Sunteți pe pagina 1din 6

Grile examen civil

1. Prescriptia extinctiva isi gaseste reglementarea in: a) Decretul 167/1958 b) Decretul 115/1938 c) X Cartea a VI a a Codului Civil Actual

2. Efectele prescriptiei extinctive sunt: a) Stingerea dreptului subiectiv b) X Stingerea dreptului la actiune in sens material c) Stingerea atata a dreptului subiectiv cat si a dreptului la actiune

3. Asemanarile dintre prescriptia extinctiva si cea achizitiva (uzucapiune) sunt: a) Ambele sunt susceptibile de suspendare si intrerupere b)

X Ambele presupun termene

c) Ambele sunt susceptibile de repunere in termen

4. Prescriptia extinctive poate fi intrerupta: a) X Prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie, facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia b) X Printr-un act incepator de executare c) In caz de forta majora 5. Functiile prescriptiei extinctive sunt: a) X Asigura stabilitatea si certitudinea raporturilor juridice civile b) X Functia educativa? c) X Functia sanctionatorie

6. Sunt prescriptibile extinctiv: a) X Drepturile de creanta b) Drepturile extrapatrimoniale

c) X Drepturile reale

7. Asemanarile intre prescriptia extinctiva si nulitatea sunt: a) X Ambele reprezinta sanctiuni de drept civil b) Ambele sunt sanctiuni ce intervin in cazul in care actul s-a incheiat cu incalcarea dispozitiilor legale c) Ambele duc la stingerea dreptului material la actiune

8. Termenele generale de prescriptie sunt: a) X Termenele care se aplica ori de cate ori suntem in domeniul de aplicare a prescriptiei extinctive si nu exista un termen special b) Termen ce se aplica anumitor categorii de raporturi juridice c) Termene care se refera la anumite subiecte de drept civil

9. Repunerea in termenul de prescriptie are ca efect principal: a) X Stergerea consecintelor depasirii termenului b) Dobandirea unui drept real dupa o anumita perioada c) Stingerea unui drept subiectiv

10. Dintre cauzele de suspendare ale cursului prescriptiei extinctive : a) X Situatia in care cel impotriva caruia curge sau ar urma sa curga prescriptia este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte de intrerupere cat timp nu a incercat aceasta impiedicare b) X Cazul in care debitorul sau creditorul fac parte din fortele armate romane, cat timp acestea se afla in stare de mobilizare sau de razboi c) X Intre soti, cat timp dureaza casatoria si nu sunt separate

11. In NCC termenele de prescriptie extinctiva sunt: a) X Termenul general de 3 ani daca legea nu prevede un alt termen b) X Termenul de 10 ani pentru anumite situatii expres prevazute de lege

c) X Termenul de 2 ani pentru dreptul la actiune intemeiat pe un raport de asigurare sau reasigurare

12. Prescriptia extinctiva incepe sa curga: a) Mai inainte de a se naste actiunea supusa acestei modalitati de stingere b) X De la data cand titularul dreptului la actiune a cunoscut sau dupa imprejurari trebuia sa cunoasca nasterea lui c) De la data nasterii raportului juridic civil intre debitor si creditor

13. Prescriptia dreptului la actiune privind drepturile accesorii opereaza astfel: a) X Odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal se stinge si dreptul la actiune privind drepturile accesorii afara de cazul in care prin lege s-ar dispune altfel b) X In cazul in care un debitor este obligat la prestatii successive, dreptul la actiune cu privire la fiecare dintre aceste prestatii se stinge printr-o prescriptie deosebita c) Varianta b este aplicabila si in cazul in care prestatiile succesive, alcatuiesc prin finalitatea lor, rezultata din lege sau conventie un tot unitar. 14. Inscrisul autentic este: a) Actul intocmit de parti b) X Actul intocmit si autentificat, cu solemnitatea ceruta de lege c) Actul intocmit de persoana juridical

15. Inscrisul authentic ca mijloc de proba este reglementat in: a) Constitutie b) X Codul civil actual c) X Codul de procedura civila

16. Majoritatea actelor juridice civile incheiate de persoanele fizice si juridice se bazeaza pe : a) Acte autentice b) Testamente

c) X Inscrisuri sub semnatura privata

17. Cea mai raspandita proba in procesul civil este considerata: a) Marturisirea b) X Dovada cu martori (proba testimoniala, marturia) c) Expertizele 18. Marturisirea constituie: a) X Recunoasterea de catre o persoana a unui act sau fapt pe care o alta persoana isi intemeiaza o pretentie sau aparare b) Declaratia persoanei intr-un litigiu in scopul apararii unei parti din process c) Sustinerea persoanelor in cadrul procesului, facuta la chemarea reclamantului si paratului 19. Marturisirea este: a) X Judiciara b) Legala c) X Extrajudiciara

