierea familial are ca obiectiv actuale. Intreb rile pe care i le pune un consilier sunt: nl turarea problemei prezente, Ce schimbari structurale trebuie facute? Care modele trebuie sa fie modificate ? Sarcinile n sesiunea de consiliere: constau n redirectionarea interactiunilor dintre subsistemele familiale si familia n ansamblu au trei func ii : permite consilierului s vad i s modifice interactiunile relevante i permite familiei s experimenteze noi patternuri de interactiune. Observarea interactiunilor dintre sesiuni este extrem de benefic , bazndu-se pe asump ia urm toare : comportamentul din sesiunea de tratament este izomorf/ reflect ce se ntampl n cas . Sarcinile esuate au i ele cateva roluri: furnizeaz informati despre structura modelului furnizeaz o oportunitate imediat pentru consilier de a comenta asupra procesului; furnizeaz oportunitate pentru a modifica sistemul credin elor Sarcinile din sesiune sunt folosite n special cu familii caracterizate ca haotice i cu familiile care nu reusesc sa completeze sarcini exterioare sesiunii. Sarcini exterioare sesiunii : necesita interactiuni care au nevoie de timp, oportunitati sau situatii exterioare sesiunii de tratament pentru a fi realizate . (Acestea pot include sarcini de dificultate sau interactiuni pozitive vizionarea unor filme) . Sarcinile exterioare sesiunii pot fi scrise , care sunt mai specifice sau orale care sunt mai generale . Consilierul trebuie s cear o sarcina care are o mare probabititate de a reusi. Strategia de dezvoltare a unui nou comportament Regula dupa care se conduce terapeutul este: Pentru orice comportament sau credin a pe care o modific, trebuie sa dau individului o credin nou sau mai pu in disfunc ional . Chestionarea secven ial : terapeutul pune ntreb ri cunoscnd dinainte r spunsul, ceea ce mi c familia ntr-o directie specific de schimbare. Aceasta tehnic are doua forme: prima, versiunea da i a doua forma versiunea chess (sah) 1. " Versiunea da " - formularea a dou sau trei ntreb ri care au raspunsul " da " , fiecare ntrebare fiind conectat logic cu ntrebarea anterioara . In final, formulezi o ntrebare care for eaza la o mic schimbare . De exemplu : un copil care este crescut de mama sa. Comportamentul copilului este mult mai r u la coal i acas n primele zile urmatoare weekend-ului petrecut cu tatal s u care este divor at de mama sa . Mama i tata se cearta n continuare cand sunt mpreuna. Setul da muta problema de la Johnny i o ndreapta spre interactiunile care

provoaca comportamentul sau . Exemplu : Consilierul tat lui : Este comportamentul lui Johnny intolerabil ? Tatal: Da. Consilierul: Va continua situa ia proast daca nu se schimba repede ceva ? Tatal: Da. Consilierul : Dori i s se opreasca ? Tatal: Binenteles. Consilierul: Dumneavoastr vre i s se opreasca " r ul destul pentru a va schimba modul cum vorbi i cu fosta dumneavoastra sotie i mama lui? Aceste ntrebari leag comportamentul lui Johnny de conflictul parental i sugereaza tat lui cum s schimbe situa ia . 2. " Versiunea chess ( ah) procesul de folosire a unor serii de ntreb ri interasociate i predeterminate, separate de r spunsurile incerte func ional din partea clientului. Folosind scenariul de mai nainte, terapeutul vrea ca tat l sa aprecieze contributiile lui la problemele comportamentale ale lui Johnny. Consilierul : Eu stiu ca a i vorbit despre asta , dar te rog spune-mi ce a facut Johnny luni i mar i, ce l-a f cut sa fie att de nec jit ? Tatal: (descrie ce a facut Johnny- consilierul ignor ce se spune , ascult doar cuvintele i frazele care-i permit introducerea unei noi intrebari . Consilierul : Deci, Johnny nu a aratat mamei lui mult (pauza ) respect? ( terapeutul a adaugat "tu ai fost ........." in timp ce asta s-a intamplat doar in casa mamei , si terapeutul ignora comentariile specifice a tatalui si substituie cuvantul "respect") . Tatal: (consilierul asteapta comentariile tatalui). Consilierul