Sunteți pe pagina 1din 55

LIBERALISMUL

Spre deosebire de reali ti, liberalii consider rela iile interna ionale ca o posibil surs de progres i transformare teleologic . Ei pun libertatea individual mai presus de orice i consider c statul se cuvine s fie oprit de la ac iuni de natur a o submina. Pe plan intern, puterea statului liberal constitu ional este limitat de r spunderea sa democratic fa de pia de propriii cet eni, de nevoia de a respecta cerin ele economiei i normele de drept. Liberalii consider c , n ciuda dificult ilor pe care le presupune transferul

acestor constrngeri la nivel interna ional, ele trebuie instituite pentru a promova stabilitatea att n raporturile dintre statele suverane, ct i n interiorul acestora. ntre gnditorii de seam din aceast sec iune exist diferen e de accent n ceea ce prive te prioritatea ce trebuie acordat democra iei, interdependen ei economice i reglement rii legale interna ionale a securit ii i domeniului economic. Sunt prezentate aici formele republicane, comerciale i cele juridice ale tradi iei liberale, a a cum att meritele acestora, ct i gradul n care (individual sau combinate) afecteaz rela iile interna ionale sunt sus inute de liberali. n anii 20 i 30, liberalismul a fost subapreciat i considerat o form de idealism sau utopism de c tre autoproclama ii reali ti ai vremii. Aceasta a fost eticheta care s-a aplicat f r deosebire lucr rilor lui Norman Angell, Woodrow Wilson i Alfred Zimmern. Ast zi, liberalismul nu mai este marginalizat n studiul rela iilor interna ionale. Pr bu irea Uniunii Sovietice, i deci a comunismului drept concurent global al capitalismului, le-a asigurat liberalilor contemporani, la sfr itul secolului al XX-lea, prilejul de a afirma tradi ia intelectual i importan a liberalismului. Oricum, de i unele tendin e contemporane par a confirma teoriile ideali tilor, liberalismul trebuie s r spund la noi provoc ri, pe m sur ce for ele capitalismului global submineaz aparenta victorie a democra iei liberale, la sfr itul r zboiului rece.

NORMAN ANGELL Norman Angell i-a publicat celebra lucrare The Great Illusion cu doar doi ani nainte de izbucnirea primului r zboi mondial. El a sus inut c interdependen a economic a statelor puternic industrializate era att de mare nct controlul teritorial, ca premis a bun st rii economice, devenise perimat i, de aceea, r zboiul era ira ional. Din nefericire, credin a c Norman Angell a prezis desuetudinea r zboiului a facilitat nt rirea impresiei c acest gnditor de seam ar fi un idealist care fie se n ela fundamental, fie (ntr-o interpretare mai binevoitoare) era prea avansat pentru vremea sa. Atribuirea unei asemenea etichete ar fi, totu i, eronat , dac s-ar baza pe o asemenea percep ie. Angell nu a fost victima propriei sale iluzii c r zboiul nu ar mai putea izbucni doar pentru c nu mai era ra ional din punct de vedere economic. De fapt, a fost inspirat s - i scrie cartea tocmai pentru c s-a temut de nceputul r zboiului i a dorit s contracareze gndirea conven ional despre care credea c a contribuit la consim mntul publicului de a sprijini politici care nu erau n interesul s u. Acum, c r zboiul rece s-a sfr it, iar realismul nu mai domin studiul rela iilor interna ionale, cercet torii i pot ndrepta aten ia c tre perioada de dinainte de 1914 f r prejudec ile din trecut i, n acest mod, pot aprecia munca unui teoretician despre care toat lumea a auzit, dar pe care pu ini l iau n serios.

Norman Angell s-a n scut n 1874, n Lincolnshire, Anglia, ntr-o familie din clasa mijlocie i a nv at s citeasc la o vrst fraged , asimilnd operele lui Voltaire, Tom Paine, Walt Whitman i mai ales pe cele ale lui John Stuart Mill. Educa ia sa formal nu era foarte vast . i-a petrecut c iva ani n Fran a i Elve ia, unde a urmat cteva cursuri la Universitatea din Geneva. La vrsta de 17 ani a decis s emigreze n SUA, convins c problemele Europei erau nerezolvabile. n SUA, a c l torit de-a lungul Coastei de Vest, lucrnd ca muncitor agricol, v car, plantator de vi -de-vie i, n cele din urm , ca reporter la publica iile GlobeDemocrat din St. Louis i Chronicle din San Francisco. Cnd a r mas f r bani, s-a ntors la Paris i sa angajat redactor la ziarul de limb englez Daily Messenger i, n cele din urm , a fost selectat de Lord Northcliffe s conduc edi ia francez a cotidianului Daily Mail. n 1903 i-a publicat prima carte, Patriotism Under Three Flags: A Plea for Rationalism in Politics. n autobiografia sa, Angell a ar tat c lucrarea era, de fapt, o provocare deschis la adresa determinismului materialist i economic oamenii nu sunt c l uzi i de fapte, ci de p rerile lor despre fapte, p reri ce pot fi corecte sau incorecte; i, de regul , sunt incorecte. Ca jurnalist, Angell cuno tea pe deplin modul n care presa putea modela i deforma opinia public i era hot rt s i foloseasc pozi ia din pres pentru a schimba opinia publicului. De i primele sale ncerc ri de a instrui oamenii nu s-au bucurat de prea mult aten ie, tema ira ionalit ii avea s domine tot ceea ce a publicat ulterior. n 1909, a scris un scurt pamflet intitulat Europes Optical Illusion, care a fost, n general, ignorat, pn cnd Angell i-a dezvoltat i distribuirea argumentele i a publicat lucrarea The Great Illusion. Talentul s u de a- i face reclam

gratuit a c r ii unor politicieni eminen i i altor jurnali ti au contribuit la consacrarea acesteia, n cele din urm , ca best-seller. S-au vndut peste dou milioane de exemplare pn la izbucnirea r zboiului i lucrarea a fost tradus n 25 de limbi. A dat chiar na tere unei teorii care i-a purtat numele, iar succesul c r ii i-a permis autorului s - i dedice restul vie ii scrisului, sus inerii de cursuri i organiz rii de mi c ri politice menite a promova idei compatibile cu viziunea sa asupra interna ionalismului liberal. Pn la ncetarea sa din via , n 1967, Angell a publicat peste 40 de c r i despre rela iile interna ionale, reevalund i dezvoltnd argumentele sus inute, pentru prima dat , n 1909. A continuat s scrie pentru ziare i a editat revista Foreign Affairs din 1928 pn n 1931. Pentru o scurt perioad , spre sfr itul anilor 20, a fost membru al Parlamentului, reprezentnd Partidul Laburist i i-a fost acordat, n 1931, titlul de cavaler pentru servicii aduse comunit ii. A fost membru n consiliul Institutului Regal de Studii Interna ionale din Londra i al Comitetului Executiv al Ligii pentru Uniunea Na iunilor. n 1933, lui Angell i-a fost acordat Premiul Nobel pentru Pace, pentru care a fost nominalizat de personalit i ca Bertrand Russel, J. M. Keynes, Harold Laski, John Dewey i John Hobson. Angell este un precursor important al teoreticienilor interdependen ei, ap ru i la finele anilor 60 i nceputul anilor 70. Esen a analizei lui Angell este aceea c principala caracteristic a modernit ii ar fi incompatibilitatea dintre r zboi i obiectivul fiec rui stat de a ob ine bun stare economic . n era mercantilismului, expansiunea teritorial , prin colonialism i r zboi, a contribuit la bun starea economic a statelor. De pild , dobndirea de teritorii noi le permitea statelor s - i m reasc resursele, n special cele de aur. Oricum, tranzi ia c tre societ i comerciale puternic dezvoltate, al turi de conturarea unei pie e

mondiale i de cre terea diviziunii muncii la scar mondial , a creat o situa ie care a f cut inutil r zboiul ca mijloc de rezolvare a conflictelor ap rute n jurul intereselor materiale ale statelor. Angell nu a crezut c noua epoc ar reflecta vreo armonie de interese utopic a celor care particip la diviziunea interna ional a muncii. Dup cum sus ine i n pasajul de mai jos, argumentul s u principal este acela c , dac vrem s ap r m avantajele interdependen ei economice, trebuie s g sim noi c i de rezolvare a conflictelor care sunt inerente:
Barca lua ap , marea era agitat , iar rmul se afla la mare dep rtare. Era nevoie de toate eforturile unui om pentru a vsli i de ale celuilalt pentru a scoate apa din barc cu ispolul. Dac unul dintre ei ar fi cedat, s-ar fi necat amndoi. La un moment dat, vsla ul l amenin pe cel care scotea apa c , dac nu se mi ca mai repede, l arunca din barc ; la aceasta, cel care scotea apa i-a replicat c , dac el ar fi aruncat, cu siguran s-ar fi necat apoi i vsla ul. i, cum vsla ul era cu adev rat dependent de cel care scotea apa, iar acesta depindea, la rndul s u, de primul, nici unul nu putea folosi for a mpotriva celuilalt.

Aceasta nu nsemna c r zboiul ar nceta s existe sau c interdependen a ar fi inevitabil . Dar Angell credea cu adev rat c aceasta din urm va cre te n timp, con tient c el i al i teoreticieni ar fi trebuit s fac eforturi uria e pentru eradicarea r zboiului. El sus inea ndeosebi inutilitatea colonialismului i ideea c interdependen a financiar a marilor puteri europene f cea f r sens competi ia pentru teritorii sau chiar pretinderea unor desp gubiri de la cei nvin i n r zboi. Angell spera c , odat acest mesaj n eles, liderii politici ar fi c utat mai degrab cooperarea dect r zboiul pentru a- i rezolva diferendele. Interdependen a ns i ar fi facilitat, n opinia lui, aceasta. Apoi, cum diviziunea muncii s-a adncit, statele ar fi incapabile s controleze apari ia organiza iilor transna ionale, a c ror cooperare ar trece peste grani ele teritoriale i ar putea duce la ceea ce noi numim ast zi o societate civil interna ional . Desigur, temerile lui Angell au fost confirmate de izbucnirea primului r zboi mondial. Dup r zboi, el a recunoscut c experien a acestuia l obliga s - i reconsidere cteva puncte de vedere, dar a r mas solidar cu teza central din The Great Illusion. De exemplu, crezuse c r zboiul ar fi urmat s se limiteze la Germania i Marea Britanie i c posibilit ile acestora de a finan a conflictul ar fi fost diminuate de refuzul altor state de a le acorda credite i asisten statului de a salvgarda circula ia monetar financiar . A recunoscut, de asemenea, c subestimase puterea i de a- i organiza resursele pentru a se mobiliza de r zboi.

Aceasta a ar tat capacitatea statului de a interveni n diviziunea muncii i de a controla gradul de interdependen , de i o asemenea interven ie politic ar fi putut avea costuri economice foarte mari. Pe de alt parte, Angell a considerat c r z boiul i confirmase teza principal i s-a opus cu nver unare deciziei de la Versailles de a impune costuri imense pentru repara ii de r zboi Germaniei nfrnte. Pentru Angell, o asemenea m sur era inutil ntr-o epoc n care bun starea nu se mai m sura n aur, ci n m rfuri i n valoarea acestora. Pedepsind Germania, alia ii i f ceau r u lor n i i, din moment ce Germania trebuia reabilitat pentru a putea pl ti repara iile cerute de nving tori. Cum ar ta Navari:

era vorba despre acel postulat pentru care el s-ar fi putut felicita f r rezerve n timpul negocierilor de pace de dup primul r zboi mondial, sindicatele franceze refuzau s primeasc m rfuri germane n contul repara iilor, din cauza concuren ei; singurul mod n care Germania a tit, n ultim instan , a fost printr-o tax pe comer ; i, n pl principal pe baza mprumuturilor americane, economia german s-a redresat i a putut pl ti.

Mai trziu, pe lng reflec iile asupra adecv rii tezei sale la realitate, n lumina experien ei primului r zboi mondial i a lec iilor sale mai cuprinz toare, Angell i-a concentrat aten ia tot mai mult asupra nevoii unor reforme politice interna ionale pentru a preveni un alt r zboi mondial. Din moment ce r zboiul izbucnise deja, era clar c nimeni nu se putea baza doar pe procesele economice pentru a mpiedica conflictele violente. Pe lng necesitatea constant de a instrui, Angell era un credincios sus in tor al eforturilor interna ionale de promovare a dezarm rii i de domina ie a dreptului interna ional prin Liga Na iunilor. Angell nu a fost nicicnd pacifist. Nu credea c for a nu ar trebui folosit niciodat n chestiunile interna ionale. n studiul s u privind pacifismul n Marea Britanie n prima jum tate a secolului al XX-lea, Martin Ceadel face distinc ie ntre pacifism i ceea ce el nume te pacificism, adic opinia c r zboiul, de i necesar uneori, este ntotdeauna un mod ira ional i inuman de a rezolva disputele i c prevenirea lui ar trebui s fie ntotdeauna o prioritate politic dominant . Angell a fost un pacificist i un sus in tor zelos al securit ii colective n rela iile interna ionale. El a crezut c , din moment ce domina ia legii este crucial pentru men inerea p cii n interiorul statelor, ar trebui s i se acorde un rol similar i la nivel interna ional. Astfel, de i a sus inut principiul dezarm rii, niciodat nu s-a al turat acelor pacifi ti care militau pentru dezarmarea unilateral . Angell a regretat modul n care Germania a fost tratat la Versailles i, la nceputul anilor 30, a vrut s recreeze o n elegere de tipul concertului european din secolul al XIX-lea. Ar fi trebuit ca n special Germania i Italia s primeasc statute i drepturi egale cu celelalte mari puteri ale Europei i ca Liga Na iunilor s caute a fi ct mai universal n ceea ce prive te selec ionarea membrilor. Nevoia unor m suri de ngr dire a Germaniei i Italiei, la sfr itul anilor 30, a fost ea ns i, ntr-o oarecare m sur , consecin a tratamentului care li s-a aplicat de c tre alia i la sfr itul primului r zboi mondial. V zndu-l pe Angell mai degrab ca realist dect ca idealistul care era acuzat a fi (n mod special de E. H. Carr, n The Twenty Years Crisis), J. D. B. Miller arat cum, n practic , aceste etichet ri sunt nesigure n ceea ce prive te diferen ierea dintre cele dou moduri de gndire:
Utopi tii (ca Angell) sugeraser f r nici o ndoial c ar fi putut exista o cale nedureroas de ie ire din dificult ile create de preten iile Italiei i Germaniei; dar tot ei au propus i o alian ntre SUA i Uniunea Sovietic , Marea Britanie i Fran a care, n cele din urm , s-a i realizat. Reali tii Carr desconsideraser posibilitatea unei alian e, dar e uaser n a- i da seama c Hitler nu era doar un politician

obi nuit, care ar fi putut fi cump rat cu un mprumut i cu praful n ochi al posibilit ii unor concesii comerciale i coloniale.

De i s-a opus ntotdeauna ideii c un colonialism clasic era important pentru men inerea prosperit ii economice a puterii metropolitane, Angell nu a fost un opozant al ideii de imperiu. Spre deosebire de al i liberali, precum Hobson, Angell nu a crezut c decolonizarea i neamestecul erau importante n sine, ca instrumente ale libert ii politice i drept contributori la stabilitatea interna ional . Angell a fost un ardent adversar al na ionalismului, oriunde s-ar fi manifestat i a sus inut ideea c decolonizarea era, mai degrab , compatibil cu propagarea na ionalismului dect opus acestuia. El a considerat iluzia suveranit ii politice i economice ca fiind mai pu in important dect asigurarea ordinii politice i extinderea domniei legii la toate popoarele, fie c erau formal independente sau nu. Angell a fost ntotdeauna foarte sceptic cu privire la con tiin a public (public mind) n a a-numitele democra ii. Credea, ca i Hobson, c r zboiul survenea adesea din cauza ovinismului, na ionalismului deformat i abilit ii elitelor militare de a manipula viziunile propriilor cet eni cu privire alte state. Acesta fiind cazul lumii dezvoltate, cu att mai probabil era i cazul lumii a treia, cu lideri chiar i mai pu in ngr di i de pres dect cei din statele moderne industrializate. n excelenta sa analiz critic asupra contribu iei lui Angell la studiul rela iilor interna ionale n secolul al XX-lea, Cornelia Navari se concentreaz asupra a trei principale puncte slabe ale operei acestuia. Mai nti, chiar dac analiza lui asupra interdependen ei ca func ie a diviziunii muncii este un pas nainte fa de liberalismul secolului al XVIII-lea (care lega necesitatea pie elor economice de legea natural ), ea are nc puncte slabe. De i analiza sa empiric s-a limitat la Europa i, n special, la Germania i Anglia, Angell a fost nclinat s fac generaliz ri care nu erau sus inute de realitate. Interdependen a, dup cum mul i autori au sus inut de atunci, nu ar trebui n eleas ca nsemnnd egalitatea gradului de dependen dintre diferite state. De aceea, metafora b rcii sparte induce n eroare. n cel mai bun caz, interdependen a este limitat la anumite regiuni ale lumii; ea nu este universal lume n care c tigurile relative din comer i rareori statele sunt la fel de vulnerabile sub aspectul costurilor unui eventual r zboi. Dar, din moment ce nu sunt n mod egal vulnerabile, ntr-o i cooperare sunt distribuite inegal, poate fi ra ional pentru anumite state s renun e la c tigurile absolute ob inute din cooperare pentru a- i asigura securitatea relativ . n al doilea rnd, Angell nu a contribuit prea mult la n elegerea na ionalismului. El ura na ionalismul n toate formele sale, dar avea mai degrab pornirea s fac remarci generale despre sl biciunea i vulnerabilitatea con tiin ei publice la manipulare prin inocularea ideilor na ionaliste, dect s recunoasc vreo legitimitate moral identit ii na ionale. Ca urmare, de i nu a prezis niciodat c r zboiul ar urma s dispar ca efect al interdependen ei economice, a crezut c a a ar trebui. De aceea, nu a reu it s ia n considerare posibilitatea existen ei unor motive u or de sus inut pentru a duce un r zboi, n pofida costurilor sale economice. Colin Gray observa:
Problema central este aceea c , de i Omul este Economic, el este, de asemenea, i Politic, Religios i, posibil, Militar (dac nu chiar R zboinic) prin natura sa chiar dac s-ar putea defini, m sura i ob ine bun starea economic , ce s-ar realiza? Dac , ab extensio,

bun starea economic trebuie s includ valorile securit ii fizice i politice, poate chiar i securitatea con tiin ei, ce utilitate i-ar r mne acestui concept-valoare?

n al treilea rnd, Angell tindea s presupun c exista o rela ie invers ntre interdependen a economic dincolo de grani ele teritoriale i puterea guvernelor de a controla ceea ce se petrecea n interiorul acestor grani e. Nu a f cut niciodat o distinc ie sistematic ntre state i guverne i nici nu a acceptat c statul este constituit din mai mult dect aparatul guvernamental formal. Institu ii precum presa, grupurile de lobby, institutele de cercetare au fost absorbite n structura guvern rii moderne. n timp ce guvernul i poate pierde din for a de determinare a politicilor sectoriale, el c tig mai mult prin coordonarea, interven ia n i, n cele din urm , legitimarea activit ilor multor agen i informali definitorii pentru statul modern. n ciuda existen ei lor, aceste observa ii privind opiniile lui Angell nu tirbesc imensa sa contribu ie la studiul rela iilor interna ionale, n eleas n contextul locului i timpului s u. Acum tim mai multe dect n vremea sa despre natura i amploarea interdependen ei n politica mondial , iar dezbaterea privind rela ia acesteia cu r zboiul este mult mai sofisticat dect atunci. Angell a f cut mult pentru a pune bazele interna ionalismului liberal i a contribuit la combaterea mitului potrivit c ruia r zboiul este o ntreprindere profitabil . Apelul la ra iune i nevoia de educa ie n domeniul rela iilor interna ionale au fost i ele foarte importante. Orice s-ar crede despre con inutul unora din argumentele sale, ncercarea lui de a aplica ideea unui interes propriu luminat la domeniul rela iilor interna ionale este nc o puternic surs de inspira ie pentru cercet tori.

CHARLES BEITZ Cei mai mul i dintre liberalii prezenta i n aceast parte a lucr rii sunt empiri ti. De i motiva i de valorile liberale ale libert ii individuale, egalit ii politice i democra iei, ei sunt n principal preocupa i de modurile n care rela iile interna ionale promoveaz sau obstruc ioneaz aceste valori. Beitz este un teoretician important, interesat de justificarea acestor valori i de modul n care pot fi furnizate indivizilor, la scar global , motive de comportare concordant cu aceste valori. Cu alte cuvinte, el vrea s elaboreze principii de drept acceptabile n sine, la care s ne putem conforma n mod rezonabil, dat fiind c indivizii i statele sunt entit i complexe din punct de vedere motiva ional. Cartea sa, Political Theory and International Relations (1979), este o ncercare de a urm ri dou obiective de baz ale teoriei politice: elaborarea unui ideal al vie ii colective i a unui argument conving tor asupra motivului pentru care acesta ar trebui promovat. Thomas Nagel ar ta: Un ideal, orict de atractiv ar putea fi de contemplat, este utopic dac indivizii concre i nu pot fi motiva i s tr iasc dup tiparul lui. Dar un sistem politic care este legat complet de motivele individuale poate da gre n a ntruchipa orice ideal. Aceste dou dimensiuni ale proiectului lui Beitz sunt inextricabil legate una de alta, din moment ce el este la fel de procupat s evite eticheta de idealist pe ct este s apere principiile liberale.

