Sunteți pe pagina 1din 10

www.mareleboian.

com

O sam de cuvinte
O sam de cuvinte ce suntu audzite din om n om, de oameni vechi i b trni, i n letopise nu sunt scrise, ce s-au scris aice, dup domnia lui tef ni -vod , naintea domniii Dabijii-vod . Deci cine va ceti i le va crede, bine va fi, iar cine nu le va crede, iar va fi bine; cine precum i va fi voia, a a va face. I. tefan-vod cel Bun, luund domnia Moldovii i viind turcii n dzilele lui s treac n Moldova la Gala i, i-au b tut foarte r u pre turci i au luat i Cetatea Alb i Chilia de la turci. Apoi mai pe urm iar le-au luat turcii aceste doao cet i. i n cteva rnduri s-au b tut tefan-vod cu turcii. Iar cnd s-au b tut la R zboieni, atunce s-au a edzat turcii cu tefan-vod . i le-au dat hotar i olat Bugeacul i au f cut pace. i turcii apoi au adus t tar din Crm i i-au a edzat n Bugeac, carii stau i p n ast dzi, precum au a edzat i la Hotin lipcani. II. tefan-vod cel Bun multe r zboaie au b tut. i a e s aude din oameni vechi i b trni c , cte r zboai au b tut, atte m n stiri cu biserici au f cut. III. tefan-vod cel Bun, cnd s-au apucat s fac m n stirea Putna, au tras cu arcul tefan-vod dintr-un vrvu de munte ce este lng m n stire. i unde au agiunsu s geata, acolo au f cut prestolul n oltariu. i este mult locu de unde au tras p n n m n stire. Pus-au i pe trii boierena i de au tras, pre v tavul de copii i pre doi copii din cas . Deci unde au c dzut s geata v tavului de copii au f cut poarta, iar unde au cadzut s geata unui copil din cas au f cut clopotni a. Iar un copil din cas dzicu s fie ntrecut pe tefan-vod i s -i fie c dzut s geata ntr-un delu el ce s cheam Sion, ce este lng m n stire. i este s mnu un stlpu de piatr . i dzic s -i fie t iat capul acolo. Dar ntru adev r nu s tie, numai oamenii a povestescu. Fostau i bisericu 1 de lemnu ntru acel delu el i s-au r sipit, fiind de lemnu. i a au fost f cut m n stirea de frumoas , tot cu aur poleit , zugr val mai mult aur dect zugr val , i pre dinl untru i pre denafar , i acoperit cu plumbu. i dzic c lug rii s fie fost f cut i sfe nicile cele mari i cele mici i policandru i hora tot prisne de argint, i pe urm s li fie luat un domnu i s fie f cut alteli de sprije, care le-am apucat i noi. Iar stricndu-s un clopot mare la m n stire i f cnd c lug rii clopotul a doa oar , au pus aceste toate ce scriu mai sus n clopot, ca s fie mai mare. L sat-au tefan-vod cel Bun la m n stirea Putna, dup moartea lui, arcul lui i un p har, ce vorbi c lug rii la m n stire c este de iaspis, ce era n chipul marmurii albe i al farfurii, ca s fie ntru pomenire la sfnta m n stire. i arcul l-au fost tr gnd cu vrtej. i la vremea lui Constantin Cantemir-vod , fiind r scoale, au vinit ni te c zaci cu le i, cu moldoveni joimiri, vrnd ca s jecuiasc ce ori g si n m n stire. Deci fiind un turnu cu bun t rie, nu put s jecuiasc . Deci au dzis c lugarilor s d turnul, c nu vor lua a m nastirii nemic . Iar c lug rii necredzind, nu vr s d turnul. Iar acei c zaci cu le i i cu moldoveni ndat au aprinsu m n stirea, iar c lug rii, v dznd c aprind m n stirea, ndat au dat turnul. Atunce, ndat , avnd pu ci de ap , acei c zaci, le i i moldoveni au stnsu focul. Deci atunce au jecuit tot din turnu ce au fost a boieri i a negu itori, iar a m n stirii n-au luat nemic , f r numai arcul lui tefanvod . Iar p harul au fost p n la a triia domnie a lui Mihai Racovi -vod . i sco indu-l din turnu un egumen, pre anume Misail Chisili , i vrnd s s f leasc , au b ut la mas cu acel p har a lui trfan-vod , cu ni te slugi boiere ti, ce era zlota i. i bnd mult cu acel p har, s-au mb tat i, fiind be i, au stricat un lucru scumpu domnescu i de minune ca acela.

IV. tefan-vod cel Bun, b tndu-l turcii la R zboieni, au m rsu s intre n Cetatea Neam ului. i fiind mum -sa n cetate, nu l-au l sat s intre i i-au dzis c pasirea n cuibul s u nu piere. Ce s s duc n sus, s strng oaste, c izdnda va fi a lui. i a , pe cuvntul mne-sa, s-au dus n sus i au strnsu oaste.

