Sunteți pe pagina 1din 149

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

INTRODUCERE

Prezentarea procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Local a Oraului Ocnele Mari pentru perioada programatica 2007 2013
Cadru general Proiectul Strategiei de Dezvoltare Local a Oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 - 2013, este un proiect implementat de SC EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL Bucureti mpreun cu echipa de lucru a Administraiei Locale a oraului Ocnele Mari. Odat cu aderarea Romniei la Uniunea European, pe lang multiple avantaje si o gam larg de responsabilitai trebuie s se respecte regulile i principiile europene, lucru care nu este intotdeauna uor. De asemenea, calitatea de membru cu drepturi depline nu confer automat i certitudinea unei dezvoltri sociale si economice. Responsabilitatea acestei dezvoltri o au autoritatile publice prin strategiile, programele si proiectele pe care va trebui s le implementeze corect si cu rezultate clare, cuantificabile in indicatorii macroeconomici. Pentru atingerea obiectivelor asumate prin negocierile de aderare, Romnia trebuie s implementeze o politica regional descentralizat, in care rolul major il au autoritile regionale si locale. Aceste autoriti trebuie s foloseasc noile oportuniti i fonduri pentru a dezvolta zona pe care o gestioneaz. Durata proiectului Proiectul are o durat de implementare de 50 de zile lucratoare. Contractul a fost semnat la data de 21.07.2008 i se va ncheia la data de 26.09. 2008. Obiective principale Strategiei de Dezvoltare Local a Oraului Ocnele Mari pentru perioada programatica 2007 2013 va avea rolul de a orienta dezvoltarea oraului n perioada 2007 - 2013 i de a fundamenta accesul la Fondurile Structurale i de Coeziune ale Uniunii Europene. De asemenea, prioritile prevzute n aceast strategie sunt compatibile cu domeniile de intervenie stabilite n cadrul Programului Operaional Regional i a Programelor Operaionale Sectoriale: Creterea Competitivitii Economice, Infrastructura de Transport, Infrastructura de Mediu, Dezvoltarea Resurselor Umane, Dezvoltarea Capacitii Administrative. Cel de-al doilea obiectiv urmrit prin acest proiect este de a obine o corelare a strategiilor i eforturilor de dezvoltare local ntreprinse n Regiunea Sud Vest att ntre ele ct i cu documentele programatice la nivel naional, precum i cu obiectivele strategice ale Uniunii Europene. n felul acesta, proiectul i propune s contribuie la creterea eficienei procesului de programare n parteneriat la nivel regional i naional, n special n ceea ce privete elaborarea viitoarelor planuri de dezvoltare regional.

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Beneficiari directi - administraia public local a oraului Ocnele Mari; - parteneri locali i instituii ale oraului Ocnele Mari; - cetatenii oraului Ocnele Mari. Echipa de lucru Echipa de lucru care a participat la elaborarea Strategiei de Dezvoltare a oraului Ocnele Mari a fost formata din reprezentanti ai Administratiei Locale, impreuna cu experti din cadrul S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL Bucuresti. Componenta echipei de lucru este urmatoarea: Petre Iordache primar Constantin Lazaroiu viceprimar Dumitru Angheluta secretar Maria Bododea inginer urbanist Mihai Sarbu inginer agronom Expertii European Project Consulting Metodologie Modul de organizare a activitatilor Activitatile procesului de elaborarea a strategiei sunt: Activitatea 1. Intalnire de start al proiectului In cadrul acestei intalniri: - se vor stabili actorii locali ce trebuie implicati in procesul de realizare a strategiei: Autoritatea publica locala, institutii publice relevante, reprezentanti ai sectorului privat, reprezentanti ai societatii civile, cetateni, etc. - se va realiza identificarea si contabilizarea viziunilor si abordarilor actorilor implicati asupra procesului de realizare a strategiei si asteptarile acestora cu privire la forma, continutul si impactul strategiei de dezvoltare. Activitatea 2. Constituirea Unitatii de Implementare a proiectului1 In cadrul acestei activitati se va realiza: - stabilirea membrilor Unitatii de Implementare, cuprinzand responsabilii cu elaborarea strategiei din partea EPC (ale caror CV-uri sunt atasate): expert politici si fonduri europene (1 membru), expert management de proiect (2 membrii), expert jurist (1 membru) si responsabilii desemnati din partea Autoritatii Contractante. - stabilirea Planului de Implementare (a modalitatii de lucru si comunicare intre membrii UIP) si al calendarului de lucru. Activitatea 3. Colectarea datelor necesare elaborarii strategiei
1

Prin proiect intelegem in acest context procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Colectarea datelor se va face in trei sub-activitati: Sub-activitatea 3.1. Colectarea datelor locale de la Beneficiar, in baza Formularului de Colectare date locale, elaborat de EPC si anexat la prezenta oferta tehnica (anexa nr. 2); Sub-activitatea 3.2. Achizitionarea datelor statistice specifice de la institutiile abilitate, precum Directia Judeteana de Statistica Vlcea, Agentia pentru Protectia Mediului, Autoritatea de Sanatate Publica, Inspectoratul Teritorial pentru Situatii de Urgenta, Oficiul Judetean pentru Registrul Comertului, Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Inspectoratul Scolar Judetean, etc; Activitatea 4. Elaborarea propriu-zisa a strategiei de dezvoltare de catre expertii EPC, cu sub-activitatile: Sub-activitatea 4.1. Elaborarea Produsului Intermediar al Strategiei de Dezvoltare, cuprinzand contextul european si national de dezvoltare a comunitatilor urbane in perioada de programare 2007 - 2013, orientari strategice si directii de dezvoltare stabilite la nivel regional si judetean, situatia existenta la nivel local in oraul Ocnele Mari. Structura pe capitole a Produsului Intermediar al Strategiei de dezvoltare locala propusa de EPC este urmatoarea: 1. Contextul general al dezvoltarii comunitatilor din Romania, stat membru al UE 1.1 Contextul european Vor fi prezentate politicile europene relevante: Politica de Coeziune, obiectivele sale, orientarile strategice europene, politicile orizontale (politica de mediu, politica in domeniul turismului, etc) 1.2 Fondurile europene disponibile in perioada 2007 2013 Vor fi prezentate fondurile europene disponibile pentru Romania (FEDR, FSE, FC, FEADR, FEP), cu accent pe cele accesibile comunitatilor urbane din Romania (FEDR, FSE, FC). Vor fi ilustrate tipul de masuri finantabile de fiecare tip de fond, obiectivele fondurilor si actele normative in baza carora functioneaza aceste fonduri (Regulamentele europene) 1.3 Documente strategice nationale Vor fi prezentate documentele strategice in baza carora vor fi alocate fondurile europene in Romania: Planul National de Dezvoltare 2007 2013, Cadrul National Strategic de Referinta 2007 2013, Programele Operationale, subliniindu-se obiectivele acestora, axele prioritare, sursele de finantare, modul de transpunere a politicilor comunitare in masuri nationale, relatiile de interdependenta si complementaritate intre ariile de actiune ale diferitelor fonduri europene in baza documentelor strategice nationale. 2. Coordonate regionale privind dezvoltarea comunitatilor urbane din cadrul Regiunii Sud Vest in perioada 2007 2013

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Va fi prezentat Planul de Dezvoltare Regionala a Regiunii Sud-Vest, subliniindu-se obiectivele, axele prioritare, directiile de dezvoltare si masurile indicative ale acestora relevante pentru dezvoltarea oraului Ocnele Mari in perioada 2007 2013. 3. Contextul judetean privind dezvoltarea oraului Ocnele Mari Vor fi prezentate obiectivele, axele prioritare, directiile de dezvoltare si masurile/proiectele propuse la nivel judetean in cadrul urmatoarelor documente: Planul local de aciune pentru mediu; Planul judeean de gestionare a deeurilor; Planul Operaional Multianual al judeului pentru perioada 2007-2013; 4. Situatia existenta la nivel local in oraul Ocnele Mari Va fi realizata o prezentare a situatiei existente la nivel local in baza datelor colectate de la Beneficiar si a celor achizitionate de la institutiile abilitate. Prezentarea va cuprinde date referitoare la: istoric, asezare geografica, relief si clima, retea hidrografica, resurse naturale, populatie, economie, sanatate si asistenta sociala, educatie si cultura, utilitati publice, reteaua de drumuri si conectivitate, infrastructura, capacitate institutionala, resurse umane. Sub-activitatea 4.2. Prezentarea Produsului Intermediar al Strategiei EPC va asigura asistenta in cadrul seminarului de dezbatere a PI, pregatind prezentarea produsului si asigurand prezenta unor experti EPC in cadrul dezbaterii care sa raspunda intrebarilor si problemelor ridicate si care sa colecteze sugestiile si comentariile. Sub-activitatea 4.3. Actualizarea Produsului Intermediar al Strategiei in baza feedback-ului obtinut in urma consultarii publice Sub-activitatea 4.4 Realizarea Produsului Final al Strategiei, cuprinzand: contextul european si national de dezvoltare a comunitatilor urbane in perioada de programare 2007 2013, orientari strategice si dierctii de dezvoltare stabilite la nivel regional si judetean, situatia existenta la nivel local in oraul Ocnele Mari, Analiza SWOT, Directii de dezvoltare si planul de actiuni al oraului Ocnele Mari pentru perioada 2007 2013, surse de finantare disponibile, parteneriate oportune si contacte utile. Structura Produsului Final este: 1. Produsul intermediar actualizat, plus: 2. Analiza SWOT Identificarea si prezentarea punctelor tari si a punctelor slabe existente la nivelul oraului Ocnele Mari pe domenii de referinta; Identificarea si prezentarea oportunitatilor si amenintarilor trasate de factorii exogeni ce descriu contextul european, national, regional si judetean, si efectul acestora previzionat asupra dezvoltarii oraului Ocnele Mari;

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

3. Directiile de dezvoltare ale oraului Ocnele Mari pentru perioada 2007 - 2013 Folosirea concluziilor rezultate din analiza SWOT in vederea identificarii directiilor de dezvoltare ale oraului Ocnele Mari; Stabilirea obiectivului general si a obiectivelor specifice al Strategiei de Dezvoltare; Stabilirea directiilor si a sub-directiilor de dezvoltare ale oraului Ocnele Mari pentru perioada 2007 2013 (directiile vor fi identificate pe domenii); Stabilirea obiectivelor fiecarei directii de dezvoltare, a masurilor/proiectelor concrete aferente fiecarei directii, a rezultatelor asteptate ale masurilor propuse, a autoritatii responsabile cu implementarea masurilor propuse si a posibililor parteneri; Enuntarea recomandarilor specifice pentru atingerea obiectivelor fiecarei directii de dezvoltare; Identificarea surselor de finantare disponibile pentru implementarea masurilor/proiectelor propuse pentru fiecare dintre directiile de dezvoltare 4. Planul de actiuni al oraului Ocnele Mari pentru perioada de programare 2007 2013 Realizarea planului de actiuni pentru perioada 2007 2013 a oraului Ocnele Mari, avand urmatoare structura: Directia de dezvoltare, Subdirectia de dezvoltare (unde este cazul), Masura/proiectul, Responsabili/parteneri in implementarea masurii/proiectului; Intervalul de timp recomandat pentru implementare; Sursa de Finantare disponibila pentru realizarea masurii/proiectului; Documentul Programatic, Programul de Finantare si Autoritatea de Management pentru sursele de finantare propuse; Etapele principale de urmat in vederea implementarii masurii/proiectului propus 5. Surse de finantare disponibile Se vor contabiliza sursele de finantare necesare masurilor/proiectelor identificate in planul de actiuni al oraului Ocnele Mari 6. Parteneriate oportune Se vor contabiliza parteneriatele oportune pentru implementarea masurilor/proiectelor identificate in planul de actiuni al oraului Ocnele Mari 7. Contacte utile Va fi realizata o lista cu institutii si organizatii relevante de nivel european, national, regional, judetean si local si datele de contact a acestora (adresa, telefon/fax, adresa de email, web-site) in vederea inlesnirii procesului de comunicare intre Beneficiar si acestea. Sub-activitatea 4.5. Consultarea Autoritatii Contractante cu privire la gradul de corectitudine, caracterul complet si acuratetea Produsului Final al Strategiei Sub-activitatea 4.6.Organizarea unei dezbateri privind Produsul Final al Strategiei eficienta a

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Sub-activitatea 4.7. Actualizarea Strategiei in baza feed-back-ului obtinut in urma implementarii subactivitatilor 4.5 si 4.6 Activitatea 5. Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala in sedinta de Consiliu Local EPC va asigura asistenta in vederea prezentarii Strategiei de Dezvoltare in cadrul Sedintei de Consiliu Local, pregatind prezentarea power-point a strategiei si proiectarea acesteia prin mijloace proprii (laptop, video-proiector), asigurand prezenta unor experti EPC in cadrul sedintei in vederea sustinerii prezentarii si in vederea oferirii de raspunsuri si clarificari oricaror intrebari si probleme ridicate de catre participanti

Metodele de studiu si de cercetare utilizate Colectare date prin observare directa - vizite in teren in oraul Ocnele Mari pentru asigurarea unei abordari ancorate in realitate in procesul de elaborare a strategiei; Colectare date statistice prin achizitie de la institutii abilitate, precum Directia Judeteana de Statistica Vlcea, Agentia pentru Protectia Mediului, Autoritatea de Sanatate Publica, Inspectoratul Teritorial pentru Situatii de Urgenta, Oficiul Judetean pentru Registrul Comertului, Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Inspectoratul Scolar Judetean, etc; Folosirea metodei de solicitare feed-back de la Beneficiar si de la ceilalti actori relevanti (sectorul privat, societatea civila, cetateni, etc) Folosirea metodei de brainstorming in cadrul intalnirilor de lucru ale UIP in vederea stabilirii celor mai bune variante de comunicare in vederea stabilirii unui Plan de Implementare (a modalitatii de lucru si comunicare intre membrii UIP) si a unui calendar de lucru Folosirea unor metode si instrumente de management si de analiza economica precum metoda de brainstorming, analiza SWOT si analiza Diagnostic in procesul de stabilire a directiilor de dezvoltare si a planului de actiuni pentru perioada 2007 2013 Folosirea si studierea documentelor programatice precum Regulamentele comunitare privind fondurile structurale i de coeziune; Programul Naional de Dezvoltare; Cadrul Naional Strategic de Referin; Programul Operaional Regional; Programul Operaional Sectorial "Creterea Competitivitii Economice" 2007-2013; Programul Operaional Sectorial de Mediu; Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; Programul Operaional-Transport; Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative; Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud-Vest; Planul local de aciune pentru mediu; Planul judeean de gestionare a deeurilor; Planul Operaional Multianual al judeului pentru perioada 2007-2013, datele statistice disponibile in Recensamantul Populatiei si Locuintelor din 2002, in Recensamantul General Agricol din 2002 si in Anuarele Statistice ale judetului Vlcea pe ultimii 3 ani.

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Masurile aplicate pentru controlul calitatii In vederea asigurarii unui standard ridicat al calitatii atat al procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locala a Oraului Ocnele Mari pentru perioada 2007 2013, cat si al documentului in sine, EPC foloseste urmatoarele masuri: Intalnirile de lucru si comunicarea permanenta cu reprezentantii Autoritatii Contractante, precum si vizitele in teren si colectarea datelor economico-sociale in mod direct de la agentii economici si sociali din oraul Ocnele Mari vor contribui la indeplinirea obiectivului privind participarea reprezentantilor sectorului privat si a societatii civile in procesul de elaborare a strategiei. Asigurarea corespondentei intre EPC si Beneficiar prin adrese oficiale la: - Solicitare date locale - Stabilire intalniri si vizite de lucru - Predare Produs Intermediar - Solicitare feed-back de la Beneficiar pentru Produsul Intermediar - Predare Produs Final - Solicitare feed-back de la Beneficiar pentru Produsul Final - Realizare Minute ale intalnirilor de lucru. Promovarea principiului parteneriatului prin comunicarea si participarea continua a reprezentantilor Autoritatii Contractante la elaborarea strategiei si prin folosirea feedback-ului rezultat din dezbaterile publice pentru actualizarea strategiei Respectarea principiului dezvoltarii durabile prin luarea in calcul a nevoilor tuturor grupurilor economice si sociale de nivel local in procesul de elaborare a strategiei. Astfel, se va asigura complementaritatea, dar si alinierea actiunilor prevazute in strategie in vederea dezvoltarii oraului Ocnele Mari intr-un mod durabil, fara a stirbi dreptul generatiilor viitoare de acces la resursele existente. Predarea strategiei sub forma de Produs Intermediar in vederea verificarii corectitudinii datelor locale impreuna cu Beneficiarul si folosirea feed-backului obtinut in vederea actualizarii Produsului Intermediar, care va servi ca baza pentru realizarea unor analize coerente si pentru identificarea directiilor de dezvoltare si a masurilor necesare in Oraul Ocnele Mari pentru perioada 2007 2013 in cadrul Produsului Final. Studierea tuturor documentelor prevazute de specificatiile tehnice din caietul de sarcini in procesul de elaborare a strategiei si prezentarea prevederilor acestora in cadrul primelor capitole ale strategiei de dezvoltare. Folosirea documentelor statistice emise de institutii abilitate precum Directia Judeteana de Statistica Vlcea, Agentia pentru Protectia Mediului, Autoritatea de Sanatate Publica, Inspectoratul Teritorial pentru Situatii de Urgenta, Oficiul Judetean pentru Registrul Comertului, Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Inspectoratul Scolar Judetean, etc, cuprinzand date statistice privind oraul Ocnele Mari pe ultimii 3 ani. Acestea vor juca un rol esential in determinarea tendintelor de evolutie a diferitilor indicatori economico-sociali ce definesc situatia existenta in oraul Ocnele Mari.

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Stabilirea unui Plan de Implementare (a modalitatii de lucru si comunicare intre membrii UIP) si a unui calendar de lucru in cadrul Activitatii 2 Constituirea Unitatii de Implementare a Proiectului. Folosirea Graficului de colectare a datelor locale de la Beneficiar, care va asigura o modalitate de control privind corectitudinea si caracterul complet al datelor locale solicitate in vederea realizarii capitolului privind situatia existenta la nivel local in Oraul Ocnele Mari. Criteriile, normele si prescriptiile tehnice care au stat la baza intocmirii documentului Metodologia realizrii acestei strategii de dezvoltare locala se bazeaz pe un principiu cheie, esenial, n elaborarea oricrei politici locale i n orice proces de luare a deciziei la nivelul comunitii locale: abordarea participativ a prilor implicate. Motivul care st la baza alegerii acestei metodologii este atingerea unui raport maxim ntre resursele implicate i realizarea obiectivelor propuse. Activitile nu se limiteaz numai la metode tradiionale, punndu-se accentul mai ales pe metode de lucru eficiente i active, si pe folosirea unor instrumente de analiza esentiale cum ar fi Analiza Diagnostic, Analiza SWOT, si procesul de Identificare a Directiilor de dezvoltare si a planului de actiuni, focalizate pe comunicare i interrelaionare, astfel nct participanii s aib ocazia refleciei asupra diferitelor informaii, atitudini, prezumii. De asemenea in cadrul procesului de elaborare a strategiei sunt folosite (si de asemena prezentate in document) documentele strategice de programare de nivel european, national, regional si judetean. Ca nivel de implicare a comunitii, metodologia propus a fost aleas astfel nct s se parcurg drumul optim de la contientizare la asumare.

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

***
Strategia de dezvoltare local - necesitate i raionalitate Pentru accesarea fondurile europene disponibile n perioada programatic 2007 2013, autoritile publice locale trebuie s dein o strategie de dezvoltare local pentru aceeai perioad. Documentele strategice europene i naionale, ce urmeaza a fi prezentate, n baza crora vor fi alocate fondurile, sunt ntocmite pentru acelai interval. Pentru a obine fonduri europene n vederea implementarii unei msuri la nivel local, este necesar ca aceast msur s fie inclus n strategia de dezvoltare local a localitii i s fie concordant cu prevederile i prioritile trasate de documentele strategice la nivel european i naional. Documentul stabilete un mod de abordare structurat i coerent al activitilor pe care autoritatile administraiei publice locale trebuie s le iniieze, implementeze i susin n vederea atingerii obiectivelor trasate la nivel regional i naional. Pornind de la situaia existent la nivel local, strategia de dezvoltare local cuprinde o parte de analiza socio-economic a punctelor tari i slabe identificate la nivelul comunitii i a oportunitilor i ameninrilor generate de contextul judetean, regional, naional i european. n acest fel, avantajele sunt utilizate astfel nct oportunitile sunt valorificate la maxim, iar ameninrile sunt evitate, n vreme ce slbiciunile sunt corectate. Aceasta analiza genereaz concluziile specifice din care reies direciile de dezvoltare propuse pentru 2007-2013. In continuare ne propunem sa prezentam contextul general al dezvoltarii comunitatilor din Romania, cu accent pe comunitatile urbane, atat la nivel european, cat si la nivel national, regional si judetean. Intelegerea acestor linii directoare si a sinergiilor dintre documentele elaborate la niveluri diferite este esentiala in demersul de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locala a Orasului Ocnele Mari.

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

CAPITOLUL I. Contextul general al dezvoltrii comunitilor urbane din Romnia, stat membru al Uniunii Europene
Europa este unul dintre cele mai urbanizate continente de pe planet, cu aproximativ 75 % din populaie locuind n zonele urbane iar viitorul urban al acesteia constituie o preocupare deosebit pentru statele membre, mai ales c, pn n anul 2020, aproximativ 80 % dintre europeni vor locui n zonele urbane. Oraele europene, indiferent de mrime, atrag investiiile i creeaz noi locuri de munc, iar provocarea const n a le face ct mai atractive, identificnd i gestionnd corect problemele cu care se confrunt. Problemele, ns, difer de la un ora la altul, unele orae se confrunt cu probleme legate de creterea populaiei, creterea preurilor locuinelor, lipsa terenurilor, congestionarea traficului, altele sufer de pierderea populaiei, slaba calitate a vieii, lipsa locurilor de munc. Plecnd de la aceste premise, Comisia a sintetizat 4 probleme cheie crora trebuie acordat atenie:

Accesibilitatea i mobilitatea
- mobilitate urban sustenabil nseamn utilizarea ct mai bun a infrastructurii de transport, coordonare ntre variatele modaliti de transport i promovarea celor mai puin poluante - oraele situate n locaii periferice au nevoie de legturi bune ctre aeroporturile importante i ctre axele majore ale TENs (Reele de Transport Trans-European) - proiectele noi trebuie s fac parte dintr-o strategie integrat de transport, managementul de succes al transportului urban necesitnd eforturi coordonate ale oraelor i mprejurimilor acestora, de planificare a transportului, construciilor i utilizare a terenurilor - oraele trebuie s promoveze, acolo unde este posibil, modaliti uoare de transport precum: ciclismul, mersul pe jos, etc., fiind ncurajate vehiculele cu eficien energetic i cele care utilizeaz surse alternative de energie

Acces la serviciile publice


- un ora competitiv trebuie s investeasc n modernizarea, eficientizarea i accesibilitatea la servicii cheie precum sntatea, serviciile sociale, instruirea i administraia public, servicii ce trebuie adaptate continuu la schimbrile demografice curente i viitoare - trebuie s se ia n considerare accesul dificil la aceste servicii al unor grupuri dezavantajate sau al imigranilor

Mediul fizic i natural


- reabilitarea siturilor poluate prsite, renovarea spaiilor publice

10

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 - coordonarea politicilor privind utilizarea terenurilor i investiiilor din Fonduri Structurale i de Coeziune ntre arii urbane, rurale, nivel regional i nivel naional - investiii pentru alinierea la legislaia UE privind calitatea aerului, managementul apelor reziduale, alimentare cu ap, etc. - management activ al congestionrii traficului, cerinelor de transport i reelelor de transport public, prin prisma mbuntirii calitii aerului, reducerii nivelului de zgomot i ncurajarea activitilor fizice - autoritile municipale au un rol important de jucat n promovarea eficienei energetice i a energiilor regenerabile

Cultura
- oraele trebuie s promoveze cultura, s permit facilitarea accesului la cultur, prin intermediul centrelor culturale i tiinifice, cartierelor istorice, muzeelor, bibliotecilor i s contribuie la pstrarea motenirii arhitecturale i culturale, s promoveze programe de activiti culturale menite s le ntreasc imaginea, mndria local i identitatea - cultura i turismul cultural reprezint ele nsele o industrie cu un ritm de cretere extrem de rapid - o politic cultural activ este un instrument valoros pentru construirea de puni de legtur ntre comuniti i pentru integrarea imigranilor i a altor categorii de nou-venii n orae Statele Membre au fost ntotdeauna preocupate de depirea problemelor cu care se confrunt, motiv pentru care au lansat cu prilejul Consiliul European din 23-24 martie 2000, Strategia Lisabona, scopul declarat al acestei strategii fiind acela de a revigora politicile comunitare, pe fondul a dou provocri majore care afectau economia i societatea: globalizarea i dezvoltarea cu repeziciune a societii informaionale. Strategia de la Lisabona, cunoscut i sub denumirea de Agenda de la Lisabona sau Procesul de la Lisabona, adoptat de Consiliul European la Lisabona n martie 2000, pe o perioad de 10 ani, a fost relansat n 2005 i reorientat spre cretere economic i crearea de locuri de munc. Se pune accentul pe investiii mai mari n cercetare i dezvoltare, proceduri mai simple pentru deschiderea de firme, reducerea birocraiei, creterea ratei de angajare a tinerilor i femeilor, liberalizarea pieelor i mbuntirea competiiei. Aceste obiective au determinat Statele Membre s se angajeze tot mai mult n ample procese de reform iar 2006 a reprezentat anul n care Strategia Lisabona relansat a dat rezultate att la nivelul statelor membre ct i la nivel comunitar. Conform Strategiei de la Lisabona, cunoaterea i accesul la informaie reprezint fora motrice a procesului de cretere economic viitoare n modelul european. Aceasta ar trebui s conduc la dinamizarea proceselor de convergen i integrare economic. Strategia prevede

11

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 elaborarea unor politici macroeconomice sntoase pentru a susine procesul de cretere economic i ocuparea forei de munc, precum i stabilitatea preurilor, promovarea competitivitii i dinamismului economiei prin majorarea investiiilor n capitalul uman, continuarea reformelor pieei muncii, care s conduc la creterea produciei poteniale, ntrirea viabilitii finanelor publice, reducnd datoria public i reformnd sistemele de pensii i sntate. Prin Strategia de la Lisabona se ncearc o recuperare a decalajului fa de Statele Unite, care au ntrecut Europa din punct de vedere al dezvoltrii, stabilindu-se urmtoarele obiective fundamentale:

consolidarea pieei unice n sectorul telecomunicaiilor, al energiei i


serviciilor financiare facilitarea accesului la noi tehnologii, inclusiv la tehnologia mobil i la internet ncurajarea cercetrii prin creterea pn la 3 % din PIB a cheltuielilor alocate cercetrii i tehnologiei i prin adoptarea regimului unic de brevetare european creterea concurenei n sectorul feroviar i aerian creterea ratei de ocupare prin stimularea iniiativei micilor ntreprinztori creterea la 70% a ratei de participare a forei de munc n general, inclusiv a femeilor i a lucrtorilor mai n vrst perfecionarea profesional a lucrtorilor i formarea deprinderii de nvare continu pe toat durata vieii revizuirea general a sistemului de pensii pentru a asigura posibilitatea de susinere pe termen lung a finanelor publice modernizarea proteciei sociale inclusiv prin reducerea numrului de persoane supuse riscului de excludere social

n prezent, Uniunea European acioneaz ntr-o gam larg de politici n domeniile economic i social, prin instrumente financiare sau de intervenie acolo unde aceste aciuni se dovedesc benefice pentru statele membre. Acestea includ: politici de solidaritate cunoscute i sub numele de politici de coeziune n special n zonele dezvoltrii regionale, agriculturii i socialului; politici de inovare, care implementeaz tehnologiile noi n domenii ca protecia mediului, cercetare i dezvoltare i energie. Aprut pe agenda de lucru european nc de la nceputul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobndete un caracter distinct odat cu semnalarea, de ctre Clubul de la Roma, a diminurii resurselor naturale i a deteriorrii rapide a calitii apei, aerului i solului. Importana sa nu este datorat anvergurii fondurilor alocate (care nu depesc fondurile de care dispun politica regional sau politica agricol) ci faptului c politica de mediu a devenit politic orizontal a Uniunii Europene, ceea ce nseamn c aspectele de mediu vor fi n mod necesar luate n considerare n cadrul politicilor sectoriale.
12

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Protecia mediului este esenial pentru calitatea vieii generaiilor prezente i viitoare. Provocarea const n a gsi un echilibru ntre aceasta i creterea economic, astfel nct s se asigure durabilitatea pe termen lung. Politica de mediu a Uniunii Europene se bazeaz pe convingerea c prin impunerea unor standardele de mediu nalte sunt stimulate inovaia i oportunitile de afaceri, precum i pe aceea c exist o strns legtur ntre politicile economice, sociale i de mediu. Prin nsui caracterul ei, dezvoltarea durabil reprezint nevoia de responsabilizare i educaie pentru protecia mediului, iar acest aspect este reflectat de evoluia politicii comunitare n ultimii ani, politic marcat de trecerea de la o abordare bazat pe constrngere i sanciune, la una mai flexibil, bazat pe stimulente. Astfel, se acioneaz n direcia unei abordri voluntare, n scopul de a promova aceast responsabilizare fa de mediu i a de a ncuraja utilizarea sistemelor de management al mediului. Politica de mediu nu acioneaz independent, ci reflect interesul societii civile n aceast direcie, manifestat prin crearea a numeroase micri i organizaii de mediu. Mai mult, n unele ri s-a ajuns la crearea i dezvoltarea unor partide politice verzi, cu un real succes n arena politic. Nu trebuie ns uitate nici rezistena sau, mai bine spus reinerea i ineria care se manifest, atunci cnd obiectivele de mediu par a limita competitivitatea industrial i creterea economic, ns acest aspect nu face dect s sublinieze o dat n plus nevoia unei abordri concertate la nivel european i necesitatea existenei unei politici de mediu active i integrate, capabil s rspund provocrilor care apar n plan economic. Totui, dintre politicile comunitare, politica de coeziune are un rol central n implementarea Strategiei Lisabona, avnd drept scop reducerea decalajelor existente ntre regiunile din Uniunea European. Rolul politicii de coeziune a Uniunii Europene este de a ajuta economiile regionale s i gseasc locul pe piaa mondial i de a le permite s i dimensioneze punctele tari i pe cele slabe n contextul globalizrii, ncurajnd internaionalizarea acestora. Pentru a avea o cretere economic durabil este nevoie de msuri de reducere a srciei, a excluderii sociale i a problemelor de mediu. Acest aspect privind caracterul durabil al creterii economice este foarte important mai ales n acele orae expuse excluderii sociale, deteriorrii mediului, risipei terenurilor sau extinderii urbane necontrolate. De asemenea, realitatea arat c pot exista i inegaliti spaiale (ntre vecinti) sau inegaliti sociale (ntre diferite grupuri). Importana rezolvrii tuturor acestor probleme pentru viitorul Europei este recunoscut prin dimensiunea urban a politicilor comunitare pentru perioada 2007 2013, prin ncorporarea conceptului de dezvoltare urban durabil n politica de coeziune si prin noile prioriti ale acesteia referitoare la orae i metropole. Noua politic de coeziune ia n considerare faptul c zonele urbane sunt percepute ca motoare economice i ca elemente cheie ale dezvoltrii regionale n interiorul Uniunii Europene. Faptul c 80% din activitile economice se desfoar n orae impune o nou viziune asupra rolului i importanei autoritilor locale, care devin parteneri cheie n dezvoltarea regional i n realizarea obiectivelor strategiei de la Lisabona.

