Sunteți pe pagina 1din 10

Liceul teoretic Gaudeamus, mun.

Chiinu, sesiunea de iarn 2007


Tez semestrial la informatica clasa a XI-a profil real Varianta I Numele ______________________________________________ Clasa _______ Data ___________________ 1. Indicai prin sgei corespondena dintre definiiile din coloana A i noiunile din coloana B: A. Definiii 1. Variabilele definite n programul principal 2. Parametri care servesc pentru a transmite valori din subprogram n blocul apelant 3.Procedurile care se autoapeleaz 5. Funcii 4. Subprogramele care returneaz o singur valoare 6. Parametri formali variabila 7.Variabile locale 8. Recursive ( 4 puncte) 2. Fie dat urmtorul program: Program Numar1;
Var z,m: string; Procedure P (s:string; var w:string); Var i : integer; Begin w:=; for i:=1 to length(s) do if not( s[i] in [0..9]) then w:=w+s[i]; End; Begin Write(m=); Readln( m ); P( m , z); Writeln( z ); End.

B. Noiuni 1. Variabile globale 2. Parametri actuali 3. Parametri formali valoare 4. Proceduri

I) Ce va afia acest program? a) irul cu caracterele scrise n ordinea invers fa de irul m b) irul, care conine numai cifrele irului m c) irul, care nu conine nici o cifr din irului m d) irul, care conine numai literele irului m e) irul care nu conine nici o liter din irul m ( 2 puncte) II) Enumerati: Variabilele globale: Variabilele locale... Parametri formali valoare:.... Parametri formali variabil: Parametri actuali. ( 5 puncte)

3.

Scriei A (adevrat ) sau F (fals) n dependen de faptul dac este sau nu adevrat afirmaia: Afirmaia Nr. A sau F 1 2 3 4 Apelul unei funcii reprezint o instruciune. O variabil global poate fi utilizat ntr-un subprogram, chiar dac subprogramul conine un parametru formal cu acelai nume. Parametri actuali ce corespund parametrilor formali valoare pot fi expresii. Tipul rezultatului unei funcii poate fi tablou. ( 2 puncte) Profesor Dicusar Laura, gr.didactic I

Pagina 1 din 10

Liceul teoretic Gaudeamus, mun. Chiinu, sesiunea de iarn 2007


4. Urmtoarele antete de subprogram contin erori sintactice, scrieti o variant corect.
Antetul a) Function Until (x:boolean; y:char) : boolean; b) Function (a: array[1..5] of integer) : integer; c) Procedure Next (var a, b: integer) : integer; Varianta corect

(3 puncte)

5.

a) Elaborai un program care citete de la tastatur o valoare numeric x i afieaz pe ecran valoarea funciei F(x), definit astfel: ( 3 puncte) 3x 4 F ( x ) = cos 2 + sin x + . Pentru calcularea valorii funciei F(x) se va utiliza un subprogram funcie. 4 5

b) Programul ce urmeaz afieaz datele de ieire la ecran. Modificai programul n aa mod, nct datele de ieire s fie scrise n fiierul text OUT.TXT.
Program Ecran; var a, b, c : integer; begin a:=5; b:=8; c:=a+b; writeln(c); end.

( 2 puncte) 6.
Structura de bloc a unui program este ilustrat mai jos: Program TEST; Var a,b: integer; Procedure W(var m:real); Var c: char; Function X ( k:char):char; Var d: integer; a: r eal; begin .. bloc X end; Procedure Y; Var b, d:real; Begin .. bloc Y.. end; begin . Bloc W.. end; begin .. bloc Test n urmtorul tabel marcai cu stelue , acele celule, ce corespund blocului apelant din dreapta , care poate apela blocul corespunztor din antetul tabelului: Blocul apelant TEST TEST W X Y ( 4 puncte)

Blocuri apelate W X Y

W(a);
end.

