Sunteți pe pagina 1din 9

CUNOA TEREA I REGLAREA PRESELOR HIDRAULICE

Scopul lucr rii Lucrarea i propune cunoa terea particularit ilor constructive i func ionale ale preselor hidraulice i al modulului de reglare a acestor prese n vederea efectu rii n condi ii optime a opera iilor de presare la rece. Considera ii teoretice Presele hidraulice se caracterizeaz prin aceea c asigur deformarea materialului la viteze de lucru relativ constante chiar dac for ele au o varia ie mare. n acela i timp ele asigur ob inerea unor for e de deformare mari datorit faptului c permit acumularea unei energii poten iale care poate fi transformat , la cursele active, n lucru mecanic de deformare, f r a fi necesare sisteme mecanice de transmitere. Procesul de prelucrare se realizeaz sub ac iunea unor for e care pot fi considerate c sunt aplicate static. Ac ionarea hidraulic a preselor prezint urm toarele avantaje: - posibilitatea ob inerii unor cicluri automatizate de lucru i u urin n modificare caracteristicelor acestor cicluri; - realizarea cu u urin a unor for e i puteri mari cu mecanisme hidraulice simple i de gabarit mic; - comanda u oar a energiei mari acumulate i controlul permanent asupra for ei disponibile; - posibilitatea ob inerii unei varia ii continue a vitezei mecanismului de lucru i posibilitatea regl rii automate a acesteia n timpul func ion ri, conform unui ciclu stabilit anterior; - inversarea u oar a sensului mi c rii, f r solicit ri dinamice mari; - func ionarea lini tit , lipsit de zgomote i vibra ii; - posibilitatea deservirii centralizate a unui grup de prese. Utilaje i materiale folosite n figura 5.1 este prezentat ansamblul general al unei prese hidraulice. Pe batiul 5 sunt fixate toate subansamblurile ce alc tuiesc ma ina. n partea superioar este fixat motorul de lucru 1, care prin tija pistonului 2, antreneaz culisorul 3.

Fig. 5.1. Vedere de ansamblu a presei hidraulice Masa 4 este prev zut cu canale T i alezaje de trecere, destinate fix rii dispozitivului de presare i trecerii sistemului de eliminare a pieselor presate din dispozitiv. Motorul electric 8 antreneaz o pomp care debiteaz uleiul n re eaua de conducte 7. Instala ia electric a sistemului de comand i ac ionare este asamblat n carcasa 6.

Presa P.H. 40 (fig. 5.2) a c rei schem hidraulic va fi studiat , face parte din grupa de ma ini destinate execut rii unei mari diversit i de prelucr ri prin deformare i t iere. Pe aceast ma in se execut extrud ri, ambutis ri, relief ri, ndoiri, profil ri, ndrept ri, decup ri, perfor ri etc. n afar de acestea pot fi executate asambl ri prin presare. Prin echipare cu dispozitive speciale ca masa rotativ 9, se l rge te mult domeniul de utilizare a ma inii. Presa P.H. 40 poate fi exploatat n regim singular sau n regim continuu. Batiul n form de C, este executat din tabl prin sudur , pe el fiind fixate ghidajele. 4 Motorul de lucru 1, prin tija pistonului antreneaz culisorul 2. Masa 4 este prev zut cu canale T, alezaje de trecere i g uri filetate. Perna hidraulic aflat Presa P.H. 40 sub masa ma inii, permite efectuarea ambutis rilor de mic i medie adncime. n spa iul etan din partea mijlocie a batiului, ce constituie rezervorul de ulei, este asamblat i instala ia de r cire 13 cu ajutorul c reia este asigurat men inerea temperaturii agentului hidraulic n limitele unei bune func ion ri a ma inii. Motorul electric 10 (7,5 kW/1500 rot/min) antreneaz pompa cu pistona e axiale 11, iar aceasta debiteaz uleiul n re eaua de conducte 12. Instala ia electric este concentrat ntr-o carcasa lateral . Pompa hidraulic 8, ce alimenteaz motorul de lucru principal al presei lucreaz la o presiune de 50250 bari, debitnd ntre 806,5 litri pe minut. Perna hidraulic are antrenare separat printr-un motor de 2,2 kW, care pune n func iune o a doua pomp cu pistona e axiale ce lucreaz cu presiunea de 20250 bari i debiteaz 402 litri pe minut.

n figura 5.3 este prezentat schema hidraulic a presei.