Iar mp ratul turcescu au vinit cu toat puterea lui la Cetatea Neam ului. i au suit pu cile deasupra unui munte pre despre Moldova. i au nceput a bate Cetatea Neam ului foarte tare. Iar pre acee vreme era un neam u nchis n cetate. i v dzind c bat cetatea, au dzis p zitorilor s spuie mumei lui tefan-vod s -l sloboad de la nchisoare, din temni , pre dnsul, c el va mntui cetatea de acel greu. Deci, slobodzindul pre acel neam u de la nchisoare, s-au i apucat acel neam u de au ndreptat pu cile din cetate asupra turcilor, unde sta acolo n munte, de av nevoie cetatea. i au i lovit n gura unii pu ci turce ti, de au sf rmat-o. i au nceput a bate n corturile turcilor, ct i boldul de la cortul mp ratului l-au sf rmat. Deci nau mai putut sta turcii ntru acel vrvu de munte, de unde av cetatea nevoie, ce numai le-au c utat a s da n laturi de la acel loc . Iar tefan-vod , mergnd de la Cetatea Neam ului n sus pre Moldova, au m rsu pe la Vorone , unde tr i un p rinte sihastru, pre anume Daniil. i b tnd tefan-vod n u a sihastrului, s -i descuie, au r spunsu sihastrul s a tepte tefanvod afar p n -a istovi ruga. i dup ce -au istovit sihastrul ruga, l-au chemat n chilie pre tefan-vod . i s-au ispovedit tefan-vod la dnsul. i-au ntrebat tefan-vod pre sihastru ce va mai face, c nu poate s s mai bat cu turcii: nchina-va ara la turci, au ba? Iar sihastrul au dzis s nu o nchine, c r zboiul este a lui, numai, dup ce va izbndi, s fac o m n stire acolo, n numele Sfntului Gheorghie, s fie hramul bisericii. Deci au i purces tefan-vod n sus pe la Cern u i i pre la Hotin i au strnsu oaste, feliuri de feliuri de oameni. i au purces n gios. Iar turcii, n legnd c va s vie tefanvod cu oaste n gios, au l sat i ei Cetatea Neam ului de a o mai bate i au nceput a fugi spre Dunare. Iar tefan-vod au nceput a-i goni n urm i a-i bate, p n i-au trecut de Dun re. i ntorchndu-snapoi tefan-vod , s-au apucat de au f cut m n stirea Vorone ul. i au pus hramul bisericii Sfntul Gheorghie. V. tefan-vod cel Bun, cnd s-au b tut cu Hroit ungurul, precum dzic unii la Ca en, iar letopis ul scrie c s-au b tut la cheie pe Siretiu, au fost cadzut calul cu tefan-vod n r zboiu. Iar un Purice aprodul i-au dat calul lui. i nu put n grab nc leca tefan-vod , fiind om mic . i au dzis Purice aprodul: Doamne, eu m voi face o movili , i vino de te sui pe mine i ncalec . i s-au suit pe dnsul tefan-vod i au nc lecat pre cal. i atunce au dzis tefan-vod : S race Purece, de-oi sc pa eu i tu, atunci i-i schimba numeli din Purice Movil . i au dat Dumnedzeu i au sc pat amndoi. i l-au i f cut boier, arma mare, pre Purece. i dintru acel Pureci aprodul s-au tras neamul Movile tilor, de au agiunsu de au fost i domni dintru acel neam. Dar i aprodzii atunce nu era din oameni pro ti, cum sunt acum, ce era tot ficiori de boieri. i portul lor: era mbr ca i cu arvanele, cu cabani e. A trebuie i acum s s afle slugi, s slujeasc st pnului, i st pnul s miluiasc pre slug a . VI. Cnd au a edzat pace tefan-vod cel Bun cu le ii, fiind Ion T utul logof t mare, l-au trimis sol la le i. i au d ruit craiul le escu T utului aceste sate la margine: Cmpul Lungu rusescu, Putila, R stoaceli, Vijni a, Ispasul, Milie, Vilavce, Carapciul, Zamostie, Vasc u ii, Voloca. Toate acestea le-au d ruit craiul le escu T utului logof tului. i au pus hotar apa Cirimu ul, ntru o duminic diminea a. VII. tefan-vod cel Bun, vrnd s marg la biseric ntru o duminic diminea a, la liturghie, n trgu n Vasluiu, i ie ind n polimari la cur ile domne ti ce era f cute de dnsul, au audzit un glas mare de om strignd s aduc boii la plug. i mirndu-s ce om este acela s are duminica, i ndat au trimis n toate p r ile, ca s -l g sasc pre acel om, s -i aduc la dnsul. i l-au aflat pre om n sus, pre apa Vasluiului, cale de patru ceasuri, arnd la o movil ce s cheam acum Movila lui Purcel. C pe acel om nc l chema Purcel. i ducndu-l pre acel om la tefan-vod , l-au ntrebat tefan-vod : el au strigat a tare, i pentru ce