Pagina 2 din 10

Profesor Dicusar Laura, gr.didactic I

Liceul teoretic Gaudeamus, mun. Chiinu, sesiunea de iarn 2007


7. Scriei un program care conine un subprogram cu ajutorul cruia se numr cte componente ale unui tablou unidimensional de tip array[1..N] of real (N<=100) snt egale cu prima component a acestui tablou. Tabloul se transmite n procedur ca parametru, iar rezultatul se afieaz din programul principal. ( 4 puncte)

Scriei ce va afia la ecran urmtorul program n urma executrii : Program p1; var x: integer; y : boolean; function test1 ( a : integer ) : boolean; begin y:=not y; if a mod 2 =0 then test1 :=true else test1:=false; end; begin x:=20; y:=false; writeln( test1(x), , y); x:=25; y:=false; writeln(y , , test1(x) );

( 2 puncte) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

end. 9. Scriei o funcie recursiv care s calculeze valoarea celui mai mare divizor comun a dou numere naturale a i b, conform algoritmului: ( 3 puncte) a , dac a=b Cmmdc= Cmmdc (a - b , b ) , dac a > b Cmmdc (a , b - a ) , dac a < b

Pagina 3 din 10

Profesor Dicusar Laura, gr.didactic I

Liceul teoretic Gaudeamus, mun. Chiinu, sesiunea de iarn 2007


10. Fie declaraia : Var p, q : ^integer ; I) Indicai instruciunile corecte sintactic: a) p:=q; b) q^:=nil; c) readln( p^ );

d) q := p^ ;

e) q := 10 ; ( 1 puncte)

II) Scriei ce se va afia n rezultatul executrii urmtoarei secvene de instruniuni? New(p); p^ :=10; q := p; q^ :=20; writeln (p^, , q^); New(q); q^ := pred(p^); p^ :=30; writeln (p^, , q^); ( 2 puncte) 11. Structura celulei listei unidirecionale se determin prin urmtoarele declaraii de tipuri: type adresa = ^celula; celula = record marfa: string; pret: real; cantitate: integer; urm: adresa; end; Elaborai procedur cu numele afisare_marfa, care primete n calitate de parametru adresa primei celule din list i afieaz denumirea marfii ( cmpul marfa )i cantitatea, pentru acele marfuri care au preul nu mai mare ca 100. ( 3 puncte)

10 38-40

9 35-37

8 31-34

7 26-30

6 20-25

5 14-19

4 10-13

3 5-9

2 2-4

1 1

Pagina 4 din 10

Profesor Dicusar Laura, gr.didactic I

Liceul teoretic Gaudeamus, mun. Chiinu, sesiunea de iarn 2007

Tez semestrial la informatic clasa a XI-a profil real Varianta II


Numele ______________________________________________ Clasa _______ Data ___________________

1.

Indicai prin sgei corespondena dintre definiiile din coloana A i noiunile din coloana B: A. Definiii 1. Subprogramele care nu returneaz nici o valoare 2. Variabilele definite ntr-un subprogram 3. Parametri care servesc pentru a transmite valori din blocul apelant n subprogram 4. Funciile care se autoapeleaz B. Noiuni 1. Recursive 2.Variabile globale 3. Parametri actuali 4. Parametri formali valoare 5. Proceduri 6. Funcii 7. Parametri formali variabila 8.Variabile locale
( 4 puncte)

2. Fie dat urmtorul program: Program Numar1;


Var z,m: string; Procedure P (s:string; var w:string); Var i : integer; Begin w:=; for i:=1 to length(s) do if s[i] in [a..z, A..Z ] then w:=w+s[i]; End; Begin Write(m=); Readln( m ); P( m , z); Writeln( z ); End.

I) Ce va afia acest program? a) irul cu caracterele scrise n ordinea invers fa de irul m b) irul, care conine numai cifrele irului m c) irul, care nu conine nici o cifr din irul m d) irul, care conine numai literele irului m e) irul care nu conine nici o liter din irul m ( 2 puncte) II) Enumerati: Variabilele globale: Variabilele locale... Parametri formali valoare:.... Parametri formali variabil: Parametri actuali. ( 5 puncte)

3.

