Sunteți pe pagina 1din 255
colectia Philosophia Christiana seria: Hagiographica Mistica si dogmaticd, culticd gi liturgicd, Biseri- ca si Evanghelia in Ortodoxie sunt in acelasi timp i filozofice. In Hristos si in Sfintii Lui, iubirea de infelep- ciune (philo-sophia) si adevar a ormului, caracteristi- ct ireductibild a umanitafii, intdlneste intr-o intrepd- trundere negréité Injelepciunea si Adevérul lui Dumnezeu revelat in Iubirea Sfintei Treimi. Sfintenia reprezintd ,, filozofia“ concreta a Bise- ricii, Sfingii de toate felurile (apostoli $i profefi, martiri $i monahi, clerici $i laici) fiind inca din vechi- me primii ,,filozofi“ ai crestinismului. Viefuirea lor paradoxald, existenfa lor radical evanghelicd, rdstig- nita pe Crucea iubirii jertfelnice de Dumnezeu si aproapele, reprezinta suprema si permanenta provo- care a Evangheliei la adresa existentei (culturii, politicii etc.) lumii, cat si a demisiilor morale ale »erestinilor“ doar cu numele. Tuturor, ei ne reamintesc un fapt elementar, dar mereu uitat: inainte de a fi ,,vorbire“ (cultura), creg- tinismul trebuie sai fie ,,fapta“ (actiune), iar vorbirea gi fapta trebuie sa fie inraddcinate intr-o ,, viata“ sau existenta pilduitoare. Pentru a fi autentice (,, filozofi- ce“) ,,teoria“ gsi ,,practica” crestinismului nu vor putea face niciodatd abstractie de ,, filozofia“ divino- umand intrupaté exemplar in vietile Sfingilor lui. Dom Lucien Regnault, osB Viata cotidiana a Parintilor desertului in Egiptul secolului (UV In romaneste: diac. Ioan I. Ica jr. Editura ba DEISIS Sibiu 1997 Colectia: Philosophia Christiana Seria: Hagiographica Lector: Maria-Comelia Oros Tehnoredactare: Paul Morar Coperta: Sfingii Antonie si Pavel cel Simplu, icoana copta de Isaac Fanous, Communita di Bose Traducerea efectuata dupa: Lucien Regnault, ~ La Vie qoutidienne des Péres du desert en Egypte au IV siécle © Hachette, 1990 © Deisis, pentru prezenta versiune ISBN 973-97750-8-X