Sunteți pe pagina 1din 1

Tratamente de iarn n pomicultur Sub denumirea de tratamente de iarn sau stropiri de iarn sunt cunoscute ac iunile de combatere chimic

c a bolilor i d un torilor n timpul repausului vegetativ care se instaleaz de la c derea frunzelor i pn la pornirea n vegeta ie a mugurilor. Scopul tratamentelor de iarn este diminuarea rezervei biologice de agen i patogeni i d un tori existen i n livad , n vie sau pe arbu ti n timpul repausului vegetativ. Pot fi comb tu i cu succes d un torii care ierneaz n stadiul de ou (inelarul, afidele, acarienii), pe ramuri, n cr p turile scoar ei sau prezint colonii pe pom (p duchii esto i). Tratamentele se vor aplica pe pomi cu scoar a uscat , neacoperit de ghea , z pad sau chiciur , n zilele cu temperaturi ale aerului mai mari de 0C. n livezile de m r i p r, prin tratamentele de iarn se pot combate ou le de acarieni, de afide (p duchii de frunze, cotarii etc.). Pot fi comb tu i i al i d un tori existen i ca larv : molia frunzelor de m r, fluturele cu abdomenul auriu, molia verde a mugurilor, dar i d un tori care ierneaz ca adult n cr p turile scoar ei (g rg ri a florilor de m r). Toate tratamentele fac parte dintr-un sistem de lupt integrat , caracteristic fiec rei specii pomicole. LA M R, tratamentele I i II se aplic de obicei n ianuarie (primul) i al doilea n februarie sau martie, ambele fiind nso ite de t ierea ramurilor atacate de f inare i au ca scop combaterea p duchelui de San-Jos, p ianjenilor, ou lor de afide, acarieni, cotari, precum i distrugerea sporilor de ciuperci fitopatogene. LA P R, n perioada decembrie-martie se fac 1-2 tratamente pentru combaterea afidelor, p ianjenilor i coccidelor. LA PRUN, primul tratament se aplic iarna, n perioada repausului vegetativ, pentru combaterea afidelor, acarienilor, coccidelor i a sporilor de ciuperci fitopatogene, de regul dup t ierile de fructificare i dup ndep rtarea ramurilor uscate. LA PIERSIC, primele dou tratamente se aplic iarna, pentru combaterea b ic rii frunzelor (Taphrina deformans), n ianuarie-februarie. LA CAIS, schemele de combatere sunt asem n toare cu cele de la piersic. LA CIRE i VI IN tratamentul de iarn se face dup t ierile de fructificare i nainte de dezmugurire, pentru combaterea p duchilor esto i, ou lor de afide, p ianjenilor, a sporilor de ciuperci. Tratamentele chimice din perioada de repaus sau vegeta ie vizeaz protec ia pomilor mpotriva moniliozelor, ciuruirii, b ic rii i deform rii frunzelor. Produsele utilizate n mod curent sunt:Funguran, Carbedazim, Mancozeb, Captan, Curzate, Ridomil. Atacul de f inare poate fi inut sub control prin folosirea produselor pe baz de sulf. Produsele recomandate pentru efectuarea tratamentelor de iarn sunt urm toarele: US 1 se folose te n concentra ie de 1,5% mpotriva p duchelui lnos, ou lor de p ianjeni tetranichizi, de p duchi de frunze, cotari, inelar. ZEAMA SULFOCALCIC are ca substan activ sulful i este utilizat n combaterea f in rilor i a altor boli. ZEAMA BORDELEZ sau zeama cuprocalcic are ca substan activ cuprul i controleaz eficient mana i alte boli, ca bacterioze i micoze. n timpul iernii se recomand o mb iere perfect a pomilor, ncepnd de la vrful coroanei i se continu cu trunchiul, de sus n jos. La scoaterea din recipien i a pesticidelor trebuie avute n vedere urm toarele: turnarea direct n g le i sau sifonarea cu amorsare mecanic . resturile de solu ii, suspensii, sp l turi rezultate din cur irea instrumentelor de m sur pompelor vor fi redistribuite pe aceleasi plante tratate anterior.

ia