Sunteți pe pagina 1din 48

INTRODUCERE N GEOGRAFIA UMAN Evolu ia peisajelor romne ti

Anul I Geografie, Geografie-Turism, Planificare teritorial , Geografia Mediului Peisajul este un text care trebuie f cut vizibil. Acest text are un stil : este stilul unei societ i care amenajeaz i utilizeaz spa iul n func ie de nevoile, de tehnicile i de ideile sale. (Extras din filmul didactic Anatomie du paysage) Filosoful romn Gabriel Liiceanu deconcertat de COEREN A diferen ei peisajului romnesc fa de peisajele vestice sau central-europene. (Emisiunea Altfel Realitatea TV, 29 sept.2007) Prin urmare: pentru a n elege aceast diferen trebuie s analiz m stilul societ ii romne ti, creatoarea acestei diferen e att de coerent . Sursele coeren ei diferen ei, dup Liiceanu: Impresia vizual (peisajul destructurat, haotic i complex ns Modul de locuire, pervertit de comunism Felul de a fi al oamenilor, de asemenea pervertit de comunism s r cit)

Explica ia geografic a coeren ei diferen ei: Spa iu dentre-deux , concept dezvoltat de d-na profesoar Violette REY, ENS-LSH Lyon:

n eleg prin spa iu dentre-deux un spa iu n care construirea structurilor sale este datorat for elor externe concurente, mai puternice dect for ele interne, un spa iu n care experien a timpului st sub semnul opresiunii i al renceperilor continue, ns n care contextul dificil este o puternic surs de creativitate.

MODERNIT

ILE NETERMINATE

(sau schimb rile cu repeti ie): - modernitatea medieval trzie (gradien i Vest-Est -modernitatea secolului al XIX-lea (gradien i ntre periferii i centrul carpatic) - modernitatea comunist (gradien i periferie-centru; la scar micro-local se ntmpl invers: gradien i centru-periferie) - (post)modernitatea n cours; intensitatea interven iilor

DINAMICILE ACTUALE ALE PEISAJELOR:


Transformarea masiv i COERENT a peisajelor,

Avnd n vedere mijloacele mobilizate i redescoperirea libert ii individuale i comunitare Derapaje inerente Dificultate: a lucra cu diferitele mo teniri Perspectiva:

de la coeren a diferen ei la coeren a asem n rii

CURS 2 GEOGRAFIA UMAN N ANSAMBLUL TIIN ELOR


1. Defini ia geografiei 2. Geografia n ansamblul tiin elor 3. Diferen ele dintre geografia fizic 4. Evolu ia geografiei ca tiin i geografia uman

Spa iul geografic este ansamblul locurilor* i al rela iilor ntre locuri, definite de interac iunile stabilite ntre actorii sociali localiza i. Cercetarea geografic presupune a adar efectuarea simultan a studiilor de tip ecologic (efectuate de geografia fizic i de geografia uman ), a studiilor referitoare la obiectele i procesele localizate aflate n interac iune (efectuate de analiza spa ial ) i a studiilor referitoare la formele de organizare / de diferen iere a spa iului (efectuate de geografia regional i de regional science).

Diferen ele dintre geografia fizic

i geografia uman

[n anii 60] prima eroare a fost s se considere ca un fapt evident separarea geografiei fizice de geografia uman , fiecare din cele dou separndu-se la rndul lor ntr-o serie ntreag de specializ ri: geomorfologie, climatologie, biogeografie n geografia fizic , geografie urban i rural n geografia uman . ( ) Se pare c n prezent se ncearc g sirea unui nivel de echilibru ntre cele dou demersuri clasice: acela fizic, ce uit adesea gradul de antropizare a planetei, derivnd c tre geologie, i acela uman care nu ine suficient seama de medierea spa iului [fizicogeografic] n organizarea social a teritoriilor. n geografia uman , mecanismele intrinseci care intervin n concretizarea fenomenelor sunt ele nsele produsul unei evolu ii istorice rapide i continue; procesele care materializeaz realit ile studiate de geografia uman sunt evolutive iar evolu ia lor este de multe ori datorat unor cauze exterioare. Mai mult, ritmul de transformare a mecanismelor nu r mne constant. Accelerarea proceselor naturale i socio-economice indus de progresul tehnologic este din ce n ce mai rapid iar durata de via a unui ansamblu de interrela ii scade pe zi ce trece, fenomen numit tranzien de sociologul american Alvin Tffler. Civiliza iile agricole au avut nevoie de 10000 de ani pentru a lefui organiz rile teritoriale rurale. Industria le-a distrus sau le-a transformat n profunzime n doar 250 de ani (1700-1950). Organiz rile industriale (regiuni, axe, centre industriale), care p reau ve nice, sunt complet modificate, sau chiar nlocuite n doar c iva ani, de organiz rile teritoriale specifice revolu iei cibernetice Problema care se pune n geografia uman nu este deci doar aceea de a identifica mecanismele i de a le n elege combinarea, ci i de a n elege transformarea acestora. Deoarece evolu ia mecanismelor studiate de geografia uman sunt generate de mediul ecologic social, foarte sensibil la ansamblul de valori i de reguli (ideologii) care l structureaz , determinismul geografic nu mai poate constitui suportul filosofic al cunoa terii geografice, el f cnd loc altor pozi ion ri tiin ifice a geografilor umani ti. Evolu ia geografiei ca tiin

GEOGRAFIA RENA TERII (SEC XV-XVI) SECOLUL AL XVI-LEA: Secolul descrierii moderne a lumii
2) SISTEMATIZAREA CUNO TIN ELOR I TRECEREA DE LA CURIOZITATE TIIN IFIC LA INTERESE PRACTICE: DUP 1550

Odat trecut febra descoperirilor, are loc un proces de triere a informa iilor, de verificare, de comparare i de corectare a acestora, fapt care va conduce la colec ii sistematizate de scrieri cu caracter geografic. Principalele figuri renascentiste ale perioadei sunt:

- vene ianul Gian Battista Ramusio (1485-1557), cu trei volume grupate sub titlul Delle Navigazione e Viaggi; primul volum este centrat pe cunoa terea Africii i a Asiei sudice (c l toriile lui Conti, Varthema, Cadamosto, Vasco da Gama, Cabral, Alvarez, Pigafetta, Leon Africanul); al doilea pe descoperirea Asiei Centrale (Marco Polo, Hayton, Rubrouk, Paul Jove), Rusiei (Herberstein) i m rilor polare (Zeno); al treilea este dedicat Americilor (Pierre Martyr, Vespucci, Verrazano, Corts, Cabeza de Vaca, Coronado, Orellana, Oviedo, Cartier). - englezul Richard Hakluyt (1553-1616), cu trei volume publicate n 1589, care p streaz structura lui Ramusio, ns care sunt centrate pe c l toriile englezilor (Frobisher, Raleigh, Drake, Hawkins, Davis, Cavendish, etc.): Principal navigations, voyages and discoveries of the English nation, made by sea or over land to the most remote and farthest distant quarters of the earth within the compass of these 1500 years. - englezul Samuel Purchas, discipol al lui Hakluyt, care public n 1625 Hakluytus Posthumus,or Purchas his Pilgrimes containing the history of the world by sea voyages and land travels by Englishmen and others, n care descrie i c l toriile spaniolilor i olandezilor, rivalii principali ai expansiunii coloniale a Angliei - flamandul Theodor de Byr public la Frankfurt, ntre 1590 i 1634 cele 25 de volume ale seriei Collectiones peregrinatiorum in Indiam Orientalem et Occidentalem (respectiv 12 volume pentru Indiile Orientale, numite i Micile C l torii, i 13 volume pentru Indiile Occidentale, grupate n Marile C l torii) -flamandul Levinus Hulsius public la Frankfurt, ntre 1598 i 1663 un num r de 69 de volume, ncepute cu Sammlung von 26 Schiffahrten nach Ost und West Indien, o antologie a 26 de c l torii engleze i olandeze. - flamandul Jan Huyghen Van Linschoten public n 1596 la Amsterdam biblia c pitanilor olandezi, Navigatio et Itinerarium in Orientalem Indiam, care va sta la baza expansiunii coloniale olandeze.

GEOGRAFIA MODERN : DEBUTUL (SEC XVII-XVIII)


La nceputul secolului al XVII-lea snt constituite rudimentele a ceea ce ast zi se nume te geografie general , geografie regional i geografie local : Pierre Davity: Les Etats et les Empires du Monde (11 edi ii ntre 1614-1635): Descrierea p mntului este numit Geografie i GEOGRAFIA RENA TERII (SEC XV-XVI)

3) REVIGORAREA COSMOGRAFIILOR ACTIVITATE PRECURSOARE A GEOGRAFIEI MODERNE


a) Aria germanic : -M. Waldseemller: Cosmographia Introductio (1507) -J. Schner: Luculentissima descriptio (1515), Opusculum geographicum (1533) -P. Apian (inventator al proiec iei stereografice): Cosmographia (1524), tradus n francez mbog it n 1544 de Gemma Frisius, la Louvain/Leuven (Belgia de ast zi) i

este diferit , ca parte a ntregului, de Cosmografie, care este descrierea lumii. Chorografia este descrierea specific a unei provincii iar Topografia, respectiv descrierea unui loc, nu este altceva dect reprezentarea specific a unui ora , cu sau f r teritoriul s u . SECOLELE XVII-XVIII geografia ofi erilor i geografia colonial ; primele enciclopedii (Bernard Varenius, geograf olandez de origine german , 1622-1650 Geographia generalis, 1650; Conrad Malte-Brun, geograf francez de origine danez , 1775-1826 Geographie Mathmatique, physique et politique de toutes les parties du monde, 1803-1807) - elve ienii Glareanus cu De Geographia Liber (1524) i Vadianus cu De Situ Orbis (1522) germanul Sebastian Mnster Cosmographia, Ble, 1550

b) Aria latin : - portughezul Duarte Pacheco Pereira Esmeraldo de Situ Orbis (1508) - spaniolul Martin Fernandez de Enciso - Suma de Geographia (Sevilla, 1519), adaptat n englez de Roger Barlow din Bristol i plagiat n francez de Alfonse de Saintonge (1544-1545) - portughezul Pedro Nuez Tratado da Sphera (1537) - spaniolul Pedro de Medina Arte de Navegar (1545) tradus n german , italian , englez francez i

- spaniolul Martin Corts Breve compendio de la esfera y de la arte de navegar (1551), tradus n englez n 1561 de Richard Eden (The Arte of Navigation) i de William Bourne, n 1573 (Regiment of the Sea) - francezii Jacques Signot Division du monde (1539) i Oronce Fine - De Mundi Sphaera, sive Cosmographia libri V (1542)

Evolu ia geografiei institu ionalizate: geografie i ideologie


Caricatura al turat , extras din Encyclopdie de Gographie , dir. A. Bailly; R. Ferras; D. Pumain, Economica, Paris, 1992, sintetizeaz evolu ia recent a geografiei ca disciplin academic cu aplica ii practice: -a) de la tiin a descriptiv , calitativ , care era n perioada clasic , geografia devine o tiin cantitativ , axat pe studiul organiz rilor spa iale -b) interesul s u pentru cercetarea eficien ei structurilor spa iale o face s descopere inegalit ile dintre acestea i astfel intr n aten ia cercet torilor marxi ti -c) n contextul civiliza iei postmoderne, geografia ncearc s devin o tiin eliberat de constrngerile ideologice i s se apropie cu adev rat de realit ile teritoriale.