Scriei A (adevrat ) sau F (fals) n dependen de faptul daca este sau nu adevrat afirmaia: Nr. Afirmaia A sau F

1 Apelul unei proceduri reprezint o instruciune. 2 O variabil local poate fi utilizat n programul principal. 3 Numrul parametrilor actuali si a parametrilor formali pot fi diferii 4 Tipul rezultatului unei proceduri poate fi integer. Pagina 5 din 10 Profesor Dicusar Laura, gr.didactic I

Liceul teoretic Gaudeamus, mun. Chiinu, sesiunea de iarn 2007


( 2 puncte)

4.

Urmtoarele antete de subprogram contin erori de sintax, scrieti o variant corect. Antetul Varianta corect a) Procedure Case (a: integer; b: char); b) Function (a: integer) : array[1..5] of integer; c) Procedure First (a, b: real): string;

5.

( 3 puncte) a) Elaborai un program care citete de la tastatur o valoare numeric x i afieaz pe ecran valoarea funciei F(x), definit astfel: ( 3 puncte) 2x 5 F ( x ) = sin 2 + cos 2 x + . Pentru calcularea valorii funciei F(x) se va utiliza un subprogram funcie. 5 6

b) Programul ce urmeaz citete datele de la tastatur. Modificai programul n aa mod, nct datele de intrare s fie citite din fiierul text IN.TXT.

Program P8; var a, b, c : integer;


begin

read(a,b); c:=a+b; writeln(c); end.


( 2 puncte) 6.
Structura de bloc a unui program este ilustrat mai jos: Program TEST; Var a,b: integer; q: char; Procedure W(var m:real); Var c: char; Begin . Bloc W.. end; Function X ( k:char):char; Var d: integer; a: r eal; Procedure Z ( Var q:integer; s : integer); Begin .. bloc Z.. end; begin .. bloc X end; begin .. bloc Test W(a);Writeln(X(q)). end.

n urmtorul tabel marcai cu stelu , acele celule, ce corespund blocului apelant din dreapta , care poate apela blocul corespunztor din antetul tabelului: Blocul apelant TEST TEST W X Z ( 4 puncte)

Blocuri apelate W X Z

Pagina 6 din 10

Profesor Dicusar Laura, gr.didactic I

Liceul teoretic Gaudeamus, mun. Chiinu, sesiunea de iarn 2007


7. Scriei un program, care conine un subprogram cu ajutorul cruia se numr cte componente ale unui tablou unidimensional de tip array[1..N] of real (N<=100) snt egale cu ultima component a acestui tablou. Tabloul se transmite n procedur ca parametru, iar rezultatul se afieaz din programul principal. ( 4 puncte)

8.

Scriei ce va afia la ecran urmtorul program n urma executrii :


Program p1; var x: integer; y : boolean; function test2 ( a : integer ) : boolean; begin if a > 0 then test2 :=true else test2 :=false; y:=not y; end; begin x:= - 20; y:=true; writeln( y , , test2 (x) ); x:= 25; y:=true; writeln( test2 (x) , , y); end.
2 puncte

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Scriei o funcie recursiv care s calculeze valoarea celui mai mare divizor comun a dou numere naturale a i b, conform algoritmului: ( 3 puncte) a , dac b=0 Cmmdc= Cmmdc ( b, a mod b) , dac b > 0

Pagina 7 din 10

Profesor Dicusar Laura, gr.didactic I

Liceul teoretic Gaudeamus, mun. Chiinu, sesiunea de iarn 2007


10. Fie declaraia : Var p, q : ^integer ; I) Indicai instruciunile corecte sintactic: a) p^:=q^; b) p^:=nil; c) readln( q );

d) q^ := p ;

e) q^ := 10 ;
( 1 puncte)

II) Scriei ce se va afia n rezultatul executrii urmtoarei secvene de instruniuni? New(p); New(q); p^ :=30; q^ :=succ(p^); writeln (p^, , q^); New(q); q^ := p^; p^ :=10; writeln (p^, , q^);
( 2 puncte)

