Sunteți pe pagina 1din 4

Informare referitoare la proiectul PHARE 2004/016-772.04.02.03.02.01.

113 Dezvoltarea serviciilor Cantinei Sociale a orasului Tirgu Neamt

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea serviciilor Cantinei Sociale a orasului Tirgu Neamt in scopul prevenirii si limitarii unor situatii de dificultate care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.. Obiective specifice: 1. Dezvoltarea serviciului de preparare si servire a mesei, in scopul satisfacerii trebuintelor de hrana pentru persoanele aflate in dificultate, pentru sporirea eficacitatii activitatii cantinei pentru oferirea de servicii calitative si prompte. 2. Dezvoltarea serviciului masa pe roti in scopul asigurarii serviciilor de masa la domiciliu pentru persoane varstnice, asigurandu-se astfel satisfacerea trebuintelor de hrana pentru prevenirea si limitarea marginalizarii sociale, promovarea incluziunii sociale si mentinerea persoanelor varstnice in mediul familial. Beneficiarii finali: - un numar de 80 de persoane din cadrul grupului tinta, precum si Cantina Sociala a orasului Tirgu Neamt, care in urma implementarii proiectului, va dispune de dotari tehnice moderne si experienta profesionala in derularea de proiecte similare. Rezultate: - adaptarea si diversificarea in permanenta a serviciilor si activitatilor la nevoile beneficiarilor; - imbunatatirea conditiei de viata si sanatate a beneficiarilor; - cresterea gradului de relationare interpersonala de socializare; - cresterea gradului de acceptare sociala si incluziune in viata normala a societatii; - cresterea calitatii vietii persoanelor aflate in dificultate si a familiilor acestora; - schimbarea mentalitatii comunitatii locale, a opiniei publice cu privire la situatia persoanelor aflate in situatie de risc. Alte rezultate: - cresterea numarului de beneficiari; - imbunatatirea infrastructurii Cantinei Sociale prin lucrari de reparatii si amenajare; - dotarea Cantinei Sociale a orasului Tirgu Neamt. Valoarea proiectului: Total costuri eligibile (Costul total al proiectului) 40.300 EURO Suma solicitata de la Autoritatea Contractanta 32.380 EURO Contributia locala 7.920 EURO

Costuri eligibile proiect (conform bugetului): 1. Resurse umane: 15560 Euro, din care 7920 Euro contributie proprie 2. Echipamente si bunuri: 11870 Euro 3. Consumabile si alte servicii (telefon, electricitate, incalzire, electricitate): 5550 Euro 4. Alte costuri (audit, traduceri, vizibilitatea proiectului): 2460 Euro 5. Lucrari de activitati civile: 3360 Euro 6. Cheltuieli neprevazute: 500 Euro 7. Costuri administrative: 1000 Euro Durata proiectului: 12 luni