CURS 3 GEOGRAFIA MODERN / CLASIC (sec. XIX - ~1950)


1. Cristalizarea tiin ei moderne 2. Institu ionalizarea geografiei 3. Geografia clasic n Germania i n Fran a 4. Specificul geografiei clasice/moderne

n acest context epistemologic efervescent a ap rut filosofia pozitivist a lui Auguste Comte, care, delimitndu-se de metafizic i de religie, afirm c tiin a poate func iona numai pe baza cercet rilor empirice (cu con inut factual); cunoa terea este limitat doar la faptele observabile prin intermediul sim urilor umane, completate de instrumente i de echipamente tiin ific cunoa terea cuprinde i rela iile stabilite ntre faptele observabile.

De aici rezult faptul c tiin a trebuie s fie ra ional i trebuie s se construiasc pe baza m sur rii precise a fenomenelor, a proceselor i a obiectelor studiate. Pentru geografie, acceptarea acestei doctrine a avut ca rezultat prelungirea st rii idiografice datorit aplic rii sistematice a metodei inductive (de la particular la general) i datorit multiplic rii studiilor cu caracter monografic prin intermediul geografiei regionale. Metoda inductiv presupune: a) observarea analitic a unei arii date, prin colectarea diferitelor informa ii referitoare la mediul natural i la cel uman; b) clasificarea morfologiilor (formelor) de reparti ie observate; c) detectarea leg turilor ntre fenomenele observate i explicarea reparti iilor prin cercetarea cauzalit ilor directe n cadrul ariei respective.

Rezultatul: un demers morfo-func ional asupra realit ii. Pozitivismul, care postula c pot fi tiin ifice doar acele discipline care sunt capabile s utilizeze instrumente i echipamente tiin ifice de m sur i control, a accelerat dezvoltarea geografiei fizice i a anesteziat geografia uman , a c rui obiect de studiu nu se preta deloc nici m sur torilor exacte, nici experien elor directe (cum s fie experimentat apari ia i evolu ia unui sistem urban, care are nevoie de secole i de mii de kilometri patra i?!).

2.

3.
Geografia uman clasic n Germania (dup Antoine Bailly et Hubert Bguin - Introduction la gographie humaine, coll. Gographie, Masson, Paris, 1982) Karl RITTER (1836) insist asupra influen ei mediului fizic asupra istoriei popoarelor: suportul natural (solurile, climatele, vegeta ia...) determin formele de organizare social i nivelul de civiliza ie. Privilegierea acestui raport strns natur -societate a justificat denumirea de coal determinist . Reprezentan ii acestei coli ar afirma de exemplu c un substrat impermeabil sau permeabil, n func ie de capacitatea sa de re inere a apei, ar

determina formarea unui habitat grupat sau dispersat datorit mai marii sau mai redusei densit i a izvoarelor. Natura acestui tip de demers este cu prec dere descriptiv . Friedrich Ratzel (1897) - studiaz influen a mediului asupra omului pentru a evalua for a acestei rela ii. Ideea sa central este aceea c orice fiin vie este produsul mediului n care tr ie te; nu mai r mne astfel dect s fie precizate legile naturale care dermin distribu ia speciei umane. Demersul este nou, influen at de lucr rile lui Darwin asupra originii speciilor i a evolu ionismului, adic asupra mediului ca motor al unei evolu ii n care doar cei mai ap i pot supravie ui. Aceast geografie, denumit environmentalist , n efortul s u de a deveni tiin ific , imit tiin ele naturale, ncercnd s dep easc simpla descriere i s ajung la explica ii. Natura sa este cu prec dere explicativ . Limitele environmentalismului apar imediat, deoarece el reduce poten ialul uman la o simpl capacitate de adaptare pasiv la mediu, ceea ce face omul o fiin mai dependent de mediul natural dect de cel social. Locul geografiei umane n cadrul tiin elor naturii dup Friedrich Ratzel Botanica Morfologia Evolu ia speciilor Ecologie Biogeografie Zoologie Anatomie Evolu ia speciilor Etologie (comportementul) Ecologie (raporturi specii/mediu) Zoogeografie (reparti ia speciilor) Antropologie/Etnologie Antropologie fizic Paleontologie Antropologie cultural Antropogeografie (raporturi om/mediu) Antropogeografie (reparti ia oamenilor)

Geografia dup Ratzel tiin tiin e naturale i sociale Geologie Topografie Climatologie Botanic Zoologie Antropologie tiin e sociale

transversal a fenomenelor de reparti ie Probleme abordate de reflec ia geografic Reparti ia formelor reliefului terestru Reparti ia fenomenelor climatice i a zonelor

Subdisciplinele geografiei Geomorfologie Geographie climatic Biogeografie Zoogeografie Antropogeografie Geografie politic

Reparti ia asocia iilor vgtales Reparti ia speciilor animale Reparti ia oamenilor i a civiliza iilor Reparti ia statelor i a sistemelor politice

Defini ia pe care o d Ratzel antropogeografiei: antropogeografia studiaz reparti ia oamenilor pe planet precum i raporturile pe care ace tia le ntre in cu mediile n care tr iesc. Conform logicii lui Ratzel, antropogeografia joac trei roluri diferite: a) - antropogeografia este o demografie spa ial . Ea studiaz reparti ia inegal a oamenilor pe Terra, varia ia densit ilor, vidurile de popula ie i marile arii de concentrare a popula iei. Ea ncearc s explice cauzele acestei reparti ii precum i a evolu iilor sale (fronturile pioniere, cre terea demografic intern , etc.);

b) - antropogeografia este o antropologie spa ial . Completnd antropologia, antropogeografia studiaz reparti ia spa ial a fenomenelor care intereseaz antropologii epocii: rasele, limbile vorbite, modurile de trai i nivelele de civiliza ie (vn tori itineran i, p stori nomazi, agricultori sedentari, etc.);

- antropogeografia este o ecologie a omului. Ea studiaz raporturile dintre om i mediul n care tr ie te. Omul ia din mediu elementele regimului s u alimentar, materialele pentru casa i pentru mbr c mintea sa. Durata inegal a zilelor i a nop ilor, succesiunea anotimpurilor, cre terea plantelor alimentare, migra iile animalelor ritmeaz munca i via a oamenilor precum i ciclul s rb torilor lor. Geografia uman clasic n Fran a (dup Antoine Bailly et Hubert Bguin - Introduction la gographie humaine, coll. Gographie, Masson, Paris, 1982) n fa a exceselor demersurilor deterministe i environmentaliste, cercet tori precum Paul Vidal de la Blache (prin lucr rile din 1903 i 1922) vor dezvolta teza posibilismului: nu exist necesitate determinant n mediul geografic ci doar posibilit i pe care omul, st pn pe alegerile sale, le va utiliza sau nu: natura propune, omul dispune. Astfel, vn torul pigmeu, cultivatorul de manioc i plantatorul de cafea exploateaz aceea i p dure ecuatorial , ns n moduri total diferite. Prin urmare, apropierea geografiei umane de tiin ele naturale c tre finele secolului al XIX-lea nu va avea acela i impact n toate rile n care apare i se dezvolt geografia uman . n Fran a geografii, dup modelul lui Strabon, r mn mult mai aproape de istorici dect de naturali ti, ceea ce va u ura trecerea geografiei n cmpul tiin elor sociale n a doua jum tate a secolului al XX-lea. n ciuda acestui fapt, geografia uman francez a secolului al XIX-lea i a primei jum t i a secolului al XX-lea r mne n tab ra tiin elor naturii i urmeaz acela i traseu tiin ific ca i antropogeografia german . Ca o dovad n acest sens r mne p rerea lui Paul Vidal de la Blache (n Principes de gographie humaine, A.Colin, Paris, 1922), dup care ntrebarea esen ial a geografiei umane este urm toare : Cum anume este repartizat specia uman pe suprafa a terestr ? . Din aceast interoga ie fundamental rezult c pentru Vidal de la Blache geografia uman este o tiin a reparti iilor n spa iu. Problema care se pune este: geografia uman este o tiin a ce? a reparti iilor dar a reparti iilor

Pentru a rezolva aceast problem , de la Blache preia din opera lui Montesquieu conceptul de mod de trai (genre de vie), concept care i-a permis s studieze simultan fundamentele ecologice i fundamentele sociale ale fenomenelor de reparti ie.

No iunea de mod de trai (genre de vie) este o m rturie a efortului de clasificare f cut de geografia uman francez n a doua jum tate a secolului al XIX-lea i la nceputul secolului al XX-lea. Modul de trai (le genre de vie) al unui grup social oarecare reprezint rezultatul valoriz rii de c tre acest grup, prin intermediul propriilor ideologii i tehnici, a oportunit ilor oferite de mediul n care tr ie te. Altfel spus, fiecare grup social i construie te n mod activ propriul mod de trai n raport strict cu condi iile mediului local. Aceasta este ideea central a posibilismului, care introduce pentru prima oar ac iunea uman n cmpul cercet rii geografice. Acest lucru este f r ndoial un progres ns el plaseaz geografia ntr-o pozi ie delicat , f cnd-o o tiin aparte, care nu poate ajunge la generaliz rile la care aspir toate celelalte tiin e. (P.Claval - Histoire de la gographie p.33-42 n A. Bailly (dir.), Les concepts de la gographie humaine, Armand Colin, Paris, 4e dition revue et augmente Prin urmare, descrierea realit ii prin intermediul modurilor de trai face din geografie o tiin tot mai idiografic (destinat s produc descrieri i explica ii a fenomenelor unice i prin aceasta nerepetabile) i tot mai pu in o tiin nomotetic (destinat s produc legi tiin ifice sau, mai pe larg, s ajung la forme i proceduri de generalizare conceptual ). (Cl. Raffestin, A Turco - Epistmologie de la gographie humaine, pag.23-31 dans Les concepts...). De aici vin de altfel pricipalele critici la adresa geografiei, critici care merg pn la a-i nega caracterul tiin ific. Din nefericire, aceast situa ie va dura pe ntreg parcursul primei jum t i a secolului al XX-lea deoarece, a ezat al turi de tiin ele naturii, geografia uman a r mas n afara viilor dezbateri care au marcat impetuoasa evolu ie a tiin elor sociale. Dorind s r spund exigen elor tiin ifice ale tiin elor naturii, geografia a devenit repede interesat s pun n eviden structuri, s le clasifice i s le ordoneze n tipologii. Eforturile sale urmau trei direc ii principale, fiecare corespunznd unei defini ii a geografiei umane: a) studiul interac iunilor dintre oameni i mediu b) studiul diferen ierilor regionale c) studiul peisajelor. Cea mai mare parte a studiilor erau materializate sub forma monografiilor foarte minu ioase i foarte complexe, fondate pe descrieri complicate ale realit ilor lumii.

n 1947 (LHomme sur la Terre, Hachette, Paris, 1947), Max Sorre scria, ncercnd o defini ie sintetic a geografiei umane: Geografia este disciplina spa iilor terestre. Prima problem a geografiei este cercetarea raporturilor dintre om i mediu. Geografia uman este acea parte a geografiei generale care studiaz oamenii i lucrurile lor din punct de vedere al reparti iei acestora. Altfel spus, geografia uman este o descriere tiin ific a peisajelor umane i a reparti iei lor pe glob .