mamei: Cum v-a aratat Johnny lipsa de respect ? Mama : (terapeutul asculta comentariile mamei) Consilierul tatalui: " A exprimat Johnny lipsa de respect mamei .sale mai mult sau mai putin decat dumneavoastra a-ti aratat lipsa de respect fata de sotia dumneavoastra ? Raspunsurile sunt cele care formeaza baza unei noi ntreb ri. Consilierul poate fie sa ignore r spunsurile si sa continue asa cum si-a planificat adaugnd informatii la noua ntrebare astfel ncat a doua ntrebare sa urmeze n mod natural raspunsului , fie sa construiasca ntrebarea n a a fel ncat raspunsul sa fie consistent cu directia impus de consilier. 3.. Folosirea metaforelor i a pove tilor este o alt strategie de a schimba comportamentul i de a induce o schimbare n perspectiv . Vorbind despre faza de terminare a consilierii, se poate spune c lungimea rela iei este n mod obisnuit invers propor ional nivelului de cooperare a membrilor familiei i direct propor ional cu lungimea/vechimea existentei problemei. O consiliere familial dureaz de la 2,3 pana la 15-20 sesiuni. Cea mai important cale de a te asigura c familia ob ine un sens al competentei de a face fata unor noi situatii sau probleme este de a reusi schimbarea perspectivei problemei prezente. Aceasta schimbare, n realitate permite indivizilor s perceap problemele ca deschise i guvernabile mai curnd decat nchise i n afara controlului. Curs 12-13: COALA I FAMILIA, FACTORI IMPLICA I N PROCESUL DE CONSILIERE I ORIENTARE COLAR I PROFESIONAL (II) 1. Rolul i implica iile colii n consilierea colar . Documente legislative nc din primele momente ale instal rii

democra iei/reformei n Romnia, printre direc iile fundamentale ale acesteia a fost men ionat necesitatea cre rii unui parteneriat, n general a unei noi interac iuni ntre coli i universit i, pe de o parte i mediul nconjurator, economic, administrativ i cultural, pe de alt parte. A fost subliniat necesitatea unui nva mnt recuplat cu nevoile de calificare resim ite n societate, care s includ n curriculum, considerarea precis a profesiilor cerute de pia a i care, totodat , s dea o calificare de baz apt s ina piept schimb rilor de pe pia a for ei de munc . Avnd n vedere aceste direc ii programatice, preocuparea pentru fundamentarea politicii de orientare colar i profesional a fost permanent n aten ia Ministerului Educa iei, Cercet rii i Tineretului. Orientarea colar i profesional a elevilor se face pe doua direc ii: n cadrul activit ii curriculare, n special prin orele de consiliere i orientare i n cadrul extracurricular, n special prin centrele de asisten psihopedagogic . Preocuparea ministerului n legatur cu orientarea colar i profesional s-a manifestat, n primul rnd, n elaborarea documentelor curriculare planuri cadru i programe de nva mnt, nc de la stabilirea principiilor de elaborare a planului-cadru dup cum urmeaz : a. Principiul racord rii la social, coroborat cu cel al flexibilit ii i al egalit ii anselor, au determinat stabilirea unui raport adecvat ntre trunchiul comun, care s ofere tuturor oportunit i echivalente, i curriculum-ul la decizia colii, ce trebuie sa permit parcursuri colare diferen iate. b. Principiul func ionalit ii, ce vizeaz racordarea diverselor discipline, precum i a ariilor curriculare la vrstele colare, a condus la structurarea procesului de nv are n cicluri curriculare. Unul dintre acestea, ciclul de observare i orientare, ce cuprinde clasele VII-IX, are ca obiectiv major orientarea, n vederea optimiz rii op iunii colare i profesionale ulterioare. De asemenea, ciclul de specializare (clasele XII-XIII) urm re te pre-specializarea n vederea integr rii eficiente n nva mntul universitar de profil sau pe pia a muncii. Principiul racord rii la social are drept consecin asigurarea unei leg turi optime ntre coal i comunitate, ntre coal i cerin ele sociale. Ca urmare, a fost creat aria curricular Consiliere i orientare, cu ajutorul c reia elevii vor putea, ntre