Sunteți pe pagina 1din 34

I,.

CI UP:A_C

S. CORE1BA, .N~Zowl'eO"

CALCULUL
_ . ELEMENTEL'O'R

DIN
LA

BET.ION AR~MAT

FOIRt\1AREA

~l D'ES,CHIDIEREA ~I

FISURILOR. DrB'TERMIN AREAUEFO'RM'A TIILO R

UmIST_

9TI~E:t

,:I: Mr1·lid~1
"S.Le"Qi~

A.L muE~Oll J.lQIIIM.I.

~!'l'UTiI1.r:.POI.I'il"EB!l'fIO

an,m:.J··

"_.:I~ , I·

]jen I~ Cl1q1:1lilll St9atl!lsv i.•. ore1bl!. O Milt 01 S~Z01 Oot'QQ'V

OOlJl'JiRnor:nnm
..~ ~LO'R

llE'l'OB .~

Paril!(I:'f

nm

~R

j,m.lA.tf

J'OImlB!,l,l nmOBlI:HDA. !'lS·OlUOOR DDD.Jm{AW 1IfiOEiI!ll,IIWR"

,J1

:L&

·*IOIiiHtIlii'~·
l'lIUl_·

·~11I!""" -'"11

..

.15
G8uti
~hlli

dm betOl1 "n:o.t I't'~


cddi!lIle

lll!lt,~

'.£. d.ebU,erl!;!I, d!IIA.11 _to~1IJ ilI~

.~t

;.
eSl1:ebttl
d~!II~telcr ~e1~t':IL:!lo'r
'~'~.!i

1],1>010 ilie ,rel~~er1

dadt1ea.l'elll
,~,

dflml!nt,!'lo!'

~.bm.t
:ni!ll~lGI!"

dil.qll ce~1reh~e

t:!I,ur,ue ~ ill:, prebe<t C!l i1~t


~llie>lIIenill'II!!Il!Olr

C1I1CD'l al'e el!ilc~l

18

iD soot:1w:!Ji DorllSih h'tin!l!,i·.


!',laW-"1 b riu,d_tUor

"a:rIn

,,1 ;he,Umatl'l'.
d1lb. bet,QEI el e::ll!!lnte."Lui

iii

~t

9~,n~I.tH !iI,l fiN


'1l'q!]iIQat:'!lI'~.

fll!lU'.l in.

pf!rl,oad:~. ,de

l:iltll pr1!::;!..mtatil,

tliedlliC erili'~ l'IllJii,~1ei PNl.t:nl

. det·e1!!'JlJUl.eI}JH!!l! C ~ur1i.

el'~'ulu1

eu

i.on. lnt:!l:l.d.

'~.U'llu d>e 'Preleg,~:d!l!i!ltf! d!,,~t SPat


d1d.l!.C!ci.e@< 1& l!ip~iaUt:!I.~:!ih d~ Il e'Jine::iDlD':ll ,o·<m~tr'1.l.~tori
llJ!,d.ltGt,ortll

.,::1.

G~lI.O.l'

difl e'!MlJli!h~,tU

,1

JI~nt-e t!

fololiit

l,ifHilootaJ:'l."i.
II,.
t

~e:8'P~lu~;biblo

(Di:l!Ilj)!lO
(I

!ilec en:rN~g,,!':l~ ,J,.[. Sc~J::~

G.. I~Zai!:l dC

'Nob,lI!;;

d~; c~ui:t hl,t

allilbht>l!liehi

:UD"lrttco~etGd'~o l,t1i.g~~i ,1 .
Rql1l'bl ic U
~o!'

:[l'ld~b"'l!\tllirl'u.i d IIIlQ140va

, tllDiII 1~

"

1 ~ CI!LGl...TWL ~TELO'R

DDT' :mrOli

ARt«.A'"

LA FORIIAFEA 1\101 ESmIIDEREA 'ISURlLOR D


!lI:'itta t.::, cii cale u.l'?l eI~I!iellt,elW' du:pl 1p-!.!l:P!B 'IB !>:;~rii li1!lite ( dupl ,ca.pe.,e:i't!l.tP.-9, poftlHl.ti) nu. 1ntotil~UiUIlle 8:lItllW'l . i ",tn , -i!: N ' 1 l uoru. 1Il000000l Sit 'cOl!!'!ltrlICf;1.hll't Jt!'!!Itru 0.. e' e pot ~i :apa~ .. " ...!ur1. Cc:bld ele gU ',8l:nt Ilidlm!Le) U.11 ,de~~h:1dl!ir1Pa iLor pO!:l.te lIiII. tie mat ml!l,l'l! d.eclt o:Glt. !.'idmhe de S.T.A.S~ D-e aceea ",en:tru. 9.8igIlll'lIlJN!Q 'dDM' 'OO1!ld!i~ii normal,. de Ji.ucru,de cQetril.O~'iil.or in. per1oad~ lor Ilrmat
it

Practioe.

i19 'f!'.X'plo"tari!!

at

1pr(!ioot 'u"e a , CO'D.struc\:;lUor

din

'beton

~e !!~!o!lta:rl!'
nl!C@BlU' die

f:l!Il'i1 de

aalo.ulul

dupi. SJ'upe.

I e.ri'lrii
III f"orlllR~!I

limit!! ,e<ilh
,:~ d,ellcbi-

veri!,1c t Iie:re fi8U1rilor.


fDLconstrilc~iUe

l'e-zisteata

elemeutp-lor
Q~1l fil!!llrih

din

beton

8pa1.' l.a
J;!&piO<IiI,d;a

<l,oU'unea
ll.ef;;i'IltI.E'!!'l

·"Mll.

~!ll,tdnilm:' mlterioare~

de la cWiLtraeij:iI!t

In'tonul.ui,, ,din

d,e. b:
~OQ_;!I.

f::e-t!peraturUm::o haltf';
t:onu:ld rioat!o.

prooeEl'~hQtterm1ce :tn
apO'iJ['in l;J'etOrtul ' euucll.or

tDUril'ii
biHns:ii

'et~.

Mai de.F1 fbarHe mQ~,ori'ta.tea

e.l{l'm~ntul'l:l!l. 'i-i h

nu it1llt

pe]"ie\'i.loo;sr~ 1n pede C'8.oz;urHa-,

dee-ql101it'Bliiie

a1!.E!COD!!tp!llIl,\:iilor

.( til e,fad

oind f1aur:Ue. nn s,e !l6Ilitj, Umcmi tQ!I,te eto:rturihunit!i.!t'1e din zona 1ntinlJl thupl. IIIparit:i!! tiliill'.i1or 1l·1nt pl'P',lu!l.te d!O!!i.1'iIIl1Ji.tuI'a 100-' 1l;1tu.d1nall ,,~ J'e's!.utmtl'ii. !H~ h perioada. de IlJolMlB eonatl"lJlC~iiloririiti8l Dpar'lll d~~\·ol-, tli microf1auri I' ciIli're I!Ipo:i Imindu~i!e duo J-!l.. apnrit·i!!. ~i d!!'Bchidf'rml
r

ti!iurilor •.

De S'tH!e,a ~ 110l'lllele de iCl:!ll'"u.l ~i In praotic~ (lp' prQ:li..echr,!'! el!1!t!lentelQr" d.U1. be'tlm a'~t s,~ M!llFlinte:a'l'lli d,ouii de-pede fOlt"lllfll'!! lieU-TUm!' apa.ri1;:iI!! 'iii d'!!!!leb.id~re!l. 'fhtu .. or.· n Din, 0 a 1e u1 u'L"J!. aap!l.l'i.1;: ia 1'!1!!1l!l' H Or Be d'et f'X'I!!lilla aa~
R

i'

9.
!I.

inil e 1 a
it eo ~!ides-

aar@ apeit' ti8Uri 1 ~ aalli 1li1l!t'll.lJ 1:lUI.il e !!P-e ~ :hm il o'r 1 i propdeta1;; terie.lelor lit Care ae P.l!'C1Udp trpBlritia filllu:rilor. DiD. ee1clllul truof;i!!'i sau
!U~

'la u',ps.ch1del"etl! nl'i.fiei

fisnrilo1' condi~ii

!I'e d.@te'I'ilIIinii Clil":iLmea f:!;ii'om,etrice ale

cUQll!rl!':L !iI!Iurilorpeatrtf

di!'~rlt.e

iI.e' @xp1ll8t8iD!late eon,;.,

,dimm'uiiWl.lie

'p'rqprlt'tl~ih
etc.

