Sunteți pe pagina 1din 59
V-ati gandit la toate? Fiecarui public, formula sa. Ce manifestare si pentru ce public? 1) Conferinja: ciutati publicul adecvat. Cum sa procedati? 2) Conferinta de presi: jurnalistii. 3) Vizita-conferinta: Un public privilegiat, VIP-uri. 4) Dezbaterea in timpul unei mese: Un public omogen si restrans. 5) Colocviul (seminar, simpozion): Un numar mare de persoane, mai orbitori peo perioada mai lunga. trebuie un public special: ‘Ceea ce lipseste discursului in profunzime nu va fi recuperat prin lungime, Un profesionist este profet peste tot, nu numai in tara lui CUMPARA! ___CITESTE! iTi FOLOSESTE! Pret: 12.000 lei MANIPULAREA IN RELATIILE PUBLIC Seductia maselot : iti vor ciuguli din palma ca gugustiu @c=D>”” de toalet Amauld du Moulin de Labarthéte Manipularea in relatiile publice Traducere de ‘Aurelia Persinaru si Teodor Atanasiw ANTET Redactor: Nicolac Nastase Coperta: lon Nastase ‘Tehnoredactare: Olivia Godeanu, Toana Georgescu © Les Editions DEMOS © Fditura ANTET pentru prezenta versiune romaneasc’ ISBN 973-9241-68-9 Tiparul executat sub eomanda ne, 347-1998, la Imprimer de Vest RLA.. Orde sie; Maregal fon Antonescu nr, 108 Rominia @ Sumar Prefatit 3 Cuvant tnainte 7 Capitolul inti - De unde si tnceapii? uw 1 Prcliminarii @ A propune un scop @ A ciintari argumentele pro si contra @ Alegerca tintelor © A ale Estimare @ Planificare 1 Progatiri @ A arunja @ A pune la punct © Mobilierul @ Mediul ambiant @ Verficarea 1 V-ati gandit la toate? = Timp gi bani Capitolul I~ Fiecdrui public, formula sa. 35 Ce manifestare si pentru care public? a Conferinta © Alcgerea vorbitorului @ Alegerea subiectelor © Logistica conferintei a Conferinga de presi © Alegerea orei @ A se adapta ziaristilor = Vizita ~ conferinga m Masa — dezbatere © Colocviul @ Conventia @ Adunarea generala CCapitolul I - Focul scenei 67 1 Rolul domneavoasta dact mu suntetivoritor principal @ Primica oaspeffor ® Conducerea