Sunteți pe pagina 1din 2

Profesiile candidatului la drept

Profesia de judecator. Justiia se nfptuiete de judectori n numele legii i are ca scop aprarea ordinii de drept i garantarea respectrii drepturilor, a libertilor i a intereselor legitime ale persoanelor. Judectorii sunt independeni, se supun numai legii i trebuie s fie impariali.Orice persoan, organizaie, autoritate sau instituie este datoare s respecte independena judectorilor.Judectorii naltei Curi de Casaie i Justiie au calitatea de magistrai i fac parte din corpul magistrailor. Judectorii numii de Preedintele Romniei sunt inamovibili, n condiiile prezentei legi. Judectorii inamovibili pot fi mutai prin transfer, delegare, detaare sau promovare, numai cu acordul lor, i pot fi suspendai sau eliberai din funcie n condiiile prevzute de prezenta lege. Judectorii nu pot refuza s judece pe motiv c legea nu prevede, este neclar sau incomplet. Profesia de avocat este libera si independenta, cu organizare si functionare autonome, in conditiile prezentei legi si ale statutului profesiei. Profesia de avocat se exercita numai de avocatii inscrisi in tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, denumita in continuare U.N.B.R. Avocatul promoveaza si apara drepturile, libertatile si interesele legitime ale omului. Avocatul are dreptul sa asiste si sa reprezinte persoanele fizice si juridice in fata instantelor autoritatii judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor si institutiilor publice, precum si in fata altor persoane fizice sau juridice, care au obligatia sa permita si sa asigure avocatului desfasurarea nestingherita a activitatii sale, in conditiile legii. Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt: cabinete individuale, cabinete asociate, societati civile profesionale sau societati profesionale cu raspundere limitata. Avocatul poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea baroului din care face parte. Avocatul nu isi poate exercita profesia, in acelasi timp, in mai multe forme de exercitare a acesteia. Formele de exercitare a profesiei pot fi instrainate prin acte intre vii numai intre avocati definitivi si aflati in exercitiul profesiei sau pot fi lichidate la incetarea calitatii, cu respectarea regimului investitiilor reglementat prin prezenta lege. Profesia de notar asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, In conformitate cu legea. Notarul public este Investit sa Indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome. Actul indeplinit de notarul public, purtand sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.Notarii publici, care desfasoara activitate notariala, au obligatia sa verifice ca actele pe care le instrumenteaza sa nu cuprinda clauze contrare legii si bunelor moravuri, sa ceara si sa dea lamuriri partilor asupra continutului acestor acte spre a se convinge ca le-au inteles sensul si leau acceptat efectele, in scopul prevenirii litigiilor. In cazul in care actul solicitat este contrar legii si bunelor moravuri, notarul public va refuza intocmirea lui. Daca Inscrisul prezentat are un continut indoielnic, iar notarul public nu poate refuza instrumentarea actului, va atrage atentia partilor asupra consecintelor juridice la care se expun si va face mentiune expresa in act. Activitatea notariala se infaptuieste in mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala. Profesia de consilier juridic asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale statului, ale autoritatilor publice centrale si locale, ale institutiilor publice si de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum si ale persoanelor juridice de drept privat, in slujba carora se afla si in conformitate cu Constitutia si legile tarii. Consilierul juridic in activitatea sa asigura consultanta si reprezentarea autoritatii sau institutiei publice in serviciul careia se afla ori a persoanei juridice cu care are raporturi de munca, apara drepturile si interesele legitime ale acestora in raporturile lor cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, precum si cu

orice persoana juridica sau fizica, romana sau straina; in conditiile legii si ale regulamentelor specifice unitatii, avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic. Profesia de procuror. Procurorii sunt obligai ca, prin ntreaga lor activitate, s asigure supremaia legii, s respecte drepturile i libertile persoanelor, precum i egalitatea lor n faa legii i s asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, s respecte normele deontologice ale profesiei i s participe la formarea profesional continu. Procurorii numii de Preedintele Romniei se bucur de stabilitate, n condiiile prezentei legi i ale Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii. Procurorii care se bucur de stabilitate pot fi mutai prin transfer, detaare sau promovare, numai cu acordul lor. Ei pot fi delegai, suspendai sau eliberai din funcie n condiiile prevzute de prezenta lege. Profesia de functionar. Functionarul public public este persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie publica. Persoana care a fost eliberata din functia publica si se afla in corpul de rezerva al functionarilor publici isi pastreaza calitatea de functionar public .Activitatile desfasurate de functionarii publici, care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, sunt urmatoarele: a) punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative; b) elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice, precum si asigurarea avizarii acestora; c) elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice, precum si a documentatiei necesare executarii legilor, in vederea realizarii competentei autoritatii sau institutiei publice; d) consilierea, controlul si auditul public intern; e) gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare; f) colectarea creantelor bugetare; In sensul prezentei legi, totalitatea functionarilor publici din cadrul autoritatilor administrative autonome si din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala constituie corpul functionarilor publici.