Sunteți pe pagina 1din 38

fll

EL,EMENTE

'COMPRIMATE ~I' INTIN,SE DIN' BETO'N ARMAT

WlD'DTlIIifIllo

f:~l

,1 :bT1.~PmJI

J.L

~mnllQLllO""

IDIlIRmm.

POLI'l!DliliC: "S~r...tZO" CHltmltr

Ion~.

'O!upu C~.iba
It'll'

Sf:at,nblav,l,.

b8.t ol S .Ze1.~Q

mHl'miIl1l11DD Pari.",

B'renJ .oIllT
ty

OOIPIUlllR

Em ... roN .1.JiU.I.!


(ckb

,1:

ffiDai

d'Elpftllesezol)

~toI!IUU~U'f'S"II- [~

!U.':iilaJ'ea .etl)d!l '!II;!l

h '::1d depl'"hEel'1. 11 Db;1J da~ @'1\'"MI!:I1IliEI!1n,li Q!!'ml t!!!'!:" pen:tru, ~i ,Ue,ituam!: 1l,1emHL:1i;r!llor ,I:l!mp~tl! Q1 tntin=:l!;l,. :;18 p::r~:iuta
de CalQiUl d\lp!C C!lPll;dt!i.t~I!.PQrt_~i a el(:=:!Iwtelor C:~lllne

bt1D~e.

Sntt

dBlte IIl!tode

'praa t te e. p(tntrlll det&~rfJ!i

anlt

urii lhongit'Ol>!1.1n!l.h O1olUl ,dl! ~I"l~gl!ri

de ~'l!:dst;~n

it '.'

ar:t.l!I~

e~1:ii~ 1li~!lIt.btlit

!rtll:d!!m'~ilor,1 ~.u~l~

,d:!!.Mctiolt

dl8 1.. i~~ial,~t6::t::lJLe


>0 tmlltM'u.a!!!i ori

de QQD.I51!:ruc~ii 1j!1 ~ti'a.rtf'

fol~!dt

mt~;@:ri

tj!'t, proi!l!fet lID:~i.

AiJ'I'o1Jl!I_t

de Coo,III11:1 ul ~!

~tllin

ti fiLco-

'lIL~todia ..1 ~4iD1=tl!rr_;]\11

m~t':1 ~! :t1il.'II'lIl1 b.t uh 1 ,,1 F.epulill]tlii 'lI.o:ldQ,1',jI',1!! 25 ilmi~ 1991

"

1.~~ 1. ,. E\l.mmte CGIIiP~!mat.

,,,i

li!lc ...tuir~!l. lOll:'

.:

b
hhn1cfl

.'CI.U'IJUl

:'IIBe!l~la'ten,. a.te<rial'elOJl;!",1 !D. aU.

8. deo.~beiiiO ,(!Clout,. COllPl'1II!RU' ,eu.trio

.o,m1i:a:'lo. la 'ovalill cODDttuo~Ubr rilmte ·1!lQ.t uo.i.:U SBtr-o .'1D@:ur11

iS1n betCQ Itll3lD.t to-lIt'lI IIO'tste

,1

dbcipl::ia@
el.,LEi

c".prtll'lIIte ~

~,,-

eielleD.'tt!

cODlpril&lI!.t'tI,.

!tiu b~ oc. ama'l): (I mI,1,lr~~ tee u:trJ.e coaveat lOJlJ!lllle rtIde 1I,1l1i' ,II t'lIit"IIlJ'i * CIad s Ill1Q l hl.U'i'!' ex:teril)ue' B:Ent .,110 .." ~ iD n~:LI' "arel.. Ciompll'1-..,!le ,ft; '·'e1'lltt1.01' OD zl'bNht' .t~lpii 1D,t'II'r1I~1 ,i el._qtG~ b OIlN c.eatom. i!lchoei etaUce d.l!'ealcui fW\r1l 10QSie~1' de 111'lml1nllil e,do-rj"oere est" l\pl.icllti In (latrul S!ll!oMtr1o lIeet:L.1lQi.i.1n.!lIl.,!D genu.l, din 'caUl,!! nM-' III 1lt0BlI1itltU llffllmdlll ~ , tei1W;H!!I. elelD.entlllui. de:.. erii d.b1easl.l milcno .lfl.mkulld.. re.ftlft fa1;ii de cele uwloc!lh 10 IIlN1ieot1 ,1wpreo!ala lei.• 1IXI.tl.r.. ilJt-a. Clomprn1i:W1!11!,1lceotr:!.Dl 1D .reaU.tate ,se inUl'~ .flo,!;'1!! tNrc e rar, fi:Ll.dcl. !D. 1:14~ t1t-it.teo. a a~uri:l tapa.J'l8 Q ,~~ull;rio.r o ltati. htiri!f)!llt .jar!!' DI!I!aiUll!!.D.Rti Iil.W!lltl ,(I~.Q.at l'1c itRt Ii! ~d:ii,,;:LO!!lQli D. • 1)& e.-o e,i>n Oii,pU i'tat·.. pOKmti' a lie,elI; r (I (lQltl"l!.cr~it ~8 o oetemw 0. t.1peJIf,tr'lll cell' o~d"lJ.tlt dCtI"D.tl"1A:l'1 lu$D.i1 In 0,00.1111d.ra~:l- UCiea.bioUatella.llllticm.a.U CI~ -fIj,e dmih lli'gD.li'tu a Qalcl4 Oil 00. __ gar vahaY'e lIiD ~tlU'Gl' .1 wim.i!! 1) 1/6QC) diD.lwgu.ea l' IIDtutui (It )1 2) 11)0 diu ~1 \i1.a 8~ t;LUIIlii ( I .l,~t'elg ,r.1'& talllll

Gil"_

e", ~
.

')

. 10'

~"

n)

La eh eu.tillle

CQ"Gprimate eJ:O~!1trio 18
elli:

Dr

ClQc'lID

~Q3

aol1eihte

lI.rota!

11'11 gt crlori 1j11Jat,eml'di@:d ., 'rt)r~e ol'i;o)ol!l.it",te, t v ri~D.h' R!J,im(irt:l'1o:l)'~t:alpll. de IUS ,a, fer-llU' ell. Jt~bJoJjh (grin!llle Virmodel), P!iI·r:iiU.reurrou'el , or d~ept'R' 'Wls.h1ullU'!!i Q!;o. .. h. acosh olGllJctG de la act:iu,a~'I1 j'J1'C ilorel'!:tf'l"iolU"P p_ f(jl"~il lOll.f)i:t udin!'l.l· No, ~_ut ill.Oo¥ol.:ltor ~i for~i tii.t&lU" Q . I"mtn ace_ate ell!llli.lmliio val~ HGCD.t'l.."ic itlltH tot-t 011 tlv.1d.tm.fill ~ determhli dupl IUml1t -_ 1111 reI at:ie

"fed IIcUp1i cUd1ri~ 1a PQ;iJvlle.1'uleute. stU10 etld.UUe eta~ ate ( (I!bl.dc ac, iW!eeoii,

"
ou

HI N

Pctn

cOllIst'ructiUe of;atb liilel1tlm.1W'.l.te ~!asl au .a1 ·..III.iI:I1 da :Ilelilm2.telc CompriUiU, CIl ~lill!.l;:rig:ttat'oa

e~,.

ell;

011 adDlito ·!ig!!.Ui


de

11, lIIe

Eldm;Lt

oli. i!Jectli~el'!i

Patratl. aau

. \~..~.-

D.M..t:l.Ql1!lU~

r,,~rtl.!r

,dre,ptqgh:iI.::ll1d

,1

f08lrt'e

d. torml rotwulat

T: dil.lblu ae,a flillltllate"lliO coapr:liu.te· Uicentrio det~ -,pt.uopiU.lari. ,au. T dil.1!biI!.u ,diaeaeiuuea uctiU!l11 tN!U!lIVerHU~i _ lUl:'e iD. dueovia aG,1.ImU.OUAt!.1lu.1 :iDcovQietor. lIweEldl:lD;iU ,.litet;,1Jml1 trmllv.rluAL, .. iile.eat.1C!%' ccmpr1u.t.
Rntmtfth
!Ie

,dehn~

priA

g,(I.\oul

tip-ltt ':&.II. ~ _ p_UUi el,nu.telo 0,1.1, .1O~iw..ell. tnJ:Ur9'e:nau. I~ 1,. SOO _ ,i.u.lt:,lpllol 1. 100 .. ~ 1. ~e!'11 au 4iae:u1aU ... 1 uri., Peut1"u. BlI,1t;Wlal',EliiI ,oall.itillti:dd,,, b.t<lWl.re", .tnpU,u JI"f,lItb~J.oII;'tl ,1 .Wl.oUi 1 DU Ie .no·QlWllldi OJ. .ec~11im..g. in" tna..,enllllli l 81 fie ..11.1 .1aI, d.e 2,50 x 250 .. ~ . nbe.aa1unll 1 .eo ~iUDU t1"al1e¥flrule ,I. 16,) ,fI,l,nab: ...... -::-

,1

c U. 1,0oplll

UD.1tlobU

101:' De IRU1t

nt';'

(h

,de ~rl!illl1'. III liJ,a 1&1. 0. U •.d:bil~t&'t.1l 'lol!' (10 ~ lUDglaea u.tlll a eUlllQtulu1. Tel.l 11'.2,. ',1 '\.rail!!. dl! uUlrl(1e ii. I~O,1_11) !D or1c it dl.1'eot1e ~l au tlo, I13.tllll.U''& iiI!! ~20 (1I1l1i1. (./ '5 p"l1tr~ elellleDt.· 0'11 .uot:bm.M ,p.tiF,ltl~ . IlliU dnptl.mp1nlarl). " I'ent t'UJ hbrlc ar~a el,eJ1P.hlor (l0lIPI"iaat'5 .'11 .cbil':l.t;e 4e !It i'lint be-ton de- cq.alia. iJ 115~ iar ,em.t t'U c oaat rllOVu' 111I.pUIIO :La 11:1\'0 :lDltu.lte ~ Dill 1tEI.i m1c 41 B a5'~

101:' eQap~tt-

Ld\. (

.ii reiJoundi

h~

Ehlllenteh tnml!:vernal4!,
QUIl

oomprtl1ate !'l,e Braeat.l ae


UDelSO

Oil baN

llOilg1t~1.e

bt ClIU'QIi. • pliiD.1t I8.U .,R'flIl1e IUdate:' Sflll legatl!'. fa. 'f'ezeat mal lie lal'8' 81ft Bflllci. CiU'OIIi ••• u.dateJ (leculn:.;. ce eLe ~'tnt ~i h4utr~l~~ i'ad'l! lI!JlU'Ciniletcor,e .c~loo"llzii UU'pTtl ,,,Ie "ntulu.:J.. 1:Hlllpri'lIa:t !lint prl!l~te !I.e at'lIIltu!'\l lO:DJI!;Uw!.1.!uI.U.. !jill. be't -nul oompr:i.lIIl1.t ~i ac uteba.re !!II! nUlIIi'HilC b!lrl! 4 de nlii,!ltenrl. ~iA __ ~ n~~f!,IJ{ra II. !I~ ntar bare !te detertlini pr1n QSleUil, tosit o.e l."CI,gUU.,iUt
... • I

,1

Rt1E!llt~
Ii!'!

nu

md

'lI!!lrt'l

de ,. ~, din

IId:a t.mElU.

I!I.

I!I'!C;i'UDU

trB..nI!VerlllD.ll!t

deme[ltllll.li

i1j11 au 1!!lI1 lIlIici!. de ~

- 0105

II'

peDtru. el fel

I!Dt.e1e Q\I. Ilo:dbilitati.u.

.- °120 '!Il h
:Ll
l!i!elrl! a. :ror~~l iAtiusi (

- 0,10 " 1a lel - 0,,'25 :..:1. fill

5~

t:.Jh ~ to;
IIp 11&

10 (.

to/'" )' 24.Ildmite

tih ~2.4;

to/ '\,<: 51,


!a li.Il:l.t~h 1 ••• 2. " • eu Pllutrioitate
1:0D.iIi

Oo~fiaientu.l
Il!!ljoritateB

de> o.rmare

CI. 1ll'1.lor p,!'Dtru .1i!IIe-ntale

!I:l.

A~ )

longitudiaa.le,1 a.r1Dl neQ.(!IIe.ri. Q !l~ turU. dlQ eetll ~ U!:& d~tLlt Ce.F.o tlirt 'I!lnnE'l eomp!'lm§.ti

A~ .,.

!l,!lr.;uri,b Clit:ld ttl. Q cmstrUill ~H 1a l'er1-oaAa. lor de I!!lI:plbte.U Ie. d1~ tel'it~ oOlllbj.l.lAl'i aLe- ~"ra in.1 i Or J)ot ~A oIIparl '-IO~;Q~I!! hQmt~'i~t:Q.re

01) I!I~

QIIU
f

(pI::<JI.it.:ltlF'e

Mlll aegatlvll')

!Pill

ll"Jl~iqU'VeiKIiLl,e

d.np,"

velOiU'e uti
I,oiI

at ~

i "eo!!M",1,1J:!, prao t1cl arla I


:IIi(;DJj,

U"dtlH"il

dia ",ap ~ompd ..

doli! &mare

aQit!!egali IHl GiJ8 ,db pGlll'ti l!.~a ,lie' ~e IJQllPrllDate


i

7:a1;b.l!iiA,~~.

,As ~

:Ii,:!arel

!'I.mdFioi~
!U!JU'IIoNr:1. ,crU; ud;tlU'l,

n.l1f11l,t n.e

de hpli"tlIt.Q dee

~t

msiKli&tillI

1i'!.1.l1

t.ru

oi

,ea p eat,(!

la. !lIie itQl'ana

'tlu!.padU

Vii

p~.mte .. e:cn~tJrui.'l"ie1 k t~lll oxtllO-u'r!i. 10 UDJele ~l!.s!U'i ~JI:QI!!P~ ~i(lglCl I_t~u &til.pU luai 91 n~iibin. pil.~ 91 1D alb cOD-gtnmll1i au il!QOJ4II.l~orbtj_ ri!i!litl.tl1 lUll:!., E'l!Io1!11t_~'eil lit tl,..
UZ'U'~ ~

periendB f,ld
iI:::

.Cu:ri. prehD.il

i~tl..

prt.lllte

!Ii

tum

dl!'fBbrUU"eI'tr8l1sportulu1 lIIIoalil!Ul'el!Ie apU.¢~ Kd. ,.1 a detai11!t .,a exlilldnlli. ,el_eq,t,lJj, C QalPr!!Jteu.l!I,lona't::l. r!e

~i

cd:!.fate

a.::.-..J.t~.trn

lQ:l,Sit~kgli

Dr,;,~'t'il'Dd~ti

a~ r~-

aoamdl d8 util1!::lIt bu. ,Ilk! claM j,~IIll .. t-IU iJ,illlat N:r I.-:U ell! d:ilLlill!t:ru.lplal Ie l(I t Iilb' nu It&! 11110 de 12 !II1IlI pe!'1tn. f)lellaieu~eJ IIIU&01.1t & '!II! 16. prdab=lclltu .•
'B

lD!!Il

stele

01.1

Ullentrl.c1tate'
:11!C ; i

~di t;.loDtil

nrmJ:t U!l'a1~::Lty,,,
l"Gpl

diDAIIIJe
CU

Incul.
ccmat~,la
dO' Is abl.