Din teza de doctorat a lui Beitz, sus inut la Universitatea Princeton la mijlocul anilor 70, a rezultat lucrarea Political Theory and International Relations. A fost o perioad interesant att din punct de vedere intelectual, ct i politic. Pe de o parte, teoria politic se afirma n SUA dup o perioad lung de somnolen i marginalizare, n plin domina ie a pozitivismului i behaviorismului din tiin a politic american . Valorile erau adesea asociate cu emo iile sau preferin ele indivizilor, legndu-se moralitatea de domeniul opiniilor. Filozofia politic dominant n mediul academic era utilitarismul, care sus inea un principiu aparent simplu, maximizarea bun st rii sociale i a fericirii. Acest principiu coexista cu ideea liberal c drepturile indivizilor nu ar trebui sacrificate n interesul bun st rii sociale, dar acelora care au crezut ntr-o asemenea idee le-au lipsit argumentele filozofice mpotriva gndirii utilitariste predominante. Pe de alt parte, n studiul rela iilor interna ionale existau indicii privind inadecvarea paradigmei realiste la studiul unei lumi de interdependen e complexe. Gnditori ca Robert Keohane i Joseph Nye sus ineau c imaginea politicilor de putere n statele autonome (self-contained) era, dac nu totalmente perimat , oricum nepotrivit interna ional . Era nevoie s fie examina i al i actori dect statele, cum ar fi corpora iile multina ionale i mi c rile sociale transna ionale, fiecare cu importan a proprie. Distribu ia puterii militare era din ce n ce mai irelevant , argumentau ei, n timp ce imaginea anarhiei era nlocuit de ceea ce Wolfram Hanreider numea o nou convergen a proceselor politice interna ionale i na ionale. Politicile privind distribu ia economic erau, adesea, cel pu in la fel de importante ca i politicile de securitate militar . Rena terea teoriei politice n SUA s-a datorat, n mare m sur , unei singure personalit i, John Rawls, i c r ii sale A Theory of Justice (1971). Beitz a profitat de oportunitate i a sus inut c principiile drept ii elaborate de Rawls puteau ndeplini cele dou func ii ale teoriei politice la scar global , acum, c reali tii i pierduser , aparent, unul din argumentele lor principale mpotriva integr rii teoriei politice i rela iilor interna ionale. Acestea din urm nu mai erau o aren a continuit ii i necesit ii, n forma politicilor de putere, n timp ce (a a cum credea Beitz) idealurile colective ale teoriei politice liberale puteau fi ap rate ca interese universale proprii. Pentru a n elege bazele argumenta iei lui Beitz, se impune deci o scurt prezentare a lucr rii lui Rawls. Acesta a furnizat o metod unic pentru identificarea principiilor de justi ie care protejeaz drepturile individului. n acest sens, el a dezvoltat principiile de justi ie care ap rau nu numai libert ile civile i politice tradi ionale, ci i o mp r ire mai echitabil a veniturilor, bog iei, educa iei, ofertelor de munc ,s n t ii i a altor bunuri esen iale pentru a asigura bun starea i demnitatea tuturor, inclusiv a celor defavoriza i. Metoda pe care Rawls a folosit-o pentru a elabora aceste principia se bazeaz pe tradi ia contractului social, trasat de Hobbes, Rousseau i Kant. Dar, n loc de a postula anumite caracteristici ale naturii umane pentru a stabili condi iile contractului, Rawls a sugerat ideea unei pozi ii originare. Aceasta este o situa ie ipotetic n care un v l de ignoran ne mpiedic s ne recunoa tem talentele naturale, principiile morale i rangul n ordinea social , astfel nct s putem alege n mod ra ional principia de justi ie care nu pentru a analiza problemele importante i noile orient ri din economia politic

sunt n favoarea noastr . F r a- i cunoa te religia, vei alege un principiu de toleran guverna societatea.

religioas pentru a

Necunoscnd clasa social din care faci parte, vei alege principii care s garanteze egalitatea corect de anse i s - i maximizeze succesul n via , dac ajungi s fii printre cet enii cei mai pu in favoriza i. Orice persoan ra ional va alege aceste principii, deoarece nu exist nimic care s ne deosebeasc unul de cel lalt n aceast pozi ie originar , unde cu to ii suntem persoane care aleg ra ional. n acest caz suntem persoane morale libere i egale, conduse de sim ul justi iei drept corectitudine pentru a dezvolta principii care ne leag unii de ceilal i i de care ne ata m att noi, ct i societatea ca ntreg. Substan a politic a teoriei lui Rawls const n ncercarea de a integra critica socialist n liberalism. Primul principiu de justi ie afirm libertatea i egalitatea, acordnd prioritate asigur rii libert ilor liberale fundamentale de gndire, con tiin , exprimare, asociere, vot universal, protec ie fa de arest ri abuzive i dreptul de a de ine proprietate. Al doilea principiu de justi ie are dou p r i. Mai nti, este principiul diferen ei. Inegalit ile sociale i economice sunt justificate doar dac sporesc beneficiile cet enilor mai pu in avantaja i. n al doilea rnd, se cere o egalitate universal de anse, nu numai a anselor de a munci, ci i a anselor n via , indiferent de clasa social . Astfel, justi ia lui Rawls descrie un liberalism pentru cei mai pu in avantaja i, care pl te te tribut criticii socialiste. Principiul diferen ei i protejeaz pe s raci atta timp ct ridicarea nivelului lor de trai e posibil . n mod similar, egalitatea de anse merge, dincolo de liberalismul clasic, pn la a cere educa ie compensatorie i limitarea inegalit ilor economice. Importan a lui Rawls n istoria teoriei politice este acum recunoscut . Beitz afirm c el este la fel de important i n studiul rela iilor interna ionale, n ciuda faptului c Rawls nsu i atinge foarte pu in acest subiect. Nu l ignor , dar sus ine c , i la nivel global, ntre state, consecin ele pornirii de pe o pozi ie originar ar duce la principii familiare, deja existente n dreptul interna ional:
Principiul de baz al dreptului na iunilor este principiul egalit ii. Popoarele independente organizate n state au anumite drepturi fundamentale egale. Acest principiu este analog drepturilor egale ale cet enilor ntr-un regim constitu ional. O consecin a acestei egalit i a na iunilor este principiul autodetermin rii unui popor, dreptul unui popor de a- i rezolva propriile probleme f r imixtiunea unor puteri str ine. Altul... este dreptul la autoap rare mpotriva unui atac extern, inclusiv dreptul de a forma alian e de ap rare pentru a- i proteja acest drept. Un alt principiu este acela c tratatele trebuie s fie respectate... dar n elegerile de a coopera, n cazul unui atac nejustificat, sunt nule ab initio.

Rawls nsu i este neclar, nereu ind s fac distinc ie ntre na iuni i state. n oricare din cele dou cazuri, Beitz nu vede nici un motiv pentru a ngr di pozi ia originar a indivizilor la nivelul unei na iuni sau al unui stat. El ap r o pozi ie cosmopolit radical , a justi iei interna ionale, mpotriva a ceea ce nume te concep ia moralit ii statelor. Drepturile statelor sunt ele nsele derivate din drepturile fiin elor umane i Beitz nu vede nici un motiv care s limiteze cel de-al doilea principiu, care ine de justi ia distributiv , la

rela iile dintre cet eni n interiorul grani elor teritoriale ale statelor suverane. Din punct de vedere moral, frontierele teritoriale sunt arbitrare, consecin mai degrab a ntmpl rii istorice dect a deliber rii morale. De aceea, el este oarecum sceptic cu privire la principiul autodetermin rii ca fiind limitat la acele state care se ntmpl s existe la un moment dat n istorie. Cine este subiectul relevant al autodetermin rii? Care este scopul autodetermin rii? Autonomia politic a anumitor grupuri sau suveranitatea statal deplin ? Ceea ce conteaz pentru Beitz este ntietatea moral a indivizilor, nu obscurele caracteristici mp rt ite ale grupurilor:
Ideea c statele ar trebui s fie respectate ca surse autonome de finalit i i c , de aceea, nu trebuie s fie stnjenite, apare ca un corespondent al ideii c indivizii ar trebui respecta i ca fiin e autonome. Dar analogia este gre it . Corespondentul autonomiei individuale la nivelul statelor este conformitatea institu iilor lor de baz cu principii de justi ie adecvate... principiul autonomiei statului ... nu poate fi corect interpretat f r a aduce n discu ie justi ia social care, de regul , este considerat ca apar innd teoriei politice a statului.

Dac Beitz are dreptate, iar principiile lui Rawls despre justi ie sunt ntr-adev r adecvate la nivel global, atunci mult din ceea ce este considerat drept studiu al eticii interna ionale trebuie complet regndit. ntr-adev r, Beitz este foarte clar asupra acestui punct. Analogia hobbesian dintre indivizi i state, pe care mul i studen i i-au nsu it-o nc de la primul curs de rela ii interna ionale, este gre it . Beitz a dedicat o parte nsemnat din cartea sa expunerii permanente a m surii n care studiul rela iilor interna ionale este astfel fundamental viciat; abia Rawls ne furnizeaz principii universale de justi ie care ar trebui aplicate la nivel global. Mai mult nc , ele pot fi aplicate sau, cel pu in, condi ia de interdependen face i mai posibil acest lucru acum mai mult ca niciodat i Beitz insist asupra justific rii contractuale c persoane de diferite cet enii au obliga ii reciproce distributive, asemenea cet enilor aceluia i stat. Obliga iile distributive interna ionale sunt bazate pe justi ie, nu pur i simplu pe ajutorul reciproc. Cu o singur carte, Charles Beitz a reu it s trezeasc interesul unei noi genera ii de cercet tori pentru valoarea teoriei politice n rela iile interna ionale. El a fost capabil s foloseasc opera lui Rawls pentru a dovedi netemeinicia argumentelor epistemologice care asimileaz moralitatea emo iilor ori obiceiurilor (scepticism etic) i a putut s invoce interdependen a economic pentru a ataca argumentele fundamentale conform c rora rela iile interna ionale sunt un domeniu nepotrivit pentru etica aplicat (ceea ce s-ar putea numi imposibilitate etic ). A adar, din multe puncte de vedere, Political Theory and International Relations este o lucrare foarte important pentru cei care cerceteaz teoria politic i rela iile interna ionale. Ea caut s integreze n tiin a politic dou subdomenii, care s-au dezvoltat pe dou c i diferite. Martin Wight argumentase c teoria politic era limitat la stat i c domeniul cel mai apropiat teoriei politice, n rela iile interna ionale, era filozofia istoriei. Dac Beitz avea dreptate, situa ia era pe punctul de a se schimba. ntr-o anumit m sur , situa ia s-a schimbat mul umit , n parte, lui Beitz. Dar ar fi gre it s suger m c argumenta ia sa a fost larg acceptat i c s-ar putea continua pur i simplu s se n eleag complexitatea

justi iei distributive globale potrivit direc iilor trasate de Rawls. n mod cert, a se c uta, de pild , s se aplice la nivel global principiul distributiv ar fi o sarcin descurajatoare n sine. Desigur, Beitz recunoa te c teoria sa ar trebui considerat un ideal la care indivizii i statele trebuie s aspire i ar fi chiar motiva i s fac eforturi n acest sens. Nu este o eroare a teoriei faptul c exist o deosebire esen ial ntre presupozi iile sale i realitatea contemporan . Janna Thompson d unele sugestii asupra implica iilor pr pastiei dintre teoria n discu ie i practic :
Nu exist , n primul rnd, nici un organism politic mondial capabil s impoziteze indivizii boga i de dragul celor mai pu in nst ri i; nici un organism mondial capabil s asigure acele resurse de care s beneficieze cei nevoia i. Pentru a face aceast teorie aplicabil , avem nevoie cel pu in de o organiza ie capabil s administreze i s impun un sistem universal de distribu ie social .

Inutil s mai spunem c nu avem nimic de acest gen n lume i este ndoielnic c justi ia distributiv ar putea fi vreodat practicat pe liniile trasate de Rawls f r i mai multe restric ii drastice asupra de constrngerea capitalismului global dect Rawls sau Beitz ar fi preg ti i s accepte. Motivul este c interven iile politice pe pia a liber ar submina alte valori pe care liberalii le pre uiesc, cum ar fi libertatea fa statal (sau suprastatal !) i dreptul de proprietate. S-ar putea atunci concluziona c Beitz a reu it s intersecteze teoria politic i rela iile interna ionale, chiar dac dificultatea de a- i atinge concret scopurile propuse este imens . Oricum, teoria n sine a fost subiectul mai multor critici, care trebuie luate n considerare de aceia care sprijin tipul de viziune cosmopolit articulat de Beitz. Dou dintre acestea se desprind n mod special. Mai nti, s-ar putea ca Rawls s aib bune motive filozofice s se opun sus inerii unei versiuni globale a teoriei sale asupra justi iei, chiar dincolo de evidentele dificult i de ordin practic. Dac a reu it s readuc un discurs despre drepturi n teoria politic i s nl ture domina ia intelectual a utilitarismului lui Benthamite, Rawls recunoa te acum c pozi ia originar nu este att de inocent pe ct pare. Aceasta ca r spuns la filozofia politic de tip comunitarist, care a atacat universalismul abstract al v lului de ignoran . S-a spus c teoria lui Rawls se bazeaz pe o concep ie gre it i incoerent asupra oamenilor, ca i cnd ar fi nempov ra i de scopuri comune, determinate social i constitutive. n eseurile mai recente, Rawls neag faptul c teoria sa ar presupune o concep ie metafizic asupra persoanei. Ca teorie mai degrab politic dect metafizic , ea urm re te s realizeze un consens ntre cet enii unei democra ii pluraliste care, cu toate acestea, se pot ndep rta de practicile lor sociale i pot reflecta asupra rezonabilit ii lor. n acest caz, exist motive serioase pentru a restrnge scopul teoriei la anumite societ i, cum ar fi Statele Unite. Rawls crede c societ ile ar trebui considerate ntreprinderi cooperative pentru avantaje reciproce i este dificil de v zut cum s-ar putea caracteriza sistemul mondial prin aceast sintagm . Chris Brown arat :
A a-numita societate mondial nu este o societate, deoarece nu creeaz prin cooperare un surplus care s fie mp r it; astfel de principii de justi ie distributiv nu sunt cerute la scar mondial , pentru c nu este nimic de distribuit. Societ ile individuale nu coopereaz , ns trebuie

s coexiste. Justi ia interna ional se refer la acest coexisten .

Astfel nct s-ar putea ca Rawls s aib dreptate cnd ajunge s exclud al doilea principiu al justi iei din arena interna ional , iar Beitz se n eal cnd i imagineaz un v l de ignoran global care nu genereaz altceva dect mult zgomot. Este destul de greu de imaginat un consens n interiorul comunit ilor na ionale asupra unei liste de bunuri esen iale ce trebuie distribuite. Despre societatea global nici nu poate fi vorba. A doua critic adus lui Beitz se refer la modul n care face apel la interdependen a interna ional pentru a- i justifica teoria. Exist aici cteva probleme. n primul rnd, dac se presupune c apelul justific numirea societ ii interna ionale drept o ntreprindere cooperativ , puterea acestuia este predispus la schimbare. Pn la urm , interdependen a este o variabil n rela iile interna ionale, nu o constant . A a cum spune Andrew Linklater, orice teorie care men ioneaz interdependen a drept cheie a dezvolt rii sale genereaz limit ri substan iale; aceasta ar fi o teorie regional i poate chiar una efemer . Ar avea o astfel i unde este n cel de teorie cele mai potrivite aplica ii n regiunile cele mai interdependente? Dac da, atunci, a a cum arat Brown, teoria lui Beitz func ioneaz cel mai bine acolo unde este cel mai pu in necesar rela iile dintre Europa Occidental i lumea a treia. mai nalt grad irelevant , adic n interiorul unor arii ca Europa de Vest, mai degrab dect aplicat la Acestea sunt critici puternice aduse ambelor elemente ale proiectului lui Beitz apelul s u la universalismul filozofic pentru justificarea drepturilor politice i economice i preten iile empirice ale acestui proiect cu privire la scopul teoriei n rela iile interna ionale. Cu toate acestea, de i Beitz a recunoscut for a criticilor aduse, opera sa r mne valoroas , ca o tentativ curajoas de a mbina teoria politic i studiul rela iilor interna ionale. De i nu reu e te s ofere o solu ie la conflictul dintre particularism i universalism n studiul eticii interna ionale, legitimitatea cercet rii n sine este acum acceptat n rela iile interna ionale. Political Theory and International Relations este o carte important , care a ajutat la ndreptarea dezbaterii n rela iile interna ionale ntr-o nou direc ie. Beitz chiar a avut dreptate s observe c
o asemenea dezbatere moral sistematic despre rela iile interna ionale a avut loc doar ntre sus in torii scepticismul interna ional i ai moralit ii statelor. Oricum cele mai presante probleme sunt acelea care separ moralitatea statelor de moralitatea interna ional .

Charles Beitz este n prezent profesor i decan n cadrul Colegiului Bowdoin din SUA. El a predat filozofie politic i rela ii interna ionale la Universitatea Princetown i la Colegiul Swarthmore, Pennsylvania. De asemenea, este membru al consiliului editorial al revistei Philosophy and Public Affairs.

MICHAEL DOYLE Doi factori au ac ionat mpotriva studierii sistematice a istoriei n cadrul colii anglo-americane de rela ii interna ionale. Primul este impactul a ceea ce s-ar putea numi afaceri curente (current affairs) asupra determin rii obiectului principal de studiu. Din dorin a de relevan r mne n pas cu problemele cotidiene, cercet torii pot fi cu u urin politic i din imboldul de a captiva i de titlurile zilnice, incapabili

i poate neinteresa i s aprofundeze i s ncerce s evalueze modelele mai durabile de comportament al statelor. n al doilea rnd, i vorbim despre o nemul umire tradi ional a cercet torilor n materie, c utarea legilor de comportament al statelor, n anii 50 i 60, a l sat urme de ne ters n domeniu. Istoria a fost studiat numai n m sura n care se credea c ar putea genera ipoteze verificabile ori furniza echivalentul unui laborator pentru testarea ipotezelor generate de o gndire logic i deductiv . Principalul motiv al includerii lui Michael Doyle n aceast carte este considera ia lui pentru istoria intern a domeniului. n recenta sa critic asupra modului n care rela iile interna ionale i istoria lor sunt prezentate n mare parte a literaturii de specialitate, Brian Schmidt deplnge ceea ce consider a fi prezenteismul cople itor al abord rilor:
Actualul consens teoretic al disciplinei, sau o versiune polemic a ceea ce ar fi trebuit s fie acest consens, este de fapt considerat definitiv i atunci trecutul este reconstruit ca o teleologie pe deplin manifestat n el... rezultatul net al acestei orient ri prezenteiste este acela c dezbaterea istoric , reconstruind fidel discursul istoric al ideilor, practicilor i conversa iilor, sluje te demonstr rii tezei despre natura contemporan a disciplinei.

Articolul lui Schmidt a fost publicat n 1994, cu trei ani nainte de apari ia a ceea ce este, n opinia mea, cel mai bun manual pentru studen ii n ultimul an la rela ii interna ionale contemporane, i anume Ways of War and Peace al lui Michael Doyle (1997). Cnd aceast carte a ajuns pe biroul meu, la jum tatea anului 1997, trebuie s m rturisesc c am suferit n t cere. Prima mea reac ie a fost s gndesc c era un alt manual american masiv pentru studen ii naivi din ultimii ani, ticsit de date contemporane, unde abund modele complicate cu s ge i aruncate pe toat pagina i sute de instantanee istorice care ilustreaz relevan a empiric a sugestivelor, dar cu validitate nedovedit , generaliz ri. Este, oricum, un text unic, de departe superior celor mai multe lucr ri care caut s introduc studen ii n domeniu ntr-o manier riguroas din punct de vedere teoretic. Valoarea sa rezid n capacitatea lui Doyle de a combina dou sarcini. Pe de o parte, el este capabil s prezinte paradigme clasice ale materiei, r mnnd totodat sensibil la contextul n care acestea au fost elaborate. Pe de alt parte, Doyle demonstreaz relevan a lor contemporan , extr gnd generaliz rile empirice relevante con inute n ele i supunndu-le unei examin ri riguroase, n lumina m rturiilor istorice. Aceasta este metoda pe care autorul a folosit-o cu mare succes n trecut, n special n lucr rile despre Kant i Tucidide, i n principala sa lucrare privind imperialismul.

Michael Doyle este profesor de politici i rela ii interna ionale la

coala Woodrow Wilson, director al

Centrului de Studii Interna ionale i director de studii postuniversitare la Departamentul de tiin e Politice al Universit ii Princeton. N scut la Honolulu, Hawaii, Doyle a fost educat n Fran a i Suedia i a absolvit Liceul Iezuit din Tampa, Florida. A studiat la Academia For elor Aeriene din Statele Unite nainte de a se transfera la Universitatea Harvard, unde a ob inut licen a, masteratul i doctoratul n tiin e politice. nainte de a ajunge la Princeton, a predat la Universitatea Warwick i la Universitatea Johns Hopkins. n 1993, a fost vicepre edinte al Academiei Interna ionale a P cii i n prezent este Senior Fellow la International Peace Academy din New York. Este editorul pentru America de Nord al publica iei International Peacekeeping i unul din membrii Council on Foreign Relations din New York. nainte de publicarea c r ii Ways of War and Peace, Doyle era cunoscut pentru lucr rile sale privind imperialismul european al secolului al XIX-lea, ca i pentru analizele sale riguroase cu privire la presupusa corela ie dintre predominan a democra iei liberale n interiorul statelor i absen a r zboiului dintre acestea. n 1986, a publicat Empires, o analiz profund , multicauzal a imperialismului european. Acesta din urm , sus ine el, a fost slab definit n literatura de specialitate, ceea ce face dificil elaborarea unor ipoteze testabile asupra cauzelor fenomenului. Doyle define te imperialismul ca o rela ie formal sau informal , n care un stat controleaz suveranitatea politic efectiv a altuia. O explica ie cuprinz toare a imperiului ar trebui, prin urmare, s demonstreze natura unui astfel de control efectiv, s arate motivele dorin ei de a avea un astfel de control i ar justifica fie supunerea, fie rezisten a ineficace a societ ii periferice fa de puterea imperial . Orice teorie care ar ncerca s descrie i s explice rela iile imperiale ar trebui, sus ine el, s ia n considera ie patru factori: interesele i capacit ile metropolei; interesele i capacit ile periferiei; dinamica for elor transna ionale; natura rela iilor din cadrul sistemului interna ional. For ele transna ionale sunt mijloacele prin care puterea imperial afecteaz periferia. Acestea pot fi militare, comerciale sau misionarreligioase ori o combina ie a celor trei. Rela iile din interiorul sistemului interna ional se refer la echilibrul de putere dintre statele imperiale. Doyle critic teorii precum cele ale lui Lenin, Hobson i Schumpeter, care condamn imperialismul n primul rnd ca urmare a nevoii statelor metropolitane de a se extinde. De asemenea, el critic teoriile care blameaz imperialismul pentru sl birea i pr bu irea statelor periferice. Pentru Doyle, imperialismul nu este doar rezultanta for elor compuse ntr-o parte sau alta a sistemului interna ional. Mai degrab , na iunile i societ ile vin n contact unele cu altele prin intermediul for elor transna ionale. Imperialismul este un posibil rezultat al acestor contacte, apari ia lui depinznd de interesele i de capacit ile relative ale societ ilor implicate. n special trei caracteristici diferen iaz statele cu poten ial imperialist de statele ce pot fi supuse st pnirii imperiale. M rimea i bog ia, suficient de relevante, nu sunt ns factori-cheie, de i pot afecta lupta dintre statele imperiale i pot avea un efect asupra scopului acestora de a forma un imperiu. Tr s turile importante ale posibilelor state imperiale sunt centralizarea politic , unitatea i diferen ierea n raport cu alte state.