13

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Europa trebuie s i rennoiasc competitivitatea, s creasc potenialul su de dezvoltare i productivitate i s i ntreasc coeziunea social, plasnd accentul principal pe cunotine, inovaie i optimizarea capitalului uman. Pentru a atinge aceste obiective, Uniunea European trebuie s i mobilizeze resursele adecvate, naionale i comunitare, inclusiv politica de coeziune, nspre cele trei dimensiuni ale Strategiei de la Lisabona, economic, social i de mediu, astfel nct s conlucreze mai bine spre un scop comun, cu resurse minime, n contextul general al unei dezvoltri susinute. Elaborarea de ctre Comisia European a Liniilor Strategice Integrate pentru Cretere i Ocupare a sintetizat felul n care politica de coeziune poate s aduc o contribuie semnificativ la prioritile Lisabona, ntre care accentul pe dezvoltarea durabil a regiunilor urbane este esenial. n conformitate cu Liniile Strategice Integrate pentru Cretere i Ocupare, au fost stabilite 3 prioriti ale Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013, prioriti cuprinse n Orientrile Strategice Comunitare 2007-2013: Europa un loc mai atractiv pentru investiii i munc (infrastructur de transport, rezolvarea problemei economiilor energo-intensive, meninerea unui mediu de lucru sntos) mbuntirea cunoaterii i inovrii pentru cretere (creterea investiiilor n cercetare-dezvoltare, facilitarea inovrii i antreprenoriatului, promovarea societii informaionale pentru toi, creterea accesului la finanare) Locuri de munc mai multe i mai bune (atragerea i reinerea unui numr mai mare de persoane pe piaa muncii i modernizarea sistemelor de protecie social, mbuntirea adaptabilitii angajailor i ntreprinderilor i flexibilitatea pieei muncii) Aadar, Orientrile strategice urmresc ncurajarea creterii i ocuprii, definind totodat zonele de intervenie crora trebuie s li se acorde prioritate prin Programele Operaionale ale politicii de coeziune n actuala perspectiv financiar, respectiv prin concentrarea fondurilor pe nevoile specifice ale anumitor regiuni, aa cum sunt zonele urbane, precum i pe obiectivele sociale i de mediu. Programele politicii de coeziune trebuie sa ajung deci la un echilibru intre cretere, ocupare i coeziune teritorial. Cu alte cuvinte, politica de coeziune trebuie s ncorporeze obiectivele de la Lisabona i Gotheburg, s rspund strategiei de cretere i ocupare i s devin un vector-cheie pentru realizarea lor prin intermediul programelor naionale i regionale de dezvoltare. Astfel, instrumentele financiare ale Comunitii vor contribui fiecare n mod adecvat spre atingerea urmtoarelor trei obiective majore: Convergen - urmrete accelerarea convergenei statelor membre i a regiunilor celor mai puin dezvoltate, prin creterea economic i a numrului locurilor de munc, prin sporirea i mbuntirea calitii investiiilor n capitalul fizic i uman, dezvoltarea inovaiei i a societii informaiei, adaptabilitatea la schimbrile economice i sociale, protejarea i mbuntirea calitii mediului, precum i a eficienei administrative.
14

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Regiunile eligibile pentru finanarea din Fondurile Structurale n temeiul Obiectivului de Convergen, sunt regiuni al cror produs intern brut pe locuitor, este mai mic de 75% din PIB mediu din Uniunea European cu 27 de membri. Sprijin n cadrul Obiectivului de Convergen va fi acordat i statelor membre al cror Venit Naional Brut (VNB)/locuitor este mai mic de 90% fa de media european, precum i pentru regiunile afectate statistic. Romnia este eligibil sub acest obiectiv, avnd posibilitatea de a accesa n aceast perspectiv fonduri totale de 0,455 miliarde Euro alocate de la bugetul comunitar. Din punctul de vedere al decalajelor exprimate n termeni de PIB naional comparativ cu PIB al UE 27, situaia n Uniunea Europeana se prezint astfel:

Regiuni eligibile pentru obiectivul Convergen

15

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Sursa: Eurostat Competitivitate Regional i Ocupare a Forei de Munc - urmrete, n afara regiunilor celor mai puin dezvoltate, consolidarea competitivitii i atractivitii regiunilor, precum i sporirea locurilor de munc, pentru a se pregti i adapta la schimbrile economice i sociale, prin sporirea i mbuntirea calitii investiiilor n capitalul uman, inovaia i promovarea societii informaiei, spiritul ntreprinztor, protejarea i mbuntirea calitii mediului, mbuntirea accesibilitii, adaptabilitatea lucrtorilor i a ntreprinderilor, precum i dezvoltarea pieelor de munc. Regiunile eligibile pentru finanarea din Fondurile Structurale n temeiul competitivitii regionale i a numrului locurilor de munc sunt cele care nu sunt incluse n cadrul Obiectivului Convergen. Cooperare teritorial european - urmrete consolidarea cooperrii la nivel transfrontalier prin iniiative comune locale i regionale, consolidarea cooperrii transnaionale prin msuri favorabile dezvoltrii teritoriale integrate legate de prioritile Comunitii i consolidarea cooperrii interregionale i a schimbului de experien la nivelul teritorial adecvat. Cooperarea transfrontalier sprijin dezvoltarea activitilor economice, sociale i de mediu prin intermediul strategiilor comune de dezvoltare teritorial durabil. Temele prioritare n acest domeniu sunt ncurajarea antreprenoriatului, n special n domeniul IMM-urilor, turismului, culturii, comerului transfrontalier, ncurajarea i mbuntirea protejrii i managementului comun al mediului, impulsionarea legturilor ntre mediul rural i urban, reducerea caracterului periferic printr-un acces mai bun la serviciile i reelele de transport, comunicaii i informaii, managementul comun al resurselor de energie i apa, utilizarea comun a infrastructurilor n special n domeniile sntii, culturii, turismului i educaiei. Cooperarea transnaional sprijin cooperarea prin finanarea reelelor i aciunilor care conduc la dezvoltarea teritorial integrat. Prioritile tematice n acest caz sunt inovarea, mediul nconjurtor, accesibilitatea i dezvoltarea urban durabil, inclusiv ntrirea dezvoltrii policentrice. Aciunile sprijinite pot include n special strategii care s abordeze probleme comune referitoare la relaia urban-rural, crearea i mbuntirea reelelor urbane i legturilor urbanrural, conservarea i promovarea motenirii culturale. Msurile de cooperare transnaional finaneaz proiecte concrete cu impact ntr-o zon clar delimitat, fiind diferite de cooperarea interregional care finaneaz aciuni de cooperare i schimb de experiena fr limitare geografic. Exista 13 astfel de zone, fiecreia corespunzndu-i un program operaional. Cooperarea interregional sprijin cooperarea ntre autoritile publice (autoriti regionale sau locale, dar nu exclusiv) pe probleme de interes comun, prin transferul de experien i bune practici ntre regiunile Uniunii Europene (n cadrul programului INTERREG IVC), prin constituirea de reele ntre oraele UE (n cadrul Programului URBACT II), precum i ntre cercettorii UE (n cadrul Programului ESPON 2013). Dei proiectele de cooperare interregional sunt de natur soft (studii, schimb de experien), valoarea adugat a

16

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 cooperrii interregionale const n valorificarea cunotinelor astfel dobndite n pregtirea unor proiecte de investiii n cadrului obiectivului Convergen. Finanarea celor trei obiective prioritare ale politicii de coeziune se face prin intermediul Instrumentelor Structurale, ce reprezint instrumentele financiare prin care Uniunea European acioneaz pentru eliminarea disparitilor economice i sociale ntre regiuni, n scopul realizrii coeziunii economice i sociale. Acestea sunt:

Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) Fondul Social European (FSE) Fondul de Coeziune(FC)
Fondul European de Dezvoltare Regional i Fondul Social European formeaz Fondurile Structurale ale UE i mpreun cu Fondul de Coeziune formeaz Instrumentele Structurale. 1) Fondul European pentru Dezvoltare Regional (FEDR) susine dezvoltarea economic durabil la nivel regional i local prin mobilizarea capacitilor locale i diversificarea structurilor economice n domenii precum: cercetare i dezvoltare tehnologic, inovare i antreprenoriat, societatea informaional, IMM-uri, protecia mediului, turism, energie. Pentru obiectivul convergen FEDR i concentreaz intervenia asupra urmtoarelor domenii: cercetarea i dezvoltarea tehnologic (CDT), inovaia i spiritul de ntreprindere societatea informaional, inclusiv elaborarea unei infrastructuri de comunicaii electrice, de coninut local, de servicii i aplicaii, mbuntirea accesului sigur la serviciile publice on-line i dezvoltarea lor; ajutor i servicii pentru IMM-uri n scopul adoptrii i utilizrii eficiente a tehnologiilor informaiei i ale comunicaiei (TIC) sau exploatarea de idei noi mediul, inclusiv investiiile legate de aprovizionarea cu ap, precum i de gestionarea deeurilor i a apei; tratarea apelor uzate i calitatea aerului; prevenirea i controlul deertificrii precum i combaterea acestui fenomen; prevenirea i controlul integrat al polurii; ajutoarele care urmresc s atenueze efectele schimbrilor climatice; reabilitarea mediului fizic, inclusiv locuri i terenuri contaminate i necultivate; promovarea biodiversitii i protecia naturii, inclusiv investiii pentru siturile Natura 2000 turismul, inclusiv promovarea resurselor naturale ca potenial pentru dezvoltarea turismului durabil; protecia i valorificarea patrimoniului natural n sprijinul dezvoltrii socio-economice; ajutorul care urmrete mbuntirea ofertei de servicii turistice prin intermediul a noi servicii cu o valoare adugat mai considerabil i facilitarea trecerii la noi modele de turism mai durabile investiiile culturale, inclusiv protecia, promovarea i pstrarea patrimoniului cultural; dezvoltarea de infrastructuri culturale n sprijinul dezvoltrii socioeconomice investiiile n transporturi

17

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 investiiile legate de energie investiiile n favoarea educaiei, n special a formrii profesionale, care contribuie la creterea calitii vieii investiiile n infrastructurile sanitare i sociale care contribuie la dezvoltarea regional Pentru obiectivul de competitivitate regional i de ocupare a forei de munc, FEDR i concentreaz intervenia avnd n vedere urmtoarele trei prioriti: inovaia i economia cunoaterii, n special prin crearea i consolidarea unor economii regionale eficiente ale inovaiei i a unor relaii generalizate ntre sectoarele privat i public, universitile i centrele tehnologice, innd seama de necesitile locale mediul i prevenirea riscurilor accesul la serviciile de transport i de telecomunicaii de interes economic general Pentru obiectivul de cooperare teritorial european, FEDR i focalizeaz asistena asupra urmtoarelor prioriti: dezvoltarea de activiti economice, sociale i de mediu transfrontaliere prin intermediul strategiilor comune n favoarea dezvoltrii teritoriale durabile instituirea i dezvoltarea cooperrii transnaionale, inclusiv a cooperrii bilaterale ntre regiunile maritime prin intermediul finanrii de reele i de aciuni propice dezvoltrii teritoriale integrate consolidarea eficienei politicii regionale 2) Fondul Social European (FSE) sprijin aciunile statelor membre n sensul prioritilor enumerate n continuare: creterea capacitii de adaptare a lucrtorilor, a ntreprinderilor i efilor de ntreprinderi, n scopul de a mbunti anticiparea i gestionarea pozitiv a schimburilor economice mbuntirea accesului la un loc de munc i inseria durabil pe piaa muncii a persoanelor n cutarea unui loc de munc i a persoanelor inactive, prevenirea omajului, n special omajul de lung durat i omajul n rndul tinerilor, ncurajarea mbtrnirii active, prelungirea vieii active i creterea participrii pe piaa muncii intensificarea asimilrii sociale a persoanelor defavorizate n vederea integrrii lor durabile pe piaa locurilor de munc i combaterea tuturor formelor de discriminare pe piaa muncii consolidarea capitalului uman, promovarea parteneriatelor, pactelor i iniiativelor prin intermediul sistemului de reea dintre prile beneficiare n cauz, precum partenerii sociali i organizaiile neguvernamentale, la nivel naional, regional, local i transnaional, n scopul realizrii unei mobilizri n favoarea reformelor din domeniul ocuprii forei de munc 3) Fondul de Coeziune finaneaz proiecte majore n domeniile:
18

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 reelele transeuropene de transport, n special proiectele prioritare de interes comun enumerate n Decizia nr. 1692/96/CE Fondul poate s intervin n domenii legate de dezvoltarea durabil care prezint avantaje clare pentru mediu, precum eficacitatea energetic i energiile regenerabile, transportul care nu are legtur cu reelele transeuropene, transportul feroviar, transportul pe cile navigabile interne, transportul maritim, sistemele de transport intermodal i interoperabilitatea lor, gestiunea traficului rutier, maritim i aerian, transporturile urbane specifice i transporturile publice Obiectivele politicii de coeziune i finanarea din Instrumentele Structurale Fonduri structurale si Instrumente FEDER FSE FC

Obiective Convergen Competitivitate regional i ocupare Cooperare teritorial

FEDER FEDER

FSE

n termeni financiari, aceste instrumente nsumeaz 308,04 Miliarde , ocupnd locul trei ca pondere n bugetul Uniunii Europene destinat politicilor europene. Resursele financiare alocate Obiectivului de Convergen se ridic la 81.54% din totalul sumei alocate Politicii de Coeziune, pentru Obiectivul de Competitivitate regional i ocupare a fost alocat la 15.95% din bugetul politicii de coeziune economic i social, iar pentru obiectivul de cooperare teritorial european s-au alocat 2,52%.

19

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

CAPITOLUL II. Principalele direcii de dezvoltare stabilite la nivel naional


Din anul 2007 Romnia este membru al Uniunii Europene, iar calitatea de membru pune rii noastre problema ncadrrii n strategiile generale i parametrii calitativi de dezvoltare pe termen lung ai spaiului comunitar. n acest context, Romnia a elaborat - n conformitate cu recomandrile Comisiei Europene i cu practica celorlalte state membre - Programul Naional de Reform pentru Strategia Lisabona relansat printr-un efort participativ al mai multor instituii implicate n procesul de identificare a prioritilor naionale relevante, necesare continurii i adncirii reformelor destinate atingerii obiectivelor de cretere economic i ocupare, anunate pentru anul 2010, i reducerii decalajelor economice i sociale fa de media statelor membre UE. Documentul pune n eviden provocrile asupra crora trebuie s se concentreze Romnia n perioada 2007-2010, ca rspuns la liniile directoare ale Agendei Lisabona relansate de a integra politicile de dezvoltare (macro, micro i piaa muncii) i reformele iniiate ntr-un program coerent, care s evidenieze valorificarea sinergiilor dintre aceste politici, indicnd, dup caz, factorii de echilibru care se impun. De asemenea, la nceputul fiecrei perioade de programare (cadru financiar multianual pe o perioad de 7 ani), Uniunea European decide asupra bugetului dedicat Instrumentelor Structurale i definete regulile de baz care se aplic n utilizarea lor. Bugetul este mprit pe State Membre i Obiective de intervenie, zonele care pot beneficia de finanare fiind definite de Comisie n acord cu Statul Membru implicat. Ca urmare a acestor decizii ale UE, fiecare Stat Membru cu implicarea actorilor economici i sociali relevani stabilete propriile obiective strategice de dezvoltare. Pentru urmtorii 7 ani (2007-2013), Romnia a pregtit o serie de documente strategice i operaionale prin care i-a stabilit prioritile de dezvoltare i i-a definit alocarea fondurilor comunitare pe fiecare obiectiv n parte. Dintre aceste documente strategice, Planul Naional de Dezvoltare (PND), concept specific politicii europene de coeziune economic i social, este instrumentul fundamental prin care Romnia ncearc s recupereze ct mai rapid disparitile de dezvoltare socio-economic fa de Uniunea European i reprezint documentul de planificare strategic i programare financiar multianual, elaborat ntr-un larg parteneriat, care va orienta i stimula dezvoltarea socio-economic a Romniei n conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene. Se impune sublinierea clar a caracterului specific al PND 2007-2013. Acesta nu substituie o Strategie Naional de Dezvoltare Economic, ci reprezint o component esenial a acesteia. n accepiunea politicii de coeziune, PND reprezint un instrument de prioritizare a investiiilor publice pentru dezvoltare. Raiunea elaborrii PND este aceea de a stabili direciile de alocare a fondurilor publice pentru investiii cu impact semnificativ asupra dezvoltrii economice i sociale, din surse interne (buget de stat, bugete locale, etc.) sau externe (fondurile structurale i de coeziune, fonduri UE pentru dezvoltare rural i pescuit, credite externe, etc.), n scopul diminurii decalajelor de dezvoltare fa de Uniunea
20

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 European i a disparitilor interne (ex. urban-rural, regiunea X fa de media naional etc.). De altfel, PND nu conine aspecte de reglementare legislativ, construcie instituional sau reform structural, acestea fiind apanajul altor documente programatice. Pornind de la discuiile tehnice cu Comisia European la Capitolul 21 Politica regional i coordonarea instrumentelor structurale, elaborarea PND 2007-2013 a demarat n anul 2004 pe baza ideii c acest document va fi orientat n principal asupra prioritilor i obiectivelor compatibile cu domeniile de intervenie a Fondurilor Structurale i de Coeziune. Aceast abordare este justificat att prin rolul PND de fundamentare general a accesului la Fondurile Structurale i de Coeziune, ct i prin prisma faptului c politica de dezvoltare a Romniei trebuie s se alinieze la prioritile comunitare de dezvoltare i s fie bazat pe msuri considerate stimuli de dezvoltare socio-economic durabil la nivel european. Este important de subliniat legtura cu prioritile europene de dezvoltare. n perioada de referin a PND 2007-2013, Romnia trebuie s se racordeze att la Politica de Coeziune a Uniunii Europene, ct i la prioritile Agendei Lisabona, la realizarea crora va trebui s-i aduc propria contribuie. Este de menionat c propunerile Comisiei Europene privind managementul Fondurilor Structurale n perioada de programare 2007-2013 reflect o reorientare sporit n sensul susinerii eforturilor de atingere a obiectivelor fundamentale de la Lisabona i Gtheborg, respectiv creterea competitivitii, ocuparea deplin i protecia durabil a mediului. Pe aceleai obiective se axeaz i Strategia de dezvoltare a PND 20072013, n ncercarea de a realiza reducerea ct mai rapid a decalajelor existente fa de UE prin metode promovate la nivel european i care vor beneficia de o susinere financiar substanial din partea UE. n ceea ce privete Strategia PND, avnd n vedere obiectivul global de reducere a decalajelor de dezvoltare fa de UE i pornind de la o analiz cuprinztoare a situaiei socio-economice actuale, au fost stabilite ase prioriti naionale de dezvoltare: Creterea competitivitii economice i dezvoltarea economiei bazate pe cunoatere Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii de transport Protejarea i mbuntirea calitii mediului Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuprii i a incluziunii sociale i ntrirea capacitii administrative Dezvoltarea economiei rurale i creterea productivitii n sectorul agricol Diminuarea disparitilor de dezvoltare ntre regiunile rii Creterea competitivitii economice i dezvoltarea economiei bazate pe cunoatere- n condiiile decalajelor importante de competitivitate pe care Romnia le prezint n raport cu statele membre UE, obiectivul strategic general stabilit n cadrul acestei prioriti este creterea productivitii ntreprinderilor romneti pentru reducerea decalajelor fa de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Se urmrete generarea pn n anul 2015 a unei creteri medii a productivitii de cca. 5,5% anual, permind Romniei s ating un nivel de aproximativ 55% din media UE.

21

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii de transport - Obiectivul general al strategiei n domeniul transporturilor l reprezint asigurarea unei infrastructuri de transport extinse, moderne i durabile, precum i a tuturor celorlalte condiii privind dezvoltarea sustenabil a economiei i mbuntirea calitii vieii, astfel nct volumul activitii de transport n PIB s creasc de la 3,6 miliarde euro (n prezent) la minimum 7,0 miliarde euro pn n 2015. Protecia i mbuntirea calitii mediului - Obiectivul strategic general al acestei prioriti din PND l reprezint protejarea i mbuntirea calitii mediului, n conformitate cu nevoile economice i sociale ale Romniei, conducnd astfel la mbuntirea semnificativ a calitii vieii prin ncurajarea dezvoltrii durabile. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuprii i incluziunii sociale i ntrirea capacitii administrative - Fiind unanim recunoscut faptul c resursele umane reprezint motorul societii bazate pe cunoatere, obiectivul strategic general al prioritii l constituie dezvoltarea capitalului uman i creterea competitivitii acestuia pe piaa muncii, prin asigurarea oportunitilor egale de nvare pe tot parcursul vieii i dezvoltarea unei piee a muncii moderne, flexibile i incluzive care s conduc, pn n 2015, la integrarea durabil pe piaa muncii a 900.000 persoane. Dezvoltarea economiei rurale i creterea productivitii n sectorul agricol - Obiectivul strategic general al acestei prioriti vizeaz dezvoltarea unei agriculturi competitive bazat pe cunoatere i iniiativ privat, precum i protejarea patrimoniului natural cultural i istoric al zonelor rurale din Romnia. Diminuarea disparitilor de dezvoltare ntre regiunile rii - Obiectivul general al acestei prioriti l reprezint creterea economic mai accelerat a regiunilor slab dezvoltate, n vederea diminurii disparitilor de dezvoltare interregionale i intraregionale. Acest set de prioriti asigur continuitatea fa de prioritile stabilite n PND 2004-2006 i a fost agreat de principiu cu Comisia European. Mai mult dect att, n cadrul negocierilor la Capitolul 21 Politica regional i coordonarea instrumentelor structurale (nchise la data de 23 septembrie 2004), autoritile romne i Comisia European au stabilit viitoarele Programe Operaionale prin intermediul crora se vor gestiona Fondurile Structurale i de Coeziune pe baza domeniilor acoperite de prioritile sus formulate (cu excepia agriculturii, dezvoltrii rurale i pescuitului, care sunt finanate din instrumente comunitare distincte). Strategia PND 2007-2013 este structurat pe cele ase prioriti naionale de dezvoltare, limitarea numrului de prioriti fiind de natur s asigure concentrarea resurselor disponibile pe realizarea acelor obiective i msuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor fa de UE i a disparitilor interne. Trebuie precizat, ns, c n interiorul acestor prioriti sunt abordate numeroase domenii / sectoare de intervenie specifice, cum ar fi educaia, sntatea, energia, sectorul comunicaii i IT, prevenirea riscurilor naturale etc. Formularea obiectivelor strategice ce contribuie la realizarea prioritilor naionale de dezvoltare ncearc s mbine, pe de o parte, elementele politicilor sectoriale i ale politicii de dezvoltare regional, inclusiv prin prisma Strategiei Naionale de Dezvoltare Durabil a

22

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Romniei Orizont 2025, i, pe de alt parte, orientrile strategice la nivel european i cerinele specifice legate de accesarea fondurilor comunitare. Programarea financiar a PND 2007-2013 urmrete s realizeze un tablou general al resurselor financiare alocate n perioada de referin pentru susinerea investiiilor pentru dezvoltare n domeniile de intervenie care fac obiectul prioritilor naionale de dezvoltare din Strategia PND 2007-2013, ct i distribuia acestora pe cele ase prioriti naionale de dezvoltare. Astfel, se creeaz condiiile pentru mbuntirea managementului cheltuielilor bugetare pe termen mediu, ntr-un cadru de investiii stabil, vizibil i predictibil. Sursele pentru finanarea PND 2007-2013 sunt: Contribuia UE prin Fondurile Structurale i de Coeziune pentru obiectivele Convergenta (19,213 miliarde Euro) i Cooperare (0,455 miliarde Euro), precum i din cofinanarea publica naionala (buget de stat, bugete locale, credite externe, alte surse publice) i respectiv din contribuia privata aferenta Fondurile de tip structural destinate agriculturii, dezvoltrii rurale i pescuitului precum i din cofinanarea publica naional (buget de stat, bugete locale, credite externe, alte surse publice) i respectiv din contribuia privata aferenta Alocri care provin exclusiv din fondurile publice naionale i locale n cadrul programelor cu obiective similare acelora menionate mai sus i finanate din surse comunitare Credite externe pentru investiii acordate de ctre IFI (BEI, BERD, BM etc.) pentru susinerea obiectivelor similare celor finanate din surse comunitare. Suma indicativa necesara n perioada 2007-2013 pentru finanarea PND este de 58,7 miliarde Euro, defalcata orientativ pe cele 6 prioriti naional de dezvoltare dup cum urmeaz:

23

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 n contextul reformei Politicii de Coeziune a UE pentru perioada 2007-2013 i a modificrii subsecvente a reglementrilor privind managementul fondurilor structurale i de coeziune, PND reprezint documentul pe baza cruia este elaborat Cadrul Strategic Naional de Referin 2007-2013 (CSNR). CSNR reprezint documentul strategic naional prin care se stabilesc prioritile de intervenie ale Instrumentelor Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European i Fondul de Coeziune) i face legtura ntre prioritile naionale de dezvoltare, stabilite n Planul Naional de Dezvoltare 2007-2013, i prioritile la nivel european Orientrile Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 i Strategia Lisabona revizuit. Prioritile CSNR au fost formulate ca rspuns strategic la problemele economice actuale i n vederea crerii oportunitilor pe care Romnia i le dorete. CSNR vizeaz armonizarea tuturor acestor prioriti ntr-o strategie coerent, care s fie adecvat pentru Romnia, dar care s se i conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, i s aib ca efect dezvoltarea economic i creterea numrului de locuri de munc. Aceste prioriti sunt: Dezvoltarea infrastructurii de baz la standarde europene: Investiiile n infrastructura de transport mbuntesc calitatea reelelor rutiere i feroviare, precum i a navigaiei pe Dunre i sprijin dezvoltarea mediului de afaceri i crearea de noi locuri de munc. Investiiile mbuntesc, de asemenea, accesibilitatea i inter-conectivitatea dintre drumurile naionale, judeene i locale, ci ferate, aeroporturi i servicii navale, asigurnd inclusiv legturi mai bune cu rutele TEN-T, precum i accesul la piee mai extinse. Investiiile n infrastructura de mediu contribuie la mbuntirea sistemelor de management al apei potabile i a deeurilor menajere la standarde europene. O eficien energetic mai mare de-a lungul ntregului lan producie, transport, distribuie i utilizare final va mbunti competitivitatea economic i calitatea aerului i va sprijini dezvoltarea durabil. Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural i pe utilizarea durabil a resurselor naturale. Creterea competitivitii pe termen lung a economiei romneti Contribuie la construirea unei baze de producie i antreprenoriale dinamice, i la crearea i dezvoltarea de noi afaceri, n special prin investiii n produse i servicii de calitate, n vederea crerii de locuri de munc. Turismul este sprijinit, de asemenea, acesta fiind o important surs de dezvoltare. Dezvoltarea i folosirea mai eficient a capitalului uman din Romnia Urmrete sprijinirea sistemului de nvmnt i formare profesional pentru a furniza educaie flexibil i de mai bun calitate i calificri adaptate indivizilor, necesare pentru o economie modern i n plin dezvoltare; creterea adaptabilitii, dezvoltarea spiritului antreprenorial i nvarea pe parcursul ntregii viei; modernizarea infrastructurii educaionale

24

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 i de formare; aciuni de combatere a excluziunii sociale i de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. Consolidarea unei capaciti administrative eficiente Va mbunti managementul n sectorul public. Investiiile contribuie la mbuntirea procesului de elaborare a politicilor i a proceselor decizionale n domeniul managementului public, la dezvoltarea unui sistem al funciei publice modern, flexibil i reactiv, precum i la mbuntirea standardelor de calitate i eficien n furnizarea serviciilor publice. Promovarea dezvoltrii teritoriale echilibrate Va stopa i, eventual, va inversa tendina de accentuare a disparitilor de dezvoltare prin sprijinirea i promovarea unei dezvoltri economice i sociale echilibrate a Regiunilor. Aciunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea condiiilor necesare stimulrii creterii economice a regiunilor mai puin dezvoltate, precum i restructurarea zonelor rurale i urbane. Investiiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii i stabilirea legturilor locale cu reelele naionale, europene i inter-continentale care conecteaz Romnia la pieele internaionale. Aciunile vor viza coridoarele i polii de dezvoltare existeni sau emergeni i vor crea condiiile necesare dezvoltrii integrate, stabilind conexiunile cu reelele regionale, naionale i trans-europene. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local i regional i la dezvoltarea patrimoniului natural i cultural n vederea sprijinirii turismului i dezvoltrii mediului urban. Aadar, scopurile CSNR sunt urmtoarele: De a indica direcia de dezvoltare a Strategiei Romniei pentru implementarea operaiunilor ce vor fi finanate din Fondurile Structurale i de Coeziune, n conformitate cu obiectivele CE i lund n considerare economiile european i mondial De a ilustra felul n care Romnia intenioneaz s concentreze Instrumentele Structurale pe prioritile majore de coeziune conform politicilor CE De a aborda problemele majore cu care se confrunt ara i de a reflecta potenialul de dezvoltare al regiunilor i oraelor De a demonstra modul n care poziia geostrategic, creterea calitii serviciilor, protecia mediului, inovaiile, spiritul antreprenorial i dezvoltarea unei economii bazate pe cunoatere vor duce la dezvoltare i la crearea de noi i mai bune locuri de munc De a demonstra legturile dintre i conformitatea cu prioritile liniilor directoare strategice comunitare, Agenda de la Lisabona i programele operaionale, conform obiectivelor de convergen i cooperare teritorial.

Ca diferen major ntre PND si CSNR, este de menionat c, din punct de vedere al finanrii, CSNR este susinut exclusiv din Fondurile Structurale i de Coeziune i cofinanarea naional aferent, n timp ce PND include i alte finanri (programe de investiii naionale i locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rural i pescuit, etc.).

25

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Conform CSNR, n perioada 2007-2013, Romniei i sunt alocate fonduri comunitare n valoare total de 19.213.036.712 Euro, repartizate pe cele apte programe operaionale prin urmtoarele fonduri: Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR): 8.976.466.066 Euro Fondul de Coeziune (FC): 6.522.423.028 Euro Fondul Social European (FSE): 3.684.147.618 Euro Cofinanare naional Public POS Creterea Competitivitii Economice POS Transport POS Mediu POS Dezvoltarea Resurselor Umane PO Regional PO Dezvoltarea Capacitii Administrative PO Asisten Tehnic TOTAL GENERAL 2.554,2 4.566,0 4.512,5 3.476,1 3.726,0 208,0 170,2 19.213,0 141,6 1.093,5 1.076,0 506,3 618,1 36,7 30,1 3.502,3 Privat 1.248,6 38,3 164,2 95,8 0 0 1.546,9 3.944,4 5.697,8 5.588,5 4.146,6 4.439,9 244,7 200,3 24.262,2

Program Operaional

UE

TOTAL

De asemenea, este extrem de important de subliniat legtura ntre CSNR i Programele Operaionale (PO). Acestea sunt documentele pe baza crora se realizeaz programarea operaional i implementarea efectiv a Fondurilor Structurale i de Coeziune. Programele Operaionale prezint domeniile majore de intervenie care sunt cofinanate de Fondurile Structurale i de Coeziune. n cadrul pachetului care se negociaz cu Comisia European, CSNR reprezint strategia global de utilizare a Fondurilor Structurale i Fondul de Coeziune, iar diversele Programe Operaionale reprezint instrumentele prin care se realizeaz diversele prevederi ale CSNR. mprite pe cele dou obiective n care Romnia este eligibil, acestea sunt: Programe operaionale sub obiectivul "convergen" Programul Operaional Dezvoltarea resurselor Umane - POS DRU, finanat din FSE Programul Operaional Creterea Competitivitii Economice POS CCE, finanat din FEDR Programul Operaional Transport POS-T, finanat din FEDR, FC Programul Operaional Mediu POS-M, finanat din FEDR, FC

26

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative POS DCA finanat din FSE Programul Operaional Regional POR, finanat din FEDR Programul Operaional Asisten Tehnic - POS AT finanat din FEDR Programe operaionale sub obiectivul "cooperare teritorial european" Programul Operaional Cooperare Teritorial Transnaional Programul Operaional Cooperare Teritorial Transfrontalier Programul Operaional Cooperare Teritorial Interregional Fiecare Program Operaional este mprit n mai multe axe prioritare (ilustrnd obiectivele Programului Operaional respectiv), fiecare ax avnd unul sau mai multe domenii majore de intervenie, care la rndul lor pot cuprinde una sau mai multe operaiuni ce urmeaz a beneficia de finanare din fondurile structurale. Conform angajamentelor asumate, a fost creat cadrul instituional pentru coordonarea, implementarea i gestionarea instrumentelor structurale prin adoptarea Hotrrii Guvernului nr.497/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, prin care au fost desemnate structuri instituionale armonizate cu structurile comunitare specifice. Cadrul instituional a fost construit ntr-o abordare unitar, urmrindu-se crearea de structuri care s respecte principiul segregrii funciilor i dezvoltarea de mecanisme i proceduri care s permit utilizarea eficient i riguroas a fondurilor. Astfel, Ministerul Economiei Finanelor, prin Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, ndeplinete rolul de coordonator naional al instrumentelor structurale, asigurnd dezvoltarea cadrului instituional, legislativ i procedural necesar implementrii acestor fonduri, precum i funcionarea coerent i eficient a ntregului sistem administrativ. Pentru programele operaionale sectoriale i regionale, n cadrul ministerelor de linie corespunztoare, a fost desemnat cte o Autoritate de Management, responsabil cu gestionarea i implementarea fiecruia dintre programele operaionale, dup cum urmeaz: Ministerul Economiei i Finanelor pentru POS CCE Ministerul Transporturilor pentru POS Transport Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile pentru POS Mediu Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse pentru POS DRU Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice si Locuinelor pentru POR Ministerul Internelor si Reformei Administrative pentru POS CCA Ministerul Economiei si Finanelor pentru Programul Operaional Asisten Tehnic

27

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 De asemenea, Ministerul Economiei i Finanelor ndeplinete funcia de Autoritate de Certificare/Plat, elaboreaz i nainteaz cererile de plat i primete de la Comisia European sumele aferente Fondurilor Structurale i de Coeziune. n funcie de specificul programului operaional, n relaia dintre Autoritile de Management i Beneficiari, pot interveni Organisme Intermediare, instituii publice (de regul), centrale sau regionale, crora le sunt atribuite unele responsabiliti privind implementarea curent i relaiile cu Beneficiarii. Prezentm n continuare acele Programe Operaionale n cadrul crora exist axe prioritare i domenii de intervenie dedicate proiectelor de interes public i pentru care autoritile publice din mediul urban pot obine finanri nerambursabile, singure sau n forme parteneriale sau asociative. Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice - POS CCE, rspunde obiectivului general de cretere a productivitii ntreprinderilor romneti pentru reducerea decalajelor fa de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. n cadrul POS CCE, autoritile publice locale sau formele asociative ale acestora sunt eligibile n cadrul urmtoarelor axe: Axa prioritara 3: Tehnologia informaiei i comunicaiilor pentru sectoarele privat i public Domeniul major de intervenie 3.1. Susinerea utilizrii tehnologiei informaiei: Sprijin pentru autoritile administraiei publice locale pentru realizarea reelelor broadband i a punctelor de acces public la internet n band larg (PAPI) n zonele de eec al pieei - zone rurale i mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului Susinerea conectrii unitilor colare la internet prin conexiuni broadband Domeniul major de intervenie 3.2. Dezvoltarea i eficientizarea serviciilor publice electronice: Susinerea implementrii de soluii de e-guvernare i asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Implementarea de sisteme TIC n scopul creterii interoperabilitii sistemelor informatice Susinerea implementrii de aplicaii de e-learning Susinerea implementrii de soluii de e-sntate i asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Axa prioritar 4: Creterea eficienei energetice i a siguranei n aprovizionare, n contextul combaterii schimbrilor climatice

28

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Domeniul major de intervenie 4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi Sprijinirea investiiilor n modernizarea i realizarea de noi capaciti de producere a energiei electrice i termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (n uniti cu putere instalat mai mic sau egal 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale i a altor resurse regenerabile de energie Programul Operaional Sectorial Mediu POS M, rspunde obiectivului general de protecie i mbuntire a calitii mediului i a standardelor de via n Romnia, urmrinduse conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. n cadrul POS M autoritile publice locale sau formele asociative ale acestora sunt eligibile n cadrul urmtoarelor axe: Axa prioritar 1: Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i ap uzat Domeniul major de intervenie 1.1. - Extinderea/modernizarea sistemelor de ap/ap uzat Autoritile locale (Consiliile Judeene i Consiliile Locale) prin Operatorii Regionali sunt beneficiarii operaiunilor cuprinse n aceast ax prioritar. Este necesar ca autoritile locale dintr-o anumit zon s formeze o Asociaie de Dezvoltare Intercomunitar (ADI) pentru a coordona eforturile cu scopul de a implementa programe integrate de dezvoltare a serviciilor menite s ating obiectivele de performan stabilite prin POS, i s procedeze la reorganizarea teritorial a serviciilor prin delegarea implementrii planurilor de dezvoltare regional i a managementului serviciilor unui Operator Regional. Axa prioritar 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor i reabilitarea siturilor contaminate Domeniul major de intervenie 2.1. - Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deeurilor i extinderea infrastructurii de management al deeurilor Municipalitile, Consiliile Locale sau Asociaiile de Municipaliti (Asociaii de Dezvoltare Intercomunitar) sunt beneficiarii interveniilor din cadrul acestei axe prioritare. Pentru proiecte de importan secundar - extinderea sistemelor de management ale deeurilor - n conformitate cu Planurile Regionale de Management al Deeurilor, se pot realiza programele de investiii ce vor include activiti legate de ierarhia n ceea ce privete managementul deeurilor (prevenire, colectare selectiv, valorificare i reciclare, tratare i eliminare), n paralel cu nchiderea depozitelor de deeuri neconforme. Proiectele respective vor acoperi aglomerrile urbane i rurale, la nivel judeean/regional. Domeniul major de intervenie 2.2. - Reabilitarea zonelor poluate istoric

29

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Reabilitarea i ecologizarea terenurilor prin utilizarea msurilor adecvate pentru categorii specifice de situri contaminate Asisten tehnic pentru pregtirea de proiecte, studii de opiune, management i supervizare i publicitate Axa prioritar 3: Reducerea polurii i diminuarea efectelor schimbrilor climatice prin restructurarea i reabilitarea sistemelor de nclzire urban pentru atingerea intelor de eficien energetic n localitile cele mai afectate de poluare Domeniul major de intervenie3.1. - Reabilitarea sistemelor urbane de nclzire n zonele fierbini (hot-spot) Operaiunile ce se vor derula n cadrul acestui domeniu major de intervenie vor finana urmtoarele activiti indicative: Introducerea BAT (cele mai bune tehnici disponibile) pentru reducerea emisiilor de SO2, NOx i pulberi Reabilitarea boilerelor i a turbinelor Introducerea unui sistem mbuntit de contorizare Reabilitarea depozitelor de zgur i cenu neconforme Reabilitarea reelelor de distribuie a apei calde i a cldurii (inclusiv reproiectarea reelelor dac acest lucru este justificat din motive de cost eficien) Asisten tehnic pentru pregtirea proiectului, elaborarea studiilor de opiuni, managementul, supervizarea lucrrilor i publicitatea proiectului, inclusiv campanii de contientizare a publicului Beneficiarii acestei axe prioritare vor fi autoritile locale din municipalitile selectate sau, n anumite cazuri, operatorii de servicii de nclzire urban deinui de acestea. Majoritatea municipalitilor care sunt poteniali beneficiari ai interveniilor din cadrul acestei axe prioritare gestioneaz deja investiii de anvergur, cu cofinanare internaional, n strns legtur cu lucrrile publice municipale. Evaluarea capacitii beneficiarilor de a implementa operaiunile n cadrul POS Mediu se va baza pe o analiz instituional. Surse adiionale de finanare pentru sistemele municipale de nclzire vor fi atrase prin intermediul mprumuturilor externe i a PPP-urilor. Programul Operaional Sectorial Creterea Capacitii Administrative POS CCA urmrete s contribuie la creterea performanei administraiei publice romneti, cu accent att pe nivelul central, ct i pe cel local, n vederea eficientizrii acesteia. Domeniile n care unitile administraiei publice locale sau formele asociative ale acestora sunt eligibile ca i solicitani sunt urmtoarele:

30

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Axa prioritar 1 - mbuntiri de structur i proces ale managementului ciclului de politici publice Domeniul major de intervenie 1.1 - mbuntirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ Operaiuni indicative: Elaborarea unui set de instrumente, metode i a unui cadru instituional (inclusiv planificarea strategic i bugetarea pe programe) specific unei abordri orientate ctre politici publice, care s duc la o mai bun reglementare (i la reducerea costurilor administrative) n administraia public Instruirea specialitilor implicai n procesul de formulare a politicilor publice n ministerele de linie i n administraia public local Implementarea planurilor strategice i training n planificarea strategic (inclusiv n bugetarea pe programe) pentru personalul de conducere din administraia public central i local, inclusiv training pentru consiliile inter-ministeriale i un program de formare formatori Dezvoltarea de mecanisme pentru a promova i implementa iniiative de parteneriat la toate nivelurile pentru a asigura implicarea factorilor interesai n procesul de dezvoltare a politicilor publice

Domeniul major de intervenie 1.3 - mbuntirea eficacitii organizaionale Operaiuni indicative: Revizuirea structurilor i implementarea propunerilor care rezult din acestea, implementarea de instrumente moderne, stabilirea i operaionalizarea unor structuri noi,cum ar fi: centrul pentru reforma managementului public, asociaiile de dezvoltare inter-comunitare, un corp de administratori publici profesioniti n administraia local, etc Introducerea unor reforme privind managementul calitii Implementarea unui sistem de management al performanelor resurselor umane Module de pregtire n domenii ca achiziiile publice, ECDL, limbi strine, dezvoltarea de proiecte, licitarea i managementul proiectelor, etc. Axa prioritar 2 - mbuntirea calitii i eficienei furnizrii serviciilor publice, cu accentul pus pe descentralizare Domeniul major de intervenie 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorial a serviciilor Operaiuni indicative: Elaborarea unor proceduri de cooperare ntre administraia public central i local, i ntre autoritile locale i coli / spitale / servicii de asisten social descentralizate sau alte structuri implicate n procesul de descentralizare
31

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Training pentru funcionarii publici din administraia public local, mai ales din sectorul de educaie (inclusiv pentru reprezentanii autoritilor locale n consiliile de administraie ale colilor), i din sectorul de sntate pentru a implementa eficient noile servicii descentralizate Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate din cele trei sectoare prioritare

Domeniul major de intervenie 2.2 - mbuntirea calitii i eficienei furnizrii serviciilor Operaiuni indicative: Dezvoltarea, testarea i implementarea unor standarde de cost i calitate a serviciilor publice Elaborarea de mecanisme/instrumente/proceduri pentru mbuntirea sistemului de colectare a taxelor, incluzive crearea unei interfee pentru bazele de date existente Implementarea iniiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice (de exemplu, ghieul unic pentru ceteni, i n form electronic, planificarea serviciilor destinate cetenilor, managementul documentelor, folosirea regulii aprobrii tacite, etc.) Training n domeniul evalurii performanelor serviciilor publice Analiza problemelor specifice furnizrii serviciilor publice n vederea simplificrii i reducerii barierelor administrative pentru ceteni Programul Operaional Regional POR, este un program al crui obiectiv strategic este acela de a sprijini dezvoltarea economic i social durabil i echilibrat teritorial, a tuturor Regiunilor Romniei, potrivit nevoilor lor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltrii durabile a oraelor - poteniali poli de cretere urbani, mbuntirea mediului de afaceri i a infrastructurii de baz, pentru a face din Regiunile Romniei, n special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru munc, via i petrecerea timpului liber. n concordan cu Strategia Regional a Planului Naional de Dezvoltare, POR d prioritate regiunilor rmase n urm i zonelor mai puin dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere. n acelai timp, o atenie deosebit se acord sprijinirii dezvoltrii durabile a oraelor poteniali poli de cretere, care pot contribui la o dezvoltare policentric a teritoriului Romniei. El va fi finanat n perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat i cofinanat din Fondul European de Dezvoltare Regional. Dezvoltarea echilibrat a tuturor regiunilor rii se va realiza printr-o abordare integrat, bazat pe o combinare a investiiilor publice n infrastructura local, politici active de stimulare a activitilor de afaceri i sprijinirea valorificrii resurselor locale.