4.
Numim clasic acea viziune a geografiei care privilegiaz descrierea locurilor pentru a ajunge la exlica ii utiliznd un demers inductiv; aceast viziune a fost specific principalilor fondatori ai geografiei . A. Bailly, H. Bguin, 1982 Sintez GEOGRAFIA CLASIC GEOGRAFIA CANTITATIV - tiin nomotetic GEOGRAFIA CONTEMPORAN - tiin social / uman

este o: care, printr-un demers: i o metod : caut : i g se te:

- tiin

idiografic

- morfofunc ional

- inductiv - diferen e n spa iu - originalit i regionale - unic

cu caracter:

CURS 4 GEOGRAFIA CANTITATIV


(~1950 - ~1980) 1. Dup al doilea r zboi mondial: critica geografiei clasice 2. Apari ia i difuzia geografiei cantitative
2.1. Baza filosofic i teoretic a geografiei cantitative

2.2. Revalorizarea economiei spa iale germane dintre cele dou r zboaie

3. Obiectivele i mijloacele de cercetare ale geografiei cantitative


2.1. Organizarea spa ial i principiile organiz rii spa iului

2.2. Cercetarea structurilor spa iale (localiz ri, re ele, arii)

1. Dup al doilea r zboi mondial: critica geografiei clasice


Gndindu-se ca o tiin natural , geografia clasic era incapabil s ia n considera ie dimensiunile sociale ale reparti iilor pe care le studia. Ea nu avea la dispozi ie dect un tip de model explicativ, respectiv modelul ecologic, i acesta sub o form dificil de utilizat.... Pentru a explica diferen ierea regional a planetei i multitudinea de peisaje, trebuie s po i explica de asemenea faptele arhitecturii sociale, ori tocmai acestei exigen e r spund modelele economice ale anilor aizeci apoi... modelele sociale i politice ale anilor aptezeci. Dup al doilea r zboi mondial : dou tipuri de presiuni asupra geografiei clasice: 1) prima vine din chiar interiorul disciplinei, aflat n c utare de identitate tiin ific . Articolul lui Frank K. Schaefer, (Exceptionalism in Geography, pag. 226-249 n Annals of the Association of American Geographers, no 43/1953) a fost semnul cel mai puternic. Consecin e: criz a geografiei tradi ionale, conflict ntre geografia clasic i noua geografie; s-a vorbit de (r)evolu ie cantitativ . 2) a doua vine din nevoile puternice de amenajare a teritoriilor, profund distruse de r zboi. Consecin : apari ia n anii 1950 a regional science, n SUA, sub conducerea lui Walter Isard. Americanii au considerat economia spa ial clasic german drept o mo tenire legitim .

2.1. Baza filosofic

i teoretic a geografiei cantitative

Geografia neopozitivist (the new geography, la nouvelle gographie sau geografie cantitativ ) are la baz pozitivismul logic (sau empirismul logic) dezvoltat n anii 1920 de filosofii i de epistemologii colii de la Viena. Conform acestui curent de gndire, a aplica teoriile logicii formale sau ale matematicii nseamn a ajunge la o cunoa tere cel pu in tot att de sigur precum aceea datorat sim urilor umane, prelungite prin instrumente de m sur i control. Altfel spus, logica i ra iunea uman , al turi de metodele statistice i matematice de aproximare riguroas , sunt instrumente la fel de exacte ca i termometrul, barometrul sau telemetrul... Cu ajutorul modelelor statistice putem astfel s aproxim m, cu o marj de eroare cunoscut , comportamentul spa ial al mul imilor sau, la fel de bine, evolu ia unei popula ii numeroase. Experien a devine astfel posibil i geografiei umane, ca i tuturor tiin elor sociale n general, i astfel geografia poate aspira la statutul de tiin cu drepturi depline. Pentru prima dat , n acest cadru filosofic, apare posibilitatea unei geografii nomotetice, adic posibilitatea construirii unei teorii geografice, fondat pe demersuri ipotetico-deductive. Analiza matematic (adic aplicarea n geografie a teoremelor matematice) sus ine validitatea enun urilor teoretice iar analiza statistic serve te pentru a testa i a confrunta rezultatele teoretice cu faptele observate. De prin anii 1990 ncepe s apar o analiz geografic matematic ce ncearc s construiasc un ansamblu de teoreme i de axiome geografice. Demersul ipotetico-deductiv elaboreaz o construc ie teoretic a faptelor realit ii, pe care o consider explicativ pentru lumea real i pe care o confrunt ulterior cu realit ile studiate pentru a-i verifica validitatea, urmnd etapele de mai jos : 1) Alegerea unei problematici i a faptelor de studiat; 2) Formularea ipotezelor de lucru i elaborarea unei explica ii teoretice a faptelor; 3) Confruntarea ipotezelor cu realitatea observat ; 4) Concluzionarea prin respingerea, acceptarea sau modificarea ipotezelor i a teoriei pe care se bazez acestea.

2. Apari ia i difuzia geografiei cantitative


Definim drept viziune neopozitivist aceea care, contrar pozitivismului strict al lui Comte, privilegiaz teoria pentru a ajunge la reguli generale de explica ie prin intermediul unui demers deductiv. Insistnd asupra rigorii tiin ifice, ea utilizeaz observa ia pentru a testa teoria . A. Bailly, H. Bguin, 1982, 2001 Noua geografie (the new geography; la nouvelle gographie) a ap rut n spa iul anglo-saxon: Primele manuale: William Bunge; Ian Burton Primul epistemolog: David Harvey Numele de new geography : Peter Gould

Noua geografie a fost numit i geografie cantitativ deoarece ea privilegiaz metodele cantitative care provin din dou surse: - statistic - modelizare matematic . 1. Metodele statistice sunt utilizate pentru a testa ipoteze plecnd de la fapte empirice. Adoptate de geografi ncepnd cu 1950 datorit puternicului lor caracter descriptiv al unor baze imense de date, aceste metode au fost mbog ite ulterior prin utilizarea statisticii inferen iale (adic a testelor statistice, precum testul de exemplu). 2. 2. Modelele matematice au urmat aceea i dinamic ; geografia s-a inspirat din trei surse principale: 3. 4. a) fizica social (interac iunile spa iale dintre punctele discrete ale unei mul imi; modelul gravita ional; maximizarea entropiei) b) economia neoclasic (modele de optimizare rezultate din teoria alegerilor optime i venind c tre geografie prin intermediul regional science i al teoriilor localiz rii) c) teoriile grafurilor i ale re elelor, dezvoltate n topologie, ramur a matematicii.

5.

6. Dup 1990 matematicienii propun geografiei modele pentru analiza sistemelor complexe (haos, fractali, teoria catastrofelor, teoriile auto-organiz rii, etc.).

2.2. Revalorizarea economiei spa iale germane dintre cele dou r zboaie
Noua geografie nu a ap rut pe un teren gol; drumurile fuseser trasate de economia spa ial clasic german ( i scandinav ) : Johann-Heinrich von Thnen (prima jum tate a sec. al XIX-lea) modelul de localizare al culturilor agricole Alfred Weber (prima jum tate a sec. al XX-lea) modelul de localizare al activit ilor industriale [ precursori: W. Ure (1835), W. Roscher (1865), A. Schaffle (1873), E. A. Ross (1896), Fr. S. Hall (1900), A. Marshall (1890, 1919)] Andreas Predhl (1925, 1928) teoria spa iului eterogen Walter Christaller (1933) teoria locului central Trd Palander (1935) rolul pie elor de consum asupra localiz rii activit ilor economice August Lsch (1940) teoria echilibrului regional

3. Obiectivele i mijloacele de cercetare ale geografiei cantitative


Scopul principal: descoperirea regularit ilor sau a ordinii spa iale (Haggett, 1973). Altfel spus: a descoperi, a explica i a face prognoza evolu iei organiz rii spa iale. Dup Goodall (1987, p. 444), organizarea spa ial reprezint aranj rile/aranjamentele (patterns) de obiecte agregate, rezultate din utilizarea spa iului de c tre societate. ntr-un sens mai larg, organizarea spa ial este rezultatul efortului oamenilor de a utiliza spa iul n mod eficient. Studiul organiz rii spa iului presupune dou direc ii principale de cercetare: a) Descoperirea ordinii spa iale (a structurilor spa iale) ca rezultat al ac iunii umane i b) Descoperirea principiilor i for elor care guverneaz apari ia i evolu ia structurilor spa iale.

3.1. Organizarea spa ial

i principiile organiz rii spa iului

Conform defini iei lui Brian Goodall (1987, p. 445), structura spa ial este rezultatul proceselor spa iale, respectiv modul n care spa iul este structurat prin intermediul diferitelor ac iuni ale proceselor fizico-geografice i socio-economice.

Structura spa ial descrie localizarea intern relativ ntr-o distribu ie spa ial , respectiv localizarea fiec rui element n func ie de fiecare dintre celelalte elemente i localizarea unui element n func ie de toate celelalte elemente. Un proces spa ial este mecanismul care produce structura spa ial a unei distribu ii (idem). Dup Derek Gregory, structurile spa iale reprezint mai degrab procese dect rezultate, ele fiind aranjamente/dispuneri (the orderings) prin intermediul c rora spa iul este implicat n opera iile i n rezultatele ac iunilor proceselor culturale sau naturale (p. 778779 in Johnston, 2001).

Principiile organiz rii spa iului: 1) principiul celui mai mic efort (lex parcimoniae, cf. Zipf, 1949) 2) - principiul concuren ei spa iale 3) principiul ierariz rii spa iale 4) principiul maximiz rii satisfac iei actorilor implica i 5) principiul echit ii spa iale

3.2. Cercetarea structurilor spa iale (localiz ri, re ele, arii)


n explicarea organiz rii spa iului de c tre societate geografia cantitativ analizeaz mai multe tipuri de structuri spa iele (punctiforme, reticulare, planiforme) precum i a combina iilor ntre acestea. a) Analiza localiz rilor (structuri punctiforme) privilegiaz studierea gradului de concentrare / de dispersie, a centrelor de greutate (baricentre), a naturii diverselor reparti ii observate. b) Analiza re elelor (structuri reticulare) privilegiaz studierea complexit ii acestora (conexitate, conectivitate), a eficien ei lor spa iale (accesibilitatea i centralitatea nodurilor de re ea), etc. c) Analiza ariilor, a suprafe elor (structuri planiforme) privilegiaz studierea eficien ei lor spa iale (raportat la modelul locurilor centrale), cercetarea naturii lor i a rela iilor stabilite cu grupurile umane care le administreaz .

