Sunteți pe pagina 1din 7

Grile

1. In acceptiunea Noului Cod Civil, capacitatea de exercitiu: a) X Are ca fundament discernamantul persoanei fizice b) Aptitudinea persoanei de a avea drepturi si obligatii civile c) X Reprezinta aptitudinea persoanei de a incheia singura acte juridice civile

2. Capacitatea de exercitiu anticipate ii este recunoscuta: a) Minorului care nu a implinit varsta de 14 ani b) X Minorului care a implinit varsta de 16 ani si careia instanta de tutela, pentru motive temeinice, ii poate recunoaste capacitatea de exercitiu deplina c) X Legea indica in mod expres persoana respectiva, in care scop vor fi ascultati si parintii sau tutorele, luandu-se cand este cazul si avizul consiliului de familie.

3. Capacitatea de exercitiu restransa este: a) X Recunoscuta minorului care a implinit varsta de 14 ani b) Reglementata pentru minor daca instanta de tutela apreciaza oportunitatea ei in acel caz c) De natura sa permita minorului indicat de lege sa incheie acte juridice, cu incuviintarea parintilor sau a tutorelui, iar in cazurile prevazute de lege, si cu autorizarea instantei de tutela.

4. Actele juridice incheiate de minori privind munca, indeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, au urmatorul regim: a) Se incheie de catre minor care actioneaza singur b) X Se incheie cu incuviintarea parintilor sau a tutorelui, precum si cu respectarea dispozitiilor legii special daca este cazul c) X In acest caz minorul exercita singur drepturile si executa tot astfel obligatiile izvorate din aceste acte si poate dispune singur de veniturile dobandite.

5. Sunt lipsite de capacitate de exercitiu, si, in consecinta, incapabile total de a participa la viata juridica, personal si singure urmatoarele categorii de persoane: a) Toti cei carora legea le interzice incheierea unor acte civile b) X Interzisul judecatoresc c) X Minorul care nu a implinit varsta de 14 ani.

6. Legea civila prevede urmatorul regim juridic persoanelor lipsite total de capacitate de exercitiu: a) Actele juridice se pot incheia de catre aceste persoane asistate de parinti sau dupa caz tutore b) X Actele juridice se incheie in numele acestora de reprezentantii lor legali, cu respectarea conditiilor stabilite in acest scop c) X Incapabilul incheie singur numai actele prevazute de lege, de consemnare, precum si actele de dispozitie de mica valoare, cu caracter curent si care se executa in momentul incheierii lor.

7. Sanctiunea civila aplicabila actelor facute de persoana lipsita de capacitate sau cu capacitate restransa, cu exceptia celor de conservare, administrare care nu prejudiciaza precum si actele de dispozitie de mica valoare este: a) Nulitatea absoluta a actului b) X Nulitatea relativa (anularea) chiar fara dovedirea unui prejudiciu c) X Sanctiunea legala poate fi invocata si de catre cel care incheie actul, in apararea sa.

8. Actele juridice facute de cel lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa prin frauda au urmatorul regim juridic: a) Simpla declaratie ca este capabil sa contracteze este suficienta sa inlature sanctiunea actului respectiv. b) Folosirea manoperelor inselatoare, da posibilitatea instantei civile, la cererea partii induse in eroare, sa mentina contractual inchiriat, daca constata ca aceasta este o sanctiune civila adecvata. c) X Actiunea in anulare poate fi exercitata de reprezentantul legal, de minorul care a implinit varsta de 14 ani precum si de ocrotitorul legal.

9. Referitor la obligatia de restituire, persoana lipsita de capacitatea de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa: a) Este obligat sa restituie in totalitate prestatia de care a beneficiat b) X Nu este obligat la restituire decat in limita folosului realizat c) Persoana care nu are capacitate de exercitiu deplina, in fiecare caz in parte, va fi sau nu obligata la restituirea prestatiei daca judecatorul stabileste astfel. 10. Noul Cod Civil, cu privire la atributele de identificare a persoanei fizice: a) Asemanator codului civil anterior, nu contine mentiuni exprese legate de aceste drepturi subiective personale b) X Contine reglementari exprese cu privire la nume, domiciliul si resedinta, precum si cu privire la starea civila a subiectului individual de drept civil c) X Aduce ca noutate absoluta reglementarea domiciliului profesional care semnifica domiciliul si locul intreprinderii pe care o exploateaza.

11. Reglementarea domiciliului profesional constituie: a) X Exceptie de la regula unicitatii domiciliului b) X Situatia in care cel care a exploatat o intreprindereare domiciliul si la locul acelei intreprinderi, in tot ceea ce priveste obligatiile patrimoniale ce s-au nascut sau urmeaza a se executa in acel loc. c) X Posibilitatea persoanei fizice de a avea domicilii recunoscute in acelasi timp.

12. Referitor la actele de stare civila sau statutul civil al unei persoane fizice, Ncc prevede: a) X Acestea sunt in continuare mijloc de individualizare prin indicarea calitatilor strict personale care decurg din actele si faptele de stare civila b) Reglementari identice cu cele existente in vechiul cod fara niciun aspect nou diferit fata de acestea c) X Actele de stare civila sunt o categorie de acte autentice, cu toate consecintele juridice rezultate din aceasta reglementare.

13. Reglementarea actuala in material atributelor de identificare si individualizare a persoanei fizice: a) Consacra dreptul nepatrimonial al subiectului individual de drept civil la nume, domiciliu ca locuinta principala si starea civila.

b) X Reglementeaza si resedinta care este locuinta secundara. c) X Legiuitorul nu a mai reglementat expres in cadrul atributelor de identificare si pseudonimului.

14. Sunt drepturi ale personalitatii umane urmatoarele: a) X Orice persoana are dreptul la respectarea vietii private b) X Dreptul la integritate fizica si psihica c) X Dreptul la propria imagine

15. Respectarea vietii private a persoanei presupune urmatoarele aspecte: a) X Este interzisa imixtiunea in viata intima a persoanei fizice b) X Nu este admisa utilizarea in orice mod a corespondentei, manuscrisurilor sau a altor documente personale, precum si a informatiilor din viata private a unei persoane fara acordul ei. c) Nu este o incalcare a dreptului privat la viata private si la demnitatea fiintei umane, exercitarea lor, conform vointei si intereselor personale in mod nelimitat 16. Prezumtia de consimtamant actioneaza in urmatoarele situatii: a) In toate cazurile in care un ziarist solicita date personale despre o anumita persoana b) X Daca cel la care se refera o informatie sau un material, le pune la dispozitie unei persoane fizice ori persoanei juridice, despre care are cunostinta ca isi desfasoara activitatea in domeniul informarii publicului c) in orice situatie este necesar un acord scris al titularului, in vederea folosirii datelor personale in scopuri publicitare.

17. Orice persoana are urmatoarele drepturi privind viata private si demnitatea: a) X Dreptul la libera exprimare b) X Dreptul la demnitate c) Dreptul la viata, la sanatate, la integritate fizica si psihica.

18. In Ncc, ideea de protectie a individului este reprezentata astfel: a) X Printr-un sistem de norme juridice care sustin acest lucru b) Cu ajutorul tuturor mijloacelor de protectie si ocrotire a drepturilor individului in societate.

c) X Prin reglementarea expresa a respectului fiintei umane si al drepturilor ei inerente.

19. Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente, in reglementarea Ncc, mai cuprinde: a) Reglementarea mijloacelor de identificare a persoanei fizice b) X Respectul datorat persoanei decedate c) X Cadrul legal pentru situatiile privind prelevarea de organe, tesuturi si celule umane in scop terapeutic sau stiintific in conditiile aratate in lege.

20. Sunt considerate de legea civila actual ca atingeri aduse vietii private si: a) X Tinerea vietii private sub observatie, prin orice mijloace, inafara de cazurile prevazute expres de lege. b) X Utilizarea cu rea credinta a numelui, imaginii, vocii sau asemanarii cu alta persoana. c) X Intrarea sau ramanerea fara drept in locuinta sau luarea din aceasta a oricarui obiect fara acordul celui ce o ocupa in mod legal.

21. Ocrotirea personalitatii umane are in vedere urmatoarele aspect ale dreptului de ocrotire a valorilor intrinseci fiintei umane: a) X Viata b) X Creatia stiintifica, artistica, literara sau tehnica c) X Intimitatea vietii private

22. Intre mijloacele de aparare a drepturilor nepatrimoniale incalcate ori amenintate se inscriu si urmatoarele: a) Pedeapsa inchisorii pentru faptul ilicit produs b) X Incetarea incalcarii si interzicerea pentru viitor daca aceasta dureaza inca c) X Interzicerea savarsirii faptei ilicite daca aceasta este iminenta

23. Persoana care a suferit o incalcare a unor asemenea drepturi poate cere instantei sa il oblige pe autorul faptei sa indeplineasca masuri necesare spre a ajunge la restabilirea dreptului atins:

a) X Obligatia autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea hotararii de condamnare b) Plata unor daune morale in toate situatiile constand intr-o suma de bani stabilita de victima. c) X Orice alte masuri necesare pentru incetarea faptei ilicite sau pentru repararea prejudiciului cauzat. 24. Apararea dreptului la munca se realizeaza in urmatoarele modalitati: a) X Victima solicita instantei judecatoresti recunoasterea dreptului sau la acel nume b) X Cel care este lezat prin uzurparea in tot sau in parte a numelui sau poate oricand solicita instantei judecatoresti sa dispuna incetarea acestei atingeri nelegitime c) X In acest mod folosit pentru apararea dreptului la nume, se poate solicita si apararea dreptului la pseudonimul ales in conditiile legii.

25. Masurile provizorii care se dispun de catre instanta de judecata in unele situatii de incalcare a drepturilor nepatrimoniale includ si: a) Plata unor despagubiri pretinse de victim b) X Interzicerea incalcarii sau incetarea ei provizorii c) X Luarea masurilor necesare pentru asigurarea probelor

26. Decesul titularului dreptului nepatrimonial produce urmatoarele efecte: a) X Sotul supravietuitor, oricare dintre rudele in linie dreapta ale persoanei decedate precum si oricare dintre rudele sale colaterale pana la gradul al patrulea inclusiv pot continua sau porni, dupa moartea persoanei vatamate, actiunea pentru restabilirea dreptului nepatrimonial incalcat. b) Mostenitorii pot cere despagubiri banesti in locul victimei decedate c) X Actiunea pentru restabilirea integritatii memoriei unei persoane decedate poate fi pornita de persoanele de la a).

27. Apararea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice se realizeaza: a) Diferit fata de drepturile patrimoniale b) X Prin asemanare cu drepturile nepatrimoniale ale persoanei fizice c) X Conform normelor din Ncc, pentru aceasta situatie.

28. In situatia prejudiciilor aduse de mijloacele presei scrise sau audiovizuale, instanta de judecata nu poate sa dispuna incetarea cu titlu provizoriu a actiunii prejudiciabile cauzate reclamantului decat daca: a) X Prejudiciile cauzate sunt grave b) X Daca actiunea civila nu este in mod evident justificata c) X Daca masura luata de instanta nu apare ca fiind disproportionata in raport cu prejudiciile cauzate. 29. Efectele personalitatii juridice a subiectelor colective de drept civil sunt : a) X Persoana juridica participa in nume propriu la circuitul civil b) X Aceste subiecte de drept civil raspund pentru obligatiile asumate cu bunurile proprii afara de cazul in care prin lege s-ar dispune altfel c) Sunt persoane juridice cu personalitatea mentionata, entitatile prezentate de lege.

30. Categoriile de persoane juridice sunt: a) X Persoane de drept public b) Oricare organizatie legal infiintata care, desi nu este declarata de lege, persoana juridica indeplineste toate conditiile prevazute de lege pentru persoana juridica c) X Persoane de drept privat.

31. Ncc instituie urmatoarele elemente constitutive ale persoanei juridice si anume: a) X Organizare de sine statatoare b) X Patrimonial propriu c) X Scop licit si moral, in accord cu interesul general