32

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Axa prioritar 2: mbuntirea infrastructurii regionale i locale de transport Domeniu prioritar: 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumuri judeene, strzi urbane inclusiv construcia /reabilitarea oselelor de centur. Activiti eligibile Reabilitarea i modernizarea reelei de drumuri judeene Reabilitarea i modernizarea reelei de strzi din mediul urban (categoria 1, 2 i 3) precum i a reelei de strzi de categoria 4 din staiunile turistice Construcia/reabilitarea/modernizarea oselelor de centur (cu statut de drum judeean) Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri i podee Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje rutiere i pasarele Eliberarea i amenajarea terenului Devierea reelelor de ap, electricitate, gaze i canal, telefonie Amenajri pentru protecia mediului Modernizarea i extinderea reelelor de utiliti existente n corpul drumului (ap, canalizare, electricitate, gaze, telefonie) Beneficiari eligibili Autoriti ale administraiei publice locale: Consiliile judeene i consilii locale din mediul urban Axa prioritar 3: mbuntirea infrastructurii sociale Domeniu prioritar 3.1. - Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sntate Obiectivul specific al acestui domeniu de intervenie l constituie mbuntirea calitii serviciilor de asisten medical i repartizarea teritorial - regional echilibrat a acestora pe teritoriul rii, pentru asigurarea unui acces egal al cetenilor la serviciile de sntate. Activiti eligibile Reabilitare, modernizare cldiri Reabilitarea, modernizarea utilitilor generale i specifice Faciliti de acces pentru persoane cu dizabiliti fizice Achiziionare echipamente Beneficiari eligibili Autoriti ale administraiei publice locale

Domeniu prioritar 3.2. - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale

echiparea

33

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Obiectivul specific al acestui domeniu de intervenie l constituie mbuntirea calitii i a capacitii serviciilor sociale acordate prin sprijinirea echilibrat a acestora pe ntreg teritoriul rii, pentru asigurarea unui acces egal al cetenilor la astfel de servicii. Activiti eligibile Reabilitarea/ modernizarea cldirilor centrelor Modernizarea utilitilor generale i specifice ale centrelor sociale i rezideniale Faciliti de acces pentru persoane cu dizabiliti Dotare cu echipamente adaptate situaiei beneficiarilor de servicii oferite de centre, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabiliti Beneficiari eligibili Autoriti ale administraiei publice locale n parteneriat cu furnizorii de servicii sociale: furnizori publici/ONG-uri, acreditai n condiiile legii, care activeaz n comunitatea respectiv Furnizorii de servicii sociale: furnizori publici/ONG-uri, acreditai n condiiile legii, care activeaz n comunitatea respectiv

Domeniu prioritar 3.3. - mbuntirea dotrii cu echipamente a bazelor operaionale de intervenie n situaii de urgen Obiectivul specific al acestui domeniu de intervenie l reprezint mbuntirea capacitii de rspuns n situaii de urgen la nivelul fiecrei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de intervenie pentru acordarea primului ajutor calificat i pentru intervenii n situaii de urgen. Domeniu prioritar 3.4. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare, universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu Obiectivul acestui domeniu de intervenie l constituie mbuntirea calitii infrastructurii de educaie i formare profesional iniial, a centrelor de formare profesional continu i a spaiilor de reziden din universiti pentru asigurarea calitii i creterea participrii n educaie i formare. Activiti eligibile Reconstrucia, extinderea, consolidarea de cldiri (toate tipurile de infrastructur pentru nvmntul obligatoriu, exceptnd CIPT) Construcia, consolidarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea cldirilor localizate n cadrul CIPT Dotri cu echipamente didactice, echipamente pentru pregtirea profesional, echipamente IT i dotri specifice spaiilor de reziden Reabilitarea, consolidarea, modernizarea i dotarea cldirilor i terenurilor din campusurile universitare
34

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Reabilitarea, consolidarea cldirilor instituiilor de formare profesional continu Modernizarea utilitilor, inclusiv crearea de faciliti speciale pentru persoanele cu dizabiliti, pentru toate tipurile de infrastructur Beneficiari eligibili Autoriti ale administraiei publice locale: - Judeene pentru nvmntul special, - Municipale / oreneti / comunale pentru nvmntul obligatoriu i pentru CIPT. Universiti pentru campusurile universitare Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc Ageniile Judeene pentru Ocuparea Forei de Munc Instituii de formare profesional a adulilor din sistemul public i privat

Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local Domeniu prioritar 4.1. - Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor Obiectivul acestui domeniu este acela de a crea i/sau de a mbunti structurile regionale i locale de sprijinire a afacerilor, interveniile avnd ca scop atragerea investiiilor, revigorarea i dezvoltarea economiilor locale i regionale. Activiti eligibile Construirea/ reabilitarea/ extinderea de cldiri, exclusiv pentru activiti de producie, servicii Reabilitarea/extinderea sistemului de strzi din interiorul structurii de afaceri i a drumurilor de acces Crearea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea utilitilor de baz (staii de tratare a apei, unitile de furnizare a energiei i a gazului, sistemul de canalizare) Cablare, reele de internet broadband, etc. Demolare cldiri Activiti de promovare Extinderea structurilor de sprijinire a afacerilor Alte activiti adiacente necesare crerii/dezvoltrii structurilor de afaceri Beneficiari eligibili Autoriti ale administraiei publice locale; Societi comerciale (publice i/sau private). Domeniu prioritar 4.2. - Reabilitarea centrelor industriale poluante i neutilizate i pregtirea pentru noi activiti Motivul pentru reabilitarea siturilor industriale const n revigorarea zonelor respective, prin depoluarea propriu-zis a zonelor, introducerea acestora n circuitul economic, modernizarea lor astfel nct s devin atractive pentru investitori, i adecvate pentru dezvoltarea mediului de afaceri i, de asemenea, nfiinarea de noi structuri de sprijinire a afacerilor.

35

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Proiectele eligibile n cadrul acestui domeniu de intervenie se vor implementa n 2 faze: I. Reabilitarea sitului poluat Decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate, inclusiv preluarea i depozitarea substanelor toxice i periculoase i mbuntirea calitii terenurilor Demolarea cldirilor i planarea terenului, inclusiv ambalarea i transportul deeurilor II. Pregtirea sitului reabilitat pentru noi activiti Construirea / modernizarea/ extinderea cldirilor i anexelor aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, pentru activiti de producie i/sau servicii; Construirea/ modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/ feroviare din interiorul structurii de afaceri i a drumurilor de acces; Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitilor de baz din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: staii de tratare a apei, uniti de furnizare a energiei i a gazului, sistem de canalizare, conectare la reele broadband, inclusiv cablarea cldirii; Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ extinse. Beneficiari eligibili Autoriti ale administraiei publice locale

Domeniu prioritar 4.3. - Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor Obiectivul acestui domeniu este acela de a sprijini microntreprinderile pentru creterea competitivitii i valorificarea resurselor i a forei de munc locale. Activiti eligibile Achiziionarea de echipamente i tehnologii productive moderne, servicii, construcii Achiziionare sisteme IT (echipamente i soft) Utilizarea de noi tehnologii n activitile curente ale microntreprinderii Relocalizarea microntreprinderilor n structuri de afaceri Construcia/extinderea/reabilitarea/modernizarea spaiilor de producie a microntreprinderilor Activiti specifice de dezvoltare Beneficiari eligibili Microntreprinderi cu activiti de producie / servicii / construcii. Axa prioritar 5: Dezvoltarea durabil i promovarea turismului Domeniu prioritar 5.1. - Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural; crearea si modernizarea infrastructurilor conexe Obiectivele acestui domeniu major de intervenie sunt:
36

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Creterea importanei turismului i culturii, ca factor care stimuleaz creterea economic n regiuni, respectnd principiile dezvoltrii durabile i ale proteciei mediului Extinderea sezonului turistic Creterea numrului de turiti, prin valorificarea potenialului turistic cultural local i regional pe piaa turistic naional i internaional n cadrul acestui domeniu major de intervenie se vor finana proiecte care au ca obiectiv conservarea, restaurarea, consolidarea, reabilitarea, protejarea monumentelor istorice. POR va finana obiectivele cu potenial turistic care sunt incluse n: patrimoniul UNESCO, att din mediul urban ct i rural patrimoniul cultural naional din mediul urban i rural patrimoniul cultural local din mediul urban Proiectele acestui domeniu de intervenie se ncadreaz n urmtoarele trei categorii de operaiuni: Restaurarea, protecia i conservarea patrimoniului cultural mondial i modernizarea infrastructurii conexe Restaurarea, protecia i conservarea patrimoniului cultural naional i modernizarea infrastructurii conexe, cu potenial turistic important n vederea introducerii lor n circuite turistice Restaurarea, protecia i conservarea patrimoniului cultural din mediul urban Activitile eligibile orientative n cadrul proiectului pot fi: Restaurarea, consolidarea, protecia i conservarea cldirilor de patrimoniu Restaurarea, protecia, conservarea i realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare Lucrri i dotri pentru asigurarea iluminatului interior i exterior, a iluminatului de siguran precum i a celui decorativ Restaurarea i remodelarea plasticii faadelor Amenajri peisagistice pentru evidenierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat Dotri interioare (instalaii, echipamente i dotri pentru asigurarea condiiilor de climatizare, siguran la foc, antiefracie) Modernizarea utilitilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie electric, alimentare cu ap, canalizare) Dotri pentru expunerea i protecia patrimoniului cultural mobil i imobil Amenajarea zonelor de protecie prin delimitarea i mprejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul) Construcia utilitilor anexe (parcaje, grupuri sanitare, puncte de informare, reclame i indicatoare) Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate Construcia / reabilitarea / amenajarea cii de acces ctre obiectivul turistic de patrimoniu reabilitat; aceste activiti sunt eligibile numai n cazul n care se poate
37

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 argumenta c valorificarea obiectivului de patrimoniu restaurat este afectat de infrastructura de acces deficitar Beneficiari eligibili Autoriti ale administraiei publice locale i centrale Societi comerciale Persoane juridice (care nu sunt ageni economici) ONG-uri Domeniu prioritar 5.2. - Crearea, dezvoltarea i modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale cu potenial turistic Obiectivele acestui domeniu major de intervenie: Valorificarea resurselor naturale n scop turistic Diversificarea serviciilor turistice mbuntirea calitii serviciilor de cazare Crearea / extinderea structurilor de agrement turistic, n scopul creterii numrului turitilor i a duratei sejurului Astfel, POR va finana obiectivele cu potenial turistic care sunt incluse n: localitile din mediul urban localitile din mediul rural n care sunt implementate proiecte cu o valoare mai mare de 1.500.000 euro staiunile turistice balneare, climatice i balneo-climatice (indiferent dac sunt localizate n mediul rural sau urban) Proiectele eligibile n cadrul acestui domeniu, finaneaz: infrastructura de turism de utilitate public infrastructura de turism de utilitate public Pentru infrastructura de turism de utilitate public se pot finana urmtoarele activiti: Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenial turistic Activitile orientative pentru aceast operaiune pot fi: amenajarea n scop turistic a obiectivelor turistice naturale (formaiuni geologice, peteri, saline, mine, vulcani noroioi, lacuri) prin: instalaii de iluminat, nclzire, ventilaie, crearea / modernizarea grupurilor sanitare, crearea punctelor de colectare a gunoiului menajer construirea/ modernizarea cilor de acces la principalele obiective turistice naturale (aceste activiti sunt eligibile numai n cazul n care se poate argumenta c valorificarea obiectivului turistic este afectat de infrastructura de acces deficitar)
38

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Valorificarea potenialului turistic montan Activitile orientative pentru aceast operaiune pot fi: construirea / modernizarea punctelor (foioare) de observare / filmare / fotografiere, construirea / modernizarea refugiilor montane, amenajarea posturilor Salvamont. Dezvoltarea turismului balnear Activitile orientative pentru aceast operaiune pot fi: reabilitarea / modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilitile din corpul drumului n staiuni turistice balneare, climatice i balneo climatice crearea / reabilitarea parcurilor balneare, parcuri grdin Pentru infrastructura de turism de utilitate public privat (care intr sub incidena ajutorului de stat), urmtoarele activiti sunt eligibile: Dezvoltarea turismului balnear Activitile orientative pentru aceast operaiune pot fi: dezvoltarea reelelor de captare i /sau transport a izvoarelor minerale i saline cu potenial terapeutic din staiuni turistice balneare, climatice i balneo climatice crearea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utiliti) a bazelor de tratament din staiunile turistice balneare, climatice i balneo - climaterice, inclusiv a salinelor terapeutice Modernizarea i extinderea structurilor de cazare precum i a utilitilor conexe Activitile orientative pentru aceast operaiune pot fi: modernizarea i extinderea structurilor de cazare i a utilitilor conexe pentru valorificarea resurselor naturale i creterea calitii serviciilor turistice Crearea, reabilitarea i extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitilor aferente Activitile orientative pentru aceast operaiune pot fi: crearea i dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilitilor specifice (grupuri sanitare, ap curent, iluminat, puncte de colectare a gunoiului menajer) construirea de piscine, tranduri, bazine de kinetoterapie

39

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 construire terenuri de sport modernizare ci ferate cu ecartament ngust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal i de munte creare porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de agrement construire prtii de schi (inclusiv construirea de instalaii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zpezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al prtiilor de schi, dotarea cu echipamente pentru ntreinerea prtiilor de schi) construirea / dezvoltarea prtiilor destinate practicrii celorlalte sporturi de iarn amenajri specifice sporturilor nautice crearea i extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitilor aferente crearea/ modernizarea traseelor de cur pe teren, a locurilor de recreere i popas, a facilitilor de utilizare a izvoarelor minerale construire piste pentru cicloturism Beneficiari eligibili ai proiectelor din acest domeniu sunt: Pentru infrastructura de turism de utilitate public (care nu intr sub incidena ajutorului de stat: Uniti administrativ-teritoriale (autoriti ale administraiei publice locale, APL); Parteneriate constituite ntre uniti administrativ-teritoriale (autoriti ale administraiei publice locale) i Asociaii de dezvoltare intercomunitar (ADI) Pentru infrastructura de turism de utilitate public/ privat (care intr sub incidena ajutorului de stat): Uniti administrativ-teritoriale (autoriti ale administraiei publice locale, APL); Parteneriate constituite ntre uniti administrativ teritoriale; Asociaii de dezvoltare intercomunitar (ADI); ntreprinderi mici (inclusiv microntreprinderi), i mijlocii din domeniul turismului i/ sau activiti conexe; Parteneriate constituite ntre uniti administrative teritoriale (autoriti ale administraiei publice locale) i ONG-uri din domeniul turismului i/ sau activiti conexe Domeniu prioritar 5.3. - Valorificarea potenialului turistic i crearea infrastructurii necesare pentru creterea atractivitii regiunilor Romniei ca destinaii turistice Obiectivele acestui domeniu de intervenie sunt: Valorificarea resurselor naturale n scop turistic; Diversificarea serviciilor turistice. mbuntirea calitii serviciilor de cazare; Crearea/ extinderea structurilor de agrement turistic, n scopul creterii numrului turitilor i a duratei sejurului; Activiti eligibile Dezvoltarea reelelor de captare i /sau transport a izvoarelor minerale i saline cu potenial terapeutic (ape minerale, lacuri i nmoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor i salinelor)
40

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Amenajarea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utiliti) a bazelor de tratament din staiunile balneare i balneo - climaterice, inclusiv a salinelor terapeutice Amenajarea obiectivelor turistice naturale pentru activiti turistice (formaiuni geologice, peteri, saline, mine, vulcani noroioi, lacuri) prin: - Instalaii de iluminat, nclzire, ventilaie - Asigurarea accesului n condiii de securitate pentru turist - Amenajare grupuri sanitare etc. Amenajare puncte (foioare) de observare / filmare / fotografiere Refacerea i amenajarea cilor de acces la principalele obiective turistice naturale, cu excepia drumurilor finanate sub Axa prioritar 1 i a drumurilor comunale Construcia / reabilitarea / amenajarea cii de acces ctre obiectivul turistic reabilitat, n limita a 1000 metri Amenajarea i dotarea platformelor de campare, inclusiv utilitile specifice (grupuri sanitare, ap curent, iluminat etc.) Amenajare puncte de colectare a gunoiului menajer Amenajarea i construirea de refugii montane pentru asigurarea siguranei i a primului ajutor n caz de accidente Marcarea traseelor montane Amplasarea de panouri informative Amenajarea de noi posturi SALVAMONT Refacerea i amenajarea aleilor de acces la resursele minerale, a traseelor de cur pe teren, a spaiilor de recreere i popas, a facilitilor de utilizare a izvoarelor minerale Refacerea parcurilor balneare, parcuri grdin Modernizare structuri de cazare: renovare, reabilitare, extindere, amenajare (interior i faad, grupuri sanitare, camere / spaii pentru persoane cu handicap locomotor), izolare fonic, extindere spaii de cazare, modernizare sistem de utiliti, amenajare parcare / garaje, iluminat exterior Dotare structuri de cazare cu echipamente specifice (inclusiv echipamente ecologice pentru alimentare cu energie electric, spltorie), ascensor amenajare piscine, tranduri, bazine de kinetoterapie terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, echitaie transport feroviar de interes turistic pe cale ferat cu ecartament ngust, n zone de deal i de munte amenajarea de porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de agrement amenajarea de piste pentru cicloturism amenajarea de noi prtii de schi (inclusiv construirea de instalaii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zpezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al prtiilor de schi, dotarea cu echipamente pentru ntreinerea prtiilor de schi) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea prtiilor destinate practicrii celorlalte sporturi de iarn: echiparea cu instalaiile i echipamentele corespunztoare amenajri specifice sporturilor nautice amenajri pentru practicarea pescuitului sportiv Beneficiari eligibili Autoriti ale administraiei publice locale i centrale;
41

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Societi comerciale; Persoane juridice (care nu sunt ageni economici); ONG-uri Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU, urmrete dezvoltarea capitalului uman i creterea competitivitii acestuia, prin conectarea educaiei i a nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii i asigurarea de oportuniti sporite pentru viitoarea participare a 850.000 de persoane pe o pia a forei de munc modern flexibil i incluziv. n cadrul acestui POS, comunitile locale beneficiaz prin intermediul sprijinului acordat unitilor colare n cadrul urmtoarelor axe prioritare: Axa prioritar 1 : Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere Urmrete modernizarea sistemelor de educaie i formare profesional prin dezvoltarea de standarde i instrumente specifice la nivel de sistem i de furnizori de educaie i formare, crearea condiiilor de dezvoltare a unor rute flexibile de nvare pe tot parcursul vieii, dezvoltarea ofertelor de educaie i formare n concordan cu cerinele pieei muncii, asigurarea calitii la toate nivelurile de educaie, prin mbuntirea competenelor cadrelor didactice, formatorilor i cercettorilor. n scopul dezvoltrii societii bazate pe cunoatere vor fi susinute activitile inovatoare, programele doctorale i post-doctorale care s vin n sprijinul competitivitii i creterii economice. Axa prioritar 2: Conectarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii Finaneaz activiti care urmresc facilitarea tranziiei de la coal la viaa activ prin dezvoltarea de programe integrate de orientare i consiliere n carier i prin sprijinirea parteneriatelor ntre coli, universiti i ntreprinderi; prevenirea i corectarea fenomenului de prsire timpurie a colii prin programe integrate pentru prevenirea abandonului colar, ncurajarea participrii colare i reintegrarea celor care au prsit coala timpuriu; creterea accesului i participrii la formare profesional continu prin diversificarea programelor de formare profesional continu i sprijinirea participrii angajailor la astfel de programe. n ceea ce privete Programele Operaionale din cadrul Obiectivului Cooperare Teritorial European, acestea sunt finanate din FEDR i sunt organizate pe trei axe: Cooperare transfrontalier, n care sunt finanate proiecte de accesibilitate (transport i tehnologia Informaiei), mediu i prevenirea riscurilor, dezvoltarea economic i social i aciuni people to people. Sunt finanate proiecte de investiii i proiecte soft ntre cel puin doi beneficiari de pe o parte i alta a graniei, cu meniunea ca pentru programele la graniele externe trebuie s existe cel puin un beneficiar dintr-un stat membru i dintr-un stat ne-membru. Cooperarea transnaional n care sunt finanate n principal aciuni i dezvoltarea de reele care s duc la dezvoltare teritorial integrat n domenii precum: inovaia, mediul,
42

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 accesibilitatea i dezvoltarea urban. Sunt finanate proiecte pilot i proiecte soft ntre parteneri din minim trei state partenere n program, din care minim un stat membru. Cooperarea interregional promoveaz schimbul de experien la nivelul Comunitii i reprezint una dintre sursele de valoare adugat european, n special n mediul urban. Pentru perioada 2007-2013, cooperarea interregional se realizeaz prin 4 programe: URBACT II, INTERREG IVC, ESPON i INTERACT. Programele URBACT II i INTERREG IVC particip la iniiativa Regiuni pentru schimbarea economic care urmrete s ntreasc cooperarea i schimbul de experien, contribuind la creterea calitii programelor operaionale. URBACT II se bazeaz pe experiena ctigat prin URBACT 2002-2006. Cu asistena experilor, acesta va continua s sprijine schimbul de experien cu privire la dezvoltarea urban durabil. Aria de eligibilitate pentru URBACT II a fost extins fa de perioada anterioar: n ceea ce privete temele sale care acoper acum att obiectul coeziunii sociale, ct i al creterii i ocuprii n privina eligibilitii: acum, beneficiare sunt oraele din UE 27, regiuni, state membre, universiti, centre de cercetare INTERREG IVC urmrete s sprijine cooperarea ntre autoritile locale i regionale din Europa n vederea facilitrii schimbului de experiena i bune practici. Programul se concentreaz pe temele inovrii i economiei cunoaterii, mediul nconjurtor i prevenirea riscului. ESPON este un program de planificare spaial care finaneaz studii i rapoarte asupra dimensiunii teritoriale a politicilor de dezvoltare, oferind o platform tiinific pentru actorii implicai n dezvoltarea teritorial. Programul INTERACT ofer expertiza pentru managementul a 80 de programe de cooperare teritorial pentru promovarea unei mai mari eficiene n implementarea acestora.

Beneficiarii eligibili sunt, n general, autoriti publice locale i regionale, ONG-uri, universiti i institute de cercetare din zona de grani (pentru programele de cooperare transfrontalier) i de la nivelul ntregului teritoriu (pentru programele de cooperare Transnaional i interregional). n perioada de programare 2007-2013, Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor din Romnia gestioneaz 10 programe de cooperare teritorial european la care particip Romnia, att la graniele interne ct i la graniele externe ale Uniunii Europene:

43

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Programe de cooperare transfrontalier la graniele interne (Romnia-Ungaria, Bulgaria-Romnia) Programe de cooperare la graniele externe (Programele de cooperare finanate n cadrul Instrumentului European de Vecintate i Parteneriat ENPI cu Ucraina, Republica Moldova i n bazinul Marii Negre i a Instrumentului de Asisten pentru Preaderare IPA pentru Romnia-Serbia 2007-2013) Programul Operaional de Cooperare Transnaional Sud-Estul Europei (SEE) Programul Operaional INTERREG IVC Programul Operaional URBACT II Programul Operaional INTERACT II Programul de Cooperare Interregional ESPON 2013.

44

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

CAPITOLUL III. Coordonate regionale n dezvoltarea comunitilor locale pentru 2007 -2013 (Regiunea Sud Vest)
Aa cum am artat, Planul Naional de Dezvoltare a fost elaborat pe baza principiului parteneriatului, printr-un proces consultativ desfurat la dou niveluri. Primul a fost o consultare la nivel naional cu participare regional i a urmrit obinerea consensului tuturor partenerilor implicai n dezvoltare regional. Al doilea nivel a fost reprezentat de consultrile regionale cu participare local, coordonate de ageniile pentru dezvoltare regional. Pe baza acestora s-au identificat nevoile regionale i locale au fost elaborate Planurile de Dezvoltare Regional, care conin analize socio-economice i strategii de dezvoltare ale regiunilor. n acest sens, Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia conine profilul economic i social al regiunii de dezvoltare, strategia de dezvoltare regional i programarea financiar multianual a prioritilor i msurilor de dezvoltare regional, lund n considerare toate sursele de finanare: buget de stat, bugete locale, surse private, sprijinul financiar al UE, precum i alte fonduri externe rambursabile sau nerambursabile. Prin elaborarea PDR i a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2007-2013 s-a creat cadrul de planificare care st la baza stabilirii eligibilitii proiectelor ce vor fi finanate n regiune prin diferite programe. Partenerii regionali, precum i alte instituii, au manifestat interes fa de coninutul PDR, acesta constituind punctul de plecare n elaborarea altor documente de programare sectoriale i subsectoriale regionale: Planul Regional de Aciune pentru Mediu Planul Regional pentru Gestionarea Deeurilor Planul Regional de Aciune pentru nvmntul Profesional i Tehnic Planul Regional pentru Ocuparea Forei de Munc Strategia de dezvoltare regional este corelat cu politicile i reglementrile comunitare, precum i cu strategiile de dezvoltare la nivel naional, obiectivele sale prioritare fiind orientate n principal spre domeniile de intervenie ale instrumentelor structurale si ale altor fonduri europene. n urma analizei situaiei existente, au fost identificate i evideniate n Strategia de dezvoltare a Regiunii Oltenia punctele tari, punctele slabe, oportunitile i ameninrile caracteristice regiunii, astfel: Regiunea dispune de urmtoarele avantaje - puncte tari:

45

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Este o regiune de tranzit cheie ntre Banat i Muntenia (Bucureti) Este cel mai mare productor de energie din Romnia cu resurse energetice refolosite Regiunea este bogat n resurse minerale (crbune, sare, izvoare minerale, roci de construcie) Industria lemnului (Subcarpaii Olteniei) i serviciile de transport din regiune sunt competitive Universitatea din Craiova este unul din cele mai importante centre universitare din ar Fluviul Dunrea, o resurs important pentru industrie i turism Potenial turistic diversificat: arii protejate, parcuri naturale, muni, peteri, zone rurale nepoluate, ape minerale i staiuni balneare, pescuit i vntoare, atracii culturale, mnstiri n zone pitoreti Suprafee ntinse de terenuri agricole, cu soluri fertile, propice unei agriculturi moderne Zone de concentrare a industriei moderne cu numeroase investiii de capital internaional Punctele slabe au fost identificate prin analiza SWOT a PDR Oltenia astfel nct nevoile specifice de dezvoltare ale regiunii s poat fi uor de pus n eviden: Infrastructura de transport insuficient dezvoltat (inexistenta unei autostrzi n regiune, inexistenta unui drum/cale ferat de legtur cu Bulgaria, porturi slab dezvoltate, infrastructura aeroportuar insuficient dezvoltata) Regiune de grania slab dezvoltat (la grania cu Bulgaria i Serbia) Capacitate sczut de atragere a investiiilor strine directe, reea de sprijinire a afacerilor slab dezvoltat, capacitate slab de consultan Infrastructura de afaceri n stadiu incipient de dezvoltare (inclusiv pentru agricultura) Ultimul loc n tara ca i numr de IMM-uri n regiune i cel mai mic numr de IMM-uri cu capital strin din ar Insuficiena i standardul sczut al infrastructurii turistice i de agrement, calitatea slab a serviciilor din turism Prezena unor zone monoindustriale Existena unor areale geografice cu densitate sczut a populaiei i un grad redus de accesibilitate (est, sud, centru) Regiune rural cu o pondere mare a populaiei ocupate n agricultur i o rentabilitate sczut a activitilor agricole datorat frmirii terenurilor, unitilor productive mici, mecanizrii reduse etc. Probleme serioase cu srcia, servicii sociale precare Probleme de mediu afectnd apa, aerul, solul i subsolul Calitatea sczut a infrastructurii de sntate Decalaj ntre pregtirea oferit de coal i cerinele pieei muncii Dispariti educaionale ntre mediul rural i urban Infrastructura de cercetare inovare slab dezvoltat i grad redus de punere n practic a rezultatelor cercetrii inovrii

46

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Grad redus de urbanizare i existena unor areale urbane degradate cu infrastructura de utiliti nvechit, cldiri aparinnd patrimoniului cultural n stare avansat de degradare, lipsa zonelor verzi i de recreere, insuficiena transportului public Decalaj informaional, inclusiv n (i intre) orae Dificulti legate de integrarea unei numeroase minoriti a romilor (5-6% din populaia total a regiunii, dup estimrile fcute de organizaiile etniei rome) Oportunitile de care poate beneficia Regiunea Sud-Vest Oltenia sunt: Potenial de exploatare a Dunrii ca un coridor de transport cu cost redus (axa prioritara TEN-T 18) Construcia podului Calafat-Vidin (acces la sosea i cale ferat) ctre Bulgaria, Grecia, Turcia, Orientul Apropiat i Mijlociu (axa prioritara TEN-T 7) Potenial crescut pentru turismul montan, rural, balnear, dunrean, religios etc. Dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi oportuniti pentru crearea de noi locuri de munc UE aloc fonduri substaniale prin programele operaionale Potenial crescut pentru agricultura ecologic i agroturism, n special n nord Interes pentru nfiinarea parcurilor tehnologice i industriale Disponibilitatea forei de munc pentru recalificare i dezvoltarea abilitailor n acelai timp, trebuie contracarate urmtoarele ameninri: Creterea disparitilor inter i intra-regionale Creterea ratei omajului n urma privatizrii ntreprinderilor mari i a restructurrii industriale Problemele acumulate n industria extractiv Lrgirea UE va duce la creterea competiiei pentru produsele agricole, putnd defavoriza unele sectoare tradiionale, n prezent competitive la export Migraia masiv a tineretului datorit lipsei locurilor de munc Descalificarea specialitilor din industria constructoare de maini (Craiova, Bal, Turnu-Severin. Pe baza analizei situaiei existente, a oportunitilor existente i a avantajelor identificate la nivel regional, au fost astfel stabilite un set de obiective bazate pe prioriti de dezvoltare i un set de msuri pentru implementarea acestora. Obiectivul general al strategiei de dezvoltare socio-economic pentru 2007- 2013 este acela de reducere a disparitilor de dezvoltare ntre regiunea SV Oltenia i celelalte regiuni ale rii n scopul creterii nivelului de trai al cetenilor. Obiectivul general de mai sus poate fi atins prin: Crearea de noi locuri de munc avnd n vedere scderea numrului de lucrtori din agricultur i alte cteva sectoare industriale

47

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Creterea atractivitii regionale i dezvoltarea durabil a regiunii prin mbuntirea infrastructurii, valorificarea zonelor urbane i a potenialului turistic Creterea competitivitii regionale prin sprijinirea ntreprinderilor, dezvoltarea infrastructurii i calificarea resurselor umane Pe lng investiii considerabile, pentru realizarea obiectivelor prevzute sunt stabilite urmtoarele prioriti: sprijinul pentru creterea competitivitii economice in sectorul privat modernizarea i dezvoltarea infrastructurii regionale dezvoltarea turismului i valorificarea patrimoniului natural si a motenirii cultural-istorice dezvoltarea resurselor umane n sprijinul unei ocupri durabile i mbuntirea serviciilor sociale dezvoltarea zonelor rurale i montane protecia i mbuntirea calitii mediului 1. Sprijinul pentru creterea competitivitii economice n sectorul privat Prin intermediul unui set de trei msuri, aceasta prioritate regional va urmri susinerea investiiilor productive (utilaje i tehnologii noi) care s asigure adaptarea calitii produciei la standardele pieei europene. n mod complementar vor fi sprijinite serviciile pentru dezvoltarea afacerilor (marketing i management n IMM-uri i turism) i investiiile pentru dezvoltarea reelelor de ntreprinderi i asociaiilor profesionale. Deoarece inovarea reprezint premisa dezvoltrii economice, se vor urmri stimularea inovrii i transferului tehnologic prin finanarea activitii de cercetare dezvoltare produs/achiziionat de ntreprinderi, asigurarea serviciilor specializate de transfer tehnologic i consultan pentru cercetare oferite de instituiile de transfer tehnologic i inovare, acordarea de sprijin pentru integrarea i adaptarea soluiilor e-business cu aplicaiile de tip e-guvernare n vederea reducerii decalajului informaional n regiune. Msuri: Sprijin pentru investiii de capital n sectorul privat Sprijin pentru investiii necorporale i dezvoltarea asistenei pentru reelele de ntreprinderi i asociaiile profesionale Sprijin pentru dezvoltarea capacitii de cercetare/dezvoltare/inovare (inclusiv i n cadrul administraiei publice locale) i reducerea decalajului informaional n regiune

2. Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii regionale Aceasta prioritate vizeaz reducerea deficitului infrastructurii, urmrind mbuntirea competitivitii sistemului regional ca i a calitii vieii n regiune. Intervenia va contribui la:
48

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 mbuntirea infrastructurii de transport (drumuri, aeroporturi, porturi, ci ferate), mbuntirea infrastructurii sociale i de educaie prin modernizarea i dotarea instituiilor de nvmnt de toate nivelurile, a unitilor sanitare i serviciilor medicale, crearea i/sau mbuntirea structurilor de sprijinire a afacerilor i a infrastructurii aferente acestora, dezvoltarea i extinderea infrastructurii utilitilor i infrastructurii energetice (alimentare cu ap, reeaua de canalizare, alimentare cu gaze naturale) i a infrastructurii energetice (reele de transport i capacitai de producie a energiei electrice i termice), reabilitarea mediului urban, conservarea resurselor culturale i arhitectonice din regiune, inclusiv a celor localizate n zonele urbane i sub-urbane, creterea capacitaii regionale de a furniza servicii pentru afaceri i instituii publice i mbuntirea infrastructurii de cercetare-dezvoltare. Intervenia va viza de asemenea, nfiinarea unei mai bune legturi cu Bulgaria i Serbia ceea ce, va duce la rndul sau, la consolidarea legturilor cu Europa de Vest. Msuri: mbuntirea infrastructurii de transport, inclusiv cea transfrontalier mbuntirea infrastructurii de afaceri prin crearea de situri tehnologice, industriale, comerciale, de agricultur i meteugreti mbuntirea infrastructurii sociale i de educaie Reabilitarea zonelor urbane, (inclusiv zone verzi, moteniri culturale i istorice, sport i activiti recreative, site-uri industriale deteriorate i abandonate, parcri, zone pietonale, control trafic, parcuri) Crearea infrastructurii pentru cercetare i dezvoltare tehnologic, pentru sectorul privat i pentru instituii mbuntirea infrastructurii energetice i valorificarea resurselor regenerabile de energie