CURS 5 GEOGRAFIA POSTMODERN (ncepnd cu ~1980)


1.Posmodernism i postmodernitate 1.1. Defini ia postmodernit ii 1.2. Defini ia postmodernismului 1.3. Modernism i postmodernism 2. Structurile spa iale: de la modern la postmodern 2.1. Economie, societate i spa iu: mondializare i metropolizare 2.2. Tehnologie, vitez i spa iu

3. Analiza geografic de factur postmodern 3.1. Defini ia geografiei n contextul postmodernit ii 3.2. Principalele orient ri ale geografiei postmoderne

1. Posmodernism i postmodernitate 2. 1.1. Defini ia postmodernit ii 3. Discu ii intense asupra naturii perioadei pe care o tr im: modernitate avansat ? Hypermodernitate? Post-modernitate? 4. Singura certitudine pare s fie aceea c majoritatea cercet torilor sunt de acord c trebuie f cut o distinc ie net ntre postmodernitate i postmodernism (v. de exemplu Staszak, 2001, p. 10-15). 5. Postmodernitatea este paradigma tehnologic a civiliza iei actuale, caracterizat printr-o infinitate de dinamici care descompun (destructureaz ) structurile lente i masive ale societ ii moderne (sau fordiste). 6. Caracteristicile societ ii postmoderne sunt multiple i autorii au p reri diferite asupra tr s turilor sale definitorii. Elementele cel mai des evocate sunt pr bu irea blocului sovietic, emergen a unei noi economii (n parte dematerializat i bazat pe procesarea informa iei), avntul multiculturalismului i al metisajului, mondializarea, apari ia unui nou tip de spa iu urban (al c rui arhetip este Los Angeles), fragmentarea unei societ i din ce n ce mai duale, rolul crescnd al noilor tehnologii ale informa iei i telecomnica iilor, triumful imaginii i al simulacrului, etc. 7. Prin urmare, postmodernitatea este o stare de fapt care, pentru a fi studiat , nu cere o metod specific . 8. 1.2. Defini ia postmodernismului 9. Postmodernismul n schimb, este un curent de gndire care pare s se defineasc printr-o paradigm filosofic , tiin ific i epistemologic aflat n opozi ie cu proiectul tiin ific al Secolului Luminilor care, prin intermediul (neo)pozitivismului, a determinat societatea modern . 10. Aceast pozi ie, care pune ntre paranteze dou secole de evolu ie a gndirii i de evolu ie a lumii reale, este nt rit i de respingerea ideii de metod tiin ific . n numele extremei fragment ri a civiliza iei actuale i de relativizarea a pieselor acestui puzzle civiliza ional, postmodernismul i refuz orice obiectivizare tiin ific . 1.3. Modernism i postmodernism Paradigma modern este fondat pe un triptic de idei: n primul rnd este vorba de ideea de limit absolut (spa iul este st pnit i controlat prin intermediul administr rii ra ionale a suprafe elor m surate, apropriate i strict delimitate); de aici deriv n fapt concep ia clasic a teritoriului ca singur realitate

administrativ i ca suport teoretic al statului-na iune, suveran i de neatins n cadrul frontierelor sale; n al doilea rnd este vorba de secularizarea lumii (n rela iile sale cu exteriorul, omul nu mai are nevoie de un intermediar, precum divinitatea, i prin urmare individul (re)devine centrul lumii pe care doar el o poate construi ;

n al treilea rnd este vorba despre ideea de noutate, de schimbare (ceea ce implic ideea de ruptur cu o structur a trecutului i implicit trecerea prin intermediul progresului spre o structur nou , n mod clar definit de proiectul social). Opus acestei paradigme, postmodernismul se define te prin critica acestor trei idei moderne : Limitele nceteaz s mai fie frontiere absolute care separ entit i spa iale juxtapuse; ele nu mai pout fi con in torul unui con inut bine definit ; ceea ce alt dat era o limit (barier , frontier , filtru selectiv) se define te n prezent, din ce n ce mai mult, ca o interfa care asigur contactul ntre medii diferite printr-un spa iu n care se efectuez osmoza ntre cele dou medii, rezultatul fiind realit i hibride, greu de definit: regiunile transfrontaliere, zonele metropolitane sau arealele rurbane sunt cteva exemple geografice; Secularizarea lumii este din ce n ce mai pu in evident deoarece informa ia instantanee d individului posibilitatea s fie prezent peste tot i nic ieri; aceast ubicuitate i refuz pe de o parte statutul de centru al lumii iar pe de alt parte i ia posibilitatea identific rii profunde cu un anumit loc; pe m sur ce individul este tot mai integrat n circuitul mondial al informa iei, el se g se te din ce n ce mai deteritorializat, tot mai lipsit de spirit comunitar;

- Noutatea nu mai este perceput ca o limit temporal deoarece tot ce se ntmpla vine simultan i din trecut i din viitor; lipsa de profunzime a viitorului contemporan este suplinit de o ntoarcere tot mai vizibil c tre trecut; aceast ntoarcere nu este plenar ci foarte selectiv : fiecare ia din istorie ceea ce crede el c l define te cel mai bine. (dup Jean-Marc Besse, 1992) 2. Structurile spa iale: de la modern la postmodern n raporturile lor cu capitalul, noile configura ii spa iale sunt prinse ntre tendin ele contradictorii ale "diferen ierii" i ale egaliz rii". Trei procese sunt legate acestei dinamici: a) - tendin a capitalului de a merge din loc n loc, pe urmele avantajelor de localizare; b) tendin a capitalului de deveni ncet-ncet indiferent fa de spa iu, prin reducerea dependen ei sale fa de cutare materii prime, de cutare pie e sau de cutare surse de energie, de zonele urbane sau de oferta de mn de lucru calificat ;

c) tendin a anumitor caracteristici ale for ei de munc (disponibilitate, calificare, cost, organizare, fiabilitate) de a deveni factori determinan i ai dinamicii capitalului din cauza faptului c , n mod contrar mijloacelor de produc ie materiale, ele nu pot fi produse n cadrul modului de produc ie capitalist i deci nu pot fi integrate n acelea i procese de egalizare sau de omogenizare geografic . Modernitatea: -structuri spa iale compacte; accent pus pe administrarea i controlul teritoriilor -model social universalist, republican

Postmodernitatea: -structuri spa iale fragmentate; accent pus pe administrarea fluxurilor i a re elelor -teritorii n re ea -model social localist sau federalist 3. Analiza geografic de factur postmodern 3.1. Defini ia geografiei n contextul postmodernit ii Dup Michael Dear (Postmodernism and planning, p. 367-384 in Environnement an planning D: Society and space, no 4/1986), postmodernismul poate fi definit prin trei elemente : stilul, metoda i epoca. 1. Stilul este dat de arhitectur , care a devenit arta paradigmatic pentru acest curent de gndire. Arhitectura postmodern , care este contextual (reflect tradi iile regionale/locale i chiar... cl dirile vecine), care are o scar uman , care trebuie s includ simboluri ce confirm memoriile i identit ile locale, care trebuie s dea ntietate vie ii sociale i trebuin elor utilizatorilor i a c rei decora iuni trebuie s fie

parte a unui program estetic, se rupe de arhitectura modern , bazat pe func ionalism, pe universalism, pe abstrac iuni i pe atemporalitate. [aminti i-v "la cit bleue" din filmul Pathologie du paysage]. 2. Metoda este deconstruc ionist : cunoa terea realit ii este un produs social, care este construit plecndu-se de pe pozi ii subiective; prin urmare, pentru a n elege lumea trebuie s deconstruim discursul oficial unitar i universal asupra realit ii i s -l nlocuim cu discursuri individuale; aceast metod caut s demonstreze cum anume multiplele pozi ion ri ale unui autor (sau cititor), n func ie de clasa sa social , de cultura sa, de rasa sau de genul/sexul s u, au influen at scrierea sau lecturarea unui text (sau a realit ii).

-3. Epoca este cea a postmodernit ii, definit deja la nceputul cursului. Pentru geografia contemporan : luarea la cuno tin a faptului c

...obiectul de studiu al geografiei, nici mai mult nici mai pu in dect oricare alt obiect de studiu, nu poate fi cunoscut n mod obiectiv. Acesta deoarece exist n mod necesar o rela ie ( i o influen reciproc ) ntre cercet tor i ideea pe care i-o face cercet torul fa de geografie i despre obiectul geografic. [...] Un acela i obiect este privit din perspectiv diferit de fiecare disciplin i prin urmare tiin ele sociale se diferen iaz unele de altele doar prin unghiul de vedere pe care l adopt , de i toate studiaz practicile umane. [...] Specificitatea geografiei rezid n aceea c ea abordeaz realitatea dintr-o perspectiv spa ial : cunoa terea practicilor umane n spa iul lor de via ". [aminti i-v afirma ia lui R. Clozier] A. Bailly et H. Bguin, 1988, 2001 tiin ele naturii au drept obiect realitatea material perceput cu ajutorul conceptelor tiin ifice ale momentului pe cnd tiin ele sociale au un obiect mai pu in direct deoarece acesta este mediat de individ, respectiv de modul n care omul cunoa te i practic mediul s u nconjur tor. Conform acestei distinc ii, geografia ar fi studiul practicii i cunoa terii pe care oamenii le au despre spa iu (Raffestin, 1978, p.56). Este vorba prin urmare de o cunoa tere a cunoa terii pe care grupurile i indivizii o au despre cadrul lor de via precum i a practicilor care rezult din aceasta". [aminti i-v defini ia geografiei de la nceputul cursului] A.Bailly et H. Bguin, 1982, 2001

3.2. Principalele orient ri ale geografiei postmoderne Cu re inerile de rigoare, putem afirma c n geografie postmodernismul acoper o ntreag serie de subdomenii specifice i relativ bine structurate, avnd o origine geografic bine determinat : spa iul tiin ific anglo-saxon: 1) Geografia postcolonial (Post-Colonial Theories), cu influen e evidente asupra geografiei feministe (Feminist Studies/Gender Studies/Women Studies/Gay and Lesbian Theories), asupra geografiei excluziunilor (Minority Studies) sau asupra noii geografii economice (New Economic Geography). 2) Geografia (post)radical , cu influen e evidente asupra geografiei (neo)marxiste/(neo)structurale, asupra geografiei feministe, geografiei excluziunilor, sau asupra noii geografii economice. 3) Geografia umanist (behaviorist , comportamental ), cu influen e evidente asupra geografiei teritoriilor (peisaje i locuri vernaculare, oficioase mai mult dect oficiale). Nota bene: Trebuie s preciz m c aceast clasificare nu seve te dect scopurilor didactice. Unele dintre aceste curente s-au cristalizat nainte ca postmodernismul s ating geografia cu toat puterea sa (geografia radical , geografia feminist , geografia minorit ilor). Le-am pus aici sub semnul podtmodernismului fiindc ele s-au opus discursului dominant al epocii i pentru c le este greu s - i construiasc o metod obiectiv . 3.2.1. Geografia post-colonial Datorit faptului c geografia postcolonial a ncercat s deconstruiasc discursul euronordamerican (care avea preten ii de universalitate i promova un singur model de evolu ie i de dezvoltare a civiliza iei umane), ea poate s fie considerat drept cadrul general al geografiei de factur posmodernist . Discursul oficial care era inta criticilor postcoloniale, era construit n jurul modelului centrat pe b rbatul alb, cap de familie i lider n societate, n politic sau n economie. Modelul era transpus apoi la alte nivele: 1) Statul modern/Welfare State/l'Etat-Providence, legitim i paternalist 2) ntreprinderea capitalist , ra ional , aduc toare de progres i dezvoltare, adesea paternalist

3) Institu ia public , legitim , ra ional , paternalist , interesat de dezvoltarea economic de progresul social.