20. Prezumtia ca mijloc de proba presupune: a) X Supozitia, o presupunere pornind de la un fapt cunoscut la unul necunoscut si conex b) Recunoasterea unui fapt ca authentic, pana la proba contrarie c) X Proba indirect

21. Expertiza este: a) X Activitatea de cercetare a unor fapte litigioase desfasurata de un specialist b) X Mijloc de dovada, de proba c) X Proba judiciara

22. In acceptiunea NCC forma contractului consta in:

a) Inscrisul sub semnatura privata, care constata contractului b) X Inscrisul authentic incheiat de parti cu ajutorul notarului public c) X Forma orala sau scrisa, dupa vointa partilor

23. Legea civila actuala reglementeaza buna credinta, in exercitarea drepturilor subiective si a obligatiilor civile, sub urmatoarele aspecte: a) Aceasta trebuie dovedita de partea care o invoca intr-un litigiu civil b) X Exercitiul drepturilor si obligatiilor civile trebuie facute in accord cu ordinea publica si bunele moravuri c) X Buna credinta se prezuma pana la proba contrara

24. Acceptiunea acordata sintagmei abuzul de drept consta in urmatoarele: a) X Niciun drept nu poate fi exercitat in scopul de a vatama sau prejudicia pe altul b) X Exercitarea drepturilor civil intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei credinte c) Drepturile civile subiective si obligatiile corelative se exercita in mod nelimitat de titular, dupa interesul acestuia

25. Proba testamentului presupune urmatoarele aspecte: a) In caz de disparitie a testamentului, acesta nu mai poate fi dovedit in justitie, in niciun mod de catre cel interesat b) X Persoana care pretinde un drept ce se intemeiaza pe un testament trebuia sa dovedeasca existenta si continutul lui in una dintre formele prevazute de lege c) X Daca testamentul a disparut printr-un caz fortuit sau de forta majora si prin fapta unui tert, fie dupa moartea testatorului, fie in timpul vietii sale, insa fara ca acesta sa ii fi cunoscut disparitia, valabilitatea formei si cuprinsul testamentului vor putea fi dovedite prin orice mijloc de proba

26. Prezumtiile semnifica urmatoarele: a) X Daca un drept, act sau fapt a fost inscris intr-un registru public, se prezuma ca el exista cat timp nu a fost radiat sau modificat in conditiile legii

b) X In situatia in care un drept, act sau fapt a fost radiat, se prezuma ca el nu exista c) X Acestea sunt consecintele pe care legea sau judecatorul le trage de la un fapt cunoscut la un fapt necunoscut

27. Dovada domiciliului si a resedintei se face in urmatorul mod: a) X Cu mentiunile cuprinse in cartea de identitate b) Cu orice mijloc de dovada pe care il prezinta persoana fizica la un moment dat c) X In lipsa mentiunilor din cartea de identitate si atunci cand acestea nu corespund realitatii, stabilirea sau schimbarea domiciliului si a resedintei nu va putea fi ..altei persoane.

28. Dovada starii civile se realizeaza astfel: a) X Prin actele de nastere, casatorie si deces intocmite potrivit legii, in registrele de stare civila, precum si prin certificatele de stare civila, eliberate pe baza acestora b) X Actele de stare civila sunt inscrisuri autentice si fac dovada pana la inscrierea in fals, pentru ceea ce reprezinta constatarile personale ale ofiterului de stare civila si pana la proba contrarie pentru celelalte mentiuni. c) X Daca printr-o hotarare judecatoreasca s-a stabilit o anumita stare civila a unei persoane, iar printr-o hotarare judecatoreasca ulterioara este admisa o actiune prin care s-a contestat starea civila astfel stabilita prima hotarare isi pierde efectele la data ramanerii definitive a a celei de-a doua hotarari.

1 C; 2 B; 3 B; 4 A,B; 5 A,B,C; 6 A,C; 7 A; 8 A; 9 A; 10 A,B,C; 11 - A,B,C; 12 B; 13 A,B; 14 B; 15 B,C; 16 C; 17 B; 18 A; 19 A,C; 20 A,C; 21 A,B,C; 22 B,C; 23 B,C; 24 A,B; 25 B,C; 26 A,B,C; 27 A,C; 28 A,B,C.

S-ar putea să vă placă și