Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea

Facultatea de Stiinte Economice Specializarea : Contabilitate si Informatica de gestiune

Prof.coord. Anul I

Student:

An universitar 2006-2007

La inceputul anului N, S.C. EXPERT prezinta urmatoarea situatie patrimoniala: BILANT INITIAL ACTIV Denumirea elementelor
Echipamente tehnologice Materii prime Produse finite Marfuri Clienti Conturi la banci in lei Casa in lei Total

Suma Denumirea elementelor


2000 150 600 1050 1000 5000 380 10180 Capital social Rezerve Rezultatul reportat Credite bancare Furnizori Impozit pe profit Dividende de platit Total

Suma
2500 500 150 5100 1100 530 300 10180

In cursul lunii ianuarie a anului N au loc urmatoarele operatii economice si financiare: 1.In vederea majorarii capitalului social sunt emise 1.000 actiuni noi, avand o valoare nominala de 2.5 lei /actiune, si o valoare de emisiune de 2.6 lei/actiune. 2. Se incaseaza in contul curent al societatii de la banca contravaloare actiunilor noi emise 2.600 lei. 3. Se inregistreaza majorarea efectiva a capitalului, in urma varsamintelor efectuate, conform notei contabile intocmite. 4. Se ridica numerar de la banca si se achita o parte din dividendele nete datorate asociatilor, in suma de 200 lei. 5. Se achizitioneaza conform facturii , marfuri in valoare de 200 lei, TVA 19%. 6. Pentru marfurile achizitionate se emite un bilet la ordin in valoare nominala de 238 lei. 7. In baza ordinelor de plata si a extrasului de cont al bancii se incaseaza creante de la clienti in suma de 400 lei. 8. Se achita cu ordin de plata o parte din datoria comerciala scadenta fata de furnizori, in suma de 300 lei. 9. Se elibereaza in consum pentru procesul de productie materii prime in valoare de 100 lei.

10.Conform facturii emise se inregistreaza servicii de audit financiar prestate unui tert in suma de 1800 lei, TVA 19%. 11.Se incaseaza contravaloare serviciului prestat , in numerar. 12. Se depune numerar in contul curent in suma de 200 lei conform foii de varsamant intocmite. 13.Factura primita de la Mobifon pentru luna curenta este in valoare de 80 lei, TVA 19 %. 14. Se vand pe credit catre terti o parte din marfurile detinute de societate la un pret de vanzare de 500 lei, TVA 19%. Costul de achizitie pentru marfurile vandute este de 400 lei. 15.Se incaseaza contravaloarea marfurilor vandute conform extrasului de cont al bancii si a ordinului de plata. 16.Se inregistreaza obtinerea de produse finite la un cost total de productie de 300 lei. 17.Dobanda aferenta lunii ianuarie pentru creditul primit anterior este de 280 lei. 18.Se achita aceasta dobanda si se ramburseaza o parte din creditul primit anterior (10%) din contul curent al societatii de la banca. 19.Se inregistreaza chiria aferenta unui spatiu comercial inchiriat unui tert, conform facturii emise de societate, in suma de 600 lei, TVA 19%. 20.Se incaseaza in numerar chiria perceputa pentru spatiul inchiriat. Se cere: a. analiza contabila a operatiilor economice si financiare b. intocmirea formulelor contabile c. regularizarea TVA aferanta lunii ianuarie d. determinarea rezultatului aferent lunii ianuarie e. inregistrarea impozitului pe profit de 16%.

Rezolvare: 1. In vederea majorarii capitalului social sunt emise 100 actiuni noi avand o valoare nominala de 2.5 lei/actiune si o valoare de emisie 2.6 lei/actiune. N.O. M.P.

emisiune de noi actiuni in vederea majorarii CS


+ creanta fata de actionari A+ + valoarea capitalului subscris nevarsat P+ + prime de emisiune P+ A+x=P+x+x 456Decontari cu asociatii/actionarii privind capitalul A+D 1011 Capital subscris nevarsat P+C 1041 Prime de emisiune P+C 2600 456 = % 1011 1041 2600 2500 100

CC./RF.

FC

2. Se incaseaza in contul curent al societtii de la banca contravaloarea actiunilor emise, 2600 lei. N.O. M.P.

incasarea contravalorii actiunilor emise


creanta fata de actionari A+ valoarea disponibilului din contul curent al societatii A+ A+x-x=P 456 Decontari cu asociatii/actionarii privind capitalul A-C 5121 Conturi la banci in lei A+D 2600 5121=456 2600

C.C./R.F.

F.C.

3. Se inregistreaza majorarea efectiva a capitalului, in urma varsamintelor efectuate, conform notei contabile intocmite.

N.O. M.P.

regularizarea capitalului
valoarea capitalului subscris nevarsat P+ caloarea capitalului subscris varsat P+ erne A+D 5121 Conturi la banci in lei A-C

F.C.

200

581=5121

200

N.O. M.P.

depunere numerar in casierie


viramente interne A+ numerar in casierie A+ A+x-x=P 581 Viramente interne A-C 5311 Casa in lei A+D 200 5311=581 200

CC./RF. F.C. N.O. M.P.

achitare dividende nete datorate asociatilor


valoarea numerarului din casierie A-datorii fata de asociati privind dividendele nete PA-x=P-x 5311Casa in lei A-C 457Dividende de plata P-D 200 457=5311 200

CC./RF. FC.

5. Se achizitioneaza conform facturii marfuri in valoare de 200 lei, TVA19%.

N.O. M.P.

achizitie marfuri
+ valoare marfurilor A+ + valoarea TVA deductibil A+ + datorii data de furnizori P+ A+x+x=P+x 371 Marfuri A+D 4426 TVA deductibila A+D 401 Furnizori P+C 238 200 38 % = 401 238 371 4426

CC./RF.

F.C.

6. Pentru marfurile achizionate se emite un bilet la ordin in valoare nominala de 238 lei. N.O. M.P.

emitere bilet la ordin

datorii fata de furnizori P+ valoarea efectelor comerciale de platit P+ A=P+x-x CC./RF. 401 Furnizori P-D 403 Efecte de platit P+C F.C. 238 401=403 238

7. In baza ordinelor de plata si a extrasului de cont al bancii se incaseaza creanta de la clienti in suma de 400 lei. N.O. M.P.

incasare creanta de la clienti


+ valoarea disponibilului de la banca A+ - creante fata de clienti AA+x-x=P 5121 Conturi la banci in lei A+D

CC./RF.

4111 Clienti A-C FC. 400 5121=4111 400

8. Se achita cu ordin de plata o parte din datoria comerciala scadenta fata de furnizori in suma de 300 lei. N.O.

achitare datorie fata de furnizori

M.P. valoarea disponibilului de la banca A- datoria fata de furnizori PA-x=P-x CC./RF. FC. 5121 Conturi la banci in lei A-C 401 Furnizori P-D 300 401=5121 300

9. Se elibereaza in consum pentru procesul de productie materii prime in valoare de 100 lei. N.O. M.P.

dare in consum materii prime


valoare materiilor prime A+ cheltuieli cu materii prime A+ A+x-x=P 301 Materii prime A-C 601 Cheltuieli cu materiile prime A+D 100 601=301 100

CC./RF. F.C.

10. Conform facturii emise se inregistreaza serviviile de audit financiar prestate unui tert in suma de 1800, TVA 19%. NO. M.P.

prestare servicii catre terti


+ creanta fata de terti A+ + venituri din servicii prestate P+ + valoarea TVA colectata P+ A+x=P+x+x 461 Debitori diversiA+D 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestateP+C 4427 TVA colectata P+C 2142 461 = % 704 4424 2142 1800 342

CC./RF.

F.C.

11. Se incaseaza contravaloarea serviviului prestat , in numerar. N.O. M.P.

incasarea contravalorii serviciului prestat


+ valoarea numerarului din casierie A+ - creanta fata de terti AA-x+x=P 5311 Casa in lei A+D 461 Debitori diversi A-C 2142 5311=461 2142

CC./RF. F.C.

12. Se depune numerar in contul curent in suma de 200 lei conform foii de varsamant intocmite. N.O.

depunere numerar in contul curent


valoarea numerarului din casierie A+ viramente interne A+ A-x+x=P concomitent b) + val.disponibilului din cont A+ - viramente interne AA+x-x=P a) b) 5311 Casa in lei A-C 581 Viramente interne A+D 5121 Conturi la banci in leiA+D 581 Viramente interne A-C 200 581=5311 200 200 5121=581 200

M.P. a)

CC./RF

F.C.

a) b)

13. Factura primita de la Mobifon pentru luna curenta este in valoare de 80 lei, TVA 19 %. N.O. M.P.

primire factura telefonica


+ datorii fata de furnizori P+ + cheltuieli cu telecomunicatii A+ + TVA deductibila A+ A+x+x=P

CC./RF.

401 Furnizori P+C 626 Cheltuieli cu taxe de telecomunicatii A+ D 4426 TVA deductibila A+D

F.C.

95.2 80 15.2

% = 401 95.2 626 4426

14. Se vand pe credit catre terti o parte din marfurile detinute de societate la un pret de vanzare de 500 lei, TVA 19%. Costul de achizitie pentru marfurile vandute este de 400 lei. N.O. M.P.

vanzare marfuri
+ creante fata de terti A+ + venituri din vanzarea marfurilor + TVA colectata P+ A+x=P+x+x P+

CC./RF.

461 Debitori diversi A+D 707 Venituri din vanzarea marfurilor P+C 4427 TVA colectata P+C 595 461 = % 707 4427 595 500 95

F.C.

N.O. M.P.

descarcarea gestiunii pt. marfurilor vandute

valoarea marfurilor A+ cheltuieli privind marfurile A+ A+x-x=P 371 Marfuri A-C 607 Cheltuieli privind marfurile A+D 400 607=371 400

CC./RF. F.C.

15. Se incaseaza contravaloarea marfurilor vandute conform extrasului de cont al bancii si al ordinului de plata. N.O. M.P.

incasarea contravalorii marfurilor vandute


creanta fata de terti A+ disponibilul din contul curent A+ A+x-x=P 461 Debitori diversi A-C 5121 Conturi la banci in lei A+C 595 5121=461 595

CC./RF F.C.

16. Se inregistreaza obtinerea de produse finite la un cost total de productie de 300 lei. N.O. M.P.

obtinere de produse finite


+ valoarea produselor finite obtinute A+ + venituirle din productia stocata P+ A+x=P+x 345 Produse finiteA+D 711 Variatia stocurilor P+C 300 345=711 300

CC./RF. F.C.

17. Dobanda aferenta lunii ianuarie pentru creditul primit anterior este de 280 lei. N.O. M.P.

inregistrarea dobanzii lunare


+ cheltuielile privind dobanzile A+ + val.dobanzii aferente creditului pe TL P+ A+x=P+x 666 Cheltuieli privind ddobanzile

CC./RF.

1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe TL F.C. 280 666=1682 280

18. Se achita aceasta dobanda si se ramburseaza o parte din creditul primit anterior(10%) din contul curent al societatii de la banca. N.O.

achitare dobanda

M.P. valoarea dobanzii aferente creditului P- valoarea disponibilului din contul curent AA-x=P-x CC./RF. FC. 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe TL P-D 5121 Conturi la banci in lei A-C 280 1682=5121 280

N.O. M.P.

restituirea creditului bancar (10%)


valoarea creditului pe TL P- valoarea disponibilului dint cont AA-x=P-x 1621 Credite bancare pe TL 5121 Conturi la banci in lei 510 1621=5121 510 P-D A-C

CC./RF. F.C.

19. Se inregistreaza chiria aferenta unui spatiu comercial inchiriat unui tert conform facturii emise de societate in suma de 600 lei, TVA 19%. N.O.

inregistrare chirie

M.P.

+creanta fata de terti A+ +venituri din chirii P+ + valoarea TVA colectata P+ A+x= P+x+x 461 Debitori diversi A+D 706 Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii P+C 4427 TVA colectata P+C 461 = % 714 706 600 4427 114

CC./RF.

F.C.

714

20. Se incaseaza in numerar chiria perceputa pentru spatiul inchiriat. N.O.

incasare in numerar contravaloarea chiriei

M.P. creanta fata de terti A+ valoarea numerarului din casierie A+ A+x-x=P CC./RF. F.C. 461 Debitori diversi A-C 5311 Casa in lei A+D 714 5311=461 714

Regularizare TVA:
TVA deductibila = 53.2 TVA colectata = 551 N.O. regularizare TVA M.P. - valoarea TVA colectata PTVA c. > TVA d. TVA de plata

- valoarea TVA deductibila +valoarea TVA plata P+ CC./RF.

A-

4427 TVA colectata P-D 4426 TVA deductibila A-C 4423TVA plata P+ C 551 4427 = % 4426 4423 551 53.2 497.8

F.C.

Determinarea rezultatului aferent lunii ianuarie: Rezultat din exploatare: