Sunteți pe pagina 1din 9

ICECHIM

ICECHIM
060021 Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 202, Telefon 021-315.32.99, fax 021-312.34.93, www.icechim.ro

CERT
Z R IF A -N E T IK T R 73 100 3168

Contract nr 32-115/2008 SOLUTII ECO-EFICIENTE PENTRU GESTIONAREA DESEURILOR DE PLASTIC FOLOSIND POTENTIALUL DEGRADATIV AL SISTEMELOR BIOLOGICE (ECODEGRAD) Coordonator - INCDCP-ICECHIM
Director de proiect: dr. chim. Luiza Jecu

R T Hes UV sen

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie

TUV

PARTENERIAT
Proiectul se realizeaza printr-un consortiu multidisciplinar din patru unitati cu mare experienta in derularea unor proiecte de cercetare nationale si internationale care pun la dispozitie specialisti in microbiologie, biochimie, biologie, chimie analitica, inginerie chimica. Coordonator - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Partener P1 Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor Partener P2 SC INCERPLAST SA Partener P3 - Institutul de Biochimie al Academiei Romane

Date financiare despre proiect


Partener Valoare de la buget Cofinantare Realizat 2008-2010 (buget) 260.206 99.097 De realizat pe anul 2011 (cf act ad. 2010; buget) 789.794 400.903 Valoare pe anul 2011(contractare; buget) 291.500 90.000

CO INCDCP-ICECHIM P1 - Universitatea Politehnica Bucuresti


P2 SC INCERPLAST SA P3 Institutul de Biochimie TOTAL

1.050.000 500.000

0 0

300.000 50.000 1.900.000

75.000 0 75.000

108.210 10.635 478.148

191.790 39.365 1.421.852

62.500 6.000 450.000

Adresa web a proiectului: www.ecodegrad.icechim.ro

OBIECTIVUL PROIECTULUI Realizarea unui management eco-eficient al unor deseuri de plastic prin investigarea biodegradarii in conditii aerobe a materialelor constituie din alcool polivinilic (APV) si polimeri naturali (amidon, bioceluloza, colagen). Avantajele majore ale utilizarii plasticelor biodegradabile sunt: biodegradabilitatea; imbunatatirea calitatii solului prin prin amestecarea (composting) cu deseuri organice; substituieni buni pentru plasticele conventionale avand aceleasi proprietati mecanice, deosebit de necesare in domeniile de aplicatie. ELEMENTELE DE NOUTATE ALE PROIECTULUI Obtinere de specii microbiene (bacterii, fungi) capabile sa degradeze polimeri pe baza de APV Contributii la elucidarea unor aspecte legate de mecanismul biodegradarii Obtinerea de materiale biodegradabile - compozite polimerice pe baza de APV Imbunatatirea tehnicilor analitice de caracterizare a degradarii microbiene a polimerilor Evaluarea biodegradarii in conditii naturale (imersare in sol; compost; expunere la factori climaterici normali) Caracterizarea proprietatilor de durata ale polimerilor dupa tratamentul microbian (modificari structurale de suprafata, modificari in structura interna) REZULTATE PRECONIZATE Rezultate stiintifice: solutii noi privind biodegradarea unor materiale polimerice pe baza de APV; dezvoltarea plasticelor biodegradabile pentru ambalaje alimentare; metode de caracterizare a degradarii microbiene a polimerilor pe baza de APV, modele conceptuale si modele experimentale Rezultate stiintifice cuantificabile: lucrari stiintifice publicate; lucrari stiintifice prezentate la conferinte si simpozioane; cerere de brevet Imbunatatirea performanei sistemului de cercetare dezvoltare si inovare, Modernizare infrastructurii de cercetare prin achizitia unor echipamente moderne, Realizarea unui parteneriat intre unitati din elita cercetarii

Atragerea de tineri specialist i

BENEFICIARII REZULTATELOR Institute de cercetare: INCDCP-ICECHIM; Institutul de Bioinginerie, Biotehnologie si Protectia Mediului - SC BIOING SA; Institutul de Biologie; Institutul de Biochimie. Centre de cercetare : Centrul de Biochimie Aplicata si Biotehnologie BIOTEHNOL . Unitati de invatamant superior: Universitatea Bucuresti, Universitatea Politehnica Bucuresti IMM : SC INCERPLAST SA

Etapa I/2009. Investigarea degradarii microbiene a substraturilor polimerice biodegradabile


