Sunteți pe pagina 1din 227
1 Arhitectura unui ruter 4.1 Componentete unui ruter Dac ne reprezentim un ruter ca un dispozitiv similar unui calculator, nu vorn fi deloc departe de realitate, Simplificind, un ruter este un dispoziiv ce realizeaz’ Interconectarea intre dows sau ‘mai multe retele. Prin intermediul ruterelor, pachetele de date pot traversa granitele retelelor, parcurgand aricate rejele este necesar pentru a ajunge la destinatie, De fapt, necesitatea de rutare a pachetelor a existat dinaintea construisil primului ruter ca dispozitiv dedicat acestei sarcini Functia principal a unui ruter este aceea de a ruta pachete sau, altfel spus, de a executa un algoritm ce are drept scop determinarea cili pe care un pachet de refea trebuie so urmeze pana la destinatie. Adevarata utilitate a unui dispozitiv de rutare este demanstrata in momentul In care acesta interconecteaza cel putin doua retele. O modalitate ugor accesibila de a realize o functie de rutare Intre dou’ rejele este aceea ce a folosi un calculator cu dou placi de retea, conectate a rejele diferite. Toate sistemele majore de operare pentru sisteme desktop (Windows, Linux, Mac OS) suports, deseori nativ, functii de rutare. Spre exemplu, ICS {Internet Connection Sharing) din sistemele Windows reprezint§ functia de rutare. Pe sistemele Linux, rutarea se activeard prin setarea variabile| dp_foxward din fisierul /proc/sys/net /ipvd Folosirea unui calculator drept inlacuiter pentru un ruter este posibils, usor de implementat, dar deseori ineficient3. Performanta traficului Intre retele (gi in Internet, deapotriva) depinde intr-o mare masurd de performanta ruterelor pe care pachetele le traverseaz3. Timpul pe care un ruter i foloseste pentru a lua decizile de rutare si pentru a executa functiile diverselar servicii pe care le ruleaed reprezint’ cea mal semnificativa intdrziere in traficul de resea, Ruterele, pe de altd parte, sunt dispozitive concepute special pentru a realiza cat mai eficient functile de rutare precum si alte servicii necesare in retea, Din acest motiy, arhitectura hardware @ ruterelar este considerabil diferita de cea @ unui calculator desktop, spre exemplu. Cu toate acestea, un ruter detine 0 serie de componente ce se regisesc In interiorul oricarui calculator: un procesor (CPU) aritmetico-logic, o memorie volatilé (RAM), precum si zone de stocare permanent’ a datelor (ROM, NVRAM, Flash). De asemenea, ruterul comunicd in exterior prin interfete iar intreaga sa functionalitate este controlaté de un sistern de operare ce ruleaza in permanenta. 2lProiectarea retelelor 1.4.1 Memoriile unui ruter 1.1.1.1 Memoria RAM a $i in cazul calculatoarelor uzuale, memoria RAM este folositS pentru a stoca insteuctiunile $1 datele ce particip tn operatille executate de procesor la un moment dat. in cazul ruterelor Cisco, tn timpul secventel de initiallzare Intregul continut al sistemului de operare este TneSrcat in memoria RAM. Dacd sistemul de operare prezintd capabilitti extinse (servicii sau pratocoale suplimentare), ‘in mod implicit consumul sau de memorie va fi mai ridicat, Modificarea parametrilor unui ruter, deci configurarea sa prin intermediul sistemului de operare, are ca efect pastrarea acestor modificéri intr-un fisier special localizat in RAM, ce stocheaz configuratia curenta, denumita si running configuration sau rumning-config. in afara cazului in care configuratia unui ruter este salvata intr-o memorie permanent, aceasta se pierde ‘impreuna cu intregul continut al memoriei RAM la repornirea ruterului. Pe lings sistemul de operare si configuratia curent8, memoria RAM stocheaz’ o multitudine de variabile, structuri de date, statistici si alte date temporare utiizate de servicile ce ruleax’ pe tuterul respectiv. Memoria RAM stocheaza tabela de rutare a unui ruter, aceasta fiind 0 baz3 de date cu toate destinatiile cunoscute de ruter, folosita pentru rutarea pachetelor. Printre alte informatii stocate in memoria RAM se numard cache-ul ARP ce pastreaz’ asocierile adres’ MAC — adres IP pentru toate retelele Ethernet la care este conectat ruterul, statistici ale pachetelor $i starilor conexiunilor, precum gi mesaje de log. 1.1.1.2 Memoria ROM Memoria ROM este 0 forms de memorie nen-volatils, de dimensiuni foarte mici. Ea stocheazs ‘in permanenta instructiunile necesare iniializarii ruterului: activarea diferitelor module, efectuarea de teste hardware, ete, Instruetiunile (Sau programul) de initializare mal poartd denumirea de bootstrap. [De asemenea, memoria ROM stocheaza instructiuni primare pentru diagnastice, utile mai ales {in cazul functionSrii anormale a ruterulué, precum si 0 versiune minimali a sistemului de operare {numit ROMMonitor sau rommon) ce permite, printre altele, inlocuirea sistemuului de operare Instalat pe un ruter, Software-ul din memoria ROM poarti denumirea de finaware si, de regula, nu necesita rescrieri sau actualizari, 1.1.1.3 Memoria Flash Din moment ce memaria Flash este memoria non-volatild cu cea mai mare dimensivne dintr-un ruter, principalul ei scop este acela de a pastra in permanenta o copie nealteratd a sistemului de operare: La initializarea unui ruter, sistemul de operare este citit din memoria Flash, eventual decomprimat siincércat in memaria RAM. ‘Conceptual, memoria Flash reprezinté echivalentul unui hard disk, cul un sistem de fisiere propriu ce permite stocarea si altor fisiere pe langi sistemul de operare propriv-zis. Mai mult ct © memorie Flash suficient de mare poate stoca mai multe sisteme de operare. Memoria Flash este deseori implementata sub forma unor module SIMM sau plici PCMCIA ce pot fi usor inlocuite far a deschide fizic carcasa ruterului

S-ar putea să vă placă și