3. Dezvoltarea turismului i valorificarea patrimoniului natural i a motenirii culturalistorice Strategia regional vizeaz creterea atractivitii regiunii prin dezvoltarea economic i crearea de locuri de munc, ca urmare a valorificrii motenirii culturale i resurselor naturale i a mbuntirii calitii infrastructurii de cazare i de agrement. Se urmrete totodat creterea vizibilitii regiunii prin crearea i editarea de pliante, brouri, alte categorii de documentaie de prezentare i extinderea afacerilor n turism prin crearea de servicii-suport n sprijinul afacerilor n turism i de reele de asociaii profesionale n domeniul turismului. Msuri: Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de turism Creterea atractivitii turismului n regiune, dezvoltarea marketingului regional

49

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

4. Dezvoltarea resurselor umane n sprijinul unei ocupri durabile i mbuntirea serviciilor sociale Strategia regional vizeaz asigurarea creterii capacitii de angajare i a ocuprii prin adaptarea forei de munc la necesitile pieii muncii, societii i economiei bazate pe cunoatere, prin aceasta combtndu-se i srcia i excluderea social. Intervenia va sprijini dezvoltarea sistemului de educaie (preuniversitar i universitar) i formare profesional iniial i facilitarea tranziiei de la scoal la piaa muncii, dezvoltarea sistemului de formare profesional continu, creterea accesului i participrii la nvarea pe ntreg parcursul vieii, creterea adaptabilitii forei de munc i a ntreprinderilor la nevoile pieei muncii, msuri active pe piaa forei de munc i instruire n special pentru omeri i grupuri dezavantajate. De asemenea, vor fi sprijinite investiiile pentru dezvoltarea serviciilor medicale, sociale i de voluntariat n sprijinul cetenilor. Msuri: Dezvoltarea sistemului de educaie (preuniversitar i universitar) i formare profesional iniiala i facilitarea tranziiei de la coala la piaa muncii Dezvoltarea sistemului de formare profesionala continua (FPC), creterea accesului i participrii la nvarea pe ntreg parcursul vieii Creterea adaptabilitii forei de munca i a ntreprinderilor la nevoile pieei muncii Masuri active pe piaa forei de munca i instruire n special pentru omeri i grupuri dezavantajate Dezvoltarea serviciilor medicale, sociale i de voluntariat n sprijinul cetenilor Dezvoltarea resurselor umane n cadrul autoritarilor publice locale i a structurilor implicate n gestionarea asistentei comunitare 5. Dezvoltarea zonelor rurale i montane A cincea prioritate regional este dezvoltarea zonelor rurale i montane, viznd: diversificarea economiei rurale prin diversificarea activitilor non-agricole, sprijinul pentru crearea i dezvoltarea micro-ntreprinderilor, ncurajarea activitilor turistice; mbuntirea calitii vieii n mediul rural prin dezvoltarea serviciilor de baz pentru populaie, renovarea i dezvoltarea satelor, conservarea patrimoniului rural, pregtire profesional, mbuntirea competenelor de management i implementare a strategiilor locale de dezvoltare; dezvoltarea economic durabil a fermelor i a exploataiilor forestiere prin utilizarea durabil a terenurilor agricole i forestiere; creterea competitivitii agriculturii i silviculturii i adaptarea ofertei la cerinele pieei; promovarea iniiativelor locale prin ncurajarea aciunilor de tip LEADER; asigurarea pescuitului durabil i dezvoltarea acvaculturii. Msuri: Dezvoltarea infrastructurii rurale Creterea competitivitii fermelor agricole i a ntreprinderilor n mediul rural Diversificarea economiei rurale i dezvoltarea spaiului rural Dezvoltarea economic durabil a exploataiilor forestiere i a zonelor montane
50

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Promovarea iniiativelor locale de tip LEADER Dezvoltarea pescuitului durabil i a acvaculturii

6. Protecia i Imbunatatirea calitii mediului. A asea prioritate vizeaz mbuntirea calitii vieii n regiune prin mbuntirea infrastructurii de mediu: efectuarea de lucrri n scopul prevenirii i reducerii riscurilor legate de dezastrele hidrogeologice (realizarea unor poldere, lucrri de ndiguire, regularizarea cursurilor de ap, modernizarea i dezvoltarea sistemelor informaionale pentru avertizarealarmare n timp real a populaiei, elaborarea harilor de risc la inundaii i introducerea lor n planurile de urbanism general, realizarea cu prioritate de amenajri, lacuri de acumulare, lucrri de desecare - drenaj); dezvoltarea colectrii difereniate a deeurilor menajere i a deeurilor industriale i reutilizarea acestora; managementul deeurilor (construirea/reabilitarea staiilor de epurare a apelor uzate, construirea/modernizarea facilitailor de ap i ap uzat n zone specifice, dezvoltarea sistemelor de management al diverselor tipuri de deeuri); protejarea biodiversitii (dezvoltarea i managementul habitatelor i faunei comunitare) i a ariilor protejate; reabilitarea siturilor industriale i militare poluate. Msuri: mbuntirea i extinderea infrastructurii de utiliti (alimentare cu ap, reele de canalizare, gaze naturale i termoficare) Extinderea utilizrii sistemelor de tratare a apelor uzate Extinderea i modernizarea sistemelor de gestionare a deeurilor Protejarea biodiversitii (dezvoltarea i managementul habitatelor florei i faunei) i a ariilor protejate Dezvoltarea unui sistem integrat de monitorizare a mediului i intervenie rapid Reducerea impactului negativ asupra mediului generat de centralele de energie electric i termic nvechite Reabilitarea siturilor industriale i militare poluate mbuntirea infrastructurii adecvate prevenirii riscurilor naturale de mediu

51

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

CAPITOLUL IV. Coordonate judeene


Cu o suprafa de 5765 kmp, reprezentnd 2,4% din teritoriul Romniei judeul Vlcea are, conform organizrii administrativ-teritoriale, dou municipii Ramnicu Valcea - reedina judeului i Drgani, ase orae: Climneti, Horezu, Ocnele Mari, Bile Olneti, Bile Govora, Brezoi, Bbeni, Blcesti i 75 de comune. Principalele ramuri industriale din jude se bazeaz pe exploatarea resurselor naturale existente, cele mai reprezentative fiind: industria energetic - utilizeaz potenialul energetic al Oltului i al afluenilor si, realiznd o producie de 1000 MW. industria chimic - judeul Vlcea deine una dintre cele mai mari capaciti de prelucrare n acest domeniu din ar, ocupnd 42,2% din volumul produciei industriale a judeului - aici sunt produse mai mult de 70 de produse diferite, printre care produse sodice si derivai, produse organice de sintez, produse macromoleculare, solveni organici clorurai, produse agrochimice, etc. Multe dintre aceste produse constituie materii prime sau intermediare pentru alte ramuri. Principalii reprezentani ai acestei ramuri n judeul Vlcea sunt S.C. OLTCHIM SA si S.C. UZINELE SODICE GOVORA S.A.. exploatarea i prelucrarea lemnului, incluznd i producia de mobil. Cele mai importante uniti din acest domeniu sunt S.C. COZIA FOREST S.A. si S.C. ELVILA S.A. filiala Carpatina, prima avnd ca obiect de activitate exploatarea lemnului i cea de a doua prelucrarea acestuia i producia de mobil. industria constructoare de maini produce echipamente pentru industria petrochimic, pentru industria productoare de autovehicule, elemente hidraulice, etc. Principalii reprezentani ai acestei ramuri sunt S.C. VILMAR S.A., un joint-venture Franco-Roman, S.C. ROTI AUTO S.A. si S.C. HERVIL S.A. industria uoar este de asemenea bine reprezentat, prin fabrici productoare de nclminte i mbrcminte din piele i nlocuitori, textile i materiale neesute etc. industria alimentar este reprezentat de fabrici de conserve din legume i fructe, de produse lactate, de panificaie i buturi rcoritoare i alcoolice.

n ceea privete agricultura i silvicultura, din suprafaa total a judeului, 42,7% este suprafa agricol (dealuri, livezi, vii), iar restul este acoperit de pdure i alta vegetaie forestier. Fondul funciar agricol este de 246 814 ha, din acesta 34,5% constituie teren arabil, 44% sunt puni, 12,3% fnee, iar restul plantaii de livezi i vii. Creterea de animale este o activitate de baz n mediul rural. Cele mai bine reprezentate sectoare agricole din judeul Vlcea sunt cel viticol i cel pomicol, datorit n primul rnd reliefului deluros i climei prielnice. Situat la o altitudine medie, n mijlocul dealurilor subcarpatice i avnd o clim blnda, judeul Vlcea este renumit pentru legumele i fructele sale. n zona Drgani se obine o mare varietate de vinuri i de asemenea de struguri de mas. Speciile pomicole sunt din cele mai variate, de la pruni i meri la aluni i nuci. Bine reprezentate sunt de asemenea culturile de cereale (porumb, orz, gru).

52

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 n ceea ce privete comunitatea de afaceri, ncepnd din 1991, au fost nregistrate la Oficiul Registrului Comerului 9067 societi comerciale i 2750 persoane fizice care desfoar activiti economice. Sectorul ntreprinderilor mici i mijlocii este foarte bine reprezentat, acest tip de societi fiind majoritare in Vlcea. Tendina actual este de orientare a acestora ctre domenii economice noi, mai puin reprezentate n peisajul economic regional actual. Totui, innd cont de potenialul existent, turismul este considerat prioritatea judeului Vlcea, justificrile acestui statut de prioritate fiind: turismul este un sector economic cu perspective de dezvoltare pe termen lung, resursele turistice fiind practic inepuizabile turismul acioneaz ca un element dinamizant al ntregului sistem economic, genernd o cerere specific de bunuri i servicii la nivelul celorlalte sectoare ale economiei turismul reprezint o pia sigur a forei de munc i de redistribuire a celei disponibilizate din alte sectoare economice restructurate valorificarea optim a resurselor, promovarea i marketingul eficiente ale produselor turistice pe piaa extern, poate constitui o surs semnificativ de sporire a ncasrilor valutare la nivelul judeului dezvoltarea durabil a turismului contribuie la creterea economic i social i la atenuarea dezechilibrelor de dezvoltare, ameliornd condiiile de via i sporind veniturile populaiei n special n zonele rurale turismul constituie un mijloc de protejare, conservare i valorificare ale potenialului cultural, istoric, folcloric i arhitectural al judeului turismul poate avea i vocaie ecologic prin exploatarea durabil a valorilor fundamentale ale existenei umane (ap, aer, flor, faun, ecosisteme, etc.) turismul poate fi un mijloc activ de educare i ridicare a nivelului de instruire i civilizaie a oamenilor, avnd un rol deosebit n utilizarea timpului liber al populaiei Principala atracie turistic a judeului Vlcea o constituie staiunile balneo-climaterice, vestite pentru apele minerale, geotermale i frumuseea peisajului. Oferta turistic a judeului cuprinde mai mult de 11.000 de locuri de cazare n hoteluri, vile, campinguri i gospodrii rurale nregistrate n sistemul romanesc de turism rural i ecologic. O scurt prezentare a facilitilor oferite de staiunile vlcene cuprinde urmtoarele: Staiunea Bile Olneti, aflat la 18 km de Rmnicu Vlcea, este situat la 475 m altitudine, n nord-estul Olteniei, la poalele Munilor Cptnii, de o parte i de alta a prului Olneti. Staiunea deine cel mai mare numr de izvoare minerale din Romnia i a obinut Medalia de Aur la Expoziia Internaional de la Viena n 1873 pentru calitatea curativ a apelor sale. Acestea sunt recomandate pentru tratamentul afeciunilor aparatului digestiv i urinar i afeciunilor metabolice.
53

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Staiunea Bile Govora, aflata la 12 km de gara Govora i la 20 km sud-vest de Rmnicu Vlcea, este situat la 360 m altitudine, ntr-o depresiune subcarpatic din nord-estul Olteniei. i este renumit pentru tratamentul afeciunilor respiratorii, locomotorii i neurologice. Climneti Cciulata, aflat la 18 km de Rmnicu Vlcea, la 81 km de Sibiu i la 198 km de Bucureti, este situat la ieirea Oltului din Carpaii Meridionali, ntr-un cadru natural deosebit de pitoresc (la 260 m altitudine). Izvoarele sale minerale sunt recomandate pentru tratamentul bolilor aparatului digestiv i celor asociate. Staiunea Voineasa, aezat pe Valea Lotrului la 80 km de Rmnicu Vlcea, la 580-640 m altitudine, este recunoscut ca staiune climateric Munii nconjurtori constituie cadrul natural optim pentru practicarea sporturilor de iarn i a drumeiilor. Zona Ocnele Mari - Ocnia este renumit pentru bazinele sale cu ap srat i noroiul sapropelic utilizat n tratarea reumatismului i afeciunilor locomotorii.

Dezvoltarea economic echilibrat i durabil a judeului Vlcea se bazeaz pe o serie de strategii, planuri i programe, elaborate la nivel judeean:

Strategia Judeean de Asisten Social i Protecie a Copilului 2007-2013 Aceast strategie definete viziunea spre care tinde serviciul public de asisten social pe baza unui plan de aciune pe termen mediu i lung care vizeaz: crearea unui sistem comprenhensiv i eficient de servicii sociale la nivel judeean capabil s asigure incluziunea social a tuturor categoriilor vulnerabile i creterea calitii vieii persoanei mbuntirea serviciilor pentru copii, tineri si familie restructurarea serviciilor destinate persoanelor adulte cu handicap dezvoltarea serviciilor sociale orientate spre promovarea autonomiei persoanelor vulnerabile si creterea capacitii acestora de integrare social diversificarea serviciilor pentru persoanele vrstnice accesibilizarea si adaptabilizarea serviciilor sociale prin deschiderea lor ctre comunitate si implicarea comunitii n furnizarea de servicii asigurarea accesului echitabil si nediscriminatoriu a tuturor persoanelor in dificultate la serviciile oferite de DGASPC Vlcea Strategia de realizare a Sistemului Integrat de Asisten Medical i Tehnic de Urgen Prespitaliceasc (SIAMTUP) n judeul Vlcea 2007-2013 prin care se prevede nfiinarea unor structuri de urgen i completarea dotrii tehnice a structurilor existente. Oraul Ocnele Mari este arondat structurii din municipiul Rmnicu Vlcea alturi de Bile Olneti i comunele Berislveti, Budeti, Bujoreni, Deti, Goleti, Milcoiu, Muereasca, Pueti-Mglai, Runcu, Sltrucel, Vldeti Strategia de dezvoltare a serviciilor medicale din judeul Vlcea 2007-2013 cu urmtoarele obiective specifice: 1 - Creterea accesibilitii populaiei la ngrijirile sanitare 1.1. mbuntirea accesibilitii instituionale 1.2. mbuntirea accesibilitii la servicii medicale

54

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 1.3.dezvoltarea, modernizarea infrastructurii furnizorilor de servicii medicale i dotarea acestora cu aparatura medical i mijloace de transport specifice 1.4 mbuntirea asistenei medicale de urgen prespitaliceasc, n special nfiinarea, pn n 2013, n cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Vlcea, a unor puncte de lucru pentru toate staiunile balneare 1.5. reorganizarea sectorului de asistenta psihiatrica 2 - Creterea calitii serviciilor medicale 2.1.asigurarea continuitii actului medical, prin creterea ponderii ngrijirilor la domiciliu, a asistentei medicale primare si a serviciilor de sntate acordate in ambulatoriu 2.2.cresterea competentelor profesionale ale personalului medical 2.3.practici medicale unitare bazate pe ghiduri de practica si protocoale clinice 3- mbuntirea finanrii sectorului public 3.1. creterea transparenei n utilizarea fondurilor 3.2. atragerea de noi resurse financiare n domeniul sanitar Planul Local de Aciune pentru Mediu al Judeului Vlcea - 2006-2018, n cadrul cruia au fost identificate urmtoarele aciuni ce urmeaz a fi implementate n judeul Vlcea: elaborarea de proiecte pentru promovarea dezvoltrii durabile n zonele turistice stabilirea de locaii noi pentru depozite de deseuri menajere in conformitate cu legislatia mpdurirea zonelor afectate de eroziune retehnologizarea proceselor industriale poluante extinderea si modernizarea statiilor de epurare a apelor reziduale existente sau realizarea unor instalatii noi Planul Judeean de Gestionare a Deeurilor in Judeul Vlcea - 2007-2013 n care este prevzut construirea a 2 depozite ecologice zonale, din care unul n apropierea localitii suburbane Feeni, la 9 km de centrul municipiului Rmnicu Vlcea, la care va fi arondat i oraul Ocnele Mari, precum i construirea a 4 staii de transfer n Brezoi, Blceti, Galicea, Frteti. De asemenea este prevzut realizarea a nc 4 sisteme de colectare selectiv n jurul localitilor Deti, Frnceti, Ioneti i Mldreti. Toate celelalte depozite neconforme vor trebui nchise, acest lucru fcndu-se etapizat. Strategia de Dezvoltare a Turismului in Judeul Vlcea - 2007-2013 Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare a Turismului n Judeul Vlcea 2007-2013 l constituie creterea competitivitii turismului vlcean. Potrivit prioritilor stabilite, obiectivele specifice sunt urmtoarele: Prioritatea I Infrastructura i serviciile de turism Obiectivul I.1. Creterea capacitii de absorbie a finanrilor Obiectivul I.2. Dezvoltarea infrastructurii de turism

55

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Obiectivul I.3. Dezvoltarea serviciilor de turism (introducerea n circuitul turistic a izvoarelor minerale i terapeutice nevalorificate) Prioritatea II Promovarea i marketingul Obiectivul II.1. - Promovarea coerent i unitar Obiectivul II.2. Marketingul Prioritatea III Resursele umane Obiectivul III.1. - Instruirea resurselor umane Prioritatea IV - Dezvoltarea capacitii administrative Obiectivul IV.1. - Dezvoltarea capacitii administrative a autoritilor publice locale, a asociaiei reprezentative, a furnizorilor de servicii i a operatorilor de turism Strategia de Dezvoltare a Culturii in Judeul Vlcea - 2008-2013, cu urmtoarele obiective strategice: dezvoltarea cooperrii intra-regionale promovarea valorilor culturale existente dezvoltarea culturii n plan local, innd seama de specificul i de potenialul fiecrei zone pstrarea unor tradiii, meteuguri i forme de exprimare artistic specifice reabilitarea monumentelor istorice, (re)inseria lor n viaa cultural a comunitilor i utilizarea acestui potenial ca resurs important a turismului cultural dezvoltarea industriilor culturale i conexe, ca alternative la procesul de dezindustrializare din regiune Strategia de dezvoltare a nvmntului preuniversitar din judeul Vlcea 20072013, prin care Inspectoratul colar Judeean Vlcea i propune: I. Asigurarea egalitii de anse i sporirea accesului la educaie Acces egal la educaie pentru toi copii prin asigurarea educaiei de baz pentru grupuri dezavantajate Reabilitare a infrastructurii colare i mbuntirea condiiilor de nvmnt prin dezvoltarea bazei didactico-materiale Optimizarea transportului elevilor prin achiziionarea de microbuze colare Continuarea procesului de informatizare a unitilor de nvmnt Susinerea tinerilor cu potenial n performana colar Armonizarea ofertei educaionale la specificul zonal i cu oferta de locuri de munc Diversificarea paletei de meserii in colile de Arte i Meserii n funcie de cerinele pieei forei de munc II. Asigurarea calitii educaiei i compatibilizarea sistemului naional de nvmnt cu sistemul European de educaie i formare profesional Curriculum Naional mbuntirea evalurii i examinrii performanelor colare Asigurarea calitii serviciilor educaionale prin dezvoltare instituional III. Fundamentarea planului de colarizare i restructurarea reelei colare IV. Dezvoltarea formrii profesionale i educaia permanent

56

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Asigurarea formrii i dezvoltrii profesionale a cadrelor didactice din unitile de nvmnt preuniversitar din subordinea I.S.J. Vlcea printr-o acoperire mai adecvat a nevoilor reale de formare identificate la nivelul judeului; Asigurarea calitii educaiei i pregtirea societii bazate pe cunoatere prin proiecte i programe de formare i abilitare a cadrelor didactice n domeniul nvrii informatizate Reconsiderarea managementului la nivelul Casei Corpului Didactic in direcia asigurrii resurselor necesare acreditrii i implementrii unor programe de formare proprii Ameliorarea feed-back-ului programelor i activitilor de formare Accentuarea dimensiunii europene a activitii de formare n educaie prin iniierea i derularea de parteneriate internaionale V. Reforma educaiei timpurii VI. Creterea capacitii instituionale pentru elaborarea i gestionarea proiectelor Formarea cadrelor didactice n domeniul managementului de proiect Realizarea unei reele cu responsabilii programelor comunitare din unitile colare din jude Participarea la programele comunitare din domeniul educaiei i formrii profesionale Socrates i Leonardo da Vinci Colaborarea bi i multilateral n domeniul educaiei

Strategia de dezvoltare a infrastructurii de drumuri i poduri judeene n perioada 2007 2013 Pe baza acestor documente, elaborate n concordan cu planurile i strategiile regionale i naionale, se pot stabili principalele direcii n vederea dezvoltrii echilibrate a tuturor zonelor judeului Vlcea, avnd la baz analize pertinente i orientri strategice cu privire la situaia actual n diverse domenii de interes.

57

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

CAPITOLUL V. Situaia existent la nivel local

Aezare geografic

Ocnele Mari este un ora situat n partea central-estic a judeului Vlcea i n partea centralsudic a Romniei, n zona Subcarpailor, de-a lungul vii Prului Srat. n Ocnele Mari se poate ajunge folosind drumul DN 67, distana fa de Rmnicu Vlcea fiind de 8 km. Redeclarat ora n anul 1960, dup ce n anul 1948 fusese transformat n comun, are n componena sa localitile:

BUDA, locuitori 108, la 5 km de centrul de oraului COSOTA, locuitori 93, la 1 km de centrul de oraului FACAI, locuitori 18, la 2 km de centrul de oraului GURA SUHASULUI, locuitori 1469, la 3 km de centrul de oraului LUNCA, locuitori 764, la 4 km de centrul de oraului OCNITA, locuitori 568, la 2 km de centrul de oraului SLATIOARELE, locuitori 427, la 4 km de centrul de oraului TEICA, locuitori 6,la 2 km de centrul de oraului

58

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 n limitele actuale oraul Ocnele Mari se nvecineaz: la nord cu comuna Puesti-Maglasi, la est i sud cu municipiul Rmnicu Valcea, iar la vest cu comuna Mihieti i comuna Buneti.

Istoric
Dei este atestat documentar abia n secolul XV, printr-un document redactat ntre anii 1402 1418, semnat de Mircea cel Btrn, oraul este locuit nc din timpuri ndeprtate. ntre dealurile care l nconjoar, pe Valea Bradului, au fost gsite urme ale unei aezri din epoca neolitic (unelte din piatra, topoare, vrfuri de lance, cuite sau vase confecionate din lut ars). n zona cetii Buridavei a fost descoperit o necropol unde s-au gsit diferite obiecte cu valoare arheologic precum: ulcioare, ceti i blide din lut ars i un mare depozit subteran de cereale, construit n tuful calcaros al dealului. Aceasta cetate dacic face parte (alturi de cele de la Tetoiu i Grditea) din fortreele care au constituit un ingenios sistem defensiv n partea sud-estic a reedinei regilor daci, Sarmisegetuza Regia, din Munii Ortiei. Materialul arheologic descoperit la Buridava este exceptional de bogat, de variat i de original, oglindind, pe de o parte, particularitile locale, pe de alt parte integrndu-se n marea unitate etno-cultural a dacilor. n aezri au fost identificate locuine patrulatere care erau construite din brne groase. n fiecare locuin au fost gsite numeroare vase, ntregi sau fragmente, lucrate i ornamentate dup vechea tradiie. nc din secolul al III-lea .e.n. olritul a devenit un meteug propriu-zis, la Ocnia gasinduse i o bogat colecie de ceramic pictat. Despre complexul dacic de la Ocnia se spune c este, deocamdat, singurul loc unde s-a descoperit a cantitate aa de mare de ceramic pictat. n centrul de la Ocnia de azi funcionau ateliere metalurgice, dovad fiind numeroasele unelte gsite: seceri, cuite, scule de lucrat lemnul, datnd cu mult nainte de vremea lui Burebista, precum i o mare cantitate de zgur de fier i creuzete folosite n metalurgie.

Relief
Aezarea se afl ntr-o depresiune, la o altitudine de circa 320 m, fiind strjuit de dealuri cu o altitudine cuprins ntre 400 i 600 m. Privit de sus, teritoriul acestei localiti se aseamn cu o "cldare" n poziie normal, fiind nchis pe margini cu iruri nentrerupte de dealuri ce au o inclinaie de pn la 45. Cordonul de dealuri ce nconjoar oraul Ocnele Mari se deschide ca o potcoav, numai n partea de sud-est n direcia prului Srat, care izvorte din nordul cartierului Lunca, strbate oraul i se vars n rul Olt.

59

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Pe lng apele curgtoare, specifice zonei sunt i lacurile dulci i srate. Lacul Doamnei cu ap dulce, de pe dealul Gura Suhaului este amintit n documentele istorice nc din 1497. Lacurile srate au luat natere n zona masivelor de sare, prin acumularea apei n fostele saline. De asemenea, ca urmare a constituiei litologice, agenii modelatori au creat o serie de forme de microrelief, din care cele mai spectaculoase sunt eroziunile liniare din punctul numit La Evantai.

Resurse naturale
Dup cum se tie, cea mai important dintre resursele naturale din aceast zon este sarea i ocup, prin valorificarea superioar, un loc nsemnat n economia oraului. Sarea este principala materie prim ce se folosete n industria chimic. n combinaie cu ea se obin pe plan mondial peste 85 produse chimice. Aici se afl un masiv de sare cu o lungime de peste 6 km, o lime de 1,5 km i o grosime ce depete 400-500 m. Acest masiv ncepe de la est unde se mai vd i astzi gurile "Ocnele Mici"(Crpini) i se prelungete pe sub dealurile cartierelor: Buda, Teica, Ocnia, Lunca, spre Teiu. La nceput, extraciile de sare se fceau mai mult pe vile din apropierea Prului Srat unde apreau izvoare srate, care indicau ca sarea se gsete mai la suprafaa solului. Primele lucrri tiinifice despre zcmntul de sare din Ocnele Mari dateaz din anul 1883, dar exploatarea srii se realiza aici nc din perioada neoliticului, avnd n vedere uneltele gsite n zon. Aezarea Ocnele Mari este cunoscut, pe vremea lui Decebal, ca fiind cel mai mare centru de extracie a srii, pentru ca apoi, n timpul ocupaiei romane, s se construiasc n acest loc un castru pentru exploatarea i aprarea zcmintelor de sare. n evul mediu, exploatarea srii devine monopol domnesc. Se spune c Mircea cel Btrn a pltit cu bolovani de sare construirea cetii Giurgiu. Prima gur de min (ocn) s-a spat la nceputul secolului al XVII-lea la Crpini, apoi o alta care s-a prbuit, crendu-se un lac srat numit "din brazi". A urmat cea de pe proprietatea Eforiei Spitalelor Civile. n 1837 sunt spate 5 puuri n form de clopot pentru extracia srii, iar 10 ani mai trziu domnitorul Gheorghe Bibescu modernizeaz exploatarea, introducnd sistemul de camere cu profil ogival i puuri pentru drenajul apelor. Exploatarea n mina de la Ocnele Mari, cunoscut ca "ocna sistematic" a durat pn n 1895, cnd lucrrile de extracie a srii se mut n mina Sf. Ioan cel Nou, dotat cu prima main de

60

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 extracie cu aburi din ar, unde lucrrile se executau n camere n form de clopot. Aceast exploatare dureaz pn n 1938. Din anul 1933 ncepe sparea puului la mina "1 Mai", din care s-au deschis camere cu profil trapezoidal, exploatarea fcndu-se aici pn n anul 1963. In 1959, intr n exploatare cmpurile de sonde pentru alimentarea cu saramur a platformei de produse sodice Govora. Acest ultim sistem a dus n ultimii ani la prbuirea unor caverne subterane create prin exploatare srii n soluie saturat (saramur) pe o suprafa de circa 50 ha, producnd importante probleme de natur ecologic i mai ales social.

O alt mare bogie natural a locului este i tuful calcaros ("malul" cum l numesc localnicii), exploatat i acesta pentru diferite produse industriale, n special pentru materiale de construcii.

Clima
Oraul se afl ntr-o zon cu un climat temperat continental de dealuri. n sezonul de var temperatura medie este de plus 20 oC, umiditatea atmosferic este sczut, iar vnturile sunt foarte slabe. Predomin zilele senine, precipitaiile sunt nensemnate cantitativ, cele mai mari cantiti nregistrndu-se la nceputul i sfritul sezonului. n aer sunt prezeni ionii de clorur de sodiu.

Flora i fauna
Dealurile sunt acoperite cu pduri de goruneto-fgete cu arbuti i flora ierboas specific. Evideniem aici vegetaia terenurilor srturoase, care este format din: blnic (puccinelia distans), pipirigul (bulbbschoenus maritimu), brnca, sau iarba srat (salicornia herbacea),

61

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 ghirinul (suaeda maritima), pelinul (artemisia maritima), ghimparia (crypsis aculeata), ghizdeiul de srtur (lotus tenuis), ierboiul de bahna (beckmania eruciformis). Fauna pdurilor de goruneto-fgete este i ea destul de bogat. Dintre mamifere cele mai rspndite sunt: vulpea, viezurele, iepurele, cprioara, mistreul, pisica slbatic, veveria, etc. n zona tufriilor golae i face cuibul prigoria (merops apiaster), iar n apa srat a lacurilor triete crustaceul artenia salina.

Sistematizarea i organizarea spaiului


Oraul Ocnele Mari are o suprafa total de 2505 ha din care 304 ha intravilan. Organizarea zonelor funcionale se prezint astfel: Zona de centru. cu cele mai multe dotri de interes public Zonele de locuine i funciuni complementare sunt predominante ca ntindere. Fondul locuibil este de 50.085 mp, repartizat n 91 apartamente n blocuri i 1384 locuine individual Zona industrial - a exploatrii miniere - ocup suprafee importante n Gura Suhaului (extracia srii geme din salin, exploatare uscat), eica i Lunca (extracie prin metoda umed, cu sonde) Zone de dotri balneare i turistice cuprinznd 4 uniti de cazare cu 287 de locuri i 2 campinguri cu 258 de locuri

Populaie
Dei n 1830, avea mai multi locuitori dect actualul municipiu Rmnicu-Valcea, Ocnele Mari este o localitate urban care a suferit o grav depopulare, reducerea la jumtate a populaiei n decurs de circa 60 ani. Cu toate acestea, n perioada 20022007 se observ o oarecare stabilitate n ceea ce privete evoluia demografic n aceast localitate, pstrndu-se totui o uoar tendin de scdere a acesteia, aa cum reiese din graficul urmtor, pe fondul unui spor natural negativ i a migrrii populaiei active ctre zone mai atractive din punct de vedere economic i social:

62

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

3520 3500 3480 3460 3440 3420 3400 2002 2003 2004 2005 2006 2007

populatia totala la 1 ianuarie

Conform datelor statistice, la 1 iulie 2007 populaia stabil a oraului Ocnele Mari era de 3472 de persoane i avea urmtoarea structur: Tipologie: Brbai Femei < 35 ani 776 715 ntre 35 60 ani 603 578 >60 ani 346 454

n ceea ce privete clasificarea pe sexe, se poate observa o diferen aproape nesemnificativ ntre populaia de sex feminin, care reprezint aproximativ 50,32% din totalul populaiei, fa de populaia de sex masculin de aproximativ 49,68%.

1747

1725

populatie masculina

populatie feminina

Funcie de grupele de vrst, localitatea Ocnele Mari, are preponderent populaie din grupa de vrst 19-65 ani cu un numr de 2063 locuitori, grupa 0-19 ani avnd un numr de 792 locuitori, restul fiind populaie peste 65 ani.

63

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Structura populatiei pe grupe de varsta

18%

23%

59%

0-19 ani

19-65 ani

peste 65 ani

Conform datelor statistice aproximativ 35% din populaia oraului Ocnele Mari este populaie activ. Dintre acestia 1012 persoane reprezint populaia ocupat cu urmtoarea mprire pe activiti economice: 82 agricultur, silvicultur, vnat 156 industrie extractiv 3 37 industrie prelucrtoare 33 energie electric i termic, gaze i ap 73 construcii 96 comer 14 hoteluri i restaurante 63 transport i telecomunicaii 6 activiti financiare 15 tranzacii imobiliare, nchirieri i servicii prestate ntreprinderilor 57 administraie public 26 nvmnt 33 sntate i asisten social 20 alte activiti de servicii colective, sociale i personale Din aceste date se observ c aproape jumtate din populaia ocupat i desfoar activitatea n industria extractiv i prelucrtoare, iar n cealalt extrem, cele mai slab reprezentate sunt activitile financiare i turismul, aproximativ 2% din populaia ocupat. Ca urmare, innd cont de problemele cauzate de exploatarea necorespunztoare a zcmntului de sare i de necesitatea nchiderii unor cmpuri de sonde, n contextul restructurrii i transformrii acestui sector economic, se impun msuri de reconversie profesional i reorientare a forei de munc astfel disponibilizate ctre sectoare mai slab reprezentate n prezent, dar cu mare potenial de dezvoltare, cum ar fi turismul balnear i prestrile de servicii.

64

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 De asemenea, sunt necesare msuri de cretere a atractivitii acestei localiti, att din punct de vedere economic, ct i social, astfel nct, dup absolvirea cursurilor tinerii s nu fie tentai sau nevoii s migreze n strintate sau n alte localiti, n cutarea unui loc de munc i a unui mod de via decent. Din punct de vedere al confesiunilor religioase, populaia este majoritar de religie ortodox, nregistrndu-se un procent de sub 1% alte religii. De asemenea, conform datelor statistice, majoritatea locuitorilor din Ocnele Mari sunt romni si doar un procent nesemnificativ sunt de alte naionaliti.

nvmntul i cultura
Viaa cultural a oraului Ocnele Mari se desfoar n cteva aezminte culturale: Casa de Cultur Mircea Demetriade- n care, de-a lungul timpului, i-au desfurat activitatea formaii artistice: cor, teatru, dansuri populare i tematice, soliti vocali i instrumentiti, recitatori, taraf, cunoscute n jude cu o bun activitate i care au participat, cu rezultate remarcabile, la diverse concursuri organizate pe plan naional Cinematograful Arta- care funcioneaz n incinta Casei de Cultur Biblioteca oreneasc - nfiinat n anul 1950, cu denumirea Casa Crii. n 29 septembrie 2000 a primit denumirea de "Biblioteca Oreneasc Vasile Militaru". Cu un numr de peste 22500 de volume, funcioneaz n localul Casei de Cultur, avnd o suprafa de 90 mp i o sal de lectur de 20 mp. De asemenea, de viaa cultural a oraului sunt legate nume ale ctorva personaliti care s-au nscut sau au trit pe aceste meleaguri: Nicolae Basilescu (1869 -1904 ) - scriitor si traductor a fcut parte din cercul Junimii colabornd la Convorbiri literare Romulus Bolintineanu (n. 1875 ) - avocat, ziarist, a condus ziarul Propaganda din Ploieti Mircea Demetriade (1861 -1914) - poet si autor dramatic, se nscrie intr-o prima serie a simbolismului romanesc construit in jurul revistei Literatorul Vasile Militaru ( 1885-1959 ) - rmas in memoria colectiv mai ales pentru populara romana ,A venit asear mama" Martnoiu Costea scriitor i folclorist, nscut n 16 iulie 1937 la Ocnele Mari, Copacelu, premiat de societatea literara Anton Pann pentru volumul Drumuri pe Olt" Srbtori locale: - Ziua Minerului i Ziua Fiii satului 15 august, srbtori cmpeneti - Serbrile zpezii 15/16 ianuarie - Cupa Staiunilor (Climneti, Olneti, Govora, Ocnele mari, Voineasa) iulie/august competiie sportiv (volei, tenis, fotbal, ah)

65

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 n ceea ce privete procesul educaional, acesta se desfoar n 3 coli i 4 grdinie, astfel: coala cu clasele I - IV Sltioarele - numr elevi = 10 - numr nvtori = 1 coala cu clasele I-VIII Ocnia - numr elevi = 95 - numr profesori = 5 - numr nvtori = 3 coala cu clasele I - VIII Ocnele Mari - numr elevi = 127 - numr profesori = 9 - numr nvtori = 4 Grdinia cu program normal Sltioarele - numr precolari = 13 - numr educatori = 1 Grdinia cu program normal Lunca - numr precolari = 15 - numr educatori = 1 Grdinia cu program normal Ocnia - numr precolari = 15 - numr educatori = 1 Grdinia cu program normal Ocnele Mari - numr precolari = 36 - numr educatori = 1

Cldirile n care funcioneaz aceste coli i grdinie necesit lucrri de reabilitare, precum i dotri cu materiale i echipamente didactice specifice, astfel nct procesul de nvmnt s se desfoare n condiii confortabile, att pentru elevi, ct i pentru cadrele didactice, ct mai aproape de standardele europene. Distana medie parcurs de un elev pn la unitatea de nvmnt la care studiaz este de 1000 m.

Asisten social i sntate


n Ocnele Mari funcioneaz 2 cabinete medicale individuale (de familie) n care i desfoar activitatea 2 medici i 3 cadre sanitare medii. De asemenea, exist un cabinet stomatologic proprietate privat. Cel mai apropiat spital este cel de la Rmnicu Vlcea (10 km). Mai exist un Centru de zi - Fundaia Inim pentru Inim cu o capacitate de 23-24 de locuri pentru minori din familiile cu situaie precar. Construcia imobilului a fost finanat de ctre
66

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 autoritatea public local din Sedriano, regiunea Lombardia, Italia, n contextul acordului cadru de nfrire ntre Ocnele Mari i Sedriano, ncheiat n 2003: O Europ solidar i nonviolent. Serviciile de asisten pentru persoanele aflate n dificultate sunt asigurate de ctre personalul angajat n cadrul compartimentului de specialitate din aparatul propriu al Primriei Ocnele Mari i prin intermediul celor 15 asisteni personali, n localitate neexistnd organizaii neguvernamentale, fundaii sau alte instituii astfel specializate. n prezent, la primria Ocnele Mari sunt nregistrate 44 de dosare n baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.

Transport
Oraul Ocnele Mari este strbtut de la est spre vest de drumul judeean DJ 650 Rmnicu Vlcea Buneti, care pe teritoriul administrativ al oraului poart numele de str. Al. Ioan Cuza i are o lungime de 8 km, din care 6 km cu mbrcminte asfaltic uoar i 2 km nemodernizai, ce necesit asfaltare. Pe o distan mic, n localitatea Sltioarele, oraul este strbtut de DN 67 Rmnicu Vlcea - Horezu. Numeroase strzi de categoria III i IV, cu o lungime de 25 km, asigur circulaia n toate localitile componente, dar majoritatea nu sunt asfaltate pe toat lungimea, unele sunt numai pietruite sau chiar neamenajate. De asemenea, exist drumuri locale de exploatare agricol i forestier drumuri de pmnt. Reeaua de drumuri a oraului Ocnele Mari cuprinde i cteva poduri: - 2 poduri pe DJ 650 la Prul Srat - 5 poduri n localitatea component Lunca (podurile Goruni, Nitescu, Varje, Carapancea, Matasaru) - 1 pod in localitatea componenta Sltioarele pe strada Cpunilor - 1 pod nou de acces la Salin (n localitatea componenta Gura Suhaului) - 2 poduri noi (la Crpini i respectiv Moara) Localitatea este traversat de calea ferat industrial Halta Rureni incinta Salina Ocnele Mari. Transportul rutier de mrfuri se face n principal pe DJ 650 i pe actuala reea stradal. n ceea ce privete transportul n comun, exist 2 operatori SC Galex SRL Bucureti i SC ETA Rmnicu Vlcea. Traseele pe care circul cei doi operatori asigur transportul n comun sunt: a) Rmnicu Vlcea Lunca (8 staii) pre bilet 3 RON b) Rmnicu Vlcea Sltioarele (8 staii) pre bilet 2,8 RON Este necesar un pachet important de msuri de investiii realiste i suportabile pentru a acoperi necesitile transportului public din aceast localitate.

67

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Aceste programe trebui sa aib n vedere corelarea reelelor de transport public local cu celelalte servicii de transport public judeean, regional i naional, prin coordonarea graficelor de circulaie / operare ale operatorilor acestora. Participarea sectorului privat trebuie luat n considerare, n special acolo unde fondurile locale sunt reduse.

Utiliti publice
n ceea ce privete utilitile publice n Ocnele Mari, avem urmtoarea situaie: . Alimentarea cu energie electric - existent pentru toate localitile componente. Exist o reea de iluminat public cu o lungime de 33 km, ns doar 28 29 de km din aceast reea are lmpi, fiind necesare nc aproximativ 350 de lmpi. Iluminatul e centralizat, funcioneaz pe toat durata nopii, distana ntre stlpii de iluminat fiind de 35 m Telefonia - exist o central telefonic digital ALCATEL cu 145 abonai Reeaua de televiziune - are 667 abonai Alimentarea cu cldur a unor obiective social-culturale i a blocurilor de locuine se face prin intermediul centralei termice existente n centrul civic al localitii Reea de alimentare cu gaze - exist reea de distribuie gaze, cu 60 de branamente funcionale i 2,2 km lungime i nc 2,2 km reea mpmntat, dar nc nefuncional. Furnizorul este Distrigaz Sud. Canalizarea - nu exist n sistem centralizat; exist cteva fose septice la blocurile de locuine i un decantor pe Prul Srat, canalizarea pluvial este rezolvat local la blocuri cu descrcare n Prul Srat. n rest, apele menajere i pluviale se scurg la ntmplare, n cursurile de ap existente Alimentarea cu ap - este deficitar, conducta de aduciune i reeaua existent fiind vechi i cu un nalt grad de uzur. Lungimea reelei de distribuie ap potabil este de 21,5 km, in vreme ce necesarul este de 33 de km. Reeaua de distribuie este din polietilen, fonta i oel, partea din font i otel (18 km) fiind necesar a fi nlocuit. Consiliul Local Ocnele Mari face parte din Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar Apa Vlcea, constituit din 37 de localiti n vederea stabilirii operatorului regional de distribuie ap potabil. Apa potabil provine din 2 surse: - SC Acvarim SA aflat n subordinea Consiliului Local Rmnicu Vlcea - Sursa proprie Ocnele Mari apa se extrage din 2 fronturi de captare (Mruca i Rdoi), intrnd n reeaua de distribuie prin cdere gravitaional. Puurile din cele 2 fronturi de captare au o adncime de 4,5 m i un debit de 3-5 mc/s. Exist, de asemenea, si un rezervor de stocare de 500 mc. Metoda de tratare a apei este prin clorinare. Sunt deservite localitile componente Ocnia i Lunca (600 de branamente). Restul localitilor folosesc fntnii publice sau captri individuale.
68

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Mediu
Oraul Ocnele Mari trece din 2001 printr-o grav problem de mediu provocat de prbuirea cavernelor de sare. n luna septembrie 2001, n localitatea Ocnele Mari a avut loc un accident major de mediu, manifestat prin prbuirea plafonului unei caverne formate subteran n cmpul de sonde II de pe dealul Teica. Fenomenul de prbuire, iniial soldat cu surparea unei sonde i formarea unui lac cu ap srat, a continuat cu intermitene, pn n luna octombrie, cnd s-a diminuat n intensitate. Expulzarea saramurii din acest lac a fost oscilant i necontrolabil, astfel ca n prul Srat au ajuns mari cantiti de clorur de sodiu (concentraia saramurii a variat ntre 200 270 g/l) care, deversate n rul Olt n amonte de captarea de apa industrial a platformei chimice, au determinat oprirea a cca. 2/3 din instalaiile existente pe o perioada de cel puin 2 sptmni. Au fost strmutate peste 100 de gospodrii afectate de apa srat ieit din pmnt i prbuirea terenului. Cauza prbuirii s-a datorat exploatrii intensive a srii n cmpul sonde II eica, din perioada 1960 1990, prin procedeul dizolvrii subterane a zcmntului de sare cu ap i extracia saramurii. Aplicarea defectuoas a acestui procedeu, neurmat de msurile de protecie necesare, a condus n timp la dizolvarea pilonilor de susinere a plafonului (cu grosimi de pmnt variind ntre 80 150 m) i unirea cavernelor individuale ntr-o singur cavern subteran. Estimrile specialitilor au confirmat existena unei caverne i mai mari n aceeai zon, pentru care exista oricnd riscul prbuirii, cu efecte incalculabile sub raport material i ecologic. Pentru diminuarea riscurilor pentru populaie i mediu, n anul 2004 a fost adoptat un proiect unicat de prbuire controlat a plafonului cavernei SOCON, care const n efectuarea operaiilor de dizolvare lent a zcmntului de sare (ce se constituie n plafonul cavernei) i ruperea unor buci de mrimi variabile din plafon (ramase nedizolvate). Procesul de prbuire presupune controlarea n timp a cantitilor de saramur rezultate n urma dezlocuirilor din caverna i evacuarea lor dirijat n rul Olt, fr afectarea funcionrii platformei chimice din aval i calitii cursurilor de ap de suprafa cu cloruri n exces. n ceea ce privete managementul deeurilor, Consiliul Local Ocnele Mari are contract cu SC URBAN SA Vlcea pentru colectare i transport deeuri si pentru dezpezire.

Profil economic
Activitatea economic a oraului este axat aproape exclusiv pe exploatarea zcmntului de sare i pe o slab activitate balneo -turistic (sezonier). La Ocnele Mari exist cel mai mare zcmnt de sare 9 mld de tone, din care s-au exploatat 50 milioane tone.

69

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Exploatarea acestuia se face prin 2 metode exploatare umed i exploatare uscat. Exploatarea umed - exist 4 cmpuri de sonde: - cmpul 1 (10 sonde) i cmpul 2 (16 sonde) - sunt nchise - cmpul 3 (33 sonde) i cmpul 4 (8 sonde) - sunt funcionale i furnizeaz 1 mil. tone de sare/an ctre platforma chimic format din Oltchim i Uzinele Sodice Govora. Exploatarea uscat - exist o salin modern cu galerie, auto-ncrctoare, exploatat prin metoda cu camere mici. Produce 200.000 250.000 tone sare/an, care se export spre Ungaria, Bulgaria sau se vinde ctre regii de drumuri, tbcarii, etc. Utilizarea metodei de exploatare a srii prin dizolvare cinetic a generat mai multe efecte negative, i anume: - pierderea etaneitii sondelor - unirea golurilor de dizolvare pe ci de minim rezisten hidraulic n treimea inferioar a zcmntului - pierderea controlului n procesul de fisurare hidraulic, conducnd la extinderea n afara conturului proiectat al dizolvrii srii - probleme n legtur cu stabilitatea fizic a zcmntului i suprafeei care au condus la apariia fenomenelor de subsiden a suprafeei - formarea n subteran n Cmpul II de sonde a unei caverne cu un volum de circa 4,5 milioane de m3 i cu o arie corespunztoare la suprafa de circa 10 ha Asta a condus la scufundarea unor suprafee de teren n perioada 2001 2005, avnd ca urmri: distrugerea unor suprafee adiacente exploatrii cu afectarea de gospodrii particulare debuarea necontrolat a saramurii cu inundarea i poluarea unor suprafee aferente gospodriilor riverane Prului Srat instabilitatea unor suprafee de teren adiacente conului de surpare ceea ce a condus la necesitatea instituirii unui perimetru de protecie pentru oameni, animale i respectiv scoaterea din circuitul economic a suprafeelor respective interdicia amplasrii de noi construcii civile i industriale n perimetrele instituite n zonele de risc strmutarea gospodriilor afectate i despgubirea comunitii pentru pagubele produse de viiturile de saramur

De asemenea, din cauza exploatrii i conservrii necorespunztoare a minelor de sare activitatea societilor Oltchim, Uzinele Sodice Govora, CET Govora i Arpechim, care se aprovizionau cu sare de la Ocnele Mari, a fost afectat. Reglementarea procesului de restructurare a activitii miniere din oraul Ocnele Mari prin nchiderea cmpurilor de sonde a fost demarat i s-a realizat n perioada 2001-2008 prin adoptarea mai multor acte normative care prevd att perimetrele ce urmeaz a fi nchise, resursele financiare necesare elaborrii studiilor de fezabilitate i celorlalte documente tehnice pentru zonele menionate, planurile de msuri propuse i instituiile responsabile.

70

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Prin HG nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de aciuni pentru continuarea exploatrii n siguran a zcmntului de sare de la Ocnele Mari, judeul Vlcea, a Programului de monitorizare a Cmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II i a Programului de monitorizare a cmpurilor aflate n exploatare la Ocnele Mari, judeul Vlcea au fost stabilite msurile ce trebuie ntreprinse n urmtoarea perioad n aceast zon. n ceea ce privete cmpurile III i IV, n cadrul acestora va continua exploatarea, urmrinduse n principal respectarea standardelor de calitate a mediului prin refacerea studiilor de fezabilitate, a planului de dezvoltare i implicit actualizarea licenei deinute de ctre S.N.S. SALROM S.A. Bucureti. Ministerul Economiei i Finanelor este responsabil pentru lucrrile de reabilitare, refacere a mediului i monitorizare post nchidere, respectiv de consecinele acestora. Totodat, Ministerului Economiei i Finanelor i revine responsabilitatea iniierii unei hotrri de guvern pentru strmutarea n regim de urgen a circa 50 de gospodrii posibil a fi afectate de fenomenele de prbuire din cmpurile I i II. n procesul de restructurare a activitilor economice din zon o atenie special trebuie acordat i aspectelor de ordin social: creterea ratei omajului, accenturea presiunilor sociale, adncirea sentimentului de dezrdcinare n rndul familiilor strmutate din zonele afectate de exploatarea defectuoas a zcmintelor. Prin urmare, se resimte necesitatea reorientrii activitilor economice din zon prin promovarea spiritului antreprenorial i valorificarea potenialului turistic i terapeutic al zonei. n ceea ce privete activitatea balneo-turistic se tie c, datorit apelor clorosodice i iodurate, secondate de nmolul sapropelic, aici se pot trata afeciuni precum reumatismul, afeciunile ginecologice i afeciuni ale sistemului osos la copii. Primele stabilimente de tratament folosind apa srat dintr-o fost gur de ocn, Balta Roie, adnc de 120 m au fost construite aici n jurul anului 1812. Pentru tratamente sunt folosite lacurile srate, care au luat natere n zona masivului de sare, prin acumularea apei n fostele saline. Aceste lacuri, de fapt ca i altele din ar, prezint fenomenul de heliotermie, datorit apelor din precipitaii care floteaz intr-un strat subire de civa centimetri peste apa srat. Astfel la adncimea de 1-1,5 m temperatura apei crete la 30-40 oC, fapt ce mrete efectul terapeutic. Aceste lacuri de ap srat poart diverse denumiri: Balta Roie unde este amenajat trandul Bilor Ocnele Mari, Baia Dulce i Baia Srat formate n ocnele spate ntre anii 1820-1848 cu adncime de 10-15 m, Lacul Salinei cu peste 100 m adncime si altele. Apele minerale de aici sunt clorosodice i iodurate, cu o mare concentraie ajungnd la 250 g/l. Apele minerale provin din apele de precipitaii infiltrate n pmnt i mineralizate prin dizolvarea srii din straturile cu care vin n contact.

71

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Dei dispune de un important potenial natural pentru tratarea a numeroase afeciuni, n prezent, datorit dotrilor balneo-turistice modeste staiunea funcioneaz doar n sezonul clduros. Lipsa investiiilor n infrastructura turistic precum i alunecrile de teren din ultimii ani au determinat reducerea dramatic a numrului de turiti. Fa de perioada 1989-1992, destul de nfloritoare ca i staiune pentru Ocnele Mari, n prezent vin de 10 ori mai puini turiti. Acest fapt accentueaz declinul socio-economic al localitii Dup aceast perioad, staiunea a mai cunoscut un singur moment de explozie turistic, n august 1999 cnd a fost eclipsa total de soare. Din Ocnele Mari, de lng Lacul Doamnei, acest fenomen s-a vzut cel mai bine. Un numr impresionant de turiti narmai cu ochelari speciali pentru eclips au invadat atunci localitatea. Totui, pe lng infrastructura balnear existent, serviciile oferite de cele 2 pensiuni din Ocnele Mari, monumentele istorice i de arhitectur, precum i vestigiile arheologice, mrturii ale trecutului acestei localiti, ce pot fi vizitate de ctre turiti, pot constitui un punct de plecare pentru promovarea i dezvoltarea ofertei balneo-turistice a zonei. Pensiunea turistic Buridava este situat la 12 km de Rmnicu Vlcea i 187 km de Bucureti, avnd 10 spaii de cazare (20 de locuri) fiecare dintre aceste spaii fiind dotate cu TV color inclusiv TV cablu, telefon, frigider, grup sanitar propriu. De asemenea, dispune de o sal de conferine cu 80 de locuri, fax, internet, parcare iar, n viitor, va avea o modern baz de tratament. n acelai timp, pensiunea turistic Buridava organizeaz excursii la Rezervaia arheologic Buridava dacic Ocnia, la locul unde a poposit haiducul Miu Fagul Miului, precum i la formaiunea geologic din tuf cretacic Evantai. Pe lng aceste excursii, se pot organiza ieiri la trandurile din Ocnele Mari i Ocnia aici sunt ape minerale, clorurate, sodice, de mare concentraie i sunt folosite n cura extern n tratarea afeciunilor precum: boli ale aparatului locomotor, boli ale oaselor i muchilor, sistemului nervos periferic etc. Apele folosite pentru bile din Ocnele Mari au fost analizate n anul 1925 de Institutul de Chimie prin Facultatea de tiine Bucureti, fiind clasate printre apele minerale cele mai concentrate, rivaliznd cu reputatele bi similare din Hall, Salzburg, Hamburg. De asemenea, turitilor li se ofer posibilitatea de a pescui n lacurile din apropiere: Lacul Covoi i Lacul Doamnei. Dintre monumentele istorice i de arhitectur amintim: Biserica Adormirea Maicii Domnului (secolul al XVl-lea), Biserica Sltioarele (secolul al XVI-lea, ctitoria soiei lui Alexandru Vod Mircea), Biserica fostului schit Titireciu (secolul al XVI-lea), Biserica Sf. Gheorghe Domnesc (1676), situat n Gura Suhasului, ce deine o evanghelie cu cruce filigran de argint i o icoan mbrcat n argint avnd ca posibil ctitor pe Constantin Brncoveanu, Biserica Sf. Ioan Boteztorul - Broteni (1793) i Biserica Sf. Dumitru din localitatea eica, ce are o fresc datnd din 1782.
72

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Mai pot fi vizitate: Crucea de piatr datat din 1789, Muzeul Bisericii Tristari, Casa Memorial Ghivercea i fntna de 2.000 de ani, cu o construcie special, ca un bazin colector subteran, despre care se spune c, prin conductele de olane arse de lut, ar fi alimentat aezrile din aval. Alte atractii turistice apropiate: Mnstirea Hurezi 1693 - inclus n patrimoniul UNESCO Mnstirea Dintr-un Lemn sec. al XVII-lea Defileul Oltului cel mai lung din ar- 47 km Mnstirea Cozia, Turnu i Stnioara Ruinele Castrului roman Pons Vetus Muzeul Satului vlcean din Bujoreni Staiunile turistice: Govora, Bile Olneti, Climneti Cciulata, Voineasa i de curand Horezu Trgul olarilor Cocou de Horezu- ceramica cu smal de culoarea fildeului Hora costumelor- festival folcloric Fluiere imbracate n alam confecionate de mesteri renumii din Videni

De asemenea, n Ocnele Mari au fost nfiinate i funcioneaz peste 60 de firme, majoritatea avnd ca obiect de activitate comerul sau prestrile de servicii. Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Denumirea societii ALIN SI FELIX AUTO POPESCU BHICHI COD BRENY CASA GABRIEL CENTRUL DE CERCETRI CILANDCOMIMPEX CILTRANS IMPEX CLIPA CONSTAR GRUP COR-P CONSULTANTA CORNEL TRANS DENIPAN DICAR EXIM DOIUNIT DOLICMAR DORONIA Administrator Tudora Nicolae Popescu Iancu Codoi Mria Brenoie Constantin Bucurescu Rodica Steflea Rodica Ciocan Ionel Ciocan Ionel Iordache Elena Zbrnea Marian Toma Cristian Obiectul de activitate Comer coal de oferi Comer Comer Producie Comer materiale de construcie Consultanta afaceri management Transport pine Comer Adres

A.I. Cuza, nr.1 Albinelor, nr. 67 trandului bl.al 1 A. I. Cuza nr.64 A.I. Cuza nr.47 Pinilor nr.7B Pinilor nr.7B A.I. Cuza nr.223 A.I. Cuza nr. 5 Valea cu Pruni nr.3 Poienia nr.6 Zvoiului nr.4 Lunca nr.142 trandului nr.2 A.I.Cuza nr.213 Pinilor nr.39
73

12 13 14 15 16 17

Albulescu Marin Magdalena Daniel Diaconu Eduard Colgiu Ionut Marinoiu Camelia Juganaru Angela

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Nr. crt.

Denumirea societii

Administrator

18 19 20 21 22

ECOVIL CONSTRUCT ELARES EZICOM FLAROXIM FRIGO-SOL

Zainea Trandafir Silaghi Cristina Mateescu Laurentiu Andrei Florian Mircea Teodorof

Obiectul de activitate materiale de construcie Transport internaional mrfuri Curierat Bar -

Adres

A.I.Cuza nr.l39 Cocenesti nr. 10 A.I.Cuza nr.61 Lunca nr.72 A.I.Cuza nr.45

23 24 25 26 27 28 29

GOMA HENDRICO IDEAL CONSTRUCT IMERGAZINSTAL INTERNATIONAL ACROPOLIS IOANA SI LEONARDO LUBNA COM IMPORT EXPORT MARSCHIMPEX MEGATEXCONF MILEDA CONSULTING MIMIVIO NARCIFLOR OGREDAN OLTENIA SAN TOUR PRESSING PROSOFT QUANTUM INVEST REEMA SHOPING CENTER REVERS RODVAY ROYALEX- IMPEX SANEPLANT

Bogoslov Ion Hendrick Joos Drago Constantinescu Popescu Valentin Militam Viorica Popa Natalia Mohamed Abu Zainab Hodorog Marius Xu Jinen Dogaru Mihaela Grigorie Marian Dina Narcisa Ogreanu Mria Dragomir Dan Coada Monica Costan Ctlin Coada Monica Mohamed Abu Zainab Cristea Vasile Rni Gheorghe Majed Simona Chipesiu Ionut

A.I.Cuza nr.l95 Pinilor nr.7B A.I.Cuza nr.l74 A.I.Cuza nr.201 A.I.Cuza nr.229 Lunca nr.22 Grii nr. 13

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Hotel Pres Prestri servicii calculatoare Comer Comer Comer Comer Comer produse farmaceutice

Lunca nr.50 trandului nr. 3 Poienia nr. 1 Valea Bradului nr. 6 A.I. Cuza nr. 146 Poienia nr.6 A.I. Cuza nr.47 A.I. Cuza nr. 189 A.I. Cuza nr. 233 A.I. Cuza nr. 174 Grii nr. 13 Pinilor nr.68 Pinilor nr.l Al. I. Cuza nr. 303 Lunca nr. 58

74

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Nr. crt. 45 46 47 48 49 50 51

Denumirea societii SANTA BARBARA C.H.I.P 4 COMROLAX IMPEX GETICA INTERNATIONAL MONICA ROMTOTAL

Administrator Hodorog Dumitru Teodosie Dumitru Rotam Dana Sarbu Ion Ghemu Daniel Hodorog Danut Drago Constantinescu Zamfirescu Vasilca Dobrescu Silvia Spinciu Gheorghe

Obiectul de activitate Instalare echipament cuptoare pine comer Prestri servicii construcii Transport internaional de mrfuri Comer Comer comer Prestri servicii construcii Curierat Comer Comer Construcii metalice Servicii cazare Bar Taximetrie

Adres Lacurilor nr. 2 A.I.Cuza nr.l Albinelor nr.57 A.I. Cuza nr.66 A.I. Cuza nr63 Lunca nr67 A.I. Cuza nr. 174

52 53 54

SILMAR SILVCOSTIMPEX SPINCIU

trandului nr.6 Nicolae Blcescu nr.58 A.I.Cuza nr.259

55 56

STEMACOM TECO- TEHNIC

Oprea Constantin Teodorof Mircea

Valea cu Pruni nr. 1 A.I.Cuza nr.45

57 58 59 60 61

TEXTIL CONF TRIEX COM VADOSERV VALCOS-DC VALREMCONSTRUCT VIOFAST CURIER VIOS-COM CLETAR DINCOS SERV NEMO SERV GRUP MAGNUM ANDAFLOR

Tudose Dumitru Moga Alexandru Banuta Roxana Dirinea Valerica Bolovan Valentin

Salinei nr.46 Crpini nr.26 A.I. Cuza nr.l 83 Albinelor nr.114 A.I. Cuza nr.l60

62 63 64 65 66 67 68

Bogoslov Ion Motoc Violeta lordache Gheorghe Bogdan Dina Constantin Hodorog Roxana Zidaru Drago Ancua Marius

Al.I.Cuza nrl 95 Al.I.Cuza nr 68 22 Decembrie nr. 3b Str 1 Mai nr. 6 Salcmilor nr. 2B Al.I.Cuza nr 71 Gorunis nr. 8

n ceea ce privete agricultura, aceasta se bazeaz pe suprafee mici cultivate cu porumb, mai puine suprafee de grdin (legume,cartofi). Datorit configuraiei terenului (deluros) exist suprafee relativ mari de puni, fnee, plantaii de pomi. Furajele rezultate constituie baza creterii animalelor: bovine, cai, oi, capre, porci i chiar stupi de albine. Pomicultura aduce venituri prin producia de fructe si valorificarea lor la Rureni i Rmnicu Vlcea.

75

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

CAPITOLUL VI. Analiza SWOT


Un aspect pozitiv ce caracterizeaz Ocnele Mari este reprezentat de existena unor resurse naturale semnificative, aa cum sunt resursele balneare, dar care sunt insuficient exploatate n prezent. Principalele elemente rezultate din analiza situaiei existente n Ocnele Mari sunt prezentate n continuare, sub forma unei matrici SWOT, pe baza creia vor fi formulate principalele direcii de aciune i msuri concrete de dezvoltare a localitii: 1. Resurse umane 2. Infrastructur 3. Dezvoltarea economic 4. Administraie public

PUNCTE TARI RESURSE UMANE Suprafaa locuibil ce revine unui locuitor mare Ponderea populaiei active neocupate destul de redus Manifestarea unui comportament antreprenorial la numeroi localnici Ospitalitatea tradiional recunoscut

INFRASTRUCTURA

Accesibilitate crescut datorita distanei reduse ce separ oraul Ocnele Mari de municipiul Rmnicu Vlcea Toate gospodriile sunt alimentate cu energie electric Accesul populaiei la reeaua de telefonie fix i mobil Existena resurselor de ap potabil

76

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

DEZVOLTARE ECONOMIC

Condiii propice pentru dezvoltarea turismului balnear i agroturismului Potenial ridicat de dezvoltare sectorului de servicii Potenial ridicat de dezvoltare a produciei agricole ecologice Posibilitatea punerii n valoare a monumentelor istorice

ADMINISTRAIE PUBLIC

Actori locali dinamici Derularea unor proiecte de infrastructura din fonduri proprii

PUNCTE SLABE RESURSE UMANE Scderea continu a populaiei tinere i creterea numrului vrstnicilor Adaptabilitatea sczut a populaiei mature i vrstnice la schimbrile i provocrile actuale, n general, i la fenomenul mobilitii reconversiei i profesionale, n special Migraia tinerilor ctre alte orae i strintate, n special a celor cu pregtire profesional nalt Oportuniti de angajare insuficiente Lipsa unor programe de formare i reconversie a forei de munc

77

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

INFRASTRUCTURA

Reea de dezvoltat

transport

comun

insuficient

Infrastructur rutier necorespunztoare Starea de degradare a unor obiective de interes local Un sistem centralizat de alimentare cu ap necorespunztor Inexistena unui sistem centralizat de canalizare Managementul necorespunztor al deeurilor Dezvoltare insuficient a infrastructurii de sntate i a celei de asisten social Inexistenta unei infrastructuri sociale destinate persoanelor n vrst Insuficiena dotare a unitilor de nvmnt cu echipamente i faciliti de tehnologie a informaiei i comunicrii Infrastructur redus de susinere a serviciilor publice

DEZVOLTARE ECONOMIC

Faciliti reduse pentru dezvoltarea sectorului IMM Infrastructur de susinere a activitilor economice redus Eficien sczut a activitilor de atragere a investiiilor strine Puterea financiar sczut Ponderea sczut a tehnologiilor moderne n industrie i agricultur Productivitatea sczut a muncii, att n agricultur, ct i n activitile neagricole

78

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Procentul ridicat al solurilor afectate de eroziune Servicii turistice insuficient dezvoltate fa de potenialul existent ADMINISTRAIE PUBLIC Lipsa parteneriatelor cu administraii publice din ar i strintatea Insuficienta specializare a resurselor umane n domeniul implementrii proiectelor cu finanare extern Acces insuficient la internet

OPORTUNITI Dezvoltarea cooperrii interne i internaionale Transferul de tehnologiei i de know-how Accesul la informaii europene Extinderea descentralizrii n toate sectoarele de activitate i mai ales n ceea ce privete procesul decizional n administraia public local Cooperarea ntre mediul de afaceri i administraia public local Calificarea i recalificarea forei de munc i a omerilor pentru o mai mare adaptabilitate la nevoile pieei Posibilitatea de a accesa fonduri europene nerambursabile Existena unor instrumente de finanare care impulsioneaz dezvoltarea turismului Existena unui cadru strategic favorabil dezvoltrii n perspectiva financiar actual 20082013, att la nivel judeean ct i regional i naionale, privind infrastructura i mediul, sprijinirea afacerilor, turismul, dezvoltarea resurselor umane i a serviciilor sociale Procentul sczut al contribuiei locale pentru administraia publica local n cazul proiectelor finanate din fonduri comunitare i posibilitatea suportrii cheltuielilor cu TVA de ctre bugetul de stat Atragerea tinerilor n viata economic i social a comunitii Disponibilitatea autoritilor locale de a ncheia relaii de parteneriat cu investitori locali

79

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

sau strini Creterea interesului pentru turism balnear i agroturism pe plan internaional

AMENINRI Inexistena resurselor financiare necesare cofinanrii anumitor proiecte Surse insuficiente de dezvoltare a infrastructurii locale Lipsa capitalului pentru susinerea investiiilor n economia local Exploatarea iraional a resurselor naturale Instabilitatea cadrului legislativ Continuarea declinului demografic i adncirea dezechilibrului n localitate Reducerea ponderii populaiei active Lipsa de receptivitate i flexibilitate a populaiei locale la cerinele pieei care determin decalaje economice mari, greu de recuperat Accentuarea lipsei de ncredere a cetenilor n administraia public Introducerea normelor i a standardelor de calitate, securitate i siguran i riscul de a nu face fa competiiei existente n Uniunea European

80

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

CAPITOLUL VII. Direcii de dezvoltare


Realizarea Strategiei de dezvoltare durabil a oraului Ocnele Mari a fost determinat de nevoia resimit de autoritatea public local, de creare a unui cadru programatic menit s genereze obiective i direcii de dezvoltare clare, avnd n vedere declinul socio-economic dar i demografic n care se afl n prezent aceast localitate. Aceast strategie este un document programatic ce prezint ntr-o form sistematizat obiectivele specifice i proiectele de dezvoltare ale oraului Ocnele Mari, n concordan cu strategia de dezvoltare a judeului Vlcea, strategia regional, Planul Naional de Dezvoltare al Romniei precum i Cadrul Strategic naional de referin. Documentul urmrete focalizarea i implicarea tuturor forelor poteniale (populaie, actori sociali locali i regionali, guvern, etc.) pentru relansarea i dezvoltarea durabil a acestui ora. O strategie viabil de dezvoltare a oraului Ocnele Mari presupune stabilirea unui ansamblu de obiective, etape, msuri, o analiz de tip multidimensional i interdisciplinar a mijloacelor de realizare a acestora, precum i a alternativelor posibile, a criteriilor de evaluare etc. n contextul prezentat, este necesar identificarea unui set de soluii concrete, care s contribuie la soluionarea problemelor cu care se confrunt n prezent aceast localitate. Avnd n vedere cele de mai sus, de poate spune c dezvoltarea echilibrat a acestui ora const n creterea atractivitii sale, att ca spaiu pentru locuit ct i pentru afaceri, prin maximizarea potenialului oferit de resursele naturale, cu respectarea standardelor de mediu, i n condiiile unei mbuntiri a situaiei resurselor umane ca vector al dezvoltrii oricrei comuniti. Pornind de la analiza SWOT detaliat mai sus, a fost conturat cadru strategic de dezvoltare local n aa fel nct, pe baza unor direcii generale de dezvoltare, s poat fi fixate aciuni concrete posibil de realizat la nivel local n perioada de programare actual. Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea oraului Ocnele Mari presupune o implicare activ a comunitii locale n acest demers iar cele mai importante domenii ce trebuie avute n vedere n perioada urmtoare sunt: domeniul infrastructurii prin: mbuntirea accesului populaiei locale la reeaua rutier i feroviar (cea mai apropiat staie CFR este cea de la Rmnicu Vlcea) extinderea i modernizarea infrastructurii sociale modernizarea i extinderea utilitilor publice modernizarea i dezvoltarea infrastructurii de mediu resursele umane i fora de munc, prin: o mai bun informare a populaiei n legtur cu problemele cu care se confrunt comunitatea, cu oportunitile oferite n prezent de programele comunitare etc. conceperea unui cadru organizat privind consultarea i participarea populaiei la realizarea proiectelor ce vizeaz comunitatea
81

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 crearea cadrului propice pentru exercitarea unor parteneriate i sprijinirea iniiativelor locale asigurarea, dezvoltarea i modernizarea infrastructurii necesare stabilizrii personalului de specialitate (didactic, medical etc.), n vederea creterii nivelului de trai al populaiei dezvoltarea activitii de consultan i asisten, pe diverse domenii de activitate ncurajarea formrii i manifestrii unui comportament de tip comunitar i antreprenorial materializarea unor programe de sprijinire a tinerilor n demararea unor activiti pe cont propriu asigurarea calificrii continue i a recalificrii forei de munc ncurajarea practicrii unor activiti tradiionale etc. dezvoltarea economic, prin: diseminarea n rndul locuitorilor a informaiilor referitoare la sisteme de creditare i finanare adecvate dezvoltarea infrastructurii necesare acordarea unor stimulente pentru tinerii care doresc s se instaleze n zon ncurajarea nfiinrii i dezvoltrii unor IMM-uri n zon sprijinirea formrii profesionale a forei de munc necesar etc. acordarea de asisten tehnic i consultan n vederea demarrii unor proiecte n domeniul turismului intensificarea promovrii ofertei turistice, mbuntirea i diversificarea serviciilor oferite crearea i dezvoltarea unei infrastructuri adecvate n vederea atragerii unui numr mai mare de turiti dezvoltarea activitilor complementare, cum ar fi artizanatul, meteugurile tradiionale etc. administraia public transformarea Primriei Ocnele Mari ntr-o instituie modern comunicarea permanent cu cetenii

Astfel se contureaz urmtoarele direcii strategice de dezvoltare ale oraului Ocnele Mari:

1. Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii locale


Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii locale este o condiie esenial pentru dezvoltarea durabil i echilibrat a unei localiti prin crearea i susinerea unui mediu economico-social competitiv, stabil, sntos i diversificat, care s asigure creterea economic continu i creterea calitii vieii cetenilor si. 1.1.Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii de transport
82

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 n urma analizei situaiei actuale a infrastructurii de transport a oraului Ocnele Mari se contureaz cteva aspecte i concluzii edificatoare privind calitatea i funcionalitatea acestei componente eseniale a infrastructurii locale. Gradul de modernizare al infrastructurii rutiere este foarte sczut, fapt ce impune reabilitarea i modernizarea acesteia n vederea realizrii unui acces rapid i sigur, att n interiorul localitii, ct i n exterior, ctre celelalte localiti. n plus, mbuntirea condiiilor de via ale populaiei, creterea atractivitii acestei zone i valorificarea potenialului economic (pensiuni turistice, zone de agrement, etc.) implic modernizarea infrastructurii locale. Probleme identificate:

Starea tehnic deficitar a infrastructurii rutiere, corelat cu creterea continu a numrului de autovehicule Fondurile locale sunt insuficiente pentru construirea i ntreinerea drumurilor Transportul public este puin dezvoltat

Obiective urmrite:

Creterea gradului de accesibilitate i atractivitate a oraului Creterea gradului de siguran a traficului Impulsionarea dezvoltrii economice durabile i a mobilitii populaiei

Aciuni propuse:

Reabilitarea i modernizarea reelei de drumuri locale n oraul Ocnele Mari, inclusiv refacere trotuare, realizare rigole betonate Reabilitare, reparaii poduri i podee Amenajarea de staii pentru transportul n comun Pietruire drumuri locale, inclusiv lucrri de mrire ecartament, realizare anuri i rigole, subtraversri Realizarea unor ci de comunicaie pentru atelaje Amenajarea drumurilor locale de exploatare agricol i forestier

Rezultate ateptate:

Reea de drumuri funcional care s deserveasc nevoile curente ale locuitorilor i activitilor economice fr s afecteze starea mediului nconjurtor Sistem de transport care s coreleze transportul rutier cu cel feroviar (cea mai apropiat staie CFR fiind la Rmnicu Vlcea)

Surse de finanare:

Bugetul local Fonduri guvernamentale

Recomandri:

83

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Realizarea studiilor de fezabilitate/documentaii de avizare, necesare demarrii lucrrilor de reabilitare i modernizare a infrastructurii de transport Realizarea unei ealonari, n funcie de valoare i importan, a aciunilor propuse avnd n vedere resursele financiare limitate Corelarea cu Strategia de dezvoltare a infrastructurii de drumuri i poduri judeene n perioada 2007 2013

1.2.Modernizarea i dezvoltarea reelelor de utiliti Dezvoltarea economic a unei localiti se afl n strns legtur cu gradul de atractivitate pe care l are pentru potenialii investitori, respectiv existena unei infrastructuri de acces corespunztoare, asigurarea utilitilor de baz (alimentare cu ap i canalizare, alimentare cu energie electric, alimentare cu gaze, telecomunicaii, etc.). n Ocnele Mari aceste reele de utiliti exist ns starea lor este fie necorespunztoare, fie sunt insuficient dezvoltate, n raport cu necesitile actuale.

1.2.1. Alimentare cu ap i canalizare Probleme identificate:


Inexistena unui sistem adecvat de canalizare care s permit colectarea i evacuarea apelor uzate Necesitatea extinderii i reabilitrii sistemului actual de alimentare cu ap

Obiective urmrite:

Crearea de noi oportuniti de cretere economic durabil i de cretere a calitii vieii prin implementarea directivelor europene privind calitatea apei i administrarea integrat a resurselor de ap Realizarea unui sistem de furnizare a apei curente i de canalizare capabil s deserveasc toi locuitorii oraului Ocnele Mari Informarea populaiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate n locuri neamenajate, asupra utilizrii durabile a resurselor de ap

Aciuni propuse:

Modernizarea i extinderea reelei de distribuie a apei potabile la nivelul ntregii localiti Reabilitarea i extinderea sistemelor de captare i tratare a apei potabile Extinderea i reabilitarea reelei de canalizare din oraul Ocnele Mari Construirea a dou staii de epurare ap menajer Reabilitarea fntnilor publice

84

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Rezultate ateptate:

Racordarea ntregii populaii la sistemul de alimentare cu ap potabil Racordarea ntregii populaii la sistemul de canalizare Un sistem modern de tratare a apei potabile Un sistem modern de epurare a apei menajere

Surse de finanare:

Programul Operaional Sectorial de Mediu Axa prioritar 1 Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i ap uzat prin intermediul operatorului regional Fondul de Mediu Bugetul local Fonduri guvernamentale

Recomandri:

Colaborarea cu Consiliul Judeean Vlcea i cu operatorul regional de ap pentru ntocmirea documentaiei necesare pentru reabilitarea i extinderea infrastructurii de ap i canalizare

1.2.2. Alimentarea cu gaze naturale Probleme identificate:

n prezent oraul Ocnele Mari nu dispune dect de o reea de alimentare cu gaze naturale de 2,2 km, ceea ce face ca sistemul de nclzire s se bazeze pe combustibil solid, cu efecte negative n ceea ce privete protecia mediului

Obiective urmrite:

Creterea calitii vieii populaiei Creterea atractivitii localitilor pentru potenialii investitori

Aciuni propuse:

Dezvoltarea etapizat a reelei de alimentare cu gaze naturale

Rezultate ateptate:

Realizarea unei reele de alimentare cu gaze Conectarea ct mai multor utilizatori la noua reea de alimentare cu gaze

Surse de finanare:

85

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Bugetul local Fonduri guvernamentale

Recomandri:

Realizarea unui studiu, n colaborare cu DISTRIGAZ Vlcea, n scopul extinderii actualei reele de distribuie gaze

1.2.3. Iluminatul public Probleme identificate: n prezent, n oraul Ocnele Mari, toate gospodriile sunt racordate la reeaua de alimentare cu energie electric, ns, avnd n vedere perspectivele de dezvoltare ale localitii, mai ales n domeniul turismului, trebuie luat n considerare extinderea acestei reele precum i creterea puterii acesteia astfel nct s poat fi asigurat racordarea noilor consumatori. De asemenea, iluminatul stradal trebuie s acopere ntreaga localitate i este recomandat s se aib n vedere, pe de o parte, reabilitarea i extinderea acestuia, iar pe de alt parte, folosirea unor corpuri de iluminat economice astfel nct costurile ulterioare legate de consumul de energie electric, ce vor trebui suportate din bugetul local, s fie minime. Obiective urmrite:

Asigurarea necesarului de energie electric pentru toi consumatorii, actuali i viitori Realizarea unui sistem de iluminat public pentru ntreaga localitate, n condiii de maxim eficien Identificarea unor surse de energie regenerabil

Aciuni propuse:

Reabilitarea, extinderea i eficientizarea sistemului de iluminat public i a sistemului de alimentare cu energie electric Valorificarea surselor de energie regenerabil

Dezvoltarea surselor regenerabile de energie (E-SRE), ca o resurs energetic semnificativ i nepoluant, reprezint unul din principalele obiective ale politicilor energetice mondiale care, n contextul dezvoltrii durabile, are ca scop creterea siguranei n alimentarea cu energie, protejarea mediului nconjurtor i dezvoltarea la scar comercial a tehnologiilor energetice viabile. Etapele n realizarea unei capaciti de producere e-sre, comercializarea e-sre i beneficierea de sistemul de promovare a e-sre sunt:

obinerea avizelor i autorizaiilor necesare construirii


86

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 construirea obiectivului obinerea licenei de producere a energiei electrice obinerea calificrii pentru producie prioritar de energie electric a capacitii de producie nscrierea la OPEE (SC Opcom SA) - pentru a vinde E-SRE pe pia pentru ziua urmtoare (PZU) nscrierea la OTS (CN Transelectrica SA) - pentru a obine certificate verzi (CV) nscrierea la OPCV (SC Opcom SA) pentru a participa la piaa centralizat de CV

Rezultate ateptate:

Un sistem de iluminat public de calitate si performant Costuri reduse n ceea ce privete consumurile specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante i a unor echipamente specializate Un sistem de iluminat stradal i pietonal adecvat necesitilor de confort i securitate, individual i colectiv

Surse de finanare:

POS Creterea Competitivitii Economice, Axa prioritar 4 Creterea eficienei energetice i a siguranei n aprovizionare, n contextul combaterii schimbrilor climaterice Bugetul local Fonduri guvernamentale

Recomandri:

Concesionarea serviciului de iluminat public

1.3. Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii sociale

1.3.1. Sntate i asisten social Serviciile sociale reprezint o form de suport activ pentru familiile i comunitile aflate n dificultate, care printr-un ansamblul complex de msuri i aciuni realizate rspund nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, n vederea prevenirii i depirii unor situaii de dificultate, vulnerabilitate sau dependen, pentru prevenirea marginalizrii i excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale n scopul creterii calitii vieii.

87

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Probleme identificate:

Sistemul serviciilor de protecie social acoper o arie relativ restrns a grupurilor care necesit ngrijiri speciale Numrul mic de cabinete medicale i de cadre medicale care i desfoar activitatea n cadrul acestora Neutilizarea la capacitate a resurselor balneare (ape clorosodice i iodurate, nmolul sapropelic)

Obiective urmrite:

Creterea calitii serviciilor de asisten social, diversificarea i dimensionarea acestora pe fenomene i tendine mbuntirea infrastructurii serviciilor sociale n scopul creri premiselor necesare pentru asigurarea populaiei cu servicii eseniale de maxim importan i utilitate Dezvoltarea parteneriatului public/privat i implicarea furnizorilor acreditai de servicii sociale, a organizaiilor neguvernamentale cu activitate n domeniul asistenei sociale n asigurarea acestor servicii ncurajarea i promovarea activitilor de voluntariat Dezvoltarea serviciilor de ngrijire la domiciliu Dezvoltare de servicii n domeniul violenei domestice Dezvoltarea sistemului alternativ de asisten si protecie social

Aciuni propuse:

nfiinarea i dezvoltarea unor servicii pentru persoanele aflate n dificultate (adposturi temporare, centru de primire n regim de urgen, consiliere i recuperare a persoanelor aflate n dificultate, nfiinarea unui serviciu pentru ngrijiri la domiciliu pentru persoane vrstnice i persoane cu handicap) Derularea unor programe / campanii de educare i informare a populaiei privind starea general de sntate i comportamentul adecvat pentru prevenie Derularea unor programe de instruire i formare continu a personalului de specialitate Amenajarea unui dispensar medical

Prin aceste aciuni propuse se vor realiza msuri speciale de protecie, ajutor i integrare social a unor categorii de populaie defavorizat (copii abandonai, familii monoparentale, persoane cu dizabiliti, btrni, bolnavi, persoane singure, refugiai, rromi). De asemenea, va fi promovat mediul familial ca fiind mediul cel mai prielnic de asistare, iar n colaborare cu mass-media i organizaiile neguvernamentale cu activiti n domeniul asistenei sociale in vederea creterii gradului de contientizare si/sau sensibilizare a comunitii Rezultate ateptate:

mbuntirea infrastructurii i a dotrilor serviciilor sociale Creterea accesului la servicii sociale i de sntate la standarde europene
88

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Ridicarea gradului de informare a populaiei cu privire la problemele locale de sntate public Creterea numrului de servicii alternative oferite, raportat la numrul instituiilor clasice de protecie Scderea ratei abandonului copiilor de ctre proprii prini Scderea numrului copiilor instituionalizai Creterea profesionalismului resurselor umane Combaterea marginalizrii sociale Prevenirea delicvenei generat de un nivel de trai necorespunztor

Surse de finanare:

Programul Operaional Regional Axa prioritar 3 mbuntirea infrastructurii sociale Schema de Granturi Mici (SGM), program derulat de Agenia Naional pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM) Bugetul local Fonduri private Fonduri guvernamentale

Recomandri:

Corelarea cu Strategia Judeean de Asisten Social i Protecie a Copilului 2007-2013 Colaborarea cu Direcia Judeean de Asisten Social Vlcea i Consiliul Judeean Vlcea Corelarea cu Strategia de dezvoltare a serviciilor medicale din judeul Vlcea 2007-2013, care prevede mbuntirea asistenei medicale de urgen prespitaliceasc, n special nfiinarea, pn n 2013, n cadrul SAJ Vlcea, a unor puncte de lucru pentru toate staiunile balneare Sprijinirea ONG-urilor cu activitate n domeniul serviciilor sociale, prin finanri n baza Legii 350/2005 privind regimul finanrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general ntocmirea studiilor de fezabilitate/documentaiilor de avizare necesare Urmrirea oportunutilor de finanare, ntocmirea cererilor de finanare i depunerea acestora mpreun cu documentaiile aferente n vederea obinerii unor finanri nerambursabile

1.3.2. Educaie Educaia joac un rol esenial n combaterea srciei i asigurarea creterii economice durabile. ns pentru a valorifica aceast oportunitate este necesar de asigurat accesul echitabil la servicii de educaie i calitatea acestora, asigurnd astfel, anse egale la un nivel de via decent, oportuniti de angajare adecvate i participare la viaa social.

89

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Totodat, o societate educat este i o societate cu o coeziune social mai nalt. Calitatea serviciilor educaionale este important i din perspectiva capitalului uman competitiv, capabil s fac fa presiunilor actuale ale pieei muncii la nivel naional, regional sau global. Probleme identificate:

Dotare necorespunztoare a unitilor de nvmnt

Obiective urmrite:

mbuntirea calitii procesului educaional prin reabilitarea i modernizarea infrastructurii de nvmnt (coli, grdinie) Creterea eficienei interne a colilor reabilitate, reflectat n rata de cuprindere colar i n rata de absolvire mbuntirea cadrului de colaborare ntre unitile de nvmnt implicate i comunitatea din care fac parte, facilitarea comunicrii ntre factorii implicai (directorii de coli, cadrele didactice, reprezentanii administraiei publice locale, reprezentanii Inspectoratului colar Judeean Vlcea) Creterea nivelului de cunoatere i utilizare a tehnologiilor de informaie i comunicare

Aciuni propuse:

Achiziionarea de calculatoare, imprimante, servere i conectarea tuturor unitilor colare la internet Reabilitarea i modernizarea infrastructurii de nvmnt aparinnd celor 3 coli i 4 grdinie din Ocnele Mari Dotarea colilor i grdinielor cu mobilierul i materialele didactice adecvate Reamenajarea i transformarea Grdiniei Ocnele Mari cu program normal, n grdini cu program prelungit

Rezultate ateptate:

Crearea unor condiii educaionale la standarde moderne Acces sporit la TIC

Surse de finanare:

Programul Operaional Regional Axa prioritar 3 mbuntirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenie 3.4. - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii educaionale, infrastructurii educaionale preuniversitare i a celei pentru formare profesional continu Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Axa prioritar 3 Tehnologia informaiilor i comunicaiilor pentru sectoarele public i privat Bugetul local
90

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Fonduri guvernamentale

Recomandri:

Corelarea cu Strategia de dezvoltare a nvmntului preuniversitar din judeul Vlcea 2007-2013 Colaborarea cu Inspectoratul colar Judeean Vlcea ntocmirea studiilor de fezabilitate/documentaiilor de avizare necesare reabilitrii i modernizrii infrastructurii de nvmnt Urmrirea oportunutilor de finanare, ntocmirea cererilor de finanare i depunerea acestora mpreun cu documentaiile aferente n vederea obinerii unor finanri nerambursabile

1.3.3. Cultur i agrement Probleme identificate:


Starea de degradare n care se afl monumentele i lcaurile de cultur Lipsa unor spaii de agrement, att pentru locuitorii oraului , ct i pentru turiti

Obiective urmrite:

Promovarea valorilor culturale existente Dezvoltarea culturii n plan local, innd seama de specificul i de potenialul zonei Pstrarea unor tradiii, meteuguri i forme de exprimare artistic specifice Reabilitarea monumentelor istorice, (re)inseria lor n viaa cultural a comunitii i utilizarea acestui potenial ca resurs important a turismului cultural Dezvoltarea industriilor culturale i conexe

Aciuni propuse: Lucrri de reabilitare i modernizare a Casei de Cultur Lucrri de reabilitare i modernizare a Bibliotecii oreneti Amenajarea unei baze sportive oreneti multifuncionale n zona Barajului "Buridava nfiinarea unui club sportiv mixt i a unui club tehnico stiintific Realizarea unei prtii multifuncionale pentru sporturi de iarn Realizarea a dou parcuri de agrement ( Lacul Rosu i Ocnia) Realizarea unui parc de joac pentru copii Construirea unei sli de sport de cca. 1500 mp Reabilitarea Bisericii-monument "Adormirea Maicii Domnului" Lucrri de amenajare i punere n valoare a urmtoarelor obiective: Fntna i Cetatea Buridava" Evantaiul" Fntna Fagul Miului"
91

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Lacul Doamnei Drumul Mehedinilor Renfiinarea i dotarea muzeului arheologic al oraului Reluarea festivalului cultural artistic Buridava Organizarea unor manifestri specifice (Serbrile Zpezii, Ziua Minerului, Ziua Oraului) n evenimente anuale Rezultate ateptate:

Atragerea de turiti n zon Reabilitarea monumentelor si sit-urilor istorice, conservarea patrimoniului cultural din zon Reabilitarea Casei de cultur i a Bibliotecii oreneti

Surse de finanare:

Programul Operaional Regional Axa prioritar 5 - Dezvoltarea durabil i promovarea turismului, Domeniul major de intervenie 5.1.- Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural, precum i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe Bugetul local Fonduri private Fonduri guvernamentale

Recomandri:

Corelarea cu Strategia de Dezvoltare a Culturii in Judeul Vlcea - 20082013 Colaborarea cu instituii de cultur din regiune i din ar Sprijinirea ONG-urilor cu activitate specific prin finanri oferite n baza Legii 350/2005 privind regimul finanrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general Urmrirea oportunitilor de finanare, ntocmirea cererilor i documentaiilor solicitate n vederea obinerii unor finanri nerambursabile

1.4. Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii de mediu

1.4.1. Deeuri n vederea realizrii obiectivelor strategice privind gestionarea deeurilor, msurile i aciunile ntreprinse trebuie s contribuie la diminuarea impactului negativ asupra mediului, la

92

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 ndeplinirea obligaiilor asumate de Romnia, ca stat membru i respectarea legislaiei europene i naionale n domeniul managementului deeurilor. Conform Strategiei naionale de gestionare a deeurilor municipale, organizarea activitilor de colectare, transport i eliminare a deeurilor este una dintre obligaiile administraiei publice locale. Pentru implementarea colectrii selective este necesar modernizarea serviciului de colectare, sistemul dezvoltandu-se n acelai timp cu procesul de constientizare i informare a cetenilor. n prezent Consiliul local Ocnele Mari are ncheiat contract cu SC URBAN SA Vlcea pentru colectare i transport deeuri. Probleme identificate:

Tendina de cretere a cantitii de deeuri generate, att de populaie ct i de agenii economici Subdimensionarea serviciului de salubritate

Obiective urmrite:

Creterea calitii mediului Dezvoltarea unui management integrat al deeurilor Asigurarea accesului la servicii publice de salubritate de calitate corespunztoare

Aciuni propuse:

Realizarea unui sistem modern de colectare/colectare selectiv, transport i transfer, reciclare i valorificare a deeurilor, avnd ca scop reducerea cantitii de deeuri degradabile depozitate Extinderea zonelor deservite de serviciul de salubritate Dezvoltarea unui program de educaie i informare a cetenilor cu privire la gestionarea deeurilor

Rezultate ateptate:

Reducerea factorilor de poluare Minimizarea cantitii de deeuri rezultate din procesele de producie economice i de la consumatori, ca urmare a colectrii selective a deeurilor Creterea gradului de contientizare a populaiei cu privire la problemele de mediu

Surse de finanare:

Programul Operaional Sectorial de Mediu Axa prioritar 2- Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor i reabilitarea siturilor istorice contaminate, prin intermediul Consiliului Judeean Vlcea Fondul de Mediu Bugetul local
93

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Fonduri guvernamentale

Recomandri:

Corelarea cu Planul Local de Aciune pentru Mediu al Judeului Vlcea 2006-2018 Corelarea cu Planul Judeean de Gestionare a Deeurilor in Judeul Vlcea - 2007-2013 Colaborarea cu Consiliul Judeean Vlcea pentru ntocmirea documentaiilor necesare

1.4.2.Cadrul natural Probleme identificate:

Oraul Ocnele Mari trece din 2001 printr-o grav problem de mediu provocat de prbuirea cavernelor de sare ca urmare a exploatrii intensive a zcmntului de sare

Obiective urmrite:

Asigurarea unui mediu sntos i sigur pentru locuitorii oraului Ocnele Mari Combaterea problemelor generate de prbuirea cavernelor de sare Combaterea problemelor generate de fenomene hidrometeorologice periculoase (inundaii, alunecri de teren, eroziune, distrugerea recoltelor, gospodriilor, podurilor, podeelor, drumurilor, reelelor electrice, etc.)

Aciuni propuse:

Creare/extindere spaii verzi Realizarea unor lucrri de mpduriri Stabilizare terenuri, consolidare, ecologizare Lucrri de regularizarei ale cursurilor prurilor "Cazrmii", "Seratului" i "Valea Grecului" Lucrri de regularizare i ecologizare a cursului Rului Srat, prin corecii de albie, decolmatri, ziduri de sprijin, praguri de colmatare, plantri de arbori, protecie de maluri, igienizare albie i maluri

Rezultate ateptate:

Extinderea suprafeelor de spaii verzi din interiorul oraului Extinderea suprafeelor mpdurite

Surse de finanare:

Fondul de Mediu Buget propriu


94

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Fonduri guvernamentale

Recomandri:

Elaborarea unui studiu de securitate a localitii, populaiei si a mediului n contextul continurii exploatrii srii geme i n soluie care s cuprind inclusiv strmutarea populaiei din cmpurile de sonde i din zonele de risc n zone de sigurana ale localitii Cuprinderea n Planul Urbanistic General a problematicii cadrului natural ntocmirea unor studii de fezabilitate/documentaii de avizare necesare realizrii aciunilor propuse

2. Dezvoltarea resurselor umane


Probleme identificate: Oraul Ocnele Mari, ca de altfel multe alte localiti din Romnia, se confrunt cu un fenomen ngrijortor cu efecte negative asupra dezvoltrii viitoare i anume scderea semnificativ a populaiei n ultimii ani, nregistrndu-se un spor natural negativ, datorat unei rate a mortalitii mai ridicate, concomitent cu o scdere a natalitii. n acelai timp se nregistreaz un fenomen al migraiei populaiei tinere ctre oraele reedin de jude sau strintate datorit posibilitilor limitate existente la nivel local. Obiective urmrite:

Creterea stabilitii populaiei Stoparea migraiei ctre alte orae i strintate Valorificarea potenialului uman existent

Aciuni propuse:

Adaptarea formrii i pregtirii profesionale a resurselor umane la necesitile locale

n vederea diminurii problemelor identificate n domeniul resurselor umane se propune nfiinarea unui Centru de consiliere i informare, n parteneriat cu Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc Vlcea, Agenia Naional a ntreprinderilor Mici i Mijlocii din Romnia i Oficiul Teritorial al ntreprinderilor Mici i Mijlocii i Cooperaiei. Activitile desfurate n cadrul acestui centru, de consiliere i informare, vor contribui la orientarea sau reorientarea profesional. a tinerilor i adulilor pe baza nelegerii corecte a necesitilor, aptitudinilor i aspiraiilor personale, eseniale n luarea unor asemenea decizii. Centrul poate furniza urmtoarele servicii pentru locuitorii oraului Ocnele Mari:

95

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Realizarea unor anchete de ctre parteneri n vederea stabilirii necesarului de informare, formare i reconversie profesional astfel nct s se rspund nevoilor de pe piaa muncii Organizarea unor cursuri de reconversie profesional pentru persoanele active neocupate Organizarea unor cursuri pentru dezvoltarea abilitilor antreprenoriale Organizarea unor cursuri de perfecionare i formare profesional pentru populaia activ implicat n activiti non-agricole Organizarea de cursuri de formare profesional, informare i difuzare de cunotine pentru beneficiari persoane adulte care doresc s activeze n domeniul agriculturii i industriei agro-alimentare. Organizarea de sesiuni de informare cu privire la oportunitile pentru investiii (subvenii, programe de dezvoltare local, condiii de eligibilitate pentru primirea unor finanri, prezentarea unor modele de bun practic, etc.)

Specialitii care vor activa n cadrul acestui centru vor ajuta tinerii i adulii s compare cerinele locurilor de munc cu aptitudinile i limitele lor. n cadrul edinelor de consiliere i informare acetia vor primi rspuns i la ntrebri de genul:

care sunt sectoarele economice care pot fi dezvoltate n aceast localitate sau n cele limitrofe? ce aptitudini i deprinderi speciale sunt solicitate de aceste ocupaii ? care sunt condiiile de instruire specifice pentru aceste ocupaii ?

Rezultate ateptate:

dezvoltarea capitalului uman creterea competitivitii prin crearea de legturi ntre sistemele de educaie i nvare pe tot parcursul vieii asigurarea de oportuniti sporite de a participa pe o pia a muncii modern, flexibil i inclusiv

Surse de finanare:

Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Programul Managementul centrelor de afaceri i sprijin pentru ntreprinztori derulat de Agenia Naional pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM) Schema stimulentelor pentru angajare i pregtire, program derulat de Agenia Naional pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM) Bugetul local Fonduri guvernamentale

96

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Recomandri:

ncheierea unor parteneriate cu instituii specializate n formare profesional n vederea promovrii i implementrii unor proiecte comune n domeniul resurselor umane

3. Creterea competitivitii economiei locale


Probleme identificate:

resurse financiare insuficiente (investiii autohtone i strine limitate) echipamente i tehnologii nvechite, poluante tendine de mono-industrializare (principala activitate industrial se concentreaz pe extracia de sare) practici nedurabile (exploatarea intensiv primar a resurselor naturale)

Obiective urmrite:

Diversificarea activitilor economice Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor i a iniiativelor private Sprijinirea activitilor economice generatoare de venit la bugetul local

Gradul de complexitate al activitii industriale n aceast zon este destul de redus. Cu toate acestea, exist cteva ramuri ale industriei ce pot fi dezvoltate, i anume: industria alimentar exploatarea tufului vulcanic industria mic i artizanatul Aciuni propuse:

Diseminarea informaiilor privind fondurile de finanare pentru susinerea activitilor de producie Dezvoltarea parteneriatelor public-private Acordarea de faciliti investitorilor n infrastructur, servicii, turism, sntate, uniti de tratament balneoclimateric, cazare, educaie, sport, agricultur, sivicultur, zootehnice n vederea capacitrii forei de munc disponibile din localitate nfiinarea unei piee agroalimentare nfiinarea unui trg sptmnal

Rezultate ateptate:

Cultivarea i stabilizarea unui mediu de afaceri viabil si deschis Crearea de noi locuri de munc, concomitent cu scderea omajului

97

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Surse de finanare: Programul Operaional Regional Axa prioritar 5 Dezvoltarea durabil i promovarea turismului, Domeniul prioritar 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice Programul Operaional Regional Axa prioritar 4 Domeniul major de intervenie 4.1. Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinirea a afacerilor cu importan regional i local; Domeniul major de intervenie 4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate i neutilizate i pregtirea pentru noi activiti Schema de micro-credite, program derulat de Agenia Naionl pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM) Buget local Fonduri guvernamentale Fonduri private

Recomandri:

ncurajarea locuitorilor pentru nfiinarea de microferme, gospodrii agroturistice i a micilor asociaii care s-i desfoare activitatea pe baza valorificarii resurselor locale sare, namol sapropelic, tratament balnear, turism, cazare, precum i reabilitarea meseriilor tradiionale (olarit, prelucrare produse de origine animal i vegetal, etc. (piei, ln, lemn, nuiele, etc.). Urmrirea oportunitilor de finanare pentru care autoritile publice locale sunt aplicani eligibili i ntocmirea cererilor i documentaiilor necesare obinerii unor finanri nerambursabile

4. Dezvoltarea capacitii instituionale


Probleme identificate:

Sistem informaional, parial eficient, ntre administraia local i ceteni Experiena redus a funcionarilor din aparatul administrativ n elaborarea i implementarea proiectelor cu finanare nerambursabil Implicarea insuficient a cetenilor n luarea deciziilor la nivel local

Obiective urmrite:

Creterea eficienei managementului sectorului public Creterea calitii serviciilor furnizate de administraia public local n relaia cu ceteanul Dezvoltarea sistemului informaional la nivelul autoritilor locale (primrie, instituii subordonate, alte instituii publice)

98

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Sprijinirea competitivitii economice i promovarea interaciunilor dintre sectorul public i privat

Aciuni propuse:

Achiziionarea i instalarea de echipamente necesare i implementarea unui sistem integrat de management al documentelor Crearea unui compartiment specializat pentru iniierea, elaborarea i implementarea programelor i a proiectelor de dezvoltare local Iniierea unor parteneriate cu instituii similare din ar i strintate avnd drept scop schimburi de relaii culturale, turistice i economice n beneficiul comunitii Realizarea unui plan de formare continu pentru toi angajaii din cadrul aparatului propriu (funcionari publici i personal contractual) Realizarea unui portal pentru a facilita schimbul de informaii ntre actorii publici i privai interesai Conceperea i implementarea unui set de instrumente care s duc la o mai bun funcionare a administraiei publice Demararea procedurilor de atestare ca staiune turistic respectiv: Actualizarea Planului Urbanistic General, a Planului Urbanistic Zonal i a regulamentelor aferente Elaborarea fiei turistice a staiunii Elaborarea unei monografii turistice Elaborarea unor studii i documente care s argumenteze atestarea staiunii turistice i a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune

Rezultate ateptate:

mbuntirea calitii serviciilor publice Creterea gradului de transparen n administraia local Creterea gradului de ncredere al populaiei n activitile desfurate de autoritile publice locale

Surse de finanare:

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, Axa 3 Tehnologia informaiilor i comunicaiilor pentru sectoarele public i privat Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative - Axa prioritar 1mbuntiri de structur i proces ale managementului ciclului de politici publice Programul de Cretere a Capacitii Comunitare derulat de Agenia Naional pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM) Bugetul local

99

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

***

Toate cele patru direcii de dezvoltare prezentate se bazeaz pe iniiative ale administraiei publice locale, judeene sau centrale, precum i pe iniiative private i urmresc rezolvarea problemelor cu care se confrunt n prezent Ocnele Mari, dezvoltarea echilibrat i durabil a aceste localiti. Avnd n vedere situaia economic i social special a oraului Ocnele Mari, se face simit nevoia unor aciuni complexe, de anvergur i cu dimensiuni strategice, prin care s se urmareasc atingerea obiectivului general de refacere a localitii i de revitalizare a resurselor proprii capabile s susin pe mai departe o dezvoltare durabil. n acest sens, este necesar stabilirea unui set de msuri pe termen mediu i lung care s se concerteze ntr-un program de reabilitare economic i social a localitatii, msuri care nu pot fi puse n practic fr concursul susinut al tuturor categoriilor de actori politici, economici, sociali sau culturali implicai i interesai ntr-un asemenea proces de dezvoltare. Acest program de refacere a oraului trebuie s in seama de problemele specifice zonei, precum i de faptul c resursele financiare de care dispun autoritile administraiei publice locale din oraul Ocnele Mari sunt insuficiente n raport cu spectrul problemelor identificate i care necesit soluionare pe termen scurt i mediu. Astfel propunem configurarea i crearea unui parteneriat cu susinere local i naional, din care s fac parte: 1. Administraia public local, ca principal factor interesat de refacerea localitii, i care este singura capabil s atrag, s gestioneze i s armonizeze toate categoriile de resurse ce pot fi mobilizate 2. Administraia public la nivel naional (guvern, ministere de resort, agenii guvernamentale) care dein prerogative n procesul de iniiere legislativ 3. Sectorul societii civile, cel mai n msur s gestioneze o camapnie la nivel regional i naional, prin care opinia public s fie sensibilizat cu privire la importana localitii i resurselor sale n economia regional i naional, inclusiv la potenialul balnear insuficient valorificat n momentul de fa. Se poate iniia semnarea unui acord de parteneriat i colaborare ntre categoriile de actori menionate. Implicarea societii civile reprezint o prghie esenial care face legatura ntre administraia public i ceteni, i prin care se pot accesa canale importante de comunicare n mas (presa scris, posturi radio i TV), astfel nct s se creeze un puternic curent de opinie favorabil n rndul tuturor factorilor care pot contribui la reuita aciunii.

100

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Atragerea n aceast activitate a unor asociaii, fundaii sau altor organisme nonguvernamentale nu se poate realiza ns dect la iniiativa administraiei publice locale, care trebuie s contientize importana acestui demers. Ca o aciune iniial a acestui program de refacere a localitii, propunem ntocmirea unui plan de marketing local, care s scoat n eviden elementele valoroase i modalitile cele mai eficiente de capitalizare a acestora. Aciunea concertat a actorilor instituionali, semnatari ai parteneriatului mai sus menionat, ce dein competene la nivel local conform principiilor autonomiei i descentralizrii se poate materializa n promovarea unui act normativ (proiect de hotrre de guvern) pentru obinerea de sprijin financiar n vederea crerii premiselor relansrii economice a zonei pentru reducerea decalajelor nregistrate i asigurarea proteciei mediului prin reecologizarea zonei. Adoptarea unui asemenea act normativ presupune ns parcurgerea unei anumite proceduri stabilite prin regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea i prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum i a altor documente, n vederea adoptrii/aprobrii. Ilustrarea schematic a adoptrii unui asemenea act normativ este redat mai jos:

Iniiatorul proiectului de act normativ

Includerea pe agenda edinei de guvern

Secretariatul General al Guvernului

Anunarea proiectului de act normativ n cadrul reuniunii pregtitoare edinei Guvernului

Supunerea spre consultare a proiectului de act normativ ministerelor interesate i eventual Consiliului Economic i Social

Parcurgerea procedurii de avizare a proiectului de act normativ

Ca i exemplu de bun practic, se pot meniona demersurile ntreprinse n cursul anului 1996 care s-au materializat prin adoptarea unei hotrri de guvern menite s susin Programul special privind unele msuri i aciuni pentru sprijinirea dezvoltrii economico-sociale a judeelor Botosani, Giurgiu i Vaslui, delimitate ca arii ce necesit o intervenie deosebit pentru ca nivelul lor general de dezvoltare s se apropie de cel mediu pe ar.

101

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Programul a fost elaborat pe baza unei analize economice i socio-urbane complexe i a unui studiu privind politicile de dezvoltare regional i a prevzut valorificarea judicioas a resurselor naturale locale, ncurajarea investiiilor, n special n domeniile construciilor, transporturilor i serviciilor, prin promovarea unor reglementri care s permit deducerea din profitul impozabil, n primii cinci ani, a cheltuielilor aferente activitii firmelor i reducerea impozitelor i a taxelor locale datorate de investitori cu 30%. S-a avut n vedere, de asemenea, restructurarea i retehnologizarea unitilor economice cu capital de stat din cele trei zone, reducerea omajului i reconversia forei de munc, mbuntirea condiiilor de asisten medical i social. Programul care a fost susinut n principal din alocaii bugetare a inclus, de asemenea, msuri de definitivare a investiiilor publice aflate n execuie, n primul rnd a celor ce in de infrastructur. Totodat s-a constatat nevoia tot mai mare de colaborare i cretere a parteneriatelor ntre sectorul public i cel privat. n acest sens PPP (parteneriatul public-privat) poate fi considerat ca o soluie viabil pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunt Ocnele Mari, cu condiia existenei unei compatibiliti ridicate ntre partenerii alei i definirea clar a responsabilitilor. n aceste sens, este util a fi promovat conceptul de responsabilitate social corporativ (CSR), ca instrument de implicare a companiilor n viaa comunitilor n problemele sociale i de mediu nconjurtor. Practicile CSR au un caracter voluntar i reprezint o strategie de management pe termen lung, profitabil att pentru mediul social, dar i pentru companii. n ultimii ani a devenit o obinuin n practica afacerilor ca organizaiile s vin n sprijinul comunitii cu investiii n domenii precum sntate, educaie, sectorul social etc. Prezentm n continuare cteva exemple relevante privind importana implicrii companiilor active n viaa comunitii:

ncepand din 2007, Petrom a dezvoltat o strategie de responsabilitate social,


bazat pe un amplu program: Petrom: Respect pentru Viitor". Parcurile viitorului" este unul dintre proiectele acestui program i reprezint o investiie de 1,5 milioane euro. Proiectul urmrete amenajarea la standarde europene a parcurilor publice din cinci orae romneti. Investiia total n acest program se va ridica, pentru urmtorii ani, la 10 milioane de euro. Pn n 2006, Petrom a dezvoltat n special programe de informare i educare a populaiei, cum ar fi: Campania de prevenire a dezastrelor" i Campania pentru educaie parental n nvmntul precolar din Romnia", n parteneriat cu UNICEF. Petrom i angajaii si au realizat adposturi temporare pentru sinistrai i, mpreun cu Crucea Roie, au ajutat familiile rmase fr adpost n urma dezastrelor provocate de inundaii. n aceste proiecte Petrom a investit pn n 2006 peste 2,5 milioane de euro.

102

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Un alt exemplu este cel al companiei Holcim care a investit 700.000 de euro
n proiecte CSR, n ultimii doi ani. n prezent, compania susine proiecte n domeniul medical, educaie, competiii, protecia mediului, dezvoltare comunitar durabil, infrastructur, spaii de joac i de recreere pentru copii. n 2005-2006, Holcim a venit n sprijinul familiilor afectate de inundaii, iar de curnd, compania s-a alaturat unui grup din Elveia pentru construirea unei grdinie la standarde elvetiene n comuna Flcu. De asemenea, recunoscnd potenialul tinerei generaii din Romania, compania a nfiinat o coal Postliceal de Tehnicieni n Industria Cimentului. Pentru ca informaiile acumulate n cadrul proiectelor s fie i mai accesibile, compania a lansat n 2005 un site destinat copiilor i tinerilor interesati de protejarea mediului (site-ul contine un joc tematic on-line), iar n 2006 a lansat www.societatedurabila.ro - primul portal romanesc care pune la dispozitia publicului larg informatii, idei i proiecte din domeniul dezvoltarii durabile.