altele, s se orienteze n cuno tin de cauz spre diferitele tipuri de ie iri din sistem: liceu teroretic, tehnologic sau voca ional, coala profesional sau pia a muncii dup nv mntul gimnazial, sau nv mnt postliceal, nva mnt superior sau pia a muncii dup nv mntul liceal. Prin Ordinul Ministerului nr. 4683/28.09.1998, completat cu Ordinul Ministerului nr. 3100/15.01.1999, a fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare a Centrului Jude ean de Asisten Psihopedagogic i a Cabinetelor colare i Inter colare de Asisten Psihopedagogic . Intre atribu iile cadrelor didactice ncadrate n aceste centre se afl : - consilierea i orientarea carierei elevilor;

- elaborarea de materiale, mediatizate prin Casele Corpului Didactic, Inspectorate colare Judetene i alte institu ii interesate; - sprijinirea form rii continue a cadrelor didactice n domeniul consilierii i orient rii. Profesorii ncadra i n Cabinetele colare i inter colare de asisten a psihopedagogic au acelea i atribu ii, dar la nivelul colilor n care func ioneaz , sprijinind activitatea comisiilor metodice ale nv torilor i dirigin ilor, populariznd informa iile psihopedagogice pentru cunoa terea i dezvoltarea personalit ii elevului, precum i orientarea carierei elevului. In conformitate cu Legea nv mntului nr. 84/1995, republicat , inspectoratele colare Jude ene (Inspectoratul colar al Municipiului Bucure ti), prin Centrele Jude ene de Asisten Psihopedagogic , vor alc tui lista cu institu iile furnizoare de Orientare colar i Profesional din cadrul jude ului (din re eaua Ministerului Educa iei Na ionale sau din afara ei). Aceasta list , cuprinznd denumirea unit ii, adresa i orarul de func ionare, va fi transmis n toate unit ile colare i va fi adus la cuno tin a cadrelor didactice, elevilor, p rin ilor. Centrele Judetene de Asisten a Psihopedagogic vor cuprinde n planul de activitate anual un capitol distinct referitor la orientarea colar i profesional . Acest capitol va specifica: materialele privitoare la Orientarea colar i Profesional ce se vor elabora n cadrul centrului, modul n care acestea vor fi mediatizate i distribuite n unit ile colare, cu indicarea termenelor i a persoanelor responsabile; graficul ac iunilor de formare continu a personalului didactic, n special a profesorilor consilieri, privitoare la Orientarea colar i Profesional ; graficul ntlnirilor cu elevii/p rin ii din diferite coli ale jude ului i tematica acestor ntlniri; graficul ntlnirilor speciale cu elevi ai claselor a VIII-a / a XII-a (a XIII-a) i ai anului de studii final la coala de ucenici i coala profesional , n vederea orient rii colare i profesionale. Cabinetele colare i inter colare de asisten psihopedagogic vor include n planul de activitate un capitol distinct referitor la Orientarea colar i Profesional , n care se vor men iona; activitatea de formare continu referitoare la Orientarea colar i Profesional din coala i unit ile arondate; orele organizate n echipa cu profesorii dirigin i / consilieri pe teme de consiliere i orientare profesional ; ntlnirile organizate cu elevii claselor de sfr it de ciclu i / sau p rin ii acestora, n scopul consilierii i orient rii;

programul orelor de consultatii individuale i programarea colilor / claselor care apar in de cabinetul respectiv. Cu deosebire n cei 2 ani de gimnaziu afla i n ciclul de observare i orientare (clasele a VII-a si a VIII-a) profesorii consilieri vor informa elevii /p rin ii despre: studiile liceale ( durata, filiere, profiluri, specializ ri, organizare trunchi comun i curriculum la decizia colii); studiile prin coala profesional (durat , meserii, organizare); studiile prin coala de ucenici (durata, meserii, organizare); posibilit ile oferite de fiecare cale pentru continuarea studiilor; posibilitatile ulterioare de dezvoltare profesional i inser ie social ; posibilit ile oferite de jude ul n care se afla coala pentru continuarea studiilor i fiecare din c ile men