Opus acestuia, noul discurs impunea puterea individului (independent de ras , cultur , clas social sau sex) i a microgrupului s u, a teritoriilor lor vernaculare* i a rela iilor de putere mai degrab orizontale dect verticale de tip piramidal. Foarte legate de acest discurs sunt toate mi c rile sociale, culturale sau economice numite alternative, underground sau vernaculare. 3.2.2. Geografia radical Numim radical acea viziune a geografiei care privilegiaz problematica materialismului istoric i demersul dialectic . Geografia radical (numit i marxist ori critic ) se bazeaz pe problematica materialismului istoric: orice analiz concret se nscrie ntr-un context istoric i este influen at de acesta. Conform acestei concep ii bunurile materiale determin n ultim instan ns i evolu ia istoriei omene ti. Interogarea realit ii urmeaz a adar problematica preciz rii structurilor, ideologiilor i naturii dialectice a fenomenelor sociale care se g sesc n spatele practicilor spa iale observate. A analiza localiz rile umane n calitate de raporturi sociale nseamn prin urmare identificarea nc rc turii structurale a intereselor aflate n interac iune i a conflictelor care rezult de aici. Materialismul dialectic ncearc s explice cum anume contradic iile existente n structura unei societ i genereaz un efect creator; astfel, problematica critic trimite spre un model de tensiune ce pune accentul pe conflictele revelatoare de strategii". Pentru geografia radical i mai ales pentru orientarea sa marxist , spa iul "este considerat mai degrab ca un suport pe care se proiecteaz societatea dect ca un element care are propriile sale dinamici" (Bailly & Bguin, 1982, 2001): [...] n el nsu i, spa iul nu are nici un efect general. Semnifica ia rela iilor spa iale depinde de caracteristicile proprii ale obiectelor sociale respective (...) Nu exist un spa iu", exist diferite feluri de spa iu, de rela ii spa iale sau de spa ializ ri. Acest fapt este dezv luit de cmpul conceptual al geografiei radicale, unde prezen a spa iului este cel mult subn eleas . Principalele concepte (dup Bailly i Bguin, op. cit.): 1) Consumul. Consumul este considerat ca un proces social de apropriere a produselor, reglat de modul de produc ie i de matricea social n care se def oar . Aceast matrice social

permite nr d cinarea ideologiilor, adic asimilarea contradic iilor tr ite de grupul respectiv n procesul de reproduc ie social . Orice fenomen ne trimite astfel la raporturile de produc ie (mijloace de produc ie, tip de proprietate, for a de munc ) i de reproduc ie a raporturilor sociale. Consumul este n acela i timp expresia i mijlocul de concretizare a produc iei, a distribu iei sale i a schimburilor, adic a realiz rii spa iale a transferurilor. 2) Clasa social . Sunt numite clase grupurile de indivizi care se disting prin locul pe care l ocup ntr-un sistem, istorice te definit, de produc ie social . Aceste grupuri sunt dominante sau dominate. n acest cmp semantic se situeaz i alte concepte apropiate: pozi ie de clas (care reflect interesele claselor prezente), for social (care se manifest n procesul luptei pentru ap rarea intereselor structurale ale fiec rei clase), etc. Dup definirea conceptelor, demersului dialectic i r mne: 1) s defineasc i s analizeze mizele care ntre in lupta de clas prin intermediul raporturilor sociale (de exemplu controlul aproprierii plus-valorii, a mijloacelor de produc ie, a ideologiilor de consum) i 2) s stabileasc observa iile necesare sesiz rii proceselor, s analizeze informa iile asupra elementelor constitutive ale claselor, s claseze rezultatele n tipologii i s interpreteze ansamblul rela iilor stabilite prin raportarea continu la mecanismele sistemului social. Astfel, prin intermediul analizei dialectice, se pot utiliza conceptele antagoniste (capitalmunc , centru-periferie, natur -cultur , etc.) pentru a clarifica dinamicile societ ilor i pentru a realiza, de exemplu, o tipologie a interna ionaliz rii capitalului, a exploat rii for elor productive pentru a revela logicile de acumulare ale centrelor (adic n rile capitaliste avansate, unde se g se te concentrat capitalul fix). Periferia este prin urmare considerat a fi un spa iu n care se investe te pentru a se putea profita de for a de munc ieftin i pentru a cre te astfel plus-valoarea diferen ial . Spa iul periferic cap ta astfel sens doar prin luarea n calcul a raporturilor economice i sociale. 3.2.3. Geografia comportamental Denumim comportamental viziunea geografiei care privilegiaz n demersurile i n explica iile sale studiul proceselor cognitive individuale . A. Bailly, H. Bguin, 1982, 2001 Problematica geografiei comportamentale (behavioural geography n engl.) este strns legat de problematica percep iei, care se bazeaz pe premisele fenomenologiei: nu se poate sesiza direct esen a fenomenelor; pentru a ajunge la ea este necesar s fie studiat universul subiectiv al persoanei, adic modul n care subiectul i reprezint realitatea, n care el n elege i d sens acesteia.

Aceast problematic poate fi caracterizat drept idealist , deoarece ea pleac de la ideea pe care ne-o facem despre un obiect oarecare, pentru ca abia ulterior s ne punem problema existen ei acestui obiect. Prin urmare, orice loc, n afara func iilor sale economice, istorice, sociale, are i o puternic dimensiune psihologic (adic de ine o anumit nc rc tur de semnifica ii). Bailly&Bguin, 1982,2001 Cartea manifest a geografiei comportamentale: Yi-Fu Tuan - Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes and Values, Columbia University Press, 1990 (premire dition: Englewood Cliffs (N.J.), Prentice Hall, 1974) Punctul central al geografiei comportamentale este sensul/natura locului. Dup Bailly i Bguin (1982, 2001): prin sens al locului se n eleg calit ile psihologice, psihice, care sunt ata ate unui spa iu oarecare; el este constitit dintr-o imagine dotat cu o identitate, cu o structur i cu o semnifica ie, care depind de caracterele subiec ilor care construiesc sensul (vrst , sex, durata locuirii, statutul socio-economic...) i de tr irile lor cotidiene (percep ia spa iului, rela iile lor cu spa iul, etc.). Dup Henri Lefebvre (La production de lespace Paris, Anthropos, 1974): L'espace peru (spa iul perceput) este spa iul practicilor sociale, care sunt pentru societ i moduri de descifrare a spa iilor n care evolueaz . Spa iul perceput este strns legat de realitatea cotidian (utilizarea timpului, deplas rile, locurile frecventate, etc. ...). L'espace vcu (spa iul tr it) este spa iul reprezent rilor, al acumul rii n timp a codurilor i a semnifica iilor. Este un spa iu format din imagini i din simboluri care nso esc locuitorii sau arti tii. Este spa iul dominat, subiect al aproprierilor i al transform rilor. Lespace conu (spa iul conceput) este spa iul tehnocratic, rezultat dintr-o viziune ra ional i tiin ific , este spa iul savan ilor i al planificatorilor, este spa iul dominant al unei societ i. El este fondat pe o serie de reprezent ri spa iale i pe o serie de coduri i de conven ii (precum perspectiva n arte, n arhitectur i n urbanism). Produc ia" spa iului se refer la reproduc ia persoanelor, a ideologiilor i cosmogoniilor imagini ale comunit ii, ale na iunii, ale lumii. Dup Bailly i Bguin, op. cit., p. 28, geografia comportamental nu i fundameneaz demersul pe datele statistice agregate ale recens mintelor sau pe scheme globale ale societ ii, ci pleac de la spa iile-atitudine i de la spa iile-ac iune ale indivizilor, ncercnd astfel s n eleag utilizarea de c tre om a spa iului s u de via .

Se poate spune prin urmare c geografia comportamental este un fel de micro-geografie, deoare ea utilizeaz date individuale: n locul studierii regiunilor i grupurilor sociale, ea se consacr indivizilor i atitudinilor lor spa iale, calit ii vie ii i bun st rii lor. n consecin , geografia comportamental consider percep ia individual a spa iului i comportamentele spa iale ale indivizilor ca generatoare de structuri macro-geografice; ea pleac de la ideea c spa iul individual al vie ii cotidiene constituie baza spa iului social. Pentru curentul comportamental, motiva iile individuale ghideaz comportamentele spa iale iar acestea din urm constituie factori decisivi de explicare a structurilor spa iale observat

GEOGRAFIA CLASIC

GEOGRAFIA CANTITATIV - tiin nomotetic

GEOGRAFIA CONTEMPORAN

este o: care, printr-un demers: io metod : caut :

- tiin

idiografic

- tiin

social / uman

- morfofunc ional

- formal, statisticomatematic

- pluridimensional ns subiectiv

- inductiv

- ipotetico- deductiv

- deconstructivist

- diferen e n spa iu - originalit i regionale - unic

- simililarit i n organizarea spa iului - ordine n procesele spa iale - unitar

- construc iile vernaculare inserate n spa iile oficiale - teritorii (suprapuse, n re ea, fragmentate) - personalizat

i g se te: cu caracter:

CONCEPTELE PRINCIPALE ALE GEOGRAFIEI UMANE (I)


Deoarece conceptele sunt reprezent ri n i prin gndire ale unui obiect real (JeanFranois Pradeau Concept, p. 195-196 in Jacques Lvy, Michel Lussault Dictionnaire de la gographie et de lespace des socits, Belin, Paris, 2003), apare evident faptul c ele sunt relative la aria cultural care le genereaz . EX.: Triburilor primitive din Noua Guinee sau din Amazonia le este complet str in termenul de ora . 1.Spa iul n ciuda utiliz rii sale cotidiene, spa iul este un concept a c rui definire se reveleaz a fi extrem de dificil . n aria civiliza iei euro-(ruso)-nord-american se pot distinge trei concep ii generale asupra spa iului: cea cartezian , cea kantian i cea leibnitzian , toate avnd leg turi cu substratul filosofic al antichit ii greco-romane (Aristotel, Platon...). Aceste concep ii nu caracterizeaz o anume epoc ; ele coexist , ncepnd cu Secolul Luminilor, i explic n bun m sur complexitatea i fragilitatea- abord rilor geografice ( i nu numai) ale realit ii, mai ales de dup anii 1960-1970. Pentru definirea acestor concep ii este necesar s fie luat n considera ie natura spa iului (absolut sau relativ ) i structura acestuia (respectiv raporturile pe care le au ntre ele obiectele reale din spa iu) Spa iul: a) suport inert al ac iunii umane i exterior acesteia (spa iul absolut) b) rezultat i con inut al ac iunii umane (spa iul relativ) Termenul de spa iu, care implic ideea de ntindere, de extensie, este utilizat n geografia uman n ambele sale accep iuni, respectiv cea absolut i cea relativ . Spa iul absolut (sau spa iul contextual) este obiectiv distinct, fizic i real, constituind dimensiunea care caracterizeaz lucrurile n termeni de concentrare i dispersie. [...] Spa iul relativ (sau spa iul creat) este perceptual, adic este un produs social, fiind dependent de rela iile dintre evenimente sau activit i i prin aceasta fiind legat de proces i de timp. Spa iul relativ este un context, focalizndu-se asupra caracteristicilor locurilor [...]. Spa iul relativ i schimb continuu m rimea i forma, ca r spuns la evolu iile socioeconomice i ale progresului tehnologic; de aici i numele de spa iu plastic.