lII.atElrialelort
Q.iron
~~~il!;~

valoer-ea e-'91i"!:u't'ilo.l!'anitar,e Q,e8cchU.p.!II:'eo!l; fhu:rilor


••

a'e~til1nii, l.ni'l(iElh I

re8p@'Otaretl!
ilf!6t~,

aslsurl

calm~~.~

e~h

Ca:---yQUii.i~~i"'~~r.i~ia_~i

diE' I) V'AI de:_s.~ly~~~!l'~a_'-T


d.m

Qll-i\
I

1"18lri ,_ ~ fi!!C. ilI!JAI. 1. pra1l!otf1l'fla ! 01'· t


b..tQI1 I1rl!!lIt Ill'!

p1"f'COIImrimat'4O'
i

ttl, tU"GI' ecnlltruc ~i nep1N'-c:opl'i1!late


din

tiUo!'
'

r",~U.

C'0:1struct1ile _. .
'

.,

betoo

l!r1Dat cu !u'mit'W'i!

n{'p'I"~1; ["11

.. :!!!.~QI!I!!It,!

~e!l',t'e

!j,f.!'

in ,.erieadiB die HP'l!l)!I.'U:eJJ:l1!'I n:!iU!~i ,t_1 ',de a~,eill!! !!JiLl c'''''1~ulea'Ii!ll,IWm.8!l la de,.ghtd~Ra nSU!l'UD:!l'~
Cl!I:re,

,(tfill,

Bl,e-

lElhlleE:t<e::l..ftj !n p eniU; r::IUI<iri (di.U.Cl

!!l,eOl"lauleql
lu

:bI p~riO!l,d(!J 1L0%"die' eICp10abn DU ",e :!Ui!1!i bilJil"C!<tl!!:lmtc ~ ~ ri&Ii,IU'VO!!U:'~' )lgtrg, 1I1icb:lide,' 1. ap.II!r:!l.!f:ll. n.ur11.Q~'•. : .,.... ce,l,!!' _i

- a.lD:tr'e

rit"'Dlndlte::!

ipl"me ipal

@lI1Rodll

,~~ mlCltu-

~h~re la,_ aplllri~ Ie. tblllfll:'lloF s!ttl: m~~,o!Nll'eli d~l!IQ;h:kMrU l~r:' in, 118:t'iQEUlh,iI ,de e:x:pll oaitl!lre !Ijj >G OD!~,tn.otUl Qr Il'!lt'll Ql1cl!!i~~ eiaiit>hU p~
t'~1!I~iOD.i!llte •

2.

~!

C.!~i&:II

,DE

cnmp

IrA !llSUY:lD

OOlfm!nCTIlLCl,R

lDm mFOtii :.UIJ!!Illi' CrJ!paC!it!l.tea ele:i!l.e~t,~hl:' I1mc'llton


,obtdll!r81l.
!Il':t'.

,a~t

al\'$rtt;b.

!It 1,

dea~'

.n.!lIlil'Ho.r

e~tft

liJiu:itii.

Jl!<e~iS"tell:~,a:COBl!ltnllOl>1U.O:l'ia,

l1~Ij~

!r:n d'e'Pend~l!1

t1a

r-:U.(Q" t l;..d1t~, e hilll_t

d!", ~,elt"k!t-d eo leo lo:rmarl!!al!l!!l1lJJ d,e\!!icb.i.J~l'ell .U~Il.III e - ~11n bl!i'e9.1l1,IU·lIlilt 1'1 m;t ae,1It:ll~e.te '!n tre>:li. c e.te~ ~i a trr,e';ta,eate,B~;te'

gioil'ii~prh!il~
_La. tet'le
ce.r:e IlUs'e

- ~d(Jw

de l.1~I2,n:r~.
oOlllst:rdo;Ulet. :In
1(jJ!1l d.e'~lO!1-·
P.Xp' Gat!llH!IJ

R.JI:'~IIlE! catf.!'gQ];'i.e

die

fj!l.~qDll:iE'l.~~lSe'

1"eteri.

pe'l'"!iiIite

~pliI~.lt:b Jthudlo:r

!lnpe'd~t'~. U

(re'l!i,enQliire,]! e p elitn departe'

!liJP!itil:H~t:rom ,,1 dt'!I!'

ets • ). A:par.i t:iIl.UI!l:m-il OF de Iljj,'

tn.

8'i'!,!1 'QQl!lfiltl'~li 1ne81l8b!ih

nc m de

1.Lo.Ude r BB'I!I:galdlM'e.-·
!l~r

~i el~ dev:i.n

pB 1'1: e ell tn.a!:"e c [ d,e p ~it


·t-.e..'O:!E'hJ!L1:: l~ LB.~l!.hgolM'illi 2
se pe'rm1t'e Bp!i.rl\L!I. ~(l,1.u1;i
i!~

.I!Iil!l:Uri.

~i ti,e' u.t*.U~Il'lte nil. i1,eball. l'~liii'M'l are dfI I:Qal:l,iC.I.-

.,
f'h~re
nIiHlll':H@rde

taJdt n.n.or
La

du
(II!

~arl! tr~tllrl.Jl

iill

!Ie

(;OIli,sh'~tHb~ fn QIlAJ .l!o'UF'U. dura.tl &e '0' vBloat'e H:mbcbidA h . .':lweta~a EIlctil<lni:t .,·aro:llI!le'

n!ed

duraU,. eK~'1',~tO!ltle
C~.,it:FUC

!I.O,!ujJlSilfl. ·Q:llIteg,Qrl.

"in~~ (l,oN

Sil e:lt~

",hilt e-1IZ:1b IIIl!diu !I!J~i!I~iv( ,l!lb1U'l ,de "".Gill, tu.1I!I!, d1it,e~1tp PIlIU'!·t apl i!:1!- Il!h~' ~te.) iII~tll ell .~turi 1!I1!l1/.l, torOm.e, d,e cl·ue'h· B--ll.,

... .,-n~'K;':':'7
C!lJl'o" ?~

l!jlilKi-419 ~:Illn

IHI !bar-e

die ch.!!I,!!,b
II e

,A.-1ft
p.
.l

"-J],iAt-Y:J:.
on~ft:n,c} t:U1@, fit
va1.QII,-

la -c IIrt e SOU[':biJ

3-

,fI'e f'illullare'

refe:dttoart
,tt-e lungA

perll:!ite Jtll.

de9cRiQi.E!;r\e~ fil!lK'Hor
a.rlma.t

durMil

de

,~

!t'~

U.D:i
~1'I

A.e-eI~U f:li.:!l1Ul"1 nlll :repe:tle'l.iIIlta

un. p .. 1r'1CQl.~!U"epP"J'lh'ill
O'll" . dee

~ If

re l>fl '" illlD-llt'Ol1 .1r..g1Il11.l;ollt:~ 1"eft

:i.I:!I. per:li. o;a("8l

x:plLOil.t ~re,~

nl!!!

uPil~im'il.Bti!i.!le

'a

~lF.!l:lentele'
ia

dID be-tnnarlD:l!t

fha aI'l!ll_t~d

1)1'_

c!l.t'E'goria
,(..~"".~

3-~

AcE'stf"

e "n Fll!;I'U¢,~::U_ Be <lalcUH.

iii tl..<I~c!l:!.diP'I[',p.n:l''i!!.urHor

Do I'lCohtd:ere.. t:l:l.vUOli:'
1

~1,un~!!Ii 1n (J.O<:lliUil' tel '!li.a~·_UQr pe~iflien~,e'!, die 1"unp 'l!i5~1U'U. ·',4WT'liI.tl. . 'l:u __ <:.ell.., €I.e 1 ., duratl .~, 1. ilIC!~lq.e" b !;!!omm ._UNWlo:rp~.n:te ,1, ,4e l~. diumli:l.

.1

4e &OJ !lIltl ~\tF~t'l !Ie' dJeteam1i

dle l.a ,ac-

~e

"Vde!eea.

,s.dll:tll!liibl.n.11l!

del8>Ckid.!!lrU .:U!!IiUiI'U,m!'

Pt!llI.t:lI!'1U d:tf,.,ri

1:e
'-nDC!!Dt'!-,

e'efillltnm:,U ~. ¢ ~Ii:li.~H, die 8Xp:ll.oat_e

I!i!'~ 01 Qi8 di,e ;e~tu"d!niQ,I;!h

U.ID.tll!!'lfI' !OI,1,~,.O~,iI,j. liIi Ilel!l!ita"l.lj tiec!sft .• mm eiliZ, :8,PiIlIrt~' 'e~te! datI. .. liB '('!da III at ;oOilt~ 11lilo:r $. 1b."tl;on i!:rmat.

Ocm;!lt~ t::I. tie d.!!l cO .tee;orla 'II dB U~u.r,lU'e :!Ie 1!:!!.1l,a:lillell:p'hi ac"lQ-o ~ -" 'lie,a !lEI.lI'C!mi:!l.o:rCllfJri~Jil.t;. OQl!Itioimltu'l..ul die dg!.U:'Imt<i dup!l ~are.i-

D.II.~,t_
Qdia,ul~dQl,

Di~!!.r.e Cmifiruct:U.l!l

'C;a

1,,(11

(it>

~alnlcit.tl:lI,

1,~O)I.Aillio! _:In OllolG1li~l!C:D IVi pen,trY! ilO~W1CI. ~e' :ia~ l!nH'C hit 1L181 !O :ate 1:11. ,dol(! 2!i1:!L:!i' d!tI fhmt'~ :!Ie c:.1CUih!l,,1 1111 (pentn

de elite-soria

~t1I1.m •• ~BlC1nuC!r DOn!!!te


,. Dim

~t!!!!i

1',!,O)~ OOHS'I!'IliU'a; nlOOB

OOt;tl'U1L LI. D:.Ui1'ltl.

JilISURmnI:

BfiIOlif All:IU:.T

iii blll;ll

IMtod:d

4e c II!lflUl.l II, 'IC,o.!ltruc tl:1lGiI." iUn betQ!J! !Iu~ma't b


I'shl

IUn zona In. t'1nal·l.o. 111:~,"it~ I!t l.d1u1 ui 'II de tuot't1 a e!l.e!D!!!'~ lIt (baint tllll e d'l!: q_r;i ~LIIi t:5.!I,udlo,:r :!a bet oou1 tot1D!II') 8e Ra.,it~eplle 0'1\: 2",,,.: : Q,~ 5i1,,. ,,'".td'iH!' 'II! t'o.lI!'tlllrl:!lOl' l.IDitll.re tn, 8n1.h!'1'1t nep'l'et'IUII:Lcu.tl ( "..) ~!1 pett;A1!I1epa tl (~:5 :p) bain t e tte lIipa:d.t'1a
~ebQttul,ra:i be'!; Ql1ului ( PB,tl'll

"'Pllir'l',i. !'iIlV,l.lU' ('feill I. 'ii, pm-te.

1lI1,.

ad_ie. iltad1d '1 ~o!l lueru ~ l!:!wt ur1.1e WIlltl.re bi.hetonut

eJ!.e~te'hr

,I.

tiil!!ll:Il'l1e':rI!ll(lJ de~ftnll1Dl1 d.il:.:D 'Bood! ,iB

1 ucntlli

!inc 0",!.IS B. Ill'idttU'1i deforu

e:,t. )
t

!!.dlel dia B&Jii:!ll1, lzs.d8' 'e,gat1 ht ea li:!l anlturi:li: ( f."~ ,~ E, ,


@U

)..

~iil

Ollr' ale-

.t.. lIlIIenbele .~

e-tllm DQr!B·tuiEllonat,1

,B'¥t!'Il!.

E!! "; [It


DeiWli h

i~/Es. = 1~ltlECt ~'t/~,~ : ·EI.


65,.: ..E.s,
IiII

(1)

,~i~,'
0 u8

nYeill

E,,,

E, -I!:i!Dt
1na.inh,

"tit.

68 ~ ol_s: »
1ht~

'll~ ~Ib~,~

(2)

llloo1ll1lt -,~e -;elo:lltieltllitc


01 astic

ai

u.r'1II1tuJ."U
tn-

'1111-"b:etmlld t lnd.ere,
I!I

ui, -VI,,, ~
gill ~u

Cl etio o

:LentI!Jl d!e

IIIb etonlllL nlll

(I ~~

dl!l iSlpari ~1a f[ !lur Hor

in b.!!tcrnultn

~ in.~;

&s -=

~'Ie,o\;
~

:tntrm:li\.lctnd vlillorn~

1) u
'5

iii

0t5 "q,i" eiih~~'t.~

in r"'h'~il1

~,,~
h

C.~e

~r:i:

=:

2: As,V

.e.la,st ic it acte ~ ~l'{!!itfa,l;l"1i t!!.t,~· -It 'betonllll!l1~.

Jl.Mte.(I,d{mah,

"t;r;;,/ e, ut,~

'Q(\~ tt~1
hpOMu.l Qnll:tl':el:lodlllL

(4),
IilMllil ul ii.l.. de 1111 ,It.'!, ,e'h!lt:L~i_

~. '1. cab

1]"1, u1 la ,8.P:lWi~· tl!!UI';l.l O!!!, ~ btil!l.811! e ent:r1c

,ell!<!!:!~l'llt~lIi:' (

in Il'lelt:entd e flit ms e ~~t,rie ,dltl betq ar:raat nu V'Q" «II&,e,Il' n:l!Il!U'i da~;!ito\l'~8J llon.git,udUiJali. mct,lI:l'iOQ's. ~e :tnt :tn.der,a N, iilI;e :t,l!.
:i!ll'C

mU.e

dll!l'oalc'1I1 no 11'01' d.ePi!:l:;![fI:rQrtlil,_hr1o~ i

NiI;.l:,c.
(1,1'

byinlll

I lJia:t de beton

~1 iBl'1lIituri ~1iI.&h

d.e ~:l!.

,:1111 f"blJrU

:p're~ b. bltCll:d

I.e <e-a:!U lIl'\EHl lJ!ll'I!lpire,l!d,;n s1j


I'I!

til!

o orH'I~~illJ

d:l!t'!!Id!lt;~l\
,ElnlRt.,

1!1elll~f.!tte'IQI' ~!ltln'Be _Or-till! ~,\ ~

,C~1!:r1o {tin bf!ta

1l1'l,1I.

t:ltl tu',II;;

unil.t!!:!lr 'N"c."1:fi:.. Cmt!Jti


':.t:!,ntr:tl_{!

d:iQetQlriunh

Ill,!! b~ton

iIl!INli~h.~IiJ.~'!P.ret-:'riI~l?Dl;;t,1l
p:l:'IlIl:UQ

NiSi
(fI"? •a·

'~il ef~lll]!1e{1n8l."
Jl~rtti"EI[[)

e Iii ~yJ IlIl!liL Piel."-d,el'i'l:o<1.' ~!I,

P~t'!te~I!!'1onlitli. II!I ~():.::.ty.l d~Jlnt~;fI!~e' !:II! t tlnd ~i. (.t18 •. ) ~ 1

N~

',i .

lilDU:ue

Pnlute

(6) l!)ld::nd~
"1:1.

cOl!II!::l.de.l",a:\li.e r.e::l.a~iil~
I

INIli\: :: ~h

N;'f:

N." -;:. ~~ Au.::- 2. ol.$t?'u~k1: A" <;~r A.'V ~ '2 dllill' Q,,~~~. ,o\t:~,
!n reh
1"

It. :: :Rr&\'lit.1.A ;

'(3)

"i
.

(4)

:tll!ll e ~in.t! ae es 't;~ vBlor! o


~c:.:1!c. ':.
't

fia (6? ~~)l:lltam


I

R'iI:;~~c.'t

2.~:s. Q41.~5.... ~

A,
-'Iio ~

2. 0\5; ~ R&\, ... ..AI." u

.... 'P ~
(7)

~ R"'l:,~<l.{:( A,," 2 J,As. ~2,J'TA~f)

.!:t:i cart'!

As.

~i

A ,el!llte !I::ria :!J~tiwdl ehl!!e"o,hj~ui.~ A,p - - I!!Jria aet~1WlUt~a1ilSf'JTer,sah ~ ~mat~ri \ 01'


~i 'p::rl!t ~JSlOl!!,a'te. ~lemi'!'n:tde

[I~pj['~-

t@:Dl!!iaIlBt~

P~trU!

tlt'i preco:Dlp:E"i1!l:Ell'le ,e

p::=.

), I"eh'~:ll~

en

It IlD.C i.

t"!'!ll!!ti!IJ

(5) !!;1I,el":!!.n':I_ :t'v' va. t

N, ~, ~t,.~~

l "" 2. cis As A

I!l'll'e~

UlJ!'~t:

""a~e-

j''Onla

i'

2. els r A",)

-+,

P'.

I( 9)

L _.
Ic.1!!l. 11. sa,b.,~- de dQI"tWi'!.

C~t~k,

:-. :Il!tru e
b

C 111 c lJil 1.'11. IlllJ .for1ll![r~!I !:ji,i!!u:ril,o]t'

hitr-oun

·elL~eiD.t

lntin*

:5.,a.

~teullllJl

!i'P!irftb

.fisurUo:r

:l!n llIe<lriun.i