Zentiva Romania se implic activ n programe culturale, sportive, educative i


n sustinerea categoriilor sociale defavorizate. Printre proiectele CSR desfasurate de companie in ultimii ani se numar reabilitarea Centrului de Recuperare Neuropshimotorie Marin Pazon Zentiva si Fundatia Casa Campionilor" au dezvoltat proiectele Vreau sa fiu campion" si Campioni de legenda". Zentiva a oferit burse, care au acoperit costurile antrenamentului pe un an, unui numar de 33 de atleti, inotatori si scrimeri. Bugetele alocate pentru proiectele CSR au crescut considerabil de la an la an, demonstrand interesul companiei pentru dezvoltarea unei comuniti sntoase. In 2007, Zentiva a susinut proiectele: Sibiu - Capitala Culturala Europeana si Festivalul International George Enescu"; Congresul National al Studentilor la Farmacie; Scoala de Vara organizata de Societatea Studenteasca de Chirurgie din Romania si Tabara de vara Leadership si management farmaceutic".

Anul 2007 este cel de-al treilea an n care Coca-Cola a sustinut Ziua Dunarii
alturi de Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile i Comisia pentru Protecia Fluviului Dunrea. Danube Box este componenta educaional adaugat programului Ziua Dunarii i urmrete s aduc fluviul mai aproape de sufletul copiilor, familiarizndu-i cu importana protejrii resurselor de ap, prin introducerea disciplinei Fluviul Dunarea n 20 de coli din localitile dunrene. Responsabilitatea fa de mediul nconjurtor reprezint o component prioritar a politicii de responsabilitate social a Sistemului Coca-Cola. Parteneriatul Dunarea verde" semnat n 2005 de Compania Coca-Cola, Coca-Cola HBC i Comisia Internaional pentru Protecia Fluviului Dunrea este dovada asumrii responsabilitii fa de protejarea apelor.

103

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Din 2003, Coca Cola i Junior Achievement Romania dezvolt Business Ethics", un program care se desfoar n principalele centre universitare din Romnia i trateaz diverse teme privind etica n afaceri.

Vodafone - Parteneriat pentru via"


Vodafone Romnia realizeaz aciuni CSR prin sprijinirea proiectelor societii civile n domeniul proteciei vieii umane i al proteciei mediului. Sub umbrela Parteneriat pentru viata, Vodafone Romania se implic n proiecte realizate n parteneriat cu Smurd, Salvamont i, de curand, Salvamar. Protectia mediului este o alt direcie principal de implicare a Vodafone n comunitate. Vodafone Romania a dezvoltat programe de colectare a deeurilor i programe de educaie pentru protecia mediului. De asemenea, Fundatia Vodafone Romania sprijin proiecte din sfera social, ajutorarea copiilor dezavantajai i a btrnilor, prin proiecte n domeniul educaiei i sntii.

CARPATCEMENT HOLDING SA susine proiecte de urbanism i


arhitectur, protecia mediului, precum si o serie de actiuni umanitare. n fiecare an aloc aproximativ 300.000 de euro proiectelor i programelor de CSR, att la nivel central, ct i la nivel local. Pentru a crete transparena n privinta raportrii aciunilor de responsabilitate social ale companiei i pentru a facilita stabilirea de noi parteneriate a fost lansat site-ul www.carpatcementcsr.ro , dedicat exclusiv comunicrii strategiei de CSR a acestei companii, prezentrii proiectelor i programelor. ns nu volumul investiiilor confer valoarea unui program de CSR, ci ntreaga conduit n raport cu societatea. Este adevarat c implicarea companiilor n sustinerea societii este mai mic dect n alte state europene, n Romania CSR-ul fiind nc n faza de pionierat, dar chiar dac nu exist nc o cultur specific romneasc, acest domeniu evolueaza rapid i companiile investesc tot mai mult n programe coerente, iar practicile CSR se transform n strategii de management pe termen lung. Ca urmare, considerm extrem de important implicarea semnatarilor parteneriatului strategic propus, n special a mediului non-guvernamental, n semnalarea problemelor cu care se confrunt Ocnele Mari n rndul companiilor active i iniierea, mpreun cu acestea a unor programe CSR, care s completeze aciunile propuse prin actele normative promovate i care s contribuie la reabilitarea economic i social a acestei localiti.

104

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

CAPITOLUL VIII. Planul de aciuni

Domeniu

Proiecte

Surse de finanare

Responsabil/ Partener

Termen de realizare

Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii de transport

Reabilitarea i modernizarea reelei de drumuri locale n oraul Ocnele Mari, inclusiv refacere trotuare, realizare rigole betonate Reabilitare, reparaii poduri i podee Amenajarea de staii pentru transportul n comun Pietruire drumuri locale, inclusiv lucrri de mrire ecartament, realizare anuri i rigole, subtraversri Realizarea unor ci de comunicaie pentru atelaje Amenajarea drumurilor locale

Bugetul local Fonduri guvernamentale

Consiliul Local Ocnele Mari

2008-2013

1.Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii locale

105

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Domeniu

Proiecte de exploatare agricol i forestier

Surse de finanare

Responsabil/ Partener

Termen de realizare

Modernizarea i dezvoltarea reelelor de utiliti Alimentare cu ap


i canalizare

Modernizarea i extinderea reelei de distribuie a apei potabile la nivelul ntregii localiti Reabilitarea i extinderea sistemelor de captare i tratare a apei potabile Extinderea i reabilitarea reelei de canalizare din oraul Ocnele Mari Construirea a dou staii de epurare ap menajer Reabilitarea fntnilor publice Dezvoltarea etapizat a reelei de alimentare cu gaze naturale

1.Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii locale

Programul Operaional Sectorial de Mediu Axa prioritar 1 Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i ap uzat prin intermediul operatorului regional Fondul de Mediu Bugetul local Fonduri guvernamentale Bugetul local Fonduri

Consiliul Local Ocnele Mari Operatorul regional de ap

2008-2013

Alimentarea cu
gaze naturale

Consiliul Local Ocnele Mari

2008-2013

106

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Domeniu

Proiecte

Surse de finanare guvernamentale

Responsabil/ Partener

Termen de realizare 2008-2013

Iluminatul public

Reabilitarea, extinderea i eficientizarea sistemului de iluminat public i a sistemului de alimentare cu energie electric Valorificarea surselor de energie regenerabil

Programul Naional Consiliul Local POS Creterea Ocnele Mari Competitivitii Economice, Axa S.C. prioritar 4 Creterea ELECTRICA eficienei energetice i S.A a siguranei n aprovizionare, n contextul combaterii schimbrilor climaterice Bugetul local Fonduri guvernamentale

1.Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii locale

107

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Domeniu

Proiecte

Surse de finanare

Responsabil/ Partener

Termen de realizare

Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii sociale

Sntate i asisten social

1.Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii locale

nfiinarea i dezvoltarea unor servicii pentru persoanele aflate n dificultate (adposturi temporare, centru de primire n regim de urgen, consiliere i recuperare a persoanelor aflate n dificultate, nfiinarea unui serviciu pentru ngrijiri la domiciliu pentru persoane vrstnice i persoane cu handicap) Derularea unor programe / campanii de educare i informare a populaiei privind starea general de sntate i comportamentul adecvat pentru prevenie Derularea unor programe de instruire i formare continu a personalului de specialitate Amenajarea unui dispensar

Programul Operaional Regional Axa prioritar 3 mbuntirea infrastructurii sociale Schema de Granturi Mici (SGM), program derulat de Agenia Naional pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM) Bugetul local Fonduri private Fonduri guvernamentale

Consiliul Local Ocnele Mari Direcia Judeean de Asisten Social Furnizori publici/privai de servicii sociale

2008-2013

108

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Domeniu medical

Proiecte

Surse de finanare

Responsabil/ Partener

Termen de realizare

Educaie

Achiziionarea de calculatoare, imprimante, servere i conectarea tuturor unitilor colare la internet Reabilitarea i modernizarea infrastructurii de nvmnt aparinnd celor 3 coli i 4 grdinie din Ocnele Mari Dotarea colilor i grdinielor cu mobilierul i materialele didactice adecvate Reamenajarea i transformarea Grdiniei Ocnele Mari cu program normal, n grdini cu program prelungit

1.Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii locale

Programul Operaional Regional Axa prioritar 3 mbuntirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenie 3.4. Reabilitarea/moderniz area/dezvoltarea infrastructurii educaionale, infrastructurii educaionale preuniversitare i a celei pentru formare profesional continu Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Axa prioritar 3 Tehnologia

Consiliul Local Ocnele Mari Inspectoratul colar Judeean Vlcea

2008-2013

109

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Domeniu

Proiecte

Surse de finanare informaiilor i comunicaiilor pentru sectoarele public i privat


Responsabil/ Partener

Termen de realizare

Bugetul local Fonduri guvernamentale Programul Consiliul Local Operaional Regional Ocnele Mari Axa prioritar 5 Dezvoltarea durabil Instituii de i promovarea cultur turismului, Domeniul major de intervenie 5.1.- Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural, precum i crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe Bugetul local 2008-2013

Cultur i agrement

Lucrri de reabilitare i modernizare a Casei de Cultur Lucrri de reabilitare i modernizare a Bibliotecii oreneti Amenajarea unei baze sportive oreneti multifuncionale n zona Barajului "Buridava nfiinarea unui club sportiv mixt i a unui club tehnico stiintific Realizarea unei prtii multifuncionale pentru sporturi

110

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Domeniu de iarn

Proiecte

Surse de finanare Fonduri guvernamentale

Responsabil/ Partener

Termen de realizare

Realizarea a dou parcuri de agrement ( la Lacul Rosu i la Ocnia) Realizarea unui parc de joac pentru copii Construirea unei sli de sport de cca. 1500 mp Reabilitarea Bisericii-monument "Adormirea Maicii Domnului" Reinfiintarea i dotarea muzeului arheologic al oraului Reluarea festivalului cultural artistic Buridava Organizarea unor manifestri specifice(Serbrile Zpezii, Ziua Minerului, Ziua Oraului) n evenimente anuale

111

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Domeniu

Proiecte

Surse de finanare

Responsabil/ Partener

Termen de realizare

Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii de mediu

Deeuri

Realizarea unui sistem modern de colectare/colectare selectiv, transport i transfer, reciclare i valorificare a deeurilor, avnd ca scop reducerea cantitii de deeuri degradabile depozitate Extinderea zonelor deservite de serviciul de salubritate Dezvoltarea unui program de educaie i informare a cetenilor cu privire la gestionarea deeurilor

Programul Operaional Sectorial de Mediu Axa prioritar 2Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor i reabilitarea siturilor istorice contaminate Bugetul local Fonduri guvernamentale

Consiliul Local Ocnele Mari Consiliul Judeean Vlcea

2008-2013

112

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Domeniu

Proiecte

Surse de finanare

Cadrul natural

Creare / extindere spaii verzi Realizarea unor lucrri de mpduriri Stabilizare terenuri, consolidare, ecologizare Lucrri de regularizarei ale cursurilor prurilor "Cazrmii", "Seratului" i "Valea Grecului" Lucrri de regularizare i ecologizare a cursului Rului Srat, prin corecii de albie, decolmatri, ziduri de sprijin, praguri de colmatare, plantri de arbori, protecie de maluri, igienizare albie i maluri Adaptarea formrii i pregtirii profesionale a resurselor umane la necesitile locale prin crearea unui Centru de consiliere i informare

Fondul de Mediu Bugetul local Fonduri guvernamentale

Responsabil/ Partener Consiliul Local Ocnele Mari

Termen de realizare 2008-2013

2.Dezvoltarea resurselor umane

Programul Operaional Consiliul Local Sectorial Dezvoltarea Ocnele Mari Resurselor Umane Programul Managementul centrelor de afaceri i sprijin pentru

2008-2013

113

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Domeniu

Proiecte

Surse de finanare ntreprinztori derulat de Agenia Naional pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM)

Responsabil/ Partener

Termen de realizare

Schema stimulentelor pentru angajare i pregtire, program derulat de Agenia Naional pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM) Bugetul local Fonduri guvernamentale 2008-2013

3. Creterea competitivitii economiei locale

Diseminarea informaiilor privind fondurile de finanare pentru susinerea activitilor de producie Dezvoltarea parteneriatelor public-private Acordarea de faciliti

Consiliul Local Programul Ocnele Mari Operaional Regional Axa prioritar 5 Dezvoltarea durabil i promovarea turismului, Domeniul prioritar 5.2. Crearea, dezvoltarea,

114

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Domeniu

Proiecte investitorilor n infrastructur, servicii, turism, sntate, uniti de tratament balneoclimateric, cazare, educaie, sport, agricultur, sivicultur, zootehnice n vederea capacitrii forei de munc disponibile din localitate

Surse de finanare modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice Programul Operaional Regional Axa prioritar 4 Domeniul major de intervenie 4.1. Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinirea a afacerilor cu importan regional i local; Domeniul major de intervenie 4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate i neutilizate i pregtirea pentru noi activiti Schema de micro-

Responsabil/ Partener

Termen de realizare

nfiinarea unei piee agroalimentare nfiinarea unui trg sptmnal

115

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Domeniu

Proiecte

Surse de finanare credite, program derulat de Agenia Naionl pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM)

Responsabil/ Partener

Termen de realizare

Buget local Fonduri guvernamentale Fonduri private Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, Axa 3 Tehnologia informaiilor i comunicaiilor pentru sectoarele public i privat Programul Operaional Consiliul Local Ocnele Mari 2008-2013

4. Dezvoltarea capacitii instituionale

Achiziionarea i instalarea de echipamente necesare i implementarea unui sistem integrat de management al documentelor Crearea unui compartiment specializat pentru iniierea, elaborarea i implementarea programelor i a proiectelor de dezvoltare local

Iniierea unor parteneriate cu instituii similare din ar i

116

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Domeniu

Proiecte strintate avnd drept scop schimburi de relaii culturale, turistice i economice n beneficiul comunitii

Surse de finanare Dezvoltarea Capacitii Administrative- Axa prioritar 1mbuntiri de structur i proces ale managementului ciclului de politici publice

Responsabil/ Partener

Termen de realizare

Realizarea unui plan de formare continu pentru toi angajaii din cadrul aparatului propriu (funcionari publici i personal contractual) Realizarea unui portal pentru a facilita schimbul de informaii ntre actorii publici i privai interesai Conceperea i implementarea unui set de instrumente care s duc la o mai bun funcionare a administraiei publice Demararea procedurilor de atestare ca stiune turistic respectiv: Actualizarea Planului Urbanistic General, a

Programul de Cretere a Capacitii Comunitare derulat de Agenia Naional pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM) Bugetul local

117

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Domeniu

Proiecte Planului Urbanistic Zonal i a regulamentelor aferente Elaborarea fiei turistice a staiunii Elaborarea unei monografii turistice Elaborarea unor studii i documente care s argumenteze atestarea staiunii turistice i a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune

Surse de finanare

Responsabil/ Partener

Termen de realizare

118

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

CAPITOLUL IX. Surse de finanare

MODERNIZAREA I DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LOCALE 1.1. Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii de transport


Surse de finanare:

Bugetul local Fonduri guvernamentale

1.2. Modernizarea i dezvoltarea reelelor de utiliti

Alimentare cu ap i canalizare Surse de finanare:


Programul Operaional Sectorial de Mediu Axa prioritar 1 Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i ap uzat prin intermediul operatorului regional Fondul de Mediu Bugetul local Fonduri guvernamentale

Programul Operaional Sectorial de Mediu Axa prioritar 1: Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i ap uzat Domeniul major de intervenie 1.1. - Extinderea/modernizarea sistemelor de ap/ap uzat Autoritile locale (Consiliile Judeene i Consiliile Locale) prin Operatorii Regionali sunt beneficiarii operaiunilor cuprinse n aceast ax prioritar. Este necesar ca autoritile locale dintr-o anumit zon s formeze o Asociaie de Dezvoltare Intercomunitar (ADI) pentru a coordona eforturile cu scopul de a implementa programe integrate de dezvoltare a serviciilor menite s ating obiectivele de performan stabilite prin POS, i s procedeze la reorganizarea teritorial a serviciilor prin delegarea implementrii planurilor de dezvoltare regional i a managementului serviciilor unui Operator Regional. Activiti eligibile

Construcia/modernizarea surselor de ap n vederea potabilizrii Construcia/reabilitarea staiilor de tratare a apei potabile

119

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Extinderea/reabilitarea reelelor de ap potabil i canalizare i a structurilor civile corespondente, inclusiv reabilitarea conductelor de ap, dac exist dovezi c nu sunt respectai indicatorii de prag stabilii n listele A i B din Directiva nr. 98/83/EC din cauza tipului de material al conductelor existente sau din cauza calitii insuficiente a conductelor Construcia/ reabilitarea staiilor de epurare a apelor uzate Construirea/reabilitarea facilitilor de epurare a nmolurilor Contorizare, echipamente de laborator, echipamente de detectare a pierderilor etc. Asisten tehnic pentru pregtirea proiectelor (inclusiv dosarele de licitaie), management i publicitate (inclusiv contientizarea publicului), mbuntirea guvernrii instituionale

Solicitani eligibili

Autoritile Locale (Consiliile Judeene i Consiliile Locale) prin Operator Regional

FONDUL DE MEDIU Fondul de Mediu finaneaz aciuni sub forma depunerii de proiecte nsoite de documentaia tehnic aferent realizat n prealabil (studii de fezabilitate, proiecte tehnice, etc.). Fondul este gestionat de Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile prin Administraia Fondului de Mediu. Categoriile de proiecte eligibile pentru finanare prin Fondul de Mediu se stabilesc vizeaz mbuntirea performantei de mediu privind: a) prevenirea polurii; b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei i solului; c) reducerea nivelurilor de zgomot; d) utilizarea de tehnologii curate; e) gestionarea deeurilor, inclusiv a deeurilor periculoase; f) protecia resurselor de ap, staiile de tratare, staiile de epurare pentru comuniti locale; g) gospodrirea integrat a zonei costiere; h) conservarea biodiversitii; i) administrarea ariilor naturale protejate; j) educaia i contientizarea publicului privind protecia mediului; k) creterea produciei de energie din surse regenerabile; l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera; m) reconstrucia ecologica i gospodrirea durabila a pdurilor; n) mpdurirea terenurilor degradate situate n zonele deficitare n pduri, stabilite n condiiile legii; o) nchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier; p) lucrri destinate prevenirii, nlturrii i/sau diminurii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrrile de gospodrire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.

120

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Solicitani eligibili Se acord susinere financiar din Fondul pentru mediu, pentru proiectele propuse de ctre operatorii economici, organizaii neguvernamentale, autoriti locale i uniti de nvmnt

Alimentarea cu gaze naturale Surse de finanare:


Bugetul local Fonduri guvernamentale

Iluminatul public Surse de finanare:

POS Creterea Competitivitii Economice, Axa prioritar 4 Creterea eficienei energetice i a siguranei n aprovizionare, n contextul combaterii schimbrilor climaterice Bugetul local Fonduri guvernamentale

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii economice Axa prioritar 4 - Creterea eficienei energetice i a siguranei n aprovizionare, n contextul combaterii schimbrilor climaterice Domeniul Major de Intervenie 4.2. - Sprijinirea investiiilor n modernizarea i realizarea de noi capaciti de producere a energiei electrice i termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile Proiectele finanate n cadrul acestui domeniu pot fi de tipul: proiecte de realizare de noi capaciti de producere a energiei electrice i termice, att pentru consumul propriu ct i pentru furnizarea de energie n reeaua de transport i distribuie, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie (biomasei, a resurselor micro hidroenergetice, eoliene, a biocombustibilului-fie produs, fie achiziionat de pe pia, a resurselor geotermale i a altor resurse regenerabile) i proiecte de modernizare a capacitilor de producere. Se finaneaz inclusiv proiecte de co-generare prin valorificarea resurse regenerabile de energie. Activiti eligibile

Achiziionarea i amenajarea terenului n scopul amplasrii echipamentelor/instalaiilor proiectului; Construcii i instalaii aferente construciilor;

121

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Achiziia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continu; Organizarea de antier (numai n cazul proiectelor care nu intr sub incidena ajutorului de stat); Racordarea la reeaua Sistemului Electroenergetic Naional n aval de punctul de delimitare (punct de delimitare definit conform HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reelele electrice de interes public);

Solicitani eligibili

Autoritile administraiilor publice locale, Asociaiile de Dezvoltare Intercomunitar (constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare) Societi comerciale care se ncadreaz n categoria ntreprinderilor mici, mijlocii i mari

Valoarea proiectului: maxim 71.000.000 lei Pentru beneficiarii autoriti publice locale, valoarea maxim a finanrii acordate (din fondurile Axei 4) pentru un proiect raportat la costul total investiional eligibil este de 98%. Pentru proiectele generatoare de venit ale autoritilor publice locale, nivelul de cofinanare din fondurile Axei 4 va fi determinat pe baza analizei deficitului de finanare (funding gap), conform art. 55 din Regulamentul CE nr. 1083/2006.

1.3. Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii sociale

Sntate i asisten social Surse de finanare:


Programul Operaional Regional Axa prioritar 3 mbuntirea infrastructurii sociale Bugetul local Fonduri private Fonduri guvernamentale

Programul Operaional Regional Axa prioritar 3 - mbuntirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenie 3.2. - Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale Operaiuni indicative

122

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea cldirilor centrelor sociale multifuncionale; Reabilitarea, modernizarea i echiparea cldirilor n care funcioneaz centre sociale rezideniale.

Activiti eligibile

Modernizarea/extinderea cldirilor centrelor sociale Modernizarea/extinderea cldirilor pentru nfiinarea de noi centre sociale Modernizarea utilitilor generale i specifice ale centrelor sociale Crearea/modernizarea facilitilor de acces pentru persoane cu dizabiliti Amenajarea unor ateliere de lucru n cadrul centrelor sociale Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabiliti

Solicitani eligibili

Furnizori de servicii sociale, acreditai n condiiile legii: furnizori publici de servicii sociale, furnizori privai de servicii sociale Autoritatea administraiei publice locale desemnat lider al unui parteneriat ncheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept public sau privat, acreditat n condiiile legii, dup cum urmeaz: o Autoritatea administraiei publice locale desemnat lider al unui parteneriat ncheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept public o Autoritatea administraiei publice locale desemnat lider al unui parteneriat ncheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept privat

Valoarea total a proiectului: minim 350.000 lei maxim 3.500.000 lei

Schema de Granturi Mici (SGM), program derulat de Agenia Naional pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM) Schema de Granturi Mici este un proiect implementat de ctre ANDZM i are ca obiective:

Oferirea de resurse financiare suplimentare pentru grupurile dezavantajate din cadrul comunitilor minere, n special copiii, tinerii, femeile i btrnii Reducerea riscului de excludere social a copiilor provenii din familii cu dificulti n vederea asigurrii unui nivel acceptabil de educaie la nivel comunitar mbuntirea serviciilor educaionale alternative pentru tinerii din comunitile miniere, pentru o mai bun adaptare la schimbrile economice i sociale i creterea anselor pe piaa forei de munc Consolidarea i dezvoltarea capacitii actorilor ce acioneaz la nivel local n domeniul dezvoltrii sociale

123

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 ncurajarea i susinerea dezvoltrii de parteneriate ntre comunitile locale i organizaiile care sprijin dezvoltarea comunitar Promovarea activitilor tradiionale locale, susinnd meninerea i dezvoltarea spiritului comunitar Crearea unor scheme eficiente i durabile de dezvoltare social a comunitilor miniere, care s poat fi aplicate n alte zone ale Romniei

SGM are ca grupuri int, grupurile de ceteni cu capacitate redus de adaptare la schimbrile economice i sociale generate de restructurarea sectorului minier, cum ar fi: femei, copii, tineri sau btrni. Valoarea maxim a grantului SGM (limita finanrii) este 20.000 lei . Solicitanii SGM sunt:

Grupuri de ceteni romni din zonele miniere, constituite n baza Ordonanei Guvernului nr.94/2005 Organizaii neguvernamentale i/sau asociaiile nonprofit nregistrate ca persoane juridice n Romnia i a cror membri sunt de cetenie romn

Activitile eligibile din cadrul SGM intr n urmtoarele domenii de activitate:

Dezvoltarea i promovarea grupurilor vulnerabile sau dezavantajate prin: ntlniri, seminarii, instruire adresat grupurilor vulnerabile, educaie i nvare comunitar, schimb de experien ntre grupuri sau comuniti, reintegrarea n societate a copiilor abandonai sau sraci, centre de educaie i/sau formare, iniiere, reconversie i/sau calificare profesional Consolidarea legturilor sociale i reducerea disparitilor sociale prin: educaie (mbuntirea serviciilor de educaie pentru copiii din zonele miniere, mbuntirea perspectivelor de angajare, dezvoltarea capacitilor de adaptare la schimbrile sociale i economice produse de restructurarea sectorului minier), egalitatea sexelor (promovarea egalitii ntre femei i brbai i ntrirea statutului femeii n societate), sntate (educaie sanitar, mbuntirea condiiilor sanitare pentru asigurarea unei asistene minime, micro-proiecte care promoveaz educaia sanitar prin sport), ocrotirea copiilor i faciliti pentru grdinie, tradiii i cultur (activiti culturale care vizeaz conservarea, promovarea i dezvoltarea tradiiilor), activiti de recreere (centre/locuri de recreere pentru comunitate, care s ncurajeze dezvoltarea de activiti comune) Protecia i conservarea mediului, pentru dezvoltarea comunitilor

Nu ndeplinesc condiiile SGM micro-proiectele implicate ntr-una dintre urmtoarele activiti: militare sau conexe, religioase, imorale sau jocuri de noroc, politice, activiti care ncurajeaz consumul de alcool sau droguri, activiti interzise de legislaia romn n vigoare, discriminri de ordin religios, etnic sau politic. De asemenea, SGM nu va sprijini achiziiile de terenuri i cldiri.

124

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Solicitanii trebuie s demonstreze implicarea comunitii i a beneficiarilor direci, pe toat durata pregtirii i realizrii micro-proiectului precum i dup finalizarea acestuia, pe o durat de minim 1 an. Un primitor, pentru o comunitate poate beneficia de finanare din SGM numai o singur dat pe durata unui an financiar. Acest program de granturi mici se desfoar n 203 localiti din aria de operare a ANDZM, inclusiv Ocnele Mari.

Educaie Surse de finanare:

Programul Operaional Regional Axa prioritar 3 mbuntirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenie 3.4. - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii educaionale, infrastructurii educaionale preuniversitare i a celei pentru formare profesional continu Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Axa prioritar 3 Tehnologia informaiilor i comunicaiilor pentru sectoarele public i privat Bugetul local Fonduri guvernamentale

Programul Operaional Regional Axa prioritar 3 - mbuntirea infrastructurii sociale Domeniul de intervenie 3.4. - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare, universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu Operaiuni indicative Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educaionale pre-universitare i universitare Crearea i dezvoltarea campusurilor preuniversitare Reabilitarea, modernizarea, echiparea centrelor de formare profesional continu

Activiti eligibile

Consolidarea, modernizarea, extinderea cldirilor (toate tipurile de infrastructur pentru nvmntul obligatoriu, exceptnd Campusurile pentru nvmnt Profesional i Tehnic)

125

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Consolidarea, modernizarea, extinderea i dotarea cldirilor colilor speciale: spaii de nvmnt, spaii de cazare, cantine, diferite faciliti pentru acces i activiti didactice Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea cldirilor Campusurilor pentru nvmnt Profesional i Tehnic Dotri cu echipamente didactice, echipamente pentru pregtirea profesional, echipamente IT Consolidarea, modernizarea, extinderea i dotarea cldirilor din campusurile universitare de stat: spaii de nvmnt, spaii de cazare, cantine, diferite faciliti pentru activiti didactice Consolidarea, modernizarea, extinderea cldirilor Centrelor de Formare Profesional Continu Modernizarea utilitilor, inclusiv crearea de faciliti speciale pentru persoanele cu dizabiliti, pentru toate tipurile de infrastructur educaional

Solicitani eligibili 1. Pentru proiecte adresate unitilor colare din nvmntul obligatoriu: Consilii Judeene (pentru nvmntul special) Consilii locale municipale Consilii locale oreneti Consilii locale comunale

2. Campusuri universitare Instituii de nvmnt universitar de stat, acreditate prin Legea 88/1993, cu modificrile i completrile ulterioare

3. Pentru proiecte adresate centrelor de formare profesional continu Instituii publice furnizori de formare profesionala continu Centre de formare profesional continu

Valoarea total a proiectului: minim 500.000 lei maxim 67.000.000 lei

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Axa prioritara 3 - Tehnologia informaiei i comunicaiilor pentru sectoarele privat i public Domeniul major de intervenie 3.1. - Susinerea utilizrii tehnologiei informaiei: Sprijin pentru autoritile administraiei publice locale pentru realizarea reelelor broadband i a punctelor de acces public la internet n band larg (PAPI) n zonele de eec al pieei - zone rurale i mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului

126

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Susinerea conectrii unitilor colare la internet prin conexiuni broadband Activiti eligibile

Achiziionarea de servicii de consultan pentru pregtirea i managementul proiectului, inclusiv asisten juridic pentru realizarea achiziiilor publice Conectarea la infrastructura broadband (acolo unde nu exist i este necesar pentru implementarea proiectului) Achiziionarea de aplicaii software i licenele software necesare pentru realizarea proiectului Achiziionarea serviciilor de dezvoltare i implementare a tuturor soluiilor software i integrarea aplicaiilor folosite (pentru proiectele integrate) respectnd etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerinelor, proiectare, implementare i testare Achiziionarea i implementarea de soluii de semntur electronic i plat electronic Construirea reelei LAN necesar pentru implementarea proiectului (n interiorul cldirii/cldirilor unde se implementeaz proiectul) Configurarea i implementarea bazelor de date, migrarea i integrarea diverselor structuri de date existente Dezvoltarea coninutului iniial necesar pentru implementarea proiectului Realizarea unui website/portal, achiziionarea domeniului pentru acest website Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate i cel care va asigura mentenana Informare i publicitate pentru proiect Auditarea parial i final a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitii aplicaiei.

Echipamentele achiziionate n cadrul proiectului care vor fi folosite de o alt instituie, vor fi predate cu respectarea prevederilor legislaiei n vigoare astfel nct s se menin dreptul de proprietate asupra acestora, urmnd ca att instituia public beneficiar ct i instituia ce implementeaz parte a proiectului s rspund de buna funcionare a acestora. n plus, este necesar anexarea la cererea de finanare a unei declaraii din partea instituiei/instituiilor ce va/vor utiliza echipamentele prin care s se confirme implicarea n proiect.

Solicitani eligibili

Autoriti ale administraiei publice locale (A.P.L.) i unitile administrativ teritoriale, definite n baza Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare Asociaii de dezvoltare intercomunitar (A.D.I.) astfel cum acestea sunt prevzute n Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare

127

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Axa prioritar 3 - Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor pentru sectoarele privat i public Domeniul Major de Intervenie 1 - Susinerea utilizrii tehnologiei informaiei Operaiunea 4 - Susinerea conectrii unitilor colare la internet prin conexiuni broadband Prin intermediul acestei operaiuni se urmrete conectarea la internet a colilor i a inspectoratelor colare judeene prin conexiuni broadband i achiziionarea echipamentelor TIC conexe. Solicitani eligibili Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului Activiti eligibile

Achiziionarea de servicii de consultan, pentru pregtirea (cu excepia ntocmirii cererii de finanare) i implementarea proiectului; Asigurarea conectrii unitilor colare sau inspectoratului colar judeean la internet prin conexiuni broadband Achiziionarea licenelor software necesare serverelor achiziionat n cadrul proiectului; Achiziionarea licenelor software antivirus necesare serverelor achiziionate n cadrul proiectului; Achiziionarea unui software de monitorizare a reelei Achiziionarea de echipamente TIC necesare implementrii proiectului Instruirea personalului ce va gestiona/utiliza reeaua Auditarea proiectului Asigurarea informrii i publicitii Asigurarea managementului proiectului

Echipamentele achiziionate n cadrul proiectului care vor fi folosite de o alt instituie public (coal sau inspectorat colar judeean), vor fi predate cu respectarea prevederilor legislaiei n vigoare astfel nct s se menin dreptul de proprietate asupra acestora, urmnd ca att instituia public beneficiar ct i instituia ce implementeaz parte a proiectului s rspund de buna funcionare a acestora. n plus, este necesar anexarea la cererea de finanare a unei declaraii din partea instituiei/instituiilor ce va/vor utiliza echipamentele prin care s se confirme implicarea n proiect. Beneficiarul va fi obligat s transmit n comodat echipamentele doar acelor uniti colare sau inspectorate colare judeene care au fost nominalizate n cererea de finanare

128

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Cultur i agrement Surse de finanare:

Programul Operaional Regional Axa prioritar 5 - Dezvoltarea durabil i promovarea turismului, Domeniul major de intervenie 5.1.- Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural, precum i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe Bugetul local Fonduri private Fonduri guvernamentale

Programul Operaional Regional Axa prioritar 5 - Dezvoltarea durabil i promovarea turismului Domeniu major de intervenie 5.1. - Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural, precum i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe Operaiuni indicative

Restaurarea, protecia i conservarea obiectivelor turistice care fac parte din patrimoniu cultural universal, precum i modernizarea infrastructurilor conexe Restaurarea, protecia i conservarea patrimoniului cultural naional cu important potenial turistic i modernizarea infrastructurii conexe, n vederea introducerii n circuitul turistic; Restaurarea, protecia i conservarea patrimoniului cultural din mediul urban

Activiti eligibile

Restaurarea, consolidarea, protecia i conservarea cldirilor de patrimoniu Restaurarea, protecia i conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare Refacerea / amenajarea cilor de acces (pietonale i carosabile) ctre obiectivele reabilitate, n interiorul zonei de protecie a acestora Lucrri i dotri pentru asigurarea iluminatului interior i exterior, a iluminatului de siguran precum i a celui decorativ Restaurarea i remodelarea plasticii faadelor Amenajri peisagistice pentru evidenierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat Dotri interioare (instalaii, echipamente i dotri pentru asigurarea condiiilor de climatizare, siguran la foc, anti-efracie) Modernizarea utilitilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie electric, alimentare cu ap, canalizare) Dotri pentru expunerea i protecia patrimoniului cultural mobil i imobil Amenajarea zonelor de protecie prin delimitarea i mprejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul) Construcia utilitilor anexe (parcare, grup sanitar, reclame i indicatoare)

129

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate Construcia / reabilitarea / amenajarea cii de acces ctre obiectivul turistic de patrimoniu reabilitat

Solicitani eligibili

Autoriti ale administraiei publice locale i centrale Societi comerciale; Persoane juridice (care nu sunt ageni economici) ONG-uri

Valoarea total a proiectului: o minim 1.700.000 lei o maxim 85.000.000 lei

1.4. Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii de mediu


Deeuri Surse de finanare:

Programul Operaional Sectorial de Mediu Axa prioritar 2- Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor i reabilitarea siturilor istorice contaminate Fondul de Mediu Bugetul local Fonduri guvernamentale

Programul Operaional Sectorial de Mediu Axa prioritar 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor i reabilitarea siturilor istorice contaminate Domeniu major de intervenie: Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deeurilor i extinderea infrastructurii de management al deeurilor Activiti eligibile

Achiziionarea i instalarea sistemelor de colectare selectiv ; Construcia, extinderea, reabilitarea sau modernizarea sistemelor de management integrat al deeurilor municipale, cum sunt faciliti de sortare, transport, reciclare, colectare, compostare, staii de transfer, tratare i eliminare deeuri municipale; Recuperarea gazului provenit din depozite, acolo unde este cazul; Construirea facilitilor adecvate pentru deeurile municipale periculoase (deeuri medicale, deeuri electrice i electronice, etc) i alte categorii specifice de deeuri (deeuri din construcii i demolri, etc), inclusiv achiziia i instalarea de echipament

130

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 pentru facilitile de management al deeurilor municipale i alte categorii specifice de deeuri; nchiderea depozitelor neconforme, inclusiv a sistemului de colectare a levigatului, a sistemului de extragere a biogazului; Asisten tehnic pentru pregtire de proiecte, management i supervizare, publicitate i campanii de contientizare a publicului (n legtur cu colectarea selectiv, sortarea, reciclarea, compostarea), mbuntirea guvernrii instituionale, licitarea i contractarea operatorilor de servicii de salubritate.

Solicitani eligibili

Autoriti publice locale - Consilii Judeene

Programul Operaional Sectorial de Mediu Axa prioritar 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor i reabilitarea siturilor istorice contaminate Domeniu major de intervenie: Reabilitarea zonelor poluate istoric Activiti eligibile

Reabilitarea i ecologizarea terenurilor prin utilizarea msurilor adecvate pentru categorii specifice de situri contaminate; Asisten tehnic pentru pregtirea de proiecte, studii de opiune, management i supervizare i publicitate.