ar duminica? El au dzis c au strigat el s aduc boii la plug, i ar duminica, c este om s rac, i ntr-alte dzile n-au vrut frate-s u s -i d plugul, i acum duminica i-au dat. Deci tefan-vod au luat plugul fratelui celui bogat i l-au dat fratelui celui s rac , s fie a lui. VIII. tefan-vod cel Bun i cu fiiul s u Bogdan-vod , de multe ori au avut r zboaie cu le ii. i multe robii au f cut n ara Le asc , ct au pus pe le i n plug de-au i arat cu dn ii, de au s m nat ghind , de au f cut dumbr vi pentru pomenire, ca s nu s mai acolisasc de Moldova: Dumbrava Ro ie la Bot eni i Dumbrava Ro ie la Cotnari i Dumbrava Ro ie mai gios de Roman. i le ii nc nu t g duiescu, c scrie i n cronica, n letopis ul lor. Numai m mier de Miron logof tul, cum au acoperit acest lucru de nu l-au scris. i a vorb scu oamenii, c , cnd au fost arnd cu dn ii, cu le ii, i-au fost mpungnd cu str mur rile, ca pre boi, s trag . Iar ei s ruga s nu-i mpung , ce s -i bat cu biciu cile, iar cnd i b t cu biciu cile, ei s ruga s -i mpung . IX. Cnd au murit tefan-vod cel Bun, au l sat cuvnt fiiului s u, lui Bogdan-vod , s nchine ara la turci, iar nu la alte neamuri, c ci neamul turcilor sunt mai n lep i i mai puternici, c el nu o va put in ara cu sabia, ca dnsul. X. Dup ce au luat Bogdan-vod domnia, au i triimis pre T utul logof tul sol la turci, cnd au nchinat ara la turci. i a vorb scu oamenii, c l-au pus viziriul de au edzut naintea viziriului pre m cat, i n-au fost avnd mestei la n dragi, c , tr gndu-i cibotile, numai cu col uni au fost nc l at. i dndu-i cahf, nu ti cum o va b. i au ncept a nchina: S tr iasc mp ratul i viziriul! . i nchinnd, au sorbit felegeanul, ca alt b utur . XI. Cnd au pus ara nt i domnu pre Petru-vod Rare , el nu era acas , ce s tmplase cu m jile lui la G l i, la pe te. i au triimis boierii i mitropolitul haine scumpe domne ti i car t domneasc cu slujitori, unde l-ari ntmpina s -l aduc mai n grab la scaon, s -l puie domnu. Deci el, ntorcndu-s de la G la i, au fost agiunsu la Docolina, de au mas acolo cu dzece car , cte cu ase boi carul, pline de pe te. i piste noapte au visat un vis, precum dealul cel di cee parte de Brlad i dealul cel di-ncoaci era de aur, cu dumbr vi cu totul. i tot s lta, giuca i s pleca, s inchina lui Rare . i de teptndu-s din somnu diminea a, au spus visul arga ilor s i, celor ce era la car . Iar arga ii au dzis: Bun vis ai visat, giupne, c cum om sosi la Ia i i la Suceav , cum om vinde pe tile tot . i au i ngiugat car le diminea a, i au purces Petru-vod naintea car lor. i cnd s-au pogort n vadul Docolinii, l-au i ntmpinat gloata. i au nceput a i s nchina i a-l mbr ca cu haine domne ti. Iar el s-au zimbit a rde i au dzis c de mult a teptam eu una ca aceasta s vie . i cnd au purces de acolo, arga ii lui au dzis: Dar noi ce-om face, doamne, cu car le cu pestile? Iar el au dzis: S fie car le cu pe te, cu boi cu tot, a voastre. i vini i dup mine, s v fac c r i de scuteal , s nu da i nemic n dzilele mele . XII. Petru-vod Rare , fugnd pin trg pin Piatr , i gonindu-l pietrenii, l-au fost agiungnd un pop . i au tras Petru-vod napoi n pop cu arcul i l-au lovit cu s geata n oblncul elii. i i-au dzis: ntoarce-te, popo, napoi, nu- i l sa liturghia nesfr it . Iar dup ce au vinit Petru-vod domnu cu a doa domnie, au scos ochii popii i pietrenilor acelor ce l-au gonit i le-au f cut i bl st m, afurisanie. XIII. Petru-vod Rare , cnd era nchis n cetatea Ciceului n ara Ungureasc , av nevoie de nem i i de unguri. Iar fiind doamna lui sirboaic , de neamul Despo ilor, fat lui Despot crai, au scris o carte sirbasc la mp ratul turcescu i la viziriul, cu rug minte. i au slobodzit cartea pre o fereastr gios din cetate. i au nv at pre o slug a lor, sirbu, ce av, s s duc cu cartea la Poart , la viziriul. i mergnd sluga acee la Poart , a lui Petru-vod , au scris viziriul la unguri s -l sloboad pre Petru-vod . i dup ce l-au slobodzit, sau dus la Poart . Iar dup ce s-au dus Petru-vod la Poart , a e vorb scu oamenii, c au gr it viziriul mp ratului s -l ierte i s -l puie iar domnu n Moldova. Iar mp ratul au r spunsu c -i giurat, p n nu va trece cu calul preste

dnsul, s nu-l l s . Deci viziriul au dzis c -i pr lesne a plini m ria ta giur mntul . i l-au scos la cmpu i l-au culcat la p mnt, nv lit ntr-un harariu, i l-au s rit mp ratul de trii ori cu calul. Iar al ii dzicu c au edzut supt un pod, i mp ratul au trecut de trii ori pe pod. Deci l-au mbr cat cu caftan, s fie iar i domnu n Moldova. Deci cum au slujit mai pre urm turcilor, scrie letopis ul XIV. Ilie -vod , ficiorul lui Petru-vod , dup ce s-au turcit, dzic s fie r mas o fat cre tin dup moartea lui. i au luat-o un grec mare, bogat, vestit la Poart , anume Scarlat, carele i sulgeria mp r teasc o in el. i cine s-au n scut dintru ace fat , mai gios arat la rndul sau. XV. Alexandru-vod L pu neanul, fiind domnu, au f cut m n stirea Slatina. i a dzicu oamenii c , tr ind un s hastru acolo i fiind un paltin, copaciu mare, unde este acum prestolul n oltariu, vid acel s hastru spre duminici i spre alte dzile mari multe lumini ntru acel paltin la vremea slujbii bisericii. i i s-au ar tat Maica Precist n vis i i-au dzis s marg la Alexandru-vod , s -i fac m n stirea. i mergnd s hastrul la Alexandru-vod , s-au ndemnat Alexandru-vod de s hastru de au f cut m n stirea Slatina ntru acel loc, unde au fost paltinul. i au adus i capul Sfntului Grigorie Bogoslov, de st p n ast dzi la sfnta m n stire la Stalina, ferecat cu argint i cu pietri scumpe. XVI. nceperea lui Despot-vod cum au fost de au agiunsu de au fost domnu. El n-au fost rud lui Despot cel Mare, ce au fost slug lui Despot. i murind Despot, precum dzic unii, la Vene ie, iar al ii dzic c au murit la Rm, s-au sf tuit cu cele slugi s dzic c el este nepot lui Despot, i s mpart ei averea a lui Despot, i s -i d lui toate scrisorili cte au avut Despot cel Mare i pu in din averea lui. Iar ceelalt avere au mp r it-o celelalte slugi. i a , m rturisind c tr vene ieni c -i este nepot lui Despot cel Mare, au credzut vene ienii c -i este nepot lui Despot. i n-au luat nemic din averili lui Despot vene ienii, ce toate averili lui Despot cel Mare au mp r it-o slugile. Iar Despot ce au dzis c -i este nepot au luat numai scrisorili i hrisovul cel de la Carol, mp ratul nem scu. i cu acele scrisori au f cut me ter ug de au agiunsu de au fost domnu, precum scrie letopis ul. XVII. De la a doa domnie a lui Alexandru-vod L pu neanul au nceput domnii a s a edza mai cu temei n scaon n Ia i. i cnd au purces de la Poart cu a doa domnie, dzic s -l fie nv at turcii s taie boierii, s -i sl basc . i pe cuvntul viziriului au t iat atta mul ime de boieri. i au triimis i au ales din curteni de ar , pre Racovi ti i pre Sturdze ti i pre B l ti i pre al ii mul i. XVIII. Ieremie-vod au fost pus mult avere la m n stire la Sucevi , ntr-un beciu supt cur ile domne ti. Iar dup moartea lui, vinit-au doamna cu ginerii ei din ara Le asc i au luat ac avere toat , de s-au dus cu dnsa de au f cut oaste n ara Le asc , i au vinit n Moldova. Care stau tainele i p n ast dzi de arte, unde au fost ac avere. XIX. Cnd au b tut turcii pre Ga par-vod la u ora, ntrocndu-s le ii napoi, t iat-au un t tar pre Jolcovschii, hatmanul le escu, lng Movil u, precum scrie i letopis ul. Numai t tarul nu l-au tiut c este Jolcovschii, hatmanul le ilor. Ce dup ce l-au omort, au g sit ceasornicul, n sn, de aur cu diiamanturi. i aflnd t tarul c au fost hatmanul le escu, s fie dzis t tarul acela c nu trebuie te s tr iasc omul n lume, dac nu va av n roc, i s fie giunghiiat sngur. XX. Avnd Radul-vod o fat din trupul lui, s fie fugit cu o slug , ie ind pre o fereastr din cur ile domne ti din cetatea Hrl ului. i s-au ascunsu n codru. i au f cut Radul-vod n vod de oameni i au g sit-o la mijlocul codrului, la o fntn ce s chema Fntna Cerbului, lng podul de lut. Deci pre slug l-au omort, i-au t iat capul, iar pre dnsa au dat-o la c lug rie, de-au c lug rit-o. XXI. Radul-vod f cnd nunt cu fiiul s u Alexandru-vod , domnul muntenescu, au luat pre fata lui Scarlat celui bogat de la arigrad. Care s pomene te ntr-alt rnd mai sus, c au inut Scarlat fata lui Ilie -vod celui turcit. i avnd fata lui Scarlat alba pre un ochiu, n-au avut viia bun cu Alexandru-vod . i au