II!! puH.etruc
i
g.c eQt~b

iunll (

de

IIJ pI!! 1!1.e o.l1;ur:i.) :tD ori91e'e ,d.lreede

.Goopul u'
OZ'

b.me !Ii

poatA .rel~

ot

ap IU'fI
~ Ilh

ita.te. ,'l.dtwl.~i
dl
GlIIlolll.

eoO,

M.Ql!IMlt~l" 1nc~~1-

tie Cnm~ 1~ ).
(111 'lhI:'!i!Iu.t~1altit,t!i!

ba:r~Le
plaD!.l-i de

redstelli""

,;!
.~D

c:io.t

It::; !.U...!ifo,

11!. 111.I'llihlll!!

..u.lc.i

iDQ(W'outor

Pe:lltru bot~. lUi c.U,t ..thi uigw'a.re'B. adl;l':ri!~tei bUill' • ud.t 1l1'11 au b eli_ul il:1ltlldl~1. SrI. 1 \1.;111D.i lAtji',!I baret e 1Olle:it Il:dmah II. .dlJI1t Itl 1. 1I.tall.a1'lla 'f1llR 10.11 - au In::lti m..Cta. de ~ mm; La be~

U18~ lJ b).

Il eJ'll!l:l.4lc U!l U'iI l~

&CI'~ tlm.~ iii,

,i

t~. MOb_tllll. - gil II1II1m£Di de 25 'I!I& il,mtru IlI.':II1ltu.r-B 'de' jOIll CtDtia!lll) ,1 II.U pi 'Riel de 10 UI PNltru ceG: d.e sW!(comPJl'Una.tl.) t !n,sl pea.tru t_te",,,.wrib ,Illi!. ~l .101. ,de diu.etrtl. "rolor d.e r<eli1!1te:c.tl1. 1Jut-Qt. uxial. iDtr. A1iel1!!~1H' Ie ~te ui l!La.l"e e 11'00, m. d 1 p~tJ"u QUlU'lle CI!I!.dI. actll:t,ti d1.lt~~' d.lt"e~t:e 400 II!:il1t tDtr.e

.\1.

IIh •• -"bum ~upJ!.1aeD.tar 1Mre 1 GDSitudt.nslc 111.0dill 13 _~ Btllp11 CUll eo 1;:l1me thllSveraal"
iml,lqj,'I'
alii

p:tul 10400,

ud iametM'i.ll .I:I:~ _:i x 400 1:1111

H'!!Ioa.1.l
t

CD

'patlL"U bG"~

Dac l. c !lI:'ClII.Bel plalu) e ,mt:enled:l.are


(II

_le
peste

,atU!:!e" de
I!I:II.

lclal'8..

!!HI

lD tN .ubUle CPU!!it au hare 1 ODS!.t\'ld 1... ae lea.d Oil, e.,1lXbo.ru1fit elo;r dh, o~el. mat .ul,t d illd,l pestill 4.QO dC fig., 1).
tura t.ntD!l<voe"aU.
!!II!

llenGUli,

__

:lnl!t:!tlI!l!lil.Z!l .1'ld
;-

oC!llcl.ll.

.--:~... ,~
I I

-~

.......

5 , -, ,~~: ~..~_..-,
• ..._ ~ ~ .......

......

'll'j Pi.

41., Jst!"t>~u.e d~ "noaH ell:l cliIl"aDne 1Il~t:e 11111 IlL -Qppnut~ ~u U:CAt rio ;it-ahaIIIdUii~l!l( ~o~r:t-tilll Idc.~l:iria, (111) I "I ~ bO;J;'& tran.",uf! de I, 2 - QH'CIlUotl 1!I~",~~bI,
} ~ 'J!ll.1'C i!

I.,

,,1

lIl~t.lll1!'

1::.," ~~

r:ld:1w:"~
,

!liiD ~ OD~
I~

tH ill ~'tr.mt Lve 1. I1Ii1l11A1 :lfi !mete t'j,gtlrl (Pm:IJ'C iii U'CIiBl I''i.2 da .•:L:l tt ?,i ,0 :Lavial:; de _iI. 101':1, _rl) Pl'u\ ,iI!I,IUoQ!~ t .' J.o "!I iw.,. ..

"

nv~~

ilJiI'i bar'ctrlml!lV8'rllid.c

I:S. 1il..dl:1t e Itlml, d. ellA.a .oL-l1 .li"'l1.. 91 ilo ~'L!l"a. ~-l. 1l1.et,r,u1 ba1'.len~tnrnl1' d. P€ntN. '0111'IHld!ld,!j ~l.:Id!lt. ge IIJ'llllite diD. a,ondi.:\l i.1I dt lII,ud<!!ll'fl' .. amilt 111"11 (p ~'1

~s:.~

p~f!jilbI.U)

0,25
fLe

a",

kir JlQtru.

I(~ -CP'I!I !'!I1di.r fiu.dtw. BRit-urU 1 maihi:liD.ah)., DiII,tlm,. d.ln.tl'U bll:rtll.8 trwmvenat. (.1:1l1:'i_1)' nil tnbu.ie
I!U!.rtt

d:,

~Q'Qall. llll!pt.: -

_I,

d.

5_

.,BIoi

de 15 PBlltN ,1111" "de h&e.'te ·,,1 2D IIditn cuu"!lele lIII'oldate.. BU"91e, t,rms'Qrule IIr1c, !)Nhl ,fi,aibU it tltett !IIml"~rl1 1__ lIlal d!l:

d, -

500'

p, 11&1 .'10 Il

d.t.

a'

!:tla::Ldbl'IIJ1~ 8C hd. pol!i\,lU t.h. ,1

.,..... ptal'dl ~ts\Ui htl!!l., . ,1

· 1~ 0&l0\d1iJi 2~

.l!lamt,.l,QI' cUHlprbah ell ,euatricil:tllt,e dJl.~lagali

b. udpa:ftl elHeD.!tebCI~lq~" 'au PO_tri~tt&tII , .d.i t'i. .e QIi,iQgt.... ~. celli Q ollPr~,,"i;;e uce.Oi't.r.k~:talll de~ _nil.' oQ .. ,&lIlaH, ~PiulC'l rM'Ute~1ut~!o1 au ~\td
-..11

e..

,i

~' ~lu.le .i-l.&-Dlt.iI~ .J.lI. ,fllob.ri.c.te idja, bet 01:1, de ~l8!.a I '15u. B tilIO. '!o20 I!!I. pe:nl't de ealeu1at ,oe. el''',"l!Jh ._I'.lM:te ~_trlD (fa IBEe lL, eM:1eli.llJl!l',lmftlli!.JitiU -. ebl!lIIntllllllli,

,.tn../ 'h
I••

,!h. .. Oue
"
"d:d.

'\L.-Idl

2a .... 1: o.~ ClcmJi~!L!.Ij ui~ij


d;ia

tfMa

,tJ.wrU ililJoeat!4'ul).

IrIilU p:rQi!tQtWo¥ tgtUOI'.e all. lw'm1tl!ldiladi ,. ·e:l!ngi~i

"on"aIlIi,t,e llie, ob~ t6~UI':U 01' .riqtoa~. '1-1 m,tllrl~

,o.., • .a:it:i,,1t

''''is''

~n

(lUi

'Iliv:!l!4tn1~8

na.b~
1(1)'

N'tf (Q.l + 'R,c: IA"~tGt),,


b 'CQ'IfI
IJ.'hlgg,IJIilu!·1

,tll:\e 'Ha1.tea'\1l!1! :p;ob_tiel

'R,e,.. ~, n.llt,e:g,l\i1l

d..

'I:: ..

lou!

l(I.

e-

Qd;l:~i'l

.!;Ill,
I,

AS

b ~o.:pr~

..~

II, elte••

,arb. II eo.'1~:11trauI!1jI'I!!j'oo' t Ulu1:' '01'11. diam;ll DU .•

A,.lrd: - .R.f1-ia
~.

,1

Ia.Sltu~te

(A~

totllUIIi

~1'

~S"

lum.!l.t!ilru',

1a a~o~
1. tn eI'h.ilond\IPi

~iWlo.ll1! .1Ul_tului~

'4' -

QIO;ll

tilli_t,

Ct! Fe

ClIIII~U..,.rati:~ nex1!bili,ltaha

t!4ui
Ic~u1.

,1 ,1'I.wrA.tll
G~

lI.~

1=iLlollU U ..ro b:'l.lolt'

dt"llE'!illnt1"i

Ie dohmmli

.4' .; 'If'I.... 2. ( lP~t'-If'l) J.,~,


DiU

oap1r:i.cl·

(2)

AtG!; ,-

I~

_1

l!!m'C'

de

~~" • ni!!lf'lci~
dep!l'.II!ld~'!Ilti1

tD
Schll_ de ci!!l.lcul a dtlllQtllilul o~IIIpl':L-t Cl tJ:lI'O elltrio 1tate ,mill!fl.,.. u

oar,

'If,~t lf~~ Glint


.':(lllmi~.:ft;J:l. f

1'1S.2. I1IiII

etI.~1 •te.bUlari
d.

~~!lpoUtd<!·
J

t../'\"

~d '.

N,t/Nj

I~CI-

l~ea

dfl eBkul

-I!', •

elel!leDtillll.ui
'}

C~I">i ~i d~t"@~m"i- bi

.:c

Bim. ,,~ ,Scbl~epot:n1


(I

det,emiDlU"I'Q l'QS:lIJJ1:i
cOIIP:I'iM.t

de

de ul

eh,mentru.lu.1

Nt - t0ria. N ~ torts.

loasltRiU,pali ,1'1,. IlDgl dlu'at,l; lCU!itildiulill de 1. t,_te alU"C 1D:Ue '.1Il:te~:l!)&r.

0)
Pu:trll V!tll,c:arlfl 01.:&.,. '01 '5 ',. p,oat. de .. De,oaeibi'lltrill ,clI.zuri de ca:l~ul II til.e!IIeatelor g,'D'Ql'1ut. ,eu elCc"!:!IiI,tr:!.c a;t!il' ;!id:li:~iaRli t it . . 1. Simt (lUllOIIOu.te d!me!!i.!.!i:UDU•. uai1wt:1i tr4illveJ',1I.1e -(diD cOlldi~11 o.onetrutltbeh cbu bl'tOQului, ( l<& ),ard.tIlll'U 91 aria tntEl.liI. II. !int turil Illite IU!lo.l!I~&r de: vtl_rlfic lit Q e.pBCit lib.!! P-Oc:rtll.Dt I a. elUimt ul 01.

".:1.8.

'if =J,.f~'. '

A"tot.
'

(R,c.).

2. Btn,t Q Yli rltt.C ~te a.~1I,1unU It rul',& "'lWi:u' t~".r.l\U. b.tOBulltl I,Id. antltl.1rtl. ',lilt. IU!loel!lIU' (Ie dietilr-mmllt ari!) tobl~ A,!",,1:ot. 3._ E~t OiJlltl!l(l.uu.
iii ~
{II!!

bl:!!l

9.1"II1t1H'i1

cll!!!la

bllt

Quull1i iili Ill"mitUll"l1.

t e:r:'1l3illll. diaena t: C'rz111 'I

ll1:ria anlturU

A,.. ~tot..
!/N

il.mih

!lOB ~iUDli trtm8Veraale


Ii!

)kte

bf!o.(UISII,r

',1 ~

,1

{l1 dllp!i, HeeeS Cletemull!! toate

lei'\,.

Pan t rll va.l Qrl1

c: or-.l':' spWiltlil.t QIj,J!'D tl I.e

lul'll!! valorile vRlo.arl!EI. coetinitmtuh&i


liiQ hbflle

If _

Lr,

J"5po"rt

til Oor

,1 4'5& to.ttoducillJd

91

VPllo:t"ih oh~1nlJte ~

l'eoU;uc (1) vl!!'Htc1lJD capillcitatfia


B

'P~

t~ta

a el~mentului.

D9.D1l. raJ
t;i.

d\i.1!

(1) a . '" El.1;ifll~kmtl~at'UilC1 '6ppaQ1ta:t&a' pO"rt_ate Olufi{li,en.ti!.

"ce

... ci'>zHU :

Ini ~h1 11 it!.;Jj eoc r ie tBl'.I.tul de amar~ 10Di"'ltl:1d.1~ r' . '" _ n -<1 ,I"",I~";; S. II I' .. 0.01 (pl'ooea:tad ,de IU'IIIai'e ,."1 - ,~ l~ va~·I. - t~; til ~. llm~5 .l"'fiI t_ ~FllI.rm:'IlJ.l'!!'la+-lei (:l).,. "etezwiDb. -,:, y .,J'. , oa.···~ :r,}~~ l I"lEO. t -. ,J, r::1. ;"~lolt:ru. 0 ~11l:~ &fIb '9!fi,loar-~a 1 C':;;:1 r '.,;: is.:: ,::-.:.1 ;1... • ..., n ;i."·l~ ~.u;, (1] Ij;,~ W1eU tlMlDsf'omri ~jll!·"lo:> ~l~p!"~~9. ::1!:':i.!l n -OJ;:: ~~ "!".,,..~turii lllD;s;ltWflDaJL.
f!l..;f,~~

,i inver!!_

'i

n
Qt;.t'IlIl

I;~l l.~ Cllei lor Y1 ;.a ...cl

n,
Cit'(

_ul

31mlR

nl'!C~ u.r de b';u'~ tottlU a n1'i i lor (

(.l.Ii;m~'a?
:Dup£ nriii.

tU1

Il.Pt'~i.JT;,a.l;·

II. aN

r. a r:U

.1\ ...d';~

ar1l

IlU etta. Ol".l.l~ulatl

Ae.,tdt"
d

A~,ut'

,1 dt

~i5.

~Iilalll.

de b I'lL'm.1tI.i'im

pr&!Hlllt

!A •• F
Jlno~
111111
Ill"

.....J.l!J...~ Ib h
e JLA in p "It

I'. \,t.;:I,.ij"

i:ll

l'1llare

~~iID-t:lil
~~.
Mi.",

rleom
deBt

u ~el(~

:npot

). yt, .... J.l';'o >


}i~;
~

}JrQ

Jl'lX "" aec,

rlt ~

•~ v,,, . r-; ~'-' ¥


<lbl=ialat

~:in rela~ia
IIe.U

dl!l 111;-1
!;ial.

;."

nil este

lft\~)(,

t"mloi C c!d 1. II te:l.'i!LiilJ.iI...Dac[ .t\lll!~i IlW.jet'~Il"ldimenniLm.ile iieeyilm1i

d.>J1i. .. ,u, '" tllul pW III, a0 ti4imtul

"y r. "I'W\.:""
dtJ valortl.ll

IjL1Cf,lO
tam.U4I

1, f1' ,1 )J~ fiB.. 1II.~~1lv_

lOBrea !D lim1t~18 1,0 •••2.0

( As.~t· 0.01 A
1I1Qt{11%!\U el

- Cuu'

,. ". ltd.tria.l ad 1t,

,1 dmtl'!'J.:a.~t": (1~!'iat~

N ~ \f A ('Rt.. -+ rl~c. A,,~ l= If A (t?~+y 'RIe)

t'Ul.,,"I..

'I::raa.r~

:ttm!1Illa.

~ =. 0, e 1 aria nCl(lell~d.iii. 1(1) !III. :relul U:I!IIlifitOl'

Y':. ~.~ 'iii 0:

A:;. .\f (Rc+ Jot k?~. N.


:Mime"! peD1Iru dn.atll'h

.'

(6)

"';: L = ~'.
~ ....

all

haft .... ,,_ratl

( 7)

DiCliJ!<4i!!iIl4!.Ueobtiilwt;,e (p.,11) .'


.Iir&i ~ep.!irt,e

le

nfiWllgilll

.a.l dple -

1&.~·

sail

100

;2.

c·B1Cilil 1.1 Ie \

1DfI1~tul~'P

II' ell IIi. i_tTIiI

c«~u1

1:.3., 'Calaul!il[ 'Q8PII.9HI~ii po.rtiI!;Dte 1n !!i!Qi~hm.l DJomale :",1. ,e e 1! em:.on OJ' 0 omp::r1ml.t'!I ,g,o oric I" p.rQ:tll t~'l , ~ilI.et:ri.oC
RI!'l&~:!llt dON

UQ.ttar ~ddQn:!.tb'
de

,eollipriJq;t e ill!!!
~~I'C

pc,entde

or'lc,e prQtu.

(e~- Ei)
!Ill.
'p\ldl')1.

',en.t~

Cl'l.t-!:I>I!'Ilt-ne

de lne Q'IIotl!!,r,I' d~J,lIb.-'

h d~i.:II!"!!I. exceg!;:ddtlilit

tbdbtlUtlili~ dU1'Ata lBJ.'lii!lllU ln1i~ t!.19~l., de< tkan iI. co.p&tellU' !tb')IU!!JI,tdo(r' ,&@' dt'lh:o-

'tori.
de :!.u.crl!.!.1\11die, ~uplI'::fIe I!. elL,eml!!tttel.III,i'

.,i

hi. . depmLl:1l'~r!i
-

dellliir:Lme.a

Mlt!iel:l.til:!lC 1:ti.'yJ.i

!!floiU!lbiM uo"~tr::'o

dlr'A c;uurl

couprlmate

~'fis. 4}:

,a:

R~,

4... R~
~iI

a&
~) N

e ~-

lLg .•.
OMllp.r1

1 - ep w:-a pOi!! ib Ul ill d'orturU or WI]. t !Il.I'e c u ~_!! d! tol!!!:':!. tte i 2 - epll.in!J eJ'(lrt~dtU.ol' unitM't! de Q.olI!primEl.re·i ;! ~ ~p~ ehr1: u:rii.!'Ir 1lDi t aD~ lI.d:miii!!& PI!Il!I.t 1'0 c; illc ul

ate

\j.

SQheme, de c8,:n.Q,ul a
~1l11_rLc

e,h!ll.!IU'elClf'

de cn'1(je
mEll"e

CIII e;z;ol!llt:r1o!t~t~

(1;1;) ,1 .tllll ,(b) ~

protll

10

e(l!iI~ 1 eqgtrie.1t!lt e DII."r." I cud 2 ,~ Itlll:ce:nt,rielt ~te' Diel. PRt:J:'lI1 eh=en.tele c~1IiLat,e e:cce:Dtr:ta, ell:! ex~,!!~t~'i-cihte iIUI,l,. d.1.~ 6& 91 Pl'oOeoulde Wpell!'~ e:!l'te aoPlil"OX: l,'!ta,t:l.V'lWe'~ 1,.,1 ~. pgtr~ ele!ilieDtel~'" ·1tlc'Ol!;!\01a.~lfl ~t';e dbi~ut t ~ h f'ibroel!e do l;i."ton 1;.1 amlt'uri.sit:u:t@ !Dai d~p;!.X'tI ,de puR" f 0't14 d.eapUcu.e a. l''Ol':t"&i l'oDgl t1d.mdil p:t'fJ<l'iQ.!U'le N .pa~ d~t lUi w1ta:re de .int 1,Ddll'£'tl" .tu b~e'ie lila! aJN!i!.,pe dieforll ~ die €I ~.~e'~Jl1!J;perea ,alee:a:talu.:i (!::J,II: l.a bco¥>OieH p~t ~Ili. Q a-

,~

,~

'B

,-e,

JI,~ 1) 1'1. 1M~tI au

UI'Itl'l)ljll

ae

de lac;u.rp~l(Ul !n'lIlhJ'i:imtin~,e t~zm.ml'eg ~tt'lvbt.A bedr;QQllI'1ui!j!'t d1I!.


2:~QJ

,1

(lB ae.cd;iune.a a;tmlllerell U-

ute:!
"

'diecv.g-eI'1eIl~t~U

,cQpriuti~ h>oce!!l.ulI,. de:rupe-

~,fl:c,lU'j:... p1l..e:.s1l.iQ,1' ~tt:llI;t ~ .!".tN elellilenteleo;a.pri'!!!ate '!.¥c~tr1c e1ll.,slteeu'ti;ricltaha. mio!t, ID. 1"1brele,kt oAd.d~,1a:nltw;"Q I a1tWllt e u1 ~pl:'o-ape !lite PWlCt 1;11 ,th:l "Ul;!ilU'!ll I!.l hrljei 10!l'1!l1t1ll.d1Dalte N" QIlIll' eto,rtvi UiIlit e.re' 'a~ e OD.~ prJitmll:'ll~, i~ fA oeh ,B1tw:!..b 11*.1 4$fI!lI.rie pot !:II. a(,s.d e;i!'or,1; !H':ll.lD.lt~ dft1:oitim.d,pol!'(Um. 11.1g lig. 4,111) Uu deOlospr1m!l.l'1t IIU!!il:tUII1-"'" :a.U (1iDb2S,g q.lb ).I)J.ag,rlUllll. 0 C- E 'ijli p::f'OQ €l9 ill de' J'Upe"' II 'i!!,0111,~ rlliCl ~iei .lIe1 tie i~pZ'OX l_t tv ca, ,1 peot:ruc 'el'emellte 1. eo .b.on-ob;te Ii~t.~ ~~e •• l.~t:;ii.ll.u:t U'e ~QC .:hl .:rell:lolilt:iS.tul at";rtrirU bete:m.ll.lU. 4m ~()A. o~I~. b: t~ Ole Il.toriu.rile 1.l:D.:b.~.a_ .... tllR :te._d tnu o~.lllH1 p.,,:t.D~dn8.t .l1li1 ftt: b,g

ng. _

eo

11111t'.,.die 'a_~ 'ilill d deClt1r:S.

tn."l

~~l:Uillid.
P __

(
l.IIt:: __

~:a

_Alii

&,,~2.

)~

:RlJ.p~l'eili< le1a.,:11-

:r. ~ Ht~1 de- 0·&1ou.1 Ull' o~t:hhl!l d port_ti :tD. !!I~~l .. i ~l .... 1__ tdo. ilOmp:t-bat<ll le~~,~td!l .neadlm.1tll '~hd;tllll de 1'91" (Ga PD-tN .lmu,b;le ~G"v~ll1'te) C~,lmDitall~&b iJl>Dh.e 81Ql,1no.tt1l!lR.
valo:!!.'NI m,ax :l.m~ Rei 'e ftl= t.Ul'ile un::i.tM'e Ml!I .. l'dhri\ tQt1IHIJ,; ~i cOOlpdmaU, !Je. ~lhP.it ~EtUe au :l>1l'!lii9teny_ de-eaJic-ulll. o;elulul 12:!l> ~i Rsc ~ :tn :zollll< :tn:t1n.'l1 tOate et'ort:ur.U-t B:tnt, p'!'Gl'LUlttl!! nMmfli. de: arm~tlU'"it lar in tl.mlll Omll,llr1matl& - ,de i;I.~I.t:Uil"i t'ih~t'QJl. Soh~!!!Q de c,alcw. ,Il' it0mM'!ltlJ:i~]£ e~lt I:! 'pzo(lzen tat ~ ill! Ug~ '+, a~ JlQtru o~~Ql 2: doe-11lC:r~ ,L\ eie:!!!telltului epura i!,tOl'ttU'ilW ~i~
c umpri.mlt;i;' ae-- ad:lli:ttl
~ J'rul.t.N CI'IIIIi811 ~ ef0~fal;rito:c' unitlU'le

~betQDlihl

diD .~OH

unghiuIAll'o1

cu

t:a~e

0.

bet QUuluidiiD:

sena. e OlIIpdiJllaU.dtlp~.

i iniEI.
~

1 sau 2~ 1M

t'f lal

3'e adI!lJih- l~~tel Di&ta 1!'!1ID.lii eu

R€;

h~!:i~~li,ul~ :ljIi

(dl/.lpA l.inin

Q,z,.;fi .~c.,eQB'!;:l:t',e~idune '


1"1

tig. i!;;.i) el!1 air'lliiiH' Q,oiIItrolead in

J~III:I!!nl

e"lie olul Di1~ lIUort\!l!'1.l-e wttue

plr.iQ.tl :se"dmit
~:b_!!!!1

estl. eu
Q·.l~·ul ••

R:iii e.,

111:, ~tl.lN. 41m. __ .iu' 4& :IOU SIltbul 6$,.(

12,,..
cu!.llrd

0__

1~tu1l11.i

Sa ..eed:

01.11,

elte JiHS_t.tl.

b.ttls.

lji"

lb.

,a,dJ.t'"·" IdeIU'~ vilJluh_tic lI~tn diet enmana die ulc,ul iii elu.tlll U 0 op1'bat: -.c:at1l'1!Il.1i1llt __

::ta,

t-.ul. ,c..u.. ,
'I d. '0--

rib

.
-:CA:, ( ..
\I.

11) ,de!eIX"

l' ~iR.,
'! Q

)M

aTUi

J,QCI OQiiil

priM:re MQ,~rloll 2)dM,1. X.,. XQ. ('~1JI\11)o


Ii!,

He1 be't OIlulul

.
!II.

,e ox. ) I, • }l "::xJ\.. Wl~b.,.h.U" "


(

"I =::.:::/"".
'x It

) ,~ oud

!.

uti!!!

bU~it!i&. ~l.t:lvl.lII

•• e1 CI,.1.&&t.

U.lldl.tl ... ODd:CI~t. diupl ~~ qlOU'D

) I can eredeten.id npU1O!( iDtD~1i1e ui ,deta.i1etl d• .," pre ~e-liI.tatita:pHtea II • oio:1Pl'ld d,


1b~t=I4111

prel,8pld).,
J

'fRo

tOZ'Ellll.

•• t.

, in eGa
'!Jt ~'1iUl

'i\-

a ~eOe't1alat.
u,
~h8t:0lI;.

'. . I. - ,. Q'/4CD (, - t~'/(.lt.l) ~ : a ~O~OOfl, 2, ~


d1f1hna.i.na.t'din·ne."",le
!U'iLil.t

Cal

de calculli'1fO

!IlI'CA~

tina!!'

(:(1 •

8.5 pflDtl'lI. lJ.e,t 1m. Pmt r\JI lII.lli~,U'illlII. cUlpaai:tltl!if


~ ellt ~ R&D.!!'" Jl o.

b. 4Q-.4m" 'gNlu) ~ .•
U~&Dte •• ViIlO"I,''CI!;1

diet 1:Pul
a el,

'I:!I!~tCDJ.ui
;e.;cptl.lt u1 b

.I'D.
a.
1.
Clil

~lwl.1 DO~&l
~WI!.&

=--1 U:1 Ina (I1I'oietQl'


UJ,I

fo:t"~& longitudu.ll.

u=tm.t

,Ii fill 'all! .'101 OJ:' tutuor •.ro::'tu:rU H' 'iIId t&H fa ,I 4.
ItXhr1.hZI.
SlIfIl

epll
pI.
d

Orilli.

De
i;ll-

obiceli
l!lU'

hl(>d1!l

ollleDtehl'

t\I,tll.l."Or

efori:llJ1'l.lo.r
G ent'l."Uil

:I..Iltflrio.l"8

.el'if'llire

!i!;d

d.. ~a..

~J.t~l1

iu\.!iz:l.!lIt

Mbt:.
fa

C'ZlZ'1I

trace ,rill f:

I. ~A'L,-= O.

d& greut.te

ar9

(9)
In c 1J:r1!' p.iD.! h.
.

N 891; P
dd

e - dht
gr-~Ilt.h

for

1 Oll.g1 u dina 1 ili de la. t

!laB

in 11 ~ elioterioaH i

!I.lli.~&

de

18.rortll.

0 ~tru

:::a: So

'Rbi • Rs.e.. ~

II.l IITlliiturii i'l'l_tillil

lanmi~Ildmlll." l uhrioll.ri. 1D1:'1D~~;


iii.

r~zcilt:el1li&

betODllilul~ '~'.Impri.l!lotl!;
alt'If'tDl!l.tlJ-

re:Zilltel:l'\:1l. d. c.l.c III a arultu'!"i:i


Q:I!n~r.!'ll!

~ diI!101m.t:ll. IImtrfl
1,2,

I'll! V!!utlll'he

dl

C OQrb.&te

i!a,~' dlJl.at_~a

("

A~, )

,1 b.t_Be· ,e )1 I; de t.. ,~~!tNl di!!l 1P:,eutlllte

As.

$1 .1!I:!'iiTII·I:mt'.:I!.L., OJ~ilI~
ti .

.bJ.!!ile' p1a! 1. luctY!l de· ·q·U~.eU',e ":!."ez.il!l't;utd d

(Ull)c I;~

_til

.Aile.-~· .ria·..
..
I'I~

. . .: b@'tm:ulJlu1 din (9)

~OI'H!.

'eo~T'ig

. DupA 'aim nd·(!1I!.d.ll!1.reb,:b plUtH'"

p.rb.te Ale; .oad ~~lAI.te - Lll.tlM·1!;

p-mtu detem.mU'e ... oap!l!alUl'U \LIlua;i10Ui.·e..t,l'! c\w;olcuti arh. !bet onUlu.i .. Sbel

,.i

Iil ~

!:"

~c:a1'eMlilil,~iOlll.1t

d~iP~d(! ~

WI

t~aiilliII!J

lI(IDJ!i

OC •. eomJliM.Q.t.eX:
a1l!etl'k)
!!!Ie

{~(IIu.

,eric:llel.emdt cu ..11
a

prof'U

detend.nii

A Ie :'1&

~·"u.tru
&X1Io. l~Ulildi-

d'm.!!iUQIpll'011e~t:U-

l.ar iutJt;'W'01!e 1',H'tU'll or' exte:r:!i.ocae ,1 btleJE':LQue pi!!

b. QDrl!l!p,lIIl!dl!l:J:IeaU.

,~l~~atului~

IIcbem&h·

de Giilla.wl

Ill.

eluetltehl'

(t1g~ 4)

2)

peatn.

==.

R, Ak + r2's£ A~,~ t?s.A~.;


eu
neentpiQl.tiI!Ihlll lIliGl ~c!!l$d 2) (11)

>E!·ln. tel'll ...

M.~

R·tAtc. ... R'$C.A~ - ,6, A$.

Jlo.r:t:·~Ue _ii.t~ din .ugllct IH'& 'kit!iBd·· .~s. b cUlJil 2 pe~ au ellS.~t~ r.bdcilh diD bM CD .:_~ de' I!ll.aa B ~. ~l Ih1 mioi ell: umltW!ill Zl;epreta.alClUtl d, ell.! • .I~lt 1:-1'1 t!!la'll .t.-llI C_i d!!:!1 ."Uo.tl pdtru el_mtelLe c.O!IIPl'1c_:t·eo) I.e det,enbJ. aupl. '!I!DI:ltO;Ufllli. tOHllll.eaplrlcl",,_
~:&!

.
:::

(fil

1-

it.

1:"'"'f ~ -.,

::EA, .). n

(1a)

'"'$,

E!tmtul
!lu.i:;

lmttar

61!D.
~

:rel.t1a(1'11)3e

81:PUe,1 IUIlIIDul ob1;lCUI

diD tOl'llI4.(12)

11 4. Ian. \lent~ fiaJllb..;,'Iul 'd ~1 dunitll. KG ~1\lJrl:l !lUO mU e:rtel'ioue. supn. cBps,Ci:t~\i!1 port~t'e $

fIl_eatdor
e

eompriute

Uc mtr1c

lfQ.rml!rflas
a_

i! ." e-E'C

et hi

pDriuti de

liI!ll!l·lIl_telo.r

eqllnlll9tale IU1,k1'ita;'C t. c i c ~.fl;e i:tatell. cGmprimate e'tcH:!llLtrio .5;allllU'e d611ril il:epiadc durata - !I.~l:1IWl.U !!"U'Cm11~

fi'8d.lllUhte!l. lor ,1
Ehllt!f1:tel.e

nex ll.bile

awl:! .o;"itl:lU!!~ Z! arc hl.U

w ext~t'ioe

hlll.~voj,e

:tD. urma chei&

~rll!!·,te g;Q_tr:ieitQtc&1ni~i.n

1,.

en!!:. 5).

ec Be

if

:i',tB~ 5 .' '®e,t,eiI'le ..


'c.. !.U'mGe
J

III

Ploentrlc1U.,1:1 to~d tu ",~1erJ:;1 M!lpdld. !D. ,lud. ,IIUI


die ~cQ'Vi)te::re raRC 1D.U U l~ ,dlMr,l!.t1t val,~1J. DUlt !a '1lil'II& diCI~l1:;bU de<:r,OD!.II,llt-

~yb .. C!till.Wlle. iIIOlliea:tdll1

h.c I!I\lII.fl tlmp.


6ICiU'lI:;'r'k:::ltl.i U ,~",,,,.
l,'Oir' Q!I:'e¢; e lII;Oll!eDt Ul.

La

,1 1uJ.

.0.~iW1ell

llI.e C !,U',Bere leD/,f; ,. b";Cl!3illll.~l. I

he R,.e.l

t .. tul

ao,e!!tfl. ~aa.ldeft

h1l
(1\ _

:lJlQ Qi1Q:LBt~r

,1

rupflIleRel,e!!!Je;!lI;td~l elel\Ui.t'ell!ll
C,Q

uel
CU! n ••

oc

l:t!.

telC"~I.

e;!t~

lIIlei ( J.ul).
lui

IE.Q/ "h.

etrJl.oadl_l

~4

1I,:llloi dec I.t' putw

lblU_t,.telli

poUIl,;!, el.di!_D.tel!f

!llctlae. pOflliDt.

4nJt~p-'t.g~
II

, hnue!il~!!!. U &lilrb,.31ill~

u,gpl\1I. 'C:Q<lCld,~l 1 !.!ad

,e'le~atu""'~ I
Q

,o~r:Llh

t: trrebllil.

,1I1Ii.

.ne

In

c tulildem

tilt

,1111 oi!Jlcull:Jl, 1

g.. .

at:i:'l.lltiI!1
b
ImHltnt

8~-.J:'e, dd'OiIl1IUt.tI.

tnl
Po
!Il

c!i.lc:u.l'Il'li uPiI._l!~hl'ln d ,der,D"nati


ahb,e'tOAUu.Il:~ ~1 pl'fll:e~f.
o'Om'p;r.hlllltl!l lI'.i1:cl!'!ltr1a

'01:1evH!I!Dtte. llef~MU~inor

pllilliUa
dl!

nilU'u
nor-

FJ.r

:'l.fillill e!lt~dI!Ill1!:\1il

DIIIlI1Ui::.!!t

,,1 dfi ,BeII I!I !!, :In pl'eJl.t'Dt

-"le

IN'IilOIllBtLi:HI

de

calQUJ1!1't

d1i,eIllMilt~l!!

d!lpi

!!d1P1Il.a

n~d.~.rC:r:FmEt:l.

lA!l:I' . .eDt:IfI.'h.b8;::Iul
mPQtP.b ';'1

~1 IlIt ,duratll. utiunU

n~dbl1tllt~1!J
QrU

e'lll/l"1
-

q(
!I~

'~!:1I/1t '"
:ltD.

IIllrc..1ti!l lIet!Jtrul d,I"-

pi!!n1!:\"u

ellj}mit.n1II1l11I::1'-'

. t &h! e!l rl!

eu ac VillllllHI
'v131 !I i!

dreptWlghlul·F.Id) !"1f!:P.Iiltric iUtH IiII,jpI r@'la'lj;is

i!I

~'M~ttter!ltb

pr1n

I1U.l0!lfl!!I

1n1t:t;!l}fo

eo:..

l~

a"l'fi('·1"'o1';Ull

'1.

il pt ~l'IIifil

(13 )

v,

N~ e!!l.t;,p' to11- o~itl,~i loashudh ..i:l (t,oq. lal"ltli.dliClue 'l!'lp;eI!,~'\I1' :t,,1 ,u;rde'!l1;;a.b!litdel!l.h Q,~ a'e'.dletem'illa "diu,pl I.U'ait ouele "lI... ~nl
to flaw.. b.

odl,
~

pttD.~1Il

,el,~:te'LeJ

.~PQtn. ,!!!(In_tid

'N~"Z~= "'Et L, _. 'o.1(J~~~e.+'D"I·)~ d, l!ll. ; "if. ._ "_ ...'+ IIJ


. 1111

r~8('.'
I~"

e!,li.,olr:lce pil"otl1

CllI

,!!!ect'~eil

dnptggb1:Yild

~J ,lilt ~"¢1.::: 1 "e,_ " ........ (~" ..,;;=~- .. -' Fi-2.l:i' b

cueI~ I! !nt mOfll.:mlte~e de 1JUII11e ,. !Ie(:i:!lq1i ~~'G:OD~U!l t ut 1&l'9!' UIlict,!lri!l"o:r 1'.,,11.: d,Il'(!.eJiI/,tnl dB gr .... ut'.te ''It e""i'~lir!lB1i 1be~

Is

"',t

,O~Jl+ ,l'IIt±, ';Dc.

3,,11'.
.'

" L,

-'-' - +...'~I lU ,,)' r,

'

,[), }1

'"

('''' iil:Q\Qs
',I'

I.'.'

~j:'~"

(115)

,1

tdil.h11'

'~11.,-,4iII1!~.,"alt8

ho _,1aIl,im~.

,eltHE,

d.~ E,,/EI,, ,

t a:' -

utUII: ..

iI~tJ"ibU. ~el:lt;il\mi1i:

lllmil!l;il!.... Ut: UI, " eliP_flll:tl4l.!ii (p. ,2); rqortl4 I\Odllld~ da: ebi!l,t~dt(l.h .UIIIIltlU'U

,y.': ~"~~ ... ,

,
Iii ~l'Ilill,i mt'1.tl deRnI.~e l_R~·t1ild:~d,l,i Illtntul de' .(!,IlI,pl!l:'.1re II ,llrmi1hmJ.i aomprillll!l.t e
'CU'e
(Ill.

" aS, ~

bet'OQ.1
,RQ

Se - coefialeut
I'
'1~en.c

~e·

iSIdm1~~e. epl

OiU

e'i" /' \. ~ :tad


('IUS)

Hoi rJde. b

S!!l'ml'l'l, ~ C)"S- '0.0'


ileD.t ~
,OlIN
Il.C

'loj\ ., Q~'O~ Q,,; t +",'

t LI.iU,1. .

.
b

kc QVC)1etQ[!l' de, la tw~a 101" ptudWli,t'ota.li •.all!. delWlp ilillmtl r:a,1 de GlI:a e,e'trooe ,ir:'JiD, ce~nt1 ,de grelltate ,d.lI.l'dtu'l':Ii~h!1n'~e' hi'~l Jufin c~:riiil.d.
d.m41,ec~illlle-!Ii.
il'lltlfl' e~1'1IDiaU, .;:u. 6o.~1,et' p;e:lltn

,j:J - C! Hticieat 'idlih' Sn. lui ( ft ·'1 to patru 'beton V,!,IIJ) , M 'II '" M £- c o,re,gp.'QZlt O~ !II,Q'IIIe:nt III
CIU'fI

\fe :.1-3'

e.;IV.J..:ii1.a n_baj

til d~tuJl

1. Ill, eCDllidH'lill~:l(! 1Dn.~en fa d:w:.•'te!l u1 .1il IIhha lL imitl

:~t,~:teal 'aM • nl ma.re,ela

(l'tf)
bet ~u,..

il'_" mdei1~~ de Cilliill

el'&lIIl!D;t'flb

130'11 ~I!,mlt:ri-

c1tatea.
~I'U

,doii.J. "
I!Itc';iuaea _r .,

l'entll"J

eb'pg.tde

fi,Bxib1UteJtea "I,
.o-

~P~~~!~~l,~~~
-.1 ,. ~

r::.>' ...,~:.,,:~': ~~

Y ~(A,~+K~)/S'h,({ 0, ,02 S
L

t:4 '!1 t.o/i.e:. ~,~, t lot n.:r,Q,


•.

II

1~~~.~·'" r -i-Y .~i.'-._

Nc:l.

I!! e

,de'l::e~mi ~
,'' 'I, ,D 0,'- s: 'E 'bf\"I" !lu=;(I1ilUn~II., ept:UDgIiI:Il,l:Il",rI, ~

- p&nt':M,l! el'f!Jlleut elec:1Il


t'1!Je':t,.
::l:.

(,0 '- .l.)2. '. .'. 'n" " ~


1 /,

(18) ,

pe:atn el'9,ent~b,df!a1l'ttl

N~~. "t,. I/f,:~ ~ 'i


c.!i:q.d

fo-.

(18 a)

:tD
Valollr_

1;i;.:l;urU~

N, > N

C,;~

.a~O'.l'oll.t ,dm'IIQ.eil.mtll!'!!!I8O,t"Ill!l.U tllIiCllmt:t'i~iti'~l::il

('

,i 'h )!II'~ d.8

't

e !!I1iI:;'e D!f'~;fl!!lM'

d!~

:rt!pe'llat

in

:ro._llilel,l!

,!til' ,e!i.lQul! 11& admitl!'

Q:.liOo'h'l. ~ilall

(19) 1., ,. !'J81~"!.n aaplII;i;Ii,tl:\ii:i po:rtant,e ul


,dr.eptoghiUl'!ltl:'e
I

oo:rmale at e ,el~=r:lhl' lor

'a t:Jlt!Jllr'3I._t e
'1I.U"e

~e.c t1Wli eR mtrfc.

1~5.1. Bh~te
.a:r@<!Utl1! , 1.~p.ntrtl tlllrui
C!l

c I). e~ eutl'ic 1taha


md
lII,gll

hpi. emil ~ :i!'ost liri..ta.t (lMl:P:J!'iUl4'tilexCI!:nt~J,e '


II!!El?e

r:! ''1R (X
QI.1

(p.~) Q;g,,\:I.l eu e'~entr101t,.t!.e .1),*-' dll


oC

~,'IJC Q).,
$.11

de

!.II

,II.

eli..oen:-, ¢uCi1

il!1!'~~iQea t!i'l"ep,t_!gblu1arl pnfll!l!l.'htl

pentrll,

e.J!;C 1'1cU!l'te ~'I:

,eah

ng~ 6.,

~,I--~F-~t

_I~=t;:=:t~~';;:_l;

jig. 6. ,£ehI!!IDR ~;lI;~aloul e'1I.0e;at'!''ie ell el1celltrio

u elelllcntelo:I' Hatlea m>l.l'!1!0

e oi:!lp~'ima1:1!! (9)riB ~~p.u--

to.
~ tl

8e!!!:!! ~ F!Jz, rel~;b ~

de as il!1u;ru'e'

a e apac itii~ii",o,t'tanl;e
ffl~a
r'll;'I~2i

lI!1ntllilli

till, ~ec ~Ji.uni nOI'!!1!lle.


h1:]~5E'

rf!~l'p;,;int'a,

~,tlllJJ;~ !::l,n~ellJ!:;!'l OF t;u-

~1OI'<'Ir !'.fortUl'iior

t~~ ~

81"1l1~ ~UI'U

exterio8,l'te ~i

,,1 ,in.tel"ioare
i1J'fI' I)rlIi~"~EH·pa

('!e cO'l:rtr'II

!an'~ _a
._,

n,_~olHt:UJ.o:l:'
QCI.

!lODel C(lilQl"U!a.te 8. bitt ClDuld tu.t\l.t'Ol" :fQ1'~dor Kt erbtto


8.

'a::"-

loq;itud.ilila:U

elezeatulu!

,1

Be

d-e,te:m:mi,

IJ:fi!.

mtoril!llU'ep~

N
11\01

'2

R'~ @.,,~

...

12&e A~~
~r.t.

'Q~ A,~.

x= ,1\1ctp,d

4_
n 01 ...

a (:IJlld;le,

~iat

Q.. Q;
I

A~&+ Rs. As .
c hi!!l&
Ilnil.f:url.1
00l'

,
1ec.~LU!lU ( ~ ~!I'i ute

(22)
I)

CWlo:!cl)'1lad1JJCGsl UD1h ari.o. o.rdtllI1"ll


II.

(diD, caadl fl1 11 ab:m,ul,,\l1 (


'C!I ~

Q,)

'~OADt~ 'tive)

Tel!"i.:tHat

it!ll.t 1!l1I,I,lCl.NmI;U

1.,,1& ('2Ol!) d!!lt~ .:,1 lip-ai lnt:rad_tMIiI

elllltlmltuln,lI.t'llDOib:! 'Vial dJ..n !BM ,tallA Ioawti Q 0C"Il1l':!l.a:te a be t _ubi :x. llIel!utlq'l.f.ul.l'e. ,alil:!·:x:, 'tn,tanoul a (20).

,i

As" As ¥i

91 'Q"c) I'
Ill:)

D.ee-ClSir

de'
reo-

h pl'll.(lUcl IDa:!!. d.e. £ e 1a,t!1n.ellc (I !u:ui ,a.b1d l!11D.tQQ ~~cJliIh, dW.taIJ:Llmlle .. otial!. 0 lal.ll,b~t OD:uJ. d_ Q i ~ tlJ.!rll &':1" nt. n.eo •• !U' de de.t~t ilr.1.8 t ur1l or ~ ,1 Jiidad !D. cl!!Mi.d.tta~iII ci an- doul. c6udi~1i. a IIt~t:b;1:!l. U·owzog,1. 11120 ,1 2''0, Dr trel .D.~WlDllcllite , 'X )r BtilULd pd~ b'U. re.ol 'l'UVa 1l'Hbl J. ut. D~ DIU' d l'! 'll'ut .upl iRonta:r ~i tI o _41th Illll. dl'l a1a 0 uecWllflolcutl~ ::In i1!t'ell:mt ~ peat" oal!1)uiin i-

A§,.

,Ii

As,~ 04&

,i

t:tal

III r.:i:Ilrd.to

t1"Ol.. .. d

:to.

'E":. ~ 'It AL'1.

pnBuUl

0 1I101lil '!l1ul~

t~~'XQ) ,:1

!ljl-G:1UOrlBtl

ccacU;~ie

!Ie

Q.o:D.-

t. ded~ el'ftlil.tor.Jd ellln" Dt"IIU!!I~ 1v U'dtur.Ucr tn:D.ll

A~

P~D.t:f'1l

luCT01at - p~'.1. p&l'l~I!:.Q. Ill) Jii:"1&1i (21) (OIU'(l Ban~in vu.lo.nn:lC ), $:a .relulumltOl!' ne 1la4 din COBdJ.,1#' Dill

ttt~~liu

det ~r.fia.a.!'i.. .1'U-. (e. qipentn eleaete:l.e;,


111.1 re,fi-t111o.r (20) .,1 • .ltu-& 11'1'1lDimstn, I

:.'C:X

lJLtrQdUll

Ul."dtoa:Nile

not!lt'ii

tQ.:; trRh~;
"h.(> ,1 ap 0
-.
I'r;.,g11l

d.aQ:: ~~ (~.tan.
paraIl,tcJi

O.~"f2).
ljIi

tiIi.ii-g 111.1

l'~bt!iu

(20) 11 C11lt!LlIl1.c

f1

l-mpl.rt1

t(l.

R~ +b- ':X:p_ hhe ( - ".!:.fI./2. ~)


~ '::do~

SQoa te1!ll !n

t? f:. ~.
17

;:

2, g 1. ~ it (\ - o~1 G;!~) ~}=

1~

Broil: ,a.ce'1all!lt@ml CIa ~J. pe-ntH "La ohio @'~ B!ltl'JI_,~:di,.t&.t e t!a.ll'e U'Og 1.'11111. 20)

(l.empt'~t"_G&ltI"10

Cll

S'UB. proboi

1U.Q~ ':t:: url:;:'llro:r efortvUfi'.

exteriO'a,nl 1iI,1.:lint Ild ~


~~;;;Jj;t~~JiU'r tQnd

pe

UiIIl

lODgit udmnU .B.

.,
h
C,ar$

N'~
6,i e..tc.
t

e" '~:c:
IQrtlll

elMlmt'DiI'l1t
't',

YB

~1II

·ilk., A~L €u:. As., ..


to. artd.~1O~~p
CliBput.:li

(3,5) !jau 1I;tr;I.1 ~ll"

l!ll_:ttU'

i ht

~ollPr~t!

deten:1:rui.t& dq!!i t~&lll!l.


dp.'t e~-

(12). fMl'llll,lhi
:Jtllt~~

!BILe e8~ C1i,Z. pmtru.

aritli

11M!!:!Iflre 01,ll.'Idtar,llciIr i

~Sljllj:5

d:1..n de.t1ile (3!1) '}i (~5) ~u "V1d~Ft ~

(12)
ell.lclI-

lUI
II

Ob.'~:b..CIA1~"::.1!"~....l1C I!le :In.uptu1e~te d.e~II."'IID:t.. .1r. Ii

aed,11,ocit pmt
(Dtl1et:0ll0ilLl)
Q

!l""nl,.;}'p!lt~'.. .

._

"l:_,.::c.z
.

. _' f!

.j,i:l~

.atuui

'CIbtln~

tea, po
OO!llp:n.EIt

il.

SnUDI!!III ( Dc ge~ Q, ~ pent Ni


l1r1el,l,ftjB

:e

p Hlt

ru

at t>d d

6'~<: [2'sJ
!l

1t10

~ d~O.J'I!iIll'"

{ ) 'X ~ ~a
-fll'ltld

11.1 'iO_jte
Rfll:lJ.t

it: ~trl

-fa) 111..:1 \t ~ h l ,;;


(
ll:JII.tll:'t1 .

ul, a, elemen'"Eif'liI'a

,f

~1'n:
d.

.olllde~\IUll

eat e mal ~ aD .1;u1 CU

o. oW.,i

~ o~

d~:lt
411 ~

eB.

l.o!J1l. prec 1\u.1;1lALl9.i vu-1M.h

(1=:,: "n.Cl .~ ~ 'h =. t-"o


.t!IIIlU

./- _

!Dl1X:\d.o.d mula
'}

"title- _

'llW.'iGtl. 'fnlOard ,:C

(1.2),
Ai

ch'u

~Dtmem. r

X -:;;, ~~

Gs..:.
.....

2. ~ V{

S 1'Q

tar-

('! ' ~ ~!21 \. 1-Sil

~ - ,) Ril

12~ •
J

(36)

----- .

A R~
i I!:.

'!..::~el:lt::rill

?• Sc hns.

1:11 nIClQtrioU:",te

iJtI c dClIIl

• e loaB_l1tul u:1 lel'!

e ampru

I!I~

· 'X,:

(l~:r/'h.. -:::. X/h:

(10)

(;,:;~ (1 .....,:;__,.,;.....~ :::- Rs; - \) Q~

(~)

IIU Hl,I'I.Via. (38) det~mlD~:1I. Dt'h.

nfl(l~iI!Dr,1t

li.

oe.n tnw

eBte e1tuatl
1.1

1I.'J.1IIp:rOll.pe~e pWlet\lt

do apUc~

a'n:lltllrU a fOr1(d IO.!lgi(4<0)

r.;J

.'

B1 tmtd e e rillat e nxecmtric Otl seQt;1WltHI T rmu T Ihiblu apl1ti:J Ii. :ie oftl'll1."l ~ i at;tl.,J. rcll oUd:l1"11 e 1tH'l1l !ltr1al e GU lin 0.1."1 (hale }.. Iit. ebllle.a.:hle 011 .l!C,lqea T tn.• a.jorih.. t . eUUJ:IUGiE' pIooa se ani a :In oomp.rimat~. el~Dtde o~riIIB.te eXtll!nt~!.o au sect;1une&. T !!IIU," T du ,\11 €I tnt' lDeso deul. Oasllr:! dt'!l, uoru. (.tij:~R'· l 'I) a::: a neot rl t 0< l'r1Q. p i1ilel I u ,e 111!.Obin fJi d.c!
ttl
d~1 II It

,_1:

(fi •

e, )

2) ax

(2)

+
.1(16· '~SQlle
Ii -

i! -1%

de caletll.

eubJ.vlilut

tlU

ttJ..'IUl".

~lti:tn

reall a

nu

T dublu.

~.1

_tulu.i ce.:tpriM.t
I

~ec.tl"1a .

au .H'liv~U'Q

Ii ~4111 Clo::a'fIt'

i_te ~b, fOrme· e;1mpl.·

sec'flmea cqlr1:mtl,

e;.WI,:::'

!q ~ 1f~ ~O::

e.

t";

Q!,'

/L nU;

elo ': J (\- 5'1);, loto~'=''f~ (t~O~ 'fl,); o~ S


d..... = J.Q~ (1- 0,5 hI/'ho); ,lri cl~~ ~

(".t - ,~)h't,/ ,@/h.;


d.,~=

N/ 'RI'Q~.

hi.

O~I!!I

cls.;::::· . d.WI
"

h rBI.vb. (4:11)v-a:loril<e Qoet1c:lLentulul ~c CJ din D.Qneh de caloUl ah !.'lCiDIlI;;,ruct:i11,tlIt" be"ton !i!.r!!ia~. de'

'\~'1r

et·o - J.m,o~

,i

!Ie 1a.u

1a 1piffi.ati08J cOllstYi1C-VUlm,". !n Wleh ,elnl!lnite ~,oti!,p:r~a'tl! eu '~"'~ leo~illl)lfta. cLrcubrl, dreptungh1ulari l!I_!lu1n form d,e poUgOll 1!6 ap'liQi al."illit'llJI:a tnu::i~ve'n'I.li tn de Bpi!'f.lU" 1neb I!EI,U pi.e-Be
Budate

(!ig.10) •• ,a

i'el de !ll'III.a:l'e Ie' n\lll!,s,h !j.i['mare' in !'rri:li.

h_

,1

ee numrulO - !ltnpi f:roi!!ta"i. l,rmarea Qu plA."Ie tr&D,l!Jvf!r!!al~ ae 1il.P;J,:IL apl1.Cli peut~11 lIa~Orlll:'e!l. l"e:l.iBt.,Il.'\id bel::Olllllui stUpilQl' pre>fabricB.vi 3'.ll 2:Oo!leh I,or d),e 1':1id(!'3!;!Ori !i!llieate elem,eDte
b~Br~ sub
B.tlClOlP!!;

'!illi tn 20l.L~H de ano oraj e

!l e'lelll.elltl;el. or

o,lll

amj1,t"url

pr€~~~Ri~QAta.lz~st
;('I'J.

cu to

freta

tip do ara6rA ae fiuma~t€ armal"e lOcalt~ A~I~u,?i lr;Cftlfi. rc~ilJ.e {le,z.'io\t,Elrea li1b&d ,(;I t1~fM'l'ltl'l;Hlo!' r .
ill

t!'<tl:lI!1,'erllale 1 vi
~1fl ~

~e1:(muJ ~t rf'lr1jel.m·

9i

ae ~ast3

dUc'~ is. 8xia

m!l.jot'~_rea r@zi8i: ElIl.~ei P. iletollll.l ~ IHI.:.;'e !~


3ii ~Il!'

tlct1unea

~ oll-p;ltud 1n.ale

<')(,1)'1;:;

;:n 1."It£rlorul flp·U'EI) ei :!JaU pHI9010r 3Ur'!ll!t'f!!~ cClUtiu,u1l. 3"I"~inll',- t'I("':'~I'i')1).r.> 'ri ('it>pa rii;!ltI'llf,eT'f'R 1'lt:r',,,"nlld

de

l;I~qR

i! er:UJ'e ,dupl

a~tu:rli

CUi

bet~~

'R!!lJH"l'e:!le,l ~tllll,d.b.cep='BUIU:I. '

atbl.:mere:a U.~Iii"te'1. de' 1I::~eN a a1'id,tWl':U -IIi: t\an!ive~illal,l'l~ ,Peo:tn araar;ea ·tn treti :~:ii, l'ooa.ll. ,SI(I r.ecQ"!II.IUld:ldel1l1i U ,
de c:l.iIil~~1I.·1I!:1:-I:i &-.U:"

U'd:t~. lIi b1~,

4-Ir,ll

_.

91

i!I:t:m1i. d!!:l~b~!t lap-, I:~ '

.t ~

1s:a~ 'pf-

'n:mc ~u

dias&tnl.

a)
~I

".
I,
II
I I I
u

:11 , , , ,
"

i
i

II'I!

Plg~ 1,O~E1{l~!Jlt

C' ~

G:IIIp.rU!lt e oQ aTmAtu:ra. in ,tr!!ti

. dmpbse< lU.date Pflntn


I!p1l'.!l1e1al'
:fiI

(a) ,1 diml,:S:1'd

1n s:pirnlit.(lb)
~O _

d~reil

1uo:l'lll ldeo:;t tv a armltM'U h ~

9111li

,:imdelcoll" t:t'eb~le

!II :rb

'IlU

!!!.ai -:I.e, d.

'"til' 'pa"ul 'Vi IiIIIl

~&i mM'e I!:o 11;" d.in, I:lilamet1'lJIl el~tQlu:l. III totGdeiU. nu. IlUJI"IS ~II 100 ~:Ii. Spiil'.o.lel e yi1Aelel'll !n pl,B.I1, trebULi..JE! aI fie 1"Otunde oc!(t dlilm~trul
~q

.al

:aU ·II.Et:l. 1Irl.~

~.o
!Iii

aaoilim~

!Pl.o.seb SU~Gh 1f!:C!' fain-tel din ,ilC,e'1!1.~1 aMlt'm OQ. ~1 Qf-nlellt dbmt"~ rul ,~ ~~.14 .11. lDi'tm.oll :li.:Ult~1I. o Itlul el Oil' plnzei In, tUM wli .fie :Illl .al mkl de,
'a,

1IIU"el,o~ !!Ie lIec,~ii


(Il

ll-5

'1iI.Sl1

:I;IId:l!iG

za!

'IIi1.r1!!l

11ft!. dm

latllrllo, =dmici

de 1100 l1DI~ Pa:uul I1J.u'.l1u t.L@l' .i:l.UI!l&:!I. iIl.:i.I;; de 60 iUi~ t bi!li

~-ec"lqH elelleDtl.1lu.l (dbt,m tiS. d.intl'epill;!"")


Il.U

:il.:d

~!l

.1c1

8. 5f1Ct:LUDU

41~tUlu1,

~laQ.

_1

!ill no, 1:o,Q1 .!I,t"e ~e :l'1!lC o:tI!;U,d.l Iii ,d.E .,/; ~1n l~l:l;I~ii .::d ~lll'e de .,50 £riA. fl ec-

lC...

tf'-O

,1H't..
JI_t,R

t'IUAU. t.rmlverae<..lea blD.'el.ot' laplase 'pe I) w1tl:ah d.e lungillle 1n!U.~eoc~1e ~1...t1 alta, !!lut;1'~bu:1.e ·1I.1i. ,d1.fel'e.·lIlai: _1.111 d!iI!i 1", od. Pri.u. pll.l.I. ,g,e aapla.~~ad LII. diet anvil. de 15 ~~• 20 _ dJe 10. .
oapllo,i,1!:(I,ha

~eUcitatl a eleReDt ~...t. ,oi~tQ't'la eh1teD:te:l.,o:t' comp.rlalltIJ (l,u an.itV£I Sa !ntl ,1 lOhgltudbm.ll !Se .dJetem1DJ., d\JPI!I.Ce:1a~illi.eto.ctili e ",1 ~
e.leaen:tell.e oompr.lll.ll'teII!e:atrilc

Sntl'-o.duc:t:ad

d. a bete't,t Dlimlt!1,ala, a,tec,Uvi (l'D~t'ODu1ai' A"e'S" ;la,.!D l!.o~m' rnhtfin;d, lid i!ut-1o e a b et~9ull:lll Ii< ill htrQ!!uc OIl! 8.p BU.,it II. rezil-

!n

oll!li:Iul

Id'b

Issa eXQe11trlc IIl~lU a_rz.a.t.~ is,i'iC\r1Ilf.ll:li 1b~tmIL.IiI1111i dhl,Pi!.U'tI!.Ei!.' 1Dterio!l,-

,tgt,1

t oB:rel,.

P".rililll8!U.cl fo,mlll,e 'f

~ed!ua:l

R,.-ud,

C~!1'I1

d9tenl1.nli

dCpii

ur.l,..

at pealit'lil fll,Kl!'llI.te

P:11!!I!B.tCI!I pl,lise It a.i'mnh

. b.)

. R'.~d:' '121.+- 4' J-l :'t~, R$j,~~;


IUt.fl'j!\Il

i$l~date-

Dleent e .

() 11 lI.z.'Mi,;ll!d,

!o:r1llilde

!'ip,hale

.Bllla.I, -

. RI~ud
,lIaU

:.1Zc., ... ~et'1t"'Qt,~~


.tt yC.1.~ it

(~'~ ~)}

b QU"e Q!;~~ 11 ~~l~ !lp,1Hlelorl .

i!l~tl' ::f\fI,l!:il"hlll,~aIi.t'!!IiiiturU pli'!!!u~'lo.r

)J~~

ca.e't1eUm~ii vol~1ci

d'e anar(!,

yt.i.~:;. .4..A"'c;.k*
t~
d:.t S
o

U ,(:It. J'~a;;,nit.As'"It· ,; rJ~.Auk :


bide ao,ll I!!P:i:raHl
~ .;:J ,

£a 'CRret t\!;It~ A,s:)(~ U[~ta.. I!I.'WIi~llUl ,de 'b~UN'~ aria l!e'c1lil.m.H ti~Bv-er de ~:t l~ulIi lor O:l:I.tX'Quele ~elo~ die til llLIlr6J.ne) :tn~ tl'-o 4lreo ~ie i As'j a.o(dB.!id.. r s.n altl d1r<ecth t, A t.i - u-i{l lIletonulni aup:t'ins 11:1 per1a,etrlll pla~i!ll'i

n~.

,tl ..
aria

.A')CL

de;s ...

g.

l,.. -

ll90t1ImHtr.lMiLn~'r!!lale

~ IlIld

!lp1.ral&i

eo lp -

pa."~l api:rahJl.o1'. io.e'hlOlr i!lI~U 'p19,11dor~ db..IIet:vul intl!rio.r ii.r~l!!plr!iidI!I1U infilUlui; e'ICc.e.n,,'firi<litaha i'oriei lallg1tud1Aah i . co-e1'icient de eteetlvita.te II. d.t:I!Ir1tU..l'i1 'tD fretA

\f1 ~.'.
.;:.

O~2:~+

11'
Q.

(52)

f:nn t:i.mear&l:at:
dupil lQ~n!Q

~Y:i 1111itl

)J:r['y.. Pfn.Q. • !.'2t. -to \0

'53)

,.zoe1
,.

,o01!iPrUia,·te·

e:!ipu.:i.e<i (~)

p~,tA

GJI:=:.
ta C~e'
()..

a - 'G. CH~8~,
. ~~.u

bl .~Q.~9)
S!2; ~c.t~
d.
¢.'t), Ilj

&'1 ::: to)J~


.a 1.• Hle d'l!

0,'1; .•
18< ~ ell:tric iu:tea !QI'~d uteit'd e oe·tloleah,lui

Inn 1I1i~Jil.l'a ll.lI'1lil.1UiL n 1li:i del!l.~.tul 1~ illudfufll~ l!<e 1!t fn ICQIlI;5i.df'ra.~:1e ..

'tz.

(p.l,!.) prin.
~l!.1:!

' .ulttplie.Itt;e:ll

'l;!1l101'1{

iia. (1;l!.)

~ 1, 0<

(15)111. eedio:in:tUl ~~. e oef:i.dmr.tul

~.!I.,¥J\l.n

=o.5·!-CI,M o..,/Cq ("O.~Clit.ell-/~:tdl.~il:ie!i Sf'tl diQ!!Itt'1lI1

1S'e."

ob~muti h1. rll1~ 4 lI'1" ,0125*' O~D5fer ~;.'!; \'ii\ ~In all!!·il:e-t ~,m1l:lJi dql !¢_ula
I

Ne.~

O.,'O~ 12c),
bt 8eel'iu-

:ta

CllI1'eC'j !l!st.

~hmen:e:l!lld.

DeB d.e e Ill.end.

St~lll,H bet:a.~i
dhl.endllnil valo£l.re
Ef~tu1 I!hIIIlUl.tulIl.1 •.

~·tnt rl:lfiQDII.Ude ut.iUut


tranneTi:llal fg .bl!Jti

e no ~i,=~l
~:i

J.eAtI"ll du.gh en e ~de 1& acyllm~1I. IIa.rcin1ll. or h i


de

Ina~tl~
.!lU!'Ucient dcp;b.de fledJ,Uitate:a

CUcrefiler-eEl.n~lbU1U:~U dn.eat"'Au1.t bnl!l!; .!!!DHe fifl!etul a~U. De aced. ~ceat Up de lU'Ull'e II! recouadl de'Bpli- .
c,e.t la dell·mt e::l..~ oqrl.a!t.te e U e
n!ip

o-rt'd

'l~Id

6~ 0

1•

2. Zl'.-mIT.B

m·:mm
fntkJlle
,1 II.lcitubell.. 10!'

2~-1. m-.atlll

ta

L!!, ·Iilll!l••

0...

m::ol.'b\"hLM (iQt"hl (sd.&l) ~e rered.a'ml~t~~I~tne au. ,de QlicQr!S a to',r~e;1 1OllgitudiDale ~terio.&'I?e d.iI!j htln~~·
II~

n Clotuolb' enl. u." el __ tuld. :Ia.ocmdttU h !nt:l;g.d~.". p::ia11


t.dp.li tU!!!e'
iIl.l:I.

l.1D.el.e.:tn.ant,ll· de llIi~~~~o!~ii. E""'·IH!I'V~IIMiO.r .egtillmll·~Cl1ndd pa:tru ,'IIIt:;t__ .. U,e..bil!e;~.Qj! ·elta. de


~iU

,:1

ani

tinm.t::Ll

ru.'ouilo.r,

La .i(!~IIIt~t:s'ilti
r

!nt.mlle

",~e,intM!ie

.IUll retMla

,e·lepe-lltieU. !tn

'0.""'

!Ii..:Ia11l de' .pl.~l¢"tI .11. tU'lfI!ili. 1o:tl!ltudbl:.alo de ~t~b~e·. d!.e b . •• ~·~l. _t:ID'£,~qll. G1jI::I;Qo ide (lU. u8. 'flle.9t~u'1 n.1l eleD!~hle·

:ta C~

19.kri

'dCI "o~a

1 ~ltiu.diu.ll actLoaea$l

1!l!000000e'z:!:t

be QVQiill'"

ID DODdrl 40 :bt:l:D.d!ere em a,trio I Ie ani p8re,U .I'!I:;~rrI'UIn 1:'.101:'Oil .ec~l:ua.a dNptWllpllilad «(!Ie: 1& pl'&III~~ab.t~riolllrll..)' j talpa die 301111f\e:me'!.oI' Uri bare diill,~C!Dah (gr.:l.Ddi Vill:'hd'~Uj talpa. de 30111 tlll'lUllor !ill larc~lo:t· iii ·.:Qf~ IlIU'Gb.i II.glt:8t"e de l~toB etc .• lP_tn ~Qnft. H:d,ltetei eh et:I.telu tmtiaee {..~Dt.rYl ~aU
·Rtl

atr1c 1. t'H'lUiHIl_ J1Iiilil'l~o:r ,.111 lIIIIlo 0:0:_1'''''. dt!lI!iiCiibUe·rii.U!!I,urllo:r 111 .1. PI lQ'8 qUd __ tlU'l preten,t_tl.

"II

!!-to-ilt.. 4~ o!!.laUl. ~i PIlcl.tlllbea. ele... telal' kthm .• IIlIl ar.ltlHi F-Ittnd .. tl \'11 .ept't'te!l:!l'l~8,tl. . . dbd 1a IIhDl!!nteb ht I.:Q!!I~ ~tlU'lll. I. otlg;lhdilm 11. !1,llpH~
·+ta.d -.atl
11110 bald.d. pill l_eu.n

De tiI.fla~'IUt! j,OZ31elIuilnl..

priD

~udU'1I! (I"",P la ~a1:Jf,l i III ~1

Zn,U.:.:L..1 jl!llO(ill!'l ;1 perctl •• r«IccaadI ell!! tmbialt.t 1)MrI. !ltlp~'!:I:pUlI"1:'8 Rd 1i11iI.I1a.ft ~ !.":!..u.rtl& ..nJtur 11p~h~1lI J..ciARt 8' !! !It:e tm t I!r.a:tsi. lJgt~ .,go,lQ4ltHe IJO!ll,ll'1111hilnamltl'ioe "'··lIl_~q.tul. 1111. l)'l~'in
gnUl plJ~
gil.

p~a!llpr1r.l.!'H

1\11 U.D m.o:alIen.tlill e t.rs:n!llllttt!r~ d lQ. .Up art IU'1 111.

II. dortulll.i :I!O

!'te

omprl.Jaar...

'Jetton -

la

trall!l rOl' )

r~ (I'lLFlM ~

ar.Atura pret~.i~&tl ~I fi. ampla~atl Craparellatl) aimetrlc b. aM ,\:llZ!let; tl'illll.lveralll1l • .1 e1!lmt 1l1id. Df· J:'ee:ull, ele fl.fltel e btl iD Ie aU IIQctilm II patra!:l. dl'ept ulI.ghiu.la.ri
II 11 C It:.ro ullil

rl~

&Qe.c I;!I·h ~1ii1r&.U d.!I! ddt:u1re

I.

el.U! mt el OJ" e 0111-

pr1mat~ (d.te tD ~&piotlUl 1) ~.


i1ut 1DIe •

val_bile ~i p~tr~ '~l~~mtel~

.29

- ~2.,ill. Caleu.l.u1Il'qaoit"1
:~t&II'Ii'll'

"li,o:rt_te

..

e-ll!!mentdQi!:'

,c,en~J::ic

b ele~e!ltde iUtm'B,e '~e1IItr1e b" et8lpa de l'g,pel:'e. lbetaUl.l!!lt,1I b.t I'eta.i~t ,.!!ItrJ:'olitut) de ·Uauri (t1g~ 11)rfL :ttt!lOO t:i,uq,ile tl.!!~ r~,h tot ,etOinlil ·tt!!! hi ~~hne 16J1:.t'eFihQ~1l ,Il$te p~llll.lL"Ii: ·!Il!,:'l!Isi 4e ~
~1tt:u.l'a lo:i:ll5ttlll!din~li. ll;~p;:,e~~~.lQlll.ti l1l:I,1 p_~IP.;IlI!:!I:HtDI\:!.atl. JI.a.
'A'

~t~pade'l'U!peT'I!'

.~. p'l.-1t!!'..Iltul ~ i d'oil'1i:Y!:rih'

filiUI'SI.1H! atinlS; ·U.mi\t~ thli!,cvge:t'>e !'t~i.cill.


8""UOo.l!lVM~:llm:t1!J1:a

'OJ

Imi titre

!l~, !!leetiunilfl

(patru. ote1ud NI1)

6Oj2.

(,e:lliIh:tfl o~ehri

"ae)'.

.,
j

----~-.----

Jig.. 11. Scho!!l.~d. ~;:lC'1Il (I 61 em~ntllilun :bt':lDs ilI,ntrie s ,ii, ua e:llll?eotlllu11 a - ti&loII'i :ta 1b.tOQ . Cttpacitat!!a. IIQri:at.i ~ dft._JtWlll::u.\ ,I!ep.hut. D,u(IIi,u!lI1III!e. ~'tur11 l~~itu.d1a:U,. Ii QORSlt,1 anna el etaKtlil la,pt!lI!rlma! N·: bJ de !La, 1> ~h a~ _0. 8"t<l!rio~ (!e Qa.\J~liIl .ab. de,pI.~.sd d 8 . tutl4'O.t' e l'OOl't1;l;l;'i1·0l' ltlit'e:r1ca~ pp,il-te .1iI< ~t.UN 1 ~.U lHIin!lil_ '. preteasiollata~!. lI\~pretf'l'J.:aiona'llll (a ~ ~~~ ,f'o.r~~·Uor ~ ""~
oare
!jIi hiLterig,aj[',e

Ilfl

i!.X!i

loD.!:tl.t:1.<dinaU

lit

el9:~tul!!l:l}

hi. (lare
Ie

u'l:e fot:i::!. laJlgit1<l.(!!nd1t


-

de htindere

de i!.a !!iIar<':mipret.enB iOlla t e

e!<l:terioa:re .;,

_ R ~.t"~ R 50

tz pre t'P..llsion;;;rt e t e:;lre (p ell.tt'tl .1-11'

ril'd i!iten~a Q-e eale Ul a arm!!. t u.ri! ~i n~pr@'tI"Ill!li().nat>p

A~~

A",;

eM

flc i,p.::l.cnl e crtdi ti.11


i!iCC"'ptA

~ .. 1 ~15,

'l '"1. ~at) ~ ,,~t~ iJ..ll ~ Ell ~1l11l:~7 .A-·'U tt, • '1,10, pcnt:rtl .r!':8~1.11
.30

lie

in

o:I' I¥ luc. -(,Il. III 1e :!l!,l!;IiI t ud::l.. dep"'"ll.o,en. ~i n eo c las ~!l~turU

'll"

~i

l( -1fj

1 ~fJO) •

o:tnd ,,~u.eatec,w:!'Q:!Icutl a.~iaaJllll(. itt). ut'ilo"L" ,1 ree'fjI,................ con ...... W1.8, d .. aWlili 00eCWl.~1e ··.55· ,1 doua necunoscut: • pro;a!3.Qm In tdul urmlt 'or. initial, lUll CO!'l!U~.11·'H)ns,tructlY"eJ It.d.it 111 ada !I.l:'IID:lI.tW:ii. nepri>tfMll9i.'ClUHte <_1. pU!i!.n. nooen1',1
"" t

.. ..._ ~ h 'Co.:l'~:l~:_

A,g;.r

:tn el,I!!Il.e:!lteh £ntinu) Ifl claade EU.'mlturilo.l' ,4$p A'$~ b!l1 d1n rei&. \"11,\ '55) detD'I'CII ( 1nb a.l'un~u~u ~ a ,o.raitW'il pro;tt em!i:~

As

,1

cc.

t,!!

As.r='
,
ll!llo;l ~ d~t

M ....

'{ t2,s.p

As. R...L.
ad.!.\iJ.ece·sarla

tip:!efte ,e.l'ldtura pNtelllsiClllatl


dlthl'!llin~

IItlmoi :diu t..'Ohfil!. ('5) ('.4,d~te

( Al!!f' 0 t~ al'!ll.ltu:rU nepr8il(51)

=-

e.,.
m

Oalll 'IIlll.ll a Gill_C it,I.; il" J,orte.nt~ till. :!!!letiL!lQi ,1l0~m!! 1.~ 11.1 e ~lellD!mtelro.!'btiDlI8 u::ciU1tric ditl orioe !Irati:!. il1illl.et'rlc

C-ira,gt !'l'111 dtfl· rilp er~ iiJ ele1!lent e 1 or ht Uti!! ill ..exOR ill ric {n 'Illa,lrei I dep:l:"4eda vnlool'ea t!lIIoentl:lo::Lt!.tr11 ror~~.~· "Lont_:ituil1w1l@ ll':Ltllr1oe.re. De HJ~ee6t Q,I'Iili."a.1l1lul ele,mp.ntf!'ior -ht::l.n!'l~ ,e;.ra:efttt'ic se :tn~ Ihilll:ill!II!,ItA< In, .d8pt;OdII!'n..;3i. dA "loa~o. exc:entria ltltiJ. MAlhie. Bulll.ftr<l1l8t" lor re 2. altat f! hll~T'h I!1lta 'IL~ a lIlll.Tl,n de !!lente·t or in t inIS!!' l''(¢~ntt'itl .II.6-a. 9(trl!lill, IIi .etilbili!ii ~tl'u.i CflZ't;I;l'i C,~!l.tel·1sU·(UI de l.ucru. (till:. 12H ca,,\l.l "'! ('Il~untr1oite.tea Illiel) ~ ~orfli longi'tudine.HI. extcl'io;;,,'" JrI, 'tll!I'te apl1catl int:re ~e~l;ol tantellilefortur:U'l:)l' rUIl. Il.rm§:lmdb ASf ,1 I~ fig. 12)a.)~ e.d1el p8nt~u hll"'o~ Qu!!l ~ (_c ent ric it&t'A IIUlre) - rOl1'~abngitilidmliJ.!, eX\H!1"1~;i!.:t'1 epe q,l1eat"i ~ dan. 11lni.h! dh;:!am~ei !nt:re rrHllult&riLUltl li!,tIlMiU, l'ilor' ~5A ~m.lI.tur1l.e, ~,,,,. 9;;1. A~"~ (n81. 1 ~ , b). ril\:tb~, peat:ru ,~a . , In C!I.-311l 1 (exc;~t1'idtat. ml!oi1)11:1. 9"1 :fn el&1i'I~nIHtle tni1nt!lli ceatrio : ..oat. Jec.IW.i:u.aea.ranB·versalft. a "e'iem.ent-Ului "!:Ite bl..einll-ll t ,1 la etllp... de- l'Up1:f18 b"ttmul e-1'I1:'fl 8tf'lbitu.t tie f1sl11't (.t1g.1a,a) 91 d8 8.Oeill!. oati t for-Va lnogitrdinall U1;,tl1''1,oa1'1 ,ute, p:reluatl. 1\1iI'~~ al de arm;lt ud. lIupe I"i!I& d,t!lIIent 1111 Lt.. !!!I4~Po!o lA fIIome:atul,. ~tnd ui d eto:rt u.rU e uu.itll.l"'8 din al'lllil.t 1_lrUepr.et et1!dm1El til ,1 neptl!!'h',ll,siml,i\t:1 I£t:lng 11:1:!l1.hle det cU!rp;Ili'e ( 0~ IUII.t 100 'l. ),. fh a(le!!l~ Call! ~!l.ll:il.-

Aft.

'A~+

"r

e"',

e.,. 'h..o -

t\ ~r

At r

'cit:!:I.t:u

'portantl

e,

elemmtll.1!.ui

dephl'll!! 'd'tunai.d"

eta""

~8turi1or.

,t

EI,t'ia. a,r--

i:l'ig.

~?.

Seh~l!lll d~ cmlau.l
fIll)l"('l

1\

el!!C:Dlcn.tuhll

in~;Wil

c-'.oll!lt1:iu

'I~ o:rico

ll:t'r'I.:tl eu t'~0011trmi.tl;I1:;1l (bl

illioi ~(::l) 'iii e-lem-ectului s!, ::Ln- .

CGnd:hWie. de [l!J~-ru:'e
obt:1ne din
!Hm.ll

a QllpD.eitlilti ,llIl'tantfl cmtrut


)'9111\11

[J,

t~rioD.ri!l

jl

fa1l[ de a'[{lB,care tN-Ce p.rm md S.ntin.se ( 'Z, MA!lit'''''' As.,: 0 '

l:Ic"m.~l1tl!llcr ~uturQll- IIfc'l'tvUo.1l'

_tM'iQ&r'-&

Vi

mat

de e;re-utah e. amitu~\l;n Snt1u1 i


(58)
(59)

N·e", ~12S,fKStlh.,,-,af)+ ~;;,Ks (1q-O~);


N· e," ~ rt 'Rsr A,V (1lo.-orl"i" ~-A-J,. (K. -a~))
.tn CU'·"

N. ute·

Asp.I

~~~t~uaion~to,

Air' As. .$1"...

tz -

10!lg1hd~I-tl'xteI'I!0ti'I, v;e<zt P"W;l.Ctu].·2.2; uiUII! ~t

:tertll

~n,H' .pnteosit':08:t

I!

,1

'
3:a

Rs." R's ~ nd$t~ia


aiOl!late.
Rl.

'h,o ,1101 Op, Q,;

0.., , ~ ~:e.~t ~..·V'@ozi


~,tlill!'ii

f'ie;.

12i

prertoaionate' ~tny~~teE;-

h ·llacz!.\ll ~dtr1(lit:~tea on lIl.a~ (c.a~~2) (:B.rach'J;'ul ,de luo51, eieHDtll1!:!1e!!lte u.e_,ttGr~11 acftl. rCa lEi. tll.I!!IIi&llt,el,~ hcQm h:
tilbit>de tu~t(Wul~ 9i aNitlU',Q aituate md. ,a,p:ro~O\l die

voiiate~

l'eQ.elge!lt!llui
p.ntelllll:Lll'm.h

~ bee11: Da:f b.dep.ut'Bt:e - I!Ito.rt.lU'i uD.:I;tar-e deJ O'l:lnlp.~tl!la~.:ttL 5tdiuiJ.: de l'UJ'1IJ'(! :tq,. betoalll Mn ',a~ bt:ladapar tiil Iliri Qid,e a.ee ea .in lI.Oeuti 1li0l11 hRtodoNlU'U, a:hi'.;' prelu!.\'1;e I,1;l,liJll.Qi ite ':'~tlU.'l .1Bll 1n :lO~lli (lompdm!lt,1'l. dO~Ul'ile~lt;are r ~:bI.tpr'~lwrte de iDeton( ,AQac.. ), ~i~!it ~ti ( 4's ~i RUpe-

f'o.rt!l hagi:tlldina.lI

apfU' etoirtvi

wlh.re

de 'In:t1nde:re.

:l As

~t .A" ), :'

!I'" ,petreo", .tD nzdtat~l

elU:'seJ;'ii.~.!~mihlJrU· ''

As ) .

otDepl"e'!;:eni:l!'.1ll;!lte tI'l.UQ.!I&j '&rIl)ltu:ri:f nepJ'«!'ten,;I'lion.!l.t.e l8trivbU bf!'tonuluf. UIlIc' cQEi!pri!!m.tA •. Eferturil,e t1Ddl, tllN d!1:all.l"miltUI'1I pret er:ul!lfIl!IlS.tl dtn.l;~d :li:n z..ODS, (l (lmp-d~tA!I, .u 8!tinp;' li.d,h de E:!.:!rpr-e b oatiout lI,e Adm'U, eg.e:le cu

C!QJIP.1'iI._tl ,I

"t

_.!IIi .4" ~

~.I ~ _i
tit. o~

_re

Ili.e

0~

l<s.c.

ZOl!.& QL'lICqIIt'.t.r.a.t!1I. (Illni III.dm:!i.t:~, epl 0u ~

e~t'lt dO.rtul aitlir 11~itat· dinarmlt ut'l! di.Q BDbnwt1tved p.''7. '{ partes, lI:l) C,a.:!:'ese
Goet~i.fIIlIi~ul de

,00, 'MP': ,M1>","UI

pn'tit'll

luo.ru9. betOllulul

~i,,!'iiIj, 'O~91
;q.OI)

Bi0D8tl , .1IllC~iIIlor

A'"s.,-

Gs. r (c&.).

,!"t'.l-1

to.
i:lLrJ.

dO:~ UIl'UII ). fre.cirl1


betQllnhl)

it ilro hi

l' 1D.h

~Ell.'i!It.\tliM

pnll i!lh.pe~~H

end:qf_

p.:i~riedlQJl'
(~

(Ie teadlllli
.., )

6.e l~, 'b:flo1'l!l~~11li.

l!.ll'!!tlt~rU PO!ltttltiD.l!!e!le

C1InrIiI11lll1d (BoprafB,ta

oil!ra.iliului m.,tal1.a ~
a_d:i.~ii1ol'
lUli det BUst

,i")J
.i.Jl

de loon
,!"Ill:.t~

~1nt

Condi t;lQ de u:Htgl!.r!lr~ II. cdJI:ad tl ~1i PQrt'Itn.h b. u(!. iti lin i .tI.or_llrt! pI"llh"u a.a'llUl 2 de lua:l'u a f'lem~U.tor 1n~itt~eo e:Ican.trl~ ae o'b'~1np din rilor
.1!I1JIII:!!.

jsp,.1 ~O. 'Il&lQ-rUIl 6;L... 0 II. '7. ,:i1, JlArte!l. n~


1nlt"ll!l.l!'¢IlI."

'lIi dll la, dl!1'on~:rjUi' ,1W1:te _:tJ::i! edc.a cu Me:rlci.h-l:l.~ul


iii

IlO11.@'D.hlor ~Ka,

flio.rtul'ilor

Sxtllrha:re
·~.tI ~Mu:tFlte

,1 int

i'!-

riOI<l.:t'€ ra~~. d~

!:l!!.rl!l ,~r80'S

p~in centl"Ul

J!I'(lJtgndmILli.~e ,1 ne-pl'nt!mtliO!!ll!lte,

~nt:kl1H'l (

t M As.r -y.A.s~O)

9. I;Ir:mlI;LI~

P_It 1'i1l.

'terlt1cuea.
1'U)1i'1. el.tl!ltUiC

,o,!qI!Hdt:illri:f. 1I(1i!!'tlliiilte '''' eluentul'Uii

"l'f~!181 (6,1), ~HI!Ni no ""!'It e

lIec~bm.i1

lIt,I.,

lbet:O!'tu,iul iHA IImm (I,oap:rlM,tl ,llIe' d.ete'm'inl dta .Qe..proieo,Ul!.~

4&e,)

,du,pi

l"'o,r e.tortmril'liiil' a:tc;riOlU'ft

,JL

tubu.-,

1D.tel'iO'uepe

to:!!I lOAp'u~U:lll':l,l .,

ele'M.Dhl ul oCt'lS. 12 t b) .

'N ::~i1.l2sr A"p '*" ~ A,s,omdil

Q, Ac~...6KA~, .. 12K,A~•

(10)'

Bela~iUe (&1) ,1 (11S2)libDt valabill!;j'dao:1 ,e'lIte 1!I'!lUilllolitl ia: J ~~/'ko"'TR, (vedp .•1,." .".llaol flO'IUI!llil ·cn.title D.Ill &i!J!'te iitisf'!.Inlt~, atwwiacQ,eptli'li "f'e. h, l'ela;b (62), ~ep'rft,l'j,int'1 C!ol'l'icieatd\ ,~.df.~ltlci"
de tu,a,F\lJp~nt~u

ar'd.tua

is"

J ::cj'h.. ~
"J.

pret:enllilmllJtl eu U~:1ta
.,

de ,oUprto

e~

t'ion:!lll<bo.
liD. c,EI!re
• }' ':I!:.

2.

!l .~e .. :l p.2.2; .._ .. x)1l" ',:I:. 'f.'o:.'Xt l'h,o -,laIl,,:LllilJe'rehtl


' 'Blel!leAte tut1D!1e llIx:aentric

k" ::~- (~-1)-(2 ~~

t) '-~;
do.

zml!il,:l c omp~i!!I.at e, a boe1ionulu1.

,i

,(")

.... _ . , _.~
U.i.'i:il ~,l.

2.4.

G'b 8":~i'IDl"

dnpt!mgbil,Jl.~

( e'!: '",,11 'tit (58) p_l'oUl

i'&ntJ:'u Illemel".l.tele

orlceNllltha.lia dreptuuBh1ulal'l1. psntra d lao 8 a.PII de zupre II .1 _eD;tull4i. tot e.turtul d& Ie s!lJ.l'!Cinile ext'l!l"ioar. e· CD p:TlI.uat g;uU! d~ 1nU', 1cial'litUdilutli1J deolt!'~cl! b~tOllli!.l ~~h !ltI,~bihtCfD.tNJU.l t) de nailr1. h 8.91:!. [l,Z C Lq)SlD :'ltiLt ell. pori nnt1i. B dawt 0 utili I1U dopmCl e d,e' :fomJt Ii eo tiunU.
(5'9) a1me-t'l"ic

,i

btiasu

exQell'tl'i.e

ell
Ii.

exceDtrloitatu
o.pac:ltl
cu

0" ) t
10

orul1.t:111~ ile a.sipnn


'lII.ODlle.le -,!iAiI'l1::e,.",t

m1u

!li!CI~:L'W:Ii

,1

t:1i

1Il<1ott

'poniUl-

'pg·tru

8l1.e:III8Dt.,le

de'

PlUltl"ll

'I!'t.~tde

,in

prtloticB.

de toat~

;;;11l1'le 61t lThttbu!:!!'O doull. ca'lH"i

Ife olli.b·

cUi .•

(fl·,

,t 'h As (; ). As.p ')~


h unel@
;.1

Ca::llD"i8f,bt date

h.~,a (

Rs.V

d1meuiuaile
')

qi

1(50

,1 aria

uetl"lWl,11 1l1elllmtul'lli
!U:'IlII:5.t'Ill'H (

&610& a!nt OWlo~auteto~te csre:ctM":tut:t.dbeleuiHHill!U\l'

hsr, As;
tl.

IIlCntulU! 91 ,est"

dfl '!i'·oriU.aat

,,_

e.CJ)ru!:itltt'e8l

pOl't!llltii

ele-.

~.Ac:ul~1.6
la"'llltul

:£D.t!me,t'll to ,eQIU';ile, I:l i1a~.elll e,£6 leglt~ ell soh1mb~a de~tUlaiiol alidbd,!.5a.u a utiJ .~ul ui :bI. I(!;!I. :i!!{!!!Icb:b.b!. ,:1 ",lo ..~ s ai"C inil or. h 3,:3. ~ll,zur!h.t:!'Qdlia.;Q. li"al~n,e t ~t~i'. d.rkl!dil!or CWQSC ute b relatiUe (58) 91 (59) !lid, Qrl.t£ebi cQuitate!!.. pari~tl a de&aest i"e!l.d. c !tLoUll!le

$<!le,q,.lht.ltl!!:ll,

,(!I~

~;:atd~

... pn.a.ttclji b lIajorit!ll.tea cll:i!i'ilril.!!Il!." liI!!!t,e' DeG'elliU" ,d. dah\J.'i!lllilli'.t

in.

tU'.. ~ulw::!:lle ~e(lt1U!111 Ql,gl!fJjha~~ ~~h i!JNItu11petgl!l:l~El.t e 'Il:l ~,n"Gl!iI.tI~l;'e Qi h' ~Q~ ~!!I:!!ia. l~~ In. 'tot:d i!l.V,I!II. dt'(l'Ya 1;I.O~~QM";ij"O [ @, ~ Q~, As A S!,~ Ait ~l Po';.) . Ip alilll.ld dGl:li >CIICl!I.di"U I!lb ~t1l!Uc11 (nl&~i,UI!l 56 q;1 59! ),' lIJ.u.pl (!U!IB

"J i2~r~

r•

18

fth

df,n'I!lI:U]l'i!ul

dB E1lt_:tiolt

11Inti1M tel!i!llftrel!.pa'Gblel!l.e1

19

(!/.iila(lqqoJ.tt'sbUie l
Dele
polmOI!;C ute·.

II &Vie!!l 'aomJi\ii.i

DdIIl_toat;e ~uU'i il~ru

I!!Ullti add.l,f;! ~ el emeohl e d1u

Do obk:.i~, :!n

1Ii1S.

b etQ, ~t

8Q acupti d~l!IQ"imd.h.~ ~!umi1. !IIleMDciI;ulu.l " (dig 'f!I.CIlIJdi ~i1 (I oal!t~ t1ve)1I . da!l.l>!1 IllDlltu-1i ,1 (Cloq; pe:~ne DQl"l!e-l,or d!!l~ll!.tou1 !.vel!!:,P A. 6 01 2.4, part

B:,

3.

t?s.

91
J

I!!!(l

( 1A.~r'" '01 At, d


4ia. Nla~llle-

n) U 'Pm JiI-t"

o!!lt!ul

1!l:!td!Jten1n1 ~a

n.te'~~1f!laN a.. fim!l.t ur1i.

ele'!lJtJl.t 81e l!I"l!i.te

nW!l.lllioQ

ami.tui1

(1')

iUio.
1 )

~tur-llti'

(5Bl t;ri (59

As,

a,epretell!S ion!!J!:'
iI!!'1,

A;

i!!~

d!!rtEll'lllllt-

RfI.,:::'~

RI:1\

w· e;.'

nu- a'l

.";

(64',".

);, ::
bill
C II;!lililZ',n In'
- II!

dupl

In elllJ.l~a/tele

c_

12&( h~ - Q~)
10"'" Ib:Il.l'Umal.

"1- I!

(1651

&

e' _pllcIP'l!!it'!U'l
:in betQQ

inii:inse pre'teul_tl

Ii! Illl. c.P~ 'I ) ~ tn. _.1 Qrl. hh9. a~ c e:atJ'1c !!il!l,lII,exOelltr1~ p I!I In.I1'g :p ent4MlJezcll1del.~ea a,pari'i; Ie i fU IJJM ·
11&'" jfl'@n:t.ru.

.1'11o:r

(cWfi.I,Urll,e

I!I.UI!!,e I!I.dmit)

i111c~,.op;rrl"ea

tlel!Cb:1'd1lrlit:tI!lut'UQ~

(o1nd '~l~ dD.t aAm.t!!IS)'~

De r~SIiI11~ tn (If!;i QlI.llilU"lml;~ial (dinl)mldi1=U eOfi9trucUvej .e' aCe~flt { a:r:La M'dli: Illrii n.qretmidm:late 'A~ A~ (ma!. llll~m aeceisari.) "Iiprmc!I!.l!Jllldm Nl~~~U!!J [58) ljIi.' (59} l!et!'l"IIlinb
ada
g!!Of'l'Iari

~91ll,tUl':l1p3r!eteJll.id

..aI)!lI.te

,4", 'Ii

,:I.

A~r

~"r'= N· ,e,'"- 12!i. As


'l t?t."
~5

'\{(I ~ as~' •

\{'II -

,o~)

.~

(66)

p·e:ntru '(!l,(I\m~Ji)ttalO! drept:1!l."Ji(p.iulare i:llt:b1Sf' 6~ ~>\t 1'1(1 Cu. a~-: Sl:I.~


t:r:!!eU"Qt,ea !ll&_ltIe

c.i.tl~U
~tQaNa.,

Jon'.te
tord,

(e:'>
Ii.

ntJ- a"'~t1s:~.13)
to.

ofIoo.d:li.lia

de lI.19iBIll'a:re
VSI

II

ell,pa-

~'lemeutil1ui

~ee1fi-;mJ, aormale (61)

nll,a

N·e ~ Q't~:X (ho-

~')+R~A~(~,,-'CJ.i).6£1eA~r(h~-or), (66)_
II bfl:lO~.u.Ud:t tlltur(llr

1n1il~m~a
Be de'te'~

r:,anei. C!=primRt"e pe ,rur:n. .cr.Lgi.t~:lU. 1


~

iitln !leta p'J:"OlHtiUor

'11'1inte'.rioarc
~

1: 1l~'&Ii!n!.%'-eta,1-!!' e1'm:'teilu el"!teit"!.~Pj a olli.aQtUlui (r1a~ 1, :


__i_ __

Pig.

C!,l, ~00 ~il:I.U.e&

"I3~ Scb~_

de cl!'l.!~lIl e I3'lemmtUilllli 1.Qt~ drept Ultgb iului. CIII IUlCilUl.triei.tato

Imc(lutrie
u.re

N ~k~Q~vA~r1-flsAs-~eBX-6Sic. ASf - i2:~,As!

(69j

-ral oa:re.!I. ob~1Dll.tJl a 1 u.i X din Ullla:.t f'~;rull se !n1ia·odl1i:l~ in rcla:;iG (68) v.rifighl c.ap~1.tlli.hll p&rtmtti 8, de.m.Cl!I.1:lt11llli.,

(ll~~a

( ~ ~in )
betonw,lu.i

:t::.

,1.
(

ca~U4'UI!
II

e i.c.d.

dnt c.UIlOeeut II diil!en~ iaa.ull!

a=pl!1l!l.lLI.':(ta

R,

.l.,t

;EI=lt~i11m (
elua

a f" 0 6, ~
(~it~

d,. fled ului

0.

ill!·' ul:e~.nece!lar

A~

r;ji

A~ ,

dedet;H'aII~t

1U'u.

~tW!!'l1

andtl,1rUor

J\sr

Ds.
M

$'t'

Ij!i Q'Se..)~

as ),
i

pJ!'ocedb .£:1 t,ebl, ~tor~


adlli'%_ OU'ia l!'.rzittll.'I:'ii
z;0!IJ!!.

Asr

1-

Din CO:Dd:!.~i1 cCl::urt~tiV\l! ~~~-:. !.i:ltb~e

A"io

nep_tQzu!i.

~1_ p~~~!,Jl:Sitllllate d1l1

~cnpi'il!laU

36

.iJitr

( ti 1a.dU,l,
1nl,,1~

pll~lD lI:ec e9Ue

!tiD e QD,di~la I)ezbt~el

l:i::!Ul"lrU) (6e'Jljli

~i
d(t,tf.ll''''

HC,e,ptll.l.

2. ~~:.

I:t~f

diD. rcelRti1le

lIiiDb. eM

lltecesuJ. ...11HlItlt!.<r'ii preteudoaate ,

lHint_l£1!l.K0tQ r,i _JlIIipl,1I (nd t<lDilI

As,

~:I:,Q zCli.lI. C ~r1ml1ta.

p.lI ,.5..1 ) r.eID.II:~·Hm!l (100)

:hI.t1D~le hp:& Wl,elehanl!l::f'OE'lllin ~i (69)oQ!:iJt,![ um.I,tclill'ell.

Asr

(69)

,i

N', 'e =doRJ~r.MtOJ + Qs.e~(\..I!~ a~) + GJ\i>C A~r(llD-(:lf);(?IJ')


W ::
.hRe.

~iI' ASf ... ~sr


~
S!lmllll

'~s,

As_, ?R

~, ,
Ii

110.~ '~:~e I(~-

Q~c As
t~b1Jllu'

{71)1
• -,

P.elltNQiloa:re calcule.'t:l v&l,aaAa (l,OllElI!I,ptlIHitoartl, plQ;'\li& (70') .j!~hnrlni!.111


C MLp~i:matl

?Iil'

a!ilPI'i!"'QX'!l!!u:l~ e~p1r!¢!
l~cetkientu1uJ; ar.ia, :g.'ec e~li.ri

e d.in t~ro el ~,olo,a: ne:pre(12)'

,,.,,~il' db
t'e:QJ!!IIiJ~n.atll!!l

a Iil.l"iIls',tUI':I.i

,K,,:;:, N· e... \o o
R:Ill,~IIUJh

ieR'I''l
. SoG.'

'b~ &$;
fo -

O'~ .
.

~s_

~Q-~

Dupi,

iU4 rela~,b

('?1)' dete'~~

a;r:ia ~eCe!!lIl3JN:J! Ji!!.nDA-

t'W:':lLi. :pT'etmttl!lanllilte

~"r;:: 't\l. Jg~,I~ nS +6&c.:As.r i-:fktA~- Ils


&r1&

dim

,!II ella

hit !fiBi

Uaai

lU"I::I!t6r1i

e4Rsr

As .
ttup~
tOnlU-

Clll'~~!;ute

At.,

d.eterl.WM,

;i '9.1.l re~tle H.e!trtdtlml Q.omp'E'imat~~ J.e;!!Il:!lb'iIi. ~1'~t~JdD.U tli.~ d:ove~e,till ~i.'ll'Il ~~1Il hi X. ute IUd 1Il:!i.a!t d~'l"'lf:t, ~ &t, (X.(, 'It);. L~du' IIU X ':''r£ tlupl (l WI .. to.st lI!!.di:J:1isini ¥lil!l.l • ..i!'ma! d!.n, cO:Oni1it:U c_~m¢.UYe a_&lIi1l;~.I.dtl. ~~lilji.HodiipHmate ('&:f., )~ idll.r 1a ~h'v.tc,.~ ('I'D)' ,1 (~n m tM~i ¥id.:OUhr
C'I!I!lU' ,!ilJIII mstdl!it

1& (72) lIIIDil 1!I.ilMum. nOg!l.ti'll':. aaillB~til :tns:e1!i'll'.L1 -eft .dJn 1;I:'i;uJ ODipr.!mlrUp;ftb e tot o1crilll d~ (lo:tsPrl~!i.",

w~'O!.~l

:.::x

cto(l ~ i
.

Dill

do :::~. e. -[25C. K~( hc- ('~~-' t?fl 'S;,


l'eJ!I.'tru i!HIl&uti VI&1o<lllre!l. &nlIiturii

Woe om 0'11 d:o', ~ 'I. rel."ia ('70) 1ni~illl determ,tl1b! -,

",d~.I!.-

~~c.

ee~n.b b'lllmlnl A~I (h~~ Or) .


,

v,alolU:'$ a co~r1o,h!1tU:lu1
r.,'l$~l.&
ZMlIl

d'll

d::UiJt~bel:·.

a.t pllI':f'!iiiI
~

!1i

,!cpo:!!. dln

-(71) ,ile'i:elt'ii1ub hl.t1l:l:d.


(penl:'ru

prel:t!.I1:!!Ii.Oll.8:t" :tn

'f" =J )

~1'i§ neae!laN

A~r':

N,," J l2,Q) ',,0'+6~c A~~ "" :Q'~CKL Rs A,.!,_ . s", R:s. r

(7'i)

Asr -= '0)

.. entru P

'1!!l!&1!I,~t~!I..etiriltftli:t\!l.d

~l:a \,l11e (10')


~'O'R

,1, ('7'1,»

pNt,e:n~.l.cnilti.

As,

~IO

~:!i.

ea.plttl UNt

OeIl"eR tGl:t'lli:

N·e.=

R;,g,,~: 4>

'Q!.c:K, (~"-

00 ;
e d~t

N ~ Rs,At,~ f'R R, g'ho - \iZ Soc A~. Ar h. nee es,!U'i ",rmlit'!.'Izh 4~ ,114 5,
IIJ
0:1:"

II

@rmial

diD ur.-

IIIlt

O!I:r!l!ll~ ;c.s:la:fU

A~ - N· ,e, - J.o~ Q_,"- -'-_


~"'~"'Rs
htllli.
V:al.oarll!ll

\2 ~c 'hlg~las.)

:';

Ii~ _

A."~ J2'sit. ~
!U'i,~ 1.

As

j Ii! t;?t__It_h III·.... 2:s.


~o 0 ~p!!l.t,l

N
,UMJ

a.u. _ ~l!lIIDnl!pt.!l~

'IlFLI18Ut4t'Uit!l@,lI~t!!le llIahrmial ~!i.

on M'Illtur!

pret_si.lml!l,lIl!11

As,
.

,.tWl..Q:i

c.

'Ri'rH~:6iD,Cmild;ll::1i CMl!lh·uQ:tive.

vi._tOD<re~ ClQllti.c!entulul

do

II. iIt.d~
'Il:~

re'hl.t-:ia

_l

bJ· e -i2"c, K~ O,g-,oi,) .

0..0 P'eI!ltl!."ll Ues"l!It'a, vahare


nUvll.lol1:rel1. !lI!l(dlm

k2, , h'::
~a:ll(lIllilCl

'f'

s eeeU.o1entull11

'dto

d:!iJ!!. ab,ll t
II.

'l'i

apoi

arlli! Ue<l'IISairi

,~turl1

ditte!'1'llilnt:ln('81)

fM'l!lu11;1.

A".- A"~,_R~+ J 12, tJ2'~ + M "h.. ~s.


til
tJlt
pOI't;dte
~:!!!J'

?':n

2. 5. C!:!.lo nl ul C-lli.patlit3 iDolmate ~1'!'- elem.!'n.h"lOr

bI.

II

eel hm!
R elet:l9t-e~ Be IIf'e,ct:ll~'U.1!; -(po

@i~&Dt:r:la

Cilleulnl
~\]Jlij,

cEl:~a.o1L"'ll<1i lI.,rtFf!D.~e sec Uwi !nellnate '!II


1.& dC'ti.mea. 1M~d
I'I"~t1j'tJ Ii~ntru !!'l~lIl~!lt"'le

l.or tn'l:1use 6ll:cwtll"b

tM.etoare

~o~fiJ,:,·t

I!II"~t...ClM.

cO!. iIiIi (9)


oj!

!nC!«''''l''lk~t"~

5. ,.,

p."irt ea Ill).

tusa :1l'1
Illliliih'l.t orul

l'oll""'\lla
:J e

detel.'ll..i.n!U'l!lL

.rort~i t~ht~.r!!

Qc

~:: e?d

'llg>:LI ell

d.e O~,8I.

egaHi ell

;:;a..~

de ... ",,.!<~a~ iY !::QI!!..te ~ r,~l1Ileb,

a:otl.l!Ibl. prin

If,~ ~'I'I). (~-

,c;oflf:iJdntul

Y'!&4

!!!I!II

1. N1 em~t,Oi c ~r.ilil~

t; e

':1.• Ehm@i:e C.Olllpri1!l$",te ~1 dd,eu.1realor 1. C~.lculu!L d'e~en:ta1LOl: e~rimate Cu. ~~ntriaitlllt:O


'ilIid:iL; iOOiEl.U.

,
3
10

Calcul
,9.

ul~acit

11\,H

po:rtante

b.

I!!l(l

t 11m:!:.1lI.e;malll'l

·(lleml!!D.t.,~l"r comp:rmatl!' G'x(lEmitr:l.e CD o:r:W8 piFof.i.l ,StlD.'8tric IlatlO!l!Jl1 *<a fl& ..b.aj ~ll,l!i 1ri t1Uct'ate 3C *"iUi!1.1:i I!! I!Il."'C :!fill E'J ;f..4' '!Ii y e.xhrioue lor 'I, ~5.,
~j,

!l.sUpra C,IlIPao 1tl 1;11 p,QJ't,nnt eo S! d~l!IeEltte,ex.l';l,ent:rie


:t:!..o~

oacII1."i_ te

'1~ lil ~ '.

Csle ul w til oaflaeit~t::!J.port_I; e !c aae;1~i

eJl.er~e:n.t: dQr dre-pt~luln.. ...e IHlm}l:r:timah e.!!!clul.tric 1 • 5. .31. etllel:l:te C Ii eYe entri~ i1!;at O'D.mare .,• 5. :2.ln em.ent1II C 1;: a..""m~JiU'l:'i!'l iJII.tIt:rioa 1. 5.·3.·mer~(!!:Lte (;11 e:i:\Ce:nt~;li.cUEilt!l'mioli 1.6., Calellll'Lll OE!pac::iti;U p~,rt8.Qte !til !I~;i.:m.t
~!l'ClT!l!l':l!.e. I!l ~l@;llI_e.Qtol or

16'16

19

"9
21 25

c,~J:' l.!nat,&

so eiD tM'M.

iiI!

~e~p tQjI,.ea T ~au 1. '7~ El,egj.e!l tee O'!IIl):"~t~ 2. RlelJlan1i: ehtin!:e


2. 1.. Rl,emente
2~2 Calaulul

T' dublu
Ill.. ~t
W"'li.

!n

r.l"eI;i!i

291 ar
!l I!!Jhmentrl!llor

bt: il::.91J!lilillc:Htuir~,a. capBeitli-UpOirtdte Up


ortZI;;

btiD~I!Q.!!!l!II.tr...c

2 •.)~ CalcUlill(lap.roitiil'

eo fIl Be0t 111.1J:U l!Jjormeb ·at~ ."h]jllllll.telQr'~tntin.ee -iiiu'lIltr·:lc: d.e once ',P:"'Ofil :d,metX':u::'
El"tlQe6.te 1Ii,t;ms,oI!! eXQCDtr&c
011 :I! ec ~ iliDea

'0'
3-1

2.,1J..

b!!pt~uJ,.ad. 2A~1. El(t~a!.t~ 'ell ucen:trioitatell!l,ioi 2~4~ 2~Bletl ellh CUe" entricita.t

e mQ1'It! 2~5~ CElLc\llul capaH.t1VUport8ll,tI!< ill !lIoe~~un.i .!n.Gl:!.nate ~ ehment e-lGl" !ut mile e!Ui E'ntl'Ll

loD !flU h CiU~d

~t:~hl'!lV

kW,t'ld

C~l1blio

I;n~t C!>l S,i~t'~.

Zoll)tl!)(!V'

jtE,lIEWBE'f"o~

KO'~T~1II1

Gacn iY OO'I\l& ~ PAC'i'~E ,'IIE:lmSOBEJ'OH~E aliElJlEICru


I!JI'PC .IIeKq.Htt)
(aa, P~iI'!Ot;!

lFIa!liil!e'

hdan

Qf,'

il!:llIi i!!i_tu:11JV•.lfe gr'll

Ilr,UI'nt01'

!brillt 1.Colibu,

'B~ d~ld.ptU 1e.11.9'11;~ Fo~mtgll., hbU!!I,l f>fibiJ!4 1/16 9::2:l't 1,e U:pogrd 10 I. :Rotl'!!pr1:n t. CloUd:eUp.r ~2'15. Tb~.'Id 2 00'., Oommda :a:zS • I'r~~1.11 10 QlOfI. I.P. C'h.

HS.r.~O".

Chil':l:inlll"

bd. ,Ireta

o~iI. 1l8:r,i!! ~ 'il6!3 Chi ,'htl!i,u'l~tr .St

S nc'~o.ul

~d!.it 'Drbll

l!I.l I.P. Clh.. S. w.o'''. i

uJ1~'"'~~J' I' ,1 n