Sunteți pe pagina 1din 68

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de Formare Continu i nv mnt la Distan Facultatea de tiin e Economice i Gestiunea Afacerilor Specializarea: Trunchi

i comun Disciplina: Microeconomie

SUPORT DE CURS
ANUL I - Semestrul 1

Cluj Napoca 2010

I. Informa ii generale
Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: 1. Prof. dr. Ghisoiu Magdalena
E- mail: magdalena.ghisoiu@econ.ubbcluj.ro

Date de identificare curs i contact tutori: Numele cursului:

2. Prof.dr. Popescu Gheorghe E-mail: gheorghe.popescu@econ.ubbcluj.ro 3. Conf.dr. Bodea Gabriela E-mail: gabriela.bodea@econ.ubbcluj.ro 4. Conf.dr. Cocioc Paul E-mail: paul.cocioc@econ.ubbcluj.ro Facultatea de tiin e Economice i Gestiunea Afacerilor, Catedra de Economie politic, str. Teodor Mihali 58-60, Cluj-Napoca Telefon: 0264-418655 Fax: 0264-412570

MICROECONOMIE
Codul cursului: EBE0001 Anul I, semestrul 1 Tipul cursului: obligatoriu Pagina web a cursului: Tutori, adrese e-mail tutori: 1. Prof. dr. Ghisoiu Magdalena
E- mail: magdalena.ghisoiu@econ.ubbcluj.ro

2. Prof.dr. Popescu Gheorghe E-mail: gheorghe.popescu@econ.ubbcluj.ro 3. Conf.dr. Bodea Gabriela E-mail: gabriela.bodea@econ.ubbcluj.ro 4. Conf.dr. Cocioc Paul E-mail: paul.cocioc@econ.ubbcluj.ro 5. Lector dr. Rovinaru Flavius E-mail: flavius.rovinaru@econ.ubbcluj.ro Lector dr. Jula Octavian E-mail: octavian.jula@econ.ubbcluj.ro

Condi ionri i cunotin e prerechizite 1. Disciplina MICROECONOMIE nu impune condi ionri (alte cursuri / discipline a cror parcurgere i promovare condi ioneaz nscrierea la cursul de fa ); vor fi apreciate, ns, cunotin ele economice anterioare, de inute deja de studen i. 2. Cunotin ele, deprinderile i experien a necesare studentului pentru a face fa activit ilor sunt date de obiectivele disciplinei: - nsuirea de ctre studen i a no iunilor de baz din economie, ca de pild: lege, valoare, utilitate, cost, productivitate,concuren , monopol, pre , eficien .a.; - n elegerea conceptelor proprii MICROECONOMIEI; - aplicarea cunotin elor dobndite, n domenii conexe; - realizarea corela iilor ntre teorie i practic. - utilizarea cunotiin elor la nsuirea celorlate discipline de specialitate 3. Competen ele dobndite prin absolvirea disciplinei: - deprinderi n utilizarea conceptelor economice - abilit i de argumentare i ra ionament 4. METODELE utilizate n cadrul procesului de nv mnt: expunerea, argumenta ia, conversa ia, discutarea unor studii de caz, prezentarea unor exemple, discutarea unor referate, rezolvarea de probleme,dezbaterea. Pentru abordarea, n elegerea i mai ales aplicarea cunotin elor presupuse de curs, indicm metoda
1

nv rii n pai mrun i, respectiv parcurgerea cursiv, tem cu tem, a manualului (n ordinea dat de fiecare capitol) i a Cr ilor de teste i probleme. Descrierea cursului 1. Con inut: Elemente generale de Microeconomie 2. Descriere: Disciplina i propune oferirea suportului terminologic i teoreticopractic necesar demersului de a n elege i a nv a principiile dup care se ghideaz Microeconomia.. Ea se bazeaz pe prezentarea, n cadrul tuturor temelor abordate, fie a unor elemente i structuri importante, care se cer a fi re inute, fie a unor aspecte interesante ale teoriei de specialitate. Cursul este elaborat prin modalit i de lucru moderne, n scopul sporirii abilit ii de a gndi i a dexterit ilor de calcul necesare n studiul economiei. Con inutul propriu-zis al cursului de MICROECONOMIE: obiectul Microeconomiei i metodele utilizate de ea n cercetarea vie ii economice; caracteristicile sistemelor economice; marfa i trsturile ei;utilitatea bunurilor economice, cererea de bunuri, elasticitatea cererii, firma, factorii de produc ie, optimul productorului, productivitatea factorilor de produc ie, costurile de produc ie, maximizarea profitului,concuren a, pia a de monipol. Monopsonul, pia a cu concuren monopolistic, pia a de oligopol.etc. Organizarea temelor n cadrul cursului Temele aferente cursului vor fi regsite n prezentul material (n cadrul modulelor) i n bibliografie. Formatul i tipul activit ilor implicate de curs Modulele, respectiv temele de studiu, vor fi parcurse n ordinea dat de con inutul cursului, deoarece numai astfel poate avea loc n elegerea corespunztoare a subiectelor tratate. Studentul i poate gestiona modalitatea i timpul de parcurgere a cursului, fiind contient c la finalul semestrului, la examen, va avea de sus inut proba scris (evaluat prin not). Studen ii vor avea de elaborat proiecte individuale asupra uneia din unit ile importante precizate la con inutul cursului, in special probleme si studii de caz. Materiale bibliografice obligatorii Surse bibliografice obligatorii pentru acest curs: 1. Angelescu Coralia, Dic ionar de economie, ed. A II-a, Ed.Economic, Bucureti, 2001 2. Bodea, Gabriela, Ban, Irina, Microeconomie & Macroeconomie. Aplica ii., Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008 (pentru modele / exemple de grile, teste i aplica ii). 3. Bodea, Gabriela, Microeconomia: principiile i mecanismele jocului, Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca, 2001. 4. Ciobanu, Gheorghe (coord.), Microeconomie, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca, 2010. 5. Ghioiu Magdalena, Introducere n micro i macroeconomie, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca, 2008 6. Ghioiu Magdalena (coordonator), Caiet de seminar, Ed.Risoprint, ClujNapoca, 2008 7. Cocioc, Paul; Jula Octavian, Microeconomie aplicat, Ed.Risoprint, ClujNapoca, 2008 8. Popescu, Gheorghe, Evolu ia gndirii economice, ed.a III-a, Ed.Academiei romne, Cluj-Napoca, 2004
2

9. Samuelson, Paul; William Nordhaus, Economie politic, Ed.Economica, Bucureti, 2005 Materiale i instrumente necesare pentru curs: cursuri, cr i, culegere de probleme, articole de specialitate pe temele indicate Calendarul cursului A se studia Calendarul disciplinei MICROECONOMIE Politica de evaluare i notare 1. Modalitatea de evaluare / notare presupune, la forma NV MNT LA DISTAN , urmtoarele aspecte: A. Se bazeaz pe imaginea de ansamblu pe care trebuie s i-o formeze studentul n privin a no iunilor i teoriilor parcurse; B. concret, proba de examen este una SCRIS i va miza pe COMBINAREA tipurilor de nv are; ea va con ine: a) 15 ntrebri de tip gril, cu rspunsuri multiple; b) 3 probleme i aplica ii Precizare: Fiecare subiect va fi punctat distinct, studen ii cunoscnd de la nceputul examenului punctajul aferent fiecrei grupe de subiecte (grile / aplica ie / ntrebare cu rspuns deschis / teorie) 2. Caiet de probleme, n func ie de cerin ele fiecrui profesor Precizare: Modalitatea de examinare / notare se pstreaz i n sesiunea de restan e / mriri de note. Elemente de deontologie academic 1. Lipsa deontologiei n cazul studen ilor privete ncercrile de fraud i frauda, respectiv utilizarea unor materiale / instrumente / mijloace tehnice altele dect foaia de examen i instrumentul de scris care ar urma s faciliteze / au facilitat ob inerea notei. 2. n aceeai categorie a fraudei se nscrie i plagiatul: referatele studen ilor trebuie s se bazeze pe surse bibliografice men ionate clar (nu s reproduc pasaje din lucrri sau lucrri orice provenien ar avea ele, inclusiv Internet-ul). Precizare: Claritatea se refer la note de subsol pe parcurs i la referin e n finalul referatului. IMPORTANT: Ghidul de elaborare standard a referatelor postat pe www.econ.ubbcluj.ro va fi un reper important pentru studen i, contnd n strategia de notare. 3. Att ncercarea de fraud, respectiv frauda, ct i plagiatul, au ca urmare anularea examenului. Studen i cu dizabilit i n asemenea cazuri, propunem utilizarea adresei de e-mail oferit la nceputul acestui material, respectiv contactarea cadrului didactic pentru discutarea unor variante de lucru potrivite pentru student. Strategii de studiu recomandate Fiecare student are propriul stil de nv are, tiind ct i cum poate re ine / n elege. De aceea, nu putem impune, ci doar recomanda STUDIUL temeinic, sptmn de sptmn, al fiecrei teme din program. Este singura cale pentru a reui accesul spre o not care s reflecte cunotin e reale, serioase i de durat.
3

Modulul I

INTRODUCERE N MICROECONOMIE

CONCEPTE DE BAZ: Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Obiectul i metoda Economiei politice: Economie, Economia politic, Metod, Metodologie, Cunoatere economic, Comparare, Analiz, Sintez, Induc ie, Deduc ie, Ipotez, Model modelare, Caracterul legic al economiei, Legi generale, Legi comune, Ordine, Sistem interdependent Capitolul 2 (Unitatea de curs 2): Sistemul economiei de pia : Activitatea economic, Agent economic, Gospodrie, ntreprindere, Administra ii publice, Institu ii financiare, Nevoi, Trebuin e, Interesele economice, Resurse, Legea rarit ii resurselor, Curba posibilit ilor de produc ie, Bunurile economice, Bunuri fungibile, Bunuri nonfungibile, Marfa, Teorii despre valoare, Economia de mrfuri, Economia natural, Pia OBIECTIVE URMRITE: 1) S dezvluie conceptul de raritate ca problem fundamental cu care se confrunt toate economiile din cauza faptului c resursele (pmnt, munc, capital i antreprenoriat) sunt insuficiente pentru a produce toate bunurile materiale i serviciile pe care oamenii ar dori s le consume. S explice faptul c raritatea face necesar alegerea ntre posibilit i alternative: ce bunuri vor fi produse i n ce cantit i. 2) S defineasc conceptul de cost de oportunitate i s explice necesitatea alegerii ntre posibilit ile alternative privind felul i cantit ile bunurilor produse. 3) S defineasc problemele studiate de tiin a economic legate de utilizarea resurselor pentru satisfacerea nevoilor umane. 4) S explice diferen a dintre tiin a economic i tiin ele naturii. 5) S arate modalitatea de baz prin care economitii apar innd principalelor curente clasice i neoclasice au abordat obiectul lor de studiu, s asigure o orientare cu privire la principalele ramuri ale tiin ei economice i principalele cunotin e despre colile de gndire economic. 6) S arate diferen a dintre abordrile pozitive i normative. S dezvolte abilitatea de a separa punctele de vedere asupra a ceea ce se ntmpl n realitate de cele care exprim ceea ce oamenii ar dori s se ntmple. 7) S descrie virtu ile sistemului economiei de pia i limitele sale. RECOMANDRI PRIVIND STUDIUL: Manualul de Microeconomie, editat de Catedra de Economie Politic, edi ia 2010;
4

Bibliografia indicat n Silabus; Alte surse bibliografice indicate n urma discu iilor cu tutorii; Discu ii i analize realizate mpreun cu tutorii, pe marginea temelor indicate spre studiu (legile economice, trebuin e, interese i activitate economic, sisteme economice); Studii de caz; Lucrri practice;

REZULTATE ATEPTATE: Studierea modulului Introducere n Microeconomie permite studentului s se familiarizeze cu no iunile i conceptele de baz cu care opereaz aceast tiin . Drept urmare, metoda de studiu trebuie s-l ajute ca, n final, s se orienteze cu uurin n abordarea i cercetarea diferitelor probleme ale teoriei i practicii economice. n acelai context, studentul va putea n elege de ce procesele i fenomenele economice nu se desfoar la ntmplare, avnd un caracter legic. Cu acest prilej, va reui s cunoasc principalele legi economice obiective care guverneaz economia. Totodat, se urmrete nsuirea sistemului de trebuin e economice, precum i legit ile de micare i dezvoltare ale acestora. Satisfacerea trebuin elor este posibil numai prin intermediul activit ii economice. De aceea, este necesar ca studentul s cunoasc principalele coordonate ale acesteia i sistemele economice care o sus in. n final, nsuirea acestui modul i va permite studentului s opereze, n mod curent, cu principalii termeni, principalele no iuni, categorii i concepte folosite n teoria economic. Unitatea de curs 1 (cap. 1) Obiectul i metoda Economiei politice - Sintez Devenirea tiin ei economiei politice Pn s ajung ns o ramur distinct a tiin ei, economia politic a parcurs un proces lung i anevoios, marcat de reuite i eecuri ndelung repetate. Ra iuni de timp i spa iu nu ne permit s zbovim acum i aici asupra ntregului proces de devenire a tiin ei economice pn la nivelul cunoscut astzi, sarcina aceasta revenind disciplinei Istoria gndirii economice. Supunem acum aten iei doar cteva momente esen iale din evolu ia reflec iei economice, care au nsemnat tot attea modificri de paradigm n tiin a despre economie. I. Re inem, la nceput, faptul c primele reflec ii despre economie au aprut nc din perioada antichit ii. Reflec iile economice ale antichit ii au intuit i ptruns n mod pertinent unele aspecte legate de bani (ca mijloc de msur a valorii i instrument al schimbului), marf (i cele dou reprezentri ale ei: utilitatea i valoarea), proprietate (individual i social). Chiar etimologia Economiei politice are originile n limba greac; Oikos = cas, gospodrie; Polis = ora, cetate, colectivitate; Nomos = lege. Economia politic ar desemna legile gospodririi colectivit ii.
5

II. n Evul Mediu, cel mai important gnditor a fost Toma DAquino, care dei a studiat economia n sens normativ de pe pozi iile doctrinei religioase cretine, a legitimat ideile pre ului just i profitului ca mobil al activit ii economice. III. O adevrat revolu ie n devenirea tiin ei economice s-a produs n perioada Mercantilismului secolelor al XVI-lea al XVIII-lea. Pe parcursul celor trei secole ale existen ei sale mercantilismul i-a construit paradigma de gndire n jurul ideii centrale a mbog irii na iunii, fixnd practic pentru perioada care a urmat obiectul principal de studiu al economiei politice n economia marfar. Contribu iile mercantilitilor sunt remarcabile n multe domenii din care amintim: studiile despre bani, popula ia i for a de munc, pre ul, creditul i dobnda, comer ul exterior. Dei au studiat n primul rnd circula ia, mercantilitii i-au dat seama de importan a produc iei n crearea i sporirea bog iei (Antoine de Montchrestien), i tot ei au pus bazele primelor programe statele de organizare i programare economic (Jean Baptiste Colbert). De o deosebit importan este faptul c mercantilistul francez Antoine de Montchrestien a folosit, pentru prima dat, sintagma Economie politic (1615, Traite de lEconomie politique). IV. nc din a doua jumtate a secolului al XVIII-lea s-a dezvoltat ce mai mare megatendin a teoriei i practicii economice mondiale, Liberalismul. Pe plan global, liberalismul a fost marcat de generalizarea economiei marfare, trecerea omenirii de la civiliza ia agricol spre cea industrial i de la economia na ional spre economia interna ional. Prin lucrrile principalilor si reprezentan i liberalismul clasic a aezat n cadre tiin ifice no iunile, categoriile i legit ile tiin ei economice, aa cum sunt cunoscute (multe dintre ele) pn astzi. V. Dar, paradigma liberal dominant n-a fost singura care s-a dezvoltat n perioada 1750-1870, nu a fost perfect, nu a fost unanim acceptat i nici generalizat la nivelul ntregii lumi. Pe msur ce capitalismul liberal se consolida, apreau i unele defecte ale lui i unele neajunsuri ale spiritului manchesterian, ceea ce a determinat formularea unor noi modele de organizare economic i social a lumii. Ele au evoluat treptat pe ntreaga perioad 1750-1870, dar n-au reuit s se impun practicii i s se bucure de acceptarea larg a comunit ii tiin ifice i sociale. Excep ia de natur tiin ific a fcut-o Marxismul. De pe pozi iile filosofice ale materialismului dialectic i istoric, ale teoriei obiective ale valorii determinate de munc i ale echivalen ei schimburilor, Karl Marx a sesizat imperfec iunile economiei marfare edificat pe proprietatea privat asupra condi iilor materiale ale produc iei, a relevat mecanismul exploatrii for ei de munc de ctre capital, contradic iile modurilor de produc ie edificate pe proprietatea privat i liberalism, caracterul lor istoric i necesitatea transformrii sociale a economiei i societ ii. VI. ncepnd cu ultima treime a secolului al XIX-lea s-a dezvoltat Liberalismul neoclasic (Marginalismul), care a nsemnat o nou revolu ie n tiin a economic i o nou schimbare de paradigm. Neoclasicismul este o form a liberalismului economic, deoarece preia i dezvolt cele patru elemente fundamentale ale gndirii liberale. VII. Secolul al XX-lea aduce o nou revolu ie n tiin a economic Keynesismul (de la numele ini iatorului ei, englezul John Maynard keynes). Aportul fundamental al lui Keynes (1936, General Theory of Employment, Interest and Money) const n faptul c a demonstrat compatibilitatea i complementaritatea mecanismelor pie ei libere i ale interven iei guvernamentale ntr-un climat
6

concuren ial pentru asigurarea func ionrii normale a economiei marfare. Modelul propus de el a constituit impulsul principal al fundamentrii studiilor de macroeconomie. VIII. ncepnd cu deceniul 1970-1980 tiin a economic a intrat ntr-o nou etap, pe care noi o numim Neoliberalism institu ional, ntruct renvie i generalizeaz valorile neoliberalismului inter i postbelic ntr-o nou sintez, care preia i importante elemente de institu ionalism economic adecvate climatului liberal. Obiectul de studiu al economiei politice Economia politic este ramur a tiin ei, a cunoaterii ra ionale, deoarece ea are obiect propriu de cercetare. Obiectul general de studiu al economiei politice este activitatea economic. n timp, obiectul de studiu al Economiei politice s-a schimbat: I. Mai nti, obiectul predilect de studiu al cercetrilor economice l-a constituit Bog ia. Mercantilitii au n eles prin bog ie banii i metalele pre ioase, au fixat sfera ei de producere n circula ie i au considerat drept factor productiv capitalul comercial. Fiziocra ii secolului al XVIII-lea au definit bog ia prin masa bunurilor ce pot fi consumate fr a se afecta sursa reproduc iei lor continue, au fixat sfera creatoare de bog ie n produc ia agricol i au considerat ca unic factor productiv natura. Liberalii clasici englezi au revolu ionat concep ia despre bog ie, definind-o ca totalitatea bunurilor marf ale societ ii, au lrgit sfera producerii ei la economia marfar i au introdus formula trinitar a factorilor de produc ie (natur, munc i capital). Liberalii clasici francezi au lrgit cuprinderea bog iei identificnd-o cu totalitatea utilit ilor din societate, extinznd sfera producerii ei la toate activit ile utile i mrind numrul factorilor de produc ie de la trei la patru (prin adugarea ntreprinztorului). II. Protec ionitii germani ai secolului al XIX-lea au criticat liberalismul n general i l-au respins, propunnd totodat i abandonarea defini iilor de pn atunci date bog iei. Ei considerau c bog ia sub forma bunurilor dispare prin consum i na iunea poate deveni srac. De aceea li s-a prut mai potrivit s-i ndrepte aten ia spre studierea for elor productive ale na iunii, adic spre for ele capabile s perpetueze producerea nencetat de bog ie n propor ii tot mai mari (Bog ia este puterea de a crea nencetat bog ie). Concomitent, sfera productoare de bog ie se lrgete la totalitatea activit ilor utile ce pot servi for elor productive ale na iunii. III. Socialitii utopici ai secolelor XVIII-XIX au propus mutarea accentului n investiga iile economice de la studierea proceselor producerii bog iei spre cercetarea celor mai echitabile mecanisme ale reparti iei sociale a acesteia. Ei au fost se pare primii gnditori care au vorbit de economia social, sugernd ca economia politic s urmreasc asigurarea bunstrii att la nivelul general al societ ii, ct i la cel individual al fiecrui cet ean n parte. IV. Paradigma marxist a n eles prin economie modul istoricete determinat n care oamenii produc i reproduc bunurile necesare existen ei. De aceea i s-a prut firesc ca economia politic s studieze rela iile economice dintre oameni i legile obiective care le guverneaz.
7

V. Paradigma propus de neoclasici ncepnd cu ultima treime a secolului al XIX-lea i preluat de gndirea dominant neoliberal a secolului al XX-lea a fost una esen ialmente psihologic i de natur hedonist. De aceea, neoclasicii consider c obiectul de studiu al economiei politice n constituie analiza comportamentului uman n condi iile utilizrii (alternative) a resurselor rare. La fel ca toate celelalte ramuri ale tiin ei i economia politic se legitimeaz ca atare numai n msura n care ofer practicii nemijlocite solu ii mai bune pentru func ionarea activit ii economice, adic numai n msura afirmrii i confirmrii func iei sale aplicative. economia politic este tiin a care studiaz realitatea economic i sugereaz solu ii mai bune problemelor practice cu care ea se confrunt. Metode de studiu Methodos nseamn cale, mijloc, mod de exprimare, acesta este sensul metodei i n tiin , deci i n tiin a economic. Pentru nceput, subliniem c analiza proceselor i fenomenelor economice se face pe calea abstractizrii. Ea reprezint procedeul investiga iei prin care cercettorul re ine, n plan mintal, numai ce este esen ial, repetabil i relativ stabil n realitatea studiat, re ine tendin ele micrii, laturile principale, lsnd deoparte ceea ce este aleatoriu, ntmpltor n manifestarea i evolu ia obiectului cunoaterii. Legile economice reprezint legturile cauzale, esen iale care exist n realitatea economic, determin micarea, sensul i scopul acestei micri n economie. Ceea ce este specific cercetrii tiin ifice este ra ionamentul, logica, demonstra ia legturilor cauzale, construc ia articulat i sistemic a edificiului cunoaterii. Printre metodele ra ionamentului tiin ific mai amintim induc ia i deduc ia. n scopul descoperirii adevrurilor realit ii studiate economia politic folosete ca tehnici (subsumate unora dintre metodele de mai sus) compara ia, analiza, sinteza, istorismul, cuantificarea, descrierea, calculul economic, optimizarea, modelarea, actualizarea, formularea de ipoteze, apeleaz la instrumentarul matematic i statistic pentru exprimarea cantitativ (i calitativ) a elementelor investigate, etc. Caracterul legic al economiei Economia politic studiaz legile realit ii economice. Func ionarea legic imprim economiei ordine. Astfel, mecanismul economic func ioneaz preponderent ordonat. Aceasta nu nseamn c n economie nu exist dezordine, chiar haos, ntmplare i spontaneitate. Cu toate acestea, realitatea economic are n principal un caracter ordonat, necesar i contient. Iat de ce se poate vorbi de existen a legilor i de ordinea economic. n general, legea exprim legturile necesare, esen iale, generale, repetabile i relativ stabile ale realit ii economice. Orice lege economic exprim o anumit legtur esen ial de un anumit tip, ceea ce-i confer o autonomie relativ de func ionare. n acelai timp i msur cum activitatea economic este complex, format din numeroase fenomene i
8

procese interdependente i, la rndul ei, este integrat sistemului social, iar acesta sistemului universal integrator legile economice formeaz un sistem interdependent. n interiorul sistemului legilor economice nsui exist ordine. Aceasta nseamn c legile economice sunt de grade diferite de importan , ntre ele exist chiar raporturi de subordonare, etc., dar c ele ac ioneaz toate n mod interdependent i numai astfel ca sistem guverneaz activitatea economic. Legile economice se pot clasifica dup numeroase criterii, ns noi vom re ine pentru moment, doar pe cel al duratei ac iunii lor, dup care avem: Legi generale, care ac ioneaz n toate sistemele economice. Printre ele amintim: Legea diviziunii muncii, Legea economiei de timp, Legea rarit ii relative a resurselor, etc. Legi comune anumitor sisteme economice. De pild legile economiei marfare, printre care: Legea valorii, Legea concuren ei, Legea rentei, etc. Pentru activitatea economic nemijlocit ca i pentru tiin prezint o deosebit importan mecanismul de ac iune i folosirea legilor economice obiective. Mecanismul func ionrii legilor economice obiective desemneaz totalitatea elementelor prin care acestea se manifest, guverneaz i reglementeaz activitatea economic nemijlocit a oamenilor. Dorim s subliniem, c folosirea legilor economice obiective nseamn, nainte de toate, cunoaterea lor i mai ales organizarea activit ii practice n concordan cu cerin ele mecanismului lor de func ionare.

Unitatea de curs 2 (cap. 2) Sistemul economiei de pia - Sintez Activitatea economic Scopul activit ii umane este satisfacerea nevoilor, a trebuin elor indivizilor. Realizarea acestui deziderat este posibil, n cea mai mare parte, prin intermediul bunurilor create n activitatea economic. Activitatea economic reprezint un subsistem, o component a activit ii umane, alturi de cea politic, cultural, religioas, educativ, etc. care are ca obiectiv producerea de bunuri economice. Desfurarea activit ii economice n lumea de azi presupune existen a unor pie e (cum ar fi: a bunurilor de consum, a factorilor de produc ie, a capitalurilor i valutar) precum i a unor actori sau agen i economici. Agen ii economici pot fi clasifica i dup func ia lor principal i natura resurselor pe care le utilizeaz: gospodriile, ntreprinderile, administra iile publice, institu iile financiare, organisme/asocia ii cu scop non-lucrativ. Nevoi, trebuin e i resurse n analiza i caracterizarea activit ilor economice, ca form specific de ac iune, punctul de plecare l constituie omul i trebuin ele sale. n sensul cel mai general nevoile reprezint cerin e obiective ale vie ii umane, ale existen ei i
9

dezvoltrii purttorilor lor indivizii, grupurile sociale, statele, na iunile, societatea n ansamblul ei. O deosebit importan a reprezint modalitatea de clasificare a nevoilor. n virtutea acestui demers se iau n considerare o serie ntreag de criterii, i anume: dup natura lor atunci vom avea: nevoi somatice (biologice, organice), materiale, spirituale, sociale i nevoi de alt natur: economice, juridice, etc; - dup subiec i, dup nivelul la care se manifest exist: nevoi individuale, de grup, generale; - dup aria de manifestare nevoile se mpart n: nevoi locale, regionale, na ionale, multina ionale i mondiale; - dup posibilitatea satisfacerii nevoilor atunci ne confruntm cu: nevoi solvabile, par ial solvabile i insolvabile. Trsturile comune, ale trebuin elor n general, sunt: caracterul obiectiv, purttorii, caracterul istoric, dinamism, elasticitate diferit, concuren ialitate i complementaritate. Trsturile proprii, specifice trebuin elor economice se refer la urmtoarele aspecte: sunt forme de manifestare a necesit ilor economice; cmpul de manifestare al acestui tip de trebuin e este economia; ocup un loc aparte i ndeplinesc un rol specific n cadrul economiei i al societ ii omeneti. Una din problemele majore ale teoriei i practicii economice, i nu numai a lor, este fr ndoial problema intereselor economice. Acestea reprezint forme de manifestare a trebuin elor economice. Subiec ii i purttorii intereselor economice sunt tot indivizii, diferitele micro, macro i alte comunit i umane i structurile lor institu ionalizate. Interesele economice ocup un loc aparte n cadrul vie ii economico-sociale i ndeplinesc un rol deosebit de activ n cadrul acesteia. Interesele ndeplinesc rolul de impuls nemijlocit, de for motrice nemijlocit i de cauz principal imediat a activit ii economico-sociale, a muncii, a produc iei sociale. Curba posibilit ilor de produc ie Legea rarit ii resurselor const n aceea c volumul, structura i calitatea resurselor i a bunurilor se modific mai ncet dect volumul, structura i intensitatea trebuin elor. Altfel spus, resursele i bunurile sunt relativ limitate, rare, n compara ie cu nevoile. Raritatea poate avea la baz cauze diverse: naturale, tehnice/tehnologice, economice, institu ionale, religioase. Dat fiind cantitatea disponibil (esen ialmente limitat la o cantitate fix) dintro anumit resurs i considernd c aceasta poate servi la producerea a dou bunuri distincte (X i Y), curba sau frontiera posibilit ilor de produc ie reflect ansamblul cantit ilor maxime din cele dou bunuri care ar putea fi produse. Fiecare punct de pe aceast curb reflect o combina ie ntre o anumit cantitate (xi) din bunul X i a anumit cantitate (yi) din bunul Y care pot fi produse cu volumul dat de resurse. Ea reflect posibilit ile tehnice, tehnologiile de realizare a celor dou produse. Aa dup cum se poate remarca din figura urmtoare, cu cantitatea limitat din resursa disponibil se poate produce exclusiv unul sau altul din cele dou bunuri (x0 din X, n punctul A de pe curb, respectiv y0 din Y n punctul D), sau cantit i mai mari sau mai mici din unul i din cellalt (de exemplu x1 i y1 corespunztoare punctului B sau x2 i y2, corespunztoare punctului C).
10

Aceasta reflect cantit ile maxime, cele aferente celei mai eficiente utilizri a resurselor i, n acelai timp, cele ce presupun utilizarea integral a cantit ii disponibile din resursa respectiv. Este de aceea posibil producerea unor cantit i inferioare din bunurile respective, corespunztoare oricrui punct din interiorul ariei 0AD, (de exemplu xm, ym din punctul M) reflectnd, dup caz, neutilizarea integral a resurselor disponibile sau/i neutilizarea acesteia n condi ii de maxim eficien . Nu este posibil, ns, din punct de vedere tehnic realizarea unei combina ii (de exemplu xn, yn aferent punctului N) din afara ariei men ionate.
Bunul X

xN
x1

x0 A

N
B

X
x2

M
C

Bunul Y y1 y2 y3 ym y Frontiera posibilit ilor de produc ie

O modificare a posibilit ilor de produc ie apare atunci i numai atunci cnd are loc o modificare a volumului resurselor disponibile i/sau ca urmare a modificrii (de regul a perfec ionrii) tehnicilor, tehnologiilor de fabrica ie. Creterea volumului de resurse disponibile (o relaxare de rarit ii) determin o creterea corespunztoare a cantit ilor care pot fi realizate din fiecare bun, la fel dup cum o scdere a acestora (accentuarea rarit ii) va avea un efect contrar. Bunurile economice Bunurile economice reprezint o form concret a bunurilor n general. Acestea din urm, sunt lucruri, obiecte etc. care au proprietatea de a satisface o trebuin uman i care sunt utile omului. Aceasta nseamn c nu toate lucrurile, obiectele utile sunt bunuri economice. Aerul, lumina natural, cldura solar, n anumite condi ii i apa, reprezint fr ndoial, valori de ntrebuin are, elemente utile deoarece satisfac trebuin e i nu orice trebuin e ci trebuin e vitale, fundamentale ale omului, sunt deci bunuri, dar nu sunt bunuri economice. Existen a bunurilor economice presupune n general urmtoarele condi ii: existen a unei trebuin e umane reale; proprietatea obiectiv a lucrului, a obiectului de a satisface o trebuin sau alta, deci, de a fi util; contientizarea de ctre om a nsuirii respective; necesitatea unui efort, a suportrii unui cost de produc ie pentru
11

ob inerea bunului respectiv. Uneori aceast condi ie este denumit raritate; disponibilitatea i accesibilitatea ob inerii i utilizrii bunului; Din punctul de vedere al func iei sociale, bunurile economice sunt grupate n: a) bunuri de subzisten sau de consum i b) bunuri de produc ie, care se mai numesc bunuri de capital sau mijloace de produc ie; Sub aspectul realit ii fizice, bunurile economice sunt grupate n: a) bunuri material-obiectuale i b) bunuri non-obiectuale; Din punctul de vedere al duratei de func ionare, bunurile economice sunt grupate n: a) bunuri durabile (de folosin ndelungat) i b) bunuri nedurabile care se consum integral n decursul unei singure ntrebuin ri. Bunurile care se consum i dispar n decursul unei singure ntrebuin ri i pot fi nlocuite cu altele de aceeai calitate i n aceeai cantitate se numesc bunuri fungibile, iar celelalte - bunuri nonfungibile; Dac se ia drept criteriu de clasificare data producerii bunurilor economice, acestea sunt grupate n: a) bunuri vechi; b) bunuri noi i c) bunuri viitoare, care au doar o existen conceptual (bunuri prognozate); n concordan cu criteriul rela iilor reciproce, dintre bunurile economice, ele sunt grupate n: a) bunuri alternative; b) bunuri pereche; c) bunuri simultane; Din punct de vedere al consumului sau al utilizrii lor finale, bunurile economice sunt clasificate n: a) bunuri complementare (consumul unui bun presupune i consumul altui bun); b) bunuri concurente (consumul unuia exclude consumul altuia); Marfa Primul i cel mai important element al economiei de schimb n general i al economiei capitaliste n special este marfa - care este produs i vndut n deplin concordan cu regulile pie ei concuren iale. n cadrul acestui sistem vom privi schimbul ca procesul de vnzare-cumprare a mrfurilor. Marfa este caracterizat de o serie de nsuiri: - Este un bun, ob inut n urma unei activit i productive umane, care prin propriet ile sale satisface anumite trebuin e ale omului, indiferent de natura lor. Atributul de a satisface o trebuin reprezint o condi ie necesar pentru ca bunul respectiv s devin marf, chiar i n acest context nu toate bunurile sunt mrfuri. - Marfa este un bun economic, deoarece este creat de munca omeneasc. Trebuie avut n vedere faptul c nu orice bun economic este o marf: doar acelea care sunt destinate procesului de schimb devin mrfuri cu o anumit utilitate social. Bunurile economice destinate auto-consumului nu pot fi considerate mrfuri, tocmai din cauza faptului c nu sunt implicate n procesul de schimb. - Cel mai important element n transformarea unui bun economic n marf este dat de schimb, de faptul c trece de la productor la consumator prin intermediul procesului de vnzare-cumprare. Lund n considerare nsuirile ce caracterizeaz un bun economic n procesul de devenire al acestuia marf, vom ncerca s definim acest ultim concept. Marfa denumete orice bun economic care servete satisfacerii nevoilor oamenilor i / sau produc iei, supus procesului de vnzare-cumprare prin tranzac ii de pia i apt s satisfac o trebuin social real.
12

Principalele categorii de mrfuri sunt: mrfuri corporale de consum personal: alimente, mbrcminte, articole de igien; mrfuri corporale de consum ndelungat: locuin e, mobil, autoturisme; servicii i informa ii destinate consumului personal i / sau social: nv mnt, sntate, servicii de pot, de transport; servicii, informa ii i bunuri corporale destinate activit ii economice: bunuri de capital fix i circulant, servicii de marketing, management, consultan economic i tehnico-tiin ific; active monetare i financiare. Vom spune c bunul economic marf este unitatea organic a utilit ii i a valorii de schimb. Teorii despre valoare Istoria gndirii economice prezint o ampl disput n legtur cu valoarea bunurilor economice, cu determinarea i exprimarea acesteia. Valoarea de ntrebuin are este dat de utilitatea pe care o are un bun economic. Aceast utilitate este determinat tocmai de propriet ile fizice ale bunului respectiv, definindu-se n mod cantitativ. Valoarea de schimb apare ca un raport cantitativ, ca propor ie n care valorile de ntrebuin are dintr-o anumit marf se schimb cu valori de ntrebuin are dintr-o marf cu caracteristici diferite, raport care variaz mereu n func ie de loc i timp. Ea reprezint forma de exprimare a valorii. Cunoscnd expresia dubl pe care o are valoarea unui bun economic, vom aduce n discu ie, cteva din cele mai importante orientri n exprimarea i definirea valorii: teoria obiectiv a valorii (teoria valorii-munc);teoria subiectiv a valorii (teoria valorii-utilitate); teoria obiectiv-subiectiv (combinarea celor dou teorii n una singur). Economia de mrfuri Activitatea economic, produc ia de bunuri, modul de satisfacere a trebuin elor a cunoscut n procesul evolu iei sale istorice dou forme principale de organizare social a produc iei: economia natural i economia de schimb (de pia sau de mrfuri). Economia natural este acea form de organizare a activit ii economice n care fiecare productor (individual sau colectiv) realizeaz ntreaga gam de bunuri de care are nevoie pentru satisfacerea trebuin elor sale (sau n orice caz, majoritatea covritoare a acestora), astfel nct schimbul nu este necesar. Economia de mrfuri reprezint acea form de organizare social a activit ii economice n care productorii independen i se specializeaz fiecare n confec ionarea unui anumit bun (sau un numr extrem de redus de bunuri), astfel nct, pentru satisfacerea trebuin elor individuale, acetia trebuie s schimbe ntre ei produsele create. Economia de schimb se caracterizeaz prin urmtoarele trsturi: - este o economie deschis, orientat spre pia (de aceea se mai numete i economie de pia )
13

- schimbul (comer ul) este generalizat, productorul i consumatorul bunurilor sunt ca regul general) persoane diferite (de aici denumirea de economie de schimb) - scopul produc iei este schimbul pe pia i, ca urmare, rezultatele activit ii nu sunt bunuri economice n general ci mrfuri (de aici denumirea de economie de mrfuri) - resursele i activitatea economic este concentrat n unit i de dimensiuni mari i n continu expansiune (fabrica este unitatea de referin cel pu in n marea produc ie industrial) - resursele folosite sunt preponderent neregenerabile (n principal combustibilii fosili: crbune, i ei i gaze naturale, dar i minereurile) - se ntemeiaz pe existen a diviziunii sociale a muncii (n continu dezvoltare i adncire) n procesul dezvoltrii sale istorice economia de schimb a cunoscut dou faze (etape) i anume: produc ia simpl de mrfuri, caracterizat prin faptul c bunurile (mrfurile) sunt realizate de ctre productorii individuali exclusiv pe seama for ei de munc din propria gospodrie, i mai apoi, produc ia de mrfuri dezvoltat, ntemeiat n principal de munca salariat, dar i pe atragerea de capital de la ter i. Pia a: concept, tipologie Definirea pie ei nu este o sarcin uoar, datorit existen ei i confruntrii mai multor puncte de vedere, referitoare att la conceptul de pia , ct i la realitatea economic pe care el o acoper i o reflect. Din aceast cauz, prezentm cteva repere par iale care compuse vor oferi o imagine apropiat de realitate. n primul rnd, pia a este un spa iu economico-geografic, adic locul n care agen ii economici ac ioneaz i i desfoar activitatea. Pia a devine locul de manifestare i de ntlnire a cererii cu oferta; aici are loc compararea, msurarea, confruntarea mrfurilor din punct de vedere calitativ i structural. Pia a este locul de formare a pre ului. Dup aceast etap, agen ii economici se transform n vnztori, respectiv cumprtori. Pia a devine, deci, locul de ntlnire al acestora din urm, precum i locul de ncheiere a tranzac iilor economice, (locul de desfurare a schimbului, a actelor de vnzare-cumprare care au ca obiect marfa). Pia a este i locul de manifestare a concuren ei, care joac rolul de regulator. Nu n ultimul rnd, pia a este o adevrat institu ie economic, creat din rela iile de conlucrare dintre oameni. Sintetiznd cele anterioare, putem spune c pia a ar cuprinde toat gama de ac iuni, mijloace i prghii prin care cumprtorii i vnztorii intr n contact pentru a schimba bunuri, servicii i/sau informa ii, indiferent de locul n care se desfoar tranzac iile. Pia a reprezint un ansamblu coerent, un sistem de rela ii de vnzarecumprare ntre agen ii economici, care sunt pe de o parte lega i prin legturi de interdependen i, pe de alt parte, de afl n raporturi de opozi ie, fiecare urmrind propriul interes (rela ii de concuren ). Poate fi realizat o clasificare a pie ei dup urmtoarele criterii: - dup spa iul economico-geografic de desfurare a tranzac iilor, distingem: pie e locale i regionale: acestea cuprind totalitatea tranzac iilor realizate pe o arie restrns, cum ar fi o localitate, zon sau regiune; pie e na ionale: care se refer la ansamblul tranzac iilor realizate n interiorul grani elor unei ri; ele au luat natere
14

n urma unirii i integrrii treptate a pie elor locale, n perioada de formare a statelor na ionale, respectiv, a economiilor na ionale; pie e interna ionale, culminnd cu pia a mondial: au n vedere tranzac iile dintre ri ca urmare a apari iei i dezvoltrii diviziunii interna ionale a muncii. Un caz particular l constituie fost Pia Comun, actualmente pia a Uniunii Europene. - dup natura bunurilor care fac obiectul tranzac iilor, ntlnim: pia a resurselor i factorilor de produc ie, care cuprinde pie ele muncii, pmntului i capitalului (la rndul ei, aceasta din urm fiind compus din: pia a capitalului fizic, a capitalului financiar, a creditului bancar i cea valutar); pia a bunurilor finale, care se refer la pia a mrfurilor cu existen fizic, la cea a serviciilor i la cea a informa iilor. - dup forma de concuren care se manifest, exist: pia cu concuren perfect sau cvasiperfect;pia cu concuren imperfect; pia cu concuren de tip monopol sau cvasimonopol. - dup gradul de informare a agen ilor economici, ntlnim: pie e opace, pe care agen ii economicii dispun de informa ii reduse, superficiale i/sau izolate; pie e transparente, pe care agen ii economici sunt permanent i/sau perfect informa i asupra mecanismului i variabilelor pie ei. - dup modul de acces pe pia , remarcm: pie e libere, n situa ia n care intrarea sau ieirea de pe pia a agen ilor economici se realizeaz liber, fr bariere; pie e reglementate, n cazul n care accesul agen ilor economici, mai ales al ofertan ilor, este permis numai dup ndeplinirea unor criterii sau condi ii - cum ar fi de inerea unei licen e sau diplome autorizate pentru a realizate anumite activit i economice; pie e intermediare, pe care accesul este permis numai pentru anumite categorii de persoane, abilitate i expres autorizate - cum sunt brokerii i dealerii. n concluzie, pia a este locul de ntlnire a dorin elor consumatorilor, purttori ai cererii - cu cele ale productorilor, purttori ai ofertei. n urma confruntrii acestora, se formeaz, n condi ii ce vor fi definite ulterior, pre ul bunurilor - iar n func ie de acesta se vor desfura, apoi, tranzac iile propriu-zise. REZUMAT Atunci cnd timpul i resursele pentru atingerea scopurilor sunt limitate i susceptibile de utilizri alternative iar scopurile pot fi diferen iate ntre ele n ordinea importan ei, comportamentul uman mbrac n mod necesar forma alegerii. tiin a economic este tiin a care studiaz comportamentul uman ca pe o rela ie dintre scopuri i mijloace limitate ce au i utilizri alternative, sau ntr-o alt formulare, obiectul tiin ei economice l reprezint modul de administrare (gestionare) a unor resurse rare i cu ntrebuin ri alternative n vederea asigurrii satisfacerii ct mai bune a unor trebuin e tot mai numeroase i diversificate. tiin a economic elaboreaz teorii economice, constituite dintr-un ansamblu de idei, concep ii abstracte aplicabile la un domeniu particular. Aceste teorii stau la baza deciziilor n domeniul economic, care se concretizeaz n politici economice n diferite domenii ca de exemplu: financiar, industrial, etc. Prin intermediul politicilor economice se iau decizii n legtur cu alocarea resurselor, alegerea variantelor optime etc., astfel nct trebuin ele s fie ct mai bine satisfcute.
15

Teoria economic n elege prin legi economice legturile esen iale necesare, generale, trainice i stabile ce sunt imanente esen ei fenomenelor, rela iilor economice sau se statornicesc ntre acestea. Legile economice apar in existen ei economico - sociale. Ele guverneaz micarea economic, func ionarea i progresul economiei ac ionnd independent de voin a, contiin a i inten iile oamenilor. Descoperirea i cunoaterea ct de ct cuprinztoare a legilor economice sunt opera iuni complexe i dificile. Ele se bazeaz pe anumite premise istorice i teoretico-metodologice. Motiva ia este centrul vital al activit ii economice. Motiva ia se grefeaz pe trebuin e (economice, n cazul nostru), izvorte din trebuin e, acestea fiind substratul cauzal al celor mai diferite activit i i comportamente umane. Trebuin ele pot fi clasificate dup mai multe criterii, fiecare din gruprile prezentate mai sus i au importan a lor proprie, determinnd particularit i n stabilirea priorit ilor i obiectivelor urmrite de oameni n activitatea lor, ca i n procesul de formare a cererii pentru diferitele categorii de resurse i bunuri economice. TESTE PENTRU AUTOEVALUARE 1. Din punct de vedere etimologic, termenul de Economie politic provine din urmtoarele cuvinte: a) oiko; b) nomos; c) politeia; d) polis; e) oikos. 2. Care a fost con inutul acestei tiin e n concep ia primilor oameni de tiin : a) studiul vie ii sociale; b) conducerea activit ii economice; c) administrarea casei; d) studiul filozofiei; e) munca sclavilor. 3. Cum definete Economia politic P. A. Samuelson: a) tiin a bog iilor; b) studiul societ ii; c) studiaz modul n care societatea folosete resursele limitate pentru a produce bunuri; d) maniera n care se formeaz, se distribuie i se consum bog iile; e) studiul legilor economice; f) arta de a ob ine maximum de la via . 4. Ce reprezint o lege economic: a) o reglementare juridic; b) o lege elaborat n Parlament; c) o lege care trebuie aplicat n activitatea economic; d) toate rspunsurile sunt greite. 5. Care sunt trsturile comune legilor economice: a) o rela ie probabilistic; b) sunt legi care guverneaz activitatea economic; c) exprim o legtur; d) cmpul de ac iune al acestor legi este economia; e) se exprim ca medie a unor abateri permanente; f)exprim caracteristici esen iale. 6. Care sunt trsturile specifice legilor economice: a) exprim o legtur general; b) caracterul ascendent mai accentuat; c) i modific forma; d) cmpul de ac iune al acestor legi este economia; e) exprim o legtur trainic. 7. n func ie de durata lor, legile economice se pot clasifica n urmtoarele categorii: a) legi de dezvoltare; b) legi care ac ioneaz la nivel microeconomic; c) legi care ac ioneaz pe perioad scurt de timp; d) legi specifice unui sistem economic; e) legi care ac ioneaz pe parcursul unui secol. 8. Dup rolul lor n micarea economic, legile economice se clasific n: a) legi care ac ioneaz la nivelul agen ilor economici; b) legi comune mai multor sisteme economice; c) legi func ionale; d) legi care ac ioneaz la nivelul economiei na ionale; e) legi structurale.
16

9. Care sunt trsturile comune ale trebuin elor: a) elasticitatea diferit; b) sunt forme de manifestare a le necesit ilor oamenilor; c) caracterul istoric; d) cmpul de manifestare este economia. 10. Care sunt legit ile formrii i dezvoltrii trebuin elor: a) creterea intensit ii trebuin elor; b) legea complementarit ii trebuin elor; c) legea elasticit ii trebuin elor; d) legea diminurii volumului de nevoi. 11. Cum se explica caracterul continuu al satisfacerii trebuin elor (ca legitate a acestora): a) o nevoie satisfcut genereaz noi nevoi; b) diferite nevoi cresc n propor ii diferite; c) chiar daca o nevoie este satisfcut, apare mai devreme sau mai trziu aceeai cerin ; d) are loc o descretere a trebuin elor pe msura satisfacerii lor. 12. Trebuin ele sunt influen ate de: a) factori istorici; b) factori naturali; c) factori sociali; d) tradi ii; e) gradul de dezvoltare a societ ii i a individului. 13. Care sunt componentele activit ii economice: a) numai activitatea de producere a bunurilor economice; b) schimbul; c) activitatea din justi ie; d) activit i sportive; e) reparti ia. 14. Clasifica i activitatea economic n func ie de modul de constituire: a) preponderent fizice; b) fizice; c) sociale; d) intelectuale; e) preponderent intelectuale; f) biologice; g) complexe. 15. n ce categorii se clasific agen ii economici n func ie de rolul lor n activitatea economic: a) agen i economici na ionali; b) ministere; c) institu ii; d) restul lumii; e) administra ii private; f) societ i de nonprofit; g) baze sportive. 16. Cum se clasific bunurile dup legtura dintre ele: a) efective; b) noi; c) poten iale; d) alternative; e) nonfungibile; f) curente. 17.Clasificati sistemele economice dup nivelul la care se realizeaz activitatea economic: a) centralizate; b) na ionale; c) func ionale; d) urbane; e) descentralizate; f) interna ionale; g) nefunc ionale. 18. Care sunt elementele care asigura func ionalitatea economiei de pia : a) interven ia statului; b) interesele personale; c) proprietatea asupra bunurilor, in cadrul creia domina proprietatea privat; d) ac iunile agen ilor economici se bazeaz pe criterii de ra ionalitate economic; e) libertatea de ac iune a agen ilor economici. RECOMANDRI BIBLIOGRAFICE: 1. Abraham Frois, Gilbert, Economie politic, Ed.Humanitas, Bucureti, 1994, p. 440 448. 2. Constantinescu, N.N., Probleme ale metodologiei de cercetare n tiin a economic, Editura Economic, Bucureti, 1998, n special paginile 52-68; 3. Ghioiu, M; Cocioc, P., Economie general, Ed. Presa Universitar Clujean, Cluj Napoca, 1999, p.6 33. 4. Hayek, F. A., Tipuri de ordine n societate, (II), n Alternative, numrul 2122,1990 5. Lipsey R.; Chrystal, K Alec, Economia pozitiv, Ed. Economic, Bucureti, 1999, p.55 61. 6. Negucioiu, Aurel (coordonator), Economie politic, vol.1, Editura George Bari iu,Cluj-Napoca,1998, p. 50-98, p. 126-175. 7. Popescu, Gheorghe, Evolu ia gndirii economice, Ed.George Bari iu, Cluj Napoca, 2ooo, p.48 50.
17

8. Popper, Karl R., Mizeria Istorismului, Ed. All, p. 75-93,19. 9. Pohoa , Ion, Paradigme de gndire. Introducere n epistologia economic, Editura Universit ii Al. I. Cuza Iai, 1994, p. 101-137. 10. Raboac, Gheorghe, Dumitru Ciucur, Metodologia cercetrii tiin ifice economice, Editura Funda ia Romniei de mine, Bucureti, 2001, p. 33-36, 124-175. 11. Samuelson, P.; Nordhaus, W.D., Economie politic, Ed. Teora, Bucureti, 2000, p. 21 35. 12. Smith, Adam, Avu ia na iunilor, vol.1, Editura Academiei RPR, Bucureti, 1962, p. 13-14, 305.

18

Modulul II TEORIA CONSUMATORULUI

CONCEPTE DE BAZ: Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Comportamentul consumatorului: Teoria cardinal i ordinal a utilit ii, Utilitate individual, total i marginal, Curbe de indiferen , Rat marginal de substitu ie, Dreapt a bugetului, Echilibrul consumatorului, Bunuri Giffen, Efect de venit i efect de substitu ie. Capitolul 2 (Unitatea de curs 2): Cererea: Cerere individual i total, Func ia cererii, Elasticitatea cererii n func ie de pre , Elasticitate ncruciat, Elasticitatea cererii n func ie de venit. OBIECTIVE URMRITE: 1) S explice diferen a dintre conceptele de utilitate total i marginal; 2) S prezinte legea utilit ii marginale descrescnde i rolul ei n determinarea curbei cererii individuale; 3) S explice utiliznd conceptul de utilitate marginal motivul pentru care bunurile care se gsesc n abunden au un pre ridicat iar bunurile care sunt deficitare vor avea un pre ridicat (paradoxul valorii ); 4) S prezinte modul de determinare a surplusului consumatorului n cazul unui bun achizi ionat de pe pia ; 5) S explice motivul pantei negative a curbei cererii consumatorului pentru bunurile normale; 6) S explice modul de cheltuire al banilor al unui consumator ra ional ntre mai multe produse (echilibrul consumatorului); 7) S explice de ce n momentul n care selectarea bunurilor de ctre un consumator ra ional a fost fcut utilit ile marginale ale bunurilor selectate raportate la pre urile lor sunt egale; 8) S explice de ce n deciziile obinuite de fiecare zi, utilitatea marginal este mai important dect utilitatea total folosind ca exemplu cererea pentru un aliment oarecare; 9) S utilizeze conceptul de utilitate marginal n predic iile asupra elasticit ii cererii n func ie de pre al unui bun; 10) S defineasc cererea, s arate care este deosebirea ntre cerere i necesitate i s ilustreze aceast diferen prin cererea din Romnia i o ar dezvoltat; 11) S prezinte metodele de msurare a elasticit ii cererii i ofertei n func ie de pre la modificarea variabilelor care le determin; 12) S identifice factorii determinan i ai elasticit ii cererii n func ie de pre al unui bun.
19

RECOMANDRI PRIVIND STUDIUL: Manualul de Microeconomie, editat de Catedra de Economie Politic, edi ia 2010 Bibliografia indicat n Silabus; Alte surse bibliografice indicate n urma discu iilor cu tutorii; Discu ii i analize realizate mpreun cu tutorii, pe marginea temelor indicate spre studiu (comportamentul consumatorului, pia a, concuren a); Studii de caz; Lucrri practice; Rezolvri de probleme (tipuri de probleme pe temele: comportamentul consumatorului, cerere); Rspunsuri la ntrebri teoretice tip gril. REZULTATE ATEPTATE: Modulul de fa i propune s analizeze o serie de elemente proprii microeconomiei. Ca atare, prin studierea modulului Teoria consumatorului studentul vine n contact, n primul rnd, cu o serie de probleme cardinale ale comportamentului consumatorului cum sunt: teorii despre utilitate, restric ia bugetar, curbe de indiferen . Pe baza crora se vor putea determina cantit ile din dou bunuri ce i voi conferi individului cea mai mare utilitate posibil n condi iile bugetului dat. Analiznd modul n care are loc modificri ale echilibrului consumatorului, la varia ii ale pre ului unui bun, se va putea introduce no iunea de cerere. Studentul va fi n msur s defineasc acest concept, factorii care influen eaz cererea i s disting ntre diversele tipuri de cerere. Astfel, dup ce n cadrul primului modul, s-a familiarizat cu no iunea de pia , acum va analiza unul dintre elementele definitorii ale acesteia i anume cererea. UNITATEA DE CURS 1 (CAP. 1) Comportamentul consumatorului - Sintez Teoria cardinal i teoria ordinal a utilit ii Microeconomia are rolul de a explica principiile care stau la baza alegerii consumatorului. n acelai timp, teoria economic explic modul n care indivizii fac o asemenea alegere ntre diferite bunuri nct s ob in o satisfac ie maxim n urma consumrii produselor achizi ionate cu venitul de care dispun. Teoria consumatorului nu este dect un model care nu poate reproduce cu exactitate realitatea. Nici un cumprtor nu va aplica teoria legat de optimul consumatorului, aa cum este descris n acest capitol. Cu toate acestea, orice individ va decide asupra bunurilor pe care le va cumpra, n func ie de constrngerea bugetar i va ac iona astfel nct prin consumul acestor bunuri s ob in o satisfac ie maxim. Termenul de utilitate provine de la cuvntul latinesc uti care nseamn "a folosi" i care s-a transformat n "utilitas" sau "utilitate" primind sensul de
20

capacitate a unui bun de a aduce satisfac ie sau bucurie. Conceptul a fost preluat de la filosoful Jeremy Bentham (1748-1831) care definea utilitatea ca o proprietate a unui obiect de a produce plcere sau fericire ori de a preveni durerea, rul sau nefericirea . El considera c la baza ntregii legisla ii trebuie s stea principiul utilit ii adic promovarea fericirii absolute a majorit ii I. Teoria clasic a utilit ii face o legtur ntre propriet ile unui bun i trebuin ele individului. Astfel, un bun oarecare, pe baza propriet ilor sale, va avea aceiai utilitate, care se poate msura printr-un numr, indiferent de consumator i preferin ele acestuia. Conform acestei teorii, utilitatea total a unui bun oarecare, se poate calcula ca un produs ntre utilitatea acelui bun, exprimat printr-un numr i, respectiv, numrul de unit i consumate. II. Teoria cardinal a utilit ii a fost elaborat de reprezentan ii marginalismului care au artat c fiecare individ apreciaz utilitatea n func ie de pre uirea pe care o acord unui bun. Astfel, ei au considerat c orice consumator tie cu precizie ce utilitate ob ine n urma consumului unui bun oarecare. Pe baza acestei teorii, ei au explicat c fiecrui nivel de utilitate i se poate acorda cte un numr, ceea ce nseamn c utilitatea poate fi msurat cardinal. III. Teoria ordinal a utilit ii propune ca utilitatea s nu fie msurat cardinal deoarece aprecierea utilit ii are un caracter individual i subiectiv. Pentru a pune n eviden preferin ele consumatorilor pentru diferite bunuri, este necesar ordonarea acestor preferin e, ierarhizarea lor. Se consider c fiecare consumator ra ional face o ierarhie a produselor pe care le consum ntr-o alt ordine, dup propriile preferin e, care pot fi diferite fa de ale unui alt consumator. Utilitatea individual, total i marginal Prin utilitate se n elege satisfac ia resim it de un individ n urma consumrii unei anumite cantit i dintr-un bun sau mai multe bunuri. Utilitatea total (UT) rezult din satisfac ia dobndit prin consumarea tuturor unit ilor dintr-un bun care se pot cumpra, la un moment dat, cu ajutorul bugetului de care dispune un individ. Ea este cresctoare, odat cu sporirea volumului de bunuri consumate. Astfel, dac x1,x2,...,xn, reprezint cantit ile consumate dintr-un anumit bun, func ia utilit ii se poate scrie: UT = f (xi). Pentru a determina utilitatea total este nevoie s cunoatem conceptul de utilitate individual (Ui) care reflect satisfac ia pe care o aduce unu individ, bine definit consumul unei singure unit i dintr-un bun. Cunoscnd utilitatea individual, se poate determina utilitatea total prin nsumarea utilit ilor individuale: UT = Ui. Dac avem n vedere separat utilitatea fiecrei unit i consumate dintr-un anumit bun, ea este diferit de la o unitate la alta. Mai mult, are loc o descretere a utilit ii fiecrei noi unit i consumate, deci a utilit ii marginale. Prin utilitate marginal se n elege sporul de utilitate care rezult din consumarea ultimei unit i dintr-un anumit bun. Utilitatea marginal depinde de intensitatea nevoii unui individ i de raritatea bunului. Prin urmare, utilitatea marginal a unui bun este mai mare dac satisface o nevoie cu un grad mai nalt de intensitate i dac este un bun mai pu in abundent.
21

Invers, dac un bun satisface o nevoie mai pu in intens i dac este mai abundent, utilitatea marginal este mai mic. Dac considerm c utilitatea este o func ie de o singur variabil, deci U = U(x), x fiind cantitatea consumat dintr-un produs, utilitatea marginal Umg se poate U dU calcula astfel: Umg = sau: Umg = . dx X Utilitatea marginal este ntotdeauna pozitiv dar descresctoare n raport cu utilitatea unit ilor anterior consumate.

Umg 8
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Curba utilit ii marginale

Aceast evolu ie a utilit ii marginale se datoreaz legii utilit ii marginale descresctoare, care are la baz fenomenul de satisfac ie sau saturare care se produce pe msura creterii cantit ii consumate dintr-un bun oarecare pn n momentul n care acesta este respins, iar consumul se oprete. O func ie de utilitate reflect un mod de a atribui o valoare diferitelor couri de bunuri de consum, astfel nct cele mai dezirabile vor ob ine valori superioare fa de cele mai pu in dezirabile. Aceasta nseamn c func ia de utilitate va face un clasament al bunurilor. Utilitatea marginal depinde de utilitatea total care ns are rolul de a exprima ordinea preferin elor. Curbele de indiferen Curbele de indiferen msoar preferin ele consumatorului, pe cnd utilitatea este o msur abstract a satisfac iei ob inute de un consumator n urma folosirii unei combina ii de bunuri alese. O curb de indiferen , sau de izoutilitate reprezint totalitatea combina iilor din dou bunuri, care aduc aceeai utilitate consumatorului. O curb de indiferen mai poate fi definit ca locul geometric al punctelor ale cror coordonate desemneaz combina ii diferite ntre dou bunuri a cror utilitate este identic.
22

Considerm c un consumator i cheltuiete integral bugetul cumprnd dou produse X i Y, n diferite cantit i. Ansamblul combina iilor dintre diferitele cantit i care pot fi cumprate din produsele X i Y i care aduc consumatorului aceeai utilitate pot fi redate grafic cu ajutorul unei curbe de indiferen . Dac un consumator dispune de un buget mai mare, el poate cumpra o cantitate mai mare din ambele produse i va ob ine un nivel mai nalt de utilitate, ceea ce presupune trecerea pe o alt curb de indiferen . Cu ct venitul este mai mare, cu att consumatorul se va situa pe o curb de indiferen care indic un nivel mai nalt de utilitate. Se formeaz, n acest fel, o familie de curbe de indiferen sau o hart a curbelor de indiferen . Trsturile curbelor de indiferen (de izoutilitate) 1. Curbele de indiferen au caracter monoton (continuu), pentru c varia ia cantit ii de bunuri participante la combina ie poate fi infinitezimal, concretiznduse n puncte foarte apropiate pe grafic. 2. n principiu, curbele de izoutilitate au nclina ie descendent (direc ia NV SE). Demonstra ia se bazeaz pe faptul c, deoarece nivelul satisfac iei rmne constant pe o aceeai curb, renun area la o anumit cantitate dintr-un bun se compenseaz cu o cantitate adi ional din cellalt. 3. Dou curbe de indiferen nu se intersecteaz. 4. Curbele de izoutilitate sunt convexe n raport cu originea. Situa ia reflect descreterea pe traseul descendent al fiecrei asemenea curbe a ratei marginale de substitu ie ntre cele dou bunuri X i Y, din care se consum cantit ile x i y. Rata marginal de substitu ie Rata marginal de substitu ie ntre dou bunuri Y i X (notat cu RMSY/X i n eleas drept rata marginal de substitu ie a bunului Y prin bunul X) reprezint cantitatea din bunul Y la care consumatorul poate renun a n schimbul achizi iei unei unit i suplimentare din bunul X, astfel nct utilitatea resim it de subiectul economic s rmn neschimbat (n condi iile conservrii satisfac iei consumatorului):
U T U mgX dy RMS Y / X = = x = . U dx U mgY y

Linia bugetului i optimul de consum n adoptarea deciziilor sale, individul ra ional, dornic s-i maximizeze efectele utile ale consumului de mrfuri, trebuie s ia n considerare dou constrngeri economice: venitul (bugetul) disponibil i pre ul bunurilor consumate. Dreapta bugetului semnific, de fapt, linia posibilit ilor maxime de consum (demarca ia dintre op iunile accesibile i cele imposibile). Fiecare punct al ei reprezint o combina ie a cantit ilor maxime ce pot fi achizi ionate din bunurile X i Y, n condi iile utilizrii venitului disponibil pentru consum. Dreapta bugetului are
23

pant negativ X , ntruct la cumprarea / consumul unei unit i adi ionale P Y dintr-o marf, trebuie s se renun e, n condi iile amintite, la o anumit cantitate din cellalt (a se revedea con inutul ratei marginale de substitu ie ntre bunuri i faptul c mrimea RMS scade de la stnga spre dreapta, pe lungimea dreptei bugetului). Y

YB B

.
0

. .
S

A xA

Dreapta (linia) bugetului Optimul de consum denumete, aadar, situa ia n care cumprtorul i maximizeaz utilitatea total, n condi iile constrngerilor existente, att din partea venitului disponibil, ct i prin prisma pre urilor mrfurilor. Individul ra ional va face alegerea optim rezolvnd urmtorul sistem de ecua ii (denotnd consumul a x unit i din bunul X i a y unit i din bunul Y): V = xPX + yPY
U mgX P = X . U mgY PY

Aplica ie: Venitul disponibil al unui consumator este V = 300.000 lei. Cu aceast sum, persoana n cauz dorete s achizi ioneze cantit ile x, respectiv y, din mrfurile X i Y, care au pre urile unitare PX = 20.000 lei i PY = 25.000 lei. Restric iile bugetare i de pre fiind precizate, vom determina alegerea optim a consumatorului. Dac individul ar dori s cumpere, cu ntregul venit V, doar bunul X (n cantitatea posibil), ar putea achizi iona maxim xA = V / PX, adic 15 unit i din X (punctul A n Fig. 3.8.); dac el s-ar hotr doar pentru bunul Y, ar cumpra maxim yA = V / PY, adic 12 unit i din Y (punctul B, pe aceeai figur). Fa de datele problemei, precizm c satisfac ia consumatorului decurgnd din consumul fiecrei unit i suplimentare din bunurile X i Y i comensurat sub forma utilit ilor marginale apare n tabelul urmtor:

24

Numrul de unit i consumate din bunurile X i Y i utilit ile lor marginale Umg Umg
X

1 80

Numr unit i consumate (din marfa X, respectiv din marfa Y) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 40 26,6 20 16 13,3 11,4 10 8,8 8 7,2 6,6 6,15 5,7

15 5,3

Umg 160 80 53,3 40 32 26,6 22,8 20 17,7 16 14,5 13,3 12,3 11,4 10,6
Y

V = xPX + yPY
U mgX U mgY P = X PY

20x + 25y = 300


U mgX U mgY 20.000 = 25.000

4x + 5y = 30
U mgX U mgY U mgX U mgY 4 5 = 4 5

n tabelul de mai sus, cutm rapoartele de tip

(egale cu raportul

pre urilor mrfurilor X i Y). Singurul asemenea caz este, n aceast situa ie, cel n care, corespunztor unui numr de 5 unit i din X, consumatorul achizi ioneaz 8 unit i din Y (UmgX5 = 16 i UmgY8 = 20). Solu ia gsit (x = 5 unit i; y = 8 unit i) satisface ambele ecua ii ale sistemului ini ial de restric ii, ntruct: V = xPX + yPY
U mgX U mgY = PX PY

300.000 = 520.000 + 825.000


16 20.000 . = 20 25.000

n consecin , n problema dat, cumprnd i consumnd 5 unit i din bunul X i 8 unit i din bunul Y, individul ra ional va face alegerea optim; altfel spus, situa ia respectiv va permite atingerea optimului de consum (starea de echilibru nregistrat de consumator), reprezentat n figura de mai jos de punctul S. Y

12

.
0

.
5

15

Optimul de consum (caz particular)

25

n concluzie, n punctul de echilibru, respectiv de optim n privin a consumului, raportul utilit ilor marginale ale lui X, respectiv Y, este egal cu raportul dintre pre urile lor unitare:
U mgX P = X U mgY PY

sau

U mgX PX

U mgY PY

, iar

U T U 'TX U mgX PX dy RMS Y / X = = x = = = U T dx U 'TY U mgY PY y

Efectul de venit i efectul de substitu ie Cantitatea cerut dintr-un bun depinde de o serie de variabile, dintre care cele mai importante sunt pre ul produsului n cauz i venitul consumatorului. Atta timp ct efectul de substitu ie este mai mare dect efectul de venit, o cretere a salariului mediu va antrena o cretere a orelor dedicate muncii. Dimpotriv, atta atunci cnd efectul de venit este mai mare dect efectul de substitu ie, va scdea timpul de munc, n favoarea timpului liber.

UNITATEA DE CURS 2 (CAP. 2) Cererea - Sintez Conceptul de cerere Literatura de specialitate definete n mod distinct cererea i cantitatea cerut. Astfel, cererea este definit prin cantitatea dintr-o anumit marf, bun economic sau serviciu ce se poate cumpra ntr-o perioad de timp dat, la pre ul pie ei (n fiecare moment la un nivel diferit). Cantitatea cerut reprezint o cantitate determinat la un anumit moment, la un nivel dat al pre ului, n condi iile n care celelalte elemente sunt men inute constante. E de asemenea important distinc ia ntre tipul de pre utilizat n definirea i determinarea cererii. E vorba aici de pre ul relativ, adic pre ul unui bun comparat cu pre ul altui bun sau combina ie de bunuri i respectiv de pre ul n expresie bneasc. n definirea cererii, respectiv a legii acesteia, se utilizeaz pre urile relative. Cererea se poate determina pe mai multe planuri. n plan individual, ea reprezint cantitatea dintr-un anumit bun economic ce se dorete a fi cumprat n condi ii date de loc i de pre de ctre un consumator. Cererea total reprezint ntreaga cantitate cerut dintr-un bun i se formeaz prin nsumarea cererilor individuale pentru bunul respectiv ale tuturor consumatorilor. Din punct de vedere al obiectului ei, cererea poate fi: pentru factori de produc ie, situa ie n care mrimea cererii este determinat de randamentele
26

marginale ale factorilor; pentru bunuri tangibile (obiectuale); pentru bunuri intangibile (servicii, informa ii). n reprezentare grafic cererea mbrac forma unei curbe cu pant negativ. Aceast caracteristic a curbei cererii se datoreaz rela iei inverse care exist ntre cantitatea cerut dintr-un bun i pre ul su unitar. n acelai timp, curba cererii este dat de curba utilit ii marginale. Aceasta pentru c pre ul pe care este dispus s-l plteasc un consumator pentru fiecare unitate suplimentar va fi mai mic, deoarece, respectnd Legea descreterii utilit ii marginale, utilitatea pe care consumatorul o confer fiecrei unit i suplimentar consumate din bunul respectiv descrete pe msur ce crete cantitatea consumat din respectivul bun. Mrimea cererii este determinat de pre i de venit i influen at de o serie de factori de natur economic i extraeconomic dintre care amintim: - dimensiunea pie ei; cu ct pia a este mai restrns, cu att cererea pentru produsul sau serviciul respectiv va fi mai mic; - puterea de cumprare a celor ce formeaz cererea pentru un anumit produs; - preferin a consumatorilor, moda, standardul de via .; anticiprile consumatorilor privind evolu ia pre urilor, a veniturilor, a conjuncturii economice de ansamblu sau a situa iei politico-economice; - existen a sau inexisten a bunurilor substituibile ; - gradul de substituibilitate; - modificrile n nivelul pre urilor bunurilor substituibile; - existen a bunurilor complementare i pre ul acestora; - factorii de mediu: o perioad ploioas va determina creterea cererii pentru umbrele, o zon poluat va determina scderea cererii din partea turitilor pentru locuri de odihn n zona respectiv etc; - obiceiurile, tradi iile, religia. Exprimarea cantit ii cerute dintr-un bun n func ie de determinan ii si se realizeaz prin func ia cererii care mbrac urmtoarea form:

Q C = C( Pn , P1 ,..., Pn 1 , V, A) , unde: QCn cantitatea cerut dintr-un anumit n


produs; Pn pre ul produsului respectiv; P1,, Pn-1 pre ul celorlalte produse; V venitul consumatorilor; A al i factori. Rela ia pre -cantitate cerut este una de determinare invers, n sensul c modificarea pre ului pentru bunurile obinuite genereaz o modificare n sens contrar a cantit ii cerute. Excep ia de la situa ia enun at anterior o constituie bunurile de tip Giffen (a cror denumire provine de la Robert Giffen, cel care n urm cu aproximativ un secol a observat c exist un tip special de bunuri a cror cerere se modific n acelai sens cu modificarea pre urilor). n aceast categorie se nscriu de regul bunurile inferioare a cror cerere crete n condi iile creterii generale a nivelului pre urilor. Exemplul dat de Giffen este cel al creterii cererii pentru cartofi pe fondul creterii generale a nivelului pre urilor. n aceast situa ie oamenii vor renun a la o anumit cantitate de carne (considerat drept bun superior n cadrul combina iei cartofi-carne) i vor consuma mai mul i cartofi. Afirma ia de mai sus este adevrat atunci cnd creterea pre urilor este acompaniat de men inerea constant a nivelului veniturilor, sau de o scdere a acestora. Tot ca o excep ie, notm i rela ia care se stabilete ntre pre ul bunurilor i cantitatea cerut n cazul bunurilor de lux, n sensul c este posibil ca o cretere a pre ului s genereze o cretere a cererii pentru bunul respectiv, ca urmare a unor influen e de natur comportamental (oamenii vor dori s arate c i pot permite cumprarea bunului respectiv, sau vor cuta s-i imite pe cei din jur care i-au
27

cumprat i ei bunul respectiv). La fel ca n cazul bunurilor de tip Giffen, i n aceast situa ie, reprezentarea grafic a cererii se face printr-o curb cu pant cresctoare (asemntoare cu cea a ofertei) Dac rela ia pre -cantitate cerut este una de determinare invers, rela ia venit-cantitate cerut este una direct, n sensul c orice cretere a venitului genereaz o cretere a cantit ii cerute. Ca i n cazul rela iei pre -cantitate cerut, exist excep iile de rigoare: bunurile inferioare pentru care cantitatea cerut scade o dat cu creterea veniturilor. Astfel, la o cretere a venitului consumatorii nu-i vor crete propor ional consumul de bunuri inferioare, ci vor opta pentru produse de o calitate superioar, care s le poat acoperi mai bine trebuin ele sau care s rspund unor cerin e de natur subiectiv social mai ridicate. Elasticitatea cererii Pentru a eviden ia modul cum reac ioneaz cantitatea cerut la modificarea factorilor de influen se utilizeaz coeficien ii de elasticitate. Elasticitatea cererii n func ie de pre arat modul n care se modific cererea pentru un bun atunci cnd are loc o modificare a pre ului. Altfel spus, elasticitatea cererii n func ie de pre exprim cu cte procente se modific cererea pentru bunul n cauz atunci cnd are loc schimbarea cu 1% ntr-un sens sau altul a pre ului su. Elasticitatea cererii n func ie de pre se determin cu ajutorul coeficientului de elasticitate a cererii definit ca raport ntre modificarea relativ (procentual) a cantit ii cerute i modificarea relativ (procentual) a pre ului. Coeficientul de elasticitate a cererii n func ie de pre notat cu Ecp se determin dup urmtoarea formul:

E cp =

Q / P Q P , unde: Q0 = = / Q 0 / P0 Q 0 P0

cantitatea cerut ini ial, P0 = pre ul ini ial al bunului, Q = varia ia cantit ii cerute, P = varia ia pre ului bunului. Cererea pentru bunuri se modific n mod diferit la varia ia pre ului. Astfel n func ie de mrimea coeficientului de elasticitate a cererii pentru bunul cumprat Ecp se distinge urmtoarea tipologie a cererii: 1. Bunuri cu cerere elastic sunt acele bunuri la care modificarea pre ului cu un procent determin modificarea cantit ii cerute cu mai mult de un procent dar n sens opus (de exemplu creterea pre ului cu 1% determin scderea cantit ii cerute cu mai mult de 1%); n condi iile n care volumul valoric al ncasrilor totale (calculat ca produs ntre pre ul unitar i cantitate) crete. Cererea cu elasticitate ridicat este caracteristic bunurilor pentru care exist substituen i apropia i, cum sunt, spre exemplu untul i cu margarina etc. Pentru acest tip de bunuri coeficientul de elasticitate a cererii n func ie de pre este supraunitar avnd o valoare cuprins ntre unu i infinit. Un caz particular al bunurilor cu cerere elastic este cel al bunurilor cu cerere perfect elastic. Acestea sunt acele bunuri la care modificarea nesemnificativ a pre ului unei mrfi genereaz o reac ie a cererii care tinde spre infinit. Coeficientul de elasticitate a cererii n func ie de pre tinde spre infinit. Un exemplu de bun cu elasticitate infinit este cererea pentru medicamente pe baz de iod n urma exploziei de la Cernobl.
28

2. Bunuri cu cerere inelastic - sunt acele bunuri la care cererea crete cu mai pu in de un procent n condi iile scderii pre ului cu un procent; volumul valoric al vnzrilor totale scade. Pentru acest tip de bunuri coeficientul de elasticitate al cererii n func ie de pre este cuprins ntre zero i unu. n aceast categorie se ncadreaz bunurile care sunt esen iale pentru existen a oamenilor i pentru care nu exist substituen i disponibili (exemplu electricitate, asigurri medicale, transportul, ncl minte). Bunuri cu cerere perfect inelastic (elasticitate zero) reprezint un caz particular al bunurilor cu elasticitate redus - sunt acele bunuri la care modificarea ntr-un anumit sens (reducere sau mrire) a pre ului unei mrfi determin o modificare minor uneori chiar insesizabil a cantit ii cerute. Coeficientul de elasticitate a cererii n func ie de pre este egal cu zero. Cererea cu elasticitate zero se ntlnete n cazul produselor de strict necesitate i mai mult n cazul bunurilor complementare indispensabile (n cazul pinii spre exemplu). 3. Bunuri cu cerere de elasticitate unitar - sunt acele bunuri a cror cerere crete cu un procent n condi iile n care pre ul scade cu un procent, volumul valoric al vnzrilor rmnnd neschimbat. n aceast situa ie, valoarea coeficientului de elasticitate este unu. Acest tip de cerere este caracteristic bunurilor de folosin ndelungat achizi ionate de gospodrii (obiecte de mobilier, aparate de uz casnic). 4. Bunuri cu cerere atipic sunt bunuri inferioare de tip Giffen, dar i bunuri care se cumpr doar pentru satisfacerea vanit ii i snobismului. n cazul acestor bunuri creterea pre ului determin creterea cantit ii cerute, respectiv scderea pre ului determin scderea cererii. Coeficientul de elasticitate a cererii n func ie de pre ia valoare mai mic dect zero. Exemplul dat este cel al creterii cererii pentru cartofi pe fondul creterii generale a pre ului i a reducerii cererii pentru carne considerat un bun superior n acest exemplu. Elasticitatea cererii n func ie de pre este influen at de: - ponderea consumului n totalul veniturilor unei familii este mai mare cu att elasticitatea cantit ii cerute fa de pre este mai mare; - gradul de substituibilitate (rata marginal de substitu ie). Cu ct acest grad este mai ridicat, cu att elasticitatea cererii n func ie de pre este mai mare. ntre bunuri pot s se existe rela ii de substituibilitate, de complementaritate, dependen sau indiferen . Elasticitatea ncruciat valabil att pentru cazul substitu iei ct i al complementarit ii dintre dou bunuri arat varia ia relativ a cererii pentru un bun ca urmare varia iei relative a pre ului unui alt bun, bunuri ntre care exist o anumit rela ie. Se calculeaz prin intermediul coeficientului de elasticitate ncruciat a dup urmtoarea formul: cererii notat cu E

Ei =

Q X / PY Q X PY = / unde: Qx0 = cantitatea cerut ini ial din bunul X Q x 0 / PY0 Q X 0 PY0

(substituibil), Py0 = pre ul ini ial al bunului Y (substituit), Qx = varia ia cantit ii cerute din bunul X, Py = varia ia pre ului bunului Y. Valoarea coeficientului de elasticitate ncruciat a cererii ia valori pozitive atunci cnd bunurile sunt substituibile sau negativ atunci cnd bunurile sunt complementare.
29

Elasticitatea cererii n func ie de venit arat cu cte procente se modific cererea pentru un bun, la schimbarea cu un procent a venitului disponibil al cumprtorului. Elasticitatea cererii n func ie de venit se determin cu ajutorul coeficientului de elasticitate a cererii definit ca raport ntre modificarea relativ (procentual) a cantit ii cerute i modificarea relativ (procentual) a venitului. Coeficientul de elasticitate a cererii n func ie de venit notat cu Ecv se determin dup urmtoarea formul: E cv =

Q / V Q V , unde: Q0 = = / Q 0 / V0 Q 0 V0

cantitatea cerut ini ial, V0 = venitul ini ial al cumprtorului, Q = varia ia cantit ii cerute, P = varia ia venitului cumprtorului. REZUMAT Scopul activit ii economice l reprezint producerea bunurilor necesare satisfacerii nevoilor, a trebuin elor indivizilor. n strns legtur cu consumul de bunuri apare termenul de utilitate. No iunea de utilitate a fost preluat de economiti de la filozoful Jeremy Bentham, care i-a atribuit sensul de capacitate a bunurilor de a crea satisfac ii. Prin utilitate se n elege satisfac ia resim it de un individ n urma consumrii unei anumite cantit i dintr-un bun sau mai multe bunuri. n general teoreticienii fac distinc ie ntre utilitatea total i utilitatea marginal. n condi iile n care bugetul este strict limitat, consumatorul trebuie s fac o asemenea alegere ntre bunuri nct s ob in o utilitate total maxim. Punctul de optim sau de maxim al utilit ii se poate ob ine prin confruntarea liniei bugetare cu familia de curbe de indiferen . Pia a reprezint locul de ntlnire a cererii cu oferta. Cererea este definit prin cantitatea dintr-o anumit marf, bun economic sau serviciu ce se poate cumpra ntr-o perioad de timp dat, la pre ul pie ei. Exprimarea cantit ii cerute dintr-un bun n func ie de determinan ii si se realizeaz prin func ia cererii care mbrac urmtoarea form: Q n = C( Pn , P1 ,..., Pn 1 , V, A ) , unde: QCn cantitatea cerut dintr-un anumit produs; Pn pre ul produsului respectiv; TESTE PENTRU AUTOEVALUARE 1. Care este numele economitilor care au elaborat teoria cardinal a utilit ii? a) E.Slutsky; b) Leon Walras; c) Bernoulli; d) Carl Menger; e) H.H.Gossen; e) Jevons Stanley; f) J.Hicks. 2. n ce const axioma de tranzitivitate? a) Dac avem n vedere dou bunuri exist urmtoarele posibilit i de ordonare: q1> q2 ; q2> q1; b) dac avem n vedere dou couri de bunuri, va fi preferat coul care con ine cele mai multe bunuri; c) dac avem n vedere trei bunuri: q1> q2; q1 > q3; q3>q1; d) Dac avem n vedere trei bunuri: q1>q2; q2>q3 ; q1>q3; e) Dac avem n vedere dou bunuri exist urmtoarele posibilit i de ordonare: q1> q2 ; q2> q1 ; q1= q2.
30

3. Curba de indiferen reprezint: a) Totalitatea combina iilor din diferite bunuri care aduc aceeai utilitate consumatorului; b) Comportamentul ra ional al unui individ atunci cnd consum mai multe bunuri; c) Totalitatea combina iilor din diferite bunuri care aduc aceeai utilitate pentru to i consumatorii dintr-un spa iu economic; d) Alegerea combina iilor care asigur cheltuirea n ntregime a veniturilor disponibile ale consumatorului. 4. Punctul de optim al consumatorului reprezint: a) Punctul care asigur maximizarea utilit ii fr a ine seama de buget; b) Punctul care se ob ine prin confruntarea liniei bugetare cu orice curb de indiferen ; c) Punctul n care dreapta de buget intersecteaz curba de indiferen ; d) Punctul n care raportul dintre utilitatea marginal a unui produs i pre ul acestuia este egal cu raportul dintre utilitatea marginal a celuilalt bun raportat la pre ul acestuia. 5. n ce const con inutul valorii utilitate: a) valoarea este determinat de costurile de produc ie i de utilitatea mrfii; b) valoarea se bazeaz pe utilitate i pe raritate; c) valoarea se bazeaz pe utilitatea marginal i utilitatea total; d) valoarea se bazeaz numai pe cost; e) valoarea se bazeaz pe pre . Problema 1. Dac avem func ia de utilitate de forma U = 4xy, iar venitul consumatorului este B = 1200 u.m., PX = 30 u.m., PY = 10 u.m., s se determine echilibrul consumatorului. Problema 2. n graficul de mai jos este reprezentat curba de indiferen i linia bugetului unui consumator:

Y 40

0 0

8 0

a) Dac pre ul bunului X este de 70 u.m., calcula i bugetul de care dispune consumatorul. b) Care este pre ul bunului Y? c) Care este rata marginal de substitu ie de echilibru? 6. Ce reprezint cererea total? a) ansamblul cantit ii cerute dintr-un bun de un individ timp de un an; b) cantitatea dintr-un bun oferit pe pia de un productor pe o perioad de un an; c) ntreaga cantitate de bunuri cerut pe pia ; d) ntreaga cantitate de bunuri oferit pe pia ; e) rezult din nsumarea cererilor individuale pentru un anumit bun exprimate de consumatori; f) rezult din nsumarea ofertelor individuale ale tuturor productorilor care realizeaz un anumit bun.
31

Problema 1. Cnd veniturile consumatorului cresc cu 10%, cererea pentru bunul X scade cu 25%. Determina i coeficientul elasticit ii cererii n func ie de venit. RECOMANDRI BIBLIOGRAFICE: 1. Abraham-Frois, Gilbert, Economia politic, Ed. Humanitas, Bucureti, 1994, pag. 164-185, pag.267-270, pag.276-289; 2. Bernier, B.; Vedie, H.L., Initiation la microconomie, Ed. Dunod, Paris, 1995, pag. 21 48; 3. Clover, R.W.; Graves, Ph.E., Intermediate Microeconomics, Ed. Hartcourt Brace Jovanvich, Academic Pres, San Diego, 1988, pag. 87 11; 114 125; 4. Colander, David, Microeconomics, Third Edition, McGraw Hill, 1998, pag. 59104; 5. Galbraith, J.K., tiin a economic i interesul public, Ed. Politic, Bucureti, 1982, pag.110-114; 6. Lipsey, Richard G., Chrystal, K. Alec, Economia pozitiv, Ed. Economic, Bucureti, 1999, pag.161-188, pag.252-253; 7. Lipsey, Richard G., Chrystal, Alec K., An Introduction to Positive Economics, Oxford Univesity Press, 1995, pag. 61-127; 8. Marx, Karl, Capitalul, Vol.I, Bucureti, 1947, pag. 67-156; 9. Negucioiu, Aurel (coordonator), Economie Politic, vol. I, Ed. George Bari iu, Cluj Napoca, 1998, pag.175-201; 10. Romano-Safta, Eugeniu, Dreptul de proprietate privat i public n Romnia, Ed. Graphix, Iai, 1993, pag.21-29; 11. Ryan, Alain, Proprietatea, Ed. Du Style, Bucureti, 1998, pag.76-106, pag. 136163; 12. Samuelson, Paul; Nordhaus, William, Economics, 13th Edition, McGraw Hill, 1989, pag. 55-73; pag. 421-446; 13. Varian Hal, Intermediate Microeconomics A modern approach, W.W. Norton & Company, pag 136-153.

32

Modulul III TEORIA PRODUCTORULUI

CONCEPTE DE BAZ: Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Comportamentul productorului: Func ii de produc ie, Curbele de izoproduc ie, Zona economic a produc iei, Rata marginal de substituire dintre factori, Dreapta bugetului, Optimul productorului, Productivitatea factorilor, Legea randamentelor descresctoare. Capitolul 2 (Unitatea de curs 2): Teoria costurilor i profitul: Cost de produc ie, Cost de oportunitate, Cost fix, Cost variabil, Costuri totale, Costuri unitare, Cost marginal, Costuri pe termen scurt i lung, Costuri sociale Capitolul 3 (Unitatea de curs 3): Teoria ofertei: Func ia ofertei, Ofert total , Ofert individual , Legea ofertei, Ofert elastic , Ofert inelastic , Elasticitate ncruciat . OBIECTIVE URMRITE: 1) S defineasc conceptele de baz n domeniul costurilor: costuri fixe, costuri variabile, costuri marginale, costul mediu. 2) S explice legtura ntre legea productivit ii marginale descrescnde i forma func iei costului mediu pe termen scurt. 3) S explice factorii care determin forma costului mediu pe termen lung, S explice conceptul economiilor de scar respectiv al dezeconomiilor de scar i s utilizeze aceste concepte n analiza formei costului mediu pe termen lung. 4) S explice semnifica ia economic a principiului substitu iei n utilizarea factorilor de produc ie pentru firme. S explice cu ajutorul principiului substitu iei diferen ele n metodele de producere a aceluiai produs n diferite ri. 5) S defineasc oferta i rela ia dintre ofert i legea productivit ii marginale descrescnde. 6) S dea exemple de industrii tipice n care oligopolul este prezent.

RECOMANDRI PRIVIND STUDIUL: Manualul de Microeconomie, editat de Catedra de Economie Politic, edi ia 2010 Bibliografia indicat n Silabus; Alte surse bibliografice indicate n urma discu iilor cu tutorii;
33

Discu ii i analize realizate mpreun cu tutorii, pe marginea temelor indicate spre studiu (comportamentul productorului, costurile de produc ie, teoria ofertei); Studii de caz; Rezolvri de probleme (tipuri de probleme pe tema: costurile de produc ie); Rspunsuri la ntrebri teoretice tip gril.

REZULTATE ATEPTATE: Modulul dedicat Comportamentului productorului urmrete familiarizarea studentului cu problemele firmei de afaceri, tipologia acestora i criteriile pe baza crora este apreciat dimensiunea optim a ntreprinderii. n strns legtur cu aceasta, studentul va putea opera n domeniul folosirii eficiente a factorilor de produc ie, ncepnd cu combinarea acestora, determinarea zonei optime a produc iei, utilizarea diferitelor tipuri de func ii de produc ie, calculul productivit ii i aprecierea randamentelor de scar cresctoare, constante i descresctoare. Pe fondul nsuirii acestor cunotin e, studentul va trebui s se orienteze cu uurin n domeniul costurilor de produc ie i al analizei dimensiunilor volumului produc iei n func ie de nivelul costurilor totale i marginale.

UNITATEA DE CURS 1 (CAP. 1) Comportamentul productorului -SintezFirma Firma este, n accep iune juridic, un atribut de identificare a unui comerciant i const n numele sau denumirea folosit de acesta n realizarea opera iunilor care fac obiectul activit ilor sale. Altfel spus, firma echivaleaz cu numele comercial sub care un agent economic este cunoscut n mediul de afaceri. Tipologia firmelor Firma de afaceri reprezint o unitate economic de baz, n jurul creia polarizeaz una sau mai multe subunit i economice, sub o singur conducere i gestiune financiar. Ea este alctuit dintr-un grup de persoane organizate potrivit unor cerin e juridice, economice, tehnologice i manageriale, care concep i desfoar un complex de procese lucrative, concretizate n producerea de bunuri i servicii destinate vnzrii pe pia , n scopul ob inerii unui profit. Articolul 2 din legea Nr. 31/1990 stipuleaz c societ ile comerciale se vor constitui n una din urmtoarele forme: societate n nume colectiv (S.N.C.); societate n comandit simpl (S.C.S.); societate pe ac iuni (S.A.); societate n comandit pe ac iuni (S.C.A.);
34

societate cu rspundere limitat (S.R.L.). Orice societate comercial care dorete s func ioneze n Romnia trebuie s se organizeze n una din cele cinci forme. Se interzice preluarea caracteristicilor de la mai multe societ i i formarea uneia noi, sui-generis. Caracteristicile i func iile firmei Crearea bunurilor i serviciilor presupune existen a unor colectivit i organizate, formate prin participarea unui numr ct mai mare de persoane care coopereaz ntre ele. ntreprinderea reprezint n primul rnd o organiza ie social, un complex de rela ii structurale, interpersonale sau pluripersonale. n al doilea rnd o firm este un organism tehnico-productiv. Nu n ultimul rnd, ntreprinderea reprezint un organism economic care are la baz un patrimoniu propriu. Activitatea productiv a firmei const n transformarea bunurilor intermediare n bunuri finale, prin folosirea factorilor de produc ie. Ansamblul acestor procese de transformare este pus n eviden de func iile ntreprinderii: Func ia de cercetare-dezvoltare Func ia de produc ie Func ia comercial Func ia financiar-contabil Func ia de personal Func ia de management Dimensiuni ale firmei de afaceri Se pune deseori ntrebarea care este dimensiunea unei firme, aceea care s-i permit acesteia desfurarea activit ii cu riscuri minime i ob inerea unui profit convenabil? Rspunsul la aceast ntrebare poate fi dat analiznd contextul economic, politic i social mondial, dar i factorii endogeni care stau la baza desfurrii activit ii economice la nivel de firm. n condi iile economiei concuren iale contemporane, se observ o cretere semnificativ a numrului i importan ei firmelor mici, datorit specificului activit ii acestora ntruct cele mai multe asemenea unit i desfoar activit i de prestri servicii sau de produc ie mic (n condi iile n care sfera serviciilor s-a extins rapid, n ultimii 30 de ani ponderea serviciilor n totalul activit ii economice s-a dublat n rile dezvoltate i a crescut semnificativ n celelalte ri). Factorii de produc ie Factorii de produc ie (prod-factorii) constituie ansamblul elementelor i condi iilor necesare oricrui proces de fabrica ie, pentru ca acesta s se desfoare conform scopurilor agentului economic. n consecin , ei sunt considera i resurse (intrri sau input-uri, respectiv indicatori de efort) pentru sistemul n cauz, care urmrete ob inerea unor rezultate (ieiri sau output-uri, respectiv efecte) a) Munca reprezint exercitarea de ctre om a unei ac iuni de transformare a ac iunii factorilor materiali ai produc iei, avnd ca finalitate
35

ob inerea de efecte economice utile (bunuri i servicii). Ea este un factor primar i n acelai timp activ al produc iei, deoarece asigur nzestrarea acesteia cu bunurile de capital necesare. De asemenea, ea constituie i un proces social-economic, deoarece: pe de o parte, se refer la contactul direct dintre oameni, n cadrul diviziunii muncii; pe de alt parte, este mijlocul economic de satisfacere a nevoilor individuale i generale. b) Natura, factor originar de produc ie, cuprinde elemente precum: solul, subsolul, relieful, hidrografia i clima. Principalul element constitutiv al acestui prod-factor l reprezint pmntul, care are anumite propriet i: este nesubstituibil, nereproductibil, limitat ca ntindere i imobil. c) Capitalul nominalizeaz, n general, totalitatea bunurilor eterogene i reproductibile create prin munc i folosite n scopul realizrii altor bunuri i servicii destinate vnzrii pe pia . Ca factor de produc ie derivat, economia introduce termenul capital tehnic (capital real), reprezentat de bunuri de capital propriu-zise. Acest concept desemneaz o parte a capitalului n func iune, participnd la realizarea unui circuit economic care cuprinde: etapa de transformare a capitalului lichid al agen ilor economici n capital real productiv (n care firma cumpr bunuri de capital de pe pia ); etapa de folosire productiv a capitalului real; etapa de transformare a acestuia deja aflat n componen a mrfurilor n form bneasc, prin vnzarea bunurilor pe pia . d) Informa ia este un semnal tehnic, economic, psiho-social, transformat n factor de produc ie prin intermediul cunoaterii. Ea determin, n msur semnificativ, avansarea gradului de inovare, precum i calitatea, competitivitatea i eficien a activit ii unui agent economic i se refer la date tehnico-economice viznd: sursele de aprovizionare i furnizorii, pia a de desfacere i modalit ile de comercializare a mrfurilor, mediul de afaceri (cooperare rivalitate). Informa ia este calea trecerii sistemelor economice, prin evolu ie, spre societatea post-industrial. e) Tehnica denumete un prod-factor activ, deoarece se refer la resurse tehnologice i opera ionale de tipul inova iilor, brevetelor de inven ii, licen elor, proiectelor i programelor. Utilizarea tehnicii avansate contribuie la progresul generalizat, accentund latura creativ a omului. f) Managementul i abilitatea ntreprinztorului sunt elemente de baz n asigurarea succesului unei afaceri. Fr ele, actualmente nu se mai poate vorbi nici de evolu ia cantitativ a factorilor de produc ie, nici de cea calitativ-structural. n concluzie: sistemul economic func ioneaz bine doar dac to i factorii de produc ie de care dispune sunt repartiza i i utiliza i ra ional. n acest sens, trebuie cutat modul optim de alocare a resurselor, care reflect coordonarea activit ilor pie ei i rela iile dintre actorii economici. Combinarea prod-factorilor. Func iile de produc ie. Combinarea prod-factorilor reprezint o modalitate de alturare cantitativ, structural-func ional i calitativ a cel pu in doi asemenea compui, n scopul ob inerii de bunuri, al maximizrii efectelor ob inute i al minimizrii efortului depus
36

de agentul economic utilizator. Orice productor este interesat, deci, s gseasc acele combina ii de prod-factori care s-i aduc profit. Din aceast perspectiv, combinarea factorilor de produc ie se supune criteriilor de ra ionalitate economic. Ea mbrac numeroase forme de alturare a prod-factorilor, ceea ce face necesar apelarea la func ia de produc ie. Prin acest concept n elegem expresia matematic a legturilor dintre cantit ile consumate din diferi i prod-factori i volumul maxim de output (bunuri i servicii), fabricat n anumite condi ii (naturale, tehnico-organizatorice .a.), n limitele respectrii uneia sau mai multor restric ii. Forma general a unei func ii de produc ie este Q = f(L, K,...), unde Q reprezint output-ul (variabil dependent), iar L, K,... sunt prod-factori (resurse privite ca variabile independente; aici, L = munca, iar K = capitalul). Func iile de produc ie msoar eficien a relativ a prod-factorilor, op iunile pentru substitu ia acestora (dac exist) i aportul fiecrui factor implicat n realizarea output-ului. n postura de construc ii economico-matematice, func iile amintite se utilizeaz n cazul produc iei omogene, care prezint, din perspectiva combinrii prod-factorilor, stabilitate n timp. n cazul uzual Q = f(L, K) (1), func ia dat se consider omogen de gradul n, dac f(rL, rK) = rnf(L, K) (2), unde n este o constant, iar r un numr real pozitiv. Una din cele mai cunoscute func ii aplicabile domeniului economic este func ia global de produc ie de tip Cobb-Douglas, la forma creia au contribuit, n 1928, C.W. Cobb i P.H. Douglas. Rela ia ei tipic este Q = ALK, n condi iile n care: Q produc ia; A (unde A > 0) coeficient de concordan / de propor ionalitate ntre factorii de produc ie munc (L) i capital fix n func iune (K), n legtur cu progresul tehnic ncorporat n acetia; coeficient de elasticitate a produc iei n raport cu factorul munc: =
Q L : ; coeficient de elasticitate a produc iei n Q L Q K : ; , 0 (parametri pozitivi). ntr-o asemenea raport cu factorul capital: = Q K

form, coeficien ii , respectiv , arat cu cte procente crete produc ia, atunci cnd factorul implicat (L, respectiv K) sporete cu 1%. n cazul func iei Cobb-Douglas, pe baza rela iilor (1) i (2) rezult c pentru n = 1, rela ia (2) devine: Q(rL, rK) = ArLrL) = r+Q(L, K). Situa ii posibile: + = 1 randamente de scar constante; + > 1 randamente de scar cresctoare; 0 < + < 1 randamente de scar descresctoare. Dei foarte des utilizate, func iile tip Cobb-Douglas au unele limite. Cea mai vizibil este aceea c, dei n cazul lor, substitu ia prod-factorilor este posibil ntr-un grad relativ nalt, ea nu este perfect (situa ie proprie doar func iilor liniare). De asemenea, ele induc ideea c s-ar putea realiza o cretere teoretic infinit a outputului, lsnd valoarea unui factor constant i mrind-o doar pe cealalt. Asemntor curbelor de izoutilitate, curbele de izoproduc ie au urmtoarele trsturi: au caracter monoton (sunt continue); au nclina ie descresctoare (direc ie NV-SE); forma lor este convex n raport cu originea; nu se intersecteaz.
37

n fiecare punct al oricrei izocuante se nregistreaz un anumit grad de eficien , astfel nct, ca s-i maximizeze rezultatele, productorul trebuie s opteze pentru acea combina ie de prod-factori, care atrage eficien a cea mai ridicat. Aceasta se ob ine n aa-numita zon a produc iei ra ionale (numit i zona economic a produc iei). Optimul productorului Determinarea punctului de optim al productorului nu const doar n aflarea celei mai mari cantit i din produc ie ce poate fi ob inut cu resursele date, ci poate viza, de asemenea: minimizarea cheltuielilor, maximizarea profitului sau a cifrei de afaceri i alte obiective. Vom avea n vedere c, n general, este posibil substitu ia par ial a factorilor de produc ie. n acest sens vom determina rata marginal de substitu ie (tehnic) a doi prod-factori. Ea arat cantitatea dintr-un factor de produc ie la care trebuie s se renun e pentru a spori cu o unitate cellalt factor utilizat, astfel nct nivelul produc iei s se pstreze acelai ca nainte de substituire. De exemplu, dac dorim s optm pentru combina ia aferent lui E, n defavoarea celei corespunztoare punctului C, rata marginal de substitu ie tehnic a capitalului cu munca se va
k k k Q k WmgL . calcula astfel: RMST / L = E C = = = K l E lC l Q l WmgK

Altfel spus, vom fi interesa i s aflm la cte unit i de capital va trebui s renun m pentru a spori cu o unitate factorul munc, astfel nct produc ia s rmn constant. n cazul substitu iei par iale a prod-factorilor, rata marginal de substitu ie scade pe msur ce capitalul se substituie ntr-o propor ie din ce n ce mai mare cu munca, deoarece productorul este dispus s renun e la cantit i din ce n ce mai mici din factorul substituit, pentru cte o unitate suplimentar din factorul substitut. n plus, pe msur ce are loc o cretere a cantit ii de munc folosit n procesul de fabrica ie, productivitatea marginal a acestui factor va scdea ca urmare a verificrii n practic a legii randamentelor descresctoare n timp ce productivitatea marginal a capitalului va fi mai mare, folosindu-se mai pu ine unit i din acest prod-factor. Per ansamblu, raportul WmgL/WmgK va lua valori din ce n ce mai mici. Productivitatea factorilor de produc ie Productivitatea reprezint eficien a cu care sunt combina i i utiliza i factorii de produc ie, exprimnd rela ia care se stabilete ntre efort i efect. Mai exact, ea relev mod de exprimare a eficien ei utilizrii factorilor de produc ie, deoarece urmrete realizarea maximului de rezultate posibil, prin folosirea unui minim dat de resurse. De regul, ea se calculeaz ca raport ntre efect / efort, punnd n eviden volumul de output realizat prin utilizarea unei unit i de input. Spre exemplu, productivitatea muncii (WML) se calculeaz prin raportarea produc iei (Q) la factorul munc necesar ob inerii acesteia (L), dup rela ia: WML = Q / L n acest caz, productivitatea medie a muncii reflect numrul de unit i de bunuri ce revine la o unitate de munc (pe om-zi, om-or, salariat .a.).
38

Aprecierea oportunit ii unei anumite activit i economice pe termen scurt se poate face prin intermediul productivit ii. n evolu ia rezultatelor unei activit i economice, pe termen mediu i lung, o mare importan o de ine dinamica productivit ii, analizat prin intermediul indicelui productivit ii medii: IWM = (WM1 / WM0) 100. S analizm acum situa ia productivit ii factorilor de produc ie, calculat astfel: a) Productivitatea medie (WM) se determin dup rela ile: WM = Q / FP (efect / efort) sau W = FP / Q (efort / efect) b) Productivitatea marginal (Wmg) exprim, n general, sporul de rezultate ob inut prin utilizarea unei unit i suplimentare dintr-un factor de produc ie X, ceilal i factori avu i n vedere rmnnd constan i. Ea este determinat dup rela ia: Wmg = Q / FPX sau Wmg = dQ / dFPX ntre produc ie, productivitatea medie i cea marginal a unui factor de produc ie exist o rela ie bine determinat. Randamentele factoriale i randamentele de scar. Randamentul este o form de determinare a eficien ei economice, care reflect rela ia dintre prod-factorii utiliza i ntr-un proces productiv i volumul rezultatelor economice ob inute (de exemplu: un muncitor realizeaz 20 de produse X ntr-o or, ceea ce reprezint randamentul muncii sale). Randamentele factoriale (sau de substitu ie) eviden iaz modul n care se modific output-ul atunci cnd un factor de produc ie variabil se combin cu o cantitate dat dintr-un factor fix, toate celelalte condi ii rmnnd neschimbate. Ele pot fi cresctoare atunci cnd efectul ob inut prin utilizarea unei unit i suplimentare din factorul variabil este din ce n ce mai mare; sau descresctoare caz n care utilizarea unei unit i adi ionale din factorul variabil determin scderea efectului economic, men inndu-se condi ia ca ceilal i factori s fie constan i. Randamentele de scar (de dimensiune) exprim rela ia existent ntre creterea volumului produc iei i a cantit ii utilizate din prod-factorii combina i. Mai exact, ele arat cu ct sporete produc ia, n condi iile n care cantit ile utilizate din factorii de produc ie folosi i se modific simultan i n aceeai propor ie. Randamentele de scar pot fi constante, cresctoare i descresctoare, dup cum urmeaz: a) Randamentele de scar constante b) Randamentele de scar cresctoare c) Randamentele de scar descresctoare Legea randamentelor nepropor ionale Evolu ia randamentelor factoriale se subordoneaz legii randamentelor nepropor ionale. Aceasta ne arat raportul stabilit ntre evolu ia rezultatelor ob inute (a produc iei) i un factor de produc ie variabil, folosit n doze suplimentare ceilal i factori de produc ie rmnnd constan i. Acest lege a fost formulat de Jaques Turgot, n legtur cu exploatrile economice agricole.
39

De altfel, n general, activit ile economice cunosc mai nti o faz de randament cresctor (costuri de produc ie n scdere), urmat de o alta cu randament maxim (corespunztor combina iei optime a factorilor de produc ie), i apoi, n cele din urm, o faz de randamente descresctoare (pe fondul majorrii costurilor de produc ie). UNITATEA DE CURS 2 (CAP. 2) Teoria costurilor i profitul -SintezCon inutul economic al costului de produc ie Produc ia de bunuri i desfacerea mrfurilor pe pia au la baz folosirea input-urilor (resurse materiale, financiare i umane). Consumul factorilor de produc ie presupune, ns, utilizarea lor conform deciziei manageriale, n scopul realizrii unei oferte corespunztoare cererii manifestate pe pia . Consumul factorilor de produc ie are un caracter dinamic, deoarece se modific n timp, n func ie de elemente precum: cantitatea de bunuri fabricate, gradul de nzestrare cu prod-factori, introducerea progresului tehnic, consumurile specifice .a.. n consecin , denotnd cheltuieli, el trebuie studiat prin intermediul unui indicator sintetic relevant. Acesta este costul de produc ie, care reflect prin mrime i structur gradul de eficien al activit ii unui agent economic. Costul de produc ie constituie, aadar, expresia monetar a cheltuielilor ocazionate de achizi ia, alocarea i consumul factorilor de produc ie de ctre fiecare ntreprindere, n vederea realizrii procesului productiv i a desfacerii bunurilor (mrfuri i servicii). Incluznd cheltuielile suportate de firme pentru fabrica ie, respectiv pentru desfacere, costul presupune un consum comparabil de prod-factori. Se impune, ns, o precizare: dei aparent, costul de produc ie este sinonim cu cheltuielile de produc ie, se observ c practic, cele dou no iuni nu se identific ntotdeauna. Tipologia i mrimea costurilor Clasificarea costurilor de produc ie se face n raport cu mai multe criterii. Cele mai relevante vor fi abordate n cele ce urmeaz. Dup modul de reflectare a cheltuielilor, ntlnim costul contabil (care cuprinde expresia cheltuielilor comensurabile bnesc, suportate efectiv de agen ii economici pentru plata contravalorii materiilor prime, materialelor, combustibilului, energiei, amortizrii, prevenirii polurii .a., corespunznd producerii i desfacerii unui bun) i costul economic (care include, pe lng elementele anterioare, cheltuieli ce nu presupun pl i ctre ter i de exemplu, consumul de munc al proprietarului firmei, dac este cazul). Natura cheltuielilor mparte costurile n: costuri explicite cheltuielile cu furnizorii resurselor economice procurate i consumate la producerea unui bun (cheltuieli materiale, cu munca .a.), care se reflect n contabilitate n conturi
40

aferente) i costuri implicite (alternative sau de oportunitate), respectiv costuri ale alegerii realizate de ntreprinztor / manager, n privin a resurselor de inute; acestea din urm nu sunt generate de o plat, ci constituie expresia consumului de resurse sustrase altor ntrebuin ri, n favoarea celei alese. Costul de oportunitate (denumit i cost al op iunii, cost al ansei sacrificate sau cost al alegerii) reprezint, de fapt, costul renun rii la o variant de utilizare a unui element (factor), n favoarea alegerii alteia, din mai multe posibile. Termenul indic utilitatea alternativ a unui bun, respectiv pre ul ocaziilor nefolosite de agentul economic. Altfel spus, el face referire la ceea ce s-ar fi putut ob ine n condi iile altei utilizri (cheltuiri) a prod-factorilor necesari fabricrii unui bun, dect cea pentru care s-a optat. Deoarece productorul ra ional opteaz pentru tehnica ce atrage minimizarea cheltuielilor sale, principiul costului de oportunitate devine criteriu al eficien ei (pentru c se refer la cheltuiala minim ce revine output-ului, conform input-ului utilizat). Costul alternativ minim, acceptat pentru producerea unui bun, poart numele de cost real. Fr ndoial, costul monetar (care face referire la situa ia n care aspectul bnesc este numitorul comun al consumului de prod-factori) este dublat de costul psihologic utilizat n sensul delimitrii componentei subiective a cheltuielilor ocazionate de procesul de fabrica ie (cum este cazul raportului utilitate / dezutilitate). Prin prisma celui care suport costurile, exist aa-numitul cost privat (care cuprinde cheltuielile asumate de o firm cu privire la produsul su) i costul social referitor la cheltuielile care nu ncarc productorii diverselor bunuri (nefiind suportate direct de ei), ci societatea. Costul social presupune dou tipuri de efecte: pozitive, avnd urmri favorabile asupra dezvoltrii societ ii (pregtirea la un nivel nalt a personalului, gradul de cultur propriu angaja ilor, comportamentul acestora, creterea productivit ii muncii) i negative. Din categoria acestora din urm, men ionm factori interni i externi, precum: scumpirea tehnologiei utilizate, creterea pre urilor la prod-factori i mrfuri, micrile sociale, cheltuielile cu protec ia mediului, majorarea cotelor de impozitare .a.; cele mai cunoscute costuri sociale rmn, totui, cele legate de dezechilibrele macroeconomice: infla ia i omajul. Costurilor de produc ie (determinate de procesul de fabrica ie propriu-zis) le se adaug cele de desfacere, cuprinznd: costuri de tranzac ie, care fac posibil func ionarea pie ei (de exemplu, cheltuieli cu comisioanele, cu publicitatea .a.) i costuri de informare, necesare pentru o ct mai bun cunoatere a strii pie ei (n vederea reducerii riscurilor). Unul din cele mai importante criterii de structurare a costurilor este tipul consumului care genereaz cheltuielile. Din aceast perspectiv, costurile fixe (CF) sunt determinate pe perioad scurt, de consumurile fixe. Ele sunt independente de nivelul produc iei i, ca urmare, rmn constante pe intervale scurte de timp. Se refer la cheltuieli cu: amortizarea capitalului fix, iluminat, chirii, nclzirea general, salarii pentru personalul din activit ile general-administrative, asigurri .a.. Pe termen lung, ns, costurile de aceast natur devin variabile. Costurile variabile (CV) sunt angajate de consumurile variabile (e vorba despre materii prime, materiale, combustibil, energie, salariile personalului direct
41

implicat n activitatea productiv .a.). Ele depind de volumul produc iei Q, se modific n aceeai direc ie cu el deci CV = f(Q) i pot fi de dou categorii: Costul total (CT) este costul aferent ntregii produc ii a unei ntreprinderi. El poate fi privit n trei accep iuni: i CT = CF + CV (suma costurilor fixe i variabile); i CT = CP + CD (suma costurilor de produc ie i de distribu ie); i CT = CM + CS (suma costurilor materiale i a celor salariale); CM = A + Kc CT = A + Kc + CS (unde: A cheltuieli ocazionate de amortizare; Kc cheltuieli cu capitalul circulant). n raport cu nivelul la care analizm costurile, calculm: a) costul global (total) privit ca ansamblu al cheltuielilor antrenate de ntreaga activitate a agentului economic (de exemplu, CF, CV, CT); b) costul mediu (unitar) considerat un raport ntre un tip de cost global i rezultatele ob inute (de obicei, volumul produc iei, Q): i costul fix mediu CFM costul fix suportat de ntreprindere pe unitatea de produs; pe termen scurt, el depinde de evolu ia volumului produc iei (Q): CFM =
i

CF . Q

costul variabil mediu CVM costul variabil nregistrat de firm pe unitatea de produs; n dinamic, el depinde att de nivelul costurilor variabile (CV), ct i de evolu ia volumului produc iei (Q):
CVM = CV . Q

costul total mediu CTM costul total revenit pe unitatea de produs; n dinamic, el depinde att de nivelul costurilor variabile (CV), ct i de evolu ia volumului produc iei (Q): CTM =
CT . Q

O categorie aparte o constituie costul marginal Cmg respectiv sporul de cost antrenat de creterea consumului de factori de produc ie (CT), pentru a suplimenta cu o
C mg =

unitate produc ia

(Q):

C mg =

CT CTi CTi -1 = Q i Q i -1 Q

sau

CF + CV . Dup cum se poate observa, pentru Q = 1, Cmg = CT. Pe Q CV termen scurt, deoarece CF = 0, C mg = . Q

Rela iile dintre costurile nregistrate pe termen scurt Pe termen scurt, avnd n cadrul CT un singur factor variabil al produc iei (ntruct costurile fixe CF sunt constante), ntreprinderea procedeaz la ajustarea input-ului pn cnd ajunge la volumul urmrit al output-ului, pe baza tehnicii i tehnologiei disponibile.

42

Minimizarea costurilor Curbele costurilor agen ilor economici nu pot fi i nici nu sunt identice, ci diferen iate, ntruct: condi iile de fabrica ie i managementul ntreprinderilor sunt specifice (n spa iu i n timp); firmele beneficiaz de o nzestrare inegal cu factori de produc ie, iar utilizarea acestora depinde de decident; nivelele de eficien nregistrate sunt, n consecin , diferite. Reducerea i minimizarea costurilor sunt obiective ale oricrui agent economic ra ional, pentru a realiza volumul dorit al produc iei. n vederea acestui deziderat, ntreprinderea trebuie s ia n calcule toate elementele implicate n ob inerea bunurilor, ntre care cele mai importante sunt factorii de produc ie i costurile totale (acestea din urm necesitnd opera iuni de reducere, conform unor func ii de minimizare). n contextul minimizrii costurilor de produc ie, literatura economic formuleaz regula celor mai mici costuri, aplicabil n orice ntreprindere. Minimizarea costurilor presupune interven ii asupra cheltuielilor nregistrate pe unitatea de efect util. Ca atare, mrimea costului unitar (mediu) depinde de factori precum: nivelul consumului de prod-factori pe unitatea de output; evolu ia pre urilor acestor factori; volumul produc iei ob inute; modificarea calit ii i caracteristicilor bunurilor fabricate. Evolu ia costurilor pe termen lung A. Costurile totale pe termen lung (CTTL) Pe termen lung, to i factorii produc iei devin variabili, astfel nct agentul economic are de ales nu doar capacitatea de fabrica ie, ci i modalitatea n care s-o realizeze. Deoarece deciziile pe perioad ndelungat implic un grad de risc semnificativ, un rol important n desfurarea normal a activit ii l au anticiparea i planificarea. B. Costurile totale medii pe termen lung (CTMTL) n general, unul dintre criteriile de apreciere a viabilit ii unui agent economic este nivelul costului su mediu, tiut fiind c acesta evolueaz n principiu astfel: dac la darea n folosin a unei capacit i de produc ie are un nivel ridicat, pe parcurs el scade i atinge un punct de minim. Apoi, pe msur ce capacitatea disponibil este suprasolicitat, CTM ncepe s se majoreze, dovedind c procesul nu mai este rentabil. Conceptul de profit. Teorii explicative Profitul reprezint, ca atare, o form de venit net, fiind perceput, n general, ca un ctig (avantaj) pentru cel care-l realizeaz. De aceea, pe o pia competitiv, vor supravie ui actorii economici care acumuleaz profit. Titularii de profit sunt, n general, agen ii economici (persoane fizice i juridice), care fac parte din dou categorii: n cazul firmelor cu capital de stat, beneficiarii profitului sunt autorit ile publice; n situa ia agen ilor cu capital privat, titularii de profit sunt proprietarii fondurilor plasate n diverse afaceri; dac este vorba de societ i pe ac iuni, o parte a rezultatelor ob inute (sau profitul ca atare,
43

conform deciziei la nivelul Adunrii Generale a Ac ionarilor) se distribuie ac ionarilor, pe criteriul participrii lor la capitalul social al firmei n cauz. Masa i rata profitului. Forme i func ii ale profitului n termeni generali, profitul reprezint o form de venit, aprnd ca excedent al venitului nregistrat de un subiect economic, peste cheltuielile totale, ocazionate de realizarea activit ii pe care o execut: Pr = VT ChT. Referitor la aceast rela ie, facem urmtoarele precizri: a.) Simbolul VT reflect veniturile totale, alctuite, la rndul lor, din categorii cum sunt: venituri din exploatare, ob inute n urma vnzrii bunurilor care fac obiectul produc iei de baz; ele colecteaz cea mai mare parte a veniturilor firmei productive; venituri financiare, aferente dobnzilor sau altor surse de natura acestui tip de ctig; venituri extraordinare / excep ionale, realizate ca urmare a unor condi ii aleatoare (de exemplu, veniturile rezultate din imputri). b.) Nota ia ChT se refer la cheltuielile totale, formate din: cheltuieli din exploatare, efectuate n legtur cu produc ia de baz (materii prime, materiale, combustibil .a.); cheltuieli financiare (de exemplu, cele viznd plata dobnzilor la credite); cheltuieli extraordinare / excep ionale, provocate de situa ii deosebite (suportarea pagubelor n cazul inundrii materiilor prime din depozite, plata amenzilor .a.). Profitul ob inut ca urmare a diferen ei dintre venituri i cheltuieli se consider a fi relevant sub dou aspecte esen iale: I. Din punct de vedere absolut, ca mas a profitului (Pr), el reprezint suma total realizat n form de profit, de ctre un subiect economic, ntr-un interval determinat, n care acesta produce bunuri i servicii destinate pie ei. Dac VT > CT (iar pe produs, P > CTM), subiectul ob ine profit (Pr); dac, ns, VT < CT (iar pe produs, P < CTM), el nregistreaz pierderi (p). II. Din punct de vedere relativ, se calculeaz rata profitului (Pr), ca raport procentual ntre masa profitului i un indicator reprezentnd: fie costurile totale ocazionate de ob inerea rezultatului nregistrat caz n care facem referire, de fapt, la rata rentabilit ii fie cifra de afaceri (volumul ncasrilor realizate din activitatea proprie), fie capitalul (sub forma capitalului investit sau a capitalului n func iune, dup caz). Concret, se iau n considerare urmtoarele variante, n care nota iile folosite sunt: CT costurile totale; CA cifra de afaceri; K capitalul.
Pr' = Pr 100 CT Pr' = Pr 100 CA Pr' = Pr 100 K

Rata profitului reflect gradul de valorificare a componentelor care particip n mod real la ob inerea profitului i msura eficien ei combinrii acestor prod-factori. Pe scurt, ea corespunde unor cuantificri care arat venitul rezultat din utilizarea unui anumit capital i se calculeaz la nivel de firm, de ramur i de economie, n scopul efecturii compara iilor de rigoare pe plan interna ional. Profitul brut (Prb) este diferen a dintre veniturile totale realizate (Vt) i cheltuielile efectuate (Cht) pentru ob inerea rezultatului unei activit i economice: Prb = VT ChT.
44

Profitul net (Prn) rezult n urma diferen ei dintre profitul brut i impozitul pe profit: Prn = Prb IPr. n legtur cu conceptul de profit net se vorbete i despre profitul admis. Profitul normal arat nivelul minim al profitului, necesar i suficient pentru ca agentul economic s-i poat continua activitatea. Privit, n esen , drept cost de oportunitate, el cuprinde: salariul ntreprinztorului, potrivit muncii sale de organizare i de conducere a firmei; dobnda la capitalul propriu, utilizat n activit ile agentului economic; chiria pentru cldirile proprii, puse n serviciul firmei; renta pentru terenul propriu al ntreprinztorului, pus la dispozi ia agentului economic. Sub limita profitului normal, produc ia nu se mai motiveaz. Profitul economic sau pur este diferen a pozitiv dintre profitul brut i cel normal (constituind o mrime rezidual sau rmas). Atunci cnd profitul economic este zero, ntreprinderea realizeaz profit normal sau minimal (situa ie ntlnit n condi iile pie ei cu concuren perfect). Supraprofitul este surplusul de profit peste cel ob inut n condi ii obinuite de pia , respectiv profitul datorat unor condi ii particulare de obicei economice (ca urmare a pre urilor fr acoperire, a diferen elor de pre ntre pie e .a.), naturale sau preferen iale. n aceast categorie sunt incluse, ca exemple, cazul eficien ei deosebite i cel al firmei care activeaz pe pia a de monopol. Pragul de rentabilitate i pragul de nchidere la nivel de firm n strns legtur cu conceptul de profit se studiaz pragul de rentabilitate. El arat volumul produc iei unui agent economic, ncepnd cu care ntreprinderea nregistreaz profit. Corespunztor acestei situa ii, punctul de plecare este rela ia: Pr = VT CT. n condi iile ob inerii de profit normal, pragul de rentabilitate QR se calculeaz conform urmtoarei metode: Pr = 0 => VT CT = 0, deci VT = CT, respectiv: PQ = CF + CV, adic PQ = CF + CVMQ sau PQ CVMQ = CF; Q(P CVM) = CF => Q = QR =
CF . P CVM

Amintim c nota iile folosite anterior sunt: VT venitul total; CT costul total; CF costul fix total; CVM costul variabil mediu; P pre ul de vnzare. n strns legtur cu no iunea prag de rentabilitate se analizeaz condi ia de nchidere a unei firme (pragul de nchidere sau pragul de faliment), tiut fiind c orice agent economic care nu-i mai poate acoperi costurile (avem n vedere mai ales nivelul costurilor variabile CV) i va nceta activitatea pe termen scurt. Pragul de nchidere a unei ntreprinderi rezult din urmtoarea regul: Atunci cnd pre ul de vnzare al mrfii scade pe pia att de mult, nct venitul firmei se situeaz sub nivelul costului variabil (VT < CV), iar pre ul se afl sub mrimea costului variabil mediu (P < CVM), agentul i va minimiza pierderile daci va nceta activitatea desfurat. Pre ul P, pentru care venitul acoper costul
45

variabil (VT = CV) sau pentru care pierderile egalizeaz costurile fixe (p = CF) se numete prag (punct) de nchidere.
P, Cmg, CTM, CVM OO (Cmg) CTM CVM PR PI I R CC (PR)

QI QR

Pragul de rentabilitate i pragul de nchidere n cazul unei ntreprinderi unde: - OO curba ofertei, dat de curba costului marginal Cmg; - CC(PR) curba cererii, determinat de pre ul mrfii vndute (PR); - QR; PR produc ia i pre ul proprii aferente pragului de rentabilitate; - QI; PI produc ia i pre ul aferente pragului de nchidere.

UNITATEA DE CURS 3 (CAP. 3) Teoria ofertei -SintezOferta Prelucrarea resurselor (materiale i umane) n scopul satisfacerii trebuin elor individuale sau societale constituie obiectul de activitate al oricrui proces productiv i are drept rezultat formarea unei anumite cantit i de bunuri, servicii sau informa ii, care constituie oferta. tiin a economic s-a ocupat, timp de aproximativ dou secole de ofert, considernd c aceasta joac rolul decisiv n crearea avu iei, respectiv n dezvoltarea economic a societ ii. La nceputul anilor '80 ai secolului nostru a aprut, n cadrul curentului neoliberal orientarea numit economia ofertei (supply-side economics) care recunotea rolul ofertei n dinamizarea produc iei, a productivit ii i a reducerii costurilor. n sens general, oferta este definit prin cantitatea dintr-un bun economic, serviciu sau factor de produc ie pe care un productor o realizeaz i dorete s o
46

vnd pe pia (n fapt s o preschimbe pe pia cu alte bunuri i servicii, prin intermediul banilor) ntr-o perioad de timp dat la un anumit (oricare) nivel al pre ului. La fel ca i n situa ia cererii, literatura de specialitate face distinc ie ntre ofert i cantitatea oferit. Cantitatea oferit reprezint o cantitate determinat dintrun bun pe care productorul dorete s o vnd la un anumit nivel de pre , ntr-un anumit moment. Mrimea ofertei este determinat de o serie de factori obiectivi i subiectivi, dintre care enumerm: 1) din perspectiva productorului: a/ pre ul factorilor de produc ie; b/ pre ul bunului oferit pe pia a respectiv i pe alte pie e; c/ tipul de pia i forma de concuren care se manifest pe pia a respectiv ; d/ rata profitului pe economie, compara ia pe care o face productorul ntre rata profitului calculat pentru produsul care face obiectul ofertei respective i rata profitului ob inut n cazul altor bunuri. e/ mrimea profitului total i a celui unitar; f/ dobnda - privit ca i un cost, atunci cnd se are n vedere suma pe care trebuie s o plteasc ntreprinztorul pentru creditele contractate n vederea desfurrii activit ii sale, dar i din perspectiva venitului pe care l-ar aduce depunerea la banc a capitalului bnesc corespunztor desfurrii activit ii de producere a bunului care face obiectul ofertei; g/ climatul social i politic existent; 2) din perspectiva consumatorului: a/ pre ul produsului oferit (un pre mare poate determina o scdere a cererii, ceea ce l va determina pe productor s reduc nivelul cantit ii oferite); b/ mrimea venitului nominal de care dispun consumatorii i puterea de cumprare a banilor; c/ existen a unui raport favorabil ntre pre , utilitate i calitate; d/ existen a bunurilor substituibile, pre ul acestora i modificrile care intervin n nivelul pre urilor acestor bunuri; e/ oferta de bunuri complementare i evolu ia pre ului acestora; 3) din perspectiva productorului i a consumatorului: a/ modificarea numrului consumatorilor, al productorilor i a preferin elor acestora; b/ concuren a ntre productori i tipul de pia pe care ac ioneaz n scopul desfacerii produsului respectiv; c/ concuren a ntre consumatori; 4). politica statului privind importurile, ncurajarea investi iilor, dezvoltarea economic. Func ia ofertei care ilustreaz influen ele factorilor are exprimarea:

Q O = O(Pn , F1 ,..., Fm ) , unde: QOn oferta pentru bunul n; Pn pre ul produsului n


n; F1...Fn pre ul factorilor de produc ie utiliza i n producerea produsului n. Privit prin prisma numrului vnztorilor, respectiv al productorilor, oferta poate fi individual, atunci cnd se refer la cantitatea produs, respectiv vndut de ctre un singur agent economic, sau total (agregat), atunci cnd se are n vedere ansamblul cantit ilor dintr-un bun, serviciu sau factor de produc ie ce se produce
47

sau se comercializeaz la un moment dat ntr-o ramur sau sector de activitate. Analog cererii i oferta total reprezint suma ofertelor individuale la nivelul fiecrui pre . ntre cantitatea oferit i nivelul pre ului unui bun exist o rela ie de determinare direct, n cadrul creia factorul independent i determinant al rela iei l reprezint pre ul unitar al bunului respectiv, iar factorul determinat este reprezentat de cantitatea oferit. Aceast rela ie, n care modificarea pre ului reprezint cauza modificrii cantit ii cerute (n acelai sens) reprezint legea ofertei. Altfel spus, orice cretere a pre ului la care poate fi vndut un bun i va determina pe productori s creasc cantitatea produs i oferit din bunul respectiv i orice scdere a pre ului, privit de productor ca o poten ial scdere a profitului (n situa ia n care toate celelalte condi ii de pe pia rmn neschimbate) determin o scdere a cantit ii oferite. n acelai timp: 1. la o cretere a nivelului pre urilor are loc o cretere a ofertei din partea productorilor afla i pe pia ; 2. o cretere a nivelului pre urilor la care poate fi vndut un bun atrage dup sine intrarea pe pia a bunului respectiv a unor noi productori. Reprezentarea grafic a rela iei dintre pre ul unui bun i cantitatea oferit din bunul respectiv se face cu ajutorul curbei ofertei. n forma sa tipic, ea este o curb ascendent, cresctoare, orientat pe direc ia SV - NE, care face legtura dintre cantitatea oferit (reprezentat pe abscis) i pre ul oferit (reprezentat pe ordonat) i ilustreaz rela ia de propor ionalitate ntre pre i cantitatea oferit aa cum este enun at n legea ofertei. Curba ofertei este, n acelai timp, curba costului marginal.
P

O P2 P1 B Q A

Curba ofertei

n form atipic, curba ofertei se aseamn mai degrab cu o curb tipic a cererii. n acest caz, cantitatea oferit crete pe msura scderii pre ului (situa ia unor productori de bunuri extrem de perisabile sau cea a ofertantului pentru care vnzarea bunului de care dispune reprezint unica sa surs de venit).

48

Elasticitatea ofertei Elasticitatea ofertei reprezint modificarea cantit ii oferite dintr-un bun sau serviciu n func ie de varia ia factorilor care influen eaz nivelul acesteia. Elasticitatea ofertei n func ie de diverii factori care o influen eaz se calculeaz cu ajutorul coeficien ilor de elasticitate. Elementul determinant care influen eaz mrimea ofertei la un moment dat este pre ul de vnzare al bunului sau serviciului. Coeficientul elasticit ii ofertei n func ie de pre se calculeaz dup rela ia:

Eo / p =

Q P , unde: E : o/p coeficientul de elasticitate al ofertei n func ie de Q0 P 0

pre ; Q0 cantitatea oferita din bunul respectiv, n momentul ini ial; P0 pre ul ini ial de vnzare al bunului respectiv; Q modificarea procentual sau absolut a cantit ii oferite; P modificarea procentual sau absolut a pre ului de vnzare. Elasticitatea ofertei poate fi simpl sau ncruciat. n func ie de nivelul coeficientului de elasticitate al ofertei fa de factorul de influen luat n considerare (n cazul de mai jos pre ul), oferta mbrac urmtoarele forme: a) oferta elastic, atunci cnd modificarea cu un anumit procent a pre ului determin o modificare de mai mare amploare a cantit ii oferite. Eo/p > 1 deoarece

Q P > Q0 P0 Q P = Q0 P 0 Q P < Q0 P 0

b) oferta cu elasticitate unitar atunci cnd modificarea cu un anumit procent a pre ului determin o modificare de aceeai mrime a cantit ii oferite. Eo/p = 1 deoarece

c) oferta inelastic atunci cnd modificarea cu un anumit procent a pre ului determin o modificare de mai mic msur a cantit ii oferite. Eo/p < 1 deoarece

d) oferta perfect elastic este un caz care exist doar n teorie i care presupune ca la o cretere infinitezimal a pre ului de vnzare oferta s creasc la infinit. Eo/p = deoarece raportul P / P0 = 0 e) oferta perfect inelastic reprezint situa ia cnd orict de mare ar fi modificarea pre ului oferta nu se modific. Eo/p = 0 deoarece Q = 0 n analiza factorilor care determin elasticitatea ofertei unui bun ne oprim asupra perioadei scurs de la modificarea pre ului acelui bun. n condi iile n care ceilal i factori rmn neschimba i exist trei perioade a cror analiz prezint interes. a) Perioada foarte scurt de timp (perioada pie ei): reprezint perioada extrem de scurt de la modificarea pre ului bunului X, ca urmare a creterii cererii,
49

perioad n care nu e posibil sporire a ofertei. Astfel, pentru aceast perioad de timp, oferta este practic perfect inelastic. b) Perioada scurt de timp: n aceast perioad, creterea pre ului ca urmare a creterii cererii poate fi urmat ntr-o oarecare msur de o sporire a ofertei, ns doar n anumite limite i cu un consum suplimentar de resurse umane i materiale (este vorba desigur despre componentele variabile ale acestora, componenta fix rmnnd constant). c) Perioada lung de timp: este suficient pentru asigurarea unei oferte elastice. Sporirea produc iei se va realiza nu prin msuri conjuncturale ci prin investi ii sus inute care determin modificarea cantit ilor folosite din to i factorii de produc ie i care au ca scop lrgirea capacit ilor de produc ie. n situa ia n care firmele aflate pe pia nu pot satisface cererea existent, vor ptrunde pe pia firme noi. Pentru a eviden ia influen a modificrii pre ului substituen ilor unui bun sau a pre ului bunurilor complementare asupra ofertei unui anumit bun aflat n discu ie, se calculeaz un coeficient de elasticitate ncruciat. Elasticitatea ncruciat a ofertei unui bun n func ie de pre ul altui bun reprezint mrimea procentual a modificrii cantit ii oferite din bunul X sub influen a modificrii pre ului unui bun Y cu 1 procent. Motivul pentru care se analizeaz separat aceast situa ie este acela c oferta pentru bunurile pentru care exist substituen i, respectiv bunuri complementare, evolueaz diferit de oferta bunurilor care nu pot fi substituite sau care nu au rela ie de complementaritate cu vreun alt bun. Qx P y , unde: E x/y coeficientul de elasticitate ncruciat al ofertei : E x / y = Q P bunului X n raport cu pre ul bunului Y; Qx varia ia ofertei bunului X de la o perioad la alta; Py varia ia pre ului bunului Y ntre dou momente de timp; Qx0 cantitatea oferit din bunul X n momentul ini ial; Py0 pre ul ini ial al bunului Y.
x0 y0

REZUMAT Firma de afaceri reprezint o unitate economic de baz n jurul creia polarizeaz subunit i economice sub o singur conducere i gestiune financiar. Ea este alctuit dintr-un grup de persoane organizate potrivit unor cerin e juridice, economice, tehnologice i manageriale care concep i desfoar un complex de procese lucrative, concretizate n producerea de bunuri i servicii n scopul ob inerii unui profit. Procesul de producere al bunurilor economice presupune achizi ionarea i combinarea factorilor de produc ie, adic a acelor resurse materiale i umane care sunt efectiv atrase n activitatea economic. Existen a unui numr mare de combina ii ntre factorii de produc ie utiliza i a determinat folosirea func iei de produc ie. Cu ajutorul func iei de produc ie se calculeaz eficien a utilizrii factorilor de produc ie: productivitatea total, medie i marginal. Dac considerm venitul productorului o mrime fix, iar pre urile factorilor de produc ie constante, alegerea
50

combina iei optime presupune maximizarea func iei de produc ie Q = f(x,y), n care Q (cantitatea de produc ie) trebuie maximizat. Producerea de bunuri materiale i servicii necesit anumite cheltuieli cu factorii de produc ie. Ansamblul acestor cheltuieli necesare ob inerii unui anumit volum de mrfuri i servicii, poart denumirea de cost de produc ie. n vederea ob inerii unui profit maxim, orice productor caut s-i minimizeze costurile de produc ie. Studiul costului de produc ie se face n dou moduri: 1) pe o perioad scurt de timp, n care productorul i modific volumul produc iei suplimentnd cantitatea utilizat din factorii variabili, iar capitalul fix (cldiri, echipament de lucru) rmn nemodificate. 2) pe o perioad lung de timp, n care productorul i modific volumul produc iei ca urmare a sporirii tuturor factorilor de produc ie (inclusiv a echipamentelor de lucru). Cunoscnd func iile de cost, ntreprinztorul are posibilitatea s determine curba ofertei produsului pe pia . TESTE PENTRU AUTOEVALUARE 1. Care sunt principalele caracteristici ale Societ ilor n nume colectiv: a) asocia ii se mpart n dou categorii: comandita i i comanditari; b) utilizeaz capitaluri de dimensiuni mari; c) asocia ii se numesc ac ionari; d) rspundere nelimitat i solitar pentru toate actele nfptuite; e) pr ile sociale nu sunt transmisibile. 2. Care sunt principalele caracteristici ale Societ ilor cu Rspundere Limitat: a) asocia ii se mpart n dou categorii: comandita i i comanditari; b) utilizeaz capitaluri de dimensiuni mari; c) asocia ii se numesc ac ionari; d) rspundere nelimitat i solitar pentru toate actele nfptuite; e) pr ile sociale nu sunt transmisibile. 3. Care dintre urmtoarele nu reprezint o form de societate comercial: a) societatea cooperatist; b) societatea cu rspundere limitat; c) societatea pe ac iuni; d) societatea n comandit simpl. 4. n care dintre urmtoarele variante pot exista ac ionari comanditari: a) societatea pe ac iuni; b) societatea n comandit simpl; c) societatea cooperatist; d) societatea cu rspundere limitat; e) societatea n comandit pe ac iuni. 5. Dup criteriul institu ional, ntreprinderile pot fi: a) societ i pe ac iuni; b) societ i cooperative; c) societ i comerciale; d) regii autonome; e) holdinguri; f) ntreprinderi publice. 6. Care dintre elementele enumerate mai jos reprezint trsturi ale factorilor de produc ie ce permit combinarea lor: a) divizibilitatea; b) adaptabilitatea; c) utilitatea; d) complementaritatea; e) perisabilitatea; f) utilitatea. 7. Cum se mai numete dreapta bugetului firmei: a) izoutilitate; b) izoproduc ie; c) izocost; d) izocuant; e) izoindiferen . 8. Pe o curb de izoproduc ie, rata marginal de substitu ie: a) rmne constant; b) crete; c) se micoreaz; d) are o evolu ie fluctuant; e) se modific direct propor ional.

51

9. Optimul productorului desemneaz situa ia n care: a) se maximizeaz produc ia; b) se minimizeaz costurile; c) calitatea bunurilor produse este mai ridicat; d) se produce cantitatea cea mai mare posibil cu bugetul disponibil. 10. Cnd sunt descresctoare randamentele de scar: a) sporul de factori de produc ie crete mai rapid dect sporul produc iei; b) sporul factorilor de produc ie crete mai ncet dect sporul produc iei; c) sporul produc iei este tot mai mic; d) sporul produc iei este tot mai mare. Problema 1. Func ia de produc ie a unei ntreprinderi este: Q(K,L)=K*L. Dac pre ul unitar al factorului de produc ie capital este 5 u.m., iar al factorului munc 10 u.m. i bugetul productorului este 210 u.m., se cere: a) Determina i combina ia optim; b) Care este rata marginal de substituire n punctul de optim? Problema 2. La o firm 15 salaria i lucrau 6 zile pe sptmn cte 10 ore pe zi, fiecare dintre acetia realiznd n medie 5 produse/or. Cu ct ar trebui s creasc productivitatea medie a muncii pentru a men ine acelai nivel al produc iei totale (sptmnale) dac durata muncii se reduce la 5 zile/sptmn i 8 ore/zi? 11. Costurile de oportunitate reprezint: a) cheltuielile cu achizi ionarea factorilor de produc ie necesari realizrii activit ii; b) cantitatea de bunuri care nu pot fi realizate datorit producerii unui alt bun; c) remunerarea factorilor de produc ie care au participat la realizarea produc iei; d) remunerarea factorilor de produc ie care apar in productorului; e) cheltuielile de produc ie oportune. 12. n cadrul costurilor pe termen lung se modific: a) numai costurile fixe; b) numai costurile variabile; c) numai costul unitar fix; d) toate costurile de produc ie; e) numai costul variabil mediu. 13. Care este rela ia care ne indic pragul de rentabilitate: a) pQ =CTM; b) pCT = pQ; c) pQ = minCTM; d) pQ = min CVM; e) pQ = CT; f) p = CTM. 14. Curba costului total mediu pe termen lung are urmtoarea form: a) reunete punctele de minim ale curbelor costurilor totale medii pe termen scurt; b) unete punctele de minim ale costurilor variabile medii pe termen scurt; c) reprezint suma costurilor totale medii pe termen scurt; d) trece prin punctele de maxim ale costurilor fixe pe termen scurt. 15. n cazul n care costul marginal depete costul mediu, pentru orice cretere a produc ie: a) costul mediu trebuie s creasc; b) costul mediu trebuie s scad; c) costul mediu crete sau scade; d) costul mediu trebuie s rmn constant; e) costul mediu creste, scade sau rmne constant. Problema 3. S se calculeze costul fix, costul variabil i costul total, cunoscnd c pentru ob inerea unei cantit ii de produse s-au efectuat urmtoarele cheltuieli (n mii u.m.): materii prime 500 000; materiale 50 000; cheltuieli de ntre inere 100 000; salarii directe 100 000; salariile personalului administrativ 25% din totalul costurilor de produc ie; amortizarea capitalului fix 80 000; chirii 90 000. Problema 4. Se cunosc urmtoarele date privind evolu ia costurilor unei firme: Q CF CV CT CMF CMV CMT Cm 0 720 30 min 20 40 min 40
52

a) Completa i datele care lipsesc. b) Care ar fi costul total al produc iei necesar fabricrii a 29 de buc i? Problema 5. n t0, costurile variabile sunt de 20.000.000 u.m. i produc ia de 2.000 buc i. n condi iile creterii produc iei cu 25%, costul marginal este de 1,2 ori mai mare dect costul variabil mediu din t0. S se determine: a) sporul absolut al costurilor totale; b) indicele costurilor variabile totale; c) arta i cu ct au crescut sau au sczut costurile variabile totale. RECOMANDRI BIBLIOGRAFICE: 1. Abraham Frois, Gilbert, Economie politic, Ed. Humanitas, Bucureti,1994, pag. 100 141, pag. 141-147, pag. 158-163; 2. Angelescu Coralia (coord.), Economie, Ed. Economic, Bucureti, 2000, pag. 92100; pag. 102-104; 3. Bernier,B.; H.L. Vedie, Initiation la microconomie, Ed. Dunod, Paris, 1995, pag. 61- 71; 4. Braudel, Fernand, Jocurile schimbului, Ed. Meridiane, Bucureti, 1995, pag. 383; 5. Clover, R.W.; Graves, Ph.E., Intermediate Microeconomics, Ed. Hartcourt Brace Jovanvich, Academic Pres, San Diego, 1988, pag. 135 168; 6. Dobrot Ni (coord.), Dic ionar de economie, Ed. Economic, Bucureti, 1999, p. 137-141; 7. Fudulu Paul, Microeconomie, Editura Hiroyuki, Bucureti, 1997, pag. 95-109; 8. Samuelson, P.; W.D.Nordhaus, Economie politic, Ed. Teora, Bucureti, 2000, pag. 159 165; 9. Streinu Anca, Dic ionar de Economie, Ed. Niculescu, Bucureti 2001, pag.105106, pag. 123; 10. ***Legea nr.26/1990 privind Registrul Comer ului, republicat n 1998; 11. ***Legea nr. 133/1999 privind stimularea ntreprinztorilor priva i pentru nfiin area i dezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii.

53

Modulul IV

CONCUREN A I FORMAREA PRE ULUI PE DIFERITE PIE E


CONCEPTE DE BAZ: Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Pia a cu concuren perfect: Concuren a; Structur de pia ; Concuren a perfect; Echilibrul pe pia a cu concuren perfect; Perioad ultrascurt, scurt, lung; Capitolul 2 (Unitatea de curs 2): Pia a de monopol: Monopol, Echilibrul pe pia a de monopol, Monopson, Monopol bilateral; Capitolul 3 (Unitatea de curs 3): Alte pie e cu concuren imperfect: Pia a cu concuren monopolistic, oligopol, duopol, cartel. OBIECTIVE URMRITE: 1) S prezinte con inutul concuren ei i criteriile pe baza crora pot fi delimitate cele dou forme ale sale: concuren a pur i concuren a imperfect. 2) S arate c forma pur a concuren ei este o abstrac ie tiin ific dar ea servete ca model teoretic de analiz a mecanismului pie ei, i o folosim pentru n elegerea concuren ei reale. 3) S poat determina mecanismul de formare a pre ului att pe pia a cu concuren perfect, ct i imperfect ; 4) S arate n ce const maximizarea profitului n cazul concuren ei perfecte i n cazul monopolului; RECOMANDRI PRIVIND STUDIUL: Manualul de Microeconomie, editat de Catedra de Economie Politic, edi ia 2010 Bibliografia indicat n Silabus; Alte surse bibliografice indicate n urma discu iilor cu tutorii; Discu ii i analize realizate mpreun cu tutorii, pe marginea temelor indicate spre studiu (formarea pre ului pe diferite tipuri de pie e, profitul ntreprinztorului); Studii de caz; Rezolvri de probleme (tipuri de probleme pe temele: formarea pre ului pe pia a cu concuren perfect i imperfect, profitul ntreprinztorului); Rspunsuri la ntrebri teoretice tip gril. REZULTATE ATEPTATE Concuren a i formarea pre ului pe diferite pie e constituie un modul foarte important n cadrul manualului de Microeconomie, deoarece urmrete ca studentul s cunoasc mecanismul formrii pre urilor n condi iile pie ei cu concuren perfect i imperfect. Pe aceast baz, el trebuie s capete deprinderi operative n calcului nivelului i dinamica profitului, precum i influen ei exercitate de diferi i factori
54

asupra masei i ratei profitului. Folosind cunotin ele dobndite la tema ce trateaz costurile de produc ie, studentul va putea calcula pragul de rentabilitate n condi iile diferitelor forme de produc ie, mergnd pn la individualizarea acestuia pe fiecare unitate de produs.

UNITATEA DE CURS 1 (CAP. 1) Pia a cu concuren perfect - Sintez Cadrul general al concuren ei Unul dintre cele mai importante elemente ale pie ei i una din trsturile esen iale a economiei de pia este, fr ndoial, concuren a. Ea reprezint un mod eficient de repartizare a resurselor, o procedur de descoperire a unor cunotin e (informa ii) sistematice - referitoare la preferin ele consumatorilor i posibilit ile tehnologice ale productorilor - prin intermediul pre urilor de pia . n acelai timp, sub presiunea concuren ei (i urmrind realizarea scopurilor proprii), ntreprinztorii sunt determina i s introduc progresul tehnic i s creasc productivitatea. Concuren a pentru exploatarea eficient a unor resurse limitate i pentru ob inerea de noi mijloace de satisfacere a nevoilor individuale i colective la costuri mai sczute i de o calitate mai ridicat, a contribuit substan ial la mbunt irea nivelului general de bunstare material i spiritual, la creterea calit ii vie ii. Concuren a nu reprezint numai un puternic factor de stimulare ci i un puternic factor coercitiv, eliminnd firmele cele mai pu in performante i presnd permanent n direc ia reducerii pre ului. Privit ca rivalitate ntre indivizi (grupuri sau na iuni), concuren a apare ntotdeauna cnd dou sau mai multe pr i lupt pentru ceva ce nu pot ob ine to i. Etimologic provine din latinescul cum petere, unde cum = cu, mpreun cu, iar petere alturi de sensul ostil de a cuta s loveasc, a ataca, re ine i sensul de a cuta s ating/s ob in, a urmri (dorind s ob in), a se ndrepta spre. Concuren a presupune astfel existen a rivalit ii n, i prin, activitatea economic, pentru aproprierea unor bunuri rare, precum i pentru atingerea unor obiective ce nu pot realizate de ctre to i. Avem astfel imaginea unor persoane sau grupuri rivale care doresc i caut s ob in n acelai timp o parte ct mai mare din ceva care, insuficient fiind n raport cu dorin ele tuturor, se cere mpr it ntr-o anume modalitate i dup anumite criterii ntre ei (sau ntre o parte dintre ei). Concuren a nseamn i realizarea i men inerea libert ii economice. Se poate afirma c alturi de raritate - deci de imposibilitatea realizrii concomitente i integrale a scopurilor tuturor - libertatea economic constituie o alt pre-condi ie a existen ei i manifestrii concuren ei economice. Concuren a nu elimin cooperarea, cel pu in sub anumite forme, iar succesul unor competitori nu nseamn neaprat un unic nvingtor. Cooperarea este o caracteristic fundamental a societ ii, fr de care schimbul, activitatea economic, nu ar fi posibile. Urmrind atingerea unor scopuri proprii indivizii intr
55

n mod necesar n rela ii unii cu al ii i, n anumite condi ii i limite, coopereaz n vederea realizrii anumitor obiective comune - n msura n care ansele de reuit vor crete n acest fel i dac rezultatele ateptate vor fi considerate suficiente de ctre to i cei implica i ori pentru a se proteja mai bine n fa a ofensivei altor competitori. n toate variantele teoriei economice concuren a, definit n moduri diferite, reprezint un concept central. Ea apare ntr-o tripl accep iune: politici sau strategii comerciale ale firmelor; structur de pia ; proces sau mecanism economic. Teoria economic atribuie sistemului concuren ial un anumit rol i consider c aceasta ndeplinete anumite func ii n cadrul sistemului economiei de mrfuri. Principalele avantaje au n vedere: alocarea optimal a resurselor; stimularea progresului economic; creterea eficien ei economice; egalizarea treptat i relativ a condi iilor de produc ie; reducerea pre urilor mrfurilor; reglarea diviziunii sociale a muncii i stabilirea echilibrului la nivel micro i macroeconomic; cutarea, identificarea sau producerea i difuzarea informa iilor, precum i reglarea micrii informa iilor economice; confruntarea cererii i ofertei; reparti ia veniturilor. Principala delimitare fcut cu privire la conceptul de cocuren este ntre concuren a perfect i concuren a imperfect, dei literatura economic re ine i analizeaz i alte forme. Concuren a perfect Sursa conceptului de concuren perfect poate fi identificat n no iunea clasic de concuren , n eleas n forma sa de liber concuren . Concuren a liber reprezint, n primul rnd, negarea monopolului i se opune oricrei interven ii a statului i amestecului factorilor exogeni de orice natur n cadrul procesului economic. Spiritul liberei concuren e concentreaz n sine credin a c principala for care pune n micare oamenii este interesul individual. Acest comportament este, n esen a sa, individualist (egoist). Baza acestui spirit i acestui comportament concuren ial o reprezint existen a propriet ii private ca temelie a economiei. Existen a unui numr suficient de mare de agen i economici a fost considerat, de cele mai multe ori, singura cerin suplimentar (necesar i suficient) pentru ca n cadrul unui mediu economic liber i caracterizat printr-un comportament bazat pe ra ionalitate economic, libera concuren s existe, s se manifeste i s asigure deplina realizare a func iilor sale. Concuren a perfect este n eleas n prezent drept acea situa ie n care pe o anumit pia sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele condi ii i caracteristici: 1. Atomicitatea ansamblului economic; 2. Omogenitatea produsului; 3. Intrarea liber n i ieirea liber din orice ramur de activitate; 4. Transparen a perfect a pie ei; 5. Mobilitatea perfect a factorilor de produc ie;

56

Formarea pre ului pe o pia cu concuren perfect Func ionarea economiei de pia , a schimbului n general, este legat i de pre ul mrfurilor, de modul n care acesta se formeaz. La modul general el exprim raportul n care se schimb dou produse. ntr-o economie monetar, n care schimbul este intermediat, pre ul reprezint suma de bani pe care o primete vnztorul unui bun economic de la cumprtorul acesteia. Sub acest aspect, pre ul este considerat expresia bneasc a valorii mrfurilor. Pre ul se stabilete, se formeaz, pe pia , pe baza n elegerii cumprtorului cu vnztorul, ca purttori ai cererii i ofertei, i ca urmare, este considerat un rezultat al pie ei (sau determinat de pia ): P = f (C,O). Prin echilibrul pie ei n elegem acea situa ie n care cantitatea de mrfuri cerut egalizeaz la cel mai ridicat nivel posibil oferta de marf, iar pre ul corespunztor punctului de echilibru reprezint pre ul de echilibru. Corespunztor acestui echilibru va rezulta volumul tranzac iilor adic cantitatea din marfa respectiv vndut i cumprat pe pia i pre ul de echilibru. Pre ul de echilibru este un pre al crui cretere diminueaz cantitatea vndut (volumul tranzac iilor), chiar dac acest lucru este dorit de productori, n timp ce o reducere a sa atrage, de asemenea, scderea cantit ii vndute, pentru c pu ini agen i economici vnztori vor accepta acest lucru. El reprezint, aadar, pre ul la care cantitatea care se poate vinde dintr-o marf este cea mai mare, cnd cererea i oferta satisfcut corespunde celui mai mare volum de vnzri i cumprri posibile pe pia . n condi ii de liber concuren echilibrul pe pia se va stabili ca rezultat exclusiv al cererii i ofertei totale. Nici un agent economic participant pe respectiva pia nu poate influen a n nici un fel stabilirea sa. De cte ori pe pia exist un pre superior celui de echilibru productorii (sau n orice caz o parte dintre ei) vor rmne cu anumite cantit i de produse nevndute. Avem de a face ntr-o asemenea situa ie cu un exces de ofert, cu o supraproduc ie relativ (n raport cu pre ul prea mare solicitat pentru marfa respectiv). n cazul n care pre ul s-ar situa sub nivelul celui de echilibru, cererea va fi superioar ofertei, pe pia eviden iindu-se o penurie de produse, situa ie denumit exces de cerere. Conform analizei echilibrului realizate de Alfred Marshall, distingem trei perioade de timp diferite: perioada de pia sau ultrascurt (instantanee); perioada scurt; i perioada lung. Corespunztor fiecrei perioade, vom avea urmtoarele situa ii: Echilibrul pe perioad ultrascurt (de pia ) Pe perioad ultrascurt sau de pia oferta este rigid. Bunurile ce o formeaz sunt deja produse i se afl pe pia . Ele se cer, aadar, vndute i vor fi vndute pe ct se va oferi. Pre ul se va fixa n mod normal la acel nivel care permite vnzarea ntregii cantit i oferite n acest interval. Ca urmare, el este rezultatul exclusiv al unei anumite cereri. Echilibrul pe perioad scurt Perioada scurt cuprinde acel interval de timp ce permite ajustri ale volumului produc iei, ca rspuns la fluctua iile cererii, dar numai n limita capacit ilor de produc ie existente. Oferta nu mai este rigid, dar gradul su de
57

elasticitate (n special sub raportul posibilit ilor de cretere a produc iei) depinde fundamental de gradul pre-existent de utilizare a acestor capacit i. Echilibrul pe termen lung Dac perioada considerat se prelungete, numrul factorilor variabili sporete, ca i capacitatea de adaptare a ofertei la cerere, cu precdere n raport de un volum al produc iei superior. Principalul factor la care ne referim este capacitatea de produc ie (capitalul fix). Corespunztor, modificarea cererii ac ioneaz mai pu in asupra pre ului i mai mult asupra volumului produc iei i tranzac iilor. Pre ul pare a fi influen at mai mult de evolu ia costurilor dect de cerere. n concluzie dup Marshall pe termen scurt cererea are rolul fundamental n stabilirea echilibrului, n timp ce pe termen lung rolul preponderent revine ofertei. Maximizarea profitului pe pia a cu concuren perfect Cum n condi ii de concuren perfect, att vnztorii ct i cumprtorii privesc pre urile ca un factor exogen, ca un parametru exterior, asupra cruia nu au un control direct, maximizarea profitului presupune exclusiv o ac iunea asupra nivelului propriei produc ii. Adic, stabilirea acelui volum de produc ie care, n condi ii date de costuri i de pre dat (sau de cerere, pe pie ele monopolizate), asigur ob inerea celui mai ridicat profit total. Iar acesta obiectiv reprezint scopul existen ei oricrei firme. O firm i va spori produc ia atta timp ct din acest lucru va ob ine un ctig (profit) suplimentar, profit ce se va aduga celui adus de cantit ile precedente. Aadar, ceea ce compara n permanen productorul este venitul suplimentar ob inut (venitul marginal) cu costul ob inerii acestui venit, adic cu costul marginal. n condi ii de concuren perfect, modificarea produc iei unei firme nu este de natura a influenta oferta total i, deci, echilibru pie ei, iar ca urmare venitul suplimentar ob inut va fi egal cu pre ul de vnzare. Astfel, creterea produc iei se justific atta timp ct: (Vmg = p) > Cmg. Pe cale de consecin , profitul maxim corespunde acelui nivel al produc iei pentru care: Vmg = p = Cmg Oferta pe termen scurt (Oi) corespunde unui segment a curbei costurilor marginale (Cmg), mai precis oferta pornete de la acel nivel valoric i al produc iei corespunztor costului mediu variabil minim (pragului de nchidere/faliment) pentru firmele n func iune, respectiv de la nivelul costului mediu total minim (pragului de rentabilitate/de intrare pe pia ) pentru firmele noi. Productivitatea marginal descrescnd antreneaz creterea costului marginal i confer forma tipic curbei ofertei.

58

UNITATEA DE CURS 2 (CAP. 2) PIA A DE MONOPOL - Sintez Defini ia i ipotezele modelului Cauzele existen ei monopolului (sursa monopolului) Cuvntul monopol, literal, nseamn un singur vnztor. O firm se afl n situa ie de monopol dac se constituie n unicul ofertant al unui produs omogen, avnd control complet asupra ramurii respective. Faptul c o firm se afl n situa ie de monopol nseamn c nu exist nimeni care s produc un substituent al produsului pe care l realizeaz firma respectiv, iar firma n cauz este n stare s mpiedice alte firme s-l produc. n esen , cauzele existen ei unui monopol pot fi urmtoarele: a) concentrarea progresiv a produc iei i eliminarea productorilor mai pu in performan i, procesul, concuren ial nsui conducnd la constituirea monopolului denumit monopol natural. b) realizarea unei inova ii sau crearea unui produs nou face din ntreprinderea respectiv un distribuitor unic pe pia crend o surs temporar de monopol denumit monopol inova ional. c) existen a unor obstacole de reglementare sau legislative la intrarea concuren ilor pe pia (monopol legal). d) dreptul de proprietate asupra unor factori naturali cu calit i deosebite: terenuri fertile, zcminte bogate, ci de transport favorabile etc, inaccesibile celorlalte firme confer firmelor de intoare un avantaj de cost care mpiedic ptrunderea altor firme n ramura de activitate. Firmele se pot afla n situa ie de monopol cel pu in un timp, existnd ns riscul ptrunderii altor firme n domeniu. Dac, pe termen scurt acest lucru este pu in probabil, pe termen lung, nici o firm nu este la adpost de concuren a intern sau extern. Orice deschidere la comer ul interna ional, eliminarea chiar i par ial a restric iilor tarifare sau netarifare este de natur s genereze concuren , alternd situa ia de monopol. Cererea ctre firm i curba veniturilor unui monopol Deoarece o firm-monopol este singurul productor al produsului pe care l vinde, curba cererii sale este identic cu curba cererii de pia pentru acel produs. n aceste condi ii, curba cererii de pia , care exprim de fapt cantitatea total pe care cumprtorii o solicit corespunztor fiecrui pre , arat cantitatea pe care firma monopol va fi capabil s o vnd corespunztor fiecrui pre . Curba cererii nu este fixat de firma-monopol, ea este rezultatul agregrii cererilor individuale.

59

Echilibrul pie ei de monopol pe termen scurt i lung Maximizarea profitului Ipoteza cea mai frecvent privind obiectivul monopolistului este de maximizare a profitului. Pentru a ilustra cum se poate atinge echilibrul n cazul unei firme-monopol interesate de maximizarea profitului, trebuie s cunoatem func ia cererii i func ia costurilor. Deoarece legea randamentelor descresctoare caracterizeaz condi iile n care sunt produse bunurile indiferent de structura pie ei, firmele-monopol au curbe de costuri, pe termen scurt, n form de U, exact aa, cum au firmele perfect competitive. Oferta i monopolul n timp ce cererea global pe pia a monopolist este suma cererilor individuale ale unui numr foarte mare de cumprtori, oferta global nu este altceva dect oferta individual a monopolului. Ca i n cazul concuren ei perfecte, oferta de monopol reprezint cantitatea pus n vnzare la un pre care-i asigur acestuia profitul maxim. Nu exist o curb a ofertei de monopol, la aceeai cantitate pre ul fiind diferit n func ie de elasticitatea cererii n raport cu pre ul. Pentru a ti cantitatea produs corespunztor fiecrui pre , trebuie s cunoatem att curba cererii, ct i curba costului marginal. n cazul n care firma-monopol are mai multe unit i de produc ie, acestea opereaz n condi ii de costuri diferite, ceea ce face ca problema echilibrului i a repartizrii produc iei s fie caracterizate printr-o anumit specificitate. Costul marginal al monopolului reprezint cel mai mic nivel al costului marginal nregistrat n oricare dintre unit ile de produc ie din care este constituit monopolul. Repartizarea optim a produc iei monopolului ntre unit ile de produc ie are loc atunci cnd fiecare unitate produce acea cantitate pentru care costul su marginal este egal cu costul marginal al monopolului i cu venitul marginal al acestuia. Monopsonul i monopolul bilateral Monopsonul, oarecum este situa ia simetric a celei prezentate mai sus. Atunci cnd pe o pia cererea este reprezentat, pe de o parte, de un singur cumprtor (o singur for ), iar pe de alt parte, de un numr mare de productori vorbim de o pia de tip monopson. Asemenea situa ii se ntlnesc, atunci cnd ntr-o anumit regiune, pe pia a for ei de munc exist o singur ntreprindere, care angajeaz for de munc cu o anumit calificare, de ex. regiunile miniere, unde practic minerii pot fi angaja i de o singur ntreprindere minier. n cazul n care att oferta ct i cererea pe o pia este reprezentat de cte o ntreprindere sau de cte o singur for atunci avem de a face cu monopol bilateral. De exemplu, dac o ntreprindere este singura care angajeaz un anumit tip de munc ntr-o regiune, fiind singurul cumprtor pe pia a muncii respective, i oferta este monopolizat de un sindicat, avem de a face cu monopol bilateral.
60

UNITATEA DE CURS 3 (CAP. 3) ALTE PIE E CU CONCUREN IMPERFECT - Sintez Pie ele cu concuren imperfect au preluat anumite trsturi ale monopolului precum i ale pie ei cu concuren perfect. Formele pe care le mbrac sunt multiple (pia a cu concuren monopolistic, de oligopol, pie e oligopolistice, contestate sau disputabile,etc.) dar, n acest capitol ne vom referi doar la dou dintre acestea i anume: pia a cu concuren monopolistic i pia a cu concuren de oligopol. Pia a cu concuren monopolistic Pia a cu concuren monopolistic este o structur de pia cu un numr mare de productori i consumatori, obiectul tranzac iei fiind un produs neomogen( sau diferen iat). Trsturile caracteristice ale acestui tip de pia n analiza acestei pie e pornim de la principalele trsturi ale sale: 1) Atomicitatea cererii i a ofertei, trstur prin care se aseamn cu pia a cu concuren perfect; 2) Curba cererii adresat firmei este descresctoare, prin care se aseamn cu pia a de monopol; 3) Diferen ierea produsului, ceea ce nseamn c un anumit bun prezint deosebiri de la un productor la altul. Produsele sunt diferen iate dar suficient de substituibile pentru a satisface aceeai trebuin i a dezvolta concuren a ntre productori. Dup unii economiti, un produs diferen iat este acel produs sau grup de produse care sunt suficient de asemntoare pentru a fi considerate variante ale aceluiai bun dar i suficient de diferite pentru a fi vndute la pre uri diferite. Este cazul, n special al produselor manufacturate care ocup o pondere din ce n ce mai mare n totalul celor care sunt destinate pe pia . Diferen ierea poate fi realizat: a). n mod real - diferen iere real sau efectiv - care are la baz calitatea produsului sau complexitatea acestuia; b). n mod iluzoriu - adic indus publicului prin diferite elemente care sunt percepute ca diferen e, ca de exemplu: mod de ambalare, de prezentare, de vnzare, reclam publicitate, etc. O consecin important a acestei caracteristici este faptul c fiecare firm are o curb proprie a cererii. 4) Pre ul produsului poate fi influen at n anumite limite de ctre productor, ceea ce nseamn c firmele au o anumit putere pe pia . Dar, n acest caz apare o reac ia a consumatorului care va cumpra o cantitate mai mare sau mai mic. De cele mai multe ori diferen ele de calitate justific diferen ele care apar n pre ul produselor. De asemenea cumprtorii, o mare parte a lor, prefer produsele de marc, mai ales c firmele respective au posibilitatea s ac ioneze pe pia prin: publicitate, vnzri promo ionale, oferte speciale de finan are, etc.
61

Dar, produsul fiind substituibil, n cazul n care o firm ar mri exagerat pre ul acestuia, consumatorii vor alege un alt ofertant. Pre ul fiind decis de firm, el este un pre administrat i se modific mai greu dect unul care se fixeaz pe pia n func ie de jocul cererii i al ofertei. Aceasta deoarece firmele fabricnd produse diferen iate sunt tentate s produc o cantitate mai mic din fiecare, i o shimbare frecvent a pre ului nu ar fi posibil dect cu costuri foarte mari. Firmele decid frecven a schimbrii pre ului fiecrui sortiment n parte calculnd costul de oportunitate al acestor schimbri, care sunt date de pierderile nregistrate dac nu se apeleaz la schimbri. 5) Deciziile productorilor sunt relativ independente, fiecare ofertant avnd propriul segment de pia . Aceasta nseamn c fiecare firm ignor reac iile posibile ale competitorilor i ia decizii n mod independent, mai ales, n legtur cu pre ul i cantitatea, innd cont numai costuri i cerere. 6) nlocuirea concuren ei prin pre cu concuren a prin produse (concuren a non pre ) 7) Intrarea liber pe pia a firmelor 8) Simetria. n momentul n care o firm intr pe pia a unui produs, ea are capacitatea de a capta un anumit numr de clie i astfel nct celelalte firme vor fi nevoite s-i micoreze vnzrile, iar curba cererii se va deplasa spre stnga; 9) Folosirea incomplet a capacit ilor de produc ie, ceea ce nseamn c fiecare firm va realiza un cost total mediu superior celui pe care l-ar realiza pe o pia cu concuren perfect. n acest caz, firmele de pe o pia cu concuren monopolistic sunt competitive chiar dac au economii de scar neexploatate, adic vor produce n condi iile n care se situeaz pe partea negativ a curbei costului total mediu; 10) Pre ul produsului este mai mare comparativ cu o pia cu concuren perfect dar mai mic comparativ cu o pia de monopol 11) Profitul pe care-l ob ine o firm care ac ioneaz pe o asemenea pia este mai mic comparativ cu o pia de monopol, i se ob ine doar pe termen scurt. Comparativ cu o pia cu concuren perfect, profitul este mai ridicat mai ales n cazul firmelor care realizeaz produse de calitate superioar. Echilibrul pie ei pe termen scurt Cererea. O firm, avnd un produs diferen iat, se comport pe pia asemenea unui monopol. Spre deosebire de acesta, ns, ea nu poate atrage to i cumprtorii i de aceea curba cererii adresat firmei va avea o pant descresctoare, i nu infinit elastic, aa cum este cazul unei firme care ac ioneaz pe o pia cu concuren perfect. Aceasta nseamn c o firm care ac ioneaz pe o asemenea pia are un anumit grad de monopolizare a clientelei. Echilibrul presupune realizarea acelui nivel al produc iei denumit optim care s asigure maximizarea profitului anual. n aceste condi ii, pre ul produsului va fi stabilit n func ie de cantitatea optim i de curba cererii, care exprim comportamentul consumatorului. Condi ia care trebuie respectat, pentru atingerea echilibrului este: Cmg = Vmg, Cmg = costul marginal, Vmg = venitul marginal
62

Echilibrul pie ei pe termen lung n general, o firm care ac ioneaz pe o pia cu concuren monopolistic ob ine profituri ridicate pe termen scurt. Din acest motiv alte firme sunt atrase n bran, ceea ce va modifica echilibrul pie ei. n primul rnd, va avea loc o cretere a ofertei totale pe pia , iar dac cererea total nu va spori n aceeai msur, fiecare firm va fi nevoit s-i restrng activitatea. Ca atare, curba cererii adresat fiecrei firme se va deplasa spre stnga, iar profitul fiecrei firme se va micora. n concluzie, echilibrul pe termen lung prezint urmtoarele caracteristici: pre ul este mai mare comparativ cu costul marginal, ca n cazul monopolului, ceea ce determin ob inerea unui profit mai ridicat, comparativ cu pia a cu concuren perfect, unde pre ul este identic cu costul marginal; deoarece dreapta cererii este descresctoare, n punctul de optim, venitul marginal este inferior pre ului de echilibru; pe termen lung, pre ul de echilibru este identic cu costul total mediu, ca i n cazul concuren ei perfecte, ceea ce face posibil intrarea i ieirea firmelor din bran numai pn n momentul n care profitul se anuleaz. Prin aceast condi ie, concuren a monopolistic se deosebete de monopol, care ob ine un profit ridicat pe termen lung; n cazul concuren ei monopolistice, pe termen lung, punctul de optim se situeaz la stnga punctului de minim al costului total mediu, ceea ce determin apari ia unor capacit i de produc ie n exces; Oligopolul Oligopolul este un tip de pia cu concuren imperfect care se caracterizeaz prin prezen a pe pia a unui bun a unui numr mic de productori i unui numr mare de consumatori. Pe o pia cu concuren de tip oligopol, ac iunile unui productor anume, de pe pia a respectiv au o influen semnificativ asupra concuren ilor si, respectiv pe pia exist un numr suficient de mic de productori pentru ca ac iunile lor s fie interdependente. n aceast categorie sunt incluse, de regul, situa iile n care pia a este dominat de cteva firme de dimensiuni mari, fr a exclude ns existen a unui numr mai mare sau mai redus de productori mici, cu o influen redus pe pia , motiv pentru care nu prezint interes studierea comportamentului acestora. Oligopolurile constituie, aadar, forme tipice de concentrare a produc iei i capitalurilor n firme mari. Marile firme sau gigan ii industriali care ac ioneaz n economiile de pia intr n concuren fie n cadrul aceluiai produs omogen (o el, aluminiu, ciment), fie n cadrul unor produse diferen iate (automobile, televizoare, calculatoare, avioane etc). Trsturile specifice oligopolului pot fi sintetizate dup cum urmeaz: - Un numr restrns de firme de mari dimensiuni care acoper cererea de pe pia i au o eficien ridicat

63

Firmele au posibilitatea de a influen a pre ul dar nu sunt nici price takers, nici price makers ci sunt firme care caut pre ul, respectiv price seekers. - Deciziile fiecrei firme sunt influen ate de deciziile firmelor concurente. Firmele i construiesc strategii n cadrul crora iau n considerare reac ia celorlalte firme la propriile decizii - Sunt forme stabile de organizare a pie ei, datorit faptului c o cretere a volumului produc iei peste o anumit limit nu mai asigur o scdere a costurilor i, prin urmare, firma oligopolist nu este stimulat s ob in monopolul asupra produsului. n cele ce urmeaz vom prezenta o clasificare prealabil a formelor de oligopol, clasificarea fiind necesar n n elegerea mecanismului de adoptare a deciziilor de pia n cadrul acestui tip de concuren . a. n func ie de gradul de coordonare existent ntre politicile de pia ale firmelor: Oligopol perfect coordonat caracterizat prin centralizarea vnzrilor tuturor firmelor participante de ctre un sindicat sau prin ncheierea de conven ii de cartel ntre firmele respective. Oligopol par ial coordonat poate fi ntlnit n situa ii n care n cadrul industriei respective exist o firm leader care le influen eaz pe celelalte avnd caracter dominant ct i n situa ii n care ntre firmele oligopoliste exist o cooperare voluntar (fr leader) dat de preocuparea realizrii unui interes comun Oligopol fr coordonare care se poate referi la trei situa ii i anume: 1) un rzboi deschis n domeniul pre urilor, ntre firmele care activeaz n industrie, 2) oligopol supercompetitiv, n care firme independente produc bunuri uor diferen iate, se pndesc reciproc i practic politici agresive de vnzare, 3) oligopol n lan caz n care rela iile concuren iale sunt nln uite (firma A este dominant n raport cu firmele B i C iar firma C este dominant n raport cu D i E etc) b. n func ie de diferen ierea produselor: Oligopol pur situa ie n care produsele sunt omogene (cele mai frecvente cazuri sunt pia a o elului, cimentului, aluminiului) iar concuren a va fi realizat prin pre sau cantitate. Oligopol diferen iat: const n concuren a ntre firme care produc bunuri diferen iate, gradul de diferen iere fiind n rela ie invers cu gradul de dependen dintre firme. c. n func ie de situa ia maximizrii profitului: Oligopol complet care apare n situa ia n care legturile reciproce dintre firme sunt att de puternice nct se poate ac iona astfel nct la nivel de grup profitul cumulat s fie maximizat. Situa ia este ideal din punct de vedere practic, ntruct este un obiectiv greu de ndeplinit, avnd n vedere complexitatea deciziilor care trebuie luate n cadrul oligopolului Oligopol par ial mai des ntlnit n practic presupune nendeplinirea condi iilor din cadrul oligopolului complet, respectiv situa ia n care
64

fiecare firm ac ioneaz astfel nct s i maximizeze propriul profit iar profitul cumulat la nivelul grupului nu este maximizat. d. Dup caracterul de atomicitate al cererii i al ofertei: Oligopson situa ie n care oferta i pstreaz caracterul de atomicitate iar cererea este redus la un numr restrns de cumprtori Duopson situa ie n care se pstreaz caracterul de atomicitate al ofertei dar pe pia exist doar doi cumprtori Oligopol situa ia n care oferta i pierde caracterul de atomicitate, pe pia existnd un numr mic de ofertan i iar cererea i pstreaz atomicitatea (de fapt acesta fiind cazul clasic de oligopol) Duopol situa ie n care oferta i pierde caracterul de atomicitate, pe pia existnd doar doi productori-ofertan i iar numrul de cumprtori fiind mare (se pstreaz caracterul de atomicitate al cererii) n literatura economic, duopolul constituie cel mai cunoscut cadru de studiu pentru situa iile oligopolistice. Analiza interac iunii strategice ntr-un cadru restrns este mai facil, ntruct permite n elegerea comportamentului firmelor pe baza unui numr de patru variabile: pre urile fiecrei firme i cantit ile produse de fiecare firm. Omogenitatea produsului (regsit n cazul oligopolului pur) constituie o ipotez important pe care se bazeaz ntreaga analiz. Cartelul Dac firmele urmresc s limiteze conflictul dintre ele, ele se comport n mod cooperant. Un cartel este o organiza ie format din mai multe firme independente, care realizeaz produse similare i colaboreaz n ceea ce privete pre ul i outputul care s maximizeze profitul total. Dei legisla iile prevd n majoritatea cazurilor restric ionarea firmelor de a ncheia acorduri n scopul fixrii pre urilor sau mpr irii pie elor, acestea de cele mai multe ori sunt tentate s ajung la n elegeri. Astfel, firmele urmresc s practice aceleai pre uri, s i mreasc profiturile i s reduc gradul de risc al afacerilor pe care le desfoar prin restrngerea competi iei. Studiile recente arat c numeroase firme sunt bnuite de asemenea practici, companiile aeriene fiind cel mai des acuzate de comportament cooperant ilegal. Un cartel se comport ca un monopolist i urmrete maximizarea profitului total, urmnd apoi ca acesta s fie mpr it ntre firmele care formeaz cartelul. REZUMAT Pia a cu concuren perfect are, n cele mai multe cazuri, o existen teoretic, dar permite n elegerea modului de determinare a pre ului de echilibru pentru un anumit produs, n func ie de raportul dintre cerere i ofert. Prin urmare, pe o pia cu concuren pur i perfect exist o suveranitatea pie ei, iar agen ii economici sunt doar "receptori de pre .

65

PE O PIA CU CONCUREN PERFECT PRE UL DE ECHILIBRU SE FORMEAZ PRIN CONFRUNTAREA CERERII TOTALE CU OFERTA TOTAL PENTRU FIECARE BUN ECONOMIC N PARTE. ACEST PRE DETERMIN ECHILIBRUL PIE EI UNUI BUN CARE NE INDIC NTLNIREA INTERESELOR CUMPRTORILOR CU CELE ALE OFERTAN ILOR. ECHILIBRUL PIE EI PENTRU UN BUN SE REALIZEAZ PRIN RESPECTAREA CONDI IEI URMTOARE: O (P) = D (P) n continuare se prezint modul de formare a pre ului pe pie ele cu concuren imperfect, n special de tip: monopol, monopolistic, oligopol, monopson, etc. Toate ac iunile desfurate n cadrul economiei de pia ncep i se sfresc prin calcularea atent, exigent i obiectiv a fiecrui element de cheltuial precum i a surselor aductoare de profit. De aceea, profitul reprezint unul din conceptele cheie ale teoriei i practicii economice. Problemele dezbtute n literatura de specialitate au vizat originea profitului, sursele lui de formare, formele de manifestare i modalit ile de nsuire. TESTE PENTRU AUTOEVALUARE 1. Ce se n elege prin skimming price: a) pre ul unui produs la lansarea pe o pia i care la nceput include un profit ridicat; b) pre ul la care un ofertant este dispus s-i vnd marfa sau un cumprtor este dispus s achizi ioneze un produs; c) pre ul fixat de o firm pentru un bun i care este adoptat i de firmele concurente; d) care se formeaz prin jocul liber al cererii i al ofertei; e) sunt pre uri fixate de stat. 2. n vederea maximizrii profitului, un monopol are posibilitatea: a) s mreasc att volumul produc iei ct i pre ul de vnzare al produsului; b) s micoreze att volumul produc iei ct i pre ul produsului; c) s mreasc volumul produc iei i s micoreze pre ul; d) s micoreze volumul produc iei i s mreasc pre ul produsului; e) nici o variant nu este corect. 3. n cazul unui monopol spre deosebire de o pia cu concuren perfect: a) pre ul produsului este mai mare; b) pre ul bunului este mai mic; c) exist o identitate ntre pre urile practicate pe cele dou tipuri de pie e; d) nu se poate stabili nici o legtur ntre pre urile practicate pe cele dou tipuri de pie e. 4. n cazul unui cartel pre ul este stabilit: a) de o singur firm; b) prin n elegere ntre mai multe firme din cadrul cartelului; c) calculndu-se media ponderat a pre urilor fiecrei firme; d) de ctre firma dominant; e) nici un rspuns nu este corect. 5. Situa ia firmei barometru presupune: a) stabilirea pre ului prin n elegere ntre firmele care compun brana acelui bun; b) stabilirea unui for de conducere la nivelul firmelor care compun brana pentru stabilirea pre ului; c) stabilirea pre ului bunului respectiv de ctre o singur firm; d) pre ul este stabilit de firma dominant. Problema 1. Presupunem c cererea de portocale este dat de urmtoarea rela ie: P = 80 4Qc, unde P este pre ul n milioane u.m. / ton, iar Qc este cantitatea cerut de portocale n tone. Presupunem c oferta de portocale este: P = 12Qo, unde Qo este cantitatea oferit de portocale n tone. a) Care este pre ul de echilibru i cantitatea de echilibru? b) Dac guvernul ar impune un pre de 70 milioane u.m./t, ct ar fi surplusul de ofert?
66

Problema 2. Func ia ofertei de automobile este urmtoarea: Qo = 100 + 30P, unde Qo este cantitatea oferit, iar P este pre ul mediu al automobilelor (milioane u.m.). Dac cererea de automobile este Qc = 1900 buc i, iar guvernul impune un pre minim al automobilelor de 50 milioane u.m., va exista un excedent de cerere sau de ofert? a) Ct de mare va fi acesta? b) Dac pre ul minim impus de guvern ar fi de 70 milioane u.m., care ar fi situa ia pe pia a acestui produs?

RECOMANDRI BIBLIOGRAFICE: 1. Abraham-Frois, Gilbert, Economie politic, edi ia a II-a, Ed. Humanitas, Bucureti, 1998, pag. 215 - 285; 2. Angelescu Coralia (coord.), Economie, Ed. Economic, Bucureti, 2000, pag. 170-184; 3. Dobrot, Ni (coord.), Dic ionar de economie, Ed. Economic, Bucureti, 1999; pag.344 347; pag. 373-374; 4. Gherasim, Toader, Microeconomie, vol. II, Ed. Economic, Bucureti, 1994, pag. 77 199; 5. Iancu, Aurel, Tratat de economie, Ed. Economic, Bucureti, 1993, pag. 224226. 6. Nicholson, Walter, Microeconomic Theory, Ed. A VI-a, Dryaden Press, 1995, pag. 443 667.

67