Sunteți pe pagina 1din 3

Contractul civil este un acord de vointa realizat intre doua sau mai multe persoane pentru a crea un raport

juridic- dnd na tere unor obligatii sau constituind un drept real- a modifica sau stinge un raport juridic preexistent. In cuprinsul Codului civil romn, termenul de contract este sinonim cu cel de conventie. Elementul specific al contractului este acordul de vointe al partilor. Prin acesta se intelege intlnirea concordanta a doua sau mai multe vointe individuale, cu intentia de a produce efecte juridice. Deasemenea, Codul civil consacra principiul libertatii contractuale sau, cu alte cuvinte, dreptul persoanelor fizice i juridice de a incheia contracte in mod liber. Limitele generale ale acestei libertati sunt reprezentate de :ordinea publica i bunele moravuri. Factorul esential al contractului este acordul de vointa juridica a partilor. In principiu, incheierea oricarui contract este libera. In materia contractelor functioneaza, prin urmare, principiul libertatii de vointa a partilor. Contractele pot fi clasificate in dependenta de mai multe criterii. A. Dupa modul de formare contractele pot fi: a) Consensuale cele care se incheie prin simplul acord de vointa al partilor. b) Solemne pentru a caror incheiere valabila se cere respectarea unei forme, de regula, forma scrisa autentica. c) Reale pentru formarea acestor contracte nu este suficienta simpla manifestare de vointa a partilor, ci trebuie sa aiba loc i remiterea materiala a lucrului. B. Dupa continut contractele pot fi: a) Sinalagmatice care se caracterizeaza prin reciprocitatea obligatiilor ce revin partilor i prin interdependenta obligatiilor reciproce. b) Unilaterale care dau na tere la obligatii numai in sarcina dintre parti, cealalta avind calitatea de creditor.

Actul juridic civil - vointa facuta cu intentie de a produce efecte juridice respectiv de a naste, modifica ori stinge un raport juridic civil. Actul juridic civil prezinta urmatoarele caractere: -actul juridic este o manifestare de vointa libera, constienta si exteriorizata spre a fi cunoscuta; -manifestarea de vointa este facuta cu intentia de a produce efecte juridice specific; -efectele actului juridic constau in nasterea, modificarea ori stingerea unui raport juridic civil concret Clasificarea actelor juridice civile. Dupa criteriul numarului partilor: Actul juridic unilateral este acela pentru a carui valabila formare este suficienta si necesara manifestarea de vointa a unei singure parti (testamentul). Actul juridic bilateral este acela pentru a carui valabila formare este necesara manifestarea de vointa a celor doua parti sub forma consimtamantului (contractul de vanzare-cumparare) Dupa criteriul scopului urmarit de parti la incheierea actului:

Actele cu titlu oneros sunt acelea prin care una din parti procura celeilalte un folos patrimonial in schimbul unui echivalent (contractul de locatiune). Actele cu titlu oneros se subdivid in comutative si aleatorii. Actul juridic cu titlu gratuit este acel act prin care se procura cuiva un folos patrimonial fara a se urmari obtinerea a ceva in schimb (donatia). Actele cu titlu gratuit se subdivid in liberalitati si acte dezinteresate. Dupa criteriul efectelor produse: Actele constitutive sunt acele acte care dau nastere unui drept subiectiv civil care nu a existat anterior si care se stabileste de regula la data incheierii actului juridic (ipoteca conventionala). Actele translative sunt acele acte prin care se stramuta un drept din cuprinsul unui patrimoniu in alt patrimoniu (donatia). Actele declarative sunt acele acte care au ca efect consolidarea ori definitivarea unui drept subiectiv care a existat anterior incheierii actului (partajul). Dupa criteriul importantei lor: Actul juridic de conservare este acel act care are ca efect preintampinarea pierderii unui drept subiectiv civil (somatia). Actul de administrare este acel act juridic civil prin care se realizeaza o normala punere in valoare a unui bun ori a unui patrimoniu (culegerea fructelor). Actul de dispozitie este acel act juridic civil care are ca rezultat iesirea unui drept sau bun din patrimoniu sau grevarea sa cu o msarcina reala (vanzarea-cumpararea). Dupa criteriul continutului lor: Actele patrimoniale sunt patrimoniale actele juridice care un continut susceptibil de evaluare in bani precum actele juridice ce privesc drepturile reale si de creanta (contractul de vanzarecumparare). Actele nepatrimoniale sunt nepatrimoniale actele juridice al caror continut nu este susceptibil de evaluare in bani precum conventia partilor cu privire la incredintarea copiilor dupa divort. Dupa criteriul formei cerute pentru valabila incheiere: Actul juridic consensual este acela care se incheie, iau nastere, prin simpla manifestare de vointa a parti sau partilor fara nici o alta formalitate (mandatul). Actul juridic solemn este acel act juridic la a carui incheiere vointa partilor trebuie sa imbrace o anumita forma speciala (testamentul). Actul juridic real este acela pentru a carui valabila incheiere manifestarea de vointa a partilor trebuie insotita de predarea bunului (imprumutul). Dupa criteriul momentului producerii efectelor: Actele intre vii sunt facute de regula pentru ca efectele lor sa se produca in timpul vietii subiectelor de drept care le incheie (contractul de transport). Actele pentru cauza de moarte sunt actele juridice civile incheiate spre a produce efecte la moartea autorului (asigurarea de viata). Dupa rolul vointei partilor in stabilirea continutului:

Actul subiectiv este acel act juridic al carui continut este determinat prin vointa autorului ori a autorilor lor . Actul-conditie este acel act juridic la a carui incheiere partile isi exprima vointa doar in privinta nasterii actului continutul lui fiind predeterminat de norme de la care partile nu pot deroga (adoptia). Dupa cum cuprinde sau nu modalitati: Actul pur si simplu este actul juridic civil lipsit de modalitate termen, conditie,sarcina (actul de recunoastere a filiatiei). Actul afectat de modalitati este acela care cuprinde o modalitate, precum: contractul de imprumut, contractul de vanzare cu clauze de intretinere. Dupa criteriul raportului dintre ele: Actul principal este actul juridic civil care are o existenta de sine statatoare, soarta sa nedepinzand de soarta juridica a altui act juridic. Actul accesoriu este cel a carui soarta juridica depinde de situatia unui act juridic principal (gajul). Dupa criteriul legaturii cu cauza: Actul cauzal este actul a carui valabilitate se determina prin analiza cauzei ori scupului sau. Daca scopul este imoral, ilicit ori lipseste, insusi actul juridic este lovit de nulitate. Actul abstract(necauzal) este actul juridic civil care este detasat de elementul cauza (scop), valabilitatea sa neimplicand analiza acestui element. Dupa criteriul modalitatii incheierii lor, actele juridice civile se impart inacte strict personale si acte care pot fi incheiate si prin reprezentare. Este strict personal actul juridic civil care poate fi facut numai personal, nu si prin reprezentare (testamentul). Majoritatea actelor juridice civile pot fi incheiate si prin reprezentare. Dupa criteriul denumirii lor legale: Este numit (tipic) actul juridic civil care are o denumire stabilita de legea civila, precum si o reglementare proprie (contractele civile si actele unilaterale). Este nenumit (atipic) actul juridic civil care nu se bucura de o reglementare si de o denumire proprie (contractul de vanzare-cumparare cu clauza). Dupa modul lor de executare: Actul cu executare dintr-o data(uno ictu) este acel act a carui executare presupune o singura prestatie din partea debitorului. Acest act se mai numeste si act cu executare instantanee (vanzarea). Actul cu executare succesiva este acel act a carui executare presupune mai multe prestatii esalonate in timp (contractul de inchiriere).