11. Structura celulei listei unidirecionale se determin prin urmtoarele declaraii de tipuri: type adresa = ^celula; celula = record carte: string; anul_editiei: integer; pret: real; urm: adresa; end; Elaborai o procedur cu denumirea afisare_carte, care primete n calitate de parametru adresa primei celule din list i afieaz denumirea crii ( cmpul carte) i preul pentru toate crile editate dup anul 2000.
( 3 puncte)

10 38-40

9 35-37

8 31-34

7 26-30

6 20-25

5 14-19

4 10-13

3 5-9

2 2-4

1 1

Pagina 8 din 10

Profesor Dicusar Laura, gr.didactic I

Liceul teoretic Gaudeamus, mun. Chiinu, sesiunea de iarn 2007 Tez semestrial la informatic clasa a XI-a, profil real Obiective de referin
1. 2. Cunoaterea i utilizarea funciilor i procedurilor Cunoaterea i utilizarea structurilor dinamice de date Cunoatere i nelegere punctaj Aplicare punctaj Integrare punctaj total itemi total punctaj

Matricea de specificaii
Coninutul %

Noiuni de baz, Proceduri, Funcii Antete de funcii i proceduri Utilizarea procedurilor i funciilor predefinite Domeniul de vizibilitate Mecanismul transmiterii datelor ntre blocurile unui program Recursivitate Variabile de referin i variabile dinamice Liste unudirecionale Total

t1, t2 p.II, t3
t4

11 1

t2 p.I t4 5,b t6 t8

2 2 2 4 2 t9 3 t7 t5,a 4 3

4 2 2 1 1 1 2
t11 3 13 32,5%

13 7

32,50

17,50

5 4 2 3 3 3 40

12,50

10,00

7,50 7,50 7,50 100

t10 p.I

t10p.II

1 14

13 32,5%

5 35,7%

14 35,0%

4 28,6%

100 100% % Not. Obiectivele evaluare sunt specificate conform taxonomiei Bloom, fiind grupate n trei categorii: 1.cunoatere i nelegere, 2. aplicare, 3.integrare (analiz, sintez, evaluare).

35,7%

Numrul itemului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total

Notarea prescurtat a itemilor t1 t2 p.I t2 p.II t3 t4 t5 a t5 b t6 t7 t8 t9 t10, p.I t10, p.II t11 14

Puncte 4 2 5 2 3 3 2 4 4 2 3 1 2 3 40

Pagina 9 din 10

Profesor Dicusar Laura, gr.didactic I

Liceul teoretic Gaudeamus, mun. Chiinu, sesiunea de iarn 2007


BAREM DE EVALUARE Informatica profil real, sesiunea de iarn 2007
Numrul itemului Motivarea punctelor Puncte Total puncte

1 2. I 2. II 3 4

Indicarea perechilor stabilite corect, pentru fiecare pereche cte un punct Rspuns corect, punctul I Scrierea corect a tuturor listelor de parametri n fiecare caz cte un punct Determinarea corect a valorii de adevr n fiecare caz Pentru completarea corect a fiecrii linii din tabel cte 1 punct Pentru antetul corect Pentru scrierea corect a funciei Pentru apelul corect al funciei Pentru deschiderea corect a fiierului Pentru utilizarea corect a fiierului Pentru fiecare caz analizat corect cte un punct Definirea i declararea corect a datelor Algoritmul corect. Structura corect a subprogramului Apelul de subprogram realizat corect Cte un punct pentru indicarea corect a fiecrui rnd afiat pe ecran Scierea corect a antetului funciei Caz elementar corect Caz netrivial corect Determinarea instruciunilor corecte Pentru fiecare afiare scris corect cte un punct Declararea corect a variabilelor Parcurgerea corect a listei Algoritmul corect. Total

4 2 5 2 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 40

7 2 3

5,a

5, b 6

2 4

9 10, I 10, II 11

3 40

Barem de notare
10 38-40 9 35-37 8 31-34 7 26-30 6 20-25 5 14-19 4 10-13 3 5-9 2 2-4 1 1

Pagina 10 din 10

Profesor Dicusar Laura, gr.didactic I

Evaluare