trimis Scarlat ferman mp r tescu de -au luat fata de dup Alexandru-vod , de au dus-o la arigrad, i au dat-o dup un grammatic, anume Mavrocordat. i acel Mavrocordat au f cut pre Alexandru Ecsaporitul, i Alexandru Ecsaporitul au f cut pre Nicolai-vod , i Nicolaie-vod au f cut pre Constantinvod , careli au fost domnu aice la noi n Moldova n anii de la zidirea lumii 7242. Careli s trage de pre str moa -sa neam din domnii cei vechi moldovene ti. XXII. Barnovschii-vod mergnd cu mult gloat de aice din ar la Poart , cu mul i boieri i mazili i curteni, i cu di ceielal i mai pro ti, i preo i i cu c lug ri, i mergnd pe drum i poposind i edzind la mas , au nceput a str nuta Barnovschii-vod des i tare. Iar boierii carii era la mas cu Barnovschii-vod , dup obicei: S n tos, doamne, i pre voia m rii tale! . Iar pre urm , v dzind c tot str nut , un boier s fie dzis: Viermi, doamne . i cum i-au dzis viermi, doamne , au i t cut de str nutat. XXIII. Cnd i-au t iat capul lui Barnovschii-vod , calul lui au i nceput a s ri, ct n-au mai putut s -l ie comisul n mn . i sc pndu-l din mn , pe loc au c dzut de au murit. i v dzind turcii, mult s-au mirat i au dzis: Nevinovat au fost acest om . i au cunoscut pre Barnovschii-vod turcii, c au fost drept, i s-au c it pentru c l-au t iat. i s-au giurat ca s nu mai taie de acum domnu de Moldova. Numai letopis ul de aceasta nu scrie nimic . Iar oamenii a vorbescu, c au apucat unii dintru al ii. XXIV. Vasilie-vod , dup ce au luat domnia de la arigrad, s-au rugat viziriului s las ara de bir trii ani, i al triili an s d birul ri o dat , i pre turci pre carii or av datorie n ar s -i scoat , s nu supere oamenii. i i-au f cut pre voie viziriul. i dup ce au vinit el n ar , la scaonul domniii, cont cu soboli n-au mbr cat trii ani, ci numai cu hulpi. i pe dzi numai o mier e de pine s mnca i doi berbeci i o ialovi la curtea domneasc . Cheltuial pu in , mai mult de doi galbeni pe dzi nu ie i. i au f cut c r i de slobodzie n toat ara. i nemic din ar n-au luat p n nu s-au plinit trii ani. Numai din desetin i din mortasipii, din go tin i din vam ce lua s chivernisi. Iar p n n trii ani s-au umplut ara de oameni. i au scos atunce pre ar fum rit, cte un leu de cas . i au plinit atunce tustreli birurile de le-au trimis la Poart . i nc au r mas i lui Vasilievod o mie de pungi de bani dobnd . Atunce au triimis la Poart poclon, de au mul mit mp ratului i viziriului i altor turci mari, blane de spin ri de soboli pentru bine ce au f cut de au a teptat ara. Care acest dar n-au fost nici de un folos ri, c au r mas obicei de d ara baraiamlc de atunce ncoace n to i anii. De mirat lucru este c au fost domnu strein i nu au fost grabnic la l comie. XXV. Tot atunce, cnd au vinit Vasilie-vod n scaon, era ni te joimiri moldoveni n ara Le asc i pr da n multe rnduri ara aceasta a Moldovii. Deci Vasilie-vod scri la le i, s poronceasc oamenilor s i celor de oaste s nu strice ara Moldovii. Iar le ii s mntui de c tr Vasilie-vod i dzic c nu sunt le i, ce sunt moldoveni aceie ce prad . Ce Vasilievod , v dzind c -i dau acel r spunsu de la le i, au ales i el pu intei moldoveni de ai lui i au strigat n lefe oameni de oaste slujitori i i-au pornit a pr da n ara Le asc . Deci moldovenii cei din ara Le asc ce strica i pr da aice n ar , v dzind a , au vinit to i la Vasilie-vod de sau nchinat. i au nceput i ei a pr da n ara Le asc . Apoi le ii, v zindu a , au nceput s scrie cu b nat la Vasilie-vod , iar Vasilievod r spundzind: Ceie ce pr da ara m aceie prad i ara voastr . i nu au inut aice pre mult ac glceav , i s-au a edzat cu le ii Vasilie-vod . i pre joimirii aceie i-au a edzat la margine slujitori. Numai pre doi, trii, ce era mai c petenii, nea edzindu-s , i-au omort. i apoi s-au f cut bun pace. XXVI. La domnia lui Vasilie-vod r m sese o beizad a Radului-vod , tn r. i au fost avut Radul-vod un turcu mare priieten la Poart . i s ruga acel turcu viziriului totdeauna pentru acel beizad a Radului-vod , s -l fac domnu n Moldova n locul lui Vasilie-vod . i poroncind viziriul s -l aduc s -l fac domnu, au dzis c -i pr tn r, dac l-au v dzut viziriul. i au dzis turcului s mai a tepte vreo doi, trii ani, i apoi l-a face domnu la Moldova. i au trimis pre acel turcu la Moldova viziriul cu o treab , i s vad i pre Vasilie-vod i ara cum este. Iar Vasilie-vod oblicis , pentru acel turcu, c -i este nepriietin i-i este stricat domnia despre acel turcu. i au i r pedzit la G la i, i i-au ie it mul ime de slujitori nainte, i la Brlad, i la Vasluiu,