(Brian Goodall Space, p. 440 in Goodall, 1987) 1.1. Spa iul cartezian De i Ren Descartes (1596-1650) nu a elaborat o teorie propriu-zis a spa iului, punnd n centrul reflec iilor sale conceptul de ntindere, ideile sale au avut o influen extrem de puternic asupra tiin ei moderne. Analiza operei sale relev n mod implicit faptul c natura spa iului este relativ (adic nu exist un cadru preexistent de localizare a obiectelor; acest cadru este creat prin pozi ionarea ns i a obiectelor realit ii, adic a ntinderilor, care sunt mobile); structura spa iului este ns pozi ional (adic spa iul, de i creat de obiectele realit ii, r mne independent de interac iunile dintre acestea; exemplul coordonatelor cateziene n care punctele r mn individualizate i independente unele fa de altele). Pentru Descartes, a n elege spa iul nseamn a-i cerceta geometria, respectiv a descoperi legile preexistente (sau matematica divin ) care controleaz mobilitatea (deci pozi ionarea) obiectelor realit ii i care conduce la apari ia formelor, adic a spa iului sensibil sim urilor noastre. Este u or de n eles astfel de ce noua geografie (geografia cantitativ ) a considerat c este posibil construirea caracterului nomotetic al tiin ei noastre (respectiv descoperirea legilor spa iului i a modului de organizare a spa iului, a configura iilor spa iale). 1.2. Spa iul kantian Pentru Immanuel Kant (1724-1804), spa iul i timpul nu sunt nici lucruri n sine i nici propriet i intrinseci ale realit ii. Ele sunt forme a priori ale percep iei intui iei sensibile. Altfel spus, nu ne putem imagina c nu exist spa iu (sau timp); ele sunt date nainte ca fiecare dintre noi s facem propriile noastre experien e de cunoa tere a lumii, ns numai cu ajutorul lor putem afirma c exist sus, jos, la dreapta, la stnga, (sau nainte, dup ori simultan n cazul timpului). Astfel, spa iul ( i timpul) sunt absolute i universale, independente de orice materie (de orice obiect real) i ne sunt accesibile doar prin relativizarea lor prin intermediul sim urilor noastre (care decupeaz realitatea preexistent n spa ii relative (arii, zone, regiuni, sus-uri, jos-uri, etc...). Sintetiznd, putem spune c spa iul de tip kantian este absolut (adic independent de realit ile spa ializate) i pozi ional (obiectele ocup n spa iu pozi ii absolute, independente de natura acestor obiecte). Traducnd ideile lui Kant, putem spune c spa iul i timpul nu sunt deci dect ni te mijloace de a ajunge la realitate. De i mul i reprezentan i ai geografiei clasice (Alfred Hettner, Richard Hartshorne) au afirmat c aceast concep ie kantian era la baza geografiilor propuse de ei, (neo)kantianismul nu s-a afirmat dect odat cu geografia postmodern , centrat pe abord rile, practicile i percep iile subiective ale spa iului. n fapt, geografia clasic utiliza doar prestigiul filosofului, practica lor fiind guvernat de aplicarea newtonian a spa iului kantian; ace ti geografi considerau

spa iul ca un recipient preexistent n care erau con inute diferite obiecte ale realit ii (arii, zone, regiuni, etc.). Geografia postmodern i g se te o parte din r d cini mai ales ntr-o alt concep ie asupra spa iului, similar celei kantiene, care deschide calea fenomenologiei, i anume cea a filosofului George Berkeley (1685-1753), dup care a exista nseamn a fi perceput sau a percepe. Prin urmare, pentru Berkeley spa iul este o form a posteriori a percep iei sensibile: putem percepe spa iul numai atunci cnd, n mi carea noastr liber , ne lovim de un obstacol. Astfel, n acest caz spa iul este de asemenea absolut (adic independent de realit ile spa ializate) ns rela ional (obiectele ocup n spa iu pozi ii relative, respectiv n raport cu alte obiecte). 1.3. Spa iul leibnitzian Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716), n contradic ie cu ideile lui Descartes i ale lui Newton, propune o concep ie asupra spa iului care l face n acela i timp relativ (adic rezultat al spiritului uman, care l concepe ca pe o sum de rela ii dintre obiectele care l ocup ) i rela ional (adic dependent de rela iile dintre aceste obiecte). Spre deosebire de Descartes, pentru care obiectele aveau pozi ii independente, concep ia leibnitzian afirm c spa iul nu poate fi conceput dect lund n considera ie interac iunile dintre obiectele pozi ionate n spa iu. Pentru Leibnitz spa iul este i natur i structur a realit ii (este o ordine a coexisten elor); altfel spus, spa iul este consubstan ial obiectelor (adic face parte integrant din realitate). Dac pentru Kant (Newton...) spa iul era un con in tor al obiectelor, pentru Leibnitz spa iul este i con in tor i con inut (depinde de natura de substan arealit ilor dar este i o component a acestora). Aceast concep ie permite n prezent o abordare mult mai flexibil i mai complex a realit ilor geografice, f cnd posibil o viziune transversal , multidimensional a aspectelor sociale ale spa iului. 1.4. Sinteza marilor curente geografice n func ie de suportul lor filosofic ini ial (dup J. Lvy i M. Lussault Espace, p.

Spa iul dup : structur natur /

Pozi ional Kant/Newton: Geografia clasic Descartes: Geografia cantitativ (Noua geografie)

Rela ional Berkeley: Geografia cultural a teritoriilor Leibnitz Geografia - tiin social a spa iului

Absolut Relativ

Fiecare dintre aceste curente a contribuit la rennoirea geografiei i la importarea a numeroase contribu ii dezvoltate n alte discipline mai apropiate (economie, sociologie) sau mai ndep rtate (psihologie, tiin e cognitive, tiin e exacte). Aceste curente, fiecare n felul s u, plecau de la constatarea caracterului problematic al spa iului, de la incertitudine defini iei sale tradi ionale ns dup aceea deplasau centrul de interes spre un alt cmp dect spa iul propriu-zis [...]. Astfel, schematic: 1. - la produc ioni ti spa iul disp rea n spatele procesului de produc ie 2. - analiza spa ial l reducea la un ansamblu de pozi ii geometrice interconectate 3. - demersul sistemic l dilua centrndu- i aten ia asupra logicii sistemice 4. - lucr rile consacrate spa iului tr it l l sau deoparte n favoarea cercet rii profunzimilor pecep iei, aproprierii i reprezent rilor mentale 5. - studiile teritoriale l cantonau cu pl cere doar n rolul trivial de ntindere-suport pentru a se consacra apoi cu prec dere analizei ideologiilor, a memoriilor, a simbolurilor, a tuturor lucrurilor care ar fi pozi ionat mai sus teritoriul fa de spa iu.

1.6. Necesitatea definirii spa iului


S lu m o defini ie clasic a disciplinei a a cum poate fi citit n numeroase lucr ri geografice de baz : geografia este tiin a spa iului geografic (sau a organiz rii spa iului); caracterul redundant al acestei fraze este de multe ori nt rit de o alta, care de multe ori o completeaz pe prima: spa iul geografic este obiectul geografiei. Uneori se mai poate g si o variant : spa iul geografic este spa iul oamenilor pe Terra, nc i mai tautologic i la fel de ambigu (J. Lvy i M. Lussault, p. 326). Defini ie: A. Spa iul este o dimensiune a societ ii, corespunznd ansamblului de rela ii pe care distan a le stabile te ntre diferite realit i. B. Spa iul este un obiect social definit de dimensiune sa spa ial . Un spa iu este caracterizat prin cel pu in trei atribute: metrica, scara i substan a sa. O realitate spa ial este adesea hibrid : n acela i timp material , imaterial i ideal [exemplu: harta geografic ] (p. 325). S[d(m,s,S)] = spa iul este o func ie de distan , care este o func ie de metric , de scar de substan i

Scara define te m rimea spa iului i n acela i timp define te pragurile sau discontinuit ile care intervin n m surarea distan elor Metrica define te modul de m surare al distan ei n cadrul spa iului respectiv Substan a define te dimensiunea nonspa ial a obiectelor spa iale; ea decide tipul de distan care corespunde unui anumit fenomen Datorit caracterului relativ i rela ional (v. Leibnitz), n geografie nu putem vorbi de spa iu ci de spa ii deoarece nu putem vorbi de distan ci de distan e ( i, binen eles, de metrici, de sc ri i de substan e). Un spa iu oarecare este un aranjament (o mbinare) construit( ) de operatori (actan i, agen i ) i care rezult dintr-o configura ie specific a sc rii, a metricii i a substan ei. Sunt astfel dispuse ntr-o anumit organizare mul imea lucrurilor societ ii (indivizi, grupuri, lucruri, idei) care coexist i se afl n rela ie unele cu altele. Aceast abordare permite discriminarea (individualizarea) fiec rui spa iu i indexarea (clasificarea) sa ntr-una din principalele categorii de spa ii pe care le putem concepe (imagina): locul, aria, teritoriul i re eaua. Cele trei atribute esen iale ale spa iului (metrica, scara i substan a) permit ntotdeauna stabilirea unui spa iu minimal, a unei configura ii (numit/ chorotip), de la care se pot construi ulterior combina ii de chorotipuri care alc tuiesc geotipuri. Astfel definite, spa iile ntre in interac iuni specifice, numite interspa ialit i, care au loc n interfa a orizontal (interac iuni spa iale), n cea vertical (coprezen a i cospa ialitatea) ori n domeniul transscalar (ntrep trunderea interscalar ).

1.6.1. Distan a
Distan a este un atribut al rela iei dintre dou sau mai multe realit i, caracteriznd gradul lor de separare (de dep rtare) n raport cu starea lor de contact. Mult vreme geografia s-a limitat doar la utilizarea distan ei euclidiene (distan topografic , care presupune continuitatea suprafe ei pe care se efectueaz m sura); n prezent geografia opereaz i cu alte distan e, printre cele mai cunoscute fiind distan a topologic (care presupune contiguitate; precum n cazul re elelor), distan a-timp, distan a-cost, distan a afectiv , etc. Pentru societate, problema spa iului poate fi v zut ca o administrare a contradic iilor generate de distan , care mpiedic interac iunile. Din acest punct de vedere se pot deosebi cinci situa ii spa iale, care ncadreaz ntr-un fel sau n altul toate realit ile:

enclavarea (sinonim cu izolarea; distan a pn la spa iul vecin este infinit , D=; cazul unei ambasade, de exemplu) coprezen a (distan a este anulat prin co-localizare, D=0; de exemplu: o locuin colectiv , un peron de gar , un cartier, un ora ; ariile sau/ i regiunile geografice) mobilitatea (distan a care separ dou realit i este parcurs de un mobil oarecare n scopul realiz rii unei leg turi; D=n; de exemplu: naveta Pa cani-Ia i; re elele concrete, materiale) telecomunicarea (leg tura dintre dou realit i este efectuat f r ca agen ii care o realizeaz s se deplaseze ei n i i; D=n; de exemplu: transferurile imateriale de voce, sunet )

ubicuitatea (distan a este nvins i nu mai este un atribut pertinent al realit ii; D=; exemple: Dumnezeu sau ciberspa iul; locurile/teritoriile geografice). 1.6.2. Scara Scara este un raport de m rime ntre realit i (realit i geografice n geografie); n cartografie scara este raportul de reducere dintre teren i hart . No iunea de scar corespunde ideii eronate c m rimea are un efect cauzal direct asupra con inutului i c m rind sau mic ornd o realitate modific m de fapt i alte aspecte ale respectivei realit i, care pot fi astfel descoperite i care ar r mne nedescoperite prin studiul realit ii ini iale. A vorbi despre scar nseamn a admite faptul c atunci cnd se modific m rimea se modifica i altceva dect m rimea, ns nu natura realit ii respective! Trecnd de la studiul spa iului urban n ansamblul s u la studiul unui cartier anume schimb m substan a i metrica obiectului de studiu, nu natura acestuia n societate lucrurile se complic i mai mult, deoarece intervin sistemele de valori, care sunt extrem de relative: o cas mare i un mare om un sunt mari n acela i fel Ori n geografie: un mare Stat i un Stat mare... Trebuie re inut c n tiin ele sociale analiza rela iilor de m rime trebuie s in seama de con inutul (de substan a) realit ilor studiate i de sistemul de m sur (de metrica) utilizat( ). Astfel, putem vorbi de o schimbare de scar atunci cnd se trece de la un loc la o arie i invers. n dimensiunea spa ial a societ ilor m rimea conteaz deoarece ea concretizeaz efectul distan ei; m rimea este n rela ie direct cu complexitatea (cu posibilitatea efectu rii leg turilor dintre realit ile separate de distan e).