Astfel, un stat nalt centralizat, unificat, cu un profil puternic, precum Anglia, este probabil s cople easc statele descentralizate, fragmentate, mai pu in diferen iate, cu care vine n contact, rezultnd imperialism chiar dac statele- int , cum ar fi China i India, sunt mult mai mari i chiar mai bogate n resurse. De asemenea, Doyle sugereaz c imperialismul are importante varia ii, care trebuie explicate. Unele imperii i-au exercitat direct st pnirea, n vreme ce altele au condus indirect prin liderii indigeni din colonii. Doyle sus ine c tipul de exercitare a st pnirii nu depinde n mod determinant de scopurile puterii imperiale. El re ine chiar ideea c , n general, puterile europene au preferat domina ia informal n colonii, acolo unde a fost posibil, ca o modalitate mai pu in costisitoare de a ob ine drepturile comerciale la care ineau att de mult. Totu i, comer ul cerea securitate, domnia legii i un cadru de echilibru ntre interesele reprezentan ilor puterii imperiale i ale membrilor statelor periferice. Dac ace tia din urm erau constitui i n triburi slab diferen iate, statul periferic nu putea asigura condi iile men ionate. Centrul imperial a trebuit, n astfel de cazuri, s exercite direct st pnirea n colonii i s i asume asigurarea condi iilor care i erau necesare prin autoritatea consular . Astfel, construc ia statului la periferie a fost o consecin imperiale. n schimb, atunci cnd statul periferic a avut o structur feudal sau patriarhal mai diferen iat , a putut ndeplini multe din aceste necesit i ale metropolei, asigurnd cel pu in controlul propriei popula ii. Puterea metropolitan a putut face atunci n elegeri cu statul periferic cu privire la comer i la protec ia emisarilor s i. Rela ia dezvoltat astfel ntre cele dou ar putea fi descris la nceput ca inegal sau de dependen , dar nc nu poate fi vorba de un imperiu. Aceste structuri ns s-au dezintegrat adesea sub presiunea datoriilor coloniei fa de centru. Statul periferic mprumut , dintr-o multitudine de motive, de la investi ii la consumul propriu, dar, n majoritatea cazurilor, investe te prea pripit pentru a- i mai putea pl ti datoriile. n acest context, statului imperial i este posibil s exercite mai mult control asupra economiei i bugetului coloniei. Astfel, st pnirea indirect , dezvoltat ca suveranitate efectiv a statului periferic, sl be te. Caracteristicile periferiei dau seama deci de multe din tr s turile st pnirii imperiale. ns ele nu explic n ce situa ii ritmul imperialismului este probabil s se accelereze, nici criteriile pe baza c rora unora dintre colonii li se atribuie o importan cople itoare sau care dintre marile puteri ar putea deveni lider n competi ia dintre posibilele centre imperiale. Pentru l murirea acestor aspecte, Doyle are n vedere caracteristicile sistemice locale din interiorul statului imperial. Astfel, factorii sistemici pot l muri accelerarea imperialismului dup 1870. Pn la acel moment, cnd suprema ia naval i industrial britanic era larg recunoscut , statele europene se mul umeau s utilizeze, pentru comer ul exterior, puncte comerciale sigure ca urmare a Pax Britannica. Dup 1870, orchestrarea de c tre Bismarck a alian elor continentale i ncercarea puterilor europene de a c tiga pie e sigure prin propriile lor eforturi de industrializare au condus la o lupt pentru controlul unor teritorii ndep rtate, viznd n principal regiunile nerevendicate din Africa. Urm rind modul n care sistemul interna ional multipolar a afectat modelul imperialismului, Doyle examineaz ndeaproape maniera n care considerentele interne au determinat eforturile imperiale ale a activit ilor

Fran ei, Marii Britanii, Germaniei i Spaniei. De fapt, Doyle i ncheie cartea sus innd c o combina ie ntre sc derea intereselor imperiale ale puterilor europene i coeren a crescnd a statelor periferice a nsemnat sfr itul imperiului n secolul al XX-lea. Cartea Empires reprezint un bun exemplu al modului n care Doyle s-a ncadrat n teoria clasic interna ional . Mai nti, el i cite te pe teoreticienii tradi ionali ai problemei, rednd argumentele lor cu considera ia cuvenit contextelor n care i sus ineau punctele de vedere. Apoi, extrage din lucr rile lor un set de generaliz ri empirice. n al treilea rnd, examineaz cu grij dovezile pentru a vedea ct de bine rezist teoriile clasice la testul timpului. Abordarea este precaut , iar concluzia c r ii nu este surprinz toare. Nu a fost suficient o singur explica ie a imperialismului la baza imperiilor se afl o combina ie de cauze. n acela i timp, cartea lui Doyle arat clar nevoia de a evita explica iile simpliste, unicauzale, ale complexelor procese transna ionale i interna ionale. n 1983, Doyle s-a angajat ntr-o analiz la fel de aprofundat a operei lui Immanuel Kant. El a fost printre primii teoreticieni care au descoperit, dup o analiz exhaustiv a documentelor istorice, ceea ce Kant a prezis i a sperat s se realizeze, i anume apari ia unei zone de pace ntre statele democratice liberale. Doyle a redat chestiunea astfel:
De i statele liberale s-au implicat n numeroase r zboaie cu cele nonliberale, a mai fost totu i nevoie ca statele liberale constitu ionale s se angajeze i n r zboaie unele cu altele. Nimeni nu trebuie s sus in c aceste r zboaie sunt imposibile; dar exist dovezi care par s indice o important dispozi ie spre lipsa st rii de r zboi ntre statele liberale... o zon liberal a p cii, o uniune pacifist a fost men inut i s-a extins, n ciuda numeroaselor conflicte de interese economice i strategice.

La aceast concluzie au ajuns mai mul i teoreticieni ai rela iilor interna ionale, n special Fukuyama, care sus ine c , o dat cu ncheierea r zboiului rece, cu pr bu irea comunismului i cu a a-zisa expansiune a democra iilor liberale pe ntreg globul, r zboiul dintre state a devenit o realitate pe cale de dispari ie. Doyle ns este mult mai precaut. De i accept mo tenirea liberalismului n privin a ideii apari iei unei zone de pace ntre statele liberale, nsu i succesul liberalismului, din motivele subliniate de Kant nc din secolul al XVIII-lea, ofer , n opinia lui Doyle, motive de ngrijorare fa nonliberale:
Chiar constrngerile constitu ionale, interesele comerciale comune i respectarea interna ional a drepturilor individului, elemente care promoveaz pacea ntre statele liberale, pot conduce la conflicte n rela iile dintre societ ile liberale i cele nonliberale (...) Conform practicii liberale, unele state nonliberale ... nu ob in dreptul de a fi independente de interven ia str in independen a politic i nici nu se presupune c respect i integritatea teritorial a altor state. Mai

de un sistem mixt de state liberale i

degrab , conflictele de interes sunt interpretate ca pa i ntr-o campanie de agresiune mpotriva statelor liberale.

Pentru a simplifica, dac explica ia p cii dintre statele liberale are n vedere chiar liberalismul acestora, este tentant s afirmi c rela iile dintre statele liberale i cele nonliberale nu pot fi pa nice, pentru c ultimele sunt, ntr-un anumit fel, n r zboi cu propriile popoare. Din lipsa legitimit ii interne, statele nonliberale vor fi mai dispuse (alte condi ii r mnnd constante) s se angajeze n agresiuni mpotriva altor state dac este n interesul liderilor lor s o fac . Doyle nu neag ideea c lucrurile ar sta a a, ci doar c statele liberale, precum SUA, ar putea ac iona pe baza acestei presupozi ii i c deci nu ar dori s acorde statelor nonliberale acela i grad de respect pe care l ofer altor state liberale. ntr-adev r, folosirea termenului politic de domolire (appeasement), n fapt o politic abuziv , aplicat Marii Britanii n anii 30 sau Statelor Unite n perioada de destindere a rela iilor cu fosta Uniune Sovietic de la sfr itul anilor 60, se datoreaz , ntr-un fel, acestui mod de a gndi. La fel, atunci cnd statele liberale intr n r zboi cu cele nonliberale, Doyle sugereaz c ele sunt predispuse spre ceea ce el nume te impruden lume care include state liberale i state nonliberale nu este n mod necesar una foarte stabil doz s n toas de pruden realist din partea oamenilor de stat liberali. Studiul lui Doyle despre Kant i pacea liberal este inclus n ultima sa lucrare, Ways of War and Peace. Aici, ca i n cartea despre teoria i practica imperialismului, Doyle aplic metodologia tiin ei sociale contemporane n scopul reconsider rii teoriilor clasice ale rela iilor interna ionale. Este un excelent studiu-sintez teoretic din trei motive. n primul rnd, este un studiu analitic deosebit al abord rilor clasice ale disciplinei. ntr-adev r, dac cititorul caut un volum pe care s -l al ture celui pe care l cite te n prezent, care s se ocupe de gnditorii importan i de dinainte de secolul al XX-lea, atunci cartea lui Doyle este recomandabil fie i numai pentru acest motiv. Nu exist alt lucrare care s furnizeze att de bine date despre Tucidide, Machiavelli, Hobbes, Rousseau, Locke, Bentham, Smith, Schumpeter, Kant, Marx, Engels i Lenin. Prezent rile lui Doyle sunt foarte bine scrise, cu trimiteri la sursele importante pentru fiecare gnditor. n plus, pe alocuri sunt foarte amuzante. De pild , despre Rousseau: i-a dezv luit trziu adncile frustr ri psihologice i sexuale, din cauza c rora suferise att de mult, n memoriile sale, extraordinar de sincere din punct de vedere psihologic, Confessions. Vi-l pute i imagina pe Henry Kissinger sau pe Alexander Haig ori pe un alt sus in tor contemporan al realismului f cnd public faptul c a trecut prin via notele muzicale. Dar mai presus de toate a fost un geniu. n al doilea rnd, de i folose te o tipologie cam demodat ast zi, mp r ind gnditorii n reali ti, liberali i sociali ti, Doyle este n egal m sur sensibil la diferen ele dintre gnditorii fiec rei categorii. Dup cum bine spune, opiniile despre lume se aliniaz pe spectre, nu intr n categorii clare. n mod corespunz tor, ncadrarea teoreticienilor respectivi n cadrul fiec rui grup de c tre Doyle este dirijat de propriile lor argumente, nu de criteriile epistemologice predeterminate invocate de autor. Este chiar mbucur tor c nu exist nici o men iune despre filozofia tiin ei, pozitivism, postmodernism sau perspectivism. Cu alte cuvinte, Doyle face exact ceea ce cerea Schmidt n 1994 i ne ofer ceea ce cer ind s fie b tut? Pu in escroc, a nceput prin a se prezenta ca profesor de muzic tinerelor din Geneva nainte de a fi capabil s citeasc liberal i i necesit o imperialism liberal n ncercarea lor de a exporta doctrina liberal-democratic n restul lumii. Pe scurt, o

Schmidt nume te o istorie discursiv intern critic :


Sarcina este de a descrie evolu ia formelor conceptuale pe care le-a luat disciplina prin examinarea practicilor discursive care au condus la configura ii istorice diferite. Preocuparea unei astfel de istorii este de a reasambla discursul academic intern al rela iilor interna ionale urmnd o conversa ie relativ coerent .

Delimitarea diferen elor dintre reali ti este original

i folositoare.

Doyle face distinc ie ntre realismul fundamental, structural i constitu ional. De asemenea, are puncte de vedere interesante despre membrii a anumitei coli engleze, prefernd s situeze liberalismul ntre realism i socialism mai degrab dect n cadrul ideii de societate interna ional , dup modelul lui Martin Wight i Hedley Bull. n fine, Doyle nu se mul ume te s reconstruiasc o conversa ie ntre uria i disp ru i. El ia n considerare generaliz rile lor empirice i le evalueaz fa n fa cu probele empirice disponibile. Dat fiind c mul i dintre mentorii lui clasici sunt filozofi politici, simpla traducere a argumentelor lor normative n limbajul tiin ei sociale empirice este inadecvat , astfel nct lucrarea con ine dou capitole cuprinz toare privind etica interven iei i distribu iei interna ionale. ncheind cu o privire atent asupra viitorului prin lentilele fiec rui cadru normativ de analiz , n mod foarte corect, Doyle nu pretinde c ar fi capabil nici s ncheie, nici s dep easc dezbaterea clasicilor. Pledoaria sa pentru pluralism n teoria rela iilor interna ionale este o justificare potrivit a unei mai mari toleran e n ceea ce prive te cercet torii, deoarece, de i este liberal, recunoa te nevoia pruden ei realiste i este sensibil la inegalitatea ce inspir viziunile socialiste ale ordinii mondiale:
Un model pluralist al politicii mondiale nu reprezint o contradic ie a tiin ei, ci o baz a acesteia. Noi, ca fiin e umane gnditoare, nu trebuie s fim, i n mare parte nu suntem, euri singulare. Identit ile noastre moderne sunt pluraliste, se g sesc n identitatea individual , na ional i de clas , precum i n cea religioas , rasial i de sex. Nu putem evita multiplicitatea op iunilor nostre politice i, dac vrem s fim sinceri cu noi n ine, ar trebui s-o ncerc m.

FRANCIS FUKUYAMA Ca i lucrarea The Twenty Years Crisis (1945) a lui E. H. Carr, cartea lui Fukuyama The End of History and the Last Man (1992) a oferit o interpretare a semnifica iei sfr itului r zboiului rece care a captat puternic aten ia publicului. Aproape peste noapte, expresia sfr itul istoriei a devenit sinonim cu era de dup r zboiul rece, iar Fukuyama, pn atunci aproape necunoscut n domeniul rela iilor interna ionale, a devenit o celebritate intelectual . ntr-un anumit fel, aceast situa ie nu a fost tocmai fericit . Fukuyama nu a spus c istoria a ajuns la sfr it n sensul c politica, r zboiul i conflictele nu vor mai avea loc. El nu a afirmat nici c pr bu irea comunismului va transforma toate statele n democra ii liberale. Astfel de concep ii eronate sunt probabil o consecin a supraexpunerii lui Fukuyama n massmedia. Subtilitatea interpret rilor sale, un amestec ingenios de filozofie politic , istorie i futurologie experimental , poate fi n eleas numai printr-o citire atent a textului, ceea ce prea mul i comentatori au neglijat s fac . n mod ironic totu i, dac l s m deoparte recept rile simpliste ale ideilor lui Fukuyama, r mne neclar cum aceast carte a atras atta aten ie asupra ei n ultimul deceniu al secolului al XX-lea. Cele mai interesante aspecte ale c r ii din punctul nostru de vedere i cele mai pu in comentate erau mai degrab legate de caracteristicile ultimului om dect de sfr itul istoriei n sine. Din nou, cei care au pus accentul pe prima parte a c r ii au minimalizat aceste aspecte. Numai dac se observ pesimismul din argumentarea lui Fukuyama este posibil s se evite tenta ia de a-l adula sau condamna, din presupunerea, eronat , c scrierea sa ar fi, n principal, un exerci iu de triumfalism liberal la sfr itul r zboiului rece. Francis Fukuyama s-a n scut n 1953. A crescut n Statele Unite, dar are origini japoneze. Bunicul din partea tat lui a plecat din Japonia n 1905, cnd ara se afla n r zboi cu Rusia, iar mama sa provine dintr-o cunoscut familie de intelectuali japonezi. Ambii p rin i aveau nclina ii academice. Tat l s u era pastor protestant, iar Fukuyama se descrie pe sine drept un fel de agnostic cu orizont larg, dar f r a fi mpotriva clericalismului. A studiat la Universitatea Cornell i a ob inut doctoratul n tiin e politice la Harvard. Teza sa a avut ca subiect politica extern sovietic din Orientul Mijlociu. A petrecut de asemenea i ceva timp n Fran a, unde a studiat poststructuralismul, sub ndrumarea lui Jacques Derrida. Cnd a plecat de la Harvard, Fukuyama s-a al turat Corpora iei Rand (un influent think-tank din SUA) ca analist specializat n problemele politico-militare din Orientul Mijlociu i n politica extern a fostei Uniuni Sovietice. A de inut o varietate de func ii la Rand i n Departamentul de Stat al SUA n ultimii 15 ani. n prezent este profesor de politici publice la Universitatea George Mason. n vara anului 1989, Fukuyama a publicat un scurt articol n revista conservatoare The National Interest, intitulat The End of History?. Cea mai important lucrare a sa a fost scris ca r spuns la dezbaterea ce a urmat acestui articol, de i i cartea a continuat s provoace opinii foarte divergente din diferite p r i ale spectrului ideologic din SUA i din alte ri. De exemplu, John Dunn o descrie drept un volum pueril i o compar cu cel mai prost tip de lucrare semestrial a unui student american. n opozi ie cu acesta, Wayne Cristaudo o judec drept cea mai important ap rare a democra iei liberale de la lucrarea A Theory of Justice a lui John Rawls ncoace.

Cartea opereaz la mai multe niveluri. Dup Perry Anderson, nimeni nu a mai ncercat o astfel de sintez att de profund n ceea ce prive te premisa ontologic i att de aproape de suprafa a politicii globale. Dat fiind scopul lui Fukuyama, putem numai s tras m contururile argumenta iei sale, n speran a c cititorii nu vor substitui examinarea complet a textului cu ceea ce urmeaz . Orice lucrare care poate isca opinii att de divergente precum cele exprimate de Dunn i Cristaudo merit s fie citit cu anumite precau ii. Prin expresia sfr itul istoriei, Fukuyama se refer la istoria gndirii principiilor prime care stau la baza organiz rii politice i sociale. Argumentul s u este, nainte de toate, normativ. La sfr itul secolului al XX-lea, combina ia democra ie liberal -capitalism s-a dovedit superioar oric rei alternative de sistem economic/politic, iar sursa superiorit ii este capacitatea acesteia de a satisface trebuin ele primare ale naturii umane. Aceasta din urm este compus din dou dorin e fundamentale. Una este dorin a de bunuri materiale i bog ie, a doua (nc mai important ) este dorin a de recunoa tere (recognition) a valorii noastre ca fiin e umane de c tre cei din jur. Capitalismul este cel mai bun sistem economic pentru maximizarea produc iei de bunuri i servicii i pentru exploatarea tehnologiei tiin ifice n scopul producerii bun st rii. Totu i, cre terea economic este doar o parte a problemei. Fukuyama apeleaz la conceptul de recunoa tere al lui Hegel pentru a sublinia superioritatea democra iei liberale asupra rivalelor ei din arena politic . n timp ce cre terea economic poate fi promovat printr-o varietate de regimuri politice, inclusiv n cele fasciste, numai democra iile liberale pot ntmpina nevoia uman fundamental de recunoa tere, libertate politic egalitate. Hegel a fost cel care a sus inut c sfr itul istoriei va veni atunci cnd oamenii vor atinge nivelul de civiliza ie care s le satisfac nevoile i dorin ele fundamentale. Pentru Hegel, acest punct final a fost statul constitu ional. n versiunea sa, Hegel l-a v zut pe Napoleon ca pe vestitorul sfr itului istoriei la nceputul secolului al XIX-lea. Fukuyama afirm c avem nevoie de recuperarea idealismului filozofic hegelian i de abandonarea materialismului filozofic al lui Marx i al urma ilor s i, care credeau c socialismul era necesar pentru a dep i inegalit ile economice din interiorul societ ilor capitaliste. Fukuyama g se te n Hegel i o n elegere mai profund a naturii umane dect cea ntlnit la filozofi precum Thomas Hobbes i John Locke, care a ezau prezervarea sinelui mai presus de recunoa tere. Pe lng Hegel, Fukuyama face referire la Platon, dar i la Alexandre Kojeve, cel mai cunoscut comentator al lui Hegel. De la Platon, Fukuyama mprumut no iunea de thymos tradus fie ca spiritualizare (spiritedness), fie drept curaj (courage), dar i dorin (desire). Megalothymia este thymos-ul marilor oameni, al celor care schimb istoria, precum Caesar sau Stalin. Pe de alt parte, isothymia este cerin a umil de recunoa tere mai degrab n sensul egalit ii dect al superiorit ii. Istoria este o lupt ntre aceste pasiuni thymotice. Geniul democra iei liberale const n faptul c reprezint punctul final al acestei lupte. Dialectica st pn-sclav este motorul primar al istoriei, aceasta din urm neputnd fi niciodat stabil atta timp ct fiin ele umane sunt mp r ite n st pni i sclavi. Ultimii nu i vor accepta niciodat statutul, iar superioritatea democra iei capitaliste liberale const n capacitatea ei de a mp ca aceste pasiuni. Shadia Drury concluzioneaz astfel argumentul lui Fukuyama: i

Liberalismul pacific

i depolitizeaz lumea aristocratic a domina

iei prin transformarea politicii n economie. Liberalismul pacific acel thymos de st pn al primului om i l nlocuie te cu thymos-ul de sclav al ultimului om. n loc de superioritate i dominare, societatea se lupt pentru egalitate. Cei care nc viseaz s domine au la ndemn calea capitalist de mbog ire.

De asemenea, Fukuyama se bazeaz pe interpretarea lui Hegel de c tre Alexandre Kojeve, filozof rus aflat n exil. ntr-o serie de expuneri sus inute la Paris, n anii 40, Kojeve a sus inut c statul bun st rii sociale (welfare state) a rezolvat problemele capitalismului identificate de Marx. Astfel, capitalismul a reu it s - i suprime propriile contradic ii interne. Mai mult chiar, acesta asigur nu doar prosperitate material , ci mai ales omogenizeaz idei i valori, subminnd astfel contradic ia de idei dintre state i reducnd posibilitatea unui r zboi. Hegel nu a crezut c sfr itul contradic iilor din interiorul statelor ar putea fi transferat la nivel interna ional. Kojeve i Fukuyama afirm ns c , de i r zboaiele nu vor disp rea, omogenizarea valorilor ntre marile puteri va promova pacea ntre statele mari, ele fiind cele care conteaz n perspectiva pe termen lung a istoriei. Viziunile filozofice ale lui Fukuyama sunt elaborate n corela ie cu examinarea detaliat a tendin elor inexorabile c tre forme de guvern mnt liberal-democratice n secolul al XX-lea. El sus ine c n Europa de Sud, n America Latin , n p r i din Asia i din Europa de Est, economia de pia liber i democra ia parlamentar devin, cu cteva excep ii, regula. El arat c existau numai 13 democra ii liberale n 1940, dar 37 n 1960 i 62 n 1990. De asemenea, observ declinul r zboaielor dintre statele democratice de-a lungul timpului, afirmnd c pacea dintre state se coreleaz cu convergen a lor intern c tre norme democratice liberale. Dar n viziunea lui Fukuyama sfr itul istoriei nu reprezint neap rat o veste bun . n ciuda victoriei modelului democra iei liberale asupra rivalilor s i, Fukuyama este ngrijorat de faptul c subordonare a megalothymia fa o de isothymia poate reprezenta c utarea egalit ii cu riscul pierderii dorin ei

de a excela. Dac exist prea mult egalitate i nu sunt cauze mari pentru care s lupte, oamenii se pot revolta mpotriva oric rui sistem care le-a adus pace i securitate. Nu putem s ne men inem numai cu drepturi egale i confort material, cei care sunt satisf cu i cu acestea devenind ceea ce Nietzsche a numit ultimii oameni iar C. S. Lewis oameni f r mndrie (men without chest). C tre sfr itul c r ii, Fukuyama pare s dea un avertisment. Dac nu exist c i de exprimare a megalothymia n acele societ i care sunt destul de norocoase s ajung la sfr itul istoriei ( i, conform propriilor statistici, mai pu in de o treime din toate statele au ajuns la acest statut), democra ia liberal se poate atrofia i poate muri. ntr-un anumit punct, Fukuyama afirm c Japonia ar putea s devin o alternativ la democra ia liberal american i s combine o economie de succes cu leg turi sociale destul de puternice, astfel nct s poat rezista for elor de fragmentare a democra iei liberale. El sus ine c multe societ i asiatice au sprijinit formal principiile de democra ie liberal ale Occidentului, acceptnd forma, dar modificndu-i con inutul pentru a se potrivi cu tradi iile culturale asiatice. Aceasta este o tem pe care Fukuyama o urm re te n cea de-a

doua carte a sa, Trust:The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995). nainte de a discuta aceast lucrare, este important s red m cteva dintre cele mai importante note critice ap rute pe marginea c r ii The End of History. n primul rnd, apelul la Hegel i la Platon a fost pus sub semnul ntreb rii de anumi i comentatori ai c r ii, profund contraria i de ncercarea lui Fukuyama de a integra platonismul n dialectica hegelian . Shadia Drury, de exemplu, subliniaz c nu este posibil s mpaci perspectiva obiectivist a lui Platon cu conceptul de recunoa tere, intersubiectiv, al lui Hegel.8 Ea sus ine c invocarea lui Platon are scopul de a evita realitatea stingheritoare c Hegel nu a anticipat niciodat sfr itul istoriei, nici m car n sensul folosit de Fukuyama pentru termenul de sfr it. Iar Hegel nu ar fi putut face acest lucru, dat fiind angajamentul s u fa de ideea c istoria este inerent dialectic . John ONeill, care l atac pe Fukuyama cu instrumente de alte bunuri, care asigur criteriile potrivite hegeliene de analiz , face o critic asem n toare. Conform acestuia, Hegel a sus inut c recunoa terea nu poate fi un scop n sine, de vreme ce este parazitar fa pentru recunoa tere:
Recunoa terea este necesar pentru confirmarea propriei mele valori ca fiin dotat cu puterea de a ra iona i cu capacitatea de a se situa deasupra dorin elor i de a le modela. Numai pentru fiin e pe care le recunosc ca avnd astfel de puteri i astfel de capacit i conteaz recunoa terea n virtutea acestei naturi parazitare a recunoa terii pe anumite bunuri anterioare ei Hegel respinge n cele din urm economia de pia individualizat , dependent de alte bunuri.