Valoare de la buget: 100.000 lei; Valoare cofinantare: 12.500 lei Activitati efectuate A. I.1 Studii si analize privind capacitatea unor microorganisme de a degrada materiale pe baza de alcool polivinilic Model conceptual nr 1 Fundamente tehnico-stiintifice ale biodegradarii materialelor pe baza de alcool polivinilic; biochimia si fiziologia degradarii APV Model conceptual nr 2 Selectare microorganisme cu potential biodegradativ al unor materiale polimerice pe baza de alcool polivinilic Model conceptual nr 3 - Metodologie de evaluare a degradarii materialelor pe baza de alcool polivinilic (observatii vizuale, metoda polimerului rezidual, metode de spectroscopie, metoda zonei clare) A. I.2. Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala si internationala a rezultatelor elaborare pag web proiect (lb.rom. si eng.); 1 lucrare la conferinta nationala cu participare Internationala (Simpoz National cu Participare Internationala PRIOCHEM, ed. a IV-a, ICECHIM Bucureti, 30-31 oct. 2008) Achizitii realizate SC INCERPLAST SA: Termostat (2.430 lei); Camera Climatica ( 15471 lei); Bidistilator (6.344 lei) (decontari partiale).

Etapa II/2009. Teste preliminare pentru selectarea de culturi microbiene cu potential biodegradativ
Valoare de la buget: 68.380 lei (credit de angajament); valoare cofinantare: 4.250 lei Activitati efectuate A. II.1 Elaborare model experimental (metoda) de laborator in vederea selectarii de microorganisme Modelul experimental nr 1 de selectare microorganisme cu potential biodegradativ al unor materiale polimerice pe baza de alcool polivinilic (initiere model experimental) Obtinerea de materiale biodegradabile - compozite polimerice pe baza de APV Evidentierea cresterii microorganismelor pe materialele polimerice apeland la observatii de microscopie optica si electronica Diseminare: 4 comunicari la conferinte nationale cu participare internationala
(2 lucrari la manifestarea IXme Colloque Franco - Roumain sur les Polymres, Alba Iulia, Roumanie, 27 29 Aot 2009; Workshop Current trends and advanced ellipsometric and XRD techniques for the characterization of nanostructured materials", Institutul de Chimie Fizica Ilie Murgulescu, 25-26 iunie 2009, Bucharest, Romania; Simpozion PRIOCHEM, ed. a V-a, ICECHIM Bucureti, 29-30 oct. 2009. ISBN 978-973-0-06996-9)

Achizitii realizate: 0

Etapa III/2010. Evaluarea capacitatii microorganismelor de a degrada materiale constituite din amestecuri de APV si polimeri naturali
Valoare de la buget: 309.768 lei; valoare cofinantare: 10.303 lei Activitati efectuate A. III.1 Elaborare model experimental (metoda) de laborator in vederea obtinerii materialelor pe baza de APV. Obtinere de materiale polimerice (recepturi) pe baza de APV, amidon si glicerina (diferite proportii) Obtinere de materiale polimerice pe baza de APV si bioceluloza Obtinere de materiale polimerice pe baza de APV si polihidroxibutirat A.III.2 Elaborare model experimental (metoda) de laborator in vederea selectarii si testarii microorganismelor (completare) completarea (perfectionarea) modelului experimental nr 1 de selectare microorganisme cu potential biodegradativ al unor materiale polimerice pe baza de alcool polivinilic A. III.3. Elaborare model experimental (metoda) de laborator pentru evaluarea degradarii microbiene in conditii controlate Evidentierea cresterii microorganismelor pe materiale polimerice prin observatii de microscopie optica si electronica Caracterizarea proprietatilor polimerilor inainte si dupa actiunea microorganismelor prin metode spectrale (FTIR, studii de raze X) si metode termice (DSC) A. III.4. Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala si internationala a rezultatelor, actualizare pagina web proiect A. III.5 Participarea la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului 2 articole publicate in reviste indexate ISI
1 articol publicat in Proceedings (International Conference Food Science, Engineering and Technologies 2010 Scientific works, vol. LVII, Issue 2, Plovdiv, October 15-16, 2010) 3 participari la conferinte nationale cu participare internationala (International Conference on Physical Chemistry ROMPHYSCHEM 14, 2-4 June 2010, Bucharest, Romania ; PRIOCHEM, ed VI, ICECHIM Bucuresti, 28-29 oct 2010; a XXXI-a Conf. Nat. de Chimie cu Participare Internat, 06-08 oct. 2010, Rm. Valcea, Romania. 1 teza de doctorat sustinere publica la UPB in data de 12.11.2010 (Compounduri de polimeri biodegradabili ) actualizare pagina web

Achizitii realizate; UPB - Reflectometer RQflex plus - 2687.65 lei

Modul de implicare a tinerilor cercetatori


Participarea tinerilor cercetatori la derularea proiectului contribuie la imbunatatirea cunotinelor teoretice i practice prin insusirea unor tehnici specifice (microbiologice, tehnici analitice intsrumentale) parcurgerea literaturii de specialitate pentru material bibliografic specific abordarea unor studii complexe interdisciplinare concepere de protocoale experimentale analizarea si interpretarea rezultatelor (spectre, observatii de microscopie optica si electronica) completarea documentelor specifice predarilor contractuale redactare rapoarte stiintifice si tehnice participarea la redactarea lucrarilor trimise spre publicare sau a comunicarilor stiintifice Tinerii cercetatori au participat la urmatoarele activitati A. I.1 Studii si analize privind capacitatea unor microorganisme de a degrada materiale pe baza de alcool polivinilic A. II.1 Elaborare model experimental (metoda) de laborator in vederea selectarii de microorganisme A. III.1 Elaborare model experimental (metoda) de laborator in vederea obtinerii materialelor pe baza de APV A.III.2 Elaborare model experimental (metoda) de laborator in vederea selectarii si testarii microorganismelor A. III.3. Elaborare model experimental (metoda) de laborator pentru evaluarea degradarii A.I.2.; A.III.4 si A.III.5 de diseminare (comunicare si publicarea nationala si internationala a rezultatelor, actualizare pagina web proiect) Numarul tinerilor cercetatori implicati in proiect INCDCP-ICECHIM din cei 8 doctoranzi mentionati la contractare, 1 doctorand s-a transferat, 4 doctoranzi au sustinut teza, 3 tineri sunt doctoranzi in continuare; in anul 2009, 1 tanar cerecetator a fost admis la studii doctorale. UPB 2 doctoranzi si 1 tanar cercetator care a sustinut disertatia; 6 masteranzi au finalizat studiile aprofundate; INCERPLAST SA 1 doctorand a sustinut teza (in data de 12.11.2010), pe tema conexa proiectului Compounduri de polimeri biodegradabili . Institutul de Biochimie - 1 tinar doctorad.

Indicatori de rezultat realizati in cadrul proiectului


Modele conceptuale elaborate pana in prezent
Model conceptual nr 1 Fundamente tehnico-stiintifice ale biodegradarii materialelor pe baza de alcool polivinilic, biochimia si fiziologia degradarii APV Model conceptual nr 2 Selectare de microorganisme cu potential biodegradativ al unor materiale polimerice pe baza de alcool polivinilic Model conceptual nr 3 - Metodologie de evaluare a degradarii materialelor pe baza de alcool polivinilic (observatii vizuale, metoda polimerului rezidual, metode de spectroscopie, metoda zonei clare) Elaborare si completare model experimental nr 1 in vederea selectarii de microorganisme cu potential biodegradativ al unor materiale polimerice pe baza de alcool polivinilic Model experimental (metoda) de laborator in vederea obtinerii materialelor pe baza de APV (obtinere de materiale polimerice (recepturi) pe baza de APV, amidon si glicerina (diferite proportii); obtinere de materiale polimerice pe baza de APV si bioceluloza; obtinere de materiale polimerice pe baza de APV si polihidroxibutirat Model experimental (metoda) de laborator pentru evaluarea degradarii materialelor polimerice (evidentierea cresterii microorganismelor pe materialele polimerice apeland la tehnici de microscopie optica si electronica pentru; aplicarea de metode spectrale (FTIR, difractie de raze X), metode termice )

Modele experimentale elaborate pana in prezent


Diseminare realizata pana in prezent Lucrari publicate in reviste cotata ISI (2 lucrari)
L. Jecu, A. Gheorghe, A. Rosu, I. Raut, E. Grosu, M. Ghiurea, 2010, Ability of fungal strains to degrade PVA based materials, Journal of Polymers and the Environment, 18, 284-290, (Impact Factor: 1.571/2009, Journal Citation Reports, Thomson Reuters, Springer). A. Stoica-Guzun, L. Jecu, A. Gheorghe, I. Raut, M. Stroescu, M. Ghiurea, M. Danila, I. Jipa, V. Fruth, 2010, Biodegradation of poly(vinyl alcohol) and bacterial cellulose composites by Aspergillus niger, Journal of Polymers and the Environment , DOI10.1007/s10924-010-0257-1.

Manifestari stiintifice interne cu participare internationala (8 lucrari) Manifestari stiintifice internationale (2 lucrari din care 1 lucrare in extenso in Proceedings) Pagina web a proiectului (lb. romana si engleza) Finalizarea unei teze de doctorat pe o tema conexa proiectului Lucrari publicate de cercetatorii din echipa pe teme conexe proiectului (4 lucrari)

ACTIVITATILE PREVAZUTE A SE REALIZA IN ANUL 2011 A. IV.1. Elaborare model experimental (metoda) de laborator in vederea evaluarii degradarii in conditii naturale a polimerilor pe baza de APV A. IV.2. Demonstrarea functionalitatii modelului propus. Model experimental de laborator realizat. Analiza proprietatilor mecanice si termice ale polimerilor inainte si dupa degradare A. IV.3. Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala si internationala a rezultatelor (actualizare pagina web proiect; depunere 1 cerere brevet; comunicari si lucrari stiintifice) OBIECTIVELE CE VOR FI ATINSE, IMPREUNA CU REZULTATELE PRECONIZATE A SE OBTINE Elemente de originalitate: tulpinile microbiene selectate pentru potentialul biodegradativ; recepturi (compozite) pe baza de APV si deseuri tehnologice polimerice sau materiale lemnoase ; Model experimental (metoda) de laborator pentru degradarea biologica a deseurilor polimerice Evaluarea proprietatilor polimerilor degradati biologic (analize spectrale; analize DSC) Model experimental (metoda) de laborator de evaluare a degradarii in conditii naturale a polimerilor pe baza de APV (expunerea polimerilor la aciunea microorganismelor din sol; expunerea la aer la factorii climatici) Actualizare pagina web a proiectului Publicarea unei lucrari in revista cotata si participare la conferinte si simpozioane Depunerea unei cereri de brevet Participarea la realizarea unui proiect ERA-IB SECOND TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS 2010de colaborare transnationala in care sunt implicati 6 parteneri din Germania (3), Spania (1), Polonia (1) si Romania (ICECHIM) pe o tematica conexa prezentului proiect. Proiect in evaluare. NECESARUL DE FINANTARE PE ANUL 2011 Dotari independente (echipamente de laborator si calculatoare) de achizionat in anul 2011 (in functie de finantare)
INCDCP-ICECHIM : Baza de date aparat de identificare taxonomica a tulpinilor fungice; accesorii microscop optic; holder termostat cu microstiver pentru celula de FL - accesoriu pentru spectrometru-fluorimetru; UPB : analizoare termogravimetrica, termica diferentiala, calorimetrie diferentiala SC INCERPLAST SA : Val de laborator, amestecatoare de laborator

Valoare de la buget pe anul 2011 (conform contractarii) 450.000 lei. Valoare de la buget pe anul 2011 (conform actului aditional pe anul 2010) 1.421.852 lei

Lucrari publicate in revista indexate ISI L. Jecu, A. Gheorghe, A. Rosu, I. Raut, E. Grosu, M. Ghiurea, 2010, Ability of fungal strains to degrade PVA based materials, Journal of Polymers and the Environment (Impact Factor: 1.571/2009, Elsevier) 18, 284-290,. A. Stoica-Guzun, L. Jecu, A. Gheorghe, I. Raut, M. Stroescu, M. Ghiurea, M. Danila, I. Jipa, V. Fruth, 2010, Biodegradation of poly(vinyl alcohol) and bacterial cellulose composites by Aspergillus niger, J. Polym. Environ, DOI 10.1007/s10924-010-0257-1. Lucrari publicate in Proceedings L. M. Dobre, A. Stoica, M. Stroescu, I. Jipa, S. Ciumpiliac, T. Dobre, A. Antimicrobial packaging materials containing polyvinyl alcohol and bacterial cellulose, International Conference Food Science, Engineering and Technologies 2010 Scientific works, vol. LVII, Issue 2, Plovdiv, Oct 15-16, 2010, ISSN 0477-0250, 447-452. Manifestari stiintifice interne cu participare internationala L. Jecu, A. Gheorghe, A. Rosu, A. Nita, I. Raut, Evaluarea susceptibilitatii polimerilor la actiunea microorganismelor, Simpoz Nat. Participare Internat. PRIOCHEM, ed. a IV-a, ICECHIM, Bucureti, 30-31 oct. 2008. L. Jecu, A. Gheorghe, A. Rosu, A. Nita, I. Raut, Evaluarea susceptibilitatii polimerilor la actiunea microorganismelor, Simpoz Nat. Participare Internat. PRIOCHEM, ed. a IV-a, ICECHIM, Bucureti, 30-31 oct. 2008. L. Jecu, A. Gheorghe, A. Rosu, I. Raut, M. Ghiurea, E. Grosu, A. Stoica M. Stroescu, Etude de la dgradation fongique des matriaux polymrique contenant alcool polyvinylique, IXme Colloque Franco - Roumain sur les Polymres SYNTHESE ET PROPRIETES DES POLYMERES; LES POLYMERES ET LENVIRONNEMENT, Alba Iulia, Roumanie, 27 29 Aot 2009.

Manifestari stiintifice interne cu participare internationala (continuare) E. Grosu, M. Rapa, L. Jecu, A. Gheorghe, F. Petrescu, A. Sceianu, C. Stanescu, La dgradation biologique des dchs polymriques, IXme Colloque Franco Roumain, Alba Iulia, Roumanie, 27 29 Aot 2009. A. Rosu, L. Dragne, I. Raut, A. Gheorghe, L. Jecu,M. Danila, A. Musuc, V. Fruth, Polymer surface changes of PVA based materials degraded by microorganisms, Workshop Current trends and advanced ellipsometric and XRD techniques for the characterization of nanostructured materials", organizat de Institutul de Chimie Fizica al Academiei Romana, 25-26 iunie 2009, Bucharest, Romania. L. Jecu, A. Gheorghe, A. Rosu, I. Raut, , M. Ghiurea, E. Grosu, A. Stoica, M. Stroescu, Investigations on microbial degradation of poly (vinyl alcohol) based materials, Simpozionul PRIOCHEM, ed. a V-a, ICECHIM-Bucureti, 29-30 oct. 2009. ISBN 978-973-0-06996-9 L. Jecu, M. Arnaud, I. Raut, E. Grosu, M. Badea - Doni, S. Preda, A. Musuc,, V. Fruth, Biodegradability potential of polyhydroxybutyrate (PHB) polyvinyl alcohol blend, International Conference on Physical Chemistry ROMPHYSCHEM 14, 2-4 June 2010, Bucharest, Romania .

E. Grosu, M. Rp, L. Jecu, I. Rut, P. Stoica, C. Stnescu, A. Scheau, Utilizarea unor amestecuri pe baz de polivinil alcool pentru obinerea de produse biodegradabile, a XXXI-a Conf Nat. de chimie participare Internat, 06-08 oct. 2010, Rm. Valcea, Romania. L. Jecu, I. Raut, M. Ghiurea, E. Grosu, A. Stoica, M. Stroescu, Several methods for the assessment of polymeric materials biodegradation, SimpoziPRIOCHEM, ed. a VI-a, ICECHIM, Bucureti, 29-30 oct. 2010. Manifestari stiintifice internationale A.Stoica-Guzun, M. Stroescu, I. Jipa, L. Dragne, T. Zaharescu, Effect of irradiation on poly(vinyl alcohol) and bacterial cellulose composites used as packaging materials, 9th Meeting of Ionizing Radiation and Polymers Symposium, IRAP 2010, October 25-29, Maryland, USA. Lucrari publicate de cercetatorii pe teme conexe proiectului Disertatie doctorala Compounduri de polimeri biodegradabili, 2010 M. Rapa, M. E. Popa, E. Grosu, M. Geicu, P. Stoica, 2010, Evaluation of the biodegrading action of the Penicillium sp. on some composites based on PHB, Rom. Biotechnol. Lett. (in press). M. Dimonie, M. Rapa, 2010, Biodegradable blends based on PHB and wood fiber, U.P.B. Sci. Bull., Vol.27 , ISS. 3, ISSN 1454-2331, 3-10. M. Rapa, E. Grosu, Z. Vuluga, A. Scheanu, C. Stanescu, 2010, Biodegradable blends based on LPDE/starch with agriculture applications, Materiale Plastice, 47(3), 346-351. M. Rapa, E. Grosu, C. Degeratu, A. Scheau, C. Stanescu, 2010, Biodegradable blends prepared from poly(3-hydroxybutyrate) and wood/cellulose fibers, Materiale Plastice (in press).