Activitatile proiectului: Activitatea 1 Formarea echipei de proiect si contractarea personalului Implementarea cu succes a proiectului, impune constituirea echipei de proiect formata din reprezentantii solicitantului. Personal tehnic: un manager proiect; un asistent manager; un responsabil financiar; un asistent social. Personal auxiliar personalul Cantinei: un sef cantina, doi bucatari, un lucrator. Activitatea 2 Informare/promovare proiect in comunitate Activitatea se va desfasura pe tot parcursul derularii proiectului si se va realiza astfel: - organizarea unei conferinte de presa la inceputul proiectului; - publicarea periodica de articole in presa judeteana - editarea unor pliante informative privind serviciile oferite de Cantina Sociala si difuzarea lor prin intermediul serviciilor publice descentralizate de la nivel local, ONG-uri, biserici; - informarea directa prin intermediului functionarilor Serviciului Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei; - realizarea de afise, autocolante publicitare; Activitatea 3 Amenajarea si dotarea Cantinei Sociale Cladirea in care functioneaza in prezent Cantina Sociala are suprafata de aproximativ 70 mp si necesita lucrari de amenajare, reparatii si igienizare. Se vor executa pardoseli din gresie, se vor placa cu faianta peretii din bucatarie, se vor placa cu lambriu PVC peretii din sala de mese si camera zarzavat, se vor repara, varui si vopsi peretii Cantinei. De asemenea se va amenaja si extinde wc-ul existent prin racordarea lui cu apa si amplasarea unui lavoar. Pentru buna functionare a cantinei si crearea unei ambiante placute si primitoare se impun a fi achizitionate urmatoarele: - Dotari sala de mese: 4 mese, 16 scaune; - Dotari bucatarie: combina frigorifica, aragaz, robot bucatarie, plita, spalator vesela, oale inox, cratite inox, ustensile, vesela, tacamuri, cantar electronic, mobilier bucatarie; - Dotari cantina: aspirator, telefon-fax, birou cu comoda, scaun birou, biblioteca, calculator, imprimanta, sufertase pentru servit mancarea, un autoturism, doua reclame luminoase, corpuri de iluminat, stingatoare. Procesul de achizitie publica a serviciilor se va desfasura cu respectarea Procedurilor pentru achizitiile efectuate de catre beneficiarii de finantari nerambursabile in contextul Actiunilor de Sprijin Extern ale Comunitatii Europene. Activitatea 4 Identificarea beneficiarilor In conformitate cu prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social grupul tinta, din care vor fi alesi cei 80 de beneficiarii finali ai serviciilor, este urmatorul: - copii in varsta de pana la 18 ani, aflati in intretinerea acelor familii al caror venit net mediu lunar pe o persoana de intretinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o singura persoana, luat in calcul la stabilirea ajutorului social; - tinerii care urmeaza cursuri de zi la institutiile de invatamant ce functioneaza in conditiile legii, pana la terminarea acestora, dar fara a depasi varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani in cazul celor care urmeaza studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla in intretinerea acelor familii a caror venit net lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o singura persoana, luat in calcul la stabilirea ajutorului social; - persoanele care beneficiaza de ajutor social sau de alte ajutoare banesti acordate in conditiile legii si al caror venit este de pana la nivelul venitului lunar pentru o singura persoana, luat in calcul la stabilirea ajutorului social; - pensionarii; - persoanele care au implinit varsta de pensionare, aflate in una din urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri; - invalizi si bolnavi cronici; - orice persoana care temporar nu realizeaza venituri.

Activitatea 5 Furnizarea serviciilor de catre Cantina Sociala Cantina sociala ofera in prezent urmatoarele servicii sociale: - pregatirea si servirea a doua mese, zilnic, de persoana, pranzul si cina, in limita alocatiei de hrana prevazute de reglementarile legii, pentru un numar de 50 de beneficiari; - pregatirea si distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situatii deosebite. Odata cu implementarea proiectului este stipulata dezvoltarea serviciului de servire a mesei prin cresterea numarului de persoane care beneficiaza de serviciile Cantinei, ajungand la 80 de persoane, extinderea retelei de servicii sociale prin initierea unui nou serviciu numit masa pe roti a carui beneficiari vor fi 20 persoane varstnice (din cadrul celor 80 de beneficiari), greu deplasabile, fara intretinatori legali, cu risc mare de izolare, aflate in imposibilitatea de a desfasura activitati zilnice prin care sa-si asigure o alimentatie echilibrata. Acestor persoane li se va distribui zilnic hrana la domiciliu. Deoarece aceste 20 persoane care vor beneficia de noul serviciu numit masa pe roti domiciliaza in diferite cartiere ale orasului Tirgu Neamt si distanta pana la acestea este relativ mare s-a prevazut in cadrul proiectului si achizitionarea unui autoturism nou. Autoturismul va fi folosit si pentru aprovizionarea periodica a cantinei cu materii prime pentru prepararea meselor. Activitatea 6 Monitorizarea si evaluarea proiectului Monitorizarea va include inregistrarea, prezentarea si analiza regulata a indicatorilor privind furnizarea serviciilor sociale de catre cantina. Periodic va fi efectuata o evaluare interna a activitatii Cantinei Sociale. Concret, echipa de proiect si personalul Cantinei se vor reuni pentru analiza activitatii si discutarea problemelor intampinate.

