Sunteți pe pagina 1din 1

NOTIFICARE

Subscrisa Societatea Comercial ....................., cu sediul n ........, str. .......... nr. ...., bl. ....,
sc. ....., et. ...., ap. ....., sector ...., nregistrat la Registrul Comerului sub nr. ........, avnd cod
fiscal ......., tel./fax .............., reprezentat prin ...................... n calitate de administrator
Ctre:
Societatea Comercial ....................., cu sediul n ................., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et.
...., ap. ....., sector ...., nregistrat la Registrul Comerului sub nr. ................., avnd cod
fiscal ..........., tel./fax .............., reprezentat prin ..................... n calitate de administrator
Prin prezenta v notificm rezilierea contractului de prestri servicii cu nr. ..... din data
de ............. conform art. ..... din contractul menionat mai sus.
Data

S.C. ...................