!'l~l,e "l'e' ele~t em o:r hc·oV'obtl!' t (l Q!IIJ',r:J..!IIIElI; e !IIi 2D.t~e ,~e:n~:ric. lie"" '"Ul!(l:d.~ calle III du.p:tiiI!.ReIlIItl.!!l

~e

B~leU-

!D.. seo',lmd.l'!!l
dAciWJ1Qllr~a

ma~1L@ ftII. ,1 de

1IlJI:!!J

'lLC!n@lHt:II~~Di!lU.

EI

e]_ent81or

l!:I,c OVIClilateI' CI:IQ!I'"iI!.at'e'li

M 1t4t.

wemen.tuui

;tnt in! e !me entt'~ D.~ VO'.rBp~:r'IeaUs 11.1'1" de :lDo n'O(:i.,~re de' 181 8,!!~ m.ll'e ,~x:eP.·rioftJ'le Ili;ilumhl

liii "'. d!e-:pt~ i

d II la do:t'!tu:rile

lu,te

de· f'l,e:!Ictlt be:J.n:tll! d@' 'a1l'il!:''1!!< !I1II'1

de lIprH;ii!IJ

fil!lm'UaI'

H czc,

iD.teri,cl!I',~

p:re~

1'!l.,\:i

(10)

beastl
,~ ei.pmmt~la:r

nol.fh

:Npl"!!!f;.int.A QOJ!UU~i.ach!' !.!'e:zi!!!tl"..Dti!

La fi!llll'arf'

!m:IO"l"Clil!:t(!~ .• co.primat'!!

I\!i 1a1tinse !!l!!C-i!lDtrl.c din bf'ton

? 11

prte~

E'.Il.t

1.hl!l~tU'i!J

1;; I'll, d,etlel:lilhI;flj~e!il' IIIomen t ul!li.

M, t.~c-

tenic a
:

!! iet

d~h

t .... Il~ Ode1p@n-' ei

'11) Oil ll!Y'ld!(lD.~j;I IYc:!rullli ,;i!'}~ 1.'1. ~~i&~ta


11l~,lI:'U1!.ll!i CIl 'Lo·ul

~,1l8stie

!l:1J.i b!!!'tooulddi.l!I de 1iIQ1'E'Il.,

pl:!1st: 1e Iall! b~t o.nUll U!1


l lie Icon!il:;;nc:::,~iilor

em

il:0IlI!l ,comp:d;gl>l.l :llooa BIC}mpri_tli:t


-~..,

')1
~st,j!i

m,eot: od!;i d'

il'~p! mQli!en:t~l

::bl

'Q.o:E'Iilll'!'

Ii'! die ~llte:ll!:ll


(I!P.

diin ibetOD: a~t

M~ Ii me'l:oda
]I)!'! IHl I!! ilia. ID.Q i

e:!!! c IlIl 1

dl1l.p~_!ilollient1:il de n!lCl lieu. tt~i'I


n.BiI:

l1mdei
.

BC,e!)a,~

Ui. 111I'!'lHllHl e st,!,! ~ ,E'!!!l !!lei s i~,ll.


j lo,a, VO!ll e;o:a!lil~llI!I.i Y,!l.l'o-lilF·ea Re:. i!l!lf.:'!l e m~1::ldil de, '

O~l'lfQn ~e dete1':lIlinJi

I!lC,f'Sl; e'il:],etodie din le'~~:i\l:b


E!'

'e!o!!lentul111
p:£tr;lilllu~trl,

t-1 ¢"t.C.

ia:ifi.l!ol

011 ~oost~~:i.,f.lhcl" llI:Ii:i


l

..a'Zii

_hi l"el~tUl e .'obt i~ ut


:tiL!:!

Sieint".od~

el ~rl;1'C~ :!lPOli Q,llrIflll',e' 1e:. ~, I:O~

C(l1l3idl,e~R~:i.e:pt:"Dpl'let~~U,e: tn,tirLBa fuaint'e


~d1!!it,e ,ctI

elntw o..pla.sUce

~le l)eto:nu];ul din

d,e ~pa~ilt:li~ tiB~,m:ilQ.r. At; eutiI1l1mpUn.ce:l'1SIlJIt! !!lco]:HJ.l de a :r,olo~ i rO:~i!!l1~l.d!;' ,1iI e c·llilc,u'l d ~ c 1U':\lllii !~Up.~ f'.ri:a 1 e.l O~'I
'1lWJ

~i!'lt ffi~i!iJ

1il!!t

hi
tlJJlui
telle

iIIl,Otl gE'r.I.e~aJlp~alJl.tlb

l;1l¢ovo1e'!:tl,'l'
tllCDVOj(.i!i,t('

·e:(tE'~iQr ,~i
~Il

'!

M~.Ji; N" Q..

,slell~1;
pentll'~,

el!lJ~tte (epl Oil

1ft

I!l(l

~i1mEl8

:DIOmen ...

pentru !!,le!ll.@1ll'aQiIlpdllll!!lite

'Ilhme~.t,d"e

sau

·!tl.

:tnt in B e ,elliO ~fit rw) !iii le:rwtul rd. de' Jr.eo'omprbare ao~e1: Caz B.velll 'IJI;! elE!~,E'J);t ~wDia.'t eu eompir\tmilj['\(!i Ir'!)Q~lIlJ!>l'lc.i·
,II~ CI1l"I~~ll rp.zhtP.:fitd
ell

P.
'el,e ..

(fig. ?) .. i:l::~i
iIlell!t ef~lJIrih'

mate.!i!l"llEli"ilM"
ii!li't; iltI.s~

p~trUJIm.

(lIb bet ona:l"!il!!J.t


1lI'1it:are'
!lJ!I

B4'IiD§.'t lI~ 1

p~~'t:'end CI!:!I!I't~ 'Il!:ll. n P.'P:a:'ri ~dQ);!.aU


d f' 11!lJ8.0fiune;!I

!i!i

~nbei::' ~Illl

Ii! til :r.0J'l.B.

I'i-\

'l,l'O'r di:!1ti:s'I'II!.Ln,!.l

:tI1jJ.p~ urllla:t Il~~ea

:re h~ ill

P···QClIf'
'~, (l!lre~ill1l,H

A:~.
'0" -

l~dJ
'it

'l~"di fl!~t

.!lJ'i.e;

jlll!101'Qeo.tull de 1I:Ie~1e

I!,

UiCm

r~dlJi:l!l :(p. e

,? '5~ PF.lpt E!!I,U) ;

.L1),~QtI,~lu1
0,.

di.st!mt'-l· die 1.8. -I!lEll"e;Lr:LI!!!i Ubrelor diD, ~QB(l, tntil:Uli~ pilllJ. 1a cmltl"ul de l!l!!:'e'Ub~,e, 13,:!lec1,;luni1 ndU;B~ (fig.~); e~r- d,i:st,Em.t:a d~ 'La ~ror'iIl~ dl!p~oompri.In~i"f!' po (1P1'~bD.81 .. P~I:i:e: 1L!!. c en!: 1"u1 de gre'utl'Jlt,t'!!i Il eel; i UJ:!UL"~d!tll!e
:r:QD;8~f.It

'I<)

(:f:l!Ig~ 2).
'C'.. e u. rd!lt

Efc>rtudle
inA i nt"

=itPlre

inb~tonul

dm
:l!I t'

1.ruil~.

a @'l~lI~tl!llui.

(6 ~t ~"R'~l~ut), iRJI' ,
Me
'Z.

lil~ ap ~ri~i~

1'1 is urn

mr

"dru1. 1:: (>fI>R", ell, 1

i:(' ,~,~
'ifni art

v~ 1. Q~ I'1!!l m01ll'f'llit·1l1tit :tnt. t'j\!'oi f't 01' ""g!ll; A,1: une i in

e.

( M~. knc.).

1. oc LIi,.nfl

P:l~ f' '"

I~

in

itl.

f 11 )

(!b~fu!'m
."

'R'

· it "";It l.~: Iud,O"UAi ",. . .0 ~ · ., ~.


"'-i.

~"

.-:;;---. .'

p. ~r\io. l-nA IQ
~

(12)

Me.~
· b.i

= 'Rill ~~:'I:I~....
!~

D-I~I
A~',~4
'f'I, Ii

-+ p,e,." ''iI~'I~

~,g

l~·

'a'

._ '0 .

- ~i(;'.\I"t."t Dd

I~

-a,.

+-

A~d.~
V'eZ

I~dl£"'!!
i
jp.

+r";

n ~~,. plEl.rt emJ II)

11~)

.. .;..

~tnt;I!'

8111

(Il1lt;i.niJIit(

'7.6,

Aw· ~,~, , "he ~e;p· ute debtot!!, de


pilliili, ls

·1--1 . - 'i:. . ._,

~)

::rduse

1:8 e,e!)'t rtI1 i!l(" Igreu 1::£1 toe !!I ~~etiUJ:JU :p~ctul de :6l.!lsiIJ'tllucl>eulul U·1.lg~ ;iil:}' ~ ~. D1(Ip1 CUl!! :8e ltif! dUi! Ci.l!.r3~1 "h~1S'~!1!.I'!":eJ !JtR!t!'!'dl'llelo~ :llIolDentul d,e r.edd,ea~i ~ S1oo~lW!l.ii ele'Q;lp.!ltului 'II =: P~'~l;'ll ehi!Jj;ail~ 'tul d:ln be'il'QQ iI!lnl!!lrt

l/lli ..

h:llooumil't'll]i.orib
.'G'l"muJi;g,

~i..

'vii
f'o~

dupa rpl,SJ~Hle

(1~i) ~i (114),

(13,)'

!liveR

IlnEitoare'a.

Me~

= ~~~W~,.

P.~+:P.

@Clr ~

~Q4.~'tW:-m,dl"," 'P (r:t+


Ju:pi
mUll!!.
CIUI V~l!llI

e;,1f)" ,

('lIS)

d1n .ri~~ 2nI.Q.a:rll!lll


mOIll!!E:.tlliil ilm.eovo~f"t()r
C8~i'!t~e

P,("t..,. ~V)
Ill!! lEi '!!.fol'talll ·dl!! p~C01ll-

(16), pl'~:!';intl
. J'\a!·U dll!'

Pl'1~:re :,:!l"

'P' ('t: .... ~,,)~·M~r e


n~rti.
a:en;!.!m&:M"~iI!Jd@'llu.tod'l1

8:1:8'1'

pl'm 'plm~ tul. Il'~ au~ i!lim.~butlil:!, ~.DeE:.ee!'!~~ S!C~!!.stal!H~I:O~.;'I!lE' oel~Il~L


dJl!J ealCl,ul Ii Ilpa elli.t':nt ul. ,denuc

1 "l'UJ.
1:1 eo-·

Ferm.lils too.!:tlu:i •.
l"ffitl'U 8:

{16.)

'~!lt P. d!.f!!dIJ!SlIC iii

ev1d'O!f~ lim 1".ui!lui t'lut i~!I,i

l'u b e'on~id!e.l'a~ie

d".f:'o.!,IC:!I.~i.:ii.le p,l,ast:lic··p, !')li,~ beto-

D.11luf db

:l: O!l;j '~mllprilll~

t Fl, 'lid o,e, re8

:se aec !:'pt,a ill

d epe-oc ea ~a ,de

t.i:/IliJ1
1)

~.oH.c UHi i
?t!':!t!'u

p.1Lt!rn~ tel",

inc ovo'ish:. p:rP.(: o1llpr1!;ilS!t~.,

in tinf! ~ f'1:e "'I!!L~rle cPf"fit n'u

'2.

= \of
.

W.£

e Dmpj[' i;!!rlt c ~ i

.t'.

·A u.a
9

W'Ud

(17)

2') :I;Ientr~ el,~m(!nt:eI-e int:!inee

'1!Il«i'~ntrici

Cli!g,a,

t.-~ , _ ,_
,.) pen,tru el

- 11 l' !{~!iA$+~,A~
~lIll!nt

Wt r

+d.srAs"

e,le'

.tM WOliat

e :UI.r§!pre~o!!!pl'i:lIlarf'!
(1'9) .....

~c4,·A!si·.

__ ....

(113)

:l!n'

falrnml;i~e ,(17)
\,f:!",e" ...

~1 i(1:1l)
CrI,J'e

~'/'i2'\!,~c.~steooe:Udent, &
p1Laatiice ale ID;!I i ant,e de O;?

is

i:I!I,

conI14e."
011.-.

t:'8!~1e

re

dietorma:~tUe se (leo apti nil

'd~ 10'!! I!IB l!'C ina ext:~~i,ol!.rii 'i:ermina d·upl. forlDiulele a


-\Ill!!.

oto

be-tm!lu!lll:l. dill 1i0lliJ:!; I~ i BQ 'DI!I.t m!ll'le d,e

eollltJ!lJ:'iti!lt,I" 1"1 01 . .

-,J"o'rtul

unit!!:r maxim in betoaul


,

!.l,t ,

efo:rtui

diD :z'o.p. o(lol!Pl'1matl. d.eJiI~ee'ompril!laroll ~ (l,I!I.rea e' de": . . dlD 'utl!:J:ial eL!l.et1e

p_'1::ru

lEIll"ie, ie<d~l!Ia 8J s~c tiWiLH i'e[l,t"'U

din
din.

~!!lOIlain

tind marilmt 11 lie .rezls.t l!eci\:iuni:IL betonlllu:i.

in

A uJ.

,el,etIlent'ul

eOllSi4e1"aJt;ie

~ 'oprl,et:lJl;Ue
eD~I!.,(l

P'l'ilst~e:.i.

,ea

blt __

lleo~ :li.i.lDii redlli.lI'I!.·

W"U!:I. --'.1

!iiiid'

to;rmll~a (116) u 11l1ocIJlerte P1'~


,
iii.

!I1,ol)ent~lde re-dll~en."ii ·eta.Btic!;-

"'Plastio'

ar,mat
I

'dIiiiil..
~

,~

Oin'@!!Ie

adrili.:te
.

'lif'l ;::~'WTIt.I ,
5' \
~n~8 CBjl'e ~ ,e"8te coefieisl!I..t" ddo=I!I:~Ulo:,!:,'

(20)

'gal'e

i&

h eonddentie seatiunU'
.

1Dfiuelel!len~
.

\1'11Laad:.we

abl

H1i':OO:1.1.1u:lL d.m Z'CII!III.int4iI!!l:l.~ V81o~ ....

r"'fl. chnta
tului,

I.u:ind 1n ,(l,qnddeI'f.!jii! ode. Spu.8e 1i.!l,i ot'finittv va (laflita urmltMl'ea forma.


, i

~:1.

0( Tc

,t •.

1; '75 "T)'lf'Btrtt,e-l!!lIIente CI!1 s,~"i~,pa u pb.o... in z,oo.s e oliprillle.ta) .,

!l,e dehrlll.ina in

d!!Jleaden1(:a

de to~a

dI~·UIigh1.1!llarl

..

BUB, r~lalia

'(~6)

M~':tC: Rtrt"LtJt. W1r'I + 'pea., ,,-i) ':: Q"~~ Wrt + M'tf.


.

(21)
din
p'lIlW"

Momen't!J.l incovoi~to·r "elati!l


t\.

d!l l8. ~E..rc in~' c1iet',e.rminl

,p

(100). la
11"1

d e I!;I]S 1) pt'ntrn

I1U1'1lflulul,t i1 not!l.m 'Pda M''t: pleme-nt"ete .1noovOlie.ta (f:i.~. ,2, a)

tel

BEl

rat-a

llx:ter1oare

M cz.t

dfl

ilXIIJ (W.PF! "trt'(le

prin.

'I,

10

"Pie:. 2. S~h!'l:c:eleetort1U'i1.O"r !;Ii htin!!!~ ,(c) ~xeM!.t:ri.(l c ~nt ru;t ui de greut81te

.1a beta hi dement:~l>l!! bc-avoi!lt& (lI.h '~OIIIprtTIl":lItl!'" (ti) P!!'ni!rru (Hl.lc:·ulut 11,D'I:"'i!.:!I fO:r'lllM'~a "tburilol' fio~ab!:1~axa & ~e()~iun ii reC:U!ilC!;' 2:-$'1(a ~.ell.t: rll 3-.1!1;~ hlll~lSI!:C tiW'J.ii .

g.lta.re'

.... .....

p~~. 3. 51::: h ~~e-1e efore~t'ii ~ .rtll~h!l.l">!'I '!,! i im t ~rioaiI'!!I h d elllenh,h lo'covoht e (a) C ~ri1l!.~ t ~ ~~) ~i 1l'lt in:l!le (e)- ~@o)l"b'r:t.o pp."l'~ ~~t d~t~rmn:e!,lea efClrt:urUo!' unite!?!!; :ill! 'be-I:nn 1!.a ria:PiEI Ili~
2-

~xplu!l.ta1;:iea
Q

~n t:::'1l1 de gre: 1 ta.+e a a:rmlb:u:ri!.:bl