i la Scnteie, i la Ia i nc i mai mul i slujitori. i la drum au poroncit i i-au ie it mul ime de plugari i ar nainte, de-i vid turcul. i cum au sosit la gazd n Ia i, cum i-au trimis Vasilie-vod cinci mii de galbeni de aur. i apoi, dup ce s-au mpreonat cu Vasilievod , poronca ce au avut acel turcu ndat au plinit. i stnd la vorb cu turcul, Vasilie-vod au spus povestea cum c el tie c i-i domnia stricat despre dnsul. i i-au mai d ruit i atunce la purces cinci mii de galbeni de aur. i dup ce au purces turcul, pe drum i-au mai trimis i alte cinci mii de galbeni de aur. Iar cnd au agiunsu turcul la arigrad, i-au mai dat alte cinci mii de galbeni de aur, carii s-au f cut preste tot doaodz ci de mii de galbeni de aur. Iar dup ce au m rsu turcul la viziriul de s-au mpreunat, ntrebndu-l viziriul de Vasilie-vod , au nceput turcul a dzice viziriului: Bine ai nemerit, m ria ta, de nu te-ai gr bit s -l mazile ti pre acel domnu harnic i de treab i putincios. C este mul ime de oameni n ara lui, i de l-ai fi mazilit, s-ar fi f cut mare gre al , c are ni te slujitori mul i i ar cu putere mare, i poate s-ar fi hainit i ar fi vinit i el la o peire. i acmu el tie c vei m ria ta s -l mazile ti i s pui domnu pre ficiorul Radului-vod , i este n grije. Deci de vei socoti m ria ta, s faci surgun pre ficiorul Radului-vod , s aud Vasilie-vod , i atunce i va ie i grija . Deci viziriul ndat au poroncit de lau f cut surgun, i s-au tmplat de au murit ficiorul Raduluivod n surgunie. i s-au mntuit Vasilie-vod cu doaodz ci de mii de galbeni de aur i au r mas n pace. A in turcii priete ugul, pentru voia banilor. XXVII. Vasilie-vod , aproape de mazilie, au gre it lui Dumnedzeu, c i s-au ntunecat mintea spre l comie, de au stricat m n stirea Putna, gndind c va g si bani, i n-au g sit. i s-au apucat s o fac de nou iar i precum au fost, i nu i-au agiutat Dumnedzeu s o fac . C au zidit-o numai din temelie din p mnt p n la ferestri, i i-au luat Dumnedzeu domnia. C s-au sculat Gheorghie tefan logof tul cu oaste asupra lui i l-au scos din domnie. Iar plumbul cu careli au fost acoperit m n stirea Putna l-au luat c zacii lui Timu , a ginerelui Vasilievod , de l-au dus la cetate la Suceav , de au f cut glon uri de pu c , s apere cetatea Sucevii despre Gheorghie tefan-vod . Ce tiu c au ap rat-o bine, c s-au osndit i Timu pentru prada i jacurile ce au f cut pe la sfintele m n stiri. i -au pus i el capul de glon u, precum scrie letopis ul. i pre urm au g tit m n stirea Putna Gheorghie tefan-vod , dup ce au luat domnia, de este zidit precum s vede acmu. XXVIII. Dup ce s-au dus Vasilie-vod la Poart , l-au nchis turcii n Edicula1. i-l pr domnul muntenescu i domnul moldovenescu i Raco i, craiul ungurescu, i sta tare asupra lui, s -l omoar mp r ia. i giurui trii mii de pungi de bani. Iar Vasilie-vod pierdus toat nedejdea de viia . i -au chemat toate slugile, cte ave pr lng dnsul, acolo la Edicula i -au mp r it toat averea lor. i le-au dzis, de a peri, s fie averea acee a lor, iar de nu va peri, s i-o de iar napoi. i- a tepta numai ceasul, s vie s -l omoar . Iar atunce viziriul au chemat pre to i pa ii de era la Poarta mp r teasc i au sf tuit cu dn ii i li-au spus cum d ruiescu trii mii de pungi de bani, ca s -l omoar pre Vasilie-vod . i to i au sf tuit s -l omoar , numai unul dintre dn ii au dzis c mul i bani sunt, dar la o mp r ie o leaf nu agiungu bani i nu sunt mul i. i acest om poate-fi este trebuitoriu, de giuruiescu ei atte pungi de bani s -l omoar . C acest om s cunoa te c -i harnic. i poate s vie o vreme s trebuiasc i s slujasc mp r iii mai mult pre ul dect trii mii de pungi de bani, ndz cit dect giuruiescu ei. i gr ind acel pa e acel cuvnt, au l sat to i dup cuvntul lui. i l-au iertat mp r ia pre Vasilii-vod i l-au slobodzit din Edicula. i dup acee curund era s -l puie domnu. Iar n-au z b vit i au murit. XXIX. Gheorghie tefan-vod , cnd era boieriu, murindu-i giupneasa, au r mas v duvoiu. i tlnind o giupneas s rac , frumoas , tn r , anume Safta, de neamul Boie tilor, au timpinat-o pe drum mergnd cu r dvanul la Ia i. i au poprit r dvanul cu sila, i s-au suit f r de voia ei n r dvan, i au ntorsu r dvanul napoi la casa lui. i pre urm au priimit i i s-au cununat cu dnsul, care au agiunsu de au fost i doamn . XXX. Gheorghii tefan-vod , cnd era logof t mare, au fost edzind odat n divan cu toiagul n gur . Iar Iordachi Cantacuzino cel b trn, vel-visternic: Ce dzici n fluier, dumneata, logofete? Iar el au r spunsu: Dzic n fluier, s mi s coboare caprile de la munte, i nu mai vin . El au r spunsu n pild , i al ii nu s-au priceput. C el a tepta o tile ungure ti s vie de preste munte.