ionate; regulamentele referitoare la conditiile de admitere n ciclul superior. In cursul semestrului al II-lea, consiliile profesorilor clasei, mpreuna cu profesorii consilieri, vor avea ntlniri cu p rin ii elevilor fiec rei clase (a IX-a), pentru a prezenta aprecierile cadrelor didactice asupra nivelului de preg tire, motiva iei pentru nv are i comportamentului elevilor, oferind astfel p rin ilor o baza pentru orientarea ulterioar a copiilor. La solicitarea p rin ilor, profesorii vor stabili ntlniri individuale cu p rin ii / elevii. formarea unor clase speciale pentru elevii cu performan e deosebite. consilierea pentru alegerea disciplinelor op ionale. 2. Func iile psihologului colar De planificare > va g si informa iile relevante, va defini sarcinile, va planifica ac iunile De ini iere a grupurilor > va prezenta obiectivele/planul/strategia etc; va explica necesitatea acestora; va stabili, de comun acord, sarcinile; va fixa standardele ce trebuie atinse la nivel individual/de grup De control > va men ine standardele fixate; va imprima viteza de lucru; va elimina ac iunile inutile; va p stra/monitoriza elementele relevante; va stimula grupul/echipa n actul de luare a deciziilor De "sprijin" > va exprima respect fa de ceilal i, fa de interven iile lor; va ac iona pozitiv; va crea spiritul de echip ; va dep i momentele de tensiune prin apelul la umor; va juca rolul de moderator n cazul discu iilor n contradictoriu survenite ntre membrii grupului/echipelor de lucru. De informare la zi > ofer /a teapt de la ceilal i informa iile solicitate/necesare; sintetizeaz (noteaz ) sugestiile i ideile valoroase De evaluare > evalueaz posibilit ile de realizare a unei idei/a unui proiect;

evalueaz consecin ele solu iilor propuse de ceilal i; evalueaz i i autoevalueaz performan ele, n raport cu standardele anterior fixate; dezvolt abilit ile celorlal i de a- i analiza/evalua propriile performan e. 3. Fi a postului psihologului colar Elaboreaz propriul plan managerial, n complet acord cu planul institu iei n care func ioneaz . Consiliaz elevii, p rin ii i cadrele didactice n probleme legate de cunoa terea i autocunoa terea personalit ii, adaptarea reciproc elev coal , optimizarea rela iilor interumane i cu comunitatea local , prevenirea sau diminuarea factorilor de abandon, e ec colar sau disconfort psihic, observarea elevilor cu comportamente deviante, orientarea carierei. Examineaz elevii sub aspect psihopedagogie. Elaboreaz materiale de specialitate pe care le disemineaz n cadrul comisiei dirigin ilor i n cadrul lectoratelor cu p rin ii. Realizeaz ore demonstrative de consiliere colectiv a elevilor. ine o eviden strict i permanent a documentelor privind activit ile de examinare i consiliere (individuale sau colective). Ac ioneaz permanent n sensul optimiz rii ambientului n care i desf oar activitatea curent . Realizeaz (n colaborare cu profesorii dirigin i i cu elevii) punctul de informare i documentare OSP i realizeaz procesul de orientare profesional a elevilor3, aspect care implic n mod automat cunoa terea nivelului lor de aspira ii; cunoa terea profilurilor ocupa ionale; - cunoa terea dinamicii structurilor profesionale; - cunoa terea fluctua iilor de pe pia a for ei de munc . Colaboreaz cu factorii locali implica i n realizarea obiectivelor educa ionale specifice proiectelor comunitare. Realizeaz microcercet ri. Se preocup permanent de dezvoltarea propriei cariere. Elaboreaz (individual sau mpreun cu profesorii dirigin i/cu elevii) bro uri, pliante i buletine informative pe teme psihopedagogice. Elaboreaz lucr ri tiin ifice cu caracter teoretico - aplicativ. 4. Metode comportamentale de control al frecven ei de manifestare a unui comportament7 Urm toarele metode de sunt prezentate n succesiunea metod definirea metodeiexemplu. nt ririle pozitive (Prezentarea unui stimul dup producerea unui comportament, cu scopul cre terii ratei i intensit ii acestuia.)

Profesorul ofer elevilor 5 min. pauz dup realizarea unor sarcini. Dac dup oferirea pauzei cre te calitatea realiz rii sarcinii, pauza devine nt rire pozitiv . Apud: A. B ban, (coordonator)(2001): Consilierea educa ional . Ghid metodologic pentru orele de dirigen ie i consiliere, Ed. Presa universitar clujan , Cluj Napoca, p. 2001 Pedeapsa (Un stimul care urmeaz unui r spuns, cu scopul sc derii frecven ei sale de manifestare.) Unui elev din clasa a doua i se reducea perioada dejoac cu 5 min. n urma unui comportament inadecvat. Dac dup aceast regul scade frecven a comportamentelor disruptive, sc derea pauzei cu 5 min. reprezint o pedeaps . nt ririle primare (Un stimul poate fi definit ca o nt rire primar , dac satisface o nevoie fiziologic .) Alimentele sunt un exemplu de nt rire primar . nt ririle secundare (Un stimul poate fi definit ca o nt rire secundar dac satisface o nevoie material sau social .) Notele, banii, popularitatea sunt nt riri secundare frecvent utilizate Planificare a nt ririlor (Realizarea unei scheme de nt rire.) Oferirea unei nt riri la un interval stabilit sau dup un num r de r spunsuri corecte. Exemplu, profesorul ofer nt rire dup 4 r spunsuri corecte. Modelarea ( nv area unor comportamente noi prin nt rirea succesiv a secven elor comportamentului.) Profesorul Z are un elev care este foarte timid cnd r spunde oral. Prima dat i ofer o recompens dup contactul vizual cu elevul. In urm toarea etap ofer nt riri pentru c acesta ridic mna, apoi doar dup ce r spunde prin da sau nu la ntreb rile sale i n fine dup ce r spunde utiliznd mai multe cuvinte etc. Eliminarea gradat a stimulilor (Eliminarea gradat a nt ririlor prin introducerea unor stimuli noi care cresc frecven a comportamentului int .) nlocuirea unei nt riri materiale (dulciuri) cu nt riri sociale (ncurajarea). Time-out (Este o metod de nt rire negativ prin care elevul este scos dintr-un mediu n care nu- i poate controla comportamentul (primind multe nt riri pozitive pentru comportamentul nedorit) i plasat ntr-un alt mediu, pentru un interval de timp stabilit.) Spa iul pentru "time - out" este stabilit n clas , fiind evitate locurile ntunecoase sau r coroase i denumirile tenden ioase de genul "banca m garului". Elevul nu trebuie s aib o alt preocupare n aceast perioad (nu scrie sau deseneaz ) i nu trebuie s devin centrul aten iei. Altfel acest timp devine nt rire pozitiv pentru acel comportament. Timpul pentru time-out s fie ntre 5 i 10 min. Extinc ia (Retragerea unui comportament ca urmare a lipsei de nt rire.) De exemplu, dac pentru un elev acordarea aten iei este nt rirea pozitiv pentru comportamentul disruptiv, i nu i se mai acord aceast nt rire, dup o perioad , comportamentul nu mi apare. Penalizarea (Retragerea unor privilegii ca metod de sc dere a frecven ei de apari ie a unui comportament.) Se retrage un num r de credite oferite anterior de profesor pentru c a ap rut comportamentul nedorit.

Curs 14: CONSILIEREA PRIVIND CARIERA. CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIUNII DE CONSILIER COLAR I. Consiliere privind cariera8 I.1. Definire i obiective ale consilierii privind cariera n domeniul preg tirii pentru carier se pot distinge mai multe forme de interven ie sau mai mul i termeni care desemneaz tipuri similare de interven ie. Astfel, psihologia voca ional ca ramur a psihologiei se ocup de cercetarea modului de adaptare la op iunile voca ionale, avnd ca obiect comportamentul i experien a persoanei n mediul de munc . Consilierea privind cariera asist individul n rezolvarea problemelor legate de carier , dezvolt i aplic interven ii bazate pe cercet rile psihologiei voca ionale. Se utilizeaz i termenul de orientare voca ional " (vocational guidance) pentru a desemna tot o form de asistare n domeniul carierei, diferit de consilierea privind cariera. Orientarea implic ndrumarea clientului pentru a realiza decizii specifice, fiind o interven ie intit , n cazuri particulare. Oricum, nc se discut asupra terminologiei, astfel nct nu este gre it utilizarea celor doi termeni ca sinonimi, fiind imposibil de a separa n mod rigid interven iile legate de carier . Consilierea privind cariera, att cea individual ct i cea de grup, are rolul de a sprijini individul la momentul potrivit, oferindu-i