Studierea multiscalar , transscalar sau interscalar a realit ilor constituie specificul cercet rii geografice. Pentru ca munca geografilor s nu fie viciat , trebuie s avem n vedere urm toarele: geografii nu de in monopolul tuturor cercet rilor la scar ci doar pe acela al sc rii spa iale; m rimea nu are un efect cauzal direct asupra naturii fenomenelor scara geografic nu trebuie confundat cu scara cartografic .

1.6.3. Metrica
Metrica este modul de m surare i de procesare a distan elor. Importan a metricii ntr-o ordonare/organizare spa ial rezult din aceea c m surarea unei distan e dup anumite criterii conduce la gestiunea (administrarea) acelei distan e dup acelea i criterii. A alege mai degrab o metric dect alta nseamn s privilegiezi mai degrab o tehnologie dect alta, mai degrab o orientare politic dect alta, mai degrab o strategie de amenajare dect alta. Astfel, duse la extrem, metrica pietonal unor ora e complet diferite.... i metrica automobilist pot conduce la crearea

Ceea ce trebuie re inut este faptul c metrica nu poate fi redus la vitez , deoarece distan ele sunt structurante chiar dac nu exist mi care ci doar virtualitatea mi c rii. Nu viteza conteaz ci posibilitatea efectu rii leg turilor (deci de aplicare a metricii): o c l torie de la Constan a la Marsilia poate fi efectuat cu avionul, cu vaporul, cu trenul, cu automobilul sau chiar pedestru! Metrica aplicat nu va depinde de vitez ci de alegerile efectuate de cel care face c l toria (riscuri, oboseal , avantaje, obiective personale, etc...). Se pot aplica astfel metrici euclidiene (kilometrice), topologice (prezen /absen a leg turilor), economice (costuri, timp), culturale (experien a personal ) etc...

1.6.4. Substan a
Substan a este componenta nonspa ial a unei configura ii spa iale. mpreun cu scara i cu metrica, substan a constituie al treilea component al oric rui spa iu elementar. Nu putem defini un spa iu f r a-l considera un spa iu al cuiva sau un spa iu a ceva, f r ca el s fie simultan spa ialitate i spa ializare. Contrar geografiei cantitative, care considera c ar exista legi proprii spa iului, putem afirma c nu exist lege a spa iului care s nu fie n acela i timp lege pentru societate.

No iunea de substan are drept func ie s resping postulatul conform c ruia s-ar putea studia obiectele n afara spa iului pentru ca abia ulterior s se ia n calcul nscrierea lor n spa iu. Substan a nu este un lucru sau un obiect identificabil; ea este un punct de vedere care permite simultan identificarea spa ialit ii realit ilor i integrarea acestora ntr-un cadru mai larg, studiat de celelalte tiin e sociale. Utilizarea no iunii de substan permite individualizarea geografiei tematice: geografia rural , geografia industriei, geografia habitatului, geografia medical , etc..

CURS 7 CONCEPTELE PRINCIPALE ALE GEOGRAFIEI UMANE (II) 2. Locul 2.1. Locul este acolo unde se g se te sau se petrece ceva.
Mo tenire greco-latin a l sat i pentru acest concept un suport ambivalent, care ngreuneaz demersurile geografice. Generaliznd, putem spune c n geografie, ca i n alte tiin e sociale, locul are o dubl accep iune: cea de topos, respectiv de loc perfect identificabil n el nsu i, independent de lucruri (adic dac un lucru se mi c , el i schimb locul: acum plou toren ial n locul Ia i; peste o or ploaia s-a deplasat i plou n locul Pa cani). Definit de Aristotel, locul ca topos se reg se te la Descartes i Newton i este obiectiv, abstract, permi nd definirea exact a obiectelor prin intermediul coordonatelor: longitudine, latitudine i altitudine; a doua accep iune, cea de chra, i trage seva din Platon i este esen ialmente rela ional : locul depinde de lucruri i lucrurile depind de loc; ele se deplaseaz mpreun cu locurile: ploaia de la Ia i poate fi un dezastru iar cea de la Pa cani poate fi o binefacere; ploaia este deci consubstan ial locurilor.

De aici rezult dubla natur (obiectiv i subiectiv ) a locurilor oekumenei, de unde necesitatea de a combina n cadrul cercet rilor ambele logici de construc ie a lor.

2.2. Locul este o condi ie a experien ei umane


Oamenii i tr iesc existen ele n locuri, ceea ce le permite s i dezvolte simultan sensul de a fi ntr-un loc i de a fi n afara unui loc. Pentru o persoan , experien a locului implic n acela i timp capacitatea subiectiv de a participa la un mediu i capacitatea obiectiv de a putea observa un mediu ca fiindu-i extern i separat de sine. De aici deriv ambiguitatea discursului geografic contemporan (mai ales n cadrul geografiei umaniste, care s-a interesat de aceast problematic ncepnd cu deceniul 1970). Locul a fost definit n mai multe feluri, toate defini iile fiind pu in satisf c toare: -prin raporturi de scar (locul ar fi mai mic det regiunea, de ex.); -prin raporturi de for (locul ar fi matricea identit ii umane i a vie ii cotidiene iar spa iul ar fi matricea rela iilor de for interna ionale) -prin mo tenirile culturale: locul ar fi o construc ie idealist pe cnd spa iul o realitate concret i obiectiv , etc. 2.3. Locul este spa iul n care distan a nu este pertinent (D=) Locul este un spa iu specific n care distan a este suspendat ; ntr-un loc pozi ia relativ a realit ilor unele n raport cu altele i pierde orice semnifica ie. Acela i loc poate fi considerat arie dac se activeaz distan ele interne (adic dac se consider c acel spa iu este alc tuit dintr-o multitudine de micro-locuri). Astfel, un ora este un loc n raport cu alte ora e ns n raport cu el nsu i este o arie (respectiv mul imea locurilor care sunt cartierele). n acest caz, locul este un chorotip iar aria este un geotip. Locul nu se identific cu localul (care este definit precum cea mai mic scar de existen a unei societ i complete). Locul se poate manifesta la orice scar (acas este un loc dar i Terra poate fi unul).

3. Aria Aria este un spa iu con innd un ansamblu (o mul ime) de locuri separate de distan e non-nule (D=n).
Cel mai frecvent, ariei i sunt asociate metrici topografice (euclidiene) deoarece aria manifest caracterul de continuitate. Aria nu trebuie confundat cu zona. Spre deosebire de aceasta din urm , care are func ii predeterminate (zon industrial , zon verde, zon turistic , etc.), aria are un caracter deschis,

general (de ex. aria de deservire a unui ora cuprinde alte ora e, cmpuri cultivate, re ele de transport, etc.). Aria poate fi prin urmare un spa iu complex, alc tut din locuri, teritorii i re ele.

4. Re eaua
Re eaua este un spa iu cu metric topologic . Re eaua are un carater discontinuu, lacunar; principiul s u de existen i de organizare nu este continuitatea ci contiguitatea (exist sau nu leg tur ntre dou realit i vecine); de aici imposibilitatea aplic rii metricii topografice i necesitatea alegerii metricii topologice. Pentru aplicarea metricii topologice, re elele reale sunt transformate n re ele topologice numite grafuri, n care se pot calcula indici de conexitate, de centralitate, de accesibilitate, etc.

5. Teritoriul
De aceast dat sunt mpotriva defini iei lui J. Lvy (teritoriul este un spa iu cu metric topografic ), deoarece aceast realitate spa ial este definit de cele mai multe ori de o combina ie de metrici topografice, topologice i afective. Ex.: teritoriile nomazilor nc din 1867, arhitectul i urbanistul Ildefons Cerd, reflectnd asupra Barcelonei, a lansat ideea ora ului ca o construc ie rezultat din combinarea tensiunilor existente ntre vias (str zi) i entrevias (ntre-str zi). Ora ul Ia i, de exemplu, este un teritoriu continuu, ns el este n acela i timp rezultatul existen ei i ac iunii re elelor de transport. Dac gndim teritoriul n termeni de accesibilitate, atunci vom avea surpriza s vedem re eaua transformndu-se n arie (metrica topologic devine metric topografic ). Din cauza complexit ii aspectelor realit ii pe care le cuprinde, conceptul de teritoriu este extrem de dificil de definit. Iat cteva accep iuni utilizate n geografie: 1. Sinonim pentru conceptul de spa iu dar mai rar utilizat dect acesta i f r semnifica ie particular (SPA IU = teritoriu); atitudine pseudo tiin ific a geografilor care cred c utiliznd termenul de spa iu, care li se pare mai general, se ndep rteaz de excep ionalism 2. Sinonim pentru conceptul de spa iu dar mai des utilizat dect acesta i prin urmare cu o semnifica ie mai bogat (TERITORIU = spa iu); atitudine pseudo tiin ific a geografilor care cred c utiliznd termenul de teritoriu n locul celui de spa iu, care li se pare mai abstract, se apropie mai mult de substan a realit ii 3. Sinonim pentru conceptul de loc (TERITORIU=loc), utilizat n geografie dar i n economie i n tiin ele politice; se folose te mai ales atunci cnd se dore te scoaterea n eviden

a specificului unui spa iu nglobat ntr-un ansamblu mai larg (teritoriul municipiului Pa cani; teritoriul Romniei...) 4. Termen din cuplul epistemologic teritoriu spa iu geografic; teritoriul ar descrie realitatea iar spa iul geografic ar fi conceptul care descrie aceast realitate. 5. Teritoriul ca spa iu delimitat, controlat, administrat; accep iunea provine din dreptul roman i este utilizat n special n tiin ele politice, n rela iile interna ionale, n geografia regional ... 6. Transpunere n societate a comportamentului animal, studiat de etologie, cu tot ce presupune acest lucru: marcare, ap rare, invazie, etc. Sensul este acela de control exclusiv, prin mijloace violente sau pa nice. 7. Teritoriul ca spa iu apropriat (luat n proprietate, n apartenen ); teritoriul ar fi o component identitar a oric rui spa iu. Defini ia dat de Bernard Debarbieux (p.910-912 in Lvy & Lussault): Teritoriul este o organizare (o configurare) spa ial a resurselor materiale i simbolice capabile s structureze condi iile practice de existen ale unui individ sau ale unui grup social i capabil s -l informeze pe individul sau pe grupul respectiv asupra propriei sale identit i . Analiznd aceast defini ie teritoriul apare ca o construc ie social complex :

1. Teritoriul are o dubl natur : material i simbolic (el este i materie, nu doar
reprezentare)

2. Teritoriul este o form de apropriere ns nu (doar) juridic /politic


(suveranitate) ori etologic (agresivitate) ci cu prec dere simbolic , cognitiv , f r desf urarea necesar a unui ntreg dispozitiv de control i de ap rare.