XXXI. Gheorghie tetan-vod trecnd cu oaste ungureasc prin Roman, s scoat pre Vasilie-vod din domnie, iar un bivolar b trn al lui au ie it nainte dintr-o crcim , fiind bat, n mijlocul trgului. i au nceput a rde i a bate n palme i a dzice: Dragul badii, tefan-vod , mai bine i ade n domnie dect n boierie. A s mi te por i! Iar tefan-vod l-au ntrebat: Ce i-i voia, m i? Iar bivolariul au dzis: O bute de vin am negu at i n-am bani s o pl tescu, s beu pentru s n tatea m rii tali i a o tii m rii tali! Atunce tefan-vod s-au zmbit a rde i au dzis la oltuzul: Pas s i-o pl teasc . i au m rsu de au b ut butea c de vin toat , cu so iile lui cu cine au fost, i au pl tit oltuzul butea c de vin. XXXII. Gheorghie tefan-vod , dup ce au luat pre doamna lui Vasilii-vod din Suceav la mna lui i pre tef ni -vod , pre fiiul s u, l-au ns mnat la nas pu intel, i pre doamna au vrut s - i rd de dnsa. Ce doamna lui Vasilii-vod l-au probozit i au nceput a-l bl st ma i a-l sudui i a-i dzice dul u far de obraz, cum nu s teme de Dumnedzeu, c i-au fost domnu-s u st pn, i i-au mncat pita. i a e i-au dat pace i o au trimis la Buciule ti de au nchis-o n cur ile lui. i i-au luat averea i mult spaim i-au f cut. XXXIII. Gheorghie tefan-vod , dup ce ai prinsu pre Toma vornicul Cantacozino n Suceav , l-au mbunat p n a aduce pre frate-s u Iordachi Cantacozino din ara Le asc , cu giur mnt, de la Cameni . i apoi, prindzind pre amndoi fra ii, i-au nchis pre amndoi fra ii mpreun cu doamna lui Vasilii-vod la Buciule ti. i acolo mult groaz le f c, i umbla noaptea cu luntrea pre apa Bistri ii, de-i sp ri c -i vor r sturna n Bistri . i le-au luat tot ce-au avut, i sate, i haine, i odoar , i bucate, i bani gata noaodz ci de mii de galbeni de aur ungure ti. i au trimis pre arma ul cel mare, pre H b escul, s -i omoar . Ce H b escul nu s-au gr bit cu moartea. i au scris n doao rnduri Gheorghie tefan-vod numai s -i omoare, i tot n-au vrut s s gr beasc s -i omoare. Iar al triile rnd, scriind Gheorghii tefan-vod la arma ul H b escul numai s -i omoar , i stnd c r ile gata pre mas , ntru acel ceas au sosit un c pitan din ara Munteneasc , anume U urelul, cu c r i de la Constantin-vod B s rab , domnu nou, poftind cu scrisoare pre Gheorghie tefan-vod s -i sloboad pre acei doi boieri, s nu-i omoar . Iar de-i va omor, vor strica priete ugul, i s fie gata de r zboiu. i Gheorghie tefan-vod nu ti nemic de moartea lui Mateivod . C , cum au murit Matei-vod , au i r dicat domnu pre Constantin-vod slujitorii i boierii i ara. ntru acel ceas au c dzut cu rug minte Constantin postelnicul Cantacozino, frateli Tomii vornicului i a lui Iordachi vistiernicului, de au scris Constantin-vod B s rab la Gheorghii tefan-vod , precum s-au pomenit mai sus. i c pitanul acela, ce-au vinit cu c r ile, ntru o dzi i ntr-o noapte din Bucure ti au agiunsu n Ia i, i-au pus muntenii numai de atunce, U urelul. Careli dup acee mult mil au avut de la Cantacozine ti. i a cu aceast tmplare i-au iertat Gheorghii tefan-vod pre ace ti doi boieri i li-au dat mo iile napoi, iar alt nemic nu le-au dat ce le luas . XXXIV. Gheorghii tefan-vod , dup ce s-au dus n ara Ungureasc , umblat-au pin multe p r i de loc, ca s i d oaste, pe la nem i, pe la le i, pe la Moscu, pe la vedzi. i au d ruit mp ratului moschicescu o cruce ferecat cu aur i cu pietri scumpe de patru sute de pungi de aur de bani, ca s -i d oaste, s vie n Moldova. i tot l-au purtat cu voroave i nu i-au mai dat oaste, p n ce i s-au tmplat de au murit acolo la Moscu. i pe urm i-au adus oas le lui n Moldova, n m n stirea lui la Ca en, de l-au ngropat. XXXV. Iar pre doamna lui Gheorghii tefan-vod , pe Safta, ce o luas cu sila, precum s-au scris mai sus, o urs Gheorghii tefan-vod , umblnd prin ri streine, i au triimis-o n ar aice, p n a nu muri el. i el au fost luat o slujnic iitoare dintru aceli ri streine. Iar doamna Safta au tr it aice n ar cu mult vreme i dup moartea lui Gheorghii tefan-vod . XXXVI. Fost-au luat Iordachi Cantacozino i Toma frate-s u toate mo iile Ceaure tilor, pentru ac prad ce le-au f cut Gheorghii tefan-vod , cu dreptate i cu giudecat . Dar mai pre urm s-au socotit Toma vornicul i cu frate-s u Iordachi visternicul de voia lor i le-au dat iar la neamurile lui mo iile, la Ceaure ti, s le st pneasc . Iar Racovi tii, nu s tie din ce pricin au fost luat i ei mo ii de-a Ceaure tilor atunce i nu

le-au mai dat napoi, care mo ii din neamul Racovi alteli.

tilor i ast dzi le in de le st pnescu, satul Roznovul i

XXXVII. Ghica-vod , de neamul lui fiind arb na , copil n r au purces de la casa lui la arigrad, s - g sasc un st pn s slujasc . i cu dnsul s-au mai luat un copil de turcu, iar s rac, din ostrovul Chiprului1. i mergnd amndoi dempreun la arigrad, multe vorbe bune au vorbit: de vor g si pit , s s caute unul pre altul. i au dzis Ghica-vod : Tu e ti turcu, po i s agiungi s fii om mare, i ce mi-i face pre mine atunce? Iar turcul au dzis atunce: De voi fi eu om mare, te voi face de vii fi mai mare n Chipru, giudec toriu. i mergnd n arigrad, s-au desp r it unul de altul, s - caute st pni. Deci copilul cel de turcu au nemerit la un ag , ce era de curtea mp r teasc . i au slujit a din st pn n st pn, p n au agiunsu de era pa e. i fiind pa e s rac, av un priietin musaip mp r tescu. i merg totdeauna la vorb la acel musaip mp r tescu. i pre acee vreme s tmplas de era multe zorbale n arigrad, de nu s mai put a edza Poarta. Deci Chiupruliolul au dzis c tr acel priietin musaip de casa mp r teasc : De m-ar pune pre mine viziriu, a potoli eu zorbaleli aceste . Iar mp ratului i s sup ras cu zorbaleli, i s miera ce va face, i ntreba sfat i pre unul i pre altul. i aflnd vreme acel musaip mp r tescu, au spus mp ratului c este un pa e s rac, i el dzice s -l pui m ria ta vizir, c a potoli toate glcevile aceste, pre careli l cheam Chiupruliolul . Deci mp ratul ndat l-au adus i l-au pus viziriu. i cum l-au pus viziriu, ndat au i pus i au strigat oastea, i pre de alt parte au nceput a t i capetili celor vicleni, p n i-au sp riiat, de au a edzat toate zorbaleli. i au r mas viziriu l udat la turci, precum s-au v dzut i s vede i p n ast dzi neamul lui. Iar Ghica-vod , intrnd n arigrad, au nemerit la capichih ile moldovene ti de au slujit, apoi au vinit la Moldova cu negu itorie, apoi la Vasilie-vod , lipindu-s de curte, fiind i Vasilie-vod tot de un neam, arb na . i vrnd i Dumne-dzeu, au agiunsu de au fost capichihaie la arigrad i vornic mare aici n Moldova. Deci tmplndu-s atunce, la vremea lui Gheorghii tefan-vod , de au fost la Poart cu al i boieri, viziriul v dzndu-l l-au i cunoscut cine este. Iar Ghica-vod nu-l cuno t pre viziriul. Deci viziriul Chiupruliolul au i chemat pre haznatariul lui i i-au dzis n tain : Vedzi cel boieriu b trn moldovan ce este la Divan? S -l iei i s -l duci la odaia ta, p n s-a r dica Divanul, i apoi s -l aduci la mine n tain cum trebuie te . Iar Ghica-vod , dup ce l luas dintre ceielal i boieri, s sp riias tare, c nu ti povestea ce este. i dup ce s-au r dicat Divanul i l-au adus la viziriul, l-au ndrebat viziriul ce om este i de unde este, i au dzis: Cuno ti-m pre mine, au ba? Iar Ghica-vod s-au spus de unde este de locul lui, iar a cunoa te pre viziriul nu-l cuno t. Atunce viziriul Chiupruliolul s-au spus i au dzis: ii minte ce am vorbit cnd viniiam amndoi pre cale? i au dzis: De ai uitat tu, dar eu n-am uitat, i iat c te voi face domnu n Moldova; numai s taci mlcom . Iar Ghica-vod au i m rsu de i-au s rutat mna i s-au rugat atunce pentru st pnu-s u, s -l las s fie domnu, s nu-l mazileasc . Iar viziriul au r spunsu: Acmu deodat l las s fie, iar mai pre urm cuvntul mieu gios nu l-oi l sa, ce te voi face pre tine . i pre urm , chemnd la Poart pre Gheorghii tefan-vod , i nevrnd Gheorghii tefan-vod s marg , au pus pre Ghica-vod domnu n Moldova, dup cum scrie letopis ul. A au fost povestea ie irii acestor doi oameni, Chiupruliului viziriului i Ghic i-vod , c unde este voia lui Dumnedzeu s biruiescu toate firili omene ti. XXXVIII. tef ni -vod , ficiorul lui Vasilie-vod , fiindu domnu tn r dezmierdat i inimos, de multe ori ie ind cu boierii la primbl ri, pun de lua frile din capeteli cailor boierilor i le da chiot cailor, de c d boierii gios de- sf rma capetile, ct s ngrozise boierii a mai merge cu dnsul cu cai buni la primbl ri. XXXIX. tef ni -vod vrnd odat s scoat fum rit pe ar cte ase or i de cas , i nainte vreme era obicei de da numai cte un leu de cas , iar Toma vornicul i cu Iordachi, frate-s u, Cantacozine tii nu-l l sa s -l scoat mai mult dect un leu i-i dzic s nu fac obicei nou, c nu-i bine. Iar tef ni -vod ndat s-au mniiat i au scos hamgeriul i s-au r pedzit s d ntr-n ii, i ei au fugit din cas afar . M car c acei boieri

era greci, dar s pun tare pentru ar rilor i peire domnilor.

i pentru obicei nou s nu s fac , c obiceiele cele noao fac r sip

XL. Audzind aceste fapte r le Vasilie-vod , tat -s u, la arigrad, nu-i p r bine i-i scri de multe ori s s las . i de nu ar fi murit, era numai s -l scoat din domnie pre fiiul s u, s vie el domnu n Moldova, c cuno t c nu va procopsi fiiul s u n domnie, tef ni -vod . XLI. Era un boier, anume Neculai Milescul Sp tariul, de la Vaslui de mo ia lui, pr nv at i c rturar, i ti multe limbi: eline te, slovene te, grece te i turce te. i era mndru i bogat, i umbla cu povodnici nainte domne ti, cu buzdugane i cu palo e, cu soltare tot sirm la cai. i lui tef ni -vod i era pr drag, i-l in pr bine, i tot la mas l pun, i s giuca n c r i cu dnsul, i la sfaturi, c era atunce grammatic la dnsul. Iar cnd au fost odat , nu s-au s turat de bine i de cinstea ce av la tef ni -vod , ce au sedzut i au scris ni te c r i viclene, i le-au pus ntr-un b sfredelit, i le-au trimis la Constantinvod cel B trn B s rab n ara Le asc , ca s s r dice de acolo cu o ti, s vie s scoa pre tef ni -vod din domnie. Iar Constantin-vod n-au vrut s s apuce de acele lucruri ce-i scri, ce s-au sculat i au trimis b ul acel sfredelit cu c r i cu tot napoi la tef ni -vod , de le-au dat. Deci tef ni -vod , cum au v dzut b ul cu c r ile, s-au pr mniet i l-au i adus pre acel Nicolai Milescul naintea lui, n casa c mic , i au pus pre cal u de i-au t iat nasul. Sco nd tef ni -vod n grab hamgeriul lui din bru, au dat de i-au t iat cal ul nasul. i n-au vrut s -l las pe cal u s -i taie nasul cu cu itul lui de cal u, ce cu hamgeriul lui tef ni -vod i-au t iat nasul. Dup acee, Nicolai Crnul au fugit n ara Nem asc i au g sit acolo un doftor, de-i tot slobodzi sngeli din obraz, i-l bo i la nas, i a din dzi n dzi sngele s nchega, de i-au crescut nasul la locu, de s-au t m duit. Iar cnd au vinit aice n ar , la domniia lui Iliie -vod , numai de abi s-au fost cunoscut nasul c -i t iat. Numai tot n-au edzut n ar mult, de ru ine, ce s-au dus la Moscu, la mareli mp rat, la Alexii Mihailovici, la tat l marelui Petru mp rat, carele au vinit la noi aice n Moldova. i pentru nv tura lui au fost terziman mp ratului i nv a i pre fiiul mp ratului, pre Petru Alexievici, carte. i era la mare cinste i bog ie. i l-au trimis mp ratul Alexii Mihailovici sol la mareli mp rat al chitailor, de au z b vit la Chitai vreo doi, trii ani. i au avut acolo mult cinste i dar de la mareli mp rat la chitailor, i multe lucruri de mirat au v dzut la ac mp r ie a chitailor. i i-au d ruit un blid plin de pietri scumpe i un diiamant ca un ou de porumbu. i ntorcndu-s pe drum napoi, s-au tmplat de au murit mp ratul Moscului, pre anume Alexii Mihailovici, iar senatorii de la Moscu i-au ie it ntru ntimpinare, i i-au luat aceli daruri i tot ce au avut, i l-au f cut surgun la Sibir. i au edzut c iva ani surgun la Sibir. Iar mai pre urm , r dicndu-s Petru mp rat, fiiul lui Alexii Mihailovici, carele au vinit aici n ar , n Moldova, de s-au b tut cu turcii la Prut, la St nile ti, din gios de Hu i, n inutul F lciiului, agiuns-au Crnul din Sibir cu c r i la dnsul, la mp ratul Petru Alexievici, de i-au f cut tire de toate ce-au f cut i cum este surgun. Atunce Petru Alexievici mp rat ndat au chemat senatorii i au ntrebat dzicnd: Unde este dasc lul mieu cel ce m-au nv at carte? Acmu curund s -l aduce i . i ndat au r pedzit de olac i l-au adus la Petru Alexievici, mp ratul Moscului, n stoli . i l-au ntrebat ce-au v dzut i ce au p it, i i-au pl tit lucrurile toate acele de la senatori ce-i luas , p n la un cap de a , i diiamantul cel mare. i mp ratul, dup ce l-au v dzut, s-au mirat i l-au dat n haznaoa c mp r teasc , iar Crnului i-au dat optdz ci de pungi de bani. i l-au luat iar n dragoste i n mil i l-au pus iar sfetnic. i cnd au ras barbeli, mp ratul, a moscalilor, atunce cnd s-au schimbat portul, atunce sngur mp ratul iau ras barba cu mna lui. i au tr it Crnul p n la a doa domnie a lui Mihaivod Racovi , i atunce au murit. Care mare cinste i-au f cut mp ratul la moartea lui i mare p rere de r u au avut dup dnsul, c era trebuitoriu la aceli vremi. R mas-au acelui Crnu ficiori i nepo i, i au agiunsu unii de au fost polcovnici spre slujba o tirii. C s nsuras el acolo, de luas moscalc . i s-au mai dus dup dnsul de aice din Moldova trii nepo i de frate, de s a edzase i ei pe lng unchiu-s u. i aceie av mil de la mp r ie, i acolo au murit.

XLII. tef ni -vod dzicu unii c pentru vr jm ia lui i sup rarea ce f c boierilor, atunce la Tighine, la Bender, cnd s-au boln vit, s fie murit de otrav . Dar adev rul nu s tie, c letopis ul nu scrie nemic de acest lucru.