Fig. 5.3. Schema hidraulic a presei P.H. 40

ntreaga instala ie hidraulic are rolul de a produce, distribui, regla i comanda energia hidraulic necesar ac ion rii culisorului i pernei hidraulice. Instala ia hidraulic se compune din 3 circuite: circuitul motorului principal; circuitul pernei hidraulice i circuitul de comand . Primele dou circuite lucreaz la presiune nalt (250 bari) iar ultimul lucreaz la presiune joas (20 bari). Circuitul motorului principal Cnd culisorul este n repaus, pompa 1 (fig.5.3) debiteaz ulei prin distribuitorul 7 c tre rezervorul central.

Dup ce se d comanda prin electromagne ii E1 sau E2 sau prin ac ionarea manual a manetei m uleiul din circuitul de comand este dirijat la unul din capetele distribuitorului 7. Acesta deplasndu-se n direc ia comandat asigur leg tura circuitului cu partea superioar sau inferioar a cilindrului motorului principal n scopul efectu rii ridic rii sau coborrii culisorului presei. Circuitul motorului principal este protejat de supapa 10 de limitare a presiunii, reglat la 260 bari. Reglarea presiunii din circuitul de lucru se face cu ajutorul supapei de precomand 14 care piloteaz supapa special 5. Manometrul cu contact 16 permite urm rirea presiunii din circuitul de lucru i asigur oprirea presei n cazul cnd acesta dep e te valoarea limit prestabilit . Elementele componente ale motorului principal prezentat n figura 5.4 sunt urm toarele:

1 Corpul motorului; 2 Capac; 3 garnitur de etan are; 4 urub; 5 aib ; 6 aib de cap t; 7 urub; 8 Inel de centrare; 9 Inel port-garnitur ; 10 Garnitur de etan are; 11 Tija motorului; 12 Inel de etan are; 13 Garnitur de etan are; 14 Capac; 15 Garnitur de etan are; 16 Garnitur de etan are; 17 Capac; 18 urub de fixare; 19 urub de fixare; 20 aib Grower; 21 urub; 22 Buc e filetat ; 23 Tije interioar ; 24 Inel de fixare; 25 Garnitur de etan are; 26. - Inel distan ier Fig. 5.4. Motorul principal

