Sunteți pe pagina 1din 9

U.S.A.M.V.

FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI SPECIALIZAREA: Masuratori Terestre Si Cadastru

PROIECT CAI DE COMUNICATII


SEMESTRUL I

Mihail GHITA Grupa 9404 An IV

- Bucuresti -

- 2012

Continut

1. Tema proiectului 2. Memoriu justificativ 3. Proiectarea drumului in plan orizontal 4. Proiectarea drumului in profil longitudinal 5. Proiectarea drumului in sectiune transversala
6. Calculul razelor de racordare

7. Pichetarea terenului PLANSE 1. Drum in plan orizontal scara 1:1000 2. Profil longitudinal scara 1:1000 3. Profiluri transversale scara 1:1000 4. Profiluri transversale tip scara 1:50

Tema Proiectului

Sa se proiecteze un drum comunal intre doua localitati A si B avand ca date de proiectare: Planul de situatie scara 1:1000

Declivitatea admisa maxima 6%

Viteza de proiectare 40 km/h

Memoriu Justificativ
Am proiectat un drum comunal intre localitatile A si B. Distanta intre cele doua localitati este de 38,2 km. Viteza de poriectare a drumului este de 40 km/h. Panta drumului este de 4.3%. Au fost folosite doua pichete suplimentare. Platforma drumului este de 8m. Partea carosabila a drumului este de 6m, pe laturi fiind proiectate acostamente a cate 1m fiecare. Drumul este compus din trei aliniamente si doua curbe. In pichetii Te1 si Ti1 am aplicat o supralungire de 0.3m. In pichetii Ti2 si Te2 am aplicat o supralungire de 1.3m.

Proiectarea drumului in plan orizontal

Trasarea drumului pe plan se realizeaza prin metoda axei zero. Axa zero reprezinta linia trasata din curba in curba si reprezinta declivitatea maxima admisa de 6%. Elementele geometrice ale drumului in plan sunt aliniamentul si curbele. Aliniamentele sunt portiuni din traseu cand axa drumului este o linie dreapta. Curbele sunt portiuni de traseu care servesc la racordarea aliniamentelor. Racordarea dintre doua aliniamente se realizeaza cu ajutorul curbelor interioare si cu ajutorul curbelor exterioare.

Racordarea aliniamentelor cu ajutorul curbelor Fig. 1


5

Distanta dintre doua curbe de circulare de sens contrar se numeste aliniament de redresare. Lungimea acestui aliniament trebuie sa corespunda timpului de 5 secunde astfel incat sa permita conducatorului automobilului sa manevreze volanul de la dreapta la stanga si de la stanga la dreapta. V=d/t, unde t=S1S Elementele curbei in plan B bisectoare l lungimea T tangenta R raza de racordare V - punct

Fig.2

Proiectarea drumului in profil longitudinal

Fig.3
6

Proiectarea drumului in sectiune transversala


In fiecare pichet se realizeaza sectiuni transversale la scara 1:100. Tipuri de sectiuni transversale: Rambleu Debleu Profil mixt In pichetii Ti, Te si B se aplica o supralungire a sistemului rutier in interiorul curbei in functie de raza de racordare. B bisectoare Rm 49m S 1.28m Rc 97m S 0.64m R 180m S 0.36m Proiectarea drumului in sectiune transversala Partea carosabila reprezinta partea consolidata a drumului pe care circula autovehiculele. Profilul transversal al drumului cuprinde doua benzi de circulatie, o banda pe fiecare sens de mers. Conform STAS 2900/89 latimea partii carosabile pentru un drum comunal este de 5.5m. In cazul nostru, latimea partii carosabile este de 6m. b= 6m a = 2m, unde a este acostamentul 1m/parte B platforma drumului B= b+2a = 6+2 = 8m

Calculu razelor de racordare

Curbe C1 C2

U 142 97

a 38 83

R=180 m T = 55.68 B = 8.32 C = 119.32 T = 137.37 B = 46.43 C = 260.83

Rc=97 m T = 29.84 B = 38.07 C = 96.33 T = 74.02 B = 25.01 C = 140.44

Rm T = 15.07 B = 2.2 C = 32.48 T = 37.39 B = 12.63 C = 70.94

a2= 180o-97o =83o a1= 180o-142o =38o T= Rm*tg(a/2 ) B= Rm*[ 1/cos(a/2) 1 ] C= (*Rm*a)/180

Pichetarea terenului
8

Pichete A

Distanta intre pichete 4.5

Distanta cumulata 0 4.5

Cote teren 483 480 477.8 474.6 471.8 469.8 467.8 465.5 463.2

Cote proiect 480 478.1 476.6 474 471.5 469.7 467.9 466.5 464.9

Traseu Stanga Dreapta

1 3.3 Ti1 6 B1 6 Te1 4.1 2 4.1 Ti1 3.5 B2 3.5 Te2

7.8 13.8 19.8 23.9 28 31.5 35

3.2

38.2

461

463.5

S-ar putea să vă placă și