Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT DE PRACTIC

Student practicant : < nume i prenume > Semnatura Universitatea . Facultatea . Specializarea.

- 2011-

NUME Prenume

RAPORT DE PRACTICA

CUPRINS
Sec iunea A Informa ii privind unitatea partener de practic: - Date de identificare ale unit ii (denumire, adres, date de contact); .. - Forma de organizare (SRL, SA, companie de stat, regie autonoma, fundatie, ONG, companie multina ional, capital de stat, privat sau mixt); . - Pozi ionarea geografic ; . - Scurt descriere a companiei, numr de angaja i; . - Domeniul de activitate (se vor men iona serviciile/produsele oferite/realizate de ctre unitate); . - Pozi ionare n pia ; principali clien i i furnizori; . - Structura organizatoric (departamente, sec ii se prezint pe scurt rolul fiecruia i interac iunea dintre acestea); . - Perspective de angajare/recrutare (departamente n care exist pozi ii disponibile); . Sec iunea B Informa ii privind activitatile prestate de ctre student - Durata perioadei de practic (n unitatea partener de practic, n strinatate i n universitate); . - Descrierea detaliat a departamentelor n care i-a desfurat activitatea (servicii/produse, ncadrarea n schema func ional a unit ii); . - Descrierea activitatilor desfurate in domeniul ingineresc corespunztor; . - Descrierea activitatilor desfurate n domeniile economic i managerial; . - Propuneri de ameliorare a activit ii de practic; . Sec iunea C Informa ii privind abilit ile personale - Gradul de integrare/acceptare n echipa de lucru; . - Competen ele i abilit ile dobndite n perioada de practic; . - Colaborarea cu tutorele reprezentant al unit ii de practic. .