informa iile de care are nevoie i ajutndu-l s interpreteze i s utilizeze aceste informa ii. Scopul consilierii privind carierea este de a evalua poten ialul unei persoane i de a o asista n g sirea i trasarea unei c i profesionale potrivite pentru ea i dezirabile pentru societate (Super& Bohn,1971) Consilierea privind cariera cuprinde o serie de activit i: identificarea aptitudinilor, evaluarea personalit ii, a motiva iei, a valorilor. n general consilierea are n vedere ndrumarea unui individ spre o profesie sau o familie de profesii pentru care Plosca, M., Mois, A.;(2001); Consilierea privind cariera aplica ii n coal -, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, p.17-19. 66 acesta dovede te c are nclina ii i aptitudini. Acest tip de interven ie const n asistarea subiectului n vederea evalu rii efortului de de preg tire necesar, al alegerii celor mai adecvate forme i filiere de dezvoltare, al conceperii unui plan personal de formare profesional . Obiectivele consilierii privind cariera pot fi structurate pe trei componente: autocunoa tere, dezvoltare voca ional , cunoa tere i planificare a carierei. Aceste obiective au n vedere: a. autocunoa terea i descoperirea de c tre elevi a propriilor interese, aspira ii i a poten ialului de care dispun pentru a- i defini propria identitate; b. dezvoltarea unei imagini de sine pozitive, a autoaccept rii i a sentimentelor de pre uire personal ;

c. formarea deprinderilor de a avea o atitudine pozitiv care se r sfrnge asupra comportamentului; d. dezvoltarea aptitudinilor sociale i a abilit ilor inter-personale, de colaborare, a capacit ii de a comunica; e. dezvoltarea capacit ii de autodirijare i de rezolvare a problemelor proprii; f. formarea capacit ii de analiz a competen elor dobndite prin nv are, n vederea orient rii spre o anumit carier ; g. formarea abilit ilor de luare a deciziei privind alegerea colii, a profesiei i asumarea responsabilit ii fa de integrarea profesional i social n condi iile oferite de pia a muncii; h. nv area unor tehnici de planificare a propriei cariere, de concepere i monitorizare a planului de ac iune. I.2. Traseul de planificare a carierei Etapele procesului decizional 1. Clientul este preg tit s ac ioneze n sensul lu rii unei decizii privind propria carier ; 2. Clientul trebuie abilitat n algoritmul lu rii deciziilor referitoare la ulterioara sa op iune profesional ; 3. Clientul trebuie s - i identifice n mod obiectiv abilit ile i calit ile personale, corelativ cu cerin ele viitoarei profesii vizate; 4. Clientul trebuie informat asupra raportului cerere - ofert existent pe pia a for ei de munc ; 5. Clientul trebuie s fie sigur c decizia luat este optim ; 6. Clientul trebuie s - i dezvolte abilitatea de a depista oportunit ile privind viitoarea carier ; 7. Clientul trebuie abilitat s r spund exigen elor diferitelor locuri de munc ; 8. Clientul trebuie s cunoasc standardele de calitate la care va trebui s lucreze n viitor; 9. Clientul trebuie abilitat n algoritmul specific gndirii proactive; 10. Clientul trebuie abilitat n managementul schimb rii. I.3. Construc ia identit ii voca ionale Identitatea reprezint con tiin a clar a individualit ii unei persoane, format prin integrarea ntr-un construct unic a percep iei de sine i a percep iei expectan elor celorlal i fa de propria persoan . Identitatea se formeaz progresiv', pe m sura organiz rii i structur rii informa iilor despre sine. Ea include, dup E. lirikson (1980) aspecte legate de: caracteristicile nn scute i dobndite ale personalit ii (cum ar fi temperament, introversiune, pasivitate), talentele i abilit ile personale (cuno tin e i deprinderi), identificarea cu modelele (p rin i, colegi sau alte figuri semnificative), modalit ile de interac iune, modalitatea de rezolvare a conflictelor, modalit ile de reglare a comportamentului, rolurile sociale, voca ionale i de gender adoptate de individ la un moment dat. Identitatea este n

permanent construc ie i reconstruc ie. Ea se structureaz nc din copil ria mic , ns vorbim despre identitate n special ncepnd din perioada adolescen ei, cnd abilit ile cognitive i de interac iune social sunt suficient de mature pentru a putea permite reflectarea asupra propriei persoane i a dezvolt rii acesteia. Perioada adolescen ei, prin problemele decizionale pe care le pune elevilor - ce cursuri s urmeze, cu cine s ias la ntlnire, dac s mearg la facultate, s consume droguri, s fac sex, s lucreze dup terminarea orelor, s participe la adun ri religioase sau nu etc. - for eaz reflectarea asupra propriei identit i (identificarea propriilor valori, interese i abilit i, evaluarea capacit ii de a lua decizii i a face fa diverselor situa ii) i contribuie astfel la cristalizarea acesteia. Identitatea voca ional combin aspecte legate de cunoa terea propriilor interese, valori, abilit i i competen e, pe de o parte, cu preferin a pentru un anumit tip de activit i, stiluri de interac iune i medii de munc , pe de alt parte. Ea apare la confluen a dintre experien ele de nv are i de munc multiple ale adolescentului, devenind etalonul maturiz rii sale (figura 15.2.). Tocmai de aceea este utilizat de speciali ti pentru a cunoa te nivelul de dezvoltare atins de adolescent. Componentele identit ii voca ionale II. CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIUNII DE CONSILIER COLAR, LEGISLA IE I INSTITU II ROMNE TI Consilierea colar i voca ional i desf oar activitatea n lumina Legii 213/2004, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, publicata in M. Of. partea I nr 492/01.07.2004. Activitatea de Consiliere colar i Voca ional se face pe baza prezent rii documentelor de certificare a preg tirii de specialitate i a atest rii eliberate de Comisia de Psihologie educa ional , consiliere colar i voca ional . Colegiul psihologilor pune la dispozi ia psihologilor codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liber practic , i urm re te respectarea sa. Codul deontologic este un sumum de principii si standarde etice de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica si care instituie regulile de conduita ale psihologului cu drept de libera practica. Codul ofera o baza consensuala pentru luarea de atitudine colectiva mpotriva unor eventuale comportamente apreciate a ncalca principiile eticii profesionale. Acest cod pe lnga valoarea sa normativa are rolul de a orienta si regla numai acele activitati ale psihologilor n care acestia se angajeaza ca psihologi, nu si pe cele din viata privata a acestora. Comportamentul personal al psihologului poate fi luat n discutie numai daca este de o asemenea natura nct aduce prejudicii profesiei de psiholog sau ridica serioase ndoieli privind capacitatea acestuia de a-si asuma si ndeplini responsabilitatile sale profesionale ca psiholog. PRINCIPIUL I:

RESPECTAREA DREPTURILOR I DEMNIT II ORIC REI PERSOANE. Psihologii vor avea permanent n atentie faptul ca orice persoana are dreptul sa-i fie apreciata valoarea nnascuta de fiinta umana si ca aceasta valoare nu este sporita sau diminuata de cultura, nationalitate, etnie, culoare sau rasa, religie, sex sau orientare sexuala, statut marital, abilitati fizice sau intelectuale, vrsta, statut socio-economic sau orice alta caracteristica personala, conditie sau statut. PRINCIPIUL II: RESPONSABILITATE PROFESIONAL I SOCIAL Psihologii manifesta o maxima responsabilitate pentru starea de bine a oricarui individ, familiei, grupului ori comunitatii fata de care si exercita rolul de psihologi. Aceasta preocupare include att pe cei direct ct si pe cei indirect implicati n activitatile lor, prioritate avnd cei direct implicati. PRINCIPIUL III: INTEGRITATE PROFESIONAL Psihologii vor cauta sa manifeste cel mai nalt grad de integritate morala si profesionala n toate relatiile lor. Este de datoria psihologului sa prezinte onest pregatirea si calificarile sale oriunde se afla n relatii profesionale si de asemenea sa nu permita sau sa tolereze practicile incorecte si discriminatorii. Exist o sum de STANDARDE ETICE GENERALE care se cer a fi respectate i a c ror form concret poate fi consultat pe site-ul Colegiului Psihologilor (www.copsi.ro). Acestea cuprind standarde de competen , standarde cu privire la rela iile umane, standarde de confiden ialitate, standarde de conduit colegial , standarde de nregistrare, prelucrare i p strare a datelor, standarde de onorarii i taxe, standarde pentru declara ii publice i reclam , standarde de evaluare i diagnoz , , standarde de cercetare tiin ific i valorificarea rezultatelor.