Circuitul pernei hidraulice n timpul cnd perna hidraulic , figura 5.5, este n repaus, pompa 2 (fig.5.3) debiteaz ulei prin distribuitorul 6 n rezervorul central. Comanda ac ion rii pernei hidraulice se face prin electromagne ii E3 i E4 i sert ra ul 8. Cnd este ac ionat unul dintre cei doi electromagne i, uleiul din circuitul de comand este dirijat c tre unul din capetele sert ra ului distribuitorului 6. Sert ra ul se va deplasa realiznd astfel leg tura circuitului cu perna hidraulic . Lichidul va p trunde fie n partea superioar , fie n partea inferioar a pistonului pernei hidraulice determinnd efectuarea cursei de coborre sau de ridicare a acestuia. Circuitul de comand este protejat de supapa de limitare 11, reglat la 260 bari. n timpul efectu rii ambutis rii, Fig. 5.5. Perna hidraulic a presei cnd culisorul presei coboar , pistonul presei hidraulice este mpins n jos. Distribuitorul 6 este n pozi ia desenat , n figura 5.3, pozi ia la care uleiul din partea de jos a cilindrului pernei hidraulice este dirijat spre rezervor prin supapa de pilotaj 4, precomandat . Presiunea de desc rcare este reglat prin supapa de precomand 13 asamblat n panoul lateral din circuit. Manometrul 15 indic presiunea n timpul desc rc rii. n figura 5.5 se prezint construc ia pernei presei P.H. 40. Circuitul de comand Pompa 3 debiteaz ulei n circuitul de comand . Cnd acest circuit este blocat, uleiul de la pomp este dirijat c tre rezervor prin intermediul supapei de desc rcare 12. Comanda culisorului poate fi realizat fie electric, fie manual, prin intermediul inversorului 24. n cazul comenzii electrice, distribuitorul 24, cuplajul 25 i distribuitorul comutator 22 sunt n pozi ia desenat n figura 5.2. Corespunz tor acestei pozi ii pompa 3 realizeaz , prin intermediul sertarelor electromagnetice 8 i 9, pilotarea distribuitoarelor 6 i 7. La comanda manual pozi ia inversorului 24 este schimbat fa de cea reprezentat pe desen. Uleiul p trunde n cilindrul cuplajului hidraulic 25 i n capul sertarului distribuitorului comutator 22 pe care l deplaseaz . n acest mod se realizeaz posibilitatea deplas rii manuale a sertarului distribuitorului pilot 23 i odat cu acesta pe principiul copierii hidraulice a corpului distribuitorului fixat pe sertarul lui 7.

Cu ajutorul manometrului 17 poate fi controlat presiunea din circuitul de comand . Cu 18, 19 i 20, n schema general a presei au fost notate dispozitivele hidraulice de amortizarea ocurilor. n afar de alimentarea circuitului de comand - descris mai sus pompa 3 mai este folosit pentru ac ionarea mesei rotative (nefigurat n desen) cu care poate fi echipat presa. Modul de lucru Conform celor prezentate mai sus, se va efectua recunoa terea p r ilor componente ale presei P.H. 40 i eviden ierea posibilit ilor de reglare a acesteia n vederea exploat rii complete. Pe baza schemei din figura 5.3 se vor urm ri cele 3 circuite identificnd, n detaliu, fiecare parte component a acestora. Vor fi schematizate, separat, cele trei circuite ale presei. Vor fi programate diferite reglaje ale presei n cadrul celor dou regimuri de lucru posibile i vor fi eviden iate modalit ile de efectuare a reglajelor. Prin m sur ri directe vor fi controlate unele din caracteristicile presei: num r de curse, precizie geometric .a. Pe baza consult rii c r ii ma inii i a urm ririi directe, vor fi stabilite structurile unor subansambluri speciale ca de exemplu: sistemul de r cire, sistemul de comand i siguran etc. Prelucrarea i interpretarea rezultatelor. Concluzii Dup executarea m sur rilor, identificarea p r ilor componente i efectuarea diferitelor reglaje i manevre de lucru se va trece la ntocmirea schemei de func ionare a ntregului ansamblu n condi iile corel rii ac iunii subansamblurilor deservite de cele trei circuite. n referatul asupra lucr rii vor fi prezentate observa iile n leg tur cu posibilit ile de lucru ale ma inii i modul de func ionare a acesteia. Se vor verifica i compara datele experimentale cu caracteristicele tehnice i geometrice din tabelul 5.1. Tabel 5.1 M rimea 160 390x360

Denumirea caracteristicii For a nominal Cursa culisorului Distan a dintre culisor i mas Distan a dintre axa culisorului i batiu

U/M kN mm mm mm

M rimea 400 550 750 350

Denumirea caracteristicii For a pernei hidraulice Dimensiunile pernei Dimensiunile de gabarit ale mesei: - l imea - profunzime n l ime

U/M kN mm

mm mm mm

950 1670 2600

Dimensiunea mesei Alezajul din mas Viteza de coborre a culisorului s 20%

mm Mm mm/s

700x600 J40 86

n l imea mesei Masa presei Viteza maxim de ridicare a culisorului

mm kg mm/s

700 4048 266

Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate