Sunteți pe pagina 1din 29

ANEXE

ANEXA 1 ANEXA 2 ANEXA 3 ANEXA 4 ascunse ANEXA 5 ANEXA 6 ANEXA 7 ANEXA 8 ANEXA 9 Proces verbal de receptie calitativa Raport de neconformitate Fisa rezumativa pentru certificatul intermediar de plata Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari Liste de cantitati Proces verbal de predare - primire a amplasamentului si a Proces verbal de trasare a lucrarilor Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin

bornelor de repere

determinante

ANEXA 10 Restituirea avansurilor ANEXA 11 Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/de renuntare ANEXA 12 Foaie de atasament ANEXA 13 Nota de comanda suplimentara/de renuntare ANEXA 14 Raport de inspectare lucrari ANEXA 15 Minuta sedintei lunare ANEXA 16 Jurnal de santier ANEXA 17 Proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor ANEXA 18 Cerere aprobare material

Anexa 1 SANTIER________________________ PUNCT DE LUCRU__________________

OBIECTUL______________________________________________ PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE REPERE Nr.___________ Data____________ 1.Delimitarea terenului conform planului nr.____________ avand coordonatele (axele): __________________________________________ Plansa nr.__________________________ Proiect nr.____________________ A

Cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile etc.): ____________________________________________________________________ _____________________________________________________ Indicativul bornei de referinta______________ Cota_____________ Borna 2 Cota absoluta_________ Borna 3 Borna 4

Coordonata (Axa)

X Y Z

Borna 1

2.Constructii instalatii existente pe amplasament sau in subsol: ____________________________________________________________________ __________________________________________________ 3.Alte mentiuni:
2

CONSTRUCTORUL se obliga: a) sa transporte cantitatea de __ mc moloz existenta pe amplasament; sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate __ mc; BENEFICIARUL se obliga: a) sa plateasca constructorului costul incarcarii si transporturilor comandate; b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarilor comandate;

PREDAT: BENEFICIAR /DIRIGINTE SANTIER: PROIECTANT:

Numele

Prenumele

Functia

Semnatur a

PRIMIT: CONSTRUCTOR:

Numele

Prenumele

Functia

Semnatur a

Anexa 2

SANTIER_______________________

PUNCT DE LUCRU____________________

OBIECTUL_________________________________________________ PROCES VERBAL DE TRASARE A LUCRARILOR ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Nr.___________ Data____________ Trasarea a fost executata pe baza planselor nr.________________ din proiectul nr.____________. Elementul de reper si verificare este: (borna, constructia invecinata etc) __________________________________________________________ ________________________________________________________ X avand coordonatele: Y Z Cota _______ Executat trasarea: Numele: Prenumele: Semnatura: ____________ ____________ ____________ Verificat: ____________ ____________ ____________ __________ __________ __________

Anexa 3 INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII ISC________________________________ PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE Nr.___________ Data____________ Nr. inregistrare ISC______________________ Nr. de inregistrare de la societatea de constructii controlata________. Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de Dirigintele de specialitate_____________ la obiectivul_______________________ codul_____________ ce se realizeaza in baza autorizatitiei de construire nr._________ valabila pana la data de __________ executata pe baza proiectului nr. ______ elaborat de _____________________ verificat de: numele si prenumele: atestat in domeniile: 1. ____________________________ nr.: ____________________ 2. ____________________________ _________ ____________________ 3. ____________________________ _________ ____________________ 4. ____________________________ ______ ____________ responsabil tehnic cu executia: numele si prenumele: atestat in domeniile: _____________________________ nr.: __________________ ________ la faza determinanta: _________________________________ in prezenta antreprenorului:______________________________ reprezentat de : __________________________________ cu participarea investitorului: _____________________________ reprezentat de: __________________________________ Dirigintelui de santier: __________________________________ autorizat nr. _____________________________ si a proiectantului: _____________________________ reprezentat de: __________________________________

In baza Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, a reglementarilor tehnice in vigoare, a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind: calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse in opera; - calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse; - calitatea lucrarilor constatata de investitor, executant si proiectant cu prilejul verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale se constata ca: - SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor; - SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de executie prevazute in plansele: ___________________________________________________________________ __________________________________________________ - SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare: ___________________________________________________________________ _________________________________________________ MENTIUNI SPECIALE: _________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _________________________________________________ In baza celor de mai sus, SE (NU SE) AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR Prezentul proces-verbal a fost intocmit in ___ exemplare, cate un exemplar pentru fiecare semnatar si originalul la ISC __________________ ISC: Numele: Prenumele: Semnatura: INVESTITOR /DIRIGINTE SANTIER Numele:
6

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

Prenumele: Semnatura: PROIECTANT Numele: Prenumele: Semnatura: ANTREPRENOR Numele: Prenumele: Semnatura:

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

Anexa 4 SANTIER__________________________ PUNCT DE LUCRU____________________

OBIECTUL____________________________________________________ PROCES VERBAL PENTRU LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE VERIFICAREA CALITATII

Nr.___________ Data____________ Faza din lucrare supusa verificarii: ____________________________________________________________________ ___________________________________________________ Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.): ____________________________________________________________________ ____________________________________________________ Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr._______ plansele nr.___ sau a dispozitiei de santier nr.________ din data de _________. Concluzii: ____________________________________________________________________ ______________________________________________________
7

Numele: Prenumele: Semnatura:

CONSTRUCTOR: BENEFICIAR /DIRIGINTE SANTIER: ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

PROIECTANT: ____________ ____________ ____________ prevederilor PROIECTANT ____________ ____________ ____________

Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform proiectului. CONSTRUCTOR BENEFICIAR /DIRIGINTE DE SANTIER Numele: ____________ ____________ Prenumele: ____________ ____________ Semnatura: ____________ ____________

Anexa 5 SANTIER_______________________ PUNCT DE LUCRU________________

OBIECTUL_________________________________________________ PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA Nr.___________ Data____________ Cu ocazia verificarii efectuate la: ________________________________________________________________________ _______________________________________________________ Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: ________________________________________________________________________ _______________________________________________________ Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele: ________________________________________________________________________ _______________________________________________ Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):
8

________________________________________________________________________ _______________________________________________ Mentiuni speciale: ________________________________________________________________________ _______________________________________________ BENEFICIAR /DIRIGINTE PROIECTANT CONSTRUCTOR SANTIER Numele: Prenumele: Semnatura: ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

Anexa 6 Beneficiar Diriginte santier Executant Santier Obiectul <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> Data <INTRODUCETI >

RAPORT DE NECONFORMITATE ( RNC ) nr. <INTRODUCETI> Referitor la: Descrierea neconformitatii si a cauzei: Intocmit, Diriginte santier

_____________ Semnatura ________________

Luat la cunostinta, Responsabil Tehnic cu Executia______________ Semnatura __________ Actiunea corectiva propusa:

Termen de remediere: Vizat sef santier Numele si Prenumele Data: Verificat eliminare neconformitate: Numele si Prenumele Responsabil Tehnic cu Executia Diriginte santier Data:

Semnatura

Semnatura

10

Anexa 7
FISA REZUMATIVA PENTRU CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCETI>
DENUMIREA PROIECTULUI: NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE SANTIER: DATA TRANSMITERII SITUATIEI DE LUCRARI: PERIOADA DE REFERINTA PENTRU LUCRARI: DATA APROBARII DE CATRE DIRIGINTELE DE SANTIER: Ref. A. LUCRARI LA PRETUL UNITAR DIN OFERTA a Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul anterior b Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul curent c= b-a Valoarea lucrarilor in certificatul curent d Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul anterior e Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul curent f= de-d Valoarea variatiilor in certificatul curent a+d Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul anterior b+e Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul curent c+f Valoarea lucrarilor si variatiilor in certificatul curent (A) Total lucrari la pretul unitar de oferta {A=c+f} B. AVANSUL CONTRACTULUI Avansuri platite (art.18.3 din contractul de lucrari) g h Avans cumulat recuperat in certificatul anterior i. Avans cumulat recuperat in certificatul curent j=i-h Recuperarea avansului in certificatul curent (B) Total avans contract in acest certificat {B=-j} C. SUME RETINUTE k Valoarea cumulata a sumelor retinute in certificatul anterior l=k+m Valorea cumulata a retinerilor in acest certificat m= A*X Sumele retinute in certificatul curent (<<INTRODUCETI>% cf. % Anexa la Oferta ) n Eliberarea sumelor retinute (C) Total retineri in acest certificat {C=n-m} D. DIVERSE DEBITE SI CREDITE Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul o anterior Penalitati (art.23.1 din contractul de lucrari) - <INTRODUCETI>% pe zi din p. valoarea contractului Penalitati (art.23.2 din contractul de lucrari) - <INTRODUCETI>% pe zi din plata q. neefectuata r=o+s Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul curent s=q-p Valoarea diverselor debite si credite in certificatul curent (D) Diverse debite si credite in acest certificat {D=-s} (T) Total general T=A+B+C+D (TA) Total general actualizat conform contract TA=TxK(A) Certific ca suma Semnatura Diriginte Santier Aprob suma <INTRODUCETI>Suma in litere <INTRODUCETI> Lei este datorata Constructorului in conformitate cu termenii Contractului ______________________ <INTRODUCETI>Suma in litere <INTRODUCETI> Lei care este datorata Constructorului in conformitate cu termenii Contractului. <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> MII LEI TOTAL

Semnatura ______________________ Ordonator de credite

11

Anexa 8 DENUMIREA PROIECTULUI: NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE SANTIER: CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
VALOAREA DIN CONTRACT (mii lei ) CUMULAT (mii lei ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ANTERIOR (mii lei) CERTIFICATUL CURENT (mii lei ) 0.00

<INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI>

NR. LISTA DE CANTITATI <INTRODUCETI>{Ex.:Terasame 1 nte} 2 <INTRODUCETI> 3 <INTRODUCETI> 4 <INTRODUCETI> 5 <INTRODUCETI> Etc. VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR VALOAREA TOTALA A VARIATIILOR DIVERSE SI NEPREVAZUTE TOTAL

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

Intocmit Diriginte Santier,


12

Anexa 9
DENUMIREA PROIECTULUI: NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE SANTIER: CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI>

LISTE DE CANTITATI - BALANTA CANTITATILOR DECONTATE LISTA nr. <INTRODUCETI> Cantitati De plata ( mii Lei) Nr Artic Descrierea U.M Total Certific Certific Cantitatea Pret unitar Cumula Anterio Cumula Anterio . ol articolului . (4x5) at at t r t r curent curent 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 6
<INTRODUCETI > <INTRODUCETI > <INTRODUCETI > <INTRODUCETI > m3 <INTRODUCETI > <INTRODUCETI > <INTRODUCETI > <INTRODUCETI > <INTRODUCETI > <INTRODUCETI > <INTRODUCETI > <INTRODUCETI >

Etc. Total Lista

Intocmit Diriginte Santier,

13

Anexa 10 DENUMIREA PROIECTULUI: NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE SANTIER: CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. RESTITUIREA AVANSULUI RESTITUIREA AVANSULUI Certifica t nr. 1 2 3 AVANSUL PLATIT (mii Lei) CUMULAT (mii Lei) ANTERIOR (mii Lei) CERTIFICATUL CURENT (mii Lei) <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI>

Intocmit Diriginte Santier,

14

Anexa 11

DENUMIREA PROIECTULUI: NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.

<INTRODUCETI > <INTRODUCETI > <INTRODUCETI > <INTRODUCETI > <INTRODUCETI > <INTRODUCETI >

CENTRALIZATORUL NOTELOR DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE Valoarea totala a variatiei (+/-) VALOAREA VARIATIILOR CUMULAT ANTERIOR CERTIFICATU L CURENT

NR. 1 2 3 4 5

Descrierea <INTRODUCETI>

Aprobat/ In asteptare

TOTAL VALOARE VARIATII

15

Intocmit Diriginte Santier,

16

Anexa 12
DENUMIREA PROIECTULUI: NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE SANTIER: CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCET I> <INTRODUCET I> <INTRODUCET I> <INTRODUCET I> <INTRODUCET I> <INTRODUCET I>

FOAIE DE ATASAMENT NR. <INTRODUCETI> din LISTA <INTRODUCETI> Constructor :


<INTRODUCETI>

Diriginte Santier
<INTRODUCETI >

Lista Cod art.

<INTRODUCETI> DESCRIEREA ARTICOLULUI U.M. Cantitatea din Contract

<INTRODUCETI > <INTRODUCETI>

CALCULUL CANTITATILOR

CANTITATEA CUMULA T ANTERIOR Valoric Procentual COMENTARII: 17 IN LUNA

SEMNATURI CONSTRUC DIRIGINTE DE TOR SANTIER

Intocmit Diriginte Santier,

18

Anexa 13
NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE

DENUMIREA PROIECTULUI BENEFICIAR DE GRANT: CONSTRUCTOR: N.C.S./N.R. nr/data: TITLUL Descriere:

<INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI > <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> Luat la cunostinta: Constructor: <INTRODUCETI > Semnatura : <INTRODUCETI> Aprobat: Beneficiar de Grant: <INTRODUCETI> Semnatura :

Valoarea : Valoarea Contractului Valoare C+M Valoare diverse si neprevazute Valoare initiala al Contractului Valoare initiala C+M Valoare initiala diverse si neprevazute
Valoarea revizuita a Contractului

Valoare revizuita C+M Valoare revizuita diverse si neprevazute Perioada de timp indusa de N.C.S./N.R. Data finalizarii conform Contract Data finalizarii contractului conform precedentei N.C.S./N.R. Nr. Data finalizarii revizuita Intocmit : Avizat: Diriginte Santier: Proiectant: <INTRODUCETI> <INTRODUCE T> Semnatura : 19 Semnatura :

Nume:

Nume:

Nume:

Nume:

Anexa 13 (continuare)
CONTINUT

1. Preambul 2. Justificari 2.1 Justificari tehnice 2.2 Justificari financiare 3. Listele de cantitati referitoare la aceasta N.C.S./N.R. 4. Balanta N.C.S./N.R. pe Contract 5. Corespondenta relevanta 1. Preambul Pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitii <INTRODUCETI> , ca urmare a verificarii efectuate in data de <INTRODUCETI> la obiectul <INTRODUCETI>
aflat in faza <INTRODUCETI> s-au constatat urmatoarele aspecte: {Descrierea exacta a situatiei constatate, referitoare la neconcordanta dintre documentatia intocmita si situatia reala din teren, modificari geo-morfologice ale terenului, obstacole neprevazute intalnite, etc.} Urmare a celor constatate, au fost convocati pe data de <INTRODUCETI> reprezentantii proiectantului, constructorului si beneficiarului. In urma analizei la fata locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca, in urma analizei tehnico-economice facute de proiectantul lucrarii asupra celor constatate, acesta va emite o Dispozitie de Santier pentru rezolvarea situatiei. La data de <INTRODUCETI> a fost emisa Dispozitia de Santier nr.<INTRODUCETI> in urma careia s-a intocmit Nota de Comanda Suplimentara/Nota de Renuntare nr.<INTRODUCETI>. 2.Justificari 2.1 Justificari tehnice {Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatare si Minuta intalnirii, intocmite la fata locului in urma aparitiei situatiei create si propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant si acceptate de beneficiar} 2.2 Justificari financiare {Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Santier emisa de Proiectant, inclusiv capitolul din Devizul General de unde se vor suporta costurile in cazul Notelor de Comanda Suplimentara dupa compensarea acestora cu Notele de Renuntare, daca exista}.

20

Ca urmare a Dispozitiei de Santier nr. <INTRODUCETI> s-a intocmit devizul financiar al lucrarilor suplimentare calculate in preturi de oferta/negociate la data de <INTRODUCETI>.

Anexa 13 (continuare)

3. Devizul financiar <INTRODUCETI>. 4. Sumarul variatiilor pe Contract Descriere Nr. Valoar e initiala Variatii Total Valoare Valoare Diverse variati Revizuit Contra si e a ct neprevazut C+M revizuit e a

Cheltuieli Econom Suplimenta ii re 1 <INTRODUCET I> 2 3 . 5.Corespondenta relevanta 1. Nota de constatare nr./data <INTRODUCETI> 2. Minuta intalnirii nr./data <INTRODUCETI> 3. Dispozitia de Santier nr./data <INTRODUCETI> 4. Proces verbal de negociere nr./data <INTRODUCETI>

21

Anexa 14
DENUMIREA PROIECTULUI: NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE SANTIER:
<INTRODUCETI>

<INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI>

RAPORT DE INSPECTARE LUCRARI

DESCRIEREA LUCRARII

DOCUMENTE DE

OBSERVATII

CONTACTE

DIRIGINTE SANTIER/DATA RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA/DATA 22

Anexa 15 MINUTA SEDINTEI LUNARE DENUMIREA PROIECTULUI: NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: DIRIGINTE DE SANTIER: CONSTRUCTOR: MINUTA SEDINTEI LUNARE: DATA/LOCATIA: Au participat: NUME <INTRODUCETI> REPREZENTIND <INTRODUCETI> SEMNATURA <INTRODUCETI> <INTRODUCETI>

<INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI>

Minuta agreeata de: Constructor Nume .. Functia ... Semnatura .. Data .. Nume Diriginte Santier ..

Functia ... Semnatura Data .. ..

23

Introducere 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sedinta a inceput la <ora> si a fost prezidata de <Nume>, <Functia> care a urat bun venit participantilor. Minutele sedintelor Precedente au fost agreate si semnate de catre ambele parti. Progres General Lucrari Obstructionari Financiar Plata avansului Variatii si pretul final al contractului Asigurari Personal cheie Graficul de esalonare al lucrarilor Programarea derularii fondurilor Organizarea de santier, laboratoare Facilitatile Dirigintelui de santier Subcontractori si furnizori Planul de asigurare a calitatii Materiale SIGURANTA CIRCULATIEI Protectia muncii Protectia mediului Altele Plingeri Inchiderea sedintei si programarea urmatoarei intilniri Minuta pregatita de: <INTRODUCETI>

24

Anexa 16 Jurnal de santier DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI> NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI> 1. Lucrari in desfasurare Articolul din lista de cantitati Locatia/Descrierea art. Ziua: Data: , )

Cantitatea

Forta de munca utilizata

Echipamente folosite

2. Materiale/Lucrari finalizate si verificate/Locatia

3. Ridicari topo efectuate/Verificate/Locatia

4. a) Echipamente aduse in santier

4. b) Echipamente indepartate din santier

5. Starea Vremii 6. Vizitatori in santier 7. Alte observatii 8.Lista documentelor anexate

Intocmit de: <INTRODUCETI> 25

Anexa 17 INVESTITOR _______________________ SE APROBA (Conducatorul institutiei)

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr. ________din ___________ Privind lucrarea ______________________________________________________ executata in cadrul contractului nr. ____________din ___________________, incheiat intre _______________________si____________________________________pentru lucrarile de _________________________________________ 1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. ______________, eliberata de ________ la _______ , cu valabilitate pana la ____________________________. Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. _____din data _______ si-a desfasurat activitatea in intervalul ________________________, fiind formata din: Presedinte_________________________________ (nume si prenume) Membrii _________________________________ (nume si prenume) 3. Au mai participat la receptie: __________________________________________ __________________________________________ (nume si prenume) (calitatea) 4. Constatarile comisiei de receptie: 4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. 1. 4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate. 4.3. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului. 5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: _____________________________________________________________________ 6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: __________________________________________________________________ 7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: ____________________________________________________________________ 8. Prezentul proces- verbal, continand ______ file si ____ anexe numerotate cu un total de ___ file, a fost incheiat astazi ________ la _______ in _____ exemplare. Comisia de receptie Presedinte: _____________________ Membri: _____________________ (Numele, prenumele) Specialisti ______________________ (Numele, prenumele) ______________________ ______________________ (semnatura) ______________________ (semnatura)

38

Anexa 18 CERERE PENTRU APROBARE MATERIAL CEREREA NR. 1 Proiect nr. Denumire proiect: Beneficiar: Contractor/Constructor: Material : Lista cantitati. : de Origine/ Producator: Documente atasate:

Distribuitor : SPECIFICATII Semnatura si stampila contractorului. Data:

INSPECTOR DE SANTIER / COMMENTARII: Aprobat ( )

Aprobat cu comentarii ( ) Respins

()

APROBAT

APROBAT CU COMENTARII DIRIGINTE SANTIER

RESPINS BENEFICIAR:

Semnatura ... Data: ...

Semnatura: ... Data: ...

38

DATE TEHNICE
CEREREA NR. 1 Material Nr. : Date tehnice

Descriere Producator a) Nume b) Tara Furnizor:

1.

2.

CONTRACTOR

DIRIGINTE DE SANTIER

BENEFICIAR

Semnatura

Semnatura

Semnatura

38

38