De aceea, este neclar cum poate Fukuyama s l foloseasc pe Hegel n mod coerent pentru a ap ra capitalismul i democra ia liberal , cnd Hegel a negat n mod explicit faptul c reu e te s se separe suficient de concep iile lor atomiste privind natura uman . Un al doilea set de critici s-a adresat preten iilor empirice substan iale ale lui Fukuyama privind r spndirea democra iei liberale pe glob i natura inerent pacifist a rela iilor dintre statele liberaldemocratice. Pe de o parte, Fukuyama define te democra iile liberale n termeni oarecum vagi i formali. O democra ie liberal este un regim a c rui Constitu ie respect anumite drepturi politice fundamentale i cere guvernului s conduc pe baza unui consens explicit al cet enilor, exprimat prin competi ie electoral i alegeri corecte, desf urate regulat. n timp ce o defini ie mai larg ar facilita o m surare sumar a mar ului democra iei, un asemenea indicator brut este prea pu in potrivit pentru concluzii certe asupra extinderii libert ii n lumea contemporan . De pild , potrivit lui Fukuyama, Salvadorul i SUA sunt, ambele, democra ii liberale. Termenul n sine devine mai pu in clar din moment ce, n opinia sa, nu exist alternative fa de care acesta s se defineasc . n lumina misiunii istorice pe care Fukuyama crede c statele liberal-democratice au ndeplinit-o, e ecul de a diferen ia statele n interiorul acestor categorii largi este o sl biciune major a c r ii ca ntreg. Pur i simplu nu exist o analiz a diferen elor enorme dintre modurile n printr-o asemenea combina ie s-ar putea atinge scopul recunoa terii. Cu toate criticile aduse lui Hobbes i Locke, Fukuyama nu

care statele pe care Fukuyama le pune laolalt administreaz tensiunile dintre libertate i egalitate n politic i economie. Ct prive te ideea sa c democra iile liberale nu poart r zboaie ntre ele pentru c sunt democra ii liberale, Fukuyama e ueaz n exploatarea virtu ilor altor explica ii din literatura de specialitate referitoare la cauzele r zboiului. n sfr it, exist probleme n ceea ce prive te presupunerea lui Fukuyama c liberalismul politic i economic motoarele pereche ale mi c rii unidirec ionale a istoriei pot coexista confortabil n interiorul grani elor statului suveran. n opozi ie, mul i autori afla i n c utarea unui concept substan ial care s descrie era de dup r zboiului rece se preocup de dinamica contradictorie globalizare contra fragmentare, pentru care na ionalismul etnic este un prim exemplu. Globalizarea este un termen general care exprim limitele puterii de stat, ce rezult din dinamica extrem de divers a unei economii globale n care statul pare s fie relativ neputincios n a administra economia intern . n special integrarea capitalului global, n mare parte speculativ, tinde s subordoneze politica intern fa de cererea pentru flexibilitate, eficien i competitivitate la scar global , care n nici un caz nu este uniform . n acela i timp, pe m sur ce guvernele devin mai pu in responsabile fa considerabil. n m sura n care globalizarea economic niveluri ale organiz rii sociale, politice de cei pe care pretind c i reprezint ntr-o serie de probleme, spectrul alegerii democratice aflat la ndemna cet enilor se limiteaz i fragmentarea politic ac ioneaz la diferite i economice, s-ar putea accepta ca plauzibile multe din

presupunerile filozofice ale lui Fukuyama i s-ar ajunge la concluzii opuse celor trase de el. Pornind de la presupunerea rezonabil c un capitalism global exacerbeaz inegalitatea economic att n interiorul statelor, ct i ntre acestea, n acela i timp negndu-li-se capacitatea distributiv de a modera impactul acestuia, lupta pentru recunoa tere poate lua forme reactive, precum na ionalismul etnic. Nu este clar cum poate fi rezolvat aceast problem apelndu-se numai la virtu ile capitalismului i democra iei liberale, de vreme ce principala dificultate const n g sirea echilibrului dintre ele, problem asupra c reia Fukuyama nu se opre te n cartea sa. De la publicarea lucr rii The End of History and the Last Man, n 1992, Fukuyama a continuat prin examinarea mai detaliat a dimensiunilor culturale ale economiei politice comparative. n 1995, a publicat cea de-a doua carte, Trust: the Social Virtues and the Creation of Prosperity. Dup ce tratase chestiunea din punct de vedere istoric, Fukuyama se opre te acum asupra condi iilor sociale esen iale pentru prosperitatea economic . El sus ine c succesul economic depinde numai par ial de factorii eviden ia i de economi ti, i anume competi ia, tehnologia i calificarea lucr torilor. La fel de important este i o cultur adecvat a ncrederii (trust) sau a sociabilit ii spontane (spontaneous sociability), u urin a n a te n elege cu concet enii n moduri economic productive:
Aproape toate activit ile economice contemporane sunt nf ptuite nu de indivizi, ci de organiza ii, care cer un grad nalt de cooperare social . Drepturile de proprietate, contractele i dreptul comercial sunt institu ii indispensabile pentru crearea unui sistem economic modern, orientat spre pia , dar este posibil s se economiseasc substan ial din

costurile de tranzac ie dac astfel de institu ii sunt completate de capital social i ncredere. ncrederea, la rndul ei, este produsul comunit ilor preexistente de valori i coduri morale. Aceste comunit i nu sunt produsul alegerii ra ionale.

n centrul lucr rii se afl o analiz a dou grupuri contrastante de ri. Primul cuprinde trei economii n care societatea civil nflore te, adic n care institu ii sociale de diferite tipuri joac roluri importante n via a cet enilor, mediind ntre familie i stat. Aceste economii de nalt ncredere sunt SUA, Germania i Japonia. n schimb, economiile din cel de-al doilea grup sunt lipsite de societ i civile puternice, potrivit lui Fukuyama. Au n centru familii i guvern ri puternice, dar nimic altceva. Ca exemple de astfel de economii, caracterizate prin ncredere sc zut , el alege China, Fran a i Italia. Cartea este incitant din dou motive. n primul rnd, de i ideea importan ei capitalului social nu este nou (poate fi g sit , ntr-adev r, n opera lui Hegel), categorizarea statelor de c tre Fukuyama este cel pu in neconven ional . Acesta sus ine c listele sale reflect gradele n care statele au adoptat sau nu forme corporatiste de organizare, pe m sur ce au trecut prin industrializare n ultimii 200 de ani. Economiile de nalt incredere pot dezvolta mai bine structurile corporatiste dect economiile de slab ncredere, unde afacerile la nivel de familie domin economia. n al doilea rnd, Fukuyama este nclinat s refuze ideea c ar fi adecvat s se generalizeze n privin a unei cre teri economice de tip asiatic. El sus ine c , n ceea ce prive te ncrederea, Japonia i China sunt foarte diferite. El consider c , n China, presupusul nivel sc zut al ncrederii dintre cei care nu apar in aceleia i familii va mpiedica ns i dezvoltarea economic . n afar de marile companii de stat, care au datorii uria e, lipsa tendin elor spontane de a crea mari companii face dificil n China crearea de industrii strategice importante, unde m rimea este un factor crucial al succesului. n continuare, r mne de dezb tut dac o ar f r drepturi de proprietate stabile i f r un cod al dreptului comercial de ncredere poate men ine la nesfr it rate nalte de dezvoltare. ntr-o oarecare m sur , exist o continuitate ntre cele dou c r i ale lui Fukuyama. Paradoxul fundamental al liberalismului este acela i. Dac universalizezi individualismul liberal i i extinzi premisele la toate sferele vie ii, institu iile liberale (inclusiv pia a) vor func iona n cele din urm prost, iar societatea democratic liberal va ncepe s decad . Totu i, ca i n prima carte, exist i aici cel pu in dou probleme majore. Prima ine de faptul c , a a cum dihotomia dintre democra iile liberale i celelalte regimuri este cumva simplist , distinc ia dintre economiile de nalt i slab ncredere este pripit . Din perspectiva majorit ii indicatorilor pe baza c rora s-ar face compara ia (criminalitate, locuri de munc permanente, distribu ia bun st rii, mobilitatea geografic lui Fukuyama de a le grupa mpreun . n mod similar, exist ndoieli legate de opiniile lui despre China. Constance Lever-Tracy, de exemplu, sus ine c Fukuyama nu n elege dimensiunile culturale ale cre rii bun st rii n China, unde averile familiilor cresc prin multiplicarea unit ilor mici, nu prin expansiunea structurilor birocratice largi. Ea sugereaz c re eaua transna ional de firme familiale, bazate pe ncrederea personal , ndepline te acelea i func ii pe care Fukuyama le atribuie marilor structuri birocratice. i ocupa ional ), SUA i Japonia sunt foarte departe una de cealalt . Pu ini comentatori au aderat la ncercarea

n plus, chiar dac statele pe care le studiaz s-ar potrivi categoriilor de economii de slab i de nalt ncredere, ntrebarea ce s-ar ridica ar fi i ce-i cu asta?. n timp ce virtu ile sociale pot avea ceva n comun cu crearea prosperit ii, este neclar ct de mult anume contribuie ele la cre terea economic n compara ie cu al i factori. n ultimele dou decenii, de pild , China a avut cea mai rapid cre tere economic din lume i aceasta se pare c nu se datoreaz unei cre teri subite a ncrederii. A a cum exist diferite tipuri de democra ie liberal , exist i o mul ime de forme de capitalism, ceea ce sugereaz c este ntructva simplist s cau i i s ncerci s izolezi un factor singular care ar contribui la dezvoltarea economic . Pe scurt, lucr rile lui Francis Fukuyama sunt att incitante, ct i contrariante. Fukuyama nu este, folosind celebra metafor a lui Isaiah Berlin, nici arici (care tie un singur lucru important) i nici vulpe (care tie multe lucruri), ci ambele n acela i timp. Scopul i ambi ia operei sale sunt largi, iar capacitatea de a sus ine argumente filozofice abstracte cu nenum rate date empirice contemporane este de invidiat. Fukuyama nu este ns un liberal triumfalist la sfr itul secolului al XX-lea. El este profund ngrijorat cu privire la aparentul declin al capitalului social n Statele Unite, iar opera sa sugereaz c realiz rile democra iei liberale i ale capitalismului sunt fragile. Ele depind de factori culturali, care sunt cruciali pentru succesul proiectului liberal. Ross Poole sus ine:
n ciuda preocup rii sale pentru individ, liberalismul nu a fost niciodat foarte bun n a-i oferi individului o ra iune sau un motiv pentru a-i accepta principiile. n presupunerea existen ei unei lumi sociale golite de valori, liberalismul a atribuit sarcina cre rii acestora capriciilor op iunii individuale. A descoperit atunci c nu are nici un argument puternic mpotriva individului care alege valorile opuse liberalismului.

Oricum, solu ia lui Fukuyama la aceast problem este, ca s nu spunem mai mult, controversat . De i este un oponent hot rt al relativismului moral i cultural n toate formele sale, r mne de v zut dac va sus ine i o ap rare explicit a valorilor comunitare pe care se sprijin opera sa recent .

DAVID HELD David Held este profesor de politologie i sociologie la Open University, n Marea Britanie. n ultimii 20 de ani a scris foarte mult n domeniul teoriei politice i sociale din epoca modern , concentrnduse asupra naturii democra iei i a perspectivelor acesteia ntr-o epoc a globaliz rii. Opera sa vine ca o util corec ie a celei a lui Fukuyama, care sus ine c sfr itul istoriei va surveni cnd democra ia liberal va fi singura form legitim de guvernare n rela iile interna ionale. Ea poate fi de asemenea v zut ca o contribu ie important la dezvoltarea abord rilor critice ale chestiunii guvern rii globale, deci dincolo de limitele teritoriale ale statelor-na iune. Held caut s integreze ceea ce el consider c sunt cele mai importante contribu ii ale liberalismului i marxismului la promovarea libert ii i egalit ii umane, evalueaz dificult ile ndeplinirii obiectivului autonomiei umane n epoca de dup r zboiul rece i ofer solu ii practice de realizare a democra iei universale n secolul al XXI-lea.

n opinia sa, globalizarea este att o amenin are ct

i o oportunitate pentru democra ie.

Imperfec iunea statului-na iune ca depozitar al formelor democratice de guvernare cere extinderea democra iei n spa iul interna ional. Aceast prezentare sumar a operei lui Held va dezbate fiecare element al proiectului integral. Held sus ine n primul rnd c democra ia ofer mijloacele prin care ar fi posibil s se reuneasc cele mai bune aspecte ale liberalismului i marxismului. Ar fi util s rezum m n elegerea de c tre Held a proiectului liberal i a celui marxist. El le reduce pe fiecare la un mic num r de elemente-cheie, pentru a scoate n eviden modurile n care ele apar ca incompatibile. Liberalismul este ostil puterii statului i parte, este ostil concentr rii puterii economice i propriet ii private asupra accentueaz importan a diversit ii centrelor de putere n societate, punnd accent pe cele economice. Marxismul, pe de alt mijloacelor de produc ie. Liberalii cred n separarea statului de societatea civil ca premis esen ial a unei ordini democratice. De partea cealalt , marxi tii cred n eventuala restructurare a societ ii civile i n abolirea propriet ii private ca premis esen ial a adev ratei democra ii. Liberalii sus in c forma de stat cea mai dezirabil ar fi o structur impersonal de putere, ntruchipat de domnia legii. Marxi tii sus in ns c ideea liberal de neutralitate nu poate fi atins n contextul capitalismului. Liberalii scot n eviden importan a separ rii sferei private de cea public . Aceasta din urm ar fi un spa iu protejat, n care autonomia individual i ini iativa pot prospera. Marxi tii sus in c libertatea f r egalitate nu valoreaz nimic. Liberalii consider pia a un mecanism pentru coordonarea diverselor activita i ale produc torilor i consumatorilor. Marxi tii cred c , n absen a unei planific ri publice atente a investi iilor, produc ia va fi anarhic , risipitoare i va r mne centrat pe profit, nu pe satisfacerea nevoilor. Judecnd dup aparen e, este dificil de identificat vreun mijloc de a reconcilia liberalismul cu marxismul. Dar Held sus ine c ele mp rt esc un num r de preocup ri, pe care le red ca o angajare fa principiul autonomiei:
Indivizii ar trebui s fie liberi i egali n determinarea regulilor dup care tr iesc; adic ar trebui s se bucure de drepturi egale ( i, n consecin , de obliga ii egale) n specificarea cadrului care le genereaz i le limiteaz oportunit ile pe care le au la ndemn de-a lungul vie ii.

de

Extr gnd ceea ce pretinde c este comun fiec reia dintre ideologiile respective, Held sus ine c este posibil s fie reunite dac sunt con tientizate limitele i lacunele lor. ntr-o anumit masur , sl biciunea uneia se reflect n puterea celeilalte. Odat recunoscut acest fapt, s-ar putea aprecia poten iala i a celui marxist referitor la puterea complementaritate a scepticismului liberal cu privire la puterea politic

economic . Held sugereaz c solu ia reunirii acestor doctrine aparent ireconciliabile st n punerea n aplicare a democra iei radicale att la nivelul societ ii civile, ct al statului. Held este un mare sus in tor al democra iei participative la toate nivelurile vie ii politice. Totu i, de i are multe de spus despre virtu ile democra iei participative, el se sfie te s indice ce cote ar trebui s ating nivelul deliber rii democratice. Held nu crede despre capitalism c poate fi ori c trebuie dep it sau cel pu in recunoa te pre ul care ar trebui pl tit pentru atingerea unui asemenea scop abstract. Pentru a atenua din inegalit ile proprii

capitalismului, el consider c statul trebuie s joace un rol activ n administrarea economiei. Pe de alt parte, este suspicios cu privire la puterea statului i este de acord cu pozi ia liberal conform c reia distinc ia dintre domeniul public i cel privat trebuie p strat . Pentru a exploata att for ele liberalismului ct i ale marxismului, Held crede c societatea civil i statul trebuie s devin condi ia pentru democratizarea celuilalt. Astfel, de i sprijin men inerea democra iei reprezentative la nivelul organiz rii de stat, grani a exact dintre stat i societatea civil este aceea care trebuie negociat ntr-o multitudine de sfere sociale, inclusiv cea a ntreprinderilor publice, a cooperativelor familiale i a mass-media independente i a centrelor de s n tate. Acesta este un element care se repet de-a lungul operei lui Held, i anume punerea accentului pe democra ie n sine ca bun public, a c rui valoare intrinsec trece dincolo de perspectivele concurente asupra rolului i scopului proprii guvern rii:
Democra ia este, cred, singura mare sau META discurs care poate n mod legitim s formeze i s delimiteze DISCURSURILE concurente ale epocii contemporane. Ideea de democra ie este important deoarece nu reprezint doar o valoare ntre multe altele, cum sunt libertatea, egalitatea i dreptatea, ci este valoarea care poate face leg tura i poate intermedia raporturile concurente prescriptive democra ia nu presupune acordul asupra unor valori diferite. Mai degrab ea sugereaz un mod de a pune n leg tur valorile ntre ele i de a l sa deschis rezolvarea conflictelor de valori participan ilor la dialogul politic.

O dat cu sfr itul r zboiului rece, interesul lui Held pentru cercetarea poten ialului democra iei de a sintetiza ce este mai bun din liberalism i marxism s-a transferat asupra amenin rilor la adresa acesteia din partea for elor globaliz rii economice. Acest termen ar include o varietate de fenomene, precum dezvoltarea economiei globale, n care actorii economici globali ac ioneaz mpreun cu pie ele de capital i financiare din ce n ce mai integrate cu procesele informa ionale globale i cu o con tiin sporit a problemelor ecologice globale. Practic, globalizarea este un proces care nu numai c submineaz , ci uneori nu ine seama de statul na iune, dar, i mai important, care pune sub semnul ntreb rii importan a teritoriului n sine. Puterea i influen a intervin ntre mul i actori, dintre care statul-na iune este doar unul, defini i din ce n ce mai independent de reperele teritoriale. n acest context, Held sus ine c , la sfr itul secolului al XX-lea, ne confrunt m cu un ciudat paradox. Pe de o parte, sfr itul r zboiului rece a fost nso it de s rb torirea victoriei democra iei asupra comunismului. Pe de alt parte, este destul de redus con tientizarea existen ei unei variet i de sisteme democratice att n teorie, ct i n practic i a enormelor provoc ri

adresate de globalizare s n t ii viitoare a democra iei. Held sugereaz c politologii sunt mpiedica i s se adapteze la noua agend global de tendin ele lor etatiste, n elegnd statul ca pe o comunitate de destin. Ei au presupus c exist o rela ie simetric i congruent ntre deciden ii politici i destinatarii deciziilor de cet enii care i aleg i care reprezint lor. n principiu, se presupune c politicienii r spund fa

destinatarii principali ai produselor politice. Pentru c teoria democratic nu a cercetat rolul arbitrar al grani elor teritoriale n determinarea constituentelor relevante ale statelor suverane, ea nu este apt s

r spund n mod adecvat provoc rilor modernit ii trzii. Datorit cre terii interrela ion rii globale, statelor le este dificil s controleze activit ile din interiorul i din afara grani elor lor. Gama lor de instrumente politice, n special cele ale politicii macroeconomice, se restrnge, iar statele nu pot rezolva un num r din ce n ce mai mare de probleme transna ionale dac nu coopereaz cu alte state i cu actori nonstatali. Held arat c statele se g sesc prinse ntr-o mul ime de aranjamente de colaborare pentru gestionarea chestiunilor transna ionale, rezultatul fiind o separare crescnd ntre, pe de o parte, domeniul formal al autorit ii politice pe care statele o revendic pentru ele, i, pe de alta, practicile i structurile efective ale statului i sistemului economic la nivelul na ional, regional i global. El identific patru astfel de separa ii care merit re inute. Mai nti i cel mai evident, autoritatea formal a statului nu corespunde cu sistemul efectiv de producere, distribuire i schimb la nivel global. n al doilea rnd, statele sunt din ce n ce mai ncorsetate n regimurile interna ionale ca urmare a acordurilor ncheiate pentru reglementarea chestiunilor transna ionale. Aceasta a dat na tere unui num r de organiza ii i structuri importante de decizie, cu putere foarte mare, dar asupra c rora exist un control democratic redus, cum ar fi Na iunile Unite sau Fondul Monetar Interna ional. A treia aren este cea a dreptului interna ional, care n epoca postbelic s-a extins pentru a consacra noi drepturi i obliga ii ale statelor i indivizilor, fapt care diminueaz suveranitatea efectiv a statului teritorial. ndeosebi n Europa de Vest indivizii pot apela la Curtea European a Drepturilor Omului i pot chiar ini ia proceduri legale mpotriva propriilor lor guverne. n sfr it, Held ne aminte te c , n domeniul securit ii, continu s existe o separare ntre r spunderea democratic i activitatea unor alian e cum ar fi NATO. Pe scurt, ipoteza suveranit ii statale, care inspir teoriile democrate contemporane, este nvechit . Held este n mod sever critic la adresa tezei lui Fukuyama potrivit c reia, o dat cu sfr itul r zboiului rece, am ajuns la filozoficul sfr it al istoriei. El o critic pe baza a trei considerente. Mai nti, atrage aten ia c Fukuyama abordeaz liberalismul ca o unitate i ignor diferen ele semnificative dintre diversele modele de democra ie. n al doilea rnd, Fukuyama nu ia n considerare tensiunile dintre liberalism i democra ie. n ultimul rnd, Fukuyama gre e te n momentul n care nu se ntreab dac democra ia liberal poate continua s se dezvolte din plin n contextul globaliz rii. Held sus ine c , pentru a reafirma i a extinde controlul democratic, avem nevoie s consider m democra ia mai degrab ntr-un context cosmopolit dect ntr-unul na io al. Provocarea nu const n replicarea unor modele particulare de democra ie ntre state cu culturi, sisteme politice i economice diferite. Provocarea const n a corecta deficitul democratic dintre scopul limitat al democra iei contemporane i dispersia autorit ii politice fa na ional . Re eta lui Held pentru regndirea proiectului democratic n anii 90 este similar cu cea oferit pentru dep irea liberalismului i marxismului la jum tatea anilor 80. Elementele-cheie ale modelului s u de democra ie cosmopolit sunt prezentate n continuare: 1. Ordinea global const n re ele de putere multiple i suprapuse, economice, sociale i politice. de centrele oficiale de guvernare

2. Tuturor grupurilor i asocia iilor le sunt atribuite drepturi de autodeterminare, specificate de un angajament la autonomie individual i de un m nunchi specific de drepturi. Acesta din urm este constituit din drepturi n interiorul i de-a lungul fiec rei re ele de putere. mpreun , aceste drepturi reprezint bazele unei ordini legale generatoare de putere o lege democratic interna ional . 3. Elaborarea i asigurarea respect rii legii pot fi dezvoltate n acest cadru la o varietate de loca ii i niveluri, mpreun cu o extindere a influen ei instan elor regionale i interna ionale n monitorizarea i controlul autorit ii politice i sociale. 4. Sunt adoptate principii legale care delimiteaz forma i scopul ac iunilor individuale i colective din interiorul organiza iilor i asocia iilor statului i societ ii civile. Anumite standarde sunt specificate pentru tratamentul tuturor i nici un regim politic ori asocia ie civil nu le poate nc lca n mod legitim. 5. Ca urmare, principiul rela iilor noncoercitive guverneaz solu ionarea diferendelor, de i folosirea for ei r mne o op iune colectiv de ultim instan democratice interna ionale. 6. Prezervarea autodetermin rii, crearea unei structuri comune de ac iune i p strare a valorilor democratice sunt priorit ile colective generale. 7. Principiile determinate ale justi iei sociale derivate de aici presupun un modus operandi al produc iei, distribu iei i exploat rii resurselor care trebuie s fie compatibil cu procesul democratic i cu un cadru comun de ac iune. Cum ar trebui s evalu m contribu ia lui Held la teoria rela iilor interna ionale ? Ea are att puncte tari, ct i puncte slabe. Pe de o parte, este reconfortant s cite ti un politolog care ia n serios rela iile interna ionale i refuz s accepte tradi ionala distinc ie dintre politica intern a statelor i rela iile interna ionale dintre state. Held este ndrept it s pun la ndoial aceast tradi ional dihotomie din interiorul tiin ei politice. Mai mult, cercetarea sa asupra modelelor democra iei liberale este util n a ne aminti c nu exist n aceast privin un singur model de export, a a c trebuie s fim precau i n raport cu tenta ia de a s rb tori presupusa victorie a democra iei n era de dup r zboiul rece. Pe de alt parte, a sugera c exist dou fisuri n ocrotirea de c tre Held a democra iei cosmopolite. Prima ine de ap rarea insuficient argumentat a democra iei ns i la nivel filozofic. Held sus ine c democra ia este cel mai bun metadiscurs, pentru c dep e te dezacordurile reale cu privire la anumite valori politice. S-ar putea ns sus ine c acest punct de vedere are cteva probleme. De ce se ntmpl astfel nct, dac indivizii i grupurile nu cad de acord asupra modului n care s rnduiasc idealuri precum liberatatea politic i egalitatea economic , atunci ei fie vor fi de acord, fie vor trebui s fie de acord s dezbat asupra fiec ruia ntr-o manier democratic ? Held nu r spunde la aceast ntrebare; el tinde s presupun c oamenii rezonabili vor c dea de acord asupra procedurilor impar iale de a decide rnduirea valorilor politice n absen a unui consens semnificativ. Vor ajunge ns ace tia la un acord? Ar trebui s se ntmple a a? n analiza sa privind rela ia dintre pluralismul filozofic i liberalismul politic, George Crowder identifica o dificultate major n utilizarea primului pentru justificarea celuilalt: n fa a atacurilor tiranice intind eradicarea legii

Simplul fapt c valorile sunt plurale prin aceea c nu exist nici o s alegem, dar nu ne spune i ce s alegem. Nu ne ofer nici un motiv s nu mbr i m valori care au, prin ele nsele sau n combina ie cu altele, implica ii meschine. Nu avem nici un motiv, ca plurali ti din punct de vedere filozofic , s nu prefer m ordinea i ierarhia libert ii i egalit ii.

unitate de m sur comun pentru aprecierea lor ne spune

Lui Held i revine obliga ia s justifice n mod mai clar ap rarea pe care o ia democra iei ca metanara iune legitim , mai ales dac vrea s o promoveze ca valoare global . n al doilea rnd, opera lui Held este parte a unei solide tradi ii social-democrate liberale de stnga. El dore te s conserve distinc ia dintre stat i societatea civil , ca i valorile fundamentale ale liberalismului politic i economic. n acela i timp, el nu vrea doar s stopeze consecin ele nedemocratice i inegalitare ale capitalismului global, ci s fac acest lucru printr-o transformare radical a, chipurile, demodatului sistem westphalian. S-ar putea spune c Held nu poate ob ine i una, i alta. n absen a unei i mai radicale ngr diri a pie ei libere mondiale, este foarte pu in probabil s se produc vreuna dintre schimb rile politice pe care el i le dore te. Aceasta nu este o critic n sine a utopismului lui Held. Alex Callinicos afirma: Eclipsa, din ultimii dou zeci de ani, a oric rei politici social-democrate distincte n fa a resurec iei, pretutindeni n Vest, a economiei de tip laissez-faire, ridic problema dac cele dou constrngeri la care Held i supune proiectul p strarea separa iei dintre stat i societatea civil sunt de fapt compatibile. Acestea fiind spuse, Held constituie o important excep ie de la triumfalismul liberal care a r sunat att de puternic n perioada imediat urm toare r zboiului rece. Oricare ar fi realiz rile liberalismului n epoca modern , Held ne reaminte te c mai sunt multe de f cut pentru p strarea i mai larga mp rt ire a acestora n sistemul interna ional. i regularizarea capitalismului

JOHN HOBSON John A. Hobson s-a n scut n Derbyshire, Anglia, n 1858, i a murit la 1 aprilie 1940, zi care, a a cum ar ta David Long, poate p rea ca suficient pentru a confirma portretul lui Hobson ca idealist. n studiul rela iilor interna ionale, numele lui este asociat cu cele ale lui Norman Angell i Alfred Zimmern ca fiind cei mai importan i critici liberali ai primului r zboi mondial. Hobson a fost, poate, cel mai radical dintre ei. El este adesea (n mod incorect) considerat ca apar innd tradi iei marxiste, pentru c o parte a ideilor sale, n special cele privind imperialismul, l-au influen at direct pe Lenin. Oricum, de i s-a inspirat din unele lucr ri ale lui Marx, Hobson nu a acceptat viziunea materialist a acestuia asupra istoriei i l-a considerat un reduc ionist de expresie economic . O descriere mai fidel a lui Hobson ar fi dat de termenul neoliberal. n contrast cu liberalii clasici ai secolului al XVIII-lea i ai nceputului de secol al XIX-lea,

c trebuie

neoliberalii precum Hobson erau caracteriza i de trei crezuri fundamentale. n primul rnd, refuzau s accepte c exist o inevitabil incompatibilitate ntre libertate i egalitate. Ei voiau s aplice obiectivele egalitariste ale socialismului ntr-un sistem politic care, totodat , promova proprietatea privat i valorile politice liberale. Acesta s-ar fi putut realiza impozitnd rentele, veniturile nemuncite care revin indivizilor ca rezultat al propriet ilor lor asupra unor resurse rare (cum ar fi p mntul), mai degrab dect contribu ia lor direct la produc ie. n al doilea rnd, au respins ideea utilitarist c indivizii premerg societatea civil i nu au acceptat clasica idee liberal c binele social este suma satisfac iilor individuale sau private. n al treilea rnd, au sus inut c ra iunea nu este epuizat de calculul logic al mijloacelor necesare pentru atingerea unor scopuri date. n schimb, au aderat la o viziune evolu ionist asupra progresului istoric i, cu toate c au r mas suspicio i cu privire la puterea statului, au crezut c statul are de jucat un rol important n sporirea bun st rii sociale i cre terea bun st rii colective. Opera lui Hobson ilustreaz toate aceste trei convingeri, iar eticheta de idealist atribuit lui de reali tii anilor 30 i 40 nu ar trebui s distrag aten ia de la contribu ia pe care a avut-o la tradi ia liberal n economia politic i rela iile interna ionale. Hobson a fost instruit la Derby i apoi, n 1876, a primit o burs la Oxford, unde a studiat filozofia. n 1880 a plecat de la Oxford pentru a ajunge profesor de gimnaziu, iar un an mai trziu, n 1887, a p it pe urmele tat lui s u, ncepnd o carier n jurnalism. S-a mutat la Londra i a reu it s in , s pt mnal, o coloan n The i Derbyshire Advertiser and Nord Staffordshire Journal i, de asemenea, s predea literatur englez

economie politic . n 1889 i-a publicat cea dinti carte (mpreun cu A. F. Mummery, un om de afaceri), The Physiology of Industry, care i-a promovat ideile radicale cu privire la subconsumul (underconsumption) ce caracteriza societatea capitalist i l-a f cut nepopular printre economi tii ortodoc i de paradigm clasic . Cnd tat l s u a murit, n 1897, Hobson a putut s renun e la catedr ca surs de venit, mo tenirea permi ndu-i s se dedice cercet rii i scrisului. A fost un activ sus in tor al reformei sociale din Marea Britanie i a continuat s scrie att articole pentru publicul larg, ct i o serie de c r i i articole academice. Cnd a izbucnit primul r zboi mondial, Hobson era implicat n crearea British Neutrality Committee i a Union of Democratic Control, care luptau pentru a pune cap t diploma iei secrete dintre marile puteri. A demisionat din Partidul Liberal n 1916, dup chestiunea taxelor pe import (Hobson era ferm ncrez tor n comer ul liber) i a fost nvins la limit n alegerile din 1918, cnd a candidat ca independent pentru Camera Comunelor. Dup aceast nfrngere, a intrat n Partidul Laburist Independent i a f cut parte din mai multe comitete ce vizau reforma economic i social . Opera sa nu numai c l-a inspirat pe Lenin n primii ani ai secolului al XX-lea, dar analizele sale economice cu privire la subconsum i omaj l-au influen at, de asemenea, pe John Maynard Keynes n perioada interbelic . Hobson este bine cunoscut studen ilor n rela ii interna ionale pentru analizele i critica sa asupra imperialismului sfr itului de secol al XIX-lea. Teoria sa unic privind imperialismul, publicat pentru prima dat n 1902 i retip rit de mai multe ori de atunci, este cel mai bine n eleas n contrast cu cele mai influente teorii rivale. Dintre acestea, patru merit n mod deosebit s fie avute n vedere. Unii gnditori conservatori, precum Benjamin Disraeli, Cecil Rhodes i Rudyard Kipling, pretind c imperialismul este necesar pentru a se p stra ordinea social existent n statele mai dezvoltate. Trebuie s

se securizeze comer ul i pie ele, s se men in slujbele i s se canalizeze energiile i conflictele sociale ale cet enilor din metropole c tre teritorii str ine. Exist o foarte puternic prezum ie, definit pe coordonate rasiale i ideologice, a superiorit ii Occidentului n cadrul acestui curent de gndire. Pentru reali tii ca Hans Morgenthau, imperialismul este pur i simplu o manifestare a echilibrului de putere i unul dintre procesele prin care statele ncearc s realizeze o schimbare favorabil a statu-quo-ului. Scopul imperialismului ar fi acela de a reduce vulnerabilitatea strategic i politic a statului. Pentru marxi tii radicali, precum Lenin, imperialismul se dezvolt datorit faptului c o concentrare sporit a bun st rii n societatea capitalist duce la subconsum. Oricum, din moment ce statul reprezint clasa capitalist , nu este posibil ca bog ia s fie redistribuit . n cele din urm , potrivit lui Lenin, lumea va fi complet mp r it ntre statele capitaliste i acestea vor lupta pentru remp r irea ei. Aceast analiz i-a servit drept explica ie principal pentru primul r zboi mondial. n fine, teoriile socio-psihologice, precum cele din opera lui Joseph Schumpeter, concep imperialismul ca o extindere f r un scop anume, un model nv at din comportamentul altor state i institu ionalizat n procesele politice indigene de o clas r zboinic . Aceasta din urm poate fi creat ca urmare a nevoii de ap rare i securitate, dar cu timpul ea poate produce motive pentru perpetuarea propriei existen e, de regul prin manipularea opiniilor publicului i elitelor. Viziunea lui Hobson, de i nu exclude elemente teoretice innd de alte coli de gndire dominante, explic imperialismul ca fiind o alegere politic , nu o consecin inevitabil a echilibrului de putere al capitalismului, a nevoii de noi pie e pentru a exporta produse industriale sau a unei patologii sociale. Pentru Hobson, r d cina economic a imperialismului sfr itului secolului al XIX-lea rezid n subconsumul intern. El identific un cerc vicios n care concentrarea economic a puterii sprijin o elit politic oligarhic , aceasta la rndul ei facilitnd men inerea inegalit ilor economice. Cre terea eficien ei productivit ii n capitalism a generat o bog ie semnificativ , care este direc ionat mai degrab c tre proprietarii de capital, sub forma profiturilor, dect c tre muncitori, sub forma salariilor. Presiunea supraeconomisirii din profituri de c tre capitali ti, combinat cu subconsumul for at al s racilor, duce la acumularea de c tre boga i a unor mari sume de bani. Ace tia nu pot fi nici cheltui i, nici transforma i n investi ii interne (date fiind ratele sc zute ale profiturilor generate de competi ia intern puternic i de absen a pie elor interne din cauza subconsumului). ob in c tiguri ct mai ridicate, i investesc banii n n consecin , investitorii, c utnd s

str in tate. n schimb, investi iile n afara rii trebuie protejate pentru a le fi asigurate profiturile, iar aceasta creeaz presiuni economice n favoarea unor interven ii politice i militare n acele pie e unde capitalul este n cre tere. Presiunile imperialiste pot avea la origine mai multe grupuri, nu doar marii financiari (cum sus inea Lenin), ci i un ambi ios om de stat, un gr nicer, un misionar prea zelos, un negustor descurc re . n cea mai renumit fraz a sa, Hobson sus ine c , n ultim instan , imperialismul a reprezentat un vast sistem de defulare n afara rii pentru p tura de sus a societ ii. De i Hobson nu a negat niciodat influen a mai multor factori asupra comportamentului imperial, el a crezut ferm c surplusul de avere al elitelor a fost factorul determinant.

ntr-o anumit m sur , argumenta ia lui Hobson a fost limitat att de lipsa datelor empirice, ct i de concentrarea sa asupra Marii Britanii din ultimul sfert al secolului al XIX-lea. Desigur, n cele mai multe dintre statele industrializate din Europa, perioada cuprins ntre 1870 i primul r zboi mondial a fost una a acumul rii masive de capital i a investirii lui n str in tate. Gilpin sus ine:
Londra i-a m rit de mai mult de cinci ori propriet ile din str in tate ntre 1870 i 1914. Dup 1914, peste un sfert din boga ia Marii Britanii a fost investit n titluri de proprietate emise de alte guverne i n c ile ferate str ine. Marea Britanie investea de fapt mai mult peste hotare dect acas i a traversat un deficit comercial cronic n aceast perioad dar scurgerea masiv de capital a contribuit, f r ndoial , la declinul industrial i general al economiei britanice i a accelerat eclipsarea Marii Britanii de puterile industriale n ascensiune.

Pentru Hobson nu are nici un sens studierea economiei politice interna ionale prin abordarea separat a rela iilor interne i a celor interna ionale. Pentru a pune cap t imperialismului este necesar s se ntreprind reforme economice i politice majore pe plan intern. Spre deosebire de Lenin, care a considerat acest lucru ca nefiind posibil n statele capitaliste, Hobson a privit imperialismul ca pe o alegere politic ; el nu l-a considerat un nso itor imposibil de evitat al sistemelor capitaliste, bazate pe proprietate privat . Hobson credea c statul poate aborda problema subconsumului la nivel intern fie prin cre terea veniturilor majorit ii popula iei, fie prin intermediul legisla iei privitoare la salarii, la folosirea muncii copiilor, prin legalizarea sindicatelor sau prin intermediul transferurilor de venituri, prin impozitarea rentelor redistribuirea bun st rii prin compesa ii de omaj i asisten i social . Capitalismul poate fi benign din n sprijinul p cii. Elitele

punct de vedere social dac statele liberale se ndreapt ntr-o direc ie mai social-democrat . Din acest motiv, Hobson mp rt ea opinia c o politic a comer ului liber ar fi o for politice i economice, a c ror conduit a stat la baza imperialismului, s-au mpotrivit comer ului liber, deoarece acesta le-ar fi amenin at pozi iile interne protejate din vrful ierarhiei economice. Hobson a sus inut c taxele pe import i celelalte de acela i tip nu numai c reduc concuren a economic , dar este i foarte pu in probabil c pot spori consumul intern, deoarece avantajele protec ionismului ar fi revenit boga ilor (latifundiari agricoli i magna i industriali) mai degrab dect celor s raci. Hobson avea de asemenea mari rezerve fa a de teza leninist potrivit c reia, pentru a pune cap t imperialismului, ar fi fost nevoie de o r sturnare prin revolu ie a capitalismului. El a sus inut c doctrina leninist era incompatibil cu reformele social-democrate i c ar fi legitimat pur i simplu o nou elit imperialism. A fost Hobson idealist? Kenneth Waltz, n criticile aduse ideilor acestuia, l prezint pe acesta drept optimist n planul al doilea. Merit re inute comentariile lui Waltz, din moment ce majoritatea studen ilor este posibil s l ntlneasc pe Hobson prin intermediul cunoscutei lucr ri a lui Waltz, Man, The State and War (1959). Potrivit lui Waltz, opiniile lui Hobson asupra rela iilor interna ionale se bazau pe ideea optimist c problema r zboiului putea fi cel mai bine abordat prin perfectarea n elegerilor economice i i, n consecin , noi tipuri de

politice interne ale statelor. Doar dac reforma social , economic Hobson dup cum urmeaz :

i politic se va face sim it n interiorul

statelor va deveni posibil s se pun cap t conflictelor dintre ele. Waltz sintetizeaz re eta de pace a lui
Mai nti socialismul, spune Hobson, i apoi virtu ile prosl vite de liberalii secolului al XIX-lea vor func iona efectiv pentru a crea o lume pa nic . Fric iunile datorate comer ului nu vor mai inflama rela iile dintre state; n schimb, comer ul le va lega ntr-o reciprocitate de interese. Ra iunea nu va mai n scoci noi n el torii i noi moduri de a dezavantaja alte ri sau, dac aceasta nu reu e te, de a le birui; ra iunea va fi n schimb mijlocul prin care rela iile dintre state vor fi croite n avantajul tuturor.

Desigur, n ceea ce l prive te pe Waltz, re eta de pace a lui Hobson este naiv , din moment ce nu ia n considerare anarhia structural dintre state, care genereaz un comportament r zboinic, i nu ine seama de ornduirile politice i economice interne ale acestora. De aceea, eticheta de idealist i s-ar potrivi lui Hobson i altora ca el. Totu i, n excelenta sa analiz a idealismului lui Hobson, David Long ne ofer motive s st ruim pu in nainte de a ne gr bi n a lansa judec i premature. Dac idealismul este un alt termen pentru naivitate, atunci opera lui Hobson merit mai mult aten ie. Long este de acord c Hobson a fost idealist n sensul c a crezut n puterea ideilor de a orienta lumea ntr-o direc ie progresiv , dar opera sa n domeniul rela iilor interna ionale este mult mai sofisticat dect apare rezumat n cartea lui Waltz. Hobson a scris despre dificult ile reform rii anarhiei interna ionale i nu s-a limitat doar la chestiunea reformei interne. Long distinge trei forme de idealism, toate putnd fi g site n lucr rile lui Hobson i opernd la nivelul intern, transna ional i interna ional de analiz . Pe lng reformele interne, Hobson a recunoscut i importan a continu a suveranit ii statului, dar a sperat c dezvoltarea comer ului i a interdependen ei va submina leg turile dintre suveranitate, ca situa ie legal , i c utarea autonomiei i interdependen ei fa de alte state, promovnd interese comune ale statelor n numele p cii. De asemenea, Long atrage aten ia i asupra lucr rilor lui Hobson privind legisla ia i organiza iile interna ionale. Acesta din urm a sus inut nt rirea obliga iilor legale dintre state, ceea ce necesita instituirea unor instrumente juridice mai puternice la nivel interna ional, inclusiv crearea unei forme de guvernare interna ional . Long arat :
Hobson a sus inut securitatea colectiv , nevoia de sanc iuni militare care s sprijine arbitrajul interna ional i necesitatea unei for e poliiene ti interna ionale. El a propus o Lig a Na iunilor puternic , n fapt un guvern interna ional, care s aib o curte de justi ie, un executiv i un legislativ, n fa a c ruia statele ar fi trebuit s - i aduc disputele; a mai propus un sistem de securitate colectiv n care utilizarea legitim a for ei era concentrat n minile reprezentantului societ ii statelor, guvernul interna ional. Aceast lig urma s fie att de cuprinz toare i de puternic pe ct era posibil, pentru a se evita eventualitatea restabilirii echilibrului de putere n interiorul sau ntre lig i puterile

exterioare.

Pe scurt, a eticheta ideile lui Hobson, n mod peiorativ, ca idealiste este un deserviciu adus subtilit ii i realismului acestora. n timpul primului r zboi mundial, Hobson a dat dovad de o considerabil intui ie, prevenind alia ii despre pericolul r zbun rii Germaniei, r zbunare care nu putea fi dect ncurajat de impunerea unor sanc iuni Germaniei la sfr itul r zboiului. ntr-adev r, s-ar putea spune c toat chestiunea sanc iunilor din anii 30 ine mai degrab de contextul temporal dect de ncercarea n sine de a coopera cu Germania. Dac alia ii ar fi urmat sfatul lui Hobson n 1918 i nu ar fi impus Germaniei desp gubiri att de mari la acea vreme, ar fi fost posibil ca mprejur rile care l-au propulsat pe Hitler, n anii 20 i 30, s nu fi existat. Este important s eviden iem calitatea multidimensional a gndirii lui Hobson n rela iile interna ionale nu numai pentru a contracara prezent rile simpliste ale acesteia, ci i pentru a indica relevan a sa la sfr itul secolului al XX-lea. S-ar putea sus ine, binen eles, c abordarea imperialismului ntlnit la Hobson, orict de exact a fost pentru perioada studiat , este irelevant ast zi. Investi iile n str in tate nu mai sunt precursoare pentru practicile imperialiste ale anilor 1870 i 1880. Oricum, aceasta i pentru c multe dintre reformele pe care Hobson le-a propus n prima parte a secolului al XX-lea au avut loc m car n zonele puternic industrializate ale lumii. Apari ia statului bun st rii sociale, a sindicalismului, extinderea dreptului la vot i enorma expansiune a comer ului n perioada de dup 1945 au redus condi iile imperialismului, care fuseser inta atacurilor lui Hobson. Desigur, toate aceste realiz ri ale democra iei sociale s-au aflat constant sub amenin are deja un num r de ani. Opera lui Hobson ne aminte te c , n ciuda multor re ete neoliberale pentru o ordine mondial a anilor 90, n lipsa unor obligativit i democratice i economice, nu ne putem ncrede n pie ele deschise i n mi c rile nengr dite ale capitalului dac vrem s men inem o ordine pa nic a lumii. Cruciale pentru gndirea lui Hobson au fost dorin a i ncercarea de a men ine integritatea statului-na iune i, n acela i timp, asocierea acesteia cu unele considera ii privind importan a nivelului suprana ional sub aspect politic, social i economic. Proiectul r mne la fel de viu ast zi pe ct a fost i n vremea sa.