Solicitani eligibili

Asociaii de municipaliti Proprietarii siturilor contaminate Consilii Judeene Consilii Locale

FONDUL DE MEDIU Fondul de Mediu finaneaz aciuni sub forma depunerii de proiecte nsoite de documentaia tehnic aferent realizat n prealabil (studii de fezabilitate, proiecte tehnice, etc.). Fondul este gestionat de Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile prin Administraia Fondului de Mediu. Categoriile de proiecte eligibile pentru finanare prin Fondul de Mediu se stabilesc vizeaz mbuntirea performantei de mediu privind: a) prevenirea polurii; b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei i solului; c) reducerea nivelurilor de zgomot;

131

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 d) utilizarea de tehnologii curate; e) gestionarea deeurilor, inclusiv a deeurilor periculoase; f) protecia resurselor de ap, staiile de tratare, staiile de epurare pentru comuniti locale; g) gospodrirea integrat a zonei costiere; h) conservarea biodiversitii; i) administrarea ariilor naturale protejate; j) educaia i contientizarea publicului privind protecia mediului; k) creterea produciei de energie din surse regenerabile; l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera; m) reconstrucia ecologica i gospodrirea durabila a pdurilor; n) mpdurirea terenurilor degradate situate n zonele deficitare n pduri, stabilite n condiiile legii; o) nchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier; p) lucrri destinate prevenirii, nlturrii i/sau diminurii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrrile de gospodrire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului. Solicitani eligibili Se acord susinere financiar din Fondul pentru mediu, pentru proiectele propuse de ctre operatorii economici, organizaii neguvernamentale, autoriti locale i uniti de nvmnt

Cadrul natural Surse de finanare:


Fondul de Mediu Bugetul local Fonduri guvernamentale

FONDUL DE MEDIU Fondul de Mediu finaneaz aciuni sub forma depunerii de proiecte nsoite de documentaia tehnic aferent realizat n prealabil (studii de fezabilitate, proiecte tehnice, etc.). Fondul este gestionat de Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile prin Administraia Fondului de Mediu. Categoriile de proiecte eligibile pentru finanare prin Fondul de Mediu se stabilesc vizeaz mbuntirea performantei de mediu privind: a) prevenirea polurii; b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei i solului; c) reducerea nivelurilor de zgomot; d) utilizarea de tehnologii curate;

132

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 e) gestionarea deeurilor, inclusiv a deeurilor periculoase; f) protecia resurselor de ap, staiile de tratare, staiile de epurare pentru comuniti locale; g) gospodrirea integrat a zonei costiere; h) conservarea biodiversitii; i) administrarea ariilor naturale protejate; j) educaia i contientizarea publicului privind protecia mediului; k) creterea produciei de energie din surse regenerabile; l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera; m) reconstrucia ecologic i gospodrirea durabil a pdurilor; n) mpdurirea terenurilor degradate situate n zonele deficitare n pduri, stabilite n condiiile legii; o) nchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier; p) lucrri destinate prevenirii, nlturrii i/sau diminurii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrrile de gospodrire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului. Solicitani eligibili Se acord susinere financiar din Fondul pentru mediu, pentru proiectele propuse de ctre operatorii economici, organizaii neguvernamentale, autoriti locale i uniti de nvmnt

2. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE


Surse de finanare:

Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Programul Managementul centrelor de afaceri i sprijin pentru ntreprinztori derulat de Agenia Naional pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM) Schema stimulentelor pentru angajare i pregtire, program derulat de Agenia Naional pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM) Bugetul local

Dintre cele 7 Axe Prioritare si 21 Domenii Majore de Intervenie pentru problematica cu care se confrunt resursele umane n oraul Ocnele Mari cele mai relevante sunt urmtoarele:

Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa Prioritar 3 - Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor Domeniu Major de Intervenie 3.3 - Dezvoltarea parteneriatelor i ncurajarea iniiativelor pentru partenerii sociali i societatea civil Promovarea iniiativelor pentru partenerii sociali i dezvoltarea capacitii acestora, ca parte a dialogului social, sunt domenii care trebuie consolidate. Operaiunile promovate n cadrul acestui Domeniu Major de Intervenie sprijin mbuntirea capacitii partenerilor sociali i

133

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 a organizaiilor societii civile, respectiv a organizaiilor sindicale, a patronatelor, comitetelor sectoriale, ONG-urilor, Pactelor Regionale i Parteneriatelor Locale pentru Ocupare i Incluziune Social, n vederea dezvoltrii i promovrii iniiativelor comune n domeniile ocuprii i incluziunii sociale, pentru o contribuie deplin la atingerea obiectivelor Strategiei Lisabona i politicii de coeziune economic i social. Acest Domeniu Major de Intervenie sprijin consolidarea capacitii partenerilor sociali i a organizaiilor societii civile de a contribui la creterea ratei de ocupare, la mbuntirea calitii i productivitii muncii, precum i la promovarea incluziunii sociale. Prin consolidarea capacitii administrative se promoveaz procesul de dezvoltare a capacitii organizaionale i financiare pentru organizaiile partenerilor sociali i ONG-uri i intensificarea contribuiei acestora la nivel local, regional i naional. n acest context se urmrete dezvoltarea capacitii acestora de a participa la procesul decizional, la dezvoltarea comunitilor locale i de a monitoriza activitile instituiilor publice, de a elabora strategii i planuri de aciune n vederea dezvoltrii locale. Operaiunile finanate n cadrul acestui Domeniu Major de Intervenie consolideaz parteneriatul att dintre partenerii sociali, comitetele sectoriale, organizaiile societii civile, ct i dintre acetia i instituiile i autoritile publice i ali actori economici relevani, pentru dezvoltarea i promovarea celor mai bune strategii de dezvoltare la nivel naional, regional i local. n vederea promovrii i stimulrii principiului parteneriatului, n cadrul acestui Domeniu Major de Intervenie se acord sprijin pentru msurile i activitile ntreprinse n comun de partenerii sociali. Astfel, sunt sprijinite Pactele Regionale i Parteneriatele Locale pentru Ocupare i Incluziune Social. Pentru asigurarea operaionalitii acestor pacte, sunt promovate interveniile necesare asigurrii i funcionrii Secretariatelor Tehnice Permanente ale acestora, n conformitate cu regulamentele comunitare. Activiti eligibile

Cercetri, studii i sondaje, planificare strategic prin implicarea actorilor locali pentru dezvoltarea economic local, din domeniul ocuprii i incluziunii sociale, a partenerilor sociali i a organizaiilor societii civile i dezvoltarea parteneriatelor; Formare profesional, asisten, schimb de bune practici pentru creterea capacitii i competenelor pentru a realiza analize asupra legislaiei actuale i de a dezvolta propuneri de modificri; Cercetri, studii, analize, inclusiv analize sociale, programe de formare profesional, dezvoltarea codurilor de conduit, creterea contientizrii i schimb de bune practici pentru a promova i implementa conceptul de Responsabilitate Social a ntreprinderilor n societatea i n mediul de afaceri din Romnia Promovarea i susinerea iniiativelor comune de soluionare a problemelor la nivel local n domeniul dezvoltrii economice durabile, al ocuprii i al incluziunii sociale (cum ar fi: dezbateri publice, sondaje de opinie, campanii de contientizare, publicaii, studii de impact i de fezabilitate, organizarea de evenimente etc.);

134

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Organizarea seminariilor i conferinelor privind piaa muncii i ocuparea, campanii de contientizare, dezbateri publice pentru stimularea rolului dialogului social i a parteneriatelor la nivel local, regional, naional i sectorial i pentru susinerea iniiativelor pentru dezvoltarea responsabilitii civice i facilitarea accesului la informaiile de interes public; Activiti de consolidare a structurilor sectoriale (ex.: comitete sectoriale, federaii, platforme, uniuni etc.); Sprijin pentru partenerii sociali n scopul dezvoltrii i implementrii planurilor de aciune pentru ocupare i incluziune social (formare profesional, consultan, informare, evaluare i audit); Activiti de mbuntire i diversificare a serviciilor pentru membrii partenerilor sociali, precum: servicii de informare, inclusiv prin intermediul paginilor de internet i newsletter-urilor, conferinelor anuale, reuniunilor periodice; Dezvoltarea capacitii instituionale a partenerilor sociali i consolidarea serviciilor destinate membrilor acestora prin activiti de promovare a interesului de a deveni membru, printre partenerii sociali i organizaiile societii civile, precum: conferine, grupuri de lucru, campanii de contientizare, activiti de marketing etc.; Sprijin pentru partenerii sociali i pentru parteneriatele regionale/locale n vederea dezvoltrii i implicrii active n reele, precum i consolidrii legturilor ntre diferitele niveluri de dialog civic i social la nivel naional i european; Dezvoltarea capacitii instituionale a partenerilor sociali pentru implementarea standardelor i certificrilor (ex.: asisten, consultan, informare, evaluare i audit, asigurarea conformitii cu standardele i certificrile adoptate); Sprijin acordat ONG-urilor pentru consolidarea cooperrii cu autoritile publice naionale i locale n vederea promovrii incluziunii sociale, serviciilor de voluntariat i caritate; Activiti de formare profesional pentru facilitarea transferului de competene n rndul partenerilor sociali i al reprezentanilor societii civile n corelaie cu descentralizarea administraiei publice; Informare i consiliere cuprinznd aspecte din domeniul pieei muncii, incluziunii sociale i egalitii de anse pentru stimularea rolului partenerilor sociali i societii civile; Activiti de monitorizare desfurate de partenerii sociali i ONG-uri n vederea responsabilizrii instituiilor publice i creterii participrii cetenilor; Informare, formare profesional i servicii de consiliere, centre resurse pentru partenerii sociali i ONG-uri avndu-se n vedere necesitile acestora (precum: strngere de fonduri, dezvoltarea asociaiilor, mobilizarea comunitii, aspecte legislative i financiare etc.); Formare profesional a partenerilor sociali i ONG-urilor privind mecanismele accesului la informaii de interes public, participarea la luarea deciziilor i negocieri n dialogul civic i social; Activiti pentru dezvoltarea i funcionarea Secretariatelor Tehnice ale Pactelor Regionale pentru Ocupare i Incluziune Social, precum: pregtire iniial pentru personalul secretariatelor; realizarea i implementarea planurilor de dezvoltare organizaional; dezvoltarea i aplicarea planurilor de lucru; realizarea studiilor

135

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 regionale privind ocuparea, omajul i incluziunea social; activiti de consultan pentru membrii pactelor, inclusiv activiti de informare i comunicare; Vizite de studiu i schimb de bune practici i expertiz n vederea dezvoltrii i meninerii parteneriatelor; Activiti inovatoare, interregionale i transnaionale pentru promovarea parteneriatelor i ncurajarea iniiativelor pentru partenerii sociali i societatea civil; Activiti de promovare i alte intervenii specifice privind diseminarea pe scar larg a beneficiilor ocuprii formale i combaterii muncii la negru.

Solicitani eligibili

Parteneri sociali reprezentativi la nivel naional/regional/local; Instituii i organizaii membre ale Pactelor Regionale i Parteneriatelor Locale pentru Ocupare i Incluziune Social; ONG-uri; Membri ai Comitetelor Sectoriale i Comitete Sectoriale cu personalitate juridic; Agenii guvernamentale cu atribuii n domeniul pieei muncii i incluziunii sociale; Asociaii profesionale; Camere de Comer i Industrie; Asociaii ale IMM-urilor; Asociaii ale fermierilor i meseriailor.

Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa Prioritar 5 - Promovarea msurilor active de ocupare Domeniu Major de Intervenie 5.1. - Dezvoltarea i implementarea msurilor active de ocupare Activiti eligibile

Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv realizarea planurilor individuale de mediere i organizarea burselor de locuri de munc, care s includ: informaii privind locurile de munc vacante i condiiile de ocupare a acestora; corelarea ofertei cu cererea de pe piaa muncii, inclusiv prin utilizarea TIC; preselecia candidailor n conformitate cu cerinele locurilor de munc oferite i n concordan cu pregtirea, aptitudinile, experiena i cu interesele acestora; Furnizarea serviciilor de informare i consiliere profesional individual sau n grup, care s includ: informare privind piaa muncii i evoluia ocupaiilor;

136

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 stabilirea traseului profesional; evaluarea i autoevaluarea personalitii n vederea orientrii profesionale; dezvoltarea abilitii i ncrederii n sine a persoanelor n cutarea unui loc de munc; instruire n metode i tehnici de cutare a unui loc de munc i prezentare la interviuri n vederea ocuprii;

Furnizarea programelor de formare profesional, la locul de munc sau n afara locului de munc, care s asigure creterea i diversificarea competenelor profesionale ale persoanelor n cutarea unui loc de munc n scopul asigurrii mobilitii i reintegrrii pe piaa muncii; Activiti care conduc la consolidarea ncrederii n sine i la motivarea persoanelor n cutarea unui loc de munc n vederea integrrii active pe piaa muncii; Dezvoltarea i furnizarea serviciilor de informare i consiliere profesional personalizate n funcie de specificul grupului int, incluznd aspecte privind egalitatea de anse i de gen i respectarea diversitii; Activiti pentru promovarea sistemelor duale de finanare pentru ocuparea tinerilor prin corelarea formrii profesionale cu practica n ntreprinderi; Activiti pentru stimularea mobilitii geografice i ocupaionale, inclusiv prime de ncadrare/instalare; Subvenii acordate pentru ocupare, acordate att angajailor ct i angajatorilor, inclusiv dar fr a se limita la subvenionarea locurilor de munc, acordarea de credite n condiii avantajoase n vederea crerii de noi locuri de munc, acordarea de faciliti etc.; Promovarea iniiativelor locale pentru sprijinirea persoanelor aflate n omaj de lung durat n vederea integrrii/reintegrrii pe piaa muncii, inclusiv campanii de contientizare i informare; Servicii de consiliere i formare profesional pentru dezvoltarea capacitii persoanelor n cutarea unui loc de munc de a se auto-organiza, inclusiv organizarea job-cluburilor, n vederea facilitrii accesului la ocupare; Furnizarea serviciilor de consultan i asisten, inclusiv stimulente financiare, pentru nceperea unei activiti independente sau pentru iniierea unei afaceri care s includ servicii juridice, de marketing, financiare, metode i tehnici eficiente de management i alte servicii de consultan; Formare profesional, inclusiv prin tehnici i metode moderne, n vederea adaptrii calificrilor la nevoile pieei muncii, prin dobndirea, actualizarea sau schimbarea calificrilor, respectiv iniiere, calificare, recalificare, perfecionare i specializare; Furnizarea serviciilor de informare i consiliere profesional i plasare la locul de munc, prin implementarea planurilor individuale de aciune, adresate n special persoanelor ameninate de pierderea locului de munc i omerilor de lung durat; Sprijin pentru programele inovatoare, n special programele inovatoare privind combaterea omajului de lung durat, i activiti interregionale i transnaionale; Activiti de acompaniere adresate omerilor, inclusiv omerilor de lung durat, precum servicii de ngrijire a persoanelor dependente de acetia, n vederea facilitrii participrii la serviciile de ocupare oferite.

137

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Grup int eligibil:

Persoane inactive; Persoane n cutarea unui loc de munc; omeri; omeri tineri; omeri peste 45 ani; omeri de lung durat, tineri i aduli; Persoane care au prsit timpuriu coala.

Solicitani eligibili

Furnizori de FPC autorizai, publici i privai; Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc i structurile sale teritoriale; Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuprii forei de munc, publici i privai, acreditai; Instituii i organizaii membre ale Pactelor Regionale i Parteneriatelor Locale pentru Ocupare i Incluziune Social; MMFES i structuri/agenii subordonate/coordonate de acesta; Agenii guvernamentale cu atribuii n domeniul pieei muncii; Camere de Comer i Industrie; ntreprinderi; ONG-uri; Autoriti ale administraiei publice locale (uniti administrativ-teritoriale); Institute de cercetare n domeniul pieei muncii Patronate i organizaii sindicale; Membri ai Comitetelor Sectoriale i Comitete Sectoriale cu personalitate juridic.

Programul Managementul centrelor de afaceri i asigurarea serviciilor de sprijinire a antreprenorilor derulat de Agenia Naional pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM) ANDZM deruleaz programul Managementul centrelor de afaceri i sprijin pentru ntreprinztori n toate regiunile miniere din aria sa de operare (Alba, Arge, Bacu, Bihor, Bistria-Nsud, Cara-Severin, Cluj, Covasna, Dmbovia, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramure, Mehedini, Prahova, Slaj, Suceava, Tulcea, Vlcea) n cadrul celei de a 2 componente (sprijin pentru ntreprinztori), programul ofer o palet larg de servicii de consultan i training tuturor solicitanilor (foti mineri, elevi, studeni, omeri, angajai, ntreprinztori, autoriti publice, ONG-uri) ce provin din localitile miniere din aria de operare, indiferent c-i desfoar sau nu activitatea n cadrul Centrelor respectiv de afaceri. Aria de operare este compusa din 348 localiti, inclusiv Ocnele Mari.

138

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Programul ofer sprijin membrilor comunitilor miniere pentru a se adapta la noile condiii de viat urmrindu-se revitalizarea i diversificarea activitilor economice din regiunile miniere tradiionale, prin activiti pe cont propriu. Sprijinul pentru ntreprinztori const n oferirea serviciilor gratuite de asisten tehnic n domeniile de: marketing, management, plan de afaceri, acces la surse de finanare, consiliere n diverse domenii, instruire i seminarii n dezvoltarea afacerilor; comunicare, hri de oportuniti de afaceri, parteneriate.

Schema stimulentelor pentru angajare i pregtire, program derulat de Agenia Naional pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM) ANDZM acord stimulente financiare antreprenorilor locali din zonele miniere, n vederea angajrii persoanelor fr loc de munc. Valoarea alocaiei financiare este de maximum 1200 USD/an pentru fiecare loc de munc ocupat i se acord n lei la cursul BNR din ziua anterioar eliberrii alocaiei financiare nerambursabile. Beneficiarii acestor alocaii sunt:

Orice persoan fizic autorizat potrivit legii Orice persoan juridic legal constituit, cu capital majoritar privat, care desfoar sau urmeaz s desfoare activiti economice n zona de operare i creia i revine obligaia angajrii i instruirii, pe baza de contract individual de munc, a persoanelor fr loc de munc

Pe baza unor criterii de eligibilitate, beneficiaz de alocaii financiare nerambursabile firmele care:

Angajeaz i instruiesc, pe o perioad de minimum 12 luni, omeri provenii din zonele miniere din aria de operare a ANDZM Nu au datorii la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale .a. Nu au fost parte ntr-un contract anterior finanat de organisme i bnci internaionale, care a fost ncetat din cauza nerespectrii de ctre solicitant a termenilor i condiiilor contractuale

Solicitanii care ndeplinesc condiiile de eligibilitate trebuie s depun o cerere la colectivul zonal ANDZM, cel mai apropiat de localitatea din zona de operare a programului, n care i desfoar sau urmeaz s i desfoare activitatea. (pentru Ocnele Mari Tg. Jiu) Formularul tip care se gsete la sediile colectivelor zonale ale ANDZM va fi nsoit de :

Copie a certificatului de nmatriculare a firmei Dovada desfurrii activitii economice n zona de operare

139

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Ultimul bilan contabil Cazierul fiscal

Documentaia va fi depus la filialele ANDZM i tot acolo se vor depune documentele pentru plat, banii fiind virai n conturile deschise de fiecare angajator la Trezorerie. Acest program de stimulente financiare se desfoar n toate localitile din aria de operare a ADNZM, inclusiv Ocnele Mari.

3. CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMIEI LOCALE


Surse de finanare:

Programul Operaional Regional Axa prioritar 4 - Domeniul major de intervenie 4.1. Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinirea a afacerilor cu importan regional i local; Domeniul major de intervenie 4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate i neutilizate i pregtirea pentru noi activiti Programul Operaional Regional Axa prioritar 5 Dezvoltarea durabil i promovarea turismului Domeniul prioritar 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice Schema de micro-credite, program derulat de Agenia Naionl pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere Buget local Fonduri private Fonduri guvernamentale

Programul Operaional Regional Axa prioritar 4 - mbuntirea mediului de afaceri regional i local Domeniul major de intervenie 4.1. - Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinirea a afacerilor cu importan regional i local Operaiuni indicative Crearea i/sau extinderea diferitelor tipuri de structuri regionale/ locale de sprijinire a afacerilor Activiti eligibile Construirea/ modernizarea/ extinderea de cldiri i anexe aferente, exclusiv pentru activiti de producie i servicii pentru firme Construirea/ extinderea infrastructurii rutiere din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor i a drumurilor de acces

140

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitilor de baz din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor Crearea infrastructurii necesare accesului la internet (conectarea la reele broadband, cablarea cldirii) Dotarea cu echipamente a structurilor de de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ extinse Promovarea structurii de sprijinire a afacerilor (activiti implementate pentru a asigura atragerea IMM-urilor i ocuparea spaiilor din cadrul structurii)

Beneficiari eligibili Autoritate a administraiei publice locale (APL) Societate comercial, din mediul urban sau rural (SC) Valoarea total a proiectului: o minim 1.700.000 lei o maxim 85.000.000 lei

Programul Operaional Regional Axa prioritar 4 - mbuntirea mediului de afaceri regional i local Domeniul major de intervenie 4.2. - Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate i pregtirea pentru noi activiti Operaiuni indicative

Reabilitarea site-urilor industriale poluate i neutilizate i pregtirea pentru noi activiti

Activiti eligibile

Decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate, inclusiv preluarea i depozitarea substanelor toxice i periculoase i mbuntirea calitii terenurilor; Demolarea cldirilor i planarea terenului, inclusiv ambalarea i transportul deeurilor; Construirea/modernizarea/extinderea cldirilor pentru activiti de producie i prestri servicii; Construirea/extinderea infrastructurii rutiere din interiorul structurii de afaceri i a drumurilor de acces ; Construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii de utiliti (alimentare cu ap, gaze naturale, electricitate, canalizare etc.); Crearea infrastructurii necesare accesului la internet (conectarea la reele broadband, cablarea cldirii).

Beneficiari eligibili

Autoriti ale administraiei publice locale

141

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Valoarea total a proiectului: o minim 1.700.000 lei o maxim 85.000.000 lei

Programul Operaional Regional Axa prioritar 5 - Dezvoltarea durabil i promovarea turismului Domeniul prioritar 5.2. - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale i creterea calitii serviciilor turistice Operaiuni indicative

Dezvoltarea turismului bazat pe resursele turistice naturale Valorificarea potenialului oferit de turismul montan Dezvoltarea turismului balnear Modernizarea / extinderea structurilor de cazare i a utilitilor conexe Crearea / modernizarea / extinderea infrastructurii turistice de agrement i a utilitilor conexe

Activiti privind infrastructura de turism de utilitate public:


Reabilitarea/ modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilitile din corpul drumului; Construirea/ modernizare puncte (foioare) de observare / filmare / fotografiere; Reabilitarea strzilor n staiuni balneare, climatice i balneo climatice; Reabilitarea/ modernizarea reelei de utiliti din corpul strzii; Construirea/ modernizarea cilor de acces la principalele obiective turistice naturale; Construire/ modernizare refugii montane; Marcarea traseelor montane; Amplasarea de panouri de orientare i informarea turistic Amenajarea posturilor SALVAMONT; Crearea/ reabilitarea traseelor de cur pe teren, a spaiilor de recreere i popas, a facilitilor de utilizare a izvoarelor minerale; Crearea /reabilitarea parcurilor balneare, parcuri grdin; Construire piste pentru cicloturism; Construcia cii de acces la obiectivul turistic natural modernizate/ extinse

Activiti privind infrastructura de turism public / privat, care intr sub incidena regulilor ajutorului de stat:

Dezvoltarea reelelor de captare i /sau transport a izvoarelor minerale i saline cu potenial terapeutic (ape minerale, lacuri i nmoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor i salinelor); Crearea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utiliti) a bazelor de tratament din staiunile balneare, climatice i balneo - climaterice, inclusiv a salinelor terapeutice; Amenajarea n scop turistic a obiectivelor turistice naturale (formaiuni geologice, peteri, saline, mine, vulcani noroioi, lacuri) prin:

142

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 o Instalaii de iluminat, nclzire, ventilaie o Creare / modernizare grupuri sanitare o Creare / puncte de colectare a gunoiului menajer

Crearea i dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilitilor specifice (grupuri sanitare, ap curent, iluminat etc.) Modernizare i extindere structuri de cazare i utiliti conexe Dotare structuri de cazare cu echipamente specifice Construire piscine, tranduri, bazine de kinetoterapie Construire terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, echitaie Modernizare ci ferate cu ecartament ngust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal i de munte Creare porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de agrement Construire prtii de schi (inclusiv construirea de instalaii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zpezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al prtiilor de schi, dotarea cu echipamente pentru ntreinerea prtiilor de schi) Construirea / dezvoltarea prtiilor destinate practicrii celorlalte sporturi de iarn i echiparea cu instalaii i echipamentele corespunztoare Amenajri specifice sporturilor nautice Amenajri pentru practicarea pescuitului sportiv

Beneficiari eligibili

Autoriti ale administraiei publice locale (APL) Asociaii de dezvoltare intercomunitar (ADI) ntreprinderi Mici i Mijlocii al cror obiect de activitate este n domeniul turismului n conformitate cu urmtoarele coduri CAEN: Seciunea H, O, I (cu excepia grupei 562 Activiti de alimentaie (catering) pentru evenimente i alte servicii de alimentaie) si R Autoriti ale administraiei publice locale ntre care exist acorduri sau parteneriate pentru realizarea unor programe de dezvoltare zonal

Valoarea total a proiectului: o minim 700.000 lei o maxim 85.000.000 lei Pentru structuri de cazare: minim 700.000 lei maxim 17.000.000 lei

Schema de Micro-credite, program derulat de Agenia Naional pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere

143

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 ANDZM a ncheiat contracte cu dou organizaii non-profit, Centrul pentru Dezvoltare Economic i Cooperative Housing Foundation, prin Expert Finance. Aceste organizaii acord micro-credite beneficiarilor din zonele miniere. Schema de micro-credite este un sistem de mprumut cu dobnd, rambursabil, acordat la cererea solicitanilor, cu valoare de pn la 25.000 euro. mprumutul este n lei la cursul comunicat de Banca Naional a Romniei (BNR) n ziua anterioar eliberrii sumelor, avnd o perioad de rambursare de pn la 36 de luni, cu sau fr perioad de graie n funcie de natura proiectului. Aceste micro-creditele sunt destinate procurrii de mijloace fixe, materii prime, materiale, energie, combustibil, precum i de alte servicii necesare realizrii unui proiect n scopul dezvoltrii unei activiti comerciale pentru care a fost autorizat. Beneficiarii programului de micro-credite pot fi:

persoane fizice ce prezint o propunere fundamentat pentru iniierea i dezvoltarea unei afaceri. n condiiile n care este autorizat potrivit legii persoane juridice, respectiv societi comerciale care au sub 50 de salariai, ncadrai cu contract individual de munc persoane autorizate s desfoare activiti independente asociaii familiale constituite n baza Decretului-lege 54/1990 sau a altor acte normative

Pentru a obine un micro-credit, solicitanii trebuie s ndeplineasc anumite condiii, dup care vor depune o cerere la Ageniile de Credit din zona n care i desfoar sau urmeaz s i desfoare activitatea. Formularele tip ce trebuie completate se vor gsi la sediile Ageniilor de Credit din urmtoarele orae:

Trgu Jiu (Judeul Gorj) Agenia de Credit: CHF/Romnia; Petroani (Judeul Hunedoara) Agenia de Credit: CHF/Romnia; Alba Iulia (Judeul Alba) Agenia de Credit: CDE/Romnia; Reia (Judeul Cara Severin) Agenia de Credit: CDE/Romnia; Baia (Judeul Tulcea) Agenia de Credit: CDE/Romnia; Cluj Napoca (Judeul Cluj) Agenia de Credit: CDE/Romnia; Baia Mare (Judeul Maramure) Agenia de Credit: CDE/Romnia; Cmpulung Moldovenesc (Judeul Suceava) Agenia de CDE/Romnia; Comneti (Judeul Bacu) Agenia de Credit: CDE/Romnia; Ploieti (Judeul Prahova) Agenia de Credit: CDE/Romnia.

Credit:

Acest program de stimulente financiare se desfoar n toate localitile din aria de operare a ADNZM, inclusiv Ocnele Mari.

144

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013

4. DEZVOLTAREA CAPACITII INSTITUIONALE


Surse de finanare:

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, Axa 3 Tehnologia informaiilor i comunicaiilor pentru sectoarele public i privat Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative - Axa prioritar 1mbuntiri de structur i proces ale managementului ciclului de politici publice Bugetul local

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Axa Prioritar 3 Tehnologia informaiilor i comunicaiilor pentru sectoarele public i privat Domeniul Major de Intervenie 3.1 - Susinerea utilizrii TIC Acest domeniu vizeaz susinerea accesului la broadband i consolidarea infrastructurii tehnologiei informaiei i a comunicaiilor (TIC) i facilitarea accesului public la aceasta n special n zonele de eec al pieei zone rurale i mici urbane dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicaii. Operaiunea 3.1.2 Sprijin pentru autoritile administraiei publice locale pentru realizarea reelelor broadband i a punctelor de acces public la internet n band larg (PAPI) n zonele de eec al pieei (zone rurale i mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) Beneficiari eligibili - autoritile administraiei publice locale, precum i forme asociative ale acestora. Valoarea maxim a finanrii acordate pentru aceast operaiune este de 6.900.000 LEI.

Domeniul Major de Intervenie 2 Dezvoltarea i creterea eficienei serviciilor publice electronice urmrete sprijinirea competitivittii economice i promovarea interaciunilor dintre sectorul public i intreprinderi/ceteni prin mbuntirea i exploatarea pe deplin a potenialului TIC i a aplicaiilor. Operaiunea 3.2.1 Susinerea implementrii de solutii de e-guvernare (inclusiv eadministraie) i asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Beneficiari: Autoritatile administraiei publice centrale i locale, parteneriate ntre autoritile publice centrale, precum i asociaii de dezvoltare intercomunitar. Mrimea maxim a grantului:

21.300.000 lei nivel central

145

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 5.325.000 lei nivel local

Operaiunea 3.2.2 Implementarea de sisteme TIC n scopul creterii interoperabilitii sistemelor informatice Beneficiari: Autoritatile administraiei publice centrale i locale, parteneriate ntre autoritile publice centrale, precum i asociaii de dezvoltare intercomunitar Mrimea maxim a grantului:

8.875.000 lei nivel central 1.775.000 lei nivel local

Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Capacitii Administrative Axa prioritar 1 - mbuntiri de structur i proces ale managementului ciclului de politici publice Domeniul major de intervenie 1.1 - mbuntirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ Operaiuni indicative:

Elaborarea unui set de instrumente, metode i a unui cadru instituional (inclusiv planificarea strategic i bugetarea pe programe) specific unei abordri orientate ctre politici publice, care s duc la o mai bun reglementare (i la reducerea costurilor administrative) n administraia public Instruirea specialitilor implicai n procesul de formulare a politicilor publice n ministerele de linie i n administraia public local Implementarea planurilor strategice i training n planificarea strategic (inclusiv n bugetarea pe programe) pentru personalul de conducere din administraia public central i local, inclusiv training pentru consiliile inter-ministeriale i un program de formare formatori Dezvoltarea de mecanisme pentru a promova i implementa iniiative de parteneriat la toate nivelurile pentru a asigura implicarea factorilor interesai n procesul de dezvoltare a politicilor publice

Valoarea total a proiectului - minim 22.000 Lei

Programul Opreaional Sectorial Dezvoltarea Capacitii Administrative Axa prioritar 1 - mbuntiri de structur i proces ale managementului ciclului de politici publice Domeniul major de intervenie 1.3 - mbuntirea eficacitii organizaionale Operaiuni indicative:

146

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Revizuirea structurilor i implementarea propunerilor care rezult din acestea, implementarea de instrumente moderne, stabilirea i operaionalizarea unor structuri noi,cum ar fi: centrul pentru reforma managementului public, asociaiile de dezvoltare inter-comunitare, un corp de administratori publici profesioniti n administraia local, etc Introducerea unor reforme privind managementul calitii Implementarea unui sistem de management al performanelor resurselor umane Module de pregtire n domenii ca achiziiile publice, ECDL, limbi strine, dezvoltarea de proiecte, licitarea i managementul proiectelor, etc.

Valoarea total a proiectului - minim 360.000 lei

Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Capacitii Administrative Axa prioritar 2 - mbuntirea calitii i eficienei furnizrii serviciilor publice, cu accentul pus pe descentralizare Domeniul major de intervenie 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorial a serviciilor Operaiuni indicative:

Elaborarea unor proceduri de cooperare ntre administraia public central i local, i ntre autoritile locale i coli / spitale / servicii de asisten social descentralizate sau alte structuri implicate n procesul de descentralizare Training pentru funcionarii publici din administraia public local, mai ales din sectorul de educaie (inclusiv pentru reprezentanii autoritilor locale n consiliile de administraie ale colilor), i din sectorul de sntate pentru a implementa eficient noile servicii descentralizate Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate din cele trei sectoare prioritare

Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Capacitii Administrative Axa prioritar 2 - mbuntirea calitii i eficienei furnizrii serviciilor publice, cu accentul pus pe descentralizare Domeniul major de intervenie 2.2 - mbuntirea calitii i eficienei furnizrii serviciilor Operaiuni indicative:

Dezvoltarea, testarea i implementarea unor standarde de cost i calitate a serviciilor publice Elaborarea de mecanisme/instrumente/proceduri pentru mbuntirea sistemului de colectare a taxelor, incluzive crearea unei interfee pentru bazele de date existente Implementarea iniiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice (de exemplu, ghieul unic pentru ceteni, i n form electronic, planificarea

147

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 serviciilor destinate cetenilor, managementul documentelor, folosirea regulii aprobrii tacite, etc.) Training n domeniul evalurii performanelor serviciilor publice Analiza problemelor specifice furnizrii serviciilor publice n vederea simplificrii i reducerii barierelor administrative pentru ceteni

Programul de Cretere a Capacitii Comunitare derulat de Agenia Naional pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM) Obiectivul de baz programului de Cretere a Capacitii Comunitare const n facilitarea procesului de mobilizare comunitar i dialog social dintre actorii locali n vederea implicrii lor mai active n procesul de regenerare socio-economic i dezvoltare a localitilor miniere. Prin intermediul Programului de Cretere a Capacitii Comunitare se consolideaz capabilitatea autoritilor publice de a elabora proiecte locale prin procese de planificare participativ care s reflecte interesele comunitii, de a integra planurile locale n strategiile de dezvoltare judeene i regionale, asigurndu-se astfel condiiile ca pe viitor comunitile s poat accesa fondurile post-aderare ale U.E. Dezvoltarea comunitar este un proces orientat spre satisfacerea nevoilor comunitii n baza utilizrii resurselor existente n comunitate i a implicrii pe larg a membrilor comunitii n procesul de identificare a necesitilor prioritare i de soluionare a lor. Mecanismul participativ se bazeaz pe implicarea direct a membrilor comunitii n procesul de identificare a cilor pentru soluionarea problemelor existente. Astfel, membrii comunitii sunt ei nii implicai n procesul de analiz, planificare, implementare, monitorizare, evaluare. Aceast modalitate de dezvoltare comunitar pune n valoare capacitile membrilor comunitii i este o cale sigur spre dezvoltarea iniiativei comunitare, responsabilizarea factorilor comunitari i dezvoltarea local durabil. Prin participare comunitar se nelege un proces prin intermediul cruia membrii comunitii influeneaz i i asum responsabiliti comune pentru iniiativele de dezvoltare, deciziile i resursele care le afecteaz viaa. Participarea comunitar poate contribui la:

Schimbarea atitudinii oamenilor din comuniti fa de procesele de dezvoltare local Responsabilizarea actorilor comunitari i implicarea lor n procesul de schimbare Mobilizarea populaiei n soluionarea problemelor locale Contribuie la sporirea durabilitii obiectelor renovate Dezvoltarea spiritului asociativ i a societii civile n comuniti Dezvoltarea parteneriatelor comunitare Dezvoltarea solidaritii sociale i capitalul social (la nivel de comunitate, intercomunitar, ntre comuniti i instituii judeene, naionale etc)

148

Strategia de dezvoltare local a oraului Ocnele Mari pentru perioada programatic 2007 2013 Pe termen scurt Programul de Cretere a Capacitii Comunitare poate influena:

Accesul sporit al populaiei la servicii sociale mbuntite Managementul mbuntit al serviciilor sociale comunitare Nivelul nalt de durabilitate a proiectelor implementate Locurile de munc temporare create n comunitate Oportunitile de angajare pentru consultani, proiectani, supervizori, constructori Capacitile dezvoltate ale actorilor comunitari n pregtirea, implementarea i asigurarea durabilitii unor proiecte de nivel local, in colectarea surselor financiare pentru soluionarea problemelor locale, n dezvoltarea sectorului asociativ

Aria de operare a Programului de Cretere a Capacitii Comunitare o reprezint toate cele 386 de localiti cu specific minier aflate n aria de operare a ADNZM, inclusiv Ocnele Mari.

149

S-ar putea să vă placă și