8h-~entului

(I!Ita,uul II

"\8 heru) 11: i.n'!le

i"

1-

C@ontl['tfL

de

g1'!'!uta1!:,e

1;1.

sec ~iWl'll

~ r~dLlt!lI!!'J

nli:..( ~. ~~~'l
$nItmJ!ll.Ei: ~l;,
@C1!.tlf"Dltl"i(l

li..

IU,

')

PeD.t"

demeo,tfJiLe

Mll;o:r.t:=

:=

(e.,.-.t ft.).

(1It'il!!:.~te)

~.~o:RI'mt:ILE tR M.llmiL lID!:


-~

UD'rAlB!Iil :II .~ ,IElmOH .UleD :H.B mJPl!!iBm!BlIr.ifi):R :IIIf sT.a . ~ .

,1IlIU.!

Ia

La. baza 1I:I~t Qd)~~ ,f! I!!' ~~],Q Ilil lCl m~t rue ~i UCiI' ~ mbetap,:i!I:nut d.el!!ch1d,ell:'le~ ~~!!ul'il~l!l!Ite!ldlli!ll l!!Itltdiilllll It. ,do!!!1 11111:' .1 .1! __ "-'Ill
I!lie ee!l

';" 'I!re~

t ~.10iDI' !i!,i d,.

1n

f~l

dl!'

!Jllr nm:~ llll.tt.nri$ :in !l.l"mlt u~i~i etSlpi1. JOe no ,e811, iali!!l:tnh ,III! lIi ,ti!!lda 'pent" 11'l ~t!lii~:u:l

,!,'&.

C!~ clil,c

1l,1I. lI!! ~

1'1 b.~t.on i
.Il'¢ ~Ii!!:t

6k
h

10m(Ill!! el!!e_l,o!ll'U.e 1a 1t(l'flJlll!>ti V~ exom!l

e<t,M'-

pr~IIUI;tl!J

old.cul

:n

det:~~ina.l("l!l!!l ,lI!t,DJ'tllL!':U'M'unil..t!lIJ'1'1!
I!!~ lIl'IW.I'Ui
8J

~t:m
,II:!, I~~

~1bet_

l~up1{e~
ttll u:i ~ ~)ttate to~te
.DiIl! .c; O~pl':tl!!Btl'

'i! U.m (p. '11..P!lri ell 11)


,diD.
,ZlOD(l!

,!!Jlelll@tll!Ja.u:iio, ll!.
~iP(i1" ~t; ad':li,1II1

l;i;et: QIlul

!Dit iDsi

ti!l!lU'1L
EpurEi

,:!L

11 dl! li.mru. at e,teMQt:illlDll!e'

e!ort;'!I!l':i'l,e: ,8;iht pl'el1l!lit::e nu~:!Ii. dill' tI·_tlld~ i!!lr ~ de bet; CllI ~:1 II1ll!illitl!lri..

n:m 1:(1d:l!Q,

ll,tort'ii!."Jr,U,OIl:' U!lltflr·e f'Q'III,lJ-

de

COq:l:rimliU';eo

!ire'

tll~

(h:~ cllrbl1b!:1,Pl'. l'ea:t~IIi~~mplU:le!l"1l dreptrungbiuh.rl


cu ON tnl!Jt!!J
ext(,l'l,o.l!:l'~

I e:l,o~ lile ci!Jlc III


2i one!

inl CIoCu1Ml! '''Pur,1l CUrtb'll:~1e

~ e fM!'tJ~ !'Uo.t', un.:itU'e,

e crinp:rliila n pl'iD epue.

61k,.

hfllll·"!i!.tnt date soliLlI!iDIP.lrjll ero!'tvilol'. Ollrl!< pPJ!I/~rU!,(If''t,e:nd,1lJ.ar~a "forimr1tor unital'!p


in
!lI tadiu]

~t,tn1lt:i!lr~.-,

IIpe1:i ~rill. dU~ rite

Upl~l'i

1lI1!!loHo l bt:l I!!!I

Ero:rlal,ril,~ lmit!l.re
11.1'" tJ4't'lnfl ~ ~H~ntrie
tlli!'.n.Ol;"

,,,nD

B.natlJlra

6",

'IUn Brmlit11lri ,ib"tCQ . itbi ,1!:1 ~l,p.!ilfilt 1"\ Oil;'. p

pentru

relfflllm.tll~·

:!h~ t'I>etemmi

,~HiD,1S1Ji~ p1'o:!i.ee~:!ln~rtl;lt:lil'O:I'

I!tor-

exterio!lre ~~ :l.nb·:ri<l(u"e' pt" !I.':I!!l longUmd:h!di!. a ellfflil!!!Gtll'l.U:i" :h.l:' p~!!.t::n~ ·e1.9~tpil'! .t~ofl ... i~te'" b '(1<'l1lnpl'iumtp .Ban inttne·p e):6<1mtl'1e (fii!. ?-) - dJil1 GOOdi~i.iI3J ~.~ f>~Ut:atf' !lI i1!ompo.tdor ~I'!' la tOQte efol'-turn,!:, !!~l:pl"1.of.lre

~i

mt,p.riMl"!1'

t~li

de tl!JrB O(fl"P. t:T'~CP


iIIf1l'imF!.

pril:lpwrotl!l.l

ae ae
Lt• L,

t lime

a. I'e zul tllir.lt Pi ,p..fo:n It'!:'U 01' din" ~ ORR e


1lUi. ~(H·st ~ OQDfilil'ii
p1'I'lrtul'i

t.li

R! bl~t

im:u-

J.:lN~ 'nd
Hf't e-rlllinlll"p

Qb1;:inplI!

1ll·1I~.1;oe"'illf1(, fOr1l!Ule pffit:nJ


(U~l. ;;:C1tL:l ht:l.nl!l:!
=

101" I.lDltl'!l"rP 1jl a 'liI,~tur~

~ll·m!.'ntf'

lr.rt. h'lS~ CE'I'I.1:1"ic


~ ........ "'TA,..;.· ,,"--

w-~A-I.-i'p
....

12

- -;:;-p-tllTlIi"-,e~DI!il!!entiii- --tne,oll!l'~lat e __

I&'~'~ rr-tcPJZ..(Its. ~
... pen.tru elemffite,

A~r) ~ .
(t~e:~
i2',t"b)

eS!";

- Cu.=. N (e.,,- :!) - P(:l-' e5<r) .' (A~+ A,,).z .

cO'1!!prill!Elte'e~~elll.'h·ie

(11·)

lu Pdtru

@a.M
. ",,~,~, .'

<: 0",,8,

1t e
{"¥l" .. ~'",J
1

---,. _ N. (,es, it.-z) ~'~Ili!" :e I') . = (.1\ ~ _".A~t) :i!:-s" ..


"!!Ii· ''''''', I,'igt , I..,

in C!lil'lI!J voie:tor d>ela

~I ii">WI

e.,

~!I1'11ll iQil ~ 'l!I"'t~:I':i'OiEl~

I,

\le"

elir til • -

foI1~. 10llgit~.dd:,fiai:l.i de e !llc ~1l i

ljIil!l,Q1l~i!ltllll

bq~

V,t;l~

ifig...,~
gre,uhttA
I!l.

(, As ,:1 A:~r )Ip:tnfi


dill!
mAt",

2'. ~

d i8t:an it"" ,de 1a cefl':ruiie

l!I:matu-U

filtil'l.l'!e _1 o't"
~Q'lBpr:l:.-

:flOU.

:l.,:..

C~~WI.

(1($. A~fJ. -.'" in ~ela~H]e; (28) !jill(29) seQ.1:lt ;. +"u


e:xcelltri<=
-

,i

u.

.:1.8. punct P'S:l!li'iIs

ul. de e:~,~ iuneE!.

\_

M'e1:u1Ltm:lltei ef.ort\lc a ,~turii

lei.

eentl"1i.! -diP gPI!!'utat'e

bthae

cu e~el1t~k'it~h" IIIAJre
micl,
d:lin

!!Ie:!UI:IlI1 "Rio!
_D'ori;U.l'i

e'ol euentricihte:8,
Ie
WiI

(~

h pentru etementeh eo:;;' 2!s/! )1 ia:r ~ ZS/2) ,_ .


Ccl'lllpri.llH:tt:l

i tftf'f!
'eon(4i~ii

in bet OQ,u.'I.

!:l;QD.!I

tlaJr,Q @'\I':I'od.!!!n~l'I!ia,

'tel
'IlHlte

IUmbUI'1i c:,o~ril!l~te (care delleori 'ilupa ~'I\I!Q:icu.l ~1!l tl"p~ilht ins1i;!\\lI.tl 4i.n (lQIlI!.t~tir.re')
gJ"~lJjtate
Ii a!"clit lI!Ie

deteT!!l~l:Ii

!lim

I!M.1J(!ll'!,iiiO-

l!!e.Il,t el. Qr".tut U1/'Cor e,!!.1"1!ltr<ll<iH!' prm,

doI'tu.r 11QJ" l!ili:hr:iAllILre


,cl!!'.rn!tru.'li. de

~i' in.teri (Hire la1(a Il:rU 1nt lu'e


,.",!l!)

d.e. ax a

~ M'.l~+Ai',O' ~
~ pentrlJ.

10' ~ .
(fiig.

eleUlI'l:lll.te-lre 'liOO()'ll1l)i~te

00)
1'1!:lT.l J'1l ~

e ~_ IlP.""n.U~' ll' .e ompri IDa t~ ..xc. elltric U

(!' ig.

'h)

l'

(31)

08~~± ~
Mn r'lIlI.at:ia

-.~
e,s,-+

p. g,IIoP
I!Ut !l.dmit,!!' ca. Ij!i b:l'Cil'l!:lullll-'

Atc,· "I.

(3,2),

I!le[lllllu[

"+Ii !I'll: ~ _:.'

ie' (28), I~'i(29).

'peu.t:ru

e:L!H~_ent,~1. cu ~e'iJ~iuaell e T ,a,g (tie;. 3) :5C!' tI ~ t:E":r:'l1Iii(l~ d!upili l'onul!l

A,l. e

rl!:pi~:~ iuti

arin tm ~ onul.ai

plllQ,!I

dill, .~On!!!. (l olDIH:'l.maotl, e are' to ZD!]'","'!ompri~a:tl!i

~t
P~ntrQ

:-!~-~ 'ih.,.
;0

Il~

h'

~eol!!'Ue:btmtIJ1"

.
.

~~:r(l tS',iA c;.on:l!l':l.b:r"'~ie. 1l11~meHhlllli.

innue(l~1I!

pilcH

COillllI·-i!llat,..,_ a111.IPI'f.!. lMI"y-\u,i


Beg ~i.llneR droeptlmghiula:r,(i

IIIl~ltIeDtc! eu

Ale -= ,~ ~ =
( ;2 7••.

I'xt
._

-= 'J' ,"Q.
·I~

0.5)

P,.n.t1_,u 1Il1!1I!~ntl! fir,., a.rdttu;ri!l.

pcr,'~~omp'l"1maU. If!. r>e'llailj:iile

,~9) ~& (~O ••• ~2)

Po f'illrtul

de PT«l Q~~i'1I!U""
eu
~l!!tlttllfl!_i!!lI

P-

(I.

VIllOll.I'€'!l i;pl}'Iltru

f'l!!lIumt:e

~£'~rl:uf.l.r;hiu'lar!

~e I'!i~ ..

lp.~~~n~dupi !o~mul~

z ~ ~o- Cs~
tnfil ~imll'''' IJi'!:j'!.ll.
.tI

fit ce.!,p

'hg ~

1':lT;P

~~c \ 'llnl i i ~
,... • ~J lm" a reoz,ul t!lntf! 1

- (Ii !'I~!'!n ~I'I 11C 1 iii ll~lIle_l:'ul

d~,

~@~

!:= omprtlllll!tlp:b!iJi

11. W!M'gh:!e:a,

de,

!!!UI!IB. lIf;ct.ibii.

0 Ittl!

!!Ie

determbl
_dU8e

ill'P[k'\lire8iIlOllil~lIltubi. ..,.tath· !I!i, l\lIM'i~ 1 CQllprilllllt'! . 'S':"~ra~ii 'dAlIIIll:lh:La de :!;Il1H! elem~h'h1:lL :a !lI~~ nil'Il!l,i1 ~:!l.n

~
.,

_,

'b.= r;-4/ A~,.


t~'

AUIi

re-

. .•. f_

l:
P8M-.1"!g,

1-ti!,II,~ _ .~

'~ ..

~~

."c!~_
"~ •• "

qt '*J) .

'...

I_~

eln.mtelle

hg.Q'vo:lLate' G~ :sectiUDJI!.

d.rep1nID;p :i!IJ'l.lI.rii

i! ::~ (t~·o, 5~)~


e.te b:il tb~tl n1aU'd, ,1I1;out:i C~!M':tuh • bl!'!D Itadi!ill n de lll;lr\li~ e;I!ore 8e dehnlm! 4111,5.\U'I!Iitoarl!l!l :tlOnull ',e'mP:b'kl
CU'e! ta1il!'Ui

ta,

e ','W;: '~__!:!_,,_ II
,,\&

I Wt.oi II ".

'-I.

N ~ 'P 1""

H,

~.

(41)

)A :::.. An ." ,As. _, C".HrlieD;I~·

d~, U'lIIe" l!.QgU UdmaUi

~Pe.Dtl"ll hl'll!eD'Iill d,oi db!I"'eI~tta !e'll!_~':_ "+'" l!Ie :I.~ P~:!i!t;" I!!!fo:rturl de C ClI!Ip:r1mar.!!" :l8F ,lie_ill ~-" ~. die tnt inde~. ~ de~ocel'\ell !o~uld pentro (:~lc!J.llJjl de-l!Ichider:ii t'iBuritoT" in ecmll'l:rD:l,iib din beton e.rmat u rO'lo,!I>I!~tl! 'Il',!loPl.~a ~ml!!d1flA. !')fClt'tllrUM' m111tare 111:1 a~lt1lJ'a

P~L

"_

dim. Iootlll bt:llIl11:i &111. ~(

1n

b~ton1l,11 d.lo

15

2:0211:11 ,cgmpl'imll.t:l1 eu fisuri

!Ii tlri

'Le...

fDl'Il poe l~e:illl@la ~

eU:l!Le:Ilt!Jllul. in 81Nlt:i'llO.lle rmlforll'l.': (ftg•.4), fJ.g ... l;I.j Q_ "'

fl'le etortul'ile

l1Ilital'e 11Ustnt

tnliltKl.Vi1LU!d.l.e C·U·· l'iSlWl.' . ,e·forturi"le lm.it:aJ:'e 'dia 1!iIl"-"~

ve.~-e ,din "

d,tur. btmllli 1Ilm' . im:e.xi~. . 1&r' 111 bet 00111 b.-' th:s _" e-i.' OIl 0; ;!r.i,si, htre I:lauri b~t OD;ul ~EntnB ' i
]lreia
0

6s -

par;.te

,Ilia etol1;ur1-

'Itl UDit"·iU'1! a1 de ·aCfJ,ea in


IIIrI!!.lt!.:!ra b~i.I:l~11 d'e

«(As.) '.
_

!lint-liIlll

mioi.

t:n b..tonlll\

"

lig.

lI-.' ElepH'tl~ia, fil!l!lJ['i

Ilrdhtl"~ in

~~It:i.lm.i(lU:

cfoli'tUFU':lr !u·ro.aturi iii! beton, .fll


ll!l ell!1!ll!lnteh!

tncovoh.ti!i

din. !lon.. cO~l"llai.tl. etort~·· 1':11 ~i;t'IU'e!n Dee ~1une. j!i' n",UI'-at.lt Co a:hlit ~d. I!l~i dedt ::tatH ~h\U'l~ iH!' ,!te'I!,j!i'!1 p@lfl.tro. ,Btll1b:U..1rea i.mei r-&1,a'ii :!ntre e;!(l1'tu~l" t 1& ufilta~1!maxime fi ~~d11 :tn. '~1'"dt!1r',1 "Ditton fol,o-

<PQ.

l!imlU'm.i.toar.elit>

tormuil,e

~6e",.
fn tonului c!!re
rtm
Cr;I·r.E'

lVs.

e.~c.
r;oe,ji'icimt,
intri!i
II

e!!t~

o!n'~ .ie. sau

in

¢onEl"idt!'ra~J.,e- luerul
!I.

b~

lfL tnt;l.ndere ia in eOl1Bider~~it:

fiBUr--i

l!!IelDai 1!lll1l8\'1te Co.elt1e ient.


&for1:1Jl"'Ilol"

repertltia neunilol'lD&
se lIet{!r,min!i.

witlU'e

arnli..tul'!I

W, _~ 18

1ntins5 ~i
fel

dupa nli!.tie.

(.'J.4h neunitOl"IIl8.
(!os.

ia

in

c:ousid!!r-atie din fihrt'ie

I"~"p.8.l'ti~ie d~ I •. lD!u'f;j