Stadiul de realizare a activitatilor la data de 20.08.2007


Activitatea 1: Titlul activitatii: Formarea echipei de proiect si contractarea personalului Aceasta activitate a fost finalizata la inceputul proiectului. Activitatea 2: Titlul activitatii: Informare/promovare proiect in comunitate In data de 26.04.2007 s-a realizat o conferinta de presa in scopul promovarii proiectului in societate si in mass-media. Ca urmare a acestei conferinte au aparut articole in ziarele Monitorul de Neamt si Ceahlaul. S-au tiparit si distribuit in comunitate pliante, afise, autocolante. Pe toate bunurile si lucrarile care au fost achizitionate prin intermediul proiectului au fost lipite autocolante. Activitatea 3: Titlul activitatii: Amenajarea si dotarea Cantinei Sociale In cadrul acestei activitati s-a realizat: - s-au executat lucrari de amenajare, reparatii si igienizare la sediul cantinei Sociale constand in: pardoseli din gresie in toate incaperile cantinei, placari cu faianta la peretii din bucatarie, placari cu lambriu PVC in sala de mese si camera de zarzavat, sau zugravit si vopsit toti peretii interiori ai cantinei, s-au schimbat intrerupatoarele, prizele si corpurile de iluminat, s-a amenajat un grup sanitar in exteriorul cantinei - S-au achizitionat echipamente electrocasnice - combina frigorifica, aragaz, robot bucatarie, cantar electronic, aspirator; - S-au achizitionat echipamente IT - calculator, imprimanta, fax; - S-a achizitionat mobilier - S-a achizitionat un autoturism Dacia Logan Van, destinat aprovizionarii si servirii mesei la domiciliu. In cadrul acestei activitati au fost achizitionate toate bunurile si echipamentele prevazute in descrierea proiectului.

Activitatea 4: Titlul activitatii: Identificarea beneficiarilor In prima faza s-au finalizat dosarele pentru un numar de 67 de persoane dintre care 57 beneficiaza de servirea mesei la sediul cantinei si 10 persoane beneficiaza de servirea mesei la domiciliu. In a doua faza s-au finalizat dosarele pentru un numar de 17 noi beneficiari, dintre care 11 vor servi masa la domiciliu si 6 vor servi masa la sediul cantinei. In total sunt 63 de persoane care beneficiaza de servirea mesei la sediul cantinei si 21 persoane care beneficiaza de servirea mesei la domiciliu, depasindu-se astfel indicatorii prevazuti la inceputul proiectului, respectiv 80 de persoane, din care 20 vor beneficia de servirea mesei la domiciliu. Activitatea 5: Titlul activitatii: Furnizarea serviciilor de catre Cantina Sociala Pana la data de 31.07.2007 Cantina Sociala a prestat servicii de pregatire si servire a doua mese, zilnic, de persoana, pranzul si cina, in limita alocatiei de hrana prevazute de reglementarile legii, pentru un numar de 67 de beneficiari, dintre care 10 la domiciliu. Pentru ceilalti 17 beneficiari noi identificati serviciul de furnizare a mesei a inceput cu data de 01.08.2007. Activitatea 6: Titlul activitatii: Monitorizarea si evaluarea proiectului - s-au intocmit rapoarte de evaluare lunare de catre un evaluator specializat, cu care s-a incheiat un contract de prestari servicii; - s-a incheiat un contract de prestari servicii pentru audit; - s-au trimis raportari lunare catre Unitatea de Implementare a Programului, Regiunea Nord Est; - s-a intocmit si trimis catre Unitatea de Implementare a Programului, Regiunea Nord Est raportul intermediar aferent perioadei 22.01.- 30.04.2007 - s-a intocmit si trimis catre Unitatea de Implementare a Programului, Regiunea Nord Est raportul intermediar aferent perioadei 01.05.- 31.07.2007 Costuri eligibile proiect (la data de 31.07.2007): 1. Resurse umane: 5.734 Euro, din care 2.625 Euro contributie proprie 2. Echipamente si bunuri: 11.870 Euro 3. Consumabile si alte servicii (telefon, electricitate, incalzire, electricitate): 1.748 Euro 4. Alte costuri (audit, traduceri, vizibilitatea proiectului): 1.142 Euro 5. Lucrari de activitati civile: 3.334 Euro 6. Cheltuieli neprevazute: 0 Euro 7. Costuri administrative: 215 Euro Au fost realizate urmatoarele investitii ca si cheltuieli neeligibile ale proiectului, aprobate conform HCL nr. 24/16.03.2007: - a fost schimbat acoperisul la sediul Cantinei Sociale, a fost montata tamplarie PVC cu geam termopan si renovata fatada cantinei din str. Cuza Voda; nr.22 - au fost achizitionate: spalator vesela, oale inox, cratite inox, ustensile bucatarie, vesela, tacamuri, sufertase pentru servit mancarea, doua reclame luminoase, stingatoare; - TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului.

Coordonator proiect