3. Teritoriul este o configura ie spa ial multi / trans / inter-scalar .


Teritoriul nu este o juxtapunere de spa ii dure, apropriate, controlate i ap rate de diferite puteri (casa, curtea, cartierul, ora ul, jude ul, statul...), ci o realitate polimorf , care combin o pluralitate de resurse i de moduri de utilizare a acestora. Teritoriul poate fi o arie, un arhipelag sau o re ea sau toate acestea la un loc.

4. Teritoriul este o auto-referin

identitar (ca pe la noi). Al turi de

caracterul obiectiv (resurse, practici) i subiectiv (provenit din experien a individual , sensibil , afectiv , simbolic a locuitorilor), teritoriul are i un caracter conven ional, normativ. Aceasta nseamn c pertinen a sa provine dintr-un proces endogen, particular, de construc ie a inteligibilit ii lumii. Grupul care l creaz l echipeaz cu o puternic nc rc tur afectiv ; el devine emblematic pentru grup, care se afi eaz prin teritoriul pe care i-l construie te

Geografia n sistemul tiin elor

CURS 8 SPA IU I ORGANIZARE SPA IAL Organizarea spa iului


De cele mai multe ori, att n limbajul comun, ct i n limbajul profesional al diferitelor tiin e, arte i meserii implicate n domeniu, exist o confuzie evident care poate merge pn la acordarea echivalen ei- ntre no iunile de organizare a spa iului i de amenajare a teritoriului. n cele ce urmeaz propunem o ncercare de clarificare conceptual , enun nd de la bun nceput propria noastr p rere i anume aceea c exist o diferen esen ial ntre cele dou no iuni. Organizarea spa iului este un proces spontan (sau cel mult iner ial), care conduce, prin miliardele de interac iuni cotidiene ale ac iunii umane, la punerea n loc a structurilor spa iale, pe cnd amenajarea teritoriului este un proces planificat, care are drept scop eficientizarea structurilor spa iale existente i minimizarea riscului de perimare ale celor pe cale s fie create, n scopul maximiz rii satisfac iei sociale. Spa iul: a) suport inert al ac iunii umane i exterior acesteia (spa iul absolut) b) rezultat i con inut al ac iunii umane (spa iul relativ) Termenul de spa iu, care implic ideea de ntindere, de extensie, este utilizat n geografia uman n ambele sale accep iuni, respectiv cea absolut i cea relativ . Spa iul absolut (sau spa iul contextual) este obiectiv distinct, fizic i real, constituind dimensiunea care caracterizeaz lucrurile n termeni de concentrare i dispersie. [...] Spa iul relativ (sau spa iul creat) este perceptual, adic este un produs social, fiind dependent de rela iile dintre evenimente sau activit i i prin aceasta fiind legat de proces i de timp. Spa iul relativ este un context, focalizndu-se asupra caracteristicilor locurilor [...]. Spa iul relativ i schimb continuu m rimea i forma, ca r spuns la evolu iile socio-economice i ale progresului tehnologic; de aici i numele de spa iu plastic. Brian Goodall Space, p. 440 in Goodall, 1987 n perioada actual , care poate fi calificat ca fiind postmodern , obiectele de cercetare, fie ele lucruri, procese sau fenomene, sunt caracterizate de timpuri i de spa ii relative, supuse acceler rilor i deceler rilor bru te, structur rilor i destructur rilor imediate, fragment rilor i recompunerilor perpetue. Pentru aceast geografie, spa iul este ceea ce Ron Johnston (2001, p. 762-763) define te ca spa iu social [1], respectiv spa iul a a cum este perceput i utilizat de grupurile sociale.

Termenul [...] define te o por iune dintr-un mozaic urban reziden ial ocupat de un grup omogen ai c rui membri sunt identificabili nu numai prin caracteristicile lor socioeconomice i demografice, ci i prin mp rt irea acelora i valori i atitudini, care conduc la comportamente spa iale comune. Asemenea spa ii sunt definite i li se atribuie semnifica ii doar de c tre grupul respectiv, prin aceasta neputnd fi identificate numai prin indicatorii cantitativi obi nui i utiliza i n analiza arealelor sociale. Termenul este nrudit cu cei de teritoriu i de teritorialitate. Plecnd de la concep ia asupra spa iului pe care am enun at-o mai sus, geografia a redus importan a studierii rela iilor verticale (care conduceau la faimoasele diferen ieri spa iale i la crearea regiunilor unice) n favoarea rela iilor orizontale, stabilite ntre elemente sau fenomene dinamice cu localiz ri diferite i mobile; geografia devine o tiin a interac iunilor spa iale (Ullman, 1956). Aceast concep ie asupra spa iului realizeaz un compromis evident ntre geografia modern i cea postmodern , asigurnd acestei tiin e elementul de continuitate necesar n valorificarea experien ei istorice a cercet rilor sale n spiritul noilor cerin elor concrete manifestate de civiliza ia actual . La nivel epistemologic, compromisul realizat permite p strarea unui nivel suficient de obiectivitate tiin ific (prin utilizarea metodologiei neopozitiviste), care i asigur credibilitatea n fa a institu iilor, i inserarea unui volum suficient de subiectivitate pentru ca geografia i implicit planificarea teritoriului- s r mn uman , adic apropiat de valorile, de inten iile i de dorin ele oamenilor. Analiza spa ial este un demers al geografiei care privilegiaz localizarea formelor de agregare spa ial a unei variabile sau a unei serii de variabile. [...] Analiza spa ial a adoptat o baz riguroas i sistematic de descriere a structurilor spa iale, i ncearc s identifice factorii care controleaz modurile de structurare i s demonstreze cum anume aceste structuri pot fi modificate pentru a face distribu iile spa iale mai eficiente sau mai echitabile. Prin aceasta, analiza spa ial ofer o alternativ viabil conceptului central al geografiei clasice, care era cel de diferen ierea (de regionare). Analiza spa ial promoveaz o interdependen accentuat ntre geografie, geometrie i matematicile spa iului, utiliznd n primul rnd metodele cantitative. Brian Goodall Spatial analysis, p. 441-442 in Goodall, 1987 Structuri spa iale Abandonnd calea studierii obiectelor unice promovat de geografia clasic , geografia cantitativ i-a propus s se constituie ca o tiin nomotetic [1], apt s

construiasc o teorie general asupra spa iului. Calea de atac principal a fost aceea a descoperirii regularit ilor sau a ordinii spa iale (Haggett, 1973). Cu alte cuvinte, cercet torii iau propus descoperirea, explicarea i prognozarea evolu iei organiz rii spa iale.

Dup Goodall (1987, p. 444), organizarea spa ial reprezint aranjamentele (modelele[2]) agregate rezultate din utilizarea spa iului de c tre societate. Mai pe larg, organizarea spa ial este rezultatul eforturilor oamenilor de a utiliza spa iul n mod eficient (s.n.). Cercetarea organiz rii spa iului presupune conturarea a dou direc ii principale de studiu: a) punerea n eviden umane i a ordinii spa iale (a structurilor spa iului) ca rezultat al ac iunii

b) descoperirea principiilor i a for elor care guverneaz /explic apari ia structurilor spa iale c) Conform defini iei lui Goodall (1987, p. 445), structura spa ial este rezultatul proceselor spa iale, respectiv a modului n care spa iul este organizat de diferitele opera ii ale proceselor fizico-geografice i socio-economice. d) e) Structura spa ial descrie localizarea intern relativ ntr-o distribu ie spa ial , respectiv localizarea fiec rui element n func ie de fiecare dintre celelalte elemente i localizarea fiec rui element n func ie de localizarea tuturor celorlalte, un proces spa ial fiind mecanismul care produce structura spa ial a unei distribu ii (ibd.). Conform lui Derek Gregory, structurile spa iale reprezint mai degrab procese dect rezultate, ele fiind ordon rile/aranj rile/dispunerile (the orderings) prin care spa iul este implicat n opera iile i rezultatele proceselor cultural-naturale (p. 778-779 in Johnston, 2001). Deoarece analiza structurilor spa iale serve te n final la realizarea unor radiografii teritoriale care stau la baza deciziilor politice de amenajare a teritoriului, trebuie ca transmiterea (comunicarea) lor s fie f cut ntr-un limbaj simplu, accesibil nespeciali tilor. Coremele au fost inventate tocmai pentru acest lucru.

f)

Spa ialitate i structur spa ial


Fiind considerat un ansamblu de rela ii, spa iul nu poate fi perceput n mod direct ca o realitate concret ; el poate fi perceput ns prin spa ialitatea elementelor, proceselor i fenomenelor realit ii. Spa ialitatea poate fi considerat ca fiind forma de materializare a structurilor spa iale, respectiv con in torul acestora (dac temporalitatea pune limite pe dinl untru, spa ialitatea le pune pe dinafar spunea Constantin Noica n Devenirea ntru fiin ). Geografia clasic , supus canoanele filosofiei kantiene, f cea o distinc ie net ntre spa iu i societate (spa iul este doar suportul unor fenomene de naturi externe acestuia). Pentru geografia actual , spa iul este consubstan ial societ ii, structurile spa iale fiind de fapt concretizarea structurilor sociale (fig. 2), idee mp rt it de toate orient rile intelectuale principale din prezent (dup Gregory, p. 780-781 in Johnson, 2001): a) pentru existen ialism i fenomenologie, care stau la baza abord rilor umaniste (comportamentale) spa ialitatea ia forma locurilor, forme de organizare a spa iului care ni se prezint ca o condi ie a experien ei umane (Entrikin, 1991). Prin urmare structurile spa iale rezultate centre (puncte), locuri (suprafe e), rela ii (trasee, traiectorii)- rezult direct din reprezent rile mentale care conduc la comportamente individuale i colective asem n toare, de unde fenomene de frecventare, de polarizare, de practicare, care pot fi descrise cu mijloacele tiin ei (modele grafice, statistice, etc.). b) pentru marxismul structural, structurile spa iale reprezint proiec ia n spa iu a structurilor sociale (a for elor i rela iilor de produc ie). Spa ialitatea este conceput prin analiza binar prezen /absen n spa iu, n func ie de binomul participare/excludere n cadrul societ ii (spa iul i structurile sale sunt prin urmare construc ii sociale). c) pentru post-structuralism, conturat n jurul lucr rilor lui Gilles Deleuze i Michel Foucault, spa ialitatea deriv din accesul diferen iat/inegal la informa ie, controlul exercitat de putere asupra acesteia impunnd o structurare legitim (de fapt impus ) a locurilor n spa iu, i prilejuind apari ia unei constela ii de locuri underground, contestatare (anti-lumi conform defini iei geografului Roger Brunet, 1990). d) pentru post-modernism, tiin a stroboscopicului care se opune monolitismului promovat de structuralism, spa ialitatea nu este reflectarea societ ii ci este ns i societatea, cu infinitatea de centre, de locuri i de trasee fluctuante pe care miriadele de ac iuni cotidiene ale oamenilor le compun i le descompun zi de zi, degajnd prin repeti ie structuri care prezint tendin e de perenizare.

Toate aceste concep ii au ca fundament ideea c spa iul rezult din mi care (interac iune) i c structurile spa iale create de frecven a i de repetitivitatea mi c rilor se concretizaz prin spa ializarea (apari ia n vizibil, direct sau indirect) a polilor de emisie-recep ie, a traseelor urmate, a locurilor de concentrare sau de difuzie, de frecventare, de r mnere, de integrare func ional sau afectiv . Dac mi carea/interac iunea este procesul esen ial prin care se pun n loc i se materializeaz structurile spa iale, este necesar s se descopere principiile care guverneaz , implicit sau explicit, aceast dinamic .