~ cfot'tul'it'l_ din pent


7

(oeforlll9.\iilor)

na c'-}lI1lrimata 1'"1..1 '- l!'r:1!'nte (ltn

in ~H!lC ~iUinile h~ton. S,...,.U

~n 1D~,1 p:p:leral v",.l..t·l1 p.11"JQf'nt d ... l.J81.""n ~T·('!tl C L.l armatu!"5. I~e~ ~ n pn·~· Jlsio["lB.~il ~i 1)1'1"': e-11~i~.ll'lta valoarl"-Q COlO' ~ \0 if-at 'n ui ue (IettlJ'inili d Ilpr.; urTIl~1 0<'1L'(',\ f"rml'l1!. ~ 'pl ,~ _;:

,i

betmlului

::"iSl!l",qtt<

!iii intre

o~or

dt' c 1 t:!.~""!

a 7,5

H(' (

qJe, ..0,9
lDai mHl"lt).

!?i

"

tV,

't... 1.9.~- Oft.. "f.. -

r1,Ii_ I~-ttjeo i . III. "


• ',1

m,

-~i-~

_ ..

"
'.

<Ill< l

tei de

b:sit nil mil! i!!!are' d~ ., ~ ~1 ~5it:ot '0 lr"~2; b, eaJ~~!lte ~od1c lrent~ o,!lTeia 'In e QlIddl!e~~::!.~ h:n~_:\i",tht"'rio, e:ct:i~~i . Sl!oreimi'l 0.1' ~di" ~e -det~rcmli Ornllt'orllli l!lo=~llor dJe c~ll:ol!l:m

\1ft'S

lhl

ilf'h. ,

eOlll!t<J"liICrfu.hr

·IiIY be'toQ., U'l1!!l1~

lO ._
"I1!'r1-

Wpt M~~iM,1tf j

.. II!Ml. ;; ~'h'rl
"~, "

1(,.\.,.

,.!iJt.l;

Wpt

.i'

I.,.. li~

o ;'

(~~)

ie! pe.gt;r·u mOllu!!nt"le

As ,+Asf·

"zi p.•. . 2 ill t=ar~ 8~lJ!!\ul,p(}dt1v 3 CeiN l:)NVQacltmthl,.il!en in ~rlillt~~!l!itinE!~ i~te

Be

.
fncoy-o ,din b etOH arfllll. t .Ud !pl'e(H'J,mp~ ii1la~

'P'Im,tlt'U

el~lII~fJlt:ll

(46)

5.,

Clu.m:r.mL~OID]I_j1l:'

J!SUIOOR

OON8f'mJ'~ lLOR

D'm
tnriPtmll:ll;lte

m:mR'

,.tmU.~ in elemFnt!'':.~. d''l b~t""n 8r!il~t


IDln'! tOll.te

C:lJlllculw. llIe~qhillerii
!!!'

til'lurilor

~tlmai~ ofura ~ele ,u:mat :Url

p~r:l.o8da mn. te'h

de ce1qllol!Jtlu~'e. La !l.cell!lte <!:t.mb IIton


l'iSIn"S,T,II_

.'Pot: d ap!l1:'i!I. .fia!Jri 0:onfl!t:l'wtii sf: l'",r·!!·di


pr-.eo tmlpr:illl8tn

tn.
elf'-

Ard.tIlN.

Ij! i de ea t elgom

rilli 2 lII. roe~.hte:Di~A. !:J.~ .1. c~lIi-l-(l-:r


CUI

F.8:ea t'1!l !ll.a:l£ 1:11i[ II i C !}Hl!;ti !n Ilie·tenimlrea. l valo:riie


td

d!e!!'cD1~eFi i fi Il rut'U Or
IIl'e~ cli:llell!!1=111 or i t~l'bl el
(11'

Bdm:l.II lb:Ue. (,d:lm.~~l"fI!It"l,edill edeul de


:!Iil!JlJ

o on flit rue "in

or din h;nt O)'I,ilnPl:ll)


tll~iII~

la ve!'i. tic
i.e

Ee4Jlltet:r1.ee ,!lIe

01',. C,eIII"I'i!:·t""X' ht:

nQr

111;9.

(hel: 0-

liI1!lli1;li. ,1 !lTIiJltllril) t liI"1i1!11.gl"CeillIli"e' IiJ lu·1tl5i.ttll"H,j vat Oi'ilf'll" pf<)'rtllri--~ lo;?r' unit!U'e !lie prl!:ecnl!pri.1Il!U'1! eh., r-1!!,~~tar&fI ~lrq_nl aJ!'l.e,w-r-5 ri df"l!cbid't:1M
Calcll1 ul t e La
!lX!I.

m!lu.Ue1,!!gd
1;1.

n~U'.rihr.
tn tHJ!c~i1lrli n.u'wale eteQtui!l.~~
IHIll

dlllll'ebtdel"1i

ti9urllo;r

itl'lol icn.(I-

l'"l[t!;itudlnd!

.e-lelDentulu! !!!I

180 ae ~jlmF'il

sr.r-

e hLi l~l"

:Q.t'l,':::ls.t!'!

(~.t .. ""~C .).

17

I;a.b~H
!It ~

=etod!,e:l de odc,'ul

l!I,

die~ehiderU

lull

lI!J! jJ,e 'I.,~ I'fU i!lJe1~lIl!iJnh~ui.


1t~1!!; lIJ

:m

UiliiU_HJl.Q~.,eR,e ,dmla
ft

fol!l'llll,ul[ ei

de,

cah~l

etbl!,t

1''Os gIl'U ...

lo'i!I':lte

"'D.1IiJUlli.tce r~d~"Q~~ !!Ie- cl!I'llc~1lIl ~h' lIIahr'ul"lQ~ CIJJ c"'le1'.t~

Pili II

Q't¥l, ':::

k\i.~~~ R~'I\\:;; 12~j,"ft).,· •

~:tenoll'11 ~'~:th

hntul

j ~~1

pult:n

,0 ,( ~II'"

'e"l'.'"'" ,; ,.~

:l?bU1rU~ '!lit U!lt e' pe~ndtoul Bll'(;aoll:'V!el] 11. ~~, '1 (U!:Sltu4bi~U,1I e'lI.eiIMntU:lu.:i :lIe BUl!e!le nl!t1~i nOl1!!!lh~iseb:Lder<~I!!i, (!.Cell/tor tiJ!I~ 1,. 1'1,1 V\elll'l .a:l"!!I!ltllrii 1.ut 1GB! ~p~",tn,t I (U,.tei'ft db:t:re alUlllg:l.n!ll
~JHI01I:IU riSIll!"! ,~.Ei)!:'ml,t:IlJ'U

pe 1.QPIII!!I,a,l!!Il'Il!'I!l$!ltdui (US,.

as

te

!Ii:!.

II;

1b!l!l't:o)!lu1\i1,i btins

Alt"

diD.tre

dod

~i)<.

Ji'ig. "i.
brotQIl

Sch""lIIa ftrm.at:

1. dat~:r'8linll:rfll r 1.!!uri! or

dll!! e~lcu.l

(I,

'1!!I1 fl1ll:~!l,~utUJi din

desoh1dll'rli

(48)
, pl i m5.
~ r..

&10r111!' ~
1.

as
a l~

~i

A t.t

in

r-e

1 ti

£.

ec ~Rtlt'
~n"\

ttl!"'Ulll1.!'i.

'Pri.Q
~

(j.(lt

r~

h t )Ilu U

t - HI

E ~""" !

,bie. ': E"....I~u ,;


lUi\:. ~.

eU,.. · ~eu..

C;;~)

d!!'l'I!

E'tWi ':

s:!D.t

oU mutt

l:Ii!ti

10

,i

tIliei deott

ale

I!Jrll!lt"!JjJ"H.~

['lItem

ao,O;e'P't:~ fO!l'lDQ

atull!.e:I. fO!l'1Dlt!.1lI

(9-1)

VI!! ana

Ilrmmtrnarea

Dup:!I. :tnl or: lIl:iua val d.e-tinii:U v


\l'Q

Q.!('ii

~'Ii1q

ili.h

~~!l. a ~il!!

c.~:plt a Ili~lt

l!I~ea

r',o~

·ac.u .
Impi
de v~h'~~
C;:\!I!!!i

= ~& .6& ~~_. . Es,


:rebit;1a
unit!"-I'I

vredelll din
dQrT;Ul'ilol"

(53) ~.e8chidl!!reaf':b!l!Ilr'Uo~bpmd~
d.1J:!. ~~!l'Iltllr!;!, ~'l'I.1Hn:a~Jaial:antl!.

in-,

tre tie U!l'1 ~'id~ e ~e fI,.c hnt ul " .~ Oa1['e- lEl :rb.d u.l lolt', d.!!!pmd.: de!!! l!ii8:~et~14 cle.aa 8Jrt:lltUIdit d.nr~'hil; ~Oiiiilmii ~are:innor I!:t~. NU'!De:ll'O~l!!e' Cl!-rcetiJrt e::o:pe:r-1m:entl)J'i!e s~· d@o~o:_ai±:l"l!!t ~ c1!J. in 1II!l:i jg\lil-,

qi

teo c ail;U"i val art h expe':rbel1'hlo! o't:z.c" ae deo8(!''be B~O qn..i'lide rEi U ' b (d~1 ,5 ~. ~ e cu..n 4.1 eel c o !lIa'ula.t:e dtlpl I'e\at~h ('~3).De .Ill!;)!' ea
~.h pre,not
norlllele GOll!ponell

de calle 01 ale

fteoo~Emd1i. de detltrlllt.nil.~
Ol!it'e duPi

'\iii!

.-!!~

e B tJ!! .!ml!llo gll.a Ii ,eu c e!!!. ho'![',etric

a.c.~

C0llt!ltl"ll:o~iUor di:

bet=

H"1:I!lt

dupll. IJrmiUJG!l.rc!lformuHi

I'lI!JIl'il"i~

a . ( 53)

ii,

Oe.v;
!n~!I.E"O :!.n~ 0'11)1 nt
"'l:Lii ci.
C II!

=6"~f '2
0
!jI i
I!!

~:

20 ('"

-'0o..?)~~~
~B.. l eLI 1. 0 p~ntr1J el~lIllmt~l ~ - I1~n t ru
~'l ..

~t~

eOI!!:fieil!!ll.tlJ.l

i!!!lZ"I::lnL.ot' i d~ lungl\
(....

n.ta
'nilor

'-fit. - 1 ,0 lft - 1, F:;r, - ".!!iY


(

lilt

!l

omJ;lr 1me. t!!i e;l!(l Pont r 10 ~i 1.2


z

in t: in a!! ; durl'l1;:~
~ n s- <:....
~C
+

CQe

fig ient ~ cl!.re ia


la

in

eon~icler.R~te
c:1n~l

t1-

~ti1ll1li!1!1

{If'tr,'d~i.ndto i1

"tieton d

g_"u
'~!'ful

l!l ~"~iun~ II fi.~\n"ii

&

!!;~!'-

n-

,jut"ati!!} ~

ent,

Cilr
(l.

1 ~"'f'l

1,3

-~

,~ (I~

cas -

protil

TI@'t:eIa); darl;udl,e un::i.tare d~


~!'1II

din arlllUI!1J['!I. ·i;nM.nsi


:I. M}.gut·1dimal
[i

(p.4)i

- C oet'i~i'ent

. .r=

U_

• .ii:1ll Q;are 1~1~i '':La t:illl~:1 :1)11 :in_:n tilll.e!!!. fl1t:ins:mi, pentll'illi. Ille'mentele' eu :!i~Q·~1.:U!l~B sau

'h~. .dg;h3
~!r@o

A~',......At.

~int

' g){'h~~as)
A,,-

.
:~Hlt~2~
pUledi. din

a~-

di:!lt an l:!!. de l!l. at-,elli.

muabil!< de,

c e:ll:.truI

degl't!!ut

~,
cu

CQ~r!lr.!H'Ie.~, ~e~!!n;-J.tllt~1.·o;r e'KPe:;ri!ll~t;;!"lf.! .


eSJ ulatl!i to dupi!'! fQrrnul!l.
!!C M:!!;ta

ds ._l'Ii1:iml!lt~l1I.l n~e

.a:l"!dttic:l'nor

:~t1n'ii

h!.t::mae,

,1 A,!.p
.iOil!
,

IillOl:!I.I;!! I.a

IdublU~

n bet 0ll14u1

phiA

~~
th1il:x- ~l·~!r'

l1J.0Z'm,~le eu c~l,~

'em.pirica

d@< do.l!tg:hilJ:~.ril -

(54)

lI!~~~

~rit Rot
hurH

, ,

ea

id~ ersal;'i!l 1a: mOI:lJltl:tulac t'=l ,atle();r.ii.ei eleiilentelor- din be,ton a~t'. La ~r;rn~rea "lo!!~tu1l.!]i eu dif·ti'I'ite dia.me.l:n
"
p.l'l!';(:

f'O~IDl!!Jl1\ nft llil!!'iID:t.~~ ~it ,det·e:I"II:Imam de Bah id,e. '1M!'

or

llI,ecaleul a.

1o:ll_:r'e a

dr.,

ds=. ~~d,,+' .. +-

9" dQit:!!!t'llIuit dupa!l~!itoore i'Ol"l!il1li!: t .. .~

n, dt+
'n~:I<~..

. ~. "'"n,'l!:.d,\o;..

nK.d~J

!n, e ?,;rte
,

oore·sp1'J.tlzitor ~, Pei:l:,tr~ e'lePl9Ule-1 '~i1 La .fisuI'ue,


SI!- d!1JtllI'lllini d",~ Ia

d" ~.. do",


care
d1ll'lliti

n'C,e
[Ij,!ll

ste numh'1l1 (If! lHI,~


.

~~ dt!llll~t,l"l.kl

r~fM'.Ji

ttl."

'

'(Jateg'Cril~.

II

de t'!I!I&ietll!D.-

degc:hidere~ !i~Il!r-ilo:r d~ scurtl -dut'!l.ta.,


!iI(J.~:iunea in
OU'I!I OOIliWil ~

Oc"!C;o~

BSl'Cill:U!.O:r

11ll4@l~ ~:'L seurt:1i

PI'ln:tru ~l b

~l@IDBl:tele, d~

ell ,~of)fb,ienhl a~

:tiauL.<!.l'II!!. de,sobi(l::e~~

,nauru~r

ret.cr.a

lft,,,

Il~U'_!u:ntet ,do~

1,

O~,
III
~:ii

li!i. <l~t,!'g'~ri8

de ~ezi!ate:o:-

de- 1.1m!!!i1dur-.a,tl

,ac:~~
de llli!\SI

s~

I,l~h

rrnmii

la l!;e'1;::tunl!~ B~rc fi!J=ilor

til ell c odic ij~tul


Dt!schMe!'!!B
o~ sUIl'1!l. ,de sell1de~'ii

4ll,.

in::!.l M'p~Jr'1JHm'm.te

d.U!:r~-

1~0.• '
dC!l:Qluti§.

''
dUl"ata

de La :;Iareinil,Po
CIJ

p'~~lIItLt!.e;n.te ~i de
B!U'C

f"i!llU'f i 0:1:' d~ 1 ung.& ItUI';[I.t lun,~!i ,fhi:rtl;t!i~i

a at.1:'~ ~ Q

OC'q:.

e@ d!l!t~'rI:l1n1

0:t.:te ~i
fi~u'

de'~chrfet'ii

rHol' de 1a ac.thlIle8
cmefieentl.ll

4't ,~, o dup11 retatia 1


f

iuitor

de s~tll'1:.1

dUl7Bt~

ac.u.~,- Oc-'Zl; 2'

o.~~=

O.c.~.::.~~ O(:,.~~t + Oc..u" -

'::,o.t."u',~

,.

(,.,

t"r 6~L6~t -t)


, Y't
20 '

'! :::
J

ia' c ~
!I.'~ttllI!.~,1!I

1e:"S,
CQIII!Ull.

filll

t!'

~:('OTI:Ut

Il!!l:l.brr

~.

,Elrm;ttll"'"

iI:!,t

msa

,[Ie 1:!lJ

So Slll'C1nilol" l,ft tie l~.

Fe'ti;!lment~·, dJ!l JLlJI'J!gr;.


a.,eta

til:

,i:lU'l"ii.ti"

c a~e

0,,12 i

s e t'ti'El'te::t\fllj)n&, dupa. reltIJ,l111.6'

,,:2 5"J • ~ • (2Q)


jJI

1ji11LS¢1,!l..l':""

ae ~i:W!I!'j1lJ '~sl:'e:in:n'Ol['p<erm~flnt'l'lI

~i de l~d!,l!ratl~

"Iil :~' 0& t


CI~ 1,,1'1

la ac:\,i Wilea sam io ;1,1,or

l.tI.Ilgl

(l!Ur.a U.

;~ 2:. .10
:t."!!!. .,Clll!! h'
1II01!l:e.o:t f'19ii::rU-e
,S1,nt

tl,lUil ";' ~oM~le!)':i. i It'is;m;-l.lOi('' 'ina 1l n~te e i


lI'I(!:Ei

be 0\1'01 et oi:"

Ut!l~

f,l1.~ ,'" tffl:ll,mt ~ LOIr !nCl,OV'(l iflJ't'P o~:li'!'i\li


OF.U"!!e[fl[l"Il'

!ltO'~ionPUi~ lMEtitU,-

iii::!. ji'ortr'iil;,i!i~h,t
Uin

de- "106 e eiE!iI!l1lJe

e ~t f' 'r.'Ofi~
Ql{!!I,

Ul¢11Il!R'~@sub

\!U:I~:I.""t.a
~ne 1L inE'lte.

~e"

'dinA 1 !!. ':9 .e l.'pmffll;t: ul ui. Yb!l;UI$~ para:IEI~~ri. ''I!1 dl!'hl"lllin~1!!I lie aCeelll, hcU.~Bte

'Ii! 1. II~ u1;lm~HIC fi:B,~ri ,~C,'P'6t(!l~ tiS\lll'i .tact


!;I1ll.

d~sehi.{l('~Jii

~~pL"Ido'j d,t!

ill,

mul t1m~ M

in pl'f!ozeu;t:
i!fl:a.il'h1d~1"U tn

el( :1.$1::11. 0 ft"l'!'1-mUll11·t t'ol'le t ie:1i p e[l.t]['"..

~lQ1".,

?1'l'IIl,p,ntplmtn

~pte~liicinaree

de:e:c:'hiderH.
Un

f:ll.B~i."I1.,o!l:" ,u-

:in nOrliii!!\~" d~ C8.1'llil

~J.e- "'lleill~ti!!lor

bll!l,ton !IT'lI:Ii!I.t

1!:'~ ,!h:t iI ullalt(li;!.~e'li!i tOI)(QuU, !'!~,i'ii:'1e!

O)·c.~ ......

Esw :...~~.,\.. ,· is: Et 11+.: 0


Ill' ,t
@~t81

'Ot b'

16,w doN

,. .

~i'lr,." ~I!J :111. oO[ll'lide['lil~l~' dUr,l!ttl!k e:c~iUl\U se~mU ( .1 tiD 1!i !lie t iun.1!'1'i ~!lI'C in i 10"l" Ill!' I!te IJJrt Ii duq tit!jili lipli,"" 1i 5 Ji!!n't"l'll irle't on gr!'!'!!l. II!, aot:llune'BJ !l~~ 11~n;,U' ,(I" 1 !JIlgl . duraUi )i h ~el :~ :tn p.';.4.,.
~i!!IR.

in

~t

1u COll!ln.cm:t",

y.!it ~ e odie
~i . 'S

'2: .~

ie'tl.t de

r;I;rm!ilT."!"

t ra1').S'!lV!;o,B!1

a-

U." ",r' "'" A&w

_A.eos,.w ._, T"""i ,.'


HI;

- v~~i p, 5.,~., paTha

E ..... ~ E ~ ..v«; '.

dw

d:i.!!.!i!l"t"J!"~"I. ~tt'ierHol"~

~ m('H.ll, ill1

~~

uP!!

, I\~~~l.~' ,.
I

l;lI,t ..

" ~t::I'~l'I'i'

or

I\li

betonll.lui~

c;."""... -

d.w

:=

tsw/ E:" ~
IlIj,

pi"o-tl.Jl

tal'

oi in ("~ri!:'ri

(;)~W

--"'_ = Q- . ~ -t_- d.', - - a",., y A~w· hQ

'Re. &~!t~
I!I.

(~9)
~lI!Il'e'Ulih

:En c; !lore :rci,Qtll'e norma til!.';

[1

egt!l

foryi! t 11i@'tolU'fl m&l!iml de I

e.ltte~

n a ,;stbi::l.o~ Hrnit~ (

iR~ac. ~~ ~

I'e~:i~tlm

'l:t.. 1

~a ,";dJe o.aloul
~O
,t

II;

et1.LeJ!!"UO:!;, J~Jlh'U!~u~,
::::;

~!io"

~Il.,~

''KS;iI\)j.

QI@,~ =0..5 tf'iIi (I ... I;"ml;) R'ltt~~I!:::z:B.h~


5;(lS~
me", i 1'0 I
1II,!!Il:'tI

nu
de,

lllaicio5.

eli!.

In reh~i!I. (-60) !ldlod,b ~'3~ lfIu,~ If'n,' Qli ,~i ta p. p. ,5,.~, 5~ ••• 5, p!lrtea, III. D'I!(lIi! :ai!l'r-]P ~ot,i1 lU'lII5:t'OI!l.1!'I!I!l:,~Ol!Idi '\iiI!:

Q,&, mW£

".
'= ~

Q"lIIln= '!.fl." t (,"',~ +\fn)'I<Iit!;It.~

Ie.,

'5 R,t.=-&~& Tni,ii"

6110

,iO:Il!, '

C !lie ,U;Cl'lpt.lh

gtU!l()iv~loarel!

~1' J24'~,t' O C.
Ill). II

~~ti!oC>'l

@',

s,~ ,!ldlll:i:t;,!_!,'

e,ga'li eu :2

'ho,

,'

p., 5.3~ partee.

6,. ,'CItLarn.m.OONS'l!'RU'~
tNCB~A !n ete:meontele- di.nbeton:
fisul'!lI"e lo!u,'e sesdilllit,e Hml,!';tlJt~

I [LOR: 111m DMNAmllT'

'Ji":ES1JIT.I.ImR

d'e!loh:1d,elr~a

ax-mat' di!e,at~gerl:1li, II de "'rt1stelil.~1 h: f~~lJJrnOT de t!lciurtl a.~:'l!ii! (I


~Cl't:hmU 'l!isZ'od..fiUcrdfi!

,va..
.~
~

(p. 2).," :tnsi!l:. 'dup:l\ meiet~!!e: ae I!lI!h fi aurit

se 1ll'1:,~ d:ur~U

lP~!lJ,111'rtl u.igtllr'B_rea

,g,Q"l,mia:-n
Se l"e!;':peet~

I'~bl.liie BoR r:I~i heI:l1~1~ h~h.Ld~u~H fisUI'llol\' BOl!'im!!lle ,,1 fno,lI.in!lh' lil .. iii~Tsaromil.al' "p!!'rmulnte' ,:Io'detWll~' dur-8iit.1 :i~;ebule --"I
uil'lIlat;Q!'(r~1Le

condl:q;UI

1) :in {Il1:'~~tUir.!iI. ,prete-ndonfll.d, plaBtiee de 11.8. aCl':lLunee. :~ C~!!lD

A~r
.Ell

.,-_'-

,',

"

,- ,._~

~'U f:rel:n:d.§ ,Bi

8~uUQr

Qara ae'rormat;:l!.::1: 1I1!l:(,IIl:ane.III,t'&~de ltlllp. ,


cu.lIi.~lltor~l

liIi.

sCl!lrti

d~Qtl.

MIUlI3'it;!

corut1~:i.!e!le\l'edtlcl +-

l"ela;:l,el

0sr
til. U'de-

6, ~ OJ 8, ~s, !te~ J'


unita:r in.il':li.al

(62) -.

A SIr,
la

'bsr

este

efor't1l11
'P,~>!Ia

tn,

Elrllle.h'l"!1t prf!tp~'l'BiQ1la-

'G,,~ -

(p.7.1,

n);

,
l!II.itm:' In E1rumturap:r'etensionaQ:l;lpa

sporirea

cf.ortuiul

I!:ar;: inil6' ex:h1r'ioora

~i. .!'Ie:deteJ'lll:i..nii

;e1atH '_c (25). •• ,


d~ La a~t;ill':'

.•• (29);
2) _ sec tj uni Le el~m!!ntlll ui en fi!lll.ri'

hi

~mlEl 5.nt in~~

. "

De<lll

tn.

COI!Im

!l

!!!I:reinilo!!ll"

'p,~~.h'

de l,~

!;I'i Beurtl

durati!.

t:re bu:l.e 51!. f:l..!l e.<IIrnp!'l'i.ma:l:~ ls i3.·c de "iUD.sa :n1!lEi a 3!il:'cdi,nil or- ';IeI:'t'l9:-' UL1te- iIj!:lde h.mgi du.r.ed e t' I:m e,fol't: imlitar ~e ~'O~ma:re <61 ,de 1,11i!! ereinHe ·extp.d .:la.'EIe 1iI1:l1!la.i ;)lie ~ e Ot,;, 'HiP,,,.
Vialoare-Ei ~f'C!E'l:u'tl1i
1il~cD.t I.b;!'itlill~

,rbc

~'E!'

determ1fti

cap~u'l:!till·11!i

~'1.e~

el!!Jl!Itle

de la

lEt~i1t1!lell!

hi

CQc,Ui'I. a !la~m.:i.lo:!t'

liil!!l<gl duraU

I'fl. die is

,ei"crtn1!

d~ PXlSComp!r'illDe.lM

'p!'!IIlIIEIn~nl:\e' 111,1 [Ie

en ~".:tdel'!L~El 'ma:urb-

tuIHll'M'pie-r.der:IL.1Q!l:'

~e tetl!lilln.1)

,dllIpl1. fOnlu.1!,.~ r.e~t!lt8!l\ld

P'(e,l)p,+~> ~ M~t W~&


tn
e.1!!.!l"'€!

M'll.

'eat:!!
'0

mOIM!-l!1.tul ~

OcV'Ot@1

t~.r; e

.M'"~

~ ~ Ilie.t@!'mi.t!.a

dopa fM"lllltible

(22!1~ '. (24-), de 11.~ac~iune:a !l:llJr~inUM' (63)


r>!I:Zlllt1it

IH!=~!n't:&

Iii de 1utid· i:llU'ad,.


DiD, aJilatUutoftWl.l,&1i:, wiate ae:ndi t:;h

6C ~

oa pentT'i.l. ,ele!!!ent,e1i.e inco~


!I ati!!!r~ut

O~,!i M 'P:~

va ri

ctM (64)

M '" P ('2or '""'~) - o,.? Wud.


.lid 't !It: ~t~Rinil din~!!ll!J~ia (19)., Pell;t::t:'u asi51l:ra:t'ea. tnehidlerii. !i~il1"ilor :tfiCl~at:e
OIlJ efwtU'.U.e

esl:,E'! ne¢,pl;t:R!r

tonla.
~itme!l mare

UJIlitare P.l'mc i pale de ~till{l e'Ee ~d!' e ol:lpX'hiarf'! in 'be::" nil.v~l:ul centl"uill.i d~ ~1,1tat;!'J a !;I(lc:.t:iun.i.i redu:I!Ie· l!:1.1lt,a &.0:I!IFl.reinilol' pl!l'lIIall.enti! ,lijIl d~ lung!!. dtll'e:t:1i !'I!!.

fi~ lit' ¢,Qmpri-

~i n;u Q.!l 1:Ii.Q i Ide.

O. 5 M Pa..
de tntm>U!ere
IlE! deitl':TllIina

,..

..Vah,rUa

l"to-rtul"ilor Ull1tare:pri,neipale

td d& eMi'priUlal:'e
t!!r1.!lldO"l." pe.ntT'U

·0m·c
~tl"g

emt
ma:: 111

dgpa fOI'!!luleit',
!I.

I'fH!ii~ten1:fli et]'i~rilor

M(:;~ill1l.e!l red."tl.I!~.i!iI betQn:lll~:t. arlOJat de 190 ae ~i=I!·. ljIi. etarrtului


dll' pll'~'l'mprll1:1aI'@' "i~Qlt_1i\llte !119:l,.gural"c!!IlrIoh:'l,d!Pt''ii.

t,

!!IiIlJ:r~

iDUo<:!."

lelCterioare

bl!'4''£!ilol'' ~nelinB~e.

f'13uriht' .iMUnatfo
'YI!·"'tt!n.~i.o'lruNt~.

tr'~bub~

dp I.:I'U 1'l;lIIt" etI'1~T':IL !laubli.r~ .. 1

7.

CA.:oouDJr.

DEm:reQ~IlLWl
ARMAT

F.t-EUl.I"irELOR DIN"

B}.l'l'O&

Is. df'foT'TIli!tn.ile

81e!:len.t,~1or din see ~ lunil~r1 a'9wi •


Ii

"!!t;~n

ElrlI?~t;

s .. rE'fer"l.
Po- ~.

~'~~f'''

I-~,

unr;t> illl
s.Aori ~~

lie ~~t;atl

'" tj;n

pP;!"i.-.; np l[Jg tn

vi "T"~~i ('

1:1'1 ,,~l
!' ~..

t1.1.IC!E'!SC C!f'-pl

In IH'e~(!'nt
rl; .. ~~ I':l!I-llr.;

t-Qat~
~~

;'le ..

~t'" ;n"il'l!ni
C !;IT" rH1

!::"'1i:1"l"
~~

"a':; .... (':., .... ~ . 'Ir'i


f! I'n~~.."

'!1i.-.:

!l~

~-f'F1.tr-·_

~r

tri'OU ~I'"

~:t ...

1_'}r'

l-

La limite >:':Il~ .~~!Cll'l.

s,U.MUUtD,

n.lOirilIl:e]le de

~al(:,!ilt ;gill,!!, '~m!Lt!1':ruct:i11or

dill, ij'.etodia.

bet on t!JJ!'lDat. De· aeeeai.


!:II!!'

IDlalii.

di~l!Il'le

e VOII PM'ec.1!.Il!t: : !:!lai 4~1>ai18t e

a s~!E!lp.;i_llor' eli.elllf'!I!.1irIl;lor .!;&g.e'fd:ii Icon:&illillre.bil

din. 1b~1::pne:l'mEl.'t~. d!,p-II~de de :rig:!di


talt:.eB.

Vll,l Q~~a

liol'

El.

de~e,~1i;e~

HI] le:l"nDec:Jt!!8!!11:"

1'01

dmn b~1Hm. al['mat ~:!!!lcuil:!l:~ dI.efo,!t'III.a~:Hl~ 1!J')~:,! ,aJeolllreceriR:1dl'1> a1tlea l!or e'ra de atul de 5:o:a1tel", ·ti.mdea. ,c:raJI! marl., d ilOOn!l.l Wl,il'l! !!IICe-' t;il!ll:ii elll@lIlllm.tll"lo.r llItilliil;!l;l"fl~dl!' IIIQi ,d:ep!lin:"e _." 1b~tou i.1.o:r' ,1 1iI:~, a. .. . _.... b.t~rUor ell ~ez1:stD,tie tn!lllte ~i, peJl:'reG~ian!l:re!t!lleto'd ,!'tIe eal'I:: ~ ~ - au .rI 1]9: Is iilfi;e ~{lraJr.!'!I. di:III!!D.!ld!.unilol!:' ~"'C t:iml iLl 1l:·:r·!QlSI\ii',ecr.9s1 ft eo
:La ,e_t,Q'''''
dll' !lit it i:z;.a;!NI· Il: If!I!.fl'::lII!JD.tl!!l,Ol" dll ~ll~lDm1;>!!l'J!I'~t 'Ca:re

B~ v~aHi

tor
r:il1or

tarill

.hlil

101l!'

{lU

~!lcg 18, 1:II!iol!l'o.l'!lI'!HI.!l"iSidiitl~~:l


cu O.~,"All;ta.B Sllil~t D~(H!'~ i!it!~ 111. MiI1'iarlillt.,

I';\Ili C]!'le~tel'ea !l:§~e'~il'o::r~ tn

l~dtm>i

1'!i,1,tiEl.'Il<ere ,iiJe 8.

cl81cui,!l'- ddO:l':II!l'\lHt'e illle~;tdc1!' - 410 ib.et,og ea,~cullill d~1I!'oNJat:i:ilol" el~f"ni,ii:,elu se ir:f'r~ri !ilJ ~1lJ
'U1l!J~h '(po 2,. 3~ plElr'i1;@I'a. U)

'U

!I

~d,lieseor-i

este

fl.":ll!llit c~t1'611i.l

vS!ti!l.1b:li,~ !It't;,e:t,ea dJ!l 'l»[pi.Qaftarea.

V':a~olr:ne-dm~,tHor'

I!I:I!'

C cm.scitl'u,c l'Uli or. de1iermm;i5. tlH'l lilt ac,\\iQee!

se.minilo:r'

mail:edil.pilfo~·llaJmeGID.ieild@eIlHl9truc~:U.carl!!:ln.III:OdIEltU!l.r-.!l..L

aft

u~at~f!ale~

fO\irml_ 1: . ·,D'1 JI SLD

rn e.are
.1 IRQ~i

S
1jI1.

M -E1. ~...' 0'2l1.... ;h 8


oll ~iEI.~

=.

ale!

. Dil -1

y.i!
putr,u,p-Uldl

(65) tipU'1J.ldie re,!l:I'te~


!!1:!iiIDPlu

e~te ~O~e1'icieJlt.t
sohe'll!l!! 881"1C:mUn-:!'

- e. el@tiI@lI.tului

Ele

I'll:

rez,emat![ 1 allCl ~ iml.ea to!ll"!QiDil uniform repal'~ izl!Jti.·; 11'1i p~nt;rl!i 'S81'1C i.l!i.1!i. cCl=~trs:t1i eIPl.io!llt& 1s ];Ii,jl1.oon'l. ,dea'Ch:IL,dfH~''ii I!ifcl~.);

S :; 5/48

depmdette

S, ""

1)

p;last

,1.

M -,
~j
!;Ii@

to - l'lm.!i!illle!l. !ill 08!Icul a ele!!leIli;;1l1Ili1' 1ilG1lI!!I'I!lt"~1 tao ov:oteto:I' ilfg·llli.t oa t e 3aNbiI:n

1lI'C

e fort !,lit Ib prec QmplI"illUll'e

p e...::terlo'are

(~n.t.ru.e'1eIlle:n
de

hi epl'M
illi.

':Impri1l38t e)
1

{t!J'~5 de ,ua~Q,!lZ"e

A~ ~.;.,A'f; E I":' dgl.di


r'

1;reOie prID
e:

centnl

greln:ate

arllll.1!lul"H. ,~tin-

ta.telEl

tileG

liiuni:l!. ~ 'CHe~M"n trill

eo 'Ilel!i~~hdin betOA

;eJI'lIIl!!t

~!Il'

not{la:z~ pr1.n 131

u:

d~

••• (2S
2) _

(65)

'Z '(ng.s).

1',fJ:11;l1

,cmrblUrii ele!'l!entulu1 tn 8U:rea

detorllla tit.

,r

Pig,. 6., Se-ctor ·din eiel!ler.ltul :fnoovoiat 1a det~~ina~a ourburi i Dup!!..CI!I;[!Iv~delD din
din
1,01".

intre. ,doua fL~uri

reta~i!I.

(65)

~atCUlul

dge1(H slp.liJ€tntetoI' ' .


eurburH

betQIl;

al'lI!!.t

se r@d.uce La determina:rea

, Rig1d1ti9tee.' eh'll'lE'litelor lliin'O,!'!t'O'I1 arll)~t '!:n una I'IMia,i 8eC~iuae ;p'lill ta api"1l~a thurnor 'Fjli dUp!!. apa1" , ~ia lor in z,on:!! ntind 1 t!8te dl:f&riti. De acee!!l deosaoilll d1ferih I!1ctode de eB.1.oul de cln"'bllrii (rigidU'!:!.lo:U) elemttntelor din h~t(" a1"1ll11t:oar.e;· in p!!l:'iQntb ·p1[plol'ltare Inl(l'rIE!.$lzi f.ll"'a .!i.'!I!!.l1'i. sau cu fli'1t1"1'i in zona il'l.til1!!.§:.
I~(.

,i

Sau. ri:giditiitH

a.

DPl'RRM mART.A

OORIDmll

Fu...~MFWI'F.::tOR D m

BETON

AF1JMr La elementel~
exp 1 (')ai; aTl" rb s~
]"f!

pARA
!11

j(i'ISTJRI in

iII ~miA 1NTINSI


in.tin~1J. 511 p~rinadl'l '.tor dr 'rI.f1 i:; rtl~. ~i t1~ [I e C El~ PO;QL..

tl.lra ·rifluri
t'P.T!t

'l.'lna (p.").

] il(' l'P.:!.] s,

t._-q ~

in.

~d

;;enf' r-a 1L t 0.'1';;'"


,'r,iIl"~

1u fl"u

2'"

CL:l.T'b@a.(rigid.it!l:l;,e.a) tr1;l. un ele'~ent OO'illlPEIct ,t Tiil.st ad i uill I 1lI@ lueru lor' ile'I'tlIan:ent eo 'I tQ!!r8'a f!}I',I!l!ltlili eu
lEI.

aeeat.oe
!!t!~.~:I,tQ:!e8

(fle~Qt,e re,d_u!!l
,lIu!l!'!l.ti

:!Ie deteI'i::Jin1i
19.

oS!. pea.-

baton!l~uia~t

llenH
a ,!ltt~ini-

el eilHt!lttllni.
d.~ ':eduX'U
80

'C'ilr:tM.u:'a !:Ie la . .Qa:f':i=.u

f1'/'l.).t . •

4e

l, Wl!!&~ i!ili

I:l~b1!',!iIfi"!'!;I:.!t 'ae d eter:n:!1o.l

dUps: Ul'~lt-

(~)1~. UPI~, E~l .. ~ '"


tn caN
nii ltnt:i!lts1it

(,67) p.Is~e rigiU t oIte(l '~ee liiu.!'llr~ .f1!'!lU'ihi zOlilfi.

ltli:1l 'Ii ,e. 1~J ~ 8,


din be-tOll ~li!it

JI:'Iedu.!H!a e:ilemel1tutui

Jl~.5

4"1 ~ cQdiell:.ent!, Gareis h c<me.tl:!:er1ii~'ie ,bfluenta 11 n t ede s eurtii !!lUI'\8.t,!i,'ilL bet'OIiI~iLui BI!lUPH rl@;LrUU.'t;H e >el'emef.l.tui.u'i ( ,-", • iQ't,65p8.nt:Ni mnjol'itate'lt bertouehl') .•
G.,tr~rH

W a;ll~ilmi!!1, :!!!I.reiDilo:'I' d,e lUDgi d'ln'a:tI. dd!lll'flla~U.le

ele~nt\,l~

1. d
dlin 1'is\I

Greso.

C:'on!ortII

r@~Uiltatelol1:'

betO'Jl.

s;reU! nrp,'l·oll!tBtIt
crll''!;..: lIpro'l<imaM.v a

eltpel'iment.aU ~De.o.r.J..dii~ii lIlomal'e

aeTlt:l.lli

~JIiI

2: ori

1. Oar
!;Ieill'

!l.a.t:i.\IIlir 'l sa~tnil,or 'pp.ril1l!F.l!(I!}n"t~'. De :aOof'e,ilI cU'rblll'·e, el,E!!!I!.. .ntu1Luj, . . de La !1"ti'lllle,8! sru:'oinU,or "p~rmaf!enh ijii de lWliS'i dlU'l!!.tl ,!lie ille1lter1 ~lIDllre ~ile' p:r1n
ell:'~'I\!'t~1l'(!Q@.11Il1:'~~:I.i 1,1l:Q;tf! a. b!Jt onld ui 111 1nde'l.un~!;\tli.

,i

1'!11iS:f'~i1.e elemeote1.Qr ,dJe W:II:Ld1.tllt'lI de


t'UlI.O,lI)eIl, 'Ie.

Ilai

:mU!lt., Aae~t

!lQI~1
BII!I' .l!'f

!lima

ell eviden~11

,Qu.l:prii

lecnte

a betODulu1

111;

Phtlt ~ltL!!IiC
!:[1 (lare i!lnucm~il.
betol!!. gr{'\l

\f,f:,,2.
~ llJ'(l;c.'I'.'ii. 'leate

~
'IIBt~ CMriei'!!nt,

CIiJl'"e' , in ,oQnsidl!l'r,a,,:li.e b
I."! ljetOll!l.Il1ui ti~IlJI"I'!I.

d.e ll1:!lg-ll.dUf'lati1

dsfo'r'din r

!DB,tid eh'!IUi)ll.'tuh::l.. r.ll"!i U9!l.l"i


explo.El.tll.te la

(~'!i!."

!.l.lIlidita.t~8

. met1i11l1ui tOCwt,'ju,rato'f'

2t [) _

p",nt:rll

eh1!l!lntl!

to Hllll~

ti!i U do

tele

_40 •••

75 %);

pet'li13.fielli tEl I'j! i 13 e ,_ I med d.uraU.


tl')r~i:n&

M e, -

1II01llell.tuJ.. ill.c

ovoiet or iii e

h!lc 1::l.une 9. a!l:I"C in:1 ~ or np de-

.•. (29
-2) .

ClU'burEi ttlta.lS, lEI dtlJlli ~1.IiI;h.

~l.'!.'Il!f' ..

!;ul ui

fiirrA ,ElToot I.U"-i.prete[mioll~d.

{I

(J

~lim,ve:t'l!ii

(, '\

tnh!
piiI'illlata'

depreQOlI\Pri1Ulr~ e 1W]);!iIri!li tot~ll,


(til' ".

I "Z. » di.e 'llli P ~ De' ~ee!!"


,lse,[!,etel'l!dnl. 'o.u,

llIe\jiWlela pent.l"J.

e~iCentrk:.ii

<'I.

ef'or~

e,vld6D:t<a

€I11.e!rDI!:nt e p'~ecQ~ ~l c ~I'b~dl invene<

tli~ l!IJllCillil!l:lJ!la,

s!(l,llrii. dlll'at,; 18.e.rort~l.ud. «I,ll' pr&eowprillla'I'll!

Pit (eu IBviil:I!I'IlI,a. pd_mOll

(J..)' .,.
t,1

-' '4'11

P1,Q·,

p1eMe:~i dieteJll,sil.m.i)

S, I ..~

..

('7'0),
e '6,1 e'lilantel or' ipre.c

~. IMh

pel~:Ht.o:adSi. b!ddliml!iJatil

depiBtnr.e

~i~

();Ie' ,!lDtier 'I!li.U·in depozit,e) fin, at; tiiune'll. B~rc inil or e~ ~o~1~ <lurtuJIJ:'.!lmver81 ,al"el1te in 1 egilturicu Cu.:re;e:telli :~lcOOlt rae ti;!jJ D!BUIiI,iE'lrd ale lDetm:l:u'i1.u1 hi1 ~i~a ,!lec'iigU ~e ~l!elii!el);ltll1llli. care
'~b~a 1n,V<el',IJI a. dei!ll~t Ililui p1['Iee,ompr:ltl!l t tll$ b
1

,~urger!!!!.

len-

ta, lul

:Qi 'O()fi,t.r.ao.tl:a ·D.e~1tcrii!!~

te~~eide'!~~1n~:r
nn .• ~Kt~l'io.!lJI:'.,e m!l.t

'aeJlii,tnl !:Ii' ttlli peut

E~. dt• .=!.

11jI!

.,e"

din belton ~IS. =: 65 13/15:6 ll!l.nive!!ite iIiI. allil!!ltu~i:'l. ijji;n, ~'G!l!JSj !!1It U!!.si ~.!! la :nre :1.-,
<t!xtern,fi de d~,t:nl el'e ( lleton'IIl1i.tli llJ§tre dii~tan"R

ate' beto:.t.tIil1LIl:l rili'iP~ez.in.tlili.

l:'iEiportllJl d1-,

'l.1lI l\Iive,!;~l!: tlbrelo:l!'

h., ), C:~I"
I

cii1'lrIP'ri ..

(t)4 ~ '£"'iC!E~~,
'unit

(71')

Va.lLo'l:"iJLe ,efC!<l'tul'1.1M'

dete"inarea !!Iuma pcterii!JI'U


!J.

4dc~tin'OF
Oil'

e,

11'18 h
'~i
.

beton,'

st. :o:lltm!l:rie u!:Irlimi.t


.,.. .

OS.6

!ill

~i1'1l.el'u

<egilie eu
1Lll'nt!i.

d'(I tlelil!lillt!1
...

die \~ c.Q!l!,t~e ~:It~ !j!l

CM'fI!'l'IM

1"" n1V1~lul. o,en:!<ru.'l.ui de ,gN:1ilt8lt'e' l\ ,!lr!dt~n Oil." d 1n zona :tat mlil !\Ii e oTilpI!L"im£l!t ll . . 'all,ouea -'totdiill a c.-bw.-1:li :ml;l~J'lle a ~hm~tI,t'l!llu:i t1I1.[I.b~'tll'.!!l !lr.' 1fI~:t ,"co!))p~i1!la:t ,e9t~ .,e,pl,i§. eu l!! + (V,,!)"j'~1l9i~ 9 e eee e-pt I

II betcDtL1 L~i (.p.7~2,

parte,,,,, II)ool'INlpu.n2'lIt'oil:"

"V't)

"U

'lJl:!'Il IIII:LC!1 ,de

In, !:;:~.I'e'

Pi

~'"E..c,
"eBt,e

lflt ~),'Q'DIf"
elo,rt\llde o~

(,72)
_ ..
0811;0[1011.11 ~l\

I.~~pI'ealOmprilll:8JI'e

evJlden;~a t·uturo~ pie:n'deI'ilor


Lu!n~: tn ooD.l!ide:l"ati,e, '11<1eom]!l:ccilPll.l'ea betf)I1tilllli(
C"'IlIP!'ililist
V!I

",[!O 1i:!>lUliuni.,
'OIJJ:f''i:lIllI'!t >I11~l:IIff.ntutlli flJ !'I~

ilJtUl'il.~~. (l1JJ~blll1l'a tl'l,te."tl

~1l,p.mE"nt:'.l1 ni

dei:'e!rmini!!. pr 11!i P"'-

n,

27

9.
~i
JI

bJ:'iERIll'INAIlEA

ClJRBUIlUEIif:'tB'A'nLOl1l

]) IN

m:row

i\m~)\T <ru 'FlS.r.TRI!N zORAm:rnd,


La 'oa~HCll!tOOLel
!ltEIJdi.llt d!:l oSJl.c,'l1l,l.a cuz\bllJ"it 8 e'leDliell,tnl..ui

(:riEi>i,aita~H) ·cle1ll.e[lt~'toI'
d'e ,e:,;ploata.:l'!!!'
lB:!!t!!

~:in ble.t: on ~H"1C1l1:cU Ii!'l u~l :~, 'p'e~igad8 lor

~dIll1~

de

l~~u

(!p.'1~

p~~'e!iJ

U)..
Btndii.l. d!e 1l,w:lI'U \iiuni ...
r'

f1!4!.:I'I!:l.. dll!pa

C'lllD a fo'st

dielsQ,!:':lisrna,!, auiS la ,EI.~eat

~ e'l.(HIl'e'!i!1:HlJl111 d"crtl!lJl'ile 1!AIlI1 tare din Rl'i!"!at~·I!:l i bet Ie ml :fiSlIJ.':Il!j!1 mt~p eJ'I,e sbitX'e'parU.iIi.ate ~etll'lif~1"I!I
!'!~(!t'a I!!!t~ea ~Ji!!~r~1.~ !!i.e (l1,!'!.foif'l!l~r~ Ii. meitH ale ijli &ll"id€'n~a defoi!'illla~inor

Ofl,trsM

h <!!'l~~tullli ·!I'e ~Lel:eril!lJui1 cu arlElatu:rU :b!ct1n!!itl (."iI1f' ~ be-tCi)lUoilUldlii a .:l:OD.d tl,omprilllnte

,( t'S-g •. lie).

1 u.i e o!tip'.!'imat

Eli.

Q n'\

fl;i1lL ~ll11e;l.,

t"X.m
ll!tD.!!! I'll!
'UI]j.

,',
d~i·1lCe:rfle: . .forlll.nL,e:l Clll'tlilWt'H ~tem'rm.tglill ,~,u.f"i:Silr,i pf'..eoidetoX'llIat' ~t::r~hU!lft!liU:'~ i!lt'o:fIlnil.!j!:li .~
II

h!JIl:ru

sector

b.

.m.t~l'Vl!Jllut

de, heOV(l<:ll~

plll.lr'i (.fiS.<l5). Pen.t.1"1:l8. :int:~h6.e,


1II.fl1:l

mai 01a1' detl!i.!Ilerei.li fnl'llluiellll:t'

de e,ale'll!.
'Ill f"O!l't~U~

V'O!ll

preo1i'!I1t:1;!. 1~1a'1 ~
]»'P.C oiQ!Pl'illla;l'!!!

~!D;'Ie ~i e,'PO:L V{j{ltl ~lude'


d~

hcoV!Oiat lhl 'p.l1'eco:I!iPd~ 'elef,ae·torU carce io.u 1m l(lon~1del'l"tie un dem"llllllt


e'olll:P!lC'il.IIim'"e'1IJ ,1 ~r

n~
101'1

D'm !l.!!e'Oil§.nEilr~ tl'iuggbiui'il 1"1,

'e C K (fig.,

'OS , 1='1 K ~

!llit 1nde~8

exc eut1l"i~~.

(.E!)D',

6,),

aV'elD

sell

in e~l'!! IA'ilI,:
!l'j1:e!leu'tr.e l

eC._

e:stl:!

dill!ltl!.nt'!l
I!! 1

OIm.tre t1su.ri
~,

'!.:!!e;iv~lul

o B, ~ ',llL'l"o

F l< = .tl. ti
'D~ :,
"-.

ra z!l clJ~bu:rU

= ~i~€e.ZC; ......

1!!1IIeQtu1lui

!\1U1:!.~1r~l8!albsoluUi

k~c.· . _,
.

a" {I!'i01iturii,

I~~'o;!l!lll, ,~m,

CD ~
t6:l1ulllli

b tirn::01~

&e L:== Q~ e~'l,.¢.~xt~m,!l

'II'tIl,o:!lNla

atl!! 01 ud

de e ~mpd!mar~
::u~e~'''!'l=l

lEi.

al!ll' Z'D.n@i {lO"r1pI'iumt(' fie

£,e,':Z.e.;

be-

c B =. Xm
"EI< ~
!Il.1tUI'.ii 6.

j,

EK; 'F K 'Ii- ElF;: 'FK ¥ c.:D

t~

oj.

~ (e.S'!I"I+

E.tc.mye.,.."\t

0.. ~ lot. ::;;;

t 1,"", ~(;.u+ E ~'cIn 'et.;7.c.


·-V!l.l~llire~ a"f.:olu*il

(IeQarl"ce

E. F

';:;;; CD
=.
::lJ"-

a .'!.lo,n.l::i::r: i

'ili ·'e"'>nul ui lfitrf' dOI.'[!l fi::HU'i;

hl

~ u:l::gd
_.

aCear!;

s, v~ 1 QI'~ ::i:n ,ret atis,

i( 74)

olj): i:n.em . n.o

e~':LC

-'1

:"'

£. sm

no - 'Xm
la.

k~ ~ E lIl.~m I~"l£
-

'!llQt1r1.llipili. rl!'ClUe~rI;lQ

ee~

,( '£SD!*SE.~~t.~,

X,m-

'

( 75)

d,~fitlit'.h" Qbi\=lnl!!lrn

!Ii

E'Sirn _ , _' -I t \hl' ~ Xm 'XiifII care £srnJ(h~~':I~}e3te ¢.1Il:1"hlil~;9J


dlilpi. zona ~n;tm!l,1li; .hT, b

.L _

e~~m_

esm+

EiiCtllfl;,

( 76)

tnt 0
din
b~!'t:Ofi

et'PIl_'tllJlui

a=a.'t

eu ti:lj,lliri

£ bfttrrn- lla. (~!i,,,,+E';e~)1 ho


adica d.upi a!llbe,te
z,Ql1e.

dup!'i. ~ona comp:!'ima~1i,. ,f,!"l.,dupi

zot'!la,ini:fu\d
I!rlll~t cu

iJ:Ii cOr.l'j)l'illlaU, de'1;:e'~

I1upa CW!I ved@til Idin tarlDul!l !l!'im.ara'ri ~'iliJ:\bUl'ii ,ele'llient~l'"d


10:1;' d,e ex,lollitare,.

lim.

(?El) avel!!! ioreli. ll~ta:n.

rell'l.'l/iiipeni!::ru .'I'isuri
a] ,I!'

in :~,t9.dia

t:n

pre~!!nt

':tin 'lDor;m,!!'lCe oailAlul de' din


S!C

:it91" din. t ~1);= a'r!'!!at es,t'e!IJdlli~a ultima, re,1,8\iie pent!'u de:!: el!:'{fIl,ina:rea ut'ourii e1 el!lentl;it u1. De

,formUla

constrnel'i:il"" (?6)

e ea

=.i j cIS 'tOill prt'e-

,ci!blta

md Din

detdh:t;: r.eb~iHe

l,l!D,eh, (1l2:)
t

t,l'itr

:to~Ii
,,1

8i s"eeBtei 4!'e,ta_tU. ~'/II!'m


(

(4~)

5,"",=

~t.

s, ~~5.cb,s /

1.,e~,S!. 111:1 HOW.

'E 5. ;

77)

E:!lcm = ~g.£tit. .~~,~'6,t/E,. "'G0~/V Ef:,. =


J 'illIiJp:i1C~Vm:ll. iqitrod,ue (26) e En :ac'e!!lterd a~ii val oril ~o¥'(Iiat~ ~ , dllPl1 formutl$'le l1i (,a) pent:r-'![l el~lI)eI'J.te

.a.,~,

(78)
~,;h,

61C

fba preoom-

c'
viii'1¥!

= '~,

~sM
'::1'.

"'1'5. z;

'E, ,~,
OS'

1n
~.'

C!lIN!

(1.(; I',€!r:r.ina.

:lin dep enrl


t~1"<;!

er: 1;'11

'ste '(l oe fie i.entul de e'l,!l!iltic its,t'e ;!I. be::onu1. lii~ 'care di!l. n,")'r~E'le d~ calc ul a,U, eli'!TIl;ell~el')t" I"l in t;nf;<>n ~ .'~a.t
dip.

d {lrat

11

ale t i'l.lI1.i:it

~:B,N:~

i\ or

~ i e on(ll. ~j

i"

rl'e

f'7pl ('I EI.-

11,le c=l'It!"~c~1:

e i, ~

lI'!O ,tV@;

Ak

~i ~

-"""'z:l
'<:'':'

p.• ,4-,

iu'~a:l:!O.! '~ llir'eavat


~

OI'U Ol'

i:n fO;n!ula (tIS) ddinitb obt:m!"m 1l~~tOaN9.!C'@l.a,tie ~in,ElTleiEl. ~m:'ibllri:i. 'e!e~'!I.!;~lld hc.Qv(liat dm 'betQ~ ~,t

e~

"'""j'

£ ,~e ne!

~iA

...
@e.

pent-rl.1" dctpr-. 01;1.tisln'i

Ie
L,

h~1. ~=~~~~~~--'lh,
D

A~'E"

_+

F'I!'l'J.t'N:I,~ed.u.celt'ea .t'Oil:'m~'bd. ~eDal·e

r4't "'"~) f, 'h.,."V &,.


e1[O entl'ie

~,G,

.a c:\U'bu.:rili.i

~l~centel.or

~de ill'-

covo is. t P- ~
nata,

~t

l'

3 e !laU c,omp'Fl.iI!ltI.te

eu i~tU1.'\~ 1j!l. e[Oll'td ecb ~val~ti e ~re

piM"etel!7)"dQ~

hiLloodc aCM!,$1: M'

l"r)j[":Fe1e l'OOlIgitl:ld.wll!le

GOlllprilil9.l'e
];''01:'

'P'eu
rD'M'~e.1

,0 !t'!8:znU~U!.

Ntot

18x:teri<lare

en lIJlJlIlalmJhepUca,ti

NM::=
eJ.

'::t, N +,

ti~
los

~nn3ifl:~H," :tnt:h:!se- (£:i,g., ':7). IiQIII.eg;t11l1:hteovDietCir di~ lil!l.he:h e'to~llrflle ,ext,edoM'e 'M:" sedethrllliln!li t.a,l de l!I.c,e,e6l~d. ax€l. :tn e.~e. C~z t oa:te tip~!:Il e, b, 8~:ud ID:~ In'ioU'·!! :!Ie t'!:!'li;;CiJiel:!lc-prm efort;vi ~~Uvale.D,te -Ms -to:!: N b~,
:bi. eentnl
de gl['l!I:lilt~te

p,

lie dllDl1:te

_detentinU"!Hl.
t inse
~(l.filt

Ntotll,e:m'!.!.l
<I .. " -

I~_"

IS<E!'

18 p~~tr·lleh"'!:Jtel<e h.• de 1& e,fortu-: prma


18.

riot

l.Q~

e imIl'rill1ai,t;c' 'e_e.ntrie
Ii!

D,in condilia
aQ~
I!:e·

de'. leg~li,t8te ~iinteriolM"e


!n:tin!!l@

momenhlOl'

1Ae:ovolIlU
C (![l'e' t:t-.ece

rile t;ei

exterio8:l'\!l te

ll!l~i. dilil M::a:~


obtkl-l!lII

eJlii,trill lI:'tU'lu!l1;tll1l~

dJe gr;euta

aa.nWitU'ii

l!!Ii!!oll P!1D.Qtul ilI.~ IBPIies:nI

din ..~QIl,!I. e omp~imEl.ti

(ri~. ')

M s - NW;l - N.1-· = '0;


h
e !l.r.1!!J

M!I - N:, I ~. ('II> 't..'l s" d,,, A,; .~ ,esE $ ,A6


1.:

'l.ODgU UtU.Mlii
til til.

N 1" :: '0k;A,r.e=:e:&~ E" Aac

...

,
c

ompri:l!:lat

a ..

do:rtnI h b,etnm.ul diD


G,

:l!@E,!iJ

Atune!

M!\ -

Nbt'

i: - £~ t!l At. i

0;

t-h.-

'~'c..~'

E, A.Ce Z ~

0..
i'

As. S'S:.)

Nt!:!t

.1

flfj'

I)

.e,'(

u..

(
N

_-~J
.etori:w."ilOf' e~te.r1Qare· !a ,elemer-hl.e !I:<!.eovoiah, btin!!J;!I. ~d (a,). :!ij!i achne. e ~b!~le!1U (l:!)~ 11-puootul d~ ~1'IJ.i.e are _.1 Oilla ¢o!I!Pr'i~ t!; 2 - c@ntI'tnd,e grei1tate :iilIl"M ~i Wlil.l n~'!:HleI
A

Fig. "t. 5cheiJ!l;eJ ~e'aUa COurp.riIllEl;te" exe cntFi.e


n::i!iul tant~:I. I~!

3 - h. r~lr

alt'milItUl',ii,int1n:se

EG:c ~,

- Ak Vi E,l. ~

1'-1>"

'. £s.,

(8q.)

~!:oJ !~.!rlllah ('76 )I&m ~ "'" c.,M;;: ~el8;~;iJEi(34) a~,1'1&iti¥ vOilll .ebl,me 1ttmiitO!U'1!I0i! Nhtie. pl'!1it:n, detel"!I!~!ll'\elll eUI'bliWi~ tutuor ~1'8111,entelol1l' ~Nt'e alai '!!IUB
9j Ditploe Ak,dllfllla.
Vn)'aI :btrlO~uce

'f, ~

J_ .. , M,Si. In
t,l"Jf'

,- \9)t

1(" i

A,c&

tt_'~,

aCe3!H;:i:l.f·~r~uJlii el~me.n:t~

(\f£+l)6Ib.&!~E.~] A, va'];,(la.I'!alu1 1M" :!I,e det:enib.1


B:NI1ate 1(l\1-arlll~tw:oi,

'~,&.

_,

1~ 3"

N,k e;:: ..

(85)
~

;..a t,e,lUl

= ,_1) JllI!ntru

BC,Qvoi,e:lle

~l"!8t~n!!l,iIQn:lta

'M,,=' M ~ p. Ie!.,,;
2)

pent".

e\emE'.!!.h!'lll!< :bltinse'i!lil

.~D:IIpri1ilat,e·eJl:(le:nt ric ,
.!neO'V(liaJte~-

'MI&.::
Ji!'.EI·n,o:El~te!clll'burii

B el,eii!!ent,e.lo:r ~i1(1ti!l!!!~ @'X,al""ltrie ell ,a'=iltuNPAtemJ:r8iooilt

N· e,EI, + p. e&f"

't6talIB

SiP

1'&1:::1 dlup~

liI·el:~l"!I!Im:i .,~v:tli~l!!.t:e. oie'~iunii ~M'ICl~nO:l' eu fOr'mllla -_

c~ll!1a!te I ,1 Ile:pret eDe:1O!~~t~, !lh~· .c~1 !ji::ll lqgili'!ul" ~

I
1

:tn t:l

CIU'f!'

d 1Jlt'a,Uu

tV1J:, eate.
s aN in il 7-

i., ~ ,(1)1" , ... (.l..., ~,', +- t'trh 1, -,, .7. - ,,~,~ ~'aJI
l, ;

~,

('It)'! -

·cu~, p.e~'ruJJt e t ,~e 'lllD!g.lilll:!cnFtA d.M'atil, c ilU"b'Ulra~,d~m=t1Jl,uide la ac;i1!.lllea d~ acut:i i!,Ilnt~i.,


Olr Ill:!. de IID.~i dl.tI"(!.ti;, de dM"ait e urClU'l!IJ, e~e~'111l1IJii'" 1lll1ga

_ {-,'hi, ", (fUS:) ~,::n.e'l!!sntlllu:iIl!l!I IB ,~"ilmiila ilI.e ~ur~

_~\

~ .BaIDC il~peNimlI!l:Jillt8 m

JP

i9.

!t,re

_ 0,7.) inn

:!:!I <Be ~:ji:mea!:Ie

Oil."'

1?eI''''A1!lL~!lLte lIj!i de

it,.

:t UliLGI

,tlj

uratl '

'iI'

e;~re!!i l~~U_

(Y"'L' '" a.

eurbur!:J: iov~sa 1betQl1.ll!lui provooalll.

IIiI ~ t etl~tl,lll!li

~:filllo,<')[Itrna1!}Te:
,di('!l!'eo"!:lJIJ'lmm;~

tt

d~ efortul
dll1:p!

P ~'

'c~ ..

e~l'e
fgen.t ti

1'ar~ .fi~uri~

IIIe ad!lii U: e

d lie' dece e'~hJ.atll

!oZ'!!luh (71) e a 'P!!ntrtl un, ~h-

Cu.r-hn. ( eOl!!fichl"ltl1o]."
'l;.,gr

lVt)

IllUor. La din

) !1i( (~/~': ) ~~ eP-l inil pFnt,ru v.al nf'i1.e dect !Ji 'I) lEi actil1fiea r'!e 3C1;iII"ta (:I!lr~tii .~ ~arainn(lc; ;?Jpi!!ntrlJt 4'.!'li III i V II!. !Ie "iun~!l del UDga du] r!l~ ii Il.!taro iCo~H(:ie"tul IV:$. !!II'! det:~=inl1 d~ l""'la~:ia (1J4). i~'H' \l se
~!li

,lY't) 1

ncrmet e de e <.lleul!!t.!O

f!'ll!!l:eJ1~(l':tr

dil'l

h,!!to-n

arl:lQ.t.

O!!il.oulul

,eln.8i1lt;

",llJr

dill

ut,!lIP,

arQ!~

'1f!. .:r'Q~\1Itg'IIt;1I

91 d>e IICbIt!ere'iIi

t!II:U1'il~
C;fI'l'Qte·

':l~l CI~;;epdi de 1;1:1101rdkli bl!itoa~t


ealcUdldl(l!lI.p~t

1.fiJ'~"

c'~d:Nc'"

'\iii!

fhu~JilDJ!' .11Bu!].,or
.

O.OD~t;:ru :\=Jl,UOI'

AY
iil'

t3.

bBtcu ~ ".1, ~.11111.4 1.Iil h. !!,pitrt !Die_iii.' 'I:!J:I!wtrlc


diig

Vihl

,e11!1u:EI,tel

Q1!'

'~2~~"',]!c,G1.Ul·la I!p!U'tf;t.'b1lrUo~ b

lIle ,e'le.l!Ii:t,.lorDc",oh.te~
li:D,eDtric~ 'h .orltrlU'i,lfl bt~d.!Ii, ,de' (llIlc~l llDit-lire

,gloll!pl'i1Qt'll

I!.Q~lUQ;Jl ~Qndill' ,;1 hthee


diIIuQ(!le'll

!!Jqi!lQ"l!entul

:h !!)EIIltl¥i bl!ifilill!!! . lit dl!u1l b ·1:1 lilt! UDlQR .b .:Il1l!l1liIl!lnil::81 Q:"r d:h 1b8tlm..nl!~t 5~ D.alQJullml d,:,"btUrll th!U'U,_' ,g,ll'Qatruo "U tor ,dine bet~cq armat

,:1

1'7
1a '"1 :2'1

5~'I) ~ 1~ld,J~ul,tiildi.,..:tid1tiriJl fil!ullftllloDl:d,ft 5.2 •• "muil d.fII$lbid.er1:l !1S!.B':11,01'~:m~_11


,. cthUlllil '@_ri~"'i:1il

a~

or

diQ bllt.:

rr.natl,.
Q:!I .rIl~t

bJ.!b~4a<reillli1uUQI' f ?~ Qll!,co'1III d.'iOZ'I!.Ii,'~1:no:r ,e!l'IIi'lu!!D.tdQ~ i!Jh b.,t


8~ hten1D~n. .i!~ ,gw:b!U'i:l!.1'l'g~t'el'lll't'· ~;b!l!:tOl!!. arlllllit
SQQ.Ii

tlri UI!I,lU'ih

:!~,t1Dd
tlJ.i,q b~t
O:!:!, l!!J"III.IIJt

2$

9~ 1l••te",UlU"1I
o;u :f1slU'! 'Ils

(IJ·ur1h11ll':I!.:i.'1'I'UD.t"'l'~
1i(IIB.,

b,t&1II

,ae,