STANLEY HOFFMANN Stanley Hoffmann este o personalitate important pentru studiul politicii franceze i al celei

comparative europene, ca i al politicii externe americane i al teoriei rela iilor interna ionale. Mentorul s u intelectual este gnditorul francez Raymond Aron, cu care mp rt e te o concep ie tragic , liberal , weberian . Cercetnd politica extern american i etica interna ional , Hoffmann s-a angajat n polemic n mod constant s le att cu politicienii, ct i cu teoreticienii reali ti. Valorile lui sunt liberale i el tinde s prescrie moduri n care valorile libert ii individuale pot fi promovate ntr-o lume care amenin submineze. n unele privin e, el se aseam n cu reali ti precum Kennan, Morgenthau i Henry Kissinger. Ca i ei, Hoffmann a scris lucr ri vaste i articole multe despre ceea ce este n neregul cu politica extern

american . De asemenea, analizele sale, ca i ale lor, se concentreaz pe ideile preconcepute, adesea naive, pe care politicienii americani le au n privin a chestiunilor de politic extern . Totu i, spre deosebire de reali ti, Hoffmann nu consider c solu ia const n a ncerca instruirea americanilor n arta diploma iei europene din secolul al XIX-lea. El este un critic tran ant al reali tilor, ale c ror idei crede c doar exacerbeaz cele mai pu in dezirabile aspecte ale practicii politice americane. n schimb, opera sa ncearc s i conving deopotriv pe cercet tori i politicieni despre complexitatea real a politicii mondiale, despre dilemele etice ale politicii externe i despre riscurile aplic rii unor modele necorespunz toare privind comportamentul statal. n anumite privin e, Hoffmann poate fi privit ca versiune american a lui Hedley Bull, pe care l-a admirat i a c rui concep ie general a mp rt it-o. ns , spre deosebire de Bull, Hoffmann nu construie te un edificiu teoretic identificabil care s sintetizeze cumva tensiunile dintre realism i idealism n studiul rela iilor interna ionale. n schimb, el penduleaz ntre acestea la nivelul teoriei i al analizei politicii externe. Hoffman afirm :
Ca i Aron, eu nclin, n mod natural, s gndesc mpotriv . Utopi tii m tenteaz s demonstrez c re etele lor sunt f r valoare. Reali tii autentici m provoac s ncerc a ar ta c au omis unele solu ii.

n lumina volumului de munc al cuiva care n mod constant i articuleaz opiniile mpotriva curentelor teoretice i politice ale zilei, ne vom axa pe tensiunea fertil dintre realismul i idealismul lui Hoffmann n lucr rile sale privind politica extern american . Stanley Hoffmann s-a n scut n Viena n 1928 i a crescut n Fran a n anii 30. Copil n Fran a, Hoffmann se descrie ca un mic austriac, n parte evreu, copil f r r d cini, a c rui familie a suferit toate traumele sociale cauzate de ascensiunea fascismului i invadarea Fran ei de Germania, n mai 1940. A r mas n Fran a n anii regimului de la Vichy, tr ind la Nisa. Familia a revenit n Paris n 1945, iar Hoffmann s-a nscris la Institut dEtudes Politiques i la Facultatea de Drept a Universit ii din Paris. A absolvit n 1948 i a urmat studii de doctorat n drept interna ional. A petrecut un an la Harvard n 1951. Dup ce i-a ncheiat teza de doctorat (pe care o descrie ca fiind aproape de necitit), Hoffmann s-a ntors la Harvard pentru a ocupa o pozi ie didactic la Department of Government, n 1955. n prezent, Hoffmann este C. Douglas Dillon Professor de civiliza ie francez la Harvard, unde combin predarea cu interesul pentru studiul rela iilor interna ionale i al politicii franceze. Hoffmann a scris trei c r i importante privind politica extern american . n 1968, a publicat Gulivers Troubles, Or, The Setting of American Foreign Policy. Aceasta este o examinare aprofundat a schimb rii mediului politic interna ional cu care s-au confruntat politicienii Statelor Unite la sfr itul anilor 60 i, de asemenea, o analiz a prejudec ilor acestora privind raportarea la mediul din trecut. Este o carte cuprinz toare i ambi ioas , care ncearc s ia n considerare constrngerile interne i externe ale politicii externe americane. Ca i n celelalte lucr ri pe acest subiect, Hoffmann este preocupat s elaboreze, adesea n cele mai mici am nunte, scopul adecvat al politicii externe americane, i s stabileasc ce pot i ce nu pot face Statele Unite, dat fiind tipul de na iune pe care l reprezint n lumea de ast zi. Scopurile care sunt mpotriva naturii celor mai profunde crezuri i obiceiuri ale unei na iuni sau mpotriva lumii n care se ncearc ndeplinirea lor nu sunt s n toase. Puterea aflat la dispozi ia na iunii trebuie folosit n deplin

cuno tin

de cauz cu privire la condi iile externe, ce stabilesc care mijloace sunt productive i care nu, ca

i cu privire la institu iile i predispozi iile interne care canalizeaz energiile na ionale n anumite direc ii sau mpiedic ara s le foloseasc altfel. Avnd n vedere sarcina pe care el nsu i i-a trasat-o n c r i, ca i refuzul de a folosi modele teoretice pe care le consider exagerat de simpliste, nu este de mirare c lucr rile lui Hoffmann au tendin a s fie cam lungi i, ca s fim cinsti i, destul de greu de citit dintr-o dat . El nclin s reproduc complexitatea lumii pentru cititorii s i mai degrab dect s o simplifice. Totu i, ele r spl tesc eforturile cititorului. n cartea sa prezentat anterior, Hoffmann sus ine c sistemul interna ional contemporan (din anii 60) este caracterizat de dinamism revolu ionar, bipolaritate manifest sau tacit , ca i de confrunt ri ideologice. El face distinc ie ntre trei niveluri ale sistemului aflate n leg tur , fiecare expunnd atribute structurale diferite. Esen ial, sistemul este bipolar n termenii distrugerii nucleare pe care superputerile o pot dezl n ui, dar tocmai restric iile impuse de dilema nuclear au oferit statului-na iune noi perspective i au permis, la un al doilea nivel sistemic, emergen a policentrismului politic. Acesta, la rndul s u, a ncurajat tendin a spre proliferarea nuclear , care mprumut atribute multipolare celui de-al treilea nivel sistemic. n lumina unei astfel de complexit i a rela iilor n cadrul i de-a lungul nivelurilor sistemice, Hoffmann diagnosticheaz ciudata neputin na ional care face s fie att de greu pentru Statele Unite s ac ioneze efectiv pentru promovarea ordinii mondiale. Complexitatea lumii provoac n mod special Statele Unite din cauza unui ansamblu dezarmant de atitudini care deriv din stilul na ional american (o func ie a trecutului i principiilor Americii) i de la institu iile guvernamentale americane. Problema institu ional principal ine de dispersarea puterii ntre i n cadrul structurii i birocra iei guvernamentale. Deficien ele din stilul politicii externe sunt reflectate n legalism, ncrederea n formule, planificarea pe termen scurt i conflictul dintre pasivitate i activism. n ultima parte a c r ii, Hoffmann sus ine c Statele Unite ar trebui s efectueze o retragere discret din Europa, care ar permite apari ia unei Europe europene, integrat conform principiilor confederale i protejat de umbrela nuclear franco-britanic cu garan ii americane i sovietice. Programul este, n mod esen ial, proiectul gaullist al Europei. n afar de favorizarea instituirii unei Europe relativ independente, acesta ar elibera resursele americane pentru proiecte mai urgente, cum ar fi restric ionarea Chinei. Hoffmann pledeaz mpotriva bizuirii peste m sur pe for a militar ca instrument al politicii, dar admite c , n absen a acesteia, este foarte probabil ca for e revolu ionare s submineze ordinea interna ional . Pe scurt, cartea este un apel adresat Statelor Unite de a se adapta la un sistem interna ional din ce n ce mai multiierarhic i de a permite Europei de Est i de Vest s ias din r zboiul rece ca p r i ale unei entit i politice unite. Hoffmann i rennoie te apelul n urm toarea sa carte, Primacy or World Order (1978). El face distinc ie ntre dou cicluri ale politicii externe americane dup 1945, ciclul r zboiului rece (1945-1968) i ceea ce el nume te ciclul Kissinger (1968-1976). Hoffmann este n mod special critic la adresa fostului s u coleg de la Harvard, acuzndu-l c a e uat n a-l scoate pe Gulliver din ncurc turile din str in tate i c a introdus un set de dogme realiste, a c ror aplicare ar fi limitat ntr-o lume a interdependen ei n cre tere, n care rela iile economice sunt la fel de importante ca i cele militare. Contradic iile din diploma ia lui

Kissinger apar din pr pastia dintre no iunile abstracte ale cerin elor echilibrului de putere i realitatea geopolitic . Stanley Hoffmann sus ine c diploma ia lui Kissinger s-a bazat pe iluzia c Statele Unite ar putea s beneficieze att de primatul interna ional ct i de ordinea mondial , n timp ce, pentru Hoffmann, ele sunt obiectul unui schimb reciproc (trade-off). El i ndeamn (nc o dat ) pe politicienii Statelor Unite s i poarte rivalitatea cu Uniunea Sovietic la niveluri benigne de paritate i s abandoneze orice ncercare de a realiza ordinea mondial pe bazele controlului imperial. Cea de-a treia carte important a lui Hoffmann despre politica extern american , Dead Ends (1983), continu s dezvolte teme familiare din scrierile autorului: complexitatea n cre tere a sistemului interna ional, cerin ele i oportunit ile interdependen ei globale, natura multidimensional i de nenlocuit a puterii, utilitatea limitat a for ei militare, declinul relativ al Statelor Unite, sl biciunea diploma iei americane i nevoia unei strategii variate n raport cu Uniunea Sovietic . Dar, n centrul c r ii, o colec ie revizuit a mai multor eseuri, Hoffmann reia ideea sa c politica extern a lui Kissinger, Carter i, n mod special, a lui Reagan a dus la o serie de situa ii f r ie ire (dead ends). n vreme ce marele plan al lui Kissinger a suferit din cauza inevitabilei dilu ri a preten iei de hegemonie, Carter a n eles c difuziunea puterii nspre noi actori insisten i n a se afirma i n a respinge dependen ele neocoloniale a creat o lume n care un leadership f r hegemonie ar fi singurul rol posibil de jucat de America. n plus, Hoffmann aprob accentuarea timpurie de c tre Carter a unor chestiuni globale de perspectiv , cum ar fi drepturile omului, proliferarea nuclear , vnz rile de armament i legisla ia maritim , i crediteaz respectiva administra ie apreciind c aceast lume din ce n ce mai complex nu ar putea fi nici condus de superputeri, nici redus la rela iile dintre ele. Dar, n ner bdarea sa de a reduce impactul tradi ionalei obsesii americane privind comunismul, administra ia Carter nu a oferit niciodat o strategie de abordare a Uniunii Sovietice. Aceast omisiune a constituit gaura din gogoa a concep iei lui Carter despre ordinea mondial . Ea nu a reu it s comunice care activit i sovietice erau intolerabile i care erau compatibile cu concep ia Washingtonului despre competi ia mondial , i nu a reu it s i integreze excelentele intui ii i ipoteze ntr-o strategie. n cel mai critic eseu al c r ii, Hoffmann l ridiculizeaz pe Reagan pentru ncercarea sa periculoas de a recrea o strategie global de ngr dire (containment) care, nc o dat , ar reduce lumea la o confruntare ideologic nostalgia lui Reagan fa i militar ntre superputeri i pentru ciudata sa preten ie c Statele Unite aproape i pierduser voin a de a- i folosi puterea. n 1983, Hoffmann a sus inut c de lumea anilor 50 ar duce la o alt fund tur alia i nstr ina i, o spiral a narm rii i o Uniune Sovietic ndrjit . Ei bine, desigur c Hoffmann a n eles gre it ultima chestiune, pentru c Uniunea Sovietic a capitulat. Dar sfr itul r zboiului rece i succesul pe termen scurt al administra iilor Reagan/Bush n a-i pune cap t (pe care ns nici ei nu l-au anticipat mai mult dect Stanley Hoffmann) nu au invalidat argumentele lui Hoffmann i nici nu au diminuat din aprecierea n elepciunii mai largi a comentariilor sale cu privire la politica extern american extins asupra ultimilor treizeci de ani. Spre deosebire de fostul s u coleg, Henry Kissinger, Hoffmann nu a c utat niciodat s joace un rol important n formularea activ a politicii externe americane, preferndu-l pe cel al unui critic preocupat de orient rile generale ale acesteia.

La sfr itul anilor 70 i nceputul anilor 80, pe lng comentariile la adresa politicii externe americane, Hoffmann i-a ndreptat aten ia n mod critic c tre dificult ile i poten ialul de reconciliere a abord rilor realiste n rela iile interna ionale cu cerin ele eticii i moralit ii liberale. Cea mai vestit carte a sa pe aceast problem este Duties Beyond Borders: On The Limits and Possibilities of Ethical International Politics (1981). Aceast lucrare const din cinci eseuri, prezentate pentru prima dat n 1980, n cadrul cursurilor Frank W. Adams de la Syracuse University. Hoffmann a exprimat ngrijor ri care au fost ignorate ca fiind periferice sau chiar nepotrivite de c tre unii reali ti i care au fost adesea manevrate pe un tipar utopist de c tre liberali. n principal, el analizeaz trei chestiuni care s-au dovedit a fi sursa attor dezbateri ntre reali ti i liberali: folosirea for ei, drepturile omului i justi ia distributiv . Prima este concentrat n primul rnd asupra r zboiului, mai ales printr-o examinare a lucr rii Just and Unjust Wars a lui Michael Walzer i a criticilor acesteia. El aprofundeaz spinoasa problem a criteriilor morale pe care oamenii de stat le-ar putea aplica n luarea deciziilor care presupun aplicarea for ei. n ceea ce prive te cea de-a doua tem , drepturile omului, Hoffmann furnizeaz o impresionant list de capcane pentru orice defini ie universal a drepturilor omului i recunoa te dificult ile promov rii lor ca valori explicite n politica extern :
Structura mediului interna ional, care limiteaz posibilit ile ac iunilor morale, conflictele sistemelor de valori, ce au drept consecin dezacorduri t ioase asupra concep iilor privind drepturile omului i asupra priorit ilor, dificult ile aprecierii i evalu rii, toate sunt aici evidente i duc la e ecuri repetate sau la confrunt ri ori la utiliz ri deformate ale chestiunii drepturilor omului n scopuri legate de ostilit i politice din ar sau din str in tate.

n ciuda acestor probleme, Hoffmann afirm c Statele Unite nu ar fi oneste fa

de concep ia despre

sine dac nu ar promova drepturile omului i sus ine o politic a interna ionalismului liberal. n acela i timp, avertizeaz c o asemenea politic trebuie s coexiste cu con tientizarea faptului c , punnd accentul pe drepturile civile i politice ale omului, pe costul drepturilor sociale i economice, poate s apar adesea drept neocolonialism, dar sub alt nf i are. De la sfr itul r zboiului rece, Hoffmann a continuat s publice n mare m sur pe temele care l-au preocupat timp de mai bine de 30 de ani n calitate de cercet tor n rela ii interna ionale. Aceste teme includ posibilitatea de a construi o ordine mondial liberal ntr-un mediu pluralist, anarhic, responsabilit ile Statelor Unite ca superputere conduc toare a lumii, impasurile teoriei rela iilor interna ionale i, de asemenea, statalitatea american . Personal, nu sunt un mare admirator al lucr rilor lui Hoffmann, chiar dac argumentele lor au reprezentat fundamentul acestui rezumat al operei sale. C r ile sunt prea lungi i con in prea des nenum rate referiri la linii de direc ionare a politicii, ale c ror conexiuni cu temele principale ale lucr rilor sunt mai pu in clare. Pe de alt parte, eu l v d ca fiind cel mai fin eseist n studiul rela iilor interna ionale i al politicii externe americane din acest secol. Dou volume cu eseurile sale sunt disponibile.

Primul a fost publicat n 1965 i const dintr-un num r de prelegeri revizuite pe problema r zboiului i a p cii, prelegeri inute la Harvard i Geneva la nceputul anilor 60, iar al doilea, sugestiv intitulat Janus and Minerva, a fost publicat n 1987. Ca ntreg, ele reprezint un corp de gndire n rela iile interna ionale care este remarcabil de consistent, chiar a a cum s-a dezvoltat de-a lungul anilor. Ele sunt, cred, lecturi necesare oric rui cercet tor al rela iilor interna ionale. Eseul s u despre Kant i Rousseau r mne nentrecut ca analiz comparativ a acestor teoreticieni clasici ai domeniului, iar cele despre limitele realismului n teoria rela iilor interna ionale sunt i ast zi la fel de relevante ca atunci cnd au fost scrise, la sfr itul anilor 50 i n anii 60. La finele secolului al XX-lea, Hoffmann r mne un nefericit Sisif al domeniului. El nsu i comenta recent:
Tensiunea dintre moralitate i politic va d inui ve nic pentru c moralitatea se afl ntotdeauna n r zboi nu numai cu interesele egoiste sau asociale, ci i cu dorin a de putere i domina ie. n lumea rela iilor interna ionale, aceasta va fi o lupt istovitoare. Albert Camus a vrut s ne imaginam un Sisif fericit. n afacerile interna ionale, acest lucru pur i simplu nu este posibil.

RICHARD ROSECRANCE n 1986, cnd o preocupare interna ional major o constituiau programul Star Wars al lui Ronald Reagan i riscurile pe care acesta le prezenta de a transforma r zboiul rece ntr-unul fierbinte, Richard Rosecrance a publicat The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in the Modern World. n aceast lucrare sus ine c preocup rile geopolitice clasice privind teritoriul i puterea militar , care datau de la pacea de la Westphalia, la finele r zboiului de treizeci de ani (1648), simboliznd trecerea de la epoca medieval la cea modern , deveniser n cele din urm aproape demodate. n ciuda excep iilor-cheie, Uniunea Sovietic i Statele Unite, comer ul luase locul expansiunii teritoriale i puterii militare, sus ine Rosecrance, drept cale spre prestigiul interna ional, putere i bog ie. Echilibrul comer ului nlocuia echilibrul puterii. Ceea ce p rea a fi o fraz de roman la jum tatea anilor 80 a devenit, o dat cu sfr itul r zboiului rece, un adev r larg acceptat. n anii 90, Rosecrance a continuat s dezvolte i s aplice ideile pe care le prezentase n 1986, construindu- i n continuare teza i cercetnd implica iile ei pentru pace i democra ie n secolul al XXI-lea. Desigur, fraza nu era n ntregime inedit , din moment ce Norman Angell f cuse afirma ii foarte asem n toare n anii de la nceputul acestui secol. Oricum, spre deosebire de Angell, Rosecrance scrie de la un nivel de complexitate teoretic ce reflect interesul s u academic permanent n dezvoltarea teoriei rela iilor interna ionale i, n mod special, pe direc ia rela iei politicii interne cu politica extern . n acela i timp, Rosecrance are abilitatea de invidiat (pe care o mparte cu Norman Angell) de a scrie pentru un public general informat la fel de bine ca i pentru colegii speciali ti din domeniul rela iilor interna ionale. n timp ce Angell a fost jurnalist, Rosecrance i-a petrecut cea mai mare parte a carierei n mediul academic,

de i a ajuns n acesta dup ce, mai nti, a trecut prin Departamentul de Stat, la Consiliul de Planificare Politic . n prezent este profesor de rela ii interna ionale n Departamentul de }tiin e Politice al Universit ii California din Los Angeles i, totodat , director al Centrului pentru Rela ii Interna ionale al acesteia. De i Rosecrance pred i scrie acum la universitatea pe care a absolvit-o n 1952, el a mai predat la cteva universit i americane. I s-a acordat masterul n 1954 la Swarthmore College i i-a ncheiat teza de doctorat n 1957, la Harvard. nainte de a ocupa pozi ia actual , Rosecrance a fost ani buni profesor de politici interna ionale i comparative la Universitatea Cornell. Rosecrance i-a creat reputa ia n domeniu n anii 60 i la nceputul anilor 70 cu lucrarea sa despre teoria sistemelor. A combinat cuno tin ele sale vaste de istorie a statalit ii europene din secolul al XVIII-lea cu modelele explicative abstracte pentru a l muri comportamentul statal i stabilitatea diferitelor sisteme istorice. A publicat Action and Reaction in World Politics n 1963 i, un deceniu mai trziu, International Relations:Peace or War? (1973). Aceasta din urm reia analizele istorice din lucr rile anterioare i le dezvolt pe marginea cercet rilor acestora cu privire la adoptarea politicilor externe. n Action and Reaction Rosecrance este preocupat de evolu ia pe termen lung din domeniul rela iilor interna ionale i de modul n care schimb rile fundamentale, att din natura statelor ct i din mediul interna ional, au afectat natura rela iilor dintre state. Aceste teme au fost dezvoltate de-a lungul carierei sale i sunt reflectate n lucr rile privind interdependen a, echilibrul de putere, adecvarea teoriilor existente i dinamica epocii de dup r zboiul rece. n prima sa carte, Rosecrance mparte istoria din 1740 pn n prezent (aproximativ la nceputul anilor 60) n nou sisteme istorice. n general folose te izbucnirea unui r zboi pentru a marca sfr itul unui sistem i nceputul altuia. Spre deosebire de cei care ntrebuin eaz termenul de sistem pentru a se referi la un proces continuu de rela ii politice la nivel interna ional, Rosecrance se refer la ceea ce s-ar putea numi constela iile diplomatice, la modelele de putere i rela ii diplomatice care caracterizeaz o perioad istoric dat . Schimb ri importante n aceste modele, adesea nso ite de conflict, indic dezvoltarea unui nou sistem. n medie, fiecare sistem dureaz doar cte dou decenii. Rosecrance pretinde c stabilitatea oric rui sistem este determinat de rela ia dintre patru variabile majore sau determinan i. Interesant este c trei dintre ace tia s-ar referi la ac iunile statelor care alc tuiesc sistemul. Ace tia sunt direc ia pe care grupurile conduc toare o dau politicii externe ( i compatibilitatea acestor direc ii i a obiectivelor ntre state), gradul de control al elitelor n ceea ce prive te politica extern a propriilor state i resursele (capacit ile persuasive, cantitatea resurselor mobilizabile i viteza mobiliz rii) care pot fi folosite n sprijinul politicii externe. Dintre ace ti factori determinan i, Rosecrance sus ine c al doilea este crucial n explicarea stabilit ii sistemice. Patru dintre cele nou sisteme s-au aflat n dezechilibru cnd au intervenit schimb ri majore privind securitatea pozi iei elitelor na ionale, sugernd c acestea din urm ncearc adesea s - i fortifice pozi iile printr-un comportament agresiv n sistemul interna ional. Oricum, la o analiz final , stabilitatea oric rui sistem n parte depinde cel mai mult de cel de-al patrulea factor, capacitatea mediului de a absorbi sau a bloca obiectivele statelor. n schimb, capacitatea poate fi analizat n termenii jocului dintre for ele

regulatoare (ac iuni preventive directe mpotriva politicilor dezintegratoare pentru sistem) i factori mai degrab pasivi din mediu. Argumentul lui Rosecrance din anii 60 i de la nceputul anilor 70 este o provocare direct adresat realismului structural, potrivit c ruia sistemul interna ional poate fi tratat mai degrab separabil ca o entitate de interac iunile dintre statele care l compun dect ca o re ea de leg turi ntre actorii

subsistemului. Potrivit lui Rosecrance, nu este posibil s izolezi politica intern de cea extern n evaluarea stabilit ii sistemice. Ac iunile la scara ntregului sistem sunt aduse n discu ie doar ca r spuns la ini iativele politice ale statelor membre. n Action and Reaction, Rosecrance las foarte pu in ndoial asupra faptului c principalele cauze ale comportamentului din politica extern se afl n interiorul politicii interne. Instabilitatea interna ional serioas existent de a face fa i revolu ia rezult din incapacitatea sistemului interna ional turbulen elor generate de cauze localizate n interiorul statelor. Astfel, pe de o parte,

r zboaiele anilor 1792-1815 pot fi explicate prin ncercarea de a exporta ideologia intern a Fran ei revolu ionare i napoleoniene, iar, pe de alt parte, prin nevoia regimurilor conservatoare de a- i proteja sau restaura pozi iile interne.Similar, avntul na ionalismului i r zboaiele de unificare na ional , care au destabilizat Europa mijlocului de secol al XIX-lea i au dus la pr bu irea definitiv a concertului Europei, au provenit din ncerc rile ncununate de succes ale elitelor conservatoare de a- i ntrece oponen ii liberali n lupta intern pentru putere politic . Liberalii folosiser democra ia pentru a aduna poporul mpotriva regimului conservator, dar conservatorii i-au rec tigat sprijinul f cnd apel la na ionalism i combinnd, n acest mod, tradi ionalismul i democra ia. Capacitatea ambiental a sistemului din Europa a fost limitat de lipsa unui teritoriu deschis, iar rezultatul a constat ntr-o multitudine de conflicte necontrolate. Marea epoc a imperialismului secolului al XIX-lea, care a nceput s se dezvolte dup colapsul concertului Europei, a fost direct asociat acesteia. n Europa, Bismarck a reorganizat o form a concertului sub domina ia Germaniei ca garant unilateral. ns aceasta s-a petrecut prin continuarea controlului politic na ionalist-conservator i pe un fundal de nelini te politic i social general . Chiar i atunci cnd mai multe guverne liberale au dobndit puterea, precum n Marea Britanie sau Fran a, ele nu s-au putut men ine n aceast pozi ie dect satisf cnd a tept rile na ionaliste. n acela i timp, mediul interna ional a oferit teritorii vaste spre a fi cucerite n afara Europei, pe continent expansiunea fiind ngreunat de ascensiunea popula iilor na ionale dornice s apere integritatea teritorial a statelor lor. Rosecrance sus ine c aceasta ar fi cauza fundamental a expansiunii imperiale europene. Pentru c , de ndat ce toate noile teritorii extraeuropene care puteau fi cucerite au fost ocupate, aceste antagonisme na ionale reciproce, ap rute ini ial n interiorul statelor, s-au ntors mpotriva Europei, ducnd, pn la urm , la primul r zboi mondial. n cartea sa mai recent anterioare. El admite c cele din urm nu exist i ca r spuns la critica potrivit c reia exagerase gradul n concludent ntre revolu ia intern i violen a i care stabilitatea interna ional depindea de variabilele interne, Rosecrance modific for a argumentelor sale nici o leg tur instabilitatea interna ional , dar i men ine ideea de baz conform c reia prima va tinde s le promoveze pe i c imperialismul din secolul al XIX-lea este un exemplu clasic pentru ct de strns este i cea interna ional . leg tura dintre politica intern

n timpul anilor 70 i 80, Rosecrance i-a reorientat interesul i a nceput s studieze gradul pn la care se schimba mediul interna ional i consecin ele unei asemenea schimb ri asupra politicii externe americane. Argumentele din The Rise of the Trading State au rezultat n parte din examinarea de c tre Rosecrance a datelor empirice cu privire la m sura n care statele devin mai interdependente n rela iile interna ionale i a variatelor interpret ri ale acestor date realizate de reali ti i liberali spre sfr itul anilor 70. El a crezut c datele n sine erau ambigue. Existau unele dovezi c statele deveneau mai interconectate n identificarea unor mi c ri comune n cre tere n dinamica unor factori precum pre urile ntr-un anumit num r de ri. Rosecrance a cercetat m sura n care varia iile pre urilor la vnz rile angro, pre urile pentru consumatori, ratele dobnzilor i ale salariilor au demonstrat similitudini ntre economiile industriale majore din 1890 pn n 1975. Au fost stabilite asem n ri n varia ii prin corelarea indicilor celor patru factori i Rosencrance a descoperit c nici reali tii, nici liberalii nu aveau dreptate. Dovezile erau amestecate, sugernd att discontinuit i abrupte ntre fazele de cre tere economic , ct i diminuarea interconect rii pe parcursul ultimului secol.4 n 1981, ntr-o recenzie critic la Keneth Waltz, Rosecrance a sus inut c sistemul interna ional nu poate fi n eles doar cu uneltele analitice ale realismului sau ale liberalismului; este nevoie de amndou . Studiul viitor al politicilor interna ionale va trebui s in seama de
e ecul fiec ruia. Puterea i num rul marilor puteri nu sunt criterii suficiente nici ale politicii i nici ale stabilit ii interna ionale. n schimb, politica interna ional exist ntr-un continuum care se ntinde de la formularea structural extrem a lui Waltz, n care toate unit ile sunt omogene, la un cap t, pn la o alt formulare extrem , n care toate unit ile sunt eterogene, la cel lalt cap t. Nici una nu este prin ea ns i suficient i nici una, asemenea modelului concuren ei pure din economia politic abstract , nu se aplic n mod consistent. Cele mai multe cazuri se g sesc spre mijlocul unui continuum.

Cinci ani mai trziu, Rosecrance i-a publicat cea mai cunoscut carte, The Rise of the Trading State . n ea, el respinge cadrul explicativ monist de studiu al rela iilor interna ionale. n schimb, propune o abordare dualist , sugernd c sistemul interna ional este caracterizat de prezen a a dou lumi, lumea politico-militar (military-political world) i lumea comercial (trading world). Par ial, Rosecrance s-a inspirat din experian a Japoniei. n prima jum tate a secolului al XX-lea, Japonia s-a afirmat ca stat politico-militar, ducnd politici mercantiliste de expansiune teritorial n Asia, care au fost dep ite (sau regularizate, ca s folosim un termen din opera de nceput a lui Rosecrance) abia dup un r zboi mondial foarte distrug tor. n contrast, din 1945, Japonia a devenit un stat comercial, bazndu-se pe comer i pe specializare n cadrul diviziunii globale a muncii pentru a genera bun stare i cre tere economic . Asemenea lui Angell n prima decad a secolului al XX-lea, Rosecrance sprijin o versiune a liberalismului comercial, de i, spre deosebire de primul, el nu concluzioneaz c interdependen a va triumfa inevitabil asupra logicii teritorialit ii. n orice caz, pentru echilibru, el sugereaz c viitorul rela iilor interna ionale va fi caracterizat de o schimbare n ceea ce prive te priorit ile statelor, de la logica

ntrecerii militare la cea a comer ului i a interdependen ei. Motiva ia unei asemenea schimb ri este foarte simpl i poate fi n eleas din perspectiva ideii de alegere ra ional . n era nuclear , costurile expansiunii teritoriale i ale ap r rii militare au crescut exponen ial, n timp ce beneficiile s-au diminuat. De la al doilea r zboi mondial, beneficiile din comer au crescut n raport cu costurile, iar acele state (precum Japonia) care n eleg avantajele acestuia beneficiaz de ele pe seama unor state ca SUA i Uniunea Sovietic . Mai mult, cum r zboiul a devenit mai costisitor i mai periculos, sprijinul intern acordat militarismului i cheltuielilor ridicate pentru ap rare s-a mic orat. n final, din 1945, tendin a anterioar spre un num r ct mai mic de state n sistemul interna ional s-a inversat. Din Evul Mediu pn la sfr itul secolului al XIX-lea, num rul statelor din Europa s-a mic orat de la aproape 500 la pu in peste 25. Dar, dup cel de-al doilea r zboi mondial, cnd imperiile europene s-au pr bu it n sfr it i decolonizarea a nceput cu pa i repezi, num rul statelor din toat lumea a crescut la aproape 150, la mijlocul anilor 60. Desigur, dup r zboiul rece i dup colapsul Uniunii Sovietice, au r mas, n prezent, 187 de state membre ale Na iunilor Unite, iar acest num r s-ar putea ridica la 200 n primii ani ai secolului al XXI-lea. n acest context, comer ul dintre state devine crucial pentru supravie uirea acestora. n replica dat acelora care au sus inut c predic ii la fel de optimiste cu privire la consecin ele pa nice ale comer ului spre sfr itul secolului al XIX-lea nu au prevenit primul r zboi mondial, Rosecrance sus ine c logica sistemului comercial este ast zi mult mai puternic dect a fost vreodat . De i nu face abstrac ie de posibilitatea unui r zboi nuclear ntre colo ii sistemului interna ional, a a-zisele superputeri, el sus ine c ace tia sunt capabili de schimbare i se pot adapta cerin elor statului comercial. Cartea-cheie a lui Rosecrance a fost publicat ct Reagan era nc la putere. Gorbaciov nu ncepuse s i lanseze politicile sale de perestroika i glasnost i mul i observatori se temeau c al doilea r zboi rece, cel al anilor 80, s-ar putea ncheia cu un holocaust nuclear. Dac a fost ceva ce a legitimat analiza lui Rosecrance, acestea au fost evenimentele din ultimul deceniu. Num rul statelor a continuat s creasc n cea mai mare parte a erei r zboiului rece. Colapsul competi iei ideologice dintre comunism i capitalism a fost nlocuit de hegemonia pie ei mondiale ca unic civiliza ie la sfr itul secolului al XX-lea. n scrierile sale mai recente, Rosecrance sus ine c acum ne afl m n epoca statului virtual. De i procesul nu este universal i n timp ce rile cel mai pu in dezvoltate se bazeaz nc pe p mnt pentru a produce provizii alimentare i recolte pentru export, capitalul, munca i informa ia sunt factori ai produc iei mai mobili dect oricnd nainte. n acest mediu, statele dezvoltate mai degrab ar concura pe pia a mondial dect s asimileze teritorii. Statul virtual este unul care nu ncearc s i m reasc propria capacitate productiv bazndu-se pe teritoriu. n schimb, ca i conducerea unei corpora ii imense, el investe te n servicii i oameni mai degrab dect s concentreze costisitoare capacit i de produc ie i contracteaz alte func ii cu statele specializate n ele. La fel de bine el poate avea rolul de gazd pentru capitalul i munca altor state. Pentru a promova cre terea economic , statul virtual se specializeaz n servicii tehnice moderne i de cercetare, ob inndu- i veniturile nu doar din produc ia cu valoare ad ugat i att Rusia ct i China ncearc din r sputeri s se al ture sistemului comercial capitalist, din care au fost excluse

nalt , ci i din servicii de design, marketing i finan are. De i Rosecrance continu s sus in c versiunea sa asupra liberalismului comercial va domina rela iile interna ionale n viitor, el nu con tientizeaz continuitatea lumii politico-militare i nevoia de o anumit regularizare a noului sistem interna ional ap rut din r zboiul rece. El afirm c exist nc necesitatea unei versiuni a concertului [Europei, n. trad.] specific secolului al XIX-lea. Ast zi, Statele Unite, Rusia, China, Japonia i Uniunea European trebuie s coopereze pentru a asigura stabilitatea sistemului. Progresul nu vine automat, echilibrul de putere nu este un sistem autoregulator, iar dinamica proprie capitalismului global este posibil s favorizeze inegalitatea dintre ( i n interiorul) statelor, cel pu in pe termen scurt. Orice coali ie a statelor poate fi sus inut doar pe baza a trei principii: implicarea tuturor, consensul ideologic i renun area la r zboi i la expansiunea teritorial , oferind prioritate maxim dezvolt rii liberal-democratice i economice. n lipsa consensului asupra unor astfel de principii, consecin ele benigne ale noului sistem nu se pot materializa, Rosecrance fiind con tient c exist o tensiune inerent ntre cerin ele liberalismului comercial din anii 90 i perspectivele liberalismului democratic. n statele virtuale de succes, cerin ele tradi ionale ale democra iilor avansate cheltuieli guvernamentale ridicate, deficite mari i mai multe ajutoare sociale trebuie s fie subordonate cerin elor pie ei interna ionale infla ie sc zut , productivitate n cre tere, i for de munc flexibil i calificat . Instabilitatea social care a nso it recentul colaps ile reconcilierii cerin elor cre terii economice cu moned puternic

al mai multor monede asiatice st m rturie pentru dificult cele ale particip rii politice.

n ciuda acestor dificult i, Rosecrance r mne convins c sistemul interna ional contemporan poate fi stabil. Pe lng necesitatea reglement rii interna ionale pentru a se face fa problemelor complexe ale tranzi iei de la un sistem la altul, el a scris foarte mult despre nevoia ca Statele Unite s se adapteze imperativelor schimb rii. n 1976, Rosecrance a publicat o carte, intitulat America as an Ordinary Country, n care a sus inut c de la Statele Unite nu ar trebui s se mai a tepte s i asume responsabilit i deosebite n cadrul sistemului interna ional. SUA trebuiau s devin un stat obi nuit, al c rui declin relativ i impunea s joace rolul de echilibrare a sistemului interna ional mai degrab dect pe cel al statului pe care to i ceilal i s l priveasc drept lider. n 1990, a publicat Americas Economic Resurgence, o larg examinare a modurilor n care Statele Unite trebuie s - i reformeze politica intern urm tor. i extern , n mod special n ceea ce prive te Japonia, dac vor s profite de schimbarea sistemului interna ional n secolul

WOODROW WILSON Expresia interna ionalism liberal (liberal internationalism), care a fost etichetat drept utopism sau idealism n anii 30 i dup al doilea r zboi mondial, s-a bucurat de o rena tere n epoca de dup r zboiul rece. Cel pu in pentru o scurt perioad de timp, la nceputul anilor 90, n mod special dup r zboiul din Golf i dup pr bu irea Uniunii Sovietice i, de asemenea, a comunismului, multora li se p rea c visul ordinii mondiale sus inut de pre edintele Wilson devenea realitate. n special noua ordine de pre edintele Bush n 1991, se asem na izbitor cu viziunea asupra stabilit ii mondial , anun at

interna ionale mbr i at de Woodrow Wilson n primele dou decenii ale secolului al XX-lea. Desigur, n anii 20 acea viziune a e uat i s-ar putea sus ine c succesoarea ei de la sfr itul secolului al XX-lea a dat deja gre n a transforma rela iile interna ionale dintr-un spa iu al conflictului ntr-unul al cooper rii. Pentru cei inspira i de interna ionalismul liberal din anii 90 i de dup , soarta ncerc rilor lui Wilson de a reforma politica mondial n anii 20 merit nc o analiz serioas . Proiectul interna ionalismului liberal este acela de a transforma rela iile interna ionale n a a fel nct s se conformeze modelelor de pace, libertate i prosperitate de care se bucurau democra iile liberale constitu ionale, precum Statele Unite i Europa de Vest. Robert Keohane face distinc ie ntre trei forme de interna ionalism liberal, care pot fi toate g site n gndirea i practica diplomatic a lui Woodrow Wilson. Liberalismul comercial (commercial liberalism) promoveaz schimbul i comer ul peste grani ele statelor, n credin a c interdependen a economic dintre acestea va reduce stimulii pentru folosirea for ei i va m ri costurile unei asemenea atitudini. Potrivit acestei tr s turi a doctrinei, diviziunile teritoriale dintre state nu mai devin cauze conflictuale n cazul n care controlul teritorial este disociat de putere. Liberalismul republican (republican liberalism) sprijin democra iei n rndul statelor pentru ca, astfel, guvernele s devin mai responsabile fa propagarea de cet eni i s le

fie mai dificil s promoveze politici care s protejeze interesele elitelor economice i militare. n anii 90 sau lansat dezbateri exhaustive cu privire la m sura n care democra iile sunt mai pa nice dect statele nondemocratice i la motivele din spatele pretinsei leg turi dintre profilul intern al statelor i politicile externe ale acestora. n fine, liberalismul regulator (regulatory liberalism) caut s promoveze domnia legii n rela iile interna ionale, deopotriv la nivelul organiza iilor i practicilor, care s medieze dilemele de securitate dintre state. Aceasta ar ajuta la atenuarea anarhiei interna ionale i ar reduce motiva iile statelor de a se lansa n comportamente care s le asigure interesele pe termen scurt pe seama celor comune, generale, ale societ ii statelor.1 Privind n trecut la experien a pre edintelui Wilson din timpul i de dup primul r zboi mondial, liberalii contemporani sunt mai mult n m sur s evalueze fezabilitatea tuturor acestor forme de interna ionalism liberal dect liberalii acelei vremi. Woodrow Wilson s-a n scut n decembrie 1856 n ora ul Staunton, Virginia. Tat l s u era pastor la biserica prezbiterian . Familia s-a mutat n Georgia curnd dup na terea lui Wilson i apoi n Carolina de Sud, n 1870. Wilson nsu i s-a al turat bisericii n 1873 i s-a nscris la College of New Jersey (actuala Princeton University) n 1875, unde a studiat istoria i filozofia. A urmat apoi dreptul la Virginia i i-a deschis propriul birou de avocatur n Atlanta, n 1880. Totu i, afacerea nu a mers a a cum sperase i, n 1883, a venit la John Hopkins University pentru a ncepe o

carier n nv

mnt. Acolo i-a scris prima carte, Congressional Government, pentru care i s-a acordat

doctoratul, n 1886. }i-a publicat cea de-a doua carte, The State, n 1886, iar patru ani mai trziu a fost numit profesor la Princeton, unde a r mas pn n 1910. Wilson a avansat repede ca tn r profesor de tiin e politice i, n 1902, a devenit rectorul universit ii. n toat aceast perioad , a fost cre tin devotat, lund n mod regulat parte la slujbe i citind zilnic Biblia. Wilson a fost ales guvernator al statului New Jersey n 1911 i a nceput o serie de reforme radicale, al c ror succes l-a dus la Casa Alb , n 1912. Ca guvernator, el a transformat New Jersey dintr-un stat oarecum conservator ntr-unul progresist. Ca promotoare a democra iei, administra ia Wilson a dat legi noi, instituind alegerile directe pentru legislativul local, regularizarea utilit ilor publice, legi antitrust pentru combaterea monopolurilor industriale, ca i reforma sistemului educa ional al statului. Zelul cu care a militat pentru ceea ce el numea The New Freedom la nivel na ional l-a adus la pre eden ie n campania din 1912. Odat ales, el a nceput un program na ional de reforme. Sub conducerea sa, guvernul a votat Underwood Act legisla ia privind tarifele vamale n. trad. n octombrie 1913, care a redus taxele pe importuri de la aproape 40% la 25% i a extins lista bunurilor care puteau fi importate f r taxe. Tot el s-a aflat la originea reform rii sistemului bancar i, de asemenea, a adopt rii legisla iei radicale antitrust pentru prevenirea apari iei monopolurilor n industria na ional . n 1914, a constituit Comisia Federal a Comer ului, cu puteri extinse, pentru a preveni concuren a neloial . n politica extern , Wilson a pus un accent deosebit pe importan a drepturilor omului, inclusiv pe dreptul la autoguvernare i pe lipsa de legitimitate a imperiului formal. De asemenea, el credea c Statele Unite nu aveau nici un interes n perpetuarea practicilor imperialiste europene i c le revenea un rol-cheie ca mediator al disputelor dintre alte state. Wilson a sprijinit independen a Filipinelor n 1916 i a fost chiar gata s foloseasc for a pentru a ap ra democra ia n Mexic i pentru a restaura ordinea n Nicaragua i Haiti. n 1916, trupele americane au ocupat Republica Dominican i au trecut-o sub controlul direct al Statelor Unite. Totu i, Wilson a respins toate formele derivate din Manifest Destiny* i expansiunea teritorial . El a crezut c afacerile i comer ul nlocuiser anexarea de teritorii ca preocupare principal a Statelor Unite. Dac avantajele comer ului puteau fi c tigate, atunci controlul formal al teritoriilor nu mai era necesar. Disponibilitatea lui Wilson de a folosi for a n America Central pentru a asigura guvern ri stabile i mpotriva regimurilor dictatoriale nu s-a extins i la Europa, cnd a izbucnit r zboiul, n 1914. El a declarat c Statele Unite vor r mne neutre i impar iale n conflict, din moment ce nu aveau nici un interes ntr-un r zboi pe care el l considera consecin a rivalit ilor imperiale i a cursei narm rilor dintre state cu democra ii constitu ionale firave. Atta timp ct puteau continua nestingherite comer ul, Statele Unite se puteau comporta mai degrab ca un mediator dect ca un participant la conflict. Din nefericire, acest lucru a devenit imposibil dup ce submarinele germane au atacat navele americane i, n 1917, Wilson a cerut Congresului s declare r zboi Germaniei i alia ilor ei. Implicarea Statelor Unite n r zboi a contribuit la r sturnarea situa iei n defavoarea Germaniei, n 1918, i marele r zboi s-a ncheiat n noiembrie. Reputa ia lui Wilson ca interna ional-liberal se bazeaz pe marea sa viziune asupra instituirii unui climat de pace n Europa la sfr itul r zboiului, ca i pe rolul s u n fondarea Ligii Na iunilor ca promotor al

securit ii colective i factor de prevenire a apari iei vreunui alt r zboi. Concep ia sa a fost cuprins n celebrele Fourteen Points (Cele paisprezece puncte), o serie de principii i propuneri pe care le-a f cut cunoscute n ianuarie 1918 i le-a adus la Conferin a de la Versailles din decembrie: 1. Acorduri deschise de pace, ncheiate liber, f r n elegeri secrete. 2. Libertatea circula iei pe m ri, cu excep ia apelor teritoriale. 3. nl turarea tuturor barierelor economice ale comer ului. 4. Reducerea arsenalului na ional pn la cel mai sc zut nivel care s garanteze siguran a intern . 5. Reglement ri libere, impar iale i f r prejudec i ale revendic rilor coloniale. 6. Evacuarea trupelor germane din Rusia i respectarea independen ei acesteia. 7. Evacuarea trupelor germane din Belgia. 8. Evacuarea trupelor germane din Fran a, inclusiv din contestata regiune Alsacia-Lorena. 9. Retrasarea grani elor italiene de-a lungul liniilor etnice clar recunoscute. 10. Autoguvernare limitat pentru popoarele Austro-Ungariei. 11. Evacuarea trupelor germane din Balcani i independen a popoarelor balcanice. 12. Independen a Turciei i autoguvernare restrns pentru alte na ionalit i care tr iau sub domina ia Imperiului Otoman. 13. Independen a Poloniei. 14. Crearea unei societ i generale a na iunilor prin acorduri specifice scopului de a oferi garan ii reciproce de independen m sur . Pentru a se asigura c principiile sale erau puse n aplicare la Versailles, Wilson a participat la conferin , dar nu a reu it s se asigure ca n delega ia de pace s fie inclu i membri ai Senatului Statelor Unite; de asemenea, i-a exclus pe republicani. Wilson s-a ntors n Statele Unite la nceputul anului 1919, dup ce a ob inut acordul interna ional pentru punerea bazelor Ligii Na iunilor, prima organiza ie interna ional destinat promov rii securit ii colective la nivel global. n ciuda atractivit ii, concep ia lui Wilson con inea un num r de lacune i nu s-a reu it s fie aplicat conform dorin ei ini iatorului. Principiul securit ii colective presupune o lume a statelor care n general sunt satisf cute de statu quo-ul referitor la distribuirea controlului teritorial. Potrivit principiului, statele nu trebuie s foloseasc for a unele mpotriva altora, dar sunt obligate s o utilizeze mpreun dac un stat oarecare comite o agresiune mpotriva altuia. n mod paradoxal, statele sunt mai probabil n favoarea unui asemenea principiu n cazurile n care el este necesar i mai degrab mpotriv dac presupune s se mearg la r zboi n ajutorul altor ri. O asemenea situa ie s-a ntlnit n 1919, cnd costurile umane ale r zboiului s-au ridicat la cote f r precedent (Germania 1,8 milioane de mor i; Rusia 1,7 milioane; Fran a 1,4 milioane; Marea Britanie 0,9 milioane; spre compara ie, au fost uci i aproximativ 50 000 de americani). M celul r zboiului i-a convins pe oamenii de stat europeni s subscrie la ideea c pacea este indivizibil (adic prevenirea r zboaielor locale este n interesul general al comunit ii statelor), dar nu pn ntr-att nct s - i sacrifice libertatea deciziei n chestiuni de siguran na ional . Gabriel nota: politic i integritate teritorial pentru statele mari i pentru cele mici n aceea i

Liga era un organism modest. Nu era o institu ie comparabil cu Consiliul de Securitate (din structura prezent a ONU n. trad.) unde s poat fi luate deciziile comune i imperative i nu existau resurse pentru mecanismele de ac iune colectiv . Independen a suveran a membrilor s i nu era n nici un fel restric ionat , nu exista nici urm de suprastatalitate era doar un mecanism de amnare a r zboiului. Exista mult ncredere n dialog, n investigarea i prezentarea public a faptelor. Date fiind informa iile potrivite i timpul suficient, se spera s nceap un proces de educa ie i, de asemenea, se a tepta ca ra iunea s fie victorioas . Oamenii din lumea ntreag aveau s priveasc iscoditori peste umerii diploma ilor n sesiune; opinia public mondial avea s se fac sim it .

Din nefericire, o asemenea organiza ie era inadecvat pentru a asigura pacea n Europa sau oriunde n alt parte. Par ial, motivul pentru aceast situa ie consta n aceea c , n afar de crearea unei noi organiza ii de securitate, oamenii de stat europeni impuneau totodat Germaniei, la Versailles, o pace punitiv , provocndu-i nemul umiri profunde legate de redistribuirile teritoriale bazate pe ideea discutabil c Germania era exclusiv responsabil de izbucnirea primului r zboi mondial. Fran a, n mod deosebit, era decis s utilizeze conferin a de pace nu ca pe o oportunitate de a pune cap t echilibrului politicii de putere, ci n sensul satisfacerii ambi iei i intereselor sale egoiste de a se asigura c Germania va r mne slab . De i Wilson ar fi fost capabil s previn dezmembrarea Germaniei la conferin a de pace, el nu a putut opri preten iile alia ilor asupra unor teritorii ale acesteia, cererea unor desp gubiri imense i a dezarm rii for ate n avantajul puterilor nving toare. Astfel, acele Fourteen Points ale lui Wilson au fost numai selectiv aplicate la Versailles, pentru c nving torii au refuzat s - i predea armele unui organism mondial pe care nu-l puteau controla i au folosit propunerile lui Wilson pentru a-i impune un dictat inamicului nvins. Alte elemente ale concep iei lui Wilson au fost doar par ial puse n aplicare la conferin de a a-numitele ia patru mari puteri (Marea Britanie, Fran a, Statele Unite i Italia). A fost creat o Polonie independent

fost pus n aplicare principiul autodetermin rii na ionale n beneficiul Cehoslovaciei, Finlandei i statelor baltice Lituania, Letonia i Estonia. Dar existau probleme semnificative n determinarea scopului i criteriilor principiului n att de multe state care con ineau o pluralitate de na iuni diferite. ntreb rii asupra a ce constituie o na iune nu i s-a dat niciodat un r spuns i obiectivul stabilit ii europene i al integrit ii teritoriale s-a dovedit imposibil de mp cat cu principiul autodetermin rii na ionale. De pild , deosebirile dintre na iunile balcanice au fost ignorate n interesul fund rii unei Iugoslavii independente, n vreme ce marile puteri ov iau n a renun a la posesiunile lor coloniale. nc o dat , Germania era pr dat de propriile colonii din Africa i Oceanul Pacific, care erau efectiv transferate puterilor aliate ca teritorii sub mandat interna ional, controlate ns de acestea sub variate grade de supraveghere din partea Ligii Na iunilor. Nu s-a ajuns la nici un acord cu privire la viitorul Rusiei, care la acea vreme era n toiul unui r zboi civil, iar Marea Britanie a refuzat pur i simplu s ia n discu ie perspectiva independen ei Indiei. O fuziune a noului stat germanofon, Austria, cu Germania a fost exclus , n ciuda voin ei populare. Tragic,

Hitler nsu i a folosit mai trziu limbajul autodetermin rii na ionale, n anii 30, pentru a asigura destr marea Cehoslovaciei i unificarea tuturor vorbitorilor de limb german din Reich. Confruntat cu toate aceste probleme, Wilson a fost convins c doar dac Statele Unite se al turau ligii putea spera s influen eze viitorul rela iilor interna ionale ntr-o manier compatibil cu ideile liberale. Dup ce s-a ntors de la Versailles, n 1919, el s-a angajat ntr-o campanie intens pentru a se asigura c Senatul nu va respinge Acordul de Pace. Mul i americani erau ns nepreg ti i s - i asume obliga iile interna ionale pe care Actul Fondator al Ligii p rea c le reclam . De i Wilson nsu i era convins c primatul american i trecerea timpului puteau rectifica unele dintre aparentele nedrept i ale acordului, Senatul Statelor Unite era n mod deosebit preocupat de ceea ce p rea a fi un angajament atotcuprinz tor referitor la securitatea colectiv , prev zut n articolul 10 al Actului Fondator. Acesta obliga statele membre s respecte i s apere integritatea teritorial a altor state, iar Wilson insistase c acest articol era o component crucial a organiza iei. ns el a p rut s contrazic tradi ia izola ionist a politicii externe americane, potrivit c reia Statele Unite nu trebuiau niciodat s fie implicate n alian e nclcite din str in tate, care nu pot fi justificate n raport cu interesul na ional. Timp de mai bine de 200 de ani, Statele Unite se bucuraser de o separa ie geografic , istoric i ideologic unic fa de echilibrului de putere european i mul i americani nu n elegeau de ce nu se puteau ntoarce la aceast stare de lucruri, dup c tigarea r zboiului. Dar Woodrow Wilson nu explicase r zboiul n termenii echilibrului de putere i ai nevoii de a ngr di Germania. n schimb, insistase n justificarea implic rii SUA n r zboi n termenii moralei, spernd s pun cap t r zboiului pentru totdeauna i s nlocuiasc echilibrul european de putere cu un nou set de proceduri democratice, legale i universale. Nu a reu it acest lucru, iar retorica sa a ajutat la garantarea faptului c nu putea atinge nici m car scopul restrns al calit ii de membru n Liga Na iunilor pentru Statele Unite. Wilson a refuzat din principiu s fac un compromis n privin a acordului de pace semnat la Versailles. El a crezut c putea apela, peste capul Congresului, la bunul sim al poporului american i a fost total intransigent odat angajat n c l torii de-a lungul Statelor Unite, spernd s conving poporul american de juste ea punctului s u de vedere. i totu i nu a reu it s asigure majoritatea de dou treimi cerut de Senat pentru ratificarea tratatului. Republicanii au continuat s insiste asupra clarific rii i modific rii articolului 10, considernd c succesul lor la alegerile pentru Congres din 1918 le-a reflectat popularitatea crescnd . Tratatul a e uat la votul din 19 noiembrie 1919. {n Statele Unite, wilsonism- ul a devenit un termen asociat abuzului iar interna ionalismul wilsonian un sinonim pentru pentru utopism n studiul rela iilor interna ionale pentru urm torii 70 de ani. Wilson s-a mboln vit grav n timp ce se afla ntr-un turneu, innd discursuri n sprijinul ligii n octombrie 1919, i a murit n februarie 1923. n 1920, democra ii au fost clar nfrn i n alegerile preziden iale care l-au adus la putere pe Warren Harding. Statele Unite nu au intrat niciodat n lig , care astfel nu a reu it s asigure pacea interna ional . n decembrie 1920, lui Woodrow Wilson i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile depuse n c utarea unui acord politic corect pentru ncheierea marelui r zboi i n fundarea Ligii Na iunilor. Cel de-al doilea r zboi mondial avea s izbucneasc dup mai pu in de dou zeci de ani.

ALFRED ZIMMERN Exist dou motive, aflate n strns leg tur , pentru includerea n aceast carte a lui Sir Alfred Zimmern. Mai nti, opera sa este un bun exemplu al tipului de idealism care a fost subiectul att de multor critici din partea unor reali ti precum Carr i Morgenthau n anii 30 i 40. De i am sus inut c astfel de critici sunt nejustificate dac se analizeaz opera, s zicem, a lui John Hobson sau Norman Angell, nu acela i lucru se poate spune despre Zimmern. Cu toate c ideile sale nu sunt reprezentative pentru to i ideali tii liberali din perioada interbelic , ele sunt un bun exemplu a ceea ce Carr i al ii au hot rt s desfiin eze. n al doilea rnd, faptul c Zimmern a dat gre att de spectaculos n a convige cercet torii i diploma ii de meritele dreptului interna ional i ale Ligii Na iunilor n anii 30 este interesant n sine. El ajut la explicarea modului n care studiul organiz rii interna ionale s-a dezvoltat dup 1945. J. Martin Rochester observ c , dup primul r zboi mondial, cercet torii din domeniul rela iilor interna ionale erau preocupa i de construirea unor institu ii interna ionale concrete ntr-o m sur n care organizarea interna ional era v zut nu att ca subdomeniu, ct practic ca nucleul acestei discipline. Dup al doilea r zboi mondial, dezam girile provocate de performan ele Ligii Na iunilor, ca i de viziunile principalilor ei sprijinitori (inclusiv Zimmern), au expediat cercetarea organiz rii interna ionale n domeniul politicii joase (low politics). Organiza ia Na iunilor Unite, de i a c utat s consolideze i s modifice profilul institu ional al predecesoarei sale, nu a putut func iona efectiv n men inerea p cii i securit ii interna ionale ct vreme s-a desf urat r zboiul rece. Spre deosebire de lig , Consiliul de Securitate al ONU, n. trad. privilegiaz rolul marilor puteri, asigurndu-le locuri permanente n cadrul s u i dreptul de veto n privin a oric rei rezolu ii. n lipsa unui acord ntre ele, Na iunile Unite sunt handicapate cel pu in n managementul securit ii interna ionale. Chiar i cnd subdomeniul organiz rii interna ionale a nceput s se extind , n anii 70, aceasta s-a ntmplat datorit dezvolt rilor din teoria rela iilor interna ionale, nu vreunei schimb ri majore n randamentul institu iilor interna ionale n sine, i avem n vedere n special ONU. n 1986, ntr-o reconsiderare semnificativ a subdomeniului, Kratochwil i Ruggie au re inut c organizarea interna ional ca domeniu de studiu este acolo unde este i ac iunea; unii ar caracteriza domeniul organiz rii interna ionale ca unul al practicii... doctorii ezit n fa a pacien ilor muribunzi, pentru c medicii cei mai buni au devenit biochimi ti i au renun at s mai trateze i, n cele mai multe cazuri, i s mai consulte pacien ii. Zimmern a fost par ial r spunz tor de reputa ia groaznic a genera iei mai de nceput de doctori. El este un autorcheie n rela iile interna ionale nu pentru c este un mare gnditor, ci pentru c opera sa ofer lec ii nsemnate despre cum s nu gnde ti dreptul interna ional i organizarea interna ional . Dac cercet torii organiz rii interna ionale au mers prea departe n a privilegia teoria pe seama practicii n ultimii ani, ei au m car ansa de a redresa dezechilibrul f r s repete gre elile unora dintre nainta ii lor intelectuali. Alfred Zimmern s-a n scut n 1879. Tat l s u era evreu german, de i Zimmern a fost crescut cre tin i a luat foarte n serios valorile spirituale, implicccndu-se activ n Consiliul Mondial al Bisericilor n anii 40. A urmat coala la Winchester i a studiat clasicii la New College, Oxford, absolvind cu cea mai nalt distinc ie, n 1902. A r mas acolo pn n 1909, innd cursuri n domeniul istoriei antice. n 1909 a plecat la

studii n Grecia, iar n 1911 i-a publicat prima carte, The Greek Commonwealth. Cnd a revenit n Marea Britanie a lucrat n Ministerul nv mntului ca inspector colar i a activat n cadrul mi c rii laburiste n plin dezvoltare, eviden iind necesitatea educ rii clasei muncitoare n afacerile interne i interna ionale. O dat cu izbucnirea primului r zboi mondial, Zimmern a nceput s joace un rol mai important n rela iile interna ionale. A scris mici articole la ziarul The New Europe, editat de R. W. Seton-Watson, cernd nfiin area unei noi institu ii interna ionale, Liga Na iunilor, abolirea r zboiului i respectarea principiului autodetermin rii na ionale. Cnd r zboiul s-a ncheiat, n 1918, Zimmern a fost angajat de Ministerul Reconstruc iei, unde a lucrat n Political Intelligence Department of the Foreign Office. Aceast situa ie i-a oferit posibilitatea s modeleze oarecum politica britanic privind Liga Na iunilor i s sus in independen a popoarelor nrobite din Europa. A lucrat n Comisia de cercetare a Ligii Na iunilor Unite i a contribuit la a a-numitul Cecil Draft, supus aten iei la Paris de c tre delega ia britanic . A participat la Conferin a de la Versailles, care a instituit Liga, i a fost foarte mul umit de acordul final, n ciuda re inerilor sale n privin a propor iei desp gubirilor pretinse Germaniei de Fran a. n 1919, la vrsta de doar 40 de ani, Alfred Zimmern a fost numit la Catedra de Politici Interna ionale Woodrow Wilson din cadrul Universit ii rii Galilor din Aberystwyth. Astfel, el a devenit primul profesor universitar la noua disciplin , numit nu att pentru num rul i reputa ia lucr rilor sale, ct pentru ceea ce Brian Porter descria drept concep ia sa cosmopolit ca i familiaritatea sa degajat cu cercurile conduc toare. Cosmopolitismul s-a reflectat n st ruin a sa ca noului profesor s i se permit s dedice c l toriei n str in tate fiecare al treilea trimestru. La Aberystwyth, Zimmern a proiectat programa de nv atrag mnt n jurul studiului Acordului Ligii Na iunilor i a inut s pt mnal cursuri pe subiecte contemporane din tirile zilei, ceea ce a atras mul i studen i. Zimmern a reu it, de asemenea, s-o i pe so ia unuia dintre colegii s i. Cnd, n cele din urm , cei doi s-au c s torit, el a fost convins s n urm torul deceniu, pn la numirea sa ca profesor de rela ii interna ionale la Oxford, n 1930, Zimmern a participat la sesiuni ale Ligii la Geneva i a inut cursuri la Universitatea Cornell din Statele Unite. A intrat n Partidul Laburist n 1924 i chiar i-a depus candidatura n alegeri mpotriva lui Lloyd George n acela i an. ntre 1926 i 1930 a fost director adjunct al Institutului pentru Cooperare Intelectual al Ligii de la Paris i s-a dedicat dezvolt rii nv mntului superior n domeniul rela iilor interna ionale. A contribuit la nfiin area Royal Institute for International Affairs din Londra i a fost un sus in tor ndrjit al necesit ii de a preg ti studen ii n managementul cooper rii interna ionale. La Oxford, Zimmern a terminat n sfr it cartea pentru care este cunoscut, League of Nations and the Rule of Law, publicat n 1936. Hedley Bull o descrie drept cea mai lefuit lucrare a unuia dintre autorii condamna i mai trziu pentru idealismul lor. ntr-adev r, ea sufer de toate viciile pe care Bull le atribuie ideali tilor n general:
Caracteristica distinctiv a acestor scriitori a fost credin a lor n progres: credin a, n mod deosebit, c sistemul rela iilor interna ionale care d duse na tere primului r zboi mondial putea fi transformat ntr-o ordine mai pa nic i mai dreapt ; c , sub impactul de tept rii democra

demisioneze, ceea ce a i f cut n 1921.

iei, al dezvolt rii gndirii interna ionale (international mind), al dezvolt rii Ligii Na iunilor, al eforturilor depuse de oamenii p cii sau al luminii r spndite de propriile lor nv turi, el era de fapt n transformare; era de

i c responsabilitatea lor n calitate de cercet tori ile, reaua-voin

a asista acest mar al progresului pentru a nvinge ignoran a, prejudec i sinistrele interese care i-ar fi stat n cale.

Ca scurt prezentare a tuturor ideali tilor, cuvintele lui Bull sunt poate injuste, dar ele recapituleaz adecvat temele dominante ale lucr rii majore a lui Zimmern n domeniul rela iilor interna ionale. Cartea n sine este mp r it n dou . Prima parte este intitulat The Pre-War System, iar a doua se concentreaz asupra Acordului i a func ion rii Ligii Na iunilor (The Working of the League). Ceea ce se reg se te n referirile lui Zimmern ca fiind trecutul este respins ca principiu c l uzitor pentru prezent i pentru viitorul ale c rui posibilit i nu erau restrnse de testul experien elor anterioare, dar erau deductibile din necesit ile prezentului. n excelenta sa analiz asupra lui Zimmern, Markwell scoate n eviden inerea stabilit ii interna ionale: 1. o colaborare mbun t it i extins a puterilor, folosind metoda conferin elor periodice; i independen ; 2. garan ii reciproce de integritate teritorial cinci elemente principale ale viziunii lui Zimmern despre acordul de nfiin are a Ligii Na iunilor, pe care acesta se bazeaz pentru men

3. un sistem mbun t it al Conferin ei de la Haga pentru Mediere, Conciliere i Investigare; 4. o mbun t ire i coordonare a Uniunii Po tale Universale i aranjamente similare pentru servicii globale i utilit i publice; de r zboi ca problem de interes universal 5. o agen ie pentru mobilizarea reac iei (Hue and Cry) fa i crim mpotriva comunit ii globale. n analiza sa asupra puterii acestor tr s turi de a transforma rela iile interna ionale, ntreg idealismul lui Zimmern iese n eviden , ceea ce le-a preg tit lui Carr i lui Morgenthau o int u oar , pe care s o distrug n anii ulteriori. Markwell pune n eviden cteva teme idealiste n lucr rile lui Zimmern. El re ine c Zimmern inten ionase ini ial s - i intituleze cartea Towards the Rule of Law. Zimmern a crezut c rela iile interna ionale evoluau de la echilibrul de putere la domnia legii. El a f cut distinc ie ntre o ordine veche i una nou precum i ntre politica puterii i politica responsabilit ii. O alt distinc ie preferat a fost ntre politica bun st rii i cea a puterii, Zimmern creznd c aceasta din urm se subordona primei, din moment ce rela iile interna ionale s-au mi cat de la anarhie spre iluminare. E. H. Carr este ucig tor n dispre ul s u pentru asemenea distinc ii:
Timp de mul i ani nainte de 1933, Marea Britanie, fiind mul umit de puterea sa, era un stat al bun st rii. Dup 1935, sim indu- i puterea este unul ntre putere i bun stare i cu att mai pu in unul ntre politic i economie, ci unul ntre diferite grade de putere.

disputat

i inadecvat , ea a devenit un stat al puterii. Contrastul nu

Desigur, ncrederea lui Zimmern n progres a fost facilitat de credin a sa profund n armonia de interese dintre indivizi i dintre state, ea ns i cultivat de doctrinele economice liberale ale secolului al XVIII-lea. Dac statele nu p reau a n elege aceasta, nu puteau exista dect dou motive. Se putea ca pur i simplu s le lipseasc informa iile necesare, caz n care era de datoria profesorilor precum Zimmern s -i instruiasc pe liderii politici i pe cet eni. A a cum spunea odat , nu pentru c oamenii sunt prost dispu i se ntmpl ca ei s nu poat fi educa i n spiritul unei con tiin e sociale mondiale. Se ntmpl din cauz c ei s fim corec i i s spunem noi sunt fiin e cu inteligen limitat . Spre sfr itul anilor 20, Zimmern a sugerat nfiin area unei biblioteci interna ionale de mprumut, subven ionate de guverne, care s poat face accesibile c r ile scumpe s racilor i s ajute la dezvoltarea unei opinii publice interna ionale n sprijinul p cii. Dezvoltarea unei opinii publice concrete era, de asemenea, crucial n contracararea altui motiv pentru care statele ar fi putut porni la r zboi, n ciuda eviden ei progresului din dreptul interna ional, acest motiv fiind lipsa constrngerilor democratice mpotriva liderilor dictatoriali ai statelor puterii. n cadrul ligii, principiul protesteaz i plngi (Hue and Cry) trebuia s fie echivalentul interna ional al unei reac ii electorale de dezaprobare n democra iile constitu ionale mpotriva guvernelor nepopulare. O nemul umire obi nuit privind dreptul interna ional ine de aceea c el nu este nicidecum drept n adev ratul sens al cuvntului, din moment ce nu exist nici un organism cu autoritatea de a-l impune. n lipsa unui stat mondial, nu exist nimic care s opreasc statele s invoce dreptul pentru a justifica acte ce in n primul rnd de interesele proprii sau s -l ignore din acelea i considerente. Astfel, Irakul a c lcat n picioare dreptul interna ional n 1991, cnd a invadat Kuweitul. Apoi a f cut apel la principii esen iale ale dreptului interna ional (de exemplu suveranitatea statului) n ncercarea de a expulza ca spioni inspectorii americani pentru arme nucleare n 1997. Zimmern nu era ne tiutor n ceea ce prive te existen a unor asemenea probleme, dar a sperat c Liga Na iunilor putea deveni un forum crucial n gestionarea lor. Pe de o parte, conflictele dintre state ar putea fi rezolvate pa nic, dac autoritatea dreptului ar fi consolidat . Pe de alt parte, acele state ale puterii care au luat n rs dreptul ar putea fi mpiedicate i, dac este necesar, pedepsite prin mecanismele securit ii colective. n cadrul unui sistem de securitate colectiv , statele sunt obligate s renun e la folosirea for ei pentru a- i rezolva diferendele. A a c Zimmern a fost ncntat cnd Statele Unite i Fran a au naintat ligii pactul Briand-Kellogg, n 1928, document care scotea r zboiul n afara legii. Pe de alt parte, statele sunt obligate n mod egal s foloseasc for a, dac este necesar, mpotriva oric rui stat care refuz s se supun legilor interna ionale. Optimismul lui Zimmern din 1928 a fost repede risipit cnd, n anii 30, marile puteri au refuzat s aplice dispozi iile acordului mpotriva Japoniei (dup invazia acesteia n Manciuria) i nc o dat mpotriva Italiei dup invazia din Abisinia. Pentru Zimmern, e ecul aplic rii principiului protesteaz luminate ale opiniei publice din i plngi a confirmat m sura n care guvernele, nc fidele vechii diploma ii, au r mas n urma segmentelor rile lor. Evenimentele din anii 30 demonstreaz c dreptul interna ional nu poate crea singur, prin el nsu i, o ordine mondial corect .

El poate fi expresia unei ordini interna ionale legitime care este acceptat de marile puteri, dar dac aceast ordine este just este o cu totul alt chestiune. Zimmern nu a acceptat aceasta n parte pentru c (a a cum Carr nu a ezitat nici un moment s atrag aten ia n The Twenty Years Crisis) el nsu i provenea dintr-o putere avantajat de statu-quo. Tipul s u de liberalism, accentund dimensiunile constitu ionale i de reglementare, a fost o manifestare interna ional a analizei sale cu privire la sursa ordinii n Marea Britanie i Statele Unite. Dac politica interna ional nu era din start diferit de politica intern a statelor anglosaxone, el nu a v zut nici un motiv pentru care domnia legii s nu fie r spndit n arena interna ional . Dac o asemenea opinie pare chiar naiv n anii 90, s-ar putea reflecta asupra influen ei continue a unui astfel de idealism pn ast zi. De pild , tot a a cum Irakul a c lcat n picioare dreptul interna ional n 1991, pre edintele Bush a exagerat i el importan a restabilirii suveranit ii Kuweitului pentru a a-numita nou ordine mondial . Orice motive existau pentru izgonirea for elor irakiene din Kuweit din punct de vedere strategic, succesul opera iei Furtun n de ert nu a inaugurat o nou er n politica interna ional . Ca i n anii 30, nu poate exista o ordine mondial stabil care s mpace statele interesate de men inerea statu-quo-ului i pe cele revizioniste, mai ales dac acestea din urm sunt puternice. Dac dreptul interna ional nu cuprinde proceduri legitime pentru negocierea schimb rii pa nice n rela iile interna ionale, ceea ce este pu in probabil date fiind inegalit ile de putere i bog ie dintre state i lipsa oric rui consens cu privire la semnifica ia unei ordini mondiale juste, deziluzia este inevitabil . Este tentant s nchei scurta prezentare a operei i vie ii lui Zimmern cu unele cuvinte politicoase despre valoarea contribu iei sale la domeniul rela iilor interna ionale, n ciuda erorilor evidente ale acesteia. Ar trebui ns s rezist tenta iei de a-l aprecia pe Zimmern ca fiind bine inten ionat, chiar dac oarecum naiv. Aceasta pentru c trezirea sa din vraja Ligii Na iunilor a anilor 30 l-a f cut s devin mai trziu un fervent avocat al r zboiului rece. n 1944 s-a retras de la catedra sa de la Oxford. Dup ce a lucrat pentru o scurt perioad ca secretar general al Conferin ei UNESCO, a fost numit profesor invitat la Trinity College din Hartford, Connecticut. n 1953 i-a publicat ultima carte, The American Road to World Peace. Nu ar fi corect s spun c nu a nv at nimic din criticile ngr m dite asupra sa de reali ti. nv ase, dar lec iile pe care le luase nu erau bune. n loc s recunoasc subordonarea dreptului interna ional fa de echilibrul de putere i s caute s -i mblnzeasc manifest rile de echilibru al terorii, Zimmern i-a oferit ntregul sprijin Statelor Unite n r zboiul rece. Acum, Uniunea Sovietic era stat al puterii mai degrab dect Germania. n cartea sa de dinainte, Zimmern admisese c , n lipsa constrngerii, dreptul interna ional era doar un alai de peruci i robe vocifernd n gol. Dac dreptul ar fi fost eficace n r zboiul rece, el ar fi trebuit s fie aplicat de Statele Unite. Deci idealistul Zimmern devenise un sus in tor hot rt al bombei atomice n minile Statelor Unite, ntiul poli ist al planetei. Din nefericire, Zimmern a ncetat din via n 1957 i nu a tr it suficient de mult pentru a prinde apari ia unei for e